Öğrencilerin Staj Verileri Üzerine Uygulanan Apriori Algoritması ile Birliktelik Kurallarının Çıkarılması ve Staj Eğiliminin Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğrencilerin Staj Verileri Üzerine Uygulanan Apriori Algoritması ile Birliktelik Kurallarının Çıkarılması ve Staj Eğiliminin Belirlenmesi"

Transkript

1 1086 Öğrencilerin Staj Verileri Üzerine Uygulanan Apriori Algoritması ile Birliktelik Kurallarının Çıkarılması ve Staj Eğiliminin Belirlenmesi *1 Mehmet Taş, 2 M. Fatih Adak, 2 Nilüfer Yurtay *1 Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Sakarya Üniversitesi 2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Özet Bu çalışmada Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nde öğrenim görmüş/gören öğrencilerin yılları arasındaki zorunlu donanım ve yazılım stajı kayıtları kullanılarak bölüm öğrencilerinin staj eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada veri madenciliği literatüründe kabul görmüş bir süreç olan CRISP-DM Metodolojisinden yararlanılmış; SPSS Clementine veri madenciliği programının Apriori algoritması aracı ile ilgili veriler üzerinde birliktelik kuralları analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulardan, bölüm staj sorumlularına, staj yapan bölüm öğrencileri ile ilgili bilgiler verilmeye çalışılarak staj etkinliğini arttırmaya ve bölüm staj politikasını iyileştirmeye yönelik kararlar almalarında destek sağlanmıştır. Anahtar kelimeler: veri madenciliği, birliktelik kuralları, apriori algoritması Abstract In this study, hardware and software internships data of Computer Engineering students in Sakarya University between the years , have been used to determine students trends and achievements in internships. The Apriori algorithm that accepted in data mining literature was used by SPSS Clementine tool which is from CRISP-DM methodology. As a result of Apriori algorithm association rules have been obtained. The obtained results could provide efficiency in internships to whose responsible from internships at the department. Key words: data mining, association rules, apriori algorithm 1. Giriş Her geçen gün artmaya devam eden ve veri tabanlarında saklanan dijital veriler, bu verilerden en etkin ve verimli şekilde faydalanma isteğini de beraberinde getirmektedir. Bu istek, Veri Tabanlarında Bilgi Keşfi (VTBK) başlığı altında toplanan çalışmalara sebep olmuştur. VTBK farklı kısımlardan oluşan bir süreçtir. Veri Madenciliği bu sürecin model kurma ve değerlendirme aşamalarını kapsamaktadır (Erpolat, 2012). Basit bir tanım yapmak gerekirse, veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından değeri olan bir bilgiyi elde etme işidir. Bu sayede veriler arasındaki ilişkileri ortaya koymak ve gerektiğinde ileriye yönelik tahminlerde bulunmak mümkün görülmektedir (Özkan, 2008). *Corresponding author: Adres: Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Sakarya Üniversitesi, 54187, Sakarya TÜRKİYE. adres: Phone: Mail Adr: M. Tas M. F. Adak N. Yurtay

2 1087 Bir arada gerçekleşen olayları analiz etmek veri madenciliğinin kapsamı içine girmektedir. Olayların birlikte gerçekleşme durumlarını çözümleyen veri madenciliği yöntemlerine birliktelik kuralları adı verilmektedir (Özkan, 2008). Birliktelik kuralları bir arada sık olarak görülen ilişkilerin ortaya çıkarılmasını ve özetlenmesini sağlamaktadır. Veri madenciliğinin en önemli fonksiyonlarından birisi kural çıkarmadır. Geçmiş verilerin yakın gelecekte de geçerli olacağı varsayımı ile hareket ettiğimizde, geçmiş verilerden elde edilen kurallar gelecek için doğru yapmamızı kolaylaştıracaktır (Alpaydın, 2000). Kural çıkarmak amacıyla geliştirilmiş farklı yöntemler bulunmaktadır. Apriori algoritması bunlardan biri olup, veri madenciliğinde sık tekrarlanan öğeleri keşfetmek için kullanılan en temel yöntemdir. Apriori Algoritmasının kullanıldığı bu çalışmada Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine ait zorunlu donanım ve yazılım stajı verileri kullanılarak öğrencileri staj eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulardan, bölüm staj sorumlularına, staj yapan bölüm öğrencileri ile ilgili bilgiler verilmeye çalışılarak staj etkinliğini arttırmaya ve bölüm staj politikasını iyileştirmeye yönelik kararlar almalarında destek sağlanmıştır Önceki çalışmalar Veri madenciliğinin günümüzde yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. Ülkemizde eğitim alanında birliktelik kuralı algoritmaları uygulanarak gerçekleştirilmiş veri madenciliği çalışmaları incelendiğinde, yapılan bir çalışma üniversitede okumakta olan lisans öğrencilerinin eğitim amacıyla internet kullanımlarının içerdiği gizli veya açık örüntüleri, veri madenciliği yöntemleriyle tespit etmeye yöneliktir. Kaynak teşkil eden verilere üç adet veri madenciliği algoritması (karar ağaçları, kümeleme ve birliktelik kuralları) uygulanmış öğrencilerin eğitimsel amaçlar için internet kullanmalarına yönelik davranış ve düşüncelerinde sık görülen örüntüler bulunmuştur (Bozkır, vd., 2008). Yapılan diğer bir çalışmada apriori algoritması kullanarak, öğrencilerin başarı durumlarını tespit etmek amacıyla öncelikle, Apriori algoritmasını kullanan bir Matlab programı hazırlanmıştır. Sonra bu program, üniversite öğrencilerinin birinci ve ikinci sınıfta aldıkları genel kültür derslerine ait notlara uygulanarak bu derslerdeki başarı durumları tespit edilmiş ve buradan elde edilen kurallar irdelenmiştir (Karabatak ve İnce, 2004). Başka bir çalışmada Selçuk Üniversitesi nde kullanılan Öğrenci İşleri Otomasyonundan elde edilen veriler üzerinden gelecekle ilgili plan yapılabilmesi için anlamlı bilgiler çıkarılmıştır. Bu bilgiler sayesinde üniversiteyi yeni kazanan bir öğrencinin, üniversitedeki başarısına etki eden etmenler göz önüne çıkarılmıştır (İnan, 2003). Diğer bir çalışmada ise ÖSS verilerine karar ağaçları ve birliktelik kuralları yöntemleri uygulanarak öğrencilerin tercih profilleri ortaya konulmaya çalışılmıştır (Dolgun, vd., 2007). Bir başka çalışmada öğrencilerin okullarındaki rehberlik servisinden aldıkları hizmetlerin, not ortalamaları, düzenli çalışma alışkanlıkları, aile durumu gibi bilgiler dikkate alınarak nasıl bir dağılım gösterdiği, verilen hizmetlerin diğer kriterler arasında nasıl ilişkiler olduğu ve bu kriterler arasında ne gibi kuralların bulunduğu tespit edilmeye çalışılmıştır (Sönmez, 2012).

3 Veri Madenciliği Veri madenciliği, büyük hacimli veri yığınları içerisinden karar alabilmek için potansiyel olarak faydalı olabilecek, uygulanabilir ve anlamlı bilgilerin çıkarılmasına verilen addır (Argüden ve Erşahin, 2008). Veri madenciliği döngüsü, veri yığınlarını elden geçirmekle başlayarak, analiz sonucunda ortaya çıkan sonuçların uzman gözüyle yorumlanması ile tamamlanır. Veri madenciliği modelleri, temelde iki ana başlıkta incelenmektedir. Birincisi, elde edilen örüntülerden sonuçları bilinmeyen verilerin tahmini için kullanılan tahmin edici modeller, diğeri ise eldeki verinin tanımlanmasını sağlayan tanımlayıcı modellerdir. Veri madenciliğinde kullanılan yöntemler kümeleme analizi, birliktelik kuralları ve ardışık zamanlı örüntüler, sınıflandırma ve regresyon analizi ve zaman serileri analizi olarak belirtilebilir (Argüden ve Erşahin, 2008) Birliktelik Kuralları Birliktelik kuralları veri madenciliğinin tanımlayıcı modellerindendir. Birliktelik kuralları büyük veri kümeleri içinde farklı veriler arasındaki birliktelik ilişkilerini bulma işlemidir. Birliktelik analizi, belirli bir veri kümesinde yüksek sıklıkta birlikte görülen özellik değerlerine ait ilişkisel kuralların keşfidir (Argüden ve Erşahin, 2008). Birliktelik kurallarının en önemli uygulama alanları arasında Pazar Sepet Analizi, çaprazpazarlama, promosyon analizleri, katalog ve yerleşim düzeni tasarımları bulunmaktadır (Erpolat, 2012) Apriori Algoritması Birliktelik kuralı çıkarımında kullanılan Apriori Algoritması, prior (önceki) kelimesinden türetilmiştirve bilgileri bir önceki adımdan almaktadır. Tekrarlayan bir niteliğe sahiptir ve veri tabanlarında sık geçen veri kümelerinin keşfedilmesinde kullanılmaktadır. Sık geçen veri kümelerini bulmak için birçok kez veri tabanını taramak gerekmektedir. İlk taramada bir elemanlı minimum destek ölçütünü sağlayan sık geçen veri kümeleri bulunmakta, izleyen taramalarda bir önceki taramada bulunan sık geçen veri kümeleri aday kümeler adı verilen yeni potansiyel sık geçen veri kümelerini üretmek için kullanılmaktadır. Aday kümelerin destek değerleri, tarama sırasında hesaplanmakta ve aday kümelerden minimum destek ölçütü sağlayan kümeler o geçişte üretilen sık geçen veri kümeleri olmaktadır. Sık geçen veri kümeleri bir sonraki geçiş için aday küme olmaktadırlar. Bu süreç yeni bir sık geçen veri kümesi bulunamayana kadar devam etmektedir (Gülce, 2010). Pazar-sepet çözümlemelerinde satılan ürünler arasındaki ilişkileri ortaya koymak için destek ve güven gibi iki ölçütten yararlanılır. Kural destek ölçütü bir ilişkinin tüm alışverişler içinde hangi oranda tekrarlandığını belirler. Kural güven ölçütü, A ürün grubunu alan müşterilerin B ürün grubunu da alma olasılığını ortaya koyar. A ürün grubunu alanların B ürün grubunu da alma durumu, yani birliktelik kuralı A B biçiminde gösterilir. Bu durumda kural destek ölçütü

4 1089 Denklem 1 deki gibi ifade edilir (Özkan, 2008). Destek(A B) = sayı(a,b) / N (1) Denklem 1 de sayı(a,b) destek sayısı A ve B ürün gruplarını birlikte içeren alışveriş sayısını göstermektedir. N ise tüm alışverişlerin sayısını göstermektedir. A ve B ürün gruplarının birlikte satın alınması olasılığını ifade eden kural güven ölçütü ise Denklem 2 deki gibi hesaplanır (Özkan, 2008). Güven(A B) = sayı(a,b) / sayı(a) (2) Elde olan veride ürünler için sadece alındı/alınmadı bilgisi varsa sepet analizinde ürünler arasındaki bağıntı, destek ve güven kriterleri aracılığı ile hesaplanır. İki ürünün satın alınmasındaki bağıntının önemli olması için her iki değerin de olabildiğince yüksek olması gerekmektedir. 2. Metodoloji Bu çalışmada Daimler Chrysler, SPSS, NCR ve OHRA tarafından geliştirilen ve veri madenciliği literatüründe kabul görmüş bir süreç olan CRISP-DM metodolojisinden yararlanılmıştır. CRISP- DM metodolojisine göre veri madenciliği süreci altı safhadan oluşmaktadır: İşin tanımlanması, verinin tanımlanması, verinin hazırlanması, modelleme, değerlendirme, uygulama (Chapman, vd., 2000) İşin tanımlanması Bu çalışmanın amacı Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerine ait zorunlu donanım ve yazılım stajı verilerini kullanarak öğrencilerin staj eğilimlerini belirlemeye çalışmak ve bölüm staj sorumlularına, staj yapan bölüm öğrencileri ile ilgili bilgiler vermektir. Böylece yetkililerin, staj etkinliğini arttırmaya ve bölüm staj politikasını iyileştirmeye yönelik kararlar almalarında destek sağlanacaktır. Şekil 1 de çalışmanın aşamaları gösterilmiştir. Bu çalışmada SPSS şirketinin veri madenciliği için geliştirdiği SPSS Clementine programının Apriori algoritması ve veri tabanı olarak Microsoft Access ve Excel kullanılmıştır.

5 1090 Şekil 1. Çalışmanın kapsamı 2.2. Verinin tanımlanması Bu aşamada, başlangıç verileri toplanmış, tek bir tablo haline getirilmiş; veriler tanımlanmış, genel olarak incelenmiş ve veri kalitesi doğrulanmıştır. Çalışmada Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nde öğrenim görmüş/gören öğrencilerin yılları arasındaki zorunlu donanım ve yazılım stajı kayıtları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılacak başlangıç verileri, adı geçen Bilgisayar Mühendisliği Bölümü nün staj takip otomasyonundan alınmıştır. Edinilen öğrenci staj verileri Access veri tabanı dosyası şeklindedir. Staj veri tabanındaki alanlar sırasıyla sıra no, öğrenci no, staj çeşidi, staj süresi, onay süresi, onay tarihi, staj başlangıç tarihi, staj bitiş tarihi, staj yapılan firmanın adı, firma adresi, firmanın bulunduğu şehir, firmanın telefon numarası ve staj komisyonu kodudur. İkinci olarak, bölümden alınan staj verileri dosyasındaki firma bilgilerinden hareketle her firma tek tek internet üzerinden araştırılmış, firma hakkında daha detaylı bilgi edinilmesini sağlayacak firmaya özel maksimum beş kelime kayıt edilmiştir. Bu anahtar kelimeler seçilirken firmanın faaliyet gösterdiği sektör, hizmetleri, çözümleri, vb. detaylar dikkate alınmıştır. Örneğin, KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. de için anahtar kelimeler bilişim teknolojileri, sunucu sistemleri, sistem kurulum ve destek, danışmanlık ve bulut çözümleri olarak seçilmiştir. Diğer örnekte, Sakarya Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için anahtar kelimeler kamu kurumu, üniversite ve bilgi işlem olarak belirlenmiştir. Öğrenci staj verileri ve firmaya ait anahtar kelimeler Excel ortamına alınmış ve burada incelemeye tabi tutulmuştur.

6 1091 Oluşturulan analiz dosyasında 1113 öğrencinin zorunlu donanım ve yazılım stajından oluşan 2116 satır kayıt yer almaktadır. Bu öğrencilerin 814 ü I. öğretim, 239 u II. öğretim ve 60 ı karma öğretime kayıtlıdır. Firma adı sütunu incelendiğinde 853 farklı staj yapılan firma olduğu görülmektedir. Bu firmalar 68 farklı şehirde konuşlanmıştır ve bu şehirlerin beşi yurtdışında bulunmaktadır Verinin hazırlanması Bu basamakta modelleme yapılabilmesi için gerekli olan veri hazırlığı (seçme, temizleme, yapılandırma, birleştirme, biçimlendirme) işlemleri yapılmıştır. Verilerin Excel ortamında toplanmasının ardından staj yapılan şehir sütunu ilçe ve şehir olmak üzere ikiye sütuna dönüştürülmüş, şehir sütununa yazılan bu iki değer ilgili sütunlarına dağıtılmıştır. Şehir kaydı bulunmayan firmalar için firmanın iletişim bilgilerine ulaşılarak şehir bilgileri tamamlanmıştır. Farklı içerikte ve biçimde girilmiş firma ve şehir isimleri tespit edilerek tek tipe indirgenmiştir. Analizde gerek duyulmayacağı düşünülerek firma adres, ilçe ve bilgilerini içeren sütunlar ile staj komisyonu kodu sütunu elenmiştir. Öğrenci numaraları sütunu kullanılarak öğrencilerin üniversiteye giriş yılları ve hangi öğretim türüne kayıtlı olduğu hesaplanmış, yeni açılan giriş yılı ve öğretim türü sütunlarına eklenmiştir. Benzer şekilde staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin bulunduğu sütunlar kullanılarak stajın yapıldığı yıl hesaplanmış, yeni açılan staj yılı sütununa eklenmiştir. Ayrıca staj süresi ve onay süresi sütunları kullanılarak staja ait kabul veya ret durumu hesaplanmış, yeni açılan staj onayı sütununa eklenmiştir. Staj onayı sütunu incelendiğinde stajı reddedilen öğrencilerin yüzdesinin 1,8 olduğu görülmüştür. Bu bakımdan onay durumu alanı ve ek olarak, amaca katkı sağlamayacağı düşüncesiyle öğrenci no, staj süresi, onay süresi, onay tarihi, staj başlangıç tarihi ve staj bitiş tarihi alanları analize dahil edilmemesine karar verilmiştir. Staj yapılan 853 farklı kurumdan sadece %3 ünde 10 ve üzeri defa, %70 inde ise yalnız 1 kez staj yapıldığının tespit edilmesi üzerinde gereksiz işlem yükü meydana getirmemek için en az 10 staj yapılan yerlerin firma adı sütunu boşaltılmış, diğer sütunları aynen bırakılmıştır. Son olarak her firma için ayrı ayrı girilen maksimum beş anahtar kelime için beş sütun eklenmiş ve internet üzerinden edinilen firma detayları kullanılarak ilgili sütunlara ilgili veriler aktarılmıştır. SPSS Clementine de Apriori algoritmasını çalıştırabilmek için verilerin tabular formata getirilmesi gerekmektedir. Tabular formattaki kayıtlar için sütunlarda giriş yılı, öğretim türü, staj çeşidi, staj yılı, firma adı, firma türü (beş adet) ve firmanın yer aldığı şehir yer alırken, satırlarda öğrencilere ait staj kayıtları yer almaktadır. Analiz için kullanılacak veriler Excel ortamında hazırlandıktan sonra SPSS Clementine de Excel dosyasına bağlanma işlemleri yapılarak veri kaynağına erişim sağlanmıştır Modelleme Clementine da veri kaynağına erişim sağlandıktan sonra model oluşturulmuştur. Modelde yapılan işlemler; Data Audit düğümüyle veri kalitesi kontrol edilmiştir. Table düğümü ile veri kaynağından çekilen veriler kontrol edilmiştir. Distribution düğümü ile verilerin dağılımları ve sıklıkları hakkında bilgi alınmıştır. Distribution düğümünden elde edilen istatistiksel bilgiler Tablo 1 de örneklendiği gibidir.

7 1092 Tablo 1. Tanımlayıcı istatistikler Bilgi İçerik Sıklık Yüzde En çok staj yapılan beş kurum SAÜ Bilgisayar Müh. Bölümü 164 7,75 Türk Telekom İl Müdürlükleri 109 5,15 Ford Otosan A.Ş. 97 4,58 SAÜ Bilgi İşlem Daire Bşk. 77 3,64 Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. 53 2,5 En çok staj yapılan beş şehir En çok kullanılan firma anahtar kelimeleri İstanbul ,44 Sakarya ,24 Kocaeli ,07 Ankara 116 5,48 Bursa 48 2,27 Kamu Kurumu ,18 Telekomünikasyon ,18 İmalat 442 9,59 Üniversite 334 7,25 Yazılım 299 6,49 Yapılan bu çalışmada birliktelik kuralları algoritmalarından bilinen en temel algoritma olan Apriori algoritmasından yararlanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Apriori algoritmasında, minimum destek değeri %5 ve güven değeri %20 alınmıştır. Şekil 2 de Clementine de kurulan modelin son aşamasındaki görüntüsü verilmiştir. Şekil 2. Clementine de kurulan modelin görüntüsü

8 Bulgular Sonuç olarak toplamda 989 tane kural oluşmuştur. Modelin çalıştırılması sonucunda elde edilen kurallardan bazıları Tablo 2 de verilmiştir. Derece ile ifade edilen değer 1 den ne kadar büyük olursa kuralın kapsamı artmaktadır. Analiz sonucunda oluşan birliktelik kurallarını anlamlandırmak gerekirse, örneğin Tablo 2 deki ilk kuraldan Yazılım stajını Sakarya daki bir kamu kurumunda yapan öğrenciler %88,74 olasılıkla Üniversite de staj yapmaktadır. Bu durumların veri setindeki işlemlerde birlikte bulunma olasılığı %7,14 tür. manası çıkmaktadır. Oluşturulan veri setinden öğrencilerin direkt olarak stajlarıyla ilgili birliktelikler çıktığı gibi, staj yapılan firmalara ait sonradan girilmiş anahtar kelimelerin yardımıyla, sondan bir önceki kuralda belirtildiği üzere Staj yapılan firmalardan bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar %25,47 olasılıkla sunucu sistemlerine yönelik hizmet vermektedir. şeklinde endüstriyel anlamlar da çıkarılabilmektedir. Veri setinde analize dahil edilmiş alanlar arasındaki ilişkilerin kuvvetini görebilmek için Clementine de web grafiğinden yararlanılmıştır. Web grafiğindeki çizgi kalınlığı ilişkinin baskınlığını göstermektedir. Çizgi kalınlığı arttıkça ilişkinin kuvvetliliği de artmaktadır. Şekil 3'de gösterilen grafikte çizgi değeri %20 olarak ayarlanmıştır. Bu grafikte aralarındaki ilişki %20 den büyük ve eşit olan içerikler yer almaktadır. Tablo 2. Birliktelik kuralları Öncül Sonuç Destek Güven Derece Staj Türü: Yazılım Şehir: Sakarya Firma Türü: Kamu Kurumu Firma Türü: Üniversite 7,14 88,74 6,02 Firma Türü: Bilişim Teknolojileri Şehir: İstanbul 5,01 85,85 2,42 Firma Türü: İmalat Şehir: Kocaeli Firma Türü: Bilgisayar Sarf Malzemeleri Staj Türü: Donanım Firma Türü: İmalat Staj Çeşidi: Yazılım Firma Türü: Üniversite Staj Türü: Donanım Staj Türü: Yazılım Şehir: İstanbul Şehir: Sakarya Firma Türü: Üniversite Firma Adı: Ford Otosan 6,38 68,15 14,87 Firma Türü: Teknik Destek 5,48 62,07 10,42 Firma Türü: Otomotiv 7,47 51,27 6,46 Firma Adı: SAÜ Bilgisayar Müh. 7,56 41,88 5,40 Firma Türü: Yazılım 17,49 28,38 2,06 Firma Türü: Bilgi İşlem 12,85 28,31 5,93 Firma Türü: Bilişim Teknolojileri Firma Türü: Sunucu Sistemleri 5,01 25,47 12,53 Staj Yılı: 2010 I. Öğretim Firma Türü: İmalat 5,86 22,58 1,25

9 1094 Şekil 3. Analiz verileri arasındaki ilişkilerin grafiği Sonuçlar Birliktelik kurallarından elde edilen kurallar sonucunda bölüm staj sorumlularına, staj yapan bölüm öğrencileri ile ilgili bilgiler verilmeye çalışılarak staj etkinliğini arttırmaya ve bölüm staj politikasını iyileştirmeye yönelik kararlar almalarında destek sağlanmıştır. Öğrenci staj verilerdeki alanların iyileştirilmesi ve staj yapılan kurumlara ait verilerin detaylandırılması ile analizin karar vericilere sağladığı bilgi desteği maksimize edilebilecektir. Birliktelik kurallarından elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin staj olarak en çok yazılım ile ilgili firmaları tercih ettiği geri kalanların ise çoğunlukla kendi okudukları üniversitede staj yaptıkları gözlemlenmiştir. Referanslar Alpaydın, E. (2000). Zeki Veri Madenciliği: Ham Veriden Altın Bilgiye Ulaşma Yöntemleri. Bilişim 2000 Veri Madenciliği Eğitim Semineri, İstanbul. Argüden, Y., Erşahin, B. (2008). Veri Madenciliği: Veriden Bilgiye, Masraftan Değere. 1. Basım, ARGE Danışmanlık Yayınları, İstanbul. Bozkır, A.S., Gök, B., Sezer, E. (2008). Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Eğitimsel Amaçlar İçin Kullanmalarını Etkileyen Faktörlerin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tespiti. Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS 2008, Eskişehir, Chapman, P. (2000). CRISP-DM 1.0 Step-by-step data mining guide. SPSS Inc. Dolgun, M. Ö., Özdemir, T.G., Deliloğlu, S.. (2007). Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Öğrencilerin Tercih Profillerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tespiti, Bilişim 07 Kongresi, Ankara. Erpolat, S. (2012). Otomobil Yetkili Servislerinde Birliktelik Kurallarının Belirlenmesinde Apriori ve FP-Growth Algoritmalarının Karşılaştırılması. AÜ Sosyal Bilimler Dergisi. C:12, S:1, ss Gülce, A.C. (2010). Veri Madenciliğinde Apriori Algoritması ve Apriori Algoritmasının Farklı Veri Kümelerinde Uygulanması. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği A.B.D. Yüksek Lisans Tezi. İnan, O. (2003). Veri Madenciliği, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

10 1095 Karabatak, M., İnce, M.C. (2004). Apriori Algoritması İle Öğrenci Başarısı Analizi. Eleco 2004 Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisleri Sempozyumu, Bursa. Özkan, Y. (2008). Veri Madenciliği Yöntemleri, 1. Basım, Papatya Yayınları. Sönmez, Y. (2012). Masaüstü Rehberlik Otomasyonu Gerçekleştirimi ve Verilerin Birliktelik Kuralları İle Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Bilgisayar Eğitimi A.B.D. Yüksek Lisans Tezi.

MİGROS TÜRK A.Ş.DE BİRLİKTELİK KURALLARININ YERLEŞİM DÜZENİ PLANLAMADA KULLANILMASI

MİGROS TÜRK A.Ş.DE BİRLİKTELİK KURALLARININ YERLEŞİM DÜZENİ PLANLAMADA KULLANILMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2 Sayfa: (14-29) YA/EM 2008 Özel Sayısı MİGROS TÜRK A.Ş.DE BİRLİKTELİK KURALLARININ YERLEŞİM DÜZENİ PLANLAMADA KULLANILMASI Derya AY*, İbrahim ÇİL Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı: 21 Bahar 2012 s. 1-23 VERİ MADENCİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ Serkan SAVAŞ 1, Nurettin TOPALOĞLU 2, Mithat YILMAZ 3 Geliş: 11.01.2012

Detaylı

DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ

DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE YERLEŞMESİNDEKİ ETKİSİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 3, Sayı 12, Sayfa (13-50) DERSHANE EĞİTİMİNİN, ÖĞRENCİNİN ÜNİVERSİTEYE Bünyamin HATİPOĞLU 1, Zafer ASLAN 2, Metin ZONTUL 2, Ali GÜNEŞ 2 1 İstanbul Aydın Üniversitesi,

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN PAÜ HASTANESİNDE HASTA PROFİLİNİN BELİRLENMESİ* THE DETERMINATION

Detaylı

LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması

LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 55 LOG Analiz: Erişim Kayıt Dosyaları Analiz Yazılımı ve GOP Üniversitesi Uygulaması Turgut ÖZSEVEN 1, Muharrem DÜĞENCİ 2 1 Turhal Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ SEKTÖREL ANALİZLER

UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ SEKTÖREL ANALİZLER Yrd. Doç. Dr. Umman Tuğba Şimşek Gürsoy UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ SEKTÖREL ANALİZLER ISBN 978-605-364-040-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 5 Sayý: 3-4 Sayfa: (-19) Makale VERİ MADENCİLİĞİNDE KARAR AĞACI ALGORİTMALARI İLE BİLGİSAYAR VE İNTERNET GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Aslı ÇALIŞ, Sema KAYAPINAR*,

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ORACLE DATA MINER İLE ÖĞRENCİ KAYITLARI ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI BİTİRME ÖDEVİ Ceyda DURMAZ Murat KOCAMIŞ Anabilim Dalı: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VERİ MADENCİLİĞİ (Öğrenci Başarısına Etki Eden Faktörlerin Regresyon Analizi ile Tespiti) MEHMET TAŞDEMİR DANIŞMAN

Detaylı

BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI

BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2 s. 21-37 BİRLİKTELİK KURALI YÖNTEMİ İÇİN BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAZILIMI TASARIMI VE UYGULAMASI Feridun Cemal ÖZÇAKIR, A. Yılmaz

Detaylı

TELE PAZARLAMA VERİLERİNİN BİRLİKTELİK KURALLARIYLA VE CRISP-DM YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ*

TELE PAZARLAMA VERİLERİNİN BİRLİKTELİK KURALLARIYLA VE CRISP-DM YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ* TELE PAZARLAMA VERİLERİNİN BİRLİKTELİK KURALLARIYLA VE CRISP-DM YÖNTEMİYLE ANALİZ EDİLMESİ* ÖZET Muhammed Bilgehan AYTAÇ* Hasan Şakir BİLGE Veri madenciliği ile pazarlama arasındaki yoğun etkileşim günümüz

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE BİR UYGULAMA

VERİ MADENCİLİĞİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE BİR UYGULAMA VERİ MADENCİLİĞİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİNDE BİR UYGULAMA Yard. Doç. Dr. Sinan Aydın Anadolu Üniversitesi snaydin@anadolu.edu.tr Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul Anadolu Üniversitesi aeozkul@anadolu.edu.tr

Detaylı

İnternet ortamındaki tüketici yorumlarından özet bilgi çıkarımı. Abstract information extraction from consumer's comments on internet media

İnternet ortamındaki tüketici yorumlarından özet bilgi çıkarımı. Abstract information extraction from consumer's comments on internet media SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Sayı, s. 33-40, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 33-40, 2013 İnternet ortamındaki tüketici yorumlarından özet bilgi çıkarımı Kadriye Ergün 1*, Cemalettin Kubat 2, Gültekin

Detaylı

DATA MINING: DECISION TREE ALGORITHMS AND AN APPLICATION ON ISE DATA

DATA MINING: DECISION TREE ALGORITHMS AND AN APPLICATION ON ISE DATA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.31-52. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ LOG KAYITLARININ İNCELENEREK ANALİZ EDİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ LOG KAYITLARININ İNCELENEREK ANALİZ EDİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 4 Article Number: A0041 NATURAL AND APPLIED SCIENCES COMPUTER ENGINEERING Received: July 2007 Accepted: October 2007 2007

Detaylı

ERP YAZILIMLARININ İŞLKETMELERDEKİ ETKİLERİNİN TANIMLAYICI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ

ERP YAZILIMLARININ İŞLKETMELERDEKİ ETKİLERİNİN TANIMLAYICI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ ERP YAZILIMLARININ İŞLKETMELERDEKİ ETKİLERİNİN TANIMLAYICI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ Ahmet Selman BOZKIR* Betül YAVAŞOĞLU ÖZET *Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Ankara,

Detaylı

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province.

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province. Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya İlinde Bir Araştırma Berkant DULKADİR 1 Özet Süratli bir şekilde küreselleşen dünyada, rekabet nedeniyle

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ

A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ A-PDF MERGER DEMO İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİYLE KREDİ KARTLARINDA MÜŞTERİ KAYBETME ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tuğba TOSUN Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Burak GÜHER İKİNCİ EL TRAKTÖR SATINALMA BEDELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE VERİ TABANI OLUŞTURULMASI İÇİN İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ (LRA), YAPAY SİNİR AĞLARI (YSA) ve SINIFLANDIRMA ve REGRESYON AĞAÇLARI (C&RT) YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ve TIP

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.91-109. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

VERİ MADENCİLİĞİ MODELLERİ VE UYGULAMA ALANLARI

VERİ MADENCİLİĞİ MODELLERİ VE UYGULAMA ALANLARI VERİ MADENCİLİĞİ MODELLERİ VE UYGULAMA ALANLARI *Öğr. Gör. Serhat ÖZEKES Abstract: The major reason that data mining became one of the hottest current technologies of the information age is the wide availability

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı