YILLIK EĞİTİM PLANI. Birimi :İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Yılı :2015 EĞİTİMİ VERECEK KURUM/ KURULUŞ EĞİTİMİ ÖNGÖRÜLEN PERSONELİN NİTELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YILLIK EĞİTİM PLANI. Birimi :İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Yılı :2015 EĞİTİMİ VERECEK KURUM/ KURULUŞ EĞİTİMİ ÖNGÖRÜLEN PERSONELİN NİTELİĞİ"

Transkript

1 Birimi : Dairesi Başkanlığı Yılı :2015 SIRA NO 1 EĞİTİMİN ADI Kadrolu Avukatların ve Yıllık EĞİTİMİN İÇERİSİNDE YER ALACAK KONULAR Bilgi Sistemi/İcra Bilgi Sistemi/Mevzuat değişiklikleri/yıllık TARİH YILLIK EĞİTİM PLANI PLANLANAN KATILIMCI SAYISI MERKEZ TAŞRA X 35 - EĞİTİMİ VERECEK KURUM/ KURULUŞ EĞİTİMİ ÖNGÖRÜLEN PERSONELİN NİTELİĞİ Kadrolu Avukatlar EĞİTİM YERİ EĞİTİM SÜRESİ GERÇEKLEŞTİRECEK BİRİM 2 Yıllık Bilgi Sistemi/İcra Bilgi Sistemi/Mevzuat değişiklikleri/yıllık X Kadrolu ve Sözleşmeli Avukatlar ile Diğer 3 Bilgilendirme 4 İş Mevzuatı Görevler/HBS İl Modülü/ İcra Bilgi Sistemi/ Dava Takip işlemleri/icra ile ilgili aşamalar vb konularda bilinçlendirme İş, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sendikalar Kanunu X - 90 X 40 - (ÇSGB lığın dan) İl Müdürlükleri Servisinde i 3-5 gün 5 gün 5 Sosyal Güvenlik u 6 Mobing Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ikincil mevzuat Mobing Nedir/Nedenleri ve Aşamaları/Mobingin Görünümü ve Yöntemleri/Mobingin Etkileri ve Sonuçları/i Açıdan Durum/Mobingle Mücadele X 40 - X 45 - (SGK lığınd an) i i 5 gün 7 Kişisel Gelişim İletişim, Davranış Kuralları ve Stres yönetimi X 45 - i

2 8 9 Uluslararası Sertifikalı Kamu Denetçiliği İşgücü Piyasası Araştırma Raporlama 10 İleri Excel 11 SPSS 12 İMD 13 SPSS 14 İşsizlik Sigortası CGAP 1. Bölüm: Standartlar, Yönetişim, Risk Kontrol Çerçevesi CGAP 2. Bölüm: Kamu Denetim CGAP 3. Bölüm: Kamu Denetim Metodolojisi ve Yetenekleri CGAP 4. Bölüm: Kamu Denetim Ortamı Raporun arz bölümünde yer alacak veriler, tablolama ve yorumlaması, Talep araştırmasının sonuç tablolarının hazırlanması ve yorumlanması, Excel uygulamasına ilişkin ileri seviyede eğitim İstatistik verilerinin ve İPA verilerinin SPSS anliz edilebilme teknikleri (Kariyer, Danışmanlık, Geliştirme) Anket/Betimsel İstatistik/Hipotez Testleri/Korelasyon ve Regrasyon Analizi/Parametrik Olmayan İstatistiksel Testler/Faktör Analizi Kısa çalışma, ücret garanti fonu ve iş kaybı tazminatı uygulamaları/ücret Garanti Ödemesi Uygulamasında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri X X X X X X 6 - X X X X 20 - X X 20 - X X X X X X X X X X X X X /Sat ın Alma 10 - X X X İç Denetim Birimi Denetçileri İPA da çalışacak taşra personeli ı, yardımcıları ve istatistikçiler ı, yardımcıları ve istatistikçiler Danışmanı Olarak Görev Yapan Danışmanlığı Dairesi Başkanlığında Görev Yapan İşsizlik Sigortası Servis Çalışanları 4 Gün 2 Hafta 3-4 gün (Gruplar Halinde) 7-8 Gün İç denetim Birimi İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi İşgücü Piyasası ve İstatistik Dairesi Danışmanlığı Dairesi Danışmanlığı Dairesi İşsizlik Sigortası

3 15 16 İcra İflas u Aktif İşgücü Mevzuatı İcra Takibi Safhaları, Aciz Belgesi, İflas Halleri, Konkordato Hali, İflas Erteleme, Tebligat Kanunu ve İcra İflas Kanununda Zaman Aşımı Aktif işgücü değişen yönetmelik ve genelge tüm içeriği SGK uygulama ve Özel Politikalar Girişimcilik, UMEM X X 40 - X X X İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığında görev yapan personeli İllerin kurslar biriminde çalışan personel 15 İş Günü (60 saat) (8 Grup) İşsizlik Sigortası 17 Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele Madde bağımlısı tespiti ve mesleki eğitim, yönlendirme X İMD ve kurslar biriminde çalışanlar 3 gün 18 Engellilere Yönelik Hizmetler Ceza paraları güncel mevzuatı ve proje uygulamaları ile X Kurslar biriminde ceza paraları bölümünde çalışanlar Proje Hazırlama ve Yönetme Değerlendirici Bütçe Hazırlama Performans Programı Hazırlama Yöneticilere Uygulanan Yeni Yönetim Modelleri Stratejik Plan Hazırlama Proje teklifi, proje hazırlama, proje, proje yönetimi 5018 SK, Ön Ödeme Yönergesi, Ön Mali Kontrol Yönergesi, Harcama Belgeleri Yönetmeliği Performans Programı Hedef ve göstergeleri Büyüme ve a Yatırım/İnovasyon Mevcut Durum Analizi/Stratejik amaç, hedef, faaliyet, performans göstergelerinin belirlenmesi/maliyet indirme, İzleme ve X 50 - X X X X X X X X X X 10 - X X X X X X X X X 10 - X 20 - X 40 - Başkanlığımız ve ve İl Müdürlüklerinde çalışanlar Şube Müdürü Mali.Uzm.Yrd. Şef Ayniyat Saym. VHKİ Memur Şube Müdürü Mali.Uzm.Yrd. Şef Ayniyat Saym. VHKİ Memur Üst Yöneticiler 2 Gün Çalışma Grubunda Yer Alan

4 24 Performans Hedefleri Kapsam/Ölçüm, İzleme ve X X Taşra i 2 Gün Hizmetleri Mevzuat Microsoft Office Programları Proje Hazırlama ve Uygulama Süreç Yönetimi Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Yurtiçi Hizm./Yurtdışı Hizm./ Toplum Yararına Pogram/KÇÖ Mevzuatı/İİMEK Mevzuatı/Diğer Mevzuat Word/Excel, İleri Düzey Excel Power Point, Sunum Hazırlama Teknikleri, İşgücü piyasası odaklı; Proje Hazırlama Süreci/Proje Uygulama Süreci/ Proje İzleme ve Süreci Aday Memur Yetiştirilmesine Dair Yönetmelikte Yer Alan Konular X X X X X X X 35 - X X X 15 - X X X X X X X X X Taşra i Başkanlık Çalışanları ları Aday Memur Olarak Atanan 2 Gün (4 Grup) 10 Gün (3 Grup) (3 Grup) Temel Eğitim 2 Hafta/ Hazırlayıcı Eğitim 4 Hafta Hizmetleri Hizmetleri Hizmetleri 29 Oryantasyon (Uyum) un Ana Hizmetleri, Halkla İlişkiler, Kültürü, İletişim ve Etik Kuralları X X X X X X X Sözleşmeli Büro i ve Naklen Gelen (4 Grup) 30 AB Temel ve lık ve Jean Monnet Sosyal Politika Modülü (ATAUM) 31 Kişisel Gelişim Uluslararası İlişkiler lık Programı/AB Temel /AB Müzakere ve İletişim Teknikleri Risk Yönetimi- Değişim ve Sürekli İyileştirme-Liderlik ve Motivasyon-İletişim Becerileri-Zaman Yönetimi X X X X X X X X X X X X 20 - X X X X /Satın Alma Birimlerce Önerilen Üst ve Orta Düzey Yöneticiler 3 Ay (5 Grup)

5 İşitme Engelliler İnsan Kaynakları Mevzuat Sistem Sorumluları Uluslararası Diplomasi/Ulusl ararası(diplom atik) Yazışma Heyet Ağırlama ve Protokol Kuralları/Kültür ler Arası Etkileşim Detaylı Proje Döngüsü İşaret Dili Genel Özellikleri/İşaret ve Beden Dili İlişkisi/İletişim ve Günlük Konuşma Dili/Türk İşaret Diline Göre Cümleler ve Çevirmenlik Atama, Tayin, Kadro, Disiplin,Bilgi Girişi vb. Özlük İşleri Bilgisayar Donanımlarını Tanıma/Program Yükleme/İmaj Atma/Sorunları Çözme Genel anlamıyla diplomasi, diplomatik yazışma kuralları, ulusal diplomasinin tanımı ve uygulanması, kriz yönetimi, Genel Protokol kuralları, Heyet protokol kurallar, heyet hazırlık çalışmaları, kültürel farklılıklar, kriz yönetimi, kültürler arası etkileşimde etkin iletişim yöntemleri Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Hazırlık, Planlanma ve Uygulama Aşamaları, Bütçelendirme, Mantıksal Çerçeve Matrisi Hazırlama, Projeler için teknik şartname (TOR) hazırlama, mal alımı, hizmet alımı, çerçeve sözleşme ihale yöntemleri, AB satın alma ve ihale kuralları (PRAG) X X X X X X X X X X X Eğiticileri Eğiticileri X 20 - X 20 - X 15 - Hizmet Merkezlerinde Görev Yapan İl Müdürlükleri İnsan Kaynaklarında Sistem Sorumlusu Olarak Görev Yapan ı ve ı ve ı ve Gerekli Süre Kadar (3 Grup) Bilgi İşlem Dairesi

6 sayılı Kamu İhale Kanunu Avrupa Birliği Genel ve Politikaları/AB Müzakere Süreçleri ve Teknikleri/Fasıll ara İlişkin Genel Bilgiler ve 2 ila 19. Fasıllara İlişkin Detaylar Müzakere Teknikleri Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri/İleri Office Kullanımı 4734 ve 4735 sayılı Kanun ve İşlemleri İş sağlığı ve Güvenliği 44 İlk Yardım Teknik Şartname Hazırlama ve İhale Yöntemleri. AB de uygulanan istihdam politikaları, AB ye Müzakerelerine ilişkin süreçler ve teknikler, müzakerelerde yaşanan gelişmeler ve mevcut durum, fasıllara ilişkin gelecekte yapılması gerekenler Ülkelerle, Uluslararası Kuruluşlarla ve Ulusal Paydaşlarla sal Müzakereler Excel, Powerpoint ve Word İhale süreçleri, sözleşme süreçleri, Doğrudan temin, DMO alımları, Etik Temel Eğitim Konuları Temel Uygulamalar- İnsan vücudu ve işleyişi-temel yaşam desteği- kanamalar- Yaralanmalar-Hasta, yaralı taşıma teknikleri vb. X 20 - X 20 - X 20 - X 30 - X X X X X Eğiticileri X X X X X X 50 - ı ve ı ve ı ve ı ve ile İdari Merkez ve Taşrada İhale süreçlerinde yer alan personel Merkez Birimlerinde Merkez Birimlerinde 1 8 Saat 2 Gün

7 45 İl Afet Afet bilinci kültürü/riskler/riskl erin Önlenmesi/Deprem ler/afet planı/doğru davranış şekilleri/temel ihtiyaçlar/basit arama kurtarma/yangın bilgisi X X X X X X 25 - Merkez Birimlerinde 3-

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ABDULLAH GÜL CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞBAKAN BAKAN SUNUŞU Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de çağdaş mali yönetimin temel ilke ve kurallarını

Detaylı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ ÖZLÜK İŞLERİ Kadro İhdas, Aktarma ve Genişleme İşlemleri Memur Terfi ve İntibak İşlemleri Memur Nakil ve Açıktan Atama İşlemleri Memur Merkezi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Bakanlığımız 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planında yer alan eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgiler her eğitim başlığının en sağında yer alan iletişim bilgilerinden alınabilir. İLETİŞİM SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU

Koordinatör. Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Koordinatör Yard. Doç. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU STRATEJİK PLANLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunun Öngördüğü Sürelerde Stratejik Plan hazırlama becerisi kazandırmak, Kamu Ve Yerel Yönetim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 2 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...7 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...9 GENEL BİLGİLER...11 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...13

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Bakanlığımız 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planında yer alan eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgiler her eğitim başlığının en sağında yer alan iletişim bilgilerinden alınabilir. İLETİŞİM SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU. Plan/Proje Sahibi Birim İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HARCAMA BİRİMLERİ (DAİRE BAŞKANLIKLARI) 2015 YILI EĞİTİM PLAN VE PROJELERİ İCMAL TABLOSU Sıra No 1 2 3 4 n Konusu Plan/Proje Sahibi Birim Personel Sayısı * Ticaret İşleri Dairesi Bşk.

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ 2011 2015 STRATEJİK PLAN BAŞKAN SUNUŞU BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE UYGULANAN YÖNTEM 1.1 Genel Olarak... 1 1.2 İç Genelge... 1 1.3 Stratejik Planlama Organizasyon

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU -2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20 YILI FAALİYET RAPORU A-Misyon ve Vizyon I GENEL BİLGİLER Misyon: Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile

Detaylı

2013 YILI. FAALiYET RAPORU

2013 YILI. FAALiYET RAPORU 2013 YILI FAALiYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI ALT HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLETİŞİM SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhiye / ANKARA Telefon: 0.312.585

Detaylı

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, il millî eğitim müdürlükleri araştırma

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLETİŞİM SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhiye / ANKARA Telefon: 0.312.585

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2015

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı YILI FAALİYET RAPORU. Mart 2015 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2015 İçindekiler Şekiller, Tablolar ve Grafikler Listesi... 3 İç Denetim Birimi Başkanı Sunuşu... 4 I- GENEL

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1. İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 BİRİM GÖSTERGELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yıl 2011 14.81.00.02 / ÖZEL KALEM Amaç Per. Personelin bilgi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i.

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. Araç Temini... 3 2. Teşkilat Yapısı... 3 a. Kalkınma Kurulu...

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı