ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI"

Transkript

1 I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012

2 II Yay n No : 2474 Hukuk Dizisi : Bas - Nisan STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Seltifika No: 13723) Tel: ( ) Kapak Tasar m : Müge Günbaş Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narlıbahçe Sokak Damga Binası No:11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III ÖNSÖZ Anonim Şirkette Zorunlu Organ Eksikliğine Dayanan Fesih Davası adlı çalışma İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programında yüksek lisans tezi olarak sunulmuştur. Tez, Prof. Dr. Oğuz Atalay (Tez Danışmanı), Doç. Dr. Gül Okutan Nilsson ve Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber den oluşan jüride tarihinde savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Çalışmada 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu esas alınmış olup ayrıca tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Ticaret Kanunu ve tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun konumuzla ilgili getirdiği düzenlemelere ve yeniliklere yer verilmiştir. Bu çalışmada tez danışmanım olmasından kıvanç duyduğum sayın hocam Prof. Dr. Oğuz Atalay a, tez sürecinde manevi desteğini, yardımlarını ve bilgilerini hiç esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ a sonsuz saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca Hukuk eğitimimde bir ışık misali yolumu aydınlatan, üstadım Avukat Meral Eser e bana ve yaşantıma katkılarından dolayı şükran ve minnetlerimi sunmayı da bir borç bilirim. Bu çalışmanın kitap olarak yayımlanması sürecinde yardımlarından dolayı Sentez Yayıncılık sahibi Tekin Çanga ile Beta Yayıncılık sahibi Seyhan Satar a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu kitap, bana inanmaktan hiç vazgeçmeyen, desteklerini hep yanı başımda hissettiğim, elimi tutmaktan hiç yorulmayan, beni hep sevgiyle sarıp sarmalayan sevgili annem Belgin Günaydın ve sevgili babam Aziz Günaydın a ithaf edilmiştir. Nilüfer/ Bursa Mart 2012 Av. Burcu Günaydın

4 IV

5 V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III KISALTMALAR CETVELİ...IX I. Giriş...1 II. Anonim Şirket...2 A- Genel Olarak Şirket Kavramı...2 B- Anonim Şirketin Tanımı ve Özellikleri Tanımı Özellikleri...3 C- Anonim Şirkete Hâkim Olan İlkeler Çoğunluk İlkesi Hakların Esas Sermayeye Katılım ile Oransallığı İlkesi Eşit İşlem İlkesi Sınırlı Sorumluluk İlkesi Devamlılık İlkesi Malvarlığının Korunması İlkesi Devletin İlgilenmesi İlkesi...8 D- Anonim Şirkette Yarar Grupları...9 III. Anonim Şirketin Zorunlu Organları...10 A- Tüzel Kişilik Kavramı Genel Olarak Hak ve Fiil Ehliyeti...10 B- Organ Kavramı... 11

6 VI 1. Genel Olarak Kanunen Zorunlu Organlar Anonim Şirketin Kanunen Zorunlu Organları...13 a) Genel Olarak...13 b) Organlar Arası İlişkiler...13 C- Yönetim Kurulu Tanımı ve Özellikleri Yönetim Kurulu Üyesi ile Anonim Şirket Arasındaki İlişki Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması...15 a) Şartları...15 aa) Gerçek Kişi Olma...15 bb) Pay Sahibi Olma...16 cc) Tam Ehliyetli Olma...16 dd) Seçilme Engelinin Bulunmaması...16 ee) Esas Sözleşmede Aranan Nitelikler...17 b) Şartlara Aykırılığın Yaptırımı Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi...18 a) Üyeliği Kaybetmenin Sebepleri...18 aa) Kanunen Sona Erme...18 bb) Azil ve İstifa...18 cc) Görev Süresinin Sona Ermesi...19 b) Üyeliğin Açılması Hali...22 D- Denetçi Tanımı ve Özellikleri Denetçi ile Anonim Şirket Arasındaki İlişki Denetçiliğin Kazanılması...26 a) Şartları...26 aa) Gerçek Kişi Olma...26 bb) Pay Sahibi Olma...26

7 VII cc) Vatandaşlık...26 dd) Tam Ehliyetli Olma...27 ee) Seçilme Engelinin Bulunmaması...27 ff) Esas Sözleşmede Aranan Nitelikler Denetçiliğin Sona Ermesi...28 a) Sebepleri...28 aa) Kanunen Sona Erme...28 bb) Azil ve İstifa...28 cc) Görev Süresinin Sona Ermesi...29 b) Denetçiliğin Açılması Hali...30 E- Genel Kurul Tanımı ve Özellikleri Genel Kurul Toplantısı...33 a) Toplantı Çeşitleri...33 b) Toplantıya Çağırma Yetkisi...33 c) Toplantı ve Karar Oranı...36 d) Genel Kurulun Toplanamaması...36 IV. Pay Sahibi Sayısının Beşten Aşağıya Düşmesi...37 A- Genel Olarak...37 B- Anonim Şirketin Sona Ermesinde V. Organsızlık Sebebiyle Açılacak Fesih Davası...40 A- Davanın Hukuki Niteliği Çekişmeli Çekişmesiz Yargı Ayrımı Davanın Türü...42 B- Davada Uygulanacak Yargılama Usulü Genel Olarak Dosyanın İşlemden Kaldırılması...44 a) Genel Olarak...44 b) Şirketin Feshi Davasında Dosyanın İşlemden Kaldırılması...46

8 VIII C- Görevli ve Yetkili Mahkeme Genel Olarak...47 D- Davanın Tarafları Genel Olarak Davacı Davalı...50 E- Dava Arkadaşlığı Genel Olarak Zorunlu ve İhtiyari Dava Arkadaşlığı...51 a) Zorunlu Dava Arkadaşlığı...51 b) İhtiyari Dava Arkadaşlığı...52 F- Davaya Müdahale Genel Olarak Fer i Müdahale Asli Müdahale...56 G- Davanın İhbarı...56 H- Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri Genel Olarak Özellikleri Şirketin Feshi Davasında Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri...59 a) Genel Olarak...59 b) Kayyım Tayini...60 aa) Tanımı...60 bb) Amacı...61 cc) Hukuki Niteliği...61 aaa) Vesayet Hukuku Açısından...61 bbb) İflasın Ertelenmesindeki Kayyım...65 ccc) Yedieminlik...66 ddd) Görüşümüz...67

9 IX dd) Görevleri...68 ee) Hukuki Sorumluluğu...69 I- Davanın Sona Ermesi Davaya Son Veren Taraf İşlemleri...70 a) Genel Olarak...70 b) Feragat ve Kabul...70 aa) Kavram Olarak...70 bb) Şirketin Feshi Davasında...72 c) Sulh...73 aa) Kavram Olarak...73 bb) Şirketin Feshi Davasında Davanın Konusuz Kalması...75 İ- Mahkemenin Kararı...75 J- Kanun Yolları Temyiz Karar Düzeltme...77 K- Kesin Hüküm...77 VI. Sonuç...79 KAYNAKÇA...83

10 X

11 KISALTMALAR CETVELİ AÜHFD AY b. : Bent BK Bkz : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : Borçlar Kanunu : Bakınız c. : Cümle DEÜHF E EMK : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Esas f. : Fıkra HD HUMK İBK İİK K Komiser Yönetmeliği : Eski Medeni Kanun : Hukuk Dairesi : Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu : İsviçre Borçlar Kanunu : İcra İflas Kanunu : Karar m. : Madde MK RG : Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Hakkında Yönetmelik : Medeni Kanun : Resmi Gazete s. : Sayfa

12 XII SPK YHMK YTK TC TK TST vd. : Sermaye Piyasası Kanunu : 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu : 6102 Sayılı Ticaret Kanunu : Türkiye Cumhuriyeti : Ticaret Kanunu : Ticaret Sicili Tüzüğü : Ve devamı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ İREM YAYVAK İstanbul Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ART ETKİSİ (Türk-Alman Hukuku Karşılaştırmalı) İSTANBUL 2014 Beta Yayın No : 3031

Detaylı

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi I Zafer KAHRAMAN Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dal Araflt rma Görevlisi REKABET HUKUKU AÇISINDAN OL GOPOL ST K BA IMLILIK II Yay n No : 1976 Hukuk : 920 1. Bask - May s

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU Ulusal ve Uluslararası Hukukta İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (İş Güvenliği Mühendisliği / İş Güvenliği Teknisyenliği) II Yay n No : 2954 Hukuk Dizisi : 1456 1. Baskı - Temmuz 2006

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M

Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Kerem ERTAN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DEN Z HUKUKUNDA LONDRA DA TAHK M Yay n No : 2374 Hukuk Dizisi : 1169 1. Bask - Ocak 2011 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar I Prof.Dr.Nur CENTEL / Doç.Dr.Hamide ZAFER / Yrd.Doç.Dr. Özlem ÇAKMUT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt: I Hayata

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma

4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma 4857 Sayılı İş Kanununa Göre Fazla Çalışma Hatice KARACAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE FAZLA ÇALIŞMA 3. Baskı Çalışma Süresi Kavramı, Yasal ve Akdi Çalışma Süreleri Denkleştirme Dönemi ve Yoğunlaştırılmış

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyeleri İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİNİN EL KİTABI YENİLENMİŞ

Detaylı

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ

Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ Kemal Gözler GENEL HUKUK BİLGİSİ EKİN Basım Yayım Dağıtım Ekin Basım Yayın ve Dağıtım, ISBN: 975-8768-11-5 (c) 2008. Her hakkı mahfuzdur. Birinci Baskı: Eylül 2003; Yedinci Baskı: Eylül 2008 Dizgi, Kapak

Detaylı

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI

ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ. GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI ENVER SALİHOĞLU VALİ İL ÖZEL İDARESİ GÖREVLERİ YETKİLERİ ORGANLARI TEŞKİLATI İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN MALİ ve SOSYAL HAKLARI ile YARGILANMALARI (Son Mevzuat Değişiklikleri Dahil) 2012 Yayın No : 2648

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

ORTA ASYA VE KAFKASYA

ORTA ASYA VE KAFKASYA i Mehmet DİKKAYA ORTA ASYA VE KAFKASYA DÖNÜŞÜM SÜRECİ V E ULUSLARARASI EKONOMİ P O L İ T İ K İstanbul, 2009 ii Yay n No : 2121 flletme-ekonomi Dizisi : 322 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-039

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 1 TURGUT ÖZAL ÜNİVESİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS: MEDENİ USUL HUKUKU Doç. Dr. CUMHUR RÜZGARESEN KONU: FER İ MÜDAHALE HAZIRLAYAN Tuğba Şengül Tuğba Alçın Ümit Yıldız Talha Yıldırım Avseren Uğur Sezgin Mehmet

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever Bankac l m zda ç Kontrol Gürdo an Yurtsever Yay n No : 2361 flletme-ekonomi Dizisi : 399 1. Bask Türkiye Bankalar Birli i Nisan 2008 Yayın No:256 2. Bask Beta Yay nlar, Haziran 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Doç. Dr. Mehmet Emin BİLGE * I. GİRİŞ Anonim şirketin sona ermesi, kazanç elde etme ve bu kazancı bölüşme amacının ortadan kalkması anlamına gelir. Şirketin sona

Detaylı

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler

Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Olağanüstü Hal ve Temel Hak ve Hürriyetler Cemil Çelik OLAĞANÜSTÜ HAL VE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Olağanüstü Hal Olağanüstü Hal İlanı şartları İdarenin Olağanüstü Hal yetkileri Olağanüstü Hal kanun Hükmünde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU ve TASARI AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRK TİCARET KANUNU ve TASARI AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK TİCARET KANUNU ve TASARI AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN

Detaylı