AYDIN GIDA ÜRÜNLERI İMALAT PAZARLAMA DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL DEĞERLEME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN GIDA ÜRÜNLERI İMALAT PAZARLAMA DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL DEĞERLEME RAPORU"

Transkript

1 AYDIN GIDA ÜRÜNLERI İMALAT PAZARLAMA DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL DEĞERLEME RAPORU

2 İÇİNDEKİLER No. Sayfa 1. GÖRÜŞ 2. VARSAYIM VE SINIRLAMALAR 1 3. KULLANILAN KAYNAKLAR 2 4. TARIM SEKTÖRÜ 3 5. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ 6 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ 7 7. DEĞERLEME Net Aktif Değer Yöntemi Piyasa Çarpanları Yaklaşımı Yöntemi İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 19

3 ÖZEL DEĞERLEME RAPORU Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu'na; Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nin (Şirket) 31 Aralık 2011tarihi itibariyle değerlemesine ilişkin değerleme raporumuzu hazırlamış bulunmaktayız. Bu raporun amacı, Şirket in toplam değerinin belirlenmesinde Yönetim Kurulunuza yardımcı olmaktır. Çalışmamız belirli bir satış veya alım önerisinde bulunmaya değil, yalnızca Yönetim Kurulunuzun karar vermesine yardımcı olacak bilgileri sağlamaya yöneliktir. Bir şirketin hisselerinin piyasa değeri, herhangi bir baskı altında olmaksızın ve piyasa gerçeklerinden haberdar olan, istekli bir alıcı ve istekli bir satıcı arasında el değiştirdiği bir ortamda oluşur. Ancak bir şirketin değerinin, en son istekli bir alıcı ve satıcı ile tarafımızdan hesaba katılamayan diğer etkenlerin ayrı ayrı ve/veya birlikte dikkate alınarak belirleneceği de açıktır. Şirket Değerlemesi nde, Uluslararası Standartlar ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkeleri (GKDİ) çerçevesinde Davranış Kuralları nın Ahlaki İlkeler, Yetkinlik, Açıklama ve Raporlama ile ilgili tüm bölümlerine uygun hareket edilmiştir. Değerleme Uzmanı değerleme raporunu oluştururken tarafsızlık ilkesine bağlı kalmıştır. Raporun kapsamı hiç bir fayda koşuluna bağlanmamış ve önyargısız olarak hazırlanmıştır. Değerleme danışmanlık çalışmalarımız genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına göre bir denetimi veya inceleme çalışmasını içermemektedir. Değerleme danışmanlık çalışması Şirket yönetimi tarafından sağlanan finansal ve diğer bilgiler ile Şirket in geçmiş dönemler denetlenmiş gelir tabloları çerçevesinde hazırlanmış gelir tablolarının analizi, Şirket yönetimi ile Şirket in mevcut operasyonel performansının ve gelecek ile ilgili beklentilerinin tartışılması ve değerleme tarihinde mevcut olan ekonomik ve piyasa koşullarının değerlendirilmesiyle sınırlıdır. Şirket tarafından hazırlanan projeksiyonlara ilişkin varsayımlar, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Değerleme çalışmalarımız genel kabul görmüş değerleme ilke ve esaslarına göre dizayn edilmiştir. Değerleme işlemi, elde ettiğimiz finansal ve diğer bilgilerin gözden geçirilip, yönetimin beklentileriyle ilgili düşüncelerini ve değerleme tarihi itibariyle hakim olan ekonomik ve finansal koşulların analizinden oluşmaktadır. Değerleme çalışmalarımızın dayanağını oluşturan ve raporda sunulan nakit akım projeksiyonlarının gerçekleşebilirliği yine raporda açıklanan varsayımların gerçekleşmesine bağlıdır. Değerleme çalışmamız sırasında, Şirket in bağımsız denetimden geçmemiş 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihli mali tablolarından faydalanılmıştır. Şirket in değerleme çalışması Net Aktif Değer Yöntemi, Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi ve İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi kullanılarak yapılmıştır.

4 Bu çerçevede, Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nin piyasa değeri, raporun ilgili bölümlerinde açıklanan varsayım ve sınırlamaların neticesinde aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: Piyasa Değeri TL Ağırlık Oranı Ağırlıklandırılmış Piyasa Değeri TL Net Aktif Değeri Yöntemi , Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi , İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi , Şirket, Firma Değeri 1, Bu raporun sonuçları başka amaçlı hisse alım veya satımında, halka arzda ve/veya azınlık hisselerinin satışında oluşabilecek değerlere göre önemli farklılık gösterebilir. Bu nedenle raporumuzun amaçlanan kapsamı dışında kullanılması yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Bu tür sonuçlardan Şirketimiz veya çalışanları hiçbir şart ve şekilde sorumlu tutulamaz. Bu rapor sadece yukarıda birinci paragrafta belirtilen amaç ile ilgili olarak bilginiz için hazırlanmış olup başka bir amaç için kullanılamaz. Başka şahıslar tarafından kullanılması durumunda Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu değerleme danışmanlık raporu ilişikteki Genel Öngörüler e tabidir. ADAY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Abdulkadir SAYICI Sorumlu Ortak Baş Denetçi 28 Şubat 2012, İstanbul, Türkiye

5 2. VARSAYIM VE SINIRLAMALAR a) Piyasa Çarpanları Yaklaşımı metodunda İMKB de işlem gören tarım ve gıda sektörü şirketlerinin yapısına bakıldığında ürün portföyü açısından Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ye birebir benzeyen bir şirket bulunmamaktadır. Faaliyet yapısı ve ürünleri benzeyen Mango Gıda ise Şirket in ana ortağı olması sebebiyle değerlendirmeye alınmamıştır. Bu sebeple Şirket in piyasa çarpanlarına göre değerlemesi İMKB-Gıda Sektörü, benzer sektörde faaliyet gösteren Ersu Gıda, Merko Gıda, Mert Gıda, Konfrut Gıda nın verileri ile İMKB nin Pazarlar Genel Toplamına ait oranlar kullanılarak hesaplanmıştır. b) Piyasa Çarpanları Yaklaşımı metodunda 30 Aralık 2011 tarihli İMKB Değerleme Oranları ve Şirket in 31 Aralık 2011 tarihli mali tabloları kullanılmıştır. Projeksiyonu yaptığımız dönemde İMKB-Gıda Sektörü, benzer sektörde faaliyet gösteren Ersu Gıda, Merko Gıda, Mert Gıda, Konfrut Gıda nın verileri ile İMKB nin Pazarlar Genel Toplamına ait veriler tarihli İMKB Değerleme Oranları sayfasından alınmıştır. c) Yönetimin projeksiyon süresi içerisinde önemli bir sabit kıymet yatırımı yapmayacağı varsayılmıştır. d) Şirket in, değerleme çalışmamızda kullanılan 31 Aralık 2011, 2010, 2009 ve 2008 tarihli mali tabloları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre bağımsız denetimden geçmemiştir. e) Ekonomik koşullarda olağandışı kriz olmayacağı ekonomik şartların benzer koşullarda devam edeceği varsayılmıştır. f) Şu anda geçerli olan bir takım formaliteler dışında, yabancı sermayenin ithalatına engel teşkil eden herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Ayrıca bankaların kredi koşullarında önemli oranda bir sıkılaşma söz konusu olmadığı varsayılmaktadır. g) Projeksiyon süresince görevde olacak olan Türkiye Hükümetleri nin, kararlı bir politika izleyeceği varsayılmıştır. h) Şirket in asgari olarak mevcut faaliyetlerine aynen devam edeceği varsayılmıştır. i) Bu değerleme çalışması, bir özel durum tespit (due-dilligence) çalışması değildir. j) Kullanmış olduğumuz değerleme yöntemlerinde, değer biçilen sabit kıymet ve çeşitli aktiflerin kanuni durumları hakkında ipotek ve irtifak hakkını da içeren diğer kanuni konularda herhangi bir denetim çalışması tarafımızdan yürütülmemiş olup, bu konularda sorumluluk kabul edilmemektedir. Aksi belirtilmedikçe, mevcut aktiflerin iyi ve satılabilir durumda olduğu ve aktifler üzerinde herhangi bir haciz, ipotek ve irtifak hakkı bulunmadığı varsayılmaktadır. k) Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bilgilerin güvenilir olduğu kabul edilmiş ve raporda belirtilenlerin dışında bu bilgilerin doğruluğu denetlenmemiştir. l) Bu rapor sadece belirtilen amaç için hazırlanmış olup, herhangi başka bir amaç için kullanılması uygun değildir. 1

6 2. VARSAYIM VE SINIRLAMALAR (Devamı) m) Çalışmamız, hisse değeri, projeksiyonların gerçekleşebilirlikleri veya projeksiyonlara temel teşkil eden varsayımların dayanağı hususlarında güvence vermeye yönelik değildir. Genellikle, olayların ve şartların umulduğu gibi gerçekleşmemesinden dolayı, projeksiyonlarda öngörülen sonuçlar ile fiili sonuçlar arasında farklılıklar olmaktadır ve bu farklılıklar, eğer varsa, önemli olabilmektedirler. n) Piyasa şartlarındaki değişikliklerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemekte ve rapor tarihinden sonra meydana gelen olay ve şartların etkilerini yansıtmak amacıyla raporun revize edilmesi konusunda bir yükümlülük bulunmamaktadır. o) Aksi belirtilmedikçe, tüm ilgili kanun ve mevzuata tam uygunluk varsayılmıştır. p) Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar TL olarak sunulmuştur. 3. KULLANILAN KAYNAKLAR a) Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nin ve , ve tarihleri itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları. b) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın ilan ettiği 30 Aralık 2011 tarihli hisse senetleri piyasası değerleme oranları. c) Tarım Bakanlığı web sitesi d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu veri kaynakları. e) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası veri kaynakları. f) Şirket in yönetiminden alınan bilgiler. 2

7 4. TARIM SEKTÖRÜ 4.1. DÜNYADA TARIM SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ: 2008 yılında, hububat, meyve, sebze, yağlı bitki, baklagil, baharat ve kuru yemiş olmak üzere küresel tarımsal ürünlerin tutarı yaklaşık 1,6 trilyon ABD doları olmuştur (Hayvancılık, kümes hayvancılığı, balıkçılık ve ormancılık hariçtir) ve 2008 yılları arasında pazar değeri % 6,3 yıllık bileşik büyüme oranında artış göstermiştir. Pazarın % 54 ünü oluşturan meyve ve sebze 836 milyar ABD doları gelir oluştururken, bunu % 19 luk payla takip eden hububat, 300 milyar ABD doları değerinde gelir oluşturmuştur ve 2008 yılları arasındaki % 3,4 yıllık bileşik büyüme oranıyla 2008 yılında 3,5 milyar tona ulaşan üretim miktarının 2013 yılında 3,9 milyar tona ulaşması öngörülmektedir. Avrupa, küresel üretimin % 25 ini oluştururken, Asya-Pasifik bölgesi % 55 lik değer payıyla tarımsal üretimin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sektör, büyük ölçekten küçük ölçeğe çok geniş bir üretici yelpazesine sahiptir. Yüksek makine ve arazi maliyeti, sektöre giriş engellerini oluşturmaktadır. Farklı çeşitlilikteki ürünler farklı müşteri kesimlerine hitap etmektedir: sebze ve meyveler genellikle marketlere satılırken, hububat gibi tüketilmeden önce işlenmesi gereken ürünler ise genellikle toptancılar ve gıda şirketleri tarafından tercih edilmektedir Türkiye Tarım Sektörü Genel Bakış Tarım, daha ziyade doğal sebeplerden, bir başka deyişle zengin toprak kaynakları, biyolojik çeşitlilik, elverişli iklim ve jeolojik şartlardan dolayı Türkiye için her zaman önde gelen bir sektör olmuştur. Son dönemlerde, özel girişimcilerin tarım sektöründe yatırım yapmaya olan ilgileri artmaktadır. Tarım sektörü nüfusun büyük çoğunluğunun gıda ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye yi dış kaynaklara bağımlı olmaktan korumakta, tarıma bağlı diğer sektörlerin ham madde tedarikini de gerçekleştirerek Türkiye nin sosyal ve ekonomik gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır yılında, % 10,1 olan tarımsal üretimin gayrisafi yurt içi hasıladaki payı 2009 yılında, % 8,3 e gerilemiştir.5 Bu dönemde, Türkiye tarım sektöründen endüstri ve hizmet sektörüne doğru gerçekleşmekte olan ekonomik dönüşümünü sürdürmüştür. Gayrisafi yurt içi hasıladaki payı düşmesine rağmen tarımsal üretim 2000 yılından beri artış göstermektedir yılında kuraklığa bağlı olarak düşen üretilen ürün miktarı, 2008 başından itibaren tekrar artışa geçmiştir yılında 73 milyar TL olan tarımsal üretim, 2009 yılında 79 milyar TL seviyesine ulaşmıştır yılı Mart ayı itibarıyla, Türkiye tarım sektörü 5,2 milyon kişiye istihdam sağlamıştır. Bu rakam Türkiye deki toplam istihdamın yaklaşık olarak % 24 üne karşılık gelmektedir. Tarımsal istihdam 2000 yılından 2010 yılının ilk çeyreğine kadar yaklaşık % 33 oranında düşüş yaşamıştır. Bu dönemdeki üretim artışı göz önünde bulundurulduğunda, tarım sektöründeki verimliliğin artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye de toplam işlenen tarım alanı 39,1 milyon hektardır ve bunun 16,5 milyon hektarı ekili alandır. Bir tarla tarafından kullanılan ortalama alan 61 dekardır. Türkiye de alanı 5,000 dekardan fazla olan tarla sayısı sadece 57 dir 3

8 4.2.2 Başlıca Tarımsal Ürünler Zengin toprak yapısı, tarıma elverişli arazi varlığı ve uygun iklimiyle Türkiye, hububatlar, baklagiller, meyveler, sebzeler ve hayvancılıktan oluşan geniş bir tarımsal ürün yelpazesine sahiptir. Türkiye birçok tarımsal ürün grubunda üst sıralardaki yerini korumaktadır. Türkiye, fındık, incir, kayısı ve kirazda büyük farkla birinci; kavun, pırasa, vişnede ikinci ve içinde baharat, kırmızı biber, kara biber, çilek, kestane, nohut, fıstık, ceviz, burçak, mercimek, yeşil fasulye, salatalık, karpuz ve doğal balın bulunduğu 14 adet tarımsal ürünün üretimi açısından üçüncü konumda bulunmaktadır. Hububat Türkiye de hububat üretimi yüksek oranda devlet politikalarına bağlı durumdadır. Hükümet fiyatlara müdahale ederek, bunun dışında gübreleme ve yakıt maliyetlerine sübvansiyonlar uygulayarak hububat üretimine destek olmaktadır. Her ne kadar Türkiye hububat alanında önemli bir üretici olsa da, hektar başına 1,95 ton buğday verimliliğiyle, hektar başına 5,66 ton olan AB-27 ortalamasının gerisinde kalmayı sürdürmektedir. Bu eksikliğin altında yatan temel nedenler; küçük ölçekli tarlalarda üretim yapılması ve girdi kullanımındaki verimsizliktir. Türkiye nin verimliliği artırmak için tarımsal reformlarını yeniden değerlendirerek tamamlaması ve AB uyum sürecine göre ilerlemesi gerekmektedir. Hububat grubundaki başlıca ürünler, 2009 yılındaki toplam hububat üretiminin % 61 ini oluşturan buğday, % 21 ini oluşturan arpa ve % 13 ünü oluşturan mısırdır.8 Toplam hububat üretimi 2007 yılında kuraklığa bağlı olarak düşüş göstermiş ve 2008 yılında yavaş yavaş iyileşmeye başlamıştır. Artan yağış miktarı ve yükselen fiyatlar sebebiyle, 2009 yılında üretilen hububat miktarının % 14,6 arttığı tahmin edilmektedir. Buğday, hububat grubundaki başlıca üründür yılında buğday üretiminin 20,5 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Buğday pazarı, devlet tarafından fiyatlara müdahale edilerek ya da diğer bazı sübvansiyonlarla desteklenmektedir. Devlet, 2010 yılında destek programını buğday üretimindeki verimliliğinin artırılması amacıyla iyileştirmeyi planlamaktadır. Henüz kabine tarafından onaylanmayan plan, teşvik verilmesi ve tarım arazisi yüksek miktarda buğday üretimine müsait olan üreticilerin desteklenmesi hedefindedir yılında, buğday, hububat grubundaki başlıca üründür yılında buğday üretiminin 20,5 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Buğday pazarı, devlet tarafından fiyatlara müdahale edilerek ya da diğer bazı sübvansiyonlarla desteklenmektedir. Devlet, 2010 yılında destek programını buğday üretimindeki verimliliğinin artırılması amacıyla iyileştirmeyi planlamaktadır. Henüz kabine tarafından onaylanmayan plan, teşvik verilmesi ve tarım arazisi yüksek miktarda buğday üretimine müsait olan üreticilerin desteklenmesi hedefindedir yılında, buğday üretiminin % 7 oranında düşmesi ve 2014 yılına kadar % 1,8 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2009 yılı değerlerine dönmesi öngörülmektedir.9 Türkiye de, 2009 ve 2014 yılları arasında buğday tüketim miktarının yıllık bileşik büyüme oranının % 0,8 olması hedeflenmektedir. Hububat grubundaki bir diğer temel ürün olan arpa genelde yem olarak kullanılmaktadır. Buğdayda olduğu gibi, arpa üretimi de 2007 yılındaki kuraklıktan ötürü düşmüştür. Üretimin, artan yağışla birlikte 2009 yılında 7,2 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Arpa üretim miktarının 2010 yılında % 6 artış göstermesi, 2014 yılına kadar % 6 yıllık bileşik büyüme oranıyla artması ve 9,6 milyon tona ulaşması öngörülmektedir.9 4

9 Baklagiller Türkiye de 974 bin hektarlık ekili alan baklagil üretimi için kullanılmaktadır. Bu alanın % 54 ü nohut, % 34 ü mercimek ve % 10 u kuru fasulye için kullanılmaktadır yılında, 505 bin ton üretimle nohut ve 535 bin ton üretim ile mercimek, miktar açısından en fazla üretilen baklagiller olmuşlardır yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde görülen kuraklık sebebiyle, toplam mercimek üretiminin % 95 ini oluşturan kırmızı mercimek miktarı 2007 yılındaki 508 bin ton seviyesinden 106 bin tona düşmüştür. Kırmızı mercimek miktarındaki bu büyük düşüş toplam baklagil üretiminin bir önceki seneye göre % 32 düşmesine sebep olmuştur. Nohudun kuraklığa karşı dayanıklı olmasından dolayı, üretilen nohut miktarı 518 bin ton ile neredeyse sabit kalmıştır. Meyve ve Sebze Türkiye, 2009 yılındaki toplam 43 milyon tonluk üretimle meyve ve sebzede önemli bir üreticidir. Meyveler ve Sebzeler 000'ton Portakal Mandalina Limon Greyfurt Üzüm Elma Kayısı Şef tali İncir Kiraz Armut Karpuz/Kavun Domates Patates Kuru Soğan Salatalık Biber Patlıcan Havuç Türkiye de üretilen temel meyve ve sebzeleri sıralamaktadır yılına oranla % 8,8 oranında artan meyve üretimi, 2008 yılında 15,6 milyon tona ulaşmıştır yılında meyve üretimi artışına % 5,1 oranıyla devam etmiş ve 16,4 milyon tona ulaşmıştır yılında 27,2 milyon ton olan sebze üretimi, 2009 yılında % 1,8 lik düşüşle 26,7 milyon ton olmuştur. 5

10 5. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ 5.1. Genel Bilgi Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti tarihinde Kayışdağı İnönü Mah. Ulusu Cad. No:38 Kadıköy/ İstanbul adresinde kurulmuştur. Şirket her türlü gıda, tarım, canlı ve cansız hayvancılık, yaş sebze ve meyvelerin alımı, satımı, üretimi, komisyonculuğu, ithalat ve ihracatını yapmak, ve konusu ile ilgili her türlü tesisleri kurmak, satın almak ve işletmek ayrıca yurtiçinde ve yurt dışında satış mağazaları kurmak amacıyla kurulmuştur.. Şirket in merkez adresi; Sancaktepe/İstanbul dur. Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. Yadigar Sok. No:2 Şirket in ana faaliyet konusu her türlü fındığı işlemek, ve işlenmiş olan fındık ve fındık mamullerini çeşitlendirmek amacıyla yeni yatırımlar yapmaktır. Şirket in 2011 yılı itibariyle ortalama çalışan sayısı 88 kişidir ( kişi). Sermaye Yapısı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle: Ortağın Adı / Soyadı Sermayedeki Pay Tutarı (TL) Sermayedeki Pay Oranı (%) Mango Gıda San. Ve Tic. A.Ş ,99792 Ayhan Karak 25 0, Toplam ,00 6

11 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ 6.1. MALİ TABLOLAR Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Bilançoları VARLIKLAR 31 Aralık Aralık Aralık 2009 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar - Finansal Yatırımlar - Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı - - Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) (16.499) Net Dönem Karı/(Zararı) TOPLAM KAYNAKLAR

12 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ (devam) 6.1. MALİ TABLOLAR (devam) AYDIN GIDA LTD. ŞTİ. Gelir Tabloları SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (94.454) (89.910) (50.952) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) (382) (30.338) (50.471) FAALİYET KARI / ZARARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) (32.469) (43.303) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri (52.327) (32.484) (31.086) DÖNEM KARI / ZARARI (-)

13 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ (devamı) 6.2. RASYO ANALİZLERİ AYDIN GIDA ERSU GIDA KONFRUT GIDA Cari Oran 1,82 1,15 1,36 4,02 6,38 5,93 1,81 1,61 1,05 Asit-test Oranı 0,43 1,15 0,96 1,45 2,49 1,09 0,54 0,43 0,47 Nakit Oranı 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,03 0,03 0,01 0,09 Kaldıraç Oranı 0,73 0,71 0,44 0,21 0,14 0,13 0,46 0,54 0,45 Borç/Özsermaye Oranı 3,75 3,49 1,79 1,27 1,17 1,15 1,87 2,17 1,80 Özsermaye /Varlık Oranı 0,27 0,29 0,56 0,79 0,86 0,87 0,54 0,46 0,56 Brüt Kar Marjı 0,26 0,20 0,19 0,08 0,13 0,13 0,35 0,25 0,23 Net Karlılık Oranı 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 (0,01) 0,14 0,08 0,09 Özvarlık Karlılığı Oranı 0,13 0,07 0,06 0,01 0,02 (0,01) 0,22 0,13 0,24 Aktif Karlılığı Oranı 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 (0,01) 0,12 0,06 0,13 Satılan Malın Maliyeti / Satışlar (0,74) (0,80) (0,81) (0,92) (0,87) (0,87) (0,65) (0,75) (0,77) Satış ve Genel Yönetim Gid / Satışlar (0,18) (0,17) (0,13) (0,07) (0,05) (0,10) (0,04) (0,05) (0,05) Hisse Başına Kazanç (**) 0,17 0,08 0,06 0,00 0,01 (0,03) 1,00 0,47 0,74 (**) Hisse Başına Kazanç hesaplaması Dönem net karı / Ödenmiş sermaye olarak hesaplanmıştır. İşletmelerin bir hissesi 1 lira olarak kabul edilmiştir. 9

14 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ (devamı) 6.3. RASYO ANALİZ SONUÇLARI Likidite Rasyoları Cari Oran Cari oran, şirketin borç ödeme gücünü gösteren bir orandır. Cari oranın yıllar içinde artması şirketin cari borç ödeme gücünün arttığını gösterir. Aynı dönem için karşılaştırılan şirketler arasında cari oranı yüksek olan şirketler daha likit durumdadır. Cari Oran = Toplam Dönen Varlıklar / Toplam Kısa Vadeli Borçlar Şirket in cari oranı yıllar içerisinde değişiklik göstermekle birlikte 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle cari oranı 1,82 ye çıkarak optimum gerçekleşmesi gereken cari oran değerine yaklaşmıştır. Aynı dönemde benzer sektörde faaliyet gösteren Ersu Gıda nın cari oranı 4,02, 6,38, 1,81 ve ve Konfrut Gıda nın 1,81, 1,61 ve 1,05 olarak gerçekleşmiştir Asit-Test Oranı Kısa vadede hızla nakde dönüşebilecek dönen varlıkların, kısa vadeli borçları karşılama gücü için asit-test oranı hesaplanmıştır. Asit-Test Oranı = (Top. Dön. Var. - Stoklar) / Top. Kısa Vad. Borçlar Minimum asit-test oranı 1 olarak kabul edilmektedir. Şirket in asit-test oranı, 31 Aralık 2011, 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle 0,43, 1,15 ve 0,96 olarak gerçekleşirken aynı dönemlerde Ersu nun 1,45, 2,49 ve 1,09 Konfrut Gıda nın 0,54, 0,43 ve 0,47 olarak gerçekleşmiştir Nakit Oran Hazır değerlerin (kasa+banka) kısa vadeli borçları ne oranda karşıladığını gösteren değerdir. Nakit Oran = Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar Nakit oran ın optimum gerçekleşmesi gereken minimum değeri 0,2 olarak kabul edilmektedir. Şirket in 31 Aralık 2011, 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle itibariyle nakit oranı 0,01, 0,001 VE 0.02 olarak gerçekleşmiştir. Aybı sektörde faaliyet gösteren Ersu Gıda nın aynı tarihler itibariyle nakit oranı ise sırasıyla 0,005,0,01, ve 0,03 ve Konfrut Gıda nın ise 0,03, 0,01 ve 0,09 olarak gerçekleşmiştir. Tüm likidite rasyolarınında işaret ettiği gibi Şirket likiditesi olması gerekli değerlerin altında seyretmektedir Finansal Yapı Rasyoları Kaldıraç Oranı Borçların varlık toplamına oranı, varlıkların ne kadarının borçla finanse edildiğini gösterir. Şirket 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle varlıklarının %73 ünü borçla finanse ederken bu oran 31 Aralık 2010 ve 2009 da sırasıyla, % 71 ve % 44 olarak gerçekleşmiştir. Sektördeki benzer şirket olarak alınan Ersu Gıda da kaldıraç oranı yıllar itibariyle % 21, % 14 ve % 13 olarak gerçekleşirken Konfrut Gıda da aynı dönemlerde aktiflerinin sırasıyla % 46, %54 ve % 45 ini borçla karşılamışlardır. 10

15 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ (devamı) 6.3. RASYO ANALİZ SONUÇLARI (devamı) Karlılık Rasyoları Borçların Özsermayeye Oranı Şirket in 31 Aralık 2011, 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle itibariyle borçların özsermayeye oranı 3,75, 3,49 ve 1,79 olarak gerçekleşmişken aynı oran Ersu Gıda da 1,27, 1,17 ve 1,15 Konfrut Gıda da ise 1,87, 2,17 ve 1,80 olarak gerçekleşmiştir Net Kar Marjı Oranı Net kar marjı oranı, işletmenin dönem sonu net karının dönem içinde gerçekleştirdiği satışlara oranını gösterir. Net Kar Marjı (%) = (Net Dönem Karı / Net Satışlar) x 100 Bu oran 31 Aralık 2011tarihi itibariyle % 2,01 dir. 31 Aralık 2010 ve 2009 da ise % 1,12 ve % 2,13 oranında gerçekleşmiştir. Aynı oran Ersu Gıda da %0,79, 1,34 ve (0,52) Konfrut Gıda da ise %14,32, 7,90 ve 8,90 olarak realize olmuştur Özvarlık Karlılığı İşletmenin özsermayesi ile yapılan yatırımın kara dönüşüp dönüşmediğini gösterir. Bu oranın yüksek olması, firmanın özsermayesini daha karlı kullandığını ifade eder. Özvarlık Karlılığı = Net Dönem Karı / Toplam Özsermaye 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle özvarlık karlılık oranı % 12,71 dir. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket in özvarlık karlılık oranları sırasıyla % 7,23 ve % 5,78 oranında gerçekleşmiştir. Ersu Gıda nın aynı dönemler için özvarlık karlılığı % 0,65, &2,04 ve % (0,70) oranlarında Konfrut Gıda da ise %21,99, % %13,15 ve % 23,88 oranlarında gerçekleşmiştir Aktif Karlılığı Oranı Aktif karlılığı oranı işletmenin varlıklarını karlı bir şekilde kullanıp kullanmadığını gösterir. Bu oranın yüksek olması, firmanın aktif yatırımlarından daha fazla kar ettiğini gösterir. Aktif Karlılığı Oranı = Net Dönem Karı / Aktif Toplamı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle aktif karlılığı oranı % 3,39 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sırasıyla % 2,07 ve % 3,22 oranında gerçekleşmiştir. Ersu Gıda için sözkonusu oranlar %0,51, % 1,74 ve %(0,61) Konfrut Gıda için ise %11,79, %6,07 ve %13,27 oranlarında gerçekleşmiştir Faaliyet Kar Marjı İşletmenin, finansman gelir ve giderlerinden bağımsız olarak, faaliyetleri dolayısıyla ne oranda karlı çalıştığını gösterir. Esas faaliyet karı brüt kardan (satış, yönetim gibi) faaliyet giderlerinin çıkarılması ile hesaplanır. Faaliyet Kar Marjı (%) = (Faaliyet Karı / Net Satışlar) x Aralık 2011 tarihi itibariyle aktif karlılığı oranı % 7,06 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sırasıyla % 1,77 ve % 5,22 oranında gerçekleşmiştir. Ersu Gıda için sözkonusu oranlar % (6,07), % 4,76 ve %(0,607) Konfrut Gıda için ise %18,04, % 9,84 ve % 11,08oranlarında gerçekleşmiştir. 11

16 7. DEĞERLEME Şirket değerlemesi (Şirket in olması gereken değerinin tespiti çalışmaları), net aktif değer yöntemi, indirgenmiş nakit akımları analizi yöntemi ve piyasa çarpanları yöntemleri kullanılarak aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir Net Aktif Değer Yöntemine Göre Değerleme Net Aktif Değer, şirketin varlıklarından borçlarının mahsup edilmesi sonucu ulaşılan şirket değeridir. Yöntem, şirket değerinin özvarlıklar tarafından belirleneceğini varsayım olarak kabul eder. Net Aktif Değer en basit şekilde varlıkların cari piyasa koşullarında satılmaları durumunda elde edilebilecek nakit miktarı olarak tanımlanabilir. Varlıkların elde tutulmayıp, normal koşullar altında satılmaları durumunda sağlanacak gelirlerden, yapılan giderlerin çıkarılması ile Net Aktif Değere ulaşılmaktadır. Şirketin net aktif değerinin tespitinde önemli yer tutan sabit kıymetleri 2011 yılı içerisinde aktife girmiş olduğundan bunların cari piyasa fiyatlarına yakın oldukları vsrsayılmıştır. Bu değerlemeyi temel alan metodlar, değerlenecek şirketi statik olarak ele aldıklarından ve ileride sağlayacağı gelir ve karları göz ardı ettiklerinden, zaman içerisinde önemlerini yitirmişlerdir. Bu metodlara göre bulunan değerler, günümüzde artık sadece diğer metodlar yardımı ile bulunan şirket değerlerini destekleyen bir unsur olarak görülmektedir ve tek başına kullanılmamaktadır. Şirket in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Net Aktif Değer Yöntemine göre değeri Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. BİLANÇO 31. Aralık 2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Hazır Değerler Ticari Alacaklar (net) Stoklar (net) Diğer Cari / Dönen varlıklar - Duran Varlıklar Maddi Varlıklar (net) Diğer Cari Olmayan / Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Ticari Borçlar (net) Diğer borçlar Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER NET AKTİF DEĞER (Toplam Varlıklar Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler)

17 7. DEĞERLEME (devamı) 7.2. PİYASA ÇARPANLARI YAKLAŞIMI Piyasa çarpanları yaklaşımı, genel olarak, değerlemeye konu şirket in ekonomik, finansal, sektörel (ayrıca yasal, kurumsal) verilerinden yola çıkılarak, benzer sektörlerde yer alan, oluşmuş piyasa fiyatlarına göre beklenen şirket değerinin tahmini yöntemidir. Yöntem de oluşmuş piyasa fiyatları olarak organize piyasalar (Menkul Kıymet Borsaları) esas alınmaktadır. Bu çalışmalarda, daha yakın tahmini değerler vermesi beklenen sektörel ortalamaları kullanılmakta veya veri azlığı, piyasa sığlığı v.b. sebeplerle genel piyasa ortalamalarına başvurulmaktadır. Piyasa çarpanları yöntemi uygulaması, belirli bir anda birden çok şirket için oluşmuş hisse senedi fiyatlarıyla, bu şirketlere ait veriler arasında ilişki kurularak yapılmaktadır. IMKB den alınan değerler tablolarda 31 Aralık 2011tarihli olarak kayıtlara alınmıştır. Hesaplamada kullanılan yöntemler ve değerlemeye konu edilen sektörler: Piyasa çarpanları yaklaşımıyla piyasa değeri tespit çalışmamızda piyasa değeri/defter değeri, fiyat / kazanç değerleri kullanılmıştır. Piyasa çarpanları metodlarının zayıflığı; değerlendirmeyi bir noktadaki bilançoya bağlayıp, şirketin devamlılığını ve gelecekteki kazanç potansiyelini göz ardı etmedidir. Yeniden değerlemeler bilançoyu büyük çapda etkilemekte ayrıca kullanılan oranlar firmanın özelliklerini yansıtmayabilmektedir YARARLANILAN PİYASA ÇARPANLARI VERİLERİ PİYASA DEĞERİ / DEFTER DEĞERİ ORANI İLE DEĞERLEME Şirket in 31 Aralık 2011 tarihli İMKB verileri esas alınmak suretiyle yapılan değerleme çalışmalarında, hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketler için İMKB nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yayımladığı İMKB Pazarlar Genel Toplam Piyasa Değeri / Defter Değeri oranları esas alınmıştır. Bu değerler tablo olarak aşağıda sunulmuştur. PİYASA DEĞERİ / DEFTER DEĞERİ ORANI (TL) Aydın Gıda (31/12/2011 Verileri) Ödenmiş Sermaye Özvarlık Toplamı AYDIN Gıda AYDIN Gıda PD/DD AYDIN Gıda Toplam Ağırlıklı Ağırlık % Oranı Defter Değeri Piyasa Değeri Piyasa Değeri Gida, İçki Sektörü 3, , Konfrut Gida 1,9790 Mert Gıda 2,1172 Merko Gıda 4,0261 Ersu Gıda 1,5100 Benzer Şirketlerin Ortalamasi 2, , İMKB Ulusal- Pazarlar Genel Top/ort 1, , AYDIN Gıda Piyasa Değeri

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TEMMUZ 2010 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4 2.2 Türkiye Tarım

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin

Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin Değerleme Hizmetleri Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Özel ve Gizli Serkan Tarmur Ortak

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 28 AĞUSTOS 2012 GİRİŞ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Yatırım A.Ş. Rapor Tarihi

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Vakko

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2010 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Vestel Beyaz Eşya) piyasa

Detaylı

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

MİGROS TÜRK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR 1 OCAK 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2 KONSOLİDE GELİR TABLOLARI...

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ.

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. 20 ġubat 2012 GĠRĠġ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Menkul Değerler

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA

Detaylı

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi *

Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Temel Analiz Yöntemi Kullanılarak İMKB de İşlem Gören Hisse Senedi Fiyatının Belirlenmesi * Erkan SEVİNÇ ** Öz Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler olmakla birlikte ekonomi,

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ÖZKAYNAK

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1-GİRİŞ GÜVEN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2013 31.03.2013 2. Ortaklığın Ünvanı : GÜVEN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3.Ticaret Sicil Numarası : 262909 4.Merkez Adresi

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş

KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş 2007 FAALİYET RAPORU 1111 Ön Bilgiler Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporları İlkeler TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2008 İçindekiler ÖN BİLGİLER

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Tat Konserve Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu na Tat Konserve Sanayii A.Ş. nin ve bağlı ortaklığının (hep birlikte

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR İLİ TEPEBAŞI İLÇESİ CUMHURİYE MAHALLESİ

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR İLİ TEPEBAŞI İLÇESİ CUMHURİYE MAHALLESİ S v P STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ESKİŞEHİR İLİ TEPEBAŞI İLÇESİ CUMHURİYE MAHALLESİ 51 PAFTA - 635 ADA 20 NUMARALI PARSELDE KONUMLU 1 NOLU BAĞIMSIZ

Detaylı

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 07.01.1985 yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket hisselerinin belli bir

Detaylı

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin (Selçuk Ecza) piyasa sunmuş olduğu verilerden

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız

Detaylı

Ceylan Yatırım Holding A.Ş.

Ceylan Yatırım Holding A.Ş. Ceylan Yatırım Holding A.Ş. Birleşmeye İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Özel ve Gizlidir KPMG Türkiye Kurumsal Finansman 08 Mayıs 2013 KPMG Akis Bağımsız Denetim Telefon +90 (216) 681 90 00 ve SMMM A.Ş. Kavacık

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İ A. Kısaca Grup ve Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( Şirket ) 1971 yılında Söke, Aydın da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, 2010 01.01. - 30.09.2010 ARA HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ ÖMERAĞA MAHALLESİ 13 PAFTA - 280 ADA 31 NUMARALI PARSELDE KONUMLU 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜME İLİŞKİN

Detaylı