Sosyal Psikoloji. Prof. Dr. Turgut GÖKSU ALGI. Turgut Göksu 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal Psikoloji. Prof. Dr. Turgut GÖKSU ALGI. Turgut Göksu 1"

Transkript

1 Sosyal Psikoloji Prof. Dr. Turgut GÖKSU ALGI Turgut Göksu 1

2 Turgut Göksu 2

3 Dış dünyadan bilgi edinilmesi olayı duyum, bunun değerlendirilmesi ise algıdır. Algı (perception) bir cismin, bir olgu ya da bir olayın mekanda bir yere yerleştirilmesi ve bir bütün olarak kavranmasıdır. Mesela, bir meyvenin tadını alma duyum, elma olduğunun anlaşılması algıdır. Algı, insanın çevresindeki meseleleri, nitelikleri ve ilişkileri duyu organları yoluyla elde etmesi, tanıması, anlaması ve manalandırmasıdır. Turgut Göksu 3

4 Algıyı Etkileyen Faktörler 1 Dikkat: Algılamaya hazır olmak demektir. İnsan çevresinde dikkatini verdiği nesne ve olayları daha iyi, çabuk ve kolay algılar. Dikkati yönlendirmede uyaranın niteliği ve niceliği önemlidir. Dikkat, uyaranın niteliği yanında insanın ilgi ve güdülerine (ihtiyaçlarına) de dayanır. Turgut Göksu 4

5 Algıyı Etkileyen Faktörler 2 Yoğunluk: Reklamcılar reklam yaparken seyircinin fark etmesi amacıyla uyaranın yoğunluğunu artırırlar. Mesela, ses yükseltilebilir veya bir renk belirgin olarak verilebilir. Çarpıcı ses görüntüyle de desteklenebilir. Bir emrin sert veya yumuşak bir tonda verilmesi algılanmasını etkiler. Turgut Göksu 5

6 Algıyı Etkileyen Faktörler 3 Büyüklük: Uyaranın ölçüsü de algılamada önemlidir. Reklamlarda BÜYÜK harfler daha çok dikkat çeker. Uyarıcının uzayda kapladığı yer önemlidir. İri cüsseli insanlar, büyük gruplar toplumda güçlü olarak algılanırlar. Saldırgan kalabalıkların büyüdükçe saldırganlıklarının artması, bireylerin kendilerini kalabalığın büyüklüğüyle eşdeğer olarak güçlü hissetmeleri sebebiyledir. Seçmenin büyük partileri tercihi. Turgut Göksu 6

7 Algıyı Etkileyen Faktörler 4 Uyaranın yeri : Görsel uyaranlar için gözün tam önü en iyi yerdir. Sayfa, TV, sinemanın üst kenara yakın yerleri daha çok dikkat çeker, daha çabuk algılanır. Uyaranın yerinin uzak ya da yakın olması da algıyı etkiler. Yakındaki cisimler daha kolay algılanır. Net ve güçlü bir şekilde duyulan ses yakında olarak algılanır. Olay ve olgularda: İnsanlar kendilerinden uzakta olan terörü pek umursamayabilirler. Asker ve polisin terörü yakından algılaması. Çünkü doğrudan hedeftirler ve olayların odak noktasındadırlar. Mahkemede hakimin yüksekte durması, sanık açısından onun yüce ve kudretli bir makam, kendisinin güçsüz ve küçük birisi olduğu şeklinde algılanır. Turgut Göksu 7

8 Algıyı Etkileyen Faktörler 5 Renkler: Yalın renklerden kırmızı ve mavi karışık renklere göre daha çok dikkat çeker. Normal kullanılanlara zıt olan renkler de dikkat çeker. Parlak renkler mat renklere nazaran daha çabuk algılanır. Son zamanlarda fosforlu parlak renklerin (fosforlu yeşil ve turuncu gibi) kullanılması bu amaçladır. Renklere atfedilen anlamlar da farklılık göstermektedir. Kırmızı, canlılık, hareketlilik, saldırganlık, sosyalizm, yeşil, barış, huzur, tabiat, İslam; deniz mavisi dinginlik, sakinlik; siyah, matem, ağırbaşlılık, faşizm olarak algılanmaktadır. Turgut Göksu 8

9 Algıyı Etkileyen Faktörler 6 Uyarıcının şekli: Güzel-çirkin olması. Çevresindeki varlıklardan farklılık arz eden uyarıcılar da kolay algılanır. Mesela, Türkiye de sakallı polis olmadığından uzun saçlı ve sakallı birisi polis üniformasıyla diğer polis memurlarının yanına gelse onların kafalarında soru işaretlerinin doğmasına sebep olur. Turgut Göksu 9

10 Algıyı Etkileyen Faktörler 7 Hareketlilik: Hareketli uyaranlar sabit uyaranlardan daha fazla dikkat çeker. Gazinolardaki, mağazalardaki reklam ışıklarının yanıp sönmesi, kalabalıkta herkes yürürken koşan bir adamın durumu gibi. Hareketli cisim, kişi, olay vs dikkatlerin o yöne yönelmesine sebep olurken; aşırı hareket cismi, kişiyi ya da olayı detaylı olarak kavramaya engel olur. Turgut Göksu 10

11 Algıyı Etkileyen Faktörler 8 Uyaranın yeni olması: Monotonluk bozulmuş olur. Yeni olaylar da bu kapsamda değerlendirilebilir. Mesela, TV haberlerinde dikkat o yöne kayar. Topluma yeni gelen teknoloji, kişi, grup, değer vs toplumda ilgi uyandırdığı gibi tepki de doğurabilir. Eski köye yeni adet getirilmesi genellikle ve özellikle de tutucu ve yaşlı kimseler tarafından engellenilmeye çalışılır. Engeller duygusal olabileceği gibi yerleşik çıkarları zedelediğinden ekonomik de olabilmektedir. Turgut Göksu 11

12 Algıyı Etkileyen Faktörler 9 Tecrübeler ve öğrenilenlerin etkisi: İnsanın önceki hayat tecrübeleri onun algısını etkiler. Kişinin her karşısına çıkan yeni bir olay eski öğrendikleri üzerine yeni şeyler inşa edilmesine neden olur. Tanıdıklar daha çabuk ve detaylı bilgilerle algılanırken yabancılar hakkındaki bilgiler sadedir. Polisten dayak yiyen veya hırsız ya da katil olan bir kişi polisi kalabalıkta hemen fark eder. Kişi yeni olayları algılarken eski olaylarla ya da algılarıyla bağlantı kurar. (Demokrat-demir kırat) Turgut Göksu 12

13 Turgut Göksu 13

14 Turgut Göksu 14

15 Algıyı Etkileyen Faktörler 10 İlgi, ihtiyaç ve güdüler: İnsanların ilgisi hangi şeyi nasıl algılayacakları konusunda belirleyici olabilmektedir. Ayasofya (Müze, Cami, Kilise). İnsanlar görmek istediklerini görürler. Aşık Veysel: Güzelliğin on par etmez/ Şu bendeki aşk olmasa/ Eğlenecek yer bulunmaz/ Gönüldeki köşk olmasa Tolstoy Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir. İnsanlar algılamada ihtiyaç ve güdülerden de etkilenir. Mesela, aç olan önce yiyecekleri, susuz olan ise sulu cisimleri algılar. Koruma görevlileri ise saldırılara ve suikastlara motive oldukları için bütün dikkatlerini bu yönde yoğunlaştırmışlardır. Şüpheli şahısları daha çabuk fark edebilirler. Turgut Göksu 15

16 Algıyı Etkileyen Faktörler 11 Kişisel özellikler ve ruhsal durum: Yaş, cinsiyet, meslek vs gibi özellikler. İnsanlar kendi yaşıtındakileri daha çabuk algılarlar. Yaş ve cinsiyet ilgiyi de belirler. Erkekler araba, futbol; bayanlar ev gereçleri. Gençlik çağlarında özellikle karşıt cinsler arasındaki ilgiyi belirleyen cinsellik olurken çocukluk çağlarında durum değişiktir. Bireyler yaş ilerledikçe bazı algılama güçlükleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bununla birlikte yaşlılık aynı zamanda hayat birikiminin fazlalığı nedeniyle olayları daha geniş açıdan değerlendirme imkanı sunmaktadır. Turgut Göksu 16

17 Algıyı Etkileyen Faktörler 11 Kişisel özelliklerden meslek: Polisler bir kalabalıkta polisleri ve şüpheli şahısları daha kolay tespit edebilirler. Polisin, savcı ve hakimlerin insanları suç penceresinden algılamaları; öğretmenlerin bilgi penceresinden algılamaları; askerlerin düşman-dost penceresinden algılaması hep mesleğin etkisini göstermektedir. Polis, savcı ve hakimlerin algıları, soruşturma ve hüküm verme sürecini etkilemektedir. Toplumda genellikle maaşı yüksek mesleklerin statüsü de yüksek olarak algılanmaktadır. İnsanların mesleklerini algılama şekilleri onların motivasyonlarını da etkilemektedir. Turgut Göksu 17

18 Algıyı Etkileyen Faktörler 11 Kişinin algılama anındaki ruhi durumu da algılamayı etkiler. İyi bir gününde olan insanlar olayları iyi yönde yorumlarlar. Telaşlı bir ortamda kişi çevresindekileri tam anlamıyla algılayamayabilir. Kişinin fizyolojik ve biyolojik özellikleri de algıyı etkiler. Zeka durumu (leb demeden leblebiyi anlama gibi), Bedensel özellikler (sakatların daha alıngan olması gibi). Turgut Göksu 18

19 Algıyı Etkileyen Faktörler 12 Sosyal etkenler: İnsanın toplumsal çevresi ve kültürü, yetişme tarzı. Gelenek, görenek ve inançlar algıları etkiler. Doğruyanlış, iyi-kötü gibi değerlendirmelerini kazandıran da toplumdur. Mesela, domuz; ülke bayraklarının şort, mayo deseni olarak kullanılması. Bazı ülkelerde amirler polise: Provokatör sana hakaret etmiyor, sövmüyor, tükürmüyor; hükümete, devlete sövdüğünü düşünerek rahatlıyor. Dolayısıyla sen sinirlerine hakim ol. Türk polisine bu tema işlendiğinde Ben devletime sövdürtmem demektedir. Çünkü devletle bir özdeşleşme vardır. Turgut Göksu 19

20 Turgut Göksu 20

21 hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/arsivimage.as arsiv.sabah.com.tr/2004/01/25/im Turgut Göksu 21

22 Turgut Göksu 22

23 Turgut Göksu 23

24 Algıyı Etkileyen Faktörler 13 Tekrar (Uyarıcı sayısının fazlalığı): Bir uyarıcı ne kadar fazla yineleniyorsa o kadar kolay algılanır. Böylece dikkatinden kaçan anlaşılmayan noktalar aydınlatılmış olmaktadır. Reklam şirketleri bu gerçekten hareketle satacakları malın reklamını tekrarlayarak insanların zihninde yer etmeye çalışmaktadır. Tekrarın bir diğer yanı insanın unutkanlık özelliğidir. Turgut Göksu 24

25 Algıyı Etkileyen Faktörler 14 Uyarıcı sayısının azlığı ve(ya) düşük frekans bazen yüksek algılamaya yol açabilir. Mesela, A ideolojisinin yoğun bombardımanına tutulan kişi hakkında çok az bilgi sahibi olduğu B ideolojisini benimseyebilir (Burada belki çok bildiği ideolojiden bıkkınlık bir gerekçe olabilir). Turgut Göksu 25

26 Algıyı Etkileyen Faktörler 15 Basitlik: Geniş kapsamlı, karmaşık bir proje, tasarı ya da görüş, teori ve sistem daha zor algılanır. Uyarıcı kendi içinde ve çevresiyle bir bütünlük oluşturmalıdır. Turgut Göksu 26

27 Algıyı Etkileyen Faktörler 16 Optik aldanma: Göz yanılmaları da algılamayı etkilemektedir. Turgut Göksu 27

28 Optik aldanma Optik Aldanma Turgut Göksu 28

29 Optik aldanma Optik Aldanma Turgut Göksu 29

30 Algı yanılmaları Algı yanılmaları Turgut Göksu 30

31 Algıyı Etkileyen Faktörler 17 Abartma: Kişiler bazen birbirine benzer uyarıcılardan birisini kendisiyle öznel bağlar kurduğu için abartarak algılar. Mesela, nişan yüzüğü. Turgut Göksu 31

32 Algıyı Etkileyen Faktörler 18 Genelleme: Algılayıcı bazen bir örnekten yola çıkarak benzerleri hakkında genellemelerde bulunur. Bu genellemeler özellikle milletler hakkında daha yaygındır. Bir memurun rüşvet alması o meslekteki tüm memurların rüşvet aldığı şeklinde genelleştirilebilir. Mesela, Türkiye de trafik polisleri, gümrük memurları ile maliye ve vergi memurları böyle algılanmaktadır (TESEV, 2001). Turgut Göksu 32

33 Algıyı Etkileyen Faktörler 19 Ortam ve Şartlandırma: Kişinin içinde bulunduğu şartlar ve onu bir konuya şartlandırma da algıya etki etmektedir. Yani ortama göre kişinin algılaması da değişmektedir. Ortama Göre Algılama Sistemi (OGAS). Belediye otobüsü, hastane, MÖTA. Turgut Göksu 33

34 Algıyı Etkileyen Faktörler 20 Beklentiler: Beklenti belli şart ve durumların gerçekleşmesi halinde umulan bir sonucun ortaya çıkması öngörüsüdür. İnsanlar bekledikleri şeyi algılamaktadırlar. Bir kahvehanede eroin satıldığı ihbarını alan polis orayı gözetime aldığında her girip çıkana şüpheli gözle bakabilir. Bir operasyon için apartmanın kuşatılması durumunda apartmandan her çıkana suçlu gözüyle bakılabilir. Arabasının plakasında AKP, CHP, MHP, DSP, BDP, ANAP, DYP, BBP gibi harfler bulunan bir sürücünün siyasi görüşünün plakasındaki harflerin doğrultusunda olması beklenir. Turgut Göksu 34

35 Gamze Özçelik in Videosu Turgut Göksu 35

36 algıda seçicilik Aynı nesne ya da olaylar değişik kişiler tarafından değişik şekilde algılanır. Burada ilgi, önceki öğrenme, dikkat ve güdülenme önemlidir. İnsanlar kendi ilgi alanlarına giren olay ve nesneleri daha kolay ve farklı seçerler. Babası polis olan çocuk filmlerde polisleri daha çabuk fark eder. İşportacılar zabıtayı kalabalıkta hemen algılarlar. Turgut Göksu 36

37 Algıda organizasyon Algıda organizasyon halinde nesneleri, olayları derler, toparlar, organize ederek onlara bir anlam veririz. Tabiattaki parçaları birleştirip bir bütünlük içerisinde algılarız. Burada algılanan nesnenin çevreyle uyum içinde olması önemlidir. II-I2-I3-I4 A-I3-C-D örneklerinde, I3 ortama göre rakam ve harf olarak algılanabilir. Turgut Göksu 37

38 Algıda Organizasyonu Etkileyen Faktörler Benzerlik Yakınlık Devamlılık (süreklilik) Gruplama Tamamlama Zıtlık Simetri Turgut Göksu 38

39 Bir Tamamlama Örneği Turgut Göksu 39

40 Algıda Değişmezlik Şekil Zemin ilişkisi Turgut Göksu 40

41 Bazı Algılama Örnekleri Turgut Göksu 41

42 Bazı Algılama Örnekleri Algı Turgut Göksu 42

43 Turgut Göksu 43

44 Turgut Göksu 44

45 Turgut Göksu 45

46 Turgut Göksu 46

47 Turgut Göksu 47

48 Turgut Göksu 48

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE

SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF VISUAL PERCEPTION IN ART IN TERMS OF LITERATURE SANATTA GÖRSEL ALGININ LİTERATÜR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Saniye Çağlayan saniyecaglayan@gmail.com Murat Korkmaz hakanmuratkorkmaz34@gmail.com Gönül Öktem gonuloktem@gmail.com Özet 1900 lerde Alman

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ NİN KURUMSAL İMAJININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM

ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM ISL107 DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERSİN SORUMLUSU DOÇ.DR. HALİL YILDIRIM DERSİN İÇERİĞİ İşletmelerde en önemli unsurlardan biri olan insanın davranışlarının nedenlerini ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

FARKLI KÜLTÜRLERDE RENKLERİN ANLAMLARI

FARKLI KÜLTÜRLERDE RENKLERİN ANLAMLARI FARKLI KÜLTÜRLERDE RENKLERİN ANLAMLARI Hazırlayan Vural ÇEKİNMEZ İGEME Şube Müdürü T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Giriş Dünyamızı kuşatan renkler farkında olmadan

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ

AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ www.aileavukatligi.org AİLE AVUKATLIĞI VE AİLE REHBERLİĞİ: BAĞCILAR İLÇESİ PİLOT AİLE AVUKATLIĞI MERKEZİ UYGULAMASI PROJESİ İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR10/12/SKA/0100 referans

Detaylı

Proje No: 2009BSP012

Proje No: 2009BSP012 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No: 2009BSP012 Yr.Doç.Dr.Selçuk Burak Haşıloğlu OCAK 2011 DENİZLİ 1 İnternet Üzerinde Semiyotik Pazarlama Üzerine Bir Araştırma Proje No:

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

ÖĞRENME TEMEL KAVRAMLAR DERS İÇİ SORULARI

ÖĞRENME TEMEL KAVRAMLAR DERS İÇİ SORULARI ÖĞRENME TEMEL KAVRAMLAR DERS İÇİ SORULARI E) Önceden öğrenilen ve yeni öğrenilecek bilgiler kolay olduğunda 1. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme açısından doğru bir yargıdır? A) Bir annenin çocuğuna ders

Detaylı

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0007 MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren hayata girmiş olursa, insanlık ta duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle

İnsan, nasıl duymaya, düşünmeye başladığı andan itibaren hayata girmiş olursa, insanlık ta duygularını ve düşüncelerini sesler, çizgiler ve renklerle SANAT NEDİR? İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Gerçekler OUT, algı yönetimi IN

Gerçekler OUT, algı yönetimi IN Gerçekler OUT, algı yönetimi IN I L G I N Ş E N Y Ü Z Bir şeyin gerçek olması pek o kadar önemli değildir; fakat gerçek olarak algılanması çok önemlidir. Bu sözler Amerikalı siyasetçi Henry Kissinger e

Detaylı

Karar Analizi 1. Hafta

Karar Analizi 1. Hafta 1 Karar Analizi 1. Hafta Karar verme, alternatifler arasından seçim yapmaktır. Karar verme, karar vericinin karşı karşıya bulunduğu durumlarda, bunlar arasından kendi amaçlarına en uygun, kendisince belirlenmiş

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi

İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi İnternet Reklamcılığında Web Sitesi Tasarımının Önemi ISSN:1308-3198 Erciyes İletişim Dergisi 2011, Cilt (Volume): 2, Sayı (Number): 1, (152-166) Orhan Dikener (Arş. Gör. Dr.) Selçuk Üniversitesi İletişim

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

OTİZM li. Babalara ve Annelere Dair Her Şey BİZİM KISA HAYATIMIZ 8 SORUDA OTİZM İ ANLAYALIM OTİZM FEDERASYONU VEYSEL ŞAHİN BEY İLE YAPILAN SÖYLEŞİ

OTİZM li. Babalara ve Annelere Dair Her Şey BİZİM KISA HAYATIMIZ 8 SORUDA OTİZM İ ANLAYALIM OTİZM FEDERASYONU VEYSEL ŞAHİN BEY İLE YAPILAN SÖYLEŞİ OTİZM li Babalara ve Annelere Dair Her Şey Sayı: 1/Nisan2014 BİZİM KISA HAYATIMIZ Syf.6 8 SORUDA OTİZM İ ANLAYALIM Syf.8 OTİZM FEDERASYONU VEYSEL ŞAHİN BEY İLE YAPILAN SÖYLEŞİ Syf.12 İÇİNDEKİLER Yayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EĞLENCE HİZMETLERİ REKLÂM ve TASARIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love

Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546 doi:10.5455/cap.20120431 Romantik İlişkiler ve Aşk Romantic Relationships and Love Hasan Atak, Nuray Taştan ÖZET Yakın

Detaylı

ÖNSÖZ. Reklâm sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır.

ÖNSÖZ. Reklâm sektörü firmaların veya ürünlerin tüketim olgusunu artırma ve bunun sürekliliğini sağlama çabasındadır. ÖNSÖZ İki binli yıllara yaklaştığımız şu günlerde gittikçe zenginleşen teknik imkanları ve bu doğrultuda ardan etkileme gücü ile günümüzün en önemli pazarlama yöntemi haline gelen Reklâm ve Reklâmcılık,

Detaylı

Erișilebilirlik (*) Orhan KUNTAY

Erișilebilirlik (*) Orhan KUNTAY Erișilebilirlik (*) Orhan KUNTAY E rișim, erișilebilir, erișilebilirlik sözcükleri araștırmalarda çok yaygın olarak karșımıza çıkmaktadır. Bir yerden, bașka bir yere istenilen sürede, ekonomik, güvenli,

Detaylı

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ

DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN 0 12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA CİNSEL TUTUM VE DAVRANIŞ EĞİTİMİ Muammer

Detaylı