TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI Meslek örgütleri, yönelimlerini ve programlarını, üyelerinin beklenti, ihtiyaç ve taleplerine daha uygun bir biçimde tasarlayabilmeleri için, meslek alanını ve meslektaşlarını yakından tanımak, onlardaki gelişme ve değişim hakkında sürekli bilgilenmek durumundadırlar. Bu anlamda TMMOB Maden Mühendisleri Odası nın, geleceğin meslektaşı olarak baktığı öğrencilerin durumlarını tespit etmek, mesleğini uygulama sürecine ve örgütüne ilişkin düşünce ve yaklaşımı anlamak, öğrencilerin Odadan ve meslekten beklentilerini almak, öğrencilerin sosyo-ekonomik konumu, sosyo-politik ve kültürel değerlendirmeleri vb hakkında bilgiler toplamak üzere aşağıdaki anket hazırlanmıştır. Bu anket ülkemizdeki tüm maden mühendisliği bölümü olan üniversitelerde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar TMMOB Maden Mühendisleri Odası II. Öğrenci Kurultayı nda değerlendirilmiştir. Anket; TMMOB Maden Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonunun 2007 yılında amatörce çalışmaları sonucunda oluşturulmuştur. Anket soruları hazırlanırken konunun uzmanlarından yardım alınmış ayrıca kıyaslama yapma imkânı sağlayacağı düşünülerek TMMOB bünyesinde daha önce gerek öğrencilerle gerekse de mühendislerle yapılmış anketlerden sorular ve sonuçlar da bu ankette değerlendirilmiştir. Aşağıdaki çalışma tüm bu hazırlıklarla beraber anket formlarına düşülen dipnotlar, son sayfada yer alan düşünceler ve kişisel değerlendirmelerimle birlikte yoğrularak hazırlanmıştır. Nadir AVġAROĞLU Maden Mühendisi Eylül 2007

2 TÜRKĠYE DE MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ ÖĞRENCĠ PROFĠLĠ ARAġTIRMASI TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 40. çalışma dönemi içerisinde; üniversitelerinin Maden Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrenci üyeleri ile üniversitelere, eğitime, mesleğimize, ülkemize ve geleceğimize sahip çıkabilmek için sorunlara ve çözümlerine dair düşünceleri, önerileri ortaya koyarak, tartışma ortamı yaratmak amacıyla Nisan 2007 tarihinde I. Maden Mühendisliği Öğrenci Kurultayı (MAMÖK I) düzenlenmesine karar vermiştir sonrasında uygulanan depolitizasyon ve örgütsüzleştirme politikaları, TMMOB ve bağlı odalarda, niteliksel ve niceliksel açıdan örgütsel bir daralma yaşanmasına neden olmuştur. Bu durum; TMMOB Maden Mühendisleri Odası nın kendi geleceğini tartışmaya ve meslek örgütlümüzü gelecekte emanet edeceğimiz maden mühendisi adaylarıyla, daha öğrencilik döneminde tanıştırmayı amaçlanmıştır. Bu kurultay aracılığı ile TMMOB Maden Mühendisleri Odası nı gelecek dönemlere taşıyacak yeni bir mühendis kuşağı ile daha öğrencilik yıllarında bağ kurulması tasarlanmıştır. Bu Kurultaya ışık tutabilmesi amacıyla ülkemizdeki 16 üniversitede bulunan maden mühendisliği bölümlerinde gerçekleştirilen ve aşağıda sonuçları irdelenen anket gerçekleştirilmiştir. Anketlerin hazırlanması ve dağıtılmasına Aralık 2006 tarihinde karar verilmiştir. İlk sonuçlarının Nisan 2007 tarihindeki Öğrenci Kurultayı nda değerlendirilen bu anket, zaman darlığı nedeni ile birçok üniversitelerimizde birinci yarıyıl bitmeden final sınavları sırasında cevaplandırılabilmiştir. Anket tekniği açısından ortalama bir kitleye ulaşabilmek amacıyla üniversitelerde görev yapan hocalarımız tarafından bir çoğu tüm bir sınıfa dağıtılmış ve homojen bir kitleye ulaşılabilmiştir. Ancak bazı üniversitelerimizde zaman darlığı nedeni ile Oda Öğrenci Temsilcileri aracılığı ile yapılan bu ankette daha dar bir çevreye ulaşılabilmiştir. Bu nedenle bölümlerde okuyan birçok öğrenciye ve öğrenci grubuna tam olarak ulaşılamamış, finalleri tamamlanmış ya da bölümle bir irtibatı olmayan hazırlık sınıfı, birinci ve ikinci sınıflara anketimiz ulaşamamıştır. Anketin hazırlanması Öğrenci Anketlerin cevaplanması konusunda tüm üniversitelerimizden ve özellikle bölüm başkanlıklarından yakın bir ilgi gördüğümüzü belirtmek isterim. Bu anketin sağlıklı bir şekilde yorumlanabilmesi için üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümleri hakkında bazı bilgilerin bilinmesinde faydalar vardır. Ülkemizdeki modern maden mühendisliği eğitimi Cumhuriyet in kurulması ile birlikte 1924 yılında ülke madenciliğinin gereksindiği elemanları yetiştirmek üzere Zonguldak ta Yüksek Maden ve Sanayi Mühendisi Mektebi açılması ile başlamıştır yılında Zonguldak Maden Teknik Okulu açılmış, bu okul 1961 yılında İstanbul a nakledilerek İTÜ Teknik Okulu nun maden bölümünü oluşturmuştur.

3 SINIF AÇÜ 1953 yılında 5 yılık eğitim sonucu yüksek maden mühendisi unvanını veren İTÜ Maden Fakültesi açılmıştır yılında Zonguldak Maden Teknik okulunun İTÜ Teknik Okulu bünyesine alınmasından sonra İTÜ'de hem yüksek maden mühendisliği hem de maden mühendisliği eğitimi başlamıştır yılında, 1968'de Hacettepe, 1972 yılında şimdiki Dokuz Eylül Üniversitesi, 1975 yılında da şimdiki Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve Eskişehir Osman Gazi Üniversiteleri maden mühendisliği öğrenimi vermeye başlamışlardır yılından sonra YÖK un kurulması ile sayıları artan Üniversitelerimizde açılan maden mühendisliği bölümlerimiz de; 1987 yılında kurulan Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi, 1987 yılında kurulan Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, 1988 yılında kurulan Malatya İnönü Üniversitesi, 1990 yılında kurulan Adana Çukurova Üniversitesi, 1991 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi, 1991 yılında kurulan Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1992 yılında kurulan Diyarbakır Dicle Üniversitesi, 1991 yılında kurulan Konya Selçuk Üniversitesi, 1991 yılında kurulan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve son olarak da 2002 yılında kurulan Afyon Kocatepe Üniversiteleridir. Halen ülkemizde 16 üniversitede, maden mühendisliği eğitimi yapılmaktadır Bu üniversitelerden altı adetinde ise ikinci öğretim adı ile ikili öğretim yapılmaktadır. Bu bölümlerin toplam kontenjanları öğrenim yılında e ulaşmıştır. Odamızca yapılan çeşitli çalışmalarda son beş yıl içinde yıllık ortalama 550 maden mühendisliği öğrencisi mezun olmaktadır. Bu yıl yapılan üniversite sınavı sonrasında kontenjanın 668 adedi (% 53) dolmuştur. Yapılan ek yerleştirme sonucunda 228 kontenjan ise boş kalmıştır. Hazırlanan bu ankete bünyesinde maden mühendisliği bölümü bulunan toplam 16 üniversiteden çeşitli sınıf ve çeşitli öğrenim dilimlerinden çok sayıda cevap alınmıştır. Bu sonuçların değerlendirilmesi ve genelin ne kadarlık bir bölümünü yansıttığının belirlenmesi amacıyla bölümlerimiz ile iletişime geçilmiş, ancak çok sayıda değişik cevap ve bilgiler alınmıştır. Bazı bölümlerimiz yazımıza 11. sınıfa kadar uzanan bir periyotta öğrenci sayısı bildirmiş, bazı bölümlerde öğrenci sayılarını dönemlere ayırarak göndermiştir. Bu rakamlara göre 16 üniversitemizde öğrenim yılında öğrenim gören maden mühendisliği öğrencilerinin sınıflara göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. Üniversitelerin Maden Müh. Bölümlerinde Öğrenin Gören Öğrenci Adetleri H , TOP (%) 10,2 3,0 5,3 6,1 3,4 13,5 8,6 5,1 6,6 5, ,1 3,0 7,1 3,1 4,6 100

4 Üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören bu öğrencilerden aşağıda belirtilen sayı ve oranlarda ulaşılarak bilgi toplanmış ve değerlendirilmiştir. Anketi Cevaplayan Öğrencilerin Genele Göre Oranı A* TOP (%) 7,0 37,0 39,2 17,8 24,7 21,1 11,0 22,8 12,5 51,0 10,3 9,4 42,0 20,1 23,5 64,6 22,5 * Anketi cevaplayan öğrenci sayısı Bu tablodan da anlaşılacağı gibi üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören toplam 4400 öğrenciden 991 ine ulaşılarak % 22,5 oranında bir kitleye hitap eden bir anket gerçekleştirilmiştir. Bu rakam ve oran sağlıklı bir anket için oldukça iyi bir konumdur. Oran açısından en yüksek durumda bulunan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi nde öğrencilerin % 64,6 sına ulaşılmıştır. Bu üniversitemizi % 51,0 oranı ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve % 42,0 lık bir oranla Malatya İnönü Üniversitesi izlemiştir. Yaptığımız bu ankette en düşük oran ise % 7 ile Adana Çukurova Üniversitesi ndedir. Bu anket hazırlanırken öğrenci komisyonu tarafından üç ana bölümde ele alarak değerlendirilmiştir. İlk bölümde ankete katılan öğrencilerin ailelerinin yaşadığı yer, eğitim durumları, meslekleri ve öğrencilerin mezun oldukları lise ve dengi okullar ile öğrenimleri sırasında kaldıkları yerleri sorgulanmıştır. İkinci bölümde ise neden maden mühendisliği bölümünün tercih edildiği, öğrenim gördükleri üniversitede ve bölümdeki eğitimin niteliği, eksikler, sorunlar ve bu sorunların nasıl giderilebileceği konularına dair öğrencilerin görüşleri araştırılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise öğrenciler ile Maden Mühendisleri Odası arasındaki ilişki ve mühendislerin gündemine ilişkin değerlendirmeleri alınmıştır. Ayrıca bu anketten çıkan sonuçların daha sağlıklı irdelenebilmesi ve kıyaslanması açısından TMMOB tarafından 1978 yılında toplam mühendis ve mimarla yapılan bir ankette toplam 152 Odamız üyesine sorulan sorular ve alınan yanıtlar, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 1993 yılında İzmir de yapılan ve 570 mühendisin iştirak ettiği anket ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de bulunan Osman Gazi Üniversite ve Anadolu Üniversitelerindeki, Odalarına kayıtlı bulunan Makine, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerle yapılan anketler hakkında bilgilerde ilgili sorularda verilmiştir. Bu çalışmada bünyesinde maden mühendisliği bölümleri bulunan üniversitelerimiz alfabetik olarak; Adana Çukurova Üniversitesi AÇÜ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Malatya İnönü

5 Üniversitesi, Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi olarak anılacaktır. Anketin yorumlanmasının da sosyolojik ve ekonomik bazı kolaylıklar sağlaması amacıyla, sorulara verilen bazı yanıtlarda ülkemizdeki üç büyük kentte bulunan Ankara Hacettepe Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İzmir Dokuz Eylül Üniversiteleri birlikte Üç Büyük Kentteki Üniversiteler tanımlamasıyla değerlendirilmiştir. Ayrıca yüksek öğrenim için bir kırılma noktası olarak kabul edilen YÖK un kurulmasından önce (1983) var olan 6 üniversitemiz de; Ankara Hacettepe Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversiteleri de YÖK Öncesi Üniversiteler tanımlaması ile bazı soruların ardından yapılan yorumlarda anılmıştır. Hazırladığımız anketin giriş bölümünde öğrencilere yaşları, cinsiyetleri ve okudukları sınıflar sorulmuştur. Bu duruma göre üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde okuyan ve anketimizi yanıtlayan öğrencilerin sınıflara göre dağılımı aşağıdaki şekildedir. Anketi Cevaplayan Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı BoĢ Haz. 1. Sın. 2. Sın. 3. Sın. 4. Sın. AÇÜ ,0 1,1 13,4 22,7 28,9 27,7 100 Tablodan da görüleceği gibi anketteki soruları yanıtlayan öğrencilerden 60 ı (% 6) hangi sınıfta olduğunu belirtmemiştir. Ayrıca de okuyan 4, Karaelmas Üniversitesinde okuyan 7 öğrenci toplam 11 (% 1) hazırlık öğrencisi de anketi yanıtlamıştır. Anketimizi en fazla yanıtlayan öğrenci toplam 287 (% 28,9) öğrenci ile 3. sınıfta okumaktadır. Bu durumu 275 (% 27,7) öğrenci ile 4. sınıf, 225 (% 22,7) öğrenci ile 2. sınıf ve 133 (% 13,4) öğrenci ile 1. sınıf izlemiştir.

6 KiĢi BoĢ Üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencileri yaşları incelendiğinde ise, büyük bir oranın yaş diliminde olduğu görülmektedir. Bu ankette yaşlarını belirten 844 öğrencinin yaş ortalaması 21,82 olup, ankete katılan öğrencileri ağırlıklı (% 77,7) olarak doğumlu oldukları görülmektedir. Öğrencilerin YaĢları Ankete katılan öğrencilerin yaklaşık % 17 si (160 kişi) kız, yaklaşık % 77 si erkektir. Kız öğrencilerin yaş ortalaması 21,57, erkek öğrencilerin yaş ortalaması ise 21,96 dır. Anketin ilk bölümünde üniversitelerin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin aileleri ve aile yaşantısı ile ilgilidir. Soru 1 Aileniz Hangi Coğrafi Bölgede YaĢamaktadır? A İç Anadolu Bölgesi B Ege Bölgesi C Doğu Anadolu Bölgesi D G. Doğu Anadolu Bölgesi E Karadeniz Bölgesi F Marmara Bölgesi G Akdeniz Bölgesi Soru 1 Aileniz Hangi Coğrafi Bölgede YaĢamaktadır? A B C ,7 D E F G Üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde okuyan öğrenci ailelerin büyük bölümü İç Anadolu bölgesinde ikamet etmektedir. İç Anadolu bölgesini Marmara, Ege ve Karadeniz bölgeleri izlemektedir. Anketin ilk sorusunda en dikkati çeken nokta 16 üniversitede de en fazla üniversitenin de içinde bulunduğu coğrafi bölgeden öğrencinin bulunduğudur. Artık öğrenciler yüksek öğrenim görmek amacı ile ikametlerinin bulunduğu bölgeleri terk etmemekte daha iyi olanakları olan üniversiteler yerine yaşadıkları ilde ya da ikametgah adreslerine yakın olan üniversiteleri tercih etmektedirler.

7 Anketteki bu soruya paralel olarak öğrencilerin kaldıkları mekanlar sorulmuştur e yakın öğrenciden % 31 i bu soruya ailemle birlikte kalıyorum yanıtını vermiştir. TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de bulunan Osman Gazi Üniversite ve Anadolu Üniversitelerindeki, Odalarına kayıtlı bulunan Makine, Endüstri ve İşletme Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerle benzer anket yapılmıştır. Bu ankette ailelerinin yaşadığı bölge ile ilgili soruya verilen yanıtlar arasında birinci sırayı yaklaşık % 56 ile İç Anadolu, ikinci sırayı yaklaşık % 10 ile Ege, üçüncü sırayı yaklaşık % 10 ile Marmara almıştır. Toplam 570 öğrenciden % 8 i Akdeniz, % 4 ü Karadeniz yanıtını vermiştir. Ankete katılanlar arasında Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinden katılan çıkmamıştır. Öğrencilerin aile profilini belirlemek amacıyla sorulan diğer iki soru, öğrencilerin babaları ile ilgilidir. Soru 2 Babanızın Öğrenim Durumu Nedir? A İlkokul B Lise C Yüksek Okul D Üniversite E Lisansüstü F Okula Gitmemiş Soru 2 Babanızın Öğrenim Durumu Nedir? A B C ,6 D E ,1 F ,8 İkinci soruda maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin babalarının eğitim düzeylerine ilişkin bilgiler sorulmuştur. Baba eğitim düzeyinde birinci sırayı yaklaşık % 30 ile lise, ikinci sırayı yaklaşık % 29 ile ilkokul, üçüncü sırayı yaklaşık % 27 ile üniversite almıştır. Toplam 986 öğrenciden 18 inin (%1,8) babası okula gitmemiştir. Bu duruma karşılık öğrencilerin babalarının toplam % 38 lik bir bölümü yüksek öğretim kurumlarına devam etmişlerdir. Bu soru TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de bulunan Osman Gazi Üniversite ve Anadolu Üniversitelerindeki öğrencilere de yöneltilmiştir. Verilen yanıtlar arasında birinci sırayı yaklaşık % 31 (176 kişi) ile ilkokul, ikinci sırayı yaklaşık % 24 (136 kişi) ile lise, üçüncü sırayı yaklaşık % 19 (109

8 kişi) ile üniversite almıştır. Toplam 570 öğrenciden 20 sinin (%3,5) babası okula gitmemiştir. Öğrencilerin babaları ile ilgili diğer soruda meslekleri sorulmuştur. Soru 3 Babanızın Mesleği Nedir? A Memur B Kamu İşçisi C Özel Sektör D Serbest E Emekli F Diğer Soru 3 Babanızın Mesleği Nedir? A B C ,2 D E F ,7 Maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin babalarının meslekleri ile ilgili soruya verilen yanıtlarda ağırlıklı olarak görülen sonuç babalarının emekli (% 38,9) olduğu yönündedir. İnönü Üniversitesi haricinde her bölümde babaları emekli olan öğrenciler ilk sıradadır. Emeklilerden sonra ikinci sırayı yaklaşık % 22 ile serbest meslek mensupları, üçüncü sırayı yaklaşık % 19 ile memur almıştır. Bu sıralamayı % 8,7 ile diğer, % 7,2 ile özel sektör çalışanı ve % 4 ile işçi seçenekleri takip etmiştir. Bu anketle kıyaslanması açısından TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Makine ve Endüstri mühendisliğinde okuyan öğrencilerle yapılan ankette de; ilk sırayı yaklaşık % 33 (185 kişi) ile memur, ikinci sırayı yaklaşık % 21 ile (120 kişi) diğerleri, üçüncü sırayı yaklaşık % 15 ile (86 kişi) emekliler almıştır. Bu sıralamayı % 14 ile (83 kişi) işçi, % 12 ile (65 kişi) özel sektör çalışanı ve % 5 ile (31 kişi) serbest meslek mensupları takip etmiştir. TMMOB tarafından 1978 yılında toplam 1120 mühendis ve mimarla yapılan bir ankette toplam 152 Odamız üyesine sorular sorulmuş ve cevapları alınmıştır. O yıllarda Odamıza kayıtlı 1272 üye bulunmakta ve bu sayının 856 sı maden mühendisidir. Dolayısıyla yapılan bu anket Oda üye sayımızın % 12 sine karşılık gelmektedir. Bu ankette de Odamız üyelerine babalarının çalışma biçimi sorulmuştur. Bu soruya 53 üyemiz (% 34,8) memur, 41 üyemiz (% 26,9) esnaf ve zanaatkar, 19 üyemiz (% 12,5) özel sektör, 12 üyemiz (% 7,8) çiftçi-köylü, 8 üyemiz (% 5,2) işçi ve

9 geri kalan 19 üyemizin (% 12,5) babaları da serbest, emekli, işsiz vb. gibi diğer alanlarda çalışmaktadır. Öğrencilerin aile profilini belirlemek amacıyla sorulan diğer iki soru, öğrencilerin anneleri ile ilgilidir. Soru 4 Annenizin Öğrenim Durumu Nedir? A İlkokul B Lise C Yüksek Okul D Üniversite E Lisansüstü F Okula Gitmemiş Soru 4 Annenizin Öğrenim Durumu Nedir? A B C ,7 D E ,9 F Bu soruda maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin annelerinin eğitim düzeylerine ilişkin bilgiler sorulmuştur. Anne eğitim düzeyinde birinci sırayı yaklaşık % 42 ile ilkokul, ikinci sırayı yaklaşık % 29 ile lise, üçüncü sırayı yaklaşık % 15 ile üniversite almıştır. Toplam 988 öğrenciden 79 unun (% 8,0) annesi okula gitmemiştir. Bu duruma karşılık öğrencilerin annelerinin toplam % 21 lik bir bölümü yüksek öğretim kurumlarına devam etmişlerdir. Ailenin öğrenim durumları irdelendiğinde de üç büyük kentteki üniversiteler ile diğerleri arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Üç büyük kentte ankete katılan öğrencilerin ailelerinde, lise sonrası eğitim alanlar (yüksek okul, lisans ve yüksek lisans) babalarda % 53,1, annelerde % 36,1 olurken, diğer üniversitelerde bu oran babalarda % 27,8, annelerde ise % 12,5 olmaktadır. Bu soru TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de bulunan Osman Gazi Üniversite ve Anadolu Üniversitelerindeki öğrencilere de yöneltilmiştir. Verilen yanıtlar arasında birinci sırayı yaklaşık % 39 (220 kişi) ile ilkokul, ikinci sırayı yaklaşık % 15 (87 kişi) ile okula gitmemiş, üçüncü sırayı yaklaşık % 13 (74 kişi) ile lise almıştır. Toplam 570 öğrenciden 35 inin (% 6,1) annesi yüksek öğrenim görmüştür. Soru 5 Annenizin Mesleği Nedir? A Memur

10 B C D E F G Kamu İşçisi Özel Sektör İşçisi Serbest Emekli Diğer Boş Soru 5 Annenizin Mesleği Nedir? A ,7 B ,2 C ,7 D ,2 E F G ,4 Maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin annelerinin meslekleri ile ilgili soruya verilen yanıtlarda ağırlıklı olarak görülen sonuç diğer (% 65) şıkkının işaretlenmesidir. Ankette yapılan teknik bir hata sonucu anne mesleği kısmına ev hanımı seçeneği konulmamıştır. Diğer yanıtına verilen cevapların çoğunun ev hanımı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer seçeneğinin işaretlenme oranı İnönü Üniversitesi nde % 90, Karadeniz Teknik Üniversitesi nde % 88 e ulaşmaktadır. Buna karşılık Ankara Üniversiteleri olan ve Hacettepe de bu oranlar % 50 nin altında kalmıştır. Bu soru ile ilgili diğer seçeneklerde; ikinci sırayı yaklaşık % 20 ile (195 kişi) emekli olanlar, üçüncü sırayı yaklaşık % 8 ile (77 kişi) memurlar almıştır. Bu sıralamayı % 5 ile (52 kişi) serbest meslek çalışanları, % 2 ile (17 kişi) özel sektör çalışanı ve işçi olanlar takip etmiştir. Bu anketle kıyaslanması açısından TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Makine ve Endüstri mühendisliğinde okuyan öğrencilerle yapılan ankette de; ilk sırayı yaklaşık % 92 (523 kişi) ile ev hanımının da yer aldığı diğer seçeneği, ikinci sırayı yaklaşık % 3 ile (17 kişi) özel sektör çalışanları, üçüncü sırayı yaklaşık % 2,6 ile (15 kişi) memurlar almıştır. Bu sıralamayı % 1,8 ile (11 kişi) emekliler takip etmiştir. Anketin bundan sonraki iki sorusu öğrencilerin ve ailelerinin aylık harcamaları ile ilgilidir. Soru 6 Ailenizin Aylık Ortalama Kazancı Nedir? A < YTL B YTL

11 C D E F YTL YTL > YTL Boş Soru 6 Ailenizin Aylık Ortalama Kazancı Nedir? A B C D ,3 E ,5 F ,8 Bu soruya verilen yanıtlar arasında en yüksek oran % 40 a yaklaşan bir rakamla YTL aralığına verilmiştir. İkinci sırada yaklaşık % 35 lik bir oranla YTL nin altı, üçüncü sırada % 12 lik oranla YTL almıştır. Bu sıralamayı yaklaşık % 7,3 lük oranla YTL, % 4,5 lik oranla YTL nin üzeri yer almıştır. Bu soruya 17 öğrenci yanıt vermemiştir. Ankette sorulan gelir dilimleri ve bunların ortalaması dikkate alındığında üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde okuyan ve ankete yanıt veren 970 öğrencinin aileleri ortalama olarak aylık YTL kazanmaktadırlar. Bu rakam tahmin edilebileceği gibi çok düşük bir orandır. Üstelik bu ortalamanın üzerinde sadece Ankara ve İstanbul da bulunan dört üniversitelerin öğrencileri yer almakta, geriye kalan 12 üniversitenin öğrencilerin aileleri bu rakamın da altında bir gelirler yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu rakamın ne kadar gerçeği yansıttığı son derece şüphelidir. Ortalama YTL ülkemizde açlık sınırının da altında bir rakamdır. 9. ve 11. sorularda da görüleceği gibi % 67 sinin ailesinden ayrı öğrenci evi ya da yurtta kaldığı, % 61 nin dershaneye gittiği bir ortamın aylık YTL ye sağlanıyor olması zor bir olasılık olarak karşımıza çıkmaktadır. Soru 7 Aylık Harcamanız/Gideriniz Ortalama Ne Kadar? A < 100 YTL B YTL C YTL D YTL E YTL F >1.000 YTL G Boş Soru 7 Aylık Harcamanız/Gideriniz Ortalama Ne Kadar?

12 AÇÜ A ,8 B C D E ,3 F ,3 G ,6 Bu soruya da verilen yanıtlar arasında en yüksek oran % 36 ya yaklaşan bir rakamla YTL aralığına verilmiştir. İkinci sırada yaklaşık % 32,4 lük bir oranla YTL, üçüncü sırada % 16,6 lık oranla YTL almıştır. Bu sıralamayı yaklaşık % 7,3 lük oranla YTL, % 4,3 lük oranla YTL nin üzeri ve % 2,8 lik oranla 100 YTL nin altı yer almıştır. Bu soruya 6 öğrenci yanıt vermemiştir. Ankette sorulan gelir dilimleri ve bunların ortalaması dikkate alındığında üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde okuyan ve ankete yanıt veren 984 öğrencinin ortalama aylık harcamaları 433 YTL dir. Ayda ortalama YTL kazanan bu öğrenci ailelerinin, aylık gelirlerinin yarısına yakın bir bölümünü öğrencilerin eğitimi için harcadıkları anlaşılmaktadır. Soru 8 Mezun Olduğunuz Lise Türü Nedir? A Anadolu Lisesi B Normal Lise C İmam Hatip Lisesi D Özel Lise E Meslek Lisesi F Fen Lisesi G Diğer Soru 8 Mezun Olduğunuz Lise Türü Nedir? A B C ,2 D ,4 E ,9 F

13 G ,8 Maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin orta öğrenimi ile ilgili soruya verilen cevaplar arasında ilk sırada öğrencilerin yaklaşık % 54 (533 kişi) oranında normal lise mezunu olduğunu gözlüyoruz. Bu durumu yaklaşık % 28 ile (277 kişi) anadolu lisesi mezunları, yaklaşık % 9 ile (87 kişi) aralarında süper lise mezunlarının da içinde bulunduğu diğer lise mezunları, yaklaşık % 6 ile (63 kişi) özel lise mezunları, yaklaşık % 2 ile (20 kişi) fen lisesi mezunları almaktadır. Bu soruya cevap veren 990 öğrenci arasında sadece 9 meslek lisesi mezunu ve 2 imam hatip lisesi mezunu bulunmaktadır. Günümüzde üniversite eğitimi almak için olmazsa olmaz bir durum olarak gösterilen fen lisesi ve anadolu lisesi eğitimi bu tabloda da kendini göstermektedir. 990 maden mühendisliği bölümü öğrenci arasında % 28 olan anadolu lisesi öğrenimi, İstanbul Teknik Üniversitesi nde % 65 e, ve Hacettepe de % 55 lere, Dokuz Eylül Üniversitesi nde % 41 e ve İstanbul Üniversitesi nde % 40 a ulaşmaktadır. En düşük oransa % 8 ile Dicle Üniversitesi nde gözlenmektedir. Bu tabloya karşın normal lise mezunlarında ise % 87 lik oranla Dicle Üniversitesi ilk sırayı almaktadır. Dicle Üniversitesi ni, İnönü Üniversitesi % 77 ile, Karaelmas Üniversitesi % 72 ile, Sıvas Cumhuriyet Üniversitesi % 70 ile takip etmektedir. Bu kategoride ise son sırada anadolu lisesi tablosunun tam tersine % 11 lik oranla İstanbul Teknik Üniversitesi almaktadır. Ankete katılan öğrencilerin, mezun olduğu lise ve dengi okullara bakıldığında, üç büyük kent ve diğer kentlerdeki üniversiteler açısından irdelediğimizde farklı sonuçlarla karşılaşmaktayız. Üç büyük kentte anadolu lisesi mezunları oranı % 48,8 olurken diğer kentlerdeki üniversitelerde ise anadolu liseliler oranı %16,1 e gerilemektedir. Normal lise çıkışlılar ise büyük kentlerde % 29,1 olurken diğer tarafta bu oran % 67,9 a yükselmektedir. Bu soruya, TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Makine ve Endüstri mühendisliğinde okuyan öğrencilerle yapılan ankette de; ilk sırayı yaklaşık % 60 ile normal lise mezunları, ikinci sırayı yaklaşık % 20 ile Anadolu lisesi mezunları, üçüncü sırayı yaklaşık % 10 ile aralarında süper liselerin de bulunduğu diğer seçeneği almıştır. Bu sıralamayı % 8 ile meslek lisesi mezunları ve % 2 ile özel lise mezunları takip etmiştir. Soru 9 Öğrenciliğiniz Sırasında Hangi Mekânda Kalıyorsunuz? A Devlet Yurdu B Özel Yurt C Öğrenci Evinde D Ailemle Birlikte E Akraba Yanında Soru 9 Öğrenciliğiniz Sırasında Hangi Mekânda Kalıyorsunuz?

14 A B ,5 C D E ,1 Bu soruda maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin öğretim yaşantıları boyunca hangi mekanı kullandıkları sorgulanmıştır. Kalınan mekan sorusunda birinci sırayı yaklaşık % 43 ile öğrenci evi, ikinci sırayı yaklaşık % 31 ile ailelerinin yanı, üçüncü sırayı yaklaşık % 16 ile devlet yurdu almıştır. Toplam 946 öğrencinin cevapladığı bu soruda; % 8 özel yurtta kaldığını, % 2 de akrabalarının yanında kaldığını belirtmiştir. Gerek yurt olanakları gerekse de öğrenci evi kavramının ve kolaylıklarının daha yerleşik olduğu üç büyük kentimizi kategorize ederek bu soru değerlendirildiğinde; verilen yanıtlardan üç büyük kentte bulunan üniversitelerden ankete katılan öğrencilerin % 49 u ailemle birlikte kalıyorum yanıtını verirken diğer üniversitelerde bu oran %20,3 olmaktadır. Buna karşın öğrenci evinde kalma oranları üç büyük kentte % 31,5, diğer üniversitelerde % 49,2 olmaktadır. Bu soru TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de bulunan Osman Gazi Üniversite ve Anadolu Üniversitelerindeki öğrencilere de yöneltilmiştir. Verilen yanıtlar arasında birinci sırayı yaklaşık % 50 ile öğrenci evi, ikinci sırayı yaklaşık % 36 ile aileleri ile birlikte kalanlar, üçüncü sırayı yaklaşık % 10 ile devlet yurdunda kalanlar ve % 4 ile özel yurtta kalanlar izlemiştir. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından yapılan anket gerek Odanın yaptığı bu ankete ve gerekse de Osman Gazi Üniversitesi maden mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin verdiği yanıtlar birbirlerine çok yakındır. Anketin ilk sorusunda da sorulan ve öğrencilerin ailelerinin ikametgah adreslerini sorgulayan tabloda da öğrencilerin özellikle ailelerinin ikametgah adreslerinde bulunan üniversiteleri tercih ettikleri bilinmektedir. Soru 10 Kaldığınız Mekandaki Ders ÇalıĢma Ortamından Memnun musunuz? A Evet B Hayır Soru 10 Kaldığınız Mekandaki Ders ÇalıĢma Ortamından Memnun musunuz? A B Öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca kullandıkları mekandan memnuniyetleri ile ilgili soruda; öğrencilerin % 86 sı memnun olduklarını, % 15 i memnun olmadıklarını

15 AÇÜ belirtmişlerdir. Memnun olmadıklarını belirten % 15 lik (144 kişi) kısım ağırlıklı olarak akrabalarının yanında kalanlar ve özel yurtta kalanlardır. Soru 11 Üniversiteye Hazırlanırken Ne Tür Olanaklardan Yararlandınız? A Dershane B Özel Ders C Hazırlık Kitapları D Dergiler E Diğer Soru 11 Üniversiteye Hazırlanırken Ne Tür Olanaklardan Yararlandınız? A B ,8 C D ,4 E ,9 Bu soruda maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin üniversite sınavına hazırlanırken hangi olanaklardan yararlandıkları sorgulanmıştır. Bu soruya verilen yanıtlar arasında birinci sırayı yaklaşık % 61 ile dershane, ikinci sırayı yaklaşık % 20 ile hazırlık kitapları, üçüncü sırayı yaklaşık % 9 ile dergiler almıştır. Toplam 1428 şıkkın işaretlendiği bu soruda öğrencilerin % 8 i özel ders almış, % 2 si diğer bazı olanaklardan yararlanmıştır. Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir de okuyan öğrencilerle yapılan ankette de; ilk sırayı yaklaşık % 45 ile dershane, ikinci sırayı yaklaşık % 20 ile hazırlık kitapları, üçüncü sırayı yaklaşık % 19 ile özel ders ve % 16 ile dergi seçenekleri almıştır. Soru 12 Sizce Üniversite Öncesi Aldığınız Eğitim Üniversite Eğitiminiz Ġçin Yeterli miydi? A Evet B Hayır Soru 12 Sizce Üniversite Öncesi Aldığınız Eğitim Üniversite Eğitiminiz Ġçin Yeterli miydi? A ,7 B ,3

16 Gerek orta öğrenim hayatlarında gerekse de üniversiteye hazırlanırken, üniversite öncesi alınan eğitimin üniversite eğitimi için yeterli olup olmadığı sorgulandığında; öğrencilerin % 74 ü yeterli bulduklarını, % 26 sı yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Bu soruyu cevaplayan 954 öğrenciden fen lisesi okuduklarını belirten 20 öğrencinin 15 i (% 75), özel lisede okuyan 63 öğrencinin 30 u (% 47) ve anadolu lisesinde okuyan 277 öğrenciden 98 i (%35) üniversite öncesi eğitimlerinin yeterli olduğunu düşünmektedir. Soru 13 Hangi Bursları Alıyorsunuz? A Katkı Kredisi B Başbakanlık Kredisi C KYK Kredisi D Şahıstan E Okul Fonundan F Diğer G Almıyorum Soru 13 Hangi Bursları Alıyorsunuz? A B ,2 C D ,2 E ,4 F G Üniversitelerin maden mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin, öğrenim hayatı boyunca hangi bursları aldıkları ile ilgili soruya verilen yanıtlardan nerede ise tüm öğrencilerin (% 84) burs aldıkları gözlemlenmektedir. Bu kategoride en yüksek oran yaklaşık % 51 ile (481 kişi) katkı kredisi alanlardadır. Bu oranı yaklaşık % 12 ile (116 kişi) Kredi ve Yurtlar Kurumu kredisi alanlar, yaklaşık % 9 ile (85 kişi) diğer burslardan yararlananlar olarak gözlemlenmektedir. Burs alma ile ilgili soruda diğer şıkkını işaretleyen öğrencilerden (toplam 85 kişi) 27 adedi Dokuz Eylül Üniversitesinden olup aldıkları bursun İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Ahmet Priştina bursu olduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan başka, yaklaşık % 8 oranında (78 kişi) başbakanlık bursu aldığını, yaklaşık % 2 (21 kişi) şahıslardan burs aldıklarını ve yaklaşık % 1,4 (13 kişi) okudukları üniversite tarafından sağlanan çeşitli burslardan (genellikle mezunlar derneği ve yurt dışı kaynaklı) yararlandıklarını belirtmişlerdir.

17 Soru 14 Üniversite Size Yeterince Ġmkanı Sunuyor mu? A Barınma B Kütüphane C Spor D Kültür/Sanat E Yemekhane F Kantin G Bilgi/İşlem Anketimizin bu sorusunda üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilere üniversitelerin sunduğu öğretim dışı olanaklar ve fırsatlar sorularak, öğrencilerin üniversitelerden yararlanma olanakları ve bu koşullardan memnuniyetleri araştırılmıştır. Soruda üniversitelerin öğrencilere barınma, kütüphane, spor, kültür/sanat, yemekhane, kantin ve bilgi/işlem konularında ne tür olanaklar sunduğu araştırılmıştır. Soruda yukarıda belirtilen seçeneklerde evet ve hayır kutucukları konulmuş ve ankete yanıt veren 991 öğrenci, toplam kez bu kutucukları işaretleyerek tercihlerini belirtmişlerdir. Aşağıdaki bölümde bu sorulara evet yanıtını veren öğrencilerin tercihleri incelenmiştir. Soru 14 Üniversite Size Yeterince Ġmkanı Sunuyor mu? A B C D E F G Maden mühendisliği öğrencilerinin, üniversitelerin kendilerine sunduğu olanaklar bakımından en büyük memnuniyeti % 70 lik bir oranla kütüphane aittir. Kütüphane seçeneğini, % 60 lık bir oranla yemekhane, % 52 lik bir oranla kantin seçenekleri izlemiştir. Ortalamanın (% 50) altında kalan diğer seçeneklerde sırayla, spor, barınma, bilgi/işlem ve son olarak kültür/sanat seçenekleridir. Üniversitelerimizin sunduğu olanaklar açısından sadece bir noktada (-Kütüphane) % 90 ı aşan memnuniyet söz konusu iken, Dicle Üniversitesi nin sunduğu kültür/sanat olanaklarından hiçbir öğrenci memnun değildir.

18 Üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan 991 öğrenci toplam 3503 kere evet şıkkını işaretlemişlerdir. Öğrencilerin öğretim hayatı dışındaki eğitim, sosyal ve kültürel hayatını irdeleyen bu soruda evet yanıtı ortalama 3,5 kere verilmiştir. Üniversitelerinin sunduğu olanaklar açısından en yüksek öğrenci memnuniyeti Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde gözlemlenmektedir. ni, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi izlemektedir. Diğer üniversitelerimizde ortalamanın altında bir memnuniyet söz konusu olurken, en düşük oran açık ara Diyarbakır Dicle Üniversitesi nde gözlemlenmektedir. Bu konuda bir açıklık kazandırması bakımından bu soruya hayır yanıtını veren öğrencilerin de dağılımı aşağıda verilmiştir. Soru 14 Üniversite Size Yeterince Ġmkanı Sunuyor mu? A B C D E F G Soru 15 Üniversite Ders Düzeltme Sisteminiz Nedir? Anketin 15. ve 16. sorusunda üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin öğretim sistemleri ve öğrencilerin bu sisteme bakış açıları sorgulanmıştır. Üniversitelerde sık sık yaşanan sistem değişikliklerinden kaynaklanan bazı üniversitelerimizin farklı sınıflarında değişik öğrenim sistemleri uygulanmaktadır. Aynı üniversitede değişen öğretim sisteminden dolayı 1. sınıflar ayrı, 4. sınıflar ayrı bir öğrenim görmektedirler. Anketten alınan cevaplardan yola çıkarak üniversitelerimizde uygulanan öğrenim sistemleri; Yaz Okulu Uygulaması (Adana Çukurova Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversiteleridir. Bütünleme uygulayan üniversiteler, İstanbul Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversiteleridir. Ayrıca İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi nde

19 AÇÜ aktif eğitim (dual eğitim), Diyarbakır Dicle Üniversitesi nde ise bütünleme ve yaz okulu uygulaması birlikte yürütülmektedir. Soru 16 Bu Sistem Hakkında Fikirleriniz Nelerdir? A Olumlu (nedenini belirtiniz) B Nötr C Olumsuz (nedenini belirtiniz) Soru 16 Bu Sistem Hakkında Fikirleriniz Nelerdir? A ,2 B ,8 C ,0 Üniversitelerimizin maden mühendisliği bölümlerinde okuyan 967 öğrencinin yaklaşık % 34 ü üniversitelerinden uygulanan sistemden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Üniversitede verilen öğretim sistemini olumlu bulanlar arasında en yüksek oran yaklaşık % 77 ile Konya Selçuk Üniversitesi ndedir. Bu üniversiteyi yaklaşık % 64 ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi, yaklaşık % 55 ile Malatya İnönü Üniversitesi ve yaklaşık %45 ile İstanbul Üniversitesi takip etmektedir. Diğer üniversitelerde öğretim sistemini olumlu bulma oranı genel ortalamanın altındadır. Okudukları sistemi en olumsuz bulanlar ise İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileridir. Anketin bu bölümü ülkemizde maden mühendisliği mesleğine karşı genel tutumu belirlemek ve ölçmek için hazırlanmıştır. Soru 17 Maden Mühendisliği Bölümünü Neden Seçtiniz? A Maden Mühendisi Olmak İstiyorum B Geleceğimi Bu Meslekte Görüyorum C Bağlı Olduğu Üniversitede Okumak İstedim D Lisede Rehberlik Hizmetinden Etkilendim. E Çevremden Etkilendim F Ailemden Etkilendim G Bilinçli Bir Seçim Değildi. H Diğer Soru 17 Maden Mühendisliği Bölümünü Neden Seçtiniz? A B ,7

20 C D ,6 E ,2 F ,7 G H ,7 Maden mühendisliği bölümü öğrencilerinin bu bölümü neden seçtikleri ile ilgili soruya verilen cevaplar arasında ilk sırada öğrencilerin yaklaşık % 29 (318 kişi) oranında bilinçli bir seçim yapmayanlar oluşturmuştur. Bu durumu yaklaşık % 23 ile (255 kişi) maden mühendisi olmak isteyenler, yaklaşık % 10 ile (106 şar kişi) ile ailesinden etkileneler ve geleceğini bu meslekte görenler, yaklaşık % 6 ile (68 kişi) çevreden etkilenenler ve yaklaşık % 2 ile (17 kişi) lisede rehberli hizmeti alanlar oluşturmuştur. En çok maden mühendisi olmak isteyen öğrenciler Hacettepe Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi nde bulunurken, maden mühendisliğinden en muzdarip grup İstanbul Teknik Üniversitesi nde bulunmaktadır. Bu duruma karşılık bulundukları üniversiteden en memnun olan grup açık ara İstanbul Teknik Üniversitesinde okumakta ve bu sonuç bu soruya verilen en yüksek oran olarak bulunmaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesinde maden mühendisliğinde okuyor olmanın bilinçli bir seçim olmadığı nı işaretleyen öğrenci sayıyı % 50 lere varan bir orandadır. Ayrıca liselerde verilen rehberlik hizmetinin sorgulanması da bu anketten çıkan diğer bir sonuçtur. Daha kurumsal bir yapıda olduklarını düşündüğüm, ve büyük kentlerde bulunan YÖK öncesi kurulan üniversiteler açısından durum incelendiğinde öğrencilerin % 16,4 ü bölümün bağlı olduğu üniversiteyi öncelikli olarak seçtiklerini belirtmişlerdir. Bu oran geri kalan üniversiteler dikkate alındığında % 3,6 dır Bu soruya, TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından 2000 yılında, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Makine ve Endüstri mühendisliğinde okuyan öğrencilerle yapılan ankette de; ilk sırayı yaklaşık % 40 ile makine/endüstri mühendisi olmak isteyenler oluşturmuştur. İkinci sırayı yaklaşık % 20 ile çevresinden etkilenenler ve bilinçli bir seçim yapmayanlar, üçüncü sırayı yaklaşık % 10 ile diğer seçeneğini işaretleyenler almıştır. Bu sıralamayı % 6 ile lisedeki rehberlik hizmetinden yararlananlar ve % 4 ile ailesinden etkilenenler almıştır. Soru 18 Meslek Hakkında Ne Zaman Bilgi Sahibi Oldunuz? A Üniversiteye Girmeden Önce B Ailemde/Çevremde Maden Mühendisi Vardı. C Üniversiteye Girdikten Sonra Soru 18 Meslek Hakkında Ne Zaman Bilgi Sahibi Oldunuz?

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE DE MADEN MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI Meslek örgütleri, yönelimlerini ve programlarını, üyelerinin beklenti, ihtiyaç ve taleplerine daha uygun bir biçimde tasarlayabilmeleri için, meslek

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER

2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER 2008 YILINDA ÜNĠVERSĠTELERĠMĠZĠN MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMLERĠNE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠLERĠN ÖSS PROFĠLĠ ve ÇEġĠTLĠ BĠLGĠLER Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beģ gençten dördünün daha ileri

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi

T.C. Niğde Üniversitesi T.C. Niğde Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi (TBTF) Lisans Öğrenci iyet Anketi 2015-2016 Bu veri toplama aracı, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI

BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI 996 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNDE SPORA KATILIMIN SOSYO EKONOMİK BOYUTUNUN ARAŞTIRILMASI Kemal FİLİZ * Kadir PEPE ** ÖZET Araştırmada, Burdur ilinde aktif spor yapan sporcuların sosyoekonomik profillerinin

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI Ocak, 2009 ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEKLEM Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile elde

Detaylı

Akademik Kurul Toplantısı

Akademik Kurul Toplantısı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 215-216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 16 /12/215 Akademik Kurul Toplantısı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Teknoloji Fakültesi. ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları

bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları bölüm 13 öğrenci üye çalışmaları Bölüm 13. Öğrenci Üye Çalışmaları Öğrenci Üye olarak Odaya üye olunması, 1996 yılında uygulamaya giren Öğrenci Üye Yönetmeliği uyarınca sağlanmıştır. Amaç; mühendislik

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ.

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖĞRENCİNİN DURUMUNU İZLEME FORMU AİLE BİLGİLERİ. Sınıfı: Tarih Öğrencinin Adı Soyadı: Okul Numarası: Cinsiyeti Kadın Erkek Mezun Olduğunuz Lise ve İli Öğrencinin İletişim Bilgileri: Adres: Medeni Durumunuz: Danışmanın Adı Soyadı: ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv.

Tablo 5.1. Firma Yetkilisinin Lisans Eğitimini Aldığı İnşaat Mühendisliği Bölümü. Cumhuriyet Üniv. Çukurova Üniv. Celal Bayar Üniv. 64 5. İnşaat Sektörü Özel sektörde çalışan mühendislerin kamuda çalışanlara göre çok daha fazla olduğu öngörüsü ile anket yalnızca özel sektöre düzenlenmiştir. Burada kamuda çalışan mühendislerin görüşlerinin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİKÎ BİLGİLER BİRİMİ 2012-2013 MEZUNLARININ ÜNİVERSİTEYE VE MEZUN OLDUKLARI FAKÜLTELERE/YÜKSEKOKULLARA/ MESLEK YÜKSEKOKULLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ KASIM 2013 ESKİŞEHİR 2012-2013

Detaylı

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI

YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI 2009-2015 YILLARI YERLEŞTI RME I STATI STI KLERI NİHAT KÖSE ~ 1 ~ SON YEDİ YILIN ÖSYM YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ VE SONUÇLARI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Öğrenci oranı S. Y Öğrenci oranı S.Y Öğrenci

Detaylı

Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları

Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları Biyologların İstihdam Analizi Anketinin Sonuçları Ankete 266 kişi katılmıştır. Katılımcıların genel profillerine bakıldığında kadınların ağırlıkta oldukları görülmektedir. Kadınlar, katılımcıların %67,3

Detaylı

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1

LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 LİSANSÜSTÜ FİZYOLOJİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM SAPTAMASI 1 Türkiye deki lisansüstü fizyoloji eğitimindeki güncel durumun saptanabilmesi amacıyla bir anket oluşturulmuş ve kuruluş yıllarına göre 30 devlet

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

ELGİNKAN VAKFI BURSU DUYURUSU

ELGİNKAN VAKFI BURSU DUYURUSU ELGİNKAN VAKFI BURSU DUYURUSU SON BAŞVURU TARİHİ : 9 EKİM 2017 PAZARTESİ BAŞVURU KOŞULLARI 1-BAŞKA YERDEN BURS ALMIYOR OLMAK 2-YENİ KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN 2016 LYS YERLEŞTİRME PUANI SIRALAMASINDA ÖNDE

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI. Kasım-Aralık 2010, Çankırı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI. Kasım-Aralık 2010, Çankırı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI Kasım-Aralık 2010, Çankırı 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı sonunda Çankırı Karatekin Üniversitesi

Detaylı

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE

MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM GİDERLERİNİN ERKEK ÖĞRENCİ DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ, DÜZCE MYO ÖRNEĞİ Yrd.

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

Yılarında Üniversitelerimizin Maden. Mühendisliği Bölümlerine Kayıt Yaptıran Öğrencilerin ÖSS Profili ve Çeşitli Bilgiler

Yılarında Üniversitelerimizin Maden. Mühendisliği Bölümlerine Kayıt Yaptıran Öğrencilerin ÖSS Profili ve Çeşitli Bilgiler SUNUŞ 2011-2017 Yılarında Üniversitelerimizin Maden Mühendisliği Bölümlerine Kayıt Yaptıran Öğrencilerin ÖSS Profili ve Çeşitli Bilgiler İçinde bulunduğumuz çağda, insan yaşamı için vazgeçilmez önemini

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ

ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ÖZLÜCE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI PROJESİ İNEBOLU GENELİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI ANKETİ ALTAN YILMAZ ÖZLÜCE ORTAOKULU TÜRKÇE ÖĞRETMENİ MÜRÜVVET ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/09/2017-E.241465 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü *BE5NB9FDF* Sayı : 42100850-304.01 Konu : Elginkan

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012

Birlikte Yürüyoruz. Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 Birlikte Yürüyoruz Görme Engellilerle Birlikte Yaşama Kültürünü Artırmak Amaçlı Hazırlanmış Araştırma Raporu Ekim 2012 ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2 ARAŞTIRMANIN ADI Birlikte Yürüyoruz- Görme Engellilerle Birlikte

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ. Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VERİ TOPLAMA ve ANALİZ BİRİMİ Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Anket Sonuçları Ankete toplam 1074 kişi katılmıştır 1074 kişinin 747 si öğrenci, 159 tanesi ise personeldir. Katılımın

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 2017 1 A. Kurumsal Performans Kriterleri Bilkent Üniversitesinin kuruluş amacından yola çıkarak Kalite Komisyonu tarafından belirlenen performans

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYE PROFİLİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYE PROFİLİ TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYE PROFİLİ ANKARA - 2012 TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYE PROFİLİ GİRİŞ İbrahim YILMAZOĞLU Cengiz ÖZARPAT Maden Mühendisleri Odası'nın sahip olduğu ve sektördeki çok az

Detaylı

İMO İZMİR ŞUBESİ GENÇ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ KOMİSYONU ANKET SONUÇLARI

İMO İZMİR ŞUBESİ GENÇ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ KOMİSYONU ANKET SONUÇLARI İMO İZMİR ŞUBESİ GENÇ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ KOMİSYONU ANKET SONUÇLARI Şubemizin Genç İnşaat Mühendisleri Komisyonu tarafından son on (10) yılda mezun olan Üyelerimize yönelik yapılan anketimizin amacı genç

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

TIP KARİYER GÜNLERİ - III KİTAPÇIĞI. Yer: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih: 8 Mart 2013

TIP KARİYER GÜNLERİ - III KİTAPÇIĞI. Yer: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih: 8 Mart 2013 TIP KARİYER GÜNLERİ - III KİTAPÇIĞI Yer: İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih: 8 Mart 2013 1 İÜ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ NDEN 2 TIP KARİYER GÜNLERİ AFİŞİ 3 TIP KARİYER GÜNLERİ-III

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler 21 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Seçmelerinde Etkili Faktörler Füsun Yarış*, Kemal Turhan**, Gamze Çan***, Yavuz Özoran**** ÖZET Amaç: Çalışmada Karadeniz Teknik

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : / /10/2016 Konu :KYK Bursu

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayı : / /10/2016 Konu :KYK Bursu T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BELM4E0LT* Sayı :54011814-304.01/80225 06/10/2016 Konu :KYK Bursu İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI (FOTOĞRAF DAHİL) DOLDURUP

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması 21.01.2011 Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Gemlik Ticaret ve Sanayi odası 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya

Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah Yıldırım. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Antalya . Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı, - Nisan / Antalya Türkiye deki Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve Eğitim-Öğretime İlişkin Mevcut Durum Prof.Dr. Veli Ortaçeşme, Arş.Gör. Pınar Kınıklı, Dr. Emrah

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EK.1.A.. BURSU BAŞVURU FORMU 1 - KİŞİSEL BİLGİLER : Adı Soyadı :...

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EK.1.A.. BURSU BAŞVURU FORMU 1 - KİŞİSEL BİLGİLER : Adı Soyadı :... ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EK.1.A.. BURSU 1 - KİŞİSEL BİLGİLER : Adı Soyadı Doğum Yeri ve Tarihi :...../.../... TC Kimlik No Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Uyruğu Cinsiyeti Öğrenci No Fakülte / Yüksekokul Adı Bölümü

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan idari personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunları Derneği (İFMED) Meslek Lisesi Eğitim Araştırması Ülkemiz gündemine daha çok üniversiteye girişte katsayı oranı ve güncel siyaset konularıyla gelen Meslek

Detaylı

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 28/09/2017-E

Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 28/09/2017-E Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 28/09/2017-E.243934 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BE6EBYEU 9* Sayı : 83289901-304.01 Konu : Burslar BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için;

Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; Her öğretim yılında, parasız yatılı ve burslu okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için; İlköğretim okullarının 5, 6 ve 7 nci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10 uncu sınıfları,

Detaylı

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ GIDA SANAYİCİLERİNİN GIDA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ Ramazan GÖKÇE*, Haluk ERGEZER, Tolga AKCAN Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Denizli TÜRKİYE İÇERİK Giriş Anket ve Sonuçları

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI GÜMÜŞHANE DEKİ MESLEKİ EĞİTİMİN MEVCUT DURUMU, SORUN ALANLARI VE BU SORUNLARI GİDERMEYE YÖNELİK GELİŞTİRİLEBİLECEK POLİTİKALARA İLİŞKİN BİLGİ NOTU GÜMÜŞHANE DEKİ

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU

GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU Burçin ÖNER Selim UYSAL 30 NİSAN 2017 GENÇ TÜRK MİLLİYETÇİLERİ NİN SİYASETTEN BEKLENTİLERİ ANKETİNİN RAPORU GİRİŞ: 19 Nisan 2017 tarihinde,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri

Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri On5yirmi5.com Liselilerden Eğitim Sistemine Sert Eleştiri "Türkiye'deki Sosyo-Kültürel Değişmeler Hakkında Liseli Gençlik Ne Düşünüyor" araştırmasından çarpıcı sonuçlar elde edildi. İşte o araştırma...

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 03/10/2016-E.188631 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Öğrenci İşleri *BEL53CHBE* Sayı : 83289901-304.01 Konu : Burslar BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı

Tablo 41. 2011 Yılında İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması Düzey-1 e göre Bireylerin Bilgisayar ve İnternet Kullanım Oranı 1.9 Hanehalklarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında Türkiye genelinde internete erişim imkânı olan hanehalkı oranı %42,9

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Süleyman Soyad: YUMUŞAK TC Kimlik No: 49615818068 Uyruk: TÜRK Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: AKSARAY Doğum Tarihi: 09.10.1994 Telefon: 05414628199 Eposta Adresi:

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: AHMET ENES Soyad: BAŞKAYA TC Kimlik No: 65950093052 Uyruk: TÜRK Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: İSTANBUL Doğum Tarihi: 10/04/1995 Telefon: 5346552122 Eposta Adresi:

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı. BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı BASIN DUYURUSU (13 Ağustos 2010) 2010-ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 Nisan 2010 da yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Detaylı

KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ KÜTÜPHANE PERSONELİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALGI VE BEKLENTİ ANKETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent

Detaylı

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek; on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik; yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. Konfüçyüs REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Detaylı

KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI

KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI KAYSERÝ BÖLGESÝNDE ÇALIÞAN MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝNÝN PROFÝLÝ ÜZERÝNE BÝR SAHA ARAÞTIRMASI Þükrü SU Yrd.Doç.Dr., Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümü O. Fevzi KEVENLÝK Erciyes Üniversitesi Makina

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

2006 yılı üniversite sınavında 1 milyon

2006 yılı üniversite sınavında 1 milyon EMO ve YÜKSEK ÖĞRENİM Banu SALMAN-Fatma B. BENTLİ 1- GİRİŞ 2006 yılı üniversite sınavında 1 milyon 510 bin 312 kişinin sınavı geçerli sayılmış, bunlardan yalnızca 156 bin 120 öğrenci örgün öğretim kapsamında

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin üstü Ücretler, Ücret İndirimi ve Ödeme Esasları AMAÇ: Günümüzde nitelikli iş bulma,

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİBÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eğitimin niteliğini artırmaya yönelik olarak, grubu içindeki başarı sırası yüksek olan üniversite adaylarını

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Muhammed Tübek Okul Psikolojik Danısmanı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. Muhammed Tübek Okul Psikolojik Danısmanı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Muhammed Tübek Okul Psikolojik Danısmanı Teknoloji Fakültesi Nedir? Teknoloji Fakülteleri (TF), çağımızın ihtiyaçları ve ülkemiz sanayisinin talepleri ve uluslararası eğitim modelleri

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK DUYURU ÜNİVERSİTEMİZ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ 21 HAZİRAN 2013 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00 DE SAKARYA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMUNDA YAPILACAKTIR. MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Kütüphane Binası Anketi-214 Projesi üzerinde çalışılan yeni kütüphane binası ile ilgili öğrenci, akademik ve idari personel

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015

2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI. 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2015-LYS) SONUÇLARI 30 Haziran 2015 2015-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2015-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İçin Lisansüstü Ücretler, Ücret İndirimi ve Ödeme Esasları AMAÇ: Günümüzde nitelikli iş

Detaylı

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞAN ve ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SONUÇLARI NİSAN, 2017 GENEL DEĞERLENDİRME ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ve ÖRNEKLEMİ - Araştırmanın verileri

Detaylı

BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ

BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ I.BURDUR SEMPOZYUMU 1069 BURDUR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİN BU BÖLÜME GİRMELERİNDE ROL OYNAYAN ETKENLER VE BEKLENTİLERİ Şengül KAZAN KIRÇIK * ÖZET Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim,

Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği, Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim, dalları yer almaktadır.

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

DUYURU BURS PROĞRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DUYURU BURS PROĞRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR DUYURU HACETTEPE HEMŞİRELİK LİSANS VE LİSANSÜSTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ (H-HEMDER) FAKÜLTEMİZDEN 2 ÖĞRENCİYE BURS VERECEKTİR. BURS PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR, BAŞVURU ŞARTLARI, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Detaylı

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER

PEYZAJ MİMARI TANIM A- GÖREVLER TANIM Doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında

Detaylı

18 Elektrik-Elektronik ,95

18 Elektrik-Elektronik ,95 1 Anadolu si (ESKİŞEHİR) 2 Elektrik-Elektronik (ing) 346.349 60 5,69 3 Bilgisayar (ing) 350.781 30 4,01 4 Ankara si 5 Elektronik 348.543 40 4,83 6 Bilgisayar 352.496 20 3,48 7 Atılım si (ANKARA) 8 Elektrik-Elektronik

Detaylı

MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU

MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU MMO dan MMO MÜHENDĐSLĐK DĐSĐPLĐNLERĐ ANKET SONUÇ RAPORU MMO Đstanbul Şubesi MAKĐNA MÜHENDĐSLERĐ ODASI NIN MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞi EĞĐTĐMĐNDEKĐ YERĐ SUNUŞ Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar

TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6. Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ ANNEX 6 Çocuk Tablo ve Grafikler 2006/2007 Tarlabaşı Kayıtlar Cinsiyet Frekans % Kadın 126 51,8 Erkek 117 48,2 Toplam 243 100,0 Doğum Yeri Frekans % İstanbul 150 61,7 Doğu-Güneydoğu

Detaylı

EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR

EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR Savaþ SARI Makina Mühendisi EÐÝTÝMDE ÖZELLEÞTÝRME EÞÝT, PARASIZ EÐÝTÝM HAKKININ GASPIDIR 1. Giriþ Ýçersinden geçtiðimiz dönemde insan ve toplum yaþamýndaki birçok olgunun metalaþtýðý ve bu anlamý ile de

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı