ERMENEK İLÇE RAPORU 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERMENEK İLÇE RAPORU 2011"

Transkript

1 ERMENEK İLÇE RAPORU 2011

2 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli nın sağlanması amaçlanmıştır. İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde İlçe Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş, GZFT Analizleri yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır. Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan İlçe Raporu dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 1

3 1. DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Karaman ili Ermenek ilçesi, Kuzey enlemi ile Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 160 km dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği metredir. İlçenin, kuzeyinde Karaman, Konya ili Hadim ilçesi, güneyinde Antalya ili Gazipaşa ilçesi, Mersin ili Anamur ilçesi, batısında Sarıveliler, Başyayla ilçeleri ve doğusunda Mersin ili Mut, Gülnar ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.222,9 km² dir. Orta Torosların üzerinde yer alan Ermenek ilçesi birçok akarsu kaynaklarını, yaylaları, mesire yerlerini, tarihi ve tabii güzellikleri içerisinde barındırmaktadır. Bölgenin tüm sularını, bölgenin önemli akarsularından olan Ermenek Çayı toplamaktadır. Ermenek ve çevresinde ova olmamasına karşın vadiler arasında bir kısım genişçe düzlükler bulunmaktadır. Bölgenin en alçak yeri ve en geniş düzlüğünü oluşturan Sarıtaş Bucağı ile Çimene Kapızı alanına enerji amaçlı Ermenek Barajı ve HES göl sahası inşası yapılmasından dolayı geniş düzlükler yerini baraj sularına bırakmıştır. İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Alan Adı Ermenek Alan Kullanım Türü Karaman Alan Kullanım Türü Türkiye Alan Kullanım Türü Karaman (%) Ermenek Alan Kullanım/ TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) Arazi (%) Türkiye (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Tarım Arazisi ,6 20, ,6 30, ,8 31,00 9,65 1,02 6,22 0,11 Çayır-Mera ,9 9, ,8 32, ,3 18,65 4,13 1,14 9,50 0,08 Orman ,1 37, ,3 18, ,0 27,30 28,69 6,59 9,47 0,22 Diğer ,7 31, ,6 18, ,9 23,04 23,21 5,53 10,74 0,21 Toplam , , , ,86 2,46 8,84 0,16 * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 2

4 Ermenek ilçesi ,3 ha lık alan ile Karaman ın %13,86 sını, Türkiye nin ise %0,16 sını olup. İlçe toplam alanının %20,90 ı tarım arazilerine ayrılmış olup, bu oran Türkiye ortalamasının ve Karaman ortalamasının altındadır. Toplam alanın %9,79 gibi bir oranı çayır-mera alanları için ayrılmıştır. Toplam alanın %37,76 lık bir alan ormanlık alan olup, Türkiye ve Karaman ortalamasının üzerindedir. 1.2.DOĞAL KAYNAKLAR 1. Enerji Kaynakları Potansiyel Mevcut Çalışma 1.1. Güneş Var Çok Yüksek Yok 1.2. Su Gücü Var - Yüksek Gezende Barajı (Hidroelektrik Santrali) Balkusan Hidroelektrik Santrali (İlk Etüd Aşamasında) Ermenek Hidroelektrik Santrali (300 MW, 1014,1 GWsaat /yıl) Erik Hidroelektrik Santrali (6,5 MW, 33,7 GWsaat/yıl) Var Orta 1.3. Kömür (Kömür ocaklarından alınan numunelerin İlçenin Pamuklu köyünde linyit ocağı analiz sonuçlarına göre; yatakların, açılmış olup bol miktarda kömür ortalama alt ısıl değeri kcal/kg ve çıkarılmaktadır. ortalama üst ısıl değeri kcal/kg civarındadır.) 1.4. Doğalgaz Yok Yok 1.5. Rüzgar Var Var 1.6. Biyokütle Yok Yok 1.7. Petrol Var (Tepebaşı (Halimiye) civarında petrol Yok rezervi tespit edilmiştir.) 1.8. Jeotermal Enerji Yok Yok 2. Biyolojik çeşitlilik 2.1. Ormanlar 2.2. Çayır ve Mera 2.3. Sulak Alanlar hektar orman alanına sahiptir. (Karaçam, Sedir, Göknar, Ardıç, Ladin, Çam, Meşe, Köknar Ağaçları bulunmaktadır.) hektar çayır-mera alanı mevcuttur. Ermenek Barajı, Gezende Barajı, Ermenek Çayı, Tekeçatı Çayı, Nadire, Zeyve, Küçüksu Suları Orman Ürünleri, Hayvan Otlatma ve Dinlenme Hayvan Otlatma Sulama, Balıkçılık 2.4. Flora Fauna Milli Park, Tabiat Parkı ve Diğer Hassas Yok Yok Alanlar 3. Toprak 3.1. Toprak İlçe toprağı dağlık, engebeli ve hafif eğimli alüvyol arazilerden oluşmuştur. Tarım 4. Su Kaynakları 4.1. Barajlar Ermenek Barajı, Gezende Barajı Sulama, Enerji 4.2. Yeraltı Su Kaynakları Akarsular Ermenek Çayı Sulama 4.4. Göller ve Göletler Yok Yok Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 3

5 5. Mineral Kaynaklar 5.1. Sanayi Madenleri Bentonit, Kaolen, Kalker Kalker Ocağı bulunmaktadır. Bentonit ve Kaolen etütleri yetersizdir Metalik Madenler Krom, Manganez, Simli Kurşun, Demir, Kurşun, Çinko İşleme Tesisi bulunmamaktadır 5.3. Enerji Madenleri (Bakınız 1. Enerji Kaynakları) 5.4. Kıymetli Taşlar (Madenler) Yok Yok 5.5. Diğer Mineraller Yok Yok 5.6. Maden Kanununa Taş Ocağı, 1 (A) Grubu (Kum+Çakıl), Tabi Olan Doğal Taş, Kum Kum ocağı Malzemeler *MTA 2009, Karaman Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi veri tabanı Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 4

6 2. DEMOGRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS 2010 yılı itibariyle ilçe nüfusunun %35 i ilçe merkezinde yaşamaktadır. İlçe nüfusunun Karaman nüfusuna oranı %13,15 iken, TR52 bölgesi nüfusuna oranı %1,36 dır yılında Karaman nüfusunun e kadar yükseleceği düşünülürken, Ermenek nüfusunun e azalacağı varsayılmaktadır. İlçe Nüfus Durumu ve 2023 Projeksiyonu Ermenek İlçe Nüfusu İlçe İlçe YILLAR İlçe Merkez Köy Nüfusu Nüfus Nüfus Karaman Toplam Nüfus Nüfus Oranları İlçe Nüfusu/ Karaman Nüfusu (%) TR52 Bölge Nüfusu İlçe Nüfusu/ TR52 Nüfusu (%) , , , , , , , , , ,99 *TÜİK ( ADNKS) Ermenek ilçe nüfusunun %63,62 si aktif nüfus olarak nitelendirilebilecek yaş grubu içerisinde yer almaktadır. Bu oran, Karaman ve Türkiye ortalamasından düşüktür. Ancak 65 yaş üstü yaşlı nüfusun %13,76 oran ile Karaman ve Türkiye ortalamalarından oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir yılı için yapılan projeksiyonda yaş grubu oranının ve 65 yaş üstü grubu oranının da azalış göstereceği görülmektedir. İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı ve 2023 Projeksiyonu YILLAR Ermenek İlçe Nüfusu Yaşa Göre (%) Karaman İl Nüfusu Yaşa Göre (%) TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre (%) Üstü Üstü Üstü ,83 63,47 12,71 26,45 64,89 8,66 27,36 65,48 7, ,40 63,33 13,27 26,01 65,18 8,82 27,06 65,62 7, ,63 63,62 13,76 25,50 65,45 9,05 26,69 65,74 7, ,28 63,47 13,25 26,21 65,40 8,39 27,19 65,88 6, ,28 63,47 13,25 26,27 65,44 8,29 27,23 65,94 6,83 *TÜİK ( ADNKS) Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 5

7 3. EKONOMİK YAPI 3.1. TARIM Ermenek İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu İşlenen Arazi Türü Ermenek İşlenen Arazi Karaman İşlenen Arazi Türkiye İşlenen Arazi (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Karaman İşlenen Arazi (%) Ermenek İşlenen Arazi/ TR Göller İşlenen Havzası (İle Arazi düşen) İşlenen (%) Arazi (%) Türkiye İşlenen Arazi (%) Tarla ,9 41, ,4 74, ,6 67,33 5,40 0,71 5,18 0,07 Arazisi Nadas ,0 39, ,6 8, ,5 17,40 42,73 1,09 5,85 0,24 Sebze 444,2 1, ,7 4, ,9 2,99 3,66 1,49 4,76 0,06 Meyve 3.392,5 13, ,3 10, ,9 10,32 12,68 7,08 20,47 0,13 Bağ 1.035,0 4, ,6 1, ,6 1,96 22,70 7,09 12,55 0,22 Toplam , , , ,65 1,02 6,22 0,10 *Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), Ermenek ilçesinde işlenen toplam arazi ,6 ha olup, Karaman toplam işlenen alanın % 9,65 ini oluşturmaktadır. Bu arazilerin % 41,82 sinde tarla tarımı yapılmaktadır. Tarım arazilerinin toplam işlenen araziye oranı, Karaman (%74,76) ve Türkiye (%67,33) oranlarına göre düşüktür. İlçede genellikle kuru tarım yapıldığından nadas için ayrılan alanların oranının yüksek olduğu görülmektedir. Buna karşın, ilçede bağcılık faaliyeti %4,05 lik bir alanda yapılmaktadır. Bağcılık ürünleri bölge için önem taşımakta ve marka olabilecek ürünlerin üretimi (Ermenek pekmezi) söz konusudur. Meyvecilik için ayrılan alan %13,27 oranla önemli paya sahip olup, Karaman da meyveciliğe ayrılan alanın oranından (%10,10) oldukça yüksektir. Ermenek Arazi Sulama Durum Tablosu Sulama Durumu Ermenek Sulama Durumu Karaman Sulama Durumu Türkiye Sulama Durumu Karaman Arazi (%) TR52 Arazi (%) Ermenek Arazi/ 30. Göller Havzası (İle düşen) Arazi (%) Türkiye Arazi (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Sulu Arazi 8.174,0 31, ,0 59, ,0 22,31 5,23 1,21 12,68 0,15 Kuru Arazi ,6 68, ,6 40, ,8 77,69 16,03 0,95 5,02 0,09 Toplam , , , ,65 1,02 6,22 0,11 * Karaman Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) *İlçe 30 Nolu Göller Havzasında bulunmaktadır. 30 Nolu Göller Havzasında bulunan Ermenek ilçesinin toplam işlenen arazisinin %68,02 si kuru arazi, %31,98 i sulu arazi niteliğindedir. Kuru arazi oranı, Karaman kuru arazi oranına göre oldukça yüksek, Türkiye kuru arazi oranına göre ise düşüktür. %10 modern teknoloji kullanılmaktadır Bitkisel Üretim Ermenek İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Ermenek KARAMAN TÜRKİYE Tarla Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Arazisi Dekar Dekar Dekar Ürün Ürün Ürün Ekim Da % Miktarı Da % Miktarı Da % Miktarı Türü (Ton) (Ton) (Ton) Durum , , ,00 25,50 163, , ,34 258, Buğdayı Buğday , , ,00 18,01 161, , ,26 239, (Diğer) Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 6

8 Ermenek KARAMAN TÜRKİYE Tarla Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Arazisi Dekar Dekar Dekar Ürün Ürün Ürün Ekim Da % Miktarı Da % Miktarı Da % Miktarı Türü (Ton) (Ton) (Ton) Arpa , , ,69 163, ,96 238, Şeker 0 0,00 0 0, , , , , Pancarı Mısır 133 0, , ,81 727, ,71 725, Diğer , , ,07 256, ,67 400, Toplam , * Karaman Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 ** (ler Ortalaması) Ermenek te en fazla yetiştirilen tarla ürünleri buğday ve arpadır. Bu ürünler içerisinde en fazla yetiştirme alanına sahip ürün ise %49,35 oran ile buğday olup, bu oran Karaman ortalamasının üstünde olup, Türkiye ortalamasının altındadır. İlçede buğday verimi (154 kg/da), Karaman ortalamasının (161kg/da) ve Türkiye ortalamasının (239,79 kg/da) altındadır. Durum buğday çeşidinde ise ilçe verimi 162 kg/da olup, hem Karaman hem de Türkiye veriminden düşüktür. İlçede arpa verimi de Karaman ve Türkiye ortalamalarının altındadır. Mısır yetiştirme alanı toplam alanın %0,13 ünü kapsamakta olup, verimi oldukça düşüktür. Ermenek İşlenen Sebze Arazisi Durum Tablosu Ermenek KARAMAN TÜRKİYE Toplam Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Miktarı Miktarı Sebze Arazisi Ekim Türü Dekar Toplam Ürün Miktarı (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Fasulye , ,48 974, ,38(*) 5, Domates , , , ,89(*) 15, Sebze , ,93 0, ,73 79, (Diğer) Toplam , * Karaman Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 ** Sebze üretim alanı verisi bulunmadığından ortalama verim ile ekim alanı hesaplanmıştır İlçede sebze olarak domates ve fasulye yetiştiriciliği yapılmaktadır. Domates verimi kg/da olup, Karaman domates ortalama veriminden yüksek, Türkiye domates veriminin oldukça düşüktür. Fasulye verimi kg/da olup, Karaman fasulye ortalama veriminden ve Türkiye fasulye veriminden yüksektir. İlçe sebze alanının %35,84 ünde ise farklı sebzeler yetiştirilmektedir. Ermenek İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu Ermenek KARAMAN TÜRKİYE Toplam Toplam Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Dekar Ürün Ekim Alanı Miktarı Miktarı Meyve- Bağ Arazisi Ekim Türü Dekar Toplam Ürün Miktarı (Ton) Da % (Ton) Da % (Ton) Da % Elma , , , , Kiraz , , ,24 623, Meyve , , ,32 455, (Diğer) Bağ , , ,94 890, Toplam *Karaman Tarım İl Müdürlüğü 2010, TÜİK 2009 Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 7

9 İlçede meyve yetiştiriciliği için ayrılan alanın %20,93 ünde elma üretimi yapılırken, %9.03 ünde kiraz ve %46,66 sında diğer meyve çeşitlerinin üretimi yapılmaktadır. İlçe elma verimi kg/da olup, Karaman elma veriminin oldukça üzerindedir. İlçede üzüm bağlarına ayrılan alan %23,38 lik bir alanı kapsamaktadır. İlçe bağ verimi 699kg/da olup, Türkiye ve Karaman ortalamasının altındadır Hayvansal Üretim Karaman ili Ermenek ilçesinde toplam ,9 ha Çayır-Mera alanı bulunmakta ve bu alan Karaman ili içerisinde %4,13 lük oran bir sahiptir. Ormanlık arazi bakımından Karaman ili ormanlık arazisinin %28,69 unu, TR52 bölgesinin %6,59 unu Göller Havzası nın ise %9,47 sini oluşturmaktadır. Ermenek Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu Ermenek Karaman Türkiye Ermenek/ (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Karam an (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye Arazi (%) Çayır-Mera ,9 20, ,8 64, ,3 40,59 4,13 1,14 9,50 0,08 Orman ,1 79, ,3 35, ,0 59,41 28,69 6,59 9,47 0,22 * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman ili Ermenek ilçesi da yem bitkisi ekim alanına sahiptir. Yem bitkisi ekim alanı içerisinde fiğ %43,29 luk pay alırken, bunu %21,65 ile yonca ve %19,48 ile silajlık mısır takip etmektedir. Ermenek Yem Bitkileri Durum Tablosu Ermenek KARAMAN TÜRKİYE Yem Bitkisi Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Ekim Alanı Toplam Dekar Dekar Dekar Arazisi Ekim Ürün Ürün Ürün Türü Da % Miktarı Da % Miktarı Da % Miktarı (Ton) (Ton) (Ton) Yonca , , , Silajlık Mısır , , , Fiğ , , , Diğer , , , Toplam Yem Bitkisi Alanı * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek ilçesi yem bitkileri az olup ekiliş alanı bakımından Karaman ilinin 1,71 ini oluşturmaktadır. İlçede yonca, silajlık mısır ve fiğ dışındaki diğer yem bitkileri ekiliş alanı ise toplam yem bitkileri alanının %15,58 ni oluşturmaktadır. Fiğ ekim alanı bakımından ilçe, Karaman ilinin %1,28 ini,tr52 bölgesinin %0,77 sini, Göller Havzası nın ise %7,96 sını oluşturmaktadır. Yem Bitkisi Arazisi Ekim Ermenek/ Türü Karaman (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye Arazi (%) Yonca 2,26 0,24 3,08 0,01 Silajlık Mısır 1,92 0,47 1,59 0,02 Fiğ 1,28 0,77 7,96 0,02 Diğer 3,11 0,76 3,51 0,02 Toplam Yem Bitkisi Alanı 1,71 0,48 3,43 0,02 * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek ilçesinde 2010 yılı itibariyle adet büyükbaş hayvan mevcutken yıllar itibariyle bakıldığında büyükbaş hayvan mevcudunda artış olduğu görülmektedir. Yerli ırk sığırın yıllar itibariyle azaldığı görülmektedir. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 8

10 Ermenek Büyükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Cinsi Ermenek Hayvan Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Sığır (Saf Kültür) Sığır (Kültür Melezi) Sığır (Yerli) Manda TOPLAM * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek ilçesindeki büyükbaş hayvan varlığına bakıldığında ildeki mevcut toplam büyükbaş hayvanın %8,58 ini, TR52 bölgesindeki büyükbaş hayvan varlığının %0,66 sını, Göller Havzası büyükbaş hayvan varlığının ise %2,56 sını oluşturduğu görülmektedir. Ermenek Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Ermenek Büyükbaş Hayvan Sayısı / 30. Göller Havzası Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) Türkiye (%) (İle düşen) (%) Sığır (Saf Kültür) 0,94 2,31 2,07 0,07 0,17 0,14 0,31 0,75 0,68 0,00 0,01 - Sığır (Kültür Melezi) 15,21 16,37 16,08 1,50 1,68 1,63 5,17 5,17 4,97 0,06 0,06 - Sığır (Yerli) 18,47 7,79 7,95 0,54 0,24 0,23 1,29 0,71 0,74 0,01 0,00 - Manda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - TOPLAM 8,33 9,18 8,58 0,66 0,74 0,66 2,45 2,72 2,56 0,03 0,03 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman ili Ermenek ilçesi küçükbaş hayvan varlığı içerisinde özellikle kıl keçisi önemli bir yer tutmaktadır. İlçede toplam adet koyun varlığına karşılık adet kıl keçisi varlığı mevcuttur. Koyun varlığı içerisinde sadece yerli koyun ırklarının yetiştiriciliği yapılırken keçi varlığı olarak sadece kıl keçisi yetiştiriciliği göze çarpmaktadır. Ermenek Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Ermenek Hayvan Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Koyun (Yerli) Koyun (Merinos) Toplam Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam Keçi * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) İlçe, koyun varlığı bakımından 2010 yılı itibariyle Karaman ilinin %1,57 sine keçi varlığı bakımından ise %29,08 ine, TR52 bölgesi içerisinde ise toplam koyun varlığının %0,27 sine keçi varlığının ise %7,84 üne, Göller Havzası içerisinde ise toplam koyun varlığının %1,78 sine keçi varlığının ise %15,83 üne sahiptir. Ermenek Küçükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Ermenek Küçükbaş Hayvan Sayısı / 30. Göller Havzası (İle Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) Türkiye (%) düşen) (%) Koyun (Yerli) 1,98 2,63 2,08 0,32 0,33 0,29 2,03 2,15 1,73 0,02 0,02 - Koyun (Merinos) 0,12 0,15 0,18 0,06 0,08 0,08 26,29 25,26 24,08 0,01 0,01 - Toplam Koyun 1,46 1,81 1,57 0,30 0,31 0,27 2,08 2,20 1,78 0,02 0,02 - Kıl Keçisi 23,38 38,71 31,63 6,23 11,75 8,20 13,29 24,38 15,88 0,14 0,25 - Tiftik Keçisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Toplam Keçi 21,03 35,42 29,08 5,92 11,12 7,84 13,23 24,28 15,83 0,14 0,24 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 9

11 Karaman ili Ermenek ilçesi kanatlı hayvan bakımından hem il hem de bölge genelinde önemli bir potansiyeli yoktur. İlçenin 2010 yılı tavuk varlığı adet olup, bunun tamamı yumurtacı tavuklardan oluşmaktadır. İlçede 2010 yılı itibariyle toplam 676 bin adet yumurta üretimi bulunmaktadır. Ermenek Kanatlı Hayvan Sayıları Durum Tablosu Ermenek Hayvan Hayvan Cinsi Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Tavuk (Broiler) Tavuk (Yumurtacı) Toplam Tavuk Yumurta Sayısı (1.000 Adet) Toplam Yumurta * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman ili Ermenek ilçesi, Karaman ilinin yumurtacı tavuk bakımından %0,62 sine, yumurta bakımından ise %0,19 una sahiptir. Bu oranlar TR52 bölgesi için sırası ile %0,07 ve %0,03, Göller Havzası için ise %0,16 ve %0,07 olarak gerçekleşmiştir. Ermenek Kanatlı Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Ermenek Kanatlı Hayvan Sayısı / Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Tavuk (Broiler) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Tavuk (Yumurtacı) 0,61 0,75 0,62 0,07 0,08 0,07 0,16 0,18 0,16 0,01 0,01 - Toplam Tavuk 0,61 0,75 0,62 0,05 0,07 0,06 0,16 0,18 0,16 0,00 0,00 Yumurta Sayısı(1.000 Adet) 0,27 0,28 0,19 0,03 0,03 0,03 0,08 0,07 0,07 0,01 0,00 - Toplam Yumurta 0,27 0,28 0,19 0,03 0,03 0,03 0,08 0,07 0,07 0,01 0,00 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek ilçesi arıcılık bakımından potansiyele sahip bir ilçedir. İlçede toplam 2009 yılı itibariyle adet kovan bulunmakta olup, toplam bal üretimi kg dır. Ermenek Arıcılık Durum Tablosu Hayvan Cinsi Ermenek Hayvan Sayısı Karaman Hayvan Sayısı Türkiye Hayvan Sayısı Eski Usul Kovan Yeni Usul Kovan Bal Üretimi (kg) Arıcılık Yapan Köy Sayısı * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Karaman ili Ermenek ilçesinde arıcılık çoğunlukla yeni usul kovanlarda yapılmakta olup, ilçe toplam yeni usul arı kovanı bakımından Karaman ilinin %3,07 sine sahiptir. Ermenek Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması Ermenek Kovan Sayısı / Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Eski Usul Kovan 0,68 1,17 1,35 0,49 0,78 0,33 0,81 1,34 1,41 0,02 0,03 - Yeni Usul Kovan 6,31 2,71 3,07 3,87 1,80 2,13 6,86 3,69 4,08 0,08 0,05 - Bal Üretimi (kg) 2,97 0,36-1,54 0,20-2,69 0,41-0,03 0,00 - Arıcılık Yapan Köy Sayısı 8,48 7,58-6,22 5,77-11,74 10,71-0,14 0,13 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 10

12 Karaman ili Ermenek ilçesinde verilere göre et üretimi 197,0 tondur. Toplam et üretiminin 167,0 tonu büyük baş hayvanlardan elde edilmektedir. İlçe 2010 yılı itibariyle 2.169,0 ton süt üretimine sahiptir. Süt üretiminin 1.131,3 tonu büyükbaş hayvanlardan elde edilmektedir. Ermenek Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Ermenek Et/Süt Üretim Karaman Et/Süt Üretim Hayvan Cinsi Miktarı Miktarı Türkiye Et/Süt Üretim Miktarı Et (Büyükbaş)/Ton 72,3 160,7 167,0 590,0 801,8 702, Et (Küçükbaş)/Ton 240,6 152,2 30,0 488,1 387,8 576, Et (Kanatlı)/Ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Toplam Et (Ton) 312,8 312,9 197, , , , Süt (Büyükbaş)/Ton 2.310, , , , , , Süt (Koyun)/Ton 69,3 90,2 420, , , , Süt (Keçi)/Ton 233,7 713,4 617, , , , Toplam Süt (Ton) 2.613, , , , , , * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Karaman ili Ermenek ilçesi, et üretimi bakımından Karaman ili genelinin %15,41 ini karşılamakta olup, TR52 bölgesinin %0,73 ünü, Göller Havzası nın ise %11,37 sini karşılamaktadır. Karaman ili Ermenek ilçesi süt üretimi bakımından ise Karaman ili genelinin %2,34 ünü karşılamakta olup, toplam süt üretimi bakımından ise TR52 bölgesinin %0,24 ünü, Göller Havzası nın ise %1,17 sini karşılamaktadır. Ermenek Hayvancılık - Et ve Süt Üretim Miktarları Durumu Karşılaştırması Ermenek Et/Süt Üretim Miktarı/ Hayvan Cinsi Karaman (%) TR52 (%) 30. Göller Havzası (İle düşen) (%) Türkiye (%) Et (Büyükbaş) 12,25 20,04 23,79 0,27 0,59 0,71 1,85 9,35 10,42 0,02 0,06 - Et (Küçükbaş) 49,28 39,24 5,20 6,43 4,47 1,04 71,76 67,30 23,00 0,22 0,18 - Et (Kanatlı) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Toplam Et 29,02 26,30 15,41 1,02 1,00 0,73 7,37 16,09 11,37 0,02 0,02 - Süt (Büyükbaş) 6,01 9,77 2,88 0,45 0,71 0,14 2,08 3,07 0,65 0,02 0,03 - Süt (Koyun) 0,88 1,29 0,82 0,13 0,17 0,48 0,85 1,20 6,41 0,01 0,01 - Süt (Keçi) 17,98 33,73 29,83 6,04 15,32 10,69 14,79 34,15 22,25 0,11 0,37 - Toplam Süt 5,49 9,59 2,34 0,46 0,78 0,24 2,16 3,45 1,17 0,02 0,04 - * Karaman Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), 2010 yılı Tahmini olarak hesaplanmıştır. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 11

13 3.2. SANAYİ MADENCİLİK Ermenek ilçesinin en önemli maden rezervi kömürdür. Bunun dışında da bulunan madenler na karşın bunlardan sadece kalker değerlendirilmektedir. Ermenek Maden Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Maden Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 05 Kömür ve linyit çıkartılması Kg Taş kömürü madenciliği ,00 2, Linyit madenciliği ,18 51,66 08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Kg/m³ Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, Kg 5 3,26* 0,49* tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı (Mermer ve Traverten) m³ 17 49,41* 14,90* Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı ,00* 2,37* * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri İMALAT SANAYİ Tarıma Dayalı İmalat Sanayi İlçede girdisini direk olarak ilçeden alan ya da ilçe dışından alan gıda ürünleri imalatı başlığında 5 adet faaliyet söz konusudur. Ermenek Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Tarıma Dayalı İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 10 Gıda ürünlerinin imalatı Kg Sıvı ve katı yağ imalatı ,00 1, Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı ,32* 0,61* Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı ,22 0,03 * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Ermenek ilçesinde tarıma girdi sağlayan tarıma bağlı sanayii kollarından herhangi birine yönelik üretim faaliyeti bulunmamaktadır Diğer İmalat Sanayi Ermenek ilçesinde tarıma dayalı sanayi ve tarıma bağlı sanayi dışında diğer sanayi kollarına ilişkin bir adet tesiste hazır beton imalatı faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Ermenek Diğer İmalat Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Diğer İmalat Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) C İMALAT 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Kg Hazır beton imalatı ,58 3,35 *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 12

14 3.3.HİZMETLER EĞİTİM Ermenek İlçesi %92.45 lik bir okuma yazma oranına sahiptir. Nüfusun büyük çoğunluğu ilkokul ve ilköğretim mezunudur. Ermenek ilçesinde okuma yazma bilen fakat hiçbir okula gitmeyen kesimin nüfusa oranı % dir. Bu durum, ilçede okuma yazma seferberliği neticesinde yapılan faaliyetlerin olumlu sonuç verdiğinin önemli bir göstergesidir. İlçe Okur Yazar Durumu Ermenek Karaman TR52 Türkiye Kişi Sayıları Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Okuma Yazma Bilmeyen , , , ,04 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul , , , ,23 Bitirmeyen İlkokul Mezunu , , , ,80 İlköğretim Mezunu , , , ,08 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu 948 3, , , ,94 Lise veya Dengi Okul Mezunu , , , ,95 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu , , , ,21 Yüksek Lisans Mezunu 42 0, , , ,58 Doktora Mezunu 12 0, , , ,18 *TÜİK 2010 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları İlköğretim mezunu olan kesim nüfusun %58.65 lik dilimini oluşturmaktadır. Nüfusun yalnızca % 7.55 i lise ve dengi okul yani ortaöğretim mezunudur. Ermenek ilçesi, bölge içerisinde eğitime önem veren merkezlerden biri konumundadır. İlçede istihdam alanlarının darlığı ve tarımsal alan yetersizliğinden dolayı genç nüfus eğitime yönelmektedir. Yükseköğretimde ilçenin durumu çevre ilçelere göre daha olumlu bir seyir izlemektedir. Ermenek ilçesinde yükseköğretime devam eden nüfus %3.9 dur. Bu oran, ilçenin eğitime verdiği önemin bir göstergesidir. İlçede eğitim formasyonu, tarım-hayvancılık ve potansiyel olarak var olan doğa turizmi ile maden sektöründe ihtiyaç duyulan insan kaynağı profiline göre şekillenirse ilçenin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Ermenek İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurumlar Kurum Öğrenci Derslik Öğretmen Öğretmen Başına Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Düşen Öğrenci Sayısı Okul öncesi ,6 İlköğretim ,9 Ortaöğretim ,2 * Karaman MEM 2011 Yılı Eğitim Verileri Ermenek ilçesinde, okul öncesi eğitimde 27 adet okul öncesi eğitim kurumunda 33 derslik ve 540 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. İlköğretimde 29 okul, 239 derslik ve 198 öğretmenle öğrenciye eğitim verilmektedir. Ortaöğretimde ilçede bulun 8 okulda, 97 öğretmenle öğrenci eğitim almaktadır. İlçede okul öncesi için öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 23,6; ilköğretim için öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20 ve ortaöğretim için öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 20.2 dir. Ermenek ilçesinde bulunan bir adet Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim Merkezinde bölge halkına önemli eğitim hizmetleri verilmektedir. Eğitim verilen kurslardan bazıları; tesviyecilik, metal işleri, kıymetli taş ve metal işletmeciliği, tesisatçılık, elektrikçilik, motorculuk, elektronik, dökümcülük, modelcilik, döşemecilik, ağaç işleri, matbaacılık, cam işletmeciliği, tekstil, halıcılık, otelcilik, yiyecek hazırlama ve pişirme, hazır giyim, yapıcılık, fotoğrafçılık, taşçılık, plastikçilik, karosercilik ve tekne imalatçılığıdır. Bunların yanında tarım ve hayvancılık alanında eğitim verilmesi yerinde bir eğitim planlaması olacaktır. Ayrıca bu alanlarda faaliyet gösterecek ortaöğretim kurumları açılması da bölge gelişimi için oldukça önemlidir. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 13

15 Ermenek ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu Okul Öncesi İlköğretim Ortaöğretim Öğretmen Öğretmen Öğretmen Kurumlar Öğrenci Öğrenci Öğrenci Başına Düşen Başına Düşen Başına Düşen Sayısı Sayısı Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı Öğrenci Sayısı İlçe , ,2 Karaman , ,9 TR , ,0 Türkiye , ,3 * Karaman MEM 2011 Yılı Eğitim Verileri Ermenek ilçesinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı 1 adet Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Ermenek Meslek Yüksekokulu nda Bilgisayar Teknolojileri, Elektrik ve Enerji Teknolojileri, Muhasebe ve Vergi, Yönetim Organizasyon, Sağlık Birimleri Yöneticiliği, Su Ürünleri, Bitkisel ve Hayvansal Üretim alanlarında eğitim verilmektedir. Ayrıca Adalet Meslek Yüksekokulu açılma çalışmaları devam etmektedir. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 14

16 3.3.2.TURİZM Ermenek zengin doğal ve tarihi güzellikleri ile eko turizm potansiyeli taşımaktadır. Yurtdışından gelecek turistler için dünyanın en büyük mağaralarından ve yeraltı derelerinden birisi olan Maraspoli önemli bir turizm değeri konumundadır. Ermenek Turizm Envanteri Tablosu Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Sit Alanları Damlaçalı Mevkii Örenyeri (II. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Ermenek Deliktepesi (Deliktaş Tepe) (I.Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Ermenek Kayalara Oyulmuş Oda Ve Lahit Mezarlar (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Ermenek Örenyeri Ve Nekropol (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Ermenek Kapucak Örenyeri (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Arkeolojik Sit Ermenek Zeyve Pazarı (Piknik Yeri) ve Çevresi (II. Derece Doğal Sit Alanı) Doğal Sit Ermenek Akça Mescid Mezarlığı Mezar Ermenek Büyük Tekke Mezarlığı Mezar Ermenek Meydan Mahallesi Mezarlığı Mezar Ermenek Seyran Mezarlığı 1 Mezar Ermenek Seyran Mezarlığı 2 Mezar Ermenek Yeşilköy İvser Mevkii -- Ermenek Yukarıçağlar Örenyeri -- Ermenek Kentsel Sit Kentsel Sit Alanı Ermenek Tarihi Yapılar Abdüllatif Camii Cami Ermenek Ak Camii Cami Ermenek Arapşah Camii Cami Ermenek Aşağı Güllük Camii Cami Ermenek Ardıçkaya Köyü Camii Cami Ermenek Aşağı Çağlar Köyü Camii Cami Ermenek Başköy Camii Cami Ermenek Celaliye Camii Cami Ermenek Cuma Camii Cami Ermenek Değirmenlik Camii Cami Ermenek Esentepe Camii Cami Ermenek Eskice Köyü Camii Cami Ermenek Fatma Ana Camii Cami Ermenek Havasıl Camii Cami Ermenek Mercek Köyü Camii Cami Ermenek Rüstem Paşa ( Meydan-Emir ) Camii Cami Ermenek Sipas Camii Cami Ermenek Susaklı Camii Cami Ermenek Ulu Camii Cami Ermenek Karamanoğulları İmaret Cami Cami Akça Mescit Mescid Ermenek Latif Ağa Mescidi Mescid Ermenek Orta Mahalle Mescidi Mescid Ermenek Pir Pınar Mescidi Mescid Ermenek Tekke Mescidi Mescid Ermenek Tol ( Emir Musa Bey ) Medrese Medrese Ermenek Karamanoğlu Mahmut Bey Türbesi Ve Zaviyesi Türbe Ermenek Eski Santral Binası İdari Ermenek Fehmi Sönmez Evi Sivil Mimari Ermenek Göylemezler Evi Sivil Mimari Ermenek Kaya Üzerinde Ev Sivil Mimari Ermenek Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 15

17 Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Konut (Kalkanlar Evi) Sivil Mimari Ermenek Konut (Latifoğlu Evi) Sivil Mimari Ermenek Konut (Mehmet Tartıcı Evi) Sivil Mimari Ermenek Konut (Mustafa Açıkbaş Evi) Sivil Mimari Ermenek Konut (Naci Aydınlık Evi) Sivil Mimari Ermenek Konut(Ali Rıza Pınarendi) Sivil Mimari Ermenek Konut(Hafız Ahmet Evi) Sivil Mimari Ermenek Konut(Hakkı Sönmez) Sivil Mimari Ermenek Konut(Örtmeli Ev) Sivil Mimari Ermenek Mehmet Çilingir Evi Sivil Mimari Ermenek Mustafa Gerçek Evi Sivil Mimari Ermenek Nazire Seyman Evi Sivil Mimari Ermenek Rüştü Sönmez Evi Sivil Mimari Ermenek Fehmi Sönmez Evi Sivil Mimari Ermenek Karamanoğlu Mahmut Bey Hamamı Hamam Ermenek Göksu ( Bıçakçı ) Köprüsü Köprü Ermenek Görmel ( Ala ) Köprüsü Köprü Ermenek Nadire Köprüsü Köprü Ermenek Abidin Paşazade Çeşmesi Çeşme Ermenek Bozkurt Sok. Çeşmesi Çeşme Ermenek Darzkaya Çeşmesi Çeşme Ermenek Derzkaya Çeşmesi Çeşme Ermenek Dülgerler Sok. Çeşmesi Çeşme Ermenek Fatma Ana Camii Çeşmesi Çeşme Ermenek Hacı İbrahim Efendi Çeşmesi Çeşme Ermenek Karamanoğlu Hamamı Çeşme Ermenek Keçipazar Mah. Çeşmesi Çeşme Ermenek Sarayönü Sokak Çeşmesi Çeşme Ermenek Susaklı Camii Çeşmesi Çeşme Ermenek Taş Çeşme Çeşme Ermenek Ulu Camii Avlu Çeşmesi Çeşme Ermenek Yedi Ülüklü Çeşme Çeşme Ermenek Yonca Kemerli Çeşmesi Çeşme Ermenek Ermenek Kalesi Kale Ermenek Mennan Kalesi Kale Ermenek Tabiat Alanları Anıt Ağaç ( Abdüllatif Camii Bahçesinde) Doğal Varlık Ermenek Maraspoli (Maraspulla) Mağarası Doğal Varlık Ermenek Hasan Baysal Orman İçi Dinlenme Yeri Orman Ermenek Tekeçatı Yaylası Yayla Ermenek Yellibel Yaylası Yayla Ermenek Damlaçalı Yaylası Yayla Ermenek Nadire Mesire Yeri Mesire Ermenek Zeyve Pazarı Mesire Ermenek Tarihi Şahsiyetler Yöresel Değerler Sılaya Hasret Şenlikleri Festival Ermenek * Türkiye Bilimler Akademisi Veri Tabanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Türk Tarih Kurumu Veri Tabanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Tabanı, Tarihi Yapılar Rüstem Paşa ( Meydan-Emir ) Camii Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 16

18 Cami ilçe merkezindedir. Minaresi ve mihrabı taştandır. Sipas Camii Karamanoğlu Bedrettin Mahmut Bey oğlu Ebulfeth Alaaddin Halil Bey tarafından yaptırılmıştır. Sipas Farsça da Hamd, Sena, Şükür anlamına gelmektedir. Cümle kapısı üzerinde üç ayrı kitabesi bulunmaktadır. Mihrabı orijinal, minberi ahşaptır. Vakıflar tarafından 1972 yılında yıktırılarak bugünkü iki katlı durumuna getirilmiştir. Ulu Camii Hicri 702 yılında Kerümüddin Karaman Bey oğlu Mahmut Bey tarafından yaptırılmaya başlanmıştır. Ancak Mahmut Bey in ölümünden sonra bu camii oğlu Halil Bey tarafından tamamlanmıştır da Şeyh Seyyid Hacı Abdilvehhab Efendi tarafından tamir ettirilmiştir. Camii nin bir çok yerlerinde kitabesi mevcuttur. Karamanoğulları İmaret Cami Nuresofioğlu Karaman Bey namına yaptırıldığı kitabesinde yazmakta; içerisinde 5 mezar bulunmaktadır. Akça Mescit Ermenek teki en eski Karamanoğulları eseridir. M.1300 yılında Karamanoğulları soyundan Hacı Ferruh tarafından yaptırılmıştır. Ahşap minarelidir ve mescit, giriş esas bölüm ve yazlık olmak üzere üç bölümdür. Karamanoğlu Mahmut Bey Türbesi Ve Zaviyesi Türbenin Karaman Bey in oğullarından Mahmut Bey tarafından inşa edildiği düşünülmektedir. Türbede iki sıra halinde beş taş saduka bulunmaktadır. Görmel ( Ala ) Köprüsü Köprü Ermenek in 18 km uzağında Göksu Nehri üzerindedir. Köprünün kitabesine göre Hicri 706 yılında yaptırılmıştır. Mimarının Aciz kul Yusuf oğlu Süleyman olduğu düşünülmektedir. Ermenek Kalesi Karamanoğullarının ilk kalesidir ve sığınak mesken ve zindan olarak kullanılmıştır. Kalede doğal mağaralar da bulunmaktadır. Mennan Kalesi Karamanoğulları nın en önemli kalelerindendir. Pir Ahmet Bey burada intahar etmiştir. Tabiat Alanları Maraspoli (Maraspulla) Mağarası Dünyanın en büyük mağaralarından ve yeraltı derelerinden birisi olan Maraspoli ilçe merkezindedir yılında yapılan incelemelere göre mağaranın yaklaşık 1500 metrelik su yolu kesimi haritalanmıştır. Buradan alınan sudan hidroelektrik santrali kurulmuştur TİCARET Ermenek ilçesinde; Karaman Ticaret ve Sanayi Odası na kayıtlı olarak faaliyet gösteren 128 üye bulunmaktadır. Bu üyelerin Nace Kodlarına göre dağılımına bakıldığı zaman Perakende Ticaret (32), Kömür ve Linyit Çıkartılması (19), Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı (14) ve Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı (10) faaliyetlerinde yoğunlaşma görülmektedir. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 17

19 Ermenek Ticaret Durum Tablosu NACE KODU NACE FAALİYETİ ERMENEK A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 9 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 6 03 Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği 3 B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI Kömür ve linyit çıkartılması Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 10 C İMALAT 6 10 Gıda ürünlerinin imalatı 3 11 İçeceklerin imalatı 2 16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı 1 F İNŞAAT 8 41 Bina inşaatı 8 G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 5 46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 6 47 Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 32 H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 14 I KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ 2 55 Konaklama 2 J BİLGİ VE İLETİŞİM 2 60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 1 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 1 K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 4 66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 6 L GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 2 68 Gayrimenkul faaliyetleri 2 N İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ 1 79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 1 P EĞİTİM 1 85 Eğitim 1 S DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ 1 95 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 1 TOPLAM 128 Kaynak: Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 2011 Ayrıca, Ermenek ilçesinde 2 adet esnaf ve sanatkârlar odası bulunmakta, bu odalara kayıtlı toplam adet esnaf ilçede faaliyet göstermektedir. ODA İSMİ KAYITLI AKTİF ÜYE SAYISI Esnaf ve Sanatkârlar Odası (Ermenek) 804 Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası (Ermenek) 338 TOPLAM Kaynak: Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 2011 Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 18

20 3.4. DİĞER İlçenin ulaştırma altyapısı tamamen karayoluna dayanmaktadır. İlçe, Hadim-Mut karayolu ile Mut üzerinden Karaman ve Mersin e bağlanan Karaman-Mersin karayoluna kavuşmaktadır. Mersin ili Mut ilçesine 88 km uzaklıkta olan ilçenin Karaman şehir merkezine uzaklığı 120 km dir. Karayolları ağı içerisine alınan Ermenek - Karaman yolunun ulaşıma açılması halinde ulaşımda kolaylık mümkün olacaktır. İlçenin en yakın havalimanına uzaklığı 212 km dir. İlçeye bağlı (2) adet belde ve (26) adet köy bulunmaktadır. İlçenin bütün köy ve beldelerinde içme suyu şebekesi bulunmaktadır. İlçe Merkezi, belde ve köylerinde kanalizasyon çalışması kısmen tamamlanmış olup, kanalizasyon sorunu devam etmektedir. İlçe merkezinde Devlet Hastanesi ve (4) Aile Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. İlçe genelinde; (3) Uzman Doktor, (5) Pratisyen Doktor, (64) yardımcı sağlık personeli ve (48) diğer personel olmak üzere toplam 120 personel görev yapmaktadır. Ermenek İlçe Raporu, 2011 Sayfa 19

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014

TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014 TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler

Detaylı

ERMENEK İLÇE RAPORU 2014

ERMENEK İLÇE RAPORU 2014 ERMENEK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2014

HADİM İLÇE RAPORU 2014 HADİM İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2011

HADİM İLÇE RAPORU 2011 HADİM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini

ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini 0 1 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi

Detaylı

DERBENT İLÇE RAPORU 2014

DERBENT İLÇE RAPORU 2014 DERBENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 1. DOĞAL YAPI l.l.coğrafi ÖZELLİKLER Konya ili Hüyük ilçesi, 37 57' Kuzey enlemi ile 31 35' Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 96 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden

Detaylı

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2014

YUNAK İLÇE RAPORU 2014 YUNAK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır;

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1 GİRİŞ Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1- Yavuz ÜNÜVAR İlçe Tarım Müdürü 2- Yahya Kemal SAVDIR Halk Eğitimi Merkezi Müdürü (Raportör) 3- Hüsamettin KAMAŞIK Eczacı

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2011

YUNAK İLÇE RAPORU 2011 YUNAK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

MERAM İLÇE RAPORU 2011

MERAM İLÇE RAPORU 2011 MERAM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu GİRİŞ Kalkınma; Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak tanımlanabileceği

Detaylı

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2011

KARATAY İLÇE RAPORU 2011 KARATAY İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011 EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ-2 BÜLTEN NO 2 TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluk alanı olan TR62 Düzey 2 Bölgesi

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

BOZKIR İLÇE RAPORU 2011

BOZKIR İLÇE RAPORU 2011 BOZKIR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014 EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi:

ERCİŞ Erciş in Tarihçesi: Erciş in Tarihçesi: Erciş in de içinde bulunduğu Van Gölü havzasının geçmişi tarih öncesi dönemlere kadar inmektedir. Bölgede Neolitik yerleşmeler konusunda bilgi olmamasına rağmen Tilkitepe Höyüğü, Edremit,

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

2016 Gürpınar Tarihçesi: Coğrafi Yapı:

2016 Gürpınar Tarihçesi: Coğrafi Yapı: Gürpınar Tarihçesi: Van'ın diğer ilçelerin aksine Gürpınar hakkında Urartular öncesine dair pek fazla şey bilinmemektedir. Hatta Urartular döneminde kurulmuş olacağı tarihi bulgulardan anlaşılmaktadır.

Detaylı

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014 AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER

TR62 ADANA-MERSİN BÖLGESİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 ADANA-MERSİN Sİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER TR62 Bölgesi İstihdam Göstergeleri TR62 Sİ Tarım Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 26,1 27,3 Sanayi Sektörü İstihdam Oranı (Yüzde) 21,5 25,4 Hizmet

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2011

AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 AKŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

YOZGAT YATIRIM ORTAMI

YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT Genel Bilgiler YOZGAT Toplam Nüfus: 444.896 Yozgat Şehir Merkezi: 79.387 İl Geneli Nüfus Artış Hızı (%): -2,1 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 yılına geldiğimizde öğrenci sayısı 11.236,

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr

Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU. Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri. www.kuzka.org.tr Kastamonu - Tosya YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Tosya ilçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Tosya girişimciliği ile önplana çıkmış bir ilçedir. Halkın dinlenmesi ve eğlenmesi için Yeşilgöl

Detaylı

ÇATAK Kaynak: Tüik

ÇATAK Kaynak: Tüik Çatak Tarihçesi: İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1960 yılına dek kullanılmış, daha sonra Türkçe anlam yüklenerek Çatak adı verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

Bayraklı İlçe Raporu

Bayraklı İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 37 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 309.137 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 8.350 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kınık İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Kınık İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 446,33 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 27.950 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 62 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

BOZKIR İLÇE RAPORU 2014

BOZKIR İLÇE RAPORU 2014 BOZKIR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) DESTEKLERİ Selin ŞEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM II. ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE

Detaylı

1 KURULUŞ TARİHİ 01.01.1993 01.01.1995 22.08.2007 2 ARSANIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 79,5 Hektar 111.8 Hektar 75 hektar 34 Sanayi Parseli.

1 KURULUŞ TARİHİ 01.01.1993 01.01.1995 22.08.2007 2 ARSANIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 79,5 Hektar 111.8 Hektar 75 hektar 34 Sanayi Parseli. 1. İlin Sanayi Yapısı Amasya da sanayi; 1926 yılında kurulan Eski Çeltek Kömür İşletmesi ve 1955 yılında kurulan Yeni Çeltek Kömür İşletmesi ile fabrika ölçeğindeki sanayileşme hareketi ise 1954 yılında

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI...

İ Ç İ N D E K İ L E R 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... İ Ç İ NDEKİ LER Önsöz... v Tablolar Dizini... xv Grafikler Dizini... xix Giriş... 1 A- BİRİNCİ BÖLÜM: İLÇENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI... 7 A.1. Kağızman İlçesinin Tarihçesi... 7 A.1.1. Tarih Öncesi Dönem...

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Kastamonu - Merkez İlçe

Kastamonu - Merkez İlçe Kastamonu - Merkez İlçe YATIRIM YERİ KATALOĞU Kastamonu - Merkez İlçesi uygun yatırım yerleri www.kuzka.org.tr Kastamonu OSB, şehre ve bölgeye ciddi ekonomik girdiler sağlamaktadır. OSB'de değişik sanayi

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ AFYONKARAHİSAR IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 AFYONKARAHİSAR GENEL BİLGİLER Nüfus; Afyonkarahisar: 709.015 Türkiye:78.741.053

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NİĞDE NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 NİĞDE GENEL BİLGİLER Nüfus; Niğde: 343.658 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2014

KARATAY İLÇE RAPORU 2014 KARATAY İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı