AMAÇ. Epidemiyoloji. Tanım. AAPCC 2009 raporu. AAPCC 2009 raporu. Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım ve Toksidromlar. Zehirlenme:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMAÇ. Epidemiyoloji. Tanım. AAPCC 2009 raporu. AAPCC 2009 raporu. Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım ve Toksidromlar. Zehirlenme:"

Transkript

1 AMAÇ Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım ve Toksidromlar Doç. Dr. Cem OKTAY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Hekimlik pratiğimize zehirlenme olgusunu katmak Hastaları tanımak ve tanımlamak Hastalar için öncelikleri tartışmak Ortak bir akış şeması geliştirmek Plan Tanım ve epidemiyoloji Öykü ve fizik muayene Toksik olmayan alım Toksidromlar Tedavi Dekontaminasyon yöntemleri Klinik yaklaşımdaki akış şeması Zehirlenme: Tanım Yaşayan bir organizmanın canlılık fonksiyonlarını etkileyen bir kimyasala maruz kalmasıdır Paraselsus: Bir maddenin zehir olup olmamasını belirleyen şey dozdur Toksin: Gaz, buhar, toz ya da sıvı olabilir Parenteral, cilt yoluyla, yutarak ya da inhale edilerek maruz kalınabilir Epidemiyoloji Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM - 114) verileri çok sağlıklı değil Ülkemizde hekimlerin bu konuda eğitimlerinin yetersizliği ve kurumsal yetersizlik gerçek rakamlara ulaşmayı engellemektedir ABD verileri: yılları arasında 4. ölüm nedeni olarak toksik maruziyeti gösterilmiştir Rakamsal olarak ~300 milyon nüfus için yılda 2,479,355 başvuru AAPCC 2009 raporu AAPCC 2009 raporu Toplam zehirlenme kaydı İstemsiz maruziyet İstemli maruziyet İstenmeyen etki Bilinmeyen Diğer (kasten, kontaminasyon, yoksunluk) ,482,041 (%100) 2,065,216 (%83.2) 323,367 (%13) 63,020 (%2.5) 12,867(%0.5) 17,571 (%0.7) ,479,355 (%100) 2,043,155 (%82.4) 344,423 (%13.9) 62,462 (%2.5) 14,231 (%0.6) 15,084 (%0.6) Erkek Kadın Bilinmeyen Erişkin Çocuk Bilinmeyen Ölüm Ölümlerin yaş grubu %48.69 %50.80 %0.50 %34.40 %65.07 % (% ) %70.9 (20-59 yaş arası Maruziyet (tek madde) Ağız yolu Cilt İnhalasyon/nazal Tedavi Hastanede tedavi Yoğun bakım yatış %90.39 (tüm) %42.4 (ölüm) %79.88 %6.90 %5.09 %72.5 olay yerinde çözülmüş %24.1 %3.9 1

2 Öykü ve fizik muayene Klinik yaklaşımda şüphe çok önemli yer tutar Çocuklar Kronik hastalığı olanlar Psikiyatrik hastalar Endüstri çalışanları Doğa ile doğrudan temas halinde yaşayanlar Madde bağımlıları Nedeni bilinmeyen bilinç durum değişiklikleri...vs Öykü Temel edinilmesi gereken bilgiler: Etkilenen madde ne olduğu miktarı maruziyet yolu ne zaman maruz kalındığı (akut kronik) Etkilenen insan sayısı Neden maruz kalındığı Kaza, intihar girişimi, öfori, tedavi hatası Hastanın davranış paterni Eşlik eden hastalıkları (psikiyatrik hastalık, önceki intihar girişimleri) Özel durumları (alışkanlıkları vs) Öykü Fizik Muayene Temel edinilmesi gereken bilgiler (devamı) Olayın gelişmesi Etrafta bulunan boş ilaç kutuları ve enjektör ve benzeri kanıtlar Ortamda normal olmayan bir koku Hastanın niyeti; mesleği-hobileri, bir mektup varlığı Hasta ilacın ismini yanlış söyleyebilir Bilgiler; hastanın yakınları, getiren tıbbi personel ya da olayın şahitlerinden öğrenilmelidir Vital Bulgu Hipoventilasyon Hiperventilasyon Hipotansiyon Hipertansiyon Hipotermi Hipertermi İlaç (örn.,) Opioidler; Sedatif-hipnotikler; Alkoller; Esrar Toksine-bağlı metabolik asidoz; Salisilat; Stimülanlar; Çekilme Antidepresanlar (TCA); Beta-bloker; Kalsiyum kanal blokerleri; Eroin ve diğer opioidler; Aminofilin Sempatomimetik; Antikolinerjik; Çekilme; Tiroid ek ilaçları; Nikotin; Amfetaminler Opioidler; Hipoglisemikler (OAD, insülin); Karbon monoksit; Alkoller; Sedatif hipnotikler; Barbitürat Salisilat; İlaç çekilme; Nikotin; Antihistaminikler; Antikolinerjikler; Serotonin sendromu; Antidepresanlar; Fizik Muayene Fizik Muayene Vital Bulgu İlaç (örn.,) Vital Bulgu İlaç Bradikardi Taşikardi Alfa-adrenerjik agonistler; Beta-adrenerjik antagonistler; Kalsiyum kanal blokerleri; Opioidler; Antikolinestarazlar; Etanol veya diğer alkoller; Digoksin, dijitaller Antikolinerjikler; Siklik antidepresanlar; Disulfram/etanol; Etanol ve sedatif-hipnotik geri çekilmesi; Metilksantinler (Teofilin, aminofilin); Sempatomimetikler (kokain, kafein, amfetamin, PCP); Tiroid replasman ilaçları; Çözücü madde kullanımı (Tiner) KOMA L E T H A R G I C L: Lead (kurşun), lityum E: Etanol, etilen glikol, etilklorvinol T: Triseiklik antidepresanlar, talyum, toluen H: Heroin, hepatik ensefalopati, heavy (ağır) metaller, hidrojen sulfid, hipoglisemikler A: Arsenik, antidepresanlar, antikonvulsanlar, antipsikotikler, antihistaminikler) R: Rohipnol (sedatif hipnotik [Roche]), risperidon G: GHB (Gama-Hidroksibütrat) I: İzoniyazid, insülin C: Karbon monoksit, siyanid, klonidin 2

3 Fizik Muayene Fizik Muayene Hasta tamamen soyulmalı ve tam fizik muayene yapılamalıdır Giysilerin ceplerine bakılmalıdır Vücut kıvrımları ve oral-rektal muayeneler yapılmalıdır Bilinç durumu, cilt ve pupiller otonom sinir sisteminin hedef organları olarak mutlaka kontrol edilmelidir Özellikle cilt muayenesinde, adli açıdan önemli olabilecek darp izlerine dikkat edilmeli eşlik eden travmalar açısından değerlendirilmelidir Cilt muayenesine terleme-kuruluk, sıcaklık, renk önemli Akciğerler; sekresyon, komorbid durumlar ve kardiyak performans açısından değerlendirilir Nörolojik muayene tam yapılır. Özellikle SSS etkili kimyasalların ayrımında önemlidir GKS zehirlenmiş hastaların prognozunu belirlemede rolü sınırlı GKS bilinç durumu ve entübasyon ihtiyacını belirlemede kullanılabilir Batın muayenesinde hassasiyet, kitle gibi bulguların yanında barsak sesleri dikkatli değerlendirilmelidir. İdrar retansiyonu varlığına bakılmalıdır Ekstremitelerde rijidite, fasikülasyonlar, tremor ve tonus not edilmelidir Fizik Muayene Fizik Muayene Miyozis (KOPS) K: Kolinerjikler, Klonidin, Karbamatlar O: Opiatlar, organofosfatlar P: Pilokarpin, Pontin kanma, fenotiazinler S: Sedatif-hipnotikler Midriazis (SAÇ) S: Sempatomimetikler A: Antikolinerjikler Ç: Çekilme KOKU Acı badem Meyvemsi Sarımsak Gaz Armut Çürük yumurta Taze biçilmiş çayır Keskin aromatik Siyanür DKA, izopropanolol Organofosfatlar, arsenik, dimetil sülfoksit, selenyum Petrol ürünleri Kloral hidrat Sülfür dioksit, hidrojen sülfid Fosgen Etilklorvinol Laboratuar Laboratuar Serum elektrolitleri Anyon açıklığı Na-(Cl+HCO 3 ) Arteriyel kan gazı Serum ozmolalitesi 2Na+(Glu/18)+(BUN/2.8)+((ETOH/4.6) Toksikolojik tarama İdrar tetkik Kalsiyum oksalat > etilenglikol İlaç ve enzim düzeyleri EKG Tam kan Glukoz BFT, KCFT Grafiler Akciğer: ödem, infiltrasyon Batın β-hcg Artmış anyon açığı (METAL ACID GAP) M: Metanol, metformin, masif overdoz E: Etilen glikol T: Toluen A: Alkolik ketoasidoz L: Laktik asidoz A: Asetaminofen C: Cyanide, CO, colchicine I: Izoniyazid, iron (demir), ibuprofen D: Diabetik ketoasidoz G: Generalize nöbet yapan nedenler A: Asetil salisilik asit veya diğer salisilatlar P: Paraldehid, phenformin 3

4 Laboratuar Osmalar açığı artıran nedenler (ME DIE) M: metanol E: etilen glikol D: diüretik (mannitol), diabetik ketoasidoz (aseton) I: izopropil alkol E: etanol Radyolojik olarak görülebilen ilaçlar CHIPES C Chloral hydrate, calcium carbonate, crack vials H Heavy metals (demir, kurşun, arsenik, civa), Health foods (bone meal) I Iron, Iodides P Psychotropics (phenothiazines and other neuroleptics, cyclic antidepressants), Potassium (enteric coated), Phosphates, Packages (cocain, heroin) E Enteric-coated preps (aspirin, KCl, NaCl) S Slow-release preps, Solvents (CCl 4, CHCl 3 ) EKG EKG Bulgu Uzamış QT intervali Uzamış QRS intervali Atrioventriküler blok Hipokalsemi (etilen glikol) Trisiklik antidepresanlar Tip 1 antiartimik ajanlar Fenotiazinler (bazı) Trisiklik antidepresanlar Tip 1 antiartimik ajanlar Nedenlerine örnekler Beta-adrenerjik blokerler Kalsiyum kanal bloke eden ajanlar Dijital glikosizdler Trisiklik antidepresanlar Tip 1 antiartimik ajanlar Bulgu Ventriküler taşiaritmiler İskemik patern veya injury varlığı Amfetaminler, kokain Dijital glikozidler Teofilin Trisiklik antidepresanlar Tip 1 antiartimik ajanlar Nedenlerine örnekler Hücresel asfiksiye neden olanlar (siyanid, karbon monoksid) Hipoksemi (pnömoni) Hipotansiyon Toksikolojik Tarama Ayırıcı Tanı ve Klinik Yaklaşım Rutin olarak önerilmez En bedel etkin yöntem: Serum ve idrarı laboratuarda saklamak, gerekirse analiz etmek Serum düzeyleri tedaviyi etkileyen maddeler Asetaminofen Salisilat Lityum Digoksin Antikonvülzanlar (valproat, fenitoin, karbamazepin) Teofilin Karbon monoksid Methemoglobin Toksik alkoller (Metanol, Etilen glikol) Demir Paraquat Öykü ve fizik muayene bulguları ile birlikte bir karar verilecek: Toksik alım Toksik olmayan alım Toksidromlar (Toksikolojik sendrom) bu konuda yardımcı olacaktır 4

5 Toksik Olmayan Alımlar Mofenson HC. Emerg Med Clin North Am 2: Tek bir maddeye maruz kalım olacak 2. Maruz kalınan madde ve içeriği kesinlikle belirlenmiş olacak 3. Ürünün üzerinde maddenin toksik olduğuna dair herhangi bir uyarı olmayacak 4. Kasıtlı maruziyet (suisid ya da homisid) olmayacak 5. Maddeye maruziyet yolu bilinecek 6. Maddenin yaklaşık alım miktarı bilinecek 7. Hasta izlem süresince asemptomatik olacak 8. Hasta taburculuk sonrası takip edilebilir olacak TOKSİDROM Toksikolojik sendrom Vital bulgu, genel görünüm, cilt, göz, mukoz membran, akciğer, kalp, karın, ve nörolojik muayene anormalliklerinin spesifik ürün grupları ile oluşan sınıflandırılmasıdır Toksidromlar Opioid toksidrom Opioid Sempatomimetik Kolinerjik Antikolinerjik Salisilatlar Sedatif-hipnotik Hipoglisemi Halusinojenik Serotonin sendromu Ekstrapiramidal Çekilme sendromları Eroin Morfin Oksikodon Kodein Metadon Fentanil Hidrokodon SSS depresyonu Miyozis Solunum depresyonu Hipotermi Bradikardi Konstipasyon Ölüm; Solunum aresti, akut akciğer hasarı Ventilasyon veya naloksan Sempatomimetik Kolinerjik Kokain Amfetamin Efedrin Fensikidin Psödoefedrin Psikomotor ajitasyon Midriasis Diaforezis Taşikardi Hipertansiyon Hipertermi Nöbet Rabdomiyoliz Miyokard enfarktüsü Ölüm; nöbet, kardiyak arest, hipertermi Soğutma, benzodiazepinler ile sedasyon, hidrasyon Organofosfatlı insektisitler Karbamatlı insektisitler Pilokarpin Muskarinik etkiler (Salivasyon, lakrimasyon, diaforez, bulantı, kusma, ürinasyon, defekasyon, bronkore) Nikotinik etkiler (Kas fasikülasyonları, halsizlik) Bradikardi Miyozis/midriazis Nöbetler Solunum yetmezliği Paralizi Ölüm; paralizi, bronkore veya nöbete bağlı solunum yetmezliği Havayolunu koruma ve ventilasyon, atropin, pralidoksim 5

6 Kolinerjik Antikolinerjik DUMBELLS Diare, diaforez Urinasyon Miyozis Bradikardi, bronkore Emezis Lakrimasyon Letarji Salivasyon SLUDGE Salivasyon Lakrimasyon Urinasyon Defekasyon Gastrointetinal huzursuzluk Emezis Miyozis Atropin Skopalamin Antihistaminik TCA ilaçlar (erken dönem) Antipsikotik (fenotiazinler) Antiparkinson (benztropin) Bilinç değişikliği Nöbet Midriazis Disritmiler Kırmızı/kuru deri rabdomiyoliz İdrar retansiyonu BS azalma Hipertermi Mukozalarda kuruluk Ölüm; hipertermi ve disritmiler Fizostimin (varsa), benzodiazepinler ile sedasyon, soğutma, destek tedavi Antikolinerjik HOT as a hare (hipertermi) RED as a beet (flushing) DRY as a bone (kuru cilt) BLIND as a bat (dilate pupiller) MAD as a hatter (deliryum, halüsinasyon) Taşikardi İdrar retansiyonu ve urgency Aspirin Muadilleri Salisilatlar Bilinç değişikliği Respiratuar alkaloz Metabolik asidoz Tinnitus Hiperpne Taşikardi Terleme Bulantı-kusma Hafif ateş Ketonüri, Ölüm; akut akciğer hasarı veya serebral ödem Çoklu doz aktif kömür, potasyum replasmanı ile birlikte idrarın alkalinizasyonu, hemodiyaliz Sedatif-hipnotik Hipoglisemik Barbitüratlar Benzodaizepinler Bilinç düzeyinin depresyonu Konuşma bozukluğu (geveleyerek) Ataksi Stupor-komaya kadar Solunum depresyonu Apne Bradikardi Solunum desteği Sülfonüreler İnsülin Bilinç değişikliği Diaforez Taşikardi Hipertansiyon Davranış bozukluğu Konuşma bozukluğu Paralizi, Nöbet Ölüm; ölüm veya değişen davranış Glukoz içeren solüsyonlar (IV veya olanaklı ise ağızdan besleme) Sık glukoz ölçümü Oktreotid 6

7 Halusinojenik Serotonin Ek bulgular ve Fensiklidin Liserjik asid dietilamid Psilosibin Meskalin Halusinasyonlar Disfori Anksiyete Hipertermi Midriyazis Bulantı Sempatomimetik Genellikle destek SSRI lar Meperidin İlaç etkileşimleri (dekstrometorfan, MAO inh., TCA, diğer SSRI lar, ve amfetaminler) Bilinç değişikliği, Artmış kas tonusu Hiperrefleksi Hipertermi Aralıklı tüm vücut tremoru Ölüm; hipertermi Soğutma Benzodiazepinler ile sedasyon Destek tedavi Siproheptadinin teorik olarak etkili Ekstrapiramidal Çekilme Sendromları Haloperidol Fenotiazinler Risperdon Olanzepin Distoni Tortikoliz Tremor Kas rijiditesi Koreoatetoz Hiperrefleksi Nöbet Difenhidramin Benztropin Benzodiazepinler Diare Midriazis Taşikardi Lakrimasyon Hipertansiyon Esneme Kramplar Halüsinasyonlar Nöbet (alkol ve benzodiazepin çekilmesinde) Tedavi edici klinik yaklaşım Acil stabilizasyon Dekontaminasyon Absorbsiyonun en aza indirilmesi Eliminasyonun en fazlaya artırılması Antagonist ajanların kullanımı Tedavi Stabilizasyon ve temel destek tedavi her zaman çok önemlidir ABC IV O 2 Monitörizasyon Koma kokteyl Dekstroz, naloksan, tiamin, (flumazenil, fizostigmin) Ampirik tedavi dikkatli kullanılmalı 7

8 Tedavide yaklaşım - Bilinç bozukluğu Tedavide yaklaşım Hipoglisemi?? Yatak başı kapiller kan şekerine bakın Yoksa bilinç kapalı hastalara 25-50gr %50 DW Tiamin Kötü beslenmiş alkoliklerde beraberinde 100 mg tiamin Tiaminin glukozdan önce verilmesi (Wernicke ensafalopatisini önlemek için) temelsiz Narkotik zehirlenmesinin ampirik tedavisi?? Opipoid toksidromunu düşündüren klinik şüphe ve bulgular varsa verilir Bağımlılarda çekilmeyi önlemek için düşük doz verilmesi daha uygundur Nöbet Havayolu güvenliği Antikonvüzanlar Asidoz, hipoksi, elektrolit bozukluğu, hiperterminin düzeltilmesi Zehirlenmeden bağımsız nöbet İKK travmaya bağlı, hiponatremi, hipoglisemi Tedavide yaklaşım Nöbet Hemodializ veya Hemoperfüzyon Teofilin, lityum veya salisilata bağlı ise IV pridoksin Benzodiazepama dirençli ise 5 gr veya izoniyazidin 1 gr ı için 1 gr Atropin ve PAM Organofosfat zehirlenmesindeki nöbetlerde yanıt verir Fizostigmin Antikolinerjik alımı: klasik tedaviye dirençli ise mg IV yavaş puşe yanıt verebilir Tedavide yaklaşım Hipotansiyon IV bolus sıvı: pulmoner ödem! Vazopressörler Hipertermi Hipotermi Gecikmiş ciddi toksisite Uygun tedavi İlaç düzeyi, gerekirse tekrarlayan Tedavide yaklaşım Gecikmiş ciddi toksisite Zehir Gecikmiş etki Asetaminofen Hepatik nekroz Amanita mantarı Hepatik nekroz Karbon tetraklorid Hepatik ve renal hasar Metanol Körlük Parakuat Pulmoner fibrozis Süper-varfarin Kanama Talyum Periferal nöropati, saç kaybı Etilen glikol Böbrek yetmezliği Dekontaminasyon yöntemleri Cilt dekontaminasyonu Gözlerin dekontaminasyonu Gastrointestinal dekontaminasyon Eliminasyon arttırıcı dekontaminasyon 8

9 Kaba cilt dekontaminasyonu Gözler Hasta tamamen soyulur ve bol miktarda su ve dilüe sabun solüsyonu ile yıkanır Personel kendisi korunmalıdır Yumuşak fırça kullanılmalı, ancak cilt bütünlüğü bozulmamalıdır Üzerinden çıkan tüm malzemeler torbaya konulup, işaretlenip, alıkoyulmalıdır Çok bol miktarda (1-2 lt) serum fizyolojik ile yıkanmalıdır Serum setinden göz kenarına Topikal analjezi yıkama öncesinde kullanılmalıdır Asit veya baz ise; Asit epitel yüzeyinde koagülasyon; Alkaliler likefaksiyon, penetreayson Yıkama göz ph sı normale gelinceye kadar (<8) devam etmelidir Morgan lensi Gastrointestinal dekontaminasyon Kusturma Kusturma Lavaj Aktif Kömür Katartikler Tüm barsak yıkama Gastrik boşaltma Toksin absorbsiyonun önlenmesi Bilinç değişikliği olanlarda Kostik alımlarda Önceden kusma öyküsü olan ya da halen kusanlarda Toksinin potansiyel pulmoner ve gastrointestinal etkiler taşıdığı durumlarda Alımın üzerinden pilor geçiş süresinden fazla zaman geçtiğinde KONTRENDİKEDİR Kusturma Sadece ipeka alkoloidleri ile kusturma yapılması daha uygundur Çocuklarda 15 ml, yetişkinde 30 ml ipeka şurubu içirilir. %90 20 dakika içinde kusma olur, olmazsa aynı dozda tekrarlanabilir Etkisi 2 saat sürer Kusturma Acilde aktif kömür ve diğer uygulamaları 1-6 saat geciktirdiği kanıtlanmıştır Halen yapılan çalışmalar acil servislerden ziyade iyi danışma merkezlerinin kılavuzluğunda evlerde kullanılmasının daha etkin olduğunu düşünülüyordu Artık önerilmiyor FDA - OTC olarak satışını kaldırdı AHA - ilkyardımda kullanımını Sınıf III olarak değiştirdi İpeka şurubu Türkiye de yok 9

10 Gastrik Lavaj Gastrik Lavaj Hasta sol yana yatar pozisyonda yetişkinlerde F ve çocuklarda F tüp ile yapılır Vücut sıcaklığında musluk suyu veya serum fizyolojikten ml lik artışlar ile içerik tamamen temiz gelinceye veya tablet parçalarının gelişi kesilinceye dek lavaj uygulanır Eğer endike ise tüp çekilmeden 1 gr/kg aktif kömür uygulanır Çalışmalarda en fazla madde geri alımı %35-56 oranında gösterilebilmiş olup, ancak alımdan sonraki ilk 1 saat içindeki uygulamalarda başarılı olduğu bildirilmiştir GASTRİK LAVAJ İLE NAZOGASTRİK LAVAJ AYNI İŞLEMİ TANIMLAMAZ Gastrik Lavaj Gastrik Lavaj Toksik olmayan alımlarda Tablet ya da kapsüllerin lavaj tüpü çapından büyük olduğunda Kostik alımlarda (asit alımlarında NG kullanılır) Hastanın hava yolu güvenliği sağlanmadığında Gastrointestinal sistem zararından daha çok akciğer hasarı yapan maddelerin alımında KONTRENDİKEDİR Amerikan Klinik Toksikoloji Akademisi Hastanın hayatını tehdit edecek ciddi madde alımının olduğu ve Alımın üzerinden 60 dakikadan fazla zaman geçmediği durumlar hariç Rutin olarak mide lavajı uygulanmamalıdır Position Statement: gastric lavage. American Academia of Clinical Toxicology. Vale JA. J Toxicol Clin Toxicol 1997; 35: Gastrik Lavaj Benign bir girişim değildir Trakeaya tüp takılması Aspirasyon Özefagus perforasyonu Epistaksis Hipotermi Ölüm bildirilmiş Vale JA, Kulig K, American Academy of Toxicology, European Association of Poisons Centers and Clinical Toxicologists. Position paper: Gasrric lavage. J Toxicol Clin Toxicol. 2004;42: Aktif Kömür İnce, siyah ve kokusuz bir toz 200 yıldır bilinen etkili bir adsorban 1930 yılında Tourey Defalarca ölümcül doz striknin ile beraber 15 gram aktif kömür 1934 yılında Holt 1940 lı yılların sonuna doğru Anderson 10

11 Aktif Kömür Kolay adsorbe edilebilen maddeler Çözünmemiş Noniyonize Suda az eriyen Nonpolar Organik bileşikler Aktif Kömür İçeriğindeki serbest karbon atomlarına moleküllerin bağlanmasını sağlayıp onları absorbe edilemez hale getirir Eliminasyonu arttırır Barsak lümeninde serbest madde miktarını azaltarak GI diyaliz yapar Safradaki maddeye bağlanıp maddenin enterohepatik dolaşımını kesintiye uğratır GI sistemde dekontaminasyon için en uygun ajandır En sık yan etki kabızlık Aktif Kömür Kullanılması gereken doz, maddenin muhtemel miktarının 10 katı ya da 1 gr/kg dır Bir sıvının, meyve suyunun içinde oral ya da nazogastrik tüp yoluyla verilebilir İlk doza gastrointestinal geçişi hızlandırmak için katartik eklenebilir Özellikle enterohepatik sirkülasyona giren maddelerde tercih edilir Aktif Kömür Tekrarlayan Doz Aktif Kömür (MDAC) Çok yüksek doz alımlar Bağırsakta açılan ve yavaş salınımlı tabletler Enterohepatik ve enteroenteri resirkülayon durumlarında verilir Digitoksin, fenobarbital, karbamazepin, fenilbutazon, dapson, teofilin, salisilat, siklosporin, amitriptilin, nortriptilin Standart doz yok 1-4 saatte bir, 1-3 kez, gr/kg (12.5 gr makul doz) Barsak motilitesini azaltanlarda verilmez Aktif Kömür Katartik eklenmesi %70 sorbitol 1 gr/kg en sık kullanılanıdır %10 magnezyum sitrat Tekrarlayan doz aktif kömür kullanımlarında ve ilk doz aktif kömürde verilebilir Kontrendikasyonları: Kostik materyal alımı, diare, 5 yaş altı çocuklar, intestinal obstrüksiyonlar, böbrek yetmezliği (Mg içerenler) Bağlayamadığı maddeler: Kostikler Hidrokarbonlar Alkoller Demir Lityum Kurşun Potasyum Aktif Kömür 11

12 Tüm barsak yıkama Polietilen glikol bu amaçla kullanılır Sıvı ve elektrolit kaybına neden olmadan tüm bağırsağı yıkar Doz: Erişkinde: L/saat, 6-12 yaş çocuklarda: 1 L/saat < 6 yaş çocuklarda: 0.5 L/saat Rektal gelen tamamen temiz oluncaya yapılır Genellikle 4-6 saat içinde bu gerçekleşir Tüm barsak yıkama Kontrendikasyonları: Diaresi olanlar ya da diare yapıcı madde alanlarda İntestinal obstrüksiyonu olanlarda ve Barsak sesi olmayanlar Gastrik distansiyona bağlı gelişecek bulantıkusma için genellikle antiemetik gerekir Tüm barsak yıkama Eliminasyon arttırıcı dekontaminasyon Yavaş salınımlı tabletler Aktif kömür ile adsorbe olmayan maddeler Demir, diğer ağır metaller ve lityum alımları Bezoar yapıcı maddeler Keskin ve obstrüktif olmayan GI yabancı cisimlerde (body packers) ENDİKEDİR Alkanizasyon Amacımız: İyon tuzağı oluşturmak İdrar ph sı olacak (15-30 dk. da bir kontrol) Kan ph si in üzerine çıkmayacak 1-2 meq/kg bikarbonat Hipokalemiden kaçınmak gerekir (asidüri yapabilir) Fenobarbital, Salisilat, Klorpropamid, Metanol, Herbisit (2-4 D) Periton diyaliz çok çok az etkili Eliminasyon arttırıcı dekontaminasyon HD - HP Hemodiyaliz (HD) Hemoperfüzyon (HP) Eğer maddenin dağılım hacmi çok büyükse (1 L/kg dan daha büyük), molekül ağırlığı 500 Dalton dan büyükse, yüksek oranda proteine bağlanıyorsa ETKİSİ AZDIR Metanol, etilen glikol, lityum, salisilat ve teofilin zehirlenmelerinde etkilidir Hemoperfüzyon neredeyse sadece teofilin toksisitesi için önerilir Zehirlenme önemli ise hemen endike Metanol (HD) Etilen glikol (HD) Lityum (HD) Parakuat (HP) Salisilat (HD) Teofilin (HP, HD ye tercih edilir) Destek tedavi başarısız veya uzamış koma bekleniyorsa endike Fenobarbital (HP, HD ye tercih edilir) Etilklorvinol (HP) Digitoksin (HP) Trisiklik antidepresan (HP) 12

13 HD - HP Endike değil Digoksin Benzodiazepinler (diazepam, klordiazepoksid) Glutetimid Narkotikler Kısa etkili barbitüratlar Amfetaminler, fensiklidin, kokain Kinidin, prokainamid Klorpromazin, haloperidol ve diğer antipsikotikler Asetaminofen Antikolinerjikler Antikolinesterazlar (organofosfatlar, karbamatlar, fizostigmin) Benzodiazepinler Beta-blokerler Zehir Kalsiyum kanal blokerleri Karbon monoksid Antidotlar Asetilsistein Fizostigmin Atropin Pralidoksim (2-PAM) Flumazenil Glukagon Kalsiyum %100 oksijen Spesifik antidot Antidotlar Yatış Endikasyonları Zehir Siyanid Digoksin Ağır metaller İzoniyazid Metanol, etilen glikol Narkotikler Trisklik antidepresanlar Sodyum nitrit Sodyum tiosülfat Vitamin B 12 (ABD de kullanımı onaylanmamış) Digoksin-spesifik antikorlar Şelasyon yapan ajanlar Piridoksin (Vitamin B 6 ) Etanol, folat, 4-metil pirazol (ABD de kullanımı onaylanmamış) Nalokson Sodyum bikarbonat Spesifik antidot Ciddi zehirlenme i ile gelen hasta Ciddi ek hastalığı olan Ciddi zehirlenme bulgularının çıkma olasılığı olan hasta Takibi kolay olmayacak hasta İntihar girişimi olan hasta... Psikiyatri Konsültasyonu Evet Hastanın solunumunda zorluk var mı? Hayır İntihar girişimi olan her hastaya mutlaka psikiyatri konsültasyonu istenmelidir Havayolu, solunum ve oksijenasyonun kontrolünü sağla Pulse oksimetri ile oksijen satürasyonunu ölç Vital bulguları sapta. Yaşamı tehdit eden anormallik var mı? Tekrar intihar etme planı olanlar Kendine veya çevresine zarar verme şüphesi olanlar Tekrarlayan ciddi girişimleri olanlar özellikle riskli hastalardır Evet Kardiyak monitörizasyon ve 12 derivasyon EKG O 2 sat ve AKG (VKG) ve halen verilmedi ise O 2 desteği IV damar yolu sağla Glikoz (stick ve serum), elektrolitler ve diğer testler için kan ayır Ampirik olarak düşün; 1. Hipertonik dekstroz 2. Tiamin 3. Naloksan Hayır Klinik yaklaşımda akış şeması 13

14 Klinik yaklaşımda akış şeması Ampirik olarak hastalara; 1. Hipertonik dekstroz 2. Tiamin 3. Naloksan Özet Nöbet, belirgin psikomotor ajitasyon, kardiyak disritmiler ve şiddetli metabolik anormallikler için acil tedavileri uygula Gastrik boşalmayı düşün; Orogastrik lavaj ile Toksik absorbsiyondan korunma için; 1. Aktif kömür 2. Tüm barsak yıkama Toksik sendromu tedavi et Evet Eliminasyonu arttırmak için; 1. Çoklu doz aktif kömür 2. İdrar alkalinizasyonu 3. Ekstrakorporeal ilaç atımı Hızlı öykü al; hızlı FM yap Spesifik toksidrom var mı? Hayır Ayrıntılı hikaye al Fizik muayeneyi yeniden ve tam olarak yap Lab: elektrolit, glikoz, TKS, AKG (veya VKG), asetaminofen gerekli ise Hasta için karar ver: YB veya AS takibi; Psikiyatrik durumu değerlendir; sosyal servis ihtiyacını belirle Uygun Triaj ABCDE + Vital Bulgular Resusitasyon Tam fizik muayene + tam öykü Antidot / Dekontaminasyon Tanısal testler Destek tedavi Yatış Taburcu / Psikiyatri konsültasyonu 14

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit Akdeniz

Detaylı

Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım. Doç.Dr.Oktay.Oktay ERAY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım. Doç.Dr.Oktay.Oktay ERAY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Zehirlenmiş Hastaya Klinik Yaklaşım Doç.Dr.Oktay.Oktay ERAY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı AMAÇ Hekimlik pratiğimize zehirlenme olgusunu katmak Hastaları tanımak ve tanımlamak

Detaylı

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015

TOKSİDROMLAR. Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi. 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 TOKSİDROMLAR Dr. Hasan KILIÇ Malatya Devlet Hastanesi 18. Acil Tıp Sempozyumu, Klinik Toksikoloji Kahramanmaraş, 2015 Toksidrom tanım Toksidrom (=toksik sendrom) kelimesi, zehirlenmelerde tanı ve ayırıcı

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Giriş Zehirlenme, yaşayan bir organizmanın canlılık fonksiyonlarını etkileyen bir kimyasala maruz

Detaylı

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM

ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sunumu Hazırlayan Son Güncellenme Tarihi: Şubat 2011 Olgu 1 29 yaşında kadın

Detaylı

Sunumu Hazırlayan ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi

Sunumu Hazırlayan ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM. Olgu 1. Olgu 2. Kaynaklar. Olgu Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi Sunumu Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Özlem Yiğit ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Son

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Dr. Salim Satar Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım. Dr. Salim Satar Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Dr. Salim Satar Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Tarihçe Toksikoloji, Yunanca ok atılmasında kullanılan yayı işaret eden toxon kelimesinden köken

Detaylı

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM

İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM GİRİŞ ve EPİDEMİYOLOJİ İNTOKSİKASYONLARA YAKLAŞIM Dr. Metin ATEŞÇELİK FÜ Acil Tıp AD Elazığ Organizmanın kimyasal aktif bir maddeye maruz kalması sonucu fonksiyonlarının geçici veya kalıcı olarak bozulması

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI MÜMİNE HATUN HASTANESİ DOK.NO: TA/122 YAY.TAR.: 24/10/2011 REV.TAR..01/10/2013 REV.NO:41 ZEHİRLENME VAKALARINDA GENEL YAKLAŞIM TALİMATI 1. AMAÇ Acil servise başvuran zehirlenme tanısıyla

Detaylı

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzm.Dr.Mehmet AYRANCI Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği TANIM OPİOİD Analjezik, sedatif Afyon NARKOTİK Kanunlar Tıbbi amaçlı kullanımda güvenli, etkili Suistimal, bağımlılık Tanındığında

Detaylı

ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM

ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan madde yoktur. İlaçla zehir arasındaki farkı doz belirler. PARACELSUS (1493-1541) ZEHİR: Vücudun bir parçasına yada bir fonksiyonuna zarar

Detaylı

ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM

ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM ZEHİRLENMEYE YAKLAŞIM Tüm maddeler zehirdir. İlacı zehirden ayıran dozudur. Paraselsus (1493-1541) Zehirlenen Hastaya Acil Yaklaşım İlkeleri Yaşamsal bulguların değerlendirilmesi- TYD Bilinç durumunun

Detaylı

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI

Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Uzm. Dr. Müge GÜNALP ACİL TIP ANABİLİM DALI Bütün maddeler zehirdir. Zehirli olmayan madde yoktur. İlaçla zehir arasındaki farkı doz belirler. PARACELSUS (1493-1541) ZEHİR: Vücudun bir parçasına yada bir

Detaylı

Toksidromlar (=Toksik Sendromlar)

Toksidromlar (=Toksik Sendromlar) Toksidromlar (=Toksik Sendromlar) Doç.Dr.Orhan ÇINAR GATA Acil Tıp AD. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, İzmir, 2014 Sunum Planı Tanım ve amaç Olgular Sempatomimetik Sendrom Antikolinerjik Sendrom Kolinerjik

Detaylı

Vitaller ; Kan gazı;

Vitaller ; Kan gazı; 48 yaşında bayan hasta 112 tarafından acil servise getiriliyor. Hasta evde koma halinde ve siyanotik olarak bulunmuş. Vitaller ; Kan basıncı: 70 mmhg Nabız: 100 /dk Ateş: 36,2 Baş-boyun: unikterik, siyanotik,

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk

Salisilat ile Zehirlenmeler. Dr. Kasım Öztürk Salisilat ile Zehirlenmeler Dr. Kasım Öztürk Analjezik Antipiretik Antienflamatuar tablet/ kapsül/ likit formlar Ticari formlar Aspirin tablet (100 mg, 500 mg) Aspirin forte tablet (500 mg salisilat +

Detaylı

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ

BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ BİTKİSEL İLAÇ ZEHİRLENMESİ Yard. Doç.Dr. Nil Hocaoğlu Aksay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 28.04.2010 Olgu Sunumu 61 yaşındaki kadın hasta, Acil servise, ajitasyon,

Detaylı

Genel Yaklaşım. A - Havayolu B - Solunum C - Dolaşım Hikaye Klinik bulgu ve belirtiler Laboratuar sonuçları Zehir Danışma Merkezleri

Genel Yaklaşım. A - Havayolu B - Solunum C - Dolaşım Hikaye Klinik bulgu ve belirtiler Laboratuar sonuçları Zehir Danışma Merkezleri 1 Zehirlenmeler Zehirlenmelerle karşılaşma ihtimali sık (acil başvurularının % 1 i), ama mortalite aynı sıklıkta değil. 40 yaş altındaki bireylerde kardiyak arreste yol açması nedeniyle önemli Uzun dönem

Detaylı

ZEHİRLENMİŞ HASTALARIN YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

ZEHİRLENMİŞ HASTALARIN YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kadirli Devlet Hastanesinde acil servise başvuran zehirlenme vakalarının Zehirlenmiş hastaya yaklaşımda izlenmesi gereken yöntemlerin belirlenmesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ. Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF Acil Tıp AD

ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ. Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF Acil Tıp AD ÇOCUKLUK ÇAĞI ZEHİRLENMELERİ Dr.Nalan METİN AKSU HÜTF Acil Tıp AD ZEHİRLENMELER Ulusal Zehir Merkezine bildirilen beş yıllık 78679 zehirlenme vakasının 44444 (%56) ü çocukluk çağı zehirlenmeleri (2006)

Detaylı

Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zehirlenmelerde Diyaliz Uygulamaları Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Paracelsus (1493-1541) Grandfather of Toxicology "All things are poison and

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD

Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri. Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Sedatif Hipnotik Zehirlenmeleri Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Öğrenim Hedefleri Sedatif hipnotikler nelerdir? Sedatif hipnotik aşırı alımlarında ortak görünüm Genel tedavi prensipleri Özel tedaviler

Detaylı

ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART

ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART ORGANOFOSFAT İNTOKSİKASYONLARI UZM.DR. YUSUF MISTIK MARDİN DEVLET HASTANESİ 2017 MART Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik bulgular Yönetim/tedavi EPIDEMIYOLOJI İlk organofosfat 1854 yılında üretilmiştir

Detaylı

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği

Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Lisans ve Lisanüstü Düzeyde Klinik Toksikoloji Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği Dr. Yeşim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Toksikoloji Bilim Dalı,

Detaylı

Bu ünitede; Zehirlenen hastaya genel yaklaşımı ve spesifik zehirlenmelerdeki tanı ve tedavi prensiplerini anlatılmaktadır.

Bu ünitede; Zehirlenen hastaya genel yaklaşımı ve spesifik zehirlenmelerdeki tanı ve tedavi prensiplerini anlatılmaktadır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu ünitede; Zehirlenen hastaya genel yaklaşımı ve spesifik zehirlenmelerdeki tanı ve tedavi prensiplerini anlatılmaktadır. TANIM Zehir: Vücudun bir parçasına yada bir fonksiyonuna zarar

Detaylı

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014

Antidepresanlar ile Zehirlenmeler. John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar ile Zehirlenmeler John Fowler, MD, DABEM Kent Hastanesi, İzmir 26 Nisan 2014 Antidepresanlar MAO inhibitörleri (örn. moklobemid) TCA trisiklik HCA heterosiklik SSRI seçici serotonin geri

Detaylı

Antidepresan İntoksikasyonları. Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Antidepresan İntoksikasyonları. Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Antidepresan İntoksikasyonları Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD NEDEN? DEPRESYON NEDEN DEPRESYON? IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 2 IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 3 IV. Acil Tıp Kış Sempozyumu 4 ÇÖZÜM?

Detaylı

laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m

laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 Aral k 2002; s. 147-152 laç Al m ile ntihar Olgular na Acil Yaklafl m Uz. Dr. Sibel Yaylac Suisid girişiminde

Detaylı

ZEHİRLENME OLGULARINDA TOKSİDROMLARI YORUMLAMAK. Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

ZEHİRLENME OLGULARINDA TOKSİDROMLARI YORUMLAMAK. Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği ZEHİRLENME OLGULARINDA TOKSİDROMLARI YORUMLAMAK Doç. Dr. Yunsur ÇEVİK Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Amaç ve Plan Zehirlenme hastalarının acil servis bakımında toksidromları nasıl

Detaylı

DÖK.KODU: YÖN.TL..16 YAYIN TARİHİ: 01.01.2010 REVİZE NO:18 REVİZE TARİHİ:20/04/2014 SAYFA NO: 1/6

DÖK.KODU: YÖN.TL..16 YAYIN TARİHİ: 01.01.2010 REVİZE NO:18 REVİZE TARİHİ:20/04/2014 SAYFA NO: 1/6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ ACİL SERVİSTE ZEHİRLENMİŞ HASTAYA YAKLAŞIM TALİMATI DÖK.KODU: YÖN.TL..16 YAYIN TARİHİ: 01.01.2010 REVİZE NO:18 REVİZE TARİHİ:20/04/2014 SAYFA NO:

Detaylı

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN LİTYUM LİTYUM İNTOKSİKASYONU Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Giriş Farmakokinetik Patofizyoloji İntoksikasyon Tedavi Takip-Taburculuk GİRİŞ Lityum, bipolar bozukluk akut manide

Detaylı

Alkol Zehirlenmeleri. Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Alkol Zehirlenmeleri. Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Alkol Zehirlenmeleri Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Alkol Zehirlenmeleri Yrd. Doç. Dr. Mücahit KAPÇI ADÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Giriş O Bilinç değişikliği ile gelen her hastanın

Detaylı

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD

Kimdir? Alkoller. Günlük yaşantımızdaki alkoller HİPOKRAT MÖ. 460-370. Doktor ne demektir? Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD Kimdir? Alkoller Doç Dr Özlem GÜNEYSEL Marmara Ü Acil Tıp AD HİPOKRAT MÖ. 460-370 Doktor ne demektir? La. Öğretmen. Doktor, 1000 yıl önce, ilk üniversitelerin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik bir unvan

Detaylı

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örnekleri Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri

Detaylı

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp AD Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri ATOK Ankara Aralık/2013 2 Zehirlenmelerinin tanınması

Detaylı

İÇİNDEKiLER. Önsöz...,... v BÖLÜM I. TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ

İÇİNDEKiLER. Önsöz...,... v BÖLÜM I. TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ İÇİNDEKiLER Önsöz...,... v BÖLÜM I TOKSiKOLOJi'YE GiRiŞ 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Toksikoloji de Temel Kavramlar...2 Toksikoloji'nin alt birimleri...2 Zehir ve Toksik

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Zehirlenmelere Genel Yaklaşım TARİHÇE İnsanlar yüzyıllardır vücutlarına giren maddelerin etkilerini gözlemlemişler ve vücutları için faydalı olanları besin zararlı olanları ise zehir diye tanımlamışlardır.

Detaylı

ZEHİRLENME VE AŞIRI DOZ, SIK KULLANILAN ANTİDOTLAR VE KULLANIMLARI

ZEHİRLENME VE AŞIRI DOZ, SIK KULLANILAN ANTİDOTLAR VE KULLANIMLARI ZEHİRLENME VE AŞIRI DOZ, SIK KULLANILAN ANTİDOTLAR VE KULLANIMLARI Doç. Dr. Hatice MERT DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI Zehirlenme Toksik veya toksik

Detaylı

-TOKSİKOLOJİK TARAMA YÖNTEMLERİ- YATAK BAŞI HIZLI TANI TESTLERİ KARAR VERMEDE ETKİN Mİ? POLAT DURUKAN

-TOKSİKOLOJİK TARAMA YÖNTEMLERİ- YATAK BAŞI HIZLI TANI TESTLERİ KARAR VERMEDE ETKİN Mİ? POLAT DURUKAN -TOKSİKOLOJİK TARAMA YÖNTEMLERİ- YATAK BAŞI HIZLI TANI TESTLERİ KARAR VERMEDE ETKİN Mİ? POLAT DURUKAN TOKSİK MADDE??? Hücrelere ve yas ayan dokulara kimyasal, biyokimyasal ya da radyoaktif nitelikte zarar

Detaylı

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım

Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Kitap Bölümü DERMAN Zehirlenmelere Genel Yaklaşım Evvah Karakılıç, Gülsüm Kavalcı Vücuda alındığında biyolojik sistemler üzerinde zararlı etki oluşturan maddelere zehir denir. Organizmaya yabancı olan

Detaylı

YOKSUNLUK SENDROMLARI. 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR

YOKSUNLUK SENDROMLARI. 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR YOKSUNLUK SENDROMLARI 3. ACİL TIP OKULU (ATOK) ACİLDE KLİNİK TOKSİKOLOJİ 22-23 Haziran 2012 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi İZMİR YOKSUNLUK SENDROMLARI ALKOL YOKSUNLUK SENDROMU OPİAT YOKSUNLUĞU

Detaylı

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD, Elazığ 1 Trisiklik Antidepresanlar (TCA) 1950 de keşfedilmiş 1980 sonlarına kadar bir çok psikiyatrik hastalıkta

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

ZEHİRLENMELERE GENEL YAKLAŞIM. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNDAĞ D.Ü.T.F. Acil Tıp A.D. Diyarbakır

ZEHİRLENMELERE GENEL YAKLAŞIM. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNDAĞ D.Ü.T.F. Acil Tıp A.D. Diyarbakır ZEHİRLENMELERE GENEL YAKLAŞIM Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÜSTÜNDAĞ D.Ü.T.F. Acil Tıp A.D. Diyarbakır 1 TARİHÇE İnsanlar yüzyıllardır vücutlarına giren maddelerin etkilerini gözlemlemişler ve vücutları için faydalı

Detaylı

DEKONTAMİNASYON NASYON YÖNTEMLERİ. Acil Tıp T p AD. Samsun

DEKONTAMİNASYON NASYON YÖNTEMLERİ. Acil Tıp T p AD. Samsun DEKONTAMİNASYON NASYON YÖNTEMLERİ Yrd.Doç.Dr..Dr. Türker T YARDAN Acil Tıp T p AD. Samsun Alanda Dekontaminasyon Geniş kitlelerin zehirli maddeye maruz kalması sonucu gerekli olabilir Amaç hastaların daha

Detaylı

AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM

AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Acil Hekimlik Sempozyumu 16-17 Ekim 1997, stanbul, s. 145-166 AKUT ZEH RLENMELERDE FARMAKOLOJ K YAKLAfiIM Doç. Dr. A. Gökhan Akkan Zehir,

Detaylı

(trankilizan ilaçlar)

(trankilizan ilaçlar) Anksiyolitik ilaçlar (trankilizan ilaçlar) Anksiyete nedir? Anksiyete bozuklukları nedir? Anksiyete > Otonomik belirtiler Kalp hızında, tansiyonda, kalp kasılmasında, nefes hızında vs artış Norepinefrin

Detaylı

Siklik Antidepresanlar. Dr. Mustafa ÇİÇEK

Siklik Antidepresanlar. Dr. Mustafa ÇİÇEK Siklik Antidepresanlar Dr. Mustafa ÇİÇEK Sunum Planı Giriş Tarih Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik özellikler Tanı Tedavi Taburculuk ve Takip Giriş Tedavi Depresyon, OKB, Nörolojik ağrılar, Migren, Enürezis,

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Alkol Aşırı Alımları 27.09.2012. Alkol Aşırı Alımları. Alkol Aşırı Alımları. Etanol. Etanol. Alkoller

Alkol Aşırı Alımları 27.09.2012. Alkol Aşırı Alımları. Alkol Aşırı Alımları. Etanol. Etanol. Alkoller Alkol Aşırı Alımları Alkol Aşırı Alımları AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Engin ŞENAY 20.03.2012 Alkoller İzopropil alkol Etilenglikol Alkol Aşırı Alımları ETANOL Dünyada en sık kötüye kullanılan

Detaylı

İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU Genel Koordinatörü Doç. Dr. Şerife Ayşen HELVACI İLAÇ ZEHİRLENMESİ

Detaylı

İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet Levent PENBEGÜL

İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (Uzmanlık Tezi) Dr. Mehmet Levent PENBEGÜL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Klinik Şefi Doç. Dr. Ömer CERAN İLAÇ ZEHİRLENMESİ OLAN ÇOCUK OLGULARDA DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE AİLESEL ETKENLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ALKOL ZEHİRLENMELERİ. Doç. Dr. Levent Avşaroğulları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kayseri

ALKOL ZEHİRLENMELERİ. Doç. Dr. Levent Avşaroğulları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kayseri ALKOL ZEHİRLENMELERİ Doç. Dr. Levent Avşaroğulları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Kayseri SUNU DÜZENİ BÖLÜM I ETANOL İZOPROPİL ALKOL BÖLÜM II METİL ALKOL ETİLEN GLİKOL BÖLÜM

Detaylı

Olgu. Olgu. Olgu. Olgu. Olgu. Olgu

Olgu. Olgu. Olgu. Olgu. Olgu. Olgu 4 yaşında erkek hasta Ellerde,yüzde,ayaklarda şişlik;karında şişlik;nefes almada zorluk Hastanın ailesinden alınan anemnezine göre iki gündür olan öksürük,ellerde,yüzde,ayaklarda,karında şişlik varmış

Detaylı

Mantar Zehirlenmeleri. Yard. Doç. Dr. Deniz Oray İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Nisan 2014 Sunum süresi: 25dk

Mantar Zehirlenmeleri. Yard. Doç. Dr. Deniz Oray İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Nisan 2014 Sunum süresi: 25dk Olgu 51 yaşında, erkek çiftçi. Göğüs ağrısı, terleme, bulantı ile başvuruyor. Akşam kırda topladığı mantarlardan yemiş, çorba ve bir kadeh rakı içmiş 1 saat sonra bulantı ve çarpıntı şikayetleri başlamış

Detaylı

İntoksikasyonlarda Dekontaminasyon UZM. DR. ABDULLAH OSMAN KOÇAK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP AD

İntoksikasyonlarda Dekontaminasyon UZM. DR. ABDULLAH OSMAN KOÇAK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP AD İntoksikasyonlarda Dekontaminasyon UZM. DR. ABDULLAH OSMAN KOÇAK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP AD DEKONTAMİNASYON Zehirlenmeye neden olan maddelerin bulunduğu bölgeden uzaklaştırılması http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=verilst&ayn1=bas&kelime1=dekontaminasyon

Detaylı

Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I

Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I ï.. Cerrahpafla Tøp Fak³ltesi S³rekli Tøp Eñitimi Etkinlikleri Zehirlenmeler Sempozyum Dizisi No: 32 ò Araløk 2002; s. 21-53 Toksikolojik Sendromlar (Toksidromlar) ve ïlaþ Zehirlenmeleri - I Prof. Dr.

Detaylı

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü

ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM. Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ANALJEZİKLERDE ETKİLEŞİM Dr. Sevil Bavbek İ.T.F. İçhastalıkları ABD, Tıbbi Onkoloji BD İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü ETKİLEŞİMDE PRENSİPLER Farmasötik Farmakokinetik Emilim Dağılım infüzyon sıvılarındakimyasal

Detaylı

Dekontaminasyon Yöntemleri. Dr. Seyran BOZKURT Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Dekontaminasyon Yöntemleri. Dr. Seyran BOZKURT Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dekontaminasyon Yöntemleri Dr. Seyran BOZKURT Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dekontaminasyon Zehirli maddenin kişiden ve ortamdan uzaklaştırılması Dekontaminasyon Sunum İçeriği

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

TSAD Zehirlenmesi. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TSAD Zehirlenmesi. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı TSAD Zehirlenmesi Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Olgu 18 yaşında erkek Depresyon nedeniyle Laroxyl kullanıyor Huzursuzluk ve tutarsız davranışlar nedeniyle

Detaylı

Dr.Metin OCAK. OMU Acil Tıp ABD-Şubat 2013

Dr.Metin OCAK. OMU Acil Tıp ABD-Şubat 2013 ZEHİRLENMELERDE TAKİP VE TABURCULUK KRİTERLERİ Dr.Metin OCAK Moderatör:Doç.Dr.Ahmet BAYDIN OMU Acil Tıp ABD-Şubat 2013 1 Sunum planı Bu sunumda kısaca acil servisde sık görülen bazı zehirlenmelerde takip

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM. Prof.Dr. M.Celal Devecioğlu

ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM. Prof.Dr. M.Celal Devecioğlu ÇOCUKLARDA ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM Prof.Dr. M.Celal Devecioğlu Kaynak : Pediatri (O.Neyzi, T. Ertugrul) N.Uzel,A. Çıtak T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

M-ESLON 100 mg MĠKROPELLET KAPSÜL

M-ESLON 100 mg MĠKROPELLET KAPSÜL M-ESLON 100 mg MĠKROPELLET KAPSÜL FORMÜLÜ Bir M-Eslon 100 mg Mikropellet Kapsül, kontrollü salınım yapan formda 100 mg morfin sülfat ve kapsül boyar maddesi olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR. Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ZEHİRLENMELERDE VİTAL BULGULAR Doç. Dr. İbrahim İKİZCELİ İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi VİTAL BULGULAR Nabız Kan basıncı Solunum Oksijen satürasyonu Vücut sıcaklığı NABIZ BRADİKARDİ TAŞİKARDİ BRADİKARDİ

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

ACLS: Resüsitasyonda Toksikoloji

ACLS: Resüsitasyonda Toksikoloji ACLS: Resüsitasyonda Toksikoloji Uzm.Dr.Haldun Akoğlu EPĠDEMĠYOLOJĠ Zehirlenmeler Amerika da ölümlerin 3. Sebebidir. Çoğunluğu kazara olur. Zehirler normal hücresel fonksiyonu etkileyerek, organ fonksiyonunu

Detaylı

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER

ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER KLİNİK TOKSİKOLOJİ ANTİDEPRESAN İLAÇLAR İLE MEYDANA GELEN ZEHİRLENMELER 02.12.2015 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı ANTİDEPRESAN İLAÇLAR Toplumda depresyon

Detaylı

Toksikolojinin (Farmakolojik) İlkeleri

Toksikolojinin (Farmakolojik) İlkeleri Toksikolojinin (Farmakolojik) İlkeleri Dr. Ş Remzi Erdem B.Ü.T.F.- Tıbbi Farmakoloji Ab.D. 06 Mart 2014-Adana Zehir ve İlaç? Bütün maddeler zehirdir; zehir olmayan tek bir madde yoktur. İlacı zehirden

Detaylı

Dekontaminasyon Yöntemleri? Günümüzde Aktif Kömür-Lavaj uygulamaları Karşıt Görüşler Doç. Dr. Seda Özkan

Dekontaminasyon Yöntemleri? Günümüzde Aktif Kömür-Lavaj uygulamaları Karşıt Görüşler Doç. Dr. Seda Özkan Dekontaminasyon Yöntemleri? Günümüzde Aktif Kömür-Lavaj uygulamaları Karşıt Görüşler Doç. Dr. Seda Özkan Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Acil Tıp Kliniği Ankara Dekontaminasyon Toksik Maddenin Uzaklaştırılması

Detaylı

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema

05.01.2011. Epidemiyoloji ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER. Patofizyoloji. Klinik. Prickly heat. Heat edema ISI-İLİŞKİLİ ACİLLER Haldun Akoğlu Epidemiyoloji Isı artışı ile ilişkili ölümler daha çok yaşlılarda görülmekte < 40 yaş; 1/1000 000 > 85 yaş; 5/1000 000 Patofizyoloji Isı üretimi ile ısı kaybı arasındaki

Detaylı

TANIMLAR. BİLİNÇ: Kendinin ve çevresinin farkında olma durumu KOMA: Dış uyarılara rağmen kendinin ve çevrenin farkında olmama durumu

TANIMLAR. BİLİNÇ: Kendinin ve çevresinin farkında olma durumu KOMA: Dış uyarılara rağmen kendinin ve çevrenin farkında olmama durumu KOMA TANIMLAR BİLİNÇ: Kendinin ve çevresinin farkında olma durumu KOMA: Dış uyarılara rağmen kendinin ve çevrenin farkında olmama durumu KOMA VEYA PRE-KOMADAKI HASTALARIN ; NEREDEYSETAMAMI ACİL MÜDAHALEYE

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

Toksikolojik Tarama Testleri. Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara

Toksikolojik Tarama Testleri. Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara Toksikolojik Tarama Testleri Doç.Dr. Cemil Kavalcı Başkent ÜTF Acil Tıp AD Ankara Sunu planı Giriş Genel bilgiler Testler ne için istenir? Testler nelerdir? Sorunlar? Literatür.. 01.06.2016 2 Giriş Zehir,

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI Pirosal Tablet 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Parasetamol 500 mg Kodein fosfat 10 mg Kafein 30 mg Yardımcı madde(ler): Yardımcı maddeler için

Detaylı

Zehirlenmeler. Uz. Dr. Oktay Demirk ran

Zehirlenmeler. Uz. Dr. Oktay Demirk ran .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 109-139 Zehirlenmeler Uz. Dr. Oktay Demirk ran Zehirlenmenin tarihi insanlık

Detaylı

HALÜSİNOJENİK İLAÇ VE OPİOİD ZEHİRLENMELERİ

HALÜSİNOJENİK İLAÇ VE OPİOİD ZEHİRLENMELERİ HALÜSİNOJENİK İLAÇ VE OPİOİD ZEHİRLENMELERİ Doç.Dr.Özlem KÖKSAL UÜTF ACİ L TIP AD 1 Sunum Planı Halüsinojenler Opioidler Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Örnekler Ayırıcı tanı Kırmızı bayraklar Tedavi

Detaylı

Ne Zaman Acil Diyaliz. Yard.Doç.Dr Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD 4.Ulusal Acil Tıp Kongresi

Ne Zaman Acil Diyaliz. Yard.Doç.Dr Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD 4.Ulusal Acil Tıp Kongresi Ne Zaman Acil Diyaliz Yard.Doç.Dr Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD 4.Ulusal Acil Tıp Kongresi Sunum Planı Diyaliz ile ilgili tanımlar Akut böbrek yetmezliğinde acil diyaliz Acil diyalizin diğer endikasyonları

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

Aktif kömür ne kadar aktif? John Fowler, MD, DABEM

Aktif kömür ne kadar aktif? John Fowler, MD, DABEM Aktif kömür ne kadar aktif? John Fowler, MD, DABEM Aktif kömür ne kadar aktif? John Fowler, MD, DABEM Eucarbon Aktif Kömür: tarihi ve güncel kullanımı John Fowler, MD, DABEM Olgu Anne 15 aylık, 10 kilo

Detaylı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

TARIM ZEHİRLERİ. Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı TARIM ZEHİRLERİ Yrd. Doç. Dr. Cem ERTAN İzmir Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Pestisidler Tarım ürünlerini ve insan sağlığını tehdit eden etkenlere karşı kullanılan kimyasallardır İnsektisidler Böcek

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Neden kan gazı analizi? Oksijenizasyon ve ventilasyonun değerlendirilmesi Asit-baz dengesini değerlendirmek ph / P a CO

Detaylı

Gündemimiz Alkollerle intoksikasyonlar

Gündemimiz Alkollerle intoksikasyonlar Gündemimiz Alkollerle intoksikasyonlar Prof. Dr. R. Hakan Erbay Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yüzlerce çeşiie, çok renkli, keyif verici içecek Accid Anal

Detaylı

İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI

İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI NÖROLOJİK SİSTEM İNFANT VE ÇOCUKLARDA MODİFİYE GLASKOW KOMA SKALASI > 1 YAŞ < 1 YAŞ SKOR Göz açma Spontan Spontan 4 Verbal uyarı ile açma Yüksek sesle seslenildiğinde açma 3 Ağri ile açma Ağrı ile açma

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

BETA BLOKER ZEHİRLENMELERİ

BETA BLOKER ZEHİRLENMELERİ GİRİŞ BETA BLOKER ZEHİRLENMELERİ MI Anjina Aritmi Obstrüktif kardiyomyopati Diastolik disfonksiyon Migren Tirotoksikoz Anksiyete Tremor Glokom Hipertansiyon Mehmet AYRANCI Fırat Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

BETA BLOKER İNTOKSİKASYONU

BETA BLOKER İNTOKSİKASYONU EPİDEMİYOLOJİ BETA BLOKER İNTOKSİKASYONU Dr. Feyza AKSU ACİL TIP AD Beta adrenerjik reseptör antagonistleri veya Beta blokerler -kardiovaskuler, -nörolojik -endokrin -oftalmolojik -psikiyatrik tedavilerde

Detaylı

Farmasötik Toksikoloji

Farmasötik Toksikoloji Farmasötik Toksikoloji 2014 2015 2.Not Doç.Dr. Gül ÖZHAN Absorbsiyon Kan hücreleri Dağılım Dokularda depolanma Eliminasyon Kimyasal Serum proteinleri Kan veya plazma Etki bölgesi Metabolizma Eliminasyon

Detaylı

İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ

İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ İLAÇLARIN TOKSİK ETKİLERİ 03.05.2017 Doç. Dr. Sibel Özden İ.Ü. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı 1 PARASETAMOL (ASETAMİNOFEN, APAP) Karaciğerde metabolize olur: Glukuronid konjugasyonu

Detaylı

Olgu. İnsektisid, Herbisid, Rodentisid İntoksikasyonlarıy. İnsektisidler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler

Olgu. İnsektisid, Herbisid, Rodentisid İntoksikasyonlarıy. İnsektisidler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler. Organofosfor bileşikler Olgu İnsektisid, Herbisid, Rodentisid İntoksikasyonlarıy Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Acil Tıp A.D. 38 yaşında erkek hasta tonik klonik nöbet sebebiyle acil servise getiriliyor. Hasta değişik bir koku var

Detaylı

YILLARI ARASINDA EDİRNE İLİ DEVLET HASTANELERİNDE ACİL SERVİSE BAŞVURAN İNTOKSİKASYON OLGULARININ İNCELENMESİ

YILLARI ARASINDA EDİRNE İLİ DEVLET HASTANELERİNDE ACİL SERVİSE BAŞVURAN İNTOKSİKASYON OLGULARININ İNCELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI TOKSİKOLOJİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Dikmen DÖKMECİ 2006-2008 YILLARI ARASINDA EDİRNE

Detaylı

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU

Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları Dr. Kemal HAMAMCIOĞLU ICSD-2 (International Classification of Sleep Disorders-version 2) 2005 Huzursuz bacaklar sendromu Uykuda periyodik hareket bozukluğu Uykuyla

Detaylı

Olgu Tartışması. Başvuru

Olgu Tartışması. Başvuru Olgu Tartışması Doç. Dr. Yıldıray ÇETE Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başvuru 26 yaşında erkek hasta 112 tarafından ve saat 11:30 da Bilinç değişikliği Travma öyküsü yok Gece

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU TRAVMAYA BAĞLI KARDİYAK ARREST TRAVMA Çocuklar ve gençlerde ölümün en sık sebebi Trafik kazası: 571196 / yıl Yaralı: 124622 / yıl Ölü: 3225 / yıl TRAVMADA ARREST NEDENLERİ

Detaylı