ABC FIRMASI XYZ IS TANIMLAMA RAPORU Türkiye Ana Distribütörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABC FIRMASI XYZ IS TANIMLAMA RAPORU 19.10.2009. Türkiye Ana Distribütörü"

Transkript

1 TriMetrix Sistem Tüm Yanıtlayanlar Ayrıntılı İş Raporu ABC FIRMASI XYZ IS TANIMLAMA RAPORU Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari Ertugrul Sitesi No.133 Kat.5 Daire Besiktas ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) / +90 (212) Copyright Target Training International, Ltd.

2 GİRİŞ İşin kendisi konuşabilse idi, üstün başarı için ihtiyacı olan bilgiyi, teknik becerileri, insan becerilerini, davranışları ve kültürü açıkça tanımlayabilirdi. Söz konusu olan işin özel gereksinimleri ile ilgili önyargısız girdileriniz, Trimetrix iş kıyaslama sürecinde kullanılmıştır. Bölüm 1 den Bölüm 3 ün sonuna kadar olan kısımda 37 ayrı alanı analiz eden bir değerlendirme raporu ortaya çıkmıştır. Her bir alan ile ilgili detaylı bilgi Bölüm 4 ten Bölüm 6 nın sonuna kadar sunulmaktadır. Bölüm 7 den Bölüm 9 un sonuna kadar olan kısımda ise her bir alana ait önerilen mülakat soruları yer almaktadır. Son olarak, Bölüm 10 bütün alanların birleşik sıralamasını içerir. BÖLÜM 1: İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLER HİYERARŞİSİ (23 ALAN) Bu bölüm işin talep ettiği 23 ana yeteneği sunar ve bu özel iş için önemlerini sayıya döker. Her bir işin kendine özgü yetenek sıralaması vardır. Bu sıralama, farklı işlerde üstün performans için gereken farklı seviyelerdeki yetenekleri yansıtır. BÖLÜM 2: ÖDÜLLER/KÜLTÜREL HİYERARŞİ (6 ALAN) Bu bölüm kendi motivasyon kaynaklarını tanımlayan işin ödüllerini/kültürünü açıkça belirtir. Bu bölüm bu işin niçin ve ne çeşit bir ortamda başarılı sonuç elde edeceğini açıklığa kavuşturur. BÖLÜM 3: DAVRANIŞSAL HİYERARŞİ (8 ALAN) Bu bölümde iş için istenen davranışsal özellikler yer almaktadır. Sıralama yükseldikçe önemi artan davranışsal özellikler sayesinde iş yüksek performans ve az stresle yapılacaktır. Bölüm 1 den Bölüm 3 ün sonuna kadar elde edilen sonuçlar (yukarıda), işe uygulanabilirliğinin ve öneminin seviyesini yansıtan bir cetvel üzerinde sıralanırlar. Sıralamalar, üstün performans elde etmek ve kurumunuza maksimum değeri katabilmek için bu görevde neyin gerekli olduğunu gösterir. Copyright Target Training International, Ltd. 1

3 GİRİŞ BÖLÜM 4: İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN AÇIKLAMALARI Bu bölüm üstün performans için gereken yetenekleri (insan becerilerini) anlamaya yardımcı olacaktır. İşin gereklerini anlamak için en üstte bulunan yedi yeteneğin her birinin açıklamalarını dikkatle okuyun. BÖLÜM 5: ÖDÜLLER/KÜLTÜR AÇIKLAMALARI Bu bölüm, her kurumdaki her işin kendi kültürü olduğu gerçeğinden hareketle oluşturulmuştur. Her hangi bir işin kültürü, üstün performansı nasıl ödüllendirdiği ile tanımlanır. BÖLÜM 6: DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ AÇIKLAMALARI Bu bölüm işin gerektirdiği davranışsal özellikleri açıklar. BÖLÜM 7: YETKİNLİK MÜLAKATI SORULARI Bu bölüm, özellikle işin talep ettiği yetenek ile ilgili önerilen mülakat sorularını içerir. BÖLÜM 8: ÖDÜLLER/KÜLTÜR MÜLAKAT SORULARI Bu bölüm özellikle işin ödüllendirdikleri/kültürü için önerilen mülakat sorularını içerir. BÖLÜM 9: DAVRANIŞSAL MÜLAKAT SORULARI Bu bölüm özellikle iş için gerekli olan davranışsal özelliklere ait önerilen mülakat sorularını içerir. BÖLÜM 10: BİRLEŞİK SIRALAMALAR Bu son bölüm yanıt veren herkesin bireysel katkılarını detaylandırır ve İşin Talep Ettiği Yetenekler, Ödüller/Kültür ve Davranışlar'daki nihai birleşik sıralamaları (bütün yanıt veren kişilerin ortalamalarını) gösterir. Copyright Target Training International, Ltd. 2

4 Bölüm 1 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLER HİYERARŞİSİ İnsanların yaptığı bütün işler insanların sahip olduğu belirli yetenekleri gerektirir. Raporun bu bölümü, söz konusu iş için hangi yeteneklerin en önemli olduğunu belirtmek için yanıt veren kişilerin birleşik sonuçlarını gösterir. Bütün yanıt verenlerin girdilerinin ortalaması alınmıştır. (Yanıt verenlerin bireysel girdilerinin ayrıntıları daha sonraki İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLER BİRLEŞİMİ bölümünde listelenmektedir.) Aşağıdaki grafik en önemliden aşağıya doğru sıralanmıştır. 1. ÖZYÖNETİM: Tahsis edilen süre içinde istenilen sonuçları elde etmek için görevleri öncelik sırasına koyma ve tamamlama yeteneği. 2. PROBLEM ÇÖZME: Çözüm/çözümleri formüle etmek için bir problemin kilit unsurlarını saptama yeteneği. 3. KİŞİSEL SORUMLULUK: Kişisel eylemlerinin sonuçları ile ilgili sorumluluk alma kapasitesi. 4. DİRENÇLİ OLMA: Zorlu durumlarla karşılaştığında hızla üstesinden gelme yeteneği. 5. HEDEFE ULAŞMA: Engellere ve koşullara bakılmaksızın ulaşılabilir hedefler saptama, takip etme ve bunlara ulaşma yeteneği. 6. SONUÇ ODAKLILIK: İşleri tamamlamak ve sonuçları elde etmek için gerekli eylemleri belirleme yeteneği. 7. KENDİ KENDİNE HAREKETE GEÇME: Dışarıdan bir uyarı olmaksızın harekete geçme ve bunu sürdürme yeteneği. 8.8 Ö 8.4 Ö 8.3 Ö 8.2 Ö 8.1 Ö 8.1 Ö 8.0 Ö Aşağıdaki skala raporun tamamında kullanılır = İŞ İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL = BİRAZ ÖNEMLİ = ÖNEMLİ 10 = ÇOK ÖNEMLİ Copyright Target Training International, Ltd. 3

5 Bölüm 1 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLER HİYERARŞİSİ 8. MÜŞTERİ ODAKLILIK: Müşteri memnuniyetine adanmışlık. 9. KİŞİLERARASI İLİŞKİLER: Başkaları ile olumlu etkileşim kurma yeteneği. 10. TAKIM ÇALIŞMASI: Hedeflere ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapma yeteneği. 11. SÜREKLİ ÖĞRENME: Yeni fikirleri, yöntemleri ve teknolojileri öğrenme ve uygulama yönünde kişisel sorumluluk alma ve harekete geçme yeteneği. 12. PLANLAMA VE ORGANİZASYON: Sistemlerin, prosedürlerin veya sonuçların uygulanmasını sağlayan faaliyetler için bir süreç oluşturma yeteneği. 13. DİPLOMATİK VE ADİL OLMA: Kişisel önyargı ve inançlarına bakmasızın başkalarına adil davranma yeteneği. 14. ÇATIŞMA YÖNETİMİ: Farklı görüşleri yapıcı olarak çözümleme yeteneği. 15. KARAR VERME: Karar vermek için bir durumun içyüzünü iyice kavramak üzere, durumun tüm yönlerini analiz etme yeteneği. 16. ESNEKLİK: En az kişisel direnme ile değişikliklere uyum gösterebilme yeteneği. 7.9 Ö 7.8 Ö 7.8 Ö 7.8 Ö 7.4 BÖ 7.4 BÖ 7.3 BÖ 7.2 BÖ 7.2 BÖ Copyright Target Training International, Ltd. 4

6 Bölüm 1 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLER HİYERARŞİSİ 17. KAVRAMSAL DÜŞÜNME: Varsayımsal durumların veya soyut kavramların iç yüzlerini kavramak için analiz etme yeteneği. 18. BAŞKALARINI GELİŞTİRME: Başkalarının yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunma yeteneği. 19. TARAFSIZ DİNLEME: Farklı görüşleri önyargısız dinleme yeteneği. 20. BAŞKALARINI ETKİLEME: Başkalarının eylemlerini, kararlarını, görüşlerini veya düşüncelerini kişisel olarak etkileme yeteneği. 21. BAŞKALARINA LİDERLİK ETME: Bir düzen yaratırken veya yönlendirme yaparken, insanların hedeflerinin üstesinden gelmeleri için organize olmalarını sağlama ve onları motive etme yeteneği. 22. BAŞKALARI İÇİN SORUMLULUK ALMA: Başkalarının eylemlerinin sonuçlarının sorumluluğunu üstlenme yeteneği. 23. EMPATİ: Başkalarının duygu ve tutumlarını algılama ve anlama kapasitesi. 7.1 BÖ 7.0 BÖ 6.8 BÖ 6.6 BÖ 6.5 BÖ 6.3 BÖ 5.4 BÖ Copyright Target Training International, Ltd. 5

7 Bölüm 2 ÖDÜLLER/KÜLTÜREL HİYERARŞİ Bu bölüm belirli bir işin ödül/kültür sistemini tanımlar. Kişinin tutkusunu, bu tutkuyu ödüllendiren bir iş ile eşleştirme her zaman performansı arttırır. Aşağıdaki grafikler görevin gerektirdiği en yüksek ödül/kültür seviyesinden en düşük seviyeye doğru azalan bir sıralama ile verilmektedir. 1. FAYDA ODAKLI 2. KURAMSAL 3. BİREYCİ 4. GELENEKSEL 5. ESTETİK 6. SOSYAL Copyright Target Training International, Ltd. 6

8 Bölüm 3 DAVRANIŞSAL HİYERARŞİ Bu bölüm söz konusu pozisyon için istenen davranışsal özelliklerin anlaşılması için görsellik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Aşağıdaki grafikler işin gerektirdiği en yüksek değerdeki davranışsal özelliklerden en düşük değerli olanlara doğru azalan bir sıralama ile verilmektedir. Bu puan ne kadar yüksekse, stresi azaltma ve üstün iş performansı için gereken davranışsal özellikler o kadar önemlidir. 1. ORGANİZE OLMA VE PLANLI ÇALISMA 2. REKABETÇİLİK 3. VERİLERİ ANALİZ ETME 4. ACİLİYET HİSSİ 5. SIK DEĞİŞİM 6. İNSAN ODAKLILIK 7. ÇOK YÖNLÜLÜK 8. BAŞKALARI İLE SIK ETKİLEŞİM WE: (57) Copyright Target Training International, Ltd. 7

9 Bölüm 4 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN AÇIKLAMALARI Bu bölüm işin üstün performans için talep ettiği yetenekleri daha iyi anlamanızı sağlar. Açıklamalar, en yüksek sıradaki yedi yetenek için verilmiştir. İş hakkında derinlemesine bilgi elde etmek için her birini okuyun. Bu bilgi belirlenecek her hangi bir kişiye uygulanacak koçluk ve diğer gelişim faaliyetlerinde kullanmak amacıyla tasarlanmıştır. 1. ÖZYÖNETİM: Tahsis edilen süre içinde istenilen sonuçları elde etmek için görevleri öncelik sırasına koyma ve tamamlama yeteneği. İş hedeflerini organize ve etkin bir şekilde takip eder. Faaliyetleri, iş sorumluluklarını yerine getirmek üzere gerektiği şekilde öncelik sırasına koyar. Hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyet seviyesini doğrudan denetleme olmaksızın sürdürür. Belirli bir süre içinde işi yüksek kalitede tamamlamak için, iş akışındaki aksamaları ve zaman kayıplarını asgariye indirir. 2. PROBLEM ÇÖZME: Çözüm/çözümleri formüle etmek için bir problemin kilit unsurlarını saptama yeteneği. Bir problem ile ilgili bütün verileri analiz eder. Netliği sağlamak için karmaşık konuları daha basit parçalara böler. Belirli sorunları çözmek için mevcut en iyi seçenekleri seçer. Uygun çözümleri uygulamak için ilgili bütün kaynaklara başvurur. 3. KİŞİSEL SORUMLULUK: Kişisel eylemlerinin sonuçları ile ilgili sorumluluk alma kapasitesi. Bireysel davranışlarının sonuçları için bireysel sorumluluk kabul eder. Başkalarını gereksiz suçlamaktan kaçınır. Kişisel kararlarının başarısına veya başarısızlığına bakmaksızın hedeflere bağlılığını sürdürür. Geçmişteki başarısızlıklardan öğrenmiş olduğu kişisel dersleri, gelecekte başarıya ulaşmak için ilerlemekte kullanır. 4. DİRENÇLİ OLMA: Zorlu durumlarla karşılaştığında hızla üstesinden gelme yeteneği. Zor ve olumsuz koşullar altında dahi amaçlara doğru ilerlemeye devam eder. Eleştirilerin ve itirazların üstesinden tarafsız olarak gelir. Kendisinden kaynaklanan aksilik ve terslikleri hızla telafi eder. Öngörülmeyen engelleri gereksiz gecikmelere sebep olmadan ortadan kaldırır. Copyright Target Training International, Ltd. 8

10 Bölüm 4 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN AÇIKLAMALARI 5. HEDEFE ULAŞMA: Engellere ve koşullara bakılmaksızın ulaşılabilir hedefler saptama, takip etme ve bunlara ulaşma yeteneği. Uygun, gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler saptar. Belirli iş hedeflerine ulaşmak için gerekli planları ve kritik noktalarını tanımlar ve uygular. Gereksiz gecikme olmaksızın hedefler doğrultusunda faaliyetleri başlatır. Engellere veya olumsuz koşullara bakmaksızın amaçlarını yerine getirmek için hedefe odaklıdır. 6. SONUÇ ODAKLILIK: İşleri tamamlamak ve sonuçları elde etmek için gerekli eylemleri belirleme yeteneği. Hedeflere odaklanmayı sürdürür. Hedeflere başarı ile ulaşmak için potansiyel engelleri belirler ve ortadan kaldırmak üzere harekete geçer. İstenilen sonuçları üretmek için eksiksiz ve etkin planlar uygular ve uygun kaynaklara başvurur. Sonuçlara ulaşmak için bütün taahhütlerini başından sonuna kadar tamamlar 7. KENDİ KENDİNE HAREKETE GEÇME: Dışarıdan bir uyarı olmaksızın harekete geçme ve bunu sürdürme yeteneği. İş hedeflerine ulaşmak için uygun faaliyetleri başlatır. Başkalarından bağımsız olarak projelerini tamamlar ve istenen sonuçları elde eder. Gereken faaliyetlere odaklanabilmesi için denetlenmesine gerek yoktur. Dışardan yönlendirilmeksizin ve isteyerek iş fırsatlarını saptar ve izler. Copyright Target Training International, Ltd. 9

11 Bölüm 5 ÖDÜLLER/KÜLTÜR AÇIKLAMALARI 1. FAYDA ODAKLI Pratik olarak işin üstesinden gelmeye, sonuçlara ve yaptıkları zaman, kaynak ve enerji yatırımlarının sonuçlarına ve kazançlarına değer verenleri ödüllendirir. 2. KURAMSAL Bilgiye sırf bilgi olduğu için değer verenleri, sürekli öğrenenleri ve entellektüel gelişimine devam edenleri ödüllendirir. 3. BİREYCİ Kabul görmeye, özgürlüğe ve kendilerini ve başkalarını kontrol etmeye değer verenleri ödüllendirir. Copyright Target Training International, Ltd. 10

12 Bölüm 6 DAVRANIŞSAL AÇIKLAMALAR 1. ORGANİZE OLMA VE PLANLI ÇALISMA İşin başarısı sistemlere ve prosedürlere bağlıdır. İşin başarı ile yürütülmesi doğru bir şekilde yapılmayı gerektiren faaliyetlerin, görevlerin ve projelerin dikkatle düzenlenmesine bağlıdır. İşin esas unsurları kayıt tutma ve planlamadır. 2. REKABETÇİLİK İş sürekli olarak kazanmanın kritik olduğu talepkar bir ortam içinde bulunmaktadır. İş; kararlılık, cesaret, girişkenlik ve yüksek rekabet durumlarında kazanma isteği talep etmektedir. 3. VERİLERİ ANALİZ ETME İş, çok sayıda ayrıntı ile uğraşmayı gerektirir. İş, karar vermeden önce ayrıntıların, verilerin ve gerçeklerin analiz edilmesini ve sorgulanmasını gerektirir. Karar vermek için önemli olan verilerin, gerektiğinde yeniden incelenmesi için, eksiksiz bir şekilde korunmasını gerektirir. Copyright Target Training International, Ltd. 11

13 Bölüm 7 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN SORULARI Aşağıdakiler en yüksek yedi yeteneğin her biri için önerilen mülakat sorularıdır. Bunları daha işe özgü sorular haline getirmek için kılavuz olarak kullanın. Bir kez liste tamamlanınca, bütün adayların aynı soruları yanıtlamasını sağlayın. 1. ÖZYÖNETİM: Tahsis edilen süre içinde istenilen sonuçları elde etmek için görevleri öncelik sırasına koyma ve tamamlama yeteneği. Bana başlangıcından sonuna kadar organize etmekten sorumlu olduğunuz özel bir proje örneği verir misiniz? İşi nasıl yaptınız? Ortaya çıkmış olan değişiklerle nasıl uğraştınız? Projenin yolunda gitmesini nasıl sağladınız? Kesin sonuç ne oldu? Bu deneyimden ne öğrendiniz? Hiç planlamış olduğunuz her işi yapamamış olduğunuz bir günle karşılaştınız mı? Bunun üstesinden nasıl geldiniz? (Eğer pozisyon bazen fazla mesai yapılmasını gerektirirse, adaya bu gerekliliği yerine getirebilip, getiremeyeceğini sorun). Kendinizi zamanını iyi yöneten biri olarak kabul eder misiniz? Kullandığınız planlama sistemini ve bunu nasıl kullandığınızı benimle paylaşır mısınız? Hepimizin işle, kişisel veya aileye ayırdığımız zamanları dengelememizin gerektiği durumlar olmuştur. Bana yaşamınızda her iki alanda da yapılacak pek çok şeyinizin olduğu bir örnek verip, zamanınızı nasıl öncelik sırasına koyduğunuzu anlatır mısınız? Günlük olarak organize olmak için ne kadar zaman harcarsınız? Bunu ne zaman yaparsınız? Bu alışkanlığın sonuçlarınız üzerindeki etkisinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Faaliyet ve sonuçlar arasındaki fark nedir? Kişisel olarak bu farkı nasıl tanımlarsınız? 2. PROBLEM ÇÖZME: Çözüm/çözümleri formüle etmek için bir problemin kilit unsurlarını saptama yeteneği. Bana işte çözmüş olduğunuz zor bir problem örneği verip, bunu çözmek için ne yaptığınızı anlatır mısınız? Kariyerinizde size en büyük tatmin duygusu veren hangi problemi çözmüştünüz? Bana işte çözememiş olduğunuz bir problem örneği verir misiniz? Ne yaptınız? Bana karmaşık veya zor bir probleme nasıl yaklaştığınıza dair bir örnek verir misiniz? Bir proje veya problem üzerinde çalışırken kaynakları ve verileri nasıl tanımlar ve bunları düzenlemeyi nasıl yaparsınız? Zor veya karmaşık bir mesele ile karşı karşıya geldiğinizde doğru tutum ve beklenti ile kendinizi nasıl hazırlarsınız? Copyright Target Training International, Ltd. 12

14 Bölüm 7 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN SORULARI 3. KİŞİSEL SORUMLULUK: Kişisel eylemlerinin sonuçları ile ilgili sorumluluk alma kapasitesi. Bir hata yaptığınızda, bunu diğerlerine itraf etmenizin gerekli olduğu bir duruma örnek verir misiniz? Bunu nasıl başardınız? Başkalarının bir hata veya yanlış yapmış olduğu ve onların eylemlerinin suçunu üstlenmek durumunda kaldığınız bir duruma örnek verir misiniz? Bunu yapmak size nasıl hissettirdi? Şimdiye kadar vermiş olduğunuz en kötü iş kararı nedir? Bunu en kötü yapan nedir? Bu kararı verirken şimdiki bilgilerinize sahip olsaydınız, bu durum söz konusu kararı vermekten kaçınmanıza yardım eder miydi? Bir hata yapmaktan öğrenmiş olduğunuz bir derse ait bir örnek verir misiniz? İlerleyebilmek için farklı olarak ne yaptınız? Tanıdığınız birinin, kişisel eylemlerinin feci sonuçlara yol açtığı bir duruma örnek verir misiniz? Bu kişi olanlardan ne derece sorumludur? Kendisine ne tavsiye edebilirsiniz? Bir hatanın suçunu üstlendiği için sizde en çok hayranlık uyandırmış tarihi karakter kimdir? Suçu üstlenmesi bu kişiye ne yaptı? 4. DİRENÇLİ OLMA: Zorlu durumlarla karşılaştığında hızla üstesinden gelme yeteneği. Başkalarından büyük miktarda kişisel eleştiri aldığınız bir zamanı benimle paylaşır mısınız? Bunun üstesinden nasıl gelmiştiriniz? Bu eleştirirlere karşı pozisyonunuzu düzelttiniz veya değiştirdiniz mi? Aklınıza gelen bir fikirden vazgeçmek zorunda kaldığınız bir duruma örnek verir misiniz? Nasıl kendinize geldiniz? İşte karşılaştığınız belirli bir engelden bahseder misiniz? Bu engeli aşmanız ne kadar zaman aldı? Yöneticinizden olumsuz bir geribildirim aldığınız bir durumu anlatır mısınız? Bunun doğru ve haklı olduğunu hissettiniz mi? Söz konusu geribildirimi aldıktan sonra nasıl harekete geçtiniz? Katlanarak artan olumsuzluk ve eleştiriler karşısında inisiyatifi almak durumunda kaldığınız bir duruma örnek verir misiniz? Bunu aşmak için tam olarak nasıl hareket ettiniz? Kendinizi esnek bir kişi olarak kabul eder misiniz? Şu ana kadar tanımış olduğunuz en esnek kişi kimdir? Söz konusu kişi ile esneklik konusunda karşılaştırdığınızda, kendinizi nereye koyarsınız? Copyright Target Training International, Ltd. 13

15 Bölüm 7 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN SORULARI 5. HEDEFE ULAŞMA: Engellere ve koşullara bakılmaksızın ulaşılabilir hedefler saptama, takip etme ve bunlara ulaşma yeteneği. Şimdiye kadar üzerinde çalışmış olduğunuz en karmaşık projeyi anlatır mısınız? Bu proje için eylem adımlarını ve kilometre taşlarını nasıl saptadınız? Size göre projenin en zor kısmı ne idi? Benimle kendi kariyeriniz için geçmişte saptamış olduğunuz 5 hedefi paylaşır mısınız? Kaç tanesini başardınız? Bunları başarılı şekilde tamamlamanızın nedenleri neler olmuştur? Tamamlamamış olduklarınız için ne dersiniz? Bana bir şeye başlamadan evvel işi ağırdan aldığınız bir zamanla ilgili örnek verir misiniz? İşe nasıl başladınız? Bu hedef veya projeyi tamamladınız mı? Yaşamınızda başarmış olmanın sizi en çok tatmin ettiği bir şey var mı? Bu nedir? Başarmak ne kadar zordu? Yaşamınızda sizi en çok hüsrana uğratan başaramamış veya tamamlayamamış olduğunuz şey nedir? Niçin tamamlayamadınız? Nasıl tamamlayabilirdiniz? Bana çabalarınızı tek bir hedefte odaklamayı gerçekten başarabildiğiniz bir zamanla ilgili örnek verir misiniz? Bunu nasıl yapabildiniz? 6. SONUÇ ODAKLILIK: İşleri tamamlamak ve sonuçları elde etmek için gerekli eylemleri belirleme yeteneği. Bana dikkatinizde hiçbir dağılma ve kesinti olmadan üzerinde çok uzun bir süre çalışmış olduğunuzu kabul ettiğiniz bir duruma örnek verir misiniz? Bunu yaparken, en çok neden hoşlanmadınız? Tamamlamakta ne kadar başarılı oldunuz? Üzerinde ne kadar süre çalıştınız? Bir kimsenin size vermiş olduğu taahhüdü yerine getirmediği bir zamanla ilgili örnek verir misiniz? Bunun hakkında ne yaptınız? Çevrenizde bulunan başka insanların işlerini üstlenmelerini, taahhütlerini yerine getirmelerini nasıl sağlarsınız? Yaptığınızdan nasıl emin olursunuz? Bana tamamlamış olduğunuz bir proje ve sonucuna ait bir örnek verir misiniz? Projenin tamamlanmasında en önemli ve gerekli kısım neydi? Halen üzerinde çalıştığınız bir şey için geliştirmiş olduğunuz bir planı anlatır mısınız? Bu planın en temel unsurları, üstesinden gelinmediği takdirde planın çalışmayacağı şeyler nelerdir? Sonlandırılması gereken tarihi kaçırmış olduğunuz bir durumu bana anlatır mısınız? Sonuçları neler oldu? Bir daha sonlandırma tarihi belli bir durumla karşılaştığınızda farklı olarak ne yaptınız? Üzerinde çalıştığınız bir projenin sonuçlarının hiç parlak olmadığı oldu mu? Sonuçların çok parlak dan daha kötü olmasına ne neden oldu? Bu nasıl oldu? Copyright Target Training International, Ltd. 14

16 Bölüm 7 İŞİN TALEP ETTİĞİ YETENEKLERİN SORULARI 7. KENDİ KENDİNE HAREKETE GEÇME: Dışarıdan bir uyarı olmaksızın harekete geçme ve bunu sürdürme yeteneği. Kendinizi en iyi hissettiğiniz zaman günün hangi saatlerine denk gelir? Faaliyetlerinizi en verimli zamanınız çevresinde nasıl organize edersiniz? Şimdiye kadar tanımış olduğunuz en agresif, bir işe kendiliğinden başlayan kişiyi anlatır mısınız? Bu kişide en çok size ilham veren şey nedir? En az ilham veren nedir? Sizi teşvik eden çok fazla dış etken olmamasına rağmen bir şeyin olmasını sağladığınız bir duruma örnek verir misiniz? Atanmış olduğunuz yeni bir göreve, fazla yönlendirme yapılmadığı takdirde nasıl yaklaşırsınız? Proaktif olduğunuz bir durumu anlatır mısınız? Reaktif olduğunuz bir durumu anlatır mısınız? Sonuçlar nasıl farklılık gösterdi? Referans kontrolümüzün bir parçası olarak, eski yöneticiniz ile temas kuracağız. Bir işe kendiliğinden başlayan bir kimse olarak kapasiteniz hakkında o bize ne anlatacaktır? Eski yöneticinizin bu konudaki görüşünü örneklemek için hangi örneği vereceğini düşünürsünüz? Copyright Target Training International, Ltd. 15

17 Bölüm 8 ÖDÜLLER/KÜLTÜR SORULARI Aşağıda önerilen mülakat sorularını okuyun. Bu sorular işin ödüllendirdiklerini/kültür ortamını ilgilendimektedir. Soruları daha işe özgü hale getirin ve bütün adaylara aynı soruları sorun. 1. FAYDA ODAKLI Sizin için çok para kazanmak ne kadar önemlidir? Çok para dan neyi kastediyorsunuz? Mali olarak 5 yıl sonra nerede olmak istersiniz? 10 yıl sonra nerede olmak istersiniz? Niçin? İş seçimlerinizde büyük bir gelir kazanmanın rolü nedir? Bir işte kalmanızda bunun rolü nedir? Kendinizi sonuca yönelik, pratik düşünen bir kişi olarak mı kabul edersiniz yoksa daha teorik ve felsefi misiniz? Neden böyle söylüyorsunuz? 2. KURAMSAL Hangisi daha önemlidir, eylem mi yoksa bilgi mi? Kendinizi bir alanda uzman olarak kabul eder misiniz? Ne konuda uzmansınız? Bu bilgiyi nasıl kazandınız, nasıl bir yol izlediniz? Bana birşeyler öğrenirken, özellikle hoşunuza giden veya zevk aldığınız şeyin ne olduğunu anlatır mısınız? Hangi mevzu veya konulardan zevk alırsınız? Halen hakkında çok az şey bildiğiniz bir konuya veya mevzuya hakim olmak için gereken zamanı, enerjiyi, çabayı ayırmakta ne kadar rahatsınız? Çok az ilginiz olan bir konu için ne dersiniz? 3. BİREYCİ Bir durumu kontrol ediyor olmanız iş tatmininizde nasıl bir rol oynar? Kendi kaderinizi kontrol etmek sizin için ne kadar önemlidir? Bağımsızlık sizin için ne kadar önemlidir? Güç ne kadar önemlidir? Başkalarını etkileme ne kadar önemlidir? Bunların hiçbirine sahip değilseniz, bir işten tatmin seviyeniz ne olurdu? Başkalarından talimat almakta ne kadar iyisiniz? Bu ne kadar hoşunuza gidiyor? Başkalarını harekete geçmeleri için nasıl etkilersiniz? Bana bir grup insanı aksiyona geçirmiş olduğunuz somut, gerçek-dünyadan bir örnek verir misiniz ve bunu tam olarak nasıl yaptığınızı anlatır mısınız? Copyright Target Training International, Ltd. 16

18 Bölüm 9 DAVRANIŞSAL SORULAR Aşağıdaki önerilen mülakat sorularını okuyun. Bu sorular işi yerine getirmek için en çok istenen davranışsal özelliklerle ilgilidir. Soruları daha işe özgü hale getirin ve bütün adaylara aynı soruları sorun. 1. ORGANİZE OLMA VE PLANLI ÇALISMA Ne kadar sistematiksiniz? Bana faaliyetleri, görevleri ve projeleri nasıl organize ettiğinizi anlatır mısınız? Organize olmayı sürdürmek için kullandığınız sisteminizi açıklar mısınız? Tekrarlayan görevlerle karşılaştığınızda ne kadar etkin olursunuz? Bana özenli kayıt ve sistematik planlama gerektiren işlerinizi anlatır mısınız? İşi ve bu işteki memnuniyet seviyenizi tanımlar mısınız? Başarı seviyeniz neydi? 2. REKABETÇİLİK Kendinize ve başkalarına karşı ne kadar talepkarsınız? Bazen çok talepkar olduğunuzu düşünür müsünüz? Bana talepkar olmanın hedefe ulaşmaya yardım ettiği bir iş durumu örneği verir misiniz? Bu durum başka problemlere yol açtı mı? Hiç başkaları sizi agresif olarak tanımladı mı? Ya da fazla sıkıştıran biri olarak? Niçin? Sizin için kazanmak ne kadar önemlidir? Kazanmayı nasıl tanımlarsınız? Bana kaybedeceğinizi hissetttiğiniz bir durum örneği verir misiniz? Ne hissettiniz? Bu durumla nasıl başa çıktınız? 3. VERİLERİ ANALİZ ETME Kullanmak ve hatırlamak için ayrıntıları nasıl organize edersiniz? Hangi sistemi kullanırsınız? Hiç ayrıntılara özensiz, dikkatsiz olduğunuzu düşündünüz mü? Neden böyle söylüyorsunuz? Bir sistemin gerçeklerinin, ayrıntılarının ve unsurların doğru olmasını sağlamak için şimdiye kadar harcamış olduğunuz en uzun süre nedir? Sistem ne idi? Nerede idi? Bana anlatır mısınız? Copyright Target Training International, Ltd. 17

OPQ Profil OPQ. Manager Plus Raporu. İsim Bay Sample Candidate. Tarih 18 Ekim 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Manager Plus Raporu. İsim Bay Sample Candidate. Tarih 18 Ekim 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Manager Plus Raporu İsim Bay Sample Candidate Tarih 18 Ekim 2013 www.ceb.shl.com GİRİŞ Bu rapor, hat yöneticileri ve İK profesyonellerinin kullanımı için tasarlanmıştır. Seçim kararlarının

Detaylı

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ

TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLER TÜRKÇE KILAVUZ TEMEL YETERLİKLERİN EDİNİLMESİNDE YENİLİKLER (2011-2013) LEONARDO DA VINCI ORTAKLAR AGIFODENT IAT DEKAPLUS TÖYEV - ASPECT İÇİNDEKİLER -TEMEL YETERLİKLERE GİRİŞ -TEMEL YETERLİKLERİN

Detaylı

ETİK DEĞERLER EL KİTABI

ETİK DEĞERLER EL KİTABI ETİK DEĞERLER EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER Başyazı 1 Giriş BÖLÜM 1 DAVRANIŞ İLKELERİMİZ I. Dürüstlük II. Bireye Saygı III. Karşılıklı Saygı IV. Fikri ve Sınai Mülkiyete Saygı V. Açık Kapı Politikası VI. Firma

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN

SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ. Doç. Dr. HACER ÖZGEN SAİ 128 YÖNETİMİN GENEL İLKELERİ Doç. Dr. HACER ÖZGEN DERS İÇERİĞİ BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 BÖLÜM 6 YÖNETİME GİRİŞ DIŞ ÇEVRE PLANLAMA ORGANİZE ETME YÖNLENDİRME DENETLEME BÖLÜM 1 YÖNETİME

Detaylı

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors

5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ 6 P-1.3.7 Matthias Mors 1 P-1.3.3 Eiichi Watanabe 2 P-1.3.3 Mike Willis 3 P-1.3.3 Otmar Winzig 4 P-1.3.3 Taylor Hawes 5 P-1.3.5 Manuel Sancez Madrid ULUSLAR ARASI STANDARTLARIN UYGULANMASI KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

Sberbank Değerler Kitabı

Sberbank Değerler Kitabı Sberbank Değerler Kitabı 60.000 3 Bu kitabın yapımında kişi katkıda bulunmuştur. Sberbank kuralları ve değerleri sene süren yoğun çalışmaların ürünüdür. Bu kitap için Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Beyaz

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi

DAVRANIŞ KURALLARI. Değerlerimizi Yaşamak. En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi DAVRANIŞ KURALLARI Değerlerimizi Yaşamak Önem Vermek Global EKİP Çalışması SÜREKLİ GELİŞTİRME En Yüksek Etik Standartların Sürdürülmesi Başkanımız ve İcra Kurulu Başkanımızdan BİR Mesaj C Colgate-Palmolive

Detaylı

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI

BÖLÜM İKİ: PORTFÖYÜNÜZÜ OLUŞTURMA AŞAMALARI İçindekiler Portföye hoşgeldiniz!...3 BÖLÜM BİR:GİRİŞ 1. Portföy: resmi-olmayan eğitim ve öğrenim ile gençlik çalışmalarının tanınırlığının arttırılmasını amaçlayan bir araç...7 2. Portföy: Avrupa Konseyinin

Detaylı

KAİZEN. Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ

KAİZEN. Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ KAİZEN Japonya nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı MASAAKİ İMAİ KAİZEN Masaaki İmai KAİ = DEĞİŞİKLİK ZEN = İYİ ( İYİYE DOĞRU) KAİZEN = SÜREKLİ GELİŞME KAİZEN stratejisi, Japon yönetiminde başlı başına

Detaylı

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES

DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES DIC GRUBU İŞYERİ DAVRANIŞKURALLARI STANDARTLAR VE İLKELER STANDARDS & GUIDELINES İşyeri Davranış Kurallarıyla İlgili bir Açıklama... DIC Grubu, dünya genelinde 60'dan fazla ülke ve bölgede amacının gereklerini

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

Personality and Motivators Inventory ÖRNEK RAPOR. Bireysel Detay Rapor. YAŞ : 42 CİNSİYET : Kadın

Personality and Motivators Inventory ÖRNEK RAPOR. Bireysel Detay Rapor. YAŞ : 42 CİNSİYET : Kadın 3 Personality and Motivators Inventory Bireysel Detay Rapor Bu rapor kişiye özgü bir ölçme süreci sonucunda oluşturulmuştur ve konuyla ilgili uzmanların rehberliğinde yorumlanabilir. Rapor içeriğinde yer

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

School of Business. Kaynak : Ernst & Young.

School of Business. Kaynak : Ernst & Young. MÜLAKAT SORULARI Hem aday hem de mülakatı yapan kişi için oldukça stresli bir konu olan mülakatlarda, giriş konuşmalarının oldukça samimi ve beliren soğuk havayı ortadan kaldırıcı nitelikte olması gereklidir.

Detaylı

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi

21. yüzyil ÇEVRE. becerileri geliştirilmesi Bu kılavuzda ifade edilen yazarın görüşleri Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı nın (United States Agency for International Development - USAID Kosovo) veya Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

Yöneticiler için mülakat teknikleri

Yöneticiler için mülakat teknikleri On5yirmi5.com Yöneticiler için mülakat teknikleri Mülakat önerileri genellikle mülakat yapılacak kişileri yöneliktir. Peki mülakatı yapacak kişi siz iseniz... İşte size birkaç öneri. Yayın Tarihi : 15

Detaylı

Organizasyon şeması. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları

Organizasyon şeması. İşletme İşOrtamı, Sanayi ve. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları. Organizasyon Kavramları Çalışanlarda Sanayi Bilincinin Oluşmasıİş ve İnsan İlişkileri Bireysel Gelişim İşletme, İşOrtamı, Sanayi ve İş ve Çalışma Hayatı İşOrtamı ve Organizasyon Profesyonellik nedir? Niçin Bu organizasyonda yer

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM GİRİŞİMCİ FİKİRLER ÜRETME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık

Kıyaslama. Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU. ARGE Danışmanlık Kıyaslama Dr. Yılmaz ARGÜDEN Murat UNANOĞLU ARGE Danışmanlık Bu kitap kurumların yönetim kalitesinin geliştirilmesine destek olmak üzere ARGE Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış ve Alkim Kağıt San.

Detaylı

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ

BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ TC GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTA ÖĞRETİM FEN VE MATEMEATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞARI VE İLİŞKİDE DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ DANIŞMAN: DR. MUSTAFA KARADAĞ HAZIRLAYAN:

Detaylı