FCT. Tak m Kodlama Sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FCT. Tak m Kodlama Sistemi"

Transkript

1

2

3

4

5 Tak m Koama Sitemi Yeni BÖHLER freze tak m koama itemi koay anaf r ve uuarara bir anahtar oarak haz ranm ft r. Bu item tak m tipini ve geometriini kuan ma ba oarak anat r. FREZE TÜRÜ: F :Yüzey freze kafa E :Parmak freze (iinirik veya mor konik) S :Kana freze T P: M :Yüzey freze kafa C :Kopya freze kafa F :Pah frezei R :Kaba ifem freze kafa GEOMETR : T : TWINCUT - geometri (Çift negatif/ Yükek pozitif) U : UNIVEX - geometri C : Kieninger RMC - geometri P : Poitif geometri Z : Nötr geometri ( f r) V : TWINCUT - VA geometri H :Yükek pozitif geometri N :Negatif geometri MONTAJ FORMU: (DIN 29 a göre uyaranm f) F türü frezeer için: A : Siinirik via freze mii için iinirik eik B : Y z via freze mii için iinirik eik E türü frezeer için: A :fiaft DIN 1835A B :fiaft DIN 1835B D :fiaft DIN 1835D G :Dik konik DIN 20 H :Dik konik DIN M :Mor konik DIN 228-A T :Via ba ant freze MONTAJ ÇAPI: F türü frezeer için: N :Çap DIN 30 a göre E türü frezeer için: Montaj formu A an D ye kaar: feme çap +/- mm: N : +/- o P:+2 R:+4 S :+5 V:+7 M:-8 Montaj formu M: 2 : MK 2 3 : MK3 4 : MK4 Montaj formu T: F : M 12 H : M Freze yanafma aç χ Freze çap mm Gene freze kafaar F M T 4 5 S A N Kopya freze kafaar FCT R12. 0 ISO ya göre mekanik kma uç büyükü ü 52AN ISO YA GÖRE MEKAN K SIKMALI UÇ T P : A : Romboi C : Rombu R : Yuvarak uç S : Kare uç T : Üçgen uç ÖZELL KLER : L : So yönü keme I : çten o utma uyu beemei 5

6 Leitz Metaworking Technoogy Group LMT-Leitz Metaworking Technoogy Group; Böherit, Fette, Kieninger, Biz, Onru Cutter, ve Bein firmaar n n biraraya gemeeriye kurumuftur. Meta ifeme enütriinin bu at ier firma n n koektif ayan fma ie müfterierimize ieri teknooji, verimiik, kaite, an fman k ve at f hizmeteri unumakta r. LMT-BÖHLER Her çefit ert meta in üretimei ve geiftirimeine aktif bir ro oynamakta r. Grubun ert meta toz ihtiyac n karf ar. Lehimenebiir uçar Mekanik kma uçar ve tak mar (Tornaama, frezeeme, keme, kana açma, eme ve if çekme) Pama CVD, CVD ve M-CVD kapama teknoojii Çeik fabrikaar için mekanik kma uçar ve tak mar (ör: kabuk oyma) Boru fabrikaar için ert meta uçar ve tak mar, öze ert meta parçaar (ör: iç ve f çapak ama tak m ve uçar ) Otomobi enütrii için tak m ve uçar (ör: krank ifeme için tak m ve uçar ) Taaf z imaat ve af nma parçaar için ert metaer Haa tak m enütrii için ert meta çubukar (matkap, freze, pantograf v.) A aç ve patik ifeme enütrii için ert metaer Difi üretimi için az rma frezeer Dif açma ruoar ve kafaar Univex ve Twincut itemi freze kafaar ve uçar Soi karbür matkap, freze ve k avuzar HSS ve PM matkapar, k avuzar ve parmak frezeer Moecier ve ka pç ar için tak m ve uçar CBN ve PCD ea tak mar ve uçar Otomotiv enütrii için öze izayn tak m ve uçar Onru, avunma anayii ve uzay enütrii için taaranm f yükek evire ça fan ert meta ve HSS tak mar üretmekteir. A aç ve patik ektörü için öze profi ka par ie tak mar a üretimekteir. Stanart tak m tutucuar ie k avuz tak m tutucuar n üretimini gerçekeftiren ier bir kuruuftur. Therma ( nma-o uma) kma itemiye ça fan ThermoGrip tutucu itemeri ie uzman bir firma oarak biinmekteir. Karbür, PCD ve CBN ea eik ifeme tak mar ie avunma anayi, otomativ, eektronik, enerji moeciik ve ka p enütriine kuan an öze tak mar n üretimini gerçekeftirmekteir. Uzun y ara ayanan tecrübei, yeni buufar n e erenirimei ie üreki geifim götermei ve müfteri ihtiyaçar na yöneik üretim ve pazar poitika ie LMT hemen hemen bütün ifeme probemerine iea çözümere ahiptir. 6

7 eri teknooji ie geen kaite Araft rma ve geiftirme Araft rma ve geiftirme uyguamaya yönenirimekteir. Birinci heefimiz, müfteri memnuniyetiir. CAD Eektron mikrokobu eri teknoojie tak m üretimi feme merkezi Te erozyon makina Tafama merkezi Sert meta üretimi Preer HIP inter f r n Mekanik kma uçar n üretimi Çok ieri kapama teknoojii ie MICRO PULS Pama CVD, MT-CVD, CVD, PVD kapama 7

8 Renk Tabou BÖHLER renk tabounu kuanarak koay ve h z bir fekie o ru ert meta ucu buabiiriniz. Böher renk tabou, genif üretim yepazemizeki o ru ucu buman za yar mc omak amac ya haz ranm ft r. Böher renk tabou, tak m eponuzaki bekenmeyen ipariferin aptanma na ve tak m eçiminizin h zanma na ize yar m eer. Biini i gibi oukça çefiti tipte ert maen uçar buunmakta r. Bunar n herhangi bir zoruka karf af maan o ru bir fekie eçiebimei için Böher renk tabounu kenine ha bir fekie geiftirmiftir. Böher renk tabou, gerek zaman kazan rma ve gereke yan f uyguama oa n ortaan ka r için, meta ifemee yükek verimiik a ar. Biz Böher oarak izere ihtiyac n z kaar ay a renk kartar n a ayaca z. Söz konuu kartar, peroneinize renk tabou itemini götermee ize yo göterecektir. Bu kartar n yar m ie, bütün ert maen uç paketerineki tan mamaar bait ve h z bir fekie yorumanacakt r. 8

9 Frezeemee Yeni Uç Geometrieri Yeni Jenerayon Mekanik S kma Uçara Yan zca atyap ve atyap ya uygun kapamaya e i, geiftirme afama na; Mikro ve Makro geometriye e ikkat eimekteir. Böher, keme mazemei ve keme geometrii ara naki uygunu un yan ra, fark mazeme grupar n n ifenmeine optimum çözümeri e araft rmakta r. Bu ça fmaar m z n onucuna iz müfterierimize unu umuz öü, Frezeemee aha yükek verim ve emniyeti ifemeir. Yeni, Böher Frezeeme geometrierini iz e tet ein. Çeik ifemek için iea APKT-BP SEKR SPKR SNKT ADKT-BP LDKT SDHT Dökme emir ifemek için iea TNHF Aüminyum ifemek için iea SDHT-ALC ADHT-ALC SEHT-ALC SNHT-ALC 9

10 ISO - Koama Sitemi A B C D E S P K N Uç feki Serbet aç Toeranar Uç tipi A B C D E Toeran imiteri m A ±0,005 3) ±0,025 ±0,025 C ±0,013 ±0,025 ±0,025 E ±0,025 ±0,025 ±0,025 F ±0,005 3) ±0,025 ±0,13 G ±0,025 ±0,13 ±0,025 H ±0,013 ±0,025 ±0,013 J ±0,005 3) ±0,025 from± 0,05 to ± 0,15 K ±0,013 3) ±0,025 L ±0,025 ±0,025 M von± 0,08 bi ± 0,20 ±0,13 U von± 0,13 bi ± 0,38 ±0,13 from± 0,05 to ± 0,15 from± 0,05 to ± 0,15 from± 0,05 to ± 0,15 from± 0,08 to ± 0,25 m 6,35 ±0,08 ±0,05 9,52 ±0,08 ±0,05 M 12,7 ±0,13 ±0,08 15,88 ±0,15 ±0,10 A F G M Taaf k r c z, üz montaj eiki Her iki taraf taaf k r c, eikiz Her iki taraf taaf k r c, üz montaj eiki Tek taraf taaf k r c ve üz montaj eiki 12 Keici kenar boyu Efkenar Mekanik S kma Uçar Efkenar - Efaç ve Efkenar - Fark aç Mekanik kma uçar için, kenar uzunu unun öçüü karakteritik oarak mm. cininen veriir. Ona k noktan n ar naki ay ar heaba kat maz, ör. kenar uzunu u =.5 mm. ( karakteritik ay ) TPGN 1304 Uç boyutunun karakteritik ay tek baamak ou una, önüne bir 0 konur. Ör. kenar uzunu u = 9,525 mm. (09 karakteritik ay r) SNGN 0304 Dairee Mekanik S kma Uçar Bu uçar için, karakteritik ay oarak çap öçüü mm. cininen veriir. H K L 55 F G N U 19,05 ±0,15 ±0,10 25,4 ±0,18 ±0,13 6,35 ±0,13 ±0,08 9,52 ±0,13 ±0,08 12,7 ±0,20 ±0,13 15,88 ±0,27 ±0,18 19,05 ±0,27 ±0,18 25,4 ±0,38 ±0,25 m N Q Taaf k r c z ve eikiz Taaf k r c z, her iki taraf nan konik eiki Fark Kenar Mekanik S kma Uçar Fark kenar - Efaç ve Fark kenar - Fark aç uçar için ana keme kenar, ör. aha uzun üre keen kenar, her zaman karakteritik ay oarak veriir. Bu uçara örüncü embo her zaman X ir. M O P P O 11 Öze oarak veriecek erbet aç Kenar ay tek ay oan mekanik kma uçara m Kenar ay çift ay oan mekanik kma uçara 3) Geneike bienmif mekanik kma uçara uyguan r. R T Tek taraf taaf k r c, eikiz Tek taraf taaf k r c ve tek taraf konik eiki Örneker 06 = 6,3 mm 09 = 9,525 mm 11 = 11,000 mm 12 = 12,0 mm 15 = 15,8 mm =,0 mm 19 = 19,0 mm 22 = 22,000 mm 25 = 25,0 mm 27 = 27,0 mm 33 = 33,000 mm R -- U Her iki taraf taaf k r c ve iki taraftan konik eiki S W Taaf k r c z ve tek taraftan konik eiki T Öze izayn V 35 X W 10

11 03 Ka n k ED Köfe konfigürayonu S Keme kenar urumu R Keme yönü A B C E D H K L Karekteritik ay oarak ucun ka n mm. cininen veriir. Ona k noktan n onra naki e erer heaba kat mazar. Karakteritik ay tek baamak ya önüne 0 konur.ör.ka n k =3.18mm karakteritik ay 03 TPGN 1304 Örneker: 01 = 1,59 mm T1 = 1,98 mm 02 = 2,38 mm 03 = 3,18 mm T3 = 3,97 mm 04 = 4,76 mm 05 = 5,56 mm 06 = 6,35 mm 07 = 7,94 mm 09 = 9,52 mm 12 = 12, mm Rayuu uçara, uç köfeinin rayu e eri, karakteritik göterimin 1/10 u kaar r. Karakteritik göterim tam ay oarak ifae eiece i için araaki ona k virgü ka r r. Ör.:r=0,4 ie (karakteritik ay 04) TPGN 1304 Kekin köfei uçara ve yuvarak uçara, uç çap inç. e erinen mm. ye çevrimife, 00 fekine göteriir. E er uç çap mm. e erine ie M0 oarak göteriir. RCMX RCMM 3M0 Keme Kenar Durumuna Göre Ayar aç n n karateitik göterimi A D E F P Keme kenar naki erbet yüzey aç n n karakteritik göterimi γ r α r F Kekin keme kenar E Yuvarat m f keme kenar S Pah ve yuvarat m f keme kenar T Pah keme kenar L So keme yönü N Sa ve o keme yönü M O A B C D E F G N P ZZ Öze K Çift pah keme kenar P Çift pah ve yuvarat m f keme kenar R Sa keme yönü P R Örneker: 00 r = max 0,2 mm 04 r = 0,4 mm ±0,1 08 r = 0,8 mm ±0,1 12 r = 1,2 mm ±0,1 r = 1,6 mm ±0,1 20 r = 2,0 mm ±0,1 24 r = 2,4 mm ±0,1 25 r = 2,5 mm ±0,1 S T V W 11

12 LMT - Kaite Göterim Sitemi Yeni LMT kaite göterim itemi bait, uuarara kapam bir anahtara ahiptir. ISO normuya uyumu oarak, keici mazemeini tan mar. L C M L = LMT-Böher Kapama tipi koar Mazeme kou W = Tungten-baz karbürer T = Titanyum - baz Cermet er C = Kapanm f E = CVD Çok kat TiCN/TiC/A 2 O 3 I = CVD Çok kat TiN/TiC/TiN M = Pama-CVD TiALN ISO ya göre ünekik Ana keme grubu koar 2 = çeik (P) 4 = paanmaz çeik (M) 6 = ökme emir (K) LMT-Böher kaite tan mama itemi, ISO 513 uuarara normuna uygunur. 12

13 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too ADHT 0304SR ADHT 305SR ADHT 12T306SR 9,52 6,35 2,8 2,87 0,4 11,1 7,94 3,4 3,18 0,5 12,7 9,52 4 3,97 0,6 EMU A09... ERU A09... EMU A11... ERU A11... FMU A12... ERU A12... FRU A r ADHT 12T306SR-BM 12,7 9,52 4 3,97 0,6 FMU A12... ERU A12... FRU A ADHT 0304FR-ALC ADHT 305FR-ALC ADHT 12T306FR-ALC 9,52 6,35 2,8 2,87 0,4 11,1 7,94 3,4 3,18 0,5 12,7 9,52 4 3,97 0,6 EMU A09... ERU A09... EMU A11... ERU A11... FMU A12... ERU A12... FRU A ADHT 5PD-FR-ALC ADKT 03PESR-BP ADKT 3PESR-BP ADKT 12T3PESR-BP 15,68 9,58 4,5 5,65 9,52 6,35 2,8 2,87 0,4 11,1 7,94 3,4 3,18 0,5 12,7 9,52 4 3,97 0,6 EMU A09... ERU A09... EMU A11... ERU A11... FMU A12... ERU A12... FRU A12... ADKT 0304SR ADKT 305SR ADKT 12T306SR 9,52 6,35 2,8 2,87 0,4 11,1 7,94 3,4 3,18 0,5 12,7 9,52 4 3,97 0,6 EMU A09... ERU A09... EMU A11... ERU A11... FMU A12... ERU A12... FRU A12... ADKT 5PDSR-BP 15,68 9,58 6 5,65 0,8 r 11 1 APHT 3PDFR-ALC APHT 14PDFR-ALC 10,96 6,6 2 3,5 0,5 17,3 9,52 4 5,26 0,8 APKT 3PDSR-BP APKT 14PDSR-BP APKT 14SR-BP APKT 1424SR-BP APKT 14SR-BP APKT 3PDSR-BM APKT 14PDSR-BM 10,96 6,6 2 3,5 0,5 17,3 9,52 4 5,26 0,8 17,3 9,52 4 5,26 1,6 17,3 9,52 4 5,26 2,4 17,3 9,52 4 5,26 3,2 10,96 6,6 2,8 3,5 0,5 17,3 9,52 4,5 5,26 0,8 FMH A10... EMH A10... FMH A... EMH A... FMH A10... EMH A10... FMH A... EMH A... CCHX 0203 CCHX 0304 CCHX 12T ,4 2,78 0,3 9,52 4,4 3,18 0,4 12,7 5,5 3,97 0,5 ESP ESP ESP C08... C09... C12... Orer exampe: 10 piece ADKT 03PESR-BP LC230F : Avaiabe from tock : On requet 13

14 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too CCMT ,35 6,35 2,8 2,38 0,4 ESP C06... CCMT ,94 7,94 3,4 3,18 0,8 ESP C08... CCMT 09T308 9,52 9,52 4,4 3,97 0,8 ESP C09... CCMT ,7 12,7 5,5 4,76 1,2 ESP C12... CPMW 0204-FN 6,5 6,35 2,8 2,38 0,4 CPMW 0204-SN 6,5 6,35 2,8 2,38 0,4 11 CPMW 09T308-FN 9,65 9,52 4,4 3,97 0,8 CPMW 09T308-SN 9,65 9,52 4,4 3,97 0,8 CPMT 0204-FN 6,45 6,35 2,8 2,38 0,4 CPMT 0204-SN 6,45 6,35 2,8 2,38 0,4 11 CPMT 09T308-FN CPMT 09T308-SN CNHW 5 CNHW 5 9,65 9,52 4,4 3,97 0,8 9,65 9,52 4,4 3,97 0,8 10,0 10,0 4,4 5,0 12,7 10,0 4,4 5,0 15 LDHW 15T308-FR LDHW 15T308-SR 15,0 9,52 4,4 3,97 0,8 15,0 9,52 4,4 3,97 0,8 LDKT 4PDSR 15,7 9,52 4,5 4,76 0,8 15 LDLX 308R 15,0 9,52 4,5 3,18 0,8 15 LDLX 308R- 15,0 9,52 4,5 3,18 0,8 15 LDHT 15T308-FR LDHT 15T308-SR 15,0 9,52 4,4 3,97 0,8 15,0 9,52 4,4 3,97 0,8 LNEW 1235 LNEW 12 LNEW 1245 LNEW 12 12,7 9,52 4,4 3,5 12,7 9,52 4,4 4,0 12,7 9,52 4,4 4,5 12,7 9,52 4,4 5,0 Orer exampe: 10 piece LDHT 15T308-FR SBF : Avaiabe from tock : On requet 14

15 Inexabe Inert Orering coe LNHQ 2 LNHQ 3 LNHQ 4 LNHQ 5 LNHU 2 LNHU 3 LNHU 4 LNHU 5 LNJN 2205DDR-12 Dimenion (mm) 1 r/b 14,29 11,11 4,5 2,8 0,25 14,29 11,11 4,5 3,3 0,3 14,29 11,11 4,5 4,3 0,4 14,29 11,11 4,5 5,3 0,5 14,29 11,11 4,5 2,8 0,25 14,29 11,11 4,5 3,3 0,3 14,29 11,11 4,5 4,3 0,4 14,29 11,11 4,5 5,3 0,5 22,0 12,7 5,0 2,4 Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too SMN 15 LPHW 8-FR LPHW 8-SR 20,0 12,7 5,5 4,76 0,8 20,0 12,7 5,5 4,76 0,8 LPHT 8-FR LPHT 8-SR 20,0 12,7 5,5 4,76 0,8 20,0 12,7 5,5 4,76 0,8 LPLX 0304R 7,93 6,35 2,8 3,18 0,4 LPLX 4PPR-0 15,88 12,7 5,5 4,76 LPLX 4PPSR LPLX 4PPSR 15,88 12,7 4,5 4,76 20,0 12,7 5,6 4,76 OCKX 06AD-TR 6,0,0 5,8 6,35 0,5 ODMW 08EN 6,58 15,88 5,5 5,56 0, r Orer exampe: 10 piece OCKX 06AD-TR LC230F : Avaiabe from tock : On requet 15

16 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too 15 ODMW 08SN 6,58 15,88 5,5 5,56 0,8 1 r 25 OFEN 05SN 18,1 4,76 25 OFER 05SN-BP 18,1 4,76 25 OFEX 05T305SN-BP 12,7 4,6 3,97 1 RCHT 10T3M0 RCHT 5M0 RCHT M0 10,0 4,4 3,97 12,0 5,2 5,56,0 5,8 6,35 FCT R10 FCT R12 FCT R RCKX M0-TR,0 5,8 6,35 RCMX 4M0 12,0 5,5 4,76 RPEX 4M0 12,0 5,6 4,76 RPET 4M0S 12,0 5,5 4,76 6,0 RPMW 4M0 12,0 5,6 4,76 Orer exampe: 10 piece RPEX 4MO Ti44 : Avaiabe from tock : On requet

17 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r a b R Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too RPMT 0SN 12,7 5,5 4,76 5 SBAN 3-ZZ 12,7 12,7 3,18 1,2 0,7 29 R SBAN 4-ZZ 12,7 12,7 4,76 1,2 0,7 29 b 5 SBEX 3-ZZ SBEX 4-ZZ 12,7 12,7 3,18 0,8 12,7 12,7 4,76 0,8 SCKT 5ACTN 12,7 12,7 5,5 5,56 SCMX ,7 12,7 5,5 5,56 1,2 SDHT 4AEFN-2 12,7 12,7 5,5 4,76 SDHT 4AEFN-2 15,87 15,87 5,5 4,76 SDHT 4AESN 12,7 12,7 5,5 4,76 SDHT 4AESN 15,87 15,87 5,5 4,76 15 SDHT 4AESN-BM 12,7 12,7 5,5 4,76 1 SDHW 4AESN SDHW 4AEEN SDHW 4AEEN 12,7 12,7 5,5 4,76 12,7 12,7 5,5 4,76 15,87 15,87 5,5 4,76 SDLX 0308-SN 9,52 9,52 4,5 3,18 0, r = Orer exampe: 10 piece SDHT 4AEFN-2 HB10S : Avaiabe from tock : On requet 17

18 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too SDMT ,52 9,52 4,0 3,18 0,8 EFZ 45 S09... SDMT 8SN 12,7 12,7 5,5 4,76 0,8 SDMT 5PDSR-BP 12,7 12,7 4,4 5,0 0,8 SDMW ,52 9,52 4,0 3,18 EFZ 45 S09... SEHT 4AFSN-2 12,7 12,7 5,56 4,76 45 b 30 SEHT 4AFSN-BM 12,7 12,7 5, 4,76 1 SEKN 3AFEN SEKN 3AFFN SEKN 3AFSN SEKN 4AFEN SEKN 4AFSN SEKN 4AFEN SEKN 4AFSN 12,7 12,7 3,18 1,4 12,7 12,7 3,18 1,4 12,7 12,7 3,18 1,4 12,7 12,7 4,76 12,7 12,7 4,76 1,4 15,87 15,87 47,76 15,87 15,87 47,76 SEKR 3AFSN-BM SEKR 3AFSN SEKR 4AFSN-BM SEKR 4AFSN 12,7 12,7 3,18 1,4 12,7 12,7 3,18 1,4 12,7 12,7 4,76 1,4 12,7 12,7 4,76 1,4 SEKT 4AFSN 12,7 12,7 5,5 4,76 Orer exampe: 10 piece SEKN 3AFSN SBF : Avaiabe from tock : On requet 18

19 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r a b R Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too SEKW 4AFEN 12,7 12,7 5,5 4,76 2,0 SEKW 4AFFN 12,7 12,7 5,5 4,76 2,0 SEKW 4AFSN 12,7 12,7 5,5 4,76 2,0 SEMN 4AZ 12,7 12,7 4,76 2,0 SEMW 412SN 14,0 14,0 5,5 4,76 1,2 SFAN 3EF-R 12,7 12,7 3,18 2,5 SFAN 3EF-L 12,7 12,7 3,18 2,5 = R 75 SFAX 3EF-R 12,7 12,7 3, SFAX 3EF-L 12,7 12,7 3, a 75 = SFCX 3EF-R 12,7 12,7 3, SFCX 3EF-L 12,7 12,7 3, R 26 a = R 75 SFEX 3EF-R 12,7 12,7 3, SFEX 3EF-L 12,7 12,7 3, a SNET 17ANSN 19,0519,05 6,5 7,94 3,0 FMT 45 S19... SNHT 5AEEN 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 FMV 45 S b 30 SNHT 5AESN-BM 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 FMV 45 S Orer exampe: 10 piece SEMN 4AZ SBF : Avaiabe from tock : On requet 19

20 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r a b R BK525 Grae Main Coate Grae (HC) Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 Main Uncoate Grae (HW) SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too 45 b 30 SNHT 5AEFN-ALC 12,7 12,7 5,2 5,56 FMV 45 S SNHX 5ZZWB ( S L C UÇ) 19,05 12,7 5,2 5,56 FMT 45 S12... SNKN 4AN SNKN 4AN SNKN 14AN SNKN 15AN SNAN 4ENN SNAN 4ENN SNKN 4ENN SNKN 4ENN SNAX 4ENN SNAX 4ENN SNEX 4 ENN SNEX 4ENN SNKQ 5AN 12,7 12,7 4,76 2,0 15,87 15,87 4,76 2,5 19,05 19,05 4,76 3,0 19,05 19,05 5,6 4,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 4, ,87 15,87 4, ,7 12,7 4, ,87 15,87 4, ,7 12,7 5,2 5,56 2,0 FMT 45 S12... FMT 87 S12... EMT 45 S12... FRT S12... SNKT 04ANSN SNKT 5ANSN SNKX 5ANSN SPAN 3ED-R 9,52 9,52 4,4 4,76 1,5 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 12,7 12,7 5,2 5,44 2,0 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 ERT S12... FMT 45 S09... FMT 45 S12... FMT 87 S12... EMT 45 S12... FRT S12... ERT S12... SPAN 3ED-L 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 SPAN 3ED-SR 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 SPAN 3ED-SL 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 SPAN 4ED-R 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-L 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-SR 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-SL 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-R 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-L 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-SR 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 SPAN 4ED-SL 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 SPAN 14ED-R 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 SPAN 14ED-L 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 SPAN 14ED-SR 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 SPAN 14ED-SL 19,05 19,05 4,76 1,4 Orer exampe: 10 piece SNKN 4ENN SBF : Avaiabe from tock : On requet 20

21 Inexabe Inert Orering coe SPKN 3ED-R SPKN 3ED-L SPKN 3ED-SR SPKN 3ED-SL SPKN 4ED-R SPKN 4ED-L SPKN 4ED-SR SPKN 4ED-SL SPKN 4ED-R SPKN 4ED-L SPKN 4ED-SR SPKN 4ED-SL SPKN 14ED-R SPKN 14ED-L SPKN 14ED-SR SPKN 14ED-SL SPKR 3EDSR Dimenion (mm) 1 r a b R 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 12,7 12,7 3,18 1,4 1,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 15,87 15,87 4,76 1,4 1,0 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 19,05 19,05 4,76 1,4 1,0 12,7 12,7 3,18 Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too SPAX 3ED-R SPAX 3ED-L SPAX 4ED-R SPAX 4ED-L SPEX 3ED-R SPEX 3ED-L SPEX 4ED-R SPEX 4ED-L SPKT 8 12,7 12,7 3, ,7 12,7 3, ,87 15,87 4, ,87 15,87 4, ,7 12,7 3, ,7 12,7 3, ,87 15,87 4, ,87 15,87 4, ,7 12,7 5,2 5, FMT A12... SPKW 4AE-SN SPKW 4AE-SN 12,7 12,7 5,5 4,76 15,87 15,87 5,5 4,76 SPKW 4ED-R SPKW 4ED-R 12,7 12,7 4,76 15,87 15,87 4,76 Orer exampe: 10 piece SPKN 3ED-SR SBF : Avaiabe from tock : On requet 21

22 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r a b R Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too SPLX 4AD 12,7 12,7 5,2 4,76 1,0 SPMT ,35 6,35 3,4 3,18 0,4 SPMT 09T308 9,52 9,52 4,4 3,97 0,8 ESP X14... SPMT 8 SPMT 8SN SPMW 8 SPMW 03AP 12,7 12,7 5,2 4,76 0,8 12,7 12,7 5,2 4,76 0,8 12,7 12,7 5,2 4,76 0,8 9,52 9,52 3,4 3,18 1,0 EFZ 45 S12... SPUN 308 SPUN 312 SPUN ,7 12,7 3,18 0,8 12,7 12,7 3,18 0,8 15,87 15,87 4,76 1,2 TCMT 202 TCMT T304 11,0 6,35 2,8 2,4 0,2,5 9,52 4,3 3,97 0,4 EFZ 45T11... EFZ 30/45/T 25 TFAN 13PF-R TFAN 13PF-L TFAN 2203PF-R TFAN 2203PF-L TNJN 4AN,5 9,52 3,18 1,2 1,0,5 9,52 3,18 1,2 1,0 22,0 12,7 3,18 2,5 1,0 22,0 12,7 3,18 2,5 1,0 12,0 12,7 4,76 2,0 TNHF 4ANEN 12,0 12,7 4,76 2,0 TNJN 24ZZL TNJN 24ZZR 26,0 15,0 4,5 26,0 15,0 4,5 TNUN 1308,5 9,52 3,18 0,8 Orer exampe: piece SPMT 8SN SBF : Avaiabe from tock : On requet 22

23 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too TPAN 3PP-N 11,0 6,35 3,18 TPAN 13PP-N,5 9,52 3,18 TPCN 3PP-T 11,0 6,35 3,18 TPCN 13PP-T,5 9,52 3,18 TPKN 13PD-R,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 13PD-L,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 13PD-SR,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 13PD-SL,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 2204PD-R 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 2204PD-L 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 2204PD-SR 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 2204PD-SL 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 13PP-R,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 13PP-L,5 9,52 3,18 0,7 TPKN 2204PP-R 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 2204PP-L 22,0 12,7 4,76 0,7 TPKN 13PP-N,5 9,52 3,18 1,2 TPKN 2204PP-N,5 9,52 4,76 1,2 TPUN 1308,5 9,52 3,18 0,8 TPUN 1312,5 9,52 3,18 1,2 TPUN ,0 12,7 4,76 0,8 TPUN ,0 12,7 4,76 1,2 r 7 1 VCGT ALM 22,1 12,7 5,5 5,56 3,0 VPGT 304-ALM 11,6 6,35 2,8 3,18 0,4 r 7 1 VPGT 14PPFR-ALM VPGT 1412-ALM,6 9,525 4,4 4,76,6 9,525 4,4 4,76 1,2 25 XCKX ADTR 5,8 6, r ,1 8,0 4,5 5,3 0,3 11,1 9,0 4,5 5,3 0,3 11,1 10,0 4,5 5,3 0,3 SMG Orer exampe: 10 piece TPKN 13PD-SR SBF : Avaiabe from tock : On requet 23

24 Inexabe Inert Orering coe Dimenion (mm) 1 r/b Grae Main Coate Grae (HC) Main Uncoate Grae (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Suitabe LMT too ,1 8,0 4,5 5,3 0, ,1 9,0 4,5 5,3 0,3 SMG ,1 10,0 4,5 5,3 0, ,3 9,52 4,4 3,97 0,5 14I 1,00 ISO 14,3 11,1 4,5 3,3 14I 1, ISO 14,3 11,1 4,5 3,3 ETN X I 2,00 ISO 14,3 11,1 4,5 3,3 19I 1,00 ISO 19,05 11,1 4,5 3,97 19I 1, ISO 19,05 11,1 4,5 3,97 ETN X I 2,00 ISO 19,05 11,1 4,5 3,97 25I 1,00 ISO 25,4 14,3 5,5 5,0 25I 1, ISO 25,4 14,3 5,5 5,0 25I 2,00 ISO 25,4 14,3 5,5 5,0 25I 3,00 ISO 25,4 14,3 5,5 5,0 25I 4,00 ISO 25E 1, ISO 25E 2,00 ISO 14EI 14W 19EI 11W 25EI 11W 14I 20UN 14I UN 14I 12UN 19I 20UN 19I UN 19I 12UN 25I UN 25E UN 25,4 14,3 5,5 5,0 25,4 14,3 5,5 5,0 25,4 14,3 5,5 5,0 14,3 10,0 4,5 3,3 19,05 11,1 4,5 3,97 25,4 14,3 5,5 5,0 14,3 10,0 4,5 3,3 14,3 10,0 4,5 3,3 14,3 10,0 4,5 3,3 19,05 11,0 4,5 3,97 19,05 11,0 4,5 3,97 19,05 11,0 4,5 3,97 25,4 14,3 5,5 5,0 25,4 14,3 5,5 5,0 ETN X25... ETN X14... ETN X19... ETN X25... ETN X14... ETN X19... ETN X25... Orer exampe: 10 piece 14I 1,00 ISO SBF : Avaiabe from tock : On requet 24

25 Kopya freze kafaar Bütün kopya frezeeme ifemeri için iea freze kafa r. FCT h 2 z Kuan an Uçar ap max FCT R10.042AN RCHT 10T3MO FCT R12.052AN FCT R12.066AN RCHT 5M0 FCT R.066AN FCT R.0AN FCT R.AN RCHT M0 FCT R.125AN Kaiteer Mekanik kma uçar I 1 r Kapama kaiteer (HC) Kapama z Kaiteer (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Kuan Tak m RCHT 10T3M0 10 3,97 4,4 FCTR10... RCHT 5M0 12 5,56 5,2 FCT R12... RCHT M0 6,35 5,8 FCT R Yeek Parça FCT R10... FCT R12... FCT R... : Stoktan teim : Siparif vermeen önce ütfen tok urumunu orunuz Tork T15 T20 S kma momenti (Nm) 6-6,5 Tafanm f ve büyük ka n a ahip uçara mükemme bir rijitik a anmakta r. Bu a özeike yükek iereme e ererine ça fma koay getirir. Derin taaf k r c Ekene, negatif Raya ve ekene oarak negatif (çift negatif) konuman r m f yükek pozitif taaf aç uçar ayeine vibrayonuz bir keme neticeine üzgün yüzey ee eiir. Raya, negatif Frezenin a n k m amaya ve cep frezeemeye uygun taaranm ft r Siparif örne i 1 Aet FCT R12.052AN 10 Aet RCHT 5M0 LC230F (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68) 25

26 Yüzey freze kafaar 45 Karekteritik özeikeri: Yükek pozitif taaf aç uçar çift negatif (raya ve ekene) oarak poziyonan r m ft r. Seiz ça farak mükemme bir keme a ar. Dairee aarak frezeeme e ve ka pç kta kaba frezeeme max. FMT45 h ap z 2 max. Montaj formu 1 Kuan an Uçar FMT45 S09.0AN 4 46,2 FMT45 S09.0AN FMT45 S09.0AN ,2 64,2 SNKT 04ANSN FMT45 S09.063AN ,2 FMT45 S12.0AN- 3 54,2 FMT45 S12.0AN ,2 FMT45 S12.063AN A 77,2 FMT45 S12.0AN- FMT45 S12.0AN FMT45 S12.AN- FMT45 S12.AN FMT45 S12.125AN- FMT45 S12.125AN B 94,2 114,2 139,2 SNKT 5ANSN SNKX 5ANSN SNKQ 5AN SNHX 5ZZ-WB (Siici uç) FMT45 S12.1AN-1 FMT45 S12.1AN ,2 FMT45 S12.AN FMT45 S12.2AN ,2 264,2 FMT45 S19.125AN FMT45 S19.1AN FMT45 S19.AN FMT45 S19.2AN C 77,2 174,2 214,2 264,2 SNET 17ANSN I= çten o utma uyu kana f parça naki aç = 43,5 Büyük uç ka n rijit bir enine keit a ar Ucun prizmatik fekii yan kenarar, ba anma ra na genif bir aana tema a ayarak, ucun emniyeti bir fekie ba anma na oanak verir. Çepeçevre tafanm f, kekin keme kenar pozitif taaf aç uçara, mükemme bir yüzey kaitei. Derin taaf k r c ie büyük pozitif taaf aç Siici uçara (SNHX), iyi bir yüzey kaitei Uç poziyonu Ekene 15 negatif Raya 5 negatif Siparif örne i 26 1 Aet FMT45 S12.0AN- 10 Aet SNKT 5AN LC230F (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68)

27 Mekanik kma uçar 1 b BK525 Ti44 Kapama kaiteer (HC) BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 Kapama z kaiteer (HW) SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Kuan Tak m SNKT 04ANSN 9,52 9,52 4,4 4,76 1,5 FMT45S09... SNKT 5ANSN SNKX 5ANSN 12,7 12,7 12,7 12,7 5,2 5,2 5,56 5,44 2,0 2,0 FMT45S12... SNET 17ANSN 19,05 19,05 6,5 7,94 3,0 FMT45S19... SNKQ 5AN 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 SNHX 5ZZ-WB (Siici uç) 19,05 12,7 5,2 5,56 FMT45S12... Yeek Parça : Stoktan teim : Siparif vermeen önce ütfen tok urumunu orunuz. At k Tork S kma momenti (Nm) FMT45 S T15 FMT45 S FMT45 S12.AN-I FMT45 S12.2AN-I T20 6-6,5 FMT45 S T25 FMT 45 S12 AN-1 FMT 45 S12 2 AN-1 At k ient No: (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68) 27

28 Yüzey freze kafaar 45 -VA Büyük pozitif taaf aç erin taaf k r c Çepeçevre tafanm f, kekin keme kenar ve pozitif taaf aç na ahip uçara mükemme bir yüzey kaitei ee eir. Uç poziyonu Uçar, prizmatik fekieri oay ya frezenin uç yuva na genif bir aana tema a ayarak çok a am bir fekie ba anmakta r. Ekene 10, pozitif Raya 30, negatif Büyük uç ka n e eri ie rijit bir enine keit ee eiir. 28

29 Yüzey freze kafaar 45 -VA Karekteritik özeikeri: Temperenmif çeik ve ka p çeikerinin, emir f metaerin ve öküm mazemeerin ifenmei için taaranm ft r. Yüzey ve pah frezeeme e kaba ve finif ifemer için izayn eimiftir. Seiz ça farak mükemme bir keme a ar. Heezon fekine oufan taaf ie emniyeti bir taaf ak f a ar. FMV45 h 2 ap z Kuan an Uçar 1 FMV45 S12.0AN FMV45 S12.063AN FMV45 S12.0AN FMV45 S12.AN SNHT 5AEEN SNHT 5AEFN-ALC FMV45 S12.125AN FMV45 S12.1AN Kaiteer Mekanik kma uçar 1 b Kapama kaiteer (HC) Kapama z kaiteer (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Kuan Tak m SNHT 5AEEN 12,7 12,7 5,2 5, b 30 SNHT 5AEFN- ALC 12,7 12,7 5,2 5,56 2 FMV45 S Yeek parça : Siparif vermeen önce ütfen tok urumunu orunuz. : Stoktan teim Tork S kma momenti (Nm) FMV45 S T20 6-6,5 Siparif örne i 1 Aet FMV45 S12.0AN 10 Aet SNHT 5ANEN LC230F (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68) 29

30 Yüzey freze kafaar 87 Karekteritik özeikeri: Ka n uçar n kuan m rijit bir enine keit a ar. Seiz ça farak mükemme bir keme a ar. 4 keme kenar na ahip uç kuanma avantaj FMT87 h 2 ap max z 1 Kuan an Uçar FMT87 S12.0AN ,4 FMT87 S12.063AN ,4 SNKT 5ANSN FMT87 S12.0AN ,4 SNKX 5ANSN FMT87 S12.AN 7 101,4 SNKQ 5AN FMT87 S12.125AN ,4 FMT87 S12.1AN 1 9 1,4 Mekanik kma uçar 1 b Kaiteer Kapama kaiteer (HC) Kapama z kaiteer (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Kuan Tak m SNKT 5ANSN 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 FMT87 S12... SNKX 5ANSN 12,7 12,7 5,2 5,44 2,0 SNKQ 5AN 12,7 12,7 5,2 5,56 2,0 FMT87 S12... Yeek Parça : Siparif vermeen önce ütfen tok urumunu orunuz. : Stoktan teim Tork S kma momenti (Nm) FMT87 S T20 6-6,5 Afa aki frezeere ayn uçar kuanma ya tokama maiyeterini üfürücü etkii var r. - FMT45 yüzey freze kafaar - FRT parmak frezeer - ERT kaba parmak frezeer Siparif örne i 30 1 Aet FMT87 S12.063AN 10 Aet SNKX 5ANSN LC230F (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68)

31 Yüzey freze kafaar Büyük taaf erini i e ereri için rombik fekii uçar Bütün kenarar haa tafanm f uçara iyi bir yüzey haaiyeti a an r. Keme kenar köfeineki konvek faz ayeine iyi bir finif yüzey ee eiir. Öze oarak tafanm f taaf k r c ie keme kenar uzunu u boyunca abit pozitif taaf aç ee eiir Pozitif oarak poziyonan r m f uçara tam ve üzgün bir ee eiir. Keme kenar na konvek tafama ayeine yükek pozitif ekene taaf aç na ra men üzgün bir köfe a an r. Uçar üç noktaan tema ettirierek emniyeti ve a am bir fekie ba an r. 31

32 Yüzey freze kafaar Karekteritik özeikeri: Seiz ça farak mükemme bir keme a ar. Çeik ve öküm mazemeerinin ifenmeine iea bir tak m r. f parça na çok iyi bir yüzey ee eiir. FMU h z 2 ap max Kuan an Uçar FMU A12.0AN-I FMU A12.0AN-I FMU A12.063AN-I FMU A12.0AN-I ADKT 12T306SR ADHT 12T306SR ADHT 12T306FR-ALC ADHT 12T306SR-BM ADKT 12T3PESR-BP I... çten o utma uyu beemei Mekanik kma uçar 1 r/b Kaiteer Kapama kaiteer (HC) Kapama z kaiteer (HW) BK525 Ti44 BK5 LC230F LC444W R2414 R611 BK510 Ti33 BK247 SBF(LW225) SB(LW2) HBF HB10S Kuan Tak m ADHT 12T306SR 2,7 9,52 4 3,97 0,6 ADHT 12T306FR-ALC 2,7 9,52 4 3,97 0,6 ADHT 12T306SR-BM 2,7 9,52 4 3,97 0,6 FMU A12... ADKT 12T306SR 2,7 9,52 4 3,97 0,6 ADKT 12T3PESR-BP 2,7 9,52 4 3,97 0,6 Yeek Parça : Stoktan teim : Siparif vermeen önce ütfen tok urumunu orunuz. Tork S kma momenti (Nm) FMU A T15 e ie Siparif örne i 1 Aet FMU A12.0AN-I 10 Aet ADHT 12T306SR SBF (Keme e ereri için bak n z ayfa - 75 Tak m tutucuar için bak n z ayfa 62, 63 ve 68)

Frezeleme çin Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar

Frezeleme çin Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar Frezeeme çin Mekanik S kma Uçar ve Tak mar çinekier Page Böher Freze Tak mar Program 3-4 Tak m Koama Sitemi 5 Gene Bigier 6-9 ISO - Uç Koama itemi 10-11 LMT - Kaite Göterim itemi 12 Mekanik S kma Uçar

Detaylı

Yeni Nesil Frezeler ve Makine Kılavuzları

Yeni Nesil Frezeler ve Makine Kılavuzları Yeni Neil Frezeler ve Makine Kılavuzları SERTÝFÝKA TS EN ISO 9001 : 2008 e göre yönetim itemi TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Þ. iþbu ertifika ile Böhler Sert Maden ve Takým San. ve Tic. A.Þ. Ankara

Detaylı

deny carbide Deny Carbide Kalite Kodlama Sistemi Grade designation system of Deny carbide Çelik Kalitesi DC2015PK Steel grade DC2015PK D C 2 0 1 5

deny carbide Deny Carbide Kalite Kodlama Sistemi Grade designation system of Deny carbide Çelik Kalitesi DC2015PK Steel grade DC2015PK D C 2 0 1 5 Deny Cabie Koama Sitemi Gae eignation ytem of Deny cabie Çeik i Stee gae D C 2 0 1 5 K K = ISO Çeik ve D. Demi i K = ISO Stee an C.Ion Gae 15 = ISO ya göe tokuk eğei 15 = Toughne accoing to ISO 0-4 = Tonaama

Detaylı

AQUA DRILL EX. Yeni Nesil Karbür Matkap Uçları AQUAEX Matkap Ucu Serileri

AQUA DRILL EX. Yeni Nesil Karbür Matkap Uçları AQUAEX Matkap Ucu Serileri AQUA DRI EX Standart Ortaama Mazeme Deik Çapı....... 1.. Yapı Çeiği Karbon Çeiği 1 1 HB Aaşım HRC 1 1) Makinenin rijitiği, iş parçası tutucusuna göre deme koşuarınızı ayarayın. ) Burada yazıan deme koşuarında

Detaylı

SG Matkap Serileri SGESS. Hızlı ilerleme ile yüksek verimlilik. Standart Delme Koşulları

SG Matkap Serileri SGESS. Hızlı ilerleme ile yüksek verimlilik. Standart Delme Koşulları Dc Ds Dc Ds....1.2.........1.2.........1.2.........1....1.2.........1.2.........1.2.........1 1 1 1.2.........1.2....... 1. 1. 1. 1. 1. 1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1...2.........1.2....... 1. 1. 1. 1. 1. 1

Detaylı

* Metal Matkap Uçları * Pleksi Freze Takımları * Gravür Freze Takımları * Mdf Ahşap Freze Takımları

* Metal Matkap Uçları * Pleksi Freze Takımları * Gravür Freze Takımları * Mdf Ahşap Freze Takımları SERT META KESİCİ TAKMAR KATAOĞU * Köpük Strafor Freze Takımları * Ahşap Yüzey Temizleme Freze Takımları * Alüminyum Alucobon Freze Takımları * Alucoban Freze Takımları * Compression Freze Takımları * Metal

Detaylı

Hassasiyet, Sağlamlık ve Balans - Tümü bir arada

Hassasiyet, Sağlamlık ve Balans - Tümü bir arada Super Tite-ock Rumanı Tutucu CT-SA Hassasiyet, Sağamık ve Baans - Tümü bir araa Yüksek hızara çaışmak için öze baansı izayn Saece takımı sıkarak yüksek rijitik ve hassasiyet sağar Patenti "T-Sit" izayn

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

2 - Tafl ma ve Kald rma Elemanlar. 4 - Mekanik Kal p Elemanlar. 5 - Hassas Yüzeyli Malzemeler. 6 - Plastik Kal p Elemanlar

2 - Tafl ma ve Kald rma Elemanlar. 4 - Mekanik Kal p Elemanlar. 5 - Hassas Yüzeyli Malzemeler. 6 - Plastik Kal p Elemanlar 1 ndeks 2 Taf ma ve Kad rma Eemanar K avuz Eemanar Mekanik Ka p Eemanar Hassas Yüzeyi Mazemeer Pastik Ka p Eemanar 7 Yayar Kam Üniteeri 9 Di er Mazemeer Teknik igi GS OILLESS CD KÜTÜPHNES GS OILLESS eb

Detaylı

Talaşlı imalat da yenilikler

Talaşlı imalat da yenilikler New Eylül 2017 Talaşlı imalat da yenilikler Paslanmaz ve yüksek alaşımlı çelik malzemelerin işlenmesi için yeni tür WNT Önasya Kesici Takımlar San. ve Tic. Ltd. Şti. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. Lapis

Detaylı

Ürün Yenilikleri. Maça Sistemli Kalıp Setleri I / 2015. E 5240 Bilyalı kafes. Sıyırıcı kolonlama ürün yelpazesi genişlemesi

Ürün Yenilikleri. Maça Sistemli Kalıp Setleri I / 2015. E 5240 Bilyalı kafes. Sıyırıcı kolonlama ürün yelpazesi genişlemesi Ürün Yeniikeri Maça istemi Kaıp eteri I / 2015 CD kataog 5.8.4.0 Çevrim içi kataog Ürün gruparımızı tekrar genişetmeke, sizerin taep ve önerierinize karşıık vermeye çaışıyoruz. Bir sistem tedarikçisi oarak,

Detaylı

Alüminyum Elmas Uçlar

Alüminyum Elmas Uçlar - Nr. 226-1/2011-TR JD TAKIM MAKINA TIC.LTD.STI. -AL -ALX Alüminyum Elmas Uçlar Nesil Özellikler çeşitli kullanımlar için iki geometri parlak uygulamalar daha az kesim şiddeti dayanıklı kesme kenarı yeni

Detaylı

HSS alanında etkinlik

HSS alanında etkinlik New Haziran 2017 Talaşlı imalat da yenilikler HSS alanında etkinlik Yeni HSS-E-PM UNI matkabı, HSS ile VHM arasındaki boşluğu dolduruyor TOTAL TOOLING=KALITE x SERVIS 2 WNT Önasya Kesici Takımlar San.

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA T E YCVN Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA T E YCVN Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com. www.yakacikvaf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN S T E Te: 016 09 7 50 Fax: 016 77 98 01 info@yakacikvaf.com.tr www.yakacikvaf.com.tr Yakacık Çek vanaar; içinden geçen akışkan ın

Detaylı

FREZELEME TAKIM VE UÇLARI FREZELEME UÇLARI TORNA UÇLARI İÇİNDEKİLER. SBN10 / BNGX10 Ekonomik yüksek ilerleme frezeleme takımları

FREZELEME TAKIM VE UÇLARI FREZELEME UÇLARI TORNA UÇLARI İÇİNDEKİLER. SBN10 / BNGX10 Ekonomik yüksek ilerleme frezeleme takımları Yen ürünler.2 Nové výrobky.1 İÇİNDEKİLER 4 15 FREZELEME TAKIM VE UÇLARI SBN10 / BNGX10 Ekonomk yükek lerleme frezeleme takımları SRC10 / RCMT10 Verml kopya frezeleme takımları 23 FREZELEME UÇLARI M8330

Detaylı

KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500/2000) Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014, http://mmf2.ogu.edu.

KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500/2000) Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014, http://mmf2.ogu.edu. KESME Kirişlere Etriye Heabı (TS 500/2000) 178 Keme çatlakları-deney kirişleri yük Vieo ttp://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Keme çatlakları Baınç ezilmei Dikörtgen kiriş 2 moment çatlakları Menet reakiyonu Menet

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

FREZELEME KATALOĞU Milling

FREZELEME KATALOĞU Milling FREZELEME KATALOĞU Miing www.boher.com.tr Boeherit Karbür Geişimine Öncü Boeherit; 1932 en beri takımar ie kuanıan, meta, ahşap ve patik işemeye yöneik karbür keici uçarın ünya çapınaki üreticierine öncüük

Detaylı

MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN T E Tel: Fax:

MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN T E Tel: Fax: MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN S T E 016 11 Te: 016 09 7 50 Fax: 016 77 98 01 Yakacık Çek Vana Çek Vana Çek vanaar; içinden geçen akışkan ın geriye dönmesini engeemek amac ıya üretien

Detaylı

Diş Çekme Thread Turning

Diş Çekme Thread Turning Çekme Threa Turning Çekme Threa Turning Keici uçar 133 Ineabe inert Yarı iş profii Partia profie A, AG, G, N: 55, 60 133 A, AG, G, N: 55, 60 Tam profi Fu profie ISO-Metrik 135 ISO Metric BSP 137 BSP Amerikan

Detaylı

MANAGEMENT SERVICE PİSLİK TUTUCU YST Tel: Fax:

MANAGEMENT SERVICE PİSLİK TUTUCU YST Tel: Fax: MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD PİSLİK TUTUCU TSE 0-11 Te: 0 09 7 50 Fax: 0 77 9 01 1 T Tipi Pisik Tutucu 15-00 Tip: Fanşı Mazeme Türü Pik Sero Çeik Pasanmaz Öçüer Bas ınç Kademesi ar Bağant ıar S ıcak

Detaylı

ALX A20 Uçlar JD TAKIM MAKINA TIC.LTD.STI. Alüminyum işlemede yenilik TK Safitek kaplamalı. Alüminyum işlemede daha ilerisi yok.

ALX A20 Uçlar JD TAKIM MAKINA TIC.LTD.STI. Alüminyum işlemede yenilik TK Safitek kaplamalı. Alüminyum işlemede daha ilerisi yok. Nr. 304/2012-TR JD TAKIM MAKINA TIC.LTD.STI. ALX A20 Uçlar Alüminyum işlemede lik ALX TK 5310 Safitek kaplamalı A20 Alüminyum işlemede daha ilerisi yok En hafiften en ağır işe kadar kullanabilme imkanı

Detaylı

TEST lk durumda terazi. 6. I. durumda, KÜTLE, A IRLIK VE Efi T KOLLU TERAZ. Denklem 2 yi denklem 1 de yazarsak 2P = (6+P) m = 30 g olur.

TEST lk durumda terazi. 6. I. durumda, KÜTLE, A IRLIK VE Efi T KOLLU TERAZ. Denklem 2 yi denklem 1 de yazarsak 2P = (6+P) m = 30 g olur. ÜTE, A IRI VE Efi T OU TERAZ TEST - 1 1. 2 3 Z Denkem 2 yi denkem 1 de yazarsak 2P = 2.2 + (6+P) P = g I. yarg kesinike do rudur. fieki- I deki terazinin dengesinden, = 2.1 + = + 2 g Buradan, m > m dir.

Detaylı

TORNALAMA Walter ISO tornalama 8 Kanal açma 19 Takım tutucu 25 Sipariş sayfaları 26 Teknik bilgi 96

TORNALAMA Walter ISO tornalama 8 Kanal açma 19 Takım tutucu 25 Sipariş sayfaları 26 Teknik bilgi 96 TORNALAMA Walter ISO tornalama 8 Kanal açma 19 Takım tutucu 25 Sipariş sayfaları 26 Teknik bilgi 96 DELME Walter Titex Karbür matkap 104 Sipariş sayfaları 106 Teknik bilgi 122 Walter Delik genişletme ve

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Your business partner who's without a problem. You desire and it makes.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Your business partner who's without a problem. You desire and it makes. Zamanında ve etkin servis hizmetiye size en yakın noktadayız. A U S T R I A H E L L A S ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İ C. LT D. ŞTİ. Your business partner who's without

Detaylı

Model ve Kalıpçılık Endüstrisi Mould and Die Industry

Model ve Kalıpçılık Endüstrisi Mould and Die Industry LMT Deutschland GmbH Heidenheimer Straße 84 D73447 Oberkochen Tel. +49 (0) 73 64/95 790 Fax +49 (0) 73 64/95 7980 00 Email: lmtd@lmttools.com Internet: www.lmttools.com Hotline: +49 (0) 8005 68 86 65 Belin

Detaylı

Face milling cutters Yüzey frezeler

Face milling cutters Yüzey frezeler Face milling cutters Yüzey frezeler Sipariş kodu Ürün kodu YTL/ad $/pcs /pcs Dc z Master insert A101.40.16.5.1 FM90AD155-D40-16 60,38 44,41 30,63 40 5 ADLT 1503 A101.50.22.5.1 FM90AD155-D50-22 69,00 50,75

Detaylı

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar

2 Karbür Matkaplar 2 3. 2 Karbür Matkaplar Sayfa. 12 HSS-Frezeler. 17 Mengeneler. Teknisyenler için yeni ürünler. HSS Matkaplar. Takma Uçlu Matkaplar 1 HSS Matkaplar Teknisyenler için yeni ürünler Delme 2 Karbür Matkaplar 2 3 Takma Uçlu Matkaplar 2 Karbür Matkaplar Soğutma Kanallı Karbür Matkaplar, TB 20 ve TB 30 Ürün ilavesi 42-43 4 5 Raybalar ve havşa

Detaylı

TM S R L TM 2 I ISO

TM S R L TM 2 I ISO iş Frezeleme İçin Teknik Bilgiler iş Freze ları Kod Sistemi TM S R L 5 - Tipi Kater Tipi 3 Kater Kesme Yönü 4 Şaft Tipi 5 Şaft Çapı 6 Kesme Kenar Uzunluğu Tipi TM S R L 5 - Kater Kesme Yönü Şaft Çapı 3

Detaylı

GENERAL PRODUCT CATALOGUE

GENERAL PRODUCT CATALOGUE %100 TÜRK MAI GENE ÜRÜN KATAOĞU 2013 GENERA PROUCT CATAOGUE cutting tools Karakoc Tooling & Metal Form Inustry Co. KP Cutting Tools is a registere trae mark of Karakoc Kalıp Metal Form San. Tic. Inc. INEX

Detaylı

Sert Metal Çubuklar (Taşlanmış & Sinter toleranslı) hassas takım üreticileri için

Sert Metal Çubuklar (Taşlanmış & Sinter toleranslı) hassas takım üreticileri için Sert Metal Çubuklar (Taşlanmış & Sinter toleranslı) hassas takım üreticileri için www.bohler.com.tr Hassas ve optimum metalurjik eğerlere sahip kaliteler Boehlerit, en moern üretim tesislerin e en yeni

Detaylı

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler.

2. Her bir bölme uzunlu u d olsun. t 1 TEST - 1 DO RUSAL HAREKET. Atletler 1. kez O noktas nda, 2. kez K noktas nda yan yana gelirler. DO RUSA HAREET TEST - 1 1 X 3 N O P R X Y Y Y X N I II Aeer 1 kez O nokas na, kez nokas na yan yana geirer CEAP A Z Z Araçar n boyar efi ou una göre, X Z > Y Z X X Y Y Z Z ou una göre, X Z > Y CEAP C ESEN

Detaylı

TORNALAMA Walter ISO tornalama 8 Kanal açma 19 Takım tutucu 25 Sipariş sayfaları 26 Teknik bilgi 96

TORNALAMA Walter ISO tornalama 8 Kanal açma 19 Takım tutucu 25 Sipariş sayfaları 26 Teknik bilgi 96 TORNALAMA ISO tornalama 8 Kanal açma 19 Takım tutucu 25 Sipariş sayfaları 26 Teknik bilgi 96 DELME Titex Karbür matkap 104 Sipariş sayfaları 106 Teknik bilgi 122 Delik genişletme ve hassas delik işleme

Detaylı

Cahit Arf Matematik Günleri IV Hilbert Mesafesi

Cahit Arf Matematik Günleri IV Hilbert Mesafesi ahit rf Matematik Güneri IV - 005 Hibert Mesafesi kinci Gün Soruar, 6 Nisan 005 ndrei Ratiu* / ratiu@bigi.edu.tr R Ökid düzeminde ayn do rusu veya ayn Ω çemberi üzerindeki oan dört fark,,, noktas aa m.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

BÖLÜM VI MERDİVEN HESABI

BÖLÜM VI MERDİVEN HESABI BÖLÜM VI MERDİVEN HESABI Merivenler, genel olarak şu şekile ınıflanırılabilir ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNE GÖRE MERDİVENLER; 1 Konol Çalışan Merivenler Plak Sitem Merivenler A Bait kiriş şekline çalışan plak item

Detaylı

SOLİD KARBÜR MATKAPLAR YÜKSEK PERFORMANSLI DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAFALI MATKAPLAR. İkon tanımı. Force X Yeni çok yönlü takım yelpazesi

SOLİD KARBÜR MATKAPLAR YÜKSEK PERFORMANSLI DEĞİŞTİRİLEBİLİR KAFALI MATKAPLAR. İkon tanımı. Force X Yeni çok yönlü takım yelpazesi Yeni ürünler 2017.1 İÇİNDEKİLER SOLİD KARBÜR MATKAPLAR 4 5 5 Force X Yeni çok yönlü takım yelpazesi R6011 Karbür pilot matkap R7131 Karbür kılavuz hazırlık matkabı YÜKSEK PERFORMANSLI DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

Mekanik Kal p Elemanlar

Mekanik Kal p Elemanlar ekanik Ka p Eemanar 1 neks 2 Taf ma ve Ka rma Eemanar 3 K avuz Eemanar 4 ekanik Ka p Eemanar Hassas Yüzeyi azemeer Pastik Ka p Eemanar 7 Yayar Kam Üniteeri 9 Di er azemeer Teknik igi neks Ürün Grubu Ve

Detaylı

1 Currency: EURO Terms: EXW, Bursa, TR - Incoterms 2010 www. klp.com.tr

1 Currency: EURO Terms: EXW, Bursa, TR - Incoterms 2010 www. klp.com.tr 1 Currency: EURO Terms: EXW, Bursa, TR - Incoterms 2010 www.klp.com.tr 2 www.klp.com.tr Currency: EURO Terms: EXW, Bursa, TR - Incoterms 2010 İÇERİK / INDEX 3 Hakkımızda / About Use 4-5 Tarihçe / History

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Senkron diş açma takım tutucuları MAS-BT JIS B 6339 AB035-J

Senkron diş açma takım tutucuları MAS-BT JIS B 6339 AB035-J Dönen takım tutucular Senkron diş açma takım tutucuları MAS-BT JIS B 6339 AB035-J Eksenel ve radyal yönde entegre minimum dengeleme ISO 7388-2 Takım JIS B 6339 d 12 d 11 d 13 l 4 Ürün tanımı d 1 d 11 d

Detaylı

TORNA UÇLARI TURNING INSERTS

TORNA UÇLARI TURNING INSERTS TORNA UÇARI TURNING INSERTS 37 W N M G 1 2 3 4 1 Biçim - Form 2 Açı - Angle A B C D E A B C D 85 82 80 55 75 3 5 7 15 H K M O E F G N 120 55 90 86 135 P R S T V W 20 25 30 0 P 11 108 360 90 60 35 80 ISO

Detaylı

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar Tonaama için Mekanik S kma Uça ve Tak ma çindekie Saya Tak m üetim pogam 3 5 Gene bigie 6 13 Taa k c geometiei 14 19 Mekanik s kma uça için ISO kodama sistemi 20 21 Mekanik s kma uça 22 50 Tona tak ma

Detaylı

Diş Çekme ile İlgili Teknik Bilgiler

Diş Çekme ile İlgili Teknik Bilgiler iş Çekme ile İlgili Teknik Bilgiler Özel özelikleri ış çap diş çekme Konik yada silindir şeklindeki dış çap yüzeylerde diş çekme ış çap diş çekme Vida Anma Çapı iş formundaki en büyük çapı Çapı işin derinliği

Detaylı

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri

Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Güçlendirilmifl Çelik Yap ve Sanayi Profilleri Ocak 201 0212 9 oruan annemann Dan flma att E-pota: bmb@boruan.com www.boruanmannemann.com çindekiler Girifl... oruan-pro nun Ütünlükleri... oy Üretilebilirli

Detaylı

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar Tonaama için Mekanik S kma Uça ve Tak ma çindekie Saya Tak m üetim pogam 3 5 Gene bigie 6 10 Taa k c geometiei 11 15 Mekanik s kma uça için ISO kodama sistemi 16 17 Mekanik s kma uça 18 46 Tona tak ma

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı

Kavramlar ve açılar. temel bilgiler. Yan kesme ağzı. ana kesme ağzı. = helis açısı. merkez boşluk açısı Yan kesme kenarı temel bilgiler Kavramlar ve açılar Yan kesme ağzı ana kesme ağzı α P = ana kesme kenarı boşluk açısı β H = ana kesme kenarı kama açısı γ P = ana kesme kenarı talaş açısı α O = yan kesme kenarı boşluk açısı

Detaylı

KORLOY KESİCİ TAKIMLAR

KORLOY KESİCİ TAKIMLAR KORLOY KESİCİ TAKIMLAR 2014 KORLOY KESİCİ TAKIMLAR Içindekiler 2 3 4 5 6 8 9 10 KORLOY Kalite Seçimi CVD Kaplamalı Kaliteler PVD Kaplamalı Kaliteler Sermet Kaliteler Kaplamasız Karbür Kaliteler cbn Kaliteler

Detaylı

Sessizli in konforunu yaflay n

Sessizli in konforunu yaflay n Is tma Bizim fimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Ecostream Atmosferik Brüörü Esnek Döküm Kazanar [ Buderus ] Is san Buderus Ecostream Atmosferik Brüörü Esnek Döküm Kazanar * Çok sessiz

Detaylı

KLP Cutting Tools is a registered trade mark of KARAKOÇ Kalıp Metal Form San. Tic. Inc.

KLP Cutting Tools is a registered trade mark of KARAKOÇ Kalıp Metal Form San. Tic. Inc. 1 2 KLP Cutting Tools is a registered trade mark of KARAKOÇ Kalıp Metal Form San. Tic. Inc. İÇERİK / INDEX 3 Hakkımızda / About Use 4-5 Tarihçe / History 6-7 Freze Bölümü / Milling Inserts Iso Kodları

Detaylı

=30 =8 DIN 1835B. Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc)

=30 =8 DIN 1835B. Semantasyon nitrürasyon çelikleri (Sertlik:27,1 Hrc) PARMAK FREZELER ÇİN ÇEK CUMHURİYETİ N =30 =8 KISA PARMAK FREZE DIN 844 ZPS120518 C210 C210 D d Co8 TİN l k10 L h6 Z 2 7 51 6 4 09274 09314 09354 2,5 8 52 6 4 09275 09315 09355 3 8 52 6 4 09276 09316 09356

Detaylı

CUTTING TOOLS HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE

CUTTING TOOLS HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE CUTTING TOOLS 2014 HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE Karakoc Tooling & Metal Form Industry Co. KLP Cutting Tools is a regıstered trade mark of KARAKOÇ alıp Metal Form San. Tic.

Detaylı

Kaynaklı Kesici. Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Genel Kesici Madencilik & Döner Kaynaklı Takımlar

Kaynaklı Kesici. Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Genel Kesici Madencilik & Döner Kaynaklı Takımlar Kaynaklı Kesici Takımlar Kaynaklı Kesici İ Ç E R İ K için Teknik Bilgiler 0 0 KOROY Ultraİnce Kalite : FSerisi Korozyon & Manyetizma Önleyici Kalite : INSerisi Takımlar Genel Kesici Madencilik & Döner

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

CUTTING TOOLS HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE

CUTTING TOOLS HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE CUTTING TOOLS 2014 HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE Karakoc Tooling & Metal Form Industry Co. KLP Cutting Tools is a regıstered trade mark of KARAKOÇ alıp Metal Form San. Tic.

Detaylı

Rampalama. Delme. 45 kadar dik dalma. Çok iyi talaş kaldırma. 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği. Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok

Rampalama. Delme. 45 kadar dik dalma. Çok iyi talaş kaldırma. 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği. Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok Rampalama Çok iyi talaş kaldırma 45 kadar dik dalma 2xD ye kadar çok iyi delme yeteneği Delme Ayrı bir kesici takıma ihtiyac yok Raybalar için ideal ön-delme işlemi Şaft DIN 6535 HA/HB Karbür DIN 6527

Detaylı

Kaynaklı Kesici Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Döner Kaynaklı Takımlar. Madencilik & İnşaat Takımları

Kaynaklı Kesici Takımlar. Kesici Takımlar İ Ç E R İ K. Kaynaklı Takımlar için Teknik Bilgiler. Döner Kaynaklı Takımlar. Madencilik & İnşaat Takımları Kaynaklı Kesici Takımlar Kaynaklı Kesici Takımlar İ Ç E R İ K için Teknik Bilgiler 0 0 KOROY Ultraİnce Kalite : FSerisi Korozyon & Manyetizma Önleyici Kalite : INSerisi Genel Kesici Takımlar 0 0 0 0 0

Detaylı

CUTTING TOOLS HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE

CUTTING TOOLS HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE CUTTING TOOLS 2014 HAZİRAN / JUNE GENEL ÜRÜN KATALOGU GENERAL PRODUCT CATALOGUE Karakoc Tooling & Metal Form Industry Co. KLP Cutting Tools is a regıstered trade mark of KARAKOÇ alıp Metal Form San. Tic.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

MANAGEMENT SERVICE METAL KÖRÜKLÜ GLOBE VANA YBS T E

MANAGEMENT SERVICE METAL KÖRÜKLÜ GLOBE VANA YBS T E MANAGEMENT SERVICE 00 W 0 / TRD 00 METAL KÖRÜKLÜ GLOBE VANA YBS S T E Meta Körükü Gobe Vana Yakacık Meta Körükü Gobe Vana Standart gobe vanaar ın meta körük vas ıtas ıie güçendirimesiye dış s ızd ırmaz

Detaylı

TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu

TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu 1/5 DIN 34O HSS/RN 118 Taşlanmış Matkap ucu TS ISO 494,HSS yüksek hız çeliği,n, uç açısı 118,Çap toleransı h8,sağ kesme yönlü,silindirik saplı taşlanmış uzun matkap ucu -Taşlanmış profili ve daha iyi talaş

Detaylı

Karbür Matkaplar. Delme. WTX- UNI / VA Yüksek performanslı karbür matkap- Ürün çeşitindeki artış. Diş

Karbür Matkaplar. Delme. WTX- UNI / VA Yüksek performanslı karbür matkap- Ürün çeşitindeki artış. Diş Delme Karbür Matkaplar Sayfa WTX- / Yüksek performanslı karbür matkap- Ürün çeşitindeki artış Paslanmaz çelik 7-14 + 18-25 7-14 + 18-25 Diş Ovalama kılavuzları için optimum delik çapları. 3xD ve 5xD boylarda,

Detaylı

Solid Karbür Frezeler Solid Carbide Milling Cutters

Solid Karbür Frezeler Solid Carbide Milling Cutters Solid Karbür Freeler Solid Carbide Milling Cutters Tan mlar Description Finifl Dü Parmak Free (S) Sertlefltirilmifl çelikler için 50 helis aç l merkei iflleme Finishing End Mills Center cutting with large

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

Karbür Kesici Takım - Solid Carbide Cutting Tools

Karbür Kesici Takım - Solid Carbide Cutting Tools Karbür Kesici Takım - Solid Carbide Cutting Tools Powered By Motif Kesici Takımlar Sanayi ve Ticaret imited Şirketi MOTİF BIÇAK ünvanıyla 9 yılında İstanbul da kurulmuştur. Firmamızın ilk faaliyet alanı

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE KÜRESEL VANA YHİ YHSİ T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE KÜRESEL VANA YHİ YHSİ T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com. www.yakacikvaf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD 00 KÜRESEL VANA YHİ -YHMİ - YHSVİ YHSİ S T E Te: 06 09 7 50 Fax: 06 77 98 0 info@yakacikvaf.com.tr www.yakacikvaf.com.tr Yakacık Kürese Vanaar Yakac

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Router da kaliteye uzanan çözümler.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Router da kaliteye uzanan çözümler. Zamanında ve etkin servis hizmetiye size en yakın noktadayız. A U S T R I A H E L L A S ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. Sokak No:

Detaylı

vida DİŞİ TAMİRİ vida DİŞİ TAMİRİ

vida DİŞİ TAMİRİ vida DİŞİ TAMİRİ v İ da d İ ş İ tam İ r İ Vida dişi tamir yayları, diş anma çapını korumak şartı ile bozulmuş vida dişlerini tamir etmek veya güçlendirmek için diş yuvasına yerleştirilir (vida dişi zırhlama). Bu işlem

Detaylı

TORNALAMA Walter ISO tornalama 8 Kanal açma 19 Takım tutucu 25 Sipariş sayfaları 26 Teknik bilgi 96

TORNALAMA Walter ISO tornalama 8 Kanal açma 19 Takım tutucu 25 Sipariş sayfaları 26 Teknik bilgi 96 TORNALAMA Walter ISO tornalama 8 Kanal açma 19 Takım tutucu 25 Sipariş sayfaları 26 Teknik bilgi 96 DELME Walter Titex Karbür matkap 104 Sipariş sayfaları 106 Teknik bilgi 122 Walter Delik genişletme ve

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Router da kaliteye uzanan çözümler.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Router da kaliteye uzanan çözümler. Zamanında ve etkin servis hizmetiye size en yakın noktadayız. A U S T R I A H E L L A S ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. Sokak No:

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

KLP Cutting Tools is a registered trade mark of KARAKOÇ Kalıp Metal Form San. Tic. Inc.

KLP Cutting Tools is a registered trade mark of KARAKOÇ Kalıp Metal Form San. Tic. Inc. 1 2 KLP Cutting Tools is a registered trade mark of KARAKOÇ Kalıp Metal Form San. Tic. Inc. İÇERİK / INDEX 3 Hakkımızda / About Use 4-5 Tarihçe / History 6-7 Freze Bölümü / Milling Inserts Iso Kodları

Detaylı

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4

Mukavemet Hesabı . 4. d 4. C) Vidanın zorlanması. A) Öngerilmesiz cıvatalar. B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar. d 4 ç A) Öngerilmeiz cıvatalar iş. d ç.d ön Boyutlandırma için ç Statik zorlanmada To. d i) Sıkma ıraında ; M 3.d ; B 6 c b ön : ç. d Mukavemet Heabı B) Öngerilme ile bağlanan cıvatalar a) Dış kuvvet ekenel

Detaylı

" En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..! " Ürünlerimiz

 En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..!  Ürünlerimiz " En son teknoloji ürünlerimiz ile müşterilerimize yenilikçi çözümler sunuyoruz..! " Ürünlerimiz Hakkımızda Firmamız 2013 yılı Haziran ayında Mehmet Yeşil Greentech Kesici Takımlar Şahıs firması olarak

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Min. Kesme Çapı. R: Sağ L: Sol Ø25 ØD(Ø5 ~Ø20) vc (m/dak) 100~ ~ ~ ~ ~ ~0.30. Dairesel Enterpolasyon Pahlama

Min. Kesme Çapı. R: Sağ L: Sol Ø25 ØD(Ø5 ~Ø20) vc (m/dak) 100~ ~ ~ ~ ~ ~0.30. Dairesel Enterpolasyon Pahlama Pah Takımları İçin Teknik Bilgiler Pah için bütün uygulamalar Pah Takımı Pah için bütün uygulamalar Pah Açıları 5, 0, 5, 0 çeşitli müşteriler için farklı açılar. Uzun kesme kenarı sayesinde daha geniş

Detaylı

VAFER TİP KELEBEK VANA Z 011-A

VAFER TİP KELEBEK VANA Z 011-A VAFER TİP EEBE VANA Z 0-A EN 'e uygun geniş kullanım alanlı Vafer Tipi elebek vana. Çeşitli endüstriyel tesislere uygun malzeme seçenekleri mevcuttur. TENİ VERİER Anma Ç çapı : - Flanş aralığı : EN Serisi

Detaylı

Yüksek hassasiyetli taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle üstün bağlama hassasiyeti

Yüksek hassasiyetli taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle üstün bağlama hassasiyeti için teknik bilgi Yüksek hassasiyetli taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle üstün bağlama hassasiyeti Yüksek hassasiyette bağlama sistemi - Yüksek hassasiyetde taşlama ve kendinden merkezleme sistemiyle

Detaylı

Karbür Frezeler. Delme. Monster Mill SCR. Diş. Monster Mill program ilavesi ICR. Tornalama. Frezeleme. Tutucu sistemler.

Karbür Frezeler. Delme. Monster Mill SCR. Diş. Monster Mill program ilavesi ICR. Tornalama. Frezeleme. Tutucu sistemler. Delme Karbür Frezeler Monster Mill SCR - - - - Çelik, dökme demir ve 70 HRC ye kadar sert malzemelerin işlenmesinde TI 1200 kaplamanın ömrü çok uzundur Yüksek fz değerlerinde dahi proses güvenliği Mükemmel

Detaylı

Sandvik Coromant'tan kesici takımlar. Döner takımlar FREZELEME DELİK DELME DELİK İŞLEME TAKIM TUTUCU SİSTEMLERİ

Sandvik Coromant'tan kesici takımlar. Döner takımlar FREZELEME DELİK DELME DELİK İŞLEME TAKIM TUTUCU SİSTEMLERİ Sandvik Coromant'tan kesici takımlar Döner takımlar RZLM DLİK DLM DLİK İŞLM TAKIM TUTUCU SİSTMLRİ 2012 103DLİK İŞLM Delik işleme takımının seçimi Delik işleme takımının seçimi 1 İşleme tipini tanımlayın

Detaylı

Parmak. Parmak Frezeler için teknik bilgi Yekpare Parmak Frezeler F02 F04 F07 F10 F12 F17 F35 F36 F37 F46 F50 F52

Parmak. Parmak Frezeler için teknik bilgi Yekpare Parmak Frezeler F02 F04 F07 F10 F12 F17 F35 F36 F37 F46 F50 F52 Parmak rezeler Korloy parmak frezeler verimliliğinizi arttırmak için en yeni teknoloji ile en iyi kalitede üretilmiştir. Parmak Parmak rezeler için teknik bilgi Yekpare Parmak rezeler i Ç E R i K 0 0 Parmak

Detaylı

Uç kalitesi. Basınca dayanıklı. Eğilmeye dayanıklı. Isıya dayanıklı. Sürtüne aşınmasına dayanıklı. Kimyasal reaksiyonlara dayanıklı.

Uç kalitesi. Basınca dayanıklı. Eğilmeye dayanıklı. Isıya dayanıklı. Sürtüne aşınmasına dayanıklı. Kimyasal reaksiyonlara dayanıklı. Uç kalitesi Uç kalitesi Basınca dayanıklı. Eğilmeye dayanıklı. Isıya dayanıklı. Sürtüne aşınmasına dayanıklı. Kimyasal reaksiyonlara dayanıklı. Uç kalitesi Kaplamasız karbür Kaplamalı karbür Kaplamasız

Detaylı

Solid Karbür Düz Parmak Frezeler Solid Carbide End Mills d 2 Tip Standart Helis Açýsý Shaft Tipi Aðýz Sayýsý Kalite Kaplama Sipariþ Kodu Ordering Code

Solid Karbür Düz Parmak Frezeler Solid Carbide End Mills d 2 Tip Standart Helis Açýsý Shaft Tipi Aðýz Sayýsý Kalite Kaplama Sipariþ Kodu Ordering Code Solid Karbür Frezeler Solid Karbür Düz Parmak Frezeler Solid Carbide End Mills d 2 Tip Standart Helis Açýsý Shaft Tipi Aðýz Sayýsý Kalite Kaplama Sipariþ Kodu Ordering Code BKDF0090 BKDF0000 BKDF0000 BKDF0070

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

B Vida dişi açma. Diş frezeleme. Vida dişi açma. HSS-E (-PM) kılavuz Kod anahtarı 132. M Metrik vida dişi 133 UNC 139. Diş frezesi Kod anahtarı 143

B Vida dişi açma. Diş frezeleme. Vida dişi açma. HSS-E (-PM) kılavuz Kod anahtarı 132. M Metrik vida dişi 133 UNC 139. Diş frezesi Kod anahtarı 143 B Vida dişi açma Vida dişi açma Sayfa HSS-E (-M) kılavuz Kod anahtarı 132 M Metrik vida dişi 133 UC 139 B Diş frezeleme Diş frezesi Kod anahtarı 143 Değiştirilebilir kesici uçlu diş frezesi 144 Teknik

Detaylı

Boru iflleme uç ve tak mlar Tube processing

Boru iflleme uç ve tak mlar Tube processing Boru iflleme uç ve tak mlar Tube proceing 2 Çelik boru endütriinde uzman The pecialit for teel indutry tooling Böhler Sert Maden ve Tak m Sanayi ve Ticaret A.fi. günümüz imalat anayiinin önemli ara mamullerinden

Detaylı

Pozitif kesme işlemine sahip çift taraflı, çok kenarlı konsept

Pozitif kesme işlemine sahip çift taraflı, çok kenarlı konsept CoroMill 745 Pozitif kesme işlemine sahip çift taraflı, çok kenarlı konsept Benzersiz CoroMill 745 kesicisinin sırrı, patentli kesici uç konumlandırma sistemidir. Kesici ucu yana doğru yatırdığınızda,

Detaylı

Siz belirtin, biz tedarik edelim!

Siz belirtin, biz tedarik edelim! New Eylül 2016 Talaşlı imalat da yenilikler Siz belirtin, biz tedarik edelim! WNT de Karbür kademeli matkap sizin belirleyeceğiniz kademelerde tüm boyutlarıyla maksimum esneklik avantajı sağlar TOTAL TOOLING=KALITE

Detaylı

Telefonla aradığında da yetkin hizmet Know-how u olan uygulama teknisyenleri 09:00 19:00

Telefonla aradığında da yetkin hizmet Know-how u olan uygulama teknisyenleri 09:00 19:00 KAMPANYA BITIŞ TARIHI: 3.05.208 Sipariş verme saatiniz: 8:30. Aynı gün işlemi tamamlayıp çıkışı sağlayalım Avrupa nın talaşlı imalat alanında en modern lojistik merkezi; sizin için anlamı saat 9:00 a kadar

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

1.9 TANECİKLİ AKIŞKAN VANASI Z 011-GMX Z 011-GMX

1.9 TANECİKLİ AKIŞKAN VANASI Z 011-GMX Z 011-GMX TANECİİ AIŞAN VANASI Z 011-GMX TENİ VERİER Anma çapı : - 00 Flanş aralığı : EN Seri (DIN T 1) ISO 7 Seri API 09 Tablo 1 BS 1 Seri NF E 9-0.1 Flanş uyumu : DIN 1 PN ANSI B., las Flanş yüzey dizaynı : DIN,

Detaylı

Başlangıç takım kitleri. Yeni tezgahlar için

Başlangıç takım kitleri. Yeni tezgahlar için Başlangıç takım kitleri Yeni tezgahlar için Tezgahınızı takımlarla donatın! Yeni bir tezgah büyük bir yatırımdır, bu nedenle yatırımın her zaman kendini kısa sürede karşılaması istenir. Yeni tezgahınız

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450...

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450... STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw400 18...48 Mss Sp 75 Nw450...Nw1200 FLANŞLAR ½...24 Asme B 16.5 Nw15...Nw600 26...60 Mss Sp 44 Nw650...Nw1500

Detaylı