ERMENEK İLÇE RAPORU 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERMENEK İLÇE RAPORU 2011"

Transkript

1 ERMENEK İLÇE RAPORU 2011

2 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli nın sağlanması amaçlanmıştır. İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde İlçe Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş, GZFT Analizleri yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır. Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan İlçe Raporu dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 1

3 1. DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Karaman ili Ermenek ilçesi, Kuzey enlemi ile Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 160 km dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği metredir. İlçenin, kuzeyinde Karaman, Konya ili Hadim ilçesi, güneyinde Antalya ili Gazipaşa ilçesi, Mersin ili Anamur ilçesi, batısında Sarıveliler, Başyayla ilçeleri ve doğusunda Mersin ili Mut, Gülnar ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.222,9 km² dir. Orta Torosların üzerinde yer alan Ermenek ilçesi birçok akarsu kaynaklarını, yaylaları, mesire yerlerini, tarihi ve tabii güzellikleri içerisinde barındırmaktadır. Bölgenin tüm sularını, bölgenin önemli akarsularından olan Ermenek Çayı toplamaktadır. Ermenek ve çevresinde ova olmamasına karşın vadiler arasında bir kısım genişçe düzlükler bulunmaktadır. Bölgenin en alçak yeri ve en geniş düzlüğünü oluşturan Sarıtaş Bucağı ile Çimene Kapızı alanına enerji amaçlı Ermenek Barajı ve HES göl sahası inşası yapılmasından dolayı geniş düzlükler yerini baraj sularına bırakmıştır. İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Alan Adı Ermenek Alan Kullanım Türü Karaman Alan Kullanım Türü Türkiye Alan Kullanım Türü Karaman (%) Ermenek Alan Kullanım/ TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) Arazi (%) Türkiye (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Tarım Arazisi ,6 20, ,6 30, ,8 31,00 9,65 1,02 6,22 0,11 Çayır-Mera ,9 9, ,8 32, ,3 18,65 4,13 1,14 9,50 0,08 Orman ,1 37, ,3 18, ,0 27,30 28,69 6,59 9,47 0,22 Diğer ,7 31, ,6 18, ,9 23,04 23,21 5,53 10,74 0,21 Toplam , , , ,86 2,46 8,84 0,16 * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 2

4 Ermenek ilçesi ,3 ha lık alan ile Karaman ın %13,86 sını, Türkiye nin ise %0,16 sını olup. İlçe toplam alanının %20,90 ı tarım arazilerine ayrılmış olup, bu oran Türkiye ortalamasının ve Karaman ortalamasının altındadır. Toplam alanın %9,79 gibi bir oranı çayır-mera alanları için ayrılmıştır. Toplam alanın %37,76 lık bir alan ormanlık alan olup, Türkiye ve Karaman ortalamasının üzerindedir. 1.2.DOĞAL KAYNAKLAR 1. Enerji Kaynakları Potansiyel Mevcut Çalışma 1.1. Güneş Var Çok Yüksek Yok 1.2. Su Gücü Var - Yüksek Gezende Barajı (Hidroelektrik Santrali) Balkusan Hidroelektrik Santrali (İlk Etüd Aşamasında) Ermenek Hidroelektrik Santrali (300 MW, 1014,1 GWsaat /yıl) Erik Hidroelektrik Santrali (6,5 MW, 33,7 GWsaat/yıl) Var Orta 1.3. Kömür (Kömür ocaklarından alınan numunelerin İlçenin Pamuklu köyünde linyit ocağı analiz sonuçlarına göre; yatakların, açılmış olup bol miktarda kömür ortalama alt ısıl değeri kcal/kg ve çıkarılmaktadır. ortalama üst ısıl değeri kcal/kg civarındadır.) 1.4. Doğalgaz Yok Yok 1.5. Rüzgar Var Var 1.6. Biyokütle Yok Yok 1.7. Petrol Var (Tepebaşı (Halimiye) civarında petrol Yok rezervi tespit edilmiştir.) 1.8. Jeotermal Enerji Yok Yok 2. Biyolojik çeşitlilik 2.1. Ormanlar 2.2. Çayır ve Mera 2.3. Sulak Alanlar hektar orman alanına sahiptir. (Karaçam, Sedir, Göknar, Ardıç, Ladin, Çam, Meşe, Köknar Ağaçları bulunmaktadır.) hektar çayır-mera alanı mevcuttur. Ermenek Barajı, Gezende Barajı, Ermenek Çayı, Tekeçatı Çayı, Nadire, Zeyve, Küçüksu Suları Orman Ürünleri, Hayvan Otlatma ve Dinlenme Hayvan Otlatma Sulama, Balıkçılık 2.4. Flora Fauna Milli Park, Tabiat Parkı ve Diğer Hassas Yok Yok Alanlar 3. Toprak 3.1. Toprak İlçe toprağı dağlık, engebeli ve hafif eğimli alüvyol arazilerden oluşmuştur. Tarım 4. Su Kaynakları 4.1. Barajlar Ermenek Barajı, Gezende Barajı Sulama, Enerji 4.2. Yeraltı Su Kaynakları Akarsular Ermenek Çayı Sulama 4.4. Göller ve Göletler Yok Yok Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 3

5 5. Mineral Kaynaklar 5.1. Sanayi Madenleri Bentonit, Kaolen, Kalker Kalker Ocağı bulunmaktadır. Bentonit ve Kaolen etütleri yetersizdir Metalik Madenler Krom, Manganez, Simli Kurşun, Demir, Kurşun, Çinko İşleme Tesisi bulunmamaktadır 5.3. Enerji Madenleri (Bakınız 1. Enerji Kaynakları) 5.4. Kıymetli Taşlar (Madenler) Yok Yok 5.5. Diğer Mineraller Yok Yok 5.6. Maden Kanununa Taş Ocağı, 1 (A) Grubu (Kum+Çakıl), Tabi Olan Doğal Taş, Kum Kum ocağı Malzemeler *MTA 2009, Karaman Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi veri tabanı Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 4

6 2. DEMOGRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS 2010 yılı itibariyle ilçe nüfusunun %35 i ilçe merkezinde yaşamaktadır. İlçe nüfusunun Karaman nüfusuna oranı %13,15 iken, TR52 bölgesi nüfusuna oranı %1,36 dır yılında Karaman nüfusunun e kadar yükseleceği düşünülürken, Ermenek nüfusunun e azalacağı varsayılmaktadır. İlçe Nüfus Durumu ve 2023 Projeksiyonu Ermenek İlçe Nüfusu İlçe İlçe YILLAR İlçe Merkez Köy Nüfusu Nüfus Nüfus Karaman Toplam Nüfus Nüfus Oranları İlçe Nüfusu/ Karaman Nüfusu (%) TR52 Bölge Nüfusu İlçe Nüfusu/ TR52 Nüfusu (%) , , , , , , , , , ,99 *TÜİK ( ADNKS) Ermenek ilçe nüfusunun %63,62 si aktif nüfus olarak nitelendirilebilecek yaş grubu içerisinde yer almaktadır. Bu oran, Karaman ve Türkiye ortalamasından düşüktür. Ancak 65 yaş üstü yaşlı nüfusun %13,76 oran ile Karaman ve Türkiye ortalamalarından oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir yılı için yapılan projeksiyonda yaş grubu oranının ve 65 yaş üstü grubu oranının da azalış göstereceği görülmektedir. İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı ve 2023 Projeksiyonu YILLAR Ermenek İlçe Nüfusu Yaşa Göre (%) Karaman İl Nüfusu Yaşa Göre (%) TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre (%) Üstü Üstü Üstü ,83 63,47 12,71 26,45 64,89 8,66 27,36 65,48 7, ,40 63,33 13,27 26,01 65,18 8,82 27,06 65,62 7, ,63 63,62 13,76 25,50 65,45 9,05 26,69 65,74 7, ,28 63,47 13,25 26,21 65,40 8,39 27,19 65,88 6, ,28 63,47 13,25 26,27 65,44 8,29 27,23 65,94 6,83 *TÜİK ( ADNKS) Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 5

7 3. EKONOMİK YAPI 3.1. TARIM Ermenek İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu İşlenen Arazi Türü Ermenek İşlenen Arazi Karaman İşlenen Arazi Türkiye İşlenen Arazi (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Karaman İşlenen Arazi (%) Ermenek İşlenen Arazi/ TR Göller İşlenen Havzası (İle Arazi düşen) İşlenen (%) Arazi (%) Türkiye İşlenen Arazi (%) Tarla ,9 41, ,4 74, ,6 67,33 5,40 0,71 5,18 0,07 Arazisi Nadas ,0 39, ,6 8, ,5 17,40 42,73 1,09 5,85 0,24 Sebze 444,2 1, ,7 4, ,9 2,99 3,66 1,49 4,76 0,06 Meyve 3.392,5 13, ,3 10, ,9 10,32 12,68 7,08 20,47 0,13 Bağ 1.035,0 4, ,6 1, ,6 1,96 22,70 7,09 12,55 0,22 Toplam , , , ,65 1,02 6,22 0,10 *Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), Ermenek ilçesinde işlenen toplam arazi ,6 ha olup, Karaman toplam işlenen alanın % 9,65 ini oluşturmaktadır. Bu arazilerin % 41,82 sinde tarla tarımı yapılmaktadır. Tarım arazilerinin toplam işlenen araziye oranı, Karaman (%74,76) ve Türkiye (%67,33) oranlarına göre düşüktür. İlçede genellikle kuru tarım yapıldığından nadas için ayrılan alanların oranının yüksek olduğu görülmektedir. Buna karşın, ilçede bağcılık faaliyeti %4,05 lik bir alanda yapılmaktadır. Bağcılık ürünleri bölge için önem taşımakta ve marka olabilecek ürünlerin üretimi (Ermenek pekmezi) söz konusudur. Meyvecilik için ayrılan alan %13,27 oranla önemli paya sahip olup, Karaman da meyveciliğe ayrılan alanın oranından (%10,10) oldukça yüksektir. Ermenek Arazi Sulama Durum Tablosu Sulama Durumu Ermenek Sulama Durumu Karaman Sulama Durumu Türkiye Sulama Durumu Karaman Arazi (%) TR52 Arazi (%) Ermenek Arazi/ 30. Göller Havzası (İle düşen) Arazi (%) Türkiye Arazi (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Sulu Arazi 8.174,0 31, ,0 59, ,0 22,31 5,23 1,21 12,68 0,15 Kuru Arazi ,6 68, ,6 40, ,8 77,69 16,03 0,95 5,02 0,09 Toplam , , , ,65 1,02 6,22 0,11 * Karaman Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) *İlçe 30 Nolu Göller Havzasında bulunmaktadır. 30 Nolu Göller Havzasında bulunan Ermenek ilçesinin toplam işlenen arazisinin %68,02 si kuru arazi, %31,98 i sulu arazi niteliğindedir. Kuru arazi oranı, Karaman kuru arazi oranına göre oldukça yüksek, Türkiye kuru arazi oranına göre ise düşüktür. %10 modern teknoloji kullanılmaktadır Bitkisel Üretim Ermenek İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Ermenek KARAMAN TÜRKİYE Tarla Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Arazisi Dekar Dekar Dekar Ürün Ürün Ürün Ekim Da % Miktarı Da % Miktarı Da % Miktarı Türü (Ton) (Ton) (Ton) Durum , , ,00 25,50 163, , ,34 258, Buğdayı Buğday , , ,00 18,01 161, , ,26 239, (Diğer) Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 6

8 Ermenek KARAMAN TÜRKİYE Tarla Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Arazisi Dekar Dekar Dekar Ürün Ürün Ürün Ekim Da % Miktarı Da % Miktarı Da % Miktarı Türü (Ton) (Ton) (Ton) Arpa , , ,69 163, ,96 238, Şeker 0 0,00 0 0, , , , , Pancarı Mısır 133 0, , ,81 727, ,71 725, Diğer , , ,07 256, ,67 400, Toplam , * Karaman Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 ** (ler Ortalaması) Ermenek te en fazla yetiştirilen tarla ürünleri buğday ve arpadır. Bu ürünler içerisinde en fazla yetiştirme alanına sahip ürün ise %49,35 oran ile buğday olup, bu oran Karaman ortalamasının üstünde olup, Türkiye ortalamasının altındadır. İlçede buğday verimi (154 kg/da), Karaman ortalamasının (161kg/da) ve Türkiye ortalamasının (239,79 kg/da) altındadır. Durum buğday çeşidinde ise ilçe verimi 162 kg/da olup, hem Karaman hem de Türkiye veriminden düşüktür. İlçede arpa verimi de Karaman ve Türkiye ortalamalarının altındadır. Mısır yetiştirme alanı toplam alanın %0,13 ünü kapsamakta olup, verimi oldukça düşüktür. Ermenek İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu Ermenek KARAMAN TÜRKİYE Toplam Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Miktarı Miktarı Sebze Arazisi Ekim Türü Dekar Toplam Ürün Miktarı (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Fasulye , ,48 974, ,38(*) 5, Domates , , , ,89(*) 15, Sebze , ,93 0, ,73 79, (Diğer) Toplam , * Karaman Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 ** Sebze üretim alanı verisi bulunmadığından ortalama verim ile ekim alanı hesaplanmıştır İlçede sebze olarak domates ve fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Domates verimi kg/da olup, Karaman domates ortalama veriminden yüksek, Türkiye domates veriminin oldukça düşüktür. Fasulye verimi kg/da olup, Karaman fasulye ortalama veriminden ve Türkiye fasulye veriminden yüksektir. İlçe sebze alanının %35,84 ünde ise farklı sebzeler yetiştirilmektedir. Ermenek İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu Ermenek KARAMAN TÜRKİYE Toplam Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Miktarı Miktarı Meyve- Bağ Arazisi Ekim Türü Dekar Toplam Ürün Miktarı (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Elma , , , , Kiraz , , ,24 623, Meyve , , ,32 455, (Diğer) Bağ , , ,94 890, Toplam *Karaman Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 7

9 İlçede meyve yetiştiriciliği için ayrılan alanın %20,93 ünde elma üretimi yapılırken, %9.03 ünde kiraz ve %46,66 sında diğer meyve çeşitlerinin üretimi yapılmaktadır. İlçe elma verimi kg/da olup, Karaman elma veriminin oldukça üzerindedir. İlçede üzüm bağlarına ayrılan alan %23,38 lik bir alanı kapsamaktadır. İlçe bağ verimi 699kg/da olup, Türkiye ve Karaman ortalamasının altındadır Hayvansal Üretim Karaman ili Ermenek ilçesinde toplam ,9 ha Çayır-Mera alanı bulunmakta ve bu alan Karaman ili içerisinde %4,13 lük oran bir sahiptir. Ormanlık arazi bakımından Karaman ili ormanlık arazisinin %28,69 unu, TR52 bölgesinin %6,59 unu Göller Havzası nın ise %9,47 sini oluşturmaktadır. Ermenek Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu Ermenek Karaman Türkiye Ermenek/ (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Karam an (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye Arazi (%) Çayır-Mera ,9 20, ,8 64, ,3 40,59 4,13 1,14 9,50 0,08 Orman ,1 79, ,3 35, ,0 59,41 28,69 6,59 9,47 0,22 * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman ili Ermenek ilçesi da yem bitkisi ekim alanına sahiptir. Yem bitkisi ekim alanı içerisinde fiğ %43,29 luk pay alırken, bunu %21,65 ile yonca ve %19,48 ile silajlık mısır takip etmektedir. Ermenek Yem Bitkileri Durum Tablosu Ermenek KARAMAN TÜRKİYE Yem Bitkisi Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Dekar Dekar Dekar Arazisi Ekim Ürün Ürün Ürün Türü Da % Miktarı Da % Miktarı Da % Miktarı (Ton) (Ton) (Ton) Yonca , , , Silajlık Mısır , , , Fiğ , , , Diğer , , , Toplam Yem Bitkisi Alanı * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek ilçesi yem bitkileri az olup ekiliş alanı bakımından Karaman ilinin 1,71 ini oluşturmaktadır. İlçede yonca, silajlık mısır ve fiğ dışındaki diğer yem bitkileri ekiliş alanı ise toplam yem bitkileri alanının %15,58 ni oluşturmaktadır. Fiğ ekim alanı bakımından ilçe, Karaman ilinin %1,28 ini,tr52 bölgesinin %0,77 sini, Göller Havzası nın ise %7,96 sını oluşturmaktadır. Yem Bitkisi Arazisi Ekim Ermenek/ Türü Karaman (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye Arazi (%) Yonca 2,26 0,24 3,08 0,01 Silajlık Mısır 1,92 0,47 1,59 0,02 Fiğ 1,28 0,77 7,96 0,02 Diğer 3,11 0,76 3,51 0,02 Toplam Yem Bitkisi Alanı 1,71 0,48 3,43 0,02 * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek ilçesinde 2010 yılı itibariyle adet büyükbaş hayvan mevcutken yıllar itibariyle bakıldığında büyükbaş hayvan mevcudunda artış olduğu görülmektedir. Yerli ırk sığırın yıllar itibariyle azaldığı görülmektedir. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 8

10 Ermenek Büyükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Ermenek Hayvan Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Sığır (Saf Kültür) Sığır (Kültür Melezi) Sığır (Yerli) Manda TOPLAM * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek ilçesindeki büyükbaş hayvan varlığına bakıldığında ildeki mevcut toplam büyükbaş hayvanın %8,58 ini, TR52 bölgesindeki büyükbaş hayvan varlığının %0,66 sını, Göller Havzası büyükbaş hayvan varlığının ise %2,56 sını oluşturduğu görülmektedir. Ermenek Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Ermenek Büyükbaş Hayvan Sayısı / 30. Göller Havzası Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) Türkiye (%) (İle düşen) (%) Sığır (Saf Kültür) 0,94 2,31 2,07 0,07 0,17 0,14 0,31 0,75 0,68 0,00 0,01 - Sığır (Kültür Melezi) 15,21 16,37 16,08 1,50 1,68 1,63 5,17 5,17 4,97 0,06 0,06 - Sığır (Yerli) 18,47 7,79 7,95 0,54 0,24 0,23 1,29 0,71 0,74 0,01 0,00 - Manda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TOPLAM 8,33 9,18 8,58 0,66 0,74 0,66 2,45 2,72 2,56 0,03 0,03 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman ili Ermenek ilçesi küçükbaş hayvan varlığı içerisinde özellikle kıl keçisi önemli bir yer tutmaktadır. İlçede toplam adet koyun varlığına karşılık adet kıl keçisi varlığı mevcuttur. Koyun varlığı içerisinde sadece yerli koyun ırklarının yetiştiriciliği yapılırken keçi varlığı olarak sadece kıl keçisi yetiştiriciliği göze çarpmaktadır. Ermenek Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Ermenek Hayvan Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Koyun (Yerli) Koyun (Merinos) Toplam Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam Keçi * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçe, koyun varlığı bakımından 2010 yılı itibariyle Karaman ilinin %1,57 sine keçi varlığı bakımından ise %29,08 ine, TR52 bölgesi içerisinde ise toplam koyun varlığının %0,27 sine keçi varlığının ise %7,84 üne, Göller Havzası içerisinde ise toplam koyun varlığının %1,78 sine keçi varlığının ise %15,83 üne sahiptir. Ermenek Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Ermenek Küçükbaş Hayvan Sayısı / 30. Göller Havzası (İle Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) Türkiye (%) düşen) (%) Koyun (Yerli) 1,98 2,63 2,08 0,32 0,33 0,29 2,03 2,15 1,73 0,02 0,02 - Koyun (Merinos) 0,12 0,15 0,18 0,06 0,08 0,08 26,29 25,26 24,08 0,01 0,01 - Toplam Koyun 1,46 1,81 1,57 0,30 0,31 0,27 2,08 2,20 1,78 0,02 0,02 - Kıl Keçisi 23,38 38,71 31,63 6,23 11,75 8,20 13,29 24,38 15,88 0,14 0,25 - Tiftik Keçisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Toplam Keçi 21,03 35,42 29,08 5,92 11,12 7,84 13,23 24,28 15,83 0,14 0,24 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 9

11 Karaman ili Ermenek ilçesi kanatlı hayvan bakımından hem il hem de bölge genelinde önemli bir potansiyeli yoktur. İlçenin 2010 yılı tavuk varlığı adet olup, bunun tamamı yumurtacı tavuklardan oluşmaktadır. İlçede 2010 yılı itibariyle toplam 676 bin adet yumurta üretimi bulunmaktadır. Ermenek Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu Ermenek Hayvan Hayvan Cinsi Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Tavuk (Broiler) Tavuk (Yumurtacı) Toplam Tavuk Yumurta Sayısı (1.000 Adet) Toplam Yumurta * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman ili Ermenek ilçesi, Karaman ilinin yumurtacı tavuk bakımından %0,62 sine, yumurta bakımından ise %0,19 una sahiptir. Bu oranlar TR52 bölgesi için sırası ile %0,07 ve %0,03, Göller Havzası için ise %0,16 ve %0,07 olarak gerçekleşmiştir. Ermenek Kanatlı Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Ermenek Kanatlı Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Tavuk (Broiler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tavuk (Yumurtacı) 0,61 0,75 0,62 0,07 0,08 0,07 0,16 0,18 0,16 0,01 0,01 - Toplam Tavuk 0,61 0,75 0,62 0,05 0,07 0,06 0,16 0,18 0,16 0,00 0,00 Yumurta Sayısı(1.000 Adet) 0,27 0,28 0,19 0,03 0,03 0,03 0,08 0,07 0,07 0,01 0,00 - Toplam Yumurta 0,27 0,28 0,19 0,03 0,03 0,03 0,08 0,07 0,07 0,01 0,00 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek ilçesi arıcılık bakımından potansiyele sahip bir ilçedir. İlçede toplam 2009 yılı itibariyle adet kovan bulunmakta olup, toplam bal üretimi kg dır. Ermenek Arıcılık Durum Tablosu Hayvan Cinsi Ermenek Hayvan Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Eski Usul Kovan Yeni Usul Kovan Bal Üretimi (kg) Arıcılık Yapan Köy Sayısı * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman ili Ermenek ilçesinde arıcılık çoğunlukla yeni usul kovanlarda yapılmakta olup, ilçe toplam yeni usul arı kovanı bakımından Karaman ilinin %3,07 sine sahiptir. Ermenek Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması Ermenek Kovan Sayısı / Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Eski Usul Kovan 0,68 1,17 1,35 0,49 0,78 0,33 0,81 1,34 1,41 0,02 0,03 - Yeni Usul Kovan 6,31 2,71 3,07 3,87 1,80 2,13 6,86 3,69 4,08 0,08 0,05 - Bal Üretimi (kg) 2,97 0,36-1,54 0,20-2,69 0,41-0,03 0,00 - Arıcılık Yapan Köy Sayısı 8,48 7,58-6,22 5,77-11,74 10,71-0,14 0,13 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 10

12 Karaman ili Ermenek ilçesinde verilere göre et üretimi 197,0 tondur. Toplam et üretiminin 167,0 tonu büyük baş hayvanlardan elde edilmektedir. İlçe 2010 yılı itibariyle 2.169,0 ton süt üretimine sahiptir. Süt üretiminin 1.131,3 tonu büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Ermenek Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Ermenek Et/Süt Üretim Karaman Et/Süt Üretim Hayvan Cinsi Miktarı Miktarı Türkiye Et/Süt Üretim Miktarı Et (Büyükbaş)/Ton 72,3 160,7 167,0 590,0 801,8 702, Et (Küçükbaş)/Ton 240,6 152,2 30,0 488,1 387,8 576, Et (Kanatlı)/Ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Toplam Et (Ton) 312,8 312,9 197, , , , Süt (Büyükbaş)/Ton 2.310, , , , , , Süt (Koyun)/Ton 69,3 90,2 420, , , , Süt (Keçi)/Ton 233,7 713,4 617, , , , Toplam Süt (Ton) 2.613, , , , , , * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Karaman ili Ermenek ilçesi, et üretimi bakımından Karaman ili genelinin %15,41 ini karşılamakta olup, TR52 bölgesinin %0,73 ünü, Göller Havzası nın ise %11,37 sini karşılamaktadır. Karaman ili Ermenek ilçesi süt üretimi bakımından ise Karaman ili genelinin %2,34 ünü karşılamakta olup, toplam süt üretimi bakımından ise TR52 bölgesinin %0,24 ünü, Göller Havzası nın ise %1,17 sini karşılamaktadır. Ermenek Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durumu Karşılaştırması Ermenek Et/Süt Üretim Miktarı/ Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Et (Büyükbaş) 12,25 20,04 23,79 0,27 0,59 0,71 1,85 9,35 10,42 0,02 0,06 - Et (Küçükbaş) 49,28 39,24 5,20 6,43 4,47 1,04 71,76 67,30 23,00 0,22 0,18 - Et (Kanatlı) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Toplam Et 29,02 26,30 15,41 1,02 1,00 0,73 7,37 16,09 11,37 0,02 0,02 - Süt (Büyükbaş) 6,01 9,77 2,88 0,45 0,71 0,14 2,08 3,07 0,65 0,02 0,03 - Süt (Koyun) 0,88 1,29 0,82 0,13 0,17 0,48 0,85 1,20 6,41 0,01 0,01 - Süt (Keçi) 17,98 33,73 29,83 6,04 15,32 10,69 14,79 34,15 22,25 0,11 0,37 - Toplam Süt 5,49 9,59 2,34 0,46 0,78 0,24 2,16 3,45 1,17 0,02 0,04 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 11

13 3.2. SANAYİ MADENCİLİK Ermenek ilçesinin en önemli maden rezervi kömürdür. Bunun dışında da bulunan madenler na karşın bunlardan sadece kalker değerlendirilmektedir. Ermenek Maden Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Maden Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması Kg Taş kömürü madenciliği ,00 2, Linyit madenciliği ,18 51,66 08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Kg/m³ Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, Kg 5 3,26* 0,49* tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı (Mermer ve Traverten) m³ 17 49,41* 14,90* Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı ,00* 2,37* * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri İMALAT SANAYİ Tarıma Dayalı İmalat Sanayi İlçede girdisini direk olarak ilçeden alan ya da ilçe dışından alan gıda ürünleri imalatı başlığında 5 adet faaliyet söz konusudur. Ermenek Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 10 Gıda ürünlerinin imalatı Kg Sıvı ve katı yağ imalatı ,00 1, Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı ,32* 0,61* Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı ,22 0,03 * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Ermenek ilçesinde tarıma girdi sağlayan tarıma bağlı sanayii kollarından herhangi birine yönelik üretim faaliyeti bulunmamaktadır Diğer İmalat Sanayi Ermenek ilçesinde tarıma dayalı sanayi ve tarıma bağlı sanayi dışında diğer sanayi kollarına ilişkin bir adet tesiste hazır beton imalatı faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Ermenek Diğer İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Diğer İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Kg Hazır beton imalatı ,58 3,35 *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 12

14 3.3.HİZMETLER EĞİTİM Ermenek İlçesi %92.45 lik bir okuma yazma oranına sahiptir. Nüfusun büyük çoğunluğu ilkokul ve ilköğretim mezunudur. Ermenek ilçesinde okuma yazma bilen fakat hiçbir okula gitmeyen kesimin nüfusa oranı % dir. Bu durum, ilçede okuma yazma seferberliği neticesinde yapılan faaliyetlerin olumlu sonuç verdiğinin önemli bir göstergesidir. İlçe Okur Yazar Durumu Ermenek Karaman TR52 Türkiye Kişi Sayıları Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Okuma Yazma Bilmeyen , , , ,04 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul , , , ,23 Bitirmeyen İlkokul Mezunu , , , ,80 İlköğretim Mezunu , , , ,08 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu 948 3, , , ,94 Lise veya Dengi Okul Mezunu , , , ,95 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu , , , ,21 Yüksek Lisans Mezunu 42 0, , , ,58 Doktora Mezunu 12 0, , , ,18 *TÜİK 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları İlköğretim mezunu olan kesim nüfusun %58.65 lik dilimini oluşturmaktadır. Nüfusun yalnızca % 7.55 i lise ve dengi okul yani ortaöğretim mezunudur. Ermenek ilçesi, bölge içerisinde eğitime önem veren merkezlerden biri konumundadır. İlçede istihdam alanlarının darlığı ve tarımsal alan yetersizliğinden dolayı genç nüfus eğitime yönelmektedir. Yükseköğretimde ilçenin durumu çevre ilçelere göre daha olumlu bir seyir izlemektedir. Ermenek ilçesinde yükseköğretime devam eden nüfus %3.9 dur. Bu oran, ilçenin eğitime verdiği önemin bir göstergesidir. İlçede eğitim formasyonu, tarım-hayvancılık ve potansiyel olarak var olan doğa turizmi ile maden sektöründe ihtiyaç duyulan insan kaynağı profiline göre şekillenirse ilçenin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Ermenek İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurumlar Kurum Öğrenci Derslik Öğretmen Öğretmen Başına Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Düşen Öğrenci Sayısı Okul öncesi ,6 İlköğretim ,9 Ortaöğretim ,2 * Karaman MEM 2011 Yılı Eğitim Verileri Ermenek ilçesinde, okul öncesi eğitimde 27 adet okul öncesi eğitim kurumunda 33 derslik ve 540 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. İlköğretimde 29 okul, 239 derslik ve 198 öğretmenle öğrenciye eğitim verilmektedir. Ortaöğretimde ilçede bulun 8 okulda, 97 öğretmenle öğrenci eğitim almaktadır. İlçede okul öncesi için öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 23,6; ilköğretim için öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20 ve ortaöğretim için öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20.2 dir. Ermenek ilçesinde bulunan bir adet Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim Merkezinde bölge halkına önemli eğitim hizmetleri verilmektedir. Eğitim verilen kurslardan bazıları; tesviyecilik, metal işleri, kıymetli taş ve metal işletmeciliği, tesisatçılık, elektrikçilik, motorculuk, elektronik, dökümcülük, modelcilik, döşemecilik, ağaç işleri, matbaacılık, cam işletmeciliği, tekstil, halıcılık, otelcilik, yiyecek hazırlama ve pişirme, hazır giyim, yapıcılık, fotoğrafçılık, taşçılık, plastikçilik, karosercilik ve tekne imalatçılığıdır. Bunların yanında tarım ve hayvancılık alanında eğitim verilmesi yerinde bir eğitim planlaması olacaktır. Ayrıca bu alanlarda faaliyet gösterecek ortaöğretim kurumları açılması da bölge gelişimi için oldukça önemlidir. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 13

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014 AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU

KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU KARAMAN MERKEZ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler

Detaylı

Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti

Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin İncelenmesi ve Uygun Yatırım Alanlarının Tespiti Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansının desteklediği Doğanhisar İlçesinin Tarım, Sanayi ve Hizmet

Detaylı

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ

SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI SİNOP MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYANLAR AYŞEGÜL ARSLAN Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik

Detaylı

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ

KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI KASTAMONU MERKEZ İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN Dr. Turgay YILDIZ Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı KASTAMONU, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge

Detaylı

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU DİNAR SANAYİ GELİŞİM STRATEJİLERİ PLANI PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Afyonkarahisar, 2013 0 Bu çalışma Progem Eğitim Danışmanlık Limited Şirketi nin Araştırma Ekibi tarafından Dinar Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU

ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ÇUKUROVA BÖLGESİ İLÇE RAPORU ADANA MERSİN İçindekiler Haritalar Listesi... ii Tablolar Listesi... ii Kısaltmalar... iii 1. GİRİŞ... 1 2. BÖLGE İÇİ SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DURUMU... 2 2.1. 2014-2023

Detaylı

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I

ARDAHAN. YATIRIM REHBERİ Haziran 2012 VALİLİĞİ ARDAHAN T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I T Ü R K İ Y E H A R İ T A S I ARDAHAN ARDAHAN 1 2 Ö N S Ö Z Bir bölgenin veya ilin tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, kültür birikimi ile ticari ve sosyal potansiyelini ortaya koyan değerleri gelecek kuşaklara

Detaylı

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler

Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu. Değerlendirme ve Öngörüler Balıkesir İli Yatırım Alanları Vizyon Raporu Değerlendirme ve Öngörüler Marmara MARMARA DENİZİ Erdek Bandırma Gönen ÇANAKKALE Manyas BURSA YAYINLAYAN Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği

Detaylı

TC. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI DİDİM İLÇE RAPORU

TC. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI DİDİM İLÇE RAPORU EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ TC. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi DİDİM İLÇE RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 4 1.3 YÖNTEM...

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ. T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU

EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ. T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE PLANLAMA BİRİMİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi SULTANHİSAR İLÇE RAPORU 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ... 3 1.2. KAPSAM... 3

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan

AKSARAY. TiCARET BORSASI. Şehrin Lokomotifi. Stratejik Plan AKSARAY TiCARET BORSASI Şehrin Lokomotifi Stratejik Plan 2013-2017 Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i İlimizde yetişen yonca BAŞKANIN SUNUŞU GİRİŞ STRATEJİK PLANLAMA AMACI

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI 3.9.9. Kuş Gözetleme...49 3.9.10. Bitki İnceleme...50 3.9.11. Yaban Hayatı (Av Turizmi)...50 içindekiler 3.9.12. Sağlık Turizmi (Alternatif Tıp)...51

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ

İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ İZMİR İLÇELERİ GZFT ANALİZİ ALİAĞA GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT Yeni gelişen bir sektör olarak sera çiçekçiliğinin varlığı Çok parçalı tarımsal işletme yapısı Balıkçılık ve su ürünleri potansiyelinin

Detaylı

T.C DEVELİ BELEDİYESİ

T.C DEVELİ BELEDİYESİ T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 2019 STRATEJİK PLANLAMA Eylül 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Başkanın Sunuşu Stratejik Planlama Ekibinin Sunuşu STRATEJİK PLANLAMA GENEL ÇALIŞMA EKİBİNİN BELİRLENMESİ STRATEJİK PLANLAMA

Detaylı

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi

NİĞDE YATIRIM REHBERİ. Niğde Yatırım Destek Ofisi NİĞDE YATIRIM REHBERİ NİĞDE YATIRIM REHBERİ Önsöz G ünümüzde, geri kalmış bölgelerimizin yerel kaynak ve potansiyellerinin harekete geçirilerek istihdam düzeylerinin arttırılması, işsizliğin azaltılması

Detaylı

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI

DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI DIŞ TİCARET SÜRECİNDE İL GENELİ ŞİRKETLER ÜZERİNDE SINIR KAPILARININ ETKİ DERECELERİNİN ANALİZİ VEDERECİK VE ÜZÜMLÜ SINIR KAPILARININ TEKNİK ALTYAPI GEREKSİNİMLERİ ÇALIŞMASI HAKKÂRİ TİCARET SANAYİ ODASI

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

Osmaniye nin İlçeleri. Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER...2 SOSYAL GÖSTERGELER...6 TARIM...8 SANAYİ...10 KÜLTÜR VE TURİZM...19 ENERJİ......23 DIŞ TİCARET...24 LOJİSTİK......27 OSMANİYE DE DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI...28 NEDEN OSMANİYE?...31

Detaylı

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi

Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi Yöresel ve Kültürel Değerleri Yansıtan Ürünler Sanayi Sitesi Fizibilitesi Projesi TR81/13/DFD/006 Bu Fizibilite Raporu

Detaylı

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR

Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Hazırlayanlar: Filiz Keskin Kıdemli Uzman M. Oğuzhan ÖNEN Kıdemli Uzman Koordinasyon: Mustafa ŞİMŞEK Müdür Yardımcısı DR. FARUK CENGİZ TEKİNDAĞ MÜDÜR Bu Rapor T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteklediği

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE 2012 YILI EKONOMİK RAPORU Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı