Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY"

Transkript

1 I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY

2 II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : Bas Nisan STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III SUNUM İcra ve İflas Kanunu muzda; yönetimsel hatalar, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif düzenlemeler yapılmıştır. Satır başları itibariyle işbu kurumları; -İflas -İflasın Ertelenmesi -Konkordato -Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato -ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma şeklinde sıralamak mümkündür. İflas ve İflasın Ertelenmesi sonrası yaptığım bu çalışmada; dürüst bir borçlunun vaki ödeme teklifinin, konkordatoya tabi alacaklıların kanunda öngörülen belirli bir çoğunluğu tarafından kabulü ve yetkili makamın onayı ile gerçekleşen kollektif bir cebri icra müessesesi olan Konkordato ya yer verilmiştir. Herkes İçin Hukuk serisinde yer alacak bir başka kitapçıkta buluşmak üzere. Av. Osman OY

4 V İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KONKORDATONUN HUKUKİ MAHİYETİ 1. GENEL OLARAK KONKORDATO KONKORDATONUN SAĞLADIĞI İMKANLAR KONKORDATONUN ÇEŞİTLERİ ADİ KONKORDATO/İFLASTAN ÖNCE KONKORDATO/İFLAS DIŞI KONKORDATO İFLASTAN SONRA KONKORDATO/İFLAS İÇİ KONKORDATO MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VADE KONKORDATOSU TENZİLAT KONKORDATOSU VADE VE TENZİLAT KAPSAMLI KONKORDATO SEÇENEKLİ KONKORDATO KONKORDATONUN ORGANLARI İCRA MAHKEMESİ KONKORDATO KOMİSERİ VEYA İFLAS İDARESİ KONKORDATO ALACAKLILAR TOPLANTISI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ YARGITAY...7 İKİNCİ BÖLÜM ADİ KONKORDATO (İFLASTAN ÖNCEKİ KONKORDATO 1. ADİ KONKORDATO (İFLASTAN ÖNCEKİ KONKORDATO) SÜRECİ GÖREVLİ/YETKİLİ MAHKEME KONKORDATO TALEBİ ÖDEME PROJESİ AYRINTILI BİLANÇO...15

5 VI 5.1. KONKORDATOYA TABİ AKTİF RAHİNLİ ALACAKLAR TEMLİK EDİLMİŞ OLAN ALACAKLAR MÜLKİYETİ MUHAFAZA KAYDI İLE YAPILMIŞ OLAN SÖZLEŞMELER TİCARİ İŞLETME REHNİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ İMTİYAZLI ALACAKLAR KAMU ALACAKLARI İHTİYATİ TEDBİRLE SINIRLANAN TAŞINMAZLAR TAPUYA ŞERH EDİLEN SATIŞ VAADLERİ KONKORDATOYA TABİ PASİF BORÇLUNUN KABUL ETTİĞİ ALACAKLAR BORÇLUNUN AYRINTILI BİLANÇOSUNDA BİLDİRDİĞİ ALACAKLAR TETKİK MERCİNİN NİSABA DAHİL EDİLMESİNE KARAR VERDİĞİ ÇEKİŞMELİ ALACAKLAR KONKORDATO TALEBİNİN NAZARA ALINMASI ŞARTLARI KONKORDATO TALEBİNİN İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNCE İNCELENMESİ İCRA HAKİMLİĞİNCE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI KONKORDATO TALEBİNİN İLANI KONKORDATO TALEBİNE İTİRAZ BORÇLUNUN DİNLENMESİ BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ TETKİK MERCİİ HAKİMİNİN İNCELEME SONRASI MÜHLET VEYA MÜHLET TALEBİNİ REDDETMESİ MÜHLET KARARI KONKORDATO KOMİSERİ TAYİNİ BORÇLU TARAFINDAN MASRAF BEDELLERİNİN DEPO EDİLMESİ MÜHLET TALEBİNİN REDDİ MÜHLET KARARINA İTİRAZ KONKORDATO MÜHLETİNİN İLANI KONKORDATO MÜHLETİNİN UZATILMASI VE/VEYA KALDIRILMASI ALACAKLILARI DAVET VE ALACAKLARIN BİLDİRİLMESİ ALACAKLILAR HAKKINDA BORÇLUNUN BEYANI...29

6 VII 18. ALACAKLILARIN TOPLANMASI KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN LAZIM GELEN ÇOĞUNLUK KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN GEREKLİ OLAN ÇOĞUNLUK KONKORDATO ÇOĞUNLUĞUNUN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINAN ALACAKLAR KONKORDATONUN MAHKEMEDE İNCELENMESİ KONKORDATONUN TASDİKİ İÇİN GEREKLİ OLAN GEREKLİ OLAN ÇOĞUNLUK KONKORDATONUN TASDİKİ İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR TASDİKİN İLANI KANUN YOLLARINA BAŞVURMA KONKORDATO MÜHLETİNİN HUKUKİ SONUÇLARI MÜHLETİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI MÜHLETİN BORÇLU BAKIMINDAN SONUÇLARI TAKİP YASAĞI TAKİP YASAĞININ İHTİYATİ HACİZLERE ETKİSİ TAKİP YASAĞININ PARAYA ÇEVRİLMİŞ HACİZLERE ETKİSİ TAKİP YASAĞININ NETİCELENMİYEN TAKİPLER ÜZERİNE ETKİSİ TAKİP YASAĞININ İFLAS TAKİBİNE ETKİSİ TAKİP YASAĞININ TETKİK MERCİİ NEZDİNDEKİ İTİRAZIN REDDİ VE İTİRAZ YARGILAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TAKİP YASAĞININ KAMU ALACAKLARINA ETKİSİ TAKİP YASAĞININ REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TAKİBİNE ETKİSİ TAKİP YASAĞININ İSTİSNALARI RÜÇHANLI ALACAKLAR REHİNLİ ALACAKLAR KONKORDATO MÜHLETİNİN GENEL OLARAK DAVALARA ETKİSİ KONKORDATONUN SATIŞ VAATLERİNE ETKİSİ KONKORDATO MÜHLETİNİN TAHLİYE DAVALARINA, İLAMLARA VE TAKİPLERE ETKİSİ KONKORDATO MÜHLETİN AYNİ HAKLARA ETKİSİ TAKİP YASAĞININ İHTİYATİ TEDBİRLERE ETKİSİ TAKİP YASAĞININ MÜŞTEREK BORÇLU VE KEFİLLERE ETKİSİ ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERE MÜHLETİN ETKİSİ BORÇLUNUN TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI...43

7 VIII DEFTER TUTULMASI VE REHİNLİ MALLARIN KIYMETİNİN TAKDİRİ MÜŞTEREK BORÇLULARA KARŞI HAKLAR KONKORDATONUN REDDİNDEN SONRA İFLAS VE İHTİYATİ HACİZ İTİRAZLI ALACAKLAR HAKKINDA DAVA NİZALI ALACAKLILARA AİT PARALAR KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAİTLER KONKORDATO MÜHLETİNİN TAKASA ETKİSİ KONKORDATO MÜHLETİNİN FAİZE ETKİSİ KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASI VE MÜHLETİN KALDIRILMASININ HUKUKİ SONUÇLARI KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASI KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASININ SONUÇLARI KONKORDATONUN FESHİ KONKORDATONUN ALACAKLILARDAN BİRİNİN MÜRAACATİYLE ONUN HAKKINDA FESHİ KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ KONKORDATONUN FESHİNİN NETİCELERİ KONKORDATONUN HERHANGİ BİR ALACAKLI TARAFINDAN FESHİNİN NETİCELERİ KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİNİN NETİCELERİ...51 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İFLAS İÇİ KONKORDATO (İFLASTAN SONRA KONKORDATO) 1. İFLAS İÇİ KONKORDATONUN (İFLASTAN SONRA KONKORDATO) HUKUKİ MAHİYETİ İFLAS İÇİ KONKORDATONUN (İFLASTAN SONRA KONKORDATO) SÜRECİ KONKORDATO TALEBİ KONKORDATO TALEBİNİN ALACAKLILAR TARAFINDAN KABUL VEYA REDDEDİLMESİ KONKORDATO TEKLİFİ KARŞISINDAKİ İFLAS İDARE MEMURLUĞUNUN GÖREVLERİ KONKORDATONUN TİCARET MAHKEMESİNDE ONANMASI KONKORDATO TEKLİFİNİN TASDİKİ ŞARTLARI KONKORDATONUN TASDİKİ KARARININ İLANI İFLAS İÇİ KONKORDATONUN HÜKÜMLERİ MÜŞTEREK BORÇLULARA KARŞI HAKLAR...65

8 IX REHİNLİ TAŞINIR VEYA TAŞINMAZIN PARAYA ÇEVRİLMESİNİN ERTELENMESİ KONKORDATONUN NETİCELENMİYEN TAKİPLER ÜZERİNE TESİRİ NİZALI ALACAKLILARA AİT PARALAR KONKORDATO HARİCİNDE YAPILAN VAİTLER KONKORDATONUN REDDİNDEN SONRA İFLAS VE İHTİYATİ HACİZ TEMYİZ İTİRAZLI ALACAKLAR HAKKINDA DAVA KONKORDATONUN FESHİ KONKORDATONUN ALACAKLILARDAN BİRİNİN MÜRAACATİYLE ONUN HAKKINDA FESHİ KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ...67 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KONKORDATO SUÇLARI 1. KONKORDATO İLE TAAHHÜT EDİLEN BORCUN ÖDENMEMESİ ALACAKLILARA KONKORDATO DIŞINDA ÖZEL YARAR SAĞLAMASI ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK AMACIYLA BORÇLUNUN AKTİFİNİ EKSİLTMESİ ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMAK VE DURUMUNUN KÖTÜLÜĞÜNÜ BİLEREK DAHA DA AĞIRLAŞMASINA YOL AÇMAK İFLAS VE KONKORDATODA ÖZEL ÇIKAR SAĞLANMASI KONKORDATODA GÖREV ALAN KİMSELERİ YANILGIYA DÜŞÜRMEK BİLANÇODA YAZILI MALLARI TESLİM ETMEMEK...73 BEŞİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUK MEVZUATINDA KONKORDATO İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK HUKUK MEVZUATINDA YER ALAN HÜKÜMLER SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU TÜRK MEDENİ KANUN AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜNE DAİR KANUN HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU...102

9 X 6. ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME SİGORTACILIK KANUNU BANKACILIK KANUNU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İCRA VE İFLAS KANUNU TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ ALTINCI BÖLÜM MUHTELİF YARGITAY KARARLARI MUHTELİF YARGITAY KARARLARI YEDİNCİ BÖLÜM SORU VE CEVAPLARLA KONKORDATO SORU VE CEVAPLARLA KONKORDATO SEKİZİNCİ BÖLÜM MUHTELİF EKLER 1. KONKORDATO MÜHLETİNE İLİŞKİN BAŞVURU KONKORDATO MÜHLETİNİN KALDIRILMASI TALEBİ KONKORDATO KOMİSERLİĞİNE ALACAK KAYDI TALEBİ BORÇLUNUN YANLIŞ BEYANI NEDENİYLE KONKORDATONUN FESHİ TALEBİ KONKORDATO ÖDEMELERİNDE AKSAMA NEDENİYLE KONKORDATONUN FESHİ KONKORDATO YETKİLİLERİNİ HATAYA DÜŞÜREN BORÇLU HAKKINDA ŞİKÂYET KONKORDATONUN REDDİ ÜZERİNE BORÇLUNUN İFLASININ TALEBİ YARARLANILAN KAYNAKLAR...186

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI HERKES İÇİN HUKUK: 21 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI Avukat Osman OY Avukat Onur BİÇİCİ İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3202 Hukuk Dizisi : 1568 1. Baskı - Şubat 2015 -

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) I Herkes İçin Hukuk: 5 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Nahide TAHAN Osman OY Erhan ÜNAL Avukat Avukat Leasing Eski Genel Müdürü II Yay n No : 2064 Hukuk Dizisi : 966 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975

Detaylı

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF I Cengiz KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF BANKACILIK KANUNUNA GÖRE KREDİ TANI- MI KREDİNİN SINIRLARI KREDİLERDEN

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İCRA VE İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5017 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/9/2006 No: 2006/11058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas.

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. 1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. Cüz'i icra ile külli icra arasındaki farklar: 1) Cüz'i icrada, bir veya birkaç alacaklısı, alacaklarını

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE Levent BAŞAK Vergi Başmüfettişi (E. Gelirler Başkontrolörü) YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE 1. BASKI II Yay n No : 2676 flletme-ekonomi : 561 1. Baskı Nisan 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-699 - 4 Cop yright

Detaylı

Türk Hukukunda Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelemesi

Türk Hukukunda Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelemesi SESSION 6D: Finansal Hukuk 467 Türk Hukukunda Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelemesi Uğur Sayın (Supreme Court, Turkey) Postponement of Bankruptcy in Capital Stock

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) *

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * makaleler Talih UYAR İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * Av. Talih UYAR** (Makalenin birinci bölümünde İİK mad. 16 hükmüne göre genel olarak şikayet sebepleri ile yapılan işlerin kanuna aykırı

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı