TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK. Öğrencinin: Adı Soyadı :..."

Transkript

1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI BİYOLOJİ -> FİZİK-1, FİZİK-2 KİMYA -> FİZİK Öğrencinin: Adı Soyadı : Numarası : Deney Grubu :

2 SERVİS LABORATUVARI ( S 1 ) BİR KATI CİSMİN YOĞUNLUĞUNUN BULUNMASI AMAÇ: Verilen katı bir cismin yoğunluğunun (özgül kütlesinin) 1 ) yoğunluk şişesi (piknometre) ve 2 ) mikrometre yardımı ile bulunması. DENEYSEL BİLGİ: Bir cismin birim hacminin kütlesine o cismin yoğunluğu denir. Yoğunluk d=m/v bağıntısı ile verilir. Burada d: yoğunluk gr/cm 3, m: kütle gr, v: hacim cm 3 ile gösterilmiş ve CGS (cm, gr, sn) birim sistemi kullanılmıştır. Yoğunluğun MKS (m, kg, sn) birim sistemindeki birimi ise kg/m 3 olacaktır. DENEYİN YAPILIŞI: I Katı Bir Cismin Yoğunluğunun Yoğunluk Şişesi ile Bulunması: Geometrik şekli düzgün olmayan bir cismin hacmi, yoğunluk şişesi (Piknometre) ve yoğunluğu bilinen bir sıvı (oda sıcaklığında su d s 1gr/cm 3 ) yardımı ile bulunarak, bu cismin yoğunluğu kolaylıkla hesaplanabilir. 1 Yoğunluğu hesaplanacak olan cisim terazi ile tartılır. m c=... gr. 2 Yoğunluk şişesi, içinde hava kabarcığı kalmayacak şekilde, oda sıcaklığında saf su ile doldurulur. Kapağı doğru bir biçimde kapatılıp, kurulandıktan sonra terazi ile tartılır. m y + s =(yoğunluk şişesi + su)=... gr. 3 Yoğunluk şişesinin kapağı açılır ve yoğunluğu bulunacak cisim dikkatli bir biçimde içerisine bırakılır. Kapak tekrar kapatılarak şişe kurulandıktan sonra terazi ile tartılır. m y + s / + c = (yoğunluk şişesi + su / + cisim)=... gr. 4 Yoğunluk şişesi içine atılan cismin taşırdığı suyun kütlesi, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

3 m t = m y + s + m c m y + s / + c =... gr olur. Cismin taşırdığı bu suyun hacmi cismin hacmine eşit olduğundan, v t = v c = m t / d s = m t / 1 = m t =...cm 3 olur. 5 Böylece cismin yoğunluğu, yoğunluk bağıntısından, d c = m c / v c =...gr/cm 3 olarak bulunur. II Katı Bir Cismin Yoğunluğunun Mikrometre ile Bulunması: Yoğunluğu bulunacak katı cisim, düzgün bir geometrik şekle sahip ise bu cismin boyutları mikrometre ile ölçülerek hacmi hesaplanıp, yoğunluğu kolaylıkla bulunabilir. 1 Yoğunluğu hesaplanacak olan cisim terazi ile tartılır. m c =...gr. 2 Katı cismin çapı 5 ayrı yerinden mikrometre ile ölçülerek ortalama çap ve daha sonra ortalama yarıçap hesaplanır. r =...cm. 3 Katı cismin yüksekliği 5 ayrı yerinden mikrometre ile ölçülerek ortalama yükseklik hesaplanır. h =...cm. 4 Buna göre katı cismin hacmi, v c = π r 2 h =... cm 3 olur. 5 Böylece katı cismin yoğunluğu, yoğunluk bağıntısından, d c = m c / v c =...gr/cm 3 olarak bulunur. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

4 SERVİS LABORATUVARI ( S 2 ) SÜRTÜNME VE SÜRTÜNMELİ HAREKET AMAÇ: Durgunluk sürtünme katsayısı ve hareketlilik sürtünme katsayısının bulunması. Sürtünmeli olarak hareket eden bir cismin ivmesinin bulunması. DENEYSEL BİLGİ: I Sürtünme: Makroskopik olarak, birbirine değen iki cismin bağıl hareketini önlemek için, ortaya çıkan kuvvetlere sürtünme kuvvetleri denir. Sürtünme kuvvetleri, bir birine değen cisimlerin her ikisine de, Newton un 3. yasası gereği, eşit büyüklüklü ve zıt yönlü olarak etki eder. Newton un 2. yasasına göre bir cismin hareketini incelerken, sadece o cisme etki eden kuvvetler göz önüne alınacağından, incelediğimiz cisme etki eden sürtünme kuvveti daima bu cismin diğerine göre olan bağıl hareketine zıt yönlü olacaktır. Sürtünme kuvvetlerinin büyüklüğü: 1 cisimlerin değme yüzeylerinin cinsine, 2 cisimleri bir birine bastıran dik kuvvetin büyüklüğüne, 3 cisimlerin bir birine göre hareket edip etmediğine bağlıdır. F F y N F x F s W Şekil S2.1 Şekil S2.1 de görüldüğü gibi, cismi hareket ettirmek için F dış kuvveti ile W ağırlığı etki etmektedir. Zemin, cismin hareketini sınırlamakta ve cisme W F y TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

5 kuvvetine eşit büyüklükte fakat zıt yönde bir N tepki kuvveti uygulamaktadır. Buna göre: 1 Cisim ile zemin arasında sürtünme yoksa, cisim zemin üzerinde F x kuvvetinin etkisi altında hareket edecektir. 2 Cisim ile zemin arasında sürtünme varsa, sürtünme kuvvetinin maksimum değeri, μ sürtünme katsayısı olmak üzere ( F s ) max = μ.n olacaktır. Bu durumda, a ) cisim zemine göre hareketsiz ise ve cismi hareket ettirmeye çalışan kuvvet, i. F x > μ.n ise, sürtünme kuvveti maksimum değerinde ortaya çıkar ve cisim, F x μ.n büyüklüğündeki bir kuvvet etkisi altında harekete geçer. ii. F x < μ.n ise, sürtünme kuvveti F x kuvvetine eşit büyüklükte ortaya çıkar ve cisim toplam kuvvet sıfır olacağından hareketsiz kalmaya devam eder. b ) Cisim zemine göre hareket etmekte ise, diğer kuvvetlerin yönü ve büyüklüğü ne olursa olsun, sürtünme kuvveti maksimum değerinde ve daima o andaki cismin hızına zıt yönlü olur. Sürtünme olaylarında, sürtünme kuvveti ile dik tepki kuvvetinin orantı katsayısı μ genellikle sabit değildir ve hıza bağlı olarak değişir. Ancak çok büyük olmayan hızlar için ortalama olarak sabit alınmaktadır. Yine de hareketli ve durgun yapılar için gözlenebilir bir farklılık söz konusudur. Daha dikkatli olunmak gerekirse, durgun hal için μ d durgunluk sürtünme katsayısı ve hareketli hal için μ h hareketlilik sürtünme katsayısı tanımlanmaktadır. II Sürtünmeli Hareket: N F s W Sinθ θ θ W W Cosθ Şekil S2.2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

6 Sürtünmeli harekete en basit örneklerden birisi eğik düzlem üzerindeki sürtünmeli harekettir. Şekil S2.2 de görülen yapıda, ağırlık kuvveti W=M.g nin düzleme paralel bileşeni M.g.Sinθ cismi aşağı doğru kaydırmaya çalışmaktadır. Düzleme dik bileşen M.g.Cosθ ise cismi düzleme doğru bastırmakta, düzlem de buna N tepkisi ile karşılık vermektedir. İki cisim arasındaki sürtünme nedeni ile de hareket doğrultusuna zıt yönde sürtünme kuvveti ortaya çıkmıştır. Buna göre: 1 M.g.Sinθ < μ d.m.g.cosθ ise ve cisme bir ilk hız verilmemişse, cisim hareketsiz kalmaya devam eder. Bu durumda θ açısı artırılırsa, hareket eşiği tgθ = μ koşulu ile tanımlanır. e d 2 Cisim hareket halinde ise, a=g(sinθ μ h.cosθ ) ivmesi ile hareket eder. DENEYİN YAPILIŞI: I Durgunluk Sürtünme Katsayısının Bulunması: 1 Şekil S2.2 deki sistemi kurarak, θ açısını yavaş yavaş arttırarak θ e eşik açısını belirleyiniz. 2 Cismin aynı yüzünü kullanarak bu işlemi 3 kez tekrarlayınız. Böylece cismin bu yüzü için ortalama θ e açısını ve μ = tgθ bağıntısından d e μ d durgunluk sürtünme katsayısını bulunuz. 3 Cismin farklı yapıda diğer bir yüzü için deneyi tekrarlayarak bu yüz için θ e ve μ d durgunluk sürtünme katsayısını bulunuz. II Hareketlilik Sürtünme Katsayısının Bulunması: 1 Şekil S2.2 deki sistemi kurarak, θ açısını, kullanacağınız yüzeyin daha önce bulduğunuz θ e eşik açısı değerinden biraz daha büyük bir değeri için sistemi kurunuz. 2 Eğik düzlem üzerinde cismin aldığı yolun tamamını cetvel ile ve bu yolu ne kadar zamanda aldığını kronometre ile ölçünüz. x=(1/2)a.t 2 bağıntısını kullanarak cismin ivmesini bulunuz. Bulduğunuz bu ivmeyi ve 1 de bulunan eşik açısı değerini de TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

7 kullanarak a=g(sinθ μ.cosθ ) bağıntısından h μ h hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz. 3 Cismin aynı yüzünü kullanarak bu işlemi 3 kez tekrarlayınız ve ortalama hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz. III Sürtünmeli Hareke : M g Sinθ F S Şekil S2.3 m g 1 Şekil S2.3 deki sistemi kullanacağınız yüzey için bulduğunuz eşik açısından daha küçük bir θ açısı ile kurunuz. 2 Sisteme küçük bir ivme verecek şekilde bir m kütlesi seçiniz. Bu durumda sistem hareket edeceği için sürtünme kuvveti maksimum değeri ile ortaya çıkacaktır ve sistemin ivmesi, a = m g ( M g Sinθ + μ M g Cosθ ) M + m h olacaktır. 3 Şekil S2.3 deki eğik düzlem üzerinde cismin aldığı yolun tamamını cetvel ile ve bu yolu ne kadar zamanda aldığını kronometre ile ölçünüz. x=(1/2)a.t 2 bağıntısını kullanarak cismin ivmesini bulunuz. Bulduğunuz bu ivmeyi ve 1 de bulunan θ açısını da kullanarak 2 deki bağıntıdan μ h hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz. 4 Cismin aynı yüzünü kullanarak bu işlemi 3 kez tekrarlayınız ve ortalama μ h hareketlilik sürtünme katsayısını bulunuz ve aynı yüz için daha önce II de bulduğunuz değerle karşılaştırınız. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

8 SERVİS LABORATUVARI ( S 3 ) BASİT HARMONİK HAREKET ve YAY SABİTİ AMAÇ: Ucuna kütle asılmış bir yayın basit harmonik hareketini incelemek, yay sabitini ve titreşimlerin periyotlarını hesaplamak. DENEYSEL BİLGİ: Bir yayın x uzaması ile ona etkiyen F kuvveti arasında F=k.x bağıntısı vardır. Burada k orantı katsayısına yay sabiti denir. Yay sabitinin birimi M.K.S birim sisteminde N/m ve C.G.S birim sisteminde ise dyn/cm dir. Ucuna bir m kütlesi asıldıktan sonra denge durumuna gelen yaya bir F kuvveti uygulayarak boyunu x kadar uzatalım. Etki tepki ilkesine göre yay F= k.x kuvveti ile m kütlesini yukarıya doğru çekecektir. m kütlesi serbest bırakıldığında F kuvvetinin etkisi ile yukarı doğru bir a ivmesi kazanacaktır. Dinamiğin temel prensibine göre F=m.a yazılabilir. Burada F yerine k.x yazılarak m kütlesinin ivmesi, a= m k x olarak bulunur. Bu bağıntıda k ve m sabit olduğuna göre a ivmesi x yolu ile orantılı ve zıt yönlüdür. Basit harmonik harekette ivme a=w 2.x ve T periyot olmak üzere W=2π /T olduğu göz önüne alınarak, hareketin periyodu, w 2 = m k W=2π /T = olarak bulunur ve T nin birimi saniyedir. k m T=2 π m k DENEYİN YAPILIŞI: I Yay Sabitinin Bulunması: Yayın ucuna küçük bir kefe asılır ve sistem denge durumuna gelince yayın y 0 uzunluğu cetvel ile ölçülür. Kefeye sırasıyla m 1, m 2, m 3, m 4, m 5 kütleleri asılır ve bunlara karşılık gelen y 1, y 2, y 3, y 4, y 5 yayın yeni uzunlukları cetvel ile ölçülür. Asılan TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

9 kütlelere karşılık gelen G i ağırlıkları ve x i uzama miktarları da hesaplanarak Tablo 3.1 ( i=5 ) oluşturulur. m i (gr) G i = m i. g (dyn) y i (cm) x i = y i y 0 (cm) Tablo 3. 1 Tablo 3.1 deki G i ve x i değerleri kullanılarak G = f(x) grafiği çizilip elde edilen 5 noktadan geçen doğrunun eğimi hesaplanır. Görüleceği gibi bu doğrunun eğimi, k = tgθ (dyn/cm) yay sabitini verecektir. II Periyodun Kütle ile Değişimi: Yayın m y ve kefenin m k kütlelerini terazi ile tarttıktan sonra I deki sistem tekrar kurulur. Kefeye sırası ile m 1, m 2, m 3, m 4, m 5 kütleleri konulur. Her bir kütle kefeye konulduğunda, kefe denge durumundan 1 cm kadar aşağıya doğru çekilip, serbest bırakılarak meydana gelen salınım hareketinin periyodu T=Δ t/n bağıntısı ile hesaplanır. Bunun için N=10 salınım süresi Δ t kronometre ile ölçülür ve Tablo 3.2 (i=5 ve r=5) oluşturulur. m i (gr) m r = m i + m k + m y / 3 (gr) Δ t r (sn) T r (sn) T r 2 (sn 2 ) Tablo Tablo 3.2 deki T r ve m r değerleri kullanılarak T 2 = f(m) grafiği çizilip elde edilen 5 noktadan geçen doğrunun eğimi hesaplanır. Görüleceği gibi bu doğrunun eğimi, tgθ = T 2 /m değerini verecektir. Bu değeri, T = 2π m k sabitini hesaplayınız. k = 4π 2 m/t 2 = 4π 2 /tgθ bağıntısında yerine yazarak yay TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

10 SERVİS LABORATUVARI ( S 4 ) BASİT SARKAÇ İLE YERÇEKİMİ İVMESİNİN BULUNMASI AMAÇ : Bir basit sarkacın hareketinin incelenmesi ve basit sarkaç yardımı ile g yerçekimi ivmesinin bulunması. DENEYSEL BİLGİ: Boyu değişmeyen ve kütlesi ihmal edilebilen bir ipin ucuna asılmış küre şeklindeki bir kütleden oluşan sisteme basit sarkaç denir. Sarkaç kütlesi denge durumundan küçük bir açı yaparak ayrılıp serbest bırakıldığında onu denge durumuna geri getirecek bir kuvvet etki eder. A l θ B O Şekildeki gibi A noktasından serbest bırakılan sarkaç, O durumuna yaklaşırken potansiyel enerjisini kinetik enerjiye çevirmeye başlar. Denge durumundan geçerken potansiyel enerjisi tamamen kinetik enerjiye çevrilmiş ve B noktasına vardığında bu enerji yine potansiyel enerjiye dönüşmüştür. Genliği yeterince küçük ( θ <10 0 ) ve havanın direnci ihmal edilirse, A noktasındaki kütlenin B noktasına gidip tekrar A noktasına gelmesi için geçen T salınım süresi (periyot) g yerçekimi ivmesi ve l sarkaç ipinin uzunluğu olmak üzere, T 2 = 4π 2 (l/g) T = 2π (l/g) 1/2 (sn) ile ifade edilir. DENEYİN YAPILIŞI: Küçük ve büyük kürenin çapları 3 değişik yerinden mikrometre ile ölçülerek ortalama yarıçapları hesaplanır: r = r küçük = ( r 1 /2+r 2 /2+r 3 /2)/3=... mm =... cm R=R büyük = (R 1 /2+R 2 /2+R 3 /2)/3=... mm =... cm TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

11 I Kütle Sabit Sarkaç Boyu Değişken (Büyük Küre): Sarkaç Uzunluğunun ( l 1 ) Hesaplanması: İpin ucuna asılan küre şeklindeki cismin kütlesinin kütle merkezinde toplandığını düşünerek, l 1 sarkacın uzunluğu, l 0 ip uzunluğu ve R büyük kürenin yarıçapı olmak üzere cm cinsinden l 1 = l 0 +R bağıntısı ile bulunur. Bu l 1 sarkaç boyu için N=10, 15 ve 20 salınım için geçen süreler kronometre ile ölçülüp ortalama periyot hesaplanır ve Tablo S4.1 oluşturulur. N Δ t i (sn) T i = Δ t i /N (sn) T=(T 1 +T 2 +T 3 )/3 (sn) T 2 (sn 2 ) Tablo S4.1 (Büyük Küre) l 1 Sarkaç boyunu ve Tablo S4.1 deki T 2 T 2 = 4π 2 (l 1 /g) g = 4π 2 (l 1 /T 2 ) değerini kullanarak, bağıntısından yerçekimi ivmesi g değerini hesaplayınız. Aynı işlemler sarkaç boyunun üç değişik değeri için, yani l 0 ip uzunluğu değiştirilerek yeni l 2 ve l 3 sarkaç boyları bulunur ve yeni tablolar oluşturularak g yerçekimi ivmeleri hesaplanır. Böylece 3 değişik sarkaç boyu için hesaplanan yerçekimi ivmelerinin ortalamaları alınarak ortalama bir g yerçekimi ivmesi bulunur. g hesap = g =... cm/sn 2 Sarkaç uzunlukları l 1, l 2, l 3 ve bu uzunluklara karşılık gelen T 2 değerlerini kullanarak l = f (T 2 ) grafiğini çiziniz. Bu 3 noktadan geçen doğrunun eğimi tgθ = l/t 2 değerini verecektir, bu değer g = 4π 2 (l/t 2 ) = 4π 2 tgθ bağıntısında yerine yazılarak yerçekimi ivmesi hesaplanır. g grafik = g =... cm/sn 2 Çok Hassas Ölçmelerde Yerçekimi İvmesi: g gerçek = 983 cm/sn 2 dir. Hata Hesapları: Mutlak Hata : Δ g = g grafik g hesap, Δ g = g gerçek g deney Bağıl Hata : Δ g / g = g gerçek g deney / g gerçek TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

12 % ( Δ g / g ) = % ( g gerçek g deney / g gerçek ). 100 Bağıntılarını kullanarak, % olarak ne kadar hata yaptığınızı hesaplayınız. II Sarkaç Boyu Sabit Kütle Değişken (Küçük Küre): İp Uzunluğunun ( l 0 / ) Hesaplanması: l 0 / ipin uzunluğu, l 1 sarkaç uzunluğu ve r küçük kürenin yarıçapı olmak üzere cm cinsinden l / 0 = l 1 r bağıntısı ile bulunur. Burada istenilen büyük küre ile küçük kürenin sarkaç boyunun (l 1 ) eşit olmasıdır. Bu l 1 sarkaç boyu için N=10, 15 ve 20 salınım için geçen süreler kronometre ile ölçülüp ortalama periyot hesaplanır ve Tablo S4.2 oluşturulur. N Δ t i (sn) T i = Δ t i /N (sn) T=(T 1 +T 2 +T 3 )/3 (sn) T 2 (sn 2 ) Tablo S4.2 ( Küçük Küre ) l 1 Sarkaç boyunu ve Tablo S4.2 deki T 2 değerini kullanarak, T 2 = 4π 2 (l 1 /g) g = 4π 2 (l 1 /T 2 ) bağıntısından yerçekimi ivmesi g değerini hesaplayınız. / Aynı işlemler sarkaç boyunun üç değişik değeri için, yani l 0 ip uzunluğu değiştirilerek daha önce I de büyük küre için hesaplanan l 2 ve l 3 sarkaç boyları bulunur ve yeni tablolar oluşturularak g yerçekimi ivmeleri hesaplanır. Böylece 3 değişik sarkaç boyu için hesaplanan yerçekimi ivmelerinin ortalamaları alınarak ortalama bir g yerçekimi ivmesi bulunur. g hesap = g =... cm/sn 2 Sarkaç uzunlukları l 1, l 2, l 3 ve bu uzunluklara karşılık gelen T 2 değerlerini kullanarak l = f (T 2 ) grafiğini çiziniz. Bu 3 noktadan geçen doğrunun eğimi tgθ = l/t 2 değerini verecektir, bu değer g = 4π 2 (l/t 2 ) = 4π 2 tgθ bağıntısında yerine yazılarak yerçekimi ivmesi hesaplanır. g grafik = g =... cm/sn 2 I de olduğu gibi % olarak ne kadar hata yapıldığını hesaplayınız. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

13 SERVİS LABORATUVARI ( S - 5 ) TERSİNİR SARKAÇ İLE YERÇEKİMİ İVMESİNİN BULUNMASI AMAÇ: Bir tersinir sarkacın hareketinin incelenmesi ve tersinir sarkaç yardımı ile yerçekimi kuvvetinden oluşan g yerçekimi ivmesinin bulunması. DENEYSEL BİLGİ: Tersinir sarkaç, dikdörtgen kesitli, bir metre kadar uzunluğunda ve ağırlık merkezinde disk şeklinde ağır bir kütlenin bulunduğu demir bir çubuktur. Çubuk boyunca aralıkları eşit olmayan n sayıda delik açılmıştır. Çubuk üzerindeki delikler, sarkacı, duvara tespit edilmiş ve askı ekseni olarak kullanılan, eksenin keskin tarafına asmaya yarar / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / DENEYİN YAPILIŞI: 1 Sarkaç sıra ile 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı deliklere asılır. Her delik için ikişer defa olmak üzere bir kronometre ile 10 salınım için geçen Δ t 1, Δ t 2, Δ t 3, Δ t 4, Δ t 5, Δ t 6 süreleri saniye olarak ölçülür. Bunun için sarkaç askıya asıldıktan sonra salınım yapması için basit sarkaçta (S4 de) olduğu gibi denge konumundan küçük bir açı ( θ < 10 0 ) yapacak kadar çekilir ve serbest bırakılır. Periyot bir salınım için geçen zaman olduğuna göre her delik için periyotlar, T 1 = Δ t 1 /10, T 2 = Δ t 2 /10, T 3 = Δ t 3 /10, T 4 = Δ t 4 /10, T 5 = Δ t 5 /10, T 6 =Δ t 6 /10 şeklinde saniye olarak hesaplanır. 2 Aynı işlemler 1 /, 2 /, 3 /, 4 /, 5 /, 6 / numaralı delikler için ve her delik için ikişer defa olmak üzere yapılır. Böylece T / 1, T / 2, T / 3, T / 4, T / / 5, T 6 periyotları saniye olarak hesaplanır. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

14 3 Sarkacın asıldığı her deliğin orta noktaya (sarkacın ağırlık merkezine) olan l 1, l 2, l 3, l 4, l 5, l 6 ve l / 1, l / 2, l / 3, l / 4, l / / 5, l 6 uzaklıkları cetvel ile santimetre (cm) olarak ölçülür. Delik No Δ t (sn) Δ t (sn) Δ t ortalama (sn) T (sn) l (cm) / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / l / (cm) Tablo S5.1 4 Bulunan değerlerle Tablo S5.1 oluşturulur. Bu değerler kullanılarak T=f( l, l / ) grafiği çizilir. Çizilen grafik şekildeki gibi olur. Herhangi bir T değerinden geçen ve l eksenine paralel olan bir doğru çizilir. Bu doğru grafiğin iki simetrik kolunu dört noktada keser. Tersinir sarkacın l uzunluğu grafikten ve l = ( SO + S / O / )/2 (cm) bağıntısı yardımıyla hesaplanır. 5 Tersinir sarkacın periyodu, T = 2π (l/g) 1/2 olduğundan, yerçekimi ivmesi, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

15 g = 4π 2 l/t 2 bağıntısı yardımıyla cm/sn 2 olarak bulunur. T (sn) S S / O O / l / (cm) 0 l (cm) T = f ( l, l / ) Grafiği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

16 SERVİS LABORATUVARI ( S 6 ) AÇISAL HARMONİK HAREKET ve BUTULMA SABİTİ AMAÇ: Burulma sarkacı yardımı ile açısal harmonik hareketi incelemek ve burulma sabiti ile burulma modülünü bulmak. DENEYSEL BİLGİ: Kütlesi ihmal edilmiş bir tel ile kütle merkezinden asılmış bir disk, telin ekseni etrafında küçük bir θ açısı kadar ( θ < 10 0 ) burulup serbest bırakılırsa, diskin telin ekseni etrafında, belirli bir periyot ile salınmaya başlayarak, bir harmonik hareket yaptığı görülür. Bu harekete açısal harmonik hareket ve sisteme de burulma sarkacı adı verilir. θ Şekil S6.1: Burulma Sarkacı Disk küçük bir θ açısı kadar döndürüldüğünde, burulan tel diski k burulma sabiti olmak üzere, τ = kθ (1) momenti ile denge durumuna getirmeye çalışır. Hareketi belirleyen denklem ise α açısal ivme ve I sistemin atalet momenti olmak üzere, τ = Iα (2) momenti ile ifade edilir. (1) ve (2) denklemlerinden hareket denklemi, Iα = kθ Iα + kθ = 0 α + (k/i)θ = 0 Olur. Açısal ivme, açısal konumun zamana göre ikinci türevi olduğuna göre, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

17 α = 2 d θ d t 2 açısal ivme bağıntısı da hareket denkleminde yerine yazılarak, 2 d θ 2 + (k/i)θ = 0 (4) d t hareket denklemi elde edilir. Bu denklem periyodu, T = 2π (I/k) 1/2 (5) olan bir harmonik hareketi ifade eder. [ W 2 = k/i, W = 2π f, f =1/T olduğunu hatırlayınız. ] Ayrıca k burulma sabiti ile Φ burulma modülü arasında, L telin uzunluğu ve r telin yarıçapı olmak üzere, Φ bağıntısı vardır. = 2Lk/r 4 (6) DENEYİN YAPILIŞI: I Bir Telin Burulma Sabiti ve Burulma Modülünün Bulunması: 1 Verilen diskin M kütlesi terazi ile tartılır. D Çapı 3 kez cetvel ile ölçülerek ortalama yarıçap R bulunur. M =... gr R = (D 1 /2 + D 2 /2 + D 3 /2) / 3 =... cm Diskin kütle merkezine göre eylemsizlik momenti, I = MR 2 /2 =... gr.cm 2 bağıntısı ile hesaplanır. 2 Burulma sarkacının asma telinin L uzunluğu bir cetvel ile ölçülür. d çapı 3 kez mikrometre ile ölçülerek ortalama yarıçap r bulunur. L =... cm r = (d 1 /2 + d 2 /2 + d 3 /2) / 3 =... cm 3 Eylemsizlik momenti (I) hesaplanan disk, uzunluğu (L) ve yarıçapı (r) ölçülen asma teli ile asma çubuğuna asılarak burulma sarkacı oluşturulur. Disk asma telinin ekseni etrafında küçük bir θ açısı kadar ( θ < 10 0 ) burularak salınım yapmaya TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

18 bırakılır. Diskin 10 salınım süresi kronometre ile ölçülerek bir tam salınım süresi, yani periyot hesaplanır. Aynı işlem 3 kez tekrarlanarak ortalama periyot T bulunur. T =... sn 4 (5) Denklemi kullanılarak asma telinin k burulma sabiti hesaplanır. Daha sonra hesaplanan bu k burulma sabiti kullanılarak (6) denkleminden asma telinin Φ burulma modülü hesaplanır. II Bir Cismin Kütle Merkezine ve Kütle Merkezinden r Uzaklıktaki Bir Noktadan Geçen Eksene Göre Eylemsizlik Momenti: 1 Eylemsizlik momenti bilinmeyen ikinci bir disk terazi ile tartılır. M / =... gr Bu yeni diskin D / çapı 3 kez cetvel ile ölçülerek ortalama yarıçap R / bulunur. R / = (D / 1/2 + D / 2/2 + D / 3/2) / 3 =... cm Burulma sarkacındaki disk yerine bu yeni disk takılır ve burulma sarkacı ile T / periyodu I 3 deki gibi ölçülür. Bulunan T / periyodu ile k değeri T / = 2π (I 0 /k) 1/2 bağıntısında kullanılarak I 0 atalet momenti tayin edilir. I Deney =... gr.cm 2 2 II 1 de bulunan bu sonuç aynı diskin I 0 = M / (R / ) 2 /2 formülü ile bulunan I 0 eylemsizlik momenti ile karşılaştırılır. I Formül =... gr.cm 2 3 Hata Hesabı: Mutlak Hata : Δ I = I Formül I Deney Bağıl Hata : Δ I / I Formül = I Formül I Deney / I Formül % ( Δ I / I Formül ) = % ( I Formül I Deney / I Formül ). 100 Bağıntılarını kullanarak, % olarak ne kadar hata yaptığınızı hesaplayınız. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

19 SERVİS LABORATUVARI ( S 7 ) BİR SIVININ YÜZEY GERİLİM KATSAYISININ BULUNMASI AMAÇ : Damla yöntemi ile bir sıvının yüzey gerilim katsayısının bulunması ve saf su alkol karışımı içindeki alkol yüzdesinin hesaplanması. DENEYSEL BİLGİ: İçinde sıvı bulunan r yarıçaplı pipet ( ince bir boru ) düşey olarak tutulduğunda pipetin alt ucunda oluşan damlayı dengede tutan kuvvet, F = 2π r σ bağıntısı ile verilir. Burada σ pipetin içindeki sıvının yüzey gerilim katsayısını göstermektedir ve C.G.S birim sistemindeki birimi dyn/cm dir. Bu kuvvet damlayı dengede tuttuğuna göre damlanın ağırlığı bulunarak pipetin içindeki sıvının gerilim katsayısı hesaplanabilir. yüzey Ancak pipetin alt ucunda oluşan damla pipete yapıştığı yerden değil, onun biraz altından kopar, bu nedenle damlanın bu konumdaki yarıçapını ölçmek zordur. Bu sebepten dolayı karşılaştırma yöntemi kullanılır. Karşılaştırma Yöntemi: Yüzey gerilim katsayısı bilinen bir sıvının, bir damlasının ağırlığı W 1, bu sıvının yüzey gerilim katsayısına bağlıdır ve W 1 = 2π r σ 1 bağıntısı ile verilir. Aynı şekilde yüzey gerilim katsayısı bilinmeyen bir sıvının bir damlasının ağırlığı W 2, W 2 = 2π r σ 2 bağıntısı ile verilir. Bu iki sıvının ağırlığı oranlanırsa, yüzey gerilim katsayısı bilinmeyen sıvının yüzey gerilim katsayısı, W 2 / W 1 = 2π r σ 2 / 2π r σ 1 W 2 / W 1 = σ 2 / σ 1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

20 σ 2 = σ 1. W 2 / W 1 = σ 1. m 2 g / m 1 g σ 2 = σ 1. m 2 / m 1 olarak bulunur. Burada m 1 ve m 2 sıvıların birer damlalarının kütleleridir. DENEYİN YAPILIŞI: I Damla Yöntemi ile Bir Sıvının Yüzey Gerilim Katsayısının Bulunması: 1 Saat camı saf su ile yıkanıp kurulandıktan sonra terazi ile kütlesi bulunur. M =... gr. 2 Pipet saf su ile yıkanıp kurulanarak temizlendikten sonra içine bir miktar saf su çekilir. Pipetten saat camı üzerine 20 damla saf su damlatılıp terazi ile kütlesi bulunur. M / =... gr. Böylece, M 1 = M / M bağıntısı ile 20 damla saf suyun kütlesi M 1 =... gr ve 1 damla saf suyun kütlesi de, m 1 = M 1 / 20 bağıntısı ile hesaplanır. m 1 =... gr. 3 Pipet ve saat camı tekrar saf su ile yıkanıp kurulanarak temizlendikten sonra içine bir miktar alkol çekilir. Pipetten saat camı üzerine 20 damla alkol damlatılıp terazi ile kütlesi bulunur (bu işlem hızlı bir şekilde yapılmalıdır). M // =... gr. Böylece, M 2 = M // M bağıntısı ile 20 damla alkolün kütlesi M 2 =... gr ve 1 damla alkolün kütlesi de, m 2 = M 2 / 20 bağıntısı ile hesaplanır. m 2 =... gr. 4 Saf suyun yüzey gerilim katsayısı σ 1 = 73 dyn/cm olarak verildiğine göre σ 2 = σ 1. m 2 /m 1 bağıntısından σ 2 alkolün yüzey gerilim katsayısı hesaplanır. σ 2 =... dyn/cm II Saf su Alkol Karışımı İçindeki Alkol Yüzdesinin Hesaplanması: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

21 1 % 10, % 30, % 50 ve % 70 lik alkol saf su karışımları dereceli kaplar içine hazırlanır. Örneğin % 20 lik alkol saf su karışımı hazırlamak için 2 cm 3 alkol ile 8 cm 3 saf su dereceli kap içinde karıştırılır. Her karışımdan ayrı ayrı pipetle 1 cm 3 çekilerek, 1 cm 3 lerinin damla sayıları; N 1 =..., N 2 =..., N 3 =... ve N 4 =... olarak bulunur. 2 Alkol yüzdeleri x ve damla sayıları y ekseni olmak üzere, grafik kağıdına bir grafik çizilir. Yani N = f ( % Alkol Saf su ) grafiği çizilir. Bu grafik lineer (çizgisel, lineer) olarak artan bir doğru olmalıdır. 3 Rasgele hazırlanmış (alkol yüzdesi bilinmeyen), alkol saf su karışımından pipetle 1cm 3 çekilerek, bu karışımın 1cm 3 ün kaç damla geldiği sayılır. Çizilen N = f ( % Alkol Saf su) grafiğinden bu damla sayısına karşılık gelen alkol yüzdesi enterpolasyon (iç değerlendirme) yöntemi ile bulunur. Enterpolasyon yöntemi: Ölçeksiz olarak hazırlanmış, alkol yüzdesi bilinmeyen karışımın 1cm 3 ün damla sayısı, N = f ( % Alkol Saf su ) grafiğinde, N ekseninde bulunur. Bulunan bu noktadan, lineer doğruya yönelerek, % eksenine paralel olacak şekilde bir çizgi çizilir. Bu çizginin, lineer doğruyu kestiği noktadan, N eksenine paralel olarak, aşağıya doğru bir çizgi çizilir. Son olarak çizilen, bu çizginin % ekseninde kestiği nokta, alkol yüzdesi bilinmeyen karışımın alkol yüzdesini verecektir. N ( Damla Sayısı ) % ( Alkol Saf su ) N = f ( % Alkol Saf su ) grafiği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

22 SERVİS LABORATUVARI ( S - 8 ) BİR SIVININ VİSKOZİTE KATSAYISININ BULUNMASI AMAÇ: Stokes kanunundan yararlanarak bir sıvının viskozite (iç sürtünme) katsayısının ölçülmesi. DENEYSEL BİLGİ: Stokes kanununa göre viskoz bir sıvı içinde hareket eden küresel bir cisme sıvı tarafından uygulanan direnç kuvveti, F d = 6π η r v olup, burada r küresel cismin yarıçapı, v küresel cismin viskoz sıvı içindeki limit hızı, η ise sıvı moleküllerinin viskozite (iç sürtünme) katsayısıdır. Bu küresel cismin ağırlığı ise, G = m c g = V ρ c g = ( 4 / 3 ) π r 3 ρ c g bağıntısı ile verilir. Burada m c küresel cismin kütlesi, ρ küresel cismin yoğunluğu, r küresel cismin yarıçapı, V küresel cismin hacmi ve g yerçekimi ivmesidir. Archimedes prensibine göre sıvı içindeki bir cisme, cismin taşırdığı sıvının ağırlığı kadar bir kaldırma kuvveti etki eder. cisme uyguladığı kaldırma kuvveti, c ρ s yoğunluğundaki bir sıvının, küresel bir F k = m s g = V ρ s g = ( 4 / 3 ) π r 3 ρ s g bağıntısı ile verilir. Burada V küresel cismin hacmi, aynı zamanda taşırdığı sıvının hacmidir (yani, küresel cismin hacmi, kendisinin taşırdığı sıvının hacmine eşittir). Yoğunluğu sıvı yoğunluğundan büyük olan küresel bir cisim, viskoz bir sıvı içine atıldığında cisim, kendi ağırlığı ile sıvının kaldırma kuvvetinin farkı kadar bir kuvvet etkisinde kalır ve düşmeye başlar. Bu durumda, F d + F k = G TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

23 olduğunda, cisme etki eden bileşke kuvvet sıfır olacağından, küresel cisim belli bir limit hız ile sıvı içindeki hareketini devam ettirir. Bu son bağıntıda, daha önce bulunan F d, F k ve G bağıntıları yerlerine yazılırsa, 6π η r v + ( 4 / 3 ) π r 3 6π η r v = ( 4 / 3 ) π r 3. ( ρ s g = ( 4 / 3 ) π r 3 ρ c ρ s ). g ρ c g elde edilir. Buradan η sıvının viskozite katsayısını veren bağıntı, η = 2. g. r 2. ( ρ c ρ s ) / 9. v olarak bulunur. Bu bağıntıda yerçekimi ivmesi g = 983 cm/sn 2 olarak alınır. DENEYİN YAPILIŞI: I Stokes Kanunu ile Gliserinin Viskozite Katsayısının Bulunması: 1 10 Adet kurşun küre alınarak, çapları mikrometre ile ayrı ayrı ölçülür. Ölçülen çaplar toplanıp 10 a bölünerek ortalama çap bulunur. Bulunan ortalama çap 2 ye bölünerek ortalama yarıçap hesaplanır. r =... cm. 2 İçerisi gliserin ile dolu olan, cam borunun üst ve alt kısmından iki nokta belirlenir ve bu noktalar tebeşir veya kalem ile çizilir. Bu iki çizgi arasındaki uzaklık cetvel ile ölçülür. L =... cm. 3 Kurşun küreler ayrı ayrı sıvı ( gliserin ) içine bırakılır ve her birinin üst çizgiden, alt çizgiye v limit hızı ile ne kadar zamanda indiği, kronometre ile belirlenir. Her bir kurşun küre için bulunan, 10 adet zaman aralığı toplanıp, 10 a bölünerek, ortalama iniş zamanı hesaplanır. t =... sn. 4 Kürelerin ortalama v limit hızı, v = L / t bağıntısından hesaplanır. v =... cm/sn. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

24 5 Kurşun kürelerin yoğunluğu ρ c = 11,3 gr/cm 3 ve gliserinin yoğunluğu ρ s = 1,12 gr/cm 3 olduğuna göre gliserinin viskozite katsayısı η, η = 2. g. r 2. ( ρ c ρ s ) / 9. v bağıntısından gr/cm.sn (=poise) olarak bulunur. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

25 SERVİS LABORATUVARI ( S - 9 ) WHEATSTONE KÖPRÜSÜ AMAÇ: Bilinmeyen bir direncin Wheatstone köprüsü yardımıyla ölçülmesi. DENEYSEL BİLGİ: Şekil-1 de görülen Wheatstone köprüsü devresi dirençleri çabuk ve sağlıklı ölçmek için kullanılan bir devredir. Şekilde görülen R 1, R 2 ve R 3 dirençleri istenildiği gibi düzenlene bilen yani değerleri bilinen dirençlerdir ve R x değeri ölçülmesi gereken dirençtir. Şekil-1 Anahtar kapatılır ve R 3 direnci o şekilde ayarlanır ki G galvano metresinde hiçbir sapma görülmesin. Bu durumda D ve C noktaları aynı potansiyelde bulunacaklardır. R 1 direncinden geçen akım şiddeti İ 1, R 2 den geçen İ1 şiddetine ve R 3 den geçen İ 2 şiddeti de R x den geçen İ 2 akım şiddetine eşit olur. Buna göre Bu iki denklemden V CB =V DB olduğundan İ 1 R 2 = İ 2 R 3 olur ve V AC =V AD olduğundan İ 1 R 1 = İ 2 R x olur. R x = ( R 1 / R 2 ). R 3 bulunur. O halde R 1, R 2 ve R 3 biliniyorsa R x direnci hesaplanabilir. Ayrıca kesiti her yerde aynı olan homojen iletkenin direnci iletkenin boyu ile doğru orantılı ve kesiti ile ters orantılıdır. Buna göre, R α k ( L / A ) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ F.E.F. FİZİK BÖLÜMÜ SERVİS LABORATUVARI

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2

Notların Belirlenmesi 1. Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2. Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Notların Belirlenmesi 1 Elektronik Laboratuvarı Kuralları 2 Deneyler Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Elektronik Laboratuvarı Rapor Yazım Kılavuzu 3 Örnek Rapor Kapağı

Detaylı

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 DENEY NO: 1 DENEYİN ADI: DURAN DALGALAR DENEYİN AMACI: Bir ip üzerinde duran dalgaları ve rezonans koşullarını gözlemek, duran dalgaların dalga boyunun hangi parametrelere

Detaylı

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi Deney No : DO 1 Deneyin Adı : Lens kanunu ve Mercekler Deneyin Amacı : Odak uzaklığı bilinmeyen merceklerin (convex-concave) odak uzaklığını bulmak ve merceklerde görüntü oluşumunun incelenmesi. Teorik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL ELEKTRONİK Öğr. Gör. Resul TUNA Bilgisayar Programcılığı Sinop - 2011 1 BÖLÜM 1. ELEKTRİK KAZALARINA KARŞI KORUNMA VE İLK YARDIM 1.1. KISA DEVRE Kısa devre;

Detaylı

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Prof. Dr. Mustafa Akdağ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Qafqaz Üniversitesi Yayınları Qafqaz Üniversitesi Yayınları

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ALAPLI MESLEK YÜKSEK OKULU AEP 105 ÖLÇME TEKNİĞİ DERS NOTU Öğr. Gör. Figen ALTINTAŞ 1 ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇMENİN ÖNEMİ Ölçme, bir büyüklüğün aynı cins başka bir

Detaylı

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun

TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ. M. İbrahim Coşkun TEMEL ELEKTRONİK DENEYLERİ M. İbrahim Coşkun KİLİS 2012 1 2 Hazırladığım bu kitabın siz elektronik laboratuarı dersi alan öğrencilere bu zorlu, ancak bir o kadar da zevkli uğraşınızda yol göstereceğini

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ KĠMYA BÖLÜMÜ ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ADIYAMAN - 2011 ENSTRÜMENTAL ANALĠZ LABORATUVARI ÇALIġMA VE UYGULAMA ESASLARI A) GENEL HUSUSLAR 1. Öğrenciler

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

FİZİK LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ

FİZİK LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ FİZİK LABORATUVARI II DENEY FÖYÜ [2011-BAHAR DÖNEMİ] BÖLÜM: İSİM: SOYAD: NO: 2 İÇİNDEKİLER: 1.) GENEL FİZİK LABORATUVARI ÖRNEK FÖY KAPAĞI 2.)

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ 1 DOĞ AKIM DEVE ANALİZİ BÖLÜM 1 DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ 1. ELEKİK ENEJİSİ ve ÖZELLİKLEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük bir bölümü elektrik enerjisidir.

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç

ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A.Ç ELEKTRİK ELEKTRİK A. ELEKTRİK AKIMI B. BİR İLETKENİN DİRENCİ A. ELEKTRİK AKIMI * ELEKTRON AKIMI (elektrik akımı ) * BASİT ELEKTRİK DEVRESİ * PİL.AMPUL VE ANAHTAR YAPIMI * DEVRE ELEMANLARI VE SEMBOLLE GÖSTERME

Detaylı

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ

III.5.ELEKTRİK AKIMI, DİRENÇ 85.5.ELEKTRİK AKM, DİRENÇ.5.0l. GİRİŞ: ELEKTRİK AKM, AKM ŞİDDETİ Durgun elektrik yüklerinde gözlenmeyen bir çok olay hareketli yüklerde gözlenmektedir. Bunlar: l ) Yükler ivmelenince manyetik alan doğması,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRONİK ENSTRÜMANTASYON VE KONTROL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL İŞLEMLER-1 Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL BİLGİLER Ölçülebilen veya gözlemlenebilen fiziksel bir nitelik, kalitatif olarak bir boyutla tanımlanır. Uzunluk, alan, hacim, kuvvet, sıcaklık ve enerji

Detaylı

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET

2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET 2. ÜNİTE KUVVET VE HAREKET Sarmal Yayları Tanıyalım İş ve Enerji Enerji Çeşitleri ve Dönüşümleri Basit Makineler Enerji ve Sürtünme i Bu ünitede öğrencilerin; Sarmal yayların özelliklerini farketmeleri,,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE ÖLÇÜLMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI

DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI DEVRE ANALİZİ I LABORATUVARI ELEKTRONİK DENEY VE ÖLÇÜM CİHAZLARININ TANITIMI Amaç 1. Deneylerin kurulumunda kullanılacak temel yardımcı elemanları öğrenmek 2. Ölçü aletini tanımak ve akım-gerilim ölçümlerinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı