İdari Direktif No. 4: 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdari Direktif No. 4: 2011"

Transkript

1 İdari Direktif No. 4: 2011 Tüm Sertifikasyon Programlarına ilişkin Sürekli Mesleki Gelişim Gereklilikleri Amaç Bu doküman; Sertifikalı İç Denetçi (CIA), Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı Sertifikası (CCSA), Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP), Sertifikalı Finansal Hizmetler Denetçisi (CFSA) ve Risk Yönetimi Güvencesi Sertifikası (CRMA) unvanlarına ilişkin zorunlu Sürekli Mesleki Gelişim (CPE) gerekliliklerini kapsamaktadır. Ayrıca, unvanlarını korumak isteyen sertifika sahibi kişiler tarafından yapılacak raporlama yöntemini belirlemektedir. IIA sertifikasyon programları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için TİDE Web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sertifikalı meslek sahipleri aşağıdaki hususlardan sorumludur: Bilgi ve yeteneklerini muhafaza etmek, Bilgi ve becerilerini iç denetim standartları, prosedürler ve teknikler ya da uzmanlık alanları (kamu denetimi, finansal hizmetler, kontrol özdeğerlendirme veya risk yönetimi güvencesi) ile ilgili gelişme ve değişimler doğrultusunda geliştirmek. Uluslararası IIA Standartlarına ilişkin olarak CPE Gerekliliği 1) Uluslararası IIA Standartlarının anlaşılmasını ve bu standartlara uygunluğu teşvik etmek amacıyla, Mesleki Sertifikasyon Kurulu, sertifikasyon sahiplerinin Sürekli Mesleki Gelişimleri (CPE) kapsamında Uluslararası IIA Standartları konusundaki gelişmeleri sürekli takip etmelerini zorunlu kılmıştır. 2) Sertifika sahipleri, ilgili CPE raporlama dönemlerinin belirli bir aşamasında Uluslararası IIA Standartlarını gözden geçirmeli ya da bu konuda eğitim almalıdır. 3) CPE raporlama formunuzu tamamlıyor olmanıza rağmen bu zorunluluğu yerine getirmemiş olmanız halinde, formunuzu ibraz etmeden önce Uluslararası Standartları gözden geçiriniz. 4) Ayrıca, Uygulama Önerilerini ve IIA Mesleki Uygulamalar Çerçevesinin diğer kısımlarını gözden geçirmenizi öneririz. CPE Raporlama Gereklilikleri Sertifika sahipleri, gerekli olan sürekli eğitim saatlerini tamamlamayı kabul etmekle yükümlüdür. Belirtilen CPE saatlerinin IIA Mesleki Sertifikasyon Kurulu tarafından tesis edilen talimatlara uymasını sağlamak sertifika sahibinin sorumluluğudur. CPE raporlama formları, sertifika sahipleri tarafından yılda bir kez ibraz edilmekte olup geçerli tüm Sürekli Mesleki Gelişim gerekliliklerinin yerine getirildiği konusunda imzalı bir beyan işlevi görmektedir.

2 Sertifika sahipleri, CPE bildirimlerini TİDE web sitesi aracılığıyla online olarak gönderirler. İlgili yıla ilişkin CPE saatleri, her yıl 31 Aralık a kadar raporlanmalıdır. CPE gereklilikleri uyarınca tüm sertifika sahipleri, müstenit belge olmaksızın, TİDE ye CPE bildiriminde bulunmalıdır. Sertifika sahipleri, bildirimlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeleri muhafaza etmelidir. Kayıtlar, TİDE nin talebi üzerine TİDE ye sunulmalıdır. Sertifika sahibi tarafından tutulan kayıtlar, aşağıdaki bilgileri içermelidir: 1. Programın adı ve/veya içeriğin açıklaması. 2. Katılım sağlanan tarihler. 3. Kurs ya da programın yeri. 4. Sponsor kuruluş. 5. Kurs sponsoru tarafından önerilen kredi saatleri. 6. Kursun tamamlandığını bildiren bir yazı, belge ya da başka bir yazılı onay. 7. Yayınları, sözlü sunumları ve komite veya diğer katılımı destekleyen dokümanlar. Son teslim tarihine kadar CPE raporlama formunun teslim edilmemesi halinde, sertifikasyon durumu aktif iken inaktif olarak değişecektir. IIA, sertifika sahiplerinin aktif / inaktif durumlarına ilişkin bilgileri saklayacaktır. CPE Raporlama Durumları Sertifika sahipleri, yıllık CPE yi raporlarken kendilerini aşağıdaki durumlardan biri ile tanımlayacaktır. Gerekli CPE saati sayısı, alınan sertifikaya ve raporlanan duruma göre değişmektedir. Durum Açıklama Sertifikasyon Unvanı Kullanıyor mu? İç Denetim Uygulanıyor mu? Yıllık Gerekli CPE Saati (CIA) Aktif İç denetim veya ilgili faaliyetlere Evet Evet aktif olarak katılmaktadır. Aktif Görev İç denetim veya ilgili faaliyetlere Evet Hayır Yapmayan aktif olarak katılmamaktadır. Emekli İşgücünde yer almamaktadır. Evet Hayır 0 0 İnaktif CPE raporlanmadığında bu duruma getirilir. Hayır Hayır - Yıllık Gerekli CPE Saati (CCSA, CFSA, CGAP, CRMA)

3 Aktif Hale Getirme Sertifika sahibinin 12 aydan uzun bir süre inaktif olması halinde, içinde bulunduğu koşul için gerekli olan durum seviyesinde CPE saatlerini bildirmesi gerekmektedir (CPE Raporlama Durumları bölümüne bakınız). Ayrıca, inaktif durumdaki CIA sertifikası sahiplerinin aktif hale getirme ücretini ödemesi gerekmektedir. Aktif hale getirme ücreti TİDE üyeleri için 100 ABD $, üye olmayanlar için 250 ABD $ dır. Doğruluk Beyanı Tüm sertifika sahipleri, CPE bildirimini tamamlarken aşağıdaki hususların doğruluğunu beyan etmekle yükümlüdür: Sertifikayı UMUÇ a (Uluslar arası Mesleki Uygulama Çerçevesi) uygun olarak uygulamaktadırlar. IIA Etik Kurallarına uyacaklardır. IIA nın itibarını zedelemeyeceklerdir. Bir önceki raporlama döneminden bu yana meydana gelen her türlü cezai hükmü bildireceklerdir. CPE Faaliyetlerinin Nitelendirilmesi Sertifika sahiplerinin, CPE gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla nitelikli eğitim programları seçerken yüksek mesleki standartları muhafaza etmeleri beklenmektedir. Sürekli bir gelişim programının kabul edilebilmesi için aşağıda belirtilen genel kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir: 1. Belirli bir programın kabul edilebilir olup olmadığı belirlenirken göz önünde bulundurulan başlıca husus, bu programın sertifika sahibinin mesleki yeterliliğine doğrudan katkı sağlayan bir program olmasıdır.

4 2. Kabul edilebilir programlar, programa göre değişmekte olup aşağıda listelenmiştir: Katılımcıların mesleki yetkinliğine katkıda bulunmak. Katılımcıların ulaşması gereken bilgi seviyesini ya da programın tamamlanmasını takiben sergilenecek yetkinlik seviyesini belirleyen program hedeflerini belirtmek. Program için uygun olması durumunda eğitim ya da deneyim ön koşullarını belirtmek. Konu ya da eğitim tasarımında kalifiye olan bireyler tarafından geliştirilmek. Mevcut program içeriğini sağlamak Profesyonel düzeyde ve CIA genel bilgi tabanına ilişkin. Profesyonel düzeyde ve CCSA Konu Ana Hattına ilişkin Profesyonel düzeyde ve CFSA Konu Ana Hattına ilişkin Profesyonel düzeyde ve CGAP Konu Ana Hattına ilişkin Profesyonel düzeyde ve CGAP Konu Ana Hattına ilişkin Aşağıdaki genel konular, diğer CPE program kriterlerini ve konu ana hatlarını karşıladığı sürece kabul edilebilir durumdadır: Denetim ve CCSA Temel muhasebe Prensipleri Yönetim ve iletişim (sözlü ve yazılı) Bilgisayar bilimi Matematik, istatistik ve nicel uygulamalar Ekonomi İş Hukuku Finans, üretim, pazarlama ve personel gibi belirli iş konuları Kamu, bankacılık, kamu hizmetleri ya da petrol ve gaz gibi uzmanlaşmış endüstri alanları CSA program entegrasyonu CSA sürecinin unsurları İş hedefleri ve kurumsal performans Risk tanımlama ve değerlendirme Kontrol kuramı ve uygulaması Finansal hizmetler denetimi: - Bankacılık - Sigorta - Menkul Kıymetler Standartlar ve kntrol/risk modelleri Kamu denetim uygulaması Kamu denetim metodolojileri & yetenekleri Kamu denetim ortamı Risk yönetimi faaliyetlerinin değerlendirilmesi / güvencesi Risk yönetiminin temel prensipleri Risk yönetim unsurları Kontrol kuramı ve uygulaması İş hedefleri ve kurumsal performans Bu talimatta belirtilenlerin dışındaki faaliyetler, sertifika sahibinin söz konusu faaliyetlerin mesleki eğitimine katkıda bulunduğunu kanıtlaması halinde kabul edilebilir. Bir faaliyetin kabul edilebilir olduğunu ve gereklilikleri yerine getirdiğini kanıtlamak, sertifika sahibinin sorumluluğudur. CPE kredisi, 1 saate karşılık gelen asgari 50 dakika olmak üzere yalnızca tam saatler için verilecektir. Örnek olarak, 100 dakikalık sürekli eğitim 2 saat olarak sayılacaktır; ancak 50 dakikadan fazla 100 dakikadan az süren bir sürekli eğitim yalnızca 1 saat olarak sayılacaktır. Bireysel segmentlerin 50 dakikadan daha kısa olduğu sürekli konferanslar ya da toplantılar için, segmentlerin toplamı, bir tam program olarak kabul edilmelidir. Örneğin, beş adet 30 dakikalık sunum 150 dakikaya tekabül edecek olup 3 CPE saati olarak kabul edilmelidir.

5 Sınav Adaylara sertifikasyonun alındığı yıl için CPE saatleri verilecektir. CIA CCSA, CFSA, CGAP, CRMA Sertifikasyonun alındığı yıl verilen saatler: Sertifikasyonun alınmasını takip eden yıl verilen saatler: Eğitim İzin Verilen Azami Saat - 40 İzin Verilen Azami Saat 20. Gerekli 20 CPE saatinin en az 5 i bu kategoride olmalıdır. Seminerler, konferanslar gibi ulusal, kamu ve yerel denetim ve muhasebe kuruluşları tarafından sağlanan mesleki eğitim ve gelişim programları. Ulusal / federal, kamu ve yerel denetim, muhasebe kuruluşları ve bu kuruluşların şubelerinde düzenlenen toplantıların teknik oturumları. Resmi kurum içi eğitim programları. Diğer sponsorların programları (endüstriyel, mesleki dernekler vb.). Lisans veya dengi bir dereceye ilişkin sınav zorunluluğunu yerine getirmek amacıyla bir adayın alması gereken derslerin haricinde, başarılı olunan üniversite dersleri (kredili ve kredisiz dersler). - Her bir üniversite sömestr saati / kazanılan üniversite kredisi için on beş CPE kredi saati verilir. - Her bir üniversite çeyrek saati / kazanılan üniversite kredisi için on CPE kredi saati verilir. Geçilen diğer sertifikasyon sınavları. - Geçilen yılda maksimum 40 saat verilebilir. - Diğer muhasebe veya denetim sınavında geçilen her bir bölüm için 10 CPE saati verilir (örneğin CPA ya da CA sınavı). Geçilen diğer sertifikasyon sınavları. - Geçilen yılda maksimum 20 saat verilebilir. - Diğer muhasebe veya denetim sınavında geçilen her bir bölüm için 10 CPE saati verilir (örneğin CPA ya da CA sınavı). Sınavların başarıyla tamamlanmasını takiben Sınavların başarıyla tamamlanmasını takiben verilen verilen CPE saati sayısı ile ilgili olarak bilgi almak CPE saati sayısı ile ilgili olarak bilgi almak için için sertifikasyon eğitiminizi aldığınız IIA ile sertifikasyon eğitiminizi aldığınız IIA ile irtibata irtibata geçilmelidir. geçilmelidir. Tamamlanma belgesini içeren ve iç denetim ile ilgili resmi yazışma ve kendi kendine çalışma programları Yayınlar Yayınlara sağlanan katkılar, Ortak Bilgi Kaynağına ilişkin sertifikasyon alanları ya da disiplinleri ve/veya uzmanlık sınavı konu ana hatları ile ilgili olmalıdır. İç denetim ile doğrudan ilgisi bulunmayan basılı makale veya kitaplar, sertifika sahibinin söz konusu faaliyetlerin mesleki denetim yetkinliğine katkı sağladığını kanıtlaması halinde kabul edilebilecektir. İzin Verilen Maksimum Saat - 25 İzin Verilen Maksimum Saat - 10 Genel olarak, tek aralıklı basılmış bir tam dergi sayfası 2 CPE kredi saatine eşit olmakla beraber bir yayında aşağıdaki sınırlamalar bulunmaktadır: Kitaplar 25 Saat Kitaplar 12 saat Makaleler 15 Saat Makaleler 6 saat Araştırma makaleleri 15 -saat Araştırma makaleleri 6 saat

6 Çeviriler Yayınların çevirileri, Ortak Bilgi Kaynağına ilişkin sertifikasyon alanları ya da disiplinleri ve/veya uzmanlık sınavı konu ana hatları ile ilgili olmalıdır. İç denetim ile doğrudan ilgisi bulunmayan basılı makale veya kitapların çevirileri, sertifika sahibinin söz konusu faaliyetlerin mesleki denetim yetkinliğine katkı sağladığını kanıtlaması halinde kabul edilebilecektir. İzin Verilen Maksimum Saat - 25 İzin Verilen Maksimum Saat - 10 Genel olarak, tek aralıklı basılmış bir tam dergi sayfası 2 CPE kredi saatine eşit olmakla beraber bir çeviride aşağıdaki sınırlamalar bulunmaktadır: Kitaplar 25 Saat Kitaplar 12 saat Makaleler 15 Saat Makaleler 6 saat Araştırma makaleleri 15 -saat Araştırma makaleleri 6 saat Sözlü Sunumlar İzin Verilen Maksimum Saat - 25 İzin Verilen Maksimum Saat - 10 İlk sunum için raporlanan saatler, sunum süresi ile birlikte sunum süresinin üç katına karşılık gelen hazırlık süresine ilişkin krediye bağlı olacaktır. Aynı materyalin sonraki sunumları, her yıl maksimum 5 CPE saatine kadar, yalnızca sunum süresi olarak raporlanabilir. Katılım İzin Verilen Maksimum Saat - 15 İzin Verilen Maksimum Saat - 10 İç denetime ilişkin mesleki bir sınai kuruluşa görevli ya da komite üyesi olarak katılım. Gerekli katılımın her bir saati için bir CPE saati verilecektir. Dış Kalite Değerlendirmeleri İzin Verilen Maksimum Saat - 20 İzin Verilen Maksimum Saat - 10 Dış kalite güvence inceleme faaliyetleri kategorisinde her yıl CPE verilebilir. Kalite güvence inceleme faaliyetleri için getirilen aşağıdaki sınırlamalar ile birlikte, sahada geçirilen her saat için bir CPE saati verilecektir: - Bir iç denetim faaliyetinin öz değerlendirmesine (Mesleki Uygulamalar Çerçevesinde tanımlandığı üzere) ilişkin bağımsız (dış) doğrulama: inceleme başına maksimum 5 CPE saati. Bir iç denetim faaliyetinin öz değerlendirmesine (Mesleki Uygulamalar Çerçevesinde tanımlandığı üzere) ilişkin bağımsız (dış) doğrulama: inceleme başına maksimum 5 CPE saati. - Bir haftalık dış kalite güvence incelemesi: Bir haftalık dış kalite güvence incelemesi: inceleme başına maksimum 5 saat. inceleme başına maksimum 10 saat. - İki haftalık dış kalite güvence incelemesi: İki haftalık dış kalite güvence incelemesi: maksimum 10 saat. maksimum 20 saat. Hazırlık süresi ve rapor yazımı gibi faaliyetler için hiçbir CPE saati verilmeyecektir.

7 Denetim TİDE, iş bu talimatta belirtilen gerekliliklere uygunluğu belirlemek amacıyla uygun gördüğü şekilde ve örneklem yöntemiyle, sertifika sahiplerinin ve/veya kurs sponsorlarının CPE kayıtlarının doğruluğunu saptayacaktır. Yanlış bilgi verilmesi durumunda uygulanacak ceza, idari direktif, Disiplin Politikaları ve Prosedürlerine uygun olarak belirlenecektir.

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) Sertifikasyonları

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) Sertifikasyonları Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) Sertifikasyonları ÖNEMLİ NOT: Bu el kitabında yer alan bilgiler, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TIDE) aracılığıyla kaydolan IIA adayları için başvuru, kayıt

Detaylı

SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI

SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI CIA Sertifikalı Ġç Denetçi CCSA CFSA CGAP Sertifikalı Özkontrol Değerlendirme Uzmanı Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi Sertifikalı Kamu Denetçisi SERTĠFĠKASYON ADAY EL KĠTABI Ġç Denetim Enstitüsü (IIA)

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER Tanımlar 6 Bölüm I. Başlangıç Hükümleri Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10 Bölüm II. Kulüp Lisans Madde 3 İstisnalar politikası 11 Madde 4

Detaylı

hçãáíé= óéäéêáåáå _~ğ¼ãë¼òä¼ğ¼=îé=káíéäáâäéêá

hçãáíé= óéäéêáåáå _~ğ¼ãë¼òä¼ğ¼=îé=káíéäáâäéêá No: 2 / Haziran 2008 Kurumsal Yönetim Serisi aéåéíáã=hçãáíéëáw hçãáíé= óéäéêáåáå _~ğ¼ãë¼òä¼ğ¼=îé=káíéäáâäéêá pmh=îé=_aah=aωòéåäéãéäéêá= Éê ÉîÉëáåÇÉ=róÖìä~ã~ä~ê ~ä¼şã~=ü~ââ¼åç~ åçíä~ê Bu çalışma ülkemiz

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

ISACA Sınavları 2015 Önemli Tarih Bilgileri

ISACA Sınavları 2015 Önemli Tarih Bilgileri ISACA SINAVI ADAY BİLGİ KILAVUZU 2015 Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi Sertifikalı Bilgi Güvenliği Yöneticisi Bir ISACA sertifikası Bir ISACA sertifikası Kurumsal BT Yönetişim Sertifikası Risk ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP) Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) ve Control Solutions International İşbirliği ile; KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM PROGRAMI (KİDEP) KİMLER İÇİN KİDEP, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT),

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB)

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) ODALAR VE BORSALAR İÇİN AKREDİTASYON KILAVUZU AKREDİTASYON STANDARDI 2010 Sayfa: 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş Sayfa 3 2. İlkeler Sayfa 4 3. Seviyeler Sayfa 5 4. Yararları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Eylül 2013 PAZAR Sayı : 28773 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/41 YAYIN TARĐHĐ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

Document Title Issue Date R13.01. Form 24/07/2014 R14.01. Form. Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru Formu

Document Title Issue Date R13.01. Form 24/07/2014 R14.01. Form. Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru Formu R13. R14. R13. Revizyon No : Yürürlük Tarihi : 24.07. 24 Uluslararası Akreditasyon Onay Başvuru u 1 EĞİTMEN / EĞİTİM / ÜNİVERSİTE / ENSTİTÜ / AKADEMİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA MERKEZLERİ /DİĞER KAMU VE/VEYA

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 )

20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) 20-21 ARALIK 2014 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU( 1 ) Sınavlara katılmak isteyen adaylar bu kılavuzda yer alan bilgi ve açıklamaları dikkatle okumalıdırlar. Sınav ücreti yatıran,

Detaylı

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik,

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİMALİMÜŞAVİRLİK A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) 2009 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU

BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİMALİMÜŞAVİRLİK A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) 2009 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş34357 İstanbul-Turkey www.pwc.com/tr

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: (13 Ocak 2010 tarih ve 27461 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETĐM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTĐRĐLECEK BANKA BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ VE BANKACILIK SÜREÇLERĐNĐN DENETĐMĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK (13 Ocak 2010 tarih ve 27461

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı