Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu"

Transkript

1 Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu Son güncelleme: Ekim 2014 İletişim: E-posta : Telefon: (Blm. Sekreterlik) (Blm. Ofis) Faks: (Edebiyat Fakültesi) Eğitim: 1991 Doktora - Hacettepe Üniversitesi (Genel Dilbilim) "Social Class Differences in the Standard Vocabulary Development of the Third and the Fifth Year Students in Three Different Elementary Schools in Istanbul" Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunulan doktora tezi Yüksek Lisans - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ELT) "Socio-Cultural and Contextual Factors in Developing Communicative Competence" Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunulan Yüksek Lisans Tezi Lisans - İstanbul Üniversitesi (ELT) Bilimsel Araştırma Alanları Söylem Çözümlemesi, Bilişsel Dilbilim, Toplumdilbilim, Dilin Toplumsal Ruhbilimi, Yabancı Dil Öğretimi, Çeviri. Akademik Ünvanlar 2007 Profesör-Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Doçent - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Yardımcı Doçent - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Yardımcı Doçent - Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi - Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı.

2 İdari Görevler Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Başkanı (2013- ) Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., İngiliz Dilbilimi Anabilim Dalı Bşk. (2013- ) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (2013- ) HÜ. Edebiyat Fakültesi, Yurtiçi Toplantılara Katılım Destek Komisyonu Üyesi (2014- ) Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ( ) Hacettepe Üniversitesi, Senato Üyesi ( ) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi ( ) H.Ü. HÜDİL Yönetim Kurulu Üyeliği ( ) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Komisyonu Üyesi ( ) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, ECTS Koordinatörü ( ) Hacettepe Üniversitesi, Akademik Yükseltilmeler Yab. Dil Komisyonları Üyesi ( ) H.Ü. YDYO, TOEFL ibt Merkezi ETS Yetkili Yöneticisi ( ) H.Ü. YDYO, TOEIC PBT, TOEIC ibt, TFI Sınavları ETS Yetkili Yön. ( ) Hacettepe Üniversitesi, Yurtdışı Öğrenci Seçme Komisyonu Üyesi (2012) İngiliz Dilbilimi Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı ( );( ) İngiliz Dilbilimi Bölümü, Yüksek Lisans Programı, Öğrenci Danışmanı ( ) Diğer Akademik ve İdari Görevler Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görevli Öğretim Üyesi ( ) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Jüri Üyesi (2007- ) TÜBİTAK SOBAG Programı Panelist üyeliği (2006- ) Türk Dil Kurumu Çalışma Grubu Üyesi ( ) ÖSYM Yabancı Dil (İng.) Sınavları Hazırlama Komisyonu Üyesi ( ) Yükseköğretim Kurulu Yabancı Dil Komisyonu Üyesi ( ) Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Gençlik Topluluğu Danışmanı ( ) Hacettepe Vakfı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı Öğr. Elemanı ( ) H.Ü. YDYO Uluslararası Akreditasyon Programı Yöneticisi ( ) İngiliz Dilbilimi Bölümü, 35. ve 40. Kur. Yılı Konferansı Düzenleme Kur. Üyesi (2007)(2013) İngiliz Dilbilimi Bölümü, Öğrenci Konferansları Düzenleme Kurulu Üyesi (2007- ) Ankara Dilbilim Çevresi Toplantıları, H.Ü. Düzenleme Etkinliği (2008-Bahar) Hacettepe Üniversitesi, TÜPADEM Danışma Kurulu Üyeliği (2006- ) XVI. Dilbilim Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyesi (2002) XXVII. Dilbilim Kurultayı Düzenleme Kurulu Eş Başkanı (2013) Başkent Üniversitesi, Görevli Öğretim Üyesi ( ) Doktora Tez İzleme Kurulu Üyelikleri (Hacettepe, Orta Doğu Teknik, Ankara, Dokuz Eylül, Atatürk, Mersin Ün.) (2000- ) Dergi Editörlüğü, Yayın / Hakem Kurulu Üyelikleri Journal of Endangered Languages, Editörlük (2012- ) H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği ( ) H.Ü. Journal of British Literature and Culture, Yayın Kurulu Üyeliği (2006- ) H.Ü. Türkbilig : Türkoloji Araştırmaları Dergisi, İngilizce Editörlüğü (2007- ) Novitas Royal : Research on Youth and Language, Yayın Kurulu Üyeliği (2007- ) Journal of Language and Linguistics Studies (JLLS) Yayın Kurulu Üyeliği (2007- ) H.Ü. Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği ( )

3 Dergi Hakemlikleri Dilbilim Araştırmaları Hacettepe Ün., Edebiyat Fakültesi Dergisi (MLA) Journal of Endangered Languages H.Ü.Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi H.Ü. Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları Dergisi (MLA) H.Ü. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi (MLA) H.Ü. Journal of British Literature and Culture H.Ü. Türkiyat Enstitüsü Dergisi H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (MLA, SSCI) Türk Kültürü: Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Türk Kütüphaneciliği Dergisi Çankaya Ün. Journal of Arts and Sciences Anadolu Ün. Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi MEB. Milli Eğitim : Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Milli Folklor Bilig (SSCI) Atatürk Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Eurasian Journal of Educational Research (SSCI) International Journal of the Sociology of Language (MLA) Journal of Language and Linguistic Studies Journal of Multicultural and Multilingual Development (SSCI) Karadeniz (Black Sea- Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi (MLA) Mersin Ün. Dil ve Edebiyat Dergisi Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Dergisi. Konferans Düzenleme / Bilim -Danışma Kurulu Üyelikleri (Bilim -Danışma Kurulu) 1.Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Pamukkale Ün., 5-7 Nisan (Konferans Düzenleme) XVI. Dilbilim Kurultayı, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Mayıs (Bilim -Danışma Kurulu) 2nd International IDEA Conference: Studies in English, April (Bilim -Danışma Kurulu) 8. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, İzmir Ekonomi Ün., 14 Mayıs-16 Mayıs 2008 (Bilim -Danışma Kurulu) 1.Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Sempozyumu, Kırıkkale Ün., Nisan 2009 (Bilim -Danışma Kurulu)3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın : Edebiyat, Dil, Kültür Ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu. Selçuk Üniversitesi, Nisan (Bilim -Danışma Kurulu) The Sixth International Symposium on Politeness. Middle East Technical University. July 11-13, (Bilim -Danışma Kurulu) 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı- Sakarya Üniversitesi, 8-9 Eylül 2011.

4 (Konferans Düzenleme) 15th International INGED ELT Conference: "Taking It to the Limits"- HÜ. YDYO Düzenleme Kurulu Başkanı. October 20-22, (Bilim -Danışma Kurulu) The EMU-ELT Graduate Symposium, ELT at the Crossroads: Emerging Directions. 23rd May, (Bilim -Danışma Kurulu) 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Sakarya Üniversitesi. 8-9 Mayıs (Bilim -Danışma Kurulu) VII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Haziran Muğla Sıtkı Koçman Ün.- TDK. (Konferans Düzenleme) 17. Dilbilim Kurultayı, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Antalya, Mayıs (Konferans Düzenleme) Adli Dilbilim Çalıştayı. Hacettepe Ün. İngiliz Dilbilimi Bölümü. 28 Nisan (Bilim -Danışma Kurulu) 17th. ICTL (nternational Conference on Turkish Lingustics) Rouen University, Sept Uluslararası /Ulusal Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler International Pragmatics Association (IPRA) (2005- ) International Association of Language and Social Psychology (IALSP) (2005- ) Dilbilim Derneği (2013- ) Alınan Burslar British Council Scholarship, Leeds University, "Teaching English as a Foreign Language" Projeler 1999 Türk Toplumunda Okur-Yazarlık ve Dil Farkındalığı : İlkokul Mezunu Kadınların Dil Becerilerinin T Toplumdilbilim Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Desteği, Proje #: : Prof. Dr. Güray König (Proje Yöneticisi) ve Dr. Firdevs Karahan ile Türk Toplumundaki Yetişkinlerde İşlevsel Okur-Yazarlık ve Dil Becerileri: Aşama III- Bilgi Toplumunun Oluşumunda Üniversite Mezunu Bireylerde Yazılı ve Sözlü Dil Becerileri/ Dil Farkındalığı Üzerine Toplumdilbilimsel Bir İnceleme. Proje # : Prof. Dr. Güray König (Proje Yöneticisi) ve Dr. Firdevs Karahan ile YDYO Uzaktan Yabancı Dil Öğretimi Desteği, Alt Yapı Projesi. Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu (Proje Yöneticisi) Sevilay Emre, Alev Özbay, Ayça Yaman, Yalçın Ünal (Proje Araştırmacıları) ile Bilinirlik Düzeyleri ve Anlambilimsel Derecelerine Göre Türkçe Deyimler: İlköğretim Düzeyinde Bir Araştırma. (Proje Yöneticisi) Yard. Araştırmacılar: Leyla Uzun, Elif Arıca Akkök, Abdurrahman Kara. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği. Proje # 014 BİYB Danışmanlığında Tamamlanmış / Yürütülen Tezler A-Yüksek Lisans Tezleri 1999 Akıncı, Sühan "An Analysis of Complaints in Terms of Politeness in Turkish". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Açan, Zeynep "A Study on the Sign Languages and the Turkish Sign Language". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Bozkurt, Tülin "An Analysis of Language and Ideology in Three Different Turkish Women s Magazines". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Dağdeviren, Barbaros "A Linguistic Account of Form, Function and Meaning of Primary Interjections in Turkish in Informal Discourse". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi.

5 2003 Vanlı, Sanem "Analyzing the Language of Software Sections in Turkish Computer Magazines". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Camadan, Dilek "A Comparative Analysis of Descriptive and Expository Discourse Development in Four and Six-Year Old Turkish Speaking Preschool Children". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Yetkin, Nihal "Analyzing the Discourse of Political Criticism in the Turkish Parliament: Linguistic Reflections of Prejudice and Derogation". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Ünal, Duygu Yabancı Dil Öğrenen Türk Öğrencilerin Sözel İletişim Sorunlarında Ruhsal ve Toplumsal Etmenlerin Rolü Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Ölçal, Esra The Acquisition of Principle A of the Binding Theory by Turkish Speaking Preschool Children. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi. B. Doktora Tezleri 2000 Özüdoğru, Murat "Therapeutic Political Discourse: The Art of Drawing a Rosy Picture in Turkish Politics". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Yetkiner, Neslihan. "Turkish Women's Talk about Sexual and Health Issues : Linguistic Self- Presentation of Turkish Women" Doktora Tezi. University of Groningen, The Netherlands. (Prof. Dr. Gisela Redeker ile ortak danışmanlık) 2006 Duman, Derya. "The Discursive and Semiotic Construction of Female Image in Turkish Women's Magazines : A Socio-Historical Approach to Critical Discourse Analysis". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Şahin Gönül, Serpil. "Intercultural Communicative Competence : The Case of Turkish Learners Coming From Different Languages, Ethnic Backgrounds and Nationalities". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Çankaya, Mine. Linguistic and Semiotic Representation of Gender in Turkish TV Commercials Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Yağız, Oktay. "The Academic Writing of Turkish Graduate Students in Social Sciences: Processes, Needs and Challenges." (Prof.Dr. Kemalettin Yiğiter ile ortak danışmanlık) Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Akal, Taylan. Processing and Comprehension of wh-phrases in Turkish Complex Sentence Structure: A Psycholinguistic Analysis. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Demir, Yeliz. Characterizing Multi-Participant TV Debate as a Communicative Activity Type: A Pragma-Dialectical Analysis of the Argumentative Discourse Developed in Siyaset Meydanı. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi. Kara, Abdurrahman. Early Acquisition of Figurative Competence: Comprehension of Idiomaitic Expressions in Turkish between Four and Nine Years of Age (devam) Baş, Melike. Emotion Schemas As Cultural Conceptualizations In Turkish: A Cognitive Linguistic Study. (devam) Dağdeviren Kırmızı, Gülin. Assessing the Ethnolinguistic Vitality of an Endangered Language : The Case of the Gagauz (devam)

6 Yayınlar A. Ulusal / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler 1992 İstanbul'da Üç İlkokulda Farklı Sosyal Katmanlardan Gelen Üçüncüve Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Ölçüt-Dil Sözcük Dağarcığı Farklılıkları. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, sayı 3, ss Konuşma Çözümlemesinde Sözel-Olmayan Göstergelerin İşlevleri Üzerine. Dilbilim Araştırmaları. ss Presenting Selves Through Language : A Social Psychological Approach to Discourse Analysis. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, sayı : 2, ss Language Varieties and Translation : A Sociolinguistic Perspective. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, ss Favouritism in Sports Discourse Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı: 2, ss a Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı1, ss b A Sociolinguistic Analysis of Neologisms in the Context of Lexical Productivity. AATT (American Association of Teachers of Turkic Languages) Bulletin, June-July 2000, ss c The Role of Cross-Cultural Understanding in Foreign Language Teaching. Erzurum Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, ss d Mezartaşı Yazıları İncelemeleri : Yazıların Şiirsellik, Söylemsel vetoplumruhbilimsel Boyutları Üzerine. Bilkent 4 Mevsim, Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi, ss (1.Bölüm: Aysu Erden, 2. Bölüm: Nalan Büyükkantarcıoğlu). 2000e Görsel Basında Dil Kullanımı Yoluyla Kadın Kimliği Oluşturma, Tömer Dil Dergisi, Haziran Sayısı, ss f Türk Toplumundaki Yetişkinlerde Okur-Yazarlık ve Dil Becerileri-I. Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, Cilt 1/Sayı:1, ss (Prof. Dr. G. König ve Dr. F. Karahan ile) 2000g Kadın Kimliği, Dil ve İdeoloji Üzerine : Eksik Etekten Biliminsanına. Kadınlar Dünyası. ss Yazınsal Eleştiri Kuramları İçinde Eleştirel Söylem ÇözümlemesininYeri ve İşlevi, Tömer Dil Dergisi, Dilbilimsel Eleştiri Özel Sayısı, Temmuz a The Relation Between Language Skills and Functional Literacy in University Graduates. Kalbu Studjos, Studies about Languages. Vol.2, Kaunas: Technologija, pp (Prof.Dr.G. König ve Dr.F. Karahan ile) 2002a Analyzing Turkish Word Formation with Insights from Lexical Morphology, AATT (American Association of Teachers of Turkic Languages) Bulletin, Issue 29-30, Portland State University, ss c From the Interruption to the Development of Language Awarenessin Translation: Questioning Cognitive and Educational Issues. Linguistica Antverpiensia: Linguistics and Translation Studies, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken. Issue 2/2002, pp (Yrd. Doç. Dr. Aymil Dogan ile). 2002d Kitap Raporu: Demircan,Ö.(2001) "Türkçenin Ezgisi". Dilbilim ve Uygulamaları, ss a Interdisciplinarity and Linguistics -I : Theoretical Issues, Dilbilim ve Uygulamaları, Sayı 3-4, H.Ü. Ed. Fak. İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi, Bizim Büro Yayınevi, pp b Critical Discourse Analysis as a Tool for the Achievement of Ideological Equivalence in Translation. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Sayı 13. pp a A Sociolinguistic Analysis of the Present Dimensions of English as a Foreign Language in Turkey. International Journal of the Sociology of Language Walter de Gruyter. pp b Kitap Raporu : Demircan, Ö. (2003) "Türk Dilinde Çatı" Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları. 2004/8. pp

7 2005 Social and Linguistic Construction of Reality In Educationally Different Individuals: A Case In Turkish Society. H.Ü. Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi a Bilgi Toplumu Oluşturma Bağlamında Türk Edebiyatı Dersleri Üzerine Düşünceler. Milli Eğitim: Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı. Sayı 169. ss MEB Yayınları. 2006b An Analysis of Turkish Interjections in the Context of Reactive Idea Framing. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi. Sayı : 1; Cilt 23, ss c Dil ve İkna: Türk Politika Söyleminin İkna Edici Boyutları. Dilbilim Araştırmaları. (Dr. Emine Yarar ile) ss Thinking on Endangered Languages. Journal of Endangered Languages/ Tehlikedeki Diller Dergisi, JOEFL, Kış/Winter.ss Some Socio-Psychological and Socio-Cognitive Notes on the Gagauz Language in ATU of Gagauzia. Journal of Endangered Languages/ Tehlikedeki Diller Dergisi, JOEFL. Cilt 3 Sayı Politika Söylemi Üzerine. 40. Yıl Yazıları. Hacettepe Ün. Yayınları. ss B. Ulusal / Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan / Basılan Bildiriler 1995 Türkçe'de "Yani" Sözcüğünün Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. VIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, ss (Yar. Doç. Dr. Leyla Ilgın ile ) 1996 Teaching Culture to Develop Communicative Competence in thetarget Language. Enrichment Through Interaction, May Marmara University Karşılıklı Konuşmalarda Gülmece Yoluyla İğneleme : Bireysel ve Toplumsal Kimlik XII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin Üniversitesi, ss Evaluating Reading and Writing Skills in thecontext of Literacy: A Project with Turkish Speakers from a Sociolinguistic Perspective. LAMEL Conference, Discourses and Learning: Theoretical and Applied Perspectives, Lancaster University, 10th-11th July (Prof. Dr. Güray König ve Dr. Firdevs Karahan ile) 2000a Women Literacy and Language Awareness : Exploring the Language Skills of Primary School Graduate Women through a Sociolinguistic Perspective. Sociolinguistics Symposium 2000, University of the West of England, April 2000, (Prof. Dr. Güray König ve Arş. Gör. Firdevs Karahan ile) 2000b Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Toplumruhbilim Bağlamında Bir Metin İncelemesi : İnci Aral'ın Gölgede Kırk Derece Adlı Öyküsü. Pamukkale Üniversitesi, I. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, ss c Favouritism and the Us/Them Distinction in the Discourse of Football. 7th. International Pragmatics Conference, Budapest, 9-14 July Türk Dil Devrimine ve Türkçe Sözcük Üretimine Katkıları İle Özcan Başkan. XV.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, İstanbul : Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, ss a Türk Toplumunda Okur-Yazarlık ve Dil Farkındalığı : İlkokul Mezunu Kadınları Dil Becerilerinin Toplumdilbilim Açısından İncelenmesi. XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, ss (Prof.Dr.G. König ve Dr.F. Karahan ile) 2002b Analyzing the Language of Classified Advertising in Turkish: Linguistic Structures and Status- Conscious Strategies. Current Research in Turkish Linguistics (ICTL2002), Eastern Mediterranean University Press, ss Söylem İncelemelerinde Yeni Bir Boyut : Aracı-Kılınmış Söylem Çözümlemesi (Mediated Discourse Analysis) XVII. Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi, Mayıs Politik Söylemin İkna Edici Boyutları : Büyük ve Küçük Ölçekli Yapılar. 12th International Conference on Turkish Linguistics. (ICTL 2004) Dokuz Eylül University, August, 2004, İzmir. (Dr. Emine Yarar ile)

8 2006a Gender Representation in the Discourses of Turkish Woman Politicians. Language and Gender Symposium. Groningen University, Holland. February 12, b Use of Argumentation Fallacies as a Manipulative Discourse Strategy in Turkish Politics. 13th. International Conference on Turkish Linguistics. Sweden : Uppsala University. (Ar. Gör. Derya Duman ile) 2006c Türkçe Reklam Söyleminde Mantıksal Yanıltmacalar. XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı. İstanbul : Maltepe Üniversitesi Mayıs. 2006d Türkoloji ve Dilbilim : Türkiye Bağlamında Gözlemler, Düşünceler. H.Ü. Türkiyat Enstitüsü Sempozyumu. Mayıs Use of Ad Hominem Fallacies in the Discourse of Politics : Impoliteness or Expected Norm? Political Linguistics Warsaw University, Poland Politika Söyleminde Metinlerarasılık İşlevleri. 8. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Mayıs, İzmir Ekonomi Üniversitesi Doğan Aksan ın Yapıtları Üzerine Bir İnceleme Denemesi. Doğan Aksan Çalıştayı. 3 Ekim, Ankara Üniversitesi, DTCF Akal, T., Yarar, E., Büyükkantarcıoğlu, N. Türkçe Karmaşık Tümce Yapısında Ne-Soru Sözcüğü Odak İlişkisinin Göz İzleme Yöntemiyle İncelemesi 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mayıs 2011, Çukurova Üniversitesi Kara, A., Büyükkantarcıoğlu, N. Developmental Stages of Idiomatic Expressions in Turkish and Their Relevance to Turkish Coursebooks The 5th International Turkish Language Teaching Conference 5 6 July 2012, Mersin, Türkiye Büyükkantarcıoğlu, N., Ebru Akçapınar Sezer, E., et al. Uygulamaya Yönelik Doğal Dil İşlemleme Odaklı Türk Politika Derlemi Projesi: Ulusal Dilbilim Kurultayı. Hacettepe Üniveristesi Mayıs Tehlikedeki Dil Olgusu Belirleme Ölçütleri ve Gagauzca. International Workshop on Endangered Languages and Media Komrat University, Moldova. 27 Eylül Tehlikedeki Diller Bağlamında İkidillilik, Anadili ve Bilişsel Süreçler. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Sakarya Üniveristesi. 8-9 Mayıs Tehlikedeki Diller Olgusu ve Dilbilim. 17th. International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 17) Rouen University, Rouen, France September Zihinden Dilsel Göstergelere Şiirin Bilişsel Deyişbilimi : Deneysel Bir Çalışma. 14th International Language, Literature and Stylistics Symposium. Dokuz Eylül University, October. C. Kitaplar 2006 Büyükkantarcıoğlu, N. Toplumsal Gerçeklik ve Dil. İstanbul : Multilingual Yayınları Aksan, D., Büyükkantarcıoğlu, N. (Eds.) Bir Bilimeri nden Yaşayakalanlar : Prof. Dr.Özcan Başkan a Armağan. İstanbul : Multilingual Yayınları Büyükkantarcıoğlu, N., Yarar, E. (Ed.) 35. Yıl Yazıları. Multillingual Yayınları Büyükkantarcıoğlu, N. (Ed.) Gateway to Proficiency. School of Foreign Languages, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. (2nd. Ed. 2012) 2013 Özyıldırım, I., Büyükkantarcıoğlu, N., Yarar, E. (Eds.) 40. Yıl Yazıları. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Büyükkantarcıoğlu, N., Özyıldırım, I., Yarar, E., Yağlı, E. (Eds.) 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. D. Kitap Bölümleri 2001 Eleştiride Metne Yönelik İdeolojik Belirlemeler. Türkiye'de Eleştiri ve Deneme. Tömer Yayınları. ss Kadın ve Dil: Dilbilimde Farklı Yaklaşımlar. Frankofoni. Ankara, H.Ü. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Ortak Kitabı. ss

9 2003 Dil Farkındalığı ve İşlevsel Dil Kullanımı Bağlamında Anadilimiz : Gözlemler, Öneriler, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz, Ankara Ticaret Odası ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı. ss Söylemden İdeolojiye: Eleştirel Söylem Çözümlemesi. Kocaman, A. (Ed.) Dilbilim:Temel Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar. Dil Derneği Yayınları. ss Reklam Söyleminde Yanıltıcı Argümanlar ve Tüketici Farkındalığı. Babaoğul, M; Şener, A. (Eds.) Tüketici Yazıları. TÜPADEM, H.Ü. Basımevi. ss Genişletilmiş Biçimi ile Özcan Başkan Sözlükçesi. Aksan, D.; Büyükkantarcıoğlu, N. (Eds.) Bir Bilim-Eri nden Yaşayakalanlar : Prof. Dr. Özcan Başkan a Armağan. İstanbul : Multilingual Yayınları. ss Politika Söylemi ve Cinsiyet. Büyükkantarcıoğlu, N. ; Yarar, E. (Eds.) 35. Yıl Yazıları. İstanbul : Multilingual Yayınları, ss Söylem İncelemelerinde Eleştirel Dilbilimsel Boyut: Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Ötesi. Özer, Ö. (Ed.) Haberi Eleştirmek: Araştırma Alanlarına Göre Eleştirel Haber Çalışmaları. Literatürk Yayınları. ss Politika Söylemi Üzerine. H.Ü. İngiliz Dilbilimi Bölümü, 40. Yıl Yazıları. E. Çeviriler 1978 Erich Fromm, Sevgi ve Şiddetin Kaynağı (özgün adı: The Heart of Man) Salman, Yurdanur; Büyükkantarcıoğlu (İçten), Nalan. (İngilizce den Türkçe ye çeviri) (6th revised edition: 1993) İstanbul: Payel Yayınları Performans İncelemelerinin Tasarımına İlişkin Rehber, Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi (original title: Designing vfm Studies: A Guide), Ankara : TC. Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü Caryl Rivers, Orta Yaş Kontrolü: İpler Sizin Elinizde (özgün adı: Ah, Sweet Mastery of Time) Kadınlar Dünyası, Sayı : 19, ss Şükrü Haluk Akalın. One Thousand Years Ago, One Thousand Years Later : Mahmud Kashgari and Diwan Lugat-at Turk (Türkçe den İngilizce ye çeviri) (Özgün adı: Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lügat it Türk) TDK Yayınları Brian Greene. Saklı Gerçeklik: Paralel Evrenler ve Kozmosun Bilinmeyen Yasaları. (Özgün adı: Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos). TÜBİTAK Yayınları John Brockman. Yeni Hümanistler: İnsandan Evrene Son Bilimsel Tartışmalar (Özgün adı: The New Humanists: Science at the Edge) TÜBİTAK Yayınları. (Alper Kumcu ile) F. Ansiklopedi Maddeleri Felsefe Ansiklopedisi (Ed. Ahmet Cevizci) Cilt I, Etik Yayınları : 2003 "artzamanlılık" (diachrony) pp Cilt II, Etik Yayınları: 2004 "bağıntı kuramı" (relevance theory) pp "betimlemeli dilbilgisi"(descriptive grammar) pp "biçimbilgisi"(morphology) pp "bildirişim"(communication) pp "bireydil"(idiolect) p "Bloomfield, Leonard" pp Cilt III, Babil Yayınları: 2005 Chomsky, A. Noam" pp Cilt IV : Babil Yayınları 2006 "dil ve kimlik"(language and identity) pp "dil ve feminist ideoloji" (language and feminist ideology) pp

10 "durum dilbilgisi" (case grammar) pp "dil farkındalığı"(language awareness) pp G. Davetli Konuşmalar 2007 Türkiye de Dilbilim Eğitimi: Gözlemler, Sorunlar, Öneriler Ankara Dilbilim Çevresi, Ankara, Üniversitesi, 30 Kasım Eleştirel Söylem Çözümlemesinin Yazınsal Metne Uygulanması İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Dil Kullanımında Mantıksal Yanıltmacalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 13 Mart Yazılı Çeviride Bilişsel Süreçler ve Dil Farkındalığı Denetimi İzmir Ekonomi Üniversitesi Cognitive Linguistics and Foreign Language Teaching Ufuk Universitesi, 4 Mart Cognitive Linguistics and Foreign Language Teaching: Questioning Issues from Another Perspective, European University of Lefke, TRNC Are You a Big Thinker? H.Ü. Dilbilim Topluluğu, 29 Mart Languages of the World and the Turkish Language Masaryk University, Bryno, Czech Republic. (Erasmus Değişim Programı) 3-8 Mart. H. Verilen Dersler Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri: IDB 602 Genel Dilbilim IDB 610 Tarihsel Dilbilim IDB 612 Dilbilimde Kaynak İncelemeleri IDB 613 Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri IDB 617 Dilbilim Tarihi IDB 633 Uygulamalı Dilbilim I IDB 601 Seminer IDB 701 Seminer IDB 738 Dilbilim Sorunları IDB 711 Kuramsal Kaynak İncelemeleri IDB 764 Bilişsel Dilbilim IDB 712 Biçimbilim Kuramları TAE 631 Sözlükçülük ve Ansiklopedi Teknikleri ILT 630 İletişim ve Dilbilim ILT 645 Söylem Kuramları IDB 135 IDB 137 IDB 138 IDB 116 IDB 142 IDB 244 IDB 258 IDB 272 IDB 301 IDB 304 IDB 308 IDB 395 IDB 310 IDB 411 IDB 419 Lisans Dersleri : Dilbilim Kavramları Metin Okuma ve İnceleme-I Metin Okuma ve İnceleme-II Dünya Dilleri Çeviri-I Çeviri III Biçimbilim İngiliz Dili Tarihi Dilbilim Tarihi-I Tarihsel Dilbilim Toplumdilbilim Psikodilbilim Türkçenin Yapısı Dilbilim Tarihi-II Dilbilimde Alan Çalışması

11 IDB 496 IDB 447 INO 302 INO 407 Dilbilim Felsefesi Çeviri Eleştirisi Araştırma Becerileri (Başkent Ün.) Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (Başkent Ün.) Diğer Söylem Çözümlemesi. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı. Hacettepe Vakfı Söylem Çözümlemesi. Uyuşmazlık Çözümü ve Uzlaştırma Eğitim Programı. Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, Hacettepe Üniversitesi. Mayıs 2013.

Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu Curriculum Vitae Last Update: October 2014

Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu Curriculum Vitae Last Update: October 2014 Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu Curriculum Vitae Last Update: October 2014 Contact: E-mail : nalanb@hacettepe.edu.tr; nalanb@gmail.com Tel: 312. 2978525 (Department) 312. 2978527 (Office) Fax: 312.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr ceyhunyukselir@hotmail.com Eğitim Durumu Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü

2009- Acıbadem Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Koordinatörü EĞİTİM DURUMU 1979 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Beyazıt Pedagoji ve Sosyal Antropoloji sertifikası 1972 Kadıköy Maarif Koleji, Moda İŞ TECRÜBESİ 2009- Acıbadem Üniversitesi,

Detaylı

Prof. Dr. Işıl Özyıldırım

Prof. Dr. Işıl Özyıldırım Prof. Dr. Işıl Özyıldırım isiloz@hacettepe.edu.tr Tel: +90 312 2978525/120 (Son güncelleme: Ekim 2014) Kişisel Bilgiler Eğitim 1993 Doktora Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü 1986 Yüksek

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe. Derece Alan Üniversite Yıl Yrd.Doç.Dr. ÜMİT YILDIZ Adres ÖZGEÇMİŞ Eğitimi Bölümü Kampus Antalya E-posta umit@tut.by umityildiz@akdeniz.edu.tr Telefon +902423106671 Faks - 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 1. Adı Soyadı : Ayhan AYDIN 2. Doğum Tarihi : 22.03.1955 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ E-posta:aaydin@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1621 Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri

Sağlık sosyolojisi, suç, sapma, toplumsal cinsiyet,, sosyal bilimlerde istatistik, sosyoloji teorileri Yrd. Doç. Dr. AYÇA GELGEÇ BAKACAK Ödül: İletişim bilgileri: Yazışma adresi: Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 06800, Beytepe,Ankara, Türkiye Telefon: (0312) 297 84 85 E-posta: abakacak@hacettepe.edu.tr

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/PROGRAMI MÜTERCİM-TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS/ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: KÜÇÜKOĞLU Hülya İngilizce Hazırlık Birimi Okutman hulyaku@hacettepe.edu.tr Tel: 312. 297 8093 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Ortaokul/Lise

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: Özbay Dr. Alev İngilizce Hazırlık Birimi Okutman / Müdür Yardımcısı alevozbay@gmail.com Tel: 312. 297 80 85 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Detaylı

Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (2002 2007).

Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Lisans: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (2002 2007). Arş. Gör. Aslıhan AYKARA, Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 22.11.1983 Ankara Yabancı Dil: İngilizce, Almanca. Eğitim Özgeçmişi: İlköğrenim: Çizmeci İlköğretim Okulu (1991-1995). Ortaöğrenim: Kalaba Anadolu Lisesi

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks :

Kişisel Bilgiler. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV. Tel İş : / 1762 Faks : : Kişisel Bilgiler Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 06 4 0 45 / 76 Faks : 06 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Yrd. Doç. Dr. Murat TURNA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (4100) KÜTAHYA Telefon: 468 Faks: E-posta: murat.turna@dpu.edu.tr

Detaylı

Girne American University FES Curriculum Vitae

Girne American University FES Curriculum Vitae Girne American University FES Curriculum Vitae I. PERSONAL INFORMATION Name and Surname Date of Birth & Place Nationality Marital Status Göksel ERDEM 12.04.1969 Ankara Turkish Married Home Address - Phone

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Selva Ersöz Karakulakoğlu 2. DoğumTarihi: 1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Galatasaray Üniversitesi 2002 Yüksek İletişim ve Bilişim

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014 Ebru Atak DAMAR - ÖZGEÇMİŞ Tel: +90 (224) 294 22 47 e-mail: ebruadamar@gmail.com EĞİTİM Doktora, COMU, İngiliz Dili Eğitimi(2012-devam ediyor) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi (2004)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Güneyli 2. Doğum Tarihi: 27 Temmuz 1979 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Atatürk Öğretmen Akademisi (Kıbrıs) 2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Üniversitesi Adı Soyadı: Kadir YOĞURTÇU Doğum Tarihi: 02.11.1967 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fransız Filolojisi Ankara Üniversitesi 1992 Yüksek Lisans Dil bilim Kırgız

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü GENEL BĐLGĐLER T.C. HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ Sosyal Bilimler Enstitüsü Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Đngilizce Mütercim-Tercümanlık Bilim Dalı YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983. 1994 Çocuk Gelişimi ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983. 1994 Çocuk Gelişimi ve ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mesude ATAY Doğum Tarihi: 18.01.1961 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983 Eğitimi Ankara Y. Lisans Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevcan YAĞAN GÜDER 2. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 2006 Y. Lisans Okul Öncesi Eğitimi

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İsmet ŞAHİN Doğum Tarihi: 30 Eylül 1962 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Üniversite Fakülte Alan Yıl Lisans ÇUKUROVA Eğitim Fakültesi İng.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0532 616 63 66 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres: Mehpare Başaran Sok. 38/6 Beylerbeyi-İstanbul Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı