Çözümleme Kavramları. Sezen Sekmen / Kyungpook Nat. U. Gökhan Ünel / UC Irvine HPFBUIV- Şubat 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çözümleme Kavramları. Sezen Sekmen / Kyungpook Nat. U. Gökhan Ünel / UC Irvine HPFBUIV- Şubat 2015"

Transkript

1 Çözümleme Kavramları Sezen Sekmen / Kyungpook Nat. U. Gökhan Ünel / UC Irvine HPFBUIV- Şubat

2 Duruma bir bakalım LHC-1 yeni bitti. Yeni parçacık olarak Higgs bosonu bulundu. Başka pek çok model için dıştalama sınırları konuldu. LHC-2 başlamak üzere. LHC Haziran ayında 13 TeV ile başlamak üzere. Fizik olanakları araştırılıyor. Araştırmaları çeşitlendirmek, ilerletmek gerek. Üstelik yeni hızlandırıcılar da tasarlanıyor (SLHC, FCC, LHeC, CLIC) Bu aletler hangi tür fiziğe olanak veriyor? O halde ne yapmalıyız? (Bir konu seçtikten sonra) Bir ölçüm önermek. Deneyi (hızlandırıcı ve algıcı) tanımak Ölçümde incelenecek modeli bilgisayara girmek ve MC olay üretmek Benzetme, çözümleme, değerlendirme. 2

3 Parçacık olayları Parçacık deneylerinde olayları inceleriz. Parçacık fiziğinde olay temel parçacıklar arasında kısa bir zamanda ve belirli bir yerde gerçekleşen bir temel etkileşimden sonraki sonuçlara denir. Parçacık hızlandırıcılarında olaylar algıcın içinde ışın kesişmesi sonucu oluşur. Deney verisinde iki türlü olay var: Sinyal olayları, yani gözlemlemek istediğimiz etkileşimlere ait olaylar. Ardalan olayları, yani gözlemlemek istemediğimiz etkileşimlere ait olaylar. Biz deney verisinin içinden sinyal olma olasılığı yüksek olayları seçmeli ve aradığımız sinyalin veride istatistiksel belirginlikte varolup olmadığını anlamaya çalışmalıyız. Bunu veri çözümlemesi ile yapacağız. 3

4 Veri çözümlemesi bileşenleri Veri çözümlemesi bizi algıç çıktısından deneysel sonuca ulaştıran yoldur. Deney sonucu deneyden gelen ölçüm çıktısıdır, örneğin olay sayısı ya da fiziksel bir niceliğin ölçümü gibi. Veri çözümlemesinin bileşenleri 1. Sinyali tanımak ve arama yöntemini tasarlamak 2. Tetikleyicileri tasarlayıp kullanılacak veriyi belirlemek 3. Nesneleri yapılandırmak ve tanımlamak ayrıntılar yapılandırma derslerinde 4. Sinyali ardalandan ayıran olay seçimi 5. Ardalan kestirimi 6. Sistematik bilinmezler 7. İstatistik çözümleme ayrıntılar istatistik dersinde 8. Deney sonuçları 9. Yorumlama 4

5 (1) Sinyali tanımak ve arama yöntemi 5

6 Sinyali tanımak ve arama yöntemi Sinyali tanıyalım Uğraşmaya değer mi? Modelimizi bir hesaplayıcı içine yerleştirelim 1 yıl içinde ne kadar olay bekliyoruz? Sinyal hangi izi bırakıyor? Son durum parçacıkları neler? SM den gelecek benzer son durumlu ardalanlar neler? Sinyal için MC olayları üretip inceleyelim: Olay üretip algıç benzetimi yapalım. Sinyali kolayca ardalandan nasıl ayırt ederim? Bunun için sinyal özelliklerini öne çıkaracak bir olay seçimi belirleyelim. SM ardalan için MC olayları üretip inceleyelim: Olay üretip algıç benzetimi yapalım. Olay seçiminden sonra sinyal hala görülüyor mu? 6 Sinyalin en belirgin özelliği ne? Sinyali nasıl tetikleyelim? Cevap Evet ise deneyi yapmaya başlayalım.. 6

7 Sinyali tanımak ve arama yöntemi BHÇde bir süreç ne miktarda oluşur? Belli bir parçacık etkileşiminin hangi olasılıkla meydana geleceğini gösteren niceliğe tesir kesiti (σ) denir. Tesir kesiti etkileşimde yeralan parçacıkların cinsine, özelliklerine ve etkileşim enerjisine bağlıdır, ve alan birimleri ile ölçülür (barn (10-28 m 2 ), picobarn, femtobarn). Etkin tesir kesiti σe ise tesir kesiti (σ) ile dallanma oranı (branching ratio - BR) ve olay seçim verimliliğinin (ε) çarpımı ile elde edilir: σe = σ x BR x ε LHC de ışınlık (lumınosıty, L), saniyede 1 cm 2 de kac pp çarpışması olduğunun ölçümüdür, cm -2 s -1 birimi ile ölçülür. BHÇnin ışınlığı 2012 yılı sonunda cm -2 s -1 ye ulaşmıştı. Toplam ışınlık ise belli bir zaman sürecinde 1 cm 2 de kac pp çarpışması olduğunun ölçümüdür. fb -1, pb -1 gibi birimlerle ölçülür. BHÇ toplam ışınlığı 7 TeV için yaklaşık 5 fb -1, 8 TeV için yaklaşık 20 fb -1 yi bulmuştur. LHC de oluşan etkileşim sayısı N N = σe x L = σ x BR x ε x L şeklinde hesaplanır. 7

8 Sinyali tanımak ve arama yöntemi Sinyali ardalandan nasıl ayırırız? Örneğin aradığımız sinyal 4. aileden bir kuark olsun, ve bu kuark qd Wj şeklinde bozunsun. Sinyal bize Wj değişmez kütle dağılımında beklenen qd kütlesi değerinde bir tepe verecektir. Öte yandan SMde Wj ye bozunan bir rezonans olmadığı için SM ardalanlar aynı tepeyi vermeyecektir. Wj değişmez kütlesi dağılımında sadece qd kütlesi çevresindeki olayları alarak beklenen sinyal miktarını yükseltir ve ardalan miktarını düşürürüz. 8

9 (2) T E T İ Youuuu shall)not paaaaass!) K L E M E 9

10 Tetikleyiciler ve veri Ne ile tetikleme yapılır? Tetikleyiciler veri alımı anında en ilginç olayları seçip sonraki çözümleme için kaydeden eleklerdir. Veri alımı anında kaydedilmeyen olaylar kaybolur. Tetikleyiciler sonraki olay seçiminin kaba taslağı gibidir. Aradığımız son durumla tutarlı olayları seçeriz. Peki tetikleme yaparken neleri kullanırız? Nesneleri kullanırız (jet, b-jet, e, µ, γ, kayıp dikey enerji) Tetikleme nesneleri belirli tanım ölçütlerine uymalı (ör: izolasyon) Tetikleme nesneleri üzerine eşikler koyarız (ör: pt > 100, η < 2.4) Tetikleme nesne sayılarına bakarız (ör: 2 µ, 4 jet) Olay değişkenlerini kullanırız: 2 jet değişmez kütlesi, dikey hadronik momentum, diğer karmaşık değişkenler (αt, razor, vs.) 10

11 Tetikleyiciler ve veri Çözümleme için tetikleme Veri çözümlemesi için iki tetikleme görevimiz var: 1.Tetikleyicileri tasarlamak ve tetikleme menüsünü oluşturmak: Bize gereken veriyi toplayacak tetikleyiciler var mı? Yoksa tasarlamalıyız. Tetikleme menüsü: Belli bir dönemde veri toplayan tetikleyicilerin tümü. 2.Tetikleme verimliliğini ölçmek: Tetikleme verimliliği eğrisi tetikleme verimliliğinin çevrimdışı bir değişkene karşı gösterir. Ölçme yöntemleri: Daha gevşek bir tetikleyici kullan Dik bir tetikleyici ile toplanan veriyi kullan (örneğin jet verimliliğini ölçmek için µ tetikleyicisi kullan) Tag-and-probe yöntemi kullan. tetikleme = tetiklenen olay sayısı tum olayların sayısı 11

12 (3) Nesne yapılandırmak, tanımlamak 12

13 Nesne yapılandırma, tanımlama Alt algıçlardan nesne derlemek Etkileşim sonrasında ortaya çıkan parçacıkların algıçta görüntülenen hallerine nesneler denir: jet, b-jet, e, µ, τ, γ, kayıp dikey enerji (MET). Nesneleri alt algıçlardan toplanan bilgileri derleyerek oluştururuz: İz sürücü ve muon odasındaki vurmalar. Elektron ve hadron kalorimetrelerindeki enerji birikintileri. 13

14 Nesne yapılandırma, tanımlama Nesne yapılandırma yolları İki yöntemle nesne yapılandırabiliriz: Geleneksel nesne yapılandırma: Yapılandırılmış nesneleri verir. Jetleri doğrudan kalorimetre ve iz sürücü bilgisi ile yapılandırır. Kayıp dikey enerji kalorimetre birikintilerinin yöneysel toplamının tersidir (bazen iz sürücüden gelen düzeltmeler ile) Parçacık akışı (particle flow) ile nesne yapılandırma: Doğrudan parçacıkları yapılandırır - üreteç düzeyine daha yakın sonuç verir. Klasik yapılandırma ile ana farkı jet yapılandırmasındadır. Parçacık akışı jetlerin içindeki parçacıkları doğrudan bulur, jetleri o parçacıkları kullanarak yapılandırır. Kayıp dikey enerji parçacıkların yöneysel toplamının tersidir. 14

15 Nesne yapılandırma, tanımlama Parçacık akışı Bir jetin enerjisi genelde %65 yüklü hadronlardan, %25 fotonlardan ve %10 yüksüz hadronlardan gelir. Geleneksel nesne yapılandırması sırf hadron kalorimetresi kullanır - ama hadron kalorimetresi en düşük çözünürlüğe sahiptir! Parçacık akışı, çözünürlüğü daha yüksek olan elektromanyetik kalorimetreyi ve iz sürücüyü de dahil ederek yüklü hadron, yüksüz hadron ve fotonları bulur ve jetleri bu parçacıklardan yapılandırır. 15

16 Nesne yapılandırma, tanımlama Nesne yapılandırma verimliliği Algıç mükemmel olmadığı için nesneleri mükemmel yapılandıramayız. Hızlandırıcı ve algıç koşulları değiştiğinde deneylerce nesne yapılandırma verimliliği ölçülür ve güncellenir. Deney verisindeki nesneler çözümlemenin amacına göre tanımlama ve izolasyon seçimine tabi tutulur. İncelenen son durumu yansıtacak yeğlenmiş nesneler elde edilir. 16

17 Nesne yapılandırma, tanımlama İşaretle ve yakala (tag and probe) yöntemi İşaretle ve yakala (İY) tag and probe parçacık verimliliğini ölçen veri kaynaklı bir yöntemdir. Tetikleme, yapılandırma, tanımlama aşamalarında kullanılır (genelde leptonlarda). İY için ölçmek istediğimiz nesnelere, örneğin leptonlara bozunan bir kütle rezonansı gerekir (J/psi, upsilon, Z gibi) Biri işaret leptonu diğeri yakalanacak lepton olacak iki lepton seçeriz. İşaret leptonu: Çok sıkı seçimden geçmiştir - bunun gerçek lepton olduğunu varsayarız. Yakalanacak lepton: Çok gevşek seçimden geçmiştir. 2 lepton değişmez kütlesini hesaplarız. Değişmez kütle rezonans kütlesi çevresindeyse olaydaki yakalanan leptonun gerçek lepton olduğunu varsayarız. Rezonans kütlesi çevresindeki gevşek leptonlara verimliliğini ölçmek istediğimiz seçimi uygularız. Seçim verimliliği εseçim = Ntepe içi + seçilmiş / Ntepe içi 17

18 (5) Olay seçimi 18

19 Olay seçimi Sinyal bölgesi Sinyal bölgesi: Beklenen sinyalin ardalana göre belirgin gözükeceği şekilde yapılmış olay seçimi. İyi bir sinyal bölgesi bulmak için: Sinyali tanı. Sinyale özgü kinematik özellikler neler? Çok jet? Ters yüklü çift lepton? Kinematik değişkenlerde tepeler, kuyruklar? Yeterli sinyal barındıran bir olay seçimi/sinyal bölgesi adayı bul. Sinyal bölgesindeki ardalanlara bak: Sinyal ardalan üzerinde yeterli belirginlikte görünüyor mu? Ardalanları belirleyecek yöntemler neler olabilir? (birazdan...) Sinyal bölgesini seçtiren tetikleyiciler neler? Bu tetikleyicilerin yeterince verimli olduğuna emin ol. Sinyal bölgesini tanımlayan nesnelerin algıçta düzgün yapılandırılabildiğine emin ol (örneğin ileri elektronları kullanamayız, çünkü iz sürücü kapsamı dışındalar). 19

20 Sinyal seçici kinematik değişkenler Eski dost değişmez kütle i tane son durum parçacığına bozunan bir parçacık için değişmez kütle: Ana parçacık için değişmez kütle ancak tüm son durum parçacıklarının 4-momentumu bilinirse hesaplanabilir. Değişmez kütle, seçimde kütlesi bilinen parçacıklar (Z gibi), ya da görünür parçacıklara bozunduğu varsayılan yeni parçacıklar aranırken kullanılır. Değişmez kütle yeni fizik arayışlarına dolaylı yoldan da yardım eder. Örneğin yukarda Z + jetler + kayıp enerji kanalında SUSY arayan bir çözümlemede Z li olayları bulmak için iki lepton değişmez kütlesine bakılmış. 125 GeV de Higgs 20

21 Sinyal seçici kinematik değişkenler W kütlesi AMA her zaman son durum parçacıklarının 4- momentumunu bilmeyiz. Örneğin, W à lν bozunmalarında nötrinolar algıçtan kaçar. Olayda sadece tek ν varsa ν dikey kütlesini olaydaki kayıp enerjinin ptsi olarak tanımlarız. W dikey kütlesini ise şöyle tanımlarız: Burada m T,W max değeri m W yi verir, çünkü m T,W < m W. Yeni fizik araşrrmalarında kullanılır. M T distribuvon for hypothevcal W parvcles where W à ev. M T top araşrrmalarında ve top içeren yeni fizik arayışlarında sinyal- ardalan ayırdedici değişken olarak kullanılır (lepton- jet kanalında d tesir kesiv ölçümünden bir örnek). 21

22 Seçim yeğleştirme Çok değişkenli çözümleme Çok değişkenli çözümleme (multivariate analysis (MVA)) istatistik yöntemleri çalışılan nesne üzerinde birden fazla ölçüm sonucunu (değişkeni) birlikte çözümlerler. Değişkenler farklı yollarla birbirlerine bağıntılı olabilir. Çok değişken kullanarak olay seçmek bir MVA sürecidir ve bir sürü MVA yöntemi vardır: Dikdörtgen seçim (yeğleştirme: göz ile, RGS, Monte Carlo örnekleme, genetik algoritma, simulated annealing, vs. vs. Doğurusal olmayan bağıntı durumunda verimsiz. Fisher ayırdedimi (girdi parametrelerin doğrusal birleşimi üzerinden seçim. Doğrusal bağıntı varsa çok verimli) Likelihoods Sinir ağları karar ağaçları destek vektör makinaları (sinyal ve ardalan vektörlerini ayıran en iyi hiperyüzeyi bul) vs. 22

23 Seçim yeğleştirme Dikdörtgen tırpanlar göz kararı Kayıp hadronic dikey momentum: Kolay görünüyor değil mi? 300 GeV civarı olabilir. Orjinal CMS SUSY analizi H T miss > 250 GeV kullandı. Hadronic dikey enerji: Peki burada nerden keselim? Çok belli değil Orjinal analiz H T > 500 kullanmış. Belki birkaç farklı H T değeri denemeli ve en iyi belirginliği veren H T değerini hulmalıyız? Ama ya çseçimde kullanmak için çok fazla değişkenimiz varsa? 23

24 Seçim yeğleştirme Random grid search ile dikdörtgen seçim Dikdörtgen seçim yeğleştirme için verimli bir yöntem. Sinyal son durumunu karakterize eden bir seçim arıyoruz. Bunu yapmanın en doğal yolu sinyal olaylarını doğrudan kullanmak (yani seçim değerlerini sinyal olaylarındaki değerlerden almak) Random grid search (RGS) tüm seçim adaylarını dener, olay seçimi uygular, ve en uygun seçimi (ör. belirginliği en fazla seçimi) bulur. Her türlü seçime genellenebilir (aralık, kutu, merdiven, vs.) Çok değişkenli durumlarda çok verimli yeğleştirme yapar Geleneksel yöntem signal RGS yöntemi signal background background 24

25 Seçim yeğleştirme Sinir ağları Sinir ağları beyinden ilham alır - yapay nöronlardan oluşur. Olayların ne kadar sinyal benzeri olduğunu söyleyen bir ayırıcı hesaplar. Yöntem: Girdi katmanına girdi değişkenleri ver. Saklı katmandaki her nöron için girdi değişkenlerinin ağırlıklı toplamını hesapla. Çıktıyı bir etkinleştirme fonksiyonu kullanarak dönüştür. İşlemi sonraki gizli katmandaki her nöron için tekrarla. Çıktı önceki katmandan gelen girdilerin ağırlıklı toplamıdır. 25

26 Seçim yeğleştirme Karar ağaçları Karar ağacı seçim değişkenlerini ardarda sorgulattıran ikili bir ağaç, Bir durdurma ölçütüne ulaşana karar her değişken üzerinde evet/hayır kararı alınır. Sinyal saflığını çoğaltmak ya da ardalanı azaltmak üzere ayarlanır. Dikdörtgen seçim gibi, ama her seçim kendinden öncekine dayanıyor. 26

27 Seçim yeğleştirme Gösterişli ayırıcılardan gerçek hayat çıktıları Tek top gözlemi: Bu tarihi analiz YEF dünyasında MVA yöntemlerinin kabul görmesini sağladı. CMS H à bb analizinde kullanılan seçim değişkenlerinden oluşturulan MVA değişkeninin dağılımı. Sinyal ardalana göre farklı görünüyor. 27

28 (5) ARDALAAAAAAAAANNN 28

29 Ardalan kesvrimi BHÇ de ölçülmüş ardalanlar Yeni fizik arayışlarında en önemli ardalanlar: QCD çok jet, top- karşı top, W+jetler, Z+jetler. 29

30 Ardalan kesvrimi Ardalan kestirimi Sinyal seçiminden sonra sinyal bölgesinde kalan indirgenemez ardalanı kestirmemiz gerek. Bu iş için pek çok yöntem geliştirildi. Monte Carlo benzetim beklentilerini kullan: Kuram ve algıç hakkındaki tüm bilgimizi içerir. MC olayların hangi fiziği içerdiğini biliriz. Kabalıktan kesinliğe giden uzun ama ısrarlı bir yol. Veri güdümlü kestirim yöntemleri bul: Ortak ilke: kontrol bölgeleri kullan Kontrol bölgesi: Ardalanın hakim olduğu, sinyalin göz ardı edilebilir olduğu bir olay seçimi Kontrol bölgesinden ardalana dair bilgi edin ve bu bilgiyi sinyal bölgesine ulaştır. Veri ve MC birlikte çalışır: Veri MC üreteçleri ince ayarlamada kullanılır. Kinematik değişkenlerin MC şekilleri veri güdümlü yöntemlerde kullanılır. 30

31 Ardalan kestirimi Kontrol bölgeleri ve MC oranları kullanmak Kontrol bölgesinde her kutuda gözlenen ardalan veri miktarını bul. Sonra bu miktarı MC ile hesaplanan sinyal bölgesi / kontrol bölgesi ardalan beklentisi oranı ile çarp. 31

32 Ardalan kesvrimi Yanaralık yöntemi Rezonans ararken kullanılır: Ardalan düz olacak ve sinyal ardalan üzerinde tepe yapacak. Sinyal bölgesinin iki yanında sinyalsiz yanaralık bölgeleri belirle. Ardalanın şeklini yanaralıklardan bul (polinom, üstel, vs.) Yanaralıklarda bulduğun ardalanı sinyal bölgesine uzat. Ya sinyal tepesinin altındaki ardalanı say ya da veri dağılımını sinyal + ardalan fonksiyonuna oturt ve ardalan fonksiyonunun parametrelerini bul. Figure from P. Govoni HCP2011 lectures 32

33 Ardalan kesvrimi AnaliVk bir fonksiyona eğri oturtmak Bazen ardalan analitik bir fonksiyon ile tanımlanabilir. Bu durumda: Ardalanın baskın olduğu kontrol bölgesinde veriye analitik fonksiyona oturtup analitik fonksiyonun ardalanı iyi anlattığına emin ol. Fonksiyonun parametrelerini bul. Ya oturtulan eğriyi sinyal bölgesine uzat, ya da sinyal bölgesinde ardalan + sinyal için bir fonksiyon bularak veriye oturt. 33

34 Ardalan kesvrimi Matrix ya da ABCD - yöntemi Ardalan dağılımında birbiri ile bağıntısız iki değişkenimiz x ve y olsun: y y 4 signal region control regions x ve y üzerindeki hariç tüm seçimi veriye uygula x-y düzlemini 4 bölgeye böl: Eğer sinyal yoksa şu eşitlik doğrudur: y 3 y 2 A S+BG A BG BG enriched B S+BG B BG BG enriched C S+BG > C BG sig enriched D S+BG D BG BG enriched y 1 x1 x2 x3 x4 x Sinyalin varlığında C sinyal tarafından etkilenecek. Ama yine de C deki ardalan sayısını şu şekilde bulabiliriz: Hatırlatma: Kontrol bölgelerinde az da olsa sinyal bulunabilir. Bu sinyalden kaynaklanan etkiyi bir sistematik hata olarak eklemeyi unutma. 34

35 Ardalan kestirimi Parçacık yerdeğiştirme: Z µµ den Z νν Z νν yüksek MET kullanan hadronik çözümlemelerde sorunlu bir ardalan. Ama Z νν bulmak için Z µµ olaylarını kullanabiliriz, çünkü Z νν ve Z µµ benzer kinematik özelliklere sahipler - benzer dağilimları var. µ + µ - olayları seç. µ + µ - değişmez kütlesi Z kütlesi çevresinde olsun Muonları MET olarak say, yani muon momentumunu METe ekle ve METi yeniden hesapla. MET seçimini uygula ve gözlenen olayları say. Bu olayları kullanarak sinyal bölgesindeki Z µµ miktarını şöyle buluruz: Veride μμ kontrol bölgesinde gözlenen μμ olayı sayısı μμ kontrol bölgesindeki Z à μμ olmayan olaylar BR lerin kuramsal oranı Üreteç düzeyinde seçilen Z à μμ / toplam Z à μμ μ yapılandırma verimliliği 35

36 (6) SistemaVk hatalar ve (7) İstaVsVk model 36

37 Sistematik hatalar Sonucu hangi sistematikler etkiler? Sistematik hatalar deney / hesap düzeneğine ait kusurlardan kaynaklanan hatanın ölçüme etkisidir. Şansa bağlı hata değildir. BHÇ çözümlemelerinde görebileceğimiz sistematik hatalar: Deneysel (algıç kaynaklı): Işınlık hesabı belirsizliği Tetikleme verimliliği hataları Jet enerji ölçeği, jet energy çözünürlüğü Lepton, foton, b-jet, W-jet, top-jet, vs. verimliliklerindeki hata/belirsizlik Kuramsal (hesabı yeterli kesinlikte yapamamak kaynaklı): Tesir kesiti ve dallanma oranı hesaplarındaki hata / belirsizlik Kinematik dağılımlardaki hesap hataları Parton dağılım fonksiyonlarındaki hata / belirsizlik Özellikle çözümlemede MC kullandığımız zaman algıç kaynaklı sistematik hataları MC ya yansıtmak gerekir. 37

38 İstaVsVk model İstaVsVk model ve likelihood çözümlemesi Bir çözümlemenin istatistik modeli o çözümlemenin tam matematiksel anlatımıdır. Olasılık yoğunluğu p(x θ) gözlenen değişkenler x i model paramatreleri θ ile ilişkilendirir. Likelihood L(θ) = p(x 0 θ) olasılık yoğunluğu p(x θ) in gözlemlenen değerler X 0 kullanılarak hesaplanması ile bulunur. Likelihood her ciddi yorumlama çalışmasının başlangıç noktasıdır. 38

39 İstaVsVk model Örnek model: çok kutulu Poisson Biz olayları sayarız. Beklenen ortalama n = s (sinyal) + b (ardalan) olayı için N olay gözleme / sayma olasılığı Poisson dağılımı ile verilir: Genelde s ve b bazı parametreler cinsinden yazılır: σ: tesir kesiti, L: ışınlık, ε: verimlilik and b j : ardalan modelleme parametreleri. Veriyi I bağımsız kutuda toplamışsak modelimiz kutuların hepsinin kendine ait Poisson dağılımlarının çarpımı ile verilir: Likelihood u bulmak için modele N i nin gözlenen değerlerini yerleştiririz. Sonra likelihood u kullanarak farklı istatistik yöntemler aracılığıyla model parametrelerini tahmin ederiz. 39

40 (8) Sonuçlar ve (9) Yorumlar 40

41 Deney sonuçları Ne ölçüyoruz? Bir deneyin sonucu o deneyde gözlenen niceliklerdir: Olay sayıları (beklenen ardalandan sapma var mı?) Kinematic dağılımlar Kinematik uçların varlığı Kütleler Tesir kesitleri, dallanma oranları Yük asimetrisi vs. 41

42 Deney sonuçları Kütle 42

43 Deney sonuçları Tesir kesiti hesabı Bir sinyal sürecinde beklenen sinyal olay sayısı: Burada ε sinyal tüm dallanma oranlarının, geometrik ve kinematik kapsama alanının ve tetikleme, nesne yapılandırma ve tanımlama verimliliklerinin çarpımıdır. Tesir kesitini denklemi ters çevirerek buluruz: BHÇ de SM tesir kesitleri böyle tahmin ediliypr. 43

44 Ardalan kestirimi Yorumlama Yorumlama deneyde gözlenen sonuçları kuramsal model beklentileri ile karşılaştırmaya denir. DİKKAT! Yorumlama deneyin sonucu değildir. Veriyi yorumlamak istatistik modeli ve likelihood u kullanırız. İstatistiksel model ve likelihood sinyal kuramının parametrelerini barındırır. L ( veri model(s, b) ) Bu parametreleri istatistiksel yöntemlerle tahmin ederek sinyal kuramının geçerli olup olmadığını anlarız. Bir gözlem birden çok kuram ile yorumlanabilir. 44

45 Yorumlama Bir gözlemi birden çok modelle yorumlamak 45

46 Şimdi sıra sizde! 46

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 30 Ocak 2015

Güncel sorunlar ve çözüm arayışı. Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 30 Ocak 2015 Güncel sorunlar ve çözüm arayışı Sezen Sekmen CERN Türk Öğretmenler Çalıştayı 26 30 Ocak 2015 1 Maddenin en küçük öğesi bulunmadan insan evreni asla anlayamaz. Plato 2 Büyük Patlama dan sonra evrenimiz

Detaylı

Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı. Giriş

Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı. Giriş Kuarkların kendiliğinden macerasında Simetri ve simetri kırınımı Giriş Bilim her zaman doğru olmayabilir, ancak nadiren yanlıştır, ve kural olarak doğru olma şansı bilimsel olmayan kuramlara göre çok daha

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler

Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler Bayram Tekin ODTÜ Fizik Bölümü Var Olabilen Şeyler ve Var Olması Gereken Şeyler İki soru ile başlayalım: Evrende var olabilen şeyler nelerdir, var olması gereken şeyler nelerdir? Hayli zor, biraz da kapalı

Detaylı

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T

(T = sabit) V x V V T0 = (P = sabit) V x = T 0 T T 1 2. İDEAL GAZ VE GERÇEK GAZLAR (Ref. e_makaleleri) İdeal Bir Gazın Hal Denklemi P, V, T değişkenlerinden herhangi iki tanesi, belirli miktardaki bir gazın halini tanımlar ve üçüncü değişkeni de sabit

Detaylı

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP )

IARS. 02-20 Temmuz 2007. Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik ( ITAP ) IARS İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK SERİSİ İLERİ İSTATİSTİK MEKANİK VE KARMAŞIKLIK ÇALIŞTAYI DERS NOTLARI 02-20 Temmuz 2007 Marmaris Kuramsal ve Uygulamalı Fizik Araştırma Enstitüsü ( ITAP ) Turunç-

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Başka dünyalar var mı? Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler

Başka dünyalar var mı? Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler Başka dünyalar var mı? Çoklu Evrenler veya Paralel Evrenler Her şey Büyük Patlama ile mi başladı? Her şey nasıl yoktan nasıl var olabilir? Büyük Patlama kuramı binlerce yıllık yaradılış mitlerinin doğrulanması

Detaylı

Bir Stratejik Öngörü Metodu Olarak Senaryo Planlama Dr. Murat Sevencan Citation Info/Referans Bilgisi: Öz: Anahtar Kelimeler: Abstract: Keywords:

Bir Stratejik Öngörü Metodu Olarak Senaryo Planlama Dr. Murat Sevencan Citation Info/Referans Bilgisi: Öz: Anahtar Kelimeler: Abstract: Keywords: Bir Stratejik Öngörü Metodu Olarak Senaryo Planlama Dr. Murat Sevencan Citation Info/Referans Bilgisi: M. SEVENCAN, Bir Stratejik Öngörü Metodu olarak Senaryo Planlama, KÖK Araştırmaları Journal, V. XI,

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI

Abs tract: Key Words: Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI Sadik Erdogan:Sablon 16.04.2012 14:47 Page 19 Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri Sadık ERDOĞAN Mehmet YILMAZ Şendoğan KARAGÖZ Süleyman KARSLI ÖZET Enerji konusu binaların dizaynı ve kullanımında

Detaylı

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER

BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER Okullardan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ulaşan ara dönem ve dönem sonu sınav örnekleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda madde yazımıyla ilgili hazırlanan rapor. BÖLÜM I ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz

KROMATOGRAFİYE GİRİŞ. Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz 1 KROMATOGRAFİYE GİRİŞ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz Bir analitte bulunan engelleyici maddeler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrılabilir; bunlar çok bilinen distilasyon, kristalizasyon, çözgen

Detaylı

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 465-499 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Tek Değişkenli Fonksiyonların

Detaylı

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 289-309 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kayıp Değerlere Yaklaşık

Detaylı

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI

BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 21 Sayý: 3 Sayfa: (2-24) Makina Mühendisleri Odası BAZ İSTASYONU YATIRIM PLANLAMASI Oğuz KAYA, Sertaç KENDİRCİ, Çınar KILCIOĞLU*, Başar OKAY, Can ÖZÜRETMEN, Cem İYİGÜN,

Detaylı

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Özilinti. Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Özilinti Hatalar İlintili ise Ne Olur? Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 2 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ

ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ ĠSTATĠSTĠKSEL ARAġTIRMALARDA ÖLÇME YÖNTEMLERĠ VE ÖLÇEK TÜRLERĠ Ġlke Aktuğ BUZKAN, Rifat Mert GÜLMEZ, Duygu KARACAN, Ezgi SÜMER, Mustafa TAġDEMĠR DanıĢman: Kumru Didem ATALAY ÖZET Araştırmalar, doğadaki

Detaylı

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1. Murat MAZIBAŞ 2

C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1. Murat MAZIBAŞ 2 BANKALARDA OPERASYONEL RĠSKĠN ÖLÇÜMÜ: UÇ DEĞER TEORĠSĠ UYGULAMASI C. Coşkun KÜÇÜKÖZMEN 1 Murat MAZIBAŞ 2 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Finansal Matematik Bölümü, Ankara,

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük

BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak, Yetki ve Sorumluluk, Yükümlülük Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; a) Büyük ölçekli (1/5000 ve daha

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı