TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :..."

Transkript

1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK Öğrencinin: Adı Soyadı : Numarası : Deney Grubu :

2 SERVİS LABORATUVARI ( S 1 ) BİR KATI CİSMİN YOĞUNLUĞUNUN BULUNMASI AMAÇ: Verilen katı bir cismin yoğunluğunun (özgül kütlesinin) 1 ) yoğunluk şişesi (piknometre) ve 2 ) mikrometre yardımı ile bulunması. DENEYSEL BİLGİ: Bir cismin birim hacminin kütlesine o cismin yoğunluğu denir. Yoğunluk d=m/v bağıntısı ile verilir. Burada d: yoğunluk gr/cm 3, m: kütle gr, v: hacim cm 3 ile gösterilmiş ve CGS (cm, gr, sn) birim sistemi kullanılmıştır. Yoğunluğun MKS (m, kg, sn) birim sistemindeki birimi ise kg/m 3 olacaktır. DENEYİN YAPILIŞI: I Katı Bir Cismin Yoğunluğunun Yoğunluk Şişesi ile Bulunması: Geometrik şekli düzgün olmayan bir cismin hacmi, yoğunluk şişesi (Piknometre) ve yoğunluğu bilinen bir sıvı (oda sıcaklığında su d s 1gr/cm 3 ) yardımı ile bulunarak, bu cismin yoğunluğu kolaylıkla hesaplanabilir. 1 Yoğunluğu hesaplanacak olan cisim terazi ile tartılır. m c=... gr. 2 Yoğunluk şişesi, içinde hava kabarcığı kalmayacak şekilde, oda sıcaklığında saf su ile doldurulur. Kapağı doğru bir biçimde kapatılıp, kurulandıktan sonra terazi ile tartılır. m y + s =(yoğunluk şişesi + su)=... gr. 3 Yoğunluk şişesinin kapağı açılır ve yoğunluğu bulunacak cisim dikkatli bir biçimde içerisine bırakılır. Kapak tekrar kapatılarak şişe kurulandıktan sonra terazi ile tartılır. m y + s / + c = (yoğunluk şişesi + su / + cisim)=... gr. 4 Yoğunluk şişesi içine atılan cismin taşırdığı suyun kütlesi, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

3 m t = m y + s + m c m y + s / + c =... gr olur. Cismin taşırdığı bu suyun hacmi cismin hacmine eşit olduğundan, v t = v c = m t / d s = m t / 1 = m t =...cm 3 olur. 5 Böylece cismin yoğunluğu, yoğunluk bağıntısından, d c = m c / v c =...gr/cm 3 olarak bulunur. II Katı Bir Cismin Yoğunluğunun Mikrometre ile Bulunması: Yoğunluğu bulunacak katı cisim, düzgün bir geometrik şekle sahip ise bu cismin boyutları mikrometre ile ölçülerek hacmi hesaplanıp, yoğunluğu kolaylıkla bulunabilir. 1 Yoğunluğu hesaplanacak olan cisim terazi ile tartılır. m c =...gr. 2 Katı cismin çapı 5 ayrı yerinden mikrometre ile ölçülerek ortalama çap ve daha sonra ortalama yarıçap hesaplanır. r =...cm. 3 Katı cismin yüksekliği 5 ayrı yerinden mikrometre ile ölçülerek ortalama yükseklik hesaplanır. h =...cm. 4 Buna göre katı cismin hacmi, v c = π r 2 h =... cm 3 olur. 5 Böylece katı cismin yoğunluğu, yoğunluk bağıntısından, d c = m c / v c =...gr/cm 3 olarak bulunur. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

4 SERVİS LABORATUVARI ( S 2 ) SÜRTÜNME VE SÜRTÜNMELİ HAREKET AMAÇ: Durgunluk sürtünme katsayısı ve hareketlilik sürtünme katsayısının bulunması. Sürtünmeli olarak hareket eden bir cismin ivmesinin bulunması. DENEYSEL BİLGİ: I Sürtünme: Makroskopik olarak, birbirine değen iki cismin bağıl hareketini önlemek için, ortaya çıkan kuvvetlere sürtünme kuvvetleri denir. Sürtünme kuvvetleri, bir birine değen cisimlerin her ikisine de, Newton un 3. yasası gereği, eşit büyüklüklü ve zıt yönlü olarak etki eder. Newton un 2. yasasına göre bir cismin hareketini incelerken, sadece o cisme etki eden kuvvetler göz önüne alınacağından, incelediğimiz cisme etki eden sürtünme kuvveti daima bu cismin diğerine göre olan bağıl hareketine zıt yönlü olacaktır. Sürtünme kuvvetlerinin büyüklüğü: 1 cisimlerin değme yüzeylerinin cinsine, 2 cisimleri bir birine bastıran dik kuvvetin büyüklüğüne, 3 cisimlerin bir birine göre hareket edip etmediğine bağlıdır. F F y N F x F s W Şekil S2.1 Şekil S2.1 de görüldüğü gibi, cismi hareket ettirmek için F dış kuvveti ile W ağırlığı etki etmektedir. Zemin, cismin hareketini sınırlamakta ve cisme W F y TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

5 kuvvetine eşit büyüklükte fakat zıt yönde bir N tepki kuvveti uygulamaktadır. Buna göre: 1 Cisim ile zemin arasında sürtünme yoksa, cisim zemin üzerinde F x kuvvetinin etkisi altında hareket edecektir. 2 Cisim ile zemin arasında sürtünme varsa, sürtünme kuvvetinin maksimum değeri, μ sürtünme katsayısı olmak üzere ( F s ) max = μ.n olacaktır. Bu durumda, a ) cisim zemine göre hareketsiz ise ve cismi hareket ettirmeye çalışan kuvvet, i. F x > μ.n ise, sürtünme kuvveti maksimum değerinde ortaya çıkar ve cisim, F x μ.n büyüklüğündeki bir kuvvet etkisi altında harekete geçer. ii. F x < μ.n ise, sürtünme kuvveti F x kuvvetine eşit büyüklükte ortaya çıkar ve cisim toplam kuvvet sıfır olacağından hareketsiz kalmaya devam eder. b ) Cisim zemine göre hareket etmekte ise, diğer kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü ne olursa olsun, sürtünme kuvveti maksimum değerinde ve daima o andaki cismin hızına zıt yönlü olur. Sürtünme olaylarında, sürtünme kuvveti ile dik tepki kuvvetinin orantı katsayısı μ genellikle sabit değildir ve hıza bağlı olarak değişir. Ancak çok büyük olmayan hızlar için ortalama olarak sabit alınmaktadır. Yine de hareketli ve durgun yapılar için gözlenebilir bir farklılık söz konusudur. Daha dikkatli olunmak gerekirse, durgun hal için μ d durgunluk sürtünme katsayısı ve hareketli hal için μ h hareketlilik sürtünme katsayısı tanımlanmaktadır. II Sürtünmeli Hareket: N F s W Sinθ θ θ W W Cosθ Şekil S2.2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

6 Sürtünmeli harekete en basit örneklerden birisi eğik düzlem üzerindeki sürtünmeli harekettir. Şekil S2.2 de görülen yapıda, ağırlık kuvveti W=M.g nin düzleme paralel bileşeni M.g.Sinθ cismi aşağı doğru kaydırmaya çalışmaktadır. Düzleme dik bileşen M.g.Cosθ ise cismi düzleme doğru bastırmakta, düzlem de buna N tepkisi ile karşılık vermektedir. İki cisim arasındaki sürtünme nedeni ile de hareket doğrultusuna zıt yönde sürtünme kuvveti ortaya çıkmıştır. Buna göre: 1 M.g.Sinθ < μ d.m.g.cosθ ise ve cisme bir ilk hız verilmemişse, cisim hareketsiz kalmaya devam eder. Bu durumda θ açısı artırılırsa, hareket eşiği tgθ = μ koşulu ile tanımlanır. e d 2 Cisim hareket halinde ise, a=g(sinθ μ h.cosθ ) ivmesi ile hareket eder. DENEYİN YAPILIŞI: I Durgunluk Sürtünme Katsayısının Bulunması: 1 Şekil S2.2 deki sistemi kurarak, θ açısını yavaş yavaş arttırarak θ e eşik açısını belirleyiniz. 2 Cismin aynı yüzünü kullanarak bu işlemi 3 kez tekrarlayınız. Böylece cismin bu yüzü için ortalama θ e açısını ve μ = tgθ bağıntısından d e μ d durgunluk sürtünme katsayısını bulunuz. 3 Cismin farklı yapıda diğer bir yüzü için deneyi tekrarlayarak bu yüz için θ e ve μ d durgunluk sürtünme katsayısını bulunuz. II Hareketlilik Sürtünme Katsayısının Bulunması: 1 Şekil S2.2 deki sistemi kurarak, θ açısını, kullanacağınız yüzeyin daha önce bulduğunuz θ e eşik açısı değerinden biraz daha büyük bir değeri için sistemi kurunuz. 2 Eğik düzlem üzerinde cismin aldığı yolun tamamını cetvel ile ve bu yolu ne kadar zamanda aldığını kronometre ile ölçünüz. x=(1/2)a.t 2 bağıntısını kullanarak cismin ivmesini bulunuz. Bulduğunuz bu ivmeyi ve 1 de bulunan eşik açısı değerini de TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

7 kullanarak a=g(sinθ μ.cosθ ) bağıntısından h μ h hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz. 3 Cismin aynı yüzünü kullanarak bu işlemi 3 kez tekrarlayınız ve ortalama hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz. III Sürtünmeli Hareke : M g Sinθ F S Şekil S2.3 m g 1 Şekil S2.3 deki sistemi kullanacağınız yüzey için bulduğunuz eşik açısından daha küçük bir θ açısı ile kurunuz. 2 Sisteme küçük bir ivme verecek şekilde bir m kütlesi seçiniz. Bu durumda sistem hareket edeceği için sürtünme kuvveti maksimum değeri ile ortaya çıkacaktır ve sistemin ivmesi, a = m g ( M g Sinθ + μ M g Cosθ ) M + m h olacaktır. 3 Şekil S2.3 deki eğik düzlem üzerinde cismin aldığı yolun tamamını cetvel ile ve bu yolu ne kadar zamanda aldığını kronometre ile ölçünüz. x=(1/2)a.t 2 bağıntısını kullanarak cismin ivmesini bulunuz. Bulduğunuz bu ivmeyi ve 1 de bulunan θ açısını da kullanarak 2 deki bağıntıdan μ h hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz. 4 Cismin aynı yüzünü kullanarak bu işlemi 3 kez tekrarlayınız ve ortalama μ h hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz ve aynı yüz için daha önce II de bulduğunuz değerle karşılaştırınız. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

8 SERVİS LABORATUVARI ( S 3 ) BASİT HARMONİK HAREKET ve YAY SABİTİ AMAÇ: Ucuna kütle asılmış bir yayın basit harmonik hareketini incelemek, yay sabitini ve titreşimlerin periyotlarını hesaplamak. DENEYSEL BİLGİ: Bir yayın x uzaması ile ona etkiyen F kuvveti arasında F=k.x bağıntısı vardır. Burada k orantı katsayısına yay sabiti denir. Yay sabitinin birimi M.K.S birim sisteminde N/m ve C.G.S birim sisteminde ise dyn/cm dir. Ucuna bir m kütlesi asıldıktan sonra denge durumuna gelen yaya bir F kuvveti uygulayarak boyunu x kadar uzatalım. Etki tepki ilkesine göre yay F= k.x kuvveti ile m kütlesini yukarıya doğru çekecektir. m kütlesi serbest bırakıldığında F kuvvetinin etkisi ile yukarı doğru bir a ivmesi kazanacaktır. Dinamiğin temel prensibine göre F=m.a yazılabilir. Burada F yerine k.x yazılarak m kütlesinin ivmesi, a= m k x olarak bulunur. Bu bağıntıda k ve m sabit olduğuna göre a ivmesi x yolu ile orantılı ve zıt yönlüdür. Basit harmonik harekette ivme a=w 2.x ve T periyot olmak üzere W=2π /T olduğu göz önüne alınarak, hareketin periyodu, w 2 = m k W=2π /T = olarak bulunur ve T nin birimi saniyedir. k m T=2 π m k DENEYİN YAPILIŞI: I Yay Sabitinin Bulunması: Yayın ucuna küçük bir kefe asılır ve sistem denge durumuna gelince yayın y 0 uzunluğu cetvel ile ölçülür. Kefeye sırasıyla m 1, m 2, m 3, m 4, m 5 kütleleri asılır ve bunlara karşılık gelen y 1, y 2, y 3, y 4, y 5 yayın yeni uzunlukları cetvel ile ölçülür. Asılan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

9 kütlelere karşılık gelen G i ağırlıkları ve x i uzama miktarları da hesaplanarak Tablo 3.1 ( i=5 ) oluşturulur. m i (gr) G i = m i. g (dyn) y i (cm) x i = y i y 0 (cm) Tablo 3. 1 Tablo 3.1 deki G i ve x i değerleri kullanılarak G = f(x) grafiği çizilip elde edilen 5 noktadan geçen doğrunun eğimi hesaplanır. Görüleceği gibi bu doğrunun eğimi, k = tgθ (dyn/cm) yay sabitini verecektir. II Periyodun Kütle ile Değişimi: Yayın m y ve kefenin m k kütlelerini terazi ile tarttıktan sonra I deki sistem tekrar kurulur. Kefeye sırası ile m 1, m 2, m 3, m 4, m 5 kütleleri konulur. Her bir kütle kefeye konulduğunda, kefe denge durumundan 1 cm kadar aşağıya doğru çekilip, serbest bırakılarak meydana gelen salınım hareketinin periyodu T=Δ t/n bağıntısı ile hesaplanır. Bunun için N=10 salınım süresi Δ t kronometre ile ölçülür ve Tablo 3.2 (i=5 ve r=5) oluşturulur. m i (gr) m r = m i + m k + m y / 3 (gr) Δ t r (sn) T r (sn) T r 2 (sn 2 ) Tablo Tablo 3.2 deki T r ve m r değerleri kullanılarak T 2 = f(m) grafiği çizilip elde edilen 5 noktadan geçen doğrunun eğimi hesaplanır. Görüleceği gibi bu doğrunun eğimi, tgθ = T 2 /m değerini verecektir. Bu değeri, T = 2π m k sabitini hesaplayınız. k = 4π 2 m/t 2 = 4π 2 /tgθ bağıntısında yerine yazarak yay TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

10 SERVİS LABORATUVARI ( S 4 ) BASİT SARKAÇ İLE YERÇEKİMİ İVMESİNİN BULUNMASI AMAÇ : Bir basit sarkacın hareketinin incelenmesi ve basit sarkaç yardımı ile g yerçekimi ivmesinin bulunması. DENEYSEL BİLGİ: Boyu değişmeyen ve kütlesi ihmal edilebilen bir ipin ucuna asılmış küre şeklindeki bir kütleden oluşan sisteme basit sarkaç denir. Sarkaç kütlesi denge durumundan küçük bir açı yaparak ayrılıp serbest bırakıldığında onu denge durumuna geri getirecek bir kuvvet etki eder. A l θ B O Şekildeki gibi A noktasından serbest bırakılan sarkaç, O durumuna yaklaşırken potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çevirmeye başlar. Denge durumundan geçerken potansiyel enerjisi tamamen kinetik enerjiye çevrilmiş ve B noktasına vardığında bu enerji yine potansiyel enerjiye dönüşmüştür. Genliği yeterince küçük ( θ <10 0 ) ve havanın direnci ihmal edilirse, A noktasındaki kütlenin B noktasına gidip tekrar A noktasına gelmesi için geçen T salınım süresi (periyot) g yerçekimi ivmesi ve l sarkaç ipinin uzunluğu olmak üzere, T 2 = 4π 2 (l/g) T = 2π (l/g) 1/2 (sn) ile ifade edilir. DENEYİN YAPILIŞI: Küçük ve büyük kürenin çapları 3 değişik yerinden mikrometre ile ölçülerek ortalama yarıçapları hesaplanır: r = r küçük = ( r 1 /2+r 2 /2+r 3 /2)/3=... mm =... cm R=R büyük = (R 1 /2+R 2 /2+R 3 /2)/3=... mm =... cm TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

11 I Kütle Sabit Sarkaç Boyu Değişken (Büyük Küre): Sarkaç Uzunluğunun ( l 1 ) Hesaplanması: İpin ucuna asılan küre şeklindeki cismin kütlesinin kütle merkezinde toplandığını düşünerek, l 1 sarkacın uzunluğu, l 0 ip uzunluğu ve R büyük kürenin yarıçapı olmak üzere cm cinsinden l 1 = l 0 +R bağıntısı ile bulunur. Bu l 1 sarkaç boyu için N=10, 15 ve 20 salınım için geçen süreler kronometre ile ölçülüp ortalama periyot hesaplanır ve Tablo S4.1 oluşturulur. N Δ t i (sn) T i = Δ t i /N (sn) T=(T 1 +T 2 +T 3 )/3 (sn) T 2 (sn 2 ) Tablo S4.1 (Büyük Küre) l 1 Sarkaç boyunu ve Tablo S4.1 deki T 2 T 2 = 4π 2 (l 1 /g) g = 4π 2 (l 1 /T 2 ) değerini kullanarak, bağıntısından yerçekimi ivmesi g değerini hesaplayınız. Aynı işlemler sarkaç boyunun üç değişik değeri için, yani l 0 ip uzunluğu değiştirilerek yeni l 2 ve l 3 sarkaç boyları bulunur ve yeni tablolar oluşturularak g yerçekimi ivmeleri hesaplanır. Böylece 3 değişik sarkaç boyu için hesaplanan yerçekimi ivmelerinin ortalamaları alınarak ortalama bir g yerçekimi ivmesi bulunur. g hesap = g =... cm/sn 2 Sarkaç uzunlukları l 1, l 2, l 3 ve bu uzunluklara karşılık gelen T 2 değerlerini kullanarak l = f (T 2 ) grafiğini çiziniz. Bu 3 noktadan geçen doğrunun eğimi tgθ = l/t 2 değerini verecektir, bu değer g = 4π 2 (l/t 2 ) = 4π 2 tgθ bağıntısında yerine yazılarak yerçekimi ivmesi hesaplanır. g grafik = g =... cm/sn 2 Çok Hassas Ölçmelerde Yerçekimi İvmesi: g gerçek = 983 cm/sn 2 dir. Hata Hesapları: Mutlak Hata : Δ g = g grafik g hesap, Δ g = g gerçek g deney Bağıl Hata : Δ g / g = g gerçek g deney / g gerçek TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

12 % ( Δ g / g ) = % ( g gerçek g deney / g gerçek ). 100 Bağıntılarını kullanarak, % olarak ne kadar hata yaptığınızı hesaplayınız. II Sarkaç Boyu Sabit Kütle Değişken (Küçük Küre): İp Uzunluğunun ( l 0 / ) Hesaplanması: l 0 / ipin uzunluğu, l 1 sarkaç uzunluğu ve r küçük kürenin yarıçapı olmak üzere cm cinsinden l / 0 = l 1 r bağıntısı ile bulunur. Burada istenilen büyük küre ile küçük kürenin sarkaç boyunun (l 1 ) eşit olmasıdır. Bu l 1 sarkaç boyu için N=10, 15 ve 20 salınım için geçen süreler kronometre ile ölçülüp ortalama periyot hesaplanır ve Tablo S4.2 oluşturulur. N Δ t i (sn) T i = Δ t i /N (sn) T=(T 1 +T 2 +T 3 )/3 (sn) T 2 (sn 2 ) Tablo S4.2 ( Küçük Küre ) l 1 Sarkaç boyunu ve Tablo S4.2 deki T 2 değerini kullanarak, T 2 = 4π 2 (l 1 /g) g = 4π 2 (l 1 /T 2 ) bağıntısından yerçekimi ivmesi g değerini hesaplayınız. / Aynı işlemler sarkaç boyunun üç değişik değeri için, yani l 0 ip uzunluğu değiştirilerek daha önce I de büyük küre için hesaplanan l 2 ve l 3 sarkaç boyları bulunur ve yeni tablolar oluşturularak g yerçekimi ivmeleri hesaplanır. Böylece 3 değişik sarkaç boyu için hesaplanan yerçekimi ivmelerinin ortalamaları alınarak ortalama bir g yerçekimi ivmesi bulunur. g hesap = g =... cm/sn 2 Sarkaç uzunlukları l 1, l 2, l 3 ve bu uzunluklara karşılık gelen T 2 değerlerini kullanarak l = f (T 2 ) grafiğini çiziniz. Bu 3 noktadan geçen doğrunun eğimi tgθ = l/t 2 değerini verecektir, bu değer g = 4π 2 (l/t 2 ) = 4π 2 tgθ bağıntısında yerine yazılarak yerçekimi ivmesi hesaplanır. g grafik = g =... cm/sn 2 I de olduğu gibi % olarak ne kadar hata yapıldığını hesaplayınız. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

13 SERVİS LABORATUVARI ( S - 5 ) TERSİNİR SARKAÇ İLE YERÇEKİMİ İVMESİNİN BULUNMASI AMAÇ: Bir tersinir sarkacın hareketinin incelenmesi ve tersinir sarkaç yardımı ile yerçekimi kuvvetinden oluşan g yerçekimi ivmesinin bulunması. DENEYSEL BİLGİ: Tersinir sarkaç, dikdörtgen kesitli, bir metre kadar uzunluğunda ve ağırlık merkezinde disk şeklinde ağır bir kütlenin bulunduğu demir bir çubuktur. Çubuk boyunca aralıkları eşit olmayan n sayıda delik açılmıştır. Çubuk üzerindeki delikler, sarkacı, duvara tespit edilmiş ve askı ekseni olarak kullanılan, eksenin keskin tarafına asmaya yarar / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / DENEYİN YAPILIŞI: 1 Sarkaç sıra ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı deliklere asılır. Her delik için ikişer defa olmak üzere bir kronometre ile 10 salınım için geçen Δ t 1, Δ t 2, Δ t 3, Δ t 4, Δ t 5, Δ t 6 süreleri saniye olarak ölçülür. Bunun için sarkaç askıya asıldıktan sonra salınım yapması için basit sarkaçta (S4 de) olduğu gibi denge konumundan küçük bir açı ( θ < 10 0 ) yapacak kadar çekilir ve serbest bırakılır. Periyot bir salınım için geçen zaman olduğuna göre her delik için periyotlar, T 1 = Δ t 1 /10, T 2 = Δ t 2 /10, T 3 = Δ t 3 /10, T 4 = Δ t 4 /10, T 5 = Δ t 5 /10, T 6 =Δ t 6 /10 şeklinde saniye olarak hesaplanır. 2 Aynı işlemler 1 /, 2 /, 3 /, 4 /, 5 /, 6 / numaralı delikler için ve her delik için ikişer defa olmak üzere yapılır. Böylece T / 1, T / 2, T / 3, T / 4, T / / 5, T 6 periyotları saniye olarak hesaplanır. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

14 3 Sarkacın asıldığı her deliğin orta noktaya (sarkacın ağırlık merkezine) olan l 1, l 2, l 3, l 4, l 5, l 6 ve l / 1, l / 2, l / 3, l / 4, l / / 5, l 6 uzaklıkları cetvel ile santimetre (cm) olarak ölçülür. Delik No Δ t (sn) Δ t (sn) Δ t ortalama (sn) T (sn) l (cm) / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / l / (cm) Tablo S5.1 4 Bulunan değerlerle Tablo S5.1 oluşturulur. Bu değerler kullanılarak T=f( l, l / ) grafiği çizilir. Çizilen grafik şekildeki gibi olur. Herhangi bir T değerinden geçen ve l eksenine paralel olan bir doğru çizilir. Bu doğru grafiğin iki simetrik kolunu dört noktada keser. Tersinir sarkacın l uzunluğu grafikten ve l = ( SO + S / O / )/2 (cm) bağıntısı yardımıyla hesaplanır. 5 Tersinir sarkacın periyodu, T = 2π (l/g) 1/2 olduğundan, yerçekimi ivmesi, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

15 g = 4π 2 l/t 2 bağıntısı yardımıyla cm/sn 2 olarak bulunur. T (sn) S S / O O / l / (cm) 0 l (cm) T = f ( l, l / ) Grafiği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

16 SERVİS LABORATUVARI ( S 6 ) AÇISAL HARMONİK HAREKET ve BUTULMA SABİTİ AMAÇ: Burulma sarkacı yardımı ile açısal harmonik hareketi incelemek ve burulma sabiti ile burulma modülünü bulmak. DENEYSEL BİLGİ: Kütlesi ihmal edilmiş bir tel ile kütle merkezinden asılmış bir disk, telin ekseni etrafında küçük bir θ açısı kadar ( θ < 10 0 ) burulup serbest bırakılırsa, diskin telin ekseni etrafında, belirli bir periyot ile salınmaya başlayarak, bir harmonik hareket yaptığı görülür. Bu harekete açısal harmonik hareket ve sisteme de burulma sarkacı adı verilir. θ Şekil S6.1: Burulma Sarkacı Disk küçük bir θ açısı kadar döndürüldüğünde, burulan tel diski k burulma sabiti olmak üzere, τ = kθ (1) momenti ile denge durumuna getirmeye çalışır. Hareketi belirleyen denklem ise α açısal ivme ve I sistemin atalet momenti olmak üzere, τ = Iα (2) momenti ile ifade edilir. (1) ve (2) denklemlerinden hareket denklemi, Iα = kθ Iα + kθ = 0 α + (k/i)θ = 0 Olur. Açısal ivme, açısal konumun zamana göre ikinci türevi olduğuna göre, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

17 α = 2 d θ d t 2 açısal ivme bağıntısı da hareket denkleminde yerine yazılarak, 2 d θ 2 + (k/i)θ = 0 (4) d t hareket denklemi elde edilir. Bu denklem periyodu, T = 2π (I/k) 1/2 (5) olan bir harmonik hareketi ifade eder. [ W 2 = k/i, W = 2π f, f =1/T olduğunu hatırlayınız. ] Ayrıca k burulma sabiti ile Φ burulma modülü arasında, L telin uzunluğu ve r telin yarıçapı olmak üzere, Φ bağıntısı vardır. = 2Lk/r 4 (6) DENEYİN YAPILIŞI: I Bir Telin Burulma Sabiti ve Burulma Modülünün Bulunması: 1 Verilen diskin M kütlesi terazi ile tartılır. D Çapı 3 kez cetvel ile ölçülerek ortalama yarıçap R bulunur. M =... gr R = (D 1 /2 + D 2 /2 + D 3 /2) / 3 =... cm Diskin kütle merkezine göre eylemsizlik momenti, I = MR 2 /2 =... gr.cm 2 bağıntısı ile hesaplanır. 2 Burulma sarkacının asma telinin L uzunluğu bir cetvel ile ölçülür. d çapı 3 kez mikrometre ile ölçülerek ortalama yarıçap r bulunur. L =... cm r = (d 1 /2 + d 2 /2 + d 3 /2) / 3 =... cm 3 Eylemsizlik momenti (I) hesaplanan disk, uzunluğu (L) ve yarıçapı (r) ölçülen asma teli ile asma çubuğuna asılarak burulma sarkacı oluşturulur. Disk asma telinin ekseni etrafında küçük bir θ açısı kadar ( θ < 10 0 ) burularak salınım yapmaya TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

18 bırakılır. Diskin 10 salınım süresi kronometre ile ölçülerek bir tam salınım süresi, yani periyot hesaplanır. Aynı işlem 3 kez tekrarlanarak ortalama periyot T bulunur. T =... sn 4 (5) Denklemi kullanılarak asma telinin k burulma sabiti hesaplanır. Daha sonra hesaplanan bu k burulma sabiti kullanılarak (6) denkleminden asma telinin Φ burulma modülü hesaplanır. II Bir Cismin Kütle Merkezine ve Kütle Merkezinden r Uzaklıktaki Bir Noktadan Geçen Eksene Göre Eylemsizlik Momenti: 1 Eylemsizlik momenti bilinmeyen ikinci bir disk terazi ile tartılır. M / =... gr Bu yeni diskin D / çapı 3 kez cetvel ile ölçülerek ortalama yarıçap R / bulunur. R / = (D / 1/2 + D / 2/2 + D / 3/2) / 3 =... cm Burulma sarkacındaki disk yerine bu yeni disk takılır ve burulma sarkacı ile T / periyodu I 3 deki gibi ölçülür. Bulunan T / periyodu ile k değeri T / = 2π (I 0 /k) 1/2 bağıntısında kullanılarak I 0 atalet momenti tayin edilir. I Deney =... gr.cm 2 2 II 1 de bulunan bu sonuç aynı diskin I 0 = M / (R / ) 2 /2 formülü ile bulunan I 0 eylemsizlik momenti ile karşılaştırılır. I Formül =... gr.cm 2 3 Hata Hesabı: Mutlak Hata : Δ I = I Formül I Deney Bağıl Hata : Δ I / I Formül = I Formül I Deney / I Formül % ( Δ I / I Formül ) = % ( I Formül I Deney / I Formül ). 100 Bağıntılarını kullanarak, % olarak ne kadar hata yaptığınızı hesaplayınız. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

19 SERVİS LABORATUVARI ( S 7 ) BİR SIVININ YÜZEY GERİLİM KATSAYISININ BULUNMASI AMAÇ : Damla yöntemi ile bir sıvının yüzey gerilim katsayısının bulunması ve saf su alkol karışımı içindeki alkol yüzdesinin hesaplanması. DENEYSEL BİLGİ: İçinde sıvı bulunan r yarıçaplı pipet ( ince bir boru ) düşey olarak tutulduğunda pipetin alt ucunda oluşan damlayı dengede tutan kuvvet, F = 2π r σ bağıntısı ile verilir. Burada σ pipetin içindeki sıvının yüzey gerilim katsayısını göstermektedir ve C.G.S birim sistemindeki birimi dyn/cm dir. Bu kuvvet damlayı dengede tuttuğuna göre damlanın ağırlığı bulunarak pipetin içindeki sıvının gerilim katsayısı hesaplanabilir. yüzey Ancak pipetin alt ucunda oluşan damla pipete yapıştığı yerden değil, onun biraz altından kopar, bu nedenle damlanın bu konumdaki yarıçapını ölçmek zordur. Bu sebepten dolayı karşılaştırma yöntemi kullanılır. Karşılaştırma Yöntemi: Yüzey gerilim katsayısı bilinen bir sıvının, bir damlasının ağırlığı W 1, bu sıvının yüzey gerilim katsayısına bağlıdır ve W 1 = 2π r σ 1 bağıntısı ile verilir. Aynı şekilde yüzey gerilim katsayısı bilinmeyen bir sıvının bir damlasının ağırlığı W 2, W 2 = 2π r σ 2 bağıntısı ile verilir. Bu iki sıvının ağırlığı oranlanırsa, yüzey gerilim katsayısı bilinmeyen sıvının yüzey gerilim katsayısı, W 2 / W 1 = 2π r σ 2 / 2π r σ 1 W 2 / W 1 = σ 2 / σ 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

20 σ 2 = σ 1. W 2 / W 1 = σ 1. m 2 g / m 1 g σ 2 = σ 1. m 2 / m 1 olarak bulunur. Burada m 1 ve m 2 sıvıların birer damlalarının kütleleridir. DENEYİN YAPILIŞI: I Damla Yöntemi ile Bir Sıvının Yüzey Gerilim Katsayısının Bulunması: 1 Saat camı saf su ile yıkanıp kurulandıktan sonra terazi ile kütlesi bulunur. M =... gr. 2 Pipet saf su ile yıkanıp kurulanarak temizlendikten sonra içine bir miktar saf su çekilir. Pipetten saat camı üzerine 20 damla saf su damlatılıp terazi ile kütlesi bulunur. M / =... gr. Böylece, M 1 = M / M bağıntısı ile 20 damla saf suyun kütlesi M 1 =... gr ve 1 damla saf suyun kütlesi de, m 1 = M 1 / 20 bağıntısı ile hesaplanır. m 1 =... gr. 3 Pipet ve saat camı tekrar saf su ile yıkanıp kurulanarak temizlendikten sonra içine bir miktar alkol çekilir. Pipetten saat camı üzerine 20 damla alkol damlatılıp terazi ile kütlesi bulunur (bu işlem hızlı bir şekilde yapılmalıdır). M // =... gr. Böylece, M 2 = M // M bağıntısı ile 20 damla alkolün kütlesi M 2 =... gr ve 1 damla alkolün kütlesi de, m 2 = M 2 / 20 bağıntısı ile hesaplanır. m 2 =... gr. 4 Saf suyun yüzey gerilim katsayısı σ 1 = 73 dyn/cm olarak verildiğine göre σ 2 = σ 1. m 2 /m 1 bağıntısından σ 2 alkolün yüzey gerilim katsayısı hesaplanır. σ 2 =... dyn/cm II Saf su Alkol Karışımı İçindeki Alkol Yüzdesinin Hesaplanması: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

21 1 % 10, % 30, % 50 ve % 70 lik alkol saf su karışımları dereceli kaplar içine hazırlanır. Örneğin % 20 lik alkol saf su karışımı hazırlamak için 2 cm 3 alkol ile 8 cm 3 saf su dereceli kap içinde karıştırılır. Her karışımdan ayrı ayrı pipetle 1 cm 3 çekilerek, 1 cm 3 lerinin damla sayıları; N 1 =..., N 2 =..., N 3 =... ve N 4 =... olarak bulunur. 2 Alkol yüzdeleri x ve damla sayıları y ekseni olmak üzere, grafik kağıdına bir grafik çizilir. Yani N = f ( % Alkol Saf su ) grafiği çizilir. Bu grafik lineer (çizgisel, lineer) olarak artan bir doğru olmalıdır. 3 Rasgele hazırlanmış (alkol yüzdesi bilinmeyen), alkol saf su karışımından pipetle 1cm 3 çekilerek, bu karışımın 1cm 3 ün kaç damla geldiği sayılır. Çizilen N = f ( % Alkol Saf su) grafiğinden bu damla sayısına karşılık gelen alkol yüzdesi enterpolasyon (iç değerlendirme) yöntemi ile bulunur. Enterpolasyon yöntemi: Ölçeksiz olarak hazırlanmış, alkol yüzdesi bilinmeyen karışımın 1cm 3 ün damla sayısı, N = f ( % Alkol Saf su ) grafiğinde, N ekseninde bulunur. Bulunan bu noktadan, lineer doğruya yönelerek, % eksenine paralel olacak şekilde bir çizgi çizilir. Bu çizginin, lineer doğruyu kestiği noktadan, N eksenine paralel olarak, aşağıya doğru bir çizgi çizilir. Son olarak çizilen, bu çizginin % ekseninde kestiği nokta, alkol yüzdesi bilinmeyen karışımın alkol yüzdesini verecektir. N ( Damla Sayısı ) % ( Alkol Saf su ) N = f ( % Alkol Saf su ) grafiği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

22 SERVİS LABORATUVARI ( S - 8 ) BİR SIVININ VİSKOZİTE KATSAYISININ BULUNMASI AMAÇ: Stokes kanunundan yararlanarak bir sıvının viskozite (iç sürtünme) katsayısının ölçülmesi. DENEYSEL BİLGİ: Stokes kanununa göre viskoz bir sıvı içinde hareket eden küresel bir cisme sıvı tarafından uygulanan direnç kuvveti, F d = 6π η r v olup, burada r küresel cismin yarıçapı, v küresel cismin viskoz sıvı içindeki limit hızı, η ise sıvı moleküllerinin viskozite (iç sürtünme) katsayısıdır. Bu küresel cismin ağırlığı ise, G = m c g = V ρ c g = ( 4 / 3 ) π r 3 ρ c g bağıntısı ile verilir. Burada m c küresel cismin kütlesi, ρ küresel cismin yoğunluğu, r küresel cismin yarıçapı, V küresel cismin hacmi ve g yerçekimi ivmesidir. Archimedes prensibine göre sıvı içindeki bir cisme, cismin taşırdığı sıvının ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti etki eder. cisme uyguladığı kaldırma kuvveti, c ρ s yoğunluğundaki bir sıvının, küresel bir F k = m s g = V ρ s g = ( 4 / 3 ) π r 3 ρ s g bağıntısı ile verilir. Burada V küresel cismin hacmi, aynı zamanda taşırdığı sıvının hacmidir (yani, küresel cismin hacmi, kendisinin taşırdığı sıvının hacmine eşittir). Yoğunluğu sıvı yoğunluğundan büyük olan küresel bir cisim, viskoz bir sıvı içine atıldığında cisim, kendi ağırlığı ile sıvının kaldırma kuvvetinin farkı kadar bir kuvvet etkisinde kalır ve düşmeye başlar. Bu durumda, F d + F k = G TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

23 olduğunda, cisme etki eden bileşke kuvvet sıfır olacağından, küresel cisim belli bir limit hız ile sıvı içindeki hareketini devam ettirir. Bu son bağıntıda, daha önce bulunan F d, F k ve G bağıntıları yerlerine yazılırsa, 6π η r v + ( 4 / 3 ) π r 3 6π η r v = ( 4 / 3 ) π r 3. ( ρ s g = ( 4 / 3 ) π r 3 ρ c ρ s ). g ρ c g elde edilir. Buradan η sıvının viskozite katsayısını veren bağıntı, η = 2. g. r 2. ( ρ c ρ s ) / 9. v olarak bulunur. Bu bağıntıda yerçekimi ivmesi g = 983 cm/sn 2 olarak alınır. DENEYİN YAPILIŞI: I Stokes Kanunu ile Gliserinin Viskozite Katsayısının Bulunması: 1 10 Adet kurşun küre alınarak, çapları mikrometre ile ayrı ayrı ölçülür. Ölçülen çaplar toplanıp 10 a bölünerek ortalama çap bulunur. Bulunan ortalama çap 2 ye bölünerek ortalama yarıçap hesaplanır. r =... cm. 2 İçerisi gliserin ile dolu olan, cam borunun üst ve alt kısmından iki nokta belirlenir ve bu noktalar tebeşir veya kalem ile çizilir. Bu iki çizgi arasındaki uzaklık cetvel ile ölçülür. L =... cm. 3 Kurşun küreler ayrı ayrı sıvı ( gliserin ) içine bırakılır ve her birinin üst çizgiden, alt çizgiye v limit hızı ile ne kadar zamanda indiği, kronometre ile belirlenir. Her bir kurşun küre için bulunan, 10 adet zaman aralığı toplanıp, 10 a bölünerek, ortalama iniş zamanı hesaplanır. t =... sn. 4 Kürelerin ortalama v limit hızı, v = L / t bağıntısından hesaplanır. v =... cm/sn. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

24 5 Kurşun kürelerin yoğunluğu ρ c = 11,3 gr/cm 3 ve gliserinin yoğunluğu ρ s = 1,12 gr/cm 3 olduğuna göre gliserinin viskozite katsayısı η, η = 2. g. r 2. ( ρ c ρ s ) / 9. v bağıntısından gr/cm.sn (=poise) olarak bulunur. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

25 SERVİS LABORATUVARI ( S - 9 ) WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇ: Bilinmeyen bir direncin Wheatstone köprüsü yardımıyla ölçülmesi. DENEYSEL BİLGİ: Şekil-1 de görülen Wheatstone köprüsü devresi dirençleri çabuk ve sağlıklı ölçmek için kullanılan bir devredir. Şekilde görülen R 1, R 2 ve R 3 dirençleri istenildiği gibi düzenlene bilen yani değerleri bilinen dirençlerdir ve R x değeri ölçülmesi gereken dirençtir. Şekil-1 Anahtar kapatılır ve R 3 direnci o şekilde ayarlanır ki G galvano metresinde hiçbir sapma görülmesin. Bu durumda D ve C noktaları aynı potansiyelde bulunacaklardır. R 1 direncinden geçen akım şiddeti İ 1, R 2 den geçen İ1 şiddetine ve R 3 den geçen İ 2 şiddeti de R x den geçen İ 2 akım şiddetine eşit olur. Buna göre Bu iki denklemden V CB =V DB olduğundan İ 1 R 2 = İ 2 R 3 olur ve V AC =V AD olduğundan İ 1 R 1 = İ 2 R x olur. R x = ( R 1 / R 2 ). R 3 bulunur. O halde R 1, R 2 ve R 3 biliniyorsa R x direnci hesaplanabilir. Ayrıca kesiti her yerde aynı olan homojen iletkenin direnci iletkenin boyu ile doğru orantılı ve kesiti ile ters orantılıdır. Buna göre, R α k ( L / A ) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET A BASINÇ VE BASINÇ BİRİMLERİ (5 SAAT) Madde ve Özellikleri 2 Kütle 3 Eylemsizlik 4 Tanecikli Yapı 5 Hacim 6 Öz Kütle (Yoğunluk) 7 Ağırlık 8

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü. Basit Harmonik Hareket Deneyi Deney Föyü. Edirne

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü. Basit Harmonik Hareket Deneyi Deney Föyü. Edirne TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü Basit Harmonik Hareket Deneyi Deney Föyü Edirne 2016 İçindekiler: 1.Deney Hakkında Teorik Bilgi 1 1.a) Yaylar ve Mekanik Özellikleri

Detaylı

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j

ISI VE SICAKLIK. 1 cal = 4,18 j ISI VE SICAKLIK ISI Isı ve sıcaklık farklı şeylerdir. Bir maddeyi oluşturan bütün taneciklerin sahip olduğu kinetik enerjilerin toplamına ISI denir. Isı bir enerji türüdür. Isı birimleri joule ( j ) ve

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

: Bazı Uzunluk Ölçme Araçlarını Tanımlamak ve

: Bazı Uzunluk Ölçme Araçlarını Tanımlamak ve Deney Kodu : M-1 Deney Adı Deney Amacı : Uzunluk Ölçü Aleti : Bazı Uzunluk Ölçme Araçlarını Tanımlamak ve Ölçme Hataları Hakkında Önbilgiler Elde Etmektir. Kuramsal Ön Bilgi: Verniyeli kumpas, uzunluğu

Detaylı

BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ

BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ BÖLÜM III METAL KAPLAMACILIĞINDA KULLANILAN ÖRNEK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ Faraday Kanunları Elektroliz olayı ile ilgili Michael Faraday iki kanun ortaya konulmuştur. Birinci Faraday kanunu, elektroliz sırasında

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cismin hareketi ve hareketi doğuran sebepler arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde eğik hava masası üzerine kurulmuş Atwood makinesini kullanarak Newton un ikinci

Detaylı

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇLAR 6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ 1. Değeri bilinmeyen dirençleri voltmetreampermetre yöntemi ve Wheatstone Köprüsü yöntemi ile ölçmeyi öğrenmek 2. Hangi yöntemin hangi koşullar

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

DENEY 6 BASİT SARKAÇ

DENEY 6 BASİT SARKAÇ DENEY 6 BASİT SARKAÇ AMAÇ: Bir basit sarkacın temel fiziksel özelliklerinin incelenmesi. TEORİ: Basit sarkaç şekilde görüldüğü gibi kütlesiz bir ip ve ucuna asılı noktasal bir kütleden ibarettir. Şekil

Detaylı

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 )

FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 ) FİZİK-II DERSİ LABORATUVARI ( FL 2 5 ) EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-21001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. Devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan

Detaylı

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP

DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP DENEY 7 DALGALI GERİLİM ÖLÇÜMLERİ - OSİLOSKOP Amaç: Bu deneyin amacı, öğrencilerin alternatif akım ve gerilim hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır. Deney sonunda öğrencilerin, periyot, frekans, genlik,

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise;

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise; Deney No : M3 Deneyin Adı : EYLEMSİZLİK MOMENTİ VE AÇISAL İVMELENME Deneyin Amacı : Dönme hareketinde eylemsizlik momentinin ne demek olduğunu ve nelere bağlı olduğunu deneysel olarak gözlemlemek. Teorik

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ

ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ 1 ALTERNATİF AKIMIN DENKLEMİ Ani ve Maksimum Değerler Alternatif akımın elde edilişi incelendiğinde iletkenin 90 ve 270 lik dönme hareketinin sonunda maksimum emk nın indüklendiği görülür. Alternatif akımın

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ DENEY 5 DÖNME HAREKETİ AMAÇ Deneyin amacı merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir diskin dinamiğini araştırmak, açısal ivme, açısal hız ve eylemsizlik momentini hesaplamak ve mekanik enerjinin korunumu

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Doğru Akım Devreleri ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için elektromotor kuvvet (emk) adı verilen bir enerji kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır. Şekilde devreye elektromotor

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ

8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ 8.KISIM OSİLOSKOP-2 DC + AC ŞEKLİNDEKİ TOPLAM İŞARETLERİN ÖLÇÜMÜ Osiloskobun DC ve AC seçici anahtarları kullanılarak yapılır. Böyle bir gerilime örnek olarak DC gerilim kaynaklarının çıkışında görülen

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK-1 LABORATUVARI DENEY RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK-1 LABORATUVARI DENEY RAPORU Adı-Soyadı : ÖĞRENCİNİN Numarası : İmza :. Bölümü : Deney No Deney Adı Bir Boyutta Hareket: Konum, Hız ve İvme Deneyin Amacı Deneyin Teorisi (Kendi cümleleriniz ile yazınız) (0 P) T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK-1 LABORATUARI DENEY RAPORU. Deneyin yapılış amacının ne olabileceğini kendi cümlelerinizle yazınız.

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK-1 LABORATUARI DENEY RAPORU. Deneyin yapılış amacının ne olabileceğini kendi cümlelerinizle yazınız. T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK- LABORATUARI DENEY RAPORU Ad Soyad Numara Bölüm Grup Deney No Deneyin Adı Deneyin Amacı Teorik Bilgi Deneyin yapılış amacının ne olabileceğini kendi cümlelerinizle yazınız.

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

Şekil 6.1 Basit sarkaç

Şekil 6.1 Basit sarkaç Deney No : M5 Deney Adı : BASİT SARKAÇ Deneyin Amacı yer çekimi ivmesinin belirlenmesi Teorik Bilgi : Sabit bir noktadan iple sarkıtılan bir cisim basit sarkaç olarak isimlendirilir. : Basit sarkaçta uzunluk

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Şubat 2014 KAYSERİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI DENEYİ YAPTIRAN: DENEYİN ADI: DENEY NO: DENEYİ YAPANIN ADI ve SOYADI:

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

DENEY 2 SABİT İVME İLE DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET VE DÜZLEMDE HAREKET

DENEY 2 SABİT İVME İLE DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET VE DÜZLEMDE HAREKET DENEY 2 SABİT İVME İLE DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET VE DÜZLEMDE HAREKET AMAÇ: Sabit ivme ile düzgün doğrusal hareket çalışılıp analiz edilecek ve eğik durumda bulunan hava masasındaki diskin hareketi incelenecek

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre.

4. ELEKTROLİZ. Elektroliz kabı (beher), bakır elektrotlar, bakır sülfat çözeltisi, ampermetre, akım kaynağı, terazi (miligram duyarlıklı), kronometre. 4. ELEKTROLİZ AMAÇLAR 1. Sıvı içinde elektrik akımının iletilmesini öğrenmek. 2. Bir elektroliz hücresi kullanarak bakırın elektro kimyasal eşdeğerinin bulunmasını öğrenmek. 3. Faraday kanunlarını öğrenerek

Detaylı

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi Deney No : M7 Deneyin Adı : EĞİK ATIŞ Deneyin Amacı : 1. Topun ilk hızını belirlemek 2. Ölçülen menzille hesaplanan menzili karşılaştırmak 3. Bir düzlem üzerinde uygulanan eğik atışta açıyla menzil ve

Detaylı

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları

Bölüm 1. Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları Bölüm Elektriksel Büyüklükler ve Elektrik Devre Elemanları. Temel Elektriksel Büyüklükler: Akım, Gerilim, Güç, Enerji. Güç Polaritesi.3 Akım ve Gerilim Kaynakları F.Ü. Teknoloji Fak. EEM M.G. .. Temel

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-3 Doğru Akım Devreleri Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU ELEKTROMOTOR KUVVETİ Kapalı bir devrede sabit bir akımın oluşturulabilmesi için

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Yapılacak olan Isı İletim Katsayısının Tespiti deneyinin temel

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET

2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET 2 SABİT HIZLI DOĞRUSAL HAREKET Bu deneyin amacı, hava masası deney düzeneği kullanarak, hiç bir net kuvvetin etkisi altında olmaksızın hareket eden bir cismin düz bir çizgi üzerinde ve sabit hızla hareket

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET

TİTREŞİM VE DALGALAR BÖLÜM PERİYODİK HAREKET TİTREŞİM VE DALGALAR Periyodik Hareketler: Belirli aralıklarla tekrarlanan harekete periyodik hareket denir. Sabit bir nokta etrafında periyodik hareket yapan cismin hareketine titreşim hareketi denir.

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU TERMODİNAMİK Öğr. Gör. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU ISI Maddenin kütlesine, cinsine ve sıcaklık farkına bağımlı olarak sıcaklığını birim oranda değiştirmek için gerekli olan veri miktarına

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ELEKTRİKSEL POTANSİYEL Elektriksel Potansiyel Enerji Elektriksel potansiyel enerji kavramına geçmeden önce Fizik-1 dersinizde görmüş olduğunuz iş, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu kavramları ile

Detaylı

< 2100 Laminer Akım > 4000 Türbülent Akım Arası : Kararsız durum (dönüşüm)

< 2100 Laminer Akım > 4000 Türbülent Akım Arası : Kararsız durum (dönüşüm) Sıvıların Viskozluğu Viskozluk : η (Gazlarda sıvılar gibi akmaya karşı direnç gösterirler, bu dirence viskozluk denir) Akıcılık : φ (Viskozluğun tersi olan niceliğe akıcılık denir, viskozitesi yüksek olan

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR 9. MAYETİK ALA AMAÇLAR 1. arklı mıknatıslar tarafından oluşturulan manyetik alan çizgilerini gözlemek. 2. Manyetik alanın pusula iğnesi üzerindeki etkisini incelemek. 3. ir selenoidden geçen akıma uygulanan

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 9 Ağırlık Merkezi ve Geometrik Merkez Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C. Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 9. Ağırlık

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ 7. DİENÇ SIĞA (C) DEELEİ AMAÇ Seri bağlı direnç ve kondansatörden oluşan bir devrenin davranışını inceleyerek kondansatörün durulma ve yarı ömür zamanını bulmak. AAÇLA DC Güç kaynağı, kondansatör, direnç,

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ

8. ALTERNATİF AKIM VE SERİ RLC DEVRESİ 8. ATENATİF AKIM E SEİ DEESİ AMAÇA 1. Alternatif akım ve gerilim ölçmeyi öğrenmek. Direnç, kondansatör ve indüktans oluşan seri bir alternatif akım devresini analiz etmek AAÇA oltmetre, ampermetre, kondansatör

Detaylı

: MAXWELL TEKERLEĞİ. Deneyin Adı Deneyin Amacı

: MAXWELL TEKERLEĞİ. Deneyin Adı Deneyin Amacı Deney No Deneyin Adı Deneyin Amacı : M4 : MAXWELL TEKERLEĞİ : İzole sistemlerde enerjinin korunumu ilkesini ve potansiyel ile kinetik enerji arası dönüşümlerini gözlemlemek/türetmek Teorik Bilgi : Maxwell

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ MUTLAK GENEL DÜZLEMSEL HAREKET: Genel düzlemsel hareket yapan bir karı cisim öteleme ve dönme hareketini eşzamanlı yapar. Eğer cisim ince bir levha olarak gösterilirse,

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ DEVRE ANALĠZĠ LABORATUVARI-II DENEY RAPORU DENEY NO : DENEYĠN ADI : DENEY TARĠHĠ : DENEYĠ YAPANLAR : RAPORU HAZIRLAYANIN

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı