GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI"

Transkript

1 GOLD LP için MONTAJ TALİMATLARI Dokümanın orijinal dili İsveççedir. Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr. 1

2 1. MONTAJ 1.4 Klima Santralinin Monte Edilmesi 1.1 Genel İlgili tüm personel ünite üzerinde çalışmaya başlamadan önce talimatları okumalıdır. Bu talimatlara uyulmadýđý takdirde, satýn alan veya montajý yapan tarafýndan yanlýţ kullaným sebebiyle ünite veya bileşenlerine verilen hasarlar garanti konusu olarak kabul edilmez. Ürün tanýmlama plakasý elektrikli ekipman kutusunun üzerinde bulunmaktadýr. Swegon la temasa geçtiđinizde, ürün tanýmlama plakasý üzerindeki özelliklere bakýn. Klima santrali ambalajlý olarak tahta palet üzerinde sunulur. Ünite ile birlikte sipariş edilen aksesuarlar monte edilmemiş olarak temin edilir. Montaj tamamlanana kadar klima santralinin koruyucu plastik folyosunu çýkartmayýn. 1.2 Tesis Ýçerisinde Taţýma Taţýma paletini üniteden çýkartmadan önce, üniteyi yerleţtirileceđi yere taţýmak için forklift veya transpalet kullanýlmasý gerekip gerekmediđini belirlemeniz gereklidir. NOT! Klima santrali ile yapacađýnýz iţlemlerde kontrol panellerinin kaydýrma raylarýna zarar vermemeye dikkat edin. Ýpucu! Üniteyle yapılacak işlemlerin kolaylaşması için ara parçalar (tahta saplamalar) sunulmuştur. Klima santralini ara parçalarýn üzerine yerleţtirmeden önce bu parçalarýn bir kilide veya kulba deđil, tamamen ünite panelinin düz bir bölümüne denk gelmesine dikkat edin, aksi takdirde söz konusu parça zarar görecektir. 1.3 Oda Üniteleri ile Birlikte Paketlenmiş Parçalar El tipi mikro terminal, besleme havasý sensörü, montaj konsollarý ve doküman cebi gibi bileţenler klima santrali ile birlikte sađlanýr El Tipi Mikro Terminal El tipi mikro terminal 3 m uzunlukta kabloya ve hızlı bağlantı konektörüne sahiptir. Kontrol ünitesine giden elektrik bağlantıları ile ilgili detaylar için bkz. Bölüm 1.9 ve 3. El tipi mikro terminal için tutucu, klima santrali ile birlikte sağlanır. Tutucu, klima santralinin dýţ kýsmýna veya uygun baţka bir yere takýlabilir Besleme Havasý Sensörü Sensör 7 m uzunlukta kabloya ve hızlı bağlantı konektörüne sahiptir. Montaj için, bkz. Bölüm Montaj Braketleri Montaj konsollarýný (4 konsol) klima santralinde önceden açýlmýţ vida deliklerine sabitleyin. Bkz. Bölüm 1.4.1, veya Doküman Cebi Doküman cebini klima santralinin dýţ kýsmýna veya uygun baţka bir yere takýn. Klima santrali düz ve sađlam ţekilde destekleyecek yüzey üzerinde yatay olarak monte edilmelidir ve bu yüzey ünitenin ađýrlýđýný destekleyecek yapýda olmalýdýr. Kontrol panelleri, sahip oldukları kaydırma rayları sayesinde sürgülü kapı gibi açılabilir. Bunu istemiyorsanýz kaydýrma raylarýný çýkartabilirsiniz. Bu durum, klima santralinin bir duvara dođru veya yatay olarak monte edilmesi durumunda söz konusu olabilir. NOT! Ünite bir tavana monte edilmişse, kaydırma raylarını çıkarmayın. Raylarý çýkardýđýnýz takdirde kontrol paneli açýldýđýnda aţađý düţecektir. Klima santralini monte ederken, boru tesisatýný ve elektrik kablolarýný bađlarken, kontrol panellerinin serbestçe ve dahili fonksiyonel bölümler çekilmeden açýlabilmesi için yeterli alan býrakýldýđýndan emin olun. Gereken servis alaný Kontrol tarafında, kontrol panellerinin önünde veya filtreleri değiştirmek için uzun kenarlardaki ekstra kontrol panellerinde 500 mm açık alan olmalıdır. Elektrikli ekipman kutusunun açýlabilmesi için en az 200 mm açýk alan býrakýlmalýdýr. Bkz. ayrıca Bölüm Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr.

3 1.4.1 Ünitenin Tavana Monte Edilmesi Ünite, tavan konstrüksiyonuna bağlı olarak iki farklı şekilde emniyete alınabilir. Bunlardan biri, ünitenin her sabitleme noktasýna bir adet gelecek ţekilde 4 adet rot ile sabitlenmesidir. Ancak, kullanılacak sabitleyicilerin tipi, yapı elemanının özelliklerine göre belirlenecektir (Swegon tarafından sağlanmaz). NOT! Swegon, destek yapý elemanýna düzgün sabitlenmeyen ünitelerde hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Titreţim önleyici mat, klima santrali ile tavan arasýna yerleţtirilebilir. İpucu! Boşluk sınırlaması nedeniyle bir TBSB dikdörtgen damperin veya bir TBRB uç bağlantı adaptörünün takılması gerekiyorsa, bu işlem klima santrali nihai konumuna monte edilmeden önce yapılmalıdır. NOT! Klima santrali ile yapacađýnýz iţlemlerde kontrol panellerinin kaydýrma raylarýna zarar vermemeye dikkat edin. Ýpucu! Üniteyle yapılacak işlemlerin kolaylaşması için ara parçalar (tahta saplamalar) sunulmuştur. Klima santralini ara parçalarýn üzerine yerleţtirmeden önce bu parçalarýn bir kilide veya kulba deđil, tamamen ünite panelinin düz bir bölümüne denk gelmesine dikkat edin, aksi takdirde söz konusu parça zarar görecektir. Montaj konsollarýný (4 konsol) klima santralinde önceden açýlmýţ vida deliklerine sabitleyin (24±2 Nm). Klima santralini yerine kaldýrmak için bir forklift, kaldýrma platformu veya benzeri bir düzenek kullanýn. Üniteyi kullaným yerine sabitlerken özellikle dikkatli olun Ünitenin Duvara Monte Edilmesi Klima santralinin tasarımı, ünitenin bir destek standı üzerine monte edilmesini gerektirmektedir. Aksi takdirde, kontrol panellerinin kaydırma rayları zarar görecektir. Destek standı aksesuar olarak sunulmaktadır. Bu konudaki özel talimatlara bakýn. Ünite duvara monte edilmiţse, elektrikli ekipman kutusu daima yukarý dođru durmalýdýr. Titreţim önleyici mat, klima santrali ile duvarýn arasýnda yerleţtirilebilir. İpucu! Boşluk sınırlaması nedeniyle bir TBSB dikdörtgen damperin veya bir TBRB uç bağlantı adaptörünün takılması gerekiyorsa, bu işlem klima santrali nihai konumuna monte edilmeden önce yapılmalıdır. NOT! Klima santrali ile yapacađýnýz iţlemlerde kontrol panellerinin kaydýrma raylarýna zarar vermemeye dikkat edin. Ýpucu! Üniteyle yapılacak işlemlerin kolaylaşması için ara parçalar (tahta saplamalar) sunulmuştur. Klima santralini ara parçalarýn üzerine yerleţtirmeden önce bu parçalarýn bir kilide veya kulba deđil, tamamen ünite panelinin düz bir bölümüne denk gelmesine dikkat edin, aksi takdirde söz konusu parça zarar görecektir. Klima santralini yerine kaldýrmak için bir forklift, kaldýrma platformu veya benzeri bir düzenek kullanýn. 2 montaj konsolunu vidalarla klima santralinin üst tarafýndaki önceden açýlmýţ deliklere takýn (24±2 Nm). Klima santralinin devrilmesini önlemek için montaj konsollarýný vidalarla duvara sabitleyin. Kullanýlacak sabitleyicilerin tipi, destek duvarýnýn özelliklerine göre belirlenecektir (Swegon tarafýndan sađlanmaz). Titreţim önleyici mat, klima santrali ile asma tavan arasýna yerleţtirilebilir. Montaj konsollarý, 4 adet Titreţim önleyici mat, klima santrali ile duvar arasýna yerleţtirilmelidir. Elektrikli ekipman kutusu, daima üst tarafý yukarýda olacak ţekilde yerleţtirilmelidir Sabitleyiciler, 2 adet Montaj sabitleyicileri, 4 adet, örn. rotlar Destek standı, bkz. buna ait talimatlar Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr. 3

4 1.4.3 Montaj, yatay Titreţim önleyici mat, klima santrali ile çerçeve arasýna yerleştirilebilir. İpucu! Boşluk sınırlaması nedeniyle bir TBSB dikdörtgen damperin veya bir TBRB uç bağlantı adaptörünün takılması gerekiyorsa, bu işlem klima santrali nihai konumuna monte edilmeden önce yapılmalıdır. NOT! Klima santrali ile yapacađýnýz iţlemlerde kontrol panellerinin kaydýrma raylarýna zarar vermemeye dikkat edin. Ýpucu! Üniteyle yapılacak işlemlerin kolaylaşması için ara parçalar (tahta saplamalar) sunulmuştur. Klima santralini ara parçalarýn üzerine yerleţtirmeden önce bu parçalarýn bir kilide veya kulba deđil, tamamen ünite panelinin düz bir bölümüne denk gelmesine dikkat edin, aksi takdirde söz konusu parça zarar görecektir. Montaj konsolarýný (4 konsol) klima santralinde önceden açýlmýţ vida deliklerine sabitleyin (24±2 Nm). Klima santralini yerine kaldýrmak için bir forklift, kaldýrma platformu veya benzeri bir düzenek kullanýn. Üniteyi vidalarla çerçeveye sabitleyin. Binanýn yapý elemanlarý kullanýlacak bađlantý ve montaj malzemelerini belirler (Swegon tarafýndan sađlanmaz). 1.5 Hava Akýţ Yönü GOLD LP üniteler fanlarýn, ýsý deđiţtiricileri ve filtrelerin ünite içindeki verilen konumlarý düzenlenmiş şekilde tek tip olarak üretilir. Hava kontrol üniteleri sađ taraf sürümü olarak teslim edilir, ancak kolaylýkla sol taraf sürümüne dönüţtürülebilir. Tüm yapýlmasý gereken kontrol ünitesi üzerindeki DIL anahtarýný hareket ettirmektir, bkz. altta ve Bölüm 3. Sađ taraf sürümü (teslimattaki tasarým) Sol taraf sürümü M Elektrikli ekipman kutusu Elektrikli ekipman kutusu Titreşim önleyici mat, klima santrali ile çerçeve arasýna yerleţtirilmelidir. Montaj konsollarý, 4 adet M Taze (dýţ) Besleme Egzoz (iç ortam) Egzoz (dýţ hava havasý havasý ortama atýlan) havasý Hava kontrol üniteleri sađ taraf sürümü olarak teslim edilmektedir. Ünite monte edildiđi binada kolaylýkla sol taraf sürümüne dönüţtürülebilir. Sol Taraf Sürümüne Dönüştürme, gerekliyse 1. El tipi mikro terminalden klima santralini durdurun. Şalteri kapatın. 2. Fanlarýn dönmesi durana kadar bekleyin. 3. DIL anahtarýna eriţim için elektrik dolabý kapak plakasýný sabitleyen vidalarý çýkartýn. 4. Sol taraf sürümü için 1 numaralý DIL anahtarý ON konumuna getirilmelidir. 5. Elektrik dolabýnýn kapak plakasýný tekrar yerleştirin ve sabitleyin. 6. Ţalteri açýn. 7. Klima santralini çalýţtýrýn. 8. Rotor dönmüyorsa (4 numaralı alarm tetiklenmişse) Yukarıda verilen 1. ve 2. maddeleri uygulayın. Rotora ait tahrik motorunun yakınındaki kontrol panelini açın (bkz. yukarıdaki çizim, tahrik motoru M harfiyle işaretlenmiştir). Tahrik motorunun önündeki koruyucuyu sökün. Rotoru elinizle yukarýdaki resimde sol taraf sürümü için gösterilen ok yönünde çevirin. Bu, rotorun yaklaşık bir çeyrek tur dönmesi için yeterlidir. Kapak plakasını tekrar takın, kontrol panelini kapatın. Yukarıdaki 6. ve 7. maddeleri uygulayın. 4 Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr.

5 1.6 Kanalların klima santraline bağlanması Klima santralinmi TBRB uç bağlantı adaptörü ile (aksesuar) dairesel kanala bağlayın. TBRB uç bağlantı adaptörünü kanala kauçuk halka yerleştirilmiş bir diresek ile bağlayın. Kauçuk halkalara sahip spiral kanal eğimleri ekleme noktası olmadan doğrudan balanabilir. Manşon/dirsek, kör perçinler veya vidalar ile uç bağlantı adaptörüne sabitlenmelidir. Kanallar, yerel düzenlemelere ve özel ticari standartlara uygun şekilde izole edilmelidir. 1.8 Elektrik Bađlantýlarý NOT! Elektrik bađlantýlarý, kalifiye bir elektrikçi tarafýndan yerel elektrik emniyet yönetmeliklerine uygun bir ţekilde gerçekleţtirilmelidir. Güç kaynađýnýn ţebeke elektriđine bađlantýsý ţalter üzerinden yapýlmalýdýr Erişim Bađlantý kapađýný çýkartýn. Kabloyu bađlantý kapađýnýn arkasýndaki kablo yuvasýnýn içinden döţeyin. Kanal Elektrikli ekipman kutusu Kablo yuvasý Şaltersisteme hava ýsýtýcý Uç bağlantı adaptörü Dirsek Manşon Kanal Elektrik bağlantısı GOLD LP 05: 1-faz, 3-kablo, 230 V %-10/+15, 50/60 Hz, 10 AT. L1 N PE 1.7 Besleme Havasý Sensörünün Montajý Besleme havasý sýcaklýk sensörü besleme havasý kanalýna monte edilmelidir. Sensör, fan çýkýţýndan en az 1.5 metre mesafede bir noktaya yerleţtirilmelidir. NOT! Eđer sisteme ýsýtýcý ve/veya hava sođutucu monte edildiyse, sensörün bu bileţenlere mesafesi 1.5 metre olmalýdýr. 1. Sensörün yerleţtirileceđi yeri ölçün ve iţaretleyin. 2. Besleme havasý kanalýnda 11 mm çapýnda bir delik açýn. 3. Deliđin çevresine izolasyon bileţeni uygulayýn ve sensörü 2 adet kendinden çekmeli vida ile sabitleyin. 4. Sensörü klima santralinin kontrol birimindeki hýzlý bađlantý konektörüne bađlayýn, bkz. Bölüm 1.9 ve 3. Uzatma kablosu aksesuar olarak mevcuttur. L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N PE Şalter GOLD LP 08: 3-faz, 5-kablo, 400 V %-10/+15, 50/60 Hz, 10 AT. Şalter L1 L2 L3 N PE Sýzdýrmazlýk bileţeni Ř 11 mm Kendinden çekmeli vida Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr. 5

6 1.9 Harici Kablolarýn Bađlanmasý Kontrol ünitesine eriţim için, elektrik kutusunun kapađýný çýkartýn. Harici kaynaklardan gelen kablolar, bağlantı kapağının arkasındaki kauçuk diyaframın içinden geçirilerek elektrik dolabına alınabilir. NOT! Paralel olarak döţenmiţ harici iletiţim kablolarý, güç kaynađý kablosu ile aralarýnda en az 100 mm mesafe býrakýlarak ünitenin dýţýna yerleştirilmelidir. Elektrikli ekipman kutusu Kauçuk diyafram 2. Boyutlar A 500 C Elektrikli ekipman kutusu F Kulanılabilir servis alanı Kontrol tarafında kontrol panellerinin önünde veya filtreleri değiştirmek için uzun kenarlardaki ekstra kontrol panellerinde 500 mm açık alan sağlanmalıdır. Elektrik ekipman bölmesinin kapağının açılabilmesi için en az 200 mm açık alan sağlanmalıdır. Montaj braketlerinin delikleri arasındaki merkezden merkeze boyut D L Ø 11 E 30 Kaydırma rayları hariç. B J 72 J Güç tüketimi G H 2 H 1 K 150 Ekstra kontrol paneli. 340 I B 2 Kaydırma rayları dahil. Kaydırma rayı GOLD LP A B 1 B 2 C D E F G H 1 H 2 I J K L kg Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr.

7 3. Açýklama Terminal, kontrol ünitesi kablolarýnýn döţenmesi DIL seçim anahtarý Ađ bađlantýsý Sýcaklýk sensörü, besleme havasý ON Haberleşme, el tipi mikro terminal Kontrol, hava ýsýtýcý Dijital girişler, terminaller 5-8, ekstra düşük voltaj tipindedir. Analog giriţler, terminal 37, 66 ků giriţ impedansýna sahiptir. Terminal Çalýţma Düşünceler 1,2 Çýkýţ 1 Fonksiyonu tek tek seçin. Bađýmsýz kontak, maks. 5 A/AC1, 1A/AC3, 250 V AC. 3,4 Çýkýţ 2 Fonksiyonu tek tek seçin. Bađýmsýz kontak, maks. 5 A/AC1, 1A/AC3, 250 V AC. 5,6 Giriş 1 Fonksiyonu tek tek seçin. 7,8 Giriş 2 Fonksiyonu tek tek seçin. 9,10 Kontrol voltajý Kontrol voltajý: 24 V AC, maks. izin verilen yük : 28 VA. 9 (G), 10 (G0). 11,12,13 EIA 485 için bađlantýlar 11 haberleţme bađlantýsý A/RT+, 12 haberleţme bađlantýsý B/RT-, 13 = GND/COM. 14,15,16, 17 Rotor motoru 14 Toprak, 15 Kýrmýzý, 16 Sarý, 17 Siyah. 18,19,20 Dönüş izleme sensörü 18 Kahverengi, 19 Mavi, 20 Siyah. 21,22 Besleme voltajý, I DEĐÝŢ. kontrol 36 V AC, 23,24 Besleme voltajý, kontrol ünitesi 18 V AC, 25,26 Besleme voltajý, çýkýţlar 24 V 24 VAC, giriş 27,28,29 Kullanýlmaz. 30,31,32 Damper çalýţtýrýcý, devridaim damperi 30 (G0) Siyah 24 V AC(-), 31 (G) Kýrmýzý 24 V AC(+), 32 (NO) Beyaz 24 V AC çýkýţ, aktifse. 33 Çýkýţ, sabit güç kaynađý: 12 V DC çýkýţ 12 V DC - GND. Maks. izin verilen yük: 500 ma 34 Temiz Hava Kontrolü için Giriş PWM VOC sensörü 35 Sýfýr ölçüm, GND 36 Çýkýţ, sabit güç kaynađý: 10 V DC çýkýţ 10 V DC - GND Maks. izin verilen yük: 20 ma. 37 Giriţ, 0 10 V DC, hava akýţýnýn talep kontrollü kontrolü için Hava Kalitesi Sensörü DIL seçim anahtarlarý: GOLD LP, sađ taraf sürümü: DIL anahtarý 6, AÇIK pozisyonda olmalýdýr, diđer anahtarlar KAPALI pozisyonda olmalýdýr. GOLD LP, sol taraf sürümü: DIL anahtarlarý 1 ve 6 AÇIK pozisyonda olmalýdýr, diđer anahtarlar KAPALI pozisyonda olmalýdýr. Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr. 7

8 8 Swegon un özellikleri deđiţtirme hakký saklýdýr.