TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :..."

Transkript

1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK Öğrencinin: Adı Soyadı : Numarası : Deney Grubu :

2 SERVİS LABORATUVARI ( S 1 ) BİR KATI CİSMİN YOĞUNLUĞUNUN BULUNMASI AMAÇ: Verilen katı bir cismin yoğunluğunun (özgül kütlesinin) 1 ) yoğunluk şişesi (piknometre) ve 2 ) mikrometre yardımı ile bulunması. DENEYSEL BİLGİ: Bir cismin birim hacminin kütlesine o cismin yoğunluğu denir. Yoğunluk d=m/v bağıntısı ile verilir. Burada d: yoğunluk gr/cm 3, m: kütle gr, v: hacim cm 3 ile gösterilmiş ve CGS (cm, gr, sn) birim sistemi kullanılmıştır. Yoğunluğun MKS (m, kg, sn) birim sistemindeki birimi ise kg/m 3 olacaktır. DENEYİN YAPILIŞI: I Katı Bir Cismin Yoğunluğunun Yoğunluk Şişesi ile Bulunması: Geometrik şekli düzgün olmayan bir cismin hacmi, yoğunluk şişesi (Piknometre) ve yoğunluğu bilinen bir sıvı (oda sıcaklığında su d s 1gr/cm 3 ) yardımı ile bulunarak, bu cismin yoğunluğu kolaylıkla hesaplanabilir. 1 Yoğunluğu hesaplanacak olan cisim terazi ile tartılır. m c=... gr. 2 Yoğunluk şişesi, içinde hava kabarcığı kalmayacak şekilde, oda sıcaklığında saf su ile doldurulur. Kapağı doğru bir biçimde kapatılıp, kurulandıktan sonra terazi ile tartılır. m y + s =(yoğunluk şişesi + su)=... gr. 3 Yoğunluk şişesinin kapağı açılır ve yoğunluğu bulunacak cisim dikkatli bir biçimde içerisine bırakılır. Kapak tekrar kapatılarak şişe kurulandıktan sonra terazi ile tartılır. m y + s / + c = (yoğunluk şişesi + su / + cisim)=... gr. 4 Yoğunluk şişesi içine atılan cismin taşırdığı suyun kütlesi, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

3 m t = m y + s + m c m y + s / + c =... gr olur. Cismin taşırdığı bu suyun hacmi cismin hacmine eşit olduğundan, v t = v c = m t / d s = m t / 1 = m t =...cm 3 olur. 5 Böylece cismin yoğunluğu, yoğunluk bağıntısından, d c = m c / v c =...gr/cm 3 olarak bulunur. II Katı Bir Cismin Yoğunluğunun Mikrometre ile Bulunması: Yoğunluğu bulunacak katı cisim, düzgün bir geometrik şekle sahip ise bu cismin boyutları mikrometre ile ölçülerek hacmi hesaplanıp, yoğunluğu kolaylıkla bulunabilir. 1 Yoğunluğu hesaplanacak olan cisim terazi ile tartılır. m c =...gr. 2 Katı cismin çapı 5 ayrı yerinden mikrometre ile ölçülerek ortalama çap ve daha sonra ortalama yarıçap hesaplanır. r =...cm. 3 Katı cismin yüksekliği 5 ayrı yerinden mikrometre ile ölçülerek ortalama yükseklik hesaplanır. h =...cm. 4 Buna göre katı cismin hacmi, v c = π r 2 h =... cm 3 olur. 5 Böylece katı cismin yoğunluğu, yoğunluk bağıntısından, d c = m c / v c =...gr/cm 3 olarak bulunur. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

4 SERVİS LABORATUVARI ( S 2 ) SÜRTÜNME VE SÜRTÜNMELİ HAREKET AMAÇ: Durgunluk sürtünme katsayısı ve hareketlilik sürtünme katsayısının bulunması. Sürtünmeli olarak hareket eden bir cismin ivmesinin bulunması. DENEYSEL BİLGİ: I Sürtünme: Makroskopik olarak, birbirine değen iki cismin bağıl hareketini önlemek için, ortaya çıkan kuvvetlere sürtünme kuvvetleri denir. Sürtünme kuvvetleri, bir birine değen cisimlerin her ikisine de, Newton un 3. yasası gereği, eşit büyüklüklü ve zıt yönlü olarak etki eder. Newton un 2. yasasına göre bir cismin hareketini incelerken, sadece o cisme etki eden kuvvetler göz önüne alınacağından, incelediğimiz cisme etki eden sürtünme kuvveti daima bu cismin diğerine göre olan bağıl hareketine zıt yönlü olacaktır. Sürtünme kuvvetlerinin büyüklüğü: 1 cisimlerin değme yüzeylerinin cinsine, 2 cisimleri bir birine bastıran dik kuvvetin büyüklüğüne, 3 cisimlerin bir birine göre hareket edip etmediğine bağlıdır. F F y N F x F s W Şekil S2.1 Şekil S2.1 de görüldüğü gibi, cismi hareket ettirmek için F dış kuvveti ile W ağırlığı etki etmektedir. Zemin, cismin hareketini sınırlamakta ve cisme W F y TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

5 kuvvetine eşit büyüklükte fakat zıt yönde bir N tepki kuvveti uygulamaktadır. Buna göre: 1 Cisim ile zemin arasında sürtünme yoksa, cisim zemin üzerinde F x kuvvetinin etkisi altında hareket edecektir. 2 Cisim ile zemin arasında sürtünme varsa, sürtünme kuvvetinin maksimum değeri, μ sürtünme katsayısı olmak üzere ( F s ) max = μ.n olacaktır. Bu durumda, a ) cisim zemine göre hareketsiz ise ve cismi hareket ettirmeye çalışan kuvvet, i. F x > μ.n ise, sürtünme kuvveti maksimum değerinde ortaya çıkar ve cisim, F x μ.n büyüklüğündeki bir kuvvet etkisi altında harekete geçer. ii. F x < μ.n ise, sürtünme kuvveti F x kuvvetine eşit büyüklükte ortaya çıkar ve cisim toplam kuvvet sıfır olacağından hareketsiz kalmaya devam eder. b ) Cisim zemine göre hareket etmekte ise, diğer kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü ne olursa olsun, sürtünme kuvveti maksimum değerinde ve daima o andaki cismin hızına zıt yönlü olur. Sürtünme olaylarında, sürtünme kuvveti ile dik tepki kuvvetinin orantı katsayısı μ genellikle sabit değildir ve hıza bağlı olarak değişir. Ancak çok büyük olmayan hızlar için ortalama olarak sabit alınmaktadır. Yine de hareketli ve durgun yapılar için gözlenebilir bir farklılık söz konusudur. Daha dikkatli olunmak gerekirse, durgun hal için μ d durgunluk sürtünme katsayısı ve hareketli hal için μ h hareketlilik sürtünme katsayısı tanımlanmaktadır. II Sürtünmeli Hareket: N F s W Sinθ θ θ W W Cosθ Şekil S2.2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

6 Sürtünmeli harekete en basit örneklerden birisi eğik düzlem üzerindeki sürtünmeli harekettir. Şekil S2.2 de görülen yapıda, ağırlık kuvveti W=M.g nin düzleme paralel bileşeni M.g.Sinθ cismi aşağı doğru kaydırmaya çalışmaktadır. Düzleme dik bileşen M.g.Cosθ ise cismi düzleme doğru bastırmakta, düzlem de buna N tepkisi ile karşılık vermektedir. İki cisim arasındaki sürtünme nedeni ile de hareket doğrultusuna zıt yönde sürtünme kuvveti ortaya çıkmıştır. Buna göre: 1 M.g.Sinθ < μ d.m.g.cosθ ise ve cisme bir ilk hız verilmemişse, cisim hareketsiz kalmaya devam eder. Bu durumda θ açısı artırılırsa, hareket eşiği tgθ = μ koşulu ile tanımlanır. e d 2 Cisim hareket halinde ise, a=g(sinθ μ h.cosθ ) ivmesi ile hareket eder. DENEYİN YAPILIŞI: I Durgunluk Sürtünme Katsayısının Bulunması: 1 Şekil S2.2 deki sistemi kurarak, θ açısını yavaş yavaş arttırarak θ e eşik açısını belirleyiniz. 2 Cismin aynı yüzünü kullanarak bu işlemi 3 kez tekrarlayınız. Böylece cismin bu yüzü için ortalama θ e açısını ve μ = tgθ bağıntısından d e μ d durgunluk sürtünme katsayısını bulunuz. 3 Cismin farklı yapıda diğer bir yüzü için deneyi tekrarlayarak bu yüz için θ e ve μ d durgunluk sürtünme katsayısını bulunuz. II Hareketlilik Sürtünme Katsayısının Bulunması: 1 Şekil S2.2 deki sistemi kurarak, θ açısını, kullanacağınız yüzeyin daha önce bulduğunuz θ e eşik açısı değerinden biraz daha büyük bir değeri için sistemi kurunuz. 2 Eğik düzlem üzerinde cismin aldığı yolun tamamını cetvel ile ve bu yolu ne kadar zamanda aldığını kronometre ile ölçünüz. x=(1/2)a.t 2 bağıntısını kullanarak cismin ivmesini bulunuz. Bulduğunuz bu ivmeyi ve 1 de bulunan eşik açısı değerini de TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

7 kullanarak a=g(sinθ μ.cosθ ) bağıntısından h μ h hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz. 3 Cismin aynı yüzünü kullanarak bu işlemi 3 kez tekrarlayınız ve ortalama hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz. III Sürtünmeli Hareke : M g Sinθ F S Şekil S2.3 m g 1 Şekil S2.3 deki sistemi kullanacağınız yüzey için bulduğunuz eşik açısından daha küçük bir θ açısı ile kurunuz. 2 Sisteme küçük bir ivme verecek şekilde bir m kütlesi seçiniz. Bu durumda sistem hareket edeceği için sürtünme kuvveti maksimum değeri ile ortaya çıkacaktır ve sistemin ivmesi, a = m g ( M g Sinθ + μ M g Cosθ ) M + m h olacaktır. 3 Şekil S2.3 deki eğik düzlem üzerinde cismin aldığı yolun tamamını cetvel ile ve bu yolu ne kadar zamanda aldığını kronometre ile ölçünüz. x=(1/2)a.t 2 bağıntısını kullanarak cismin ivmesini bulunuz. Bulduğunuz bu ivmeyi ve 1 de bulunan θ açısını da kullanarak 2 deki bağıntıdan μ h hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz. 4 Cismin aynı yüzünü kullanarak bu işlemi 3 kez tekrarlayınız ve ortalama μ h hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz ve aynı yüz için daha önce II de bulduğunuz değerle karşılaştırınız. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

8 SERVİS LABORATUVARI ( S 3 ) BASİT HARMONİK HAREKET ve YAY SABİTİ AMAÇ: Ucuna kütle asılmış bir yayın basit harmonik hareketini incelemek, yay sabitini ve titreşimlerin periyotlarını hesaplamak. DENEYSEL BİLGİ: Bir yayın x uzaması ile ona etkiyen F kuvveti arasında F=k.x bağıntısı vardır. Burada k orantı katsayısına yay sabiti denir. Yay sabitinin birimi M.K.S birim sisteminde N/m ve C.G.S birim sisteminde ise dyn/cm dir. Ucuna bir m kütlesi asıldıktan sonra denge durumuna gelen yaya bir F kuvveti uygulayarak boyunu x kadar uzatalım. Etki tepki ilkesine göre yay F= k.x kuvveti ile m kütlesini yukarıya doğru çekecektir. m kütlesi serbest bırakıldığında F kuvvetinin etkisi ile yukarı doğru bir a ivmesi kazanacaktır. Dinamiğin temel prensibine göre F=m.a yazılabilir. Burada F yerine k.x yazılarak m kütlesinin ivmesi, a= m k x olarak bulunur. Bu bağıntıda k ve m sabit olduğuna göre a ivmesi x yolu ile orantılı ve zıt yönlüdür. Basit harmonik harekette ivme a=w 2.x ve T periyot olmak üzere W=2π /T olduğu göz önüne alınarak, hareketin periyodu, w 2 = m k W=2π /T = olarak bulunur ve T nin birimi saniyedir. k m T=2 π m k DENEYİN YAPILIŞI: I Yay Sabitinin Bulunması: Yayın ucuna küçük bir kefe asılır ve sistem denge durumuna gelince yayın y 0 uzunluğu cetvel ile ölçülür. Kefeye sırasıyla m 1, m 2, m 3, m 4, m 5 kütleleri asılır ve bunlara karşılık gelen y 1, y 2, y 3, y 4, y 5 yayın yeni uzunlukları cetvel ile ölçülür. Asılan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

9 kütlelere karşılık gelen G i ağırlıkları ve x i uzama miktarları da hesaplanarak Tablo 3.1 ( i=5 ) oluşturulur. m i (gr) G i = m i. g (dyn) y i (cm) x i = y i y 0 (cm) Tablo 3. 1 Tablo 3.1 deki G i ve x i değerleri kullanılarak G = f(x) grafiği çizilip elde edilen 5 noktadan geçen doğrunun eğimi hesaplanır. Görüleceği gibi bu doğrunun eğimi, k = tgθ (dyn/cm) yay sabitini verecektir. II Periyodun Kütle ile Değişimi: Yayın m y ve kefenin m k kütlelerini terazi ile tarttıktan sonra I deki sistem tekrar kurulur. Kefeye sırası ile m 1, m 2, m 3, m 4, m 5 kütleleri konulur. Her bir kütle kefeye konulduğunda, kefe denge durumundan 1 cm kadar aşağıya doğru çekilip, serbest bırakılarak meydana gelen salınım hareketinin periyodu T=Δ t/n bağıntısı ile hesaplanır. Bunun için N=10 salınım süresi Δ t kronometre ile ölçülür ve Tablo 3.2 (i=5 ve r=5) oluşturulur. m i (gr) m r = m i + m k + m y / 3 (gr) Δ t r (sn) T r (sn) T r 2 (sn 2 ) Tablo Tablo 3.2 deki T r ve m r değerleri kullanılarak T 2 = f(m) grafiği çizilip elde edilen 5 noktadan geçen doğrunun eğimi hesaplanır. Görüleceği gibi bu doğrunun eğimi, tgθ = T 2 /m değerini verecektir. Bu değeri, T = 2π m k sabitini hesaplayınız. k = 4π 2 m/t 2 = 4π 2 /tgθ bağıntısında yerine yazarak yay TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

10 SERVİS LABORATUVARI ( S 4 ) BASİT SARKAÇ İLE YERÇEKİMİ İVMESİNİN BULUNMASI AMAÇ : Bir basit sarkacın hareketinin incelenmesi ve basit sarkaç yardımı ile g yerçekimi ivmesinin bulunması. DENEYSEL BİLGİ: Boyu değişmeyen ve kütlesi ihmal edilebilen bir ipin ucuna asılmış küre şeklindeki bir kütleden oluşan sisteme basit sarkaç denir. Sarkaç kütlesi denge durumundan küçük bir açı yaparak ayrılıp serbest bırakıldığında onu denge durumuna geri getirecek bir kuvvet etki eder. A l θ B O Şekildeki gibi A noktasından serbest bırakılan sarkaç, O durumuna yaklaşırken potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çevirmeye başlar. Denge durumundan geçerken potansiyel enerjisi tamamen kinetik enerjiye çevrilmiş ve B noktasına vardığında bu enerji yine potansiyel enerjiye dönüşmüştür. Genliği yeterince küçük ( θ <10 0 ) ve havanın direnci ihmal edilirse, A noktasındaki kütlenin B noktasına gidip tekrar A noktasına gelmesi için geçen T salınım süresi (periyot) g yerçekimi ivmesi ve l sarkaç ipinin uzunluğu olmak üzere, T 2 = 4π 2 (l/g) T = 2π (l/g) 1/2 (sn) ile ifade edilir. DENEYİN YAPILIŞI: Küçük ve büyük kürenin çapları 3 değişik yerinden mikrometre ile ölçülerek ortalama yarıçapları hesaplanır: r = r küçük = ( r 1 /2+r 2 /2+r 3 /2)/3=... mm =... cm R=R büyük = (R 1 /2+R 2 /2+R 3 /2)/3=... mm =... cm TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

11 I Kütle Sabit Sarkaç Boyu Değişken (Büyük Küre): Sarkaç Uzunluğunun ( l 1 ) Hesaplanması: İpin ucuna asılan küre şeklindeki cismin kütlesinin kütle merkezinde toplandığını düşünerek, l 1 sarkacın uzunluğu, l 0 ip uzunluğu ve R büyük kürenin yarıçapı olmak üzere cm cinsinden l 1 = l 0 +R bağıntısı ile bulunur. Bu l 1 sarkaç boyu için N=10, 15 ve 20 salınım için geçen süreler kronometre ile ölçülüp ortalama periyot hesaplanır ve Tablo S4.1 oluşturulur. N Δ t i (sn) T i = Δ t i /N (sn) T=(T 1 +T 2 +T 3 )/3 (sn) T 2 (sn 2 ) Tablo S4.1 (Büyük Küre) l 1 Sarkaç boyunu ve Tablo S4.1 deki T 2 T 2 = 4π 2 (l 1 /g) g = 4π 2 (l 1 /T 2 ) değerini kullanarak, bağıntısından yerçekimi ivmesi g değerini hesaplayınız. Aynı işlemler sarkaç boyunun üç değişik değeri için, yani l 0 ip uzunluğu değiştirilerek yeni l 2 ve l 3 sarkaç boyları bulunur ve yeni tablolar oluşturularak g yerçekimi ivmeleri hesaplanır. Böylece 3 değişik sarkaç boyu için hesaplanan yerçekimi ivmelerinin ortalamaları alınarak ortalama bir g yerçekimi ivmesi bulunur. g hesap = g =... cm/sn 2 Sarkaç uzunlukları l 1, l 2, l 3 ve bu uzunluklara karşılık gelen T 2 değerlerini kullanarak l = f (T 2 ) grafiğini çiziniz. Bu 3 noktadan geçen doğrunun eğimi tgθ = l/t 2 değerini verecektir, bu değer g = 4π 2 (l/t 2 ) = 4π 2 tgθ bağıntısında yerine yazılarak yerçekimi ivmesi hesaplanır. g grafik = g =... cm/sn 2 Çok Hassas Ölçmelerde Yerçekimi İvmesi: g gerçek = 983 cm/sn 2 dir. Hata Hesapları: Mutlak Hata : Δ g = g grafik g hesap, Δ g = g gerçek g deney Bağıl Hata : Δ g / g = g gerçek g deney / g gerçek TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

12 % ( Δ g / g ) = % ( g gerçek g deney / g gerçek ). 100 Bağıntılarını kullanarak, % olarak ne kadar hata yaptığınızı hesaplayınız. II Sarkaç Boyu Sabit Kütle Değişken (Küçük Küre): İp Uzunluğunun ( l 0 / ) Hesaplanması: l 0 / ipin uzunluğu, l 1 sarkaç uzunluğu ve r küçük kürenin yarıçapı olmak üzere cm cinsinden l / 0 = l 1 r bağıntısı ile bulunur. Burada istenilen büyük küre ile küçük kürenin sarkaç boyunun (l 1 ) eşit olmasıdır. Bu l 1 sarkaç boyu için N=10, 15 ve 20 salınım için geçen süreler kronometre ile ölçülüp ortalama periyot hesaplanır ve Tablo S4.2 oluşturulur. N Δ t i (sn) T i = Δ t i /N (sn) T=(T 1 +T 2 +T 3 )/3 (sn) T 2 (sn 2 ) Tablo S4.2 ( Küçük Küre ) l 1 Sarkaç boyunu ve Tablo S4.2 deki T 2 değerini kullanarak, T 2 = 4π 2 (l 1 /g) g = 4π 2 (l 1 /T 2 ) bağıntısından yerçekimi ivmesi g değerini hesaplayınız. / Aynı işlemler sarkaç boyunun üç değişik değeri için, yani l 0 ip uzunluğu değiştirilerek daha önce I de büyük küre için hesaplanan l 2 ve l 3 sarkaç boyları bulunur ve yeni tablolar oluşturularak g yerçekimi ivmeleri hesaplanır. Böylece 3 değişik sarkaç boyu için hesaplanan yerçekimi ivmelerinin ortalamaları alınarak ortalama bir g yerçekimi ivmesi bulunur. g hesap = g =... cm/sn 2 Sarkaç uzunlukları l 1, l 2, l 3 ve bu uzunluklara karşılık gelen T 2 değerlerini kullanarak l = f (T 2 ) grafiğini çiziniz. Bu 3 noktadan geçen doğrunun eğimi tgθ = l/t 2 değerini verecektir, bu değer g = 4π 2 (l/t 2 ) = 4π 2 tgθ bağıntısında yerine yazılarak yerçekimi ivmesi hesaplanır. g grafik = g =... cm/sn 2 I de olduğu gibi % olarak ne kadar hata yapıldığını hesaplayınız. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

13 SERVİS LABORATUVARI ( S - 5 ) TERSİNİR SARKAÇ İLE YERÇEKİMİ İVMESİNİN BULUNMASI AMAÇ: Bir tersinir sarkacın hareketinin incelenmesi ve tersinir sarkaç yardımı ile yerçekimi kuvvetinden oluşan g yerçekimi ivmesinin bulunması. DENEYSEL BİLGİ: Tersinir sarkaç, dikdörtgen kesitli, bir metre kadar uzunluğunda ve ağırlık merkezinde disk şeklinde ağır bir kütlenin bulunduğu demir bir çubuktur. Çubuk boyunca aralıkları eşit olmayan n sayıda delik açılmıştır. Çubuk üzerindeki delikler, sarkacı, duvara tespit edilmiş ve askı ekseni olarak kullanılan, eksenin keskin tarafına asmaya yarar / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / DENEYİN YAPILIŞI: 1 Sarkaç sıra ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı deliklere asılır. Her delik için ikişer defa olmak üzere bir kronometre ile 10 salınım için geçen Δ t 1, Δ t 2, Δ t 3, Δ t 4, Δ t 5, Δ t 6 süreleri saniye olarak ölçülür. Bunun için sarkaç askıya asıldıktan sonra salınım yapması için basit sarkaçta (S4 de) olduğu gibi denge konumundan küçük bir açı ( θ < 10 0 ) yapacak kadar çekilir ve serbest bırakılır. Periyot bir salınım için geçen zaman olduğuna göre her delik için periyotlar, T 1 = Δ t 1 /10, T 2 = Δ t 2 /10, T 3 = Δ t 3 /10, T 4 = Δ t 4 /10, T 5 = Δ t 5 /10, T 6 =Δ t 6 /10 şeklinde saniye olarak hesaplanır. 2 Aynı işlemler 1 /, 2 /, 3 /, 4 /, 5 /, 6 / numaralı delikler için ve her delik için ikişer defa olmak üzere yapılır. Böylece T / 1, T / 2, T / 3, T / 4, T / / 5, T 6 periyotları saniye olarak hesaplanır. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

14 3 Sarkacın asıldığı her deliğin orta noktaya (sarkacın ağırlık merkezine) olan l 1, l 2, l 3, l 4, l 5, l 6 ve l / 1, l / 2, l / 3, l / 4, l / / 5, l 6 uzaklıkları cetvel ile santimetre (cm) olarak ölçülür. Delik No Δ t (sn) Δ t (sn) Δ t ortalama (sn) T (sn) l (cm) / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / l / (cm) Tablo S5.1 4 Bulunan değerlerle Tablo S5.1 oluşturulur. Bu değerler kullanılarak T=f( l, l / ) grafiği çizilir. Çizilen grafik şekildeki gibi olur. Herhangi bir T değerinden geçen ve l eksenine paralel olan bir doğru çizilir. Bu doğru grafiğin iki simetrik kolunu dört noktada keser. Tersinir sarkacın l uzunluğu grafikten ve l = ( SO + S / O / )/2 (cm) bağıntısı yardımıyla hesaplanır. 5 Tersinir sarkacın periyodu, T = 2π (l/g) 1/2 olduğundan, yerçekimi ivmesi, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

15 g = 4π 2 l/t 2 bağıntısı yardımıyla cm/sn 2 olarak bulunur. T (sn) S S / O O / l / (cm) 0 l (cm) T = f ( l, l / ) Grafiği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

16 SERVİS LABORATUVARI ( S 6 ) AÇISAL HARMONİK HAREKET ve BUTULMA SABİTİ AMAÇ: Burulma sarkacı yardımı ile açısal harmonik hareketi incelemek ve burulma sabiti ile burulma modülünü bulmak. DENEYSEL BİLGİ: Kütlesi ihmal edilmiş bir tel ile kütle merkezinden asılmış bir disk, telin ekseni etrafında küçük bir θ açısı kadar ( θ < 10 0 ) burulup serbest bırakılırsa, diskin telin ekseni etrafında, belirli bir periyot ile salınmaya başlayarak, bir harmonik hareket yaptığı görülür. Bu harekete açısal harmonik hareket ve sisteme de burulma sarkacı adı verilir. θ Şekil S6.1: Burulma Sarkacı Disk küçük bir θ açısı kadar döndürüldüğünde, burulan tel diski k burulma sabiti olmak üzere, τ = kθ (1) momenti ile denge durumuna getirmeye çalışır. Hareketi belirleyen denklem ise α açısal ivme ve I sistemin atalet momenti olmak üzere, τ = Iα (2) momenti ile ifade edilir. (1) ve (2) denklemlerinden hareket denklemi, Iα = kθ Iα + kθ = 0 α + (k/i)θ = 0 Olur. Açısal ivme, açısal konumun zamana göre ikinci türevi olduğuna göre, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

17 α = 2 d θ d t 2 açısal ivme bağıntısı da hareket denkleminde yerine yazılarak, 2 d θ 2 + (k/i)θ = 0 (4) d t hareket denklemi elde edilir. Bu denklem periyodu, T = 2π (I/k) 1/2 (5) olan bir harmonik hareketi ifade eder. [ W 2 = k/i, W = 2π f, f =1/T olduğunu hatırlayınız. ] Ayrıca k burulma sabiti ile Φ burulma modülü arasında, L telin uzunluğu ve r telin yarıçapı olmak üzere, Φ bağıntısı vardır. = 2Lk/r 4 (6) DENEYİN YAPILIŞI: I Bir Telin Burulma Sabiti ve Burulma Modülünün Bulunması: 1 Verilen diskin M kütlesi terazi ile tartılır. D Çapı 3 kez cetvel ile ölçülerek ortalama yarıçap R bulunur. M =... gr R = (D 1 /2 + D 2 /2 + D 3 /2) / 3 =... cm Diskin kütle merkezine göre eylemsizlik momenti, I = MR 2 /2 =... gr.cm 2 bağıntısı ile hesaplanır. 2 Burulma sarkacının asma telinin L uzunluğu bir cetvel ile ölçülür. d çapı 3 kez mikrometre ile ölçülerek ortalama yarıçap r bulunur. L =... cm r = (d 1 /2 + d 2 /2 + d 3 /2) / 3 =... cm 3 Eylemsizlik momenti (I) hesaplanan disk, uzunluğu (L) ve yarıçapı (r) ölçülen asma teli ile asma çubuğuna asılarak burulma sarkacı oluşturulur. Disk asma telinin ekseni etrafında küçük bir θ açısı kadar ( θ < 10 0 ) burularak salınım yapmaya TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

18 bırakılır. Diskin 10 salınım süresi kronometre ile ölçülerek bir tam salınım süresi, yani periyot hesaplanır. Aynı işlem 3 kez tekrarlanarak ortalama periyot T bulunur. T =... sn 4 (5) Denklemi kullanılarak asma telinin k burulma sabiti hesaplanır. Daha sonra hesaplanan bu k burulma sabiti kullanılarak (6) denkleminden asma telinin Φ burulma modülü hesaplanır. II Bir Cismin Kütle Merkezine ve Kütle Merkezinden r Uzaklıktaki Bir Noktadan Geçen Eksene Göre Eylemsizlik Momenti: 1 Eylemsizlik momenti bilinmeyen ikinci bir disk terazi ile tartılır. M / =... gr Bu yeni diskin D / çapı 3 kez cetvel ile ölçülerek ortalama yarıçap R / bulunur. R / = (D / 1/2 + D / 2/2 + D / 3/2) / 3 =... cm Burulma sarkacındaki disk yerine bu yeni disk takılır ve burulma sarkacı ile T / periyodu I 3 deki gibi ölçülür. Bulunan T / periyodu ile k değeri T / = 2π (I 0 /k) 1/2 bağıntısında kullanılarak I 0 atalet momenti tayin edilir. I Deney =... gr.cm 2 2 II 1 de bulunan bu sonuç aynı diskin I 0 = M / (R / ) 2 /2 formülü ile bulunan I 0 eylemsizlik momenti ile karşılaştırılır. I Formül =... gr.cm 2 3 Hata Hesabı: Mutlak Hata : Δ I = I Formül I Deney Bağıl Hata : Δ I / I Formül = I Formül I Deney / I Formül % ( Δ I / I Formül ) = % ( I Formül I Deney / I Formül ). 100 Bağıntılarını kullanarak, % olarak ne kadar hata yaptığınızı hesaplayınız. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

19 SERVİS LABORATUVARI ( S 7 ) BİR SIVININ YÜZEY GERİLİM KATSAYISININ BULUNMASI AMAÇ : Damla yöntemi ile bir sıvının yüzey gerilim katsayısının bulunması ve saf su alkol karışımı içindeki alkol yüzdesinin hesaplanması. DENEYSEL BİLGİ: İçinde sıvı bulunan r yarıçaplı pipet ( ince bir boru ) düşey olarak tutulduğunda pipetin alt ucunda oluşan damlayı dengede tutan kuvvet, F = 2π r σ bağıntısı ile verilir. Burada σ pipetin içindeki sıvının yüzey gerilim katsayısını göstermektedir ve C.G.S birim sistemindeki birimi dyn/cm dir. Bu kuvvet damlayı dengede tuttuğuna göre damlanın ağırlığı bulunarak pipetin içindeki sıvının gerilim katsayısı hesaplanabilir. yüzey Ancak pipetin alt ucunda oluşan damla pipete yapıştığı yerden değil, onun biraz altından kopar, bu nedenle damlanın bu konumdaki yarıçapını ölçmek zordur. Bu sebepten dolayı karşılaştırma yöntemi kullanılır. Karşılaştırma Yöntemi: Yüzey gerilim katsayısı bilinen bir sıvının, bir damlasının ağırlığı W 1, bu sıvının yüzey gerilim katsayısına bağlıdır ve W 1 = 2π r σ 1 bağıntısı ile verilir. Aynı şekilde yüzey gerilim katsayısı bilinmeyen bir sıvının bir damlasının ağırlığı W 2, W 2 = 2π r σ 2 bağıntısı ile verilir. Bu iki sıvının ağırlığı oranlanırsa, yüzey gerilim katsayısı bilinmeyen sıvının yüzey gerilim katsayısı, W 2 / W 1 = 2π r σ 2 / 2π r σ 1 W 2 / W 1 = σ 2 / σ 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

20 σ 2 = σ 1. W 2 / W 1 = σ 1. m 2 g / m 1 g σ 2 = σ 1. m 2 / m 1 olarak bulunur. Burada m 1 ve m 2 sıvıların birer damlalarının kütleleridir. DENEYİN YAPILIŞI: I Damla Yöntemi ile Bir Sıvının Yüzey Gerilim Katsayısının Bulunması: 1 Saat camı saf su ile yıkanıp kurulandıktan sonra terazi ile kütlesi bulunur. M =... gr. 2 Pipet saf su ile yıkanıp kurulanarak temizlendikten sonra içine bir miktar saf su çekilir. Pipetten saat camı üzerine 20 damla saf su damlatılıp terazi ile kütlesi bulunur. M / =... gr. Böylece, M 1 = M / M bağıntısı ile 20 damla saf suyun kütlesi M 1 =... gr ve 1 damla saf suyun kütlesi de, m 1 = M 1 / 20 bağıntısı ile hesaplanır. m 1 =... gr. 3 Pipet ve saat camı tekrar saf su ile yıkanıp kurulanarak temizlendikten sonra içine bir miktar alkol çekilir. Pipetten saat camı üzerine 20 damla alkol damlatılıp terazi ile kütlesi bulunur (bu işlem hızlı bir şekilde yapılmalıdır). M // =... gr. Böylece, M 2 = M // M bağıntısı ile 20 damla alkolün kütlesi M 2 =... gr ve 1 damla alkolün kütlesi de, m 2 = M 2 / 20 bağıntısı ile hesaplanır. m 2 =... gr. 4 Saf suyun yüzey gerilim katsayısı σ 1 = 73 dyn/cm olarak verildiğine göre σ 2 = σ 1. m 2 /m 1 bağıntısından σ 2 alkolün yüzey gerilim katsayısı hesaplanır. σ 2 =... dyn/cm II Saf su Alkol Karışımı İçindeki Alkol Yüzdesinin Hesaplanması: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

21 1 % 10, % 30, % 50 ve % 70 lik alkol saf su karışımları dereceli kaplar içine hazırlanır. Örneğin % 20 lik alkol saf su karışımı hazırlamak için 2 cm 3 alkol ile 8 cm 3 saf su dereceli kap içinde karıştırılır. Her karışımdan ayrı ayrı pipetle 1 cm 3 çekilerek, 1 cm 3 lerinin damla sayıları; N 1 =..., N 2 =..., N 3 =... ve N 4 =... olarak bulunur. 2 Alkol yüzdeleri x ve damla sayıları y ekseni olmak üzere, grafik kağıdına bir grafik çizilir. Yani N = f ( % Alkol Saf su ) grafiği çizilir. Bu grafik lineer (çizgisel, lineer) olarak artan bir doğru olmalıdır. 3 Rasgele hazırlanmış (alkol yüzdesi bilinmeyen), alkol saf su karışımından pipetle 1cm 3 çekilerek, bu karışımın 1cm 3 ün kaç damla geldiği sayılır. Çizilen N = f ( % Alkol Saf su) grafiğinden bu damla sayısına karşılık gelen alkol yüzdesi enterpolasyon (iç değerlendirme) yöntemi ile bulunur. Enterpolasyon yöntemi: Ölçeksiz olarak hazırlanmış, alkol yüzdesi bilinmeyen karışımın 1cm 3 ün damla sayısı, N = f ( % Alkol Saf su ) grafiğinde, N ekseninde bulunur. Bulunan bu noktadan, lineer doğruya yönelerek, % eksenine paralel olacak şekilde bir çizgi çizilir. Bu çizginin, lineer doğruyu kestiği noktadan, N eksenine paralel olarak, aşağıya doğru bir çizgi çizilir. Son olarak çizilen, bu çizginin % ekseninde kestiği nokta, alkol yüzdesi bilinmeyen karışımın alkol yüzdesini verecektir. N ( Damla Sayısı ) % ( Alkol Saf su ) N = f ( % Alkol Saf su ) grafiği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

22 SERVİS LABORATUVARI ( S - 8 ) BİR SIVININ VİSKOZİTE KATSAYISININ BULUNMASI AMAÇ: Stokes kanunundan yararlanarak bir sıvının viskozite (iç sürtünme) katsayısının ölçülmesi. DENEYSEL BİLGİ: Stokes kanununa göre viskoz bir sıvı içinde hareket eden küresel bir cisme sıvı tarafından uygulanan direnç kuvveti, F d = 6π η r v olup, burada r küresel cismin yarıçapı, v küresel cismin viskoz sıvı içindeki limit hızı, η ise sıvı moleküllerinin viskozite (iç sürtünme) katsayısıdır. Bu küresel cismin ağırlığı ise, G = m c g = V ρ c g = ( 4 / 3 ) π r 3 ρ c g bağıntısı ile verilir. Burada m c küresel cismin kütlesi, ρ küresel cismin yoğunluğu, r küresel cismin yarıçapı, V küresel cismin hacmi ve g yerçekimi ivmesidir. Archimedes prensibine göre sıvı içindeki bir cisme, cismin taşırdığı sıvının ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti etki eder. cisme uyguladığı kaldırma kuvveti, c ρ s yoğunluğundaki bir sıvının, küresel bir F k = m s g = V ρ s g = ( 4 / 3 ) π r 3 ρ s g bağıntısı ile verilir. Burada V küresel cismin hacmi, aynı zamanda taşırdığı sıvının hacmidir (yani, küresel cismin hacmi, kendisinin taşırdığı sıvının hacmine eşittir). Yoğunluğu sıvı yoğunluğundan büyük olan küresel bir cisim, viskoz bir sıvı içine atıldığında cisim, kendi ağırlığı ile sıvının kaldırma kuvvetinin farkı kadar bir kuvvet etkisinde kalır ve düşmeye başlar. Bu durumda, F d + F k = G TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

23 olduğunda, cisme etki eden bileşke kuvvet sıfır olacağından, küresel cisim belli bir limit hız ile sıvı içindeki hareketini devam ettirir. Bu son bağıntıda, daha önce bulunan F d, F k ve G bağıntıları yerlerine yazılırsa, 6π η r v + ( 4 / 3 ) π r 3 6π η r v = ( 4 / 3 ) π r 3. ( ρ s g = ( 4 / 3 ) π r 3 ρ c ρ s ). g ρ c g elde edilir. Buradan η sıvının viskozite katsayısını veren bağıntı, η = 2. g. r 2. ( ρ c ρ s ) / 9. v olarak bulunur. Bu bağıntıda yerçekimi ivmesi g = 983 cm/sn 2 olarak alınır. DENEYİN YAPILIŞI: I Stokes Kanunu ile Gliserinin Viskozite Katsayısının Bulunması: 1 10 Adet kurşun küre alınarak, çapları mikrometre ile ayrı ayrı ölçülür. Ölçülen çaplar toplanıp 10 a bölünerek ortalama çap bulunur. Bulunan ortalama çap 2 ye bölünerek ortalama yarıçap hesaplanır. r =... cm. 2 İçerisi gliserin ile dolu olan, cam borunun üst ve alt kısmından iki nokta belirlenir ve bu noktalar tebeşir veya kalem ile çizilir. Bu iki çizgi arasındaki uzaklık cetvel ile ölçülür. L =... cm. 3 Kurşun küreler ayrı ayrı sıvı ( gliserin ) içine bırakılır ve her birinin üst çizgiden, alt çizgiye v limit hızı ile ne kadar zamanda indiği, kronometre ile belirlenir. Her bir kurşun küre için bulunan, 10 adet zaman aralığı toplanıp, 10 a bölünerek, ortalama iniş zamanı hesaplanır. t =... sn. 4 Kürelerin ortalama v limit hızı, v = L / t bağıntısından hesaplanır. v =... cm/sn. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

24 5 Kurşun kürelerin yoğunluğu ρ c = 11,3 gr/cm 3 ve gliserinin yoğunluğu ρ s = 1,12 gr/cm 3 olduğuna göre gliserinin viskozite katsayısı η, η = 2. g. r 2. ( ρ c ρ s ) / 9. v bağıntısından gr/cm.sn (=poise) olarak bulunur. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

25 SERVİS LABORATUVARI ( S - 9 ) WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇ: Bilinmeyen bir direncin Wheatstone köprüsü yardımıyla ölçülmesi. DENEYSEL BİLGİ: Şekil-1 de görülen Wheatstone köprüsü devresi dirençleri çabuk ve sağlıklı ölçmek için kullanılan bir devredir. Şekilde görülen R 1, R 2 ve R 3 dirençleri istenildiği gibi düzenlene bilen yani değerleri bilinen dirençlerdir ve R x değeri ölçülmesi gereken dirençtir. Şekil-1 Anahtar kapatılır ve R 3 direnci o şekilde ayarlanır ki G galvano metresinde hiçbir sapma görülmesin. Bu durumda D ve C noktaları aynı potansiyelde bulunacaklardır. R 1 direncinden geçen akım şiddeti İ 1, R 2 den geçen İ1 şiddetine ve R 3 den geçen İ 2 şiddeti de R x den geçen İ 2 akım şiddetine eşit olur. Buna göre Bu iki denklemden V CB =V DB olduğundan İ 1 R 2 = İ 2 R 3 olur ve V AC =V AD olduğundan İ 1 R 1 = İ 2 R x olur. R x = ( R 1 / R 2 ). R 3 bulunur. O halde R 1, R 2 ve R 3 biliniyorsa R x direnci hesaplanabilir. Ayrıca kesiti her yerde aynı olan homojen iletkenin direnci iletkenin boyu ile doğru orantılı ve kesiti ile ters orantılıdır. Buna göre, R α k ( L / A ) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

: Bazı Uzunluk Ölçme Araçlarını Tanımlamak ve

: Bazı Uzunluk Ölçme Araçlarını Tanımlamak ve Deney Kodu : M-1 Deney Adı Deney Amacı : Uzunluk Ölçü Aleti : Bazı Uzunluk Ölçme Araçlarını Tanımlamak ve Ölçme Hataları Hakkında Önbilgiler Elde Etmektir. Kuramsal Ön Bilgi: Verniyeli kumpas, uzunluğu

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ

6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇLAR 6. DİRENÇ ÖLÇME YÖNTEMLERİ VE WHEATSTONE KÖPRÜSÜ 1. Değeri bilinmeyen dirençleri voltmetreampermetre yöntemi ve Wheatstone Köprüsü yöntemi ile ölçmeyi öğrenmek 2. Hangi yöntemin hangi koşullar

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ

DENEY 5 DÖNME HAREKETİ DENEY 5 DÖNME HAREKETİ AMAÇ Deneyin amacı merkezinden geçen eksen etrafında dönen bir diskin dinamiğini araştırmak, açısal ivme, açısal hız ve eylemsizlik momentini hesaplamak ve mekanik enerjinin korunumu

Detaylı

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI

DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ DENEYİN AMACI DENEY 1 1.1. DC GERİLİM ÖLÇÜMÜ 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-21001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını öğrenmek. Devre elemanı üzerinden akım akmasını sağlayan

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI Mekanik Deneyleri I Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI ÜNİTE 5 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; hareket, kuvvet ve kuvvetlerin bileşkesi, sürtünme kuvveti, Newton'un II. hareket yasası, serbest

Detaylı

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi Deney No : M7 Deneyin Adı : EĞİK ATIŞ Deneyin Amacı : 1. Topun ilk hızını belirlemek 2. Ölçülen menzille hesaplanan menzili karşılaştırmak 3. Bir düzlem üzerinde uygulanan eğik atışta açıyla menzil ve

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR

9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 9. ÜNİTE OHM KANUNU KONULAR 1. FORMÜLÜ 2. SABİT DİRENÇTE, AKIM VE GERİLİM ARASINDAKİ BAĞINTI 3. SABİT GERİLİMDE, AKIM VE DİRENÇ ARASINDAKİ BAĞINTI 4. OHM KANUNUYLA İLGİLİ ÖRNEK VE PROBLEMLER 9.1 FORMÜLÜ

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

şeklinde ifade edilir.

şeklinde ifade edilir. MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 21 CEVHER HAZIRLAMA LAB. I ANDREASEN PIPETTE YÖNTEMİ İLE TANE BOYU DAĞILIMININ BELİRLENMESİ 1. AMAÇ Geleneksel labaratuvar elekleriyle elenemeyecek kadar küçük tane boylu malzemelerin

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR

9. MANYETİK ALAN AMAÇLAR 9. MAYETİK ALA AMAÇLAR 1. arklı mıknatıslar tarafından oluşturulan manyetik alan çizgilerini gözlemek. 2. Manyetik alanın pusula iğnesi üzerindeki etkisini incelemek. 3. ir selenoidden geçen akıma uygulanan

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

< 2100 Laminer Akım > 4000 Türbülent Akım Arası : Kararsız durum (dönüşüm)

< 2100 Laminer Akım > 4000 Türbülent Akım Arası : Kararsız durum (dönüşüm) Sıvıların Viskozluğu Viskozluk : η (Gazlarda sıvılar gibi akmaya karşı direnç gösterirler, bu dirence viskozluk denir) Akıcılık : φ (Viskozluğun tersi olan niceliğe akıcılık denir, viskozitesi yüksek olan

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F

C = F-32 = K-273 = X-A 100 180 100 B-A. ( Cx1,8)+32= F ISI VE SICAKLIK Isı;Tüm maddeler atom ya da molekül dediğimiz taneciklerden oluşmuştur. Bu taneciklerin bazı hareketleri vardır. En katı, en sert maddelerin bile tanecikleri hareketlidir. Bu hareketi katı

Detaylı

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası

Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Termal Genleşme İdeal Gazlar Isı Termodinamiğin 1. Yasası Entropi ve Termodinamiğin 2. Yasası Sıcaklık, bir gaz molekülünün kütle merkezi hareketinin ortalama kinetic enerjisinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık,

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ EEM0304 SAYISAL ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEYLER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER Tablo 1: Direnç kod tablosu OSİLOSKOP KULLANIMINA

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p)

Adı-Soyadı : Numarası : Bölümü : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p) T.C. FİZİK-2 LABORATUARI DENEY RAPORU ÖĞRENCİNİN Numarası : Grubu : A / B / C İmza : Numarası : 1 Adı : Elektrik Alan Çizgileri Amacı (Kendi Cümlelerinizle ifade ediniz) (5p) Teorisi Aşağıdaki soruları

Detaylı

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ

7. DİRENÇ SIĞA (RC) DEVRELERİ AMAÇ 7. DİENÇ SIĞA (C) DEELEİ AMAÇ Seri bağlı direnç ve kondansatörden oluşan bir devrenin davranışını inceleyerek kondansatörün durulma ve yarı ömür zamanını bulmak. AAÇLA DC Güç kaynağı, kondansatör, direnç,

Detaylı

KOROZYON. Teorik Bilgi

KOROZYON. Teorik Bilgi KOROZYON Korozyon, metalik malzemelerin içinde bulundukları ortamla reaksiyona girmeleri sonucu, dışardan enerji vermeye gerek olmadan, doğal olarak meydan gelen olaydır. Metallerin büyük bir kısmı su

Detaylı

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ

5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ 5. AKIM VE GERĐLĐM ÖLÇÜMÜ AMAÇLAR 1. Döner çerçeveli ölçü aletini (d Arsonvalmetre) tanımak.. Bu ölçü aletinin akım ve gerilim ölçümlerinde nasıl kullanılacağını öğrenmek. ARAÇLAR Döner çerçeveli ölçü

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 7 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 7 Kasım 1999 Saat: 21.50 Problem 7.1 (Ohanian, sayfa 271, problem 55) Bu problem boyunca roket

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramından Gazların Isınma Isılarının Bulunması Sabit hacimdeki ısınma ısısı (C v ): Sabit hacimde bulunan bir mol gazın sıcaklığını 1K değiştirmek için gerekli ısı alışverişi. Sabit basınçtaki

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı DENEY 0 Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı Amaç: Ölçüm metodu ve cihazına bağlı hata ve belirsizlikleri anlamak, fiziksel bir niceliği ölçüp hata ve belirsizlikleri tespit etmek, nedenlerini açıklamak. Genel

Detaylı

Alternatif Akım Devre Analizi

Alternatif Akım Devre Analizi Alternatif Akım Devre Analizi Öğr.Gör. Emre ÖZER Alternatif Akımın Tanımı Zamaniçerisindeyönüveşiddeti belli bir düzen içerisinde (periyodik) değişen akıma alternatif akımdenir. En bilinen alternatif akım

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi

DENEY 3. Maksimum Güç Transferi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN2024 Elektrik Devreleri Laboratuarı II 2013-2014 Bahar DENEY 3 Maksimum Güç Transferi Deneyi Yapanın Değerlendirme Adı

Detaylı

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

2. Basınç ve Akışkanların Statiği 2. Basınç ve Akışkanların Statiği 1 Basınç, bir akışkan tarafından birim alana uygulanan normal kuvvet olarak tanımlanır. Basıncın birimi pascal (Pa) adı verilen metrekare başına newton (N/m 2 ) birimine

Detaylı

elde ederiz

elde ederiz Deney No : M1 Deney Adı : NEWTON YASASI Deneyin Amacı : Sabit kuvvet altında hareketin incelenmesi, konum-zaman, hız-zaman grafiklerinin çizilmesi. Newton un ikinci hareket kanununun gözlemlenmesi, kuvvet-ivme

Detaylı

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır.

Manyetik Alanlar. Benzer bir durum hareketli yükler içinde geçerli olup bu yüklerin etrafını elektrik alana ek olarak bir manyetik alan sarmaktadır. Manyetik Alanlar Manyetik Alanlar Duran ya da hareket eden yüklü parçacığın etrafını bir elektrik alanın sardığı biliyoruz. Hatta elektrik alan konusunda şu sonuç oraya konulmuştur. Durgun bir deneme yükü

Detaylı

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar

Ünite. Madde ve Özellikleri. 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Ünite Madde ve Özellikleri 1. Fizik Bilimine Giriş 2. Madde ve Özellikleri 3. Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcal Olaylar 1 Fizik Bilimine Giriş Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 1. Fizikteki

Detaylı

Bilgi İletişim ve Teknoloji

Bilgi İletişim ve Teknoloji MADDENİN HALLERİ Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir. Maddenin katı, sıvı ve gaz

Detaylı

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale

Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale Adı - Soyadı: Bekir Ergül Sınıf: 9-D No: 977 Öğretmeni: Fahrettin Kale HACİM Hacim; bir maddenin kapladığı yerdir. Hacim; a. V harfi ile gösterilir. b. Skaler büyüklüktür. c. Maddeler için ayırt edici

Detaylı

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri DENEY 3 MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri AMAÇ: Maddelerin üç halinin nitel ve nicel gözlemlerle incelenerek maddenin sıcaklık ile davranımını incelemek. TEORİ Hal değişimi,

Detaylı

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ

dq I = (1) dt OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ OHM YASASI ve OHM YASASI İLE DİRENÇ ÖLÇÜMÜ AMAÇLAR Ohm yasasına uyan (ohmik) malzemeler ile ohmik olmayan malzemelerin akım-gerilim karakteristiklerini elde etmek. Deneysel akım gerilim değerlerini kullanarak

Detaylı

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2

DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DC Akım/Gerilim Ölçümü ve Ohm Yasası Deney 2 DENEY 1-3 DC Gerilim Ölçümü DENEYİN AMACI 1. DC gerilimin nasıl ölçüldüğünü öğrenmek. 2. KL-22001 Deney Düzeneğini tanımak. 3. Voltmetrenin nasıl kullanıldığını

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 2. FİZİK OLİMPİYATI 23 MAYIS 2015,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 2. FİZİK OLİMPİYATI 23 MAYIS 2015, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ. FİZİK OLİMPİYATI MAYIS 015, 10.00 1.00 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda toplam

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir.

Değişken Doğru Akım Zaman göre yönü değişmeyen ancak değeri değişen akımlara değişken doğru akım denir. DC AKIM ÖLÇMELERİ Doğru Akım Doğru akım, zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma denir. Kısa gösterimi DA (Doğru Akım) ya da İngilizce haliyle DC (Direct Current) şeklindedir. Doğru akımın yönü değişmese

Detaylı

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı Venturimetre Deney Föyü Hazırlayan Arş.Gör. Orhan BAYTAR 1.GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DENEY FÖYÜ DENEY ADI AC AKIM, GERİLİM VE GÜÇ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEY SORUMLUSU DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM

Detaylı

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre

Detaylı

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI T.C. TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI İKİ ELEKTROMIKNATIS ARASINDA BULUNAN BİR DEMİR PARÇACIĞIN HAREKETİ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır.

V R. Devre 1 i normal pozisyonuna getirin. Şalter (yukarı) N konumuna alınmış olmalıdır. Böylece devrede herhangi bir hata bulunmayacaktır. Ohm Kanunu Bir devreden geçen akımın şiddeti uygulanan gerilim ile doğru orantılı, devrenin elektrik direnci ile ters orantılıdır. Bunun matematiksel olarak ifadesi şöyledir: I V R Burada V = Gerilim (Birimi

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 13 Ocak 2011 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ

TERMODİNAMİK / HAL DEĞİŞİMİ TRMOİNMİK / HL ĞİŞİMİ Maddenin Isı İletkenliği / Isı Sıcaklık Farkı / asıncın rime Noktasına tkisi / Nem Sorular TRMOİNMİK Isıl denge; sıcaklıkları farklı cisimler birbirine değerek ortak bir sıcaklığa

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 1 DİRENÇ DEVRELERİNDE OHM VE KİRSHOFF KANUNLARI Arş. Gör. Sümeyye

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 8 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 14 Kasım 1999 Saat: 18.20 Problem 8.1 Bir sonraki hareket bir odağının merkezinde gezegenin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK II LABORATUVARI DENEY 2 TRANSFORMATÖRLER ELEKTRİK ELEKTROİK MÜHEDİSLİĞİ FİZİK LABORATUVAR DEEY TRASFORMATÖRLER . Amaç: Bu deneyde:. Transformatörler yüksüz durumdayken giriş ve çıkış gerilimleri gözlenecek,. Transformatörler yüklü durumdayken

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi

A) DENEY NO: HT B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi 10 A) DENEY NO: HT-350-01 B) DENEYİN ADI: Doğrusal Isı İletimi Deneyi C) DENEYİN AMACI: Aynı boyutlarda ve aynı malzemeden yapılmış bir katı çubuk boyunca ısının doğrusal olarak nasıl iletildiğini göstermek,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 40 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 9A GERİNİM ÖLÇER KULLANARAK GERİLİM ANALİZİ YAPILMASI TEORİ Bir noktada oluşan gerinim ve gerilme değerlerini

Detaylı

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru

2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru 2.5. İletkenlerde R, L, C Hesabı 2.5.1. İletim Hatlarında Direnç (R) İletim hatlarında gerilim düşümüne ve güç kaybına sebebiyet veren direncin doğru hesaplanması gerekir. DA direnci, R=ρ.l/A eşitliğinden

Detaylı

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak.

Bölüm 3 AC Devreler. 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. Bölüm 3 AC Devreler DENEY 3-1 AC RC Devresi DENEYİN AMACI 1. AC devrede, seri RC ağının karakteristiklerini anlamak. 2. Kapasitif reaktans, empedans ve faz açısı kavramlarını anlamak. GENEL BİLGİLER Saf

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.

6. Osiloskop. Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. 6. Osiloskop Periyodik ve periyodik olmayan elektriksel işaretlerin gözlenmesi ve ölçülmesini sağlayan elektronik bir cihazdır. Osiloskoplar üç gruba ayrılabilir; 1. Analog osiloskoplar 2. Dijital osiloskoplar

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. 70 kg gelen bir bayanın 400 cm 2 toplam ayak tabanına sahip olduğunu göz önüne alınız. Bu bayan

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I BERNOULLİ DENEYİ FÖYÜ 2014 1. GENEL BİLGİLER Bernoulli denklemi basınç, hız

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BMT103 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ DERSİ LABORATUVARI DENEY NO: 7 KONDANSATÖRLER VE BOBİNLER Doç. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ Arş. Gör. M.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı 9 Mart 20 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: :00 Bitiş Saati: 2:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ

VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın viskozitesi, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki

Detaylı