KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI"

Transkript

1 KRİTİK HASTALIKLAR PLUS ÖZEL ŞARTLARI BİRİNCİ BÖLÜM TANIMLAR Şirket MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş. anlamındadır. Sigorta Poliçesi terimi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, Şirket tarafından imzalanmış, Sigortalı adına düzenlenen, Sigortalı nın hak kazandığı teminatları beyan eden, üzerinde poliçe numarasının, Sigortalı adının, teminatların, limitlerin, Poliçe Başlangıç Tarihinin ve primin yazılı olduğu kişiye özel poliçe belgesidir. Ülke terimi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, bahsi geçen poliçenin düzenlendiği ülke olan Türkiye Cumhuriyeti dir Başvuru Formu işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, Sigortalı tarafından tam ve eksiksiz olduğu konusunda mutabık kalınan ve ibraz edilen formu ifade eder. Muafiyet Süresi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, (a) Poliçe Başlangıç Tarihinden (b) Sigorta Bedeli nin artırılması durumunda, artışın yürürlüğe girdiği ilgili zeyilnamede belirtilen tarihten sonraki doksan günlük (90) süredir. Multipl Skleroz için muafiyet süresi 180 gündür. Teminat Kapsamına Giren Kritik Hastalık terimi işbu Poliçede kullanıldığı yerlerde, Tıbbi Tanısı, Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi nde gösterilen ve tanımlanan hastalıklardan biri veya aynı başlıkta belirtilen teminat kapsamındaki cerrahi müdahalelerden birinin yapılmasını anlatır. Tıbbi Tanı veya Tanı Konulmuş terimi, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, aşağıda tanımlandığı gibi, belirtilen şartları haiz bir Hekim tarafından, yine aşağıda, ilgili Kritik Hastalığın kesin tanımında anılacak olan belirli kanıtlara, ya da böyle belirtli kanıtların bulunmaması durumunda; Şirketçe kabul edilebilecek radyolojik, klinik, histolojik veya laboratuvar kanıtlara dayanılarak yapılacak olan kesin Tıbbi Tanıyı anlatır. Bu Tıbbi Tanı, Sigortalı tarafından sunulacak ve/veya Şirketçe talep edilebilecek ek kanıtlar bazında Şirketin tıbbi danışmanınca teyit edilmelidir. Tanının uygunluğu veya doğruluğu konusunda herhangi bir uzlaşmazlığın ya da anlaşmazlığın söz konusu olması durumunda, Şirket kendisinin seçeceği ilgili uzmanlık dalında tanınmış bağımsız bir uzman tarafından Sigortalının veya bu Tıbbi Tanıya karar vermede kullanılan kanıtların tetkik edilmesini isteme hakkını haizdir ve bu uzmanın Tıbbi Tanı ile ilgili görüşü hem Sigortalı hem de Şirket için bağlayıcı olacaktır. Yaralanma terimi, Sigortalının; iradesi dışındaki ani ve harici bir hadisenin doğrudan neticesinde ve diğer tüm nedenlerden bağımsız olarak ve anılan hadiseden itibaren 365 gün içerisinde meydana gelen bedensel yaralanma anlamına gelir. Sigortalı, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, Başvuru Formunda belirtilen ve işbu Poliçe için başvurduğu an itibariyle en az on sekiz (18) ve en çok elli dokuz (59) yaşında olan ve poliçede adı geçen Sigortalı yı anlatır. Doktor veya Hekim terimi, işbu sözleşmede adı geçen Sigortalı veya Sigortalının yakın akrabası ve aile üyeleri veya Sigortalının işvereni/işçisi dışındaki tıbbi tedavi ve/veya cerrahi müdahale konusunda lisanslı bir kişi anlamına gelir. Poliçe Başlangıç Tarihi, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, işbu Poliçenin yürürlüğe girdiği tarihi anlatır. Bu tarih, Sigorta Poliçesinde belirtilir. Sigorta Ettiren, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, başvuru formunda ismi yazılı olan sigortalı adına poliçeyi satın alan kişiyi ifade etmektedir. Önceden Var Olan Rahatsızlıklar/Hastalıklar terimi, Başvuru Formunda bildirilmiş olsun veya olunmasın Muafiyet süresinin sona erdiği tarihten önce ortaya çıkmış veya teşhis edilmiş veya hekime başvurulmuş veya tedavi edilmiş bulunan herhangi bir hastalık veya rahatsızlık ve/veya herhangi bir şikayet belirtisi veya bulgusunun mevcudiyeti anlamına gelir. Ayrıca,

2 Yaralanma ya neden olan hadise Poliçe Başlangıç Tarihinden ya da Muafiyet süresinin bitiminden önce meydana gelmiş ise, bu hadise de işbu Önceden Varolan Rahatsızlıklar/Hastalıklar terimi kapsamında kabul edilir. Sigorta Bedeli işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, Sigorta Poliçe sinde belirtilen teminat tutarı anlamındadır. Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi, işbu Poliçede kullanıldığı her yerde, işbu Poliçeye eklenmiş ve işbu Poliçenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıkları sıralayan ve tanımlayan liste anlamındadır. Medikal İkinci Görüş: Bölüm II de bahsi geçen hastalıklar ile ilgili Türkiye ya da Yurt dısındaknlasmalı Medikal Kurumlardan alınacak Medikal II Görüs Raporu. IPA: Inter Partner Assistance. BÖLÜM II GENEL İSTİSNALAR Ferdi Kaza Genel Şartlarına ek olarak aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır ve aşağıdaki hallerde hiçbir şekilde ödeme yapılmaz: Şu durumlardan kaynaklanan kayıplar: Akli dengesi yerindeyken veya değilken kasıtlı olarak kendi kendini yaralama, intihar veya buna teşebbüs; Savaş, işgal, yabancı düşmanların eylemleri, düşmanlıklar veya savaş benzeri operasyonlar (ilan edilmiş bir savaş durumu olsun ya da olmasın), başkaldırı, ayaklanma, kargaşa, grev, iç savaş, isyan, devrim; cinayet ve saldırı; keskin nişancı saldırıları, pusuya düşürme ve bunlara benzer her türlü eylem; veya Sigortalı nın herhangi bir ülkenin Silahlı Kuvvetlerinde ister barış ister savaş zamanında hizmet verdiği herhangi bir süre; Doğuştan gelen anomalilerin ve/veya doğuştan gelen hastalıkların sonucu olarak gerçekleşmiş bir vaka; Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) veya AIDS ile ilgili komplikasyonlardan (ARC) veya kapsam dahilindeki tehlikeli hastalıklar listesinde anlatılan şekilde kan nakli veya mesleki olarak alındığı haller hariç olmak üzere İnsan İmmünyetmezlik Virüsü (Human Immunodeficiency Virus - HIV) varlığından kaynaklanan tehlikeli hastalıklar; Terorizm eylemlerine aktif katılım Önceden Var Olan Hastalıklar / Rahatsızlıklar Poliçenin yürürlük tarihi öncesinde teşhis edilmiş veya Hayat Sigortalı tarafından sözleşmeye bağlanan önceden mevcut ya da tekrar eden tehlikeli hastalıklar. (Yürürlük tarihi öncesinde veya tehlikeli hastalıklar teminatı zeyil ile eklenmiş bu tarih itibarıyla konsültasyona tabi olmuş ve/veya teşhis edilmiş veya sigortalının bilgisi dahilinde her türlü işaret ve semptomların görülmüş olması hali önceden mevcut durum olarak değerlendirilir.) Şu durumlardan kaynaklanan kayıplar: Tanısı Teminat Kapsamına Giren Kritik Hastalıklar başlığında tanımlanmayan herhangi bir hastalık; veya Belirtileri veya semptomları ilk kez Muafiyet süresinden önce ortaya çıkan Başvuru Formunda veya sağlık beyanında bildirilen veya bildirilmeyen herhangi bir Kritik hastalık. Sigortalının kendi iradesiyle alkol veya uyuşturucu madde aldığı durumlar Aşağıdaki durumlar sırasında meydana gelen kayıplar: Sigortalı, usulüne uygun pilotluk belgesine sahip bir pilot tarafından kumanda edilen ve usulüne uygun olarak kurulmuş ve işletilmekte olan havalimanları arasında uçan bir uçakta ya da hava seyrüsefer cihazında, ücret ödeyen bir yolcu olarak yaptığı uçuşların dışında, uçmaktayken;

3 Sigortalı, kara, hava veya denizde yapılan müsabaka, yarış, yarışma ve maçlara katılmaktayken; ya da dağcılık, mağaracılık, paragliding, bungee jumping, paraşütle atlama veya balıkadamlık veya benzeri nitelikteki herhangi bir hobi faaliyeti veya spor faaliyetinde bulunurken; Sigortalı, gerekmesi halinde ve şirketin her türlü yükümlülüklerine dair ön koşul olarak, zararın bu poliçe tahtında beklenen bir durum veya sebep yüzünden veya vesilesiyle ortaya çıkmadığını kanıtlar. BÖLÜM III TEMİNATLAR KAZA SONUCU VEFAT VE DAİMİ MALULİYET Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları nda kaza sayılan bir hal için Poliçe de ismi yazılı Sigortalı nın derhal veya kaza tarihinden itibaren bir (1) yıl içinde ölümüne veya genel şartlarda belirtilen şekilde ve koşullarda maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, Şirket Poliçe de yazılı sigorta bedelini vefat durumlarında poliçe başvurusunda beyan edilmiş yada lehdar değişikliği talebi gelmişse en son talepe istinaden lehdarlara, yoksa kanuni varislerine; maluliyet durumunda ise yine genel şartlarda belirtilen oranlar dahilinde sigortalının kendisine öder. (ilgili maluliyet durumu genel şartlarda yeralmaması durumunda Devlet yada Üniversitesi nden alınacak olan Özürlü Sağlık Raporu kapsamında değerlendirme yapılacaktır.) Bu teminatın kapsam dışı durumları Ferdi Kaza Genel Şartları nda belirtilmiştir Dört Dörtlük Asistans Teminatı: Bu teminat kapsamında sağlık sorunlarınızda, konutunuzda karşılaşabileceğiniz acil durumlarda, organizasyon ihtiyaçlarınızda ve yurtdışı seyahatlerinizdeki ihtiyaçlarınızda 7 gün/24 saat ücretsiz destek alabilirsiniz. MetLife tarafından ücretsiz olarak sağlanan bu asistans hizmetinden yararlanmak için IPA MetLife Destek Hattı 0(216) ı arayabilirsiniz. Sağlık Network indirimi, tıbbi danışmanlık, hasta nakil, ilaç sevki ve diğer destek hizmetleri; konut acil tamir servisleri, konuta doktor, ambulans, hemşire gönderilmesi organizasyonu ve diğer destek hizmetler; şehir rehberi, şehir rezervasyon ve organizasyon ile Business Line hizmetleri; yurtdışı seyahat öncesi hizmetler, seyahat dokümanlarının kaybına karşı teminat, kefalet/acil durum avans ödemesi, kayıp bagaj takibi ve diğer destek hizmetler Dört Dörtlük Asistans teminatı dahilindeki hizmetlere örnektir, detaylı bilgi Dört Dörtlük Asistans özel şartlar metninde bulunabilir. Teminat dahilinde sunulan hizmetlerin ücreti belli bir limit dahilinde IPA (Inter Partner Assistance) tarafından karşılanmakta; bazı hizmetlerin yalnızca organizasyonu IPA tarafından üstlenilmekte, ücretiyse sigortalı tarafından karşılanmaktadır. Detaylı bilgi için yi ziyaret ediniz. 2. Görüş Hizmeti: Dünyadaki en iyi medikal kurumlardan, bu teminat kapsamındaki rahatsızlığınız veya hastalığınıza ilişkin medikal dosyanızın bağımsız olarak incelenmesini (2. Görüş almak) sağlayabilirsiniz. Teminattan yararlanabilmek için 0 (216) nolu telefondan hizmet alabilirsiniz. Bu hizmet IPA: Inter Partner Assistance tarafından verilmektedir. Poliçe istisnaları bu hizmet için de geçerlidir. Asistans Hizmetleri aksi belirtilmedikçe tüm Türkiye de geçerlidir.asistans Hizmetleri kapsamındaki her türlü Asistans Vakası, vakanın baslangıç tarihi ve Poliçesinin geçerlilik süresi çerçevesinde geçerli olacaktır. Bu program kapsamında, Sigortalı da teshis edilen bu poliçe kapsamında olan kritik hastalıklarla ilgili en iyi tetkik ve tedavi yöntemine ulasabilmesi için Türkiye genelinde ve/veya Amerika Birlesik Devletleri nde konunun uzmanı sağlık kuruluslarından tıbbi görüs alma olanağı sağlanmıstır.ayrıca, karsılasılan tıbbi durumla ilgili olarak mevcut hastalığın tedavisine iliskin baska görüsleri de alma isteğinden dolayı olabilir. 2. Görüş hizmetinin alınabilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanmış olması gerekmektedir.

4 Yurt Dısı II. Görüs Hizmeti nden yararlanabilmek için poliçe baslangıç tarihinden itibaren 3 ay geçmis olması Sigortalı yı tedavi eden doktorun detaylı epikriz raporu ve yapılan tüm tetkiklerin sonuçları gereklidir. Sigortalı dan ilk Medikal II. Görüs için muafiyet veya ek ödeme talep edilmeyecektir. IPA,Sigortalı dan gelen aynı tıbbi durum için ikinci kez Medikal II. görüs taleplerini değerlendirmeye alacaktır. Fakat sigortalı ikinci kez yaptırmak istediği Medikal İkinci Görüs hizmeti için hizmet bedelini IPA ya ödeyecektir.mücbir sebeplerden ortaya çıkan gecikmeler hariç, Yurtdışı ikinci görüs hizmetine ilişkin sonuçlar ortalama 4 hafta, maksimum 6 hafta, Yurt içinde ise ortalama 1 hafta, maksimum 2 haftada sigortalıya ulastırılmaktadır. - Sigortalı nın, METLIFE ın ve/veya IPA nın bilgisi ve onayı olmadan doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları rücu hakkı olmayacaktır. - Medikal İkinci Görüş Hizmetinden yararlanmak isteyenler, telefon ile yada METLIFE aracılığı ile IPA Medikal Ekip Yetkilisi ne İkinci Görüş talebinde bulunacağı sağlık durumu hakkında bilgi vermek, talep edilen evrakları (doktor raporu, reçete, tahlil sonucu..vb) sunmak ve kendisine sorulan sorulara bilgisi dahilinde doğru cevap vermekle yükümlüdür. Bilgi ve cevapların kasten yanıltıcı olması halinde IPA ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez görüş alınan ülkede yaşanabilecek iklim koşullarında raporu iletme sürelerinde gecikme olabilir. KRİTİK HASTALIKLAR TEMİNATI Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Kritik Hastalıklar Teminatı; tanısı ve tanımları, aşağıdaki Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi nde gösterilen hastalıkları kapsar. SİGORTA BEDELİNİN ÖDENMESİ İşbu sözleşmede yer alan koşul ve hükümlere tabi olarak, Sigortalıya bir Kritik Hastalık Tanısı konulması durumunda Şirket, aşağıdaki koşulların tümünün yerine gelmesi koşuluyla, ve de bunu takibeden yirmisekiz (28) gün süresince hayatta kalması durumunda Poliçe Teminat Tablosunda belirtilen Sigorta Bedeli ni, işbu sözleşme hükümleri kapsamında ödeyecektir: Sigortalının, Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalıklar Listesi nde tanımlanan bir Kritik Hastalık ile teşhis olunması; Sigortalının söz konusu Kritik Hastalığa ilk kez yakalanmış olması; Sigortalının yaşadığı Kritik Hastalığın belirti veya semptomlarının, Muafiyet süresinin bitiminden sonra başlamış olması; İşbu sözleşmede yer alan istisna hallerinden hiçbirinin geçerli olmaması; ve Sigortalının, Tanının konulduğu an itibariyle halen yaşıyor olması. Sigorta Bedeli nin ödenmesini gerektiren herhangi bir Kritik Hastalığın meydana gelmesi ve tazminatın ödenmesi durumunda, işbu sigorta sözleşmesi kendiliğinden ve derhal sona erer. Buradaki Tehlikeli Hastalıklara ilişkin hükümlerde belirtilen teminatlar için 90 (doksan) günlük bir muafiyet süresi uygulanacaktır. Multipl Skleroz için muafiyet süresi 180 gündür. Muafiyet süresi içerisinde meydana gelen durumlar ile ilgili teminatlar ödenmeyecektir. TEMİNAT KAPSAMINDAKİ KRİTİK HASTALIKLAR LİSTESİ:

5 1. Kanser Habis hücrelerinin kontrolsüz şekilde büyüyüp yayılması ve aynı zamanda normal dokuyu invazyonu ve imhası şeklinde tanımlanabilecek habis tümör. Bu teşhis habisliğin varlığına dair histolojik kanıtlarla da desteklenmeli ve bir onkoloji uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Kanserin tedavisi için cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi gerekmelidir. Aşağıdaki kanserler hariçtir: Histolojik olarak habis olmayan, pre habis, sınırda habis, düşük habislik potansiyeline sahip veya invazif olmayan, şunlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm tümörler: Memede Karsinoma-İn Situ, Servikal Displazi CIN-1, CIN-2 ve CIN-3; AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında karsinoma in-situ (Tis) veya Ta olarak tanımlanan her türlü lezyon; Kalınlığı 1,0 mm'ye eşit veya daha az olan ve AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında T1aN0M0 olarak tanımlanan her türlü melanom; Histolojik olarak Gleason skoru 6'dan fazla olarak sınıflandırılmış veya AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında en az T2N0M0 sınıfına ilerlemiş olması halleri hariç olmak üzere her türlü prostat kanseri; Çapı 1 cm'den küçük ve histolojik olarak AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında T1N0M0 olarak tanımlanan her türlü papiller tiroit kanseri; Histolojik olarak AJCC Yedinci TNM Sınıflandırmasında TaN0M0 veya daha düşük sınıflandırılan invazif olmayan papiller mesane kanseri; RAI Kademe 3'ün altında Kronik Lenfositik Lösemi; HIV enfeksiyonu durumunda tüm tümörler. 2. İlk Kalp Krizi Miyokard İnfarktüsü Koroner arter hastalığının sonucu olarak ilgili alana yetersiz kan akışı nedeniyle kalp kaslarının belirli bir kısmının ölmesi. Bu teşhis, yeni bir kalp krizi durumuna uygun aşağıdaki kriterlerin tamamı tarafından aynı anda desteklenmelidir: Klinik olarak akut miyokard infarktüsü teşhisine uygun kabul edilen semptomlar; ve Miyokard infarktüsü kanıtlayan yeni karakteristik elektrokardiyografik (EKG) değişiklikler; ve CK-MB veya kardiyak troponin gibi biyokimyasal özel kardiyak göstergelerinin kabul edilen normal değerlerinde karakteristik artış. Ekokardiyogramla onaylanan sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonunun %40 veya daha az olmasıyla kanıtlanan şekilde son ventriküler fonksiyonda redüksiyon. Teşhis Konsültan Kardiyoloji Uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Stabil veya Kararsız Angina Pektoris ve diğer biçimlerdeki akut koroner sendromlar kapsam dahilinde değildir. 3. İnme Serebral infarksiyon veya serebral (subaraknoid dahil) kanama veya serebral damar tıkanıklığı veya serebral tromboz nedeniyle beyin dokusunun kalıcı olarak ölümüyle sonuçlanan serebrovasküler olay. Bu teşhis aşağıdaki koşulların tamamıyla desteklenmelidir: - Olaydan en az 3 (üç) ay sonra Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylanan kalıcı nörolojik hasarın varlığı; ve - Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ya da başka güvenilir görüntüleme teknikleriyle elde edilen yeni bir inme durumu ile uyumlu bulgular. Aşağıdakiler hariçtir: - Geçici İskemik Ataklar (TIA) ve; - Kaza veya yaralanma, enfeksiyon, vaskülit ve enflamatuvar hastalık kaynaklı beyin hasarı; - Göz veya optik siniri etkileyen vasküler hastalık; ve - Vestibüler sistemde iskemik bozukluk; ve - Görüntülemede asemptomatik sessiz inme bulgusu. 4. Koroner Arter Bypass Ameliyatı

6 Bypass greftleriyle bir ya da daha fazla koroner arterdeki daralma ya da tıkanmayı düzeltmek amacıyla açık kalp ameliyatına girme. Bu teşhis ciddi koroner arter tıkanıklığına dair anjiyografik bulgularla desteklenmeli ve prosedür Konsültan Kardiyoloji Uzmanı tarafından tıbbi açıdan gerekli olarak değerlendirilmelidir. Anjiyoplasti (PTCA) ve diğer intraarteriyel ve kateter tabanlı teknikler ile laparoskopik ve lazer prosedürleri hariçtir. 5. Böbrek Yetmezliği (İleri Evre Böbrek Hastalığı) Her iki böbrekte Konsültan Nefroloji Uzmanı tarafından onaylanan şekilde kalıcı böbrek diyalizi veya böbrek nakli gerektiren geri döndürülemez yetmezlik. Geçici böbrek diyalizi gerektiren akut geri döndürülebilir böbrek yetmezliği kapsam dışıdır. 6. Majör Organ/Kemik İliği Nakilleri Aşağıdaki nakil işlemlerinde alıcı olma: - Tam kemik iliği sonrasında hematopoetik kök hücre kullanılarak insan kemik iliği nakli; veya - Şu insan organlarından biri: ilgili organın geri döndürülemez ileri evre yetmezliği nedeniyle kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, pankreas. Diğer organ, organ kısmı, doku veya hücrelerin transplantasyonu kapsam dışıdır. 7. Felç (Uzuv Kullanımı Kaybı) Yaralanma veya hastalık nedeniyle en az 2 (iki) uzvun kullanımının tam ve geri döndürülemez şekilde kaybı. Felç durumu 6 (altı) aydan daha uzun bir süre devam etmeli ve uygun nörolojik bulgularla desteklenmelidir. Konsültan Nöroloji Uzmanı felcin kalıcı olduğu ve geri dönüş imkanının bulunmadığı düşüncesinde olmalıdır. Kendi kendini yaralama sonucu gerçekleşen felç, kısmi felç, geçici post-viral felç ve psikolojik nedenli felç kapsam dışıdır. 8. Körlük (Tam Görme Kaybı) Hastalık ya da kaza sonucu her iki gözde tam, klinik olarak belgelenmiş ve geri döndürülemez görme kaybı. Körlük teşhisi Konsültan Oftalmoloji Uzmanı tarafından onaylanmalı ve bu durum tıbbi prosedürler veya diğer yardımcılarla düzeltilemiyor olmalıdır. 9. Kalp Kapakçığı Ameliyatı Kalp kapakçığı anomalilerini ortadan kaldırmak veya onarmak için açık kalp ameliyatına girme. Kalp kapakçığında anomali teşhisi kardiyak kateterizasyon veya ekokardiyogramla desteklenmeli ve prosedür Konsültan Kardiyoloji Uzmanı tarafından tıbbi açıdan gerekli olarak değerlendirilmelidir. Valvotomi, endarteriyal, laparoskopik cerrahi veya benzer tekniklerle onarım özellikle kapsam dışıdır. 10. Aort Ameliyatı Aortta anevrizma, daralma, tıkanma veya disseksiyonu onarmak veya düzeltmek amacıyla torakotomi veya laparotomi uygulanması. Bu tanımda aort aynı zamanda torasik ve abdominal aortu ifade edecek ancak dallarını ifade etmeyecektir. Perkütan Endovasküler Anevrizma onarımı gibi minimal invazif veya intraarteriyal teknikler kullanılarak gerçekleştirilen ameliyatlar kapsam dışıdır. 11. Multipl Skleroz Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından yapılan ve aşağıdaki kriterlerin tamamıyla desteklenen multipl skleroz kesin teşhisi: - Motor ve duyusal fonksiyonda en az 6 (altı) ay süreyle persistan olarak devam eden klinik imperman; ve - En az 2 (iki) adet multipl sklerozda karakteristik beyin veya omurilik demiyelinizasyon lezyonunun manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile görüntülenmesi. - Söz konusu semptom ve nörolojik defisitin eksaserbasyon ve remisyonlarının iyi belgelendirilmiş geçmişi. SLE ve HIV gibi diğer nörolojik hasar nedenleri kapsam dışıdır. 12. Koma

7 Koma, dış uyarıcılara ve iç ihtiyaçlara reaksiyon verilemeyen şuur kaybı durumudur. Koma en az 96 (doksan altı) saat süreyle devam etmelidir. Bu teşhis ayrıca aşağıdaki bulguların tamamıyla desteklenmelidir: - Yaşamın devam ettirilebilmesi için intübasyon veya mekanik ventilasyon gibi yaşam destek tedbirleri alınmalıdır; ve - Koma halinin başlamasının ardından en az 30 (otuz) gün süreyle gözlemlenmesi gereken ve kalıcı nörolojik defisit ile sonuçlanan beyin hasarı. Medikal kaynaklı koma ve doğrudan uyuşturucu ya da alkol kullanımından kaynaklanan koma kapsam dışıdır. 13. Majör Yanık Alttaki dokuya kadar cildin derinliği boyunca destrüksiyonunu içeren (üçüncü derece yanık) ve "Dokuzlar Kuralı" veya "Lund ve Browder Tablosuna" göre vücut yüzeyinin en az %20'sini (yüzde yirmi) kaplayan yanıklar. Teşhis Uzman tarafından onaylanmalıdır. Yukarıdaki tanım ile ilgili olarak aşağıdakiler kapsam dışıdır: Kendi kendini yaralamadan kaynaklanan üçüncü derece yanıklar; Birinci ve ikinci derece yanıklar. 14. PTCA: Perkütan Transluminal Koroner Anjiyoplasti İki ya da daha fazla ana koroner arterde daralma veya tıkanmanın tedavi edilmesi amacıyla aşağıdaki kateter tabanlı müdahalelerin gerçekleştirilmesi: stent takılarak ya da takılmadan balon anjiyoplasti, rotasyonel veya yönlü aterektomi veya transluminal lazer tedavi Her bir damar çapında en az %70 (yüzde yetmiş) daralma olmalı ve müdahale 4 (dört) hafta içinde gerçekleştirilmelidir. Bu tanımda ana koroner arterler aşağıdakilerden bir ya da daha fazlası olarak ifade edilmektedir: Sol ana kök Sol inen anteriyor (diyagonal dalları dahil) Sol sirkonfleks arter (obtüz marjinal dalları dahil) Sağ koroner arter (distal dalları dahil) Prosedür Konsültan Kardiyoloji Uzmanı tarafından onaylanmalı ve koroner anjiyogram bulgularıyla desteklenmelidir. Aşağıdakiler kapsam dışıdır: Yalnızca bir (1) koroner arterde bir ya da daha fazla prosedür (dalları dahil). İki (2) ya da daha fazla koroner arterde iki prosedür arasında 4 (dört) haftadan fazla aralık. 15. Primer Pulmoner Hipertansiyon Kalbin sağ tarafında sıkışma ve tekleme işaretlerine neden olacak şekilde pulmoner arter basıncında primer ve beklenmeyen artış. New York Heart Association (NYHA) kardiyak imperman sınıflandırmasına göre en az Sınıf IV seviyesinde kalıcı ve geri döndürülemeyen fiziksel imperman söz konusu olmalıdır. Primer pulmoner hipertansiyon teşhisi Konsültan Kardiyoloji Uzmanı veya Solunum Uzmanı tarafından yapılmalı ve aşağıdaki kriterlerden en az üçü (3) kardiyak kateterizasyonla elde edilen verilerle desteklenmelidir: - 30 mm HG veya daha fazla pulmoner arter basıncı; - Sağ kalpte hipertropi ile ilgili EKG bulguları (RV1 artı SV5 > 1,05 mv); - Dinlenmede kan oksijen konsantrasyonunda azalma; ve - Ekokardiyografi: sağ ventrikül çapında > 30 mm artış. NYHA Kardiyak İmperman Sınıflandırması (Kaynak: Güncel Medikal Teşhis ve Tedavi Sürüm 52 ): Sınıf I: Fiziksel aktivitede sınırlandırma yok. Basit fiziksel aktiviteler çabuk yorgunluk, dispne veya anjinal ağrıya neden olmaz.

8 Sınıf II: Fiziksel aktivitede hafif ölçüde sınırlama. Basit fiziksel aktiviteler semptomlara yol açar. Sınıf III: Fiziksel aktivitede önemli ölçüde sınırlama. İstiharatte rahat olmakla birlikte, ancak olağandan daha az aktivite semptomlara yol açar. Sınıf IV: Rahatsızlık söz konusu olmadan fiziksel aktivite gerçekleştirilemez. Dinlenmede dahi semptomlar söz konusu olabilir. Akciğer hastalıkları, kronik hipoventilasyon, pulmoner tromboembolik hastalıklar, kalbin sol tarafı ile ilgili hastalıklar, doğumsal kalp hastalığı, uyuşturucu ya da toksin ile ilişkili pulmoner hipertansiyon özellikle kapsam dışıdır. 16. İleri Evre Akciğer Hastalığı Kronik solunum rahatsızlığına neden olan ileri evre akciğer hastalığı. Bu teşhis aşağıdaki bulguların tamamıyla desteklenmelidir: - 3 (üç) ay farkla 3 (üç) ayrı durumda ölçülen ve sürekli 1 (bir) litreden düşük FEV1 testi sonuçları; ve - Hipoksemi için kalıcı yardımcı oksijen terapisi; ve - 55mmHg veya daha az (PaO2 55 mmhg) kısmi oksijen basıncı sonucu veren arteriyal kan gazı analizi; ve - Dinlenmede dispne. Teşhis Solunum Hekimi tarafından onaylanmalıdır. 17. İleri Evre Karaciğer Yetmezliği Aşağıdaki durumlarla sonuçlanan kalıcı ve geri döndürülemez karaciğer yetmezliği: - Kalıcı sarılık; - Assit; ve - Hepatik ensefalopati. Teşhis Konsültan Gastroenteroloji Uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kaynaklanan karaciğer hastalıkları kapsam dışıdır. 18. Benign (Selim) Beyin Tümörü Aşağıdaki tüm koşulların bulunduğubeyinde benign tümör: Hayati tehlike içermektedir; Beyinde hasara neden olmuştur; Cerrahi müdahaleyle alınmıştır veya ameliyatın mümkün olmaması halinde kalıcı nörolojik defisite yol açmıştır; ve Varlığı Nöroloji Uzmanı veya Nöroşirürji Uzmanı tarafından onaylanmıştır ve Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ya da başka güvenilir görüntülerle elde edilen bulgularla desteklenmektedir. Aşağıdakiler hariçtir: Kistler; Granülomlar; Vasküler Malformasyonlar; Hematomlar; ve Hipofiz bezi ve omurilik tümörleri. 19. Sağırlık (Tam İşitme Kaybı) Hastalık ya da kaza sonucu her iki kulakta tam ve geri döndürülemez işitme kaybı. Teşhis Konsültan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı tarafından gerçekleştirilen odyometre ve duyma eşiği testleri ile belgelendirilmelidir. Bu durum tıbbi prosedürler veya diğer yardımcılarla düzeltilemiyor olmalıdır. Tam ifadesi tüm işitme frekanslarında en az 80 (seksen) desibel kayıp anlamına gelir. 20. Tam Konuşma Kaybı Ses tellerinde yaralanma veya hastalık nedeniyle tam ve geri döndürülemeyen konuşma yetisi kaybı. Konuşamama durumu 12 (on iki) ay süreyle kesintisiz olarak devam etmelidir. Bu teşhis Konsültan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı tarafından sağlanan tıbbi bulgularla desteklenmelidir. Bu durum tıbbi prosedürler veya diğer yardımcılarla düzeltilemiyor olmalıdır.

9 Kısmi konuşma kaybı, fiziksel nedeni olmayan konuşma kaybı ve psikiyatrik nedenli konuşma kaybı kapsam dışıdır. 21. Parkinson Hastalığı (65 Yaş Öncesi İdiyopatik Parkinson Hastalığı) Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından aşağıdaki klinik belirtilerden en az iki tanesi ile kanıtlanacak şekilde İdiyopatik Parkinson Hastalığı kesin teşhisi: - Kas rijiditesi - Tremor - Bradikinezi (anormal hareket yavaşlığı, fiziksel ve mental tepkilerde ağırlık). Teşhis aşağıdaki koşulların tamamıyla desteklenmelidir: - Hastalık tedavi ile kontrol altına alınamamaktadır; - İleriye dönük imperman için somut belirtiler bulunmaktadır; ve - Sigortalının aşağıdaki 6 (altı) Gündelik Yaşam Faaliyetinden en az 3'ünü (üç) destek alarak ya da almayarak en az 6 (altı) ay süreyle kesintisiz olarak gerçekleştiremiyor olması: Gündelik Yaşam Faaliyetleri: 1) Yıkanma: banyo ya da duşta (banyo ya da duşa girmek veya çıkmak da dahil olmak üzere) veya başka yöntemlerle yeterli seviyede yıkanabilme; 2) Giyinme: Her türlü giysiyi, yardımcı öğeyi, yapay uzvu veya diğer cerrahi cihazları gereken şekilde giyme, çıkarma, takma ve çözme becerisi; 3) Aktarma: Yataktan sandalyeye veya tekerlekli sandalyeye geçebilme ve tam tersini yapabilme becerisi; 4) Hareket: Kapalı alanda düz zeminde odalar arasında gidip gelme becerisi; 5) Tuvalet: Yeterli seviyede kişisel hijyen sağlayabilmek amacıyla tuvaleti kullanma ya da büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçlarını başka şekilde giderebilme becerisi; 6) Beslenme: Yiyeceğin hazırlanmasının ardından kendi kendine beslenebilme becerisi. Alkol, uyuşturucu ve toksik madde kaynaklı Parkinson dahil değildir. Bu imperman ile ilgili kapsam, hangisi daha önce olursa 65 (altmış beş) yaşında veya sona erme tarihi itibariyle sona erecektir. 22. Alzheimer Hastalığı/Şiddetli Demans (65 Yaş Öncesinde) Aşağıdakilerin tamamı ile kanıtlanan tam Alzheimer hastalığı teşhisi: - Bellek impermanı ve icra fonksiyonlarının (sıralama, organize etme, özetleme ve planlama) kaybını da içeren ve mental ve sosyal fonksiyonlarda ciddi düşüşle sonuçlanan entelektüel kapasite kaybı - Kişilik değişikliği - Bilişsel fonksiyonlarda azalmanın kademeli olarak başlayıp kesintisiz devam etmeesi - Şuur bozukluğu yoktur - Tipik nöropsikolojik ve nörogörüntüleme bulguları (örn. BT tarama) - Bu hastalıkta kesintisiz gözetim gereklidir (günde 24 saat) [65 yaş öncesi]. Gözetim ihtiyacı ve teşhis Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Aşağıdakiler kapsam dışıdır: - Beyin ve sistemsel bozukluklardan veya psikiyatrik koşullardan kaynaklanan diğer demans biçimleri. - Alkolle ilişkili beyin hasarı. Bu imperman ile ilgili kapsam, hangisi daha önce olursa 65 (altmış beş) yaşında veya sona erme tarihi itibariyle sona erecektir. 23. Fulminan Hepatit Hızlı bir şekilde karaciğer yetmezliğine neden olan karaciğerin Hepatit virüsü tarafından submasif - masif nekrozunun. Bu teşhis aşağıdakilerin tamamıyla desteklenmelidir: karaciğer boyutunda hızlı düşüş; lobüllerin bütününde nekroz ve sonuç olarak çöken retiküler iskele; karaciğer fonksiyon testlerinde hızlı bir düşüş;

10 derinleşen sarılık; hepatik ensefalopati; ve bilinen karaciğer hastalığı geçmişi bulunmaması. Teşhis Konsültan Gastroenteroloji Uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Akut Hepatit enfeksiyonu veya yalnızca taşıyıcı olma durumu teşhis kriterlerini karşılamaz. Aşağıdakiler kapsam dışıdır: - Diğer tüm viral dışı akut karaciğer yetmezliği nedenleri (parasetamol veya aflatoksin intoksikasyonu dahil). - İntravenöz uyuşturucu kullanımı ile ilişkili fulminan viral hepatit. 24. Ansefalit (Akut Viral Ansefalit) Viral enfeksiyon kaynaklı beyin maddesinde şiddetli enflamasyon (serebral yarımküre, beyinsapı veya beyincik) ve sonuç olarak oluşan kalıcı nörolojik defisit. Bu teşhis Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylanmalı ve kalıcı nörolojik defisit en az üç (3) ay için belgelenmelidir. HIV, bakteri ve protozoal enfeksiyon kaynaklı ansefalit kapsam dışıdır. 25. Poliomyelit Aşağıdaki koşulların bulunduğu ve Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylananpoliomyelit: Neden olarak Polyovirüs belirlenmiştir; Uzuv kaslarında veya solunum kaslarında felç söz konusu olmalı ve 3 ay süreyle devam etmelidir. Guillain-Barre sendromu gibi diğer felç nedenleri özellikle kapsam dışıdır. 26. Bakteriyel Menenjit Beyin membranları ve omurilikte şiddetli enflamasyonla sonuçlanan bakteriyel enfeksiyon ve sonuç olarak şiddetli, geri döndürülemez ve kalıcı nörolojik defisit. Nörolojik defisit en az üç (3) ay süreyle devam etmelidir. Bu teşhis aşağıdaki şekilde onaylanmalıdır: Lomber ponksiyon ile serebrospinal sıvıda bakteriyel enfeksiyon bulunması; ve Konsültan Nöroloji Uzmanı. HIV enfeksiyonu durumunda Bakteriyel Menenjit, aseptik, viral, parazitik veya infektöz olmayan menenjit kapsam dışıdır. 27. Majör Kafa Travması Kaza sonucu kafa travması ve sonuç olarak kaza tarihinden itibaren en az üç (3) ay sonra değerlendirilecek kalıcı nörolojik defisit. Bu teşhis Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylanmalı ve Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi ya da başka güvenilir görüntülerle elde edilen kesin bulgularla desteklenmektedir. Kaza yalnızca ve doğrudan kaza sonucu gerçekleşen, şiddetli, harici ve görülür nedenlerden kaynaklanmalı ve diğer nedenlerden bağımsız olmalıdır. Aşağıdaki 6 Gündelik Yaşam Faaliyetinden en az 3'ü destek alarak ya da almayarak gerçekleştirilemiyor olmalıdır: Gündelik Yaşam Faaliyetleri: i. Yıkanma: Banyo ya da duşta (banyo ya da duşa girmek veya çıkmak da dahil olmak üzere) veya başka yöntemlerle yeterli seviyede yıkanabilme; ii. Giyinme: Her türlü giysiyi, yardımcı öğeyi, yapay uzvu veya diğer cerrahi cihazları gereken şekilde giyme, çıkarma, takma ve çözme becerisi; iii. Aktarma: Yataktan sandalyeye veya tekerlekli sandalyeye geçebilme ve tam tersini yapabilme becerisi; iv. Hareket: Kapalı alanda düz zeminde odalar arasında gidip gelme becerisi; v. Tuvalet: Yeterli seviyede kişisel hijyen sağlayabilmek amacıyla tuvaleti kullanma ya da büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçlarını başka şekilde giderebilme becerisi; vi. Beslenme: Yiyeceğin hazırlanmasının ardından kendi kendine beslenebilme becerisi. Aşağıdakiler hariçtir: Omurilik yaralanması; ve Başka nedenlerden kaynaklanan kafa travması.

11 28. Apalik Sendromu (Persistan Vejetatif Durum) Beyin sapı zarar görmezken beyin korteksinin genel nekrozu. Kesin teşhis Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından onaylanmalı ve bu durum herhangi bir iyileşme ihtimalinin söz konusu olmadanolmadığı en az bir (1) ay boyunca medikal olarak belgelenmelidir. 29. Progresif Skleroderma Cilt, kan hücreleri ve iç organlarda progresif difüze fibroza neden olan sistemik kolajen vasküler hastalığı. Bu teşhis biyopsi ve serolojik bulgularla kesin olarak desteklenmeli ve bozukluk; kalp, akciğer veya böbrekleri de içerecek şekilde sistemik kısımlara ulaşmış olmalıdır. Aşağıdakiler hariçtir: Lokal skleroderma (lineer skleroderma veya morfe); Eozinofilik fasiit; ve CREST sendromu. 30. Lupus Nefriti ile Sistemik Lupus Eritematozus Kişinin kendi böbrek dokusuna yönelen otoantikorların gelişmesiyle tanımlanan multisistem, multifaktöriyal, otoimmün bozukluk. İşbu sözleşme kapsamında sistemik lupus eritematozus, böbrekler ile ilgili sistemik lupus eritematozus formları ile sınırlı olacaktır (Sınıf III - Sınıf V Lupus Nefriti, böbrek biyopsisi ile ve WHO sınıflandırmasına uygun şekilde belirlenir). Nihai teşhis Romatoloji, İmmunoloji veya Nefroloji alanlarından birinde uzmanlaşmış yetkili bir doktor tarafından yapılmalıdır. Lupus Nefriti WHO Sınıflandırması: Sınıf I: Minimal Değişiklik Lupus Glomerülonefrit Sınıf II: Mesanjiyal Lupus Glomerülonefrit Sınıf III: Fokal Segmental Proliferatif Lupus Glomerülonefrit Sınıf IV: Difüze Proliferatif Lupus Glomerülonefrit Sınıf V: Membranöz Lupus Glomerülonefrit Sınıf VI: İleri Sklerotik Glomerülonefrit. 31. Aplastik Anemi Anemi, nötropeni ve trombositopeni ile sonuçlanan ve aşağıdakilerden en az biri ile tedavi gerektiren kronik persistan kemik iliği yetmezliği: Kan nakli; İlik uyarıcı maddeler; İmmünosupresif maddeler; veya Kemik iliği nakli. Sigortalı Kişi en az art arda üç (3) aydır tedavi görüyor olmalıdır. Teşhis kemik iliği biyopsisini temel alıyor olmalı ve Konsültan Hematoloji Uzmanı tarafından onaylanmalıdır. Aşağıdaki üç (3) değerden en az ikisi (2) söz konusu olmalıdır: Mutlak nötrofil sayımı milimetreküpte 500'den az; Mutlak retikülosit sayımı milimetreküpte 'den az; ve Platelet sayımı milimetreküpte 'den az. 32. Motor Nöron Hastalığı Korteks omurilik yolu ve anteriyor boynuz hücrelerinde veya aşağıdakiler de dahil olmak üzere bulber eferent nöronlarda progresif dejenerasyonla tanımlanan motor nöron hastalığı: Amiyotrofik lateral skleroz (ALS veya Lou Gehrig hastalığı) Primer lateral skleroz (PLS) Progresif kas atrofisi (PMA) Progresif bulber felci (PBP) Bu teşhis Konsültan Nöroloji Uzmanı tarafından progresif ve kalıcı nörolojik defisite yol açıyor olarak onaylanmalıdır. Hastalığın sonucu olarak kişi altı (6) Gündelik Yaşam

12 Faaliyetinden en az üçünü (3) üç (3) aylık kesintisiz bir süre boyunca kendi başına gerçekleştiremiyor olmalı ve herhangi bir iyileşme ihtimali söz konusu olmamalıdır. Gündelik Yaşam Faaliyetleri: i. Yıkanma: Banyo ya da duşta (banyo ya da duşa girmek veya çıkmak da dahil olmak üzere) veya başka yöntemlerle yeterli seviyede yıkanabilme; ii. Giyinme: Her türlü giysiyi, yardımcı öğeyi, yapay uzvu veya diğer cerrahi cihazları gereken şekilde giyme, çıkarma, takma ve çözme becerisi; iii. Aktarma: Yataktan sandalyeye veya tekerlekli sandalyeye geçebilme ve tam tersini yapabilme becerisi; iv. Hareket: Kapalı alanda düz zeminde odalar arasında gidip gelme becerisi; v. Tuvalet: Yeterli seviyede kişisel hijyen sağlayabilmek amacıyla tuvaleti kullanma ya da büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçlarını başka şekilde giderebilme becerisi; vi. Beslenme: Yiyeceğin hazırlanmasının ardından kendi kendine beslenebilme becerisi. BÖLÜM V ORTAK HÜKÜMLER 1. SÖZLEŞMENİN TAMAMI DEĞİŞİKLİKLER: İşbu Özel Şartların, bir sureti Poliçeye iliştirilmiş olup Özel Şartlar, Şirketçe onaylanan ve Sigorta Poliçe sinde belirtilen, işbu Poliçenin bir parçasını oluşturan Başvuru Formu, Sağlık Beyanının aslı, eğer varsa, Ek Sözleşmeler/zeyillerin yanı sıra Sigortalı tarafından imzalanan ve şirkete ibraz edilen diğer sözleşme değişikliklerinin aslı ile Şirket tarafından imzalanan diğer tüm zeyilleri, değişiklikleri veya istisnalarla birlikte, sigorta sözleşmesinin tamamını oluşturur. Sözleşme başvurusunda sunulan tüm belge asılları, aldatmaya yönelik olmadığı sürece, taahhüt değil beyan olarak kabul edilecektir. Şirkete sunulan asıl Başvuru Formunda ve/veya Şirkete ibraz edilen ve Şirketçe onaylanan her türlü yazılı veya imzalı Başvuru Formu Değişikliklerinde açıkça belirtilmedikçe hiçbir Beyan Sözleşmeyi hükümsüz kılmak veya bir tazminat talebine karşı savunmak amacıyla kullanılmayacaktır. 2. DEĞERLENDİRME: İşbu Poliçe Sigorta Başvuru Formundaki beyanatlara dayanarak ve Poliçe Teminat Tablosunda belirlenen prim ödemesi dikkate alınarak tanzim edilir. Sigortalı tarafından Başvuru Formunda verilen ve riskin Şirket tarafından kabulünü etkileyen beyanlarda gerçeğin gizlenmesi veya yalan beyanda bulunulması Poliçeyi en başından hükümsüz kılar. 3. POLİÇENİN YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ: İşbu Poliçe, Sigorta Belgesinde belirtilen Poliçe Başlangıç Tarihinde, ilk prim ödemesinin yapılması ile beraber yürürlüğe girer. İşbu Poliçe, yürürlüğe girdikten sonra, herhangi bir tazminat ödemesi olmaması durumunda Sigorta Belgesinde belirtilen Bitiş Tarihine kadar yürürlükte kalacak ve o tarihten sonra, işbu Poliçede ortaya konulan Yenileme Koşulları ve Temerrüt Süresi nin tümünün eksiksiz karşılanması kaydıyla yenilenebilecektir. Tüm sigorta süreleri Sigortalının adresinde saat de başlar ve biter. İlk başvuru yapıldığında teminat başvuru tarihinde başlar, ilk primin ödenmemesi durumunda işbu Poliçe başvuru tarihinden geçerli olmak üzere hükümsüzdür. 4. YENİLEME KOŞULLARI: İş bu poliçe, Genel Şartlar ve işbu Özel Şartlara tabi olarak, Şirket in yenileme tarihinde yürürlükte bulunan prim oranları üzerinden belirlenecek prim toplamanın ödenmesi mukabilinde ve sigortalının yenileme tarihindeki risk sınıfına ve yaşına göre; ayrıca gerektiğinde sigorta edilebilirliğinin şirkete tatmin edici bir şekilde kanıtlanması şartıyla ve herhalde Şirket in onayıyla yenilenebilir.prim oranları, prim oran tablosuna göre, poliçenin her yıl dönümünde değişebilir

13 Bu poliçe sigortalının ölümü, tam maluliyeti, kritik hastalıklar teminatı kapsamında tazminat ödemesi yapılması durumunda ve sigortalının yaşını altmışdört (64) doldurmasını izleyen ilk poliçe yıldönümü tarihinde yenilenmez. İş bu poliçe yenileme kapsamı altına alınmaması durumunda, yenileme tarihinden önce doğmuş olabilecek tazminat hakkı saklı tutulacaktır. 5. TEMERRÜT SÜRESİ: Vadesi dolan her prim için otuz (30) günlük bir temerrüt süresi tanınır ve bu süre boyunca Fesih hükmüne uygun olarak feshedilmediği sürece Poliçe yürürlükte kalır. Sigortalı, Poliçenin yürürlükte olduğu süre boyunca Şirkete karşı primi ödemekle yükümlüdür. Temerrüt süresinde hasar oluşması durumunda, söz konusu sürede vadesi dolmuş ve ödenmemiş her prim ödemeden mahsup edilecektir. 6. POLİÇENİN TEKRAR YÜRÜRLÜĞE KONULMASI: İşbu Poliçenin prim ödenmemesi nedeniyle feshedilmesi halinde, Şirket tarafından sonraki her türlü primin kabulü ve poliçenin tekrar yürürlüğe konulması sadece Şirket in takdirindedir ve sadece poliçe tekrar yürürlüğe konulduktan sonra oluşan hasarları kapsar. Şirket in onayıyla Poliçe, a) Poliçenin tekrar yürürlüğe konulması için yazılı başvuruda bulunulması; b) Şirketin tatminkar bulacağı şekilde sigorta edilebilirik kanıtının ibrazı; ve c) Tekrar yürürlüğe konulma tarihi itibariyle gerekli prim tutarının doksan (90) gün içerisinden ödenmesi şartıylatekrar yürürlüğe konulabilir. Bu tür bir tekrar yürürlüğe koyma durumunda sadece bu tarihten sonraki doksan (90) günden (muafiyet süresinden) sonra ortaya çıkan Teminat Kapsamındaki Kritik Hastalığı kapsar. Multipl Skleroz için muafiyet süresi 180 gündür. 7. YAŞIN YANLIŞ BEYAN EDİLMESİ: Sigortalının yaşının resmi kayıtlara göre olduğundan küçük beyan edilmesi durumunda, işbu Poliçe çerçevesinde ödenecek tüm tutarlar, ödenmiş olan prim doğru yaş üzerinden alınmış gibi indirime tabi tutulacaktır. Sigortalının yaşının resmi kayıtlara göre olduğundan büyük beyan edilmesi durumunda, Şirket, bu nedenle fazladan ödenmiş primi iade edecektir. Sigortalının gerçek yaşının işbu Poliçe ile sağlanan teminatın Şirketçe verilmesine engel olması ya da ilgili prim veya primlerin kabul edilmesinden önce sona erecek olması durumunda, Şirketin, Sigortalının esasen teminat kapsamında olmadığı bu dönemler için, sorumluluğu Poliçe tarafından teminat kapsamına alınmayan bu dönemler için ödenmiş primlerin, yazılı talebi üzerine Sigorta Ettirene iadesi ile sınırlı olacaktır. 8. TAZMİNAT TALEP BİLDİRİMİ: Kritik Hastalığının Tanısının konulmasını takip eden otuz (30) gün içerisinde, yazılı tazminat talep bildiriminin Şirket ibraz edilmesi gerekir. Vefat durumunda, Şirket e derhal veya makul olan en kısa sürede yazılı bildirim gereklidir. Şirkete veya yetkili bir acentesine, Sigorta Ettiren/Sigortalı tarafından ya da bunların adına, Sigortalının kimliğini tanıtıcı resmi evraklarla birlikte yapılacak yazılı bildirim, Şirkete yapılmış tebligat sayılacaktır. Sigorta veya menfaatler sigorta şirketinin talep etmiş olduğu evrakları tamamlamaktan sorumludur. Bu evrakların listesi şirketin adresindeki internet sayfasından alınabilecektir. 9. TAZMİNAT TALEBİNİN İSPATI: Şirket bir tazminat talep bildirimi alınca, Kritik Hastalık veya Cerrahi Müdahale kanıtını oluşturmak üzere, talep sahibinden gerekli tüm bilgi ve belgeleri isteyecektir. 10. TAZMİNAT ÖDEME ZAMANI: İşbu Poliçe çerçevesindeki tüm tazminatlar, hasarın yazılı kanıtının Şirketin tatminkar bulacağı şekilde ibraz edilmesini müteakip en geç 7 iş günü içinde ödenecektir. 11. TAZMİNATIN KİMLERE ÖDENECEĞİ: İşbu Poliçe çerçevesindeki tüm tazminatlar hayatta ise Sigortalıya, hayatta değil ise Lehdara ödenecektir.

14 12. TIBBİ MUAYENE: Şirket, masrafı kendisine ait olmak üzere, işbu Poliçe çerçevesindeki bir tazminat talebinin sonuçlandırılma süresi içerisinde makul olarak gerekebilecek sıklıkta ve zamanlarda bizzat muayene edilmesini ve ek kanıt gösterilmesini, vefat durumunda ise yasalara engel teşkil etmiyorsa otopsi yapılmasını isteme hak ve olanağına sahip olacaktır. 13. POLİÇENİN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI: İşbu Poliçe çerçevesindeki teminatlar; Temerrüt süresi sonunda Poliçeye ait ödenmemiş prim bulunması; Sigortalının altmışdört (64) yaşını doldurmasını izleyen ilk Poliçe Yıldönümü Tarihinde; Sigorta Poliçesinde belirtilen Poliçe Sona Erme Tarihinde; Sigortalının vefatı halinde veya Sigortalıya Kritik Hastalıklar Teminatı ödenmesi durumunda kendiliğinden ve derhal sona erecektir. İşbu Poliçenin yürürlükten kalkması halinde, bu tarihten önce doğmuş olabilecek tazminat hakkı saklı kalacaktır. 14. LEHDARIN DEĞİŞTİRİLMESİ: İşbu Poliçe çerçevesinde yapılacak hiçbir Lehdar değişikliği, söz konusu değişiklik Şirket e yazılı olarak ihbar edilmedikçe geçerli sayılmayacaktır. 15. POLİÇE DEVRİ/TEMLİK: İşbu Poliçeden doğan talep hakları devredilemez/temlik edilemez. Bu temlik/devir yasağına aykırı olarak yapılacak herhangi bir temlik Şirketi bağlayıcı olmayacaktır. 16. ÜLKE YASALARINA UYGUNLUK: İşbu Poliçenin herhangi bir hükmünün Poliçe Başlangıç Tarihinde Sigortalının o tarihte ikamet ettiği ülkenin yasalarıyla çelişmesi halinde, bu yasaların asgari şartlarına uyacak şekilde değiştirilir. 17. POLİÇE YILDÖNÜMÜNDE PRİM ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK: Şirket, her yıl Poliçe Başlangıç Tarihi itibariyle Poliçe Başlangıç Tarihinin yıldönümünden otuz (30) günden az olmamak kaydıyla, poliçenin prim oranlarında değişiklik yaptığını Sigortalıya ön yazılı ihbar ya da Sigortalının Şirket kayıtlarındaki en son adresine posta yoluyla bildirebilir. 18. GEÇERLİ HUKUK: İşbu Poliçe, sigorta Poliçe sinde belirtilen ödemenin yapıldığı yer olan Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tâbidir. Bu poliçeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleriyetkilidir. 19. YASA DEĞİŞİKLİKLERİ: Vergi kanununda olabilecek her türlü değişiklik olması veya Şirkete yeni harçlar ve vergiler konulması veya Şirket in işleyişini ele alan yasa veya yönetmeliklerde değişiklik olması halinde, Şirket uygun gördüğü takdirde Poliçenin hükümlerini ve şartlarını değiştirebilir.

BANA ÖZEL HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

BANA ÖZEL HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI BANA ÖZEL HAYAT SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu sigorta, sözleşme başlangıcında sigorta yaptıran kişiye bildirilen aşağıdaki şartlar dâhilinde belirtilen rizikolardan herhangi birinin

Detaylı

Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Önce Sen ÖN KAPAK İÇİ Yıllık Hayat Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Yaşamsal risk taşıyan tehlikeli hastalıklarda yanınızdayız! NN Hayat ve Emeklilik, Yıllık

Detaylı

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR.

Öz olarak : ÖNCEDEN YAPILAN KANSER SİGORTASI HASTAYI TEŞHİS ESNASINDA MADDİ KAYGILARDAN ARINDIRMAYA FAYDALI OLACAKTIR. Cilt kanseri hariç her türlü kanser teşhisi (sigorta başlangıç tarihinden önce olmayan ) Sonucu sigortalıya ödeme yapan bir sigorta sistemidir. Aşağıda ilgili sigorta özel şartlarından ilgili hususlar

Detaylı

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç)

Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser sigortası Kanser Hastalığı (Cilt Kanseri hariç) Kanser Kanser Hastalığı, yeni anormal hücrelerin fokal otonom bir şekilde çoğalarak normal dokulara yayılması olarak tanımlanır. Böyle bir kanser,

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL ŞARTLAR YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI YILLIK HAYAT SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTANIN KONUSU Sigortalının sigorta süresi içerisinde yaşamını kaybetmesi halinde, sözleşmede yazılı olan

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

KORUMA ÇEMBERİ ÖZEL ŞARTLARI

KORUMA ÇEMBERİ ÖZEL ŞARTLARI KORUMA ÇEMBERİ ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU Bu sigorta, sözleşme başlangıcında bildirilen, sigorta süresi içinde Koruma Çemberi Ferdi Kaza Sigortası yaptıran kişilere aşağıdaki şartlar dâhilinde

Detaylı

KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI

KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI KORUMA PLANI ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu sigorta, sözleşme başlangıcında sigorta yaptıran kişiye bildirilen aşağıdaki şartlar dâhilinde belirtilen rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU TEHLİKELİ HASTALIK TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Sigortanın Kapsamı Madde1- Seyahat sağlık sigortası ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI

PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI PENİS KAZALARI POLİÇE TEMİNAT KAPSAMI İşbu hüküm ve koşullar, sunulan teminat kapsamına ilişkin bilgi vermektedir. Önerilen poliçeyi kabul etmeniz halinde kişisel poliçeniz size gönderilecektir. Erkekpaketi.com

Detaylı

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI

13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI 13 SORUDA HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTALARI Zorunlu Hekim Sorumluluk (Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk), Hekim Hukuk Asist, Hekim Plus Poliçeleri 1 1) TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Başvurular Madde 4-Teminat Kapsamına Dahil Olan Hastalıklar 4-1 5 Büyük Hastalık Kapsamlı 4-1-1

Detaylı

Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası

Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Her Eve Lazım Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Sigortalıyı kazalara karşı koruma altına alırken aynı zamanda Cigna Finans Ayrıcalıklar Kulübü üyesi yaparak geleneksel Türk

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık.

- Doğuştan Varolan Hastalık: Kalıtsal faktörlerin veya gebelik sırasında edinilmiş şikayetlerin sonucu olarak doğum esnasında mevcut olan hastalık. ZURICH SİGORTA YARDIM HİZMETLERİ Sigortalı Kişi Poliçenin adına kesildiği kişi anlamındadır. Lehdar 1.Sigortalı kişi, 2.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları, 3.Sigortalı

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI TAZMİNAT TALEP FORMU * Lütfen, tüm soruları yanıtlayınız Gerekli durumda ek kağıt kullanabilirsiniz * Tüm fatura asılları ve medikal belgeleri forma ekleyiniz Poliçe No: Başlangıç

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları

Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları Seyahat Araç Destek Sigortası Genel Şartları A -Sigortanın Kapsamı A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının karayolunda kullanılabilen motorlu aracı ile daimi ikametgah adresi dışındaki

Detaylı

TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTANIN KONUSU Tehlikeli Hastalıklar, sigortalının kapsamdaki hastalıklardan birine yakalanması şartını arayan ve sigortalının böyle bir hastalığa yakalanması

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu

Kredi Koruma Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

MERSİS Numarası: 0068006493600013 Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri

MERSİS Numarası: 0068006493600013 Faaliyet konusu: Hayat grubu ve kaza sigortaları ile bireysel emeklilik faaliyetleri En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DOĞALGAZ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER En az 2 (iki) nüsha olarak düzenlenen bu form; sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER FERDİ BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI

TRİAJ UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; ciddi yaşamsal tehlikesi olan hastanın zaman geçirmeden değerlendirilmesini ve müdahalesini sağlamak için hastanın ilk değerlendirmesini yaparak hasta akışını sürdürmek, birim

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

Hobi Kulüpleri. Psikolojik Destek. Kişisel Çözüm Danışmanı VIP Hizmetler Alışveriş İndirimi. Medikal Asistans

Hobi Kulüpleri. Psikolojik Destek. Kişisel Çözüm Danışmanı VIP Hizmetler Alışveriş İndirimi. Medikal Asistans Hobi Kulüpleri Vakıf Emeklilik te bireysel emeklilik sözleşmesi bulunanlar ayrıcalıklı Yaşam Kulüpleri dünyasında kapsamlı sağlık hizmetlerinden danışmanlığa, eğitimden spora birçok alanda hayatlarına

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz.

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz. BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu

Detaylı

BES İNİZE VE GELECEĞİNİZE BESBELLİ DESTEK!

BES İNİZE VE GELECEĞİNİZE BESBELLİ DESTEK! BES İNİZE VE GELECEĞİNİZE BESBELLİ DESTEK! BESBELLİ DESTEK HAYAT SİGORTASI AVANTAJLARINIZ I. Hedeflediğiniz Birikimleriniz Güvence Altında BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası ile sigortalının vefat riskine

Detaylı

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek 2 Egzersiz programına başlamadan önce bireyin aşağıdaki değerlendirmesinin

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek...

Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Gelecek ufuklara güvenle bakabilmek... Her şey yolunda giderken, beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız alt üst olabilir. En değerli varlığınız çocuklarınızın başladıkları eğitim hayatlarını aynı standartlarda

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön

AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI. Başa Dön AVS ACİL VAKALAR SİGORTASI Başa Dön Teminat Kapsamı Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren sağlık

Detaylı

KREDİ BORCU ÖDEME GÜVENCESİ SİGORTASI

KREDİ BORCU ÖDEME GÜVENCESİ SİGORTASI KREDİ BORCU ÖDEME GÜVENCESİ SİGORTASI Genel Özellikler Kredi Borcu Ödeme Güvencesi Sigortası ürününüyle, kredi müşterilerinin iş durumlarına bağlı olarak İstek Dışı İşsizlik, Kritik Hastalıklar veya Geçici

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEK HASTALIKLARI -2 PROF. DR. SARPER ERDOĞAN İşe Giriş Muayeneleri Aralıklı kontrol muayeneleri (periyodik muayeneler) Sağlık Eğitimi 1 İşe Giriş

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KORU MAKİNE KIRILMASI SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettiren kişiye, yapılacak sözleşmeye ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sigorta

Detaylı

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI

YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI YENİ KART BORCUM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU İşbu Kredi Kartı Koruma Sigortası Özel Şartları, Sigorta Ettiren tarafından sigorta sözleşmesi başlangıcında Sigortacı ya bildirilen ve

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Neden Vitalis Sağlık Sigortası? Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz

Detaylı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 4. TEMİNATLAR... 5 4.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO

ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ DOĞUM YERİ CİNSİYETİ MEDENİ HALİ BABA ADI ANNE ADI UYRUĞU BOY KILO SİGARA(Adet/GünALKOL(Kadeh/Hafta) VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİ TC KİMLİK NO EĞİTİM DURUMU ÇALIŞMA DURUMU MESLEĞİ

Detaylı

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :...

İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü. Kaza Tarihi :... Kaza Gününde İşbaşı Saati :... Kazanın olduğu saat :... EK-2 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU Düzenlenme tarihi... 1 İ şy eri ni n Unvanı : SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No : Adresi : Tel No. ve E-mail : İşçi Sayısı : Erkek Kadın Genç Çocuk Özürlü Toplam

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 4 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 5 5. TEMİNATLAR... 6 5.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü

460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI. Ürün Yönetim Müdürlüğü 460 ARTI FERDİ KAZA SİGORTASI Ürün Tanımı Artı Ferdi Kaza Sigortası; NEDİR? Gerçekleşebilecek bir kaza halinde, sigortalının seçmiş olduğu limitler dahilinde Vefat ve Sürekli Sakatlık risklerini bir yıl

Detaylı

FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI FERDİ KAZA VE ACİL TIBBİ GİDERLER TEMİNATI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Gerekli primin ödenmesi karşılığınca Sigortacı, Sigortalı Kişiyi (Kişileri), burada, Teminat Bölümlerinde açıklandığı şekilde tazmin edecektir.

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI

HAYAT SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU STANDART KRİTİK HASTALIK SİGORTASI En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

Avukat sorumluluk sigortası nedir?

Avukat sorumluluk sigortası nedir? Avukat sorumluluk sigortası nedir? Sigortalı nın Mesleki Hizmetleri nelerdir? Avukatlık Kanunu uyarınca yasal merciler önünde yürütülen bilirkişilik ve benzeri görevler... Görev Aksatma Hata Yanlış, Hatalı,

Detaylı

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017

TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 TEMEL SIGORTA WEB EKİM 2017 SORU 1: Grup Hayat Sigortası yapılabilmesi için aynı tüzel kişiliğe bağlı olarak çalışan sigortalı sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) 5 B) 10 C) 15 D)

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750

Prim Tutarları (4. Basamak) Risk Grubu Prim Miktarı (TL) I. Grup 150 II. Grup 300 III. Grup 500 IV. Grup 750 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ

YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ YABANCI SAĞLIK SİGORTA POLİÇESİ Başlama Tarihi: 14.05.2018-12:00 Bitiş Tarihi: 14.05.2019-12:00 Süre: 365 Tanzim Tarihi : 08.03.2017 Tanzim Yeri: İSTANBUL Ortak No: Ürün Kodu: 600 Poliçe / Yenileme No:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABIM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI

KREDİLİ MEVDUAT HESABIM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI KREDİLİ MEVDUAT HESABIM GÜVENDE ÖZEL ŞARTLARI MADDE 1: SİGORTANIN KONUSU: İşbu sigorta, sözleşme başlangıcında 18-64 yaş arasında olup Kredili Mevduat Hesabım Güvende Sigortası yaptıran kişiye bildirilen,

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı