MALİYET MUHASEBESİ II

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALİYET MUHASEBESİ II"

Transkript

1 Maliyet Muhasebesi II MALİYET MUHASEBESİ II 1. İşçilik Maliyetinin direkt ya da endirekt olarak ayrılmasında aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak kabul edilir? Üretimde kullanılıp kullanılmaması Maliyetinin mamule doğrudan yüklenebilme olanağı İşçiliğin Türü İşçiliğin Harcanma Zamanı İşçilik süresinin azlığı ya da çokluğu 2. Aşağıdakilerden hangisi malzeme maliyeti ile işçilik maliyeti arasındaki farklardan biri değildir? 3. Malzeme stoklanabilir ancak işçilik stoklanamaz Malzeme maliyetleri saf, işçilik maliyetleri ise üzerine eklemeler yapılabilen bir maliyet türüdür ( Maliyetlerin sorumluluk açısından sınıflandırılmasında malzeme maliyetleri kontrol edilebilen, işçilik maliyetleri ise kontrol edilemeyen bir maliyet türüdür. İşçilik maliyetleri etken, malzeme maliyetleri ise edilgendir Malzeme durduğu yerde bir maliyete neden olmazken, işçiler işletmede bulunduğu sürece bir maliyete neden olurlar Şahin İşletmesinin yıllık üretim kapasitesi adet A mamulü olup, işletme adet A mamulü üretmiştir. İşletme aynı faaliyet döneminde aşağıdaki maliyetlere katlanmıştır. Bu bilgilere ve Direkt Maliyet Yöntemine göre A mamulünün birim maliyeti kaç TL'dir? Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri: TL Direkt İşçilik Gideri: TL Sabit Genel Üretim Giderleri: TL Değişken Genel Üretim Giderleri: TL 12,5 TL 13 TL 13,5 TL 14 TL 14,5 TL 4. Aşağıdakilerden hangisi Sipariş Maliyet Sisteminin özelliklerinden biri değildir? Her bir mamul ya da mamul grubunun maliyetleri özel olarak hesaplanır. Genelde müşteri isteği üzerine üretim süreci başlatılır, Sipariş maliyet sisteminde maliyet dönemi siparişlerin üretimine başlandığı tarih ile üretimin tamamlandığı tarih arasında geçen süredir. İnşaat, gemi, uçak vb. mamuller üreten işletmelerde birim maliyetlerin hesaplanmasında kullanılır. ( Birim mamul maliyetinin hesaplanabilmesi için belli bir döneme ait eşdeğer üretim miktarının hesaplanması gerekir. 5. Safha maliyet sisteminin uygulanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? Üretim devamlı akış halinde olması gerekir Üretilen mamuller birbiriyle özdeş (homojen) olmalıdır ( Herhangi bir safhanın maliyetlerin hesaplanabilmesi için safhadaki mamullerin tamamının üretiminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Üretimin; gerektiğinde belli safhalara ayrılması mümkün olmalıdır. Girdi-çıktı ilişkisi kurulabilmelidir. 6. Üretimini tek safhada gerçekleştiren ABC işletmesinin Mart ayı bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem Başı Yarı Mamul: birim DBYM'ün Tamamlanma Derecesi: Direkt Malzeme: % 80 Şekillendirme: % 75 DBYM'ün Önceki Dönem Maliyetleri: Direkt Malzeme: TL, Şekillendirme: TL Dönemde Üretime Başlanan: birim Tamamlanan: birim Dönem Sonu Yarı Mamul: birim DSYM'ün Tamamlanma Derecesi: Direkt Malzeme: % 60, Şekillendirme: % 50 Mart Ayı Maliyetleri: Direkt Malzeme: TL, Şekillendirme: TL Fireler: birim, (Üretim giren birimlerin % 10'u miktarında fire normal kabul edilmektedir) Yukarıdaki bilgilere ve Ortalama maliyet yöntemine göre Üretimden Çıkan kaç birimdir? birim birim birim ( birim birim Sayfa-1

2 Maliyet Muhasebesi II 7. Üretimini tek safhada gerçekleştiren ABC işletmesinin Mart ayı bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem Başı Yarı Mamul: birim DBYM'ün Tamamlanma Derecesi: Direkt Malzeme: % 80, Şekillendirme: % 75 DBYM'ün Şubat Ayı Maliyetleri: Direkt Malzeme: TL, Şekillendirme: TL Dönemde Üretime Başlanan: birim Tamamlanan: birim Dönem Sonu Yarı Mamul: birim DSYM'ün Tamamlanma Derecesi: Direkt Malzeme: % 60, Şekillendirme: % 50 Mart Ayı Maliyetleri: Direkt Malzeme: TL, Şekillendirme: TL Yukarıdaki bilgilerden yaralanarak, İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) maliyet yöntemine göre Şekillendirme açısından eşdeğer üretim miktarı kaç birimdir? Üretimini tek safhada gerçekleştiren ABC işletmesinin Mart ayı bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem Başı Yarı Mamul: birim DBYM'ün Tamamlanma Derecesi: Direkt Malzeme: % 80, Şekillendirme: % 75 DBYM'ün Şubat Ayı Maliyetleri: Direkt Malzeme: TL, Şekillendirme: TL Dönemde Üretimine Başlanan: birim Tamamlanan: birim Dönem Sonu Yarı Mamul: birim DSYM'ün Tamamlanma Derecesi: Direkt Malzeme: % 60, Şekillendirme: % 50 Mart Ayı Maliyetleri: Direkt Malzeme: TL, Şekillendirme: TL Yukarıdaki bilgilere ve İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) maliyet yöntemine göre şekillendirme açısından eşdeğer birim maliyet kaç TL'dir? 1,5 TL 2,3 TL ( 2,7 TL 3,1 TL 3,5 TL 8. Üretimini tek safhada gerçekleştiren ABC işletmesinin Mart ayı bilgileri aşağıdaki gibidir: Dönem Başı Yarı Mamul: birim DBYM'ün Tamamlanma Derecesi: Direkt Malzeme: % 80, Şekillendirme: % 75 DBYM'ün Şubat Ayı Maliyetleri: Direkt Malzeme: TL, Şekillendirme: TL Dönemde Üretime Başlanan: birim Tamamlanan: birim Dönem Sonu Yarı Mamul: birim DSYM'ün Tamamlanma Derecesi: Direkt Malzeme: % 60, Şekillendirme: % 50 Mart Ayı Maliyetleri: Direkt Malzeme: TL, Şekillendirme: TL Yukarıdaki bilgilerden yaralanarak, İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) maliyet yöntemine Direkt Malzeme açısından eşdeğer birim maliyet kaç TL'dir? ( 1,255 TL 2,250 TL 2,500 TL 3,175 TL 3,525 TL 10. Bir üretim işletmesinde üretilen bileşik mamullere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Bileşik MALİYET: TL Yukarıdaki bilgilere ve Fiziksel Ölçüler Yöntemine göre A mamulünün birim maliyeti kaç TL'dir? ( 3,75 TL 7,5 TL 8,0 TL 8,5 TL 8,75 TL Sayfa-2

3 Maliyet Muhasebesi II 11. Bir üretim işletmesinde üretilen bileşik mamullere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: Bileşik Maliyet:2.200 TL Yukarıdaki bilgilere ve Katsayılar Yöntemine göre A mamulünün bileşik maliyet payı kaç TL'dir? TL TL TL TL ( TL 12. Bir Üretim İşletmesi belli bir döneme ait yan mamulleri TL + % 18 KDV'ne 3 ay vadeli senet karşılığı satmıştır. İşletme yan mamul satış hasılatını Diğer Gelirler olarak muhasebeleştirmektedir. Bu bilgilere göre yan mamullerin satışı ile ilgili yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 13. Bir işletmede belli bir dönemde birim mamul üretilmiş olup, bunun 100 birimi kusurlu olduğu için ek işlemden geçirilerek düzeltilmiştir. Birim maliyetler aşağıdaki gibidir: Normal Maliyetler: Direk Malzeme Maliyeti: 400 TL Direk İşçilik Maliyeti: 500 TL Genel Üretim Maliyeti: 800 TL Ek İşlem Maliyetleri: Direk İşçilik Maliyeti: 600 TL Genel Üretim Maliyeti: 900 TL Kusurlu mamuller ek işlemden geçirilerek sağlam mamule dönüştürülmektedir. Bu bilgilere göre kusurlu mamuller için katlanılan ek işlem maliyetleri toplamı kaç TL'dir? TL TL ( TL TL TL 14. Bir işletmede belli bir dönemde birim mamul üretilmiş olup, bunun 100 birimi kusurlu olduğu için ek işlemden geçirilerek düzeltilmiştir. Birim maliyetler aşağıdaki gibidir: Normal Maliyetler: Direk Malzeme Maliyeti: 400 TL Direk İşçilik Maliyeti: 500 TL Genel Üretim Maliyeti: 800 TL Ek İşlem Maliyetleri: Direk İşçilik Maliyeti: 600 TL Genel Üretim Maliyeti: 900 TL Kusurlu mamuller ek işlemden geçirilerek sağlam mamule dönüştürülmektedir. Bu bilgilere göre mamullerin ortalama birim maliyeti kaç TL'dir? TL TL TL TL TL ( Sayfa-3

4 Maliyet Muhasebesi II 15. Bir hazır giyim işletmesi belli bir dönemde adet kot pantolon üretmiştir. Yapılan incelemede adet pantolonun boyasında solma tespit edilmiş ve yeniden üretime alınarak düzeltilmesi ekonomik olmadığı için mevcut haliyle satılmasına karar verilmiştir. İşletme bozuk mamulleri Diğer Stoklar Hesabı'nda izlemektedir. Bozuk mamullerin birim maliyeti 60 TL ve birim satış fiyatı ise 60 TL+%18 KDVdir. Bozuk mamullerin tamamı peşin olarak satılmıştır. Bu bilgilere göre bozuk mamullerin satışı ile ilgili aşağıdaki muhasebe kayıtlarından hangisi doğrudur? 16. Aşağıdakilerden hangisi Fiili Maliyet Sistemi ile Standart Maliyet Sistemi arasındaki farklardan biri değildir? ( Fiili maliyet sistemi sipariş üzerine çalışan işletmelerde, standart maliyet sistemi ise kendi stokları için üretim yapan işletmelerde kullanılır. Fiili maliyetler ortaya çıkan, standart maliyetler ise ortaya çıkması gereken maliyetlerdir. Fiili maliyetler olan, standart maliyetler olması gereken maliyetlerdir. Fiili maliyetlerin tespiti için maliyete konu olan olayın gerçekleşmiş olması gerekir, standart maliyet ise ilgili olay veya işlemden önce saptanır. Fiili maliyet geçmişe, standart maliyet geleceğe yöneliktir. 17. Bir konfeksiyon fabrikasında yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? Malzeme alımının kaydı Üretimden ambara malzeme iadesinin kaydı ( Malzeme kullanımının kaydı Üretimde kullanılan malzeme maliyetinin üretime yüklenmesinin kaydı Malzeme ile ilgili farkların kaydı Sayfa-4

5 Maliyet Muhasebesi II 18. Bir iplik fabrikasının Ekim 2013 dönemine ait bazı giderleri aşağıdaki gibidir: 20. Bir üretim işletmesinde Döküm ve Montaj olmak üzere iki üretim departmanı bulunmaktadır. Dökümü yapılan parçalar Montaj Departmanına aktarılmakta ve üretim Montaj Departmanında tamamlanmaktadır. Bu bilgilere göre, Montaj departmanı yöneticisinin aylık ücreti maliyet yerleri açısından değerlendirildiğinde ne tür bir maliyettir? ( Montaj departmanı açısından direk maliyet, döküm departmanı açısından endirekt maliyet. Montaj departmanında üretilen mamuller açısından direk maliyet. Her iki departman açısından endirekt maliyet. Montaj departmanında üretilen mamuller açısından direk maliyet, döküm departmanında üretilen mamuller açısından endirekt maliyet. Her iki departman açısından direk maliyet. Bu bilgilere göre Ekim 2013 dönemine ait Genel Üretim Giderleri kaç TL'dir? TL TL ( TL TL TL 19. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir üretim işlemi sonunda ek işlemden geçirilerek eksikleri ve hataları düzeltilerek sağlam mamul haline dönüştürülen mamuller kusurlu mamuller olarak adlandırılır. Bir üretim işlemi sonunda ek işlemden geçirilerek eksikleri ve hatalarının düzeltilmesi ekonomik olmayıp oldukları gibi satılan mamuller bozuk mamuller olarak adlandırılır. Normal sınırları aşmayan fireler kontrol edilemeyen fireler olarak adlandırılır. Anormal fireler üretim maliyetine yüklenmeyip, olağandışı gider olarak kaydedilir. ( Bir üretim işlemi sonunda ortaya çıkan ve ana mamule oranla hem miktar hem de değer olarak daha az önemli olan mamuller bileşik mamuller olarak adlandırılır. Sayfa-5

6 Türk Vergi Sistemi TÜRK VERGİ SİSTEMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan vergilerden biridir? Emlak vergisi Veraset ve İntikal Vergisi ( Özel Tüketim Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi 6. Aşağıdakilerden hangisi harca tabi olan işlemlerden değildir? Yargı harçları Noter harçları Vergi yargı harçları Trafik harçları ( Tahvil harçları 2. Aşağıdakilerden hangisi emlak vergisinin taksit sayısını ve ödeme dönemlerini göstermektedir? 2/Mart ve Temmuz 1/Nisan 6/Mayıs ve Kasım ( 2/Mart, Nisan, Mayıs ve Kasım 2 / Şubat ve Ağustos 7. Katma Değer Vergisi ülkemizde hangi yıldan itibaren uygulanmaya başlanmıştır? ( Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisi tarifelerinde yer alan vergilendirme ölçütlerinden biri değildir? Yaş Taşıtın değeri Koltuk Sayısı Motor silindir hacmi Azami Kalkış Ağırlığı 8. Damga vergisi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ödenemez? Makbuz Verilmek Suretiyle Ödeme Pul Yapıştırmak Suretiyle Ödeme Basılı Damga Konulması Suretiyle Ödeme İstihkaktan Kesinti Şekliyle Ödeme Hepsi 4. Veraset ve intikal vergisinde miras yoluyla gerçekleşen intikaller için değerleme günü aşağıdakilerden hangisidir? ( Mirasın açıldığı gün Malların hukuken iktisap edildiği gün Ölümü takip eden 40. gün Beyannamenin verildiği gün İdarenin belirlediği gün 9. Gelir Vergisi Kanunu'na göre dar mükellef gerçek kişiler hangi gelirleri için vergi öderler? Yalnızca yurt dışında elde ettikleri gelirleri için Hem Türkiye'de hem de yurt dışında elde ettikleri gelirleri için ( Yalnızca Türkiye'de elde ettikleri gelirleri için Türkiye'de elde ettikleri gelirlerden yalnızca menkul sermaye iradi gelirleri için Hem yurt dışı hem de Türkiye'de elde ettikleri gelirlerden yurt dışında ödediği vergileri düştükten sonra kalan kısmı için 5. Bir kimseye annesi, babası, eşi ya da çocuklarından ivazsız mal intikali halinde uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Veraset yoluyla intikallere ilişkin oranlar uygulanır Veraset yoluyla intikallere ilişkin oranların yarısı uygulanır İvazsız intikallere ilişkin oranlar uygulanır ( İvazsız intikallere ilişkin oranların yarısı uygulanır İvazsız intikallere ilişkin en küçük oran uygulanır Sayfa-6

7 Türk Vergi Sistemi 10. I. Kamu idare ve müesseseleri II. Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden çiftçiler III. İş ortaklıkları IV. Yatırım fonu yönetenler Yukarıdakilerden hangileri vergi tevkifatı yapmaya mecburdur? Yalnız I Yalnız II Yalnız II ve III I, II ve III ( I, II, III, IV 11. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir? ( Kollektif Şirketler Anonim Şirketler Limited Şirketler Eshamlı (Paylı) Komandit Şirketler Kooperatifler 12. Katma Değer vergisi ve özel tüketim vergisi karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Katma Değer vergisi üretimden tüketime her aşamada özel tüketim vergisi tek bir aşamada alınmaktadır. Özel tüketim vergisi katma değer vergisine tabi olmayan malların tesliminde alınmaktadır. Her ikisi de tüketim üzerinden alınan dolaylı vergilerdir. KDV'nin kapsamı ÖTV'ye göre çok geniştir. KDV, istisnalar hariç bütün mal ve hizmet ifalarından alınmakta, ÖTV ise sadece ÖTV kanununa ekli listelerde belirlenmiş mallardan alınmaktadır. Katma değer vergisi yayılı muamele vergisi özelliği taşırken, Özel tüketim vergisi ise toplu muamele vergisi özelliği taşımaktadır. 13. Aşağıdakilerden hangisi gelirin bir özelliği değildir? Gelir kişiseldir Gayrisafidir Yıllıktır Elde edilmiş olmalıdır Safidir 14. Çeşitli listelerde sayılmış belli malların teslimleri dolayısıyla alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? Kurumlar Vergisi Gelir Vergisi Emlak Vergisi ( Özel Tüketim Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 15. Miras bırakının tarihinde Almanya'da ölmesi ve mirasçısının Fransa'da bulunması halinde Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesinin hangi tarihe kadar verilmesi gerekmektedir ( Banka, banker ve sigorta şirketleri tarafından 1 ay içerisinde yapılan banka ve sigorta muamelelerini ilgilendiren işlerle ilgili beyannameler hangi tarihe kadar verilir? ( İzleyen ayın 15.günü akşamına kadar İzleyen ayın 20.günü akşamına kadar İzleyen ayın 23.günü akşamına kadar izleyen ayın 26.günü akşamına kadar İzleyen ayın 24.akşamına kadar 17. Değerli Kâğıtlar Kanununda belirtilen değerli kâğıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tespiti Değerli Kâğıtlar Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılmaktadır? Bakanlar Kurulu Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İçişleri Bakanlığı ( Maliye Bakanlığı Noterler 18. Aşağıdakilerin hangisinde verginin fiili mükellefi ve kanuni mükellefi ayrı ayrı kişilerdir? Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Gelir Vergisi Motorlu Taşıtlar Vergisi Emlak Vergisi Sayfa-7

8 Türk Vergi Sistemi 19. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıtlar vergisinin mükellefidir? Taşıtı fiilen kullanan kişi Taşıtı satan bayii ( Adlarınamotorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş bulunangerçek ve tüzel kişiler Taşıtı kiralayan kişi Hiçbiri 20. Emlak vergisinde tarh(tahakkuk) zamanaşımı ne zaman başlar? Verginin normal vadesini takip eden yıldan itibaren Emlak vergisinde zamanaşımı uygulanmaz. Vergilendirme dönemini takip eden takvim yılından itibaren ( Bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihten itibaren Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını takip eden yıldan itibaren Sayfa-8

9 Tutundurma TUTUNDURMA 1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin temel öğelerinden birisi değildir? ( Pazar Ürün Fiyat Dağıtım Tutundurma 2. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tutundurma karmasının seçimini etkileyen faktörlerdendir? I: Pazarın Niteliği II: Mamulün niteliği III: İşletmedeki personel sayısı Sadece I Sadece II ( I ve II I ve III I, II ve III 3. "Hizmetlerin veya fikirlerin, geniş kitlelere duyurulması ve benimsetilmesi amacıyla, bir ücret karşılığında, kişisel olmayan bir biçimde sunulması" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Duyurum Propaganda Doğrudan pazarlama ( Reklam Satış geliştirme 4. Ülkenin her yerinde bulunan bir ürün için, bölge ayırımı yapmadan, ülke bazındaki hedef kitleye ulaşmak için yapılan reklama ne ad verilir? Ürün reklamı Yerel reklam ( Ulusal reklam Bölgesel reklam Öncü reklam 5. Aşağıdakilerden hangisi reklâmın belli başlı özelliklerinden birisi değildir? Geniş kitleye yöneliktir. Standart ve tekrarlanabilmektedir. Bir bedel ödenerek yapılır. Anlamlı ve etkili biçimde sunulabilmektedir. ( Kişiseldir ve çift yönlü iletişim imkânı verir. 6. Belli bir markayı değil de ilk defa pazara sunulan yeni bir mal fikrini veya bir mal grubunu tanıtma ve benimsetme, birincil talep yaratma amacı ile yapılan reklâm aşağıdakilerden hangisidir? Rekabet edici reklam Kurumsal reklam Özel reklam Hatırlatıcı reklam ( Öncü reklam 7. Tutundurma karmasının en eski unsuru hangisidir? Reklam Satış geliştirme ( Kişisel satış Halkla ilişkiler Doğrudan pazarlama 8. "Satışı başarmayı, sadece para için değil, kişisel tatmin ve başarı ölçüsü olarak görmeyi, başarma azmine sahip olmayı ifade eden" satışçı özelliğine ne denir? Duygu ortaklığı Benlik dürtüsü(ego drive) Sempati (sympathy) Empati (empathy) Subjektiflik 9. Etkili bir kişisel satı sürecinin son aşamasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder? ( Satış sonrası ilişkiler Araştırma Sunuş Satış kapama İtirazları giderme 10. Aşağıdakilerden hangisi, bir temel eğitim programında satışçılara verilmesi gereken temel bilgilerden olamaz? İşletme ve mamullerle ilgili bilgiler Müşterilerle ilgili bilgiler ( Etkili propaganda teknikleri ile ilgili bilgiler Etkili satış teknikleriyle ilgili bilgiler Rakiplerle ilgili bilgiler Sayfa-9

10 Tutundurma 11. Sipariş almayan, mevcut ve potansiyel alıcılara iyi niyet ziyareti yaparak bilgi veren, işletmeye karşı olumlu ve iyi duygular yaratma amacı güden satışçı türü aşağıdakilerden hangisidir? Hizmet satışı yapan yaratıcı satışçı Şoför satışçı ( Misyoner satışçı Tezgâhtar satışçı Satış mühendisi veya teknik danışman satışçı 15. Bir işletmenin veya örgütün toplumda kendisiyle ilgili çeşitli çıkar gruplarıyla iyi ilişkiler geliştirme ve topluma yararlı faaliyetleri konusunda bilgi vererek bu ilişkileri sürdürme çabalarına ne denir? Satış geliştirme Halkla ilişkiler İletişim Doğrudan pazarlama Reklam 12. Aşağıdakilerden hangisi, satış geliştirmenin zayıf yönlerinden biri değildir? Satış geliştirme çalışmaları, tek başlarına istenen başarıyı sağlayamazlar. Satış geliştirme çalışmaları ancak, uzun dönem için planlandıklarında yararlı olabilirler. Satış geliştirme uygulamalarının aynen tekrar edilmeleri oldukça zordur. Aşırı ölçüde kullanılırsa, malın değeri ve fiyatının uygunluğu konusunda şüphe uyandırır Bazı satış geliştirme etkinlikleri tüketicilerde, popüler bir ürün olmadığı, ürünün çok miktarda stoklandığı ya da kalitesiz olduğu kanısını uyandırabilir , bireylerin, kurumların ya da grupların; ikna, inandırma ve tanıtma tekniklerini kullanarak, hedef alınan karar vericilerin kararlarını etkilemeyi amaçlayan girişimleridir. Bu kapsamda, karar vericileri etkilemek için mektup yazma, imza toplama gibi yollarla ikna etmeye ve kamuoyu oluşturmaya yönelinir. Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Sponsorluk Propaganda Tanıtma (Duyurum) Kurumsal reklam ( Lobicilik 13. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri, hedef alınan kitle bakımından satış geliştirme türlerindendir? I: Tüketicilere yönelik satış geliştirme uygulamaları II: Personele yönelik satış geliştirme uygulamaları III: Aracılara yönelik satış geliştirme uygulamaları Sadece I Sadece II I ve II ( I ve III I, II ve III 14. Aşağıdakilerden hangisi, satış geliştirmenin (satış tutundurmanın) amaçlarından biri değildir? ( Satış noktalarındaki müşteri yoğunluğunu azaltmak Yeni müşterileri çekmek Yeni ürünleri tanıtmak ve satışlarını geliştirmek Satışlardaki dalgalanmaları ortadan kaldırmak Stok maliyetlerinin bir kısmını aracılara devretmek 17. Aşağıdakilerden hangisi, bir tanıtma (duyurum) türü değildir? Basın bültenleri Konuşmalar Özel haber ( Kurum içi yayınlar Basın toplantıları 18. Herhangi bir yerde ölçülebilir bir cevabı (tepkiyi) ya da ticari işlemi gerçekleştirmek için, bir veya daha fazla reklam aracını kullanan interaktif bir pazarlama sistemine denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur? Ticari reklamcılık Kurumsal reklamcılık Pazarlama halkla ilişkileri ( Doğrudan pazarlama Satış geliştirme Sayfa-10

11 Tutundurma 19. Aşağıdakilerden hangisi, internette pazarlamanın sakıncalarından biri değildir? ( Yüksek maliyet Güvenlik sorunu Sınırlı sayıda müşteriye ulaşabilme Etik sorunlar İnternet kullanıcılarının demografik ve psikografik özelliklerinin genel nüfus ortalamasından farklı olması 20. Aşağıdakilerden hangisi, bir doğrudan pazarlama çeşidi değildir? Katalogla pazarlama Sponsorluk Doğrudan cevaplı tv pazarlaması Doğrudan posta ile pazarlama Telefonla pazarlama(telepazarlama) Sayfa-11

12 Finans Yönetimi II FİNANS YÖNETİMİ II 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( Cari rasyo=dv/kvb...nakit rasyo=dv-kvb.. Likit rasyo=dv.dur.v.. Cari rasyo=kvb-uvborçlar Hiçbiri 2. x işletmesine ait bir bilançoda aktiflerin toplamı 6000 tl dir. Gelir tablosundan alınan verilere göre satışların toplamı 2750 tl dir,satıştan indirimlar ise 250 tl dir. Satılan malın maliyeti ise 2000 tl dir. İşletmenin aktif devir hızını bulunuz? ,55 ( 0,41 0,30 6. Bir bankaya altı aylık vadeli olarak % 40 faizle 2 yıl süreyle yatırılan ve 2. Yılın sonunda TL'ye ulaşan para miktarı kaç TL'dir tl tl tl ( tl tl 7. A işletmesinin x. Yılına ait bilançosunda dönen varlıklar toplamı 3000 tl dir Duran varlıklar 5000 tl dir kısa vadeli borçlar 500 tl ve uzun vadeli borçlar 400 tl dir işletmenin net işletme sermayesini bulunuz? 1500tl 2000tl ( 2500tl 4500tl 1000tl 3. Bir işletmenin bankaya 6 ay sonra ödenmesi gereken TL borcu bulunmaktadır. Yıllık faiz oranı % 54 olduğuna göre, işletme borcunu bugün ödemek isterse bankaya kaç TL ödeme yapmalıdır? ( Nominal faiz oranının %11,25 ve enflasyon oranının %7,24 olduğu bir ekonomide reel faiz oranı yaklaşık olarak yüzde kaçtır? 1,374 0,374 ( 3,74 37,74 Hiçbiri 4. Sağlıklı bir trend analizi yapabilmek için aşağıdaki kalemler arasındaki eğilim öncelikle yorumlanmalıdır. ( satışlarla alacaklar arasındaki eğilim.. uzun vadeli borçlarla kısa vadeli borçlar arasındaki eğilim.. pasifle aktif arasındaki eğilim ticari borçlarla diğer borçlar arasındaki eğilim. hiçbiri 9. Bir yatırımcı, basit faiz hesabıyla, TL'yi bir bankaya yıllık %10 faizle yatırdığında, yıl sonunda lira faiz elde ettiğine göre kaç dönem faizde kalmıştır? ( 2,5 3,5 4,5 6,5 2, ay vadeli TL nominal değerli bir senedin % 40 iskonto oranıyla ve dış iskonto yöntemine göre kırdırılması durumunda peşin değeri kaç TL olur? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.? Net işletme sermayesi=dönen varlıklar-duran varlıklardır. Net işletme sermayesi=duran varlıklar+dönen varlıklardır. ( Net işl.serm=dönen varlıklar-kısa vadeli borçlardır. Net işletme sermayesi=ticari borçlar-diğer borçlardır. Hiçbiri Sayfa-12

13 Finans Yönetimi II 11. Bir devlet tahvilinin nominal faizi % 50, o yıl ekonomide beklenen enflasyon oranı da % 46 olduğuna göre yatırımcının reel getiri oranı ne olacaktır? %3.4 % 5 ( % 2.74 %2 % Bir işletme TL'lik bir krediyi 3 ayda bir eşit taksitlerle geri ödeyecektir. 3 aylık faiz oranı % 18 olduğuna göre eşit taksit tutarları ne olur.? ( Bir işletmenin 10 ay sonra ödenmesi gereken borcu için her ay sonunda bankaya TL yatırması gerekmektedir. Bu işletmenin 10 ay sonunda biriken parası, diğer bir ifade ile borcu ne kadardır? Aylık faiz oranı % 8'dir. ( Aşağıdakilerden hangisi analiz sonucunda karşılaşılabilecek sorunlardan biri değildir.? Varlık yapısındaki çarpıklık Sermaye yapısındaki çarpıklık Hammadde yetersizliği Öz sermaye yetersizliği ( Ortaklık yapısı 13. Bir işletme almış olduğu TL'lik krediyi 4 ay sonra başlamak üzere 18 ayda eşit taksitlerle geri ödeyecektir. Aylık vade farkı % 4 olduğuna göre eşit taksitler ne olacaktır? ( Devamlı olarak yılda TL kar payı ödemesi taahhüt edilen bir imtiyazlı hisse senedinin değeri ne olur. Piyasa faiz oranı % 40 ( Bugün bir bankaya üç ay vadeli olarak, yatırılan bir mevduat karşılığında 2 yıl sonunda hesapta 5.6 milyon TL birikmiş olduğu görüldü. Üç aylık faiz oranı % 10 olduğuna göre acaba hangi miktarda mevduat yatırılmıştır? ( Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur? ( Du pont kontrol analizinde esas aktif devir hızı ile net kar marjının çarpımı sonuçları esastır Net kar marjı aktif devir hızı/satışlardır. Aktif; dönen varlıklar ve kısa vadeli borçlardan oluşur. Pasif ve Aktif eşit olmayabilirler. Hiçbiri 15. Devre faiz oranı % 6 iken, 5 yıl boyunca her dönem sonunda alınacak 1 milyon TL'nin bugünkü değeri ne olacaktır?.. (000tl) ( yıllık nominal faiz oranı % 60 ve altı ayda bir faizlendirme yapılıyorsa (altı aylık vadeli hesap açtırılması gibi) yıllık efektif faiz oranı ne olur? ( % 69 %79 %54 %67 % 90 Sayfa-13

14 Sosyal Politika SOSYAL POLİTİKA 1. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal politikanın temel belirleyici özelliklerinden biri değildir? Devlet kaynakları ile gerçekleştirilmesi Kamusal bir faaliyet olması Hukuk normlarına uygunluğu Çağdaş bir faaliyet olması ( Katılımın isteğe bağlı olması 6. Hangisi sanayi öncesi dönemin sosyal amaçlı faaliyet gösteren kurumlarından biri değildir? Vakıflar Esnaf dayanışma sandıkları Özel sigorta kurumları Aile kurumu ( Hiçbiri 2. Hangisi sosyal politikanın geniş anlamda ekonomik ve sosyal problemlerini çözmeyi konu edindiği gruba dahil değildir? Köylüler İşverenler Esnaf Engelliler Yaşlıları 7. Sanayi devriminin yaşandığı dönemde hangi iktisadi görüş egemendi? ( Liberalizm Devletçilik Anarşizm Korumacılık Refah sağlayıcı devletçilik 3. Dar anlamda sosyal politika aşağıdaki hangi grubun ek ve sosyal problemlerini çözmeyi konu edinmiştir? Engelliler Çiftçiler ( Ücretli çalışanlar İrat sahipleri Kimsesizler 8. Karl Marx'a göre yoksulluğu doğuran sömürü nasıl sona erecektir? Kendiliğinden Uzlaşma yoluyla ( Sosyalist düzene geçilmeyle Demokratik yoldan Sömürü sona ermeyecek 4. Endüstri İlişkileri disiplini sosyal politikanın hangi alanını inceler? Yoksulluğu Yabancılaşmayı Emek faktörünü Hizmetleri ( İşçi işveren ve devlet ilişkileri 9. Sanayi devrimi sonrasında liberal devlet hangi nitelikte devlete dönüştü? ( Müdahaleci devlete Despot devlete Demokratik devlete Liberal devlete Hiçbiri 5. İnsan kaynakları disiplini sosyal politikanın hangi alanını inceler? İşçi işveren ve devletin birbiriyle ilişkilerini Yoksulluğu Takip edilecek kamusal politikaları ( İşletmedeki işgücü kaynağını Hizmetleri yüzyılda sosyal politikaya önemli katkıyı sağlayan uluslararası kuruluş hangisidir? NATO CENTO ( ILO Dünya sağlık örgütü Hiçbiri Sayfa-14

15 Sosyal Politika 11. İnsani kalkınma raporlarını hangi kurum yayınlamaktadır? ILO İslam işbirliği teşkilatı Nato Balkan işbirliği teşkilatı ( Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 16. Türkiye'de sosyal devlet niteliği ilk defa hangi anayasada yer almıştır? Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İnsani kalkınma raporları hakkında hangi ifade yanlıştır? ( Kalkınma yalnızca maddi göstergelerle ölçülen bir durumdur. Demokrasi insani kalkınmanın önemli bir unsurudur. İnsan hakları insani kalkınmanın önemli bir unsurudur. Bebek ölümlerinin önlenmesi insani kalkınmanın önemli bir unsurudur. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta etkinliği insani kalkınmanın önemli bir unsurudur. 13. Temel hak ve özgürlükler kaçıncı kuşak haklar olarak kabul edilmektedir? Dördüncü kuşak İkinci kuşak Üçüncü kuşak ( Birinci kuşak Hiçbiri 14. SSK, Emekli sandığı ve Bağ-Kur hangi sosyal güvenlik kurumu çatısı altında birleştirilmiştir? İş-Kur Ticaret bakanlığı Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı Tarım kredi kooperatifleri ( Sosyal güvenlik kurumu (SGK) döneminde Türkiye'de nasıl bir ekonomik ve sosyal politika izlenmiştir? Liberal Planlı Devletçi ( İthal ikameci Hiçbiri 17. Türkiye'de sendikal faaliyetler hangi tarihte serbest olmuştur? ( Türkiye'de toplu sözleşme düzeni hangi tarihte başlamıştır? ( Türkiye'de memur sendikacılığı ikinci defa hangi tarihte başlamıştır? ( sonrasında Türkiye'de nasıl bir sanayileşme politikası izlenmeye başlanmıştır? Kapalı devletçi Dışa açık Planlı Karma Hiçbiri Sayfa-15

16 Sosyal Politika Sayfa-16

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME (KOBİ) VERGİLENDİRME REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S201 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY

Detaylı

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? YS 2100-9. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ KURMA VE GELİŞTİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ KURMA VE GELİŞTİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ KURMA VE GELİŞTİRME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DİPNOT 1 - ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 1.1. Genel Bilgi Escort Computer Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Şirket) iştigal konusu bilgisayar, bilgisayar yazıcıları, her türlü elektronik

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 111. Aşağıdaki fayda fonksiyonlarından hangisi x ve y mallarının tam ikame mallar olduğu durumu gösterir? A) U= x + y B) U= x y 12 12 2 2 C) U= x y D) U= x + y E) U= min{ x,y} TCZB TK

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye

Önsöz. Bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen EY uzmanlarına destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla, EY Türkiye Vergi Rehberi 2014 Önsöz Anayasa mızın 73. maddesinde, vergileme ile ilgili temel hükümlere yer verilmiştir. Anılan maddede, herkesin, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle

Detaylı

42)Finanse edilme(para bulma) kurallarının, finansal sorunların sadece bir bölümü ile ilgili olduğunun belirtilmesi neyi ifade eder?

42)Finanse edilme(para bulma) kurallarının, finansal sorunların sadece bir bölümü ile ilgili olduğunun belirtilmesi neyi ifade eder? II.2.SORULAR 1) Yatırım analizlerinde kullanılan başlıca oranlar hangileridir? 2) Bu tür oranlar yardımıyla bir işletme hakkında değer yargısında bulunmak ne oranda mümkündür? 3) Bu oranlar, işletme karşılaştırmalarında

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ocak 2013 DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU& A. MURAT YILDIZ- YMM 1 ÖNSÖZ: Meslek mensupları olarak oldukça hareketli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı