MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO"

Transkript

1 I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY

2 II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : Bas Nisan STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Yaz n Bas n Yay n Matbaac l k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028) Çiftehavuzlar Cd. Maltepe Mh. Prestij fl Merkezi No: 27/806 K:9 Zeytinburnu/ STANBUL Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III SUNUM İcra ve İflas Kanunu muzda; yönetimsel hataları, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif düzenlemeler yapılmıştır. Satır başları itibariyle işbu kurumları; -İflas -İflasın Ertelenmesi -Konkordato -Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato -ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma şeklinde sıralamak mümkündür. İflas, İflasın Ertelenmesi ve Konkordato sonrası yaptığım bu çalışmada; mali sıkıntı içine düşmüş olup, borçlunun, konkordato talebi ile alacaklılarına belirli bir miktar para ödemeyi teklif etmek yerine malvarlığını alacaklılarına terk ederek bu malvarlığının alacaklılar tarafından tasfiye edilmesi esasına dayalı olan Malvarlığının Terki Yoluyla Konkordato ya yer verilmiştir. Herkes İçin Hukuk serisinde yer alacak bir başka kitapçıkta buluşmak üzere Av. Osman OY

4 V İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ANA HATLARI İTİBARİYLE KONKORDATO 1. GENEL OLARAK KONKORDATO KONKORDATONUN SAĞLADIĞI İMKANLAR KONKORDATONUN ÇEŞİTLERİ ADİ KONKORDATO/İFLASTAN ÖNCE KONKORDATO/İFLAS DIŞI KONKORDATO İFLASTAN SONRA KONKORDATO/İFLAS İÇİ KONKORDATO MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO VADE KONKORDATOSU TENZİLAT KONKORDATOSU VADE VE TENZİLAT KAPSAMLI KONKORDATO SEÇENEKLİ KONKORDATO ADİ KONKORDATO (İFLASTAN ÖNCEKİ KONKORDATO) SÜRECİ İFLAS İÇİ KONKORDATONUN (İFLASTAN SONRA KONKORDATO) SÜRECİ KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN GEREKLİ OLAN ÇOĞUNLUK KONKORDATO MÜHLETİNİN HUKUKİ SONUÇLARI...9 İKİNCİ BÖLÜM MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 1. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO HAKKINDA YASAL DÜZENLEME VE BUNUN GEREKÇESİ ANA HATLARI İLE MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN MAHİYETİ MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN HUKUKİ MAHİYETİ MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN UNSURLARI...17

5 VI 5. MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TÜRLERİ MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN SÜRECİ MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO BAŞVURUSU MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO PROJESİ MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO BAŞVURUSUNUN İCRA MAHKEMESİNCE İNCELENMESİ VE ALINMASI GEREKEN KARARLAR KONKORDATO TALEBİNİN İLAN EDİLMESİ KONKORDATO MÜHLETİNİN VERİLMESİ KONKORDATO MÜHLETİNE İLİŞKİN KARARIN İLANI KONKORDATO KOMİSERİ TAYİNİ KONKORDATO MÜHLETİNİN SONUÇLARI ALACAKLILAR TOPLANTISI MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN KABULÜ İÇİN GEREKLİ OLAN ÇOĞUNLUK ALACAKLILAR KURULU TASDİK İÇİN GEREKEN GİDER VE HARÇLARIN DEPO EDİLMESİ KONKORDATONUN TİCARET MAHKEMESİNCE TASDİKİ MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TASDİKİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN TASDİKİNİN SONUÇLARI MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO TALEBİNİN İNCELENMESİ SONUCUNDA VERİLECEK KARARLARA KARŞI KANUN YOLLARI KONKORDATO TASFİYE MEMURLARI MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATODA TASFİYE KONKORDATO MASASI PAYLAŞTIRMAYA KATILACAK ALACAKLILARIN BELİRLENMESİ (SIRA CETVELİ) PARAYA ÇEVİRME REHİNLİ TAŞINMAZLARIN SATIŞI REHİNLİ TAŞINIRLARIN SATIŞI REHİN AÇIĞI TAHSİLİ GÜÇ VE İHTİLAFLI HAKLARIN ALACAKLILARA DEVRİ PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI...35

6 VII 12. ACİZ BELGESİ TASFİYE SONUNDA DÜZENLENMESİ GEREKEN FAALİYET RAPORU TEVDİ KONKORDATONUN TASDİKİNDEN ÖNCE YAPILMIŞ OLAN İŞLEMLERİN İPTALİ MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN FESHİ MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN NORMAL KONKORDATO VE İFLAS İLE MUKAYESESİ MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN İFLAS İLE MUKAYESESİ MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATONUN NORMAL KONKORDATO İLE MUKAYESESİ...39 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK HUKUK MEVZUATINDA MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATOYA İLİŞKİN HÜKÜMLER SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU TÜRK MEDENİ KANUNU AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜNE DAİR KANUN HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME SİGORTACILIK KANUNU BANKACILIK KANUNU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İCRA VE İFLAS KANUNU TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ...77 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SORU VE CEVAPLARLA MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO SORU VE CEVAPLARLA MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO...83 YARARLANILAN KAYNAKLAR...93