ABC FIRMASI XYZ IS TANIMLAMA RAPORU Türkiye Ana Distribütörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABC FIRMASI XYZ IS TANIMLAMA RAPORU 19.10.2009. Türkiye Ana Distribütörü"

Transkript

1 TriMetrix Sistem Tüm Yanıtlayanlar Ayrıntılı İş Raporu ABC FIRMASI XYZ IS TANIMLAMA RAPORU Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari Ertugrul Sitesi No.133 Kat.5 Daire Besiktas ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) / +90 (212) Copyright Target Training International, Ltd.

2 GİRİŞ İşin kendisi konuşabilse idi, üstün başarı için ihtiyacı olan bilgiyi, teknik becerileri, insan becerilerini, davranışları ve kültürü açıkça tanımlayabilirdi. Söz konusu olan işin özel gereksinimleri ile ilgili önyargısız girdileriniz, Trimetrix iş kıyaslama sürecinde kullanılmıştır. Bölüm 1 den Bölüm 3 ün sonuna kadar olan kısımda 37 ayrı alanı analiz eden bir değerlendirme raporu ortaya çıkmıştır. Her bir alan ile ilgili detaylı bilgi Bölüm 4 ten Bölüm 6 nın sonuna kadar sunulmaktadır. Bölüm 7 den Bölüm 9 un sonuna kadar olan kısımda ise her bir alana ait önerilen mülakat soruları yer almaktadır. Son olarak, Bölüm 10 bütün alanların birleşik sıralamasını içerir. BÖLÜM 1: İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLER HİYERARŞİSİ (23 ALAN) Bu bölüm işin talep ettiği 23 ana yeteneği sunar ve bu özel iş için önemlerini sayıya döker. Her bir işin kendine özgü yetenek sıralaması vardır. Bu sıralama, farklı işlerde üstün performans için gereken farklı seviyelerdeki yetenekleri yansıtır. BÖLÜM 2: ÖDÜLLER/KÜLTÜREL HİYERARŞİ (6 ALAN) Bu bölüm kendi motivasyon kaynaklarını tanımlayan işin ödüllerini/kültürünü açıkça belirtir. Bu bölüm bu işin niçin ve ne çeşit bir ortamda başarılı sonuç elde edeceğini açıklığa kavuşturur. BÖLÜM 3: DAVRANIŞSAL HİYERARŞİ (8 ALAN) Bu bölümde iş için istenen davranışsal özellikler yer almaktadır. Sıralama yükseldikçe önemi artan davranışsal özellikler sayesinde iş yüksek performans ve az stresle yapılacaktır. Bölüm 1 den Bölüm 3 ün sonuna kadar elde edilen sonuçlar (yukarıda), işe uygulanabilirliğinin ve öneminin seviyesini yansıtan bir cetvel üzerinde sıralanırlar. Sıralamalar, üstün performans elde etmek ve kurumunuza maksimum değeri katabilmek için bu görevde neyin gerekli olduğunu gösterir. Copyright Target Training International, Ltd. 1

3 GİRİŞ BÖLÜM 4: İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN AÇIKLAMALARI Bu bölüm üstün performans için gereken yetenekleri (insan becerilerini) anlamaya yardımcı olacaktır. İşin gereklerini anlamak için en üstte bulunan yedi yeteneğin her birinin açıklamalarını dikkatle okuyun. BÖLÜM 5: ÖDÜLLER/KÜLTÜR AÇIKLAMALARI Bu bölüm, her kurumdaki her işin kendi kültürü olduğu gerçeğinden hareketle oluşturulmuştur. Her hangi bir işin kültürü, üstün performansı nasıl ödüllendirdiği ile tanımlanır. BÖLÜM 6: DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ AÇIKLAMALARI Bu bölüm işin gerektirdiği davranışsal özellikleri açıklar. BÖLÜM 7: YETKİNLİK MÜLAKATI SORULARI Bu bölüm, özellikle işin talep ettiği yetenek ile ilgili önerilen mülakat sorularını içerir. BÖLÜM 8: ÖDÜLLER/KÜLTÜR MÜLAKAT SORULARI Bu bölüm özellikle işin ödüllendirdikleri/kültürü için önerilen mülakat sorularını içerir. BÖLÜM 9: DAVRANIŞSAL MÜLAKAT SORULARI Bu bölüm özellikle iş için gerekli olan davranışsal özelliklere ait önerilen mülakat sorularını içerir. BÖLÜM 10: BİRLEŞİK SIRALAMALAR Bu son bölüm yanıt veren herkesin bireysel katkılarını detaylandırır ve İşin Talep Ettiği Yetenekler, Ödüller/Kültür ve Davranışlar'daki nihai birleşik sıralamaları (bütün yanıt veren kişilerin ortalamalarını) gösterir. Copyright Target Training International, Ltd. 2

4 Bölüm 1 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLER HİYERARŞİSİ İnsanların yaptığı bütün işler insanların sahip olduğu belirli yetenekleri gerektirir. Raporun bu bölümü, söz konusu iş için hangi yeteneklerin en önemli olduğunu belirtmek için yanıt veren kişilerin birleşik sonuçlarını gösterir. Bütün yanıt verenlerin girdilerinin ortalaması alınmıştır. (Yanıt verenlerin bireysel girdilerinin ayrıntıları daha sonraki İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLER BİRLEŞİMİ bölümünde listelenmektedir.) Aşağıdaki grafik en önemliden aşağıya doğru sıralanmıştır. 1. ÖZYÖNETİM: Tahsis edilen süre içinde istenilen sonuçları elde etmek için görevleri öncelik sırasına koyma ve tamamlama yeteneği. 2. PROBLEM ÇÖZME: Çözüm/çözümleri formüle etmek için bir problemin kilit unsurlarını saptama yeteneği. 3. KİŞİSEL SORUMLULUK: Kişisel eylemlerinin sonuçları ile ilgili sorumluluk alma kapasitesi. 4. DİRENÇLİ OLMA: Zorlu durumlarla karşılaştığında hızla üstesinden gelme yeteneği. 5. HEDEFE ULAŞMA: Engellere ve koşullara bakılmaksızın ulaşılabilir hedefler saptama, takip etme ve bunlara ulaşma yeteneği. 6. SONUÇ ODAKLILIK: İşleri tamamlamak ve sonuçları elde etmek için gerekli eylemleri belirleme yeteneği. 7. KENDİ KENDİNE HAREKETE GEÇME: Dışarıdan bir uyarı olmaksızın harekete geçme ve bunu sürdürme yeteneği. 8.8 Ö 8.4 Ö 8.3 Ö 8.2 Ö 8.1 Ö 8.1 Ö 8.0 Ö Aşağıdaki skala raporun tamamında kullanılır = İŞ İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL = BİRAZ ÖNEMLİ = ÖNEMLİ 10 = ÇOK ÖNEMLİ Copyright Target Training International, Ltd. 3

5 Bölüm 1 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLER HİYERARŞİSİ 8. MÜŞTERİ ODAKLILIK: Müşteri memnuniyetine adanmışlık. 9. KİŞİLERARASI İLİŞKİLER: Başkaları ile olumlu etkileşim kurma yeteneği. 10. TAKIM ÇALIŞMASI: Hedeflere ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapma yeteneği. 11. SÜREKLİ ÖĞRENME: Yeni fikirleri, yöntemleri ve teknolojileri öğrenme ve uygulama yönünde kişisel sorumluluk alma ve harekete geçme yeteneği. 12. PLANLAMA VE ORGANİZASYON: Sistemlerin, prosedürlerin veya sonuçların uygulanmasını sağlayan faaliyetler için bir süreç oluşturma yeteneği. 13. DİPLOMATİK VE ADİL OLMA: Kişisel önyargı ve inançlarına bakmasızın başkalarına adil davranma yeteneği. 14. ÇATIŞMA YÖNETİMİ: Farklı görüşleri yapıcı olarak çözümleme yeteneği. 15. KARAR VERME: Karar vermek için bir durumun içyüzünü iyice kavramak üzere, durumun tüm yönlerini analiz etme yeteneği. 16. ESNEKLİK: En az kişisel direnme ile değişikliklere uyum gösterebilme yeteneği. 7.9 Ö 7.8 Ö 7.8 Ö 7.8 Ö 7.4 BÖ 7.4 BÖ 7.3 BÖ 7.2 BÖ 7.2 BÖ Copyright Target Training International, Ltd. 4

6 Bölüm 1 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLER HİYERARŞİSİ 17. KAVRAMSAL DÜŞÜNME: Varsayımsal durumların veya soyut kavramların iç yüzlerini kavramak için analiz etme yeteneği. 18. BAŞKALARINI GELİŞTİRME: Başkalarının yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunma yeteneği. 19. TARAFSIZ DİNLEME: Farklı görüşleri önyargısız dinleme yeteneği. 20. BAŞKALARINI ETKİLEME: Başkalarının eylemlerini, kararlarını, görüşlerini veya düşüncelerini kişisel olarak etkileme yeteneği. 21. BAŞKALARINA LİDERLİK ETME: Bir düzen yaratırken veya yönlendirme yaparken, insanların hedeflerinin üstesinden gelmeleri için organize olmalarını sağlama ve onları motive etme yeteneği. 22. BAŞKALARI İÇİN SORUMLULUK ALMA: Başkalarının eylemlerinin sonuçlarının sorumluluğunu üstlenme yeteneği. 23. EMPATİ: Başkalarının duygu ve tutumlarını algılama ve anlama kapasitesi. 7.1 BÖ 7.0 BÖ 6.8 BÖ 6.6 BÖ 6.5 BÖ 6.3 BÖ 5.4 BÖ Copyright Target Training International, Ltd. 5

7 Bölüm 2 ÖDÜLLER/KÜLTÜREL HİYERARŞİ Bu bölüm belirli bir işin ödül/kültür sistemini tanımlar. Kişinin tutkusunu, bu tutkuyu ödüllendiren bir iş ile eşleştirme her zaman performansı arttırır. Aşağıdaki grafikler görevin gerektirdiği en yüksek ödül/kültür seviyesinden en düşük seviyeye doğru azalan bir sıralama ile verilmektedir. 1. FAYDA ODAKLI 2. KURAMSAL 3. BİREYCİ 4. GELENEKSEL 5. ESTETİK 6. SOSYAL Copyright Target Training International, Ltd. 6

8 Bölüm 3 DAVRANIŞSAL HİYERARŞİ Bu bölüm söz konusu pozisyon için istenen davranışsal özelliklerin anlaşılması için görsellik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdaki grafikler işin gerektirdiği en yüksek değerdeki davranışsal özelliklerden en düşük değerli olanlara doğru azalan bir sıralama ile verilmektedir. Bu puan ne kadar yüksekse, stresi azaltma ve üstün iş performansı için gereken davranışsal özellikler o kadar önemlidir. 1. ORGANİZE OLMA VE PLANLI ÇALISMA 2. REKABETÇİLİK 3. VERİLERİ ANALİZ ETME 4. ACİLİYET HİSSİ 5. SIK DEĞİŞİM 6. İNSAN ODAKLILIK 7. ÇOK YÖNLÜLÜK 8. BAŞKALARI İLE SIK ETKİLEŞİM WE: (57) Copyright Target Training International, Ltd. 7

9 Bölüm 4 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN AÇIKLAMALARI Bu bölüm işin üstün performans için talep ettiği yetenekleri daha iyi anlamanızı sağlar. Açıklamalar, en yüksek sıradaki yedi yetenek için verilmiştir. İş hakkında derinlemesine bilgi elde etmek için her birini okuyun. Bu bilgi belirlenecek her hangi bir kişiye uygulanacak koçluk ve diğer gelişim faaliyetlerinde kullanmak amacıyla tasarlanmıştır. 1. ÖZYÖNETİM: Tahsis edilen süre içinde istenilen sonuçları elde etmek için görevleri öncelik sırasına koyma ve tamamlama yeteneği. İş hedeflerini organize ve etkin bir şekilde takip eder. Faaliyetleri, iş sorumluluklarını yerine getirmek üzere gerektiği şekilde öncelik sırasına koyar. Hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyet seviyesini doğrudan denetleme olmaksızın sürdürür. Belirli bir süre içinde işi yüksek kalitede tamamlamak için, iş akışındaki aksamaları ve zaman kayıplarını asgariye indirir. 2. PROBLEM ÇÖZME: Çözüm/çözümleri formüle etmek için bir problemin kilit unsurlarını saptama yeteneği. Bir problem ile ilgili bütün verileri analiz eder. Netliği sağlamak için karmaşık konuları daha basit parçalara böler. Belirli sorunları çözmek için mevcut en iyi seçenekleri seçer. Uygun çözümleri uygulamak için ilgili bütün kaynaklara başvurur. 3. KİŞİSEL SORUMLULUK: Kişisel eylemlerinin sonuçları ile ilgili sorumluluk alma kapasitesi. Bireysel davranışlarının sonuçları için bireysel sorumluluk kabul eder. Başkalarını gereksiz suçlamaktan kaçınır. Kişisel kararlarının başarısına veya başarısızlığına bakmaksızın hedeflere bağlılığını sürdürür. Geçmişteki başarısızlıklardan öğrenmiş olduğu kişisel dersleri, gelecekte başarıya ulaşmak için ilerlemekte kullanır. 4. DİRENÇLİ OLMA: Zorlu durumlarla karşılaştığında hızla üstesinden gelme yeteneği. Zor ve olumsuz koşullar altında dahi amaçlara doğru ilerlemeye devam eder. Eleştirilerin ve itirazların üstesinden tarafsız olarak gelir. Kendisinden kaynaklanan aksilik ve terslikleri hızla telafi eder. Öngörülmeyen engelleri gereksiz gecikmelere sebep olmadan ortadan kaldırır. Copyright Target Training International, Ltd. 8

10 Bölüm 4 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN AÇIKLAMALARI 5. HEDEFE ULAŞMA: Engellere ve koşullara bakılmaksızın ulaşılabilir hedefler saptama, takip etme ve bunlara ulaşma yeteneği. Uygun, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler saptar. Belirli iş hedeflerine ulaşmak için gerekli planları ve kritik noktalarını tanımlar ve uygular. Gereksiz gecikme olmaksızın hedefler doğrultusunda faaliyetleri başlatır. Engellere veya olumsuz koşullara bakmaksızın amaçlarını yerine getirmek için hedefe odaklıdır. 6. SONUÇ ODAKLILIK: İşleri tamamlamak ve sonuçları elde etmek için gerekli eylemleri belirleme yeteneği. Hedeflere odaklanmayı sürdürür. Hedeflere başarı ile ulaşmak için potansiyel engelleri belirler ve ortadan kaldırmak üzere harekete geçer. İstenilen sonuçları üretmek için eksiksiz ve etkin planlar uygular ve uygun kaynaklara başvurur. Sonuçlara ulaşmak için bütün taahhütlerini başından sonuna kadar tamamlar 7. KENDİ KENDİNE HAREKETE GEÇME: Dışarıdan bir uyarı olmaksızın harekete geçme ve bunu sürdürme yeteneği. İş hedeflerine ulaşmak için uygun faaliyetleri başlatır. Başkalarından bağımsız olarak projelerini tamamlar ve istenen sonuçları elde eder. Gereken faaliyetlere odaklanabilmesi için denetlenmesine gerek yoktur. Dışardan yönlendirilmeksizin ve isteyerek iş fırsatlarını saptar ve izler. Copyright Target Training International, Ltd. 9

11 Bölüm 5 ÖDÜLLER/KÜLTÜR AÇIKLAMALARI 1. FAYDA ODAKLI Pratik olarak işin üstesinden gelmeye, sonuçlara ve yaptıkları zaman, kaynak ve enerji yatırımlarının sonuçlarına ve kazançlarına değer verenleri ödüllendirir. 2. KURAMSAL Bilgiye sırf bilgi olduğu için değer verenleri, sürekli öğrenenleri ve entellektüel gelişimine devam edenleri ödüllendirir. 3. BİREYCİ Kabul görmeye, özgürlüğe ve kendilerini ve başkalarını kontrol etmeye değer verenleri ödüllendirir. Copyright Target Training International, Ltd. 10

12 Bölüm 6 DAVRANIŞSAL AÇIKLAMALAR 1. ORGANİZE OLMA VE PLANLI ÇALISMA İşin başarısı sistemlere ve prosedürlere bağlıdır. İşin başarı ile yürütülmesi doğru bir şekilde yapılmayı gerektiren faaliyetlerin, görevlerin ve projelerin dikkatle düzenlenmesine bağlıdır. İşin esas unsurları kayıt tutma ve planlamadır. 2. REKABETÇİLİK İş sürekli olarak kazanmanın kritik olduğu talepkar bir ortam içinde bulunmaktadır. İş; kararlılık, cesaret, girişkenlik ve yüksek rekabet durumlarında kazanma isteği talep etmektedir. 3. VERİLERİ ANALİZ ETME İş, çok sayıda ayrıntı ile uğraşmayı gerektirir. İş, karar vermeden önce ayrıntıların, verilerin ve gerçeklerin analiz edilmesini ve sorgulanmasını gerektirir. Karar vermek için önemli olan verilerin, gerektiğinde yeniden incelenmesi için, eksiksiz bir şekilde korunmasını gerektirir. Copyright Target Training International, Ltd. 11

13 Bölüm 7 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN SORULARI Aşağıdakiler en yüksek yedi yeteneğin her biri için önerilen mülakat sorularıdır. Bunları daha işe özgü sorular haline getirmek için kılavuz olarak kullanın. Bir kez liste tamamlanınca, bütün adayların aynı soruları yanıtlamasını sağlayın. 1. ÖZYÖNETİM: Tahsis edilen süre içinde istenilen sonuçları elde etmek için görevleri öncelik sırasına koyma ve tamamlama yeteneği. Bana başlangıcından sonuna kadar organize etmekten sorumlu olduğunuz özel bir proje örneği verir misiniz? İşi nasıl yaptınız? Ortaya çıkmış olan değişiklerle nasıl uğraştınız? Projenin yolunda gitmesini nasıl sağladınız? Kesin sonuç ne oldu? Bu deneyimden ne öğrendiniz? Hiç planlamış olduğunuz her işi yapamamış olduğunuz bir günle karşılaştınız mı? Bunun üstesinden nasıl geldiniz? (Eğer pozisyon bazen fazla mesai yapılmasını gerektirirse, adaya bu gerekliliği yerine getirebilip, getiremeyeceğini sorun). Kendinizi zamanını iyi yöneten biri olarak kabul eder misiniz? Kullandığınız planlama sistemini ve bunu nasıl kullandığınızı benimle paylaşır mısınız? Hepimizin işle, kişisel veya aileye ayırdığımız zamanları dengelememizin gerektiği durumlar olmuştur. Bana yaşamınızda her iki alanda da yapılacak pek çok şeyinizin olduğu bir örnek verip, zamanınızı nasıl öncelik sırasına koyduğunuzu anlatır mısınız? Günlük olarak organize olmak için ne kadar zaman harcarsınız? Bunu ne zaman yaparsınız? Bu alışkanlığın sonuçlarınız üzerindeki etkisinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Faaliyet ve sonuçlar arasındaki fark nedir? Kişisel olarak bu farkı nasıl tanımlarsınız? 2. PROBLEM ÇÖZME: Çözüm/çözümleri formüle etmek için bir problemin kilit unsurlarını saptama yeteneği. Bana işte çözmüş olduğunuz zor bir problem örneği verip, bunu çözmek için ne yaptığınızı anlatır mısınız? Kariyerinizde size en büyük tatmin duygusu veren hangi problemi çözmüştünüz? Bana işte çözememiş olduğunuz bir problem örneği verir misiniz? Ne yaptınız? Bana karmaşık veya zor bir probleme nasıl yaklaştığınıza dair bir örnek verir misiniz? Bir proje veya problem üzerinde çalışırken kaynakları ve verileri nasıl tanımlar ve bunları düzenlemeyi nasıl yaparsınız? Zor veya karmaşık bir mesele ile karşı karşıya geldiğinizde doğru tutum ve beklenti ile kendinizi nasıl hazırlarsınız? Copyright Target Training International, Ltd. 12

14 Bölüm 7 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN SORULARI 3. KİŞİSEL SORUMLULUK: Kişisel eylemlerinin sonuçları ile ilgili sorumluluk alma kapasitesi. Bir hata yaptığınızda, bunu diğerlerine itraf etmenizin gerekli olduğu bir duruma örnek verir misiniz? Bunu nasıl başardınız? Başkalarının bir hata veya yanlış yapmış olduğu ve onların eylemlerinin suçunu üstlenmek durumunda kaldığınız bir duruma örnek verir misiniz? Bunu yapmak size nasıl hissettirdi? Şimdiye kadar vermiş olduğunuz en kötü iş kararı nedir? Bunu en kötü yapan nedir? Bu kararı verirken şimdiki bilgilerinize sahip olsaydınız, bu durum söz konusu kararı vermekten kaçınmanıza yardım eder miydi? Bir hata yapmaktan öğrenmiş olduğunuz bir derse ait bir örnek verir misiniz? İlerleyebilmek için farklı olarak ne yaptınız? Tanıdığınız birinin, kişisel eylemlerinin feci sonuçlara yol açtığı bir duruma örnek verir misiniz? Bu kişi olanlardan ne derece sorumludur? Kendisine ne tavsiye edebilirsiniz? Bir hatanın suçunu üstlendiği için sizde en çok hayranlık uyandırmış tarihi karakter kimdir? Suçu üstlenmesi bu kişiye ne yaptı? 4. DİRENÇLİ OLMA: Zorlu durumlarla karşılaştığında hızla üstesinden gelme yeteneği. Başkalarından büyük miktarda kişisel eleştiri aldığınız bir zamanı benimle paylaşır mısınız? Bunun üstesinden nasıl gelmiştiriniz? Bu eleştirirlere karşı pozisyonunuzu düzelttiniz veya değiştirdiniz mi? Aklınıza gelen bir fikirden vazgeçmek zorunda kaldığınız bir duruma örnek verir misiniz? Nasıl kendinize geldiniz? İşte karşılaştığınız belirli bir engelden bahseder misiniz? Bu engeli aşmanız ne kadar zaman aldı? Yöneticinizden olumsuz bir geribildirim aldığınız bir durumu anlatır mısınız? Bunun doğru ve haklı olduğunu hissettiniz mi? Söz konusu geribildirimi aldıktan sonra nasıl harekete geçtiniz? Katlanarak artan olumsuzluk ve eleştiriler karşısında inisiyatifi almak durumunda kaldığınız bir duruma örnek verir misiniz? Bunu aşmak için tam olarak nasıl hareket ettiniz? Kendinizi esnek bir kişi olarak kabul eder misiniz? Şu ana kadar tanımış olduğunuz en esnek kişi kimdir? Söz konusu kişi ile esneklik konusunda karşılaştırdığınızda, kendinizi nereye koyarsınız? Copyright Target Training International, Ltd. 13

15 Bölüm 7 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN SORULARI 5. HEDEFE ULAŞMA: Engellere ve koşullara bakılmaksızın ulaşılabilir hedefler saptama, takip etme ve bunlara ulaşma yeteneği. Şimdiye kadar üzerinde çalışmış olduğunuz en karmaşık projeyi anlatır mısınız? Bu proje için eylem adımlarını ve kilometre taşlarını nasıl saptadınız? Size göre projenin en zor kısmı ne idi? Benimle kendi kariyeriniz için geçmişte saptamış olduğunuz 5 hedefi paylaşır mısınız? Kaç tanesini başardınız? Bunları başarılı şekilde tamamlamanızın nedenleri neler olmuştur? Tamamlamamış olduklarınız için ne dersiniz? Bana bir şeye başlamadan evvel işi ağırdan aldığınız bir zamanla ilgili örnek verir misiniz? İşe nasıl başladınız? Bu hedef veya projeyi tamamladınız mı? Yaşamınızda başarmış olmanın sizi en çok tatmin ettiği bir şey var mı? Bu nedir? Başarmak ne kadar zordu? Yaşamınızda sizi en çok hüsrana uğratan başaramamış veya tamamlayamamış olduğunuz şey nedir? Niçin tamamlayamadınız? Nasıl tamamlayabilirdiniz? Bana çabalarınızı tek bir hedefte odaklamayı gerçekten başarabildiğiniz bir zamanla ilgili örnek verir misiniz? Bunu nasıl yapabildiniz? 6. SONUÇ ODAKLILIK: İşleri tamamlamak ve sonuçları elde etmek için gerekli eylemleri belirleme yeteneği. Bana dikkatinizde hiçbir dağılma ve kesinti olmadan üzerinde çok uzun bir süre çalışmış olduğunuzu kabul ettiğiniz bir duruma örnek verir misiniz? Bunu yaparken, en çok neden hoşlanmadınız? Tamamlamakta ne kadar başarılı oldunuz? Üzerinde ne kadar süre çalıştınız? Bir kimsenin size vermiş olduğu taahhüdü yerine getirmediği bir zamanla ilgili örnek verir misiniz? Bunun hakkında ne yaptınız? Çevrenizde bulunan başka insanların işlerini üstlenmelerini, taahhütlerini yerine getirmelerini nasıl sağlarsınız? Yaptığınızdan nasıl emin olursunuz? Bana tamamlamış olduğunuz bir proje ve sonucuna ait bir örnek verir misiniz? Projenin tamamlanmasında en önemli ve gerekli kısım neydi? Halen üzerinde çalıştığınız bir şey için geliştirmiş olduğunuz bir planı anlatır mısınız? Bu planın en temel unsurları, üstesinden gelinmediği takdirde planın çalışmayacağı şeyler nelerdir? Sonlandırılması gereken tarihi kaçırmış olduğunuz bir durumu bana anlatır mısınız? Sonuçları neler oldu? Bir daha sonlandırma tarihi belli bir durumla karşılaştığınızda farklı olarak ne yaptınız? Üzerinde çalıştığınız bir projenin sonuçlarının hiç parlak olmadığı oldu mu? Sonuçların çok parlak dan daha kötü olmasına ne neden oldu? Bu nasıl oldu? Copyright Target Training International, Ltd. 14

16 Bölüm 7 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN SORULARI 7. KENDİ KENDİNE HAREKETE GEÇME: Dışarıdan bir uyarı olmaksızın harekete geçme ve bunu sürdürme yeteneği. Kendinizi en iyi hissettiğiniz zaman günün hangi saatlerine denk gelir? Faaliyetlerinizi en verimli zamanınız çevresinde nasıl organize edersiniz? Şimdiye kadar tanımış olduğunuz en agresif, bir işe kendiliğinden başlayan kişiyi anlatır mısınız? Bu kişide en çok size ilham veren şey nedir? En az ilham veren nedir? Sizi teşvik eden çok fazla dış etken olmamasına rağmen bir şeyin olmasını sağladığınız bir duruma örnek verir misiniz? Atanmış olduğunuz yeni bir göreve, fazla yönlendirme yapılmadığı takdirde nasıl yaklaşırsınız? Proaktif olduğunuz bir durumu anlatır mısınız? Reaktif olduğunuz bir durumu anlatır mısınız? Sonuçlar nasıl farklılık gösterdi? Referans kontrolümüzün bir parçası olarak, eski yöneticiniz ile temas kuracağız. Bir işe kendiliğinden başlayan bir kimse olarak kapasiteniz hakkında o bize ne anlatacaktır? Eski yöneticinizin bu konudaki görüşünü örneklemek için hangi örneği vereceğini düşünürsünüz? Copyright Target Training International, Ltd. 15

17 Bölüm 8 ÖDÜLLER/KÜLTÜR SORULARI Aşağıda önerilen mülakat sorularını okuyun. Bu sorular işin ödüllendirdiklerini/kültür ortamını ilgilendimektedir. Soruları daha işe özgü hale getirin ve bütün adaylara aynı soruları sorun. 1. FAYDA ODAKLI Sizin için çok para kazanmak ne kadar önemlidir? Çok para dan neyi kastediyorsunuz? Mali olarak 5 yıl sonra nerede olmak istersiniz? 10 yıl sonra nerede olmak istersiniz? Niçin? İş seçimlerinizde büyük bir gelir kazanmanın rolü nedir? Bir işte kalmanızda bunun rolü nedir? Kendinizi sonuca yönelik, pratik düşünen bir kişi olarak mı kabul edersiniz yoksa daha teorik ve felsefi misiniz? Neden böyle söylüyorsunuz? 2. KURAMSAL Hangisi daha önemlidir, eylem mi yoksa bilgi mi? Kendinizi bir alanda uzman olarak kabul eder misiniz? Ne konuda uzmansınız? Bu bilgiyi nasıl kazandınız, nasıl bir yol izlediniz? Bana birşeyler öğrenirken, özellikle hoşunuza giden veya zevk aldığınız şeyin ne olduğunu anlatır mısınız? Hangi mevzu veya konulardan zevk alırsınız? Halen hakkında çok az şey bildiğiniz bir konuya veya mevzuya hakim olmak için gereken zamanı, enerjiyi, çabayı ayırmakta ne kadar rahatsınız? Çok az ilginiz olan bir konu için ne dersiniz? 3. BİREYCİ Bir durumu kontrol ediyor olmanız iş tatmininizde nasıl bir rol oynar? Kendi kaderinizi kontrol etmek sizin için ne kadar önemlidir? Bağımsızlık sizin için ne kadar önemlidir? Güç ne kadar önemlidir? Başkalarını etkileme ne kadar önemlidir? Bunların hiçbirine sahip değilseniz, bir işten tatmin seviyeniz ne olurdu? Başkalarından talimat almakta ne kadar iyisiniz? Bu ne kadar hoşunuza gidiyor? Başkalarını harekete geçmeleri için nasıl etkilersiniz? Bana bir grup insanı aksiyona geçirmiş olduğunuz somut, gerçek-dünyadan bir örnek verir misiniz ve bunu tam olarak nasıl yaptığınızı anlatır mısınız? Copyright Target Training International, Ltd. 16

18 Bölüm 9 DAVRANIŞSAL SORULAR Aşağıdaki önerilen mülakat sorularını okuyun. Bu sorular işi yerine getirmek için en çok istenen davranışsal özelliklerle ilgilidir. Soruları daha işe özgü hale getirin ve bütün adaylara aynı soruları sorun. 1. ORGANİZE OLMA VE PLANLI ÇALISMA Ne kadar sistematiksiniz? Bana faaliyetleri, görevleri ve projeleri nasıl organize ettiğinizi anlatır mısınız? Organize olmayı sürdürmek için kullandığınız sisteminizi açıklar mısınız? Tekrarlayan görevlerle karşılaştığınızda ne kadar etkin olursunuz? Bana özenli kayıt ve sistematik planlama gerektiren işlerinizi anlatır mısınız? İşi ve bu işteki memnuniyet seviyenizi tanımlar mısınız? Başarı seviyeniz neydi? 2. REKABETÇİLİK Kendinize ve başkalarına karşı ne kadar talepkarsınız? Bazen çok talepkar olduğunuzu düşünür müsünüz? Bana talepkar olmanın hedefe ulaşmaya yardım ettiği bir iş durumu örneği verir misiniz? Bu durum başka problemlere yol açtı mı? Hiç başkaları sizi agresif olarak tanımladı mı? Ya da fazla sıkıştıran biri olarak? Niçin? Sizin için kazanmak ne kadar önemlidir? Kazanmayı nasıl tanımlarsınız? Bana kaybedeceğinizi hissetttiğiniz bir durum örneği verir misiniz? Ne hissettiniz? Bu durumla nasıl başa çıktınız? 3. VERİLERİ ANALİZ ETME Kullanmak ve hatırlamak için ayrıntıları nasıl organize edersiniz? Hangi sistemi kullanırsınız? Hiç ayrıntılara özensiz, dikkatsiz olduğunuzu düşündünüz mü? Neden böyle söylüyorsunuz? Bir sistemin gerçeklerinin, ayrıntılarının ve unsurların doğru olmasını sağlamak için şimdiye kadar harcamış olduğunuz en uzun süre nedir? Sistem ne idi? Nerede idi? Bana anlatır mısınız? Copyright Target Training International, Ltd. 17

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

Ahmet Denemeoğlu. Danışman ABC Firması 8.2.2009. Türkiye Ana Distribütörü

Ahmet Denemeoğlu. Danışman ABC Firması 8.2.2009. Türkiye Ana Distribütörü TriMetrix Sistem 3.0 Ayrıntılı Kişisel Yetenek Raporu "Başkalarını tanıyan kişi, bilgilidir. Kendisini tanıyan kişi, bilgedir." --Lao Tse Ahmet Denemeoğlu Danışman ABC Firması 8.2.2009 Türkiye Ana Distribütörü

Detaylı

TriMetrix HD. Ahmet Deneme. TriMetrix. Danışman

TriMetrix HD. Ahmet Deneme. TriMetrix. Danışman TriMetrix TriMetrix HD HD Danışman 7.8.13 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212) 258 7624

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Kalite Geliştirme ve İzleme Birimi TARİH : / /20 NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU YÖNETİCİLER İÇİN YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU Performans Değerlendirme Kriterleri * Çok (1) (2) Orta (3) İyi (4) Çok İyi (5) Değerlendirici MESLEKİ YETERLİLİK 1.İş Bilgisi (Yaptığı işe

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com

Bir şey değişir, herşey değişir. KOÇLUK HİZMETLERİMİZ.! Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com KOÇLUK HİZMETLERİMİZ Hizmet Kataloğu / MART www.martgeldi.com Gelişim Koçluğu Gelişim Koçluğu, bireyin isteği doğrultusunda, mevcut durumundan arzu ettiği duruma gerçekçi hedeflerle ulaşmasını sağlayan

Detaylı

Çatışma Yönetimi ve Çözüm Rehberi

Çatışma Yönetimi ve Çözüm Rehberi Çatışma Yönetimi ve Çözüm Rehberi Copyright 2017 Dale Carnegie & Associates, Inc. 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York 11788. All rights reserved. 1 Çatışma Yönetimi ve Çözüm Rehberi Bu yönergeleri izleyerek,

Detaylı

S E Ç İ M G E L İ Ş İ M L İ D E R L İ K H O G A N G E L İ Ş İ M K A R İ Y E R KARİYER YÖNETİMİNDE GELİŞİM ÖNERİLERİ. Rapor: Jane Doe ID: HB290793

S E Ç İ M G E L İ Ş İ M L İ D E R L İ K H O G A N G E L İ Ş İ M K A R İ Y E R KARİYER YÖNETİMİNDE GELİŞİM ÖNERİLERİ. Rapor: Jane Doe ID: HB290793 S E Ç İ M G E L İ Ş İ M L İ D E R L İ K H O G A N G E L İ Ş İ M K A R İ Y E R KARİYER YÖNETİMİNDE GELİŞİM ÖNERİLERİ Rapor: Jane Doe ID: HB290793 Tarih Ağustos 13, 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S M E N

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI?

Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Dale Carnegie Akademi nin Liderlik Klavuzu: ÇALIŞANLARINIZ MOTİVE OLUYORLAR MI? Çalışanlarınızı farklı şekilde motive etmeyi ve işyerinde coşkuyu, motivasyonu ve bağlılığı nasıl artıracağınızı öğrenin.

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR

SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ İ İ İ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR İ ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki

Detaylı

2011$ Çocuklu'Yaşam'Merkezi'' İlkiz&Özcan&Sönmez&

2011$ Çocuklu'Yaşam'Merkezi'' İlkiz&Özcan&Sönmez& Çocuklu'Yaşam'Merkezi'' İlkiz&Özcan&Sönmez& 2011$ Sahip&olduğunuz&ebeveynlik&değerlerinize&uygun,&size&özgü& koçluk& alın,& hayalini& kurduğunuz& mutlu& aile& hayatının& tadına&çıkarın&&& $ ÇOCUKLU$YAŞAM$MERKEZİ$

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0700000 : Pratik : 0 Kredi : ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook.

BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR. twitter.com/baltasbilgievi Facebook. BALTAŞ-EKSEN KİŞİYİ TANIMAK SEÇME VE YERLEŞTİRMEDE UYGULAMALAR VE BAKİR ALANLAR GÖRÜŞME GENEL YETENEK KULLANILAN YÖNTEMLER KİŞİLİK REFERANS YETKİNLİK TESTLERİ DEĞERLENDİ RME MERKEZİ 2 GÖRÜŞME Sonraki adımların

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

Yönetim Dilemmaları TM

Yönetim Dilemmaları TM Yönetim Dilemmaları TM için Değerlendirici Raporu ASLI KUBAN Değerlendirme tarihi: 6 Ağustos 215 Perşembe Karşılaştırma grubu: Norm 1 - Yöneticiler (Tüm Düzeyler) GizlilikAnlaşması Bu rapor gizlidir. Raporun

Detaylı

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5-Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2017 ÖNSÖZ 5-Element Eğitim ve Danışmanlık olarak, kişisel performans gelişim eğitimlerindeki temel amaç, kurumların taleplerine göre eğitim programlarını

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

Prof. Dr. Münevver ÇETİN

Prof. Dr. Münevver ÇETİN Prof. Dr. Münevver ÇETİN LİDERLİKLE İLGİLİ TANIMLAR Yönetim bilimcilerin üzerinde çok durdukları kavramlardan biri de liderliktir. Warren Bennis in belirttiği gibi, liderlik, üzerinde çok durulan, yazılan

Detaylı

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu

Sedona. Nisan 2013 Eğitim Kataloğu Nisan 2013 Eğitim Kataloğu 8 Nisan 2013 Sedona, yazılım firmalarına ve büyük çaplı organizasyonların bilişim departmanlarına organizasyonel yapılanma, yöneticilik, takım çalışması ve kalite süreçleri alanlarında

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ

TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ-PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ-TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ BECERĠLER BĠLGĠ BĠLGĠ BECERĠLER TÜRKĠYE YÜKSEKÖĞRETĠM YETERLĠLĠKLER ÇERÇEVESĠ--TEMEL ALAN YETERLĠLĠKLERĠ ĠLĠġKĠSĠ (Mimarlık ve Yapı) 1. İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı

Detaylı

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi

Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi GOLEMAN Moleküler Yaklaşım: Liderlik Tarzlarının İklimin İtici Kuvvetleri Üzerindeki Etkisi Araştırmamızda her liderlik tarzının işyerindeki iklimin, yani çalışma ortamının altı itici kuvvetini nasıl etkilediğini

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

V IP. Professional Security Company

V IP. Professional Security Company V IP Professional Security Company Değerli Müşterimiz; G ünümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan

Detaylı

12K Çizgi Ötesi Liderlik Modeli. Analiz Raporu

12K Çizgi Ötesi Liderlik Modeli. Analiz Raporu Analiz Raporu Örnek Lider, 13.04.2017 Tüm telif hakları InoTec Teknoloji ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. ye aittir. 12K Çizgi Ötesi Liderlik Modeli İçindekiler Sayfa. 1... 12K... Çizgi..... Ötesi....

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici

En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici En İyi Yönetici, En Kötü Yönetici Bu çalışma kâğıdını şimdiye kadar çalıştığınız en iyi ve en kötü yöneticilerin özelliklerini değerlendirmek için tek başınıza veya bir grupla birlikte kullanın. Nasıl

Detaylı

Sayfa 1 / 6 D.I.S.C. Kişilik Envanteri Detay Profili ( 1/4 ) Doğal Karakter Profili Ortama Uyarlanmış Karakter Profili Yanıtların Tutarlılığı : %81 Myers Briggs Faktörleri : ESTP Stres Seviyesi Yüksek

Detaylı

http://kariyer.ieu.edu.tr

http://kariyer.ieu.edu.tr ÖZGEÇMİŞİ ANLAMAK Öncelikle özgeçmişin nedir ve ne işe yarar açıklığa kavuşturalım. Özgeçmiş kim olduğunuzu, eğitim ve deneyimlerinizi içeren iyi sunulmuş bir özettir. Özgeçmişin tek amacı bir staja veya

Detaylı

MÜLAKAT BECERİLERİ. Hazırlayan: İK Uzm.Seda MUMLU

MÜLAKAT BECERİLERİ. Hazırlayan: İK Uzm.Seda MUMLU MÜLAKAT BECERİLERİ Hazırlayan: İK Uzm.Seda MUMLU İçindekiler MÜLAKAT MÜLAKAT ÇEŞİTLERİ MÜLAKAT ÖNCESİ HAZIRLIK MÜLAKATTA NELER YAPILMALI/YAPILMAMALI MÜLAKAT SORULARI Mülakat Hakkında Mülakat ; Sınırlı

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

BEYİN GÜCÜNÜ KULLANARAK ZAMANI YÖNETMEK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

BEYİN GÜCÜNÜ KULLANARAK ZAMANI YÖNETMEK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Geri getirilmesi olanaksız tek şey zamandır. Bazı insanlar zamanı planlı kullanırken, bazıları da cömertçe harcar. Zaman, öncelikler doğrultusunda kullanılırsa kontrol altına alınabilir. Önceliklerin belirlenmesi,

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ UYGULAMA Sıra No :GMKA/Yönerge/19 Revizyon No : 2 Tarih : 30/01/2012 USUL VE ESASLARI 1. Amaç Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı nda (GMKA)

Detaylı

DavranIŞ OdaklI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ. Huriye Kumral Kimya Y. Mühendisi

DavranIŞ OdaklI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ. Huriye Kumral Kimya Y. Mühendisi DavranIŞ OdaklI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ Huriye Kumral Kimya Y. Mühendisi Eğitim İçeriği ve Detayları KONU BAŞLIKLARI 1. Neden davranış odaklı iş güvenliği yönetimi gereklidir? 2. ABC yaklaşımı 3. Davranış

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders No : 0010090001 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Etik Karar Alma Modeli

Etik Karar Alma Modeli General Dynamics'te, neredeyse her gün iş etiğiyle ilgili kararlarla karşı karşıya geliyoruz. Bunların birçoğu çok açık ve çözüm için fazla düşünmek gerekmiyor: doğal bir tepki olarak doğru olanı yapıyoruz.

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

OPERASYONEL LİDERLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM

OPERASYONEL LİDERLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM OPERASYONEL LİDERLİK BECERİLERİMİ GELİŞTİRİYORUM Programın İş Sonuçlarına Faydaları: Birinci kademe yöneticilerden, hem takımın bir üyesi hem de takımın yöneticisi olarak, Bir yandan istenen sonuçları

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ENTEGRE DERSLER-1 Ders No : 0130040006 Teorik : 34 Pratik : 0 Kredi : 34 ECTS : 52 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk

Yönetimde Koçluk ve Mentorluk Yönetimde Koçluk ve Mentorluk AYMED Toplantısı 28 Nisan 2010, Marmara Yelken Kulübü Erenköy/Kadıköy-İstanbul Navitas Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri www.navitas-tr.com Tel. 0212 319 77 05 Eğitim

Detaylı

THOMAS KİŞİLİK ENVANTERİ

THOMAS KİŞİLİK ENVANTERİ THOMAS KİŞİLİK ENVANTERİ Ceki Benalkabes / Satış Direktörü Thomas Türkiye 1.KONU İŞE ALIM SÜRECİ SORU Kişilik envanterleri gerekli mi? SORU Kişilik envanterleri gerekli mi? Yanıt evet et ise neden? SORU

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı

Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Liderler Forumu: Yeni Liderlik Arayışı Ari Sihvola HAUS Finnish Institute of Public Management Kamuda Liderlik Paradigmasında Değişikliğin Gerekçelerine İlişkin Tez Kurallara dayalı yönetimden performans

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Tekrar ve Hatırlatma Dersi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin Anlatımı Üçüncü Aşama: Gelecek bölüm anahtar

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat 2015 1 İnsan Kaynakları nın ajandasında neler var? Hiyerarşik yapıdan

Detaylı

GELECEK KARİYER ADIMINIZI BELİRLEMEK

GELECEK KARİYER ADIMINIZI BELİRLEMEK GELECEK KARİYER ADIMINIZI BELİRLEMEK İş aramaya karar verdiniz. İş başvurularına başlamadan önce 3 şey hakkında net olmanız önemli: İdeal işinize kavuşmak; bu 3 faktörün birbiriyle örtüştüğü durumda mümkün.

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI

EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI EKİP ÇALIŞMALARI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Çeşitli konularda uzman elemanlardan oluşan ve farklı fonksiyon alanlarını temsil edenlerin oluşturduğu ekip türü aşağıdakilerden hangisidir? Çapraz

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012

PROJE YÖNETİMİ. Halil AGAH Antalya, 2012 PROJE YÖNETİMİ Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK Proje Nedir? Yönetim Nedir? Proje Yönetimi ve Unsurları Proje Başarısı Proje Yönetiminin Kalitesi 06.11.2012 2 Proje Nedir? Belli bir süre içinde ve belli

Detaylı

Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği.

Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği. Yayın Tarihi : Eylül 2017 MindMomentum by Selim Geçit Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği. i DÖKÜMANIN AMACI Çalışan sayısı arttıkça karmaşıklaşan yönetsel

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.ORG.2014/1098-18093 Rekabette İnovasyon İçin Liderlik Ankara, 09/09/2014 SİRKÜLER ( G-2014) Sayın Üyemiz, Genel Sekreterliğimiz bünyesinde düzenlenen Kişisel Gelişim

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ. 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ

GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ. 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNiN YÖNETİMİ 2. Bölüm YÖNETİM ve YÖNETİCİ Yönetimde Etkinlik İçin Stratejik Yönetim Günümüz Yöneticilerinin Çalışma Alanları Yöneticilerin Görevleri, Rolleri ve Görev Boyutları Yönetici

Detaylı

YETKİNLİK KILAVUZU 2014

YETKİNLİK KILAVUZU 2014 YETKİNLİK KILAVUZU 2014 Önsöz Bu kılavuz, Koç Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafınsan idari çalışanlara yönelik bir kaynakça niteliğinde hazırlanmıştır. Ana amacı, Üniversite nin belirlenen

Detaylı

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ

BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BPO A.Ş. YETKİNLİK MODELİ BAHADIR MAZAK BPO OTOMOTİV A.Ş. GELİŞİM SORUMLUSU MAYIS-2013 YETKİNLİK Yetkinlik; belirli bir alanda ki görev ve sorumlulukları yerine getirebilme kabiliyetidir Yetkinlikler;

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I

MENTORLUK. Dr. Riza KADILAR / Özlem Balkan M E N T İ B U L U Ş M A S I MENTORLUK MENTORLUK için Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı Bilgili ve deneyimli bir kişinin, bilge liğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için onun hizmetine

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler

212 Derece Hakkında. Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz. Neden 212 Derece? Koçlukta Temel Aldığımız İlkeler Tanıtım Kataloğu Koçluk Modelimiz ve Koçluk İlkelerimiz 212 Derece Hakkında Akademimiz Can Deniz Timur tarafından profesyonel koçluk ve kişisel gelişim programları vermek üzere 2014 yılında Ankara da kuruldu.

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk 16.02.2012 İŞ te Koçluk Yönetimin bana değer verdiğini hissetmiyorum.

Detaylı

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ Çalışma becerileri zaman kullanımı, algılama, bilgiyi düzenleme, motive olma ve sorumluluk alma gibi geniş davranış alanı ve tutumları içerir. Okul başarısı, doğuştan sahip

Detaylı

Hareket Planlarının Hazırlanması

Hareket Planlarının Hazırlanması Hareket Planlarının Hazırlanması Temel Hareket Planlarının Gözden Geçirilmesi Restoran yöneticiliği olan önceki görevinizden dolayı, hareket planları geliştirme konusuna aşinasınız. Ancak, burada bir hareket

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Hogan Kişilik Ölçümü

Hogan Kişilik Ölçümü SEÇİM GELİŞİM LİDERLİK Hogan Kişilik Ölçümü Genel Değerlendirme Rehberi KIŞILIK BILIMI GİRİŞ Hogan Kişilik Ölçümü () iş performansı tahminlerinde de kullanılan bir normal kişilik ölçeğidir. çalışan seçimi,

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları

Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları Proje Yönetimi (AVM424) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Yönetimi AVM424 Seçmeli 3 0 0 5 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

2. GÜN : Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Vaka : İstihdam ve Ekonomi Bakanlığında Değer Uygulaması

2. GÜN : Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Vaka : İstihdam ve Ekonomi Bakanlığında Değer Uygulaması 2. GÜN : Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Vaka : İstihdam ve Ekonomi Bakanlığında Değer Uygulaması Tapio Laamanen 11 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığının Stratejik Başlama Noktaları Temel

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Performans Yönetimi. Selda Bağlan

Performans Yönetimi. Selda Bağlan Performans Yönetimi Selda Bağlan Selda Bağlan Kimdir? Satış Deneyimi İK ya geçiş Şirketler (Deneyim) Son iş yeri Yöneticilik süreçleri Diğer sorumluluklar Misyon İK Süreçleri Seçme ve yerleştirme Oryantasyan

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

ETKILI SUNUM SıRLARı

ETKILI SUNUM SıRLARı ETKILI SUNUM SıRLARı Temel Hazırlıklar Başarılı bir sunum yaptığınız hazırlığa bağlıdır. Bu bölümde etkili bir sunum yapmak için gereken sağlam zemini nasıl kuracağınız anlatılıyor. Bu zemin yaratıcı düşünmeyi,

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı