FCT. Tak m Kodlama Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FCT. Tak m Kodlama Sistemi"

Transkript

1

2

3

4

5 Tak m Koama Sitemi Yeni BÖHLER freze tak m koama itemi koay anaf r ve uuarara bir anahtar oarak haz ranm ft r. Bu item tak m tipini ve geometriini kuan ma ba oarak anat r. FREZE TÜRÜ: F :Yüzey freze kafa E :Parmak freze (iinirik veya mor konik) S :Kana freze T P: M :Yüzey freze kafa C :Kopya freze kafa F :Pah frezei R :Kaba ifem freze kafa GEOMETR : T : TWINCUT - geometri (Çift negatif/ Yükek pozitif) U : UNIVEX - geometri C : Kieninger RMC - geometri P : Poitif geometri Z : Nötr geometri ( f r) V : TWINCUT - VA geometri H :Yükek pozitif geometri N :Negatif geometri MONTAJ FORMU: (DIN 29 a göre uyaranm f) F türü frezeer için: A : Siinirik via freze mii için iinirik eik B : Y z via freze mii için iinirik eik E türü frezeer için: A :fiaft DIN 1835A B :fiaft DIN 1835B D :fiaft DIN 1835D G :Dik konik DIN 20 H :Dik konik DIN M :Mor konik DIN 228-A T :Via ba ant freze MONTAJ ÇAPI: F türü frezeer için: N :Çap DIN 30 a göre E türü frezeer için: Montaj formu A an D ye kaar: feme çap +/- mm: N : +/- o P:+2 R:+4 S :+5 V:+7 M:-8 Montaj formu M: 2 : MK 2 3 : MK3 4 : MK4 Montaj formu T: F : M 12 H : M Freze yanafma aç χ Freze çap mm Gene freze kafaar F M T 4 5 S A N Kopya freze kafaar FCT R12. 0 ISO ya göre mekanik kma uç büyükü ü 52AN ISO YA GÖRE MEKAN K SIKMALI UÇ T P : A : Romboi C : Rombu R : Yuvarak uç S : Kare uç T : Üçgen uç ÖZELL KLER : L : So yönü keme I : çten o utma uyu beemei 5

6 Leitz Metaworking Technoogy Group LMT-Leitz Metaworking Technoogy Group; Böherit, Fette, Kieninger, Biz, Onru Cutter, ve Bein firmaar n n biraraya gemeeriye kurumuftur. Meta ifeme enütriinin bu at ier firma n n koektif ayan fma ie müfterierimize ieri teknooji, verimiik, kaite, an fman k ve at f hizmeteri unumakta r. LMT-BÖHLER Her çefit ert meta in üretimei ve geiftirimeine aktif bir ro oynamakta r. Grubun ert meta toz ihtiyac n karf ar. Lehimenebiir uçar Mekanik kma uçar ve tak mar (Tornaama, frezeeme, keme, kana açma, eme ve if çekme) Pama CVD, CVD ve M-CVD kapama teknoojii Çeik fabrikaar için mekanik kma uçar ve tak mar (ör: kabuk oyma) Boru fabrikaar için ert meta uçar ve tak mar, öze ert meta parçaar (ör: iç ve f çapak ama tak m ve uçar ) Otomobi enütrii için tak m ve uçar (ör: krank ifeme için tak m ve uçar ) Taaf z imaat ve af nma parçaar için ert metaer Haa tak m enütrii için ert meta çubukar (matkap, freze, pantograf v.) A aç ve patik ifeme enütrii için ert metaer Difi üretimi için az rma frezeer Dif açma ruoar ve kafaar Univex ve Twincut itemi freze kafaar ve uçar Soi karbür matkap, freze ve k avuzar HSS ve PM matkapar, k avuzar ve parmak frezeer Moecier ve ka pç ar için tak m ve uçar CBN ve PCD ea tak mar ve uçar Otomotiv enütrii için öze izayn tak m ve uçar Onru, avunma anayii ve uzay enütrii için taaranm f yükek evire ça fan ert meta ve HSS tak mar üretmekteir. A aç ve patik ektörü için öze profi ka par ie tak mar a üretimekteir. Stanart tak m tutucuar ie k avuz tak m tutucuar n üretimini gerçekeftiren ier bir kuruuftur. Therma ( nma-o uma) kma itemiye ça fan ThermoGrip tutucu itemeri ie uzman bir firma oarak biinmekteir. Karbür, PCD ve CBN ea eik ifeme tak mar ie avunma anayi, otomativ, eektronik, enerji moeciik ve ka p enütriine kuan an öze tak mar n üretimini gerçekeftirmekteir. Uzun y ara ayanan tecrübei, yeni buufar n e erenirimei ie üreki geifim götermei ve müfteri ihtiyaçar na yöneik üretim ve pazar poitika ie LMT hemen hemen bütün ifeme probemerine iea çözümere ahiptir. 6

7 eri teknooji ie geen kaite Araft rma ve geiftirme Araft rma ve geiftirme uyguamaya yönenirimekteir. Birinci heefimiz, müfteri memnuniyetiir. CAD Eektron mikrokobu eri teknoojie tak m üretimi feme merkezi Te erozyon makina Tafama merkezi Sert meta üretimi Preer HIP inter f r n Mekanik kma uçar n üretimi Çok ieri kapama teknoojii ie MICRO PULS Pama CVD, MT-CVD, CVD, PVD kapama 7

8 Renk Tabou BÖHLER renk tabounu kuanarak koay ve h z bir fekie o ru ert meta ucu buabiiriniz. Böher renk tabou, genif üretim yepazemizeki o ru ucu buman za yar mc omak amac ya haz ranm ft r. Böher renk tabou, tak m eponuzaki bekenmeyen ipariferin aptanma na ve tak m eçiminizin h zanma na ize yar m eer. Biini i gibi oukça çefiti tipte ert maen uçar buunmakta r. Bunar n herhangi bir zoruka karf af maan o ru bir fekie eçiebimei için Böher renk tabounu kenine ha bir fekie geiftirmiftir. Böher renk tabou, gerek zaman kazan rma ve gereke yan f uyguama oa n ortaan ka r için, meta ifemee yükek verimiik a ar. Biz Böher oarak izere ihtiyac n z kaar ay a renk kartar n a ayaca z. Söz konuu kartar, peroneinize renk tabou itemini götermee ize yo göterecektir. Bu kartar n yar m ie, bütün ert maen uç paketerineki tan mamaar bait ve h z bir fekie yorumanacakt r. 8

9 Frezeemee Yeni Uç Geometrieri Yeni Jenerayon Mekanik S kma Uçara Yan zca atyap ve atyap ya uygun kapamaya e i, geiftirme afama na; Mikro ve Makro geometriye e ikkat eimekteir. Böher, keme mazemei ve keme geometrii ara naki uygunu un yan ra, fark mazeme grupar n n ifenmeine optimum çözümeri e araft rmakta r. Bu ça fmaar m z n onucuna iz müfterierimize unu umuz öü, Frezeemee aha yükek verim ve emniyeti ifemeir. Yeni, Böher Frezeeme geometrierini iz e tet ein. Çeik ifemek için iea APKT-BP SEKR SPKR SNKT ADKT-BP LDKT SDHT Dökme emir ifemek için iea TNHF Aüminyum ifemek için iea SDHT-ALC ADHT-ALC SEHT-ALC SNHT-ALC 9

10 ISO - Koama Sitemi A B C D E S P K N Uç feki Serbet aç Toeranar Uç tipi A B C D E Toeran imiteri m A ±0,005 3) ±0,025 ±0,025 C ±0,013 ±0,025 ±0,025 E ±0,025 ±0,025 ±0,025 F ±0,005 3) ±0,025 ±0,13 G ±0,025 ±0,13 ±0,025 H ±0,013 ±0,025 ±0,013 J ±0,005 3) ±0,025 from± 0,05 to ± 0,15 K ±0,013 3) ±0,025 L ±0,025 ±0,025 M von± 0,08 bi ± 0,20 ±0,13 U von± 0,13 bi ± 0,38 ±0,13 from± 0,05 to ± 0,15 from± 0,05 to ± 0,15 from± 0,05 to ± 0,15 from± 0,08 to ± 0,25 m 6,35 ±0,08 ±0,05 9,52 ±0,08 ±0,05 M 12,7 ±0,13 ±0,08 15,88 ±0,15 ±0,10 A F G M Taaf k r c z, üz montaj eiki Her iki taraf taaf k r c, eikiz Her iki taraf taaf k r c, üz montaj eiki Tek taraf taaf k r c ve üz montaj eiki 12 Keici kenar boyu Efkenar Mekanik S kma Uçar Efkenar - Efaç ve Efkenar - Fark aç Mekanik kma uçar için, kenar uzunu unun öçüü karakteritik oarak mm. cininen veriir. Ona k noktan n ar naki ay ar heaba kat maz, ör. kenar uzunu u =.5 mm. ( karakteritik ay ) TPGN 1304 Uç boyutunun karakteritik ay tek baamak ou una, önüne bir 0 konur. Ör. kenar uzunu u = 9,525 mm. (09 karakteritik ay r) SNGN 0304 Dairee Mekanik S kma Uçar Bu uçar için, karakteritik ay oarak çap öçüü mm. cininen veriir. H K L 55 F G N U 19,05 ±0,15 ±0,10 25,4 ±0,18 ±0,13 6,35 ±0,13 ±0,08 9,52 ±0,13 ±0,08 12,7 ±0,20 ±0,13 15,88 ±0,27 ±0,18 19,05 ±0,27 ±0,18 25,4 ±0,38 ±0,25 m N Q Taaf k r c z ve eikiz Taaf k r c z, her iki taraf nan konik eiki Fark Kenar Mekanik S kma Uçar Fark kenar - Efaç ve Fark kenar - Fark aç uçar için ana keme kenar, ör. aha uzun üre keen kenar, her zaman karakteritik ay oarak veriir. Bu uçara örüncü embo her zaman X ir. M O P P O 11 Öze oarak veriecek erbet aç Kenar ay tek ay oan mekanik kma uçara m Kenar ay çift ay oan mekanik kma uçara 3) Geneike bienmif mekanik kma uçara uyguan r. R T Tek taraf taaf k r c, eikiz Tek taraf taaf k r c ve tek taraf konik eiki Örneker 06 = 6,3 mm 09 = 9,525 mm 11 = 11,000 mm 12 = 12,0 mm 15 = 15,8 mm =,0 mm 19 = 19,0 mm 22 = 22,000 mm 25 = 25,0 mm 27 = 27,0 mm 33 = 33,000 mm R -- U Her iki taraf taaf k r c ve iki taraftan konik eiki S W Taaf k r c z ve tek taraftan konik eiki T Öze izayn V 35 X W 10

11 03 Ka n k ED Köfe konfigürayonu S Keme kenar urumu R Keme yönü A B C E D H K L Karekteritik ay oarak ucun ka n mm. cininen veriir. Ona k noktan n onra naki e erer heaba kat mazar. Karakteritik ay tek baamak ya önüne 0 konur.ör.ka n k =3.18mm karakteritik ay 03 TPGN 1304 Örneker: 01 = 1,59 mm T1 = 1,98 mm 02 = 2,38 mm 03 = 3,18 mm T3 = 3,97 mm 04 = 4,76 mm 05 = 5,56 mm 06 = 6,35 mm 07 = 7,94 mm 09 = 9,52 mm 12 = 12, mm Rayuu uçara, uç köfeinin rayu e eri, karakteritik göterimin 1/10 u kaar r. Karakteritik göterim tam ay oarak ifae eiece i için araaki ona k virgü ka r r. Ör.:r=0,4 ie (karakteritik ay 04) TPGN 1304 Kekin köfei uçara ve yuvarak uçara, uç çap inç. e erinen mm. ye çevrimife, 00 fekine göteriir. E er uç çap mm. e erine ie M0 oarak göteriir. RCMX RCMM 3M0 Keme Kenar Durumuna Göre Ayar aç n n karateitik göterimi A D E F P Keme kenar naki erbet yüzey aç n n karakteritik göterimi γ r α r F Kekin keme kenar E Yuvarat m f keme kenar S Pah ve yuvarat m f keme kenar T Pah keme kenar L So keme yönü N Sa ve o keme yönü M O A B C D E F G N P ZZ Öze K Çift pah keme kenar P Çift pah ve yuvarat m f keme kenar R Sa keme yönü P R Örneker: 00 r = max 0,2 mm 04 r = 0,4 mm ±0,1 08 r = 0,8 mm ±0,1 12 r = 1,2 mm ±0,1 r = 1,6 mm ±0,1 20 r = 2,0 mm ±0,1 24 r = 2,4 mm ±0,1 25 r = 2,5 mm ±0,1 S T V W 11

12 LMT - Kaite Göterim Sitemi Yeni LMT kaite göterim itemi bait, uuarara kapam bir anahtara ahiptir. ISO normuya uyumu oarak, keici mazemeini tan mar. L C M L = LMT-Böher Kapama tipi koar Mazeme kou W = Tungten-baz karbürer T = Titanyum - baz Cermet er C = Kapanm f E = CVD Çok kat TiCN/TiC/A 2 O 3 I = CVD Çok kat TiN/TiC/TiN M = Pama-CVD TiALN ISO ya göre ünekik Ana keme grubu koar 2 = çeik (P) 4 = paanmaz çeik (M) 6 = ökme emir (K) LMT-Böher kaite tan mama itemi, ISO 513 uuarara normuna uygunur. 12

13 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too ADHT 0304SR ADHT 305SR ADHT 12T306SR 9,52 6,35 2,8 2,87 0,4 11,1 7,94 3,4 3,18 0,5 12,7 9,52 4 3,97 0,6 EMU A09... ERU A09... EMU A11... ERU A11... FMU A12... ERU A12... FRU A r ADHT 12T306SR-BM 12,7 9,52 4 3,97 0,6 FMU A12... ERU A12... FRU A ADHT 0304FR-ALC ADHT 305FR-ALC ADHT 12T306FR-ALC 9,52 6,35 2,8 2,87 0,4 11,1 7,94 3,4 3,18 0,5 12,7 9,52 4 3,97 0,6 EMU A09... ERU A09... EMU A11... ERU A11... FMU A12... ERU A12... FRU A ADHT 5PD-FR-ALC ADKT 03PESR-BP ADKT 3PESR-BP ADKT 12T3PESR-BP 15,68 9,58 4,5 5,65 9,52 6,35 2,8 2,87 0,4 11,1 7,94 3,4 3,18 0,5 12,7 9,52 4 3,97 0,6 EMU A09... ERU A09... EMU A11... ERU A11... FMU A12... ERU A12... FRU A12... ADKT 0304SR ADKT 305SR ADKT 12T306SR 9,52 6,35 2,8 2,87 0,4 11,1 7,94 3,4 3,18 0,5 12,7 9,52 4 3,97 0,6 EMU A09... ERU A09... EMU A11... ERU A11... FMU A12... ERU A12... FRU A12... ADKT 5PDSR-BP 15,68 9,58 6 5,65 0,8 r 11 1 APHT 3PDFR-ALC APHT 14PDFR-ALC 10,96 6,6 2 3,5 0,5 17,3 9,52 4 5,26 0,8 APKT 3PDSR-BP APKT 14PDSR-BP APKT 14SR-BP APKT 1424SR-BP APKT 14SR-BP APKT 3PDSR-BM APKT 14PDSR-BM 10,96 6,6 2 3,5 0,5 17,3 9,52 4 5,26 0,8 17,3 9,52 4 5,26 1,6 17,3 9,52 4 5,26 2,4 17,3 9,52 4 5,26 3,2 10,96 6,6 2,8 3,5 0,5 17,3 9,52 4,5 5,26 0,8 FMH A10... EMH A10... FMH A... EMH A... FMH A10... EMH A10... FMH A... EMH A... CCHX 0203 CCHX 0304 CCHX 12T ,4 2,78 0,3 9,52 4,4 3,18 0,4 12,7 5,5 3,97 0,5 ESP ESP ESP C08... C09... C12... Orer exampe: 10 piece ADKT 03PESR-BP LC230F : Avaiabe from tock : On requet 13

14 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too CCMT ,35 6,35 2,8 2,38 0,4 ESP C06... CCMT ,94 7,94 3,4 3,18 0,8 ESP C08... CCMT 09T308 9,52 9,52 4,4 3,97 0,8 ESP C09... CCMT ,7 12,7 5,5 4,76 1,2 ESP C12... CPMW 0204-FN 6,5 6,35 2,8 2,38 0,4 CPMW 0204-SN 6,5 6,35 2,8 2,38 0,4 11 CPMW 09T308-FN 9,65 9,52 4,4 3,97 0,8 CPMW 09T308-SN 9,65 9,52 4,4 3,97 0,8 CPMT 0204-FN 6,45 6,35 2,8 2,38 0,4 CPMT 0204-SN 6,45 6,35 2,8 2,38 0,4 11 CPMT 09T308-FN CPMT 09T308-SN CNHW 5 CNHW 5 9,65 9,52 4,4 3,97 0,8 9,65 9,52 4,4 3,97 0,8 10,0 10,0 4,4 5,0 12,7 10,0 4,4 5,0 15 LDHW 15T308-FR LDHW 15T308-SR 15,0 9,52 4,4 3,97 0,8 15,0 9,52 4,4 3,97 0,8 LDKT 4PDSR 15,7 9,52 4,5 4,76 0,8 15 LDLX 308R 15,0 9,52 4,5 3,18 0,8 15 LDLX 308R- 15,0 9,52 4,5 3,18 0,8 15 LDHT 15T308-FR LDHT 15T308-SR 15,0 9,52 4,4 3,97 0,8 15,0 9,52 4,4 3,97 0,8 LNEW 1235 LNEW 12 LNEW 1245 LNEW 12 12,7 9,52 4,4 3,5 12,7 9,52 4,4 4,0 12,7 9,52 4,4 4,5 12,7 9,52 4,4 5,0 Orer exampe: 10 piece LDHT 15T308-FR SBF : Avaiabe from tock : On requet 14

15 Inexabe Inert Orering coe LNHQ 2 LNHQ 3 LNHQ 4 LNHQ 5 LNHU 2 LNHU 3 LNHU 4 LNHU 5 LNJN 2205DDR-12 Dimenion (mm) 1 r/b 14,29 11,11 4,5 2,8 0,25 14,29 11,11 4,5 3,3 0,3 14,29 11,11 4,5 4,3 0,4 14,29 11,11 4,5 5,3 0,5 14,29 11,11 4,5 2,8 0,25 14,29 11,11 4,5 3,3 0,3 14,29 11,11 4,5 4,3 0,4 14,29 11,11 4,5 5,3 0,5 22,0 12,7 5,0 2,4 Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too SMN 15 LPHW 8-FR LPHW 8-SR 20,0 12,7 5,5 4,76 0,8 20,0 12,7 5,5 4,76 0,8 LPHT 8-FR LPHT 8-SR 20,0 12,7 5,5 4,76 0,8 20,0 12,7 5,5 4,76 0,8 LPLX 0304R 7,93 6,35 2,8 3,18 0,4 LPLX 4PPR-0 15,88 12,7 5,5 4,76 LPLX 4PPSR LPLX 4PPSR 15,88 12,7 4,5 4,76 20,0 12,7 5,6 4,76 OCKX 06AD-TR 6,0,0 5,8 6,35 0,5 ODMW 08EN 6,58 15,88 5,5 5,56 0, r Orer exampe: 10 piece OCKX 06AD-TR LC230F : Avaiabe from tock : On requet 15

16 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too 15 ODMW 08SN 6,58 15,88 5,5 5,56 0,8 1 r 25 OFEN 05SN 18,1 4,76 25 OFER 05SN-BP 18,1 4,76 25 OFEX 05T305SN-BP 12,7 4,6 3,97 1 RCHT 10T3M0 RCHT 5M0 RCHT M0 10,0 4,4 3,97 12,0 5,2 5,56,0 5,8 6,35 FCT R10 FCT R12 FCT R RCKX M0-TR,0 5,8 6,35 RCMX 4M0 12,0 5,5 4,76 RPEX 4M0 12,0 5,6 4,76 RPET 4M0S 12,0 5,5 4,76 6,0 RPMW 4M0 12,0 5,6 4,76 Orer exampe: 10 piece RPEX 4MO Ti44 : Avaiabe from tock : On requet

17 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r a b R Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too RPMT 0SN 12,7 5,5 4,76 5 SBAN 3-ZZ 12,7 12,7 3,18 1,2 0,7 29 R SBAN 4-ZZ 12,7 12,7 4,76 1,2 0,7 29 b 5 SBEX 3-ZZ SBEX 4-ZZ 12,7 12,7 3,18 0,8 12,7 12,7 4,76 0,8 SCKT 5ACTN 12,7 12,7 5,5 5,56 SCMX ,7 12,7 5,5 5,56 1,2 SDHT 4AEFN-2 12,7 12,7 5,5 4,76 SDHT 4AEFN-2 15,87 15,87 5,5 4,76 SDHT 4AESN 12,7 12,7 5,5 4,76 SDHT 4AESN 15,87 15,87 5,5 4,76 15 SDHT 4AESN-BM 12,7 12,7 5,5 4,76 1 SDHW 4AESN SDHW 4AEEN SDHW 4AEEN 12,7 12,7 5,5 4,76 12,7 12,7 5,5 4,76 15,87 15,87 5,5 4,76 SDLX 0308-SN 9,52 9,52 4,5 3,18 0, r = Orer exampe: 10 piece SDHT 4AEFN-2 HB10S : Avaiabe from tock : On requet 17

18 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too SDMT ,52 9,52 4,0 3,18 0,8 EFZ 45 S09... SDMT 8SN 12,7 12,7 5,5 4,76 0,8 SDMT 5PDSR-BP 12,7 12,7 4,4 5,0 0,8 SDMW ,52 9,52 4,0 3,18 EFZ 45 S09... SEHT 4AFSN-2 12,7 12,7 5,56 4,76 45 b 30 SEHT 4AFSN-BM 12,7 12,7 5, 4,76 1 SEKN 3AFEN SEKN 3AFFN SEKN 3AFSN SEKN 4AFEN SEKN 4AFSN SEKN 4AFEN SEKN 4AFSN 12,7 12,7 3,18 1,4 12,7 12,7 3,18 1,4 12,7 12,7 3,18 1,4 12,7 12,7 4,76 12,7 12,7 4,76 1,4 15,87 15,87 47,76 15,87 15,87 47,76 SEKR 3AFSN-BM SEKR 3AFSN SEKR 4AFSN-BM SEKR 4AFSN 12,7 12,7 3,18 1,4 12,7 12,7 3,18 1,4 12,7 12,7 4,76 1,4 12,7 12,7 4,76 1,4 SEKT 4AFSN 12,7 12,7 5,5 4,76 Orer exampe: 10 piece SEKN 3AFSN SBF : Avaiabe from tock : On requet 18

19 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r a b R Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too SEKW 4AFEN 12,7 12,7 5,5 4,76 2,0 SEKW 4AFFN 12,7 12,7 5,5 4,76 2,0 SEKW 4AFSN 12,7 12,7 5,5 4,76 2,0 SEMN 4AZ 12,7 12,7 4,76 2,0 SEMW 412SN 14,0 14,0 5,5 4,76 1,2 SFAN 3EF-R 12,7 12,7 3,18 2,5 SFAN 3EF-L 12,7 12,7 3,18 2,5 = R 75 SFAX 3EF-R 12,7 12,7 3, SFAX 3EF-L 12,7 12,7 3, a 75 = SFCX 3EF-R 12,7 12,7 3, SFCX 3EF-L 12,7 12,7 3, R 26 a = R 75 SFEX 3EF-R 12,7 12,7 3, SFEX 3EF-L 12,7 12,7 3, a SNET 17ANSN 19,0519,05 6,5 7,94 3,0 FMT 45 S19... SNHT 5AEEN 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 FMV 45 S b 30 SNHT 5AESN-BM 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 FMV 45 S Orer exampe: 10 piece SEMN 4AZ SBF : Avaiabe from tock : On requet 19

20 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r a b R BK525 Grae Main Coate Grae (HC) Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 Main Uncoate Grae (HW) SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too 45 b 30 SNHT 5AEFN-ALC 12,7 12,7 5,2 5,56 FMV 45 S SNHX 5ZZWB ( S L C UÇ) 19,05 12,7 5,2 5,56 FMT 45 S12... SNKN 4AN SNKN 4AN SNKN 14AN SNKN 15AN SNAN 4ENN SNAN 4ENN SNKN 4ENN SNKN 4ENN SNAX 4ENN SNAX 4ENN SNEX 4 ENN SNEX 4ENN SNKQ 5AN 12,7 12,7 4,76 2,0 15,87 15,87 4,76 2,5 19,05 19,05 4,76 3,0 19,05 19,05 5,6 4,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 4, ,87 15,87 4, ,7 12,7 4, ,87 15,87 4, ,7 12,7 5,2 5,56 2,0 FMT 45 S12... FMT 87 S12... EMT 45 S12... FRT S12... SNKT 04ANSN SNKT 5ANSN SNKX 5ANSN SPAN 3ED-R 9,52 9,52 4,4 4,76 1,5 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 12,7 12,7 5,2 5,44 2,0 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 ERT S12... FMT 45 S09... FMT 45 S12... FMT 87 S12... EMT 45 S12... FRT S12... ERT S12... SPAN 3ED-L 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 SPAN 3ED-SR 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 SPAN 3ED-SL 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 SPAN 4ED-R 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-L 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-SR 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-SL 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-R 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-L 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-SR 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-SL 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 SPAN 14ED-R 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 SPAN 14ED-L 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 SPAN 14ED-SR 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 SPAN 14ED-SL 19,05 19,05 4,76 1,4 Orer exampe: 10 piece SNKN 4ENN SBF : Avaiabe from tock : On requet 20

21 Inexabe Inert Orering coe SPKN 3ED-R SPKN 3ED-L SPKN 3ED-SR SPKN 3ED-SL SPKN 4ED-R SPKN 4ED-L SPKN 4ED-SR SPKN 4ED-SL SPKN 4ED-R SPKN 4ED-L SPKN 4ED-SR SPKN 4ED-SL SPKN 14ED-R SPKN 14ED-L SPKN 14ED-SR SPKN 14ED-SL SPKR 3EDSR Dimenion (mm) 1 r a b R 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 3,18 Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too SPAX 3ED-R SPAX 3ED-L SPAX 4ED-R SPAX 4ED-L SPEX 3ED-R SPEX 3ED-L SPEX 4ED-R SPEX 4ED-L SPKT 8 12,7 12,7 3, ,7 12,7 3, ,87 15,87 4, ,87 15,87 4, ,7 12,7 3, ,7 12,7 3, ,87 15,87 4, ,87 15,87 4, ,7 12,7 5,2 5, FMT A12... SPKW 4AE-SN SPKW 4AE-SN 12,7 12,7 5,5 4,76 15,87 15,87 5,5 4,76 SPKW 4ED-R SPKW 4ED-R 12,7 12,7 4,76 15,87 15,87 4,76 Orer exampe: 10 piece SPKN 3ED-SR SBF : Avaiabe from tock : On requet 21

22 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r a b R Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too SPLX 4AD 12,7 12,7 5,2 4,76 1,0 SPMT ,35 6,35 3,4 3,18 0,4 SPMT 09T308 9,52 9,52 4,4 3,97 0,8 ESP X14... SPMT 8 SPMT 8SN SPMW 8 SPMW 03AP 12,7 12,7 5,2 4,76 0,8 12,7 12,7 5,2 4,76 0,8 12,7 12,7 5,2 4,76 0,8 9,52 9,52 3,4 3,18 1,0 EFZ 45 S12... SPUN 308 SPUN 312 SPUN ,7 12,7 3,18 0,8 12,7 12,7 3,18 0,8 15,87 15,87 4,76 1,2 TCMT 202 TCMT T304 11,0 6,35 2,8 2,4 0,2,5 9,52 4,3 3,97 0,4 EFZ 45T11... EFZ 30/45/T 25 TFAN 13PF-R TFAN 13PF-L TFAN 2203PF-R TFAN 2203PF-L TNJN 4AN,5 9,52 3,18 1,2 1,0,5 9,52 3,18 1,2 1,0 22,0 12,7 3,18 2,5 1,0 22,0 12,7 3,18 2,5 1,0 12,0 12,7 4,76 2,0 TNHF 4ANEN 12,0 12,7 4,76 2,0 TNJN 24ZZL TNJN 24ZZR 26,0 15,0 4,5 26,0 15,0 4,5 TNUN 1308,5 9,52 3,18 0,8 Orer exampe: piece SPMT 8SN SBF : Avaiabe from tock : On requet 22

23 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too TPAN 3PP-N 11,0 6,35 3,18 TPAN 13PP-N,5 9,52 3,18 TPCN 3PP-T 11,0 6,35 3,18 TPCN 13PP-T,5 9,52 3,18 TPKN 13PD-R,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 13PD-L,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 13PD-SR,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 13PD-SL,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 2204PD-R 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 2204PD-L 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 2204PD-SR 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 2204PD-SL 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 13PP-R,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 13PP-L,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 2204PP-R 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 2204PP-L 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 13PP-N,5 9,52 3,18 1,2 TPKN 2204PP-N,5 9,52 4,76 1,2 TPUN 1308,5 9,52 3,18 0,8 TPUN 1312,5 9,52 3,18 1,2 TPUN ,0 12,7 4,76 0,8 TPUN ,0 12,7 4,76 1,2 r 7 1 VCGT ALM 22,1 12,7 5,5 5,56 3,0 VPGT 304-ALM 11,6 6,35 2,8 3,18 0,4 r 7 1 VPGT 14PPFR-ALM VPGT 1412-ALM,6 9,525 4,4 4,76,6 9,525 4,4 4,76 1,2 25 XCKX ADTR 5,8 6, r ,1 8,0 4,5 5,3 0,3 11,1 9,0 4,5 5,3 0,3 11,1 10,0 4,5 5,3 0,3 SMG Orer exampe: 10 piece TPKN 13PD-SR SBF : Avaiabe from tock : On requet 23

24 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too ,1 8,0 4,5 5,3 0, ,1 9,0 4,5 5,3 0,3 SMG ,1 10,0 4,5 5,3 0, ,3 9,52 4,4 3,97 0,5 14I 1,00 ISO 14,3 11,1 4,5 3,3 14I 1, ISO 14,3 11,1 4,5 3,3 ETN X I 2,00 ISO 14,3 11,1 4,5 3,3 19I 1,00 ISO 19,05 11,1 4,5 3,97 19I 1, ISO 19,05 11,1 4,5 3,97 ETN X I 2,00 ISO 19,05 11,1 4,5 3,97 25I 1,00 ISO 25,4 14,3 5,5 5,0 25I 1, ISO 25,4 14,3 5,5 5,0 25I 2,00 ISO 25,4 14,3 5,5 5,0 25I 3,00 ISO 25,4 14,3 5,5 5,0 25I 4,00 ISO 25E 1, ISO 25E 2,00 ISO 14EI 14W 19EI 11W 25EI 11W 14I 20UN 14I UN 14I 12UN 19I 20UN 19I UN 19I 12UN 25I UN 25E UN 25,4 14,3 5,5 5,0 25,4 14,3 5,5 5,0 25,4 14,3 5,5 5,0 14,3 10,0 4,5 3,3 19,05 11,1 4,5 3,97 25,4 14,3 5,5 5,0 14,3 10,0 4,5 3,3 14,3 10,0 4,5 3,3 14,3 10,0 4,5 3,3 19,05 11,0 4,5 3,97 19,05 11,0 4,5 3,97 19,05 11,0 4,5 3,97 25,4 14,3 5,5 5,0 25,4 14,3 5,5 5,0 ETN X25... ETN X14... ETN X19... ETN X25... ETN X14... ETN X19... ETN X25... Orer exampe: 10 piece 14I 1,00 ISO SBF : Avaiabe from tock : On requet 24

25 Kopya freze kafaar Bütün kopya frezeeme ifemeri için iea freze kafa r. FCT h 2 z Kuan an Uçar ap max FCT R10.042AN RCHT 10T3MO FCT R12.052AN FCT R12.066AN RCHT 5M0 FCT R.066AN FCT R.0AN FCT R.AN RCHT M0 FCT R.125AN Kaiteer Mekanik kma uçar I 1 r Kapama kaiteer (HC) Kapama z Kaiteer (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Kuan Tak m RCHT 10T3M0 10 3,97 4,4 FCTR10... RCHT 5M0 12 5,56 5,2 FCT R12... RCHT M0 6,35 5,8 FCT R Yeek Parça FCT R10... FCT R12... FCT R... : Stoktan teim : Siparif vermeen önce ütfen tok urumunu orunuz Tork T15 T20 S kma momenti (Nm) 6-6,5 Tafanm f ve büyük ka n a ahip uçara mükemme bir rijitik a anmakta r. Bu a özeike yükek iereme e ererine ça fma koay getirir. Derin taaf k r c Ekene, negatif Raya ve ekene oarak negatif (çift negatif) konuman r m f yükek pozitif taaf aç uçar ayeine vibrayonuz bir keme neticeine üzgün yüzey ee eiir. Raya, negatif Frezenin a n k m amaya ve cep frezeemeye uygun taaranm ft r Siparif örne i 1 Aet FCT R12.052AN 10 Aet RCHT 5M0 LC230F (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68) 25

26 Yüzey freze kafaar 45 Karekteritik özeikeri: Yükek pozitif taaf aç uçar çift negatif (raya ve ekene) oarak poziyonan r m ft r. Seiz ça farak mükemme bir keme a ar. Dairee aarak frezeeme e ve ka pç kta kaba frezeeme max. FMT45 h ap z 2 max. Montaj formu 1 Kuan an Uçar FMT45 S09.0AN 4 46,2 FMT45 S09.0AN FMT45 S09.0AN ,2 64,2 SNKT 04ANSN FMT45 S09.063AN ,2 FMT45 S12.0AN- 3 54,2 FMT45 S12.0AN ,2 FMT45 S12.063AN A 77,2 FMT45 S12.0AN- FMT45 S12.0AN FMT45 S12.AN- FMT45 S12.AN FMT45 S12.125AN- FMT45 S12.125AN B 94,2 114,2 139,2 SNKT 5ANSN SNKX 5ANSN SNKQ 5AN SNHX 5ZZ-WB (Siici uç) FMT45 S12.1AN-1 FMT45 S12.1AN ,2 FMT45 S12.AN FMT45 S12.2AN ,2 264,2 FMT45 S19.125AN FMT45 S19.1AN FMT45 S19.AN FMT45 S19.2AN C 77,2 174,2 214,2 264,2 SNET 17ANSN I= çten o utma uyu kana f parça naki aç = 43,5 Büyük uç ka n rijit bir enine keit a ar Ucun prizmatik fekii yan kenarar, ba anma ra na genif bir aana tema a ayarak, ucun emniyeti bir fekie ba anma na oanak verir. Çepeçevre tafanm f, kekin keme kenar pozitif taaf aç uçara, mükemme bir yüzey kaitei. Derin taaf k r c ie büyük pozitif taaf aç Siici uçara (SNHX), iyi bir yüzey kaitei Uç poziyonu Ekene 15 negatif Raya 5 negatif Siparif örne i 26 1 Aet FMT45 S12.0AN- 10 Aet SNKT 5AN LC230F (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68)

27 Mekanik kma uçar 1 b BK525 Ti44 Kapama kaiteer (HC) BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 Kapama z kaiteer (HW) SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Kuan Tak m SNKT 04ANSN 9,52 9,52 4,4 4,76 1,5 FMT45S09... SNKT 5ANSN SNKX 5ANSN 12,7 12,7 12,7 12,7 5,2 5,2 5,56 5,44 2,0 2,0 FMT45S12... SNET 17ANSN 19,05 19,05 6,5 7,94 3,0 FMT45S19... SNKQ 5AN 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 SNHX 5ZZ-WB (Siici uç) 19,05 12,7 5,2 5,56 FMT45S12... Yeek Parça : Stoktan teim : Siparif vermeen önce ütfen tok urumunu orunuz. At k Tork S kma momenti (Nm) FMT45 S T15 FMT45 S FMT45 S12.AN-I FMT45 S12.2AN-I T20 6-6,5 FMT45 S T25 FMT 45 S12 AN-1 FMT 45 S12 2 AN-1 At k ient No: (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68) 27

28 Yüzey freze kafaar 45 -VA Büyük pozitif taaf aç erin taaf k r c Çepeçevre tafanm f, kekin keme kenar ve pozitif taaf aç na ahip uçara mükemme bir yüzey kaitei ee eir. Uç poziyonu Uçar, prizmatik fekieri oay ya frezenin uç yuva na genif bir aana tema a ayarak çok a am bir fekie ba anmakta r. Ekene 10, pozitif Raya 30, negatif Büyük uç ka n e eri ie rijit bir enine keit ee eiir. 28

29 Yüzey freze kafaar 45 -VA Karekteritik özeikeri: Temperenmif çeik ve ka p çeikerinin, emir f metaerin ve öküm mazemeerin ifenmei için taaranm ft r. Yüzey ve pah frezeeme e kaba ve finif ifemer için izayn eimiftir. Seiz ça farak mükemme bir keme a ar. Heezon fekine oufan taaf ie emniyeti bir taaf ak f a ar. FMV45 h 2 ap z Kuan an Uçar 1 FMV45 S12.0AN FMV45 S12.063AN FMV45 S12.0AN FMV45 S12.AN SNHT 5AEEN SNHT 5AEFN-ALC FMV45 S12.125AN FMV45 S12.1AN Kaiteer Mekanik kma uçar 1 b Kapama kaiteer (HC) Kapama z kaiteer (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Kuan Tak m SNHT 5AEEN 12,7 12,7 5,2 5, b 30 SNHT 5AEFN- ALC 12,7 12,7 5,2 5,56 2 FMV45 S Yeek parça : Siparif vermeen önce ütfen tok urumunu orunuz. : Stoktan teim Tork S kma momenti (Nm) FMV45 S T20 6-6,5 Siparif örne i 1 Aet FMV45 S12.0AN 10 Aet SNHT 5ANEN LC230F (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68) 29

30 Yüzey freze kafaar 87 Karekteritik özeikeri: Ka n uçar n kuan m rijit bir enine keit a ar. Seiz ça farak mükemme bir keme a ar. 4 keme kenar na ahip uç kuanma avantaj FMT87 h 2 ap max z 1 Kuan an Uçar FMT87 S12.0AN ,4 FMT87 S12.063AN ,4 SNKT 5ANSN FMT87 S12.0AN ,4 SNKX 5ANSN FMT87 S12.AN 7 101,4 SNKQ 5AN FMT87 S12.125AN ,4 FMT87 S12.1AN 1 9 1,4 Mekanik kma uçar 1 b Kaiteer Kapama kaiteer (HC) Kapama z kaiteer (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Kuan Tak m SNKT 5ANSN 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 FMT87 S12... SNKX 5ANSN 12,7 12,7 5,2 5,44 2,0 SNKQ 5AN 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 FMT87 S12... Yeek Parça : Siparif vermeen önce ütfen tok urumunu orunuz. : Stoktan teim Tork S kma momenti (Nm) FMT87 S T20 6-6,5 Afa aki frezeere ayn uçar kuanma ya tokama maiyeterini üfürücü etkii var r. - FMT45 yüzey freze kafaar - FRT parmak frezeer - ERT kaba parmak frezeer Siparif örne i 30 1 Aet FMT87 S12.063AN 10 Aet SNKX 5ANSN LC230F (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68)

31 Yüzey freze kafaar Büyük taaf erini i e ereri için rombik fekii uçar Bütün kenarar haa tafanm f uçara iyi bir yüzey haaiyeti a an r. Keme kenar köfeineki konvek faz ayeine iyi bir finif yüzey ee eiir. Öze oarak tafanm f taaf k r c ie keme kenar uzunu u boyunca abit pozitif taaf aç ee eiir Pozitif oarak poziyonan r m f uçara tam ve üzgün bir ee eiir. Keme kenar na konvek tafama ayeine yükek pozitif ekene taaf aç na ra men üzgün bir köfe a an r. Uçar üç noktaan tema ettirierek emniyeti ve a am bir fekie ba an r. 31

32 Yüzey freze kafaar Karekteritik özeikeri: Seiz ça farak mükemme bir keme a ar. Çeik ve öküm mazemeerinin ifenmeine iea bir tak m r. f parça na çok iyi bir yüzey ee eiir. FMU h z 2 ap max Kuan an Uçar FMU A12.0AN-I FMU A12.0AN-I FMU A12.063AN-I FMU A12.0AN-I ADKT 12T306SR ADHT 12T306SR ADHT 12T306FR-ALC ADHT 12T306SR-BM ADKT 12T3PESR-BP I... çten o utma uyu beemei Mekanik kma uçar 1 r/b Kaiteer Kapama kaiteer (HC) Kapama z kaiteer (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Kuan Tak m ADHT 12T306SR 2,7 9,52 4 3,97 0,6 ADHT 12T306FR-ALC 2,7 9,52 4 3,97 0,6 ADHT 12T306SR-BM 2,7 9,52 4 3,97 0,6 FMU A12... ADKT 12T306SR 2,7 9,52 4 3,97 0,6 ADKT 12T3PESR-BP 2,7 9,52 4 3,97 0,6 Yeek Parça : Stoktan teim : Siparif vermeen önce ütfen tok urumunu orunuz. Tork S kma momenti (Nm) FMU A T15 e ie Siparif örne i 1 Aet FMU A12.0AN-I 10 Aet ADHT 12T306SR SBF (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68)

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar Tonaama için Mekanik S kma Uça ve Tak ma çindekie Saya Tak m üetim pogam 3 5 Gene bigie 6 10 Taa k c geometiei 11 15 Mekanik s kma uça için ISO kodama sistemi 16 17 Mekanik s kma uça 18 46 Tona tak ma

Detaylı

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix "mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için.

Açý Ölçer. Dijital Açý Ölçer. Açýfix maxi. Açýfix mini. Kýsa model dijital açý ölçme aleti. Açýlý doðrularýn dar yerlerde de ölçülmesi için. Açý Öçer Dijita Açý Öçer s s αα s s α s s Açýý doðruarýn hýzý ve koay öçümesi için eektronik açý öçme aeti. Dijita göstergei, böümeme 0,1 Grad, ayrýca yatay ve düþey doðrutuda su terazisi. Açýý doðruarýn

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

GENERAL PRODUCT CATALOGUE

GENERAL PRODUCT CATALOGUE %100 TÜRK MAI GENE ÜRÜN KATAOĞU 2013 GENERA PROUCT CATAOGUE cutting tools Karakoc Tooling & Metal Form Inustry Co. KP Cutting Tools is a registere trae mark of Karakoc Kalıp Metal Form San. Tic. Inc. INEX

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Product Catalogue Ürün Kataloğu

Product Catalogue Ürün Kataloğu NTG prouce ony Fitting NTG aece Fiting üretir Prouct Cataogue Ürün Kataoğu 0 NTG Yayınarı - 0/ - 0 NTG Patik San. ve Tic. A.Ş. Kurtköy Sanayi Mh. Enar Sk. No:, Penik - İtanbu - Turkey Te:+ ( hat/ ine)

Detaylı

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10

BİLGİLER İ Ç E R İ K. Genel Bilgiler Ⅰ Teknik Bilgiler Genel Bilgiler Ⅱ L12 L36 L02 L20 L37 L06 L24 L40 L07 L27 L08 L30 L09 L10 TEKNİK BİGİER TEKNİK BİGİER Genel Bilgiler Ⅰ Genel Bilgiler Ⅱ İ Ç E R İ K 2 İş Parçası Malzeme Kaliteleri 2 Tornalama için 36 Talaş Kırıcı Form Karşılaştırması 6 Çelik, Demir Dışı Metaller Sembol istesi

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER

YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER GAYRİMENKUL ARAŞTIRMA RAPORU - 8 YENİ EKONOMİK DÖNEM VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ İÇİN ÖNGÖRÜLER Dr. Can Fat Gürese Ekonomi ve Strateji Danışmanık Hizmeteri Temmz 2009 YAYINLAYAN Gayrimenk Yatırım Ortakığı Derneği

Detaylı

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5

Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Eylül - Ekim 2014 ISSN 1307-3591 Say :5 Tüm sektörlere yönelik bir sistem! Interpower Uluslararası Güç Kaynağı Kontrol Vanaları Konusunda Yenilik: PVD Pinch Vanalar Yeni Nesil Hidrolik Eksen Kontrolü AxisPro

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir

hidropar hidropar Otomasyon Ürün Kataloğu İzmir Sistemeri Bornova Caddesi No: /7H Öztim İş Merkezi TR 70 Işıkkent - Bornova / İZMİR Te :+0 7 0 pbx Fax : 00 0 www.izmir.com Ürün Kataoğu Sürücü Sistemeri Motorar ve Redüktörer Sistemeri Sistemeri Bir Bakışta

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

Walter Cut Kolayca kanal açma.

Walter Cut Kolayca kanal açma. Üün yetkinliği Kanal açma, keme ve kanal tonalama _TALAŞLI İMALATTA YETKİNLİK Walte Cut Kolayca kanal açma. Walte Cut Kolayca kanal açma İçindekile 2 Walte Cut Pogam Tanımı Walte Cut Takımla 2 Tige tec

Detaylı

CUTTING TOOLS HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE

CUTTING TOOLS HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE CUTTING TOOLS 2014 HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE Karakoc Tooling & Metal Form Industry Co. KLP Cutting Tools is a regıstered trade mark of KARAKOÇ alıp Metal Form San. Tic.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11

Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Ocak - Şubat 2015 ISSN 1307-3591 Say :11 Kablosuz uzaktan control cihazı Harmony exlhoist Gu venliğinizin gu vencesi LVP5000 32 Yeni NA makine arabirimi teknolojiyi hayata geçiriyor IndraDrive Mi: En esnek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Genel Katalog 201 /1. www.rothenberger.com.tr. Tesisat Alet ve Makinaları

Genel Katalog 201 /1. www.rothenberger.com.tr. Tesisat Alet ve Makinaları Genel Katalog 201 /1 Tesisat Alet ve Makinaları www.rothenberger.com.tr Gültig vom 1. Juli 2009 bis 31.12.2009. Tüm fiyatlar sind unverbindliche fiyatlarmpfehlungen in pro Stück, zuzüglich. Tüm içerik

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Diş. Diş çekme Kodlama Sistemi. Diş Çekme Uçları. Diş Çekme ile İlgili Teknik Bilgiler D10 D11 D12 D16 D18 D22 D22 D23 D23 D24 D02 D02 D03 D09

Diş. Diş çekme Kodlama Sistemi. Diş Çekme Uçları. Diş Çekme ile İlgili Teknik Bilgiler D10 D11 D12 D16 D18 D22 D22 D23 D23 D24 D02 D02 D03 D09 iş Çekme Korloy diş çekme takımları ile her çeşit hatve ve standartlarda diş çekmek mümkündür. iş iş çekme lama Sistemi i Ç E R i K 0 0 iş Çekme için Sistemi ış Çap / İşleme Sistemi iş Çekme ile İlgili

Detaylı

-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ-

-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- -BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- - Bernoui Denkemi Bir akışkanın boru içineki areketini inceeyeim. Önce akışkanın sıı ouğunu yani, basınç eğiştikçe akışkan yoğunuğunun eğişmeiğini e akışkanın boruyu tamamen

Detaylı

EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M

EGE BÖLGES NDEK YERKABU U HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLA IMI ile KEST R M Say 0, Arak 009 Ege Bögesindeki Yerkabuu Hareket Hzarnn Buank Uyarama A Yakam e Kestirimi N.Güneri Tosunou, A.Apapydn EGE BÖLGESNDEK YERKABUU HAREKET HIZLARININ BULANIK UYARLAMALI A YAKLAIMI ie KESTRM

Detaylı