BÖLÜM Koruma Alanları (Ek-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Kapsamında)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 7.3.1.7. Koruma Alanları (Ek-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Kapsamında)"

Transkript

1 BÖLÜM Koruma Alanları (Ek-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Kapsamında)

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii Koruma Alanları (EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Kapsamında) Proje Alanı Koruma Alanları Proje Etki Alanı Koruma Alanları Proje Kapsamında Yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler Kapsamında Koruma Alanlarına Etkiler ve ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına ĠliĢkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, ĠnĢaat, ĠĢletme ve ĠĢletme Sonrası) Arkeoloji Sulak Alanlar i

3 TABLOLAR Sayfa No Tablo YÇA nın 5 km Tampon Bölgesi ndeki Koruma Alanları (2,5 km + 2,5 km) Tablo Arkeolojik Sit Alanlarının Yasal Koruma ve Tescil Statüsü ii

4 KISALTMALAR ÇED EUNIS ha km KP m ÖBA ÖÇK ÖDA ÖKA ÖKEA TANAP YÇA YHGS Çevresel Etki Değerlendirmesi Avrupa Doğa Bilgi Sistemi hektar Kilometre Kilometre Noktası Metre Önemli Bitki Alanı Özel Çevre Koruma Bölgesi Önemli Doğa Alanı Önemli KuĢ Alanı Öncelikli Kelebek Alanı Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Yerel ÇalıĢma Alanı Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası iii

5 Koruma Alanları (EK-V deki Duyarlı Yöreler Listesi Kapsamında) Bu bölümde, yerel çalıģma alanı (YÇA) içerisinde ve güzergâhın 2,5 km sağında ve solundaki yan alanlarda tampon bölgede bulunan koruma alanlarının ve özelliklerinin tespiti için yapılmıģ çalıģmaların sonuçları sunulmaktadır. Bu bölüm, korunan alanların varlığı ve dağılımı hakkında bilgi vermeyi ve bu alanların bütünlüğünün ve ekolojik özelliklerinin korunması için koruma ve yönetim planı mevcut durumu ile ilgili ek bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Literatür çalıģması sırasında Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiat Koruma Alanları, Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahaları, Yaban Hayvanı YerleĢtirme Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Özel Koruma Alanları gibi yerel mevzuat ve uluslararası standartlara göre korunan alanlar üzerine odaklanılmıģtır. Yararlanılan kaynaklar aģağıda verilmiģtir: Korunan Alanlarla ilgili Dünya Veri Tabanı, Türk Ulusal ve Yerel Ġdari Kurumların Veri Tabanı, EUNIS Veri Tabanı, Ramsar Alanları, AraĢtırma Enstitüleri, Ġnternet AraĢtırmaları, Bilimsel Literatür AraĢtırması. Korunan alanların belirlenmesi için özel bir saha çalıģması planlanmamıģtır ancak saha çalıģmaları kapsamında ilave olarak çeģitli koruma alanları sınırları dâhilinde karasal ve tatlısu biyolojik bileģenleri için bazı saha çalıģmaları gerçekleģtirilmiģtir. Korunan alanların önemi ile özelliklerini açıklamak ve aģağıdaki hususlara değinmek amacı ile literatür çalıģması ile elde edilmiģ mevcut veriler, gerçekleģtirilen saha çalıģmalarında edinilen bilgiler ile birleģtirilmiģtir: Mevcut ekosistem ve habitat tipleri ile kapsamları, GeniĢ kapsamlı, bu habitatların her biri ile iliģkili, özellikle endemik, küresel ölçekte nesli tehdit altında ve sınırlı alanda dağılım gösteren flora ve fauna türlerinin değerlendirmesi, Flora ve fauna komünitelerinin koruma alanlarındaki kompozisyonu ve dağılımını gösteren değerlendirmeler, Fauna gruplarının kullanıldığı habitatların değerlendirilmesi (örn. beslenme ve yuvalanma alanları). Sonuçlar, ÇED Yönetmeliği Ek-V te bulunan hassas alanlar listesi kapsamında aģağıda verilmiģtir. Bunun yanı sıra, uluslararası kapsamda kabul edilmiģ olan, biyoçeģitlilik koruma açısından küresel öneme sahip alanları (örneğin; Önemli Doğa Alanları, Önemli KuĢ Alanları, Önemli Bitki Alanları, Öncelikli Kelebek Alanları) içeren daha detaylı ilave bilgiler, Bölüm (Korunan ve Hassas Habitatlar) de verilmiģtir. ÇalıĢma alanında tespit edilmiģ olan koruma alanları, statüleri ve proje güzergâhına yaklaģık mesafeleri, Tablo de verilmiģtir

6 Tablo YÇA nın 5 km Tampon Bölgesi ndeki Koruma Alanları (2,5 km + 2,5 km) No Koruma Alanı Eksene Mesafe(m) 500 m Proje Koridoruna Mesafe (m) İl 1 AlınyazılmıĢ Sulak Alanı Sivas AlınyazılmıĢ Ekolojik Etkilenme Bölgesi Sivas 2 AvutmuĢ Yazısı Sulak Alanı Sivas Balıklıkaya Sulak Alanı Sivas 3 Balklıkaya Ekolojik Etkilenme Bölgesi Sivas Balıklıkaya Tampon Bölgesi bölgede bölgede Sivas Bataklık Düzü - 1 Sulak Alanı Sivas 4 Bataklık Düzü - 1 Ekolojik Etkilenme Bölgesi Sivas Bataklık Düzü - 1 Tampon Bölgesi 210 bölgede Sivas Bataklık Düzü - 2 Sulak Alanı Sivas 5 Bataklık Düzü - 2 Ekolojik Etkilenme Bölgesi 180 bölgede Sivas Bataklık Düzü - 2 Tampon Bölgesi bölgede bölgede Sivas 6 Cemal Tural Tabiat Parkı Ardahan Çimenyenice Gölü Sivas 7 Çimenyenice Ekolojik Etkilenme Bölgesi Sivas Çimenyenice Tampon Bölgesi Sivas Çetme Gölü Sulak Alanı Sivas 8 Çetme Gölü Ekolojik Etkilenme Bölgesi 160 bölgede Sivas Çetme Gölü Tampon Bölgesi bölgede bölgede Sivas Çoraklık Gölü Sulak Alanı Sivas 9 Çoraklık Gölü Ekolojik Etkilenme Bölgesi 50 bölgede Sivas Çoraklık Gölü Tampon Bölgesi bölgede bölgede Sivas Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı Erzurum 10 Erzurum Bataklıkları Tampon Bölgesi bölgede bölgede Erzurum Erzurum Bataklıkları Ekolojik Etkilenme Bölgesi 40 bölgede Erzurum Hafik Gölü Sulak Alanı Sivas 11 Hafik Gölü Tampon Bölgesi Sivas Hafik Gölü Ekolojik Etkilenme Bölgesi Sivas 12 Kızılçam Gölü Sulak Alanı Sivas 13 Kızılkavraz Tabiat Parkı Sivas 14 Küçüktürük Yazısı Sulak Alanı Sivas Küçüktürük Yazısı Ekolojik Etkilenme Bölgesi Sivas 15 Mağara Gölü Tampon Bölgesi bölgede bölgede Sivas 16 Manyas KuĢ Cenneti Milli Parkı Balıkesir Manyas Gölü Sulak Alanı bölgede bölgede Balıkesir 17 Manyas Gölü Ekolojik Etkilenme Bölgesi Balıkesir Manyas Birinci Derece Koruma Bölgesi Balıkesir Manyas Tampon Bölgesi bölgede bölgede Balıkesir 18 Posof Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası bölgede bölgede Ardahan Posof Yaban Hayatı Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi bölgede bölgede Ardahan

7 No Koruma Alanı Eksene Mesafe(m) 500 m Proje Koridoruna Mesafe (m) İl Posof Yaban Hayatı Mutlak Koruma Bölgesi Ardahan Posof Yaban Hayatı Hassas Kullanım Bölgesi Ardahan 19 Putka Gölü Sulak Alanı Ardahan Putka-GölbaĢı Sulak Alanı Ardahan 20 Putka-GölbaĢı Ekolojik Etkilenme Bölgesi Ardahan Putka-GölbaĢı Tampon Bölgesi bölgede bölgede Ardahan 21 SarıkamıĢ Allahuekber Dağları Milli Parkı bölgede bölgede Kars 22 Saros Körfezi ÖÇK / Sulak Alanı bölgede bölgede Çanakkale Tuzlu Gölü Sulak Alanı 140 bölgede Sivas Tuzlu Gölü Tampon Bölgesi bölgede bölgede Sivas Vasga Gölü Sulak Alanı Sivas Vasga Gölü Ekolojik Etkilenme Bölgesi Sivas Zogar Bataklıkları Sulak Alanı Sivas Zogar Bataklıkları Ekolojik Etkilenme Bölgesi Sivas 1. Türk Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar a) tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2 nci Maddesi nde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3üncü Maddesi Uyarınca Belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları", "Tabiat Anıtları" ve "Tabiat Koruma Alanları", Proje güzergâhı ve 5 km tampon bölgesinde yer alan 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen "Milli Parklar", "Tabiat Parkları" ve "Tabiat Koruma Alanları" bulunmakta olup, söz konusu alanlar aģağıda verilmiģtir. Bu alanlar ile ilgili detaylı bilgileri içeren Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu, ekte verilmiģtir (Bkz. Ek 2-4). Ayrıca bahsi geçen alanların konumları ve TANAP Proje güzergâhının gösterildiği korunan alanlar haritası, ekte verilmiģtir (Bkz. Ek 1-3). Ardahan TANAP Proje güzergâhı, Cemal Tural Tabiat Parkı yakınından geçmektedir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA nın Tabiat Parkı na mesafeleri sırasıyla 970 m ve 710 m dir. Cemal Tural Tabiat Parkı, Ardahan Ġl inin Merkez Ġlçesi nde, Çamlıçatak sınırlarında bulunmaktadır ve sarıçam (Pinus sylvestris) mesçeresine sahiptir. Mesçerenin boģ alanlarında, kuģburnu, böğürtlen, düğün çiçeği, sarmaģık ve buğdaygiller bulunmaktadır. Alanın yüksekliği m civarındadır (Ardahan Ġli Doğal Turizm Master Planı, ). Kars Erzurum TANAP Proje güzergâhı, SarıkamıĢ Allahuekber Dağları Milli Parkı ndan geçmektedir. SarıkamıĢ Allahuekber Dağları Milli Parkı ndan geçiģ hakkı alabilmek için,

8 Erzurum Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ne baģvuruda bulunulmuģ ve güzergâhın geçiģi için uygun görüģ alınmıģtır (Bkz. Ek-4.3). Milli Park alanı, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi nde, Erzurum un ġenkaya Ġlçesi ve Kars ın SarıkamıĢ ve Selim Ġlçeleri nin arasında bulunmaktadır. SarıkamıĢ Allahuekber Dağları Milli Parkı, zengin ekosistem ve florası, bunlar arasındaki etkileģim ve görsel bütünlük sayesinde 2004 yılında Milli Park olarak ilan edilmiģtir. Doğal ve kültürel zenginlik bakımından dikkat çekicidir. Sivas TANAP Proje güzergâhının geçtiği Sivas ta, proje güzergâhının m güneyinde Kızılkavraz Tabiat Parkı yer almaktadır. Kızılkavraz Tabiat Parkı, yaklaģık 5 ha büyüklüğündedir. Alan, piknik ve rekreasyon alanı olarak kullanılmaktadır. Parktaki dominant vejetasyonu sarıçam (Pinus sylvestris) oluģturmaktadır. Balıkesir TANAP Proje güzergâhı, kısmi olarak Manyas KuĢ Cenneti Milli Parkı nın güneyinden ilerlemektedir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA nın Milli Park a mesafeleri sırasıyla m ve m dir. Manyas (KuĢ) Gölü, Marmara Denizi nin güneyinde geniģ ve sığ bir tatlısu gölüdür. Koloidal kil içerdiğinden her zaman bulanıktır. Türkiye de KuĢ Cenneti olarak tanımlanan ilk alandır ve kuģların, sulak alanların ve biyoçeģitliliğin tanımlanmasında öncülük etmektedir. b) tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Belirlenen "Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları", Ardahan TANAP Proje güzergâhının Ardahan il sınırlarında yer alan bölümü üzerinde Posof Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası (YHGS) bulunmaktadır. TANAP Proje güzergâhı Posof Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası nda Hassas ve Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi içerisinden geçmektedir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA nın Mutlak Koruma Bölgesi ne mesafeleri sırasıyla 900 m ve 610 m dir. Saha ile ilgili detaylı bilgiler Ek 2-4 te yer alan Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu nda verilmiģtir. Ayrıca YHGS ile ilgili Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmıģ olup, ekte sunulmaktadır (Bkz. Ek 2-4). Posof YHGS ve TANAP Proje güzergâhı konumunu gösteren harita da ekte verilmektedir (Bkz. Ek 1-3). TANAP tarafından Posof YHGS Hassas ve Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi nden geçiģ izni almak için T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, 13. Bölge Müdürlüğü ne baģvuru yapılmıģ olup, süreç devam etmektedir (Bkz. Ek-4.3). Ardahan ın yaklaģık 65 km kuzeyinde bulunan Posof YHGS; batıda ArĢiyan Dağı, güneyde Ilgar Dağı ile doğu ve kuzeyde Kafkas Dağları ile çevrilidir. Saha Türkiye nin en kuzeydoğu ucunu oluģturmakta olup Gürcistan sınırındadır. Ortalama yüksekliği m arasında olan derin ve sarp vadilerle bölünmüģ yüksek dağlardan oluģur

9 c) tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 3üncü Maddesi nin Birinci Fıkrası nın "Tanımlar" Başlıklı (a) Bendinin 1, 2, 3 ve 5inci Alt Bentlerinde "Kültür Varlıkları", "Tabiat Varlıkları", "Sit" ve "Koruma Alanı" Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile tarihli ve 3386 sayılı Kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar, Türkiye de taģınır ve taģınmaz tüm kültür ve tabiat varlıkları, 3386 sayılı Kanun ile değiģik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile yasayla koruma altına alınmıģtır. Ġlgili kanuna göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yukarıda tanımlanmıģ kültür ve tabiat varlıklarının korunması için ulusal seviyede karar alma ve gerekli yasal eylemleri belirleme konularında sorumludur. Bakanlığın aynı zamanda kültürel ve tabiat varlıkları üzerinde etkisi olabilecek arazi kullanımları ve proje alanları hakkında da karar alma yetkisi vardır. Genellikle, bakanlık tarafından belirlenen kararlar ve yönetmelikler, yerel idareler tarafından yürütülür. Yerel seviyede, bölgesel Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları, tüm kültürel veya tabiat alanlarının resmi olarak tespit ve tescil iģlemlerinin yapılması, bu varlıkları etkileyebilecek arazi kullanımı ve potansiyel proje alanlarının belirlenmesi ve bunlar hakkında karar alınmasından sorumludur. Yetki alanlarında olan coğrafyada tespit edilen kültürel mirasların koruma alanı olarak bildirimi de, yine Bölge Kurullarının sorumluluğu altındadır. Mevcut durumda, proje sahası için sorumlu kurullar, Kars, Erzurum, Trabzon, Sivas, Kayseri, NevĢehir, Ankara, EskiĢehir, Bursa, Kütahya, Çanakkale ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları dır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na ek olarak kültürel ve doğal varlıkların yönetilmesi ile ilgili olarak hazırlanmıģ bazı yönetmelikler de bulunmaktadır. Öncelikle, Mülga T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarihli ve 658 sayılı ilke kararında, tüm arkeolojik alanların sınıflandırılması ve önemli özelliklerine göre korunması gerektiği belirtilmektedir. Bu karar gereği, Arkeolojik Sit alanları 3 ana seviyede değerlendirilmektedir. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanları 2. Derece Arkeolojik Sit Alanları 3. Derece Arkeolojik Sit Alanları Proje kapsamında yapılan çalıģmalar sonucunda, 500 m koridoru içinde toplam 161 arkeolojik alan tespit edilmiģtir. Bu alanlarla ilgili yasal koruma ve tescil statüleri ile diğer detaylar Tablo de verilmektedir. Tablo Arkeolojik Sit Alanlarının Yasal Koruma ve Tescil Statüsü Alanın Adı Saha Tescil Bakanlık Çalışması Durumu Verisi Verisi Evet Hayır İl İlçe/Köy Tahmini KP Noktası Ayaz Gölü x x Ardahan Posof-Sarıdarı Tuya x x Ardahan Posof-Yurtbekler Alabalık Deresi x x Ardahan Hanak-Yünbüken Kirmav ġapel x x Ardahan Hanak- Çayağzı Kirmav Düz YerleĢim x x Ardahan Hanak- Çayağzı Kartalpınar x x Ardahan Merkez

10 Saha Bakanlık Tescil Alanın Adı İl İlçe/Köy Tahmini KP Noktası Çalışması Verisi Durumu Ziyaret Verisi x x Kars Selim-Tuygun Ġnceçayır x x Kars Selim-Eskigazi Yassıca Yamaç YerleĢimi x x Kars Selim-Yassıca Yassıca Tepeüstü YerleĢimi x x Kars Selim-Yassıca KoĢapınar x x Kars Selim-KoĢapınar Kaledüzü x x Kars Selim-Kekeç Güllü x x Kars Selim-Katranlı Çatak x x Kars SarıkamıĢ-Çatak ġehitlik & Askeri Siperler x x Kars SarıkamıĢ Kurt Deresi x x Kars SarıkamıĢ Yazılının x x Kars SarıkamıĢ Deveağılı x x Erzurum Horosan-Gökçe Mahallesi Tabya Tepe x x Erzurum Köprüköy/Merkez Demirdöven Kilisesi Korugan 5 Korugan 4 Korugan 3 Korugan 8 Korugan 9 Korugan 10 Korugan 11 Korugan 2 Korugan 1 Korugan 6 Korugan 7 x x Erzurum Pasinler/Demirdöven x x Erzurum Pasinler-Çöğender x x Erzurum Pasinler-Çöğender x x Erzurum Pasinler-Çöğender x x Erzurum Pasinler-Cogender x x Erzurum Pasinler-Çöğender x x Erzurum Pasinler-Saksı x x Erzurum Pasinler-Saksı x x Erzurum Pasinler-Ovaköy x x Erzurum Pasinler-Ovaköy x x Erzurum Pasinler-Ovaköy x x Erzurum Pasinler-Ovaköy Dolangez x x Erzurum Pasinler-Büyüktuy Dolangez Yolu x x Erzurum Değirmentepesi Kalesi x x Erzurum Tasmasor II x x Erzurum Ögütlü (Nalbant Köprüsü Yanı) Höyük Delimahmut Deresi x x Sivas Merkez-Büyüktuy Merkez-Çayırtepe Merkez-Çayırtepe x x GümüĢhane Kelkit-Öğütlü Ġmranlı-Gökçebel Mezraa Mahallesi x x Sivas Ġmranlı-Kapımahmut Küçük SöğüĢger x x Sivas Hafik- Çimenyenice DıĢkapı (Kemis) x x Sivas Hafik-DıĢkapı Kamp-Boru Stok Mahallesi Sahası Küçük Pilavtepe x x Sivas Hafik-Yenimahalle Büyük Pilavtepe x x Sivas Hafik Atçukuru Tepesi x x Sivas Hafik- Emre Kültepe x x Sivas Merkez- Dörteylül Evinüstü Sirti x x Sivas Merkez- Töngel Köyözü x x Sivas Merkez- Karacaören Çomaklı Tepe x x Sivas Yıldızeli- Karacaören Yanıkarmut Tepesi x x Sivas Yıldızeli-Karacaören

11 Alanın Adı Saha Çalışması Verisi Bakanlık Verisi Tescil Durumu İl İlçe/Köy Tahmini KP Noktası Argaz x x Sivas Yıldızeli-KarĢıyaka Kamp-Boru Stok Mahallesi Sahası Arpalık3(ArpalıkSar Akdağmadenix x Yozgat nıcı) Belekçehan beldesi Arpalik 1 (Arpalık Akdagmadeni - x x Yozgat Kalesi) Belekçehan beldesi Alıçlıseki x x Yozgat Akdağmadeni - Ozan Kurupınar x x Yozgat Sorgun- Sarıhamzalı YazılıtaĢ x x Yozgat Sorgun - YazılıtaĢ Kaleycıkkaya x x Yozgat Sorgun-YazılıtaĢ Kaleycıkkaya x X Yozgat Sorgun - YazılıtaĢ Karadeli ÇeĢmesi Sorgun - x x Yozgat (Ümmet Tepe) Peyniryemez Zekeriye x x Yozgat Sorgun-Karaburun Sorgun- Yenicederesi x x Yozgat Tekkeyenicesi Sorgun- Tekkeyenicesi x x Yozgat Tekkeyenicesi Tekkeyenicesi Tümülüsü (KuĢtepesi Tümülüsü) x x Yozgat Sorgun- Tekkeyenicesi Avgın x x Yozgat Sorgun-Çalılı Çalılı 2 x x Yozgat Sorgun-Çalılı Çalılı 1 x x Yozgat Sorgun-Çalılı TaĢlıdölek x x Yozgat Sorgun-Çalılı Çalılı 2 Tümülüsü x x Yozgat Sorgun-Çalılı Killiarkaç x x Yozgat Sorgun-Lökköy Erkekli x x Yozgat Sorgun-Erkekli Ziyaret Mevkii x x Yozgat Sorgun-Erkekli Yeniyapan x x Kırıkkale Delice-Yeniyapan MaĢattepe x x Kırıkkale Keskin-Gülkonak Roma Su Kanalı x x Kırıkkale Ġğdebeli Fatmatepesi Sırtı x x Ankara Bala-Yeniköy Gölderesi x x Ankara Bala - Yöreli Gavurkale x x Ankara Gölbasi-Mahmatlı Kırıklı x x Ankara GölbaĢı-Kırıklı Kırıklı x x Ankara GölbaĢı- Kırıklı Çakıllı x x Ankara Haymana - Oyaca Küllük x x Ankara Polatlı-Çanakçı Altınini x x EskiĢehir Günyüzü-Yazır Yukarıelmahacılı x x Yozgat Yerköy- Yukarıelmahacılı Yukarıelmahacılı x x Yozgat Yerköy- Yukarıelmahacılı Çatalarkaç x x Yozgat Yerköy Külyarma 2 x x KırĢehir Çiçekdağı-Köseli Külyarma 1 x x KırĢehir Çiçekdağı-Köseli Tuzla Köprüsü x x Yozgat Sekili Tuztepe x x Yozgat Yerköy-Sekili Aralısarı x x Kırıkkale Keskin-BeĢler Örenbağları x x EskiĢehir Sivrihisar- Hamamkarahisar Kurupınar x x EskiĢehir Sivrihisar - Nasrettin Hoca Seydi Çayı x x EskiĢehir Doğançayır Beldesi Zafer Tepesi x x EskiĢehir Mahmudiye-Güllüce Koca Murat x x EskiĢehir Mahmudiye-Güllüce Koca Murat Tepesi 2 Koca Murat Tepesi 1 x x EskiĢehir Mahmudiye-Güllüce x x EskiĢehir Mahmudiye-Güllüce

12 Alanın Adı Saha Bakanlık Tescil Çalışması Verisi Durumu İl İlçe/Köy Tahmini KP Noktası Güllü Höyük Verisi x x EskiĢehir Mahmudiye-Güllüce Büyükdere x x EskiĢehir Seyitgazi-Büyükdere Üçkuyu Sırtı x x EskiĢehir Aksaklı Toraman Sırtı x x EskiĢehir Seyitgazi-Aksaklı Kale YerleĢimi ve Tümülüsü x x EskiĢehir Yürük Karacaören Bakırcı Höyüğü x x EskiĢehir Merkez-Sevinç Saplı Höyuk Mevkii x x EskiĢehir Merkez-Sevinç Dudu Höyük x x EskiĢehir Merkez-Cumhuriyet Emir Çiftliği ve Çevresi x x EskiĢehir Merkez-Gökçekısık Emir Çiftliği Mezar Anıtı x x EskiĢehir Merkez-Gökçekısık Gökçekısık x x EskiĢehir Merkez-Gökçekısık Emir Çiftligi Yörük Mezarligi 1 Kamp-Boru Stok Sahası x x EskiĢehir Merkez-EĢenkara Kümbetakpınar x x EskiĢehir Ġnönü- Kümbetakpınar HaĢhaĢlık Tepe x x EskiĢehir Ġnönü-Dereyalak Karcık Höyük x x EskiĢehir Ġnönü-Dereyalak Yeni Üreğil x x Bilecik Bozüyük-Yeni Üreğil YeĢilçukurca x x Bilecik Bozüyük- YeĢilçukurca Düzağac x x Bilecik Bozüyük-Düzağaç Selimdede Tepesi x x Kütahya Domaniç-Çukurca Beldesi Muratlı x x Kütahya Domaniç-Muratlı Ahmet Sırtı x x Kütahya Domaniç-Ilıcaksu Arapdede x x Kütahya Domaniç-Saruhanlar Çayırağzı Sırtı x x Kütahya Domaniç-Soğucak Soğucak x x Kütahya Domaniç-Soğucak Nalbant x x Bursa Harmancık/Nalbant Uycekdede x x Bursa Harmancık-Çakmak Dereköy x x Bursa Orhaneli-Dereköy Dallıca x x Bursa Mustafa Kemal PaĢa-Dallıca Arnavut Sırtı x x Bursa Mustafa Kemal PaĢa-TaĢköprü Ekinli Tepe Mevkii x x Balıkesir Göbel-Muradiye Kalebayırı x x Balıkesir Manyas-Kalebayırı Kalebayırı Arkeolojik Alanı x x Balıkesir Manyas-Kalebayırı Hamamlı x x Balıkesir Manyas-Kalebayırı ġevketiye x x Balıkesir Manyas-ġevketiye Bekirağa Tepesi x x Balıkesir Gönen-Bayramiç KapaklıçeĢme x x Balıkesir Gönen-Bayramiç Çesmebayırı Sırtı x x Balıkesir Gönen-Asmalıdere Zillak Tepe x x Balıkesir Manyas-Ilıcak Üzümlü x x Balıkesir Gönen-Üzümlü PaĢaçiftliği x x Balıkesir Gönen-PaĢaçiftliği Deveci Düzü x x Balıkesir Gönen-PaĢaçiftliği Sağnıç Sırtı x x Balıkesir Gönen-PaĢaçiftliği CST-07 Armutlu Tepe x x Balıkesir Gönen-Ayvalıdere Cankurtaran x x Balıkesir Gönen-Ulukır Ahlatlıbaba Tepesi x x Balıkesir Gönen- ÇifteçeĢmeler Akyol Deresi x x Balıkesir Gönen- ÇifteçeĢmeler KavakTepe x x Balıkesir Gönen- ÇifteçeĢmeler Çifteçesmeler x x Balıkesir Gönen

13 Alanın Adı Saha Çalışması Verisi Bakanlık Verisi Tescil Durumu İl İlçe/Köy Tahmini KP Noktası ÇifteçeĢmeler Çatalahmet Tepe x x Balıkesir Gönen-Kınalar TavĢanTepe x x Çanakkale Biga-Gerlengeç Salkımtepe x x Çanakkale Biga-Çınarköprü Aktoprak x x Çanakkale Biga-Tokatkırı Palamut Dalyan- x x Çanakkale Biga-Kemer Osmancık Göçüğü Kemer Mevkii x x Çanakkale Biga-Kemer Arkeolojik Alan x x Çanakkale Biga-Kemer Kavakköy x x Çanakkale Gelibolu-Kavakköy Kalealtı x x Çanakkale Gelibolu-Kalealtı Mahmutköy x x Edirne KeĢan-Mahmutköy Cevizlik x x Edirne KeĢan-Mahmutköy Ġzzetiye Köprüsü x x Edirne KeĢan-Ġzzetiye Tayyare Sırtı x x Edirne KeĢan-Siğilli Kumlu ÇeĢme x x Edirne Ġpsala-Korucu Sivritepe x x Edirne Ġpsala-Korucuköy Hıdırköy x x Edirne Ġpsala-Hıdırköy Turpçular x x Edirne Ġpsala-Turpçular Bağlı Sırtı x x Edirne Ġpsala-Saricaali FMS-GR Söz konusu alanlar içerisinde TANAP Projesi inģaat koridoru üzerinde bulunan arkeolojik alanlara ait detaylı bilgiler ve Kurullardan alınan görüģler, Karasal Arkeoloji Mevcut Durum Raporu nda (Bkz. Ek-2.4) ve Bölüm de; projenin bahsi geçen alanlar üzerine olası etkileri ve alınacak önlemler ise Bölüm ve Bölüm 8.3 te verilmiģtir. ç) tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu nun 9. Maddesi nde, "Ġç suların sulama, enerji üretimi gibi maksatlarla kullanılması halinde, bu sularda mevcut su ürünlerinin yaģama ve üreme Ģartlarının korunması ile ilgili tedbirlerin ilgililer tarafından alınması Ģarttır. Bu tedbirler T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenir hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 20. Maddesi nde "Su ürünleri veya bunları istihlak edenlerin veya kullananların sağlığına veya istihsal vasıtalarına zarar veren maddelerin iç sulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarına dökülmesi veya döküleceği Ģekilde tesisat yapılması yasaktır. Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu, yönetmeliklerle belirlenir" denilmektedir sayılı Su Ürünleri Kanunu, su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontrolüne dair hususları ihtiva ettiğinden, su ürünlerinin yaģama, üreme, muhafaza ve istihsalini koruyacak tedbirler alınacak, istihsal vasıtalarına zarar veren maddelerin iç sulara, istihsal yerlerine veya civarına dökülmesi engellenecektir. Ayrıca, proje kapsamında inģaat aģamasında gerekmesi halinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri Ġstihsal ve Üreme Sahaları ile ilgili gerekli izinler alınacaktır. d) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 17, 18, 19 ve 20nci Maddelerinde tanımlanan alanlar, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 17.,18.,19. ve 20. Maddelerinde tanımlanan alanlardan, TANAP Projesi ekseninde yer alanlar aģağıda verilmiģtir: - Kars - Bayburt Barajı (inģaat halinde) Kısa Mesafe Koruma Alanı, Orta Mesafe Koruma Alanı ve Uzun Mesafe Koruma Alanı ndan geçen güzergâh,

14 - Kırıkkale - Kapulukaya Barajı (iģletmede) Orta Mesafe Koruma Alanı ndan geçen güzergâh, - EskiĢehir - Porsuk Barajı (iģletmede) Uzun Mesafe Koruma Alanı ndan geçen güzergâh, - Bursa - PaĢalar Barajı (proje aģamasında) Kısa Mesafe Koruma Alanı ve Orta Mesafe Koruma Alanı ndan geçen güzergâh. Proje güzergâhı ve inceleme alanının tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin 17, 18, 19 ve 20. Maddelerinde tanımlanan, sırasıyla Mutlak Koruma Alanı, Kısa Mesafeli Koruma Alanı, Orta Mesafeli Koruma Alanı ve Uzun Mesafeli Koruma Alanları ile etkileģimi Bölüm ve Bölüm te detaylandırılmıģtır. e) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49uncu Maddesi nde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri", TANAP Proje güzergâhı ve 2 km lik tampon alanda, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesi nde tanımlanan "Hassas Kirlenme Bölgeleri" niteliğinde herhangi bir alan bulunmamaktadır. f) tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 9 uncu Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar, TANAP Proje güzergâhının Çanakkale Ġli sınırlarında yer alan bölümü Saros Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) içerisinden geçmektedir. Saha ile ilgili detaylı bilgiler Ek 2-4 te yer alan Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu nda verilmiģtir. Saros ÖÇK ve TANAP Proje güzergâhı konumu, Ek 1-3 teki harita üzerinde yer almaktadır. TANAP Proje güzergâhının geçiģ izni için Çanakkale Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü nden geçiģ izni alınmıģ olup, ilgili yazı ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-4.3). g) tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu na göre Koruma Altına Alınan Alanlar, TANAP Proje güzergâhı ve etrafında tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu na göre koruma altına alınan alanlar niteliğinde herhangi bir alan bulunmamaktadır. ğ) tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu Uyarınca Orman Alanı Sayılan Yerler, TANAP Proje güzergâhı ve çevresinde yer alan orman alanları ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm ve Bölüm 9.1 de verilmiģtir. Ayrıca orman alanları ve TANAP Proje güzergâhı konumunu gösteren orman haritası ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-1.3). h) Tarihli ve 3621 Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar, TANAP Proje güzergâhı ve etrafında, tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar baģlığı altında belirtilen nitelikte herhangi bir alan bulunmamaktadır

15 ı) Tarihli ve 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar, TANAP Proje güzergâhı ve etrafında, tarihli ve 3573 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin AĢılattırılması Hakkında Kanun da belirtilen alanlar niteliğinde herhangi bir alan bulunmamaktadır. i) Tarihli ve 4342 Sayılı Mera Kanunu nda Belirtilen Alanlar, Proje güzergâhında, 500 m YÇA içerisindeki toplam mera alanı hektardır (% 24). TANAP Proje güzergâhı ve etrafında yer alan mera alanları ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm de verilmiģtir. Ayrıca mera alanları ve TANAP Proje güzergâhı konumunu gösteren Arazi Varlığı Haritası, ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-1.3). j) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde belirtilen alanlar. Ardahan TANAP Proje güzergâhı üzerinde, Putka GölbaĢı Sulak Alanı ve Putka Gölü bulunmaktadır. 50 ha lık bir büyüklüğe sahip olan Sazara Gölü olarak da bilinen Putka GölbaĢı sulak alanı, Ardahan-Kars güzergâhının 4. km sinde yer almaktadır ve Ardahan Mülga Çevre ve Orman Ġl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıģtır. Bölge için yayınlanmıģ detaylı bir çalıģma bulunmamaktadır. T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye nin Uluslararası Sulak Alanları Listesi nde 33. sırada bulunan Putka Gölü, Ardahan Ģehir merkezine 8 km uzaklıkta olup, kuģlar ve endemik bitkiler bakımından zengin olan küçük bir göldür. Putka Gölü, sulak alan olarak da kuģların konaklayıp üremesi için uygun bir çevre oluģturmaktadır. KamıĢlarla kaplı olan göl, mera bitkileri ile çevrilidir ve alanda söğüt, sarıçam ve huģ ağaçları mevcuttur. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA Putka GölbaĢı Sulak Alanı Tampon Bölgesi içerisinde yer almakta olup, tampon bölgeye olan mesafeleri sırasıyla 400 m ve 150 m dir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA nın Putka Gölü ne mesafeleri ise sırasıyla 830 m ve 570 m dir. Söz konusu alanlar ile ilgili detaylı bilgileri içeren Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu ekte verilmiģtir (Bkz. Ek 2-4). Ayrıca TANAP Proje güzergâhı konumu ve bahsi geçen sulak alanları gösteren koruma alanları haritası ekte verilmiģtir (Bkz. Ek 1-3). TANAP Proje güzergâhı için T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nden geçiģ izni alınmıģ olup, ilgili yazı ekte sunulmuģtur (Bkz. Ek-4.3). Erzurum TANAP Proje güzergâhının geçmekte olduğu Erzurum Ġl inde Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı yer almaktadır

16 Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA, Erzurum Bataklıkları Sulak Alanı Tampon Bölgesi içerisinde yer almakta olup, sulak alana olan mesafeleri sırasıyla 280 m ve 35 m dir. Söz konusu alanlar ile ilgili detaylı bilgileri içeren Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu ekte verilmiģtir (Bkz. Ek 2-4). Ayrıca TANAP Proje güzergâhı konumu ve bahsi geçen sulak alanları gösteren harita ekte verilmiģtir (Bkz. Ek 1-3). TANAP Proje güzergâhı için T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nden geçiģ izni alınmıģ olup, ilgili yazı ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-4.3). Sivas Sivas Ġl inde TANAP Proje güzergâhı boyunca ve inceleme alanında çeģitli sulak alanlar bulunmakta olup, bu alanlara ait bilgiler aģağıda verilmiģtir: TANAP Proje güzergâhı ve 500 m YÇA, Tuzlu Gölü Sulak Alanı içerisinde kalmakta olup, proje güzergâh ekseninin sulak alana olan mesafesi 140 m dir. TANAP Proje güzergâhı, Balıklıkaya Sulak Alanı Tampon Bölgesi içerisinden geçmektedir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA nın Balıklıkaya Sulak Alanı na olan mesafeleri sırasıyla 550 m ve 290 m dir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA, Bataklıkdüzü 1 Sulak Alanı içerisinden geçmektedir. Bataklıkdüzü 1 Tampon Bölgesi, 500 m YÇA içerisinde kalmakta olup, eksene 210 m uzaklıktadır. YÇA (500 m lik çalıģma alanı) ile boru hattı ekseni Bataklıkdüzü 1 Sulak Alanı na sırasıyla 880 m ve 640 m uzaklıktadır. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA, Bataklıkdüzü 2 Tampon Bölgesi nde olup, Bataklıkdüzü 2 Sulak Alanı na olan mesafeleri sırasıyla 280 ve 30 m dir. TANAP Proje güzergâhı, Mağara Gölü Sulak Alanı Tampon Bölgesi nden geçmekte olup, söz konusu tampon bölge içerisinde Vasga Gölü Sulak Alanı, AvutmuĢ Yazısı Sulak Alanı ve AlınyazılmıĢ Sulak Alanı bulunmaktadır. Söz konusu alanlar içerisinde güzergâh ekseni ve 500 m YÇA ya en yakın olan AlınyazılmıĢ Sulak Alanı na mesafeleri sırasıyla m ve m dir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA, Çoraklık Gölü Sulak Alanı içerisinden geçmekte olup, Çoraklık Gölü Sulak Alanı na olan mesafeleri sırasıyla 300 m ve 35 m dir. TANAP Proje güzergâhı, Çoraklık Gölü Tampon Bölgesi nden geçmektedir. TANAP Proje güzergâhı, Çetme Sulak Alanı Tampon Bölgesi içerisinden geçmektedir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA nın Çetme Sulak Alanı na olan mesafeleri sırasıyla 330 m ve 80 m dir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA, Çimenyenice Sulak Alanı Tampon Bölgesi yakınından geçmekte olup tampon bölgeye olan mesafeleri sırasıyla m ve 880 m dir. Çimenyenice Tampon Bölgesi içerisinde Kızılçam Gölü Sulak Alanı bulunmaktadır. TANAP Proje güzergâhı, Küçüktürük Yazısı Sulak Alanı yakınında geçmektedir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA nın Küçüktürük Yazısı Sulak Alanı na olan mesafeleri sırasıyla m ve 890 m dir

17 Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA, Hafik Gölü Sulak Alanı Tampon Bölgesi yakınından geçmekte olup, tampon bölgeye olan mesafeleri sırasıyla m ve m dir. Sivas ili içerisinde yer alan Zogar Bataklığı Sulak Alanı, TANAP Proje güzergâhı ve 500 m YÇA ya sırasıyla m ve mesafede yer almaktadır. Söz konusu alanlar ile ilgili detaylı bilgileri içeren Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-2.4). Ayrıca, TANAP Proje güzergâhı konumu ve bahsi geçen sulak alanları gösteren korunan alanlar haritası ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-1.3). TANAP Proje güzergâhının yukarıda bahsi geçen Hafik Ġlçesi sınırları içerisindeki sulak alanlardan geçiģ izni için T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nden geçiģ izni alınmıģ olup, ilgili yazı ekte verilmiģtir (Bkz. Ek- 4.3). Balıkesir Balıkesir Ġl inde TANAP Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA, Milli Park ve Ramsar Alanı olarak tanımlanan Manyas Gölü içerisinden geçmektedir. Manyas Gölü ile ilgili detaylı bilgiler, Ek-2.4 te yer alan Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu nda ve yukarıda Türk Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar bölümünde verilmiģtir. Ayrıca, TANAP Proje güzergâhı konumu ve bahsi geçen sulak alanları gösteren korunan alanlar haritası ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-1.3). TANAP Proje güzergâhı geçiģ izni için T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nden geçiģ izni alınmıģ olup, ilgili yazı ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-4.3). Çanakkale Çanakkale Ġl inde TANAP Proje güzergâhı Saros Körfezi Sulak Alanı içerisinden geçmektedir. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA nın Saros Körfezi Sulak Alanı na olan mesafeleri sırasıyla m ve 810 m dir. Saros Körfezi ile ilgili detaylı bilgi, yukarıda Türk Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar bölümünde ve Ek-2.4 te yer alan Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu nda verilmiģtir. TANAP Proje güzergâhı konumu ve bahsi geçen sulak alanları gösteren korunan alanlar haritası da ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-1.3). Ayrıca TANAP Proje güzergâhı ve inceleme alanının tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde belirtilen alanlar ile etkileģimi, Bölüm de detaylandırılmıģtır

18 2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar a) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi" (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan "Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları"nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları", TANAP Proje güzergâhı YÇA içerisinde, "Avrupa nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarını Koruma SözleĢmesi" (BERN SözleĢmesi) uyarınca koruma altına alınmıģ alanlar bulunmamaktadır. b) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi" (Barcelona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar, ÇalıĢma alanında, "Akdeniz in Kirlenmeye KarĢı Korunması SözleĢmesi" (Barcelona SözleĢmesi) uyarınca Korumaya Alınan Alanlar bulunmamaktadır tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Yayımlanan "Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" Gereği Türkiye de "Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiģ alanlar ÇalıĢma alanında, "Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiģ alanlar bulunmamaktadır tarihli Cenova Bildirgesi Gereği SeçilmiĢ BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı Tarafından YayımlanmıĢ Olan "Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" Listesi nde Yer Alan Alanlar ÇalıĢma alanında, Cenova Bildirgesi gereği seçilmiģ BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmıģ olan "Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" Listesi nde yer alan alanlar bulunmamaktadır. 3. Cenova Deklarasyonu nun 17inci Maddesi nde Yer Alan "Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" YaĢama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar ÇalıĢma alanında, Cenova Deklarasyonu nda yer alan "Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaģama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar bulunmamaktadır. c) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi"nin 1inci ve 2inci Maddeleri Gereğince T.C. Mülga Kültür Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar, ÇalıĢma alanında, "Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması SözleĢmesi"nin 1. ve 2. maddeleri gereğince T.C. Mülga Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan "Kültürel Miras" ve "Doğal Miras" statüsü verilen alanlar bulunmamaktadır

19 ç) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi" (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar, ÇalıĢma alanında, "Özellikle Su KuĢları YaĢama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması SözleĢmesi" (RAMSAR SözleĢmesi) uyarınca koruma altına alınmıģ alanlardan Manyas KuĢ Cenneti bulunmaktadır. Proje güzergâh ekseni ve 500 m YÇA nın Manyas KuĢ Cenneti ne mesafeleri sırasıyla m ve m dir. d) tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi. ÇalıĢma alanında Avrupa Peyzaj SözleĢmesi kapsamında herhangi bir alan bulunmamaktadır. 3. Korunması Gereken Alanlar a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tespit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biyogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar ve benzeri), TANAP Proje güzergâhının yer aldığı Çevre Düzeni Planları ile ilgili bilgiler Bölüm 9.7 de, proje güzergâhı ve çevresini gösteren onaylı Çevre Düzeni Planları ise ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-1.3). Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve yapılaģma yasağı getirilen alanlar bulunmamaktadır. b) Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı, ÇalıĢma alanında yer alan tarım alanları ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm de verilmiģtir. Tarım alanları ve TANAP Proje güzergâhı konumu, Ek-1.3 teki Arazi Varlığı Haritası üzerinde yer almaktadır. c) Sulak Alanlar: doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler, TANAP Proje güzergâhı üzerinde bulunan Sulak Alanlar ile ilgili bilgiler Bölüm de detaylandırılmıģtır. Ayrıca söz konusu sulak alanlar ile ilgili detaylı bilgileri içeren Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu ekte verilmiģtir (Bkz. Ek- 2.4). TANAP Proje güzergâhı konumu ve bahsi geçen sulak alanları gösteren korunan alanlar haritası da ekte sunulmuģtur (Bkz. Ek-1.3). ç) Göller, Akarsular, Yeraltı Suyu İşletme Sahaları, TANAP Proje güzergâhı üzerinde bulunan göller ve akarsulara ait bilgiler Bölüm de, yeraltı sularına ait bilgiler ise Bölüm te detaylı olarak verilmiģtir. Ayrıca TANAP Proje güzergâhı konumu ve bahsi geçen alanları gösteren korunan alanlar haritası ekte yer almaktadır (Bkz. Ek-1.3)

20 d) Bilimsel Araştırmalar için Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz için Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar. ÇalıĢma alanında bilimsel araģtırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düģmüģ veya düģebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaģama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluģumların yer aldığı alanlar bulunmamaktadır Proje Alanı Koruma Alanları Bu bölümde, TANAP Proje alanı içerisinde yer alan koruma alanlarının ÇED Yönetmeliği Ek-V (Duyarlı Yöreler Listesi) kapsamında değerlendirilmesi yer almaktadır. Söz konusu alanlar ile ilgili detaylı bilgileri içeren Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu da ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-2.4). Ayrıca TANAP Proje güzergâhı üzerinde yer alan önemli doğa alanları, önemli kuģ alanları, önemli bitki alanları ve öncelikli kelebek alanları Bölüm de tanımlanmıģtır. Bahsi geçen alanlar ile TANAP Proje güzergâhı konumunu gösteren korunan alanlar haritası ekte sunulmaktadır (Bkz. Ek-1.3) Proje Etki Alanı Koruma Alanları Bölüm de bahsi geçen ÇED Yönetmeliği Ek-V (Duyarlı Yöreler Listesi) kapsamında değerlendirilen koruma alanları, TANAP Proje etki alanı içerisinde yer alan koruma alanlarını da içermektedir. Ayrıca, söz konusu alanlar ile ilgili detaylı bilgileri içeren Biyolojik/Karasal Korunan Alanlar Mevcut Durum Raporu ile Biyolojik/Karasal BiyoçeĢitlilik Mevcut Durum Raporu ekte verilmiģtir (Bkz. Ek-2.4). Bahsi geçen alanlar ile TANAP Proje güzergâhı konumunu gösteren korunan alanlar haritası da ekte yer almaktadır (Bkz. Ek-1.3) Proje Kapsamında Yapılacak İş ve İşlemler Kapsamında Koruma Alanlarına Etkiler ve ile Etkilerin Kontrolü ve Azaltılmasına İlişkin Tedbirler (Arazi Hazırlık, İnşaat, İşletme ve İşletme Sonrası) Koruma alanlarına ait etki değerlendirmesi ile ilgili bilgiler, Bölüm de verilmiģtir Arkeoloji Arkeolojik alanlara ait etki değerlendirmesi ile ilgili bilgiler, Bölüm de verilmiģtir Sulak Alanlar Sulak alanlara ait etki değerlendirmesi ile ilgili bilgiler, Bölüm de verilmiģtir

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ İÇİN KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ VE LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN DÜZENLENMESİ MUSTAFA ÇALIŞKAN Makina Yüksek Mühendisi EİE - Yenilenebilir

Detaylı

STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İstisnalar ve Tanımlar

STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İstisnalar ve Tanımlar STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İstisnalar ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin yüksek düzeyde korunmasını sağlamak ve

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

BÖLÜM 9 PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

BÖLÜM 9 PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BÖLÜM 9 PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... ii ġekġller... ii KISALTMALAR... iii 9. PROJEDE ELDEN ÇIKARILACAK ALANLARIN DEĞERLENDIRILMESI...

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 1 AV VE YABAN HAYVANI ÜRETEN ÖZEL ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN TABĠĠ OLDUKLARI MEVZUAT Ülkemizde av ve yaban hayvanı üretmek isteyen kamu kurum ve kuruluģları ile gerçek ve

Detaylı

ELMADAĞ MADEN İŞLETMELERİ TAAH. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. BERKA MÜHENDİSLİK ÇEVRE MADENCİLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

ELMADAĞ MADEN İŞLETMELERİ TAAH. İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. BERKA MÜHENDİSLİK ÇEVRE MADENCİLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. BERKA MÜHENDİSLİK ÇEVRE MADENCİLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ELMADAĞ MADEN İŞLETMELERİ 82683 NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI VE İLAVE HAZIR BETON TESİSİ VE ASFALT PLENT

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Büyükşehir Belediye Alanlarında Tabiat Varlıklarının Yönetimi Osman İYİMAYA Genel Müdür 12-13 Mayıs Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/610 Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN Sinop Ġli,

Detaylı

ÜLKEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI VE GÜNEY EGE BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ

ÜLKEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI VE GÜNEY EGE BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ ÜLKEMİZİN YENİLENEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI VE GÜNEY EGE BÖLGESİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi ETKB - Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Dünya nüfusunun,

Detaylı

STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İstisnalar ve Tanımlar

STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İstisnalar ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığından; STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İstisnalar ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunmasını

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA 09.11.2010 SUNUM İÇERİĞİ - Türkiye nin Biyolojik Zenginliği

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI I. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Sunum Akışı Tanışma Ders İçeriği Derste Uyulacak Kurallar Ödev ve Sınavlar Derse Giriş Ders Akışı Dünya da ve Türkiye de Doğa Korumanın Tarihsel

Detaylı

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI

ORTAK GÖSTERİMLER ALAN RENK KODU (RGB) ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI EK-1a ORTAK GÖSTERİMLER ÇİZGİ TİPİ SEMBOL TARAMA ALAN RENK KODU (RGB) SINIRLAR İDARİ SINIRLAR ÜLKE SINIRI İL SINIRI İLÇE SINIRI BELEDİYE SINIRI MÜCAVİR ALAN SINIRI 1 PLANLAMA SINIRLARI PLAN ONAMA SINIRI

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ

KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ KORUNAN ALANLARDA ÇEVRE BİLİNCİ VE EĞİTİMİ Dr. Jale SEZEN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi,Tekirdağ TABİAT VARLIKLARI VE KORUNAN ALANLAR Jeolojik devirlerle, tarih öncesi

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve

Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 Karar Tarihi ve Kültür ve Turizm Bakanlığından: AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 09.06.892 Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-104 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 26.08.2015-4121 AYDIN Aydın Ġli,

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç ve kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 4 Genel Hükümler... 4 Plan hazırlama esasları... 4 Doğal sit alanlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 4 Çevre Düzeni Planının Niteliği... 4 Planın niteliği... 4 ÜÇÜNCÜ

Detaylı

SİNOP SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ

SİNOP SIRA NO İLÇESİ MEVKİİ STATÜ 1 BOYABAT KURUSARAY KÖYÜ SİNOP DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 MERKEZ HAMSİLOS-AKLİMAN 1. VE 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ SARIKUM GÖLÜ 1. VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 ERFELEK TATLICAK ŞELALELERİ 1. DERECE

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK. Resmî Gazete Sayı : 26500

MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK. Resmî Gazete Sayı : 26500 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 21 Nisan 2007 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 26500 MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

BÖLÜM 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER. BÖLÜM 7.1. Giriş. BÖLÜM 7.2. Çalışma Alanı

BÖLÜM 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER. BÖLÜM 7.1. Giriş. BÖLÜM 7.2. Çalışma Alanı BÖLÜM 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER BÖLÜM 7.1. Giriş BÖLÜM 7.2. Çalışma Alanı İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... ii TABLOLAR... ii KISALTMALAR... iii 7. MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLİKLER... 7.1-1 7.1. Giriş...

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ (21.05.2001 tarih ve 24408 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

BÖLÜM 7.3.1.2. Toprak Özellikleri

BÖLÜM 7.3.1.2. Toprak Özellikleri BÖLÜM 7.3.1.2. Toprak Özellikleri TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... ii ġekġller... vii KISALTMALAR... xiii 7.3.1.2. Toprak Özellikleri...7.3.1.2-1

Detaylı

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ

İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ İZMİR İLİ URLA İLÇESİ ZEYTİNELİ MAHALLESİ SARPDERE MEVKİİ GÜNEŞLENME İSKELESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA VE AÇIKLAMA RAPORU

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AV VE YABAN HAYATI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (16. KAT) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAġTIRMA PROJESĠ Kuraklık ve Ekstrem ġartlara Dayanıklı Türlerin Tespiti ve Adaptasyonu Projesi (Kavak Türleri Örneği) Teoman

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM 19 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28358 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KORUNAN ALANLAR. Şekil 1. Korunan Alanlar Haritası (1)

KORUNAN ALANLAR. Şekil 1. Korunan Alanlar Haritası (1) KORUNAN ALANLAR 1. Ülkemizde yasal olarak koruma altına alınmış, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, uluslararası öneme sahip sulak alanlar, yaban hayatı geliştirme

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.06/780 Toplantı Tarihi ve No : 25.12.2015-252 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi ve No : 25.12.2015-6048 ĠZMĠR

Detaylı

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA,

02 Nisan 2012. MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, 02 Nisan 2012 MĠMARLIK BÖLÜM BAġKANLIĞINA, Amasra Teknik Gezisi 12-13 Mart 2012 tarihleri arasında, ARCH 222 - Arhitectural Design 4 dersi için Bir Sanatçı İçin Konut, ARCH 221 - Arhitectural Design 3

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR Toplantı no ve tarih : 72-06.02.2014 K arar no ve tarih : 930-06.02.2014 KAYSERİ Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Molu Köyünde, sit alanı dışında kalan, tapunun 184 ada, 1 parsellerinde, Köy Tüzel Kişiliği

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ŞUBAT 2014 (72-73-74-75) SAYILI TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Yeri : Müdürlük Hizmet Binası (Tacettin Veli Mahallesi, Lalezade Caddesi, No:6 Kiçikapı//KAYSERİ) Toplantı Tarihi ve saati : 06 Şubat 2014 Perşembe- 09.30 Molu Mahallesi Camii Tespit- 184 1 Köy

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26724 YÖNETMELĠK

Resmî Gazete Sayı : 26724 YÖNETMELĠK 8 Aralık 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26724 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELĠK KUM ÇAKIL VE BENZERĠ MADDELERĠN ALINMASI, ĠġLETĠLMESĠ VE KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DİLEK ÇANKAYA ISPARTA İLİ, SENİRKENT İLÇESİ, GARİPKÖYÜ

DİLEK ÇANKAYA ISPARTA İLİ, SENİRKENT İLÇESİ, GARİPKÖYÜ DİLEK ÇANKAYA ISPARTA İLİ, SENİRKENT İLÇESİ, GARİPKÖYÜ İR: 201300231 (ER:3290719) NO LU II-B GRUBU AKYA PROJE ETÜT MÜH. DANŞ. LTD. ŞTİ OCAK 2014 PROJE SAHİBİNİN ADI DİLEK ÇANKAYA ADRESİ TELEFON, GSM VE

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 19 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28358 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETİ İŞLEMLERİNDE BÜROKRASİ VE KIRTASİYECİLİĞİN AZALTILMASI ÇALIŞMASI RAPORU

MADENCİLİK FAALİYETİ İŞLEMLERİNDE BÜROKRASİ VE KIRTASİYECİLİĞİN AZALTILMASI ÇALIŞMASI RAPORU MADENCİLİK FAALİYETİ İŞLEMLERİNDE BÜROKRASİ VE KIRTASİYECİLİĞİN AZALTILMASI ÇALIŞMASI RAPORU I- GİRİŞ Madencilik sektörü imalat sanayiinin temel girdilerini sağlayan, üretim ve istihdama katkı sağlayan

Detaylı

YÖNETMELİK. d) Kanun: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,

YÖNETMELİK. d) Kanun: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu, 27 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28834 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İNE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARININ BELİRLENM ESİ, DERECELENDİRİLM

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal

BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal BÖLÜM 8.3 Sosyal Özellikler Karasal TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESĠ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... ii ġekġller... vi KISALTMALAR... vii 8.3. Sosyal Özellikler

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1 BATI İÇEL KIYI KESİMİ - MERSİN MELLEÇ TURİZM MERKEZİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Mersin ili 321 km sahil şeridi ile Türkiye'nin önemli bir sahil kentleri arasında

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

2-TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ. Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması Peygamber Çiçeği.

2-TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ. Nesli Tehdit ve Tehlike Altında Olan Tür ve Habitatların Korunması Peygamber Çiçeği. - GÖLBAŞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ 00 NA KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN Çevre Eğitimi Yerel Yönetimler 99-Sürekli Eymir ve Mogan Göllerinin Korunmasına Yönelik Jeoloji ve Hidrojeoloji İncelemesi Anadolu Botanik

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ

BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI YÖNETİMİ PROF.DR.LALE BALAS GAZİ ÜNİVERSİTESİ DENİZ VE SU BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÜNYA %29 Kara %71 Su RUZGAR TÜRKİYE GELGIT DALGALAR YOGUNLUK FARKLILAŞMASI 10

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI ÇANKIRI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

ÇANKIRI VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI ÇANKIRI İL ÇEVRE DURUM RAPORU ÇANKIRI VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI ÇANKIRI İL ÇEVRE DURUM RAPORU 1 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠ (MÜLGA)

MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠ (MÜLGA) MADENCĠLĠK FAALĠYETLERĠ ĠZĠN YÖNETMELĠĞĠ (MÜLGA) Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 3213 sayılı

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 57.00/611. Toplantı Tarihi ve No : 25.02. Kültür ve Turizm Bakanlığından: SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113 57.00/611 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 27.02.2015-2438 SAMSUN Sinop İli,

Detaylı

ALTA PROKAP METAL FORMLAMA VE MAKĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠC. A.ġ. METAL KAPLAMA TESĠSĠ PROJE TANITIM DOSYASI

ALTA PROKAP METAL FORMLAMA VE MAKĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠC. A.ġ. METAL KAPLAMA TESĠSĠ PROJE TANITIM DOSYASI ALTA PROKAP METAL FORMLAMA VE MAKĠNE ENDÜSTRĠ VE TĠC. A.ġ. METAL KAPLAMA TESĠSĠ BURSA ĠLĠ, NĠLÜFER ĠLÇESĠ, MĠNARELĠ ÇAVUġ MAHALLESĠ, BURSA ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ, H21C05A1C PAFTA, 1498 ADA, 8 NOLU PARSEL

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

KORUNAN ALANLAR DERS 6

KORUNAN ALANLAR DERS 6 KORUNAN ALANLAR DERS 6 Korunan alanlar uluslararası ve ulusal düzeylerdeki uzun yıllara dayalı bilgi ve deneyimler sonucunda bugün doğa korumanın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Korunan alan düşüncesinin

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 33.06.

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 33.06. Kültür ve Turizm Bakanlığından: KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 33.06.687 Toplantı Tarihi ve No : 30.12.2015-171 TOPLANTI YERĠ Karar Tarihi

Detaylı

SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİSİ PROJESİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÇALIŞMASI

SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİSİ PROJESİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÇALIŞMASI SEYİTALİ RÜZGÂR ENERJİSİ PROJESİ KUŞ GÖÇ YOLLARI ÇALIŞMASI Hazırlayan Prof. Dr. Kurtuluş Olgun Şubat 2010 İzmir AMAÇ Bu çalışma, Aliağa İlçesi Seyitali ve Yund Dağı Mevkii ne kurulacak olan Seyitali Rüzgâr

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU TÜBĠTAK ULUSAL GÖZLEMEVĠ. IġIK KĠRLĠLĠĞĠ KANUN TASARISI TASLAĞI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU TÜBĠTAK ULUSAL GÖZLEMEVĠ. IġIK KĠRLĠLĠĞĠ KANUN TASARISI TASLAĞI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU TÜBĠTAK ULUSAL GÖZLEMEVĠ IġIK KĠRLĠLĠĞĠ KANUN TASARISI TASLAĞI 23 Eylül 2009 IġIK KĠRLĠLĠĞĠ KANUN TASARISI TASLAĞI ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... I BĠRĠNCĠ BÖLÜM...

Detaylı

Akarsu Ekosistemlerinde Ekolojik Etki Analizi (Hidroelektrik Santral Uygulamaları)

Akarsu Ekosistemlerinde Ekolojik Etki Analizi (Hidroelektrik Santral Uygulamaları) T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü Akarsu Ekosistemlerinde Ekolojik Etki Analizi (Hidroelektrik

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

YÖNETMELİK SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠLĠ BAYRAMĠÇ ĠLÇESĠ. ÇAVUġLU KÖYÜ GÜNEY MEVKĠ ADA: 122 PARSEL : 64 1/1000 ÖLÇEKLĠ TURĠZM ALANI(EKO TURĠZM ALANI)AMAÇLI UYGULAMA ĠMAR PLANI

ÇANAKKALE ĠLĠ BAYRAMĠÇ ĠLÇESĠ. ÇAVUġLU KÖYÜ GÜNEY MEVKĠ ADA: 122 PARSEL : 64 1/1000 ÖLÇEKLĠ TURĠZM ALANI(EKO TURĠZM ALANI)AMAÇLI UYGULAMA ĠMAR PLANI ÇANAKKALE ĠLĠ BAYRAMĠÇ ĠLÇESĠ ÇAVUġLU KÖYÜ GÜNEY MEVKĠ ADA: 122 PARSEL : 64 1/1000 ÖLÇEKLĠ TURĠZM ALANI(EKO TURĠZM ALANI)AMAÇLI UYGULAMA ĠMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1 1. Planlama alanının Konumu ve mülkiyet

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR Karar Tarihi ve No : 19/12/2013-995 Nevşehir İli, Avanos İlçesi nde, Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun 08.11.1998 gün ve 953 sayılı kararı ile uygun bulunan, Avanos Çömlekhaneler

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı

ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik İzleme Programı ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ÇED ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LABORATUVAR ÖLÇÜM VE ĠZLEME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ERGENE HAVZASI SU KALİTESİ İZLEME RAPORU İlkbahar Dönemi 2014 Evsel ve Endüstriyel Kirlilik

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

MİLLİ PARKLAR KANUNU (1) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132. Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 508 BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ PARKLAR KANUNU (1) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132. Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 508 BİRİNCİ BÖLÜM 5919 MİLLİ PARKLAR KANUNU (1) Kanun Numarası :2873 Kabul Tarihi :9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 508 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MİLLİ PARKLAR KANUNU (1)

MİLLİ PARKLAR KANUNU (1) 5919 MİLLİ PARKLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2873 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 508 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri 1 29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Kurulmuştur. 2 Şube Müdürlüğü

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ (13.2.2014 R.G. 33 EK III A.E. 99 Sayılı Tüzük) ÇEVRE YASASI (18/2012 ve 30/2014 Sayılı Yasalar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik dünyada yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin eşitliliği demektir. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür cinsindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri

Detaylı