RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012 2016"

Transkript

1

2 RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

3 ÖNSÖZ ııı İÇİNDEKİLER ii ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ İŞ KAYITLARI SİSTEMİ TARIMSAL İŞLETME KAYIT SİSTEMİ SINIFLAMALAR 3 ANA KONU 2. SOSYAL VE DEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER NÜFUS VE DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI İSTATİSTİKLERİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ KÜLTÜR VE SPOR İSTATİSTİKLERİ SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ TÜKETİM HARCAMALARI, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ SOSYAL KORUMA İSTATİSTİKLERİ TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SUÇ VE ADALET İSTATİSTİKLERİ SEÇİM İSTATİSTİKLERİ TURİZM İSTATİSTİKLERİ ULUSLARARASI GÖÇ İSTATİSTİKLERİ 16 ANA KONU 3. MAKROEKONOMİK İSTATİSTİKLER ULUSAL HESAPLAR VE PARA, BANKA, MALİYE İSTATİSTİKLERİ FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLER DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ KALKINMA YARDIMLARI İSTATİSTİKLERİ KAMU ALIMLARI İSTATİSTİKLERİ 27 ANA KONU 4. İŞ İSTATİSTİKLER YILLIK İŞ İSTATİSTİKLERİ KISA DÖNEMLİ İŞ İSTATİSTİKLERİ ENERJİ İSTATİSTİKLERİ ULAŞTIRMA İSTATİSTİKLERİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ HABERLEŞME İSTATİSTİKLERİ MALİ ARACI KURULUŞ İSTATİSTİKLERİ 34 ii

4 ANA KONU 5. TARIM İSTATİSTİKLER BİTKİSEL ÜRETİM İSTATİSTİKLERİ TARIMSAL YAPI İSTATİSTİKLERİ HAYVANCILIK İSTATİSTİKLERİ SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ TARIMSAL EKONOMİK HESAPLAR GIDA GÜVENLİĞİ İSTATİSTİKLERİ ORMANCILIK İSTATİSTİKLERİ 38 ANA KONU 6. ÇEVRE İSTATİSTİKLER ÇEVRE İSTATİSTİKLERİ 40 iii

5 ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1.1. ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 1.3. İŞ KAYITLARI SİSTEMİ 1.4. TARIMSAL İŞLETME KAYIT SİSTEMİ 1.5. SINIFLAMALAR Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 1

6 ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI 1.1. Ulusal Adres Kayıt Sistemi (UAKS) Ülkemizde adreslerin bir standarda kavuşturulmasını, adres niteliklerinin güncel olarak takibini ve adrese dayalı kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere Ulusal Adres Kayıt Sistemi (UAKS) nin kurulum çalışmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu sistem, Ağustos 2007 de yürürlüğe giren 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. Sistemin yönetimi, güncellenmesi ve burada yer alan bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşımı İçişleri tarafından sağlanmaktadır Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince öncelikle ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veritabanına kaydedilmiş ve daha sonra ülke sınırları içinde yaşayan T.C. vatandaşlarının yaşadıkları yerleşim yeri ayrıntısındaki adresleri T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu kişilerin ise pasaport numarası ile ilişkilendirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi oluşturulmuştur. Anılan Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin (a) fıkrası gereği sistem İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir. Doğum, ölüm, evlenme ve boşanma gibi nüfus olayları ile birlikte yerleşim yeri adres değişiklikleri de bundan sonra bağlı bulunulan ilçe nüfus müdürlüklerince yapılmakta ve sistemin güncelliği İçişleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu, ADNKS deki bilgileri kullanarak güncel bilgileri yılda bir kez yayımlamaktadır İş Kayıtları Sistemi İş Kayıtları'nın veri kalitesinin arttırılması için, Maliye Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarından elde edilen veriler üzerinde yapılan çalışmalar sürdürülmektedir. Buna ek olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verileri üzerinde analizler yapılmıştır. Tüm kamu kurumlarında ortak anahtar kullanımı, birim tanımlarının belirlenmesi, Ulusal Adres Veri Tabanı'na uygun olarak adres bilgilerinin ve uluslararası sınıflamalara uygun olarak da ekonomik faaliyet bilgilerinin tutulması hususlarında başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere çeşitli görüşmeler ve toplantılar yürütülmektedir. İdari kayıtların iyileştirilmesi ihtiyacı oldukça önem taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak diğer idari kuruluşlarla yapılan görüşmelere de devam edilecektir. RİP kapsamında diğer kurumlara İş Temelli İdari Kayıtlardan Kayıt Oluşumu konulu bir eğitim verilmekte, bu eğitim sayesinde diğer kurumlara İş Kayıtları nda yapılan çalışmalar hakkında temel bilgiler sağlanmaktadır Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 2

7 NACE Rev.2 nin kullanımı ve kodların dönüşümü hakkında diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmaktadır. Girişim Grupları çalışmasına yönelik olarak ihtiyaçları karşılayacak düzeyde idari kayıt bulunmamaktadır. T.C. Ekonomi ndan alınan Yabancı Sermayeli Firmalar Listesi alan çalışmasının çerçevesinin belirlenmesinde yararlanılan önemli bir veri kaynağıdır. Girişim Grupları 2011 çalışması tamamlanmış olup, her yıl kapsam arttırılarak çalışmaya devam edilecektir. İş Demografisi istatistiklerinin üretilmesi süreci başlamıştır. Demografik olayların idari kayıtlardan tespit edilebilmesi durumunda üretilmekte olan istatistiklerin iyileşeceği düşünülmektedir. Buna dönük olarak, mevcut idari kaynakların araştırılması ve idari kuruluşlarla işbirliği çalışmaları devam etmektedir. İş Demografisi istatistiklerinin mevcut iş kayıtlarından üretilmesine başlanmış, 2009 ve 2010 referans yıllı veri setleri hazırlanmış ve Eurostat a gönderilmiştir İş Kayıtları Sistemi Kurulan ve Kapanan Şirket Kurulan ve Kapanan Şirket (Aylık) TOBB Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları Vergi Kimlik Numarası ve Mükellef Sayıları (Aylık) Maliye 1.4. Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi Tarım Bilgi Sistemi kurulması önceliğinde Parsel Tabanlı Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin oluşturulması için Türkiye İstatistik Kurumu ile Gıda Tarım ve Hayvancılık arasında bir işbirliği protokolü 13 Temmuz 2010 tarihinde ilgili Bakanlar düzeyinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Parsel Tabanlı Tarımsal İşletme Kayıt Sisteminin oluşturulması için gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanarak tarihinde alan uygulaması tüm Türkiye de başlatılmıştır. Alandan veri derleme işini Gıda Tarım ve Hayvancılık yapmaktadır. veri giriş programının bakımını ve alan çalışması esnasında gerekli olan teknik desteği vermektedir yılı içerisinde alandan veri toplama çalışması devam etmiştir. TİKAS Kurulum çalışmasının 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır Sınıflamalar Türkiye İstatistik Kurumu, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ülkelerinin kullandığı sosyal ve ekonomik sınıflamaları web sayfasında adresinde yer alan sınıflama sunucusu üzerinden tüm kullanıcıların hizmetine sunmaktadır Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 3

8 Tüm istatistik üreten kurumların personelinin de üye olduğu ve sınıflamalar ile ilgili problemlerin tartışıldığı sınıflama sunucusu üzerinde bir forum sayfası oluşturulmuştur. Dünya düzeyinde ve Avrupa Birliği tarafından revize edilen ekonomik ve sosyal sınıflamaların son versiyonları Türkiye ye uyarlanmış olup, tüm kurum ve kuruluşlar web servis aracılığıyla sınıflama sunucusunda bulunan sınıflama sözlüklerini kullanabilmektedir yılında dış kurum ve kuruluşlara yönelik sınıflamalar konusundaki eğitim çalışmaları devam etmiştir. Kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulan ve 15 Ocak 2012 de kullanıma sunulan NACE Rev.2-ılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların değişiklik talepleri Kasım 2012 de ilgili kurum ve kuruluşların personeliyle birlikte değerlendirilmiş ve uygun olanlar sınıflamaya yansıtılarak NACE Rev.2-ılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2013 versiyonu ve bu sınıflamaya ait anahtar liste (sözlük) hazırlanmış ve sınıflama sunucusuna yüklenerek 01 Ocak 2013 tarihinde kullanıma sunulacaktır. Taslak ISCED 2011 Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması nın çeviri ve adaptasyon çalışmaları tamamlanmış olup çeyreğinde yapılacak olan 37. UNESCO genel konferansında onaylanması beklenmektedir. Bu toplantı sonucuna göre sınıflamaya son şekli verilecek ve yayınlanacaktır Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 4

9 ANA KONU 2. SOSYAL VE DEMOGRAFİK İSTATİSTİKLER 2.1. NÜFUS VE DEMOGRAFİ İSTATİSTİKLERİ 2.2. İŞGÜCÜ PİYASASI İSTATİSTİKLERİ 2.3. EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ 2.4. KÜLTÜR VE SPOR İSTATİSTİKLERİ 2.5. SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ 2.6. TÜKETİM HARCAMALARI, YOKSULLUK VE GELİR DAĞILIMI İSTATİSTİKLERİ 2.7. SOSYAL KORUMA İSTATİSTİKLERİ 2.8. TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ 2.9. YAŞAM MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SUÇ VE ADALET İSTATİSTİKLERİ SEÇİM İSTATİSTİKLERİ TURİZM İSTATİSTİKLERİ ULUSLARARASI GÖÇ İSTATİSTİKLERİ Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 5

10 2.1. Nüfus ve Demografi 2012 yılında, Kurumsal Yerler Veritabanı oluşturma çalışmalarına başlanmıştır. MERNİS veri tabanından elde edilen evlenme ve boşanma istatistiklerinin 2013 yılından itibaren yıllık olarak haber bülteni ile açıklanmasına karar verilmiştir. Doğum ve ölüm istatistiklerindeki kapsam eksikliklerini giderme konusunda Başkanlığı, NVİGM ve Sağlık ile işbirliği yapılmıştır. İntihar ne ilişkin veriler, 2009 yılından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından manyetik ortamda alınmaya başlanmıştır. İntihar girişimine ilişkin bilgilerin derlenmesi konusunda ise 2012 yılında Sağlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ile Türkiye İstatistik Kurumundan uzmanların katılımı ile bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda intihar girişimi olaylarının ilgili kurumlar tarafından derlenmesi konusundaki sorunlar/sıkıntılar değerlendirilmiş, intihar girişimi istatistikleri taslak formu ile ilgili görüşler alınmıştır. İntihar girişimi istatistiklerinin 2013 yılından itibaren derlenmesi konusunda kurumlarla işbirliği çalışmaları devam edecektir. Nüfus ve Kalkınma Göstergeleri ile Türkiye için verisi mevcut olan BM Milenyum Kalkınma Göstergelerinin yıllık değerleri Türkiye toplamı ve bölgesel düzeyde 2007 yılından itibaren güncellenmiş olup; nüfus projeksiyonları çalışmaları devam ettiğinden internet sayfası üzerinden henüz kullanıcıya sunulmamıştır Nüfus ve Demografi Doğum Doğum Haber Bülteni, Evlenme 1- Evlenme ve Boşanma Haber Bülteni, Evlenme ve Boşanma Haber Bülteni, 2011 IV, 2012 I, II, III Dönem Evlenme ve Boşanma birleştirilerek ortak bülten ve yayın yapılmıştır. Boşanma 3- Evlenme ve Boşanma Yayını, Ölüm Ölüm,2010 Haber Bülteni Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 6

11 2.1. Nüfus ve Demografi İntihar Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre Nüfus İntihar Yayını, Ölümle sonuçlanan vakalara ilişkin istatistikleri kapsamaktadır İdari Kayıtlara Dayalı Nüfus 1-Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 Sonuçları Haber Bülteni ve tek yayın olarak çıkarılmaktadır Nüfus ve t Araştırma Sonuçları Nüfus ve t Araştırması, 2011 Haber Bülteni Geç yayımlandı İşgücü Piyasası Plan döneminde işgücü anketinin AB mevzuatında öngörüldüğü şekilde sürekli olarak uygulanması yönünde gerekli ön hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. İşgücü istatistiklerinin derlenmesinde, 2009 yılından itibaren iktisadi faaliyet kodu sınıflaması NACE Rev 2 ye göre, 2012 yılından itibaren ise meslek kodu sınıflaması ISCO-08 e göre verilmeye başlanmıştır İşgücü Maliyeti Anketi nin hazırlık çalışmaları 2012 yılında tamamlanarak alan uygulaması Ocak 2013 tarihinde başlatılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bağlı kuruluşlarından SGK ve İŞKUR un uluslararası güncel sınıflamalara geçiş çalışmaları tamamlanmış olup, iş uyuşmazlıklarına ilişkin istatistiklerin derlenmesinde uluslararası sınıflamalara geçiş çalışmaları sürdürülmektedir İşgücü Piyasası İşgücü 1- Hanehalkı İşgücü, Hanehalkı İşgücü Dönemsel Haber Bültenleri İl Bazında Temel İşgücü Göstergeleri Nüfus ve t Araştırması, 2011 Haber Bülteni 31 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan NKA haber bülteni ile verilmiştir Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 7

12 2.2. İşgücü Piyasası İşgücü Piyasası İle İlgili Farklı larda Uygulanacak Modüler Anketler Sağlık Sorunları ve Faaliyet Güçlüklerei Yaşayanların İşgücü Araştırma Sonuçları, 2011 Haber Bülteni İşgücü Maliyet yılında alan uygulaması yapılacak olan 2012 İşgücü Maliyeti Anketi için hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır İşgücü Maliyeti Endeksi 1-İşgücü Maliyeti Endeksi 4. Dönem İşgücü Maliyeti Endeksi, ,2 ve 3 Dönem Açık İş Açık İş ÇSGB-İŞKUR Kayıtlı İşsiz Kayıtlı İşsiz ÇSGB-İŞKUR İşsizlik Sigortası Başvuruları İşsizlik Sigortası Başvuruları, 2011 ÇSGB-İŞKUR Sigortalı İstatistikler Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllığı, 2011 ÇSGB/SGK İş Uyuşmazlığı İş Uyuşmazlığı, 2011 ÇSGB-ÇGM Çalışma Hayatı İstatistikler Çalışma Hayatı istatistikleri, 2011 ÇSGB-ÇGM Kamu İstihdamı - Maliye Aylık İşgücü nde bir bölüm olarak yayımlanmaktadır Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 8

13 2.3. Eğitim Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması, 2010 alan çalışması 2011 yılında; Yetişkin Eğitimi Araştırması, 2012 alan çalışması 2012 yılında yapılmıştır yılında Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması analiz çalışmaları tamamlanarak haber bülteni hazırlanmış ve yayın tabloları oluşturulmuş olup, Yetişkin Eğitimi Araştırması analiz çalışmalarına başlanılmıştır. Ayrıca, 2012 yılında Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması analiz çalışmaları tamamlanarak Haber Bülteni olarak kamuoyuna duyurulmuştur Eğitim Yaygın Eğitim Milli Eğitim Yaygın Eğitim, Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması 2010 ve 2011 Haber Bülteni Girişimlerde Mesleki Eğitim Araştırması Girişimlerde Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi Araştırması 2012 yılında araştırmanın alan çalışması tamamlanmıştır Örgün Eğitim Milli Eğitim Örgün Eğitim MEB Yükseköğretim 1- Yükseköğretim, Ortaöğretim Kurumlarına Göre 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Sonuçları Yükseköğretim Öğrenci Kontenjanları ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları ÖSS Puanlarının Dağılımları (Yığınsal) 5- Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları (2012-DGS) 6- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Adaylarının Yükseköğretim Programına İlişkin Tercihleri Yükseköğretim Programlarına Göre Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans) Sonuçları, 2012 YÖK-ÖSYM Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 9

14 2.4. Kültür ve Spor 2012 yılında kültürel harcama, kültürel endüstri konularında metodoloji çalışmalarına başlanmıştır Kültür ve Spor Kültürel Miras Araştırmaya Açık Arşiv Kütüphane Kültür Yayını, 2011 Kültür 2011 yayını, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, ve alt başlıkları içermektedir Kitap 1-Kitap, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) Haber Bülteni, 2011 Kültür, 2011 kapsamına Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) dahil edilmiştir Yazılı Medya Yazılı Medya Haber Bülteni, Görsel Sanat Gösteri Sanatları Kültür Yayını, Din Din, 2011 DİB Spor Spor GSB Gençlik ve Spor web sayfasında yayınlanmıştır Sağlık Başkanlığı tarafından Türkiye Sağlık Araştırması, 2012 yılında üçüncü kez uygulanmıştır. Analizlerine başlanan araştırmanın, 2013 yılının Nisan ayında haber bülteni olarak kamuoyuna açıklanması planlanmaktadır. Sağlık harcama istatistikleri, finansman kurumu ve hizmet sunucusu detayında kamuoyuna haber bülteni biçiminde yıllık olarak sunulmaktadır. Bunun yanı sıra; OECD Sağlık Hesapları Sistemi (SHS) çerçevesinde Ulusal Sağlık Hesap (UHS) sisteminin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte tarafından Türkiye geneli için sağlık harcamalarının hesaplanabilmesi amacıyla; kamu harcamaları istatistiklerinde Maliye ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinin Ulusal Sağlık Hesapları sistemine dahil edilebilmesi kapsamında yürütülen projede yöntem belirleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. SGK nın MEDULA veri tabanından sağlık harcamaları tablolarının üretilebilmesi amacıyla, 2010 yılında bir pilot çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma sonucunda, ihtiyaç duyulan temel tablolar oluşturulmuş ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, iki kurum arasında 2012 yılı Ekim ayında veri paylaşımına yönelik bir protokol imzalanmıştır Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 10

15 Protokol çerçevesinde MEDULA veri tabanından elde edilecek sağlık harcamaları tabloları ile ilgili olarak, kurumlararası ön görüşmeler devam etmektedir yılı Mayıs-Haziran aylarında alan çalışması gerçekleştirilen Küresel Yetişkin Tütün Araştırmasının sonuçları 2012 Ağustos ayında haber bülteni ile kullanıma sunulmuştur Sağlık Sağlık Harcama Sağlık Harcama, 2008 Haber Bülteni ( yıllarına ilişkin çalışmalar devam ediyor) yıllarına ait sağlık harcamaları ile ilgili olarak, veri derleme ve analiz çalışmaları tamamlanmış olup, haber bülteni çalışmaları devam etmektedir Ölüm Nedeni Ölüm Haber Bülteni, yılı ölüm nedenleri ile ilgili kodlama süreci 2010 yılı sonunda bitirildiği için istatistikler 2011 yılında yayınlanmıştır yıllarına ilişkin sonuçlar 2013 yılı içerisinde yayınlanacaktır Sağlık Hastalıkların Önlenmesi ve Sağlığın Geliştirilmesi ile İlgili İstatistikler Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Sağlık Yıllığı, 2011 Sağlık Sağlık kapsamında yayımlanmıştır Sağlıkta İnsan Kaynakları Sağlık Hizmetleri Veren Kurumlar ve yapı Hizmetleri İş Kazaları SGK İstatistik Yıllığı 2011 ÇSGB/SGK Meslek Hastalıkları SGK İstatistik Yıllığı 2011 ÇSGB/SGK Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 11

16 2.6. Tüketim Harcamaları, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı 2012 yılından itibaren hanehalkı bütçe anketinde cevaplayıcı yükünün azaltılması amacıyla gelir bölümündeki sorular revize edilerek yıllık anket uygulamasına devam edilmektedir. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarından İBBS Düzey 2 bazında tahmin üretmek üzere 2011 yılından itibaren örnek hacmi artırılmaya başlanmış, brüt gelirlerin hesaplanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır Tüketim Harcamaları, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı 1-Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) Haber Bülteni, Tüketim Harcamaları 2-Hanehalkı Tüketim Harcaması Sonuçları Haber Bülteni, Yoksulluk 3-Hanehalkı Bütçe Anketi Mikro Veri Seti, Yoksulluk Çalışması Sonuçları Haber Bülteni Metodolojik revizyon çalışmalarının devam etmesi nedeniyle sadece iki gösterge yayımlanmıştır Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları 1-Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2011 Haber Bülteni 2-Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti, 2009 (Panel) 3-Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti, 2010 (Kesit) 4-Gelir Dağılımı ve Yaşam Koşulları Araştırması Mikro Veri Seti, 2010 (Panel) 5-Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, Sosyal Koruma 2008 yılından beri Sosyal Güvenlik Kurumu ndan ESPROSS ayrıntısında veri temin edilemediği için sosyal koruma istatistikleri üretilememektedir. Bu kapsamda SGK ve personelinden oluşan çalışma grubu 2011 yılında gerekli çalışmaları yaparak yeni düzenleme isimlerini oluşturmuştur. Kurum sosyal koruma kapsamındaki harcama/gelir verisini sağladığında sosyal koruma istatistiklerinin üretilmesi mümkün olabilecektir Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 12

17 2.7. Sosyal Koruma Sosyal Koruma dı SGK dan alınması gereken sosyal koruma harcama/gelir verileri alınamadığı için çalışma tamamlanamamıştır Kamu Kesimi Sosyal Harcama Kamu Kesimi Sosyal Harcama Kalkınma 2.8. Toplumsal Cinsiyet 2011 Aile Yapısı Araştırması, Aile ve Sosyal Politikalar tarafından 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. internet sitesinden yayımlanacak araştırma verileri ve Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri içinde yer alan tabloların revizesi için gerekli olan araştırma verileri ve yayını e iletilmemiştir Toplumsal Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri Gerekli güncellemeler yapılarak, istatistik ve göstergeler web sitesinde yayımlanmaktadır Aile Yapısı Araştırması Aile ve Sosyal Politikalar dı Araştırma tamamlanmış ancak henüz kullanıma sunulmamıştır Yaşam Memnuniyeti Araştırması Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) belirtilen tahmin düzeyi, sınıflama ve yayım dönemi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir YMA alan uygulaması Kasım ayı içinde tamamlanmış olup analiz çalışmaları devam etmektedir Yaşam Memnuniyeti Araştırması Yaşam Memnuniyeti Araştırması 1-Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2011 Yayını 2-Yaşam Memnuniyeti Araştırması Haber Bülteni, Yaşam Memnuniyeti Araştırması Veri Tabanı, Yaşam Memnuniyeti Araştırması Web İstatistik Tabloları, Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro verileri kullanıcılara protokol dahilinde verilmektedir Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 13

18 2.10. Suç ve Adalet Hükümlü bilgilerinin Adalet tarafından yürütülen Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi nden elektronik ortamda derlenmesi konusunda yürütülen çalışmalara 2012 yılı içinde de devam edilmiştir yılında, tutarlı ve sağlıklı verilerin elde edilebilmesi, veri kalitesinin artırılması amacıyla Adalet ile işbirliği halinde çalışmalar yürütülmüştür. Yeni veri derleme yönteminde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar çalışmasına 2012 yılında da devam edilmiş olup, 2011 yılına ait istatistikler Dağıtım Veri Tabanında yayımlanmıştır. Olay istatistikleri çalışmasına ait veriler, JGnK, SGK ve GMGM nin idari kayıtlarından dönemsel olarak alınmaktadır. Ancak veri güncelleme ve yeniden yapılandırma çalışmaları nedeni ile EGM den veri sağlanamamaktadır. Söz konusu istatistikler tüm kurum verileri tamamlandığında üretilmeye başlanacaktır Suç ve Adalet Ceza İnfaz Kurumu Ceza İnfaz Kurumu, Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuklar, Adalet Adalet, 2011 Adalet İnsan Hakları 1- İnsan Hakları, İnsan Hakları (Ocak-Haziran) 2012 Türkiye İnsan Hakları Kurumu Seçim yılları arasında gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ile 2009 yılında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sonuçları sandık düzeyinde dağıtım veri tabanından kullanıcıya sunulmaktadır. İlçe düzeyinde sonuçlar ise 1961 seçimlerinden itibaren veri tabanında mevcuttur. Ayrıca, 2012 yılında Milletvekili Genel Seçimleri adlı yayın basılı ve manyetik ortamda hazırlanarak kullanıma sunulmuştur Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 14

19 2.11. Seçim Seçim Milletvekili Genel Seçimleri, Turizm Turizm uydu hesapları konusunda metodoloji altyapı çalışmaları devam etmektedir. Alan çalışmalarında Çıkış Yapan Ziyaretçiler ve Vatandaş Giriş araştırmalarının revize edilen soru formları uygulanmıştır. Çıkış yapan ziyaretçiler ve vatandaş giriş araştırmasında 2011 III. Dönem sonuçlarıyla Temmuz-Ağustos-Eylül aylık sonuçları karşılaştırılmış ve mevcut 3 er aylık dönemsel uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir. Tur Operatörleri Eğilim Araştırması sonuçlarına göre paket turdan Türkiye ye kalan ve paket turdan yurtdışında kalan oranlar güncellenmiş, güncellenen oranlara göre turizm gelir ve gider sonuçlarının geriye dönük revizesi çalışmalarına başlanmıştır Turizm Çıkış Yapan Ziyaretçiler Anketi Vatandaş Giriş 1- Turizm Haber Bültenleri 2- Turizm Yayını, 2011 Çıkış Yapan ziyaretçiler ile vatandaş giriş istatistikleri birleştirilerek dört haber bülteni ve bir yayın çıkartılmıştır Hanehalkı Yurtiçi- Yurtdışı Turizm Hanehalkı Yurtiçi Turizm Anketi Haber Bültenleri Sınır 1- Giriş Çıkış Yapan Yabancı ve Vatandaşlar Aylık Haber Bültenleri 2- Sınır, 2011 Kültür ve Turizm Konaklama (Turizm İşletme Belgeli) Konaklama (Turizm İşletme Belgeli), 2011 Kültür ve Turizm Konaklama (Mahalli İdarelerce Belgelendirilen) Konaklama (Mahalli İdarelerce Belgelendirilen), 2011 Kültür ve Turizm Yat Yat, 2011 Kültür ve Turizm Turizm Belgeli Tesislerin Turizm Belgeli Tesislerin 2011 Kültür ve Turizm Çalışma tamamlandı ancak veri tabanında yaşanan sıkıntılar nedeniyle yayın Ocak 2013 tarihine ertelendi Tarifesiz Uçaklar(Charter) Tarifesiz Uçaklar, 2011 Kültür ve Turizm Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 15

20 2.13. Uluslararası Göç Uluslararası Göç Yabancı Nüfus ve Vatandaşlık Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İstatistikler 2007 yılından itibaren oluşturulmuş, ancak yayın yapılmamıştır Çalışma İzin Çalışma Hayatı, 2011 ÇSGB Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 16

21 ANA KONU 3. MAKROEKONOMİK İSTATİSTİKLER 3.1. ULUSAL HESAPLAR VE PARA, BANKA, MALİYE İSTATİSTİKLERİ 3.2. FİYAT İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLER 3.3. DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ VE ENDEKSLERİ 3.4. SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ 3.5. KALKINMA YARDIMLARI İSTATİSTİKLERİ 3.6. KAMU ALIMLARI İSTATİSTİKLERİ Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 17

22 3.1. Ulusal Hesaplar Ve Para, Banka, Maliye 3.1. Ulusal Hesaplar ve Para, Banka, Maliye Cari ve Sabit Fiyatlarla Üretim Yöntemiyle Gayrisafi Milli ve Yurtiçi Hasıla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 Bazlı) Haber Bülteni (3 Aylık) Cari ve Sabit Fiyatlarla Harcama Yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 Bazlı) Haber Bülteni (3 Aylık) Gelir Yöntemiyle Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998 Bazlı) Haber Bülteni, 2011 dı Gelir Yöntemiyle GSYH nın ESA 95 'e uyumunu sağlamak amacıyla tahmin ve analiz çalışmaları devam etmektedir Kurumsal Sektörlere Göre Mali Olmayan Hesaplar Kısmen Genel devlet ve alt sektörleri için sektör hesabı EDP mali Bildirim Tablolarına paralel hazırlanmıştır Dış Âlem Hesapları Dış Alem Hesapları Haber Bülteni (2010) AB - Mali Bildirim Tabloları (EDP) - Tablolar EUROSTAT a gönderilmiştir Cari Fiyatlarla Bölgesel Gayrisafi Katma Değer dı ESA tanımına uygun İBBS 2 düzeyinde bölgesel işgücü ödemeleri ve istihdam tahminlerine ilişkin çalışmalar devam etmektedir Merkezi Yönetim; Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Yıllık Bilanço Merkezi Yönetim; Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Yıllık Bilanço (Aylık, 2011) Maliye Kısmen Aylık Nakit Akım Tablosu çalışmalarında son aşamaya gelişmiştir. Henüz yayımlanmamıştır Genel Yönetim, Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Yıllık Bilanço Genel Yönetim, Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Yıllık Bilanço (3 Aylık, 2011) Maliye Kısmen 3 Aylık Nakit Akım Tablosu çalışmalarında son aşamaya gelişmiştir. Henüz yayımlanmamıştır Genel Yönetimin Fonksiyonel Harcamaları Genel Yönetimin Fonksiyonel Harcamaları (3 Aylık) Maliye Genel Yönetim Mali (GFS) - Maliye Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 18

23 3.1. Ulusal Hesaplar ve Para, Banka, Maliye Vergi veya Sosyal Katkı Tipine Göre Detaylı Vergi ve Sosyal Katkı Gelirleri Vergi veya Sosyal Katkı Tipine Göre Detaylı Vergi ve Sosyal Katkı Gelirleri (3 Aylık) Maliye dı Merkezi Yönetim İç Borç Verileri Merkezi Yönetim İç Borç Verileri (Aylık) Hazine Müsteşarlığı Merkezi Yönetim Dış Borç Verileri Merkezi Yönetim Dış Borç Verileri (Aylık) Hazine Müsteşarlığı Türkiye Dış Borç Verileri Türkiye Dış Borç Verileri (3 Aylık) Hazine Müsteşarlığı Hazine Garantili Dış Borç Verileri Hazine Garantili Dış Borç Verileri (3 Aylık) Hazine Müsteşarlığı Türkiye Net Dış Borç Verileri Türkiye Net Dış Borç Verileri (3 Aylık) Hazine Müsteşarlığı Toplam Kamu Net Borç Verileri Toplam Kamu Net Borç Verileri (3 Aylık) Hazine Müsteşarlığı ESA 95 Kapsamında Genel Yönetim Borç Verileri ESA 95 Kapsamında Genel Yönetim Borç Verileri (3 Aylık) Hazine Müsteşarlığı Genel Bütçe Finansmanı Verileri / Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı Verileri Genel Bütçe Finansmanı Verileri / Merkezi Yönetim Bütçe Finansmanı Verileri (Aylık) Hazine Müsteşarlığı Hazine Alacak Verileri Hazine Alacak Verileri (Aylık) Hazine Müsteşarlığı Konsolide Kamu Sektörü Dengesi (CGS) 1- Konsolide Kamu Sektörü Dengesi (CGS)(Aylık) 2- Program Tanımlı Merkezi Yönetim Bütçesi (Aylık) Hazine Müsteşarlığı Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 19

24 3.1. Ulusal Hesaplar ve Para, Banka, Maliye KİT Mali Tabloları 1- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Bilançosu (2011) 2- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Borç Stoku (3 Aylık) 3- KİT lerin Görev Zararı (3 Aylık) 4- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Kar-Zarar (2011) 5- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Yarattığı Katma Değer (2011) 6- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Borçlanma Gereği ve Finansmanı (2011) 7- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların İstihdam Maliyetleri (3 Aylık) 8- KİT lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların İstihdam Sayıları (3 Aylık) 9- KİT lerin Vergi Dışı Gelirleri (3 Aylık) Hazine Müsteşarlığı Ülkeler ve sektörler itibariyle Türkiye'de Yerleşik Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Doğrudan Dış Yatırımlar Türkiye'de Yerleşik Kişiler Tarafından Gerçekleştirilen Doğrudan Dış Yatırımlar (3 Aylık) Hazine Müsteşarlığı Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Mali Tabloları Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Mali Tabloları (2011) Hazine Müsteşarlığı Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni (Aylık) Hazine Müsteşarlığı Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmesi Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmesi (Aylık) Hazine Müsteşarlığı Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni (Aylık) Ekonomi Resmi İstatistik Programı/2012 İzleme Raporu 20

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2009 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI,

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007 2011) 2008 YILI İZLEME RAPORU İÇİNDEKİLER ANA KONU 1. İSTATİSTİKSEL ALTYAPI...1 1.1.ULUSAL ADRES KAYIT SİSTEMİ...2 1.2. ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ...2 1.3. İŞ KAYITLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI... 6

İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1 İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI... 6 İÇİNDEKİLER RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI (2007-2011) NIN UYGULANMASINA DAİR BAKANLAR KURULU KARARI...iii TABLOLAR LİSTESİ...vii KISALTMALAR LİSTESİ...viii BİRİNCİ BÖLÜM RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI GENEL BİLGİLER...1

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.2) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No.36, Emek 06510 ANKARA Tel: +90-(312)-204 73 12 0 Faks: +90 (312)-212 89 16 http://www.ekonomi.gov.tr http://www.yoikk.gov.tr

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Hesaplar ve Türkiye Uygulamasına İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım ve Amaç... 3 II- Tarihçe... 4 III- Yöntem... 5

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:3

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:3 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:3 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MART 2009 2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa 1 iriş... 3 2 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. genel kurul

EKONOMİK RAPOR. genel kurul genel kurul EKONOMİK RAPOR 2010 EKONOMİK RAPOR 2010 ISBN: 978-9944-60-897-8 TOBB Yayın No: 2011/135 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312)

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2009 Türkiye Bankalar

Detaylı

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005

UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 UZUN VADELİ STRATEJİ VE SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 2001-2005 Bakanlar Kurulu nun 6.6.2000 tarihli ve 2000/684 sayılı Kararı ile kabul edilerek, 7.6.2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4

BĠLGĠ TOPLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAPORU RAPOR NO:4 BĠLĠ TOLUMU STRATEJĠSĠ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĠRME RAORU RAOR NO:4 DEVLET LANLAMA TEġKĠLATI BĠLĠ TOLUMU DAĠRESĠ EKĠM 2009 2 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1 iriģ... 3 2 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ

TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA İLERLEME KONSEYİ TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA RAPORU İLERLEME RAPORU 2013KONSEYİ 2013 İLERLEME RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 3 GRAFİKLER... 4 HARİTALAR...

Detaylı

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ

STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi. tarafından yaptırılmıģtır STRATEJİK ÇERÇEVE BELGESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler.2 Kısaltmalar...4 Tablolar ve Şekiller Listesi... 3 Giriş...5 1. SÇB nin Hazırlanması...

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi

Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi Göstergelerle Göstergelerle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bö Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi 2007-2011 RAKAMLARLA TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK Önsöz Göstergelerle Göstergelerle

Detaylı