HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 1 OCAK 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon Anonim Şirket nin ( Şirket ), 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. Görüşümüze göre, söz konusu edilen mali tablolar, tüm önemli taraflarıyla, Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon Anonim Şirket nin 31 Aralık 1999 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan SPK tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine (bakınız bilanço dipnotu 11) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Görüşümüzü şartlı hale getirmeksizin aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekeriz: 3. İlişikte 5 ve 33 no.lu bilanço dipnotlarında detaylı olarak izah edildiği gibi Şirket, 30 Eylül 1999 Olağanüstü Genel Kurul Kararı na istinaden AD Yayıncılık A.Ş. ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, 20 Ekim 1999 tarihinde birleşmiştir. Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Cansen Başaran, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 11 Şubat 2000.

3 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon A.Ş. nin faaliyet konusu basın, yayın, tanıtım ve haber hizmetleri yapmak ve sunmaktır. Şirket in yayınlamakta olduğu dergilerin bir kısmı lisans sözleşmeleri dahilinde yurtdışından alınan isim hakları kapsamında çıkartılmaktadır. Şirket ile lisans sözleşmesi olan firmaların isimleri aşağıda verilmiştir. Future Publishing Limited Axel Springer Verlag AG Picture Press Bild und Textagentur GmbH Verlag Aenne Burda GmbH & Co. Grüner + Jahr AG & Co. IPC Magazines Limited Hachette Filipacchi Presse S.A. Grüner + Jahr / Mondadori S.p.A CMP Media Inc. Publications Vie et Loisirs (PVL) Motor-Presse Int. Verlagsgesellschaft Holding GmbH & Co. 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Ortakların Adı (%) (Milyon TL) (%) (Milyon TL) Doğan Yayın Holding A.Ş , ,200 Burda-RCS International Holding GmbH , ,000 Diğer , , , , Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) Yoktur (1998: Yoktur). 5

4 4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir (1998: Yoktur). 5. Dönem içinde yapılan sermaye arttırımları ve kaynakları Şirket hissedarları AD Yayıncılık A.Ş. yi 31 Mart 1999 tarihli mali tabloları üzerinden kül halinde devralmaya karar vermiş ve 20 Ekim 1999 tarihinde bu işlem gerçekleşmiştir. Birleşme nedeni ile Şirket sermayesi 200,000 milyon TL den 228,193 milyon TL ye arttırılmıştır. Artırılan 28,193 milyon TL AD Yayıncılık A.Ş. nin 31 Mart 1999 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun hükümleri dairesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul Asliye 4. Ticaret Mahkemesinin 10 Haziran 1999 tarih ve 1999/2255 D. iş sayılı kapsamında saptanmış özvarlıktan karşılanmıştır. 6. Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler Yoktur (1998: Yoktur). 7. Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler Yoktur (1998: Yoktur). 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri a) Satın alınan maddi duran varlık maliyeti 489, ,664 b) Satılan maddi duran varlıkların maliyeti - (4,731) c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları 1,877,749 80,144 - Varlık maliyetlerinde (+) 2,443, ,221 - Birikmiş amortismanlarda (-) (565,270) (61,107) d) Yapılmakta olan yatırımlar - - Satın alınan maddi duran varlık maliyeti içinde AD Yayıncılık A.Ş. den devir alınan 56,514 milyon TL tutarında maddi duran varlık mevcuttur. 6

5 8 (Devamı) Şirket in 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle tamamlamış olduğu yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir: Tamalanma Niteliği Yatırım tutarı Başlangıç ve bitiş tarihi derecesi (%) Bina ve makina tesisat yatırımı 4,438, Aralık Aralık Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı Şirket in elinde bulundurduğu yatırım teşvik belgesi detayı aşağıdaki gibidir: Belge No Toplam Yatırım Gümrüksüz Yatırım Fon Kaynaklı Belge Bitiş Milyon İthalat İndirimi Kredi Tarihi ,792,680 % 100 % Aralık 1999 Cari dönemde yararlanılan toplam yatırım indirim tutarı 716,850 milyon TL dır (1998: 2,735,305 milyon TL). Şirket yatırım teşvik belgesini 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle kapatmak için 27 Aralık 1999 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştur. Geçmiş dönemlerde yararlanılmış yatırım indirim tutarı 4,178,177 milyon TL'dır (1998: 1,442,872 milyon TL). 10. İşletmenin iştirakler, ortaklar ve bağlı ortaklıklarla olan alacak-borç ilişkisi a) Ortaklar : Bu mali tablolar açısından Şirket sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler ortaklar olarak tanımlanmaktadır. 7

6 10 (Devamı) Bu tanım çerçevesinde 31 Aralık 1999 ve 1998 tarihleri itibariyle ortaklarla ilgili mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir : Ortaklar.Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Hür. Gaz ve Mat.A.Ş. - 60, , Doğan Yayın Holding A.Ş ,668 9, ,670 Doğan Dış Tic. ve Müm. A.Ş ,246, Aydın Doğan ,444 - Aydın Doğan Vakfı Diğer TOPLAM - 60, ,277,586 9,223 40, ,670 Doğan Dış Tic. ve Müm. A.Ş. Şirket in 1998 yılında ortağı değil iken 1999 yılı içinde AD Yayıncılık ile birleşmesinden dolayı ortağı olmuştur. Aydın Doğan a 40,444 milyon TL tutarında olan borç, Rekpa Reklam Paz. A.Ş. nin hisselerinin alımı ile ilgilidir. Şirket in 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle Doğan Yayın Holding A.Ş. ye olan 488,670 milyon TL tutarında olan borç, Şirket in yaptığı yatırım ile ilgilidir. 8

7 10 (Devamı) b) Bağlı ortaklıklar : Bu mali tablolar açısından Şirket in en az %50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu sermaye ortaklıkları bağlı ortaklıklar olarak tanımlanmaktadır. Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Rekpa Reklam Paz. Tic. A.Ş. 2,632,398 1,089, Rekpa, Şirket e reklam alma hizmeti vermekte olup reklam alacaklarının tahsilatını yaparak Şirket e devretmektedir. c) İştirakler : Bu mali tablolar açısından, bir ortaklık ile Şirket arasında sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağ yaratan doğrudan sermaye ve yönetim ilişkisi olan şirketler iştirakler olarak tanımlanmıştır. Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Simge Yayıncılık A.Ş , Şirket, 30 Aralık 1999 tarihinde Simge Yayıncılık A.Ş. deki iştirakini Doğan Ofset Yayın ve Matbaacılık A.Ş. ye satmıştır. Satıştan doğan ve 112,602 milyon TL tutarında olan kar, bilançoda Sermayeye Eklenecek İştirak ve Gayri Menkul Satış Kazançları kaleminde gösterilmiştir. d) İlişkili kuruluşlar : Bu mali tablolar açısından Şirket in ortaklarının doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi içinde bulunduğu ve Şirket in iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışındaki Doğan, Burda ve RCS gruplarına bağlı olan şirketler ilişkili kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. 9

8 10 (Devamı) Bu tanım çerçevesinde ilişkili kuruluşlarla 31 Aralık 1999 ve 1998 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Yaysat Yayın Paz. Dağıtım A.Ş. 519, , ,570 81, İdeal Yayıncılık A.Ş. 12,881 12, Doğan ve Egmont Yay. A.Ş. 17,588 7, DTV Haber ve Gör. Yay. A.Ş. 1, , Doğan Dış Tic. ve Müm. A.Ş , Doğan Ofset Yay. ve Matbaacılık A.Ş , , Hür İth.ve İhr. Paz. A.Ş , Express Haber Ajansı A.Ş , Hürgün Gaz. ve Matb.A.Ş. 2,049 2, Hürmedya İlan ve Rek. Tic. A.Ş Doğan Raks Sat. Paz. ve Dağ. A.Ş. 5, AD Kitap. A.Ş. 9, Milpa Tic. ve Sın. Ür. Paz. A.Ş. 3, Diğer 330 8, ,290 58, Toplam 572, , , , Yaysat Yayın Paz. Dağıtım A.Ş. ye olan borç Yaysat bayilerinden alınan bayi teminatı olup depozito niteliğindedir. Banka vadesiz mevduat hesabı-dışbank A.Ş. 2, Spot Kredi- Dışbank A.Ş. 13,355 8,941 10

9 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri Uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) XI/1 sayılı tebligi ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan XI/4, XI/5, XI/11, XI/13, XI/14, XI/15, XI/16 ve XI/17 sayılı tebliğleriyle, Sermaye Piyasası Kanunu na tabi ortaklıklar ve aracı kurumlar tarafından 31 Aralık 1988 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ilişkin olarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallarına göre hazırlanmıştır. İlişikteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe ilkeleri aşağıdaki gibidir: Menkul kıymetler Menkul kıymetler portföyü elde etme maliyeti ile değerlendirilmektedir. Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları vadelerinde elde edilecek gelirin, söz konusu menkul kıymetlerin iktisabından bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için gelir tahakkuk ettirilmektedir. Döneme isabet ettirilen faiz tahakkukları menkul kıymetler kalemi içinde yer almaktadır. 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle tahakkuk edilmiş menkul kıymet faiz geliri 2,924 milyon TL dir (1998: Yoktur). Alacaklar ve borçlar Alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değerleriyle gösterilmektedir. Alacak ve borçlar içerisinde gösterilen alacak ve borç senetleri ile vadeli çekler T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan % 70 (1998: %80) faiz oranı kullanılarak reeskont işlemine tabi tutulmuştur, ilgili reeskont geliri ve gideri cari dönem faaliyet gelir ve giderlerine intikal ettirilmiştir. 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle senetli ve senetsiz alacaklar için yapılan reeskont tutarı 226,672 milyon TL dir (1998: 145,433 milyon TL). 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle senetli ve senetsiz borçlar için prekont yoktur (1998: Yoktur). 11

10 11 (Devamı) Şüpheli alacaklar karşılığı Şüpheli alacaklar karşılıkları, Şirket yönetiminin ticari alacakları üzerinde yaptığı değerlendirmeler ve Şirket in önceki yıllarda tahsil edilemeyen alacaklarına ilişkin veriler sonucunda ayrılan karşılıklardan oluşmaktadır. Cari döneme ilişkin karşılıklar 31 Aralık 1999 döneminde dava veya icra safhasına intikal ettirilmiş bulunan alacaklarla ve Şirket yönetiminin değerlendirmesine ait tutarlarla ilgili olup, Vergi Usul Kanunu hükümleri dikkate alınarak dönem sonuçlarına intikal ettirilmektedir. (Bilanço dipnotu 25). Stoklar Stokların değerlemesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas alınmıştır. Promosyonlar ile ilgili stoklar Promosyonlar ile ilgili stoklar Şirket in promosyon kampanyaları dahilindeki stokları olup değerlemesinde elde etme maliyeti esas alınmıştır. İştirakler ve bağlı ortaklıklar İştirakler ve bağlı ortaklıklar elde etme maliyeti ve buna ilaveten ilgili kuruluşlarının içsel kaynaklarından yaptıkları sermaye arttırımlarından elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin nominal değerleriyle yansıtılmaktadır. İştirakler ve bağlı ortaklıklardan alınan temettü gelirleri cari dönem faaliyetlerine intikal ettirilmektedir. Maddi duran varlıklar ve amortisman Taşıt araç ve gereçleri ve döşeme ve demirbaşlar T.C. Maliye Bakanlığı nca yayımlanan değerleme oranı olan % 52.1 (1998: %77.8) üzerinden değerlenmiştir. 12

11 11 (Devamı) Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon A.Ş. 20 Ekim 1999 tarihinde AD Yayıncılık A.Ş. yi kül halinde devramıştır. Şirketlerin uyguladıkları amortisman oranları aşağıdaki gibidir: a) Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon A.Ş. bina dışındaki sabit kıymetleri % 20 oranında hızlandırılmış amortisman metoduna göre amortismana tabi tutulmaktadır. Binalar ise % 4 oranında hızlandırılmış amortisman metoduna göre amortismana tabi tutulmaktadır. b) AD Yayıncılık A.Ş. 1 Ocak 1999 tarihinden önce girişli tüm sabit kıymetleri %20 oranında normal amortisman metoduna göre amortismana tabii tutmakta, 1999 yılı girişlerini ise %20 oranında azalan bakiyeler üzerinden hızlandırılmış amortisman metoduna göre amortismana tabii tutmaktadır. 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle sabit kıymetler ( cari yıl alımları hariç) yeniden değerlenmiş aktif değerleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları indirildikten sonra gösterilmekte ve 5 yılda eşit paylarla itfa edilmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı Türk İş Kanununa göre Şirket, Türk İş Kanunu na tabi bir hizmet yılını doldurmuş her personeline sebepsiz olarak işten çıkarma veya emekliliğe hak kazanma, askere çağrılma veya ölüm hallerinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat çalışılan her sene için bir aylık maaş tutarı olup, bu miktar 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle 345,200,000 TL (1998: 200,625,000 TL) ile sınırlandırılmıştır. 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle ödenecek toplam tazminat tutarı 189,236 milyon TL (1998: 103,240 milyon TL) olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır (bilanço dipnotu 33). Yabancı para ile temsil edilen değerler Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen kurlar esas alınarak Türk Lira sına çevrilmiştir. Alacaklar için Döviz alış, borçlar için Döviz satış, kasadaki değerler için ise, Efektif alış kurları kullanılmıştır (Bilanço dipnotu 30). Bu işlemlerden doğan kur farkları kur farkı gelir ve gider hesaplarına aktarılmıştır. 13

12 11 (Devamı) Diğer bilanço kalemleri Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmıştır. Gelir/gider belirlenmesi Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak satış hasılatı mallar dağıtım şirketine sevk edildiği, reklam gelirleri reklam yayınladığı anda belirlenmektedir, giderler ise tahakkuk esasına göre hesaba alınmaktadır. Mal takası sözleşmeleri Mal takası (barter) sözleşmeli alışlarda mal alındığı tarih itibariyle, satışlar reklam yayınlandığı tarihte ilgili hesaplara intikal ettirilmektedir. 12. Tebliğin 1 no.lu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklık gerektiren hususlara ilişkin bilgi 3 Ocak 2000 tarihinde Şirket in ortaklarından Doğan Yayın Holding A.Ş., Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Dış Ticaret A.Ş. sahipleri bulundukları 11,277 milyon TL nominal değerdeki hisselerini Burda RCS International Holding GmbH a devretmişlerdir. Bu işlem sonucunda ortaklık aşağıdaki gibi değişmiştir: Eski Yeni Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Ortakların Adı (%) (Milyon TL) (%) (Milyon TL) Doğan Yayın Holding A.Ş , ,867 Burda-RCS International Holding GmbH , ,277 Diğer , , , ,193 Şirket in ünvanının 13 Ocak 2000 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi olarak değişmesine karar verilmiş, ilgili Genel Kurul henüz yapılmamıştır. 14

13 12 (Devamı) Yönetim Kurulu, 13 Ocak 2000 tarihinde Şirket in sermayesini 228,193 milyon TL sından 750,000 milyon TL sına arttırılmasının Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir. Arttırılan 521,807 milyon TL iç kaynaklardan sermayeye ilave edilen tutarı temsil eden hisse senetleri ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır sayılı kanunla yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketler altı aylık mali tabloları üzerinden geçici vergi hesaplayacaklar ve o dönemden sonraki kırkbeş gün içinde yıl sonu kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere ödeyeceklerdir. Kıdem tazminatı tavanı her kıdem yılı için 1 Ocak 2000 den geçerli olmak üzere 488,990,000 TL na yükseltilmiştir. 13. Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) Şirket aleyhine açılan hukuk ve ceza davalarının toplam tutarları aşağıdaki gibidir: Dava cinsi Hukuk davaları 126,729 75,400 Ceza davaları 13,089 36,344 İş davaları 7,887 1,224 Ticaret davaları 8,192 7,192 Toplam 155, , Aralık 1999 tarihi itibariyle Şirket politikaları uyarınca hukuk davaları için %10, diğer davalar için %100 karşılık ayrılmıştır. Bilançodaki dava tazminat karşılığı tutarı 41,841 milyon TL'dir (Bilanço dipnotu 22) (1998: 52,299 milyon TL). 14. İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri Yoktur (1998: Yoktur). 15

14 15. Aktif değerler üzerindeki toplam ipotek veya teminat Aktif değerler üzerinde herhangi bir ipotek veya teminat yoktur (1998: Yoktur). 16. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları Aktif değerlerin sigorta tutarı 7,344,926 milyon TL dır (1998: 3,710,306 milyon TL). 17. Alacaklar için alınan toplam ipotek ve teminatlar Alacaklar için Yaysat Yayın Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (Dağıtım Şirketi) den alınan nakit teminat tutarı 211,570 milyon TL dır (1998: 81,470 milyon TL). Şirket çeşitli kurumlardan teminat mektupları almıştır. Alınmış olan diğer teminatlar aşağıdaki gibidir: TL Cinsinden Teminat Teminat Senedi 121, ,240 Teminat Çekleri 65,943 53,643 Döviz Cinsinden Teminat 187, ,883 ABD Doları ABD 43,200 82,200 İsviçre Frangı CHF 18,480 18, Pasifte yer almayan taahhütler Şirket in 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle verdiği banka teminat mektuplarının dökümü aşağıdaki gibidir: Gümrüklere verilen 89,604 89,718 Diğer 41,385 21, , ,028 16

15 19. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar Yoktur (1998: Yoktur). 20. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi Yoktur (1998: Yoktur). 21. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafindan çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar Yoktur (1998: Yoktur). 22. Mali tablolarda diğer ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20 sini veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan kalemlerin ad ve tutarları 31 Aralık 1999 tarihli bilançoda 239 milyon TL tutarında yer alan Kısa Vadeli Diğer Alacaklar personelden alacaklardan oluşmaktadır (1998: 487 milyon TL). 31 Aralık 1999 tarihli bilançoda 1,332,087 milyon TL (1998: 381,447 milyon TL) tutarında yer alan Diğer Dönen Varlıklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: 17 - Gelecek aylara ait giderler 233,280 92,677 - Gelecek aylarda indirilecek KDV 128, ,412 - Ertelenen KDV 89,968 89,968 - Personel ve iş avansları 115,830 41,054 - Peşin ödenen vergiler 764,770 48,116 - Gelir tahakkukları - 4,220 1,332, ,447 Ertelenen KDV, Yatırım teşvik belgesine dayanarak, yurtdışından ithal edilen malzemelerin KDV sinin teminat mektubu ile ertelenmesi ile ilgilidir. Yasal prosedürler tamamlandığında vergi dairesinden terkin işlemi tamamlanacaktır.

16 22 (Devamı) 31 Aralık 1999 tarihli bilançoda 31,042 milyon TL (1998: 9,744 milyon TL) tutarında yer alan Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: - Özel maliyetler 14,296 2,855 - Bilgisayar uygulama paket programı 16,746 6,889 31,042 9, Aralık 1999 tarihli bilançoda 11,046 milyon TL (1998: 10,188 milyon TL) tutarında yer alan Diğer Duran Varlıklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır: - Gelecek yıllara ait indirilecek KDV - 5,657 - Kıst amortisman karşılığı 11,046 4,531 11,046 10, Aralık 1999 tarihi itibariyle mali tablolarda 293,198 milyon TL (1998: 251,769 milyon TL) tutarında yeralan Kısa Vadeli Diğer Borçların detayı aşağıdaki gibidir. - Personele Borçlar 128, ,564 - Ertelenen KDV 89,968 89,968 - Gelecek Aylara Ait Gelirler 75,105 37, , ,769 18

17 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle mali tablolarda 322,458 milyon TL (1998: 229,524 milyon TL) tutarında yer alan Diğer Borç ve Gider Karşılıkları nın detayı aşağıdaki gibidir: - Yabancı yayın mal bedeli karşılığı 130, ,068 - Yabancı yayın telif hakları karşılığı 109, Yayın iade karşılığı 28,632 38,088 - Dava tazminatı karşılığı 41,841 52,299 - Diğer borç ve gider karşılıkları 11,769 3, , , Diğer alacaklar ile diğer kısa ve uzun vadeli borçlar hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları Diğer Alacaklar kalemi içinde bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan personelden alacaklar bulunmamaktadır (1998: Yoktur). Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar kalemi içinde 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle tahakkuk ettirilen ve ödenmesi Ocak 2000 de gerçekleşen ücretlerden oluşan personele borçlar toplamı 128,125 milyon TL dir (1998: 124,564 milyon TL). 24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları Yoktur ( 1998 : Yoktur). 25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları Vadesi gelmiş Şüpheli Alacaklar için ayrılmış bulunan karşılıkların yıllar itibariyle tutarları aşağıdaki gibidir: Şüpheli alacak karşılığı 50,176 39,519 19

18 26. İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yeralan ortaklıkların isimleri, iştirak oran ve tutarları İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü aşağıdaki gibidir. a) Bağlı Ortaklıklar İştirak İştirak İştirak İştirak Tutarı Tutarı Oranı(%) Oranı(%) Net Dönem Ait Olduğu Kar/(Zarar) Dönem Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. 195,983 16, (23,844) b) İştirakler Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. - 10, , İştirakler ve bağlı ortaklıkların mali tabloları Tek Düzen Hesap Planı ve esaslarına göre hazırlanmış bağımsız denetimden geçmemişlerdir. 27. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları Bağlı Ortaklıklar Rekpa Reklam Paz. ve Tic. A.Ş. 118,193 - İştirakler Simge Yayıncılık ve Dağ. A.Ş. - 9, Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri Yoktur (1998: Yoktur). 20

19 29. Duran varlıklarda son üç dönemde yapılan yeniden değerleme tutarları Son üç dönemde yapılan yeniden değerlemelerden kaynaklanan maddi duran varlıkların maliyet ve birikmiş amortismanlarına ilişkin artışlar aşağıdaki gibidir: Maliyetlerdeki artış 2,443, ,221 25,035 Birikmiş amortismanlardaki artış (565,270) (61,107) (11,215) Yeniden değerleme artış fonu 1,877,749 80,114 13,820 AD Yayıncılık A.Ş. ile birleşmeden doğan yeniden değerleme artış fonu 13, Yeniden değerleme artış fonu 1,891,105 80,114 13, Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL na dönüştürülme kurları 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle Şirket in yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan varlık ve borçları ile aktifte mevcut yabancı paraların dökümü aşağıdaki gibidir : Döviz Döviz TL Döviz TL cinsi tutarı karşılığı tutarı Karşılığı Hazır Değerler : - Kasa ABD 3,000 1,619 3, ITL 30, ,017, DEM 3, Kısa Vadeli Ticari Alacaklar: - Alıcılar DEM 17,500 4,850 14,000 2,623 ABD Alacak Senetleri ABD 42,501 22, Verilen Sipariş Avansları: - Verilen Sipariş Avansları DEM 522, , , ,749 GBP 39,676 34,617 27,875 14,573 21

20 30 (Devamı) Ticari Borçlar : Döviz Döviz TL Döviz TL cinsi tutarı karşılığı tutarı Karşılığı - Satıcılar DEM 1, , ABD 16,661 9,042 19,902 6,224 ITL 32,869,593 9,247 2,000, FRF 245,994 20,428 5, Finansal borçlar : - Kısa vadeli banka kredileri ABD 1,500, ,055 2,105, ,276 ITL ,645,399 11,784 - Uzun vadeli banka kredileri ABD - - 1,500, ,080 Yabancı Para Varlıklar ve Borçlar içinde kasa mevcutları 31 Aralık 1999 tarihinde geçerli T.C.Merkez Bankası efektif alış kurlarından, diğer varlıklar T.C. Merkez Bankası döviz alış kurlarından, borçlar ise T.C. Merkez Bankası döviz satış kurlarından TL`na dönüştürülmüştür (1998: Yabancı Para Varlıklar ve Borçlar içinde kasa mevcutları 31 Aralık 1998 tarihinde geçerli T.C.Merkez Bankası efektif alış kurlarından, diğer varlıklar ve borçlar T.C. Merkez Bankası döviz alış kurlarından TL`na dönüştürülmüştür). Kullanılan kurlar aşağıda belirtilmiştir: T.C.Merkez Bankası efektif alış kurları: Döviz cinsi 31 Aralık Aralık 1998 ABD Doları 539, , ITL DEM 276,975-22

21 30 (Devamı) T.C.Merkez Bankası döviz alış kurları: Döviz cinsi 31 Aralık Aralık 1998 ABD Doları 540, , DEM 277, , GBP 872, , ITL FRF - 55, T.C.Merkez Bankası döviz satış kurları: Döviz cinsi 31 Aralık Aralık 1998 ABD Doları 542, DEM 278, ITL FRF 83, Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans ciro gibi yükümlülüklerin tutarı Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler yoktur (1998: Yoktur). 32. Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 1999 yılı ortalama çalışan personel sayısı 190 dır (1998: 250 kişi). 212 sayılı yasaya tabi olarak çalışan yazar ve muhabirlerin sayısı 69 (1998: 97 kişi), yönetim, mali işler ve idari işlerde çalışanların sayısı ise 121 dir (1998: 153 kişi). 33. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar a) Vergi karşılıkları 29 Temmuz 1998 tarihli resmi gazetede yayınlanan 4369 sayılı yeni vergi kanunu çerçevesinde 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı fon dahil olmak üzere % 33 olarak uygulanmaktadır. 23

22 33 (Devamı) Kar dağıtımı yapılmadığı sürece ayrıca bir vergi hesaplanmamaktadır. Ancak, dağıtılsın dağıtılmasın kurumlar vergisine tabi kurumların, kurumlar vergisinden istisna edilmiş olan kazançları ( iştirak kazançları hariç ) Gelir Vergisi Kanunu ( GVK ) nun 94-6/b-ii maddesi hükmünce gelir vergisi stopajına tabidir. Dönem karının dağıtılması halinde, dağıtılan kar payları GVK nun 94-6/-b-i maddesi uyarınca ayrıca gelir vergisi stopajına tabi olacaktır. Bu durumda stopaj matrahı dağıtılan kardan kurumlar vergisinden istisna edilmiş (daha önce stopaja tabi tutulmuş) kazançlara isabet eden tutar düşüldükten sonra kalan kısım olacaktır. Yukarıda açıklanan stopaj matrahlarına uygulanacak stopaj oranları istisnaya tabi kazançlar için fon dahil %16,5, istisnaya tabi olmayan kazançlar için halka açık şirketlerde %5,5, diğer şirketlerde % 16,5 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte karın sermayeye ilave edilmesi hali kar dağıtımı sayılmayacak ve gelir vergisi stopajı uygulanmayacaktır. Aynı kanun değişikliği çerçevesinde şirketler üçer aylık mali tabloları üzerinden geçici vergi hesaplayacaklar ve o dönemden sonraki kırkbeş gün içinde yıl sonu kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere ödeyeceklerdir. Türk vergi kanunlarına göre, mali zararlar o yılı izleyen ilk beş yıl içinde her dönem bilançosunda ayrı ayrı gösterilmek kaydıyla vergi matrahından mahsup edilebilir. Bu esaslar altında bilançoda kısa vadeli borç ve gider karşılıkları altında gösterilen vergi karşılıkları Şirket in etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanmış olup, 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle 1,036,222 milyon TL ilişikteki mali tablolara karşılık gideri faaliyet sonuçlarına yansıtılmıştır (1998: 260,760 milyon TL). Ayrıca AD Yayıncılık A.Ş. nin 31 Mart 1999 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu nun hükümleri dairesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden kurumlar vergisi yükümlülüğü 135, 124 milyon TL dir. 24

23 33 (Devamı) b) Kıdem tazminatı karşılığı 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle 1475 sayılı İş Kanunu na göre hesaplanan toplam Kıdem Tazminatı yükümlülüğü 189,236 milyon TL dir (1998: 103,240 milyon TL) sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzim Hakkındaki Kanuna tabi ve gazetecilik mesleğinde en az 5 yıl çalışmış her personele herhangi bir sebep dolayısıyla iş akdinin feshi halinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat, çalışan her sene için 30 günlük ücret tutarı ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatına esas olan ücret, personelin aylık ücretine, bir yıl içinde aldığı ayni ve nakdi bütün ödemelerin 1/12 si ile bulunan tutardır. Şirketin 5953 sayılı Kanun hükümleri de dikkate alınarak hesaplanan 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle toplam Kıdem Tazminatı yükümlülüğü 233,101 milyon TL dir (1998: 113,983 milyon TL). c) Mal takası sözleşmeleri Şirket, dönem içinde, medya sektöründe yaygın olan, mal takası (barter) sözleşmeli satışlar yapmıştır. Bu sözleşmelerin içeriğini, üretilen dergilerin ve verilen servislerin nakit para tahsil ve ödemesi doğurmadan değişimi oluşturur. 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle belli başlı mal takası sözleşmeleri aşağıdaki gibidir: Alınan fatura Kesilen fatura Firma Anlaşma miktarı Milyon TL Milyon TL Karsan Otomotiv San. ve Paz. A.Ş. 289,551 ABD 110,617 86,241 Üstay Yapı Taah. Tic. A.Ş. 925,926 ABD - 56,355 Mimarlık Dekorasyon ,724 Scriks Maden ve Plastik San. A.Ş. - 14,794 14,794 NTV Haber Ajansı Reklam ve Tic.A.Ş. 20,000 ABD 30,967 10,771 Porcan Bilgisayar Donanım A.Ş. 67,000 ABD 32,093 7,339 Suzuki Otomobil Paz.Tic.A.Ş. 51,525 MTL+KDV 51,521 9,672 Baylas Otomotiv A.Ş. 116,397 ABD 58,680 12,270 Xerox Büro Araç. Tic.A.Ş. Fotokopi başına 1.4 cent 53,588 47,444 Yukarıda belirtilen mal takası anlaşmaları, gayrimenkul, taşıt alımı, dekorasyon, televizyon reklamı, fotokopi hizmetleri karşılığında yapılmıştır. 25

24 33 (Devamı) e) Birleşme işlemi Şirket 20 Aralık 1999 tarihinde AD Yayıncılık A.Ş. ile birleşmiştir (bilanço dipnotu 5). Birleşme işleminde AD Yayıncılık A.Ş. ni devir alan Şirket in 31 Mart 1999 tarihi itibariyle özvarlık / nominal sermaye oranlaması yapılmak suretiyle belirlenen ve devir edilen AD Yayıncılık A.Ş. nin birleşme işleminde esas alınan ayni sermayesi 28,193 milyon TL tutarındadır. AD Yayıncılık A.Ş. nin birleşme öncesi kayıtlı sermayesi 105,000 milyon TL dir. Ayni sermaye ile oluşan 76,807 milyon TL tutarında fark, bilançoda Emisyon Primi olarak gösterilmiştir. 20 Ekim 1999 tarihi itibariyle AD Yayıncılık A.Ş. nin net karı 257,762 milyon TL tutarındadır. 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle bu kar, Şirket in bilançosunda Özsermayede Geçmiş Yıl Karı olarak gösterilmiştir. 26

25 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları a) Amortisman giderleri aa) Normal amortisman giderleri 746, ,316 ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri 258,689 28,244 1,005, ,560 b) İtfa ve tükenme payları 14,024 6, Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle reeskont ve karşılık giderleri aşağıdaki gibidir: - Kurumlar Vergisi Karşılığı 1,036, ,760 - Reeskont Gideri 226, ,432 - Yabancı Yayın Mal Bedeli Karşılığı 130, ,068 - Yabancı Yayın Telif Hakkı Karşılığı 109, Diğer Gider Karşılıkları 40,400 40,676 - Finansman Giderleri Karşılığı 27,257 22,500 - Kıdem Tazminatı Karşılığı 85,996 64,733 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 5,338 7,085 - Dava Tazminatları Karşılığı - 40,872 1,662, ,126 Yabancı Yayın Mal Bedeli karşılığı, henüz faturası gelmemiş yabancı yayınlar ile ilgili ayrılan karşılık meblağı olup 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle satışların maliyetine intikal ettirilmiştir. 3. Dönemin tüm finansman giderleri a) Üretim Maliyetine Verilenler - - b) Sabit Kıymet Maliyetine Verilenler - 279,249 c) Doğrudan Gider Yazılanlar 1,099, ,141 1,099, ,390 27

26 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 4. Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) Dönemin finansman giderlerinden ortaklarla ilgili kısım aşağıda belirtilmiştir. Finansman giderlerinden bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısım yoktur. Ortaklar 1999 Kur Farkı Gideri Faiz Gideri Toplam Doğan Yayın Holding A.Ş. 65,777-65,777 Doğan Dış Ticaret ve Müm. A.Ş. 192,865 44, , ,642 44, ,398 (1998: 1998 yılında Şirket ortağı Doğan Yayın Holding A.Ş.den alınan ABD Dolarına endeksli kredi için oluşan 20,078 milyon TL'lik kur değerlemesi finansman giderlerinde yer almıştır.) 5. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 31 Aralık 1999 ve 1998 tarihleri itibariyle ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirakler ve ilgili kuruluşlarla yapılan satış ve alışlar aşağıda belirtilmiştir. a) Ortaklar Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar Hürriyet Gaz. ve Matb. A.Ş. 528,074 3,117, ,704 1,753,590 Doğan Yayın Holding A.Ş. 62,282-8,020 - Doğan Dış Tic. ve Müm. A.Ş.* 2,932,128 12, Toplam 3,522,484 3,129, ,724 1,753,590 * Doğan Dış Tic. ve Müm. A.Ş. Şirket in 1998 yılında ortağı değil iken 1999 yılında ortağı olmuştur. 28

27 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 5 - (Devamı) b) Bağlı Ortaklıklar Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. 1,019,647 8,785, ,682 5,586,911 c) İştirakler Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. - 11,

28 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 5 - (Devamı) Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar d) İlgili Kuruluşlar Yaysat Yayın Paz.Dağ. A.Ş. 3,912,105 8,753,762 2,255,947 5,329,056 Doğan Ofset Yay.Mat.A.Ş. 1,744, ,096 1,587, ,834 Doğan Dış Tic ve Müm. A.Ş.* - - 1,493,189 - Hür İth.İhr. ve Paz.A.Ş 702,147 5, , AD Kitapçılık A.Ş. 3,367 3, Milta Milliyet Sey. Ac.İşl.A.Ş. 10,114-13,312 - Radyo Kulübü Ulus. Prog.A.Ş. 5,494-2,446 - Medya DYG İl. ve Rek. Hiz.A.Ş. 176,270 45,981 11,085 - Hür Servis Sos. Hiz.ve Tic.A.Ş. 2,972-6,371 - Hürriyet Haber Ajansı A.Ş Doğan Oto. Tic.ve San.A.Ş ,840 - Ekspres Haber Ajansı A.Ş. 335, , Doğan ve Egmont Yay. A.Ş. 6,306 55,628 4,556 4,485 Doğan Raks Sat. ve Paz. A.Ş. 9,053 1, DTV Haber ve Gör. Yay. A.Ş. 245, , ,176 - Bravo Radyo ve Tel. Yay. A.Ş. 3, Hürmedya İlan. ve Rek. A.Ş. 6,043-39,736 - Milliyet Gaz. A.Ş. 4,130 92,904 15,872 24,498 Foreks Yay. ve Rek. A.Ş. 3,889-1,645 - Hürriyet Rad. Prod. ve Yay. A.Ş. 3, ,740 - Eko TV Televizyon Yay. A.Ş. 38,981 14, Doğan Haber Ajansı A.Ş. 4,090 3, Milpa Tic. ve Sın. Ür. Paz. San. ve Tic.A.Ş. - 2, Hür Bim Bilg. ve Tek. Hiz.A.Ş ,029 - Gerçek Yayıncılık A.Ş Dışbank Türk Dış Ticaret Bank. A.Ş ,432 Marmara İdari ve Genel Hizm. A.Ş ,956 - Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş ,352 Toplam 7,217,371 9,442,428 6,099,670 5,738,377 * Doğan Dış Tic. ve Müm. A.Ş yılında Şirket in ortağı olmuştur. 30

29 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 6. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri a) Ortaklar 31 Aralık 1999 tarihlerinde sona eren dönemlere ait ortaklardan, bağlı ortaklardan iştirakler ve ilgili kuruluşlardan alınan ve bunlara ödenen kira ve benzeri gelirler / giderler aşağıda belirtilmiştir. Kira Geliri Kira Gideri Diğer Gelir Diğer Gider Hürriyet Gaz. ve Matb. A.Ş ,278 1, Burda RCS Int. İrtibat Ofisi Doğan Dış Tic. ve Müm.A.Ş b) Bağlı Ortaklık Rekpa Reklam Pazarlama A.Ş. 26, ,589 c) İlgili kuruluşlar Milpa Tic. ve Sın. Ür. Paz. San. ve Tic. A.Ş Doğan ve Egmont Yay.A.Ş. 13, Hür İthalat İhr. ve Pazr. A.Ş. 5, Doğan Ofset Yay. ve Matbaacılık A.Ş , Milliyet Gaz. A.Ş , Hürmedya İlan. ve Rek. A.Ş , Toplam 47, ,278 4, ,589 31

30 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 139,866 milyon TL dır. (1998: 56,873 milyon TL) 8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) Şirket, amortismana tabi maddi duran varlıklarına bilanço dipnotu 11 de belirtilen amortisman yöntemi kullanılarak amortisman ayırmaktadır. 9. Stok maliyeti hesaplama sistemi ve yöntemi Stoklar, elde etme maliyet esası ile değerlendirilmekte ve ağırlıklı ortalama yöntemiyle muhasebeleştirilmektedir. 10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri 31 Aralık 1999 ve 1998 itibariyle fiili stok sayımı yapılmıştır. 11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yeralan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarlar Yurtiçi brüt satışlar : Reklam Hasılatı 19,510,837 11,608,008 - Dergi Satışları 8,785,616 5,343,640 - Hizmet satış Geliri 3,811,471 1,846,826 - Sponsorluk Gelirleri 36, ,461 32,144,904 18,987, İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonları hakkında bilgi Satışlar ile ilgili teşvik ve sübvansiyonlar bulunmamaktadır ( 1998 : Yoktur). 32

31 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 13. Önceki döneme ait gelir ve karlar ile gider ve zararlar 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle önceki döneme ait gelir tutarı 9,805 milyon TL'dir. Önceki döneme ait gider tutarı yoktur. (1998: Önceki döneme ait gelir ve gider yoktur.) 14. Hisse başına kar ve kar payı tutarları 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle sona eren dönemde elde edilen net dönem karının, 500,000 TL nominal değerli 456,385 adet hisseye (1998: 400,000 hisse) bölünmesiyle bulunan hisse başına kar ve kar payı tutarları sırasıyla 5,767,462 TL (1998: 4,200,039 TL) ve 5,057,653 TL dir.(1998: 3,898,390 TL) 15. Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler 31 Aralık 1999 ve 1998 tarihleri itibariyle mal ve hizmet üretim miktarlarındaki yaklaşık değişmeler aşağıdaki gibidir: Fark (Adet) (Adet) ( Adet) Dergi 14,605,448 13,857, , Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler 31 Aralık 1999 ve 1998 tarihleri itibariyle mal ve hizmet satış miktarlarındaki yaklaşık değişmeler aşağıdaki gibidir: Fark (Adet) (Adet) ( Adet) Dergi 9,655,840 9,099, ,863 33

32 AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 17. Diğer hususlar 25 Aralık 1995 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan T.C. Maliye Bakanlığı nın Katma Değer Vergisi genel tebliği seri no 50 ile gazete, dergi ve benzeri yayın faaliyetlerinde bulunan kurumların promosyon kampanyalarının katma değer vergisi karşısındaki durumu belirlenmiştir. İlgili tebliğe göre Şirket 31 Aralık 1999 tarihinde sona eren döneme ait gelir tablosunda promosyon ürünü olarak verilen malların katma değer vergilerinin indirim konusu yapılamayan 20,620 milyon TL lik (1998: 52,791 milyon TL) kısmını pazarlama, satış ve dağıtım gideri hesabına yansıtarak faaliyet sonuçlarına intikal ettirmiştir. 34

33

34 1 OCAK 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNDE UYGULANAN DENETLEME TEKNİK VE YÖNTEMLERİNİN ÖZETİ Bağımsız denetim raporumuzun birinci paragrafında belirtildiği üzere incelememiz genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve şartlar çerçevesinde bazı testlere ve diğer denetim esaslarına dayandırılmıştır. Bu test ve uygulamaların tatbikatı ile ilgili kısa bir açıklama aşağıda verilmektedir. Bankalar 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle Şirket'in toplam banka hesaplarının %100'ü için mutabakat mektubu gönderilmiş ve yanıt alınamayan bakiyeler için dönem içerisindeki işlemleri destekleyici dökümanlar tetkik edilerek bakiyelerin teyidi sağlanmıştır. Stoklar 31 Aralık 1999 tarihi itibariyle gerçekleştirilen fiziki stok sayımlarına iştirak edilmiş ve fiziki sayım sonuçlarının kayıtlarla uygunluğu tespit edilmiştir. Uygulanan stok değerleme yöntemi kontrol edilmiştir. İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar İştirak ve bağlı ortaklıkların %100 ü için mutabakat yazısı temin edilmiş ve şirket kayıtları ile uygunluğu tetkik edilmiştir. Dönem içerisinde satın alınan ve satılan belli başlı iştirak senetleri ve temettü gelirleri için işlem destekleyici dökümanlar tetkik edilmiştir. Ticari Alacaklar Ticari hesaplar için müşterilere toplam bakiyeyi oluşturan tüm önemli bakiyeleri kapsayacak şekilde mutabakat mektupları gönderilmiştir. Farklı yanıtların mutabakatı sağlanmış ve yanıt alınamayan müşteriler için dönem içerisindeki işlemleri destekleyici dökümanlar tetkik edilerek bakiyelerin teyidi sağlanmıştır. Şüpheli alacaklarla ilgili karşılıkların yeterli olduğu görülmüştür. Maddi Duran Varlıklar Şirket tarafından hazırlanan, maddi duran varlıklar ve birikmiş amortismanlarının açılış bakiyelerini, dönem içerisindeki hareketlerini ve dönem sonu bakiyelerini içeren "hareket tablosu"nun kayıtlara uygunluğu kontrol edilmiştir. Dönem içerisindeki sabit kıymetlerle ilgili hareketler incelenmiş ve dönem içindeki amortisman giderlerinin hesaplanışları kontrol edilmiştir. Maddi duran varlıkların uygun sınıflandırma esaslarına göre doğru hesaplara kaydedildikleri belirlenmiştir.

35 1 OCAK 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNDE UYGULANAN DENETLEME TEKNİK VE YÖNTEMLERİNİN ÖZETİ Diğer Alacaklar Kısa ve uzun vadeli diğer alacaklar/diğer aktiflerin dökümleri elde edilerek, bakiyeleri oluşturan tutarlardan önemli olanlarının kayıtlara uygunluğu detay testlerle kontrol edilmiştir. Finansal Borçlar Tüm kredi bakiyeleri için mutabakat mektubu gönderilmiş ve bakiyeler teyid edilmiştir. Dönem içindeki kredi hareketlerinin ilgili dökümanlarına uygunluğu test edilmiştir. Kredilerin dönem sonu faiz tahakkukları gözden geçirilmiş ve dönem sonu kredi bakiyelerinin uzun ve kısa vade ayrımları, geri ödeme planlarına göre kontrol edilmiştir. Ticari Borçlar Ticari borçlar için satıcılara toplam bakiyeyi oluşturan tüm önemli bakiyeleri kapsayacak şekilde mutabakat mektupları gönderilmiştir. Farklı yanıtların mutabakatı sağlanmış ve yanıt alınamayan satıcılar için dönem içerisindeki işlemleri destekleyici dökümanlar tetkik edilerek bakiyelerin teyidi sağlanmıştır. Diğer Kısa Vadeli Borçlar Diğer kısa vadeli borçlar ve içerisinde yer alan ödenecek giderlerin (karşılıkların) dökümleri elde edilerek, bakiyeleri oluşturan tutarlardan önemli olanların kayıtlara uygunluğu detay testlerle kontrol edilmiştir. Dönem sonunda Şirket'in kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplaması kontrol edilmiştir. Şirket'in cari döneme ait vergi mükellefiyetleri incelenmiştir. Dönem sonu mali tabloların hazırlanmasına etki edebilecek herhangi bir davanın mevcudiyeti konusunda Şirket avukatından teyid mektubu alınmıştır. Özsermaye Özsermaye kalemlerinin dönem içerisindeki hareketlerini gösteren özsermaye hareket tablosu hazırlanmış ve ilgili diğer testlerle tutarlılığı kontrol edilmiştir.

36 Gelir Tablosu HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET 1 OCAK 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNDE UYGULANAN DENETLEME TEKNİK VE YÖNTEMLERİNİN ÖZETİ Satışlar ve satılan malın maliyeti içerisindeki dalgalanmalar incelenmiş, önemli dalgalanmaların nedenleri şirket yetkilileri tarafından açıklanmış ve gerekli görülenlerin kaynak dökümanları gözden geçirilmiştir. Gelir ve gider kalemleri bir önceki dönem ile mukayese edilip önemli farklılaşmalar hakkındaki izahatların geçerliliği gözden geçirilmiştir. Gelir ve gider kalemlerinden önemli görülenlerin kayıtlarla uygunluğu detay testlerle kontrol edilmiştir. Açıklanmış Malumatların Teyidi Mektubu Şirket idarecilerinden, açıklanmış malumatların doğruluğunu teyid eden mektup alınmıştır. Yönetim Kurulu Kararları Yönetim Kurulu'nun kararları gözden geçirilmiş ve mali konularda verilmiş kararların, mali cetvellerde veya bunlarla ilgili notlarda yansıtıldığından emin olunmuştur. Müteakip Olaylar Dönem sonu bilançosunun hazırlanmasında etkili olacak, bilanço tarihini müteakip olaylarla ilgili olarak bir inceleme yapılmıştır. Yabancı Para Varlık ve Borçlar Yabancı para varlık ve borçların dönem sonu değerlemeleri kontrol edilmiştir.

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon Anonim Şirket nin ( Şirket ), 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle düzenlenmiş

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sayfa No: 1 AKTİF FİNANS FACTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. NİN 31 ARALIK 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi nin (Şirket) 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 25.04.2013-16:22:56 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 1430028214 kadir@get.com.tr

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının --- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 491.814.851.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının ---

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ nin 1 OCAK- 30 HAZİRAN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100.

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100. AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Alarko Holding A.Ş. (Şirket) bünyesindeki bir kısım şirketlerdeki hisseleri yoluyla bir holding şirketi olup hissesi bulunan grup şirketlerine

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 40.216.376 1.084.680 1. Yurtiçi Satõşlar 39.858.168

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 299.400 32.348.218 1. Yurtiçi Satõşlar 113.277 32.240.514 2. Yurtdõşõ

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

31 Mart Mart Pay oranı (%)

31 Mart Mart Pay oranı (%) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet konusu ilk maddesi PVC ve polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-10:41:07 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 55 47 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 55 47 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 20.052.773 16.005.537 A. Hazır Değerler 17.048.094 12.402.392 1. Kasa 931

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle düzenlenmiş bilançolarını

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2,340,903 1,707,665 A. Hazır Değerler

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-14:19:05 Vergi Kimlik 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 562439 İrtibat

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2012 4. Dönem Onay Zamanı : 18.02.2013-16:08:37

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI 1. Đşletmenin fiili faaliyet konusu: Đşletmenin fiili faaliyet konusu Karma yem üretimi-satışı,

Detaylı

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU

KOÇBANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerinde sona eren yıllara ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerinde sona eren yıllara ait Ayrıntılı Gelir Tablolarına İlişkin Dipnotlar 1. Dönemin Tüm Amortisman Giderleri İle İtfa ve Tükenme Payları amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları aşağıdaki gibidir (milyon TL) : a) Amortisman giderleri 2,775,456 2,517,572 aa) Normal amortisman

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 4. Dönem Onay Zamanı : 16.02.2015-15:40:02

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.09.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) 4 Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı