AYDIN GIDA ÜRÜNLERI İMALAT PAZARLAMA DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL DEĞERLEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN GIDA ÜRÜNLERI İMALAT PAZARLAMA DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 31.12.2011 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL DEĞERLEME RAPORU"

Transkript

1 AYDIN GIDA ÜRÜNLERI İMALAT PAZARLAMA DAĞITIM İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ TARİHİ İTİBARİYLE ÖZEL DEĞERLEME RAPORU

2 İÇİNDEKİLER No. Sayfa 1. GÖRÜŞ 2. VARSAYIM VE SINIRLAMALAR 1 3. KULLANILAN KAYNAKLAR 2 4. TARIM SEKTÖRÜ 3 5. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ 6 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ 7 7. DEĞERLEME Net Aktif Değer Yöntemi Piyasa Çarpanları Yaklaşımı Yöntemi İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 19

3 ÖZEL DEĞERLEME RAPORU Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu'na; Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nin (Şirket) 31 Aralık 2011tarihi itibariyle değerlemesine ilişkin değerleme raporumuzu hazırlamış bulunmaktayız. Bu raporun amacı, Şirket in toplam değerinin belirlenmesinde Yönetim Kurulunuza yardımcı olmaktır. Çalışmamız belirli bir satış veya alım önerisinde bulunmaya değil, yalnızca Yönetim Kurulunuzun karar vermesine yardımcı olacak bilgileri sağlamaya yöneliktir. Bir şirketin hisselerinin piyasa değeri, herhangi bir baskı altında olmaksızın ve piyasa gerçeklerinden haberdar olan, istekli bir alıcı ve istekli bir satıcı arasında el değiştirdiği bir ortamda oluşur. Ancak bir şirketin değerinin, en son istekli bir alıcı ve satıcı ile tarafımızdan hesaba katılamayan diğer etkenlerin ayrı ayrı ve/veya birlikte dikkate alınarak belirleneceği de açıktır. Şirket Değerlemesi nde, Uluslararası Standartlar ve Genel Kabul Görmüş Değerleme İlkeleri (GKDİ) çerçevesinde Davranış Kuralları nın Ahlaki İlkeler, Yetkinlik, Açıklama ve Raporlama ile ilgili tüm bölümlerine uygun hareket edilmiştir. Değerleme Uzmanı değerleme raporunu oluştururken tarafsızlık ilkesine bağlı kalmıştır. Raporun kapsamı hiç bir fayda koşuluna bağlanmamış ve önyargısız olarak hazırlanmıştır. Değerleme danışmanlık çalışmalarımız genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve standartlarına göre bir denetimi veya inceleme çalışmasını içermemektedir. Değerleme danışmanlık çalışması Şirket yönetimi tarafından sağlanan finansal ve diğer bilgiler ile Şirket in geçmiş dönemler denetlenmiş gelir tabloları çerçevesinde hazırlanmış gelir tablolarının analizi, Şirket yönetimi ile Şirket in mevcut operasyonel performansının ve gelecek ile ilgili beklentilerinin tartışılması ve değerleme tarihinde mevcut olan ekonomik ve piyasa koşullarının değerlendirilmesiyle sınırlıdır. Şirket tarafından hazırlanan projeksiyonlara ilişkin varsayımlar, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Değerleme çalışmalarımız genel kabul görmüş değerleme ilke ve esaslarına göre dizayn edilmiştir. Değerleme işlemi, elde ettiğimiz finansal ve diğer bilgilerin gözden geçirilip, yönetimin beklentileriyle ilgili düşüncelerini ve değerleme tarihi itibariyle hakim olan ekonomik ve finansal koşulların analizinden oluşmaktadır. Değerleme çalışmalarımızın dayanağını oluşturan ve raporda sunulan nakit akım projeksiyonlarının gerçekleşebilirliği yine raporda açıklanan varsayımların gerçekleşmesine bağlıdır. Değerleme çalışmamız sırasında, Şirket in bağımsız denetimden geçmemiş 31 Aralık 2011, 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihli mali tablolarından faydalanılmıştır. Şirket in değerleme çalışması Net Aktif Değer Yöntemi, Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi ve İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi kullanılarak yapılmıştır.

4 Bu çerçevede, Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nin piyasa değeri, raporun ilgili bölümlerinde açıklanan varsayım ve sınırlamaların neticesinde aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: Piyasa Değeri TL Ağırlık Oranı Ağırlıklandırılmış Piyasa Değeri TL Net Aktif Değeri Yöntemi , Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi , İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi , Şirket, Firma Değeri 1, Bu raporun sonuçları başka amaçlı hisse alım veya satımında, halka arzda ve/veya azınlık hisselerinin satışında oluşabilecek değerlere göre önemli farklılık gösterebilir. Bu nedenle raporumuzun amaçlanan kapsamı dışında kullanılması yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Bu tür sonuçlardan Şirketimiz veya çalışanları hiçbir şart ve şekilde sorumlu tutulamaz. Bu rapor sadece yukarıda birinci paragrafta belirtilen amaç ile ilgili olarak bilginiz için hazırlanmış olup başka bir amaç için kullanılamaz. Başka şahıslar tarafından kullanılması durumunda Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu değerleme danışmanlık raporu ilişikteki Genel Öngörüler e tabidir. ADAY Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Abdulkadir SAYICI Sorumlu Ortak Baş Denetçi 28 Şubat 2012, İstanbul, Türkiye

5 2. VARSAYIM VE SINIRLAMALAR a) Piyasa Çarpanları Yaklaşımı metodunda İMKB de işlem gören tarım ve gıda sektörü şirketlerinin yapısına bakıldığında ürün portföyü açısından Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ye birebir benzeyen bir şirket bulunmamaktadır. Faaliyet yapısı ve ürünleri benzeyen Mango Gıda ise Şirket in ana ortağı olması sebebiyle değerlendirmeye alınmamıştır. Bu sebeple Şirket in piyasa çarpanlarına göre değerlemesi İMKB-Gıda Sektörü, benzer sektörde faaliyet gösteren Ersu Gıda, Merko Gıda, Mert Gıda, Konfrut Gıda nın verileri ile İMKB nin Pazarlar Genel Toplamına ait oranlar kullanılarak hesaplanmıştır. b) Piyasa Çarpanları Yaklaşımı metodunda 30 Aralık 2011 tarihli İMKB Değerleme Oranları ve Şirket in 31 Aralık 2011 tarihli mali tabloları kullanılmıştır. Projeksiyonu yaptığımız dönemde İMKB-Gıda Sektörü, benzer sektörde faaliyet gösteren Ersu Gıda, Merko Gıda, Mert Gıda, Konfrut Gıda nın verileri ile İMKB nin Pazarlar Genel Toplamına ait veriler tarihli İMKB Değerleme Oranları sayfasından alınmıştır. c) Yönetimin projeksiyon süresi içerisinde önemli bir sabit kıymet yatırımı yapmayacağı varsayılmıştır. d) Şirket in, değerleme çalışmamızda kullanılan 31 Aralık 2011, 2010, 2009 ve 2008 tarihli mali tabloları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre bağımsız denetimden geçmemiştir. e) Ekonomik koşullarda olağandışı kriz olmayacağı ekonomik şartların benzer koşullarda devam edeceği varsayılmıştır. f) Şu anda geçerli olan bir takım formaliteler dışında, yabancı sermayenin ithalatına engel teşkil eden herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. Ayrıca bankaların kredi koşullarında önemli oranda bir sıkılaşma söz konusu olmadığı varsayılmaktadır. g) Projeksiyon süresince görevde olacak olan Türkiye Hükümetleri nin, kararlı bir politika izleyeceği varsayılmıştır. h) Şirket in asgari olarak mevcut faaliyetlerine aynen devam edeceği varsayılmıştır. i) Bu değerleme çalışması, bir özel durum tespit (due-dilligence) çalışması değildir. j) Kullanmış olduğumuz değerleme yöntemlerinde, değer biçilen sabit kıymet ve çeşitli aktiflerin kanuni durumları hakkında ipotek ve irtifak hakkını da içeren diğer kanuni konularda herhangi bir denetim çalışması tarafımızdan yürütülmemiş olup, bu konularda sorumluluk kabul edilmemektedir. Aksi belirtilmedikçe, mevcut aktiflerin iyi ve satılabilir durumda olduğu ve aktifler üzerinde herhangi bir haciz, ipotek ve irtifak hakkı bulunmadığı varsayılmaktadır. k) Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan bilgilerin güvenilir olduğu kabul edilmiş ve raporda belirtilenlerin dışında bu bilgilerin doğruluğu denetlenmemiştir. l) Bu rapor sadece belirtilen amaç için hazırlanmış olup, herhangi başka bir amaç için kullanılması uygun değildir. 1

6 2. VARSAYIM VE SINIRLAMALAR (Devamı) m) Çalışmamız, hisse değeri, projeksiyonların gerçekleşebilirlikleri veya projeksiyonlara temel teşkil eden varsayımların dayanağı hususlarında güvence vermeye yönelik değildir. Genellikle, olayların ve şartların umulduğu gibi gerçekleşmemesinden dolayı, projeksiyonlarda öngörülen sonuçlar ile fiili sonuçlar arasında farklılıklar olmaktadır ve bu farklılıklar, eğer varsa, önemli olabilmektedirler. n) Piyasa şartlarındaki değişikliklerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul edilmemekte ve rapor tarihinden sonra meydana gelen olay ve şartların etkilerini yansıtmak amacıyla raporun revize edilmesi konusunda bir yükümlülük bulunmamaktadır. o) Aksi belirtilmedikçe, tüm ilgili kanun ve mevzuata tam uygunluk varsayılmıştır. p) Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar TL olarak sunulmuştur. 3. KULLANILAN KAYNAKLAR a) Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. nin ve , ve tarihleri itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları. b) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın ilan ettiği 30 Aralık 2011 tarihli hisse senetleri piyasası değerleme oranları. c) Tarım Bakanlığı web sitesi d) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu veri kaynakları. e) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası veri kaynakları. f) Şirket in yönetiminden alınan bilgiler. 2

7 4. TARIM SEKTÖRÜ 4.1. DÜNYADA TARIM SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ: 2008 yılında, hububat, meyve, sebze, yağlı bitki, baklagil, baharat ve kuru yemiş olmak üzere küresel tarımsal ürünlerin tutarı yaklaşık 1,6 trilyon ABD doları olmuştur (Hayvancılık, kümes hayvancılığı, balıkçılık ve ormancılık hariçtir) ve 2008 yılları arasında pazar değeri % 6,3 yıllık bileşik büyüme oranında artış göstermiştir. Pazarın % 54 ünü oluşturan meyve ve sebze 836 milyar ABD doları gelir oluştururken, bunu % 19 luk payla takip eden hububat, 300 milyar ABD doları değerinde gelir oluşturmuştur ve 2008 yılları arasındaki % 3,4 yıllık bileşik büyüme oranıyla 2008 yılında 3,5 milyar tona ulaşan üretim miktarının 2013 yılında 3,9 milyar tona ulaşması öngörülmektedir. Avrupa, küresel üretimin % 25 ini oluştururken, Asya-Pasifik bölgesi % 55 lik değer payıyla tarımsal üretimin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Sektör, büyük ölçekten küçük ölçeğe çok geniş bir üretici yelpazesine sahiptir. Yüksek makine ve arazi maliyeti, sektöre giriş engellerini oluşturmaktadır. Farklı çeşitlilikteki ürünler farklı müşteri kesimlerine hitap etmektedir: sebze ve meyveler genellikle marketlere satılırken, hububat gibi tüketilmeden önce işlenmesi gereken ürünler ise genellikle toptancılar ve gıda şirketleri tarafından tercih edilmektedir Türkiye Tarım Sektörü Genel Bakış Tarım, daha ziyade doğal sebeplerden, bir başka deyişle zengin toprak kaynakları, biyolojik çeşitlilik, elverişli iklim ve jeolojik şartlardan dolayı Türkiye için her zaman önde gelen bir sektör olmuştur. Son dönemlerde, özel girişimcilerin tarım sektöründe yatırım yapmaya olan ilgileri artmaktadır. Tarım sektörü nüfusun büyük çoğunluğunun gıda ihtiyaçlarını karşılayarak Türkiye yi dış kaynaklara bağımlı olmaktan korumakta, tarıma bağlı diğer sektörlerin ham madde tedarikini de gerçekleştirerek Türkiye nin sosyal ve ekonomik gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır yılında, % 10,1 olan tarımsal üretimin gayrisafi yurt içi hasıladaki payı 2009 yılında, % 8,3 e gerilemiştir.5 Bu dönemde, Türkiye tarım sektöründen endüstri ve hizmet sektörüne doğru gerçekleşmekte olan ekonomik dönüşümünü sürdürmüştür. Gayrisafi yurt içi hasıladaki payı düşmesine rağmen tarımsal üretim 2000 yılından beri artış göstermektedir yılında kuraklığa bağlı olarak düşen üretilen ürün miktarı, 2008 başından itibaren tekrar artışa geçmiştir yılında 73 milyar TL olan tarımsal üretim, 2009 yılında 79 milyar TL seviyesine ulaşmıştır yılı Mart ayı itibarıyla, Türkiye tarım sektörü 5,2 milyon kişiye istihdam sağlamıştır. Bu rakam Türkiye deki toplam istihdamın yaklaşık olarak % 24 üne karşılık gelmektedir. Tarımsal istihdam 2000 yılından 2010 yılının ilk çeyreğine kadar yaklaşık % 33 oranında düşüş yaşamıştır. Bu dönemdeki üretim artışı göz önünde bulundurulduğunda, tarım sektöründeki verimliliğin artış gösterdiği görülmektedir. Türkiye de toplam işlenen tarım alanı 39,1 milyon hektardır ve bunun 16,5 milyon hektarı ekili alandır. Bir tarla tarafından kullanılan ortalama alan 61 dekardır. Türkiye de alanı 5,000 dekardan fazla olan tarla sayısı sadece 57 dir 3

8 4.2.2 Başlıca Tarımsal Ürünler Zengin toprak yapısı, tarıma elverişli arazi varlığı ve uygun iklimiyle Türkiye, hububatlar, baklagiller, meyveler, sebzeler ve hayvancılıktan oluşan geniş bir tarımsal ürün yelpazesine sahiptir. Türkiye birçok tarımsal ürün grubunda üst sıralardaki yerini korumaktadır. Türkiye, fındık, incir, kayısı ve kirazda büyük farkla birinci; kavun, pırasa, vişnede ikinci ve içinde baharat, kırmızı biber, kara biber, çilek, kestane, nohut, fıstık, ceviz, burçak, mercimek, yeşil fasulye, salatalık, karpuz ve doğal balın bulunduğu 14 adet tarımsal ürünün üretimi açısından üçüncü konumda bulunmaktadır. Hububat Türkiye de hububat üretimi yüksek oranda devlet politikalarına bağlı durumdadır. Hükümet fiyatlara müdahale ederek, bunun dışında gübreleme ve yakıt maliyetlerine sübvansiyonlar uygulayarak hububat üretimine destek olmaktadır. Her ne kadar Türkiye hububat alanında önemli bir üretici olsa da, hektar başına 1,95 ton buğday verimliliğiyle, hektar başına 5,66 ton olan AB-27 ortalamasının gerisinde kalmayı sürdürmektedir. Bu eksikliğin altında yatan temel nedenler; küçük ölçekli tarlalarda üretim yapılması ve girdi kullanımındaki verimsizliktir. Türkiye nin verimliliği artırmak için tarımsal reformlarını yeniden değerlendirerek tamamlaması ve AB uyum sürecine göre ilerlemesi gerekmektedir. Hububat grubundaki başlıca ürünler, 2009 yılındaki toplam hububat üretiminin % 61 ini oluşturan buğday, % 21 ini oluşturan arpa ve % 13 ünü oluşturan mısırdır.8 Toplam hububat üretimi 2007 yılında kuraklığa bağlı olarak düşüş göstermiş ve 2008 yılında yavaş yavaş iyileşmeye başlamıştır. Artan yağış miktarı ve yükselen fiyatlar sebebiyle, 2009 yılında üretilen hububat miktarının % 14,6 arttığı tahmin edilmektedir. Buğday, hububat grubundaki başlıca üründür yılında buğday üretiminin 20,5 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Buğday pazarı, devlet tarafından fiyatlara müdahale edilerek ya da diğer bazı sübvansiyonlarla desteklenmektedir. Devlet, 2010 yılında destek programını buğday üretimindeki verimliliğinin artırılması amacıyla iyileştirmeyi planlamaktadır. Henüz kabine tarafından onaylanmayan plan, teşvik verilmesi ve tarım arazisi yüksek miktarda buğday üretimine müsait olan üreticilerin desteklenmesi hedefindedir yılında, buğday, hububat grubundaki başlıca üründür yılında buğday üretiminin 20,5 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Buğday pazarı, devlet tarafından fiyatlara müdahale edilerek ya da diğer bazı sübvansiyonlarla desteklenmektedir. Devlet, 2010 yılında destek programını buğday üretimindeki verimliliğinin artırılması amacıyla iyileştirmeyi planlamaktadır. Henüz kabine tarafından onaylanmayan plan, teşvik verilmesi ve tarım arazisi yüksek miktarda buğday üretimine müsait olan üreticilerin desteklenmesi hedefindedir yılında, buğday üretiminin % 7 oranında düşmesi ve 2014 yılına kadar % 1,8 yıllık bileşik büyüme oranı ile 2009 yılı değerlerine dönmesi öngörülmektedir.9 Türkiye de, 2009 ve 2014 yılları arasında buğday tüketim miktarının yıllık bileşik büyüme oranının % 0,8 olması hedeflenmektedir. Hububat grubundaki bir diğer temel ürün olan arpa genelde yem olarak kullanılmaktadır. Buğdayda olduğu gibi, arpa üretimi de 2007 yılındaki kuraklıktan ötürü düşmüştür. Üretimin, artan yağışla birlikte 2009 yılında 7,2 milyon tona ulaştığı tahmin edilmektedir. Arpa üretim miktarının 2010 yılında % 6 artış göstermesi, 2014 yılına kadar % 6 yıllık bileşik büyüme oranıyla artması ve 9,6 milyon tona ulaşması öngörülmektedir.9 4

9 Baklagiller Türkiye de 974 bin hektarlık ekili alan baklagil üretimi için kullanılmaktadır. Bu alanın % 54 ü nohut, % 34 ü mercimek ve % 10 u kuru fasulye için kullanılmaktadır yılında, 505 bin ton üretimle nohut ve 535 bin ton üretim ile mercimek, miktar açısından en fazla üretilen baklagiller olmuşlardır yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde görülen kuraklık sebebiyle, toplam mercimek üretiminin % 95 ini oluşturan kırmızı mercimek miktarı 2007 yılındaki 508 bin ton seviyesinden 106 bin tona düşmüştür. Kırmızı mercimek miktarındaki bu büyük düşüş toplam baklagil üretiminin bir önceki seneye göre % 32 düşmesine sebep olmuştur. Nohudun kuraklığa karşı dayanıklı olmasından dolayı, üretilen nohut miktarı 518 bin ton ile neredeyse sabit kalmıştır. Meyve ve Sebze Türkiye, 2009 yılındaki toplam 43 milyon tonluk üretimle meyve ve sebzede önemli bir üreticidir. Meyveler ve Sebzeler 000'ton Portakal Mandalina Limon Greyfurt Üzüm Elma Kayısı Şef tali İncir Kiraz Armut Karpuz/Kavun Domates Patates Kuru Soğan Salatalık Biber Patlıcan Havuç Türkiye de üretilen temel meyve ve sebzeleri sıralamaktadır yılına oranla % 8,8 oranında artan meyve üretimi, 2008 yılında 15,6 milyon tona ulaşmıştır yılında meyve üretimi artışına % 5,1 oranıyla devam etmiş ve 16,4 milyon tona ulaşmıştır yılında 27,2 milyon ton olan sebze üretimi, 2009 yılında % 1,8 lik düşüşle 26,7 milyon ton olmuştur. 5

10 5. ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ 5.1. Genel Bilgi Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti tarihinde Kayışdağı İnönü Mah. Ulusu Cad. No:38 Kadıköy/ İstanbul adresinde kurulmuştur. Şirket her türlü gıda, tarım, canlı ve cansız hayvancılık, yaş sebze ve meyvelerin alımı, satımı, üretimi, komisyonculuğu, ithalat ve ihracatını yapmak, ve konusu ile ilgili her türlü tesisleri kurmak, satın almak ve işletmek ayrıca yurtiçinde ve yurt dışında satış mağazaları kurmak amacıyla kurulmuştur.. Şirket in merkez adresi; Sancaktepe/İstanbul dur. Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. Yadigar Sok. No:2 Şirket in ana faaliyet konusu her türlü fındığı işlemek, ve işlenmiş olan fındık ve fındık mamullerini çeşitlendirmek amacıyla yeni yatırımlar yapmaktır. Şirket in 2011 yılı itibariyle ortalama çalışan sayısı 88 kişidir ( kişi). Sermaye Yapısı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle: Ortağın Adı / Soyadı Sermayedeki Pay Tutarı (TL) Sermayedeki Pay Oranı (%) Mango Gıda San. Ve Tic. A.Ş ,99792 Ayhan Karak 25 0, Toplam ,00 6

11 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ 6.1. MALİ TABLOLAR Aydın Gıda Ürünleri İmalat Pazarlama Dağıtım İthalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Bilançoları VARLIKLAR 31 Aralık Aralık Aralık 2009 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar - Finansal Yatırımlar - Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı - - Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) (16.499) Net Dönem Karı/(Zararı) TOPLAM KAYNAKLAR

12 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ (devam) 6.1. MALİ TABLOLAR (devam) AYDIN GIDA LTD. ŞTİ. Gelir Tabloları SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) BRÜT KAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (94.454) (89.910) (50.952) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) (382) (30.338) (50.471) FAALİYET KARI / ZARARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) (32.469) (43.303) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri - Dönem Vergi Gelir/Gideri (52.327) (32.484) (31.086) DÖNEM KARI / ZARARI (-)

13 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ (devamı) 6.2. RASYO ANALİZLERİ AYDIN GIDA ERSU GIDA KONFRUT GIDA Cari Oran 1,82 1,15 1,36 4,02 6,38 5,93 1,81 1,61 1,05 Asit-test Oranı 0,43 1,15 0,96 1,45 2,49 1,09 0,54 0,43 0,47 Nakit Oranı 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,03 0,03 0,01 0,09 Kaldıraç Oranı 0,73 0,71 0,44 0,21 0,14 0,13 0,46 0,54 0,45 Borç/Özsermaye Oranı 3,75 3,49 1,79 1,27 1,17 1,15 1,87 2,17 1,80 Özsermaye /Varlık Oranı 0,27 0,29 0,56 0,79 0,86 0,87 0,54 0,46 0,56 Brüt Kar Marjı 0,26 0,20 0,19 0,08 0,13 0,13 0,35 0,25 0,23 Net Karlılık Oranı 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 (0,01) 0,14 0,08 0,09 Özvarlık Karlılığı Oranı 0,13 0,07 0,06 0,01 0,02 (0,01) 0,22 0,13 0,24 Aktif Karlılığı Oranı 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 (0,01) 0,12 0,06 0,13 Satılan Malın Maliyeti / Satışlar (0,74) (0,80) (0,81) (0,92) (0,87) (0,87) (0,65) (0,75) (0,77) Satış ve Genel Yönetim Gid / Satışlar (0,18) (0,17) (0,13) (0,07) (0,05) (0,10) (0,04) (0,05) (0,05) Hisse Başına Kazanç (**) 0,17 0,08 0,06 0,00 0,01 (0,03) 1,00 0,47 0,74 (**) Hisse Başına Kazanç hesaplaması Dönem net karı / Ödenmiş sermaye olarak hesaplanmıştır. İşletmelerin bir hissesi 1 lira olarak kabul edilmiştir. 9

14 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ (devamı) 6.3. RASYO ANALİZ SONUÇLARI Likidite Rasyoları Cari Oran Cari oran, şirketin borç ödeme gücünü gösteren bir orandır. Cari oranın yıllar içinde artması şirketin cari borç ödeme gücünün arttığını gösterir. Aynı dönem için karşılaştırılan şirketler arasında cari oranı yüksek olan şirketler daha likit durumdadır. Cari Oran = Toplam Dönen Varlıklar / Toplam Kısa Vadeli Borçlar Şirket in cari oranı yıllar içerisinde değişiklik göstermekle birlikte 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle cari oranı 1,82 ye çıkarak optimum gerçekleşmesi gereken cari oran değerine yaklaşmıştır. Aynı dönemde benzer sektörde faaliyet gösteren Ersu Gıda nın cari oranı 4,02, 6,38, 1,81 ve ve Konfrut Gıda nın 1,81, 1,61 ve 1,05 olarak gerçekleşmiştir Asit-Test Oranı Kısa vadede hızla nakde dönüşebilecek dönen varlıkların, kısa vadeli borçları karşılama gücü için asit-test oranı hesaplanmıştır. Asit-Test Oranı = (Top. Dön. Var. - Stoklar) / Top. Kısa Vad. Borçlar Minimum asit-test oranı 1 olarak kabul edilmektedir. Şirket in asit-test oranı, 31 Aralık 2011, 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle 0,43, 1,15 ve 0,96 olarak gerçekleşirken aynı dönemlerde Ersu nun 1,45, 2,49 ve 1,09 Konfrut Gıda nın 0,54, 0,43 ve 0,47 olarak gerçekleşmiştir Nakit Oran Hazır değerlerin (kasa+banka) kısa vadeli borçları ne oranda karşıladığını gösteren değerdir. Nakit Oran = Hazır Değerler / Kısa Vadeli Borçlar Nakit oran ın optimum gerçekleşmesi gereken minimum değeri 0,2 olarak kabul edilmektedir. Şirket in 31 Aralık 2011, 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle itibariyle nakit oranı 0,01, 0,001 VE 0.02 olarak gerçekleşmiştir. Aybı sektörde faaliyet gösteren Ersu Gıda nın aynı tarihler itibariyle nakit oranı ise sırasıyla 0,005,0,01, ve 0,03 ve Konfrut Gıda nın ise 0,03, 0,01 ve 0,09 olarak gerçekleşmiştir. Tüm likidite rasyolarınında işaret ettiği gibi Şirket likiditesi olması gerekli değerlerin altında seyretmektedir Finansal Yapı Rasyoları Kaldıraç Oranı Borçların varlık toplamına oranı, varlıkların ne kadarının borçla finanse edildiğini gösterir. Şirket 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle varlıklarının %73 ünü borçla finanse ederken bu oran 31 Aralık 2010 ve 2009 da sırasıyla, % 71 ve % 44 olarak gerçekleşmiştir. Sektördeki benzer şirket olarak alınan Ersu Gıda da kaldıraç oranı yıllar itibariyle % 21, % 14 ve % 13 olarak gerçekleşirken Konfrut Gıda da aynı dönemlerde aktiflerinin sırasıyla % 46, %54 ve % 45 ini borçla karşılamışlardır. 10

15 6. MALİ TABLOLAR VE FİNANSAL ANALİZ (devamı) 6.3. RASYO ANALİZ SONUÇLARI (devamı) Karlılık Rasyoları Borçların Özsermayeye Oranı Şirket in 31 Aralık 2011, 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle itibariyle borçların özsermayeye oranı 3,75, 3,49 ve 1,79 olarak gerçekleşmişken aynı oran Ersu Gıda da 1,27, 1,17 ve 1,15 Konfrut Gıda da ise 1,87, 2,17 ve 1,80 olarak gerçekleşmiştir Net Kar Marjı Oranı Net kar marjı oranı, işletmenin dönem sonu net karının dönem içinde gerçekleştirdiği satışlara oranını gösterir. Net Kar Marjı (%) = (Net Dönem Karı / Net Satışlar) x 100 Bu oran 31 Aralık 2011tarihi itibariyle % 2,01 dir. 31 Aralık 2010 ve 2009 da ise % 1,12 ve % 2,13 oranında gerçekleşmiştir. Aynı oran Ersu Gıda da %0,79, 1,34 ve (0,52) Konfrut Gıda da ise %14,32, 7,90 ve 8,90 olarak realize olmuştur Özvarlık Karlılığı İşletmenin özsermayesi ile yapılan yatırımın kara dönüşüp dönüşmediğini gösterir. Bu oranın yüksek olması, firmanın özsermayesini daha karlı kullandığını ifade eder. Özvarlık Karlılığı = Net Dönem Karı / Toplam Özsermaye 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle özvarlık karlılık oranı % 12,71 dir. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket in özvarlık karlılık oranları sırasıyla % 7,23 ve % 5,78 oranında gerçekleşmiştir. Ersu Gıda nın aynı dönemler için özvarlık karlılığı % 0,65, &2,04 ve % (0,70) oranlarında Konfrut Gıda da ise %21,99, % %13,15 ve % 23,88 oranlarında gerçekleşmiştir Aktif Karlılığı Oranı Aktif karlılığı oranı işletmenin varlıklarını karlı bir şekilde kullanıp kullanmadığını gösterir. Bu oranın yüksek olması, firmanın aktif yatırımlarından daha fazla kar ettiğini gösterir. Aktif Karlılığı Oranı = Net Dönem Karı / Aktif Toplamı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle aktif karlılığı oranı % 3,39 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sırasıyla % 2,07 ve % 3,22 oranında gerçekleşmiştir. Ersu Gıda için sözkonusu oranlar %0,51, % 1,74 ve %(0,61) Konfrut Gıda için ise %11,79, %6,07 ve %13,27 oranlarında gerçekleşmiştir Faaliyet Kar Marjı İşletmenin, finansman gelir ve giderlerinden bağımsız olarak, faaliyetleri dolayısıyla ne oranda karlı çalıştığını gösterir. Esas faaliyet karı brüt kardan (satış, yönetim gibi) faaliyet giderlerinin çıkarılması ile hesaplanır. Faaliyet Kar Marjı (%) = (Faaliyet Karı / Net Satışlar) x Aralık 2011 tarihi itibariyle aktif karlılığı oranı % 7,06 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle sırasıyla % 1,77 ve % 5,22 oranında gerçekleşmiştir. Ersu Gıda için sözkonusu oranlar % (6,07), % 4,76 ve %(0,607) Konfrut Gıda için ise %18,04, % 9,84 ve % 11,08oranlarında gerçekleşmiştir. 11

16 7. DEĞERLEME Şirket değerlemesi (Şirket in olması gereken değerinin tespiti çalışmaları), net aktif değer yöntemi, indirgenmiş nakit akımları analizi yöntemi ve piyasa çarpanları yöntemleri kullanılarak aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmiştir Net Aktif Değer Yöntemine Göre Değerleme Net Aktif Değer, şirketin varlıklarından borçlarının mahsup edilmesi sonucu ulaşılan şirket değeridir. Yöntem, şirket değerinin özvarlıklar tarafından belirleneceğini varsayım olarak kabul eder. Net Aktif Değer en basit şekilde varlıkların cari piyasa koşullarında satılmaları durumunda elde edilebilecek nakit miktarı olarak tanımlanabilir. Varlıkların elde tutulmayıp, normal koşullar altında satılmaları durumunda sağlanacak gelirlerden, yapılan giderlerin çıkarılması ile Net Aktif Değere ulaşılmaktadır. Şirketin net aktif değerinin tespitinde önemli yer tutan sabit kıymetleri 2011 yılı içerisinde aktife girmiş olduğundan bunların cari piyasa fiyatlarına yakın oldukları vsrsayılmıştır. Bu değerlemeyi temel alan metodlar, değerlenecek şirketi statik olarak ele aldıklarından ve ileride sağlayacağı gelir ve karları göz ardı ettiklerinden, zaman içerisinde önemlerini yitirmişlerdir. Bu metodlara göre bulunan değerler, günümüzde artık sadece diğer metodlar yardımı ile bulunan şirket değerlerini destekleyen bir unsur olarak görülmektedir ve tek başına kullanılmamaktadır. Şirket in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Net Aktif Değer Yöntemine göre değeri Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. BİLANÇO 31. Aralık 2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar Hazır Değerler Ticari Alacaklar (net) Stoklar (net) Diğer Cari / Dönen varlıklar - Duran Varlıklar Maddi Varlıklar (net) Diğer Cari Olmayan / Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Ticari Borçlar (net) Diğer borçlar Diğer Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER NET AKTİF DEĞER (Toplam Varlıklar Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler)

17 7. DEĞERLEME (devamı) 7.2. PİYASA ÇARPANLARI YAKLAŞIMI Piyasa çarpanları yaklaşımı, genel olarak, değerlemeye konu şirket in ekonomik, finansal, sektörel (ayrıca yasal, kurumsal) verilerinden yola çıkılarak, benzer sektörlerde yer alan, oluşmuş piyasa fiyatlarına göre beklenen şirket değerinin tahmini yöntemidir. Yöntem de oluşmuş piyasa fiyatları olarak organize piyasalar (Menkul Kıymet Borsaları) esas alınmaktadır. Bu çalışmalarda, daha yakın tahmini değerler vermesi beklenen sektörel ortalamaları kullanılmakta veya veri azlığı, piyasa sığlığı v.b. sebeplerle genel piyasa ortalamalarına başvurulmaktadır. Piyasa çarpanları yöntemi uygulaması, belirli bir anda birden çok şirket için oluşmuş hisse senedi fiyatlarıyla, bu şirketlere ait veriler arasında ilişki kurularak yapılmaktadır. IMKB den alınan değerler tablolarda 31 Aralık 2011tarihli olarak kayıtlara alınmıştır. Hesaplamada kullanılan yöntemler ve değerlemeye konu edilen sektörler: Piyasa çarpanları yaklaşımıyla piyasa değeri tespit çalışmamızda piyasa değeri/defter değeri, fiyat / kazanç değerleri kullanılmıştır. Piyasa çarpanları metodlarının zayıflığı; değerlendirmeyi bir noktadaki bilançoya bağlayıp, şirketin devamlılığını ve gelecekteki kazanç potansiyelini göz ardı etmedidir. Yeniden değerlemeler bilançoyu büyük çapda etkilemekte ayrıca kullanılan oranlar firmanın özelliklerini yansıtmayabilmektedir YARARLANILAN PİYASA ÇARPANLARI VERİLERİ PİYASA DEĞERİ / DEFTER DEĞERİ ORANI İLE DEĞERLEME Şirket in 31 Aralık 2011 tarihli İMKB verileri esas alınmak suretiyle yapılan değerleme çalışmalarında, hisse senetleri İMKB de işlem gören şirketler için İMKB nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yayımladığı İMKB Pazarlar Genel Toplam Piyasa Değeri / Defter Değeri oranları esas alınmıştır. Bu değerler tablo olarak aşağıda sunulmuştur. PİYASA DEĞERİ / DEFTER DEĞERİ ORANI (TL) Aydın Gıda (31/12/2011 Verileri) Ödenmiş Sermaye Özvarlık Toplamı AYDIN Gıda AYDIN Gıda PD/DD AYDIN Gıda Toplam Ağırlıklı Ağırlık % Oranı Defter Değeri Piyasa Değeri Piyasa Değeri Gida, İçki Sektörü 3, , Konfrut Gida 1,9790 Mert Gıda 2,1172 Merko Gıda 4,0261 Ersu Gıda 1,5100 Benzer Şirketlerin Ortalamasi 2, , İMKB Ulusal- Pazarlar Genel Top/ort 1, , AYDIN Gıda Piyasa Değeri

18 7. DEĞERLEME (devamı) 7.2. PİYASA ÇARPANLARI YAKLAŞIMI (devamı) YARARLANILAN PİYASA ÇARPANLARI VERİLERİ (devamı) PİYASA DEĞERİ / DEFTER DEĞERİ ORANI İLE DEĞERLEME(devamı) Piyasa Değeri / Defter Değeri oranı ile söz konusu tarih itibariyle yapılan hesaplamalarda İMKB tarafından yayınlanmış 31 Aralık 2011 tarihli İMKB hisse senetleri piyasası değerleme oranları bülteninde İMKB Ulusal- Pazarlar Genel Top/ort, İMKB Gıda İçki Sektörü ve aynı sektörde faaliyet gösteren firmalardan Konfrut Gıda, Mert Gıda, Merko Gıda ve Ersu Gıda nın PD/DD oranlarının ortalmalarına göre elde edilen değerlerin esas alınması durumunda hesaplanan ortalama şirket değeri TL olarak hesaplanmaktadır FİYAT / KAZANÇ ORANI İLE DEĞERLEME Fiyat Kazanç Oranı Yöntemi, şirketin piyasa değerinin yıllık bazda net karının kaç katı olduğunu gösterir. Hisse senedi fiyatlarının hisse başına düşen net kara oranıdır. Hissenin değerinin düşük ya da yüksek olduğunu gösterir (Hisse başına kar = Dönem Karı / hisse sayısı). F / K= Hisse Senedi Fiyatı/Hisse Başına Kar F / K= Piyasa Değeri/Net Dönem Karı Şirket in fiyat/kazanç oranının düşük veya yüksek olduğu, aynı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin fiyat/kazanç oranı ile veya sektörün ortalama fiyat kazanç/oranı ile karşılaştırılması sonucunda anlaşılır. Şirket in son üç yıllık faaliyetleri incelendiğinde Şirket in bütün faaliyet dönemlerini karlı kapattığı görülmektedir. Şirket ile benzer sektörde faaliyet gösteren şirketlerden sadece Konfrut Gıda ve Ersu Gıda nın FK/DD oranları elde edilebilmiştir. Şirket in Fiyat/Kazanç oranına göre değer hesaplaması İMKB ortalamaları baz alınarak hesaplanmıştır. Şirket in tarihi itibariyle olması gerekli şirket değerinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan Piyasa Çarpanları Analizi sonucunda; Fiyat/Kazanç Oranı Aydın Gıda 31 Aralık 2011 Net karı PD/DD Aydın Gıda Aydın Gıda Toplam Ağırlık Aydın Gıda Ağırlıklı Oranı Defter Değeri Piyasa Değeri % Piyasa Değeri Gida, İçki Sektörü 20, , Konfrut Gida 8,342 Mert Gıda Merko Gıda Ersu Gıda 48,293 Benzer Şirketlerin Ortalamasi 28, , İMKB Ulusal- Pazarlar Genel Top/ort 11, , Aydın Gıda Piyasa Değeri

19 PİYASA ÇARPANLARI YAKLAŞIMI SONUCU BULUNAN DEĞER Şirket in tarihi itibariyle olması gerekli şirket değerinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan Piyasa Çarpanları Analizi sonucunda; Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi Toplam Değer Ağırlıklandırma Oranı Piyasa Değeri - Piyasa Değeri/Defter Değeri Yöntemi , Fiyat/ Kazanç Oranı Yöntemi , Toplam , Yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde üç ayrı yöntemle hesaplanan değerlerin ortalaması alınarak piyasa çarpanları metoduna göre şirket değeri TL olarak hesaplanmıştır. 15

20 7.3. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI ANALİZİ Yöntemin Tanımı İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemi nde, şirketin gelecek yıllarda faaliyetlerinden elde edeceği tahmin edilen serbest nakit akışlarının bugünkü değerlerine ulaşmak için, söz konusu nakit akışları, Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti oranı ile iskonto edilmektedir. Projeksiyon dönemi genellikle beş ya da on senelik bir zamanı kapsar. Tahmin süresinin sonunda, şirketin nihai değeri hesaplanarak, serbest nakit akışlarının bugünkü değerine eklenir. Çıkan toplam, şirketin bugünkü değerini gösterir. Bu yöntemle kullanılan denklem aşağıda gösterilmiştir. Şirket Değeri - CFx(1+G)^(i-1) (1+R)^i Bu denklemde; CF = (i) yılı için serbest nakit akışı R = iskonto oranı, G = nakit akışının büyüme hızını göstermektedir. Yukarıdaki denklem, projeksiyon dönemi boyunca oluşan yıllık serbest nakit akışlarının bugüne indirgenmiş değerlerinin toplamını ifade etmektedir İndirgeme Oranının Hesaplanması : İndirgeme Oranı Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti esas alınarak hesaplanmaktadır. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ise aşağıdaki gibi hesaplanmıştır Borç % 73,4 Borçlanma Maliyeti % 15 (1-Vergi oranı) % 80 Sermaye % 26,6 Önlenemeyen Risk (Rf) % 8,3 Beta (B) 1,07 Piyasa Riski (Rm) % 14,8 Sermaye Maliyeti % 15,3 Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti % 0,1288 Borçlanma Maliyeti olarak Şirket in borçlarını ödediği ortalama faiz oranı esas alınmaktadır. Ancak Şirket in finansal borçları bulunmamakla beraber ticari işlemlerde ortaya çıkan vade farkı ve piyasa koşulları dikkate alınmıştır. Sermaye Maliyeti = [Rf + ( B* (Rm-Rf))] AOSM=[Borçlanma Oran*Borçlanma Maliyeti*(1-t) ]+[ Sermaye Oranı*Sermaye Maliyeti] Yukarıdaki rasyolar yardımıyla ulaşılan İndirgeme Oranı ise % 12,88 dir İskonto Edilmiş Nakit Akımları Analizi Sonuçları Ağırlıklı ortalama sermaye maliyetine göre elde edilmiş iskonto oranı ve İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi çalışması ile hesaplanan, Şirket in toplam değeri aşağıdaki gibidir; 16

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU

MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ DEĞERLEME RAPORU Hazırlayan: Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi Halk Sokak Ada İş Merkezi No:46 Kat:4 D:9 Sahrayıcedit, Kadıköy

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 15 Mayıs 2015 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

Halka Arz Bilgileri. 19,500,000 yeni çıkarılan paylar

Halka Arz Bilgileri. 19,500,000 yeni çıkarılan paylar Kurumsal Finansman Bölümü +90 212 276 2727 www.tekstilyatirim.com.tr ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş FİYAT TESPİT RAPORU GÖRÜŞÜ 10.11.2014 Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan

Detaylı

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi çerçevesinde hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 28 Mart 2012 Özet: 28.03.2012 Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan Analizi 50% 17,32 1,95 INA Analizi

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 28 AĞUSTOS 2012 GİRİŞ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Yatırım A.Ş. Rapor Tarihi

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 27 Mart 2012 1. Özet: Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Temmuz 2017 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ

Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ Temmuz 2015 İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128,1 Pay Tebliği 29.maddesine istinaden Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Ziraat Yatırım

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 14 Kasım 2014 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 11 Kasım 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 3 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 4 3

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ EYLUL 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Eylul 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

FONET Bilgi Teknolojileri A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ

FONET Bilgi Teknolojileri A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ FONET Bilgi Teknolojileri A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORU ANALİZİ 26 NİSAN 2017 Önemli Not İşbu rapor, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( HALK YATIRIM ) tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12.02.2013 tarihli

Detaylı

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ.

HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU. GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. HĠTĠT HOLDĠNG A.ġ. DEĞERLEME ve FĠYAT TESPĠT RAPORU GALATA MENKUL DEĞERLER A.ġ. 20 ġubat 2012 GĠRĠġ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Menkul Değerler

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZI FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZI FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZI FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler Halka Arz Öncesi Sermaye 13.000.000 TL A Grubu (Nominal) 1.000.000

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015

ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU-2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 29 EYLÜL 2015 1 Değerlendirme Raporunun Amacı Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 22.06.2013

Detaylı

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu

Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu na İlişkin Hazırlanan Fiyat Analiz Raporu 10.11.2015 Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu 10.03.2014 n Konusu : Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU. 17 Temmuz 2012 HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 17 Temmuz 2012 1 BÖLÜM Sayfa Şirket Hakkında 3-6 Şirket Değerlemesi 7-9 Ekler 10-13 2 ŞİRKET HAKKINDA: Denge Holding, yurt içinde ve yurtdışında mevcut ve hedeflediği; finansal

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ HAZİRAN 2009 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin Haziran 2009 dönemine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 1 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu 26.04.2017 Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. ( Fonet ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Raporun Amacı İşbu rapor, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği VII-128.1

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları

EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 22 Mart 2017 EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları HARUN EMLAK DERELİ KONUT hdereli@ziraatyatirim.com.tr GYO 4Ç2016 Sonuçları TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Emlak Konut GYO nun 2016

Detaylı

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi A.Ş.

SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi A.Ş. Camiş Menkul Değerler A.Ş. SAN-EL Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2013 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 3 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi...

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TEMMUZ 2010 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti 3 2. Sektöre Genel Bakış 4 2.1 Küresel Sektör 4 2.2 Türkiye Tarım

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 30 Ekim 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Pergamon

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş.

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ A.Ş. Serdar Ceylan serdarceylan@metroyatirim.com.tr 10.05.2014 Önemli Not: İşbu analist raporu, Metro Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU

VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. VARSAYIMLAR GERÇEKLEŞME RAPORU 01 OCAK 31 MART 2014 DÖNEMİ Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29. maddesinin

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi

Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi 29 Mayıs 2013 Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Vakıf Yatırım) tarafından

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 06 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Ulusoy

Detaylı

AVM PETROL DENİZCİLİK TURİZM TAŞ.İTH.İHR. VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DEĞERLEME RAPORU

AVM PETROL DENİZCİLİK TURİZM TAŞ.İTH.İHR. VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. DEĞERLEME RAPORU Tel: +90 212 365 62 00 Fax: +90 212 365 62 01 e-mail: bdo@bdo.com.tr www.bdo.com.tr BDO Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No. 14 K. 4 34398 Maslak/İstanbul/Turkey AVM PETROL

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015 1 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 3. Çeyrek Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı 3. Çeyrek Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2015 Yılı 3. Çeyrek Sunumu 2015 3Ç Başlıca Gelişmeler Toplam işlenmiş et pazarı* 2015 yılının ilk dokuz aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında

Detaylı

TÜPRAŞ 2Ç2017 Sonuçları

TÜPRAŞ 2Ç2017 Sonuçları Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 Haziran 17 Temmuz 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2017 TÜPRAŞ 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Şirket unvanı : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

DESPC AL Hedef Fiyat: 2,70TL 14 Haziran 2013

DESPC AL Hedef Fiyat: 2,70TL 14 Haziran 2013 Düşük çarpanlar ve yüksek temettü verimliliği, piyasa üzerinde getiri beklentimizi destekliyor Bilgi Teknolojileri (BT) tüketim malzemeleri sektörünün önemli oyuncularından olan Şirket, toner-mürekkep

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

ALAN YATIRIM. Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları Hedef PD: 5,050 Mn US$ 2Kasım Alan Yatırım Araştırma 1

ALAN YATIRIM. Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları Hedef PD: 5,050 Mn US$ 2Kasım Alan Yatırım Araştırma 1 ALAN YATIRIM 2Kasım 2006 Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 5,050 Mn US$ Rafineri Marjlarındaki Artış Karlılığı Olumlu Etkiledi Global anlamda petrol talebinin artmaya devam etmesi ve dünya rafinaj

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

GAYRİMENKULLER TOPLAMI

GAYRİMENKULLER TOPLAMI FİYAT TESPİT RAPORU 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı aralığı 1,00 TL - 1,30 TL olarak belirlenmiştir. Fiyat tespitine ilişkin varsayımlar ve fiyat aralığı, konsorsiyum lideri Ak Yatırım tarafından

Detaylı

TÜPRAŞ 1Ç2017 Sonuçları

TÜPRAŞ 1Ç2017 Sonuçları Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 5 Mayıs 2017 TÜPRAŞ 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

2015 Sonuçları. Yatırımcı Sunumu

2015 Sonuçları. Yatırımcı Sunumu 2015 Sonuçları Yatırımcı Sunumu ANA BAŞLIKLAR 2 2015 YILI ANA BAŞLIKLARI 17,4 TL milyar Ciro (Yıllık %21 artış) 865,3 TL Milyon FAVÖK (Yıllık %40 artış) 499,3 TL Milyon Yatırım (satışların %2,9) 2015 te

Detaylı

Ulusoy Un Analist Raporu

Ulusoy Un Analist Raporu Bin Bin Ulusoy Un Analist Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı ilke kararına dayanarak Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

ALAN YATIRIM. Trakya Cam YS 2006 Sonuçları. 21 Mart Hedef PD: Mn US$ Cari PD: Mn US$

ALAN YATIRIM. Trakya Cam YS 2006 Sonuçları. 21 Mart Hedef PD: Mn US$ Cari PD: Mn US$ ALAN YATIRIM 21 Mart 2007 Trakya Cam YS 2006 Sonuçları YS06 da Trakya Cam ın Cirosu, dolar bazında %14 oranında artış göstermiştir. Trakya Cam ın ortaklık yapısında, T.Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş. %60.8,

Detaylı

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analiz Raporu

Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analiz Raporu Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analiz Raporu İşbu analiz raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği nin 29/ 2. Maddesi kapsamında Finans Yatırım

Detaylı

FONET BiLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

FONET BiLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. FONET BiLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Nisan 2017 FONET FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ NİSAN 2017 Önemli Not İşbu rapor, Sermaye Piyasası

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 23/10/2014 tarihinde 2014 yılı 2. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre;

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

BORSA PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT N AKLİYE SAN.LTD.ŞTİ. DEĞERLEME RAPORU

BORSA PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT N AKLİYE SAN.LTD.ŞTİ. DEĞERLEME RAPORU Tel: +90 212 365 62 00 Fax: +90 212 365 62 01 e-mail: bdo@bdo.com.tr www.bdo.com.tr BDO Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No. 14 K. 4 34398 Maslak/İstanbul/Turkey BORSA PETROL

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Ç Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Ç Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2016-1Ç Finansal Sunumu 2016-1Ç Başlıca Gelişmeler 1 2016 birinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ciro bazında %0,1, tonaj bazında %7,2 daralış gösteren,

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 469 Mn US$ 24 Ağustos Alan Yatırım Araştırma 1. Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti

ALAN YATIRIM. Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 469 Mn US$ 24 Ağustos Alan Yatırım Araştırma 1. Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti ALAN YATIRIM 24 Ağustos 2006 Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 469 Mn US$ Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti Ünye Çimento nun 2006 net satışları 64 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin

Detaylı

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Sektörel Bilançolar Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Özeti Likidite Durağan İşletme Sermayesi İhtiyacı Artıyor Borçluluk Yükseliyor Finansman Giderleri Yükseliyor Net Kar Düşüyor Merkez

Detaylı

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014

ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI GÖSTERGE / GÜZ 2014 GÖSTERGE / GÜZ 2014 ARACI KURUMLARIN 2014/06 DÖNEMI FINANSAL VERILERI 30 Haziran 2014 itibariyle aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 14 milyar TL ye, özkaynakları da 3,5 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi

Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi 19 Haziran 2013 Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Ulus Menkul Değerler A.Ş. (Ulus Menkul) tarafından

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı