Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu"

Transkript

1 Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu Son güncelleme: Ekim 2014 İletişim: E-posta : Telefon: (Blm. Sekreterlik) (Blm. Ofis) Faks: (Edebiyat Fakültesi) Eğitim: 1991 Doktora - Hacettepe Üniversitesi (Genel Dilbilim) "Social Class Differences in the Standard Vocabulary Development of the Third and the Fifth Year Students in Three Different Elementary Schools in Istanbul" Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunulan doktora tezi Yüksek Lisans - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ELT) "Socio-Cultural and Contextual Factors in Developing Communicative Competence" Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sunulan Yüksek Lisans Tezi Lisans - İstanbul Üniversitesi (ELT) Bilimsel Araştırma Alanları Söylem Çözümlemesi, Bilişsel Dilbilim, Toplumdilbilim, Dilin Toplumsal Ruhbilimi, Yabancı Dil Öğretimi, Çeviri. Akademik Ünvanlar 2007 Profesör-Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Doçent - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Yardımcı Doçent - Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Yardımcı Doçent - Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi - Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı.

2 İdari Görevler Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dilbilimi Bölümü Başkanı (2013- ) Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., İngiliz Dilbilimi Anabilim Dalı Bşk. (2013- ) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi (2013- ) HÜ. Edebiyat Fakültesi, Yurtiçi Toplantılara Katılım Destek Komisyonu Üyesi (2014- ) Hacettepe Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ( ) Hacettepe Üniversitesi, Senato Üyesi ( ) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi ( ) H.Ü. HÜDİL Yönetim Kurulu Üyeliği ( ) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Komisyonu Üyesi ( ) Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, ECTS Koordinatörü ( ) Hacettepe Üniversitesi, Akademik Yükseltilmeler Yab. Dil Komisyonları Üyesi ( ) H.Ü. YDYO, TOEFL ibt Merkezi ETS Yetkili Yöneticisi ( ) H.Ü. YDYO, TOEIC PBT, TOEIC ibt, TFI Sınavları ETS Yetkili Yön. ( ) Hacettepe Üniversitesi, Yurtdışı Öğrenci Seçme Komisyonu Üyesi (2012) İngiliz Dilbilimi Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı ( );( ) İngiliz Dilbilimi Bölümü, Yüksek Lisans Programı, Öğrenci Danışmanı ( ) Diğer Akademik ve İdari Görevler Hacettepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görevli Öğretim Üyesi ( ) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı Jüri Üyesi (2007- ) TÜBİTAK SOBAG Programı Panelist üyeliği (2006- ) Türk Dil Kurumu Çalışma Grubu Üyesi ( ) ÖSYM Yabancı Dil (İng.) Sınavları Hazırlama Komisyonu Üyesi ( ) Yükseköğretim Kurulu Yabancı Dil Komisyonu Üyesi ( ) Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası Gençlik Topluluğu Danışmanı ( ) Hacettepe Vakfı, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı Öğr. Elemanı ( ) H.Ü. YDYO Uluslararası Akreditasyon Programı Yöneticisi ( ) İngiliz Dilbilimi Bölümü, 35. ve 40. Kur. Yılı Konferansı Düzenleme Kur. Üyesi (2007)(2013) İngiliz Dilbilimi Bölümü, Öğrenci Konferansları Düzenleme Kurulu Üyesi (2007- ) Ankara Dilbilim Çevresi Toplantıları, H.Ü. Düzenleme Etkinliği (2008-Bahar) Hacettepe Üniversitesi, TÜPADEM Danışma Kurulu Üyeliği (2006- ) XVI. Dilbilim Kurultayı Düzenleme Kurulu Üyesi (2002) XXVII. Dilbilim Kurultayı Düzenleme Kurulu Eş Başkanı (2013) Başkent Üniversitesi, Görevli Öğretim Üyesi ( ) Doktora Tez İzleme Kurulu Üyelikleri (Hacettepe, Orta Doğu Teknik, Ankara, Dokuz Eylül, Atatürk, Mersin Ün.) (2000- ) Dergi Editörlüğü, Yayın / Hakem Kurulu Üyelikleri Journal of Endangered Languages, Editörlük (2012- ) H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği ( ) H.Ü. Journal of British Literature and Culture, Yayın Kurulu Üyeliği (2006- ) H.Ü. Türkbilig : Türkoloji Araştırmaları Dergisi, İngilizce Editörlüğü (2007- ) Novitas Royal : Research on Youth and Language, Yayın Kurulu Üyeliği (2007- ) Journal of Language and Linguistics Studies (JLLS) Yayın Kurulu Üyeliği (2007- ) H.Ü. Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği ( )

3 Dergi Hakemlikleri Dilbilim Araştırmaları Hacettepe Ün., Edebiyat Fakültesi Dergisi (MLA) Journal of Endangered Languages H.Ü.Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi H.Ü. Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları Dergisi (MLA) H.Ü. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi (MLA) H.Ü. Journal of British Literature and Culture H.Ü. Türkiyat Enstitüsü Dergisi H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi (MLA, SSCI) Türk Kültürü: Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi Türk Kütüphaneciliği Dergisi Çankaya Ün. Journal of Arts and Sciences Anadolu Ün. Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi MEB. Milli Eğitim : Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Milli Folklor Bilig (SSCI) Atatürk Üniversitesi, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kara Harp Okulu Bilim Dergisi Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi Eurasian Journal of Educational Research (SSCI) International Journal of the Sociology of Language (MLA) Journal of Language and Linguistic Studies Journal of Multicultural and Multilingual Development (SSCI) Karadeniz (Black Sea- Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi (MLA) Mersin Ün. Dil ve Edebiyat Dergisi Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Dergisi. Konferans Düzenleme / Bilim -Danışma Kurulu Üyelikleri (Bilim -Danışma Kurulu) 1.Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, Pamukkale Ün., 5-7 Nisan (Konferans Düzenleme) XVI. Dilbilim Kurultayı, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Mayıs (Bilim -Danışma Kurulu) 2nd International IDEA Conference: Studies in English, April (Bilim -Danışma Kurulu) 8. Uluslararası Dil Yazın Deyişbilim Sempozyumu, İzmir Ekonomi Ün., 14 Mayıs-16 Mayıs 2008 (Bilim -Danışma Kurulu) 1.Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Sempozyumu, Kırıkkale Ün., Nisan 2009 (Bilim -Danışma Kurulu)3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın : Edebiyat, Dil, Kültür Ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu. Selçuk Üniversitesi, Nisan (Bilim -Danışma Kurulu) The Sixth International Symposium on Politeness. Middle East Technical University. July 11-13, (Bilim -Danışma Kurulu) 4. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı- Sakarya Üniversitesi, 8-9 Eylül 2011.

4 (Konferans Düzenleme) 15th International INGED ELT Conference: "Taking It to the Limits"- HÜ. YDYO Düzenleme Kurulu Başkanı. October 20-22, (Bilim -Danışma Kurulu) The EMU-ELT Graduate Symposium, ELT at the Crossroads: Emerging Directions. 23rd May, (Bilim -Danışma Kurulu) 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Sakarya Üniversitesi. 8-9 Mayıs (Bilim -Danışma Kurulu) VII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Haziran Muğla Sıtkı Koçman Ün.- TDK. (Konferans Düzenleme) 17. Dilbilim Kurultayı, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Antalya, Mayıs (Konferans Düzenleme) Adli Dilbilim Çalıştayı. Hacettepe Ün. İngiliz Dilbilimi Bölümü. 28 Nisan (Bilim -Danışma Kurulu) 17th. ICTL (nternational Conference on Turkish Lingustics) Rouen University, Sept Uluslararası /Ulusal Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler International Pragmatics Association (IPRA) (2005- ) International Association of Language and Social Psychology (IALSP) (2005- ) Dilbilim Derneği (2013- ) Alınan Burslar British Council Scholarship, Leeds University, "Teaching English as a Foreign Language" Projeler 1999 Türk Toplumunda Okur-Yazarlık ve Dil Farkındalığı : İlkokul Mezunu Kadınların Dil Becerilerinin T Toplumdilbilim Açısından İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Araştırma Fonu Desteği, Proje #: : Prof. Dr. Güray König (Proje Yöneticisi) ve Dr. Firdevs Karahan ile Türk Toplumundaki Yetişkinlerde İşlevsel Okur-Yazarlık ve Dil Becerileri: Aşama III- Bilgi Toplumunun Oluşumunda Üniversite Mezunu Bireylerde Yazılı ve Sözlü Dil Becerileri/ Dil Farkındalığı Üzerine Toplumdilbilimsel Bir İnceleme. Proje # : Prof. Dr. Güray König (Proje Yöneticisi) ve Dr. Firdevs Karahan ile YDYO Uzaktan Yabancı Dil Öğretimi Desteği, Alt Yapı Projesi. Prof. Dr. S. Nalan Büyükkantarcıoğlu (Proje Yöneticisi) Sevilay Emre, Alev Özbay, Ayça Yaman, Yalçın Ünal (Proje Araştırmacıları) ile Bilinirlik Düzeyleri ve Anlambilimsel Derecelerine Göre Türkçe Deyimler: İlköğretim Düzeyinde Bir Araştırma. (Proje Yöneticisi) Yard. Araştırmacılar: Leyla Uzun, Elif Arıca Akkök, Abdurrahman Kara. Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği. Proje # 014 BİYB Danışmanlığında Tamamlanmış / Yürütülen Tezler A-Yüksek Lisans Tezleri 1999 Akıncı, Sühan "An Analysis of Complaints in Terms of Politeness in Turkish". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Açan, Zeynep "A Study on the Sign Languages and the Turkish Sign Language". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Bozkurt, Tülin "An Analysis of Language and Ideology in Three Different Turkish Women s Magazines". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Dağdeviren, Barbaros "A Linguistic Account of Form, Function and Meaning of Primary Interjections in Turkish in Informal Discourse". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi.

5 2003 Vanlı, Sanem "Analyzing the Language of Software Sections in Turkish Computer Magazines". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Camadan, Dilek "A Comparative Analysis of Descriptive and Expository Discourse Development in Four and Six-Year Old Turkish Speaking Preschool Children". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Yetkin, Nihal "Analyzing the Discourse of Political Criticism in the Turkish Parliament: Linguistic Reflections of Prejudice and Derogation". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Ünal, Duygu Yabancı Dil Öğrenen Türk Öğrencilerin Sözel İletişim Sorunlarında Ruhsal ve Toplumsal Etmenlerin Rolü Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi Ölçal, Esra The Acquisition of Principle A of the Binding Theory by Turkish Speaking Preschool Children. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Yüksek Lisans Tezi. B. Doktora Tezleri 2000 Özüdoğru, Murat "Therapeutic Political Discourse: The Art of Drawing a Rosy Picture in Turkish Politics". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Yetkiner, Neslihan. "Turkish Women's Talk about Sexual and Health Issues : Linguistic Self- Presentation of Turkish Women" Doktora Tezi. University of Groningen, The Netherlands. (Prof. Dr. Gisela Redeker ile ortak danışmanlık) 2006 Duman, Derya. "The Discursive and Semiotic Construction of Female Image in Turkish Women's Magazines : A Socio-Historical Approach to Critical Discourse Analysis". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Şahin Gönül, Serpil. "Intercultural Communicative Competence : The Case of Turkish Learners Coming From Different Languages, Ethnic Backgrounds and Nationalities". Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Çankaya, Mine. Linguistic and Semiotic Representation of Gender in Turkish TV Commercials Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Yağız, Oktay. "The Academic Writing of Turkish Graduate Students in Social Sciences: Processes, Needs and Challenges." (Prof.Dr. Kemalettin Yiğiter ile ortak danışmanlık) Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Akal, Taylan. Processing and Comprehension of wh-phrases in Turkish Complex Sentence Structure: A Psycholinguistic Analysis. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi Demir, Yeliz. Characterizing Multi-Participant TV Debate as a Communicative Activity Type: A Pragma-Dialectical Analysis of the Argumentative Discourse Developed in Siyaset Meydanı. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne Sunulmuş Doktora Tezi. Kara, Abdurrahman. Early Acquisition of Figurative Competence: Comprehension of Idiomaitic Expressions in Turkish between Four and Nine Years of Age (devam) Baş, Melike. Emotion Schemas As Cultural Conceptualizations In Turkish: A Cognitive Linguistic Study. (devam) Dağdeviren Kırmızı, Gülin. Assessing the Ethnolinguistic Vitality of an Endangered Language : The Case of the Gagauz (devam)

6 Yayınlar A. Ulusal / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler 1992 İstanbul'da Üç İlkokulda Farklı Sosyal Katmanlardan Gelen Üçüncüve Beşinci Sınıf Öğrencilerinde Ölçüt-Dil Sözcük Dağarcığı Farklılıkları. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, sayı 3, ss Konuşma Çözümlemesinde Sözel-Olmayan Göstergelerin İşlevleri Üzerine. Dilbilim Araştırmaları. ss Presenting Selves Through Language : A Social Psychological Approach to Discourse Analysis. Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, sayı : 2, ss Language Varieties and Translation : A Sociolinguistic Perspective. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, ss Favouritism in Sports Discourse Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı: 2, ss a Türkçe Sözcük Biçimlenmesinde Düzlemler ve Türetmeler, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı1, ss b A Sociolinguistic Analysis of Neologisms in the Context of Lexical Productivity. AATT (American Association of Teachers of Turkic Languages) Bulletin, June-July 2000, ss c The Role of Cross-Cultural Understanding in Foreign Language Teaching. Erzurum Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, ss d Mezartaşı Yazıları İncelemeleri : Yazıların Şiirsellik, Söylemsel vetoplumruhbilimsel Boyutları Üzerine. Bilkent 4 Mevsim, Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi, ss (1.Bölüm: Aysu Erden, 2. Bölüm: Nalan Büyükkantarcıoğlu). 2000e Görsel Basında Dil Kullanımı Yoluyla Kadın Kimliği Oluşturma, Tömer Dil Dergisi, Haziran Sayısı, ss f Türk Toplumundaki Yetişkinlerde Okur-Yazarlık ve Dil Becerileri-I. Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, Cilt 1/Sayı:1, ss (Prof. Dr. G. König ve Dr. F. Karahan ile) 2000g Kadın Kimliği, Dil ve İdeoloji Üzerine : Eksik Etekten Biliminsanına. Kadınlar Dünyası. ss Yazınsal Eleştiri Kuramları İçinde Eleştirel Söylem ÇözümlemesininYeri ve İşlevi, Tömer Dil Dergisi, Dilbilimsel Eleştiri Özel Sayısı, Temmuz a The Relation Between Language Skills and Functional Literacy in University Graduates. Kalbu Studjos, Studies about Languages. Vol.2, Kaunas: Technologija, pp (Prof.Dr.G. König ve Dr.F. Karahan ile) 2002a Analyzing Turkish Word Formation with Insights from Lexical Morphology, AATT (American Association of Teachers of Turkic Languages) Bulletin, Issue 29-30, Portland State University, ss c From the Interruption to the Development of Language Awarenessin Translation: Questioning Cognitive and Educational Issues. Linguistica Antverpiensia: Linguistics and Translation Studies, Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken. Issue 2/2002, pp (Yrd. Doç. Dr. Aymil Dogan ile). 2002d Kitap Raporu: Demircan,Ö.(2001) "Türkçenin Ezgisi". Dilbilim ve Uygulamaları, ss a Interdisciplinarity and Linguistics -I : Theoretical Issues, Dilbilim ve Uygulamaları, Sayı 3-4, H.Ü. Ed. Fak. İngiliz Dilbilimi Bölümü Dergisi, Bizim Büro Yayınevi, pp b Critical Discourse Analysis as a Tool for the Achievement of Ideological Equivalence in Translation. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Sayı 13. pp a A Sociolinguistic Analysis of the Present Dimensions of English as a Foreign Language in Turkey. International Journal of the Sociology of Language Walter de Gruyter. pp b Kitap Raporu : Demircan, Ö. (2003) "Türk Dilinde Çatı" Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları. 2004/8. pp

7 2005 Social and Linguistic Construction of Reality In Educationally Different Individuals: A Case In Turkish Society. H.Ü. Sosyolojik Araştırmalar e- Dergisi a Bilgi Toplumu Oluşturma Bağlamında Türk Edebiyatı Dersleri Üzerine Düşünceler. Milli Eğitim: Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı. Sayı 169. ss MEB Yayınları. 2006b An Analysis of Turkish Interjections in the Context of Reactive Idea Framing. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi. Sayı : 1; Cilt 23, ss c Dil ve İkna: Türk Politika Söyleminin İkna Edici Boyutları. Dilbilim Araştırmaları. (Dr. Emine Yarar ile) ss Thinking on Endangered Languages. Journal of Endangered Languages/ Tehlikedeki Diller Dergisi, JOEFL, Kış/Winter.ss Some Socio-Psychological and Socio-Cognitive Notes on the Gagauz Language in ATU of Gagauzia. Journal of Endangered Languages/ Tehlikedeki Diller Dergisi, JOEFL. Cilt 3 Sayı Politika Söylemi Üzerine. 40. Yıl Yazıları. Hacettepe Ün. Yayınları. ss B. Ulusal / Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan / Basılan Bildiriler 1995 Türkçe'de "Yani" Sözcüğünün Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. VIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, ss (Yar. Doç. Dr. Leyla Ilgın ile ) 1996 Teaching Culture to Develop Communicative Competence in thetarget Language. Enrichment Through Interaction, May Marmara University Karşılıklı Konuşmalarda Gülmece Yoluyla İğneleme : Bireysel ve Toplumsal Kimlik XII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mersin Üniversitesi, ss Evaluating Reading and Writing Skills in thecontext of Literacy: A Project with Turkish Speakers from a Sociolinguistic Perspective. LAMEL Conference, Discourses and Learning: Theoretical and Applied Perspectives, Lancaster University, 10th-11th July (Prof. Dr. Güray König ve Dr. Firdevs Karahan ile) 2000a Women Literacy and Language Awareness : Exploring the Language Skills of Primary School Graduate Women through a Sociolinguistic Perspective. Sociolinguistics Symposium 2000, University of the West of England, April 2000, (Prof. Dr. Güray König ve Arş. Gör. Firdevs Karahan ile) 2000b Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Toplumruhbilim Bağlamında Bir Metin İncelemesi : İnci Aral'ın Gölgede Kırk Derece Adlı Öyküsü. Pamukkale Üniversitesi, I. Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, ss c Favouritism and the Us/Them Distinction in the Discourse of Football. 7th. International Pragmatics Conference, Budapest, 9-14 July Türk Dil Devrimine ve Türkçe Sözcük Üretimine Katkıları İle Özcan Başkan. XV.Dilbilim Kurultayı Bildirileri, İstanbul : Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları, ss a Türk Toplumunda Okur-Yazarlık ve Dil Farkındalığı : İlkokul Mezunu Kadınları Dil Becerilerinin Toplumdilbilim Açısından İncelenmesi. XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, ss (Prof.Dr.G. König ve Dr.F. Karahan ile) 2002b Analyzing the Language of Classified Advertising in Turkish: Linguistic Structures and Status- Conscious Strategies. Current Research in Turkish Linguistics (ICTL2002), Eastern Mediterranean University Press, ss Söylem İncelemelerinde Yeni Bir Boyut : Aracı-Kılınmış Söylem Çözümlemesi (Mediated Discourse Analysis) XVII. Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi, Mayıs Politik Söylemin İkna Edici Boyutları : Büyük ve Küçük Ölçekli Yapılar. 12th International Conference on Turkish Linguistics. (ICTL 2004) Dokuz Eylül University, August, 2004, İzmir. (Dr. Emine Yarar ile)

8 2006a Gender Representation in the Discourses of Turkish Woman Politicians. Language and Gender Symposium. Groningen University, Holland. February 12, b Use of Argumentation Fallacies as a Manipulative Discourse Strategy in Turkish Politics. 13th. International Conference on Turkish Linguistics. Sweden : Uppsala University. (Ar. Gör. Derya Duman ile) 2006c Türkçe Reklam Söyleminde Mantıksal Yanıltmacalar. XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı. İstanbul : Maltepe Üniversitesi Mayıs. 2006d Türkoloji ve Dilbilim : Türkiye Bağlamında Gözlemler, Düşünceler. H.Ü. Türkiyat Enstitüsü Sempozyumu. Mayıs Use of Ad Hominem Fallacies in the Discourse of Politics : Impoliteness or Expected Norm? Political Linguistics Warsaw University, Poland Politika Söyleminde Metinlerarasılık İşlevleri. 8. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Mayıs, İzmir Ekonomi Üniversitesi Doğan Aksan ın Yapıtları Üzerine Bir İnceleme Denemesi. Doğan Aksan Çalıştayı. 3 Ekim, Ankara Üniversitesi, DTCF Akal, T., Yarar, E., Büyükkantarcıoğlu, N. Türkçe Karmaşık Tümce Yapısında Ne-Soru Sözcüğü Odak İlişkisinin Göz İzleme Yöntemiyle İncelemesi 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mayıs 2011, Çukurova Üniversitesi Kara, A., Büyükkantarcıoğlu, N. Developmental Stages of Idiomatic Expressions in Turkish and Their Relevance to Turkish Coursebooks The 5th International Turkish Language Teaching Conference 5 6 July 2012, Mersin, Türkiye Büyükkantarcıoğlu, N., Ebru Akçapınar Sezer, E., et al. Uygulamaya Yönelik Doğal Dil İşlemleme Odaklı Türk Politika Derlemi Projesi: Ulusal Dilbilim Kurultayı. Hacettepe Üniveristesi Mayıs Tehlikedeki Dil Olgusu Belirleme Ölçütleri ve Gagauzca. International Workshop on Endangered Languages and Media Komrat University, Moldova. 27 Eylül Tehlikedeki Diller Bağlamında İkidillilik, Anadili ve Bilişsel Süreçler. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı. Sakarya Üniveristesi. 8-9 Mayıs Tehlikedeki Diller Olgusu ve Dilbilim. 17th. International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 17) Rouen University, Rouen, France September Zihinden Dilsel Göstergelere Şiirin Bilişsel Deyişbilimi : Deneysel Bir Çalışma. 14th International Language, Literature and Stylistics Symposium. Dokuz Eylül University, October. C. Kitaplar 2006 Büyükkantarcıoğlu, N. Toplumsal Gerçeklik ve Dil. İstanbul : Multilingual Yayınları Aksan, D., Büyükkantarcıoğlu, N. (Eds.) Bir Bilimeri nden Yaşayakalanlar : Prof. Dr.Özcan Başkan a Armağan. İstanbul : Multilingual Yayınları Büyükkantarcıoğlu, N., Yarar, E. (Ed.) 35. Yıl Yazıları. Multillingual Yayınları Büyükkantarcıoğlu, N. (Ed.) Gateway to Proficiency. School of Foreign Languages, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. (2nd. Ed. 2012) 2013 Özyıldırım, I., Büyükkantarcıoğlu, N., Yarar, E. (Eds.) 40. Yıl Yazıları. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Büyükkantarcıoğlu, N., Özyıldırım, I., Yarar, E., Yağlı, E. (Eds.) 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. D. Kitap Bölümleri 2001 Eleştiride Metne Yönelik İdeolojik Belirlemeler. Türkiye'de Eleştiri ve Deneme. Tömer Yayınları. ss Kadın ve Dil: Dilbilimde Farklı Yaklaşımlar. Frankofoni. Ankara, H.Ü. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Ortak Kitabı. ss

9 2003 Dil Farkındalığı ve İşlevsel Dil Kullanımı Bağlamında Anadilimiz : Gözlemler, Öneriler, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz, Ankara Ticaret Odası ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı. ss Söylemden İdeolojiye: Eleştirel Söylem Çözümlemesi. Kocaman, A. (Ed.) Dilbilim:Temel Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar. Dil Derneği Yayınları. ss Reklam Söyleminde Yanıltıcı Argümanlar ve Tüketici Farkındalığı. Babaoğul, M; Şener, A. (Eds.) Tüketici Yazıları. TÜPADEM, H.Ü. Basımevi. ss Genişletilmiş Biçimi ile Özcan Başkan Sözlükçesi. Aksan, D.; Büyükkantarcıoğlu, N. (Eds.) Bir Bilim-Eri nden Yaşayakalanlar : Prof. Dr. Özcan Başkan a Armağan. İstanbul : Multilingual Yayınları. ss Politika Söylemi ve Cinsiyet. Büyükkantarcıoğlu, N. ; Yarar, E. (Eds.) 35. Yıl Yazıları. İstanbul : Multilingual Yayınları, ss Söylem İncelemelerinde Eleştirel Dilbilimsel Boyut: Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Ötesi. Özer, Ö. (Ed.) Haberi Eleştirmek: Araştırma Alanlarına Göre Eleştirel Haber Çalışmaları. Literatürk Yayınları. ss Politika Söylemi Üzerine. H.Ü. İngiliz Dilbilimi Bölümü, 40. Yıl Yazıları. E. Çeviriler 1978 Erich Fromm, Sevgi ve Şiddetin Kaynağı (özgün adı: The Heart of Man) Salman, Yurdanur; Büyükkantarcıoğlu (İçten), Nalan. (İngilizce den Türkçe ye çeviri) (6th revised edition: 1993) İstanbul: Payel Yayınları Performans İncelemelerinin Tasarımına İlişkin Rehber, Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi (original title: Designing vfm Studies: A Guide), Ankara : TC. Sayıştay Başkanlığı, Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü Caryl Rivers, Orta Yaş Kontrolü: İpler Sizin Elinizde (özgün adı: Ah, Sweet Mastery of Time) Kadınlar Dünyası, Sayı : 19, ss Şükrü Haluk Akalın. One Thousand Years Ago, One Thousand Years Later : Mahmud Kashgari and Diwan Lugat-at Turk (Türkçe den İngilizce ye çeviri) (Özgün adı: Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra Kaşgarlı Mahmud ve Divanü Lügat it Türk) TDK Yayınları Brian Greene. Saklı Gerçeklik: Paralel Evrenler ve Kozmosun Bilinmeyen Yasaları. (Özgün adı: Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos). TÜBİTAK Yayınları John Brockman. Yeni Hümanistler: İnsandan Evrene Son Bilimsel Tartışmalar (Özgün adı: The New Humanists: Science at the Edge) TÜBİTAK Yayınları. (Alper Kumcu ile) F. Ansiklopedi Maddeleri Felsefe Ansiklopedisi (Ed. Ahmet Cevizci) Cilt I, Etik Yayınları : 2003 "artzamanlılık" (diachrony) pp Cilt II, Etik Yayınları: 2004 "bağıntı kuramı" (relevance theory) pp "betimlemeli dilbilgisi"(descriptive grammar) pp "biçimbilgisi"(morphology) pp "bildirişim"(communication) pp "bireydil"(idiolect) p "Bloomfield, Leonard" pp Cilt III, Babil Yayınları: 2005 Chomsky, A. Noam" pp Cilt IV : Babil Yayınları 2006 "dil ve kimlik"(language and identity) pp "dil ve feminist ideoloji" (language and feminist ideology) pp

10 "durum dilbilgisi" (case grammar) pp "dil farkındalığı"(language awareness) pp G. Davetli Konuşmalar 2007 Türkiye de Dilbilim Eğitimi: Gözlemler, Sorunlar, Öneriler Ankara Dilbilim Çevresi, Ankara, Üniversitesi, 30 Kasım Eleştirel Söylem Çözümlemesinin Yazınsal Metne Uygulanması İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Dil Kullanımında Mantıksal Yanıltmacalar Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 13 Mart Yazılı Çeviride Bilişsel Süreçler ve Dil Farkındalığı Denetimi İzmir Ekonomi Üniversitesi Cognitive Linguistics and Foreign Language Teaching Ufuk Universitesi, 4 Mart Cognitive Linguistics and Foreign Language Teaching: Questioning Issues from Another Perspective, European University of Lefke, TRNC Are You a Big Thinker? H.Ü. Dilbilim Topluluğu, 29 Mart Languages of the World and the Turkish Language Masaryk University, Bryno, Czech Republic. (Erasmus Değişim Programı) 3-8 Mart. H. Verilen Dersler Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri: IDB 602 Genel Dilbilim IDB 610 Tarihsel Dilbilim IDB 612 Dilbilimde Kaynak İncelemeleri IDB 613 Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri IDB 617 Dilbilim Tarihi IDB 633 Uygulamalı Dilbilim I IDB 601 Seminer IDB 701 Seminer IDB 738 Dilbilim Sorunları IDB 711 Kuramsal Kaynak İncelemeleri IDB 764 Bilişsel Dilbilim IDB 712 Biçimbilim Kuramları TAE 631 Sözlükçülük ve Ansiklopedi Teknikleri ILT 630 İletişim ve Dilbilim ILT 645 Söylem Kuramları IDB 135 IDB 137 IDB 138 IDB 116 IDB 142 IDB 244 IDB 258 IDB 272 IDB 301 IDB 304 IDB 308 IDB 395 IDB 310 IDB 411 IDB 419 Lisans Dersleri : Dilbilim Kavramları Metin Okuma ve İnceleme-I Metin Okuma ve İnceleme-II Dünya Dilleri Çeviri-I Çeviri III Biçimbilim İngiliz Dili Tarihi Dilbilim Tarihi-I Tarihsel Dilbilim Toplumdilbilim Psikodilbilim Türkçenin Yapısı Dilbilim Tarihi-II Dilbilimde Alan Çalışması

11 IDB 496 IDB 447 INO 302 INO 407 Dilbilim Felsefesi Çeviri Eleştirisi Araştırma Becerileri (Başkent Ün.) Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi (Başkent Ün.) Diğer Söylem Çözümlemesi. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programı. Hacettepe Vakfı Söylem Çözümlemesi. Uyuşmazlık Çözümü ve Uzlaştırma Eğitim Programı. Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Adalet Akademisi, Hacettepe Üniversitesi. Mayıs 2013.

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç. Dr. Nehir Sert Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans İngilizce Öğretmenliği Programı Anadolu Üniversitesi 1995 Y. Lisans Yabancı Dil Öğretimi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ --------------------------------------------------------------------------------------- 1. ADI SOYADI: Ayşe Banu Karadağ ---------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

G. GONCA GÖKALP ALPASLAN DOÇ.DR. Telefon: (0312) 297 7396 E-posta: ggonca@hacettepe.edu.tr Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Beytepe/ANKARA 06800 EĞİTİM Lisans:

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nesrin Bakırcı 2. Doğum tarihi : - 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nesrin Bakırcı 2. Doğum tarihi : - 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nesrin Bakırcı 2. Doğum tarihi : - 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dil Bilimi Bölümü Hacettepe Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. Fakültesi. 2010- Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü ve Yönetim Kurulu Üyesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemal Demircioğlu Doğum Tarihi: 2 Kasım 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Boğaziçi Üniv. 1996 Yüksek

Detaylı

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Işın Öner 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çevibilim Bölümü iboner@29mayis.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU 1990 Doktora. İngiliz Dilbilimi. Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara PROF. DR. SABRİ BÜYÜKDÜVENCİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara Tel: 0312 310 32 80 / 1277 e-posta: buyukduvenci@ankara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU 2008 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU 2008 2009 2008 2009 20082009 T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU Rektör Prof. Dr. Kadri Özçaldıran

Detaylı

* YAYINLAR - PUBLICATIONS

* YAYINLAR - PUBLICATIONS * YAYINLAR - PUBLICATIONS A-BOOKS ERDEN, Aysu (1998) Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Ankara: Gündoğan Yayınları, ISBN:975-520-159-9, (174 sayfa) (Short stories and Linguistic Criticism) Universitäts-und

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Konrot Özgeçmiş (Son güncelleme: 23 Haziran 2014)

Prof. Dr. Ahmet Konrot Özgeçmiş (Son güncelleme: 23 Haziran 2014) Prof. Dr. Ahmet Konrot Özgeçmiş (Son güncelleme: 23 Haziran 2014) Kişisel Bilgiler Ana Dili: Uyruğu: Türkçe TC Medeni Durumu:Evli İş Adresi: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979. Doktora Halk Eğitimi Ankara Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Firdevs GÜNEŞ 2. Doğum Tarihi: 06.06.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fransız Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1979 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984. Y. Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap YANGIN BUYURGAN 2. Doğum Tarihi: 15.11.1962 Rize/Pazar 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Başkanı DTCF Klinik Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin Adı Soyadı: Tel: 0312-246 66 66 / 6631 Eğitim Yıl Alan 1995 Klinik Psikolojide Profesörlük 1987 Klinik Psikolojide Doçentlik 1979-1982 Klinik Psikoloji, Doktora -

Detaylı

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri)

Profesör İstanbul Arel Üniversitesi 2013-2014. (İletişim Bilimleri) Profesör Girne American University 2011-2013 (İletişim Bilimleri) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Şermin Tekinalp Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Dil Anabilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. ADI SOYADI: S. Seyhun TOPBAŞ Kimlik no: 34474787846 2. DOĞUM YERİ ve TARİHİ: Ankara, 29 Eylül 1956 3. Unvanı: Profesör stopbas@anadolu.edu.tr Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı