AUTCAD KOMUTLARI ZOOM KOMUTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AUTCAD KOMUTLARI ZOOM KOMUTLARI"

Transkript

1 AUTCAD KOMUTLARI Line Circle Arc Ellipse Pline Mline Point PointStyle Donut Polygon Rectang Solid Trance Sketch Spline Ray Xline Çizgi çizer. Çember çizer. Yay çizer. Elips çizer. Birleşik çizgi çizer. Çoklu çizgi çizer. Nokta koyar. Nokta sembolünü değiştirir. İçi dolu Çember yada halka çizer. Çokgen Çizer. Kare veya dikdörtgen benzeri şekiller çizer. Yamuğa benzer objeler çizer. Çizgi genisliği tanımlanabilen çizgiler çizer. Serbest el çizgi çizer. Gerçek eğriler çizer. Başlangıç noktası belli,bir ucu sonsuzluğa uzanan çizgi çizer. iki ucuda sonsuzluğa uzayan çizgi çizer. ZOOM KOMUTLARI PAN REAKTIME WINDOW PREVIOUS ALL CENTER DYNAMİC EXTENTS SCALE cursor el şeklinde görüntülenir. Görüntünün ekranda kaydırılmasını sağlar. cursor yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirdiğinde görüntü küçülür, aşağıdan yukarı doğru hareket ettirildiğinde görüntü büyür. Oluşturulan pencere içinde kalan görüntüyü tam ekran gösterir. Bir önceki ekran görüntüsüne geri döndürür. Limits sınırları içinde tüm çizimi ekrana getirir. İşaretlenen noktayı ekranın tam ortasına gelecek şekilde yerleştirerek verilen orana göre çizimi büyütür yada küçültür. Verilecek oran mevcut oranda küçük ise görüntü büyür. Hareketli ZOOM komutudur. Tüm çizimi tam ekran görüntüler. Ekran görüntüsünü verilecek değere göre büyütür yada küçültür. Girilecek değer 1'dan büyükse görüntü büyür, 1'den küçükse görüntü küçülür. ÖZEL NOKTA YAKALAYICILAR Endpoint Midpoint Center Node Quadrant Intersection Extension Insertion Perpendıcular Objelerin uç noktalarından yakalar. Objelerin orta noktalarından yakalar. Çember, yay gibi objelerin merkez noktalarından yakalar. Nokta yakalar. Çember, yay gibi objelerin eksen noktalarından yakalar. Objelerin Kesişme noktalarından yakalar. Bir çizginin hayalı uzantısıyla hizalı bir nokta yakalar. Bloğun yerleştirme noktasından yakalar. Bir objeyi dik çizmek için 1

2 Tangent Nearest Apparet intersection Parallel Eğrisel objelere teğet çizmek için Objenin üzerinde her hangi bir noktadan yakalamak için Objelerin hayali kesişme noktalarında yakalar. bir çizgiye paralel yeni bir çizgi cizmeyi sağlar. DÜZENLEME KOMUTLARI Copy Move Erase Chamfer Fillet Break Array Trim Extend Offset Mirror Exolode Stretch Rotate Scale Divede Measure Pedit Kopyalama yapar. Objeleri başka bir yere taşımak için Objelerin silinmesini sağlar. Birbirine paralel olmayan çizgilerin köşelerini verilen yarıcap oranında yuvarlatır. Birbirine paralel olmayan çizgilerin köşelerini verilen yarıcap oranında yuvarlar. Bir Objenin secilen iki noktasının arasını kopartır. Dizi halinde çoğaltma komutudur. Bir objenin boyunu belirtilen sınır objeye kadar kısaltır. Bir objenin boyunu belirtilen sınır objeye kadar uzatır. Bir objeyi verilen mesafede çoğaltmaya yarar. Seçilen simetrilerini elde edilmesi için Pline, Block gibi objelerin patlatılması için Objelerin köşe noktalarının taşınacak sündürülmesini sağlar. Objelerin girilecek acı kadar döndürülmesini sağlar. Objelerin girilecek değere göre büyütülüp küçültülmesini sağlar. Objelerin istenilen sayıda eşit parçalara bölünmesini sağlar. Bölünme yerleri nokta ile işaretlenir. Objenin bölünme uzunluğuna göre eşit uzunluklara bölünmesini sağlar. Bölünme yerleri nokta ile gösterilir. Pline komutunda çizilmiş objelerin düzenlenmesini sağlar. LAYER New Color Linetype Lineweight ON/OFF Freeze Lock Yeni Layer oluşturmak için Oluşturulan Layere renk vermek için Oluşturulan layera çizgi tipi vermek için Layera çizgi kalınlığı vermek için Seçilen layerların ekranda görünür olup olmamasını belirtir. Layerın dondurulmasını sağlar. Dondurulan layer hem ekranda görünmez hem de regen işlemine tabi tutulmaz. Seçilen layerlar kilitlenerek üzerinde hiç bir düzenleme yapılamaz. 2

3 EXT (YAZILAR) Text style Yeni yazı sitili oluşturmak ve mevcutları düzenlemek için New Yeni yazı sitili ismi yazılır. Font Yazı fontu belirlenir. Font style Seçilen yazı fontunun özelliğine göre kalın, kalın italik, italik gibi biçimlendirme seçenekleri bulunur. Text satır satır yazı yazma komutudur. Mtext Paragraf yazı yazma komutudur. Qtext Yazıların ekranda görünürlüğünü belirler. Qtext Modu ON/OFF durumuna getirilir. REGEN komutu kullanıldığında aktif durum geçer. DDedit Yazıların düzenlenmesi için BLOCKLAR Block Wblock Insert Group Seçilen objelerin grup sekil haline getirilmesini sağlar. Block komutu ile oluşturulan komutlar sadece o çizim dosyası içinde Başka bir çizim dosyası içine yerleştirilemez. Oluşturulan grup şekiller sadece yaratıldıkları çizim dosyası içinde değil, başka cızım dosyalarında da kullanılabilecek şekilde oluşturur. Bir bloğu çizim dosyası içerisinde istenilen yere yerleştirmek için Seçilen objelerden oluşan ve bir ısım verilerek saklanan secim setlerini oluşturulmasını sağlar. Bu sacım setleri yeni gruplanmış objeler CTRL + SHIFT + A ' ya basılarak aktif/pasif duruma geçirilir. HATCH Tarama yapmak için Type Bu bölümden tarama desenini ayarları yapabilir. Pattern Tarama desenini seçilmesini sağlar. Angel Tarama desenine acı verebilir. Scale Tarama desenin büyüklüğünü küçüklüğünü ayarların yapılır. Pick poits Taranacak yeri seçmek için Sekect objects Taranacak Objeler obje seçme yöntemleri kullanılarak seçilir. Inherıt properties Çizgi var olan bir tarama desenini seçmemizi sağlar. Preview Tarama desenini nasıl olacağı gösterilir. 3

4 XREF (HARICI REFERANSLAR) Xref Xclip Image Image Clip çizim dosyasına yerleştirildiğinde kaynak dosya ile arasında bir bağlantı kurulur. Kaynak dosyada bir değişiklik yapıldığında yerleştirilmiş olduğu çizim dosyasındaki görüntüde otomatik olarak yenilenir. Çizim dosyasına bağlanmış " xref " dosyasının istenmeyen bölümlerini çıkartılmasını sağlar. Aktif çizim dosyasına çeşitli formatlarda grafik görüntülerin bağlanmasını sağlar. Çizim dosyasına bağlanan grafik görüntünün belirlenen kapalı alan dışında kalan kısımlarının koparılmasını sağlar. SORGULAMA KOMUTLARI Dist List Area İşaretlenen iki nokta arasında mesafeyi ölçer. Obje seçimi yapıldığında AutoCAD yazı ekranına geçerek seçilen objelerin bilgilerini listeler. Kapalı bir alanın alan ölcüsünü bulmakta YARDIMCI KOMUTLAR Recover Purge Filters Regen Blip Redrale Hasarlı çizim dosyalarının kurtarılması için Çizim dosyasında kullanılmayan yazı stili, ölçülendirme stili, layer ve çizgi tiplerini silmek için Purge sayesinde dosyanın boyutunda da ciddi anlamda küçülme görülür. Filtreleme yöntemiyle obje seçmek için kullanılan bir komuttur. Objelerin özelliklerini okur ve onları yeniden yaratır ve görüntü veritabanını da günceller. Küçük + seklindeki işaretlerin nokta seçilen yerlerde görünmesine neden olur. Blipmode ON/OFF Durumuza göre ayarlanır. Blipmode acık olduğunda oluşan + işaretlerini ekrandan temizlemek için 3D (ÜÇ BOYUT) KOORDİNAT SİSTEMLERİ WCS (World coordinat system) Dünya koordinat sistemi UCS (User coordinat system) Kullanıcı koordinat sistemi UCS 4

5 New Save Move Prev Ortho Graphic Restore Del World Yeni koordinat sistemi oluşturmak için New'i kullanılarak oluşturulmuş yeni koordinat sistemini bir isim vererek kaydetmeye yarar. Koordinat sisteminin orjin noktasının taşınmasını sağlar. Bir önceki UCS 'yi aktif eder. AutoCAD tarafından tanımlanmış UCS'lerden birini aktif etmeye yarar. Kullanıcı tarafından oluşturulmuş UCS'lerden birinin aktif etmeye yarar. Oluşturulmuş UCS'yi silmek için Hangi UCS aktif olursa olsun Dünya Koordinat sistemine (WCS) geri döner. SURFACE (YÜZEY MODELLEME) Yüzey modelleme ile yaratılmış bir model sadece yüzeylerden olusur.bu yüzeyler modelin biçimine göre bir tür ağ örülerek yaratılır. Box 3 boyutlu tel kafes olarak yaratılmış, yüzeyi kaplanmış bir kutu yaratır. Wedge Kama yada takoz adı verilen objeler yaratır. Pyramid Piramit seklinde objelerin yaratılmasını sağlar. Cone Koni seklinde objelerin yaratılmasını sağlar. Sphere Küre seklinde objelerin yaratılmasını sağlar. Dome Bir kürenin üst yarısı seklindeki objelerin yaratılmasını sağlar. Dish Bir Kürenin alt yarısı seklindeki objelerin yaratılmasını sağlar. Torus Simit seklinde objelerin yaratılmasını sağlar. 3D Mesh Serbest şekilli alanlara ağ yüzey örülmesi için Alan M ve N değerlerine bağlı olarak girilecek vertex noktaları ile serbest şekillidir. Revolved Surface Bir objenin belirtilecek bir eksen etrafında döndürülerek yüzey yaratılması için Tabulated surface Seçilecek bir çizginin, yine seçilecek başka bir çizginin boyunca ağ çizgi oluşturulur. Ruled surface İki doğrunun arasına yüzey örmek için Edge surface Kare, dikdörtgen, yamuk seklindeki kapalı alanların ağ yüzey ile kaplanması için HIDE Gizli çizgilerin görünürlüğünü ayarlar. SOLIDS (KATI MODELLEME) Solids Box Sphere Cylinder Cone Wedge katı model oluşturmak için Solids araç çubuğu Küp veya dikdörtgen seklinde katı model oluşturur. Küre seklinde katılar yaratır. Silindir seklinde katılar yaratır. Koni seklinde katılar yaratır. Kama yada takoz seklinde katılar yaratır. 5

6 Torus Extrude Revolve Slice İnterfere Union Subrract Intersect Region Simit seklinde katıalr yaratır. İki boyutlu kapalı alanlara (Pline, Rectong, Circle) veya oluşturulmuş bölgelere (Region) yükseklik değeri girilmesini sağlayarak katı modele dönüştürür. Seçilen kapalı bir objenin bir eksen etrafında döndürülmesiyle katı model yaratır. Seçilen katının bir kesme düzlemi ile kesilmesini sağlar. Section Seçilen katının tanımlanan kesme düzleminin geçtiği yerdeki kesitinin bir bölge (region) olarak elde edilmesini salar. İki yada daha fazla sayıda kesilen katının kesişen hacimlerinden yeni katılar yaratır. Seçilen katıların birleştirerek birleşik katıya dönüştürür. Seçilecek bir katıdan daha sonra seçilecek alanların çıkartılmasını sağlar. İki yada daha fazla sayıda kesişen katının kesişen hacimlerinden yeni katılar yaratır. Diğer kısımlar silinir. Seçilen ıkı boyutlu kapalı alanların bölge haline dönüştürülmesini sağlar. RENDER Materials Materials library Modify Attach Lights Point light Distant light Spotlight Scenes Landscape Render Render Objelere malzeme atanmasını sağlar. Bu bölümden istenen malzeme seçilip import butonuna basılarak current drawing bölümüne gönderilir. Metarials listesinden seçilen malzemenin düzenlenmesi için Metarials listesinden seçilen malzeme attach butonu kullanarak istenen objeye atanabilir. Çizim dosyasına ışık kaynağı yerleştirmeyi sağlar. Ampul benzetmesi yapılabilir. Point light seçip new butonuna basılır. Light name bölümüne isim yazılıp instensity bölümünde ışık şiddeti belirlenir ve modif butonuna basılarak oluşturulan ışık kaynağı çizim dosyasına da belirtilen yere yerleştirilir. Gün ışığı yaratmak için Distant light seçilip new butonuna basılır. Light name bölümüne isim yazılır. Shadow options butonu gölgelendirme vermek istendiğinde Map size değeri 512 Seçilir ve ardından gölgelendirme yapılacak objeler secılır. Sun Angle calcutatör bölümünde güneş ışığının hangi saatte ve dünyanın neresinde ise ona göre yansıması istendiğinde Geognaphic location bölümünden europa ve city kısmından İstanbul turkey seçilir. Bu ışık kaynadığında ışık sanki bir koninin içerisinden belli bir acıyla yayılıyormuş gibi gelir. Genelde alttan aydınlatmalarda Instenty 400 verilir. Modify butonu ile ışık kaynağı yerleştirilir. Sahne oluşturulmasını sağlar. Tablodan new butonuna basıldığında listelenen ışık kaynaklarından gruplar seçilerek ve scene name bölümüne isim verilerek sahneler oluşturulur. Daha cok gece ve gündüz görüntüleri için Render işlemine geçildiğinde scene to render bölümünden oluşturulmuş sahne isimleri seçilerek renderlanır. Çeşitli insan ve ağaç figürleri yerleştirmek için Renkli üç boyutlu görüntü elde etmek için Renger type bölümünden ; temel render işlemi yaptırılır. 6

7 Photo Raytnace Yüksek kaliteli için bir grafik görüntü veya bir fotoğrafın kullanılmasını sağlar. SHADE Yaratılmıs olan üç boyutlu modellerin kenar çizgilerinin sahip oldukları renklerle yüzeylerinin boyanmasını sağlar. BAZI ÖZEL AYARLAR Tools menüsünden yapılması gereken bazı kişisel ayarlar. Tools > Options > Display[Crosshair Size] - Crosshair'i %100 kullan ki AutoCAD'de calısırken kolaylık olsun. Tools > Options > Open and Save - AutoCAD 2000 / LT2000Drawing yap. AutoCAD kendi sürümünden küçük sürümlerle kaydedilmiş dosyaları açmaz. Bu yüzden " 2000 / LT2000 Drawing " yapmalısın! Tools > Options > System[General Options] - " Single - Drawing Compatibility mode " Seçili olacak sayfa düzenini rahat sağlaya bilmek için. Tools > Options > User Preferences[Windows Standard Behavior] - Seç oradan " Shortcut meenus in drawing area " Seçeneğini kaldır kaldırmazsan Mousu her sağ tıkladığında karşına bir tablo gelecek ve komutlardan otomatik çıkmayacak taki senin karsına gelen tablodan " enter " demedikçe. KOMUTLARIN KISA YOLLARINI AYARLAMA Dosya girdikten sonra dikkatli işlem yapılmak zorundadır. Enter Kullanma. AutoCAD ilk kurulduğunda düzenlenmesi gereken yerlerden biridir. Komut kısa yollarını bu dosya içerisinden ayarlaya biliyoruz. Tools > Customize > Edit Custom Files > Program parameters (acad.pgp) Block = BL -B = -Block C = Copy CI = Circle DIM = Dimstyle TM = Mtext T = Trim 7

Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi İÇİNDEKİLER AutoCAD...10 Programın çalıştırılması...10 AutoCAD Arabirimi...10 AutoCAD penceresi...11 Çizim penceresi...13 Komut penceresi...13 Menu Browser (Menü tarayıcısı)...14 Metin penceresi (Text

Detaylı

AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI

AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI ÇĠZĠM DOSYASI OLUġTURMA: Başlat menüsünden yada masaüstünden Autocad 2007 ikonuna basarak programı çalıştırdığımızda Autocad2007 açılış gösteriminden çizim programını çalıştırırınız.

Detaylı

AutoCAD Ders Notları 2011

AutoCAD Ders Notları 2011 AutoCAD Ders Notları 2011 AutoDesk Ltd. Đsviçre şirketinin 1980'lerin başından beri programlayın çeşitli sürümleri ile geliştirdiği bir Computer Aided Design (CAD = Bilgisayar desktekli tasarım) yazılımıdır.

Detaylı

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME DİPLOMA ÇALIŞMASI Çalışmayı yapan: Taner GÖRGÜLÜ Çalışmayı yürüten: Yrd. Doç. Dr. Gülabi DEMİRDAL

Detaylı

Teknik çizimde belirli çizim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Kısaca bu araç ve gereçlerden bahsedecek olursak;

Teknik çizimde belirli çizim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Kısaca bu araç ve gereçlerden bahsedecek olursak; TEKNİK ÇİZİM ve TASARIM 1. Genel Bilgiler 1.1. Tanım: Yerbilimleri uygulamalarında teknik çizim, arazi çalışmalarında yapılan gözlemlerin veya laboratuvar çalışmaları sonucu elde edilen tanımlamaların

Detaylı

Menüden Browse kutucuğu seçilir.block seçilir ve okey tuşuna basılır.

Menüden Browse kutucuğu seçilir.block seçilir ve okey tuşuna basılır. İKİ BOYUTLU ÇİZİM DRAW MENÜSÜ KOMUTLARI Line: Çizgi çizmek için line simgesine tıklanır.ekran üzerinde bir nokta işaretlenir.mouse ile yön belirtilerek ikinci nokta belirlenir ve komuttan çıkılır. Açılı

Detaylı

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi 1 AutoCAD AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesk tarafından hazırlanan, bilgisayar destekli çizim-tasarım yazılımıdır. Gerek

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ BÖLÜMÜ AUTOCAD PAKET PROGRAMINDA İLERİ DÜZEYDE İÇ MEKÂN TASARIMI, TEKNİK ÇİZİM(NET RESİM, KESİT, DETAY) HAZIRLANMASI VE GÖRSELLEŞTİRME

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ 482BK0103 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI Ögr. Gör. Vehbi BALAK Sayfa 1 AutoCAD programını nasıl çalıştırız? Masa üstünde yandaki simge farenin sol tuşu ile çift tıklanarak veya Başlat Programlar

Detaylı

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 AUTOCAD E GİRİŞ 11 1.1.Autocad Programının Kurulumu 12 1.2.Autocad Çizim Ortamının Tanıtılması 13 1.3.Dosyalama İşlemleri 17 1.3.1Yeni Dosya Açma (NEW) 17 1.3.2 Eski Bir Çizim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

CAM (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM) EĞİTİMİ DERS NOTLARI

CAM (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM) EĞİTİMİ DERS NOTLARI CAM (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM) EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 Üretilecek bir iş parçasının CNC tezgahlarda üretiminin yapılabilmesi için parça üretim programına ihtiyaç duyulur. Program kodlarla ifade edilir.

Detaylı

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu BÖLÜM 7 7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000 de

Detaylı

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir.

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir. GİRİŞ SolidWorks yenilikçi, kullanımı kolay, Windows için hazırlanmış 3 boyutlu tasarım programıdır. SolidWorks her türlü makine, tesis, ürün tasarımında kullanıcıya Windows un kolaylıklarını kullanarak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ KATI MODELLEME ANKARA,2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

General (Genel) SYSTEM OPTIONS

General (Genel) SYSTEM OPTIONS General (Genel) SYSTEM OPTIONS Reset All: Tüm ayarları kurulum ayarlarına geri döndürür. Open Last Document(s) at start up: Program başlatıldığında son açılan dosyanın karşınıza gelmesini sağlar. Never

Detaylı

Konu 02: Çizim Komutları

Konu 02: Çizim Komutları Konu 02: Çizim Komutları Ölçülü çizim için çalışma birimini belirlemek çizime başlamadan önce yapılması gereken bir işlemdir. FORMAT menüsünden UNITS seçilerek ulaşılır. Mimari projelerde çoğunlukla yandaki

Detaylı

Önsöz. 1. Giriş 3. 1.1 Programın yüklenmesi 3 1.2 Genel Felsefe 7 1.3 Kullanıcı Rehberinin Yapısı 13 1.4 Ana Menü 15. 2.

Önsöz. 1. Giriş 3. 1.1 Programın yüklenmesi 3 1.2 Genel Felsefe 7 1.3 Kullanıcı Rehberinin Yapısı 13 1.4 Ana Menü 15. 2. IDEA IDEA Telif Hakları 4M e aittir 1991-2003 Bu kullanım kitabında açıklanan program fonksiyonları kitabın yayınlandığı andaki fonksiyonlardır. Program sürekli olarak geliştirilmekte olduğundan kullanım

Detaylı

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri BÖLÜM 09 Teknik Resim Görünüşleri Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Giriş Parçanın modellenmesinden sonra, imalat resimlerini Autodesk Inventor ile alabilirsiniz. İstenen

Detaylı

H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1

H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1 H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1 SIEMENS NX 8 TASARIM ÖZELLİKLERİ Direct Sketch Araç Çubuğunun Geliştirilmesi Taslak çizim oluşturmada büyük kolaylık sağlayan

Detaylı

BÖLÜM I CAD Bileþeni. 3 PROGRAMIN KURULMASI (Installation)...5. Önsöz... 2. Çizime Baþlamadan...

BÖLÜM I CAD Bileþeni. 3 PROGRAMIN KURULMASI (Installation)...5. Önsöz... 2. Çizime Baþlamadan... FINE-HVAC FineHVAC Telif Hakları 4M e aittir 1991-2003 Bu kullanım kitabında açıklanan program fonksiyonları kitabın yayınlandığı andaki fonksiyonlardır. Program sürekli olarak geliştirilmekte olduğundan

Detaylı

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için

MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için MAPINFO 4.0, 4.1 4.12 versiyonları için 1. BÖLÜM: İLK AÇILIŞ MapInfo çalıştırıldığında ilk önce Quick Start menüsü görüntülenir. Menüde dört seçenek vardır. - RESTORE PREVIOUS SESSION: En Son Çalışılan

Detaylı

BÖLÜM 01. Autodesk Inventor a Giriş

BÖLÜM 01. Autodesk Inventor a Giriş BÖLÜM 01 Autodesk Inventor a Giriş Autodesk Inventor 11 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Terimler Proje dosyaları (Projects) Şablon dosyası (Template file) Parça dosyası (Part file) Montaj dosyası

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları İZOMETRİK ÇİZİM İzometrik çizim;, bir cisme 30 açı ile bakıp düzlem üzerine düşen yansımasını çizme işlemidir. İzometrik çizimler düzlem üzerine çizildiğinden, nesnelerin X ve Y eksenindeki boyutlarının

Detaylı

11. FLASH 5 ÇİZİM ARAÇLARI ve GENEL ÖZELLİKLERİ

11. FLASH 5 ÇİZİM ARAÇLARI ve GENEL ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 11 11. FLASH 5 ÇİZİM ARAÇLARI ve GENEL ÖZELLİKLERİ Bu bölümde, yeni bir Flash dokümanının oluşturulması ve doküman içerisine Flash çizimlerinin yerleştirilmesi anlatılmıştır. 11.1. Yeni Bir Flash

Detaylı

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası

SURFCAM VELOCİTY. Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım. Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası SURFCAM VELOCİTY Şimdi SURFCAM i biraz tanıyalım Şekil 5. SURFCAM Ana Sayfası Tasarım Alanı: İşlenecek parçanın çizildiği ve bütün görsel olayların meydana geldiği yerdir. Noktasal Koordinatlar: SURFCAM

Detaylı

Lynn Allen den AutoCAD 2010 Kullanımına İlişkin İpuçları ve Öneriler

Lynn Allen den AutoCAD 2010 Kullanımına İlişkin İpuçları ve Öneriler Lynn Allen den AutoCAD 2010 Kullanımına İlişkin İpuçları ve Öneriler 2 Kullanıcı Arayüzü AutoCAD 2009 dan AutoCAD 2010 sürümüne geçen kullanıcılar, yeni arayüz ile kendilerini evlerinde gibi hissedecekler.

Detaylı

ARES PCB TASARIM PROGRAMI

ARES PCB TASARIM PROGRAMI D ARES PCB TASARIM PROGRAMI Baskılı devre(pcb) tasarım programı ARES e başlamadan önce PCB tasarımında dikkat edilmesi gereken aşağıdaki kurallar hatırlanmalıdır.. PCB si çıkarılacak devre için eleman

Detaylı

MULTISIM 9 DERS NOTLARI

MULTISIM 9 DERS NOTLARI MULTISIM 9 DERS NOTLARI Öğr.Gör. Yüksel Tokur - Öğr.Ercan Uygun - Öğr.Gör Fatih Tamer UYARI: Bazı menüleri derslerde görmemişseniz programın EDUCATION ve PROFESSIONAL versiyonları arasındaki farkdan dolayıdır.

Detaylı