AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 1 OCAK ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, aşağıda belirtilen sınırlama dışında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir. 2. İlişikte 33.4 numaralı dipnotta Şirket Yönetimi nin 2000 yılı sorunu ile ilgili açıkladığı bilgiler, Şirket in konuyla ilgili yapmış ve yapmakta olduğu teknik çalışmalara ve bunların sonuçlarına ilişkin olup özel denetim çalışmalarınızın kapsamı dışında tutulmuştur. 3. Şirket, bilanço dipnotu 11 de açıklandığı gibi halka açık olmadığından ekteki mali tablolarında kıdem tazminatı için karşılık ayırmamıştır. Bu karşılığın ayrılmamasının Şirket in mali tabloları üzerindeki etkisi vergi öncesi karı 21,881 milyon TL tutarında arttırmak yönünde olmuştur. Ancak Şirket 31 Mart 1999 tarihinden itibaren hazırladığı mali tablolarda kıdem tazminatı yükümlülüğünün tamamı için karşılık ayırmaya başlamıştır. 4. AD Yayıncılık A.Ş. Doğan Grubu şirketlerin bir üyesidir. Şirket bilanço dipnotu 10 da ve gelir tablosu dipnotu 5 de belirtildiği gibi gruba dahil diğer şirketler ile ticari ilişki içerisindedir. 5. Görüşümüze göre söz konusu mali tablolar yukarıda 2. paragrafta açıklanan çalışma alanının sınırlanması hususu ve 3., 4. paragraflarda belirtilen hususların etkileri haricinde AD Yayıncılık A.Ş. nin, 31 Aralık 1998 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonuçlarını uygulanan Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.

3 6. Görüşümüzü şartlı hale getirmeksizin aşağıdaki konuya dikkatinizi çekeriz: Bilanço dipnotu 12 de belirtildiği üzere şirket hissedarı AD Yayıncılık A.Ş. yi 31 Mart 1999 tarihli mali tabloları üzerinden Hürgüç Gazatecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon A.Ş.ye kül halinde devrini planlamış ve bu devir işlemi 20 Ekim 1999 tarihinde gerçekleşmiştir. Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi a member of PricewaterhouseCoopers Cansen Başaran, SMMM Sorumlu Ortak, Başdenetçi İstanbul, 30 Aralık 1999

4 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU AD Yayıncılık A.Ş. ("Şirket")'nin fiili faaliyet konusu; basın, yayın, tanıtım ve haber hizmetleri yapmak ve sunmaktır. Şirket in yayımlamakta olduğu dergilerin bir kısmı lisans sözleşmeleri dahilinde yurtdışından alınan isim hakları kapsamında çıkartılmaktadır. Şirket ile lisans sözleşmesi olan firmaların isimleri aşağıda verilmiştir. Motor Presse International Verlagsgesellschaft Holding GmbH&Co Future Publishing Ltd. CMP Media Inc. La Societe Publications Vie Et Loisirs La Societe D editions Modernes Parisienne, Societe Anonyme Picture Press Bild und Textagentur Gmbh IPC Magazines Limited 2. SERMAYENİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR Şirketin sermayesi 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle 105,000 milyon TL (1997: 5,000 milyon TL) olup, hisse dağılımı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 1997 Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Ortakların Adı (%) (%) Doğan Yayın Holding A.Ş , ,000 Adilbey Holding A.Ş , ,000 Doğan Dış Tic. Ve Müm.A.Ş , Diğer , , ,000 Sermaye taahhütleri (2,025) 105,000 2, SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR Yoktur ( 1997 : Yoktur). 4. KAYIT SERMAYELİ ORTAKLIKLARDA KAYITLI SERMAYE TUTARI Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir (1997: Yoktur). 6

5 5. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTTIRIMLARI VE KAYNAKLARI Şirket 1998 yılı içerisinde aşağıdaki şekilde sermaye arttırımında bulunmuştur: Arttırım tarihi Arttırım tutarı Nakit Yedekler İştirak satış Yeniden değerleme karı değer artış fonu 31 Aralık , , Şirket 1997 yılı içerisinde aşağıdaki şekilde sermaye arttırımında bulunmuştur: Arttırım tarihi Arttırım tutarı Nakit Yedekler İştirak satış Yeniden değerleme karı değer artış fonu 29 Temmuz ,000 3, DÖNEM İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER Yoktur (1997 : Yoktur). 7. DÖNEM İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL KIYMETLER Yoktur (1997 : Yoktur). 8. CARİ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERİ Satın alınan imal veya inşa edilen maddi duran varlık maliyeti; 16,128 35, Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti; 5, Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları - Varlık maliyetlerinde (+) 24, Birikmiş amortismanlarda (-) (4,420) (208) 20, Yapılmakta olan yatırımlar: Yoktur ( 1997: Yoktur ). 7

6 9. CARİ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI Yoktur ( 1997: Yoktur ). 10. İŞLETMENİN, ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARLA OLAN ALACAK BORÇ İLİŞKİSİ 10.1 Ortaklar Bu mali tablolar açısından Şirket sermayesinde pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler ortaklar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle ortaklarla ilgili mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş Bağlı ortaklıklar Bu mali tablolar açısından Şirket in en az %50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu sermaye ortaklıkları bağlı ortaklıklar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde, 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihi itibariyle Şirket'in bağlı ortaklığı bulunmamaktadır İştirakler Bu mali tablolar açısından, bir ortaklık ile Şirket arasında sözkonusu ortaklığın yönetimine ve ortaklık politikalarının belirlenmesine katılma anlamında devamlı bir bağ yaratan doğrudan sermaye ve yönetim ilişkisi iştirakler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle iştiraklerle ilgili mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir: 8

7 10 (DEVAMI) AD YAYINCILIK A.Ş. Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan DYG İlan ve Reklam Hiz. A.Ş , Doğan Raks Satış Paz. ve Dağ. A.Ş. - 2, Rekpa Reklam Paz. ve Tic. A.Ş , Yaysat Yayın Paz. ve Dağ. A.Ş. - 61, , İlişkili kuruluşlar Bu mali tablolar açısından Şirket in ortaklarının doğrudan veya dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisi içinde bulunduğu ve Şirket in iştirakleri ve bağlı ortaklıkları dışındaki Doğan Grubu şirketleri ilişkili kuruluşlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım çerçevesinde ilişkili kuruluşlarla 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Milliyet Gazetecilik A.Ş , , AD Kitapçılık A.Ş. 348, Simge Yayıncılık ve Dağ. A.Ş , , Yaysat A.Ş. 61, Doğan ve Egmont Yayıncılık A.Ş. 19, DTV Haber ve Görsel Yayın A.Ş ,980 29, Yaratım Sağlık Spor ve Eğitim Org.A.Ş , Basın İşletmecilik Kağıt Matbaa San. A.Ş , Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş , Diğer 5,026 8, ,141 1, ,622 9, , ,

8 11. STOKLAR VE DİĞER BİLANÇO KALEMLERİNDE UYGULANAN DEĞERLEME, ENVANTER VE AMORTİSMAN AYIRMA YÖNTEMLERİ Finansal tabloların hazırlanışı Şirket finansal tablolarını ve dipnotlarını yürürlükteki ticari ve mali mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerindeki ilke ve kurallara uygun olarak hazırlamaktadır. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan ülke genelinde toptan eşya fiyat endeksine göre; Türkiye de 31 Aralık 1998 dönemine ait bir yıllık enflasyon % 54.3 ve 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihinde sona eren üçer yıllık dönemler için sırası ile % 445 ve % 482 olmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, finansal tabloların, sabit kıymetlerin isteğe bağlı olarak T.C. Maliye Bakanlığı'nın yıllık yayımladığı yeniden değerleme oranları ile yeniden değerlenmesi ve alacak ile borçların reeskontu dışında tarihi maliyet yöntemiyle hazırlanmasını öngörmektedir. Bu oranlar yaklaşık olarak toptan eşya fiyat endeksindeki artışları yansıtmaktadır. Enflasyonun etkisi nedeniyle finansal tablolarda herhangi bir düzeltme yukarıda bahsedildiği gibi sabit kıymetlerin isteğe bağlı olarak yeniden değerlenmesi ve alacak ve borçların reeskontu dışında öngörülmemiş veya zorunlu kılınmamıştır. Alacaklar ve borçlar Alacaklar ve borçlar bilançoda kayıtlı değerleriyle gösterilmektedir. Alacak ve borçlar içerisinde gösterilen alacak ve borç senetleri ile vadeli çekler T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan % 80 (1997: % 80) faiz oranı kullanılarak reeskont işlemine tabi tutulmuştur, ilgili reeskont geliri ve gideri cari dönem faaliyet gelir ve giderlerine intikal ettirilmiştir. Şirket in avans, depozito ve teminat niteliğinde olanların dışında üç aydan uzun vadeli cari hesap bakiyesi bulunmadığından bu hesaplar üzerinden reeskont yapılmamaktadır. Şüpheli alacaklar karşılığı Şüpheli alacaklar karşılığı Şirket yönetiminin, ticari alacakları üzerinde yaptığı değerlendirmeler sonucunda ayrılan karşılıklardan oluşmaktadır. Cari döneme isabet eden karşılıklar dava veya icra safhasına intikal ettirilmiş bulunan alacaklarla ilgili olup, vergi usul kanunu hükümleri dikkate alınarak cari dönem gelir tablosunda yer almıştır. Yabancı para cinsinden alacak ve borçlar Yıl içinde yabancı para cinsinden gerçekleşen tüm işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınarak, bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlıklar ve borçlar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak Türk Lirası'na 10

9 çevrilmiştir. Türk Lirası'na çevirmelerden doğan kur farkları gelir tablosunda dikkate alınmıştır. 11

10 11 (DEVAMI) Stoklar AD YAYINCILIK A.Ş. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle fiili stok sayımı yapılmış olup, stokların değerlemesinde elde etme maliyeti esas alınmıştır. Maliyet belirleme yöntemi hareketli ağırlıklı ortalamadır. Promosyonlar ile ilgili stoklar Promosyonlar ile ilgili stoklar Şirket in promosyon kampanyaları dahilindeki stokları olup değerlemesinde elde etme maliyeti esas alınmıştır. Şirket promosyon stoklarını bilançoda diğer stoklarda göstermiştir. İştirakler ve bağlı ortaklıklar İştirakler ve bağlı ortaklıklar elde etme maliyeti ve buna ilaveten ilgili kuruluşlarının içsel kaynaklarından yaptıkları sermaye arttırımlarından elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin nominal değerleriyle yansıtılmaktadır. İştirakler ve bağlı ortaklıklar mali tabloların bütünlüğü içerisinde önemli bir meblağa ulaşan bir oranda değer kaybetmeleri ve bu değer düşüklüğünün yakın bir gelecekte ortadan kalkacağına dair objektif ve makul bir gerçeğin var olmaması durumunda rayiç bedel ile değerlendirilmektedir. İştirakler ve bağlı ortaklıklardan alınan temettü gelirleri cari dönem faaliyetlerine intikal ettirilmektedir. Maddi duran varlıklar Taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşlar ve birikmiş amortismanları 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu nun öngördüğü şekilde yeniden değerleme oranı kullanılarak yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. 31 Aralık 1998 tarihinde yeniden değerleme oranı olarak, T.C. Maliye Bakanlığı nca belirlenen % 77.8 (1997: % 80.4) dikkate alınmıştır. Yeni orana göre hesaplanan yeniden değerlemeden doğan farkın tamamı yeniden değerleme fonuna aktarılmıştır. Bütün maddi duran varlıklar için (binek otoları hariç) amortisman, varlıkların tahmin edilen ekonomik ömürlerine göre aşağıda belirtilen oranlarda doğrusal amortisman metodu kullanılarak tüm dönem için ayrılmaktadır. Binek otoları için kıst amortisman usulü kullanılmaktadır: % Makina, tesis ve cihazlar 20 Taşıt, araç ve gereçleri 20 Döşeme ve demirbaşlar 20 12

11 11 (DEVAMI) 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle sabit kıymetler yeniden değerlenmiş aktif değerleri üzerinden amortismana tabi tutulmuştur. Yıllık olarak hesaplanan amortisman cari dönem kayıtlarına alınmıştır. Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar itfa payları indirildikten sonra gösterilmekte ve 5 yılda eşit paylarla itfa edilmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı Türk İş Kanununa göre Şirket, Türk İş Kanun una tabi bir hizmet yılını doldurmuş her personeline sebepsiz olarak işten çıkarma veya emekliliğe hak kazanma, 25 yılını doldurma (kadınlarda 20 yıl), askere çağrılma veya ölüm hallerinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat çalışılan her sene için bir aylık maaş tutarı olup, bu miktar 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle 286,341,250 TL (1997: 104,734,375 TL) ile sınırlandırılmıştır. Şirket in 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle toplam kıdem tazminatı yükümlülüğü 24,881 (1997: 10,767) milyon TL dir. Şirket halka açık olmadığı için 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihli mali tablolarında kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayırmamıştır. Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal yedekler birinci ve ikinci yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci yasal yedekler ticari karın % 5'i, ödenmiş sermayenin % 20'sine varana dek ayrılır. İkinci yasal yedekler ise sermayenin % 5'ini aşan temettüler üzerinden % 10 oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu yasal yedeklerin, ödenmiş sermayenin % 50'sini aşmadıkça dağıtılmasına izin vermemektedir. Ancak birikmiş karların zararı karşılamaması durumunda yasal yedeklerden zarar mahsubu yapılabilmektedir. Yeniden değerleme fonu Yeniden değerleme fonu sabit kıymetlerin net defter değerlerinin yeniden değerlenmesi sonucu oluşan net değer artışıdır. Bu fon sermayeye eklenmesi durumunda bedelsiz hisse olarak ortaklara dağıtılabilir nitelikte olup, bu durumda hiçbir vergiye tabi olmamaktadır. Diğer bilanço kalemleri Diğer bilanço kalemleri esas olarak kayıtlı değerleriyle yansıtılmıştır. 13

12 11 (DEVAMI) Gelir/gider belirlenmesi Gelir ve gider kalemlerinin belirlenmesinde tahakkuk esası uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak gelir, hizmet bitirildiği veya mal teslim edildiği anda, gider ise tahakkuk esasına göre hesaba alınmaktadır. Satış hasılatı Satış hasılatı mallar dağıtım şirketine sevk edildiği, reklam gelirleri reklam yayımlandığı anda belirlenmektedir. Mal takası sözleşmeleri Mal takası (barter) sözleşmeli satışlar fatura kesildiği anda ilgili hesaplara intikal ettirilmektedir. 12. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN VE AÇIKLAMAYI GEREKTİREN HUSUSLAR 12.1 Şirket hissedarları AD Yayıncılık A.Ş. yi 31 Mart 1999 tarihli mali tabloları üzerinden Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon A.Ş. ye kül halinde devrini planlamış ve 20 Ekim 1999 tarihinde bu işlem gerçekleşmiştir Kıdem tazminatı tavanı her kıdem yılı için 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 286,341,250 TL na yükseltilmiştir. 13. ŞARTA BAĞLI ZARARLAR VE KAZANÇLAR Şirket in 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle şarta bağlı olarak oluşabilecek zarar veya kazancı bulunmamaktadır. 14. İŞLETMENİN GAYRİ SAFİ KAR ORANLARI ÜZERİNDE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİDE BULUNAN MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER Yoktur (1997 : Yoktur). 15. AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDEKİ TOPLAM İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARLARI Aktif değerler üzerinde herhangi bir ipotek veya teminat yoktur (1997 : Yoktur ). 16. AKTİF DEĞERLERİN TOPLAM SİGORTA TUTARLARI Aktif değerlerin üzerinde sigorta yoktur (1997: Yoktur). 14

13 17. ALACAKLAR İÇİN ALINAN TOPLAM İPOTEK VE TEMİNAT TUTARLARI Alacaklar için Yaysat Yayın Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. den alınan nakit teminat tutarı 27,100 milyon TL dır. (1997: 27,100) 18. PASİFTE YER ALMAYAN TAAHHÜTLERİN TOPLAM TUTARI Banka teminat mektupları 542, , BANKALARDAKİ MEVDUATIN BLOKE OLANINA İLİŞKİN TUTARLAR Yoktur (1997: Yoktur). 20. BİLANÇODA MALİYET BEDELİ ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ MENKUL KIYMETLERİN VE FİNANSAL DURAN VARLIKLARIN BORSA RAYİÇLERİNE GÖRE, BORSA RAYİÇLERİ ÜZERİNDEN GÖSTERİLMİŞ MENKUL KIYMETLERİN VE FİNANSAL DURAN VARLIKLARIN MALİYET BEDELLERİNE GÖRE DEĞERLERİ Yoktur (1997: Yoktur). 21. MENKUL KIYMETLER VE BAĞLI MENKUL KIYMETLER GRUBU İÇİNDE YER ALIP İŞLETMENİN ORTAKLARI, İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TARAFINDAN ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMET TUTARLARI Yoktur (1997: Yoktur). 15

14 22. MALİ TABLOLARDAKİ DİĞER İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİNDEN DAHİL OLDUĞU GRUBUN TOPLAM TUTARININ % 20 SİNİ VEYA BİLANÇO AKTİF TOPLAMININ %5 İNİ AŞAN HESAP KALEMLERİ Diğer dönen varlıklar Devreden KDV 153, ,697 Gelecek aylara ait giderler 150,927 67,537 Peşin ödenen vergiler ve fonlar 55,418 31,451 İş avansları 3,633 - Diğer çeşitli dönen varlıklar 2,302 9, , ,709 Diğer borç ve gider karşılıkları Maliyet giderleri karşılığı 25,725 30,174 Gider tahakkukları 85-25,810 30, Aralık 1998 tarihli bilançoda 12,961 milyon TL tutarında yer alan diğer kısa vadeli alacaklar, personelden alacaklardan oluşmaktadır (1997:13,541 milyon TL). 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle mali tablolarda 1,521 milyon TL tutarında yer alan diğer maddi olmayan duran varlıklar tasarım giderlerinden oluşmaktadır (1997: 1,521 milyon TL). 31 Aralık 1998 tarihli bilançoda 924 milyon TL tutarında yer alan diğer duran varlıklar, gelecek yıllarda indirilecek KDV den oluşmaktadır (1998: 1,378 milyon TL). 16

15 23. DİĞER ALACAKLAR İLE DİĞER KISA VE UZUN VADELİ BORÇLAR HESAP KALEMİ İÇİNDE BULUNAN VE BİLANÇO AKTİF TOPLAMININ YÜZDE BİRİNİ AŞAN, PERSONELDEN ALACAKLAR İLE PERSONELE BORÇLAR Yoktur (1997: Yoktur). 24. ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR NEDENİYLE AYRILAN ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI Şirket in önceki yıllarda ilişkili kuruluşu olan Gameda Kim. A.Ş. den 268 milyon TL tutarında şüpheli alacağı bulunmaktadır, Şirket bu alacağı ile ilgili olarak şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Ancak 1999 yılında Şirket in Gameda Kim A.Ş. ile ilişkili şirket alma durumu ortadan kalkmıştır. 25. ŞÜPHELİ ALACAK TUTARLARI Vadesi gelmiş şüpheli alacaklar için ayrılmış bulunan karşılık tutarları 2,206 (1997:432) milyon TL'dir. 26. İŞLETME İLE DOLAYLI SERMAYE VE YÖNETİM İLİŞKİSİNE SAHİP İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN DÖKÜMÜ, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABINDA YER ALAN ORTAKLIKLARIN İSİMLERİ VE İŞTİRAK ORAN VE TUTARLARI, SÖZ KONUSU ORTAKLARIN DÜZENLENEN EN SON MALI TABLOLARINDA YER ALAN DÖNEM KARI VEYA ZARARI, NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI İLE BU MALİ TABLOLARIN AİT OLDUĞU DÖNEM, SERMAYE PIYASASI KURULU STANDARTLARINA GÖRE HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞI, BAĞIMSIZ DENETİME TABİ TUTULUP TUTULMADIĞI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN OLUMLU, OLUMSUZ VE ŞARTLI OLMAK ÜZERE HANGİ TÜRDE DÜZENLENDİĞİ : 1998 Ticaret Ünvanı Sermayesi Döviz Cinsi İştirak Oranı (%) İştirak Tutarı En Son Mali Tablo Tarihi Dönem Karı veya Zararı Net Dönem Karı veya Zararı Basın İşletmecilik A.Ş. 5,000 - % , ,964 3,897 D GD - Yaratım Sağlık A.Ş. 5,000 - % , ,313 2,851 D GD - DYG İlan ve Reklam Hizmetleri A.Ş. 5,000 - % (34,864) (34,864) D GD - NOTLAR: 01 Mali tabloların SPK standartlarına uygunluğu U=Uygun D=Uygun değil 02 Mali tabloların bağımsız denetimden geçip geçmediği GT=Geçti GD=Geçmedi 03 Bağımsız denetim raporu görüş türü OL=Olumlu OZ=Olumsuz 17

16 26 - (DEVAMI) 1997 Ticaret Ünvanı Sermayesi Döviz Cinsi İştirak Oranı (%) İştirak Tutarı En Son Mali Tablo Tarihi Dönem Karı veya Zararı Net Dönem Karı veya Zararı DYG İlan ve Reklam 5,000 - % (6,322) (6,322) D GD - Hizmetleri A.Ş. Doğan Raks Satış 250,000 - % 5 12, ,435 1,120 D GD - Pazarlama A.Ş. Rekpa Reklam Pazarlama 10,000 - % 15 3, ,654 65,146 D GD - ve Tic. A.Ş. Yaysat Yayın Satış ve Paz. A.Ş. 8,000 - % ,109 29,547 D GD - NOTLAR: 01 Mali tabloların SPK standartlarına uygunluğu U=Uygun D=Uygun değil 02 Mali tabloların bağımsız denetimden geçip geçmediği GT=Geçti GD=Geçmedi 03 Bağımsız denetim raporu görüş türü OL=Olumlu OZ=Olumsuz Şirket 24 Eylül 1998 tarihinde Doğan Raks Satış Pazarlama A.Ş. deki kayıtlı değeri 12,500 milyon TL olan iştirakini Doğan Yayın Holding A.Ş. ye 12,500 milyon TL karşılığında satmıştır. Şirket 24 Eylül 1998 tarihinde Rekpa Reklam Pazarlama ve Ticaret A.Ş. deki kayıtlı değeri 3,750 milyon TL olan iştirakinı Hürgüç Gazetecilik ve Mat. A.Ş. ye 1,500 milyon TL karşılığında satmıştır. Şirket 24 Eylül 1998 tarihinde Hür Servis A.Ş. nin Basın İşletmecilik Kağıt Mabaa San. A.Ş. deki kayıtlı değeri 1,125 milyon TL olan iştirakini 1,125 milyon TL karşılığı satın almıştır. Şirket 1 Aralık 1998 tarihinde Hür Servis A.Ş. nin Yaratım Sağlık Spor ve Eğitim Org. A.Ş. deki kayıtlı değeri 1,125 milyon TL olan iştirakini 1,125 milyon TL karşılığı satın almıştır. 27. İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDA İÇSEL KAYNAKLARDAN YAPILAN SERMAYE ARTTIRIMI NEDENİYLE ELDE EDİLEN BEDELSİZ HİSSE SENEDİ TUTARLARI Yoktur (1997: 400 milyon TL, DYG Reklam ve İlan Hizmetleri A.Ş.). 28. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE SAHİP OLUNAN AYNİ HAKLAR VE BUNLARIN DEĞERLERİ Yoktur (1997: Yoktur). 18

17 29. DURAN VARLIKLARDA SON ÜÇ DÖNEMDE YAPILAN YENİDEN DEĞERLEME TUTARLARI Maliyetlerdeki artış 24, Birikmiş amortismanlardaki artış (4,420) (208) - Yeniden değerleme artış fonu 20, YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN VE KUR GARANTİSİ OLMAYAN ALACAK VE BORÇLAR İLE AKTİFTE MEVCUT YABANCI PARALAR Yoktur (1997: Yoktur). 31. ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR LEHİNE VERİLEN GARANTİ, TAAHHÜT, KEFALET, AVANS, CİRO GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN TUTARI Yoktur (1997: Yoktur). 32. DÖNEM İÇİNDE ÇALIŞAN ORTALAMA PERSONEL SAYISI Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 120 dir (1997: 96). 33. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YADA MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR 33.1 Vergi Karşılığı Etkin kurumlar vergisi oranı (fon payı dahil) %27.5 olmakla birlikte Şirket in varsa istisnalardan önceki karı üzerinden efektif asgari kurumlar vergisi %22 den az olamaz. Buna ilave olarak kurum kazancı, kurumlar vergisi, istisnalar (iştirak kazançları, yatırım ve benzeri fonlardan elde edilen kar payları) dan sonra kalan kısım halka açık şirketlerde %11 diğer şirketlerde %22 (fon payları dahil) ile %0 arasında değişen oranlarda stopaja tabidir. Bu esaslar dahilinde bilançoda kısa vadeli borç ve gider karşılıkları altında gösterilen vergi karşılıkları Şirket in etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanmış olup, 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle 48,511 (1997: 139,179) milyon TL ilişikteki mali tablolara karşılık gideri olarak faaliyet sonuçlarına yansıtılmıştır. 19

18 33 - (DEVAMI) 1 Ocak 1999 tarihinden geçerli olmak üzere 4369 sayılı kanunla Türk Mali Mevzuatında önemli değişiklikler yapılmış, bu kapsamda kurumlar vergi oranı (fon payı dahil) % 33 e yükseltilmiştir. Ayrıca, yeni sistemde kurumların 3 er aylık süreler içinde geçici vergi beyannamesi vermeleri ve hesaplanan dönem kazancı üzerinden % 25 nispetinde geçici vergi ödemeleri gerekmektedir. Sabit getirili menkul kıymetlerden doğan stopaj, şirketin toplam vergi yükümlülüğünden mahsup edilebilir Kıdem Tazminatı Karşılığı 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle 1475 sayılı İş Kanunu na göre hesaplanan kıdem tazminatı yükümlülüğü 24,881 (1997: 10,767) milyon TL dir. Ancak bilanço dipnotu 11 de de belirtildiği gibi Şirket 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihli mali tablolarında kıdem tazminatı yükümlülüğü için karşılık ayırmamıştır. Basın Mesleğinde Çalışanlar ve Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun a göre Şirket bu kanuna tabi ve gazetecilik mesleğinde en az beş yıl çalışmış her personeline herhangi bir sebep dolayısı ile iş akdinin feshi halinde kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminat çalışılan her sene için 30 günlük ücret tutarı ile sınırlandırılmıştır. Kıdem tazminatına esas olan ücret, personelin aylık ücretine, bir yıl içinde aldığı ayni ve nakdi bütün ödemelerin 1/12 sinin ilavesi ile bulunan tutardır. Şirket in 5953 sayılı Basın İş Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hesaplanan 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 69,214 milyon TL dir Mal Takası Sözleşmeleri Şirket, dönem içinde medya sektöründe yaygın olan, mal takası (barter) sözleşmeli satışlar yapmıştır. Bu sözleşmelerin içeriği, üretilen dergilerin ve verilen servislerin nakit para tahsil ve ödemesi doğmadan değiştirilmesi şeklindedir. 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle belli başlı mal takası sözleşmeleri aşağıdaki gibidir; Firma Anlaşma Miktarı Alınan Fatura Kesilen Fatura Hobi Kozmetik İmalat San. ve Tic. A.Ş. 100,000 77,578 66,287 Nissan Otomotiv A.Ş. 5, Yukarıda belirtilen mal takası anlaşmaları, gayrimenkul ve taşıt alımı karşılığına yapılmıştır. 20

19 33 - (DEVAMI) yılı sonuna yönelik şirketçe yapılan işlemler hakkında bilgiler 2000 yılı sorununa Şirket in Bilgi Sistemleri alt yapısı olarak 3 ayrı katagoride incelemiştir gerekli çalışmalar yapılmıştır. 1. Donanım (Hard Ware) 2. İşletim Sistemi (Operating System) 3. Uygulama Yazılımları (Application Software) 1. Donanım (Hard Ware) Donanım problemleri öncelikli olarak bilgisayar tarih bilgisinin iki hane olarak tanımlanmış olmasından kaynaklanmıştır. Server ve PC parkımızdaki tüm bilgisayarlarda tarih bilgisi dört hane tutulmaktadır. Bunun yanısıra Server larda ve PC lerde 2000 yılı testleri iki aşama olarak yapılmıştır. Öncelikle bilgisayar tarihi saat a ayarlanıp tarihin e geçişi gözlenmiştir. İkinci aşamada ise Y2K. EXE isimli test programi ile kapsamlı testler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak testler sorunsuz geçmiştir. 2. İşletim sistemi (Operating System) Bilgi sistemleri alt yapısında kullanılan işletim sistemleri şunlardır: Windows 95, 98 Windows NT 4.0 Novel Netware 4.11 Mac05 (Macintosh operating system) Yapılan testlerden sorunsuz olarak geçilmiştir. 3. Uygulama Yazılımları (Application Software) i- Hazır Yazılımlar: MS Office MS Internet Explorer 4.01 MSIIS Server 3.0 MS SQL 6.5 MS Exchange Server 5.5 Logo Gold 3.15 Cheyenne Arc Server

20 McAfee Antivirus (Total Virus Defense) 33 - (DEVAMI) İstenilen tüm yazılımlar 2000 yılı uyumludur. ii- Kendi ürettiğimiz yazılımlar Reklam uygulaması dergi Bilgi Sistemleri bünyesinde geliştirilmiş olan bu uyğulamalarda tüm tarihler dört haneli kullanılmıştır yılına ait bir sorun bulunmamaktadır. 22

21 1 OCAK GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. DÖNEMİN TÜM AMORTİSMAN GİDERLERİ İLE İTFA VE TÜKENME PAYLARI Maddi duran varlıklarda amortisman gideri a) Normal amortisman gideri 9,516 6,261 b) Yeniden değerlemeden doğan amortisman gideri 4, ,402 6,407 Maddi olmayan duran varlıklarda itfa ve tükenme payları 1,997 1, DÖNEMİN REESKONT VE KARŞILIK GİDERLERİ 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle reeskont ve diğer karşılık giderleri aşağıdaki gibidir : Vergi karşılığı 48, ,179 Reeskont gideri 52,854 30,518 Maliyet giderleri karşılığı 25,725 30,174 Diğer karşılık giderleri 85 17, , , DÖNEMİN TÜM FİNANSMAN GİDERLERİ a) Üretim maliyetine verilenler - - b) Sabit kıymet maliyetine verilenler - - c) Doğrudan gider yazılanlar 334 1, ,567 23

22 1 OCAK GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 4. DÖNEMİN FİNANSMAN GİDERLERİNDEN ORTAKLAR, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER İLGİLİ KISMIN TUTARI Yoktur (1997: Yoktur ). 5. ORTAKLAR, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARLA YAPILAN SATIŞ VE ALIŞLAR 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirakler ve ilgili kuruluşlarla yapılan satış ve alışlar aşağıda belirtilmiştir. İştirakler Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar Yaysat Yayın Paz. ve Dağ. A.Ş , ,370 DYG İlan ve Reklam Hizmetleri A.Ş. 201, , ,239 Rekpa Reklam Pazaralma A.Ş , ,416 Doğan Raks Satış Pazarlama A.Ş ,915 Basın İşletmecilik Kağıt Matbaa San. A.Ş. 45, ,620 Yaratım Sağlık, Spor ve Eğitim Org. A.Ş. 75, , , ,698 1,724,716 24

23 1 OCAK GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 5 (DEVAMI) İlişkili Kuruluşlar Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar Milliyet Gazetecilik A.Ş. 1,247,191 52, ,969 42,957 Yaysat Yayın Paz. ve Dağ.A.Ş. 110,691 1,206, Rekpa Reklam Paz. ve Tic. A.Ş. 136,069 1,413, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 8,267 1, Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. 16, , Doğan ve Egmont Yayıncılık A.Ş , AD Kitapçılık A.Ş. 1, , DTV Haber ve Görsel Yay. A.Ş. 82,774 67, Doğan RaksSatış Pazarlama A.Ş Doğan Ofset Yayıncılık ve Mat. A.Ş Milta Milliyet Seyahat Acentası İşl. A.Ş. 1, Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş. 1, Hürmedya İlancılık ve Rek. A.Ş. 9, Bravo Radyo ve TV Yay. Yap. San. ve Tic. A.Ş Foreks Yayıncılık ve Reklamcılık A.Ş Radyo Klübü 1, Dışbank Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. 1,853 5, Doğan Otomobilcilik ve Tic. ve San. A.Ş Hürgüç Gazetecilik Tic. ve Turizm Org. A.Ş Diğer , ,290 1,620,236 3,131, , ,247 İadeler 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle Grup içi şirketlerden Yaysat Yayın Paz. ve Dağ. A.Ş. ye olan satışlardan iadeler 683,974 milyon TL (1997: 667,546 milyon TL) dir. 25

24 1 OCAK GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 6. ORTAKLAR, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER VE İLİŞKİLİ KURULUŞLARDAN ALINAN VE BUNLARA ÖDENEN FAİZ, KİRA VE BENZERLERİ 31 Aralık 1998 ve 1997 tarihleri itibariyle ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirakler ve ilişkili kuruluşlardan alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve diğer gider ve gelirlerin detayı aşağıda belirtilmiştir. Gelirler Faiz Diğer Faiz Diğer Milliyet Gazetecilik A.Ş ,300 Simge Yayıncılık A.Ş ,474 Dışbank Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş ,774 Giderler Kira Diğer Kira Diğer Milliyet Gazetecilik A.Ş. 17,760-8, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE CARİ DÖNEMDE SAĞLANAN ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARI Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 19,410 milyon TL (1997: 9,819 milyon TL) dir. 8. AMORTİSMAN HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE BU YÖNTEMLERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN DÖNEMİN AMORTİSMAN GİDERLERİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ ARTIŞ VEYA ZALIŞ Yoktur (1997: Yoktur ). 26

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon Anonim Şirket nin ( Şirket ), 31 Aralık 1998 tarihi itibariyle düzenlenmiş

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL 2004 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. İş Finansal Kiralama

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2002 ve 2001 tarihlerindeki Ayrıntılı Bilançolara İlişkin Dipnotlar 1. Faaliyet Konusu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) İstanbul'da kurulup tescil edilmiş bir sermaye şirketidir. Şirket faaliyetlerini aşağıdaki müesseseleri vasıtasıyla yürütmektedir. Müessese

Detaylı

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİİ A. Ş. 1 OCAK- 30 HAZİRAN 2003 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ nin 1 OCAK- 30 HAZİRAN

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Sõnõrlõ Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 299.400 32.348.218 1. Yurtiçi Satõşlar 113.277 32.240.514 2. Yurtdõşõ

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100.

Anmak Holding A.Ş. % ,880,679 % ,880,679 Diğer ortaklar % ,199,321 % ,199,321 % ,080,000 % 100. AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Alarko Holding A.Ş. (Şirket) bünyesindeki bir kısım şirketlerdeki hisseleri yoluyla bir holding şirketi olup hissesi bulunan grup şirketlerine

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) A. Brüt Satõşlar 40.216.376 1.084.680 1. Yurtiçi Satõşlar 39.858.168

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

HÜRGÜÇ GAZETECİLİK TİCARET TURİZM VE ORGANİZASYON A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 1999 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Hürgüç Gazetecilik Ticaret Turizm ve Organizasyon

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 12.05.2015-14:38:15

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ALANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 26.04.2012-22:37:51 Vergi Kimlik Numarası 6150361338 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

31 Mart Mart Pay oranı (%)

31 Mart Mart Pay oranı (%) 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("Şirket") nin fiili faaliyet konusu ilk maddesi PVC ve polietilen olan her çeşit plastik boru, ek parçalar ve yedek parçaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ULUS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2012-18:50:16 Vergi Kimlik Numarası 7610494446 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'nin 30 Haziran 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle düzenlenmiş bilançolarını

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 25.04.2013-16:22:56 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 1430028214 kadir@get.com.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 23.04.2015-20:03:42 Vergi Kimlik 0860460178 E-Posta Adresi askaro33@gmail.com Ticaret Sicil No

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ALANYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 10.04.2013-17:36:15 Vergi Kimlik Numarası 6150361338 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2012 4. Dönem Onay Zamanı : 18.02.2013-16:08:37

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 14.02.2014-17:25:56

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 1. Dönem Onay Zamanı : 25.04.2014-10:21:55

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ AVRASYA MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2014 3. Dönem Onay Zamanı : 20.10.2014-10:08:16

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı