TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI Meslek örgütleri, yönelimlerini ve programlarını, üyelerinin beklenti, ihtiyaç ve taleplerine daha uygun bir biçimde tasarlayabilmeleri için, meslek alanını ve meslektaşlarını yakından tanımak, onlardaki gelişme ve değişim hakkında sürekli bilgilenmek durumundadırlar. Bu anlamda TMMOB Maden Mühendisleri Odası nın, geleceğin meslektaşı olarak baktığı öğrencilerin durumlarını tespit etmek, mesleğini uygulama sürecine ve örgütüne ilişkin düşünce ve yaklaşımı anlamak, öğrencilerin Odadan ve meslekten beklentilerini almak, öğrencilerin sosyo-ekonomik konumu, sosyo-politik ve kültürel değerlendirmeleri vb hakkında bilgiler toplamak üzere aşağıdaki anket hazırlanmıştır. Bu anket ülkemizdeki tüm maden mühendisliği bölümü olan üniversitelerde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar TMMOB Maden Mühendisleri Odası II. Öğrenci Kurultayı nda değerlendirilmiştir. Anket; TMMOB Maden Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonunun 2007 yılında amatörce çalışmaları sonucunda oluşturulmuştur. Anket soruları hazırlanırken konunun uzmanlarından yardım alınmış ayrıca kıyaslama yapma imkânı sağlayacağı düşünülerek TMMOB bünyesinde daha önce gerek öğrencilerle gerekse de mühendislerle yapılmış anketlerden sorular ve sonuçlar da bu ankette değerlendirilmiştir. Aşağıdaki çalışma tüm bu hazırlıklarla beraber anket formlarına düşülen dipnotlar, son sayfada yer alan düşünceler ve kişisel değerlendirmelerimle birlikte yoğrularak hazırlanmıştır. Nadir AVġAROĞLU Maden Mühendisi Eylül 2007

2 TÜRKĠYE DE MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ ÖĞRENCĠ PROFĠLĠ ARAġTIRMASI TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 40. çalışma dönemi içerisinde; üniversitelerinin Maden Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenci üyeleri ile üniversitelere, eğitime, mesleğimize, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkabilmek için sorunlara ve çözümlerine dair düşünceleri, önerileri ortaya koyarak, tartışma ortamı yaratmak amacıyla Nisan 2007 tarihinde I. Maden Mühendisliği Öğrenci Kurultayı (MAMÖK I) düzenlenmesine karar vermiştir sonrasında uygulanan depolitizasyon ve örgütsüzleştirme politikaları, TMMOB ve bağlı odalarda, niteliksel ve niceliksel açıdan örgütsel bir daralma yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum; TMMOB Maden Mühendisleri Odası nın kendi geleceğini tartışmaya ve meslek örgütlümüzü gelecekte emanet edeceğimiz maden mühendisi adaylarıyla, daha öğrencilik döneminde tanıştırmayı amaçlanmıştır. Bu kurultay aracılığı ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası nı gelecek dönemlere taşıyacak yeni bir mühendis kuşağı ile daha öğrencilik yıllarında bağ kurulması tasarlanmıştır. Bu Kurultaya ışık tutabilmesi amacıyla ülkemizdeki 16 üniversitede bulunan maden mühendisliği bölümlerinde gerçekleştirilen ve aşağıda sonuçları irdelenen anket gerçekleştirilmiştir. Anketlerin hazırlanması ve dağıtılmasına Aralık 2006 tarihinde karar verilmiştir. İlk sonuçlarının Nisan 2007 tarihindeki Öğrenci Kurultayı nda değerlendirilen bu anket, zaman darlığı nedeni ile birçok üniversitelerimizde birinci yarıyıl bitmeden final sınavları sırasında cevaplandırılabilmiştir. Anket tekniği açısından ortalama bir kitleye ulaşabilmek amacıyla üniversitelerde görev yapan hocalarımız tarafından bir çoğu tüm bir sınıfa dağıtılmış ve homojen bir kitleye ulaşılabilmiştir. Ancak bazı üniversitelerimizde zaman darlığı nedeni ile Oda Öğrenci Temsilcileri aracılığı ile yapılan bu ankette daha dar bir çevreye ulaşılabilmiştir. Bu nedenle bölümlerde okuyan birçok öğrenciye ve öğrenci grubuna tam olarak ulaşılamamış, finalleri tamamlanmış ya da bölümle bir irtibatı olmayan hazırlık sınıfı, birinci ve ikinci sınıflara anketimiz ulaşamamıştır. Anketin hazırlanması Öğrenci Anketlerin cevaplanması konusunda tüm üniversitelerimizden ve özellikle bölüm başkanlıklarından yakın bir ilgi gördüğümüzü belirtmek isterim. Bu anketin sağlıklı bir şekilde yorumlanabilmesi için üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümleri hakkında bazı bilgilerin bilinmesinde faydalar vardır. Ülkemizdeki modern maden mühendisliği eğitimi Cumhuriyet in kurulması ile birlikte 1924 yılında ülke madenciliğinin gereksindiği elemanları yetiştirmek üzere Zonguldak ta Yüksek Maden ve Sanayi Mühendisi Mektebi açılması ile başlamıştır yılında Zonguldak Maden Teknik Okulu açılmış, bu okul 1961 yılında İstanbul a nakledilerek İTÜ Teknik Okulu nun maden bölümünü oluşturmuştur.

3 SINIF AÇÜ 1953 yılında 5 yılık eğitim sonucu yüksek maden mühendisi unvanını veren İTÜ Maden Fakültesi açılmıştır yılında Zonguldak Maden Teknik okulunun İTÜ Teknik Okulu bünyesine alınmasından sonra İTÜ'de hem yüksek maden mühendisliği hem de maden mühendisliği eğitimi başlamıştır yılında, 1968'de Hacettepe, 1972 yılında şimdiki Dokuz Eylül Üniversitesi, 1975 yılında da şimdiki Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve Eskişehir Osman Gazi Üniversiteleri maden mühendisliği öğrenimi vermeye başlamışlardır yılından sonra YÖK un kurulması ile sayıları artan Üniversitelerimizde açılan maden mühendisliği bölümlerimiz de; 1987 yılında kurulan Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi, 1987 yılında kurulan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, 1988 yılında kurulan Malatya İnönü Üniversitesi, 1990 yılında kurulan Adana Çukurova Üniversitesi, 1991 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi, 1991 yılında kurulan Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Diyarbakır Dicle Üniversitesi, 1991 yılında kurulan Konya Selçuk Üniversitesi, 1991 yılında kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve son olarak da 2002 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversiteleridir. Halen ülkemizde 16 üniversitede, maden mühendisliği eğitimi yapılmaktadır Bu üniversitelerden altı adetinde ise ikinci öğretim adı ile ikili öğretim yapılmaktadır. Bu bölümlerin toplam kontenjanları öğrenim yılında e ulaşmıştır. Odamızca yapılan çeşitli çalışmalarda son beş yıl içinde yıllık ortalama 550 maden mühendisliği öğrencisi mezun olmaktadır. Bu yıl yapılan üniversite sınavı sonrasında kontenjanın 668 adedi (% 53) dolmuştur. Yapılan ek yerleştirme sonucunda 228 kontenjan ise boş kalmıştır. Hazırlanan bu ankete bünyesinde maden mühendisliği bölümü bulunan toplam 16 üniversiteden çeşitli sınıf ve çeşitli öğrenim dilimlerinden çok sayıda cevap alınmıştır. Bu sonuçların değerlendirilmesi ve genelin ne kadarlık bir bölümünü yansıttığının belirlenmesi amacıyla bölümlerimiz ile iletişime geçilmiş, ancak çok sayıda değişik cevap ve bilgiler alınmıştır. Bazı bölümlerimiz yazımıza 11. sınıfa kadar uzanan bir periyotta öğrenci sayısı bildirmiş, bazı bölümlerde öğrenci sayılarını dönemlere ayırarak göndermiştir. Bu rakamlara göre 16 üniversitemizde öğrenim yılında öğrenim gören maden mühendisliği öğrencilerinin sınıflara göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. Üniversitelerin Maden Müh. Bölümlerinde Öğrenin Gören Öğrenci Adetleri H , TOP (%) 10,2 3,0 5,3 6,1 3,4 13,5 8,6 5,1 6,6 5, ,1 3,0 7,1 3,1 4,6 100

4 Üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören bu öğrencilerden aşağıda belirtilen sayı ve oranlarda ulaşılarak bilgi toplanmış ve değerlendirilmiştir. Anketi Cevaplayan Öğrencilerin Genele Göre Oranı A* TOP (%) 7,0 37,0 39,2 17,8 24,7 21,1 11,0 22,8 12,5 51,0 10,3 9,4 42,0 20,1 23,5 64,6 22,5 * Anketi cevaplayan öğrenci sayısı Bu tablodan da anlaşılacağı gibi üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören toplam 4400 öğrenciden 991 ine ulaşılarak % 22,5 oranında bir kitleye hitap eden bir anket gerçekleştirilmiştir. Bu rakam ve oran sağlıklı bir anket için oldukça iyi bir konumdur. Oran açısından en yüksek durumda bulunan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi nde öğrencilerin % 64,6 sına ulaşılmıştır. Bu üniversitemizi % 51,0 oranı ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve % 42,0 lık bir oranla Malatya İnönü Üniversitesi izlemiştir. Yaptığımız bu ankette en düşük oran ise % 7 ile Adana Çukurova Üniversitesi ndedir. Bu anket hazırlanırken öğrenci komisyonu tarafından üç ana bölümde ele alarak değerlendirilmiştir. İlk bölümde ankete katılan öğrencilerin ailelerinin yaşadığı yer, eğitim durumları, meslekleri ve öğrencilerin mezun oldukları lise ve dengi okullar ile öğrenimleri sırasında kaldıkları yerleri sorgulanmıştır. İkinci bölümde ise neden maden mühendisliği bölümünün tercih edildiği, öğrenim gördükleri üniversitede ve bölümdeki eğitimin niteliği, eksikler, sorunlar ve bu sorunların nasıl giderilebileceği konularına dair öğrencilerin görüşleri araştırılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise öğrenciler ile Maden Mühendisleri Odası arasındaki ilişki ve mühendislerin gündemine ilişkin değerlendirmeleri alınmıştır. Ayrıca bu anketten çıkan sonuçların daha sağlıklı irdelenebilmesi ve kıyaslanması açısından TMMOB tarafından 1978 yılında toplam mühendis ve mimarla yapılan bir ankette toplam 152 Odamız üyesine sorulan sorular ve alınan yanıtlar, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 1993 yılında İzmir de yapılan ve 570 mühendisin iştirak ettiği anket ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de bulunan Osman Gazi Üniversite ve Anadolu Üniversitelerindeki, Odalarına kayıtlı bulunan Makine, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerle yapılan anketler hakkında bilgilerde ilgili sorularda verilmiştir. Bu çalışmada bünyesinde maden mühendisliği bölümleri bulunan üniversitelerimiz alfabetik olarak; Adana Çukurova Üniversitesi AÇÜ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Malatya İnönü

5 Üniversitesi, Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi olarak anılacaktır. Anketin yorumlanmasının da sosyolojik ve ekonomik bazı kolaylıklar sağlaması amacıyla, sorulara verilen bazı yanıtlarda ülkemizdeki üç büyük kentte bulunan Ankara Hacettepe Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversiteleri birlikte Üç Büyük Kentteki Üniversiteler tanımlamasıyla değerlendirilmiştir. Ayrıca yüksek öğrenim için bir kırılma noktası olarak kabul edilen YÖK un kurulmasından önce (1983) var olan 6 üniversitemiz de; Ankara Hacettepe Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversiteleri de YÖK Öncesi Üniversiteler tanımlaması ile bazı soruların ardından yapılan yorumlarda anılmıştır. Hazırladığımız anketin giriş bölümünde öğrencilere yaşları, cinsiyetleri ve okudukları sınıflar sorulmuştur. Bu duruma göre üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde okuyan ve anketimizi yanıtlayan öğrencilerin sınıflara göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. Anketi Cevaplayan Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı BoĢ Haz. 1. Sın. 2. Sın. 3. Sın. 4. Sın. AÇÜ ,0 1,1 13,4 22,7 28,9 27,7 100 Tablodan da görüleceği gibi anketteki soruları yanıtlayan öğrencilerden 60 ı (% 6) hangi sınıfta olduğunu belirtmemiştir. Ayrıca de okuyan 4, Karaelmas Üniversitesinde okuyan 7 öğrenci toplam 11 (% 1) hazırlık öğrencisi de anketi yanıtlamıştır. Anketimizi en fazla yanıtlayan öğrenci toplam 287 (% 28,9) öğrenci ile 3. sınıfta okumaktadır. Bu durumu 275 (% 27,7) öğrenci ile 4. sınıf, 225 (% 22,7) öğrenci ile 2. sınıf ve 133 (% 13,4) öğrenci ile 1. sınıf izlemiştir.

6 KiĢi BoĢ Üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencileri yaşları incelendiğinde ise, büyük bir oranın yaş diliminde olduğu görülmektedir. Bu ankette yaşlarını belirten 844 öğrencinin yaş ortalaması 21,82 olup, ankete katılan öğrencileri ağırlıklı (% 77,7) olarak doğumlu oldukları görülmektedir. Öğrencilerin YaĢları Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık % 17 si (160 kişi) kız, yaklaşık % 77 si erkektir. Kız öğrencilerin yaş ortalaması 21,57, erkek öğrencilerin yaş ortalaması ise 21,96 dır. Anketin ilk bölümünde üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin aileleri ve aile yaşantısı ile ilgilidir. Soru 1 Aileniz Hangi Coğrafi Bölgede YaĢamaktadır? A İç Anadolu Bölgesi B Ege Bölgesi C Doğu Anadolu Bölgesi D G. Doğu Anadolu Bölgesi E Karadeniz Bölgesi F Marmara Bölgesi G Akdeniz Bölgesi Soru 1 Aileniz Hangi Coğrafi Bölgede YaĢamaktadır? A B C ,7 D E F G Üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde okuyan öğrenci ailelerin büyük bölümü İç Anadolu bölgesinde ikamet etmektedir. İç Anadolu bölgesini Marmara, Ege ve Karadeniz bölgeleri izlemektedir. Anketin ilk sorusunda en dikkati çeken nokta 16 üniversitede de en fazla üniversitenin de içinde bulunduğu coğrafi bölgeden öğrencinin bulunduğudur. Artık öğrenciler yüksek öğrenim görmek amacı ile ikametlerinin bulunduğu bölgeleri terk etmemekte daha iyi olanakları olan üniversiteler yerine yaşadıkları ilde ya da ikametgah adreslerine yakın olan üniversiteleri tercih etmektedirler.

7 Anketteki bu soruya paralel olarak öğrencilerin kaldıkları mekanlar sorulmuştur e yakın öğrenciden % 31 i bu soruya ailemle birlikte kalıyorum yanıtını vermiştir. TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de bulunan Osman Gazi Üniversite ve Anadolu Üniversitelerindeki, Odalarına kayıtlı bulunan Makine, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerle benzer anket yapılmıştır. Bu ankette ailelerinin yaşadığı bölge ile ilgili soruya verilen yanıtlar arasında birinci sırayı yaklaşık % 56 ile İç Anadolu, ikinci sırayı yaklaşık % 10 ile Ege, üçüncü sırayı yaklaşık % 10 ile Marmara almıştır. Toplam 570 öğrenciden % 8 i Akdeniz, % 4 ü Karadeniz yanıtını vermiştir. Ankete katılanlar arasında Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinden katılan çıkmamıştır. Öğrencilerin aile profilini belirlemek amacıyla sorulan diğer iki soru, öğrencilerin babaları ile ilgilidir. Soru 2 Babanızın Öğrenim Durumu Nedir? A İlkokul B Lise C Yüksek Okul D Üniversite E Lisansüstü F Okula Gitmemiş Soru 2 Babanızın Öğrenim Durumu Nedir? A B C ,6 D E ,1 F ,8 İkinci soruda maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin babalarının eğitim düzeylerine ilişkin bilgiler sorulmuştur. Baba eğitim düzeyinde birinci sırayı yaklaşık % 30 ile lise, ikinci sırayı yaklaşık % 29 ile ilkokul, üçüncü sırayı yaklaşık % 27 ile üniversite almıştır. Toplam 986 öğrenciden 18 inin (%1,8) babası okula gitmemiştir. Bu duruma karşılık öğrencilerin babalarının toplam % 38 lik bir bölümü yüksek öğretim kurumlarına devam etmişlerdir. Bu soru TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de bulunan Osman Gazi Üniversite ve Anadolu Üniversitelerindeki öğrencilere de yöneltilmiştir. Verilen yanıtlar arasında birinci sırayı yaklaşık % 31 (176 kişi) ile ilkokul, ikinci sırayı yaklaşık % 24 (136 kişi) ile lise, üçüncü sırayı yaklaşık % 19 (109

8 kişi) ile üniversite almıştır. Toplam 570 öğrenciden 20 sinin (%3,5) babası okula gitmemiştir. Öğrencilerin babaları ile ilgili diğer soruda meslekleri sorulmuştur. Soru 3 Babanızın Mesleği Nedir? A Memur B Kamu İşçisi C Özel Sektör D Serbest E Emekli F Diğer Soru 3 Babanızın Mesleği Nedir? A B C ,2 D E F ,7 Maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin babalarının meslekleri ile ilgili soruya verilen yanıtlarda ağırlıklı olarak görülen sonuç babalarının emekli (% 38,9) olduğu yönündedir. İnönü Üniversitesi haricinde her bölümde babaları emekli olan öğrenciler ilk sıradadır. Emeklilerden sonra ikinci sırayı yaklaşık % 22 ile serbest meslek mensupları, üçüncü sırayı yaklaşık % 19 ile memur almıştır. Bu sıralamayı % 8,7 ile diğer, % 7,2 ile özel sektör çalışanı ve % 4 ile işçi seçenekleri takip etmiştir. Bu anketle kıyaslanması açısından TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Makine ve Endüstri mühendisliğinde okuyan öğrencilerle yapılan ankette de; ilk sırayı yaklaşık % 33 (185 kişi) ile memur, ikinci sırayı yaklaşık % 21 ile (120 kişi) diğerleri, üçüncü sırayı yaklaşık % 15 ile (86 kişi) emekliler almıştır. Bu sıralamayı % 14 ile (83 kişi) işçi, % 12 ile (65 kişi) özel sektör çalışanı ve % 5 ile (31 kişi) serbest meslek mensupları takip etmiştir. TMMOB tarafından 1978 yılında toplam 1120 mühendis ve mimarla yapılan bir ankette toplam 152 Odamız üyesine sorular sorulmuş ve cevapları alınmıştır. O yıllarda Odamıza kayıtlı 1272 üye bulunmakta ve bu sayının 856 sı maden mühendisidir. Dolayısıyla yapılan bu anket Oda üye sayımızın % 12 sine karşılık gelmektedir. Bu ankette de Odamız üyelerine babalarının çalışma biçimi sorulmuştur. Bu soruya 53 üyemiz (% 34,8) memur, 41 üyemiz (% 26,9) esnaf ve zanaatkar, 19 üyemiz (% 12,5) özel sektör, 12 üyemiz (% 7,8) çiftçi-köylü, 8 üyemiz (% 5,2) işçi ve

9 geri kalan 19 üyemizin (% 12,5) babaları da serbest, emekli, işsiz vb. gibi diğer alanlarda çalışmaktadır. Öğrencilerin aile profilini belirlemek amacıyla sorulan diğer iki soru, öğrencilerin anneleri ile ilgilidir. Soru 4 Annenizin Öğrenim Durumu Nedir? A İlkokul B Lise C Yüksek Okul D Üniversite E Lisansüstü F Okula Gitmemiş Soru 4 Annenizin Öğrenim Durumu Nedir? A B C ,7 D E ,9 F Bu soruda maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeylerine ilişkin bilgiler sorulmuştur. Anne eğitim düzeyinde birinci sırayı yaklaşık % 42 ile ilkokul, ikinci sırayı yaklaşık % 29 ile lise, üçüncü sırayı yaklaşık % 15 ile üniversite almıştır. Toplam 988 öğrenciden 79 unun (% 8,0) annesi okula gitmemiştir. Bu duruma karşılık öğrencilerin annelerinin toplam % 21 lik bir bölümü yüksek öğretim kurumlarına devam etmişlerdir. Ailenin öğrenim durumları irdelendiğinde de üç büyük kentteki üniversiteler ile diğerleri arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Üç büyük kentte ankete katılan öğrencilerin ailelerinde, lise sonrası eğitim alanlar (yüksek okul, lisans ve yüksek lisans) babalarda % 53,1, annelerde % 36,1 olurken, diğer üniversitelerde bu oran babalarda % 27,8, annelerde ise % 12,5 olmaktadır. Bu soru TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de bulunan Osman Gazi Üniversite ve Anadolu Üniversitelerindeki öğrencilere de yöneltilmiştir. Verilen yanıtlar arasında birinci sırayı yaklaşık % 39 (220 kişi) ile ilkokul, ikinci sırayı yaklaşık % 15 (87 kişi) ile okula gitmemiş, üçüncü sırayı yaklaşık % 13 (74 kişi) ile lise almıştır. Toplam 570 öğrenciden 35 inin (% 6,1) annesi yüksek öğrenim görmüştür. Soru 5 Annenizin Mesleği Nedir? A Memur

10 B C D E F G Kamu İşçisi Özel Sektör İşçisi Serbest Emekli Diğer Boş Soru 5 Annenizin Mesleği Nedir? A ,7 B ,2 C ,7 D ,2 E F G ,4 Maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin annelerinin meslekleri ile ilgili soruya verilen yanıtlarda ağırlıklı olarak görülen sonuç diğer (% 65) şıkkının işaretlenmesidir. Ankette yapılan teknik bir hata sonucu anne mesleği kısmına ev hanımı seçeneği konulmamıştır. Diğer yanıtına verilen cevapların çoğunun ev hanımı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer seçeneğinin işaretlenme oranı İnönü Üniversitesi nde % 90, Karadeniz Teknik Üniversitesi nde % 88 e ulaşmaktadır. Buna karşılık Ankara Üniversiteleri olan ve Hacettepe de bu oranlar % 50 nin altında kalmıştır. Bu soru ile ilgili diğer seçeneklerde; ikinci sırayı yaklaşık % 20 ile (195 kişi) emekli olanlar, üçüncü sırayı yaklaşık % 8 ile (77 kişi) memurlar almıştır. Bu sıralamayı % 5 ile (52 kişi) serbest meslek çalışanları, % 2 ile (17 kişi) özel sektör çalışanı ve işçi olanlar takip etmiştir. Bu anketle kıyaslanması açısından TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Makine ve Endüstri mühendisliğinde okuyan öğrencilerle yapılan ankette de; ilk sırayı yaklaşık % 92 (523 kişi) ile ev hanımının da yer aldığı diğer seçeneği, ikinci sırayı yaklaşık % 3 ile (17 kişi) özel sektör çalışanları, üçüncü sırayı yaklaşık % 2,6 ile (15 kişi) memurlar almıştır. Bu sıralamayı % 1,8 ile (11 kişi) emekliler takip etmiştir. Anketin bundan sonraki iki sorusu öğrencilerin ve ailelerinin aylık harcamaları ile ilgilidir. Soru 6 Ailenizin Aylık Ortalama Kazancı Nedir? A < YTL B YTL

11 C D E F YTL YTL > YTL Boş Soru 6 Ailenizin Aylık Ortalama Kazancı Nedir? A B C D ,3 E ,5 F ,8 Bu soruya verilen yanıtlar arasında en yüksek oran % 40 a yaklaşan bir rakamla YTL aralığına verilmiştir. İkinci sırada yaklaşık % 35 lik bir oranla YTL nin altı, üçüncü sırada % 12 lik oranla YTL almıştır. Bu sıralamayı yaklaşık % 7,3 lük oranla YTL, % 4,5 lik oranla YTL nin üzeri yer almıştır. Bu soruya 17 öğrenci yanıt vermemiştir. Ankette sorulan gelir dilimleri ve bunların ortalaması dikkate alındığında üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde okuyan ve ankete yanıt veren 970 öğrencinin aileleri ortalama olarak aylık YTL kazanmaktadırlar. Bu rakam tahmin edilebileceği gibi çok düşük bir orandır. Üstelik bu ortalamanın üzerinde sadece Ankara ve İstanbul da bulunan dört üniversitelerin öğrencileri yer almakta, geriye kalan 12 üniversitenin öğrencilerin aileleri bu rakamın da altında bir gelirler yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu rakamın ne kadar gerçeği yansıttığı son derece şüphelidir. Ortalama YTL ülkemizde açlık sınırının da altında bir rakamdır. 9. ve 11. sorularda da görüleceği gibi % 67 sinin ailesinden ayrı öğrenci evi ya da yurtta kaldığı, % 61 nin dershaneye gittiği bir ortamın aylık YTL ye sağlanıyor olması zor bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Soru 7 Aylık Harcamanız/Gideriniz Ortalama Ne Kadar? A < 100 YTL B YTL C YTL D YTL E YTL F >1.000 YTL G Boş Soru 7 Aylık Harcamanız/Gideriniz Ortalama Ne Kadar?

12 AÇÜ A ,8 B C D E ,3 F ,3 G ,6 Bu soruya da verilen yanıtlar arasında en yüksek oran % 36 ya yaklaşan bir rakamla YTL aralığına verilmiştir. İkinci sırada yaklaşık % 32,4 lük bir oranla YTL, üçüncü sırada % 16,6 lık oranla YTL almıştır. Bu sıralamayı yaklaşık % 7,3 lük oranla YTL, % 4,3 lük oranla YTL nin üzeri ve % 2,8 lik oranla 100 YTL nin altı yer almıştır. Bu soruya 6 öğrenci yanıt vermemiştir. Ankette sorulan gelir dilimleri ve bunların ortalaması dikkate alındığında üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde okuyan ve ankete yanıt veren 984 öğrencinin ortalama aylık harcamaları 433 YTL dir. Ayda ortalama YTL kazanan bu öğrenci ailelerinin, aylık gelirlerinin yarısına yakın bir bölümünü öğrencilerin eğitimi için harcadıkları anlaşılmaktadır. Soru 8 Mezun Olduğunuz Lise Türü Nedir? A Anadolu Lisesi B Normal Lise C İmam Hatip Lisesi D Özel Lise E Meslek Lisesi F Fen Lisesi G Diğer Soru 8 Mezun Olduğunuz Lise Türü Nedir? A B C ,2 D ,4 E ,9 F

13 G ,8 Maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin orta öğrenimi ile ilgili soruya verilen cevaplar arasında ilk sırada öğrencilerin yaklaşık % 54 (533 kişi) oranında normal lise mezunu olduğunu gözlüyoruz. Bu durumu yaklaşık % 28 ile (277 kişi) anadolu lisesi mezunları, yaklaşık % 9 ile (87 kişi) aralarında süper lise mezunlarının da içinde bulunduğu diğer lise mezunları, yaklaşık % 6 ile (63 kişi) özel lise mezunları, yaklaşık % 2 ile (20 kişi) fen lisesi mezunları almaktadır. Bu soruya cevap veren 990 öğrenci arasında sadece 9 meslek lisesi mezunu ve 2 imam hatip lisesi mezunu bulunmaktadır. Günümüzde üniversite eğitimi almak için olmazsa olmaz bir durum olarak gösterilen fen lisesi ve anadolu lisesi eğitimi bu tabloda da kendini göstermektedir. 990 maden mühendisliği bölümü öğrenci arasında % 28 olan anadolu lisesi öğrenimi, İstanbul Teknik Üniversitesi nde % 65 e, ve Hacettepe de % 55 lere, Dokuz Eylül Üniversitesi nde % 41 e ve İstanbul Üniversitesi nde % 40 a ulaşmaktadır. En düşük oransa % 8 ile Dicle Üniversitesi nde gözlenmektedir. Bu tabloya karşın normal lise mezunlarında ise % 87 lik oranla Dicle Üniversitesi ilk sırayı almaktadır. Dicle Üniversitesi ni, İnönü Üniversitesi % 77 ile, Karaelmas Üniversitesi % 72 ile, Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi % 70 ile takip etmektedir. Bu kategoride ise son sırada anadolu lisesi tablosunun tam tersine % 11 lik oranla İstanbul Teknik Üniversitesi almaktadır. Ankete katılan öğrencilerin, mezun olduğu lise ve dengi okullara bakıldığında, üç büyük kent ve diğer kentlerdeki üniversiteler açısından irdelediğimizde farklı sonuçlarla karşılaşmaktayız. Üç büyük kentte anadolu lisesi mezunları oranı % 48,8 olurken diğer kentlerdeki üniversitelerde ise anadolu liseliler oranı %16,1 e gerilemektedir. Normal lise çıkışlılar ise büyük kentlerde % 29,1 olurken diğer tarafta bu oran % 67,9 a yükselmektedir. Bu soruya, TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Makine ve Endüstri mühendisliğinde okuyan öğrencilerle yapılan ankette de; ilk sırayı yaklaşık % 60 ile normal lise mezunları, ikinci sırayı yaklaşık % 20 ile Anadolu lisesi mezunları, üçüncü sırayı yaklaşık % 10 ile aralarında süper liselerin de bulunduğu diğer seçeneği almıştır. Bu sıralamayı % 8 ile meslek lisesi mezunları ve % 2 ile özel lise mezunları takip etmiştir. Soru 9 Öğrenciliğiniz Sırasında Hangi Mekânda Kalıyorsunuz? A Devlet Yurdu B Özel Yurt C Öğrenci Evinde D Ailemle Birlikte E Akraba Yanında Soru 9 Öğrenciliğiniz Sırasında Hangi Mekânda Kalıyorsunuz?

14 A B ,5 C D E ,1 Bu soruda maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin öğretim yaşantıları boyunca hangi mekanı kullandıkları sorgulanmıştır. Kalınan mekan sorusunda birinci sırayı yaklaşık % 43 ile öğrenci evi, ikinci sırayı yaklaşık % 31 ile ailelerinin yanı, üçüncü sırayı yaklaşık % 16 ile devlet yurdu almıştır. Toplam 946 öğrencinin cevapladığı bu soruda; % 8 özel yurtta kaldığını, % 2 de akrabalarının yanında kaldığını belirtmiştir. Gerek yurt olanakları gerekse de öğrenci evi kavramının ve kolaylıklarının daha yerleşik olduğu üç büyük kentimizi kategorize ederek bu soru değerlendirildiğinde; verilen yanıtlardan üç büyük kentte bulunan üniversitelerden ankete katılan öğrencilerin % 49 u ailemle birlikte kalıyorum yanıtını verirken diğer üniversitelerde bu oran %20,3 olmaktadır. Buna karşın öğrenci evinde kalma oranları üç büyük kentte % 31,5, diğer üniversitelerde % 49,2 olmaktadır. Bu soru TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de bulunan Osman Gazi Üniversite ve Anadolu Üniversitelerindeki öğrencilere de yöneltilmiştir. Verilen yanıtlar arasında birinci sırayı yaklaşık % 50 ile öğrenci evi, ikinci sırayı yaklaşık % 36 ile aileleri ile birlikte kalanlar, üçüncü sırayı yaklaşık % 10 ile devlet yurdunda kalanlar ve % 4 ile özel yurtta kalanlar izlemiştir. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından yapılan anket gerek Odanın yaptığı bu ankete ve gerekse de Osman Gazi Üniversitesi maden mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin verdiği yanıtlar birbirlerine çok yakındır. Anketin ilk sorusunda da sorulan ve öğrencilerin ailelerinin ikametgah adreslerini sorgulayan tabloda da öğrencilerin özellikle ailelerinin ikametgah adreslerinde bulunan üniversiteleri tercih ettikleri bilinmektedir. Soru 10 Kaldığınız Mekandaki Ders ÇalıĢma Ortamından Memnun musunuz? A Evet B Hayır Soru 10 Kaldığınız Mekandaki Ders ÇalıĢma Ortamından Memnun musunuz? A B Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca kullandıkları mekandan memnuniyetleri ile ilgili soruda; öğrencilerin % 86 sı memnun olduklarını, % 15 i memnun olmadıklarını

15 AÇÜ belirtmişlerdir. Memnun olmadıklarını belirten % 15 lik (144 kişi) kısım ağırlıklı olarak akrabalarının yanında kalanlar ve özel yurtta kalanlardır. Soru 11 Üniversiteye Hazırlanırken Ne Tür Olanaklardan Yararlandınız? A Dershane B Özel Ders C Hazırlık Kitapları D Dergiler E Diğer Soru 11 Üniversiteye Hazırlanırken Ne Tür Olanaklardan Yararlandınız? A B ,8 C D ,4 E ,9 Bu soruda maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlanırken hangi olanaklardan yararlandıkları sorgulanmıştır. Bu soruya verilen yanıtlar arasında birinci sırayı yaklaşık % 61 ile dershane, ikinci sırayı yaklaşık % 20 ile hazırlık kitapları, üçüncü sırayı yaklaşık % 9 ile dergiler almıştır. Toplam 1428 şıkkın işaretlendiği bu soruda öğrencilerin % 8 i özel ders almış, % 2 si diğer bazı olanaklardan yararlanmıştır. Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de okuyan öğrencilerle yapılan ankette de; ilk sırayı yaklaşık % 45 ile dershane, ikinci sırayı yaklaşık % 20 ile hazırlık kitapları, üçüncü sırayı yaklaşık % 19 ile özel ders ve % 16 ile dergi seçenekleri almıştır. Soru 12 Sizce Üniversite Öncesi Aldığınız Eğitim Üniversite Eğitiminiz Ġçin Yeterli miydi? A Evet B Hayır Soru 12 Sizce Üniversite Öncesi Aldığınız Eğitim Üniversite Eğitiminiz Ġçin Yeterli miydi? A ,7 B ,3

16 Gerek orta öğrenim hayatlarında gerekse de üniversiteye hazırlanırken, üniversite öncesi alınan eğitimin üniversite eğitimi için yeterli olup olmadığı sorgulandığında; öğrencilerin % 74 ü yeterli bulduklarını, % 26 sı yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Bu soruyu cevaplayan 954 öğrenciden fen lisesi okuduklarını belirten 20 öğrencinin 15 i (% 75), özel lisede okuyan 63 öğrencinin 30 u (% 47) ve anadolu lisesinde okuyan 277 öğrenciden 98 i (%35) üniversite öncesi eğitimlerinin yeterli olduğunu düşünmektedir. Soru 13 Hangi Bursları Alıyorsunuz? A Katkı Kredisi B Başbakanlık Kredisi C KYK Kredisi D Şahıstan E Okul Fonundan F Diğer G Almıyorum Soru 13 Hangi Bursları Alıyorsunuz? A B ,2 C D ,2 E ,4 F G Üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin, öğrenim hayatı boyunca hangi bursları aldıkları ile ilgili soruya verilen yanıtlardan nerede ise tüm öğrencilerin (% 84) burs aldıkları gözlemlenmektedir. Bu kategoride en yüksek oran yaklaşık % 51 ile (481 kişi) katkı kredisi alanlardadır. Bu oranı yaklaşık % 12 ile (116 kişi) Kredi ve Yurtlar Kurumu kredisi alanlar, yaklaşık % 9 ile (85 kişi) diğer burslardan yararlananlar olarak gözlemlenmektedir. Burs alma ile ilgili soruda diğer şıkkını işaretleyen öğrencilerden (toplam 85 kişi) 27 adedi Dokuz Eylül Üniversitesinden olup aldıkları bursun İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Ahmet Priştina bursu olduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan başka, yaklaşık % 8 oranında (78 kişi) başbakanlık bursu aldığını, yaklaşık % 2 (21 kişi) şahıslardan burs aldıklarını ve yaklaşık % 1,4 (13 kişi) okudukları üniversite tarafından sağlanan çeşitli burslardan (genellikle mezunlar derneği ve yurt dışı kaynaklı) yararlandıklarını belirtmişlerdir.

17 Soru 14 Üniversite Size Yeterince Ġmkanı Sunuyor mu? A Barınma B Kütüphane C Spor D Kültür/Sanat E Yemekhane F Kantin G Bilgi/İşlem Anketimizin bu sorusunda üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere üniversitelerin sunduğu öğretim dışı olanaklar ve fırsatlar sorularak, öğrencilerin üniversitelerden yararlanma olanakları ve bu koşullardan memnuniyetleri araştırılmıştır. Soruda üniversitelerin öğrencilere barınma, kütüphane, spor, kültür/sanat, yemekhane, kantin ve bilgi/işlem konularında ne tür olanaklar sunduğu araştırılmıştır. Soruda yukarıda belirtilen seçeneklerde evet ve hayır kutucukları konulmuş ve ankete yanıt veren 991 öğrenci, toplam kez bu kutucukları işaretleyerek tercihlerini belirtmişlerdir. Aşağıdaki bölümde bu sorulara evet yanıtını veren öğrencilerin tercihleri incelenmiştir. Soru 14 Üniversite Size Yeterince Ġmkanı Sunuyor mu? A B C D E F G Maden mühendisliği öğrencilerinin, üniversitelerin kendilerine sunduğu olanaklar bakımından en büyük memnuniyeti % 70 lik bir oranla kütüphane aittir. Kütüphane seçeneğini, % 60 lık bir oranla yemekhane, % 52 lik bir oranla kantin seçenekleri izlemiştir. Ortalamanın (% 50) altında kalan diğer seçeneklerde sırayla, spor, barınma, bilgi/işlem ve son olarak kültür/sanat seçenekleridir. Üniversitelerimizin sunduğu olanaklar açısından sadece bir noktada (-Kütüphane) % 90 ı aşan memnuniyet söz konusu iken, Dicle Üniversitesi nin sunduğu kültür/sanat olanaklarından hiçbir öğrenci memnun değildir.

18 Üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan 991 öğrenci toplam 3503 kere evet şıkkını işaretlemişlerdir. Öğrencilerin öğretim hayatı dışındaki eğitim, sosyal ve kültürel hayatını irdeleyen bu soruda evet yanıtı ortalama 3,5 kere verilmiştir. Üniversitelerinin sunduğu olanaklar açısından en yüksek öğrenci memnuniyeti Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde gözlemlenmektedir. ni, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi izlemektedir. Diğer üniversitelerimizde ortalamanın altında bir memnuniyet söz konusu olurken, en düşük oran açık ara Diyarbakır Dicle Üniversitesi nde gözlemlenmektedir. Bu konuda bir açıklık kazandırması bakımından bu soruya hayır yanıtını veren öğrencilerin de dağılımı aşağıda verilmiştir. Soru 14 Üniversite Size Yeterince Ġmkanı Sunuyor mu? A B C D E F G Soru 15 Üniversite Ders Düzeltme Sisteminiz Nedir? Anketin 15. ve 16. sorusunda üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin öğretim sistemleri ve öğrencilerin bu sisteme bakış açıları sorgulanmıştır. Üniversitelerde sık sık yaşanan sistem değişikliklerinden kaynaklanan bazı üniversitelerimizin farklı sınıflarında değişik öğrenim sistemleri uygulanmaktadır. Aynı üniversitede değişen öğretim sisteminden dolayı 1. sınıflar ayrı, 4. sınıflar ayrı bir öğrenim görmektedirler. Anketten alınan cevaplardan yola çıkarak üniversitelerimizde uygulanan öğrenim sistemleri; Yaz Okulu Uygulaması (Adana Çukurova Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversiteleridir. Bütünleme uygulayan üniversiteler, İstanbul Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversiteleridir. Ayrıca İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi nde

19 AÇÜ aktif eğitim (dual eğitim), Diyarbakır Dicle Üniversitesi nde ise bütünleme ve yaz okulu uygulaması birlikte yürütülmektedir. Soru 16 Bu Sistem Hakkında Fikirleriniz Nelerdir? A Olumlu (nedenini belirtiniz) B Nötr C Olumsuz (nedenini belirtiniz) Soru 16 Bu Sistem Hakkında Fikirleriniz Nelerdir? A ,2 B ,8 C ,0 Üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan 967 öğrencinin yaklaşık % 34 ü üniversitelerinden uygulanan sistemden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Üniversitede verilen öğretim sistemini olumlu bulanlar arasında en yüksek oran yaklaşık % 77 ile Konya Selçuk Üniversitesi ndedir. Bu üniversiteyi yaklaşık % 64 ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi, yaklaşık % 55 ile Malatya İnönü Üniversitesi ve yaklaşık %45 ile İstanbul Üniversitesi takip etmektedir. Diğer üniversitelerde öğretim sistemini olumlu bulma oranı genel ortalamanın altındadır. Okudukları sistemi en olumsuz bulanlar ise İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileridir. Anketin bu bölümü ülkemizde maden mühendisliği mesleğine karşı genel tutumu belirlemek ve ölçmek için hazırlanmıştır. Soru 17 Maden Mühendisliği Bölümünü Neden Seçtiniz? A Maden Mühendisi Olmak İstiyorum B Geleceğimi Bu Meslekte Görüyorum C Bağlı Olduğu Üniversitede Okumak İstedim D Lisede Rehberlik Hizmetinden Etkilendim. E Çevremden Etkilendim F Ailemden Etkilendim G Bilinçli Bir Seçim Değildi. H Diğer Soru 17 Maden Mühendisliği Bölümünü Neden Seçtiniz? A B ,7

20 C D ,6 E ,2 F ,7 G H ,7 Maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin bu bölümü neden seçtikleri ile ilgili soruya verilen cevaplar arasında ilk sırada öğrencilerin yaklaşık % 29 (318 kişi) oranında bilinçli bir seçim yapmayanlar oluşturmuştur. Bu durumu yaklaşık % 23 ile (255 kişi) maden mühendisi olmak isteyenler, yaklaşık % 10 ile (106 şar kişi) ile ailesinden etkileneler ve geleceğini bu meslekte görenler, yaklaşık % 6 ile (68 kişi) çevreden etkilenenler ve yaklaşık % 2 ile (17 kişi) lisede rehberli hizmeti alanlar oluşturmuştur. En çok maden mühendisi olmak isteyen öğrenciler Hacettepe Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi nde bulunurken, maden mühendisliğinden en muzdarip grup İstanbul Teknik Üniversitesi nde bulunmaktadır. Bu duruma karşılık bulundukları üniversiteden en memnun olan grup açık ara İstanbul Teknik Üniversitesinde okumakta ve bu sonuç bu soruya verilen en yüksek oran olarak bulunmaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde maden mühendisliğinde okuyor olmanın bilinçli bir seçim olmadığı nı işaretleyen öğrenci sayıyı % 50 lere varan bir orandadır. Ayrıca liselerde verilen rehberlik hizmetinin sorgulanması da bu anketten çıkan diğer bir sonuçtur. Daha kurumsal bir yapıda olduklarını düşündüğüm, ve büyük kentlerde bulunan YÖK öncesi kurulan üniversiteler açısından durum incelendiğinde öğrencilerin % 16,4 ü bölümün bağlı olduğu üniversiteyi öncelikli olarak seçtiklerini belirtmişlerdir. Bu oran geri kalan üniversiteler dikkate alındığında % 3,6 dır Bu soruya, TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Makine ve Endüstri mühendisliğinde okuyan öğrencilerle yapılan ankette de; ilk sırayı yaklaşık % 40 ile makine/endüstri mühendisi olmak isteyenler oluşturmuştur. İkinci sırayı yaklaşık % 20 ile çevresinden etkilenenler ve bilinçli bir seçim yapmayanlar, üçüncü sırayı yaklaşık % 10 ile diğer seçeneğini işaretleyenler almıştır. Bu sıralamayı % 6 ile lisedeki rehberlik hizmetinden yararlananlar ve % 4 ile ailesinden etkilenenler almıştır. Soru 18 Meslek Hakkında Ne Zaman Bilgi Sahibi Oldunuz? A Üniversiteye Girmeden Önce B Ailemde/Çevremde Maden Mühendisi Vardı. C Üniversiteye Girdikten Sonra Soru 18 Meslek Hakkında Ne Zaman Bilgi Sahibi Oldunuz?

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik

TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1. Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor. Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik TMMOB Maden Mühendisleri Odası I. Öğrenci Üye Kurultayı MAMÖK 1 Maden Mühendisliği Öğrencileri Tartışıyor Eğitim Yetkin-Uzman Mühendislik İşsizlik 13-14 Nisan 2007 Ankara TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ. Sonuç Raporu İPEKYOLU KALKINMA AJANSI SODES ETKİ ANALİZİ Sonuç Raporu GAZİANTEP İPEKYOLU KALKINMA AJANSI Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:2-3 Şehitkamil/GAZİANTEP Telefon

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MARINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi bu raporu oluşturabilmek İçin önce* ilkle mesleğimize yönelik tercihleri» makina

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007 2013) Yüksek Öğretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu 1 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 I.GİRİŞ... 6 II. DURUM ANALİZİ... 8 II.1. DÜNYADA

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ ŞUBAT 2011 İçindekiler GİRİŞ...2 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ VE

Detaylı

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU

KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSELERİ KAPSAMLI DEĞERLENDİRME NOTU Aralık 2011 Hazırlayanlar: Fatoş Gökşen Deniz Yükseker Ayşe Alnıaçık Ünal Zenginobuz İçindekiler Şekil Listesi... 2 Tablo Listesi... 2 Yönetici

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EGITIM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ

İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EGITIM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ İSTANBUL TİCARET ODASI MESLEKİ EGITIM VE TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİ ARAŞTIRMASI HAZIRLAYANLAR Ömer KAYIR Hamdi KILIÇ YAYIN NO: 2008-28 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNE ÖĞRENCİLERİN BAKIŞI Prof. Dr. Z. Kazım TELLİ Doç. Dr. Cahit KURBANÖĞLU Yrd.Doç, Dr. Remil VAROL S.D.Ü. Müh. Mim. Fak. Makina Müh, Böl. İSPARTA ÖIİT Bu çalışmada İsparta Makina Mühendisliği

Detaylı

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır.

Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. Milletimizin siyasî, toplumsal hayatında, milletimizin fikrî terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır. II. ULUSAL SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU SUNUM VE POSTER BİLDİRİ ÖZETLERİ

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker.

GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI. Özgür Arun ve Zeynep Diker. GÜNEYDOĞU ANADOLU YOKSULLUK PROFİLİ: BATMAN SOSYOEKONOMİK DURUM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Özgür Arun ve Zeynep Diker Ocak 2009 Ankara 1 Teşekkür Bu rapor, Yerel Gündem 21 Batman Kent Konseyi nin talebi üzerine

Detaylı

SUNUŞ GİRİŞ I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ: BOYUTLAR VE SINIRLILIKLAR

SUNUŞ GİRİŞ I. ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SİSTEMİ: BOYUTLAR VE SINIRLILIKLAR SUNUŞ Yapılan araştırma ve incelemelerde görülmüştür ki, Öğrenci Seçme Sınavı etrafında şekillenen Türk üniversite giriş sistemi, tüm kademelerini teslim aldığı eğitimi temel işlevlerini yerine getiremez

Detaylı

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Güz: 143-160, 2007, Copyright 2007 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2007) Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler:

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VAKIF ÜNİVERSİTELERİ RAPORU 2007 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 1.Giriş 4 2.Yasal Dayanak 5 3.Tarihi Gelişim 6 4.Yönetim Yapısı 9 5.Finansman 9 6.Vakıf Üniversitelerinin Performansı 11 6.1.Eğitim-Öğretim

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU

MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKINA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ RAPORU MAKİNA MÜHENDİSUĞİ EĞİTİM! RAPORU SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik eğitimi sınai gelişimden üniversite idaresine, genel devlet politikalarından

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR

TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR ÖZET TARIMSAL YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDA DEĞİŞİMLER ve SORUNLAR Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ 1 Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ 2 Prof. Dr. Salih ÇELİK 3 Doç. Dr. Hayrettin KENDİR 1 Arş. Gör. Sevil SAĞLAM 1

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA

TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA TÜRKİYE DE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖNERİ: MAHALLE KREŞLERİ 1 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Mart 2009 1 Bu araştırma Açık Toplum Vakfı'nın desteği ile kamuoyuna

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Analiz. seta 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2012 2023 İÇIN AKADEMISYEN YETIŞTIRME ÇABALARI: MEB VE YÖK YURTDIŞI LISANSÜSTÜ BURSLARI SEDAT GÜMÜŞ, VEYSEL GÖKBEL

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KAYNAKLAR... 4 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 4 Akademik personel niteliğinde beklenen düzey... 5 Bilgi

Detaylı

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları *

Vakıf Üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Sistemi Üzerindeki Etkilerine Dönük Akademisyen Algıları * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 137-160 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı