PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler"

Transkript

1

2 PROTEİN SAFLAŞTIRMA 1 Kromatografik Teknikler (Uygulama Örnekli) Doç. Dr. Münir TUNCER

3

4 ÖNSÖZ Başta biyoloji bölümleri olmak üzere, temel tıp bilimleri, biyokimya bölümleri, çevre ve gıda mühendisliği bölümleri; eczacılık, veterinerlik ve ziraat fakülteleri de dâhil olmak üzere, temel fen bilimlerinin hemen her alanından bilim insanları proteinlerin saflaştırılması ve karakterizasyonu ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu çalışmaların sonucu olarak da son zamanlarda, ister doğal ister rekombinant proteinlerle ilgili olsun, Ülkemizde bazı çalışmalar giderek artmaktadır. Fakat bu çalışmaların yapılması esnasında yararlanılabilecek Türkçe bir kaynağın olmadığı da dikkat çekmektedir. Bu nedenle, proteinlerin saflaştırılmasında kullanılan kromatografik teknikleri teorik ve pratik olarak açıklayan bu kitabın hazırlanması gerekli görülmüştür. Bu Kitabın devamı niteliğinde olan Protein Saflaştırma 2: Elektroforetik Teknikler in yazımı ise devam etmekte olup, en kısa zamanda sizlere ulaştırılması için gayret gösterilmektedir. Özellikle lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra, lisans öğrencileri ve araştırmacılara da yararlı olacağını umduğum bu kitap 11 bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümünde proteinlerin saflaştırılması ile ilgili temel bilgilere yer verildikten sonra, takip eden bölümlerde ise hem düşük basınçlı hem de yüksek basınçlı kromatografi tekniklerinin temel prensipleri ele alınmıştır. Daha sonraki bölümlerde ise proteinlerin saflaştırılmasında ve karakterizasyonunda sıklıkla kullanılan her bir kromatografi tekniği, uygulama örnekleri ile birlikte ayrı ayrı ele alınmıştır. Kitabın hazırlanması ve basılması aşamasında gösterilen tüm özene karşın, kitapta bazı hataların da olabileceğini; bu tür hataların hoşgörü ile karşılanmasını ve eleştirilerin tarafıma iletilmesini bekler, kitabın genç meslektaşlarıma, öğrencilere ve hayatı protein olan bilim insanlarına yararlı olmasını dilerim. E-posta: Mersin, 2008 Doç. Dr. Münir TUNCER

5

6 Bu kitabın hazırlanması süresince, Onlar için ayırmam gereken zamanlardan kısmak durumunda kaldığım çocuklarım; Merve ve A. Oğuzhan a

7

8 Doç. Dr. Münir TUNCER İÇİNDEKİLER SAYFA NO: 1. PROTEİN SAFLAŞTIRMADA TEMEL PRENSİPLER 1.1. Giriş Biyokimyasal Araştırmalara Genel Yaklaşım In Vivo Çalışmalar In Vitro Çalışmalar Enzimler Neden Saflaştırılmalıdır? Protein Saflaştırmada Temel Faktörler Enzimlerin ve Diğer Proteinlerin Kararlılıklarının Korunması Denatürasyonun Önlenmesi Katalitik Bölge İnaktivasyonunun Önlemesi Proteolitik Parçalanmanın Önlenmesi Proteinlerin Özütlenmesi (Ekstraksiyonu) Nükleik Asitler ve Lipitlerin Uzaklaştırılması Ön-fraksiyonlama Prosedürleri ve Yoğunlaştırma Çöktürme (Presipitasyon) Ultrafiltrasyon İyon Değiş-Tokuş Kromatografisi Kuru Formdaki Sephadex G-25 İlavesi Diyaliz ve Liyofilizasyon Rekombinant Proteinlerin Saflaştırılması İnklüzyon Cisimleri Etiketleme Kromatografik ve Elektroforetik Teknikler Saflaştırma Prosedürlerinin Takibi KROMATOGRAFİNİN TEMEL PRENSİPLERİ 2.1. Giriş Dağılma Katsayısı Kromatografinin Mantığı Kolon Kromatografisinin Kullanımı Kromatografi Terminolojisi Kromatografi Sistemleri Kolon Kromatografisinin Parametreleri Kromatografik Sistemlerde Çözünürlük Kapasite Faktörü Verimlilik Seçicilik Kuantifikasyon, İnternal ve Eksternal Standartlar Kromatografik Sistemlerin Seçimi DÜŞÜK BASINÇ SIVI KROMATOGRAFİSİ (LPLC) 3.1. Giriş Kullanılan Kolonların Özellikleri Destek Materyalleri (Matriksler) Durgun Fazlar Kolonun Paketlenmesi Paketlenmiş Kolonun Kontrolü Örnek Materyalinin Hazırlanması Örneklerin Kolona Yüklenmesi Örneğin Kolondan Elüsyonu Dedektörler ve Fraksiyonların Toplanması YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) 4.1. Giriş HPLC nin Avantaj ve Sınırlamaları HPLC Sistemleri Matriksler ve Durgun Fazlar i

9 Doç. Dr. Münir TUNCER 4.5. HPLC Kolonları HPLC Kolonun Paketlenmesi HPLC Hareketli Fazları HPLC Pompaları Örnek Hazırlama Örneklerin Kolona Yüklenmesi Örneklerin Elüsyonu Detektörler Refraktif İndeks Dedektörleri UV/Vis Spektrofotometrik Dedektörler Flouresans Dedektörleri Konduktivite Dedektörleri Elektrokimyasal Dedektörler HPLC Uygulamaları JEL FİLTRASYON KROMATOGRAFİSİ (GFC) 5.1. Giriş GFC nin Temel Prensipleri Matriksler Deneysel Parametreler Moleküllerin Davranış Özellikleri Deneysel Koşulların Dizaynı Performans Matriks Seçimi Deneyin Amacı Ayrıştırılacak Olan Moleküllerin Özellikleri Örnek Materyalinin Özellikleri Kromatografi Koşullarının Seçimi Kolon Seçimi Akış Oranı Örnek Materyalinin Özellikleri Hareketli Faz Optimizasyon Jel Filtrasyon Kromatografisinin Gerçekleştirilmesi Jelin Hazırlanması Kolonun Paketlenmesi ve Dengelenmesi Örneğin Kolona Yüklenmesi Elüsyon Kolonun Temizlenmesi Kolonun ve Jellerin Korunması GFC Uygulama Örnekleri İYON DEĞİŞ-TOKUŞ KROMATOGRAFİSİ (IEC) 6.1. Giriş İyon Değiş-tokuş Kromatografisinin Teorisi İyon-değiştirici Matriksler Fonksiyonel Yüklü Gruplar Kapasite Deneysel Koşulların Dizaynı İyon-değiştiricinin Seçimi Ayrıştırma İşleminin Özgül Gereksinimleri Örnek Bileşiklerinin Moleküler Büyüklükleri Örnek Bileşiklerinin Kararlılığı ve İzoelektrik Noktaları Başlangıç Koşullarının Dizaynı Başlangıç ph sının Seçilmesi Kuvvetli veya Zayıf İyon-değiştiricinin Seçimi Tampon Seçimi İyon Değiş-Tokuş Kromatografisinin Gerçekleştirilmesi Kolon Seçimi ve Dizaynı ii

10 Doç. Dr. Münir TUNCER İyon-değiştiricinin Miktarı ve Kapasitesi Kullanılabilir ve Dinamik Kapasitenin Belirlenmesi İyon-değiştiricinin Hazırlanması Kolonun Paketlenmesi ve Kontrolü Örnek Materyalinin Hazırlanması ve Yüklenmesi Elüsyon Kolonun Rejenerasyonu, Temizlenmesi ve Korunması IEC Uygulama Örnekleri ODAKLAMA KROMATOGRAFİSİ (KROMATOFOKUSİNG) 7.1. Giriş Odaklama Kromatografisinin Mekanizması ph Gradientinin Oluşturulması Proteinlerin Davranışları Odaklama Etkisi Materyaller ve Ekipmanlar Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler Deneysel Koşulların Dizaynı Jel ve Tampon Seçimi İyon-Değiştiricinin Miktarı Jelin Hazırlanması Kolonun Paketlenmesi ve Kontrolü Örnek Materyalin Hazırlanması ve Yüklenmesi Elüsyon Polybuffer ve Amfolitlerin Proteinden Ayrıştırılması Denatüre Edici Ajanların Varlığında Kromatofokusing Odaklama Kromatografisi Uygulamaları AFFİNİTE KROMATOGRAFİSİ (AC) 8.1. Giriş Affinite Kromatografisinin Temel Prensipleri Materyaller Matriks Materyalleri Ligand Seçimi ve Ayırıcı-Kol Ligandın Matrikse Bağlanması Reaksiyona Girmeyen Reaktif Grupların Bloke Edilesi Bağlama Verimliliğinin Taranması Pratik Prosedürler Affinite Kromatografisinin Uygulamaları İmmünoaffinite Kromatografisi Temel Prensipler Poliklonal Antikorların (Antisera) Üretimi Poliklonal Antikorların Avantaj ve Dezavantajları Monoklonal Antikorların Üretimi Monoklonal Antikorların Avantaj ve Dezavantajları İmmünoglobilinlerin Serumdan Fraksiyonlanması Antikorların Tutuklanması ve Proteinlerin Elüsyonu Grup-Özgüllüğü Göstern Ligandlarla Affinite Kromatografisi Lektin Affinite Kromatografisi Konkanavalin A (Con A) Lentil Lektin Wheat Germ Lektin Helix pomatia Lektin Boya-Ligand Affinite Kromatografisi Boya Kolonlarından Proteinlerin Elüsyonu Boya Adsorbentlerinin Temizlenmesi ve Korunması Heparin Affinite Kromatografisi Kalmodulin Affinite Kromatografisi iii

11 Doç. Dr. Münir TUNCER Nükleotid Affinite Kromatografisi Poli U Affinite Kromatografisi Poli A Affinite Kromatografisi AMP ve 2 5 ADP Affinite Kromatografisi Protein-A ve Protein-G ile Affinite Kromatografisi Protein-A Affinite Kromatografisi Protein-G Affinite Kromatografisi Küçük Ligandlar ile Affinite Kromatografisi Benzamidin Affinite Kromatografisi Lizin Affinite Kromatografisi Arjinin Affinite Kromatografisi Metal Şelat Affinite Kromatografisi Matriks Materyalleri Kolonun Hazırlanması ve Dengelenmesi Örnek Materyalinin Yüklenmesi ve Elüsyonu Kovalent Kromatografisi Affinite Kolonlarının Rejenerasyonu ve Saklanması HİDROFOBİK İNTERAKSİYON KROMATOGRAFİSİ (HIC) 9.1. Giriş HIC nin Temel Prensipleri HIC yi Etkileyen Faktörler HIC ile RPC nin Karşılaştırılması HIC Adsorbentleri Deneysel Koşulların Dizaynı Stratejik Noktalar HIC Jelinin Seçimi Tarama Deneyleri Hidrofobik İnteraksiyon Kromatografisinin Gerçekleştirilmesi Kolon Seçimi ve Dizaynı Kolonun Paketlenmesi ve Kontrolü Örnek Materyalinin Hazırlanması Örnek Materyalinin Yüklenmesi Elüsyon Kolonun Rejenerasyonu, Temizlenmesi ve Korunması HIC Uygulama Örnekleri HIC nin Amonyum Sülfat Çökeltmesi ile Birlikte Kullanılması HIC nin IEC ile Birlikte Kullanılması HIC nin GFC ile Birlikte Kullanılması Tek-adımda Saflaştırma Tekniği Olarak HIC TERS-FAZ KROMATOGRAFİ (RPC) Giriş RPC nin Temel Prensipleri RPC Adsorbentleri RPC Matriksleri RPC Ligandları RPC de Çözünürlük Bağlama Kapasitesi Deneysel Koşulların Dizaynı Kolon Uzunluğu Hareketli Fazın Akış Oranı Kromatografik İşlemin Gerçekleştirildiği Sıcaklık Hareketli Fazın Kompozisyonu Gradient Elüsyonu RPC nin Kullanım Amacı Tuz Giderimi Yüksek Çözünürlüklü Saflaştırma Büyük-Ölçekli Preparatif Saflaştırma iv

12 Doç. Dr. Münir TUNCER Saflaştırma İşleminin Basamakları RPC nin Gerçekleştirilmesi Kolon Materyalinin Seçimi Uygulamanın Gereksinimleri Örnek Bileşenlerinin Moleküler Kütleleri Örnek Bileşenlerinin Hidrofobisiteleri Örnek Bileşenlerinin Sınıfı Hareketli Faz Seçimi Organik Çözücü ph İyon-eşleştirme Ajanları Örnek Materyalinin Hazırlanması Hareketli Fazın Hazırlanması Hareketli Fazın Depolanması Organik Çözücünün İmhası Dedeksiyon Hayalet Pikler Hareketli Fazın Dengelenmesi Kolonun Dengelenmesi Elüsyon Koşulları Kolonun Rejenerasyonu, Temizlenmesi ve Korunması RPC Uygulama Örnekleri Doğal Olarak Sentezlenen Peptidler ve Proteinler Trombosit-Türevli Büyüme Faktörünün Saflaştırılması Rekombinant Peptidler ve Proteinler İnklüzyon Cisimlerinin Saflaştırılması Rekombinant İnsan Epidermal Büyüme Faktörünün Saflaştırılması Kimyasal Olarak Sentezlenen Peptidler Fosforile PDGF α-reseptör-türevli py574α Peptidinin Saflaştırılması İNCE TABAKA ve KÂĞIT KROMATOGRAFİSİ Giriş Temel Prensipler İnce-tabakaların Hazırlanması Örneğin Uygulanması TLC Tankları ve Plakanın Geliştirilmesi Kesiksiz Plaka Geliştirme Analitlerin Belirlenmesi Kâğıt Kromatografi (PC) Temel Prensipler Deneysel Prosedür Ek-1: Amonyum sülfat ile çökeltme tablosu KAYNAKLAR v

13 Doç. Dr. Münir TUNCER vi

14 Doç. Dr. Münir TUNCER SEMBOLLER VE KISALTMALAR ε Kromoforun molar ekstinksiyon sabiti (molar absorbtivite) α Seçicilik faktörü β Volümetrik faz oranı ΔE Deneysel dalga boyundaki absorbans değişimi ½h Pikin yarı yüksekliği a Gaus pikinin birinci yarısının %10 yüksekliğindeki genişliği A Absorbans a Gaus pikinin birinci yarısının alanı A 280 A f APMSF A S AUFS b b BSA 280 nm deki absorbans Asimetri faktörü 4-Aminofenil-metilsülfonil florid Adsorbent yüzey alanı Tam ölçek sapma absorbans birimi (Absorbance Units for Full-Scale Deflection) Gaus pikinin ikinci yarısının %10 yüksekliğindeki genişliği Gaus pikinin ikinci yarısının alanı Bovin serum albümin C Protein derişimi (mg ml -1 ) CDI N,N -karbonildiimidazol C M C p C S d D d A Da d m DMSO E EDTA EGTA ELISA ES ETE FAB Analitin hareketli faz içindeki derişimi Enzim preparatındaki toplam protein yoğunluğu Analitin sabit faz içindeki derişimi Küvetin ışık yolu (cm) Örnek molekülünün diffüzyon kat sayısı Analitin yükleme noktasından (orijin) olan uzaklığı Dalton TLC de solvent (hareketli faz) ucunun, orijin noktasından olan uzaklığıdır Dimetil sülfoksid Standart protein solüsyonunun (1 mg ml -1 ) 280 nm deki absorbansı Etilendiamin tetra asetik asit Etilen glikol tetra asetik asit Enzim-linked immünosorbent assay Enzim-substrat kompleksi Eelektroforetik titrasyon eğrisi Hızlı atom bombardımanı F C Mobil fazın akış oranı (ml dk -1 ) FPLC Hızlı protein sıvı kromatografisi FSH Folikül stimüle edici hormon GFC Jel filtrasyon kromatografisi GLC Gaz-sıvı kromatografisi vii

15 Doç. Dr. Münir TUNCER GlcNAc h H HETP HIC HMW HPLC HPTLC I IEC I o IR k K kat K av K d kda KTE L L LH LMW LPLC M MPLC M r MS MW N n ODS OS PAGE PC PEG ph I pi PMSF R R f N-asetilglikozamin Pik yüksekliği Kuramsal levha yüksekliği Kuramsal levhaya yüksek denge Hidrofobik interaksiyon kromatografisi Yüksek moleküler kütleli standart proteinleri Yüksek performans sıvı kromatografisi Yüksek performanslı TLC Dedektör küvetinden geçen ışın şiddeti İyon değiş-tokuş kromatografisi Dedektör küvetine gönderilen ışın şiddeti İnfrared Kapasite (alıkonma) faktörü Toplam bağlama sabiti Katal (1 kat = 6 x 10 7 U ve 1 U = 1,7 x 10-8 kat dır). Ortalama dağılma kat sayısı Kromatografide dağılma kat sayısı Kilodalton Kromatografik titrasyon eğrisi Kolonun yatak uzunluğu Ligand Luteinizing hormon Düşük moleküler kütleli standart proteinleri Düşük basınç sıvı kromatografisi Kolona yüklenen bileşiklerin kütlesi Orta basınç sıvı kromatografisi Göreceli moleküler kütle Mas (kütle) spektrofotometre Moleküler kütle (ağırlık) Kuramsal levha sayısı Pik kapasitesi Oktadesilsilan Oktasilan Poliakrilamid jel elektroforezi Kâğıt Kromatografi Polietilenglikol İzoelektrik ph İzoelektrik nokta Fenil-metilsülfonil florid Dedektör tepkime değeri Gecikme faktörü (retantion factor) viii

16 Doç. Dr. Münir TUNCER RI Refraktif indeks RIA Radioimmünoassay RID Refraktif indeks dedektörü RPC Ters-faz kromatografi RP-HPLC Ters-faz HPLC R S Çözünürlük s Grafik kaydedicinin hızı (cm dk -1 ) SDS Sodyum dodesil sülfat SDS-PAGE Sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforezi SFE Süperkritik sıvı ekstraksiyonu (Supercritical Fluid Extraction) t Örnek molekülünün göç zamanı t R Düzeltilmiş elüsyon zamanı TFCK Tosilfenilalanilklorometilketon TLC İnce tabaka kromatografisi t o Kolondan transit geçen bir analitin elüsyon zamanı t R Bir analitin kolondan elüsyonu (alıkonma) için geçen süre (= analite ait pikin tepe noktası = V e ) U Enzim ünitesi ū Hareketli fazın kolon boyunca lineer akış oranı UV Ultra Viole V Hacim (ml) V α İlk pikin elüsyon hacmi V R Düzeltilmiş elüsyon hacmi V D Farklı moleküler büyüklüklere ve K d değerlerine sahip iki madde için elüsyon hacimlerindeki fark V i K d değeri 1 e eşit olan molekül için kullanılabilir olan matriks içindeki mobil fazın hacmi Vis Görünür (visable) dalga boyu V M Kolondan transit geçen analitlerin elüsyon hacmi veya kolon içindeki mobil fazın toplam hacmi V max Reaksiyon hızının maksimum değeri V o Kolon materyalleri dışında kalan hareketli fazın hacmi; GFC için boşluk hacmi (enzimatik reaksiyonlar için reaksiyonun başlangıç hızı) V R Bir analitin kolondan elüsyon (alıkonma) hacmi (= analite ait pikin tepe noktası = t e ) V S Durgun faz hacmi V sep Kolon yatağının ayrıştırma hacmi V t Kolon yatak hacmi Son pikin elüsyon hacmi V ω w w 0,5 w B Gaus pikinin yükselme noktasındaki (0,607) genişliği (2σ) veya TLC de leke genişliği Gaus pikinin yarı yüksekliğinin genişliği Gaus pikinin taban genişliği (4σ) ix

17 Doç. Dr. Münir TUNCER x

18 1. PROTEİN SAFLAŞTIRMADA TEMEL PRENSİPLER 1.1. Giriş İster akademik amaçlı çalışmalar için, isterse endüstriyel ve klinik uygulamalar için olsun, proteinlerin elde edildiği kaynaklar oldukça farklıdır. Protein kaynaklarının başlıca gruplarını ise mikroorganizmalar, bitkiler, hayvan dokuları ve rekombinant proteinler oluşturmaktadır. Protein kaynaklarının bu kadar farklı ve çeşitli olmasına rağmen, bu kaynaklardan elde edilen proteinler ister doğal isterse rekombinant olsunlar, genellikle benzer saflaştırma protokolleri ve teknikleri ile saflaştırılırlar (Şekil 1.1). Özgül bir proteinin saflaştırılması için uygulanacak prosedürler ise basit tek-adımlı çöktürmeden (presipitasyon), büyük-ölçekli üretim proseslerine kadar değişebilmektedir. Genellikle istenilen saflıktaki bir ürünün elde edilmesi için birden fazla saflaştırma basamağının uygulanması gerekmektedir. Başarılı ve randımanlı bir protein saflaştırma çalışmasının anahtarı ise en uygun tekniğin seçimine, seçilen tekniğin optimizasyonuna ve verimi artırmak ve saflaştırma protokolünün basamak sayısını minimuma indirmek için seçilen tekniklerin mantıklı bir şekilde kombinasyonuna bağlıdır. Özgül bir proteinin saflaştırılması için takip edilecek protokolün ve uygulanacak tekniklerin detayı ise bazı faktörlere bağlı olarak belirlenebilir. Bu faktörler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir: i. Hedef proteinin kaynağı ve proteinin kaynaktaki lokasyonu (intrasellüler, membrana-bağlı veya ekstrasellüler). ii. Hedef proteinin ekspresyon düzeyi. iii. Hedef proteinin fizikokimyasal özellikleri. iv. Saflaştırmanın amacı. Başlangıç materyalinde bulunan kirleticilerin (kontaminantların) çeşitliliği ve derişimleri ise örnek materyalinin elde edildiği kaynağa bağlı olarak değişecektir. Şayet, saflaştırılmak istenen hedef protein intrasellüler bir protein ise protein kaynağından bu proteini de içeren ham özütün elde edilmesi için seçilecek olan hücre parçalama yöntemi, protein kaynağının özelliklerine bağlı olmalıdır. Hedef proteinin intrasellüler ya da ekstrasellüler olmasına bağlı olarak, ham özütün önsaflaştırılmasında ve yoğunlaştırılmasında uygulanacak yöntemler de değişecektir. Bunun yanı sıra, hedef proteinin ekspresyon düzeyi de saflaştırma protokolü üzerinde etkili olacaktır. Örneğin, hedef proteinin ekspresyon düzeyinin düşük olması durumunda, çok fazla miktarda protein kaynağının özütlenmesi ve daha sonra da elde edilen protein özütünün kromatografik ayrıştırması (seperasyonu) için önemli bir oranda yoğunlaştırılması gerekebilir. Bunun aksine, şayet hedef proteinin ekspresyon düzeyi yüksekse, ham protein özütünün yoğunlaştırılmasına gerek kalmayabilir. Hedef proteinin fizikokimyasal özelliklerinin saflaştırma protokolü üzerine bir etkisinin olacağı ise gayet açıktır. Çünkü, protein karışımlarındaki protein moleküllerinin fraksiyonlanmasında, bu moleküllerin çözünme özelliği, moleküler büyüklüğü, yüzey hidrofobisitesi

19 2 Doç. Dr. Münir TUNCER ve elektriksel yükü gibi fizikokimyasal özelliklerindeki farklılıklardan yararlanılmaktadır. Ham özütlerden bazı rekombinant proteinlerin saflaştırılması gerektiği durumlarda ise hedef proteinin saflaştırılmasında yardımcı olmak amacı ile, protein mühendisliği teknikleri kullanılarak bu proteine oldukça belirgin bir fizikokimyasal özellik kazandıran bir etiket (işaret) bağlanabilir. Bu etiket ise bu rekombinant proteinin diğer kirleticilerden çok daha kolay olarak ayrıştırılmasında kullanılabilir (bkz. kısım 1.8.2). Protein üretimi (kaynak aracılığı ile veya kaynak içinde) Proteinlerin kaynaktan özütlenmesi Yoğunlaştırma / Ön-saflaştırma Yüksek çözünürlüklü kromatografik teknikler ile saflaştırma Şekil 1.1: Protein saflaştırmada takip edilen genel bir protokol şeması. Bu protokolden farklı yaklaşımların izlenmesi de elbette mümkündür. Saflaştırma protokolü üzerine etkisi olan diğer önemli bir faktör ise saflaştırmanın amacıdır. Şayet hedef proteinin saflaştırılması, tamamı ile akademik bir amaçla yapılıyorsa, bu durumda en önemli amaç, genellikle proteinin homojen olarak elde edilmesi olmaktadır. Bu durumda, homojen (saf) bir protein solüsyonunun elde edilmesi için gereken basamakların sayısı, prosedürün süresi, son-ürünün maliyeti ve verimliliği gibi konular ikinci planda kalmaktadır. Şayet hedef protein ticari bir uygulama amacı ile saflaştırılıyorsa, bu durumda saflaştırma prosedürünün maliyeti ve teknik faktörler çok daha önemli olmaktadır. Bunun yanı sıra hedef proteinin saflık derecesi, gerekli olan minimum düzeyde olacaktır. Saflaştırılmak istenen proteinin miktarı veya istenilen saflık derecesi de saflaştırma protokolünü etkileyecektir. Akademik amaçlı çalışmalarda, saflaştırılmış olan proteinin yapısal ve fonksiyonel çalışmalarının yapılabilmesi için genellikle birkaç yüz miligram ile 1 g arasında saf protein yeterli olmaktadır. Bunun aksine, ticari bir uygulamada kullanılmak amacı ile saflaştırılmış olan proteinlere daha fazla miktarlarda gereksimin duyulmakta ve saflık düzeyleri ise uygulama amaçlarına göre değişmektedir (Tablo 1.1). Tablo 1.1: Saf bir proteinin, akademik veya ticari amaçla kullanılması durumunda gerekli olan miktarı (Boyer, 2000). Amaç Kütle spektrofotometre çalışması Protein dizileme/elektroforetik analiz Genel fonksiyon/fizikokimyasal çalışmalar Uygulama-araştırmaları için özel ticari proteinler In vitro diyagnostik testler için ticari enzim/antikor In vivo terapötik amaçlı kullanılan proteinler; Gauchers hastalığı gibi düşük-insidentli hastalıkların tedavisi In vivo terapötik amaçlı kullanılan proteinler; Diyabet ve hemofili gibi yüksek-insidentli hastalıkların tedavisi Büyük miktarlarda endüstriyel uygulamalar Gıda sanayi uygulamaları için/ile süt-türevi proteinlerin üretimi Miktar ng-μg düzeyinde (saf) μg düzeyinde (saf) mg-g düzeyinde (saf) yüzlerce mg 100 g (orta saflıkta) g-kg düzeyinde (orta/yüksek saflıkta) yüzlerce g 10 kg düzeyinde (yüksek saflıkta) 10 kg yüzlerce kg düzeyinde (yüksek saflıkta) >1000 kg düzeyinde (genellikle ham) > kg düzeyinde (farklı saflıkta) 1.2. Biyokimyasal Araştırmalara Genel Yaklaşım Protein çalışmalarında, genellikle kompleks bir karışımdan özel bir proteinin saflaştırılması gerekmektedir. Analitik ayrıştırmalarda amaç, proteinlerin tanımını ve küçük miktarda da olsa varlığını belirlemektir. Bu amaçla yapılan çalışmalarda, genellikle saflaştırılması gerçekleştirilen

20 1. PROTEİN SAFLAŞTIRMADA TEMEL PRENSİPLER Doç. Dr. Münir TUNCER 3 proteinin geri-kazanılması gerekmez. Preparatif ayrıştırmalarda ise temel amaç, hedeflenen proteinin mümkün olduğunca saf olarak elde edilmesi ve maksimum düzeyde geri-kazanılmasıdır. Proteinin saf olarak elde edilmesi ise, daha sonra yapılacak olan fizikokimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi için gereklidir. İstenilen proteinin ayrıştırılması ve saflaştırılması için analitik mi yoksa preparatif ayrıştırma tekniğinin mi kullanılacağı ise genellikle, preparatif tekniğin çok fazla miktarda örneğe ihtiyaç duyması ve büyük oranda geri-kazanımını gerektiren tekniklerin kullanılmasını gerektirmesine bağlı olarak belirlenir. Analitik ayrıştırma metodu genellikle, aranan proteinin karışım içerisinde bulunup bulunmadığının kalitatif olarak belirlenmesini sağlayan, kestirme bir yol olarak kullanılmaktadır. Bir karışım içerisinde aranan bileşiğin varlığından şüpheleniliyorsa, analitik ayrıştırma işlemi esnasında bu bileşik ile aynı davranan ve özellikleri bilinen bir bileşik (standart) kullanılır (bkz. kısım 2.9). Böylece, standart ile aranmakta olan bileşiğin asseyi (reaksiyon testi), yüksek çözünürlük gösteren bir teknik aracılığı ile aynı şartlar altında ve aynı muamele ile yapıldığında, standart bileşik muhtemelen aranan bileşik ile aynı davranışı gösterecektir. Bu teknik ise, aranmakta olan bileşiğin saflaştırma işlemleri sonrasında yapısal özelliklerini belirlemek için yapılan fiziksel metotların da gerekliliğini ortadan kaldıracaktır. Şayet, biyolojik materyallerde aranmakta olan bileşiğin kendine özgü bazı özellikleri varsa, bu bileşiğin kantitatif olarak tanımlanmasını sağlamak ve derişimini belirlemek için izolasyon ve saflaştırma (pürifikasyon) gibi ön-işlemlere gerek olmayabilir. Aranmakta olan bileşiğin kendine özgü özelliklere sahip olması, bunların enzim aktivite tayinlerinin (assey) ham özütlerden, intakt hücrelerden ve organellerden de yapılmasına olanak sağlamaktadır. Şayet, aranmakta olan bileşik, kendine özgü bazı özelliklere sahip değilse ya da bu özellikler henüz bilinmiyorsa, bu molekülün analizinin yapılmadan önce saflaştırılması gerekmektedir. Saflaştırma işlemlerinde kullanılan yöntemler ise hedef bileşiğin bir miktarının kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle, saflaştırma işlemlerinde uygulanacak olan prosedürlerin sayısının mümkün olduğunca minimumda tutulması gerekmektedir. Aynı zamanda, saflaştırma işlemlerinde kullanılacak yöntemlerin, çok az miktardaki örneklerle çalışılması durumunda dahi, yüksek oranda çözünürlük sağlaması amaçlanmaktadır. Bileşiklerin ayrıştırılmasında, yüksek çözünürlük sağlayan teknikler ise genellikle az miktardaki örneklerle sağlanabildiği için, fazla miktardaki örneklerin uygulanmasına elverişli değildirler. Preparatif ayrıştırma işlemlerinde, normal prosedürlerin ilk basamağı yüksek ayrıştırma kapasitesine sahip bir metot olmasına rağmen, bu metot genellikle düşük çözünürlükte olmaktadır. Çöktürme, diyaliz, adsorbsiyon, sıvı-sıvı kromatografisi ve dağılma (partisyon) kolon kromatografisi gibi tekniklerin her birisinin bir diğerine göre avantajı bulunmakta ve belki de fazla miktardaki örnekler ile çalışma olanakları sunmaktadırlar. İyon değiş-tokuş, jel filtrasyon ve affinite kromatografisi, HPLC ve preparatif jel elektroforezi gibi yüksek çözünürlük sağlayan metotlardan bazıları ise daha sonraki aşamalarda saflaştırma işleminin son aşaması olarak kullanılabilmektedir. Saflaştırma işlemi esnasında kullanılan yöntemlerden çoğu, saflaştırılmaya çalışılmakta olan molekülün özelliklerinden yararlanılarak seçilmektedir. Bu nedenle, hedef molekülün özelliklerinin çoğunun kullanılmasına izin veren yöntemlerin seçilmesi, bir önceki saflaştırma yöntemine oranla molekülün saflığını biraz daha artırabilmektedir. Saflaştırma işlemlerinde kullanılan kromatografik teknikler ise daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bir proteini saflaştırmak istediğimizde, teorik olarak birden fazla metodun kullanılması mümkün olabilir, fakat bu metotlardan birisini tercih etmek durumunda kaldığımızda ise pratikte en uygun olan metodu seçmek gerekmektedir. Saflaştırılmak istenen proteinin ayrıştırılmasında kullanılacak yöntem seçilirken, birkaç kriterin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu kriterler ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

21 4 Doç. Dr. Münir TUNCER i. Ayrıştırma işlemi, analitik mi yoksa preparatif amaçlı mı olacak? Buna bağlı olarak, metodun çözünürlüğü ve kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır. ii. Hedef proteinlerin çözünme özelliği, göreceli moleküler kütlesi ve elektriksel yükü gibi özellikleri göz önüne alınmalıdır. iii. Özel muameleler esnasında hedef proteinin kararlılığı göz önünde bulundurulmalıdır. iv. Literatür taraması yapılarak, başarılı şekilde uygulanmış olan saflaştırma yöntemleri göz önüne alınmalıdır. v. Uygulanacak yöntem için gerekli olan materyal ve deneyimin varlığı dikkate alınmalıdır. vi. Uygulanacak olan saflaştırma metodunun maliyeti dikkate alınmalıdır. Saflaştırma işlemine başlamadan önce, kullanılacak yöntemler incelenerek karar verilir fakat, bu arada projenin amacına uygun olan yöntemin seçilmesi kadar, elde var olan araç-gereçler de dikkate alınmalıdır. Saflaştırılmak istenen molekül ise ya in vivo ya da in vitro olarak bulunmaktadır. Buna rağmen, in vivo ve in vitro modeller arasındaki farklılıkları belirlemek oldukça zordur. In vivo tekniklerde genellikle mikroorganizmalar, multisellüler organizmalar ve bitkilerin tamamı, hayvanların tamamı ya da bu hayvanların organları kullanılmaktadır İn vivo Çalışmalar In vivo olarak biyokimyasal deneylerde, bütün bir bitkinin veya hayvanın kullanılması, hücre kültürü gibi yöntemlere alternatif olarak oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Hayvanlar, medikal veya klinik amaçlı çalışmalar için oldukça yaygın olarak kullanıldıkları gibi, tarımsal ve hayvancılık alanında; aşıların, antikorların ve hormonların üretiminde; kimyasal tanımlamaların yeterli olmadığı durumlarda ise ilaçların veya diğer biyolojik materyallerin test edilmelerinde kullanılmalarının yanı sıra, toksikoloji çalışmalarında da sıklıkla kullanılmaktadırlar. Hayvanlarla yapılan biyokimyasal çalışmaların çoğu yabancı maddelerin, ksenobiyotiklerin (ilaçlar ve besin katkı maddeleri gibi) metabolizmasının incelenmesi yönünde olmakla birlikte, elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bazı maddelerin insan üzerinde kullanılmadan önce klinik deneylerinin tamamlanmış olması, gereği ile de hayvanlar kullanılmaktadır. Fareler, ratlar ve Gine domuzları ise üretim maliyetlerinin düşüklüğü ve denek olarak kullanımlarının kolaylığı nedeniyle, biyokimyasal çalışmalarda en çok kullanılan deney hayvanlarıdırlar. Bunun yanı sıra tavşanlar, kediler, köpekler, Marmoset maymunları ve babunlar da biyokimyasal deneylerde kullanılırlar. Son zamanlarda, bütün bir hayvanın deney amaçlı kullanılmasına olan tepkiler ve bu laboratuvar hayvanlarının yetiştirilmesi için gerekli olan harcamaların yani maliyetin yüksekliği, başka alternatif deney yöntemlerinin araştırılmasını zorunlu kılmıştır. Bunun için temel yaklaşım ise mümkün olan ve uygulanabilen durumlarda, bütün bir hayvanın yani in vivo deneylerin yerine in vitro deney koşullarının gerçekleştirilmesidir İn vitro Çalışmalar In vitro çalışmaları, biyolojik olarak üretilen materyallerin yapay, fiziksel ve kimyasal ortamlarda inkübasyonuna dayanır. In vitro terimi, enzim preparasyonları, izole edilmiş organeller, intakt mikroorganizmalar ve hayvan ve bitkilerin parçalanmış kısımları için de kullanılmaktadır. In vitro çalışmalarda ortam koşulları, hücrelerin, doku ve organ kültürlerinin, hayvan ve bitiklerin minimum düzeyde büyümeyi, farklılaşmayı ve gelişmeyi sağlayacak şekilde seçilebilir. Hücre ve doku kültürü metotlarının özel avantajı ise diğer bulaşıcı hücreler tarafından oluşturulan biyokimyasal ve fizyolojik sınırlamaları azaltmasıdır. Bu yaklaşım, biyolojik bilimlerde oldukça geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Bu yöntemin en temel avantajı ise, hücre kültürlerinde hücrenin gelişme potansiyelinin araştırılmasına olanak sağlamasıdır. In vitro deneysel çalışmalarının

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012

REAL-TIME PCR KURSU. 04-05 Haziran 2012 REAL-TIME PCR KURSU 04-05 Haziran 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARI DÜZENLEYENLER: DOÇ. DR. ALPASLAN ALP DOÇ. DR. AHMET

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2012-61 Mikrobiyal Kaynaklı Selülaz Enziminin E.Coli de Rekombinant Olarak Üretilmesi Proje Yöneticisi: Prof.

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GIDA TEKNOLOJİSİ YOĞURT ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DETERJAN KATKI MADDESİ OLARAK MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI Banu Şükran ŞENGEL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE

FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE FARKLI STOK YOĞUNLUKLARININ GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) KAS DOKUSU AKTİN&MİYOSİN mrna SEVİYESİ VE BAZI BÜYÜME PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ İbrahim GECİLİ Yüksek Lisans Tezi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR

BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay Doç. Dr. Seval Aydın Prof. Dr. Ahmet Belce BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR 2 BİYOKİMYADA TEMEL HESAPLAMALAR Doç. Dr. Ufuk Çakatay İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü BĠYOKĠMYA II Hikmet Geçkil, Profesör İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ve İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ġubat- 2012 IS A Telif Hakkı

Detaylı

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ

BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ İÇİN MİKROBİYAL ESASLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hatice PALÜZAR Biyokimya Anabilim Dalı Tez

Detaylı

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI)

(İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) KLORLAMA REHBERİ (İÇME VE KULLANMA SULARININ KLORLANMASI) Uzm. Dr. Recai OĞUR Doç. Dr. Ömer Faruk TEKBAŞ Prof. Dr. Metin HASDE Gülhane Askeri Tıp Akademisi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİYARBAKIR DA SATIŞA SUNULAN BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE HİDROKSİMETİLFURFURAL MİKTARININ HPLC İLE TAYİNİ Ayhan ELMASTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ REKOMBİNANT DNA TELNOLOJİSİNİN TEMEL PRENSİPLERİ Klonlama Birçok moleküler genetik tekniğinin kalbi gendir. Gen, genetik manipülasyonlarda kullanılmadan önce izole edilmeli ve iyi karakterize edilmelidir.

Detaylı

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE)

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI PEDİATRİK HEMATOLOJİ BİLİM DALI K562 HÜCRE DİZİSİNDE FOSFİN BİLEŞİKLERİNİN SİTOTOKSİK ETKİSİNİN MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2-

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü

Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü Prof. Dr. Şule Pekyardımcı Ankara Üniversitesi it i Kimya Bölümü ü Protein Tayin Yöntemleri Bir çözeltideki toplam protein miktarının belirlenmesi, l i bilimsel l araştırmalarda, gıda analizlerinde, endüstriyel

Detaylı

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş TIBBİ BİYOTEKNOLOJİ Giriş Genomik, proteomik, farmakogenomik, kök hücreler ve klonlama süreçleri hakkındaki bilgilerimizin artışına bağlı olarak terapötik (therapeutics) adlı yeni bir alanın doğmasına

Detaylı

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ NAZLI NADİRE

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 4. DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması. M. Somma

Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri. Bölüm 4. DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması. M. Somma Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri Bölüm 4 DNA Ekstraksiyonu ve Saflaştırılması M. Somma WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

Detaylı