ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, Sosyal Hizmet Lisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No dli Sosyal Hizmet 20 2 raştırma Yöntem ve Teknikleri II 20 6 Felsefe 20 9 Okul Sosyal Hizmeti Psikiyatrik Sosyal Hizmet Sosyal ntropoloji Sosyal Hizmet Tarihi Sosyal Hizmet Yönetimi Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

4 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

5 dli Sosyal Hizmet DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın dli Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi adli sosyal hizme n ilgili olduğu alanlardan biri değildir? ) Şartlı tahliye B) Islah C) Cezaevleri D) dli p E) Kefaret 4. Suçun tanımını kişilerin davranışlarını başka insanların damgalaması ve damgalanan kişinin damgalayan kişi ve topluluklardan uzaklaşması şeklinde yapan kuram aşağıdakilerden hangisidir? ) nomi Kuramı B) lt Kültür Kuramı C) Sosyal Organizasyonluk Kuramı D) Damgalama Kuramı E) Nötrleş rme Kuramı 2. I. Tüm suçları önlemek II. Bazı özel suçları önlemek III. Suçlunun gereğinden fazla güç kullanmamasını sağlamak IV. Suçu mümkün olan en düşük maliyetle kontrol etmek Klasik Yaklaşım a göre yukarıdakilerden hangileri cezanın amaçlarındandır? ) I ve II 5. şağıdakilerden hangisi nomi Kuramı nı açıklayan Merton un bireysel adaptasyon türlerinden biri değildir? ) Şekilcilik B) Yenilikçilik C) Geri çekilme D) İsyan E) Uyumsuzluk B) I, II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 3. Canter ın teorisine göre Jeografik Yöntem le suçlu profili oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Suçun failinin belli bir merkezden dışarıya doğru hareket etmesi esasına dayanır. B) Klinik pra syenlerin klinik tecrübe ve bilgilerine dayanır. C) Deneysel kanıt ve ista s ksel verilere dayanır. D) Kişinin yaş grubu, medeni durumu, sosyoekonomik durumu suçlu profili oluşturmada kullanılır. E) Tecrübe ve sezgi suçlu profili oluşturmada ana yöntemdir. 6. Sosyal hizmet uzmanının, müracaatçıların sosyal işlevselliğini ar rmak için onları kaynaklar ve hizmetlerle bir araya ge rmek şeklinde tanımlanan rolü aşağıdakilerden hangisidir? ) Eği ci / öğre ci rolü B) ra bulucu rolü C) Vaka yöne cisi rolü D) Danışmanlık rolü E) Savunuculuk rolü 2

6 7. Çocuk Koruma Kanunu na göre henüz yaşını bi rmemiş çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) 12 B) 13 C) ile ara buluculuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Geleceğe yönelik ilişkiler geliş rir. B) Kontrol, tarafların elindedir. C) Zaman kazandırır. D) Tüm konular gözden geçirilir ve keşfedilir. E) Süreç karmaşık ve zordur. D) 15 E) Çocuklarla yapılan adli görüşmede yardımcı yöntem kullanılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Oyuncak, resim gibi destekleyici araçlar kullanılır. B) Çocukla görüşmeci arasında yakınlık kurulmasını kolaylaş rır. C) Görüşenin sosyal ve duygusal isteğini ar rır. D) Sözel olamayan yanıtların verilmesini kolaylaş rır. E) Daha kapsamlı bilgilerin ha rlanmasına yardımcı olur. 12. I. Çocukların desteklenmesi II. Ta l sürecine ilişkin düzenlemeler III. Mali konular IV. Bakım konuları Yukarıdakilerden hangileri ebeveynlik sorumlulukları ile ilgili uzlaşma konularındandır? ) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 9. şağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddete karşı verilen hizmetlerden biri değildir? ) Mor Ça Kadın Sığınağı Vak B) Kadınlarla Dayanışma Vak C) ile İçi Şiddetle Mücadele Şubesi D) Kadın ve çocuk kısım amirlikleri E) Hırsızlıkla Mücadele Komisyonu 13. Ölümcül hastalığı olan mahkûmlara yapılması gerekenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) İh yaç duydukları tüm bbi bakım sağlanmalıdır. B) Tıbbi bakıma ek olarak psikolojik destek sağlanmalıdır. C) Tek başlarına cezaevlerinde ölmelerine izin verilmelidir. D) Hasta hakları ve insan hakları konusunda bilinçlendirilmelidirler. E) Cezaevi personeli ölümcül hastalığı olan ya da hasta olan mahkûmlarla ilgili davranışları ve alabilecekleri tedbirler konusunda bilinçlendirilmelidir. 10. şağıdakilerden hangisi çocuğun suça sürüklenmesinin önüne geçebilecek tedbirlerden biri değildir? ) Danışmanlık tedbiri B) Eği m tedbiri C) Bakım tedbiri D) İş bulma tedbiri E) Sağlık tedbiri 3

7 14. Yaşlı mahkûmların durumlarının iyileş rilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Yaşlı mahkûmların aileleri ve arkadaşlarıyla bağlarının kopmamasına çalışılmalıdır. B) Tahliyeden sonraki yaşam koşulları değerlendirilmeli ve uygun bir plan yapılmalıdır. C) Cezaevlerinde bir veya iki görevlinin yaşlı mahkûmların gözlemlenmesinden sorumlu tutulması sağlanmalıdır. D) Yaşlı mahkûmlarla çalışma konusunda cezaevi personeli eği lmelidir. 17. Çocuk hükümlü ve tutuklular aşağıdaki yaş gruplarından hangisine girer? ) yaş grubu B) yaş grubu C) yaş grubu D) yaş grubu E) yaş grubu E) Tüm yaşlı mahkûmlar şartlı salıvermeden yararlandırılmalıdır. 15. şağıdakilerden hangisi dene m planının içerisinde yer almaz? ) Sanık veya hükümlünün geçmişi ve aile ilişkileri ile ilgili bilgiler B) Sanık veya hükümlüyü iyileş rme ve topluma kazandırma için belirlenen risk ve ih yaçlara yönelik müdahale çalışmaları C) Dene m ve kontrole ilişkin hususlar D) Uyulması gereken kurallar ve yükümlülükler E) Dene min ve yükümlülüklerin süresi 18. şağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında bulunan eği m kurulunun görevlerinden biridir? ) İyi hâlin tespi ne esas oluşturacak görüş bildirmek B) 5275 sayılı Kanun'da öngörülen hâllerde disiplin cezalarını kaldırmak C) Kuruma yeni gelen hükümlüyle ilgili gerekli araş rmanın yapılmasını, rapor hazırlanmasını sağlamak ve bu raporları değerlendirmek D) Kurumlarda kalan hükümlüleri gruplandırmak E) Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiş rmek 16. şağıdakilerden hangisi İngiliz Fakirleri Koruma Kanunu nun yap ğı fakir halk sınıflandırmasıdır? ) Çalışanlar - çalışmayanlar B) Çocuklar - ye şkinler - yaşlılar C) Suça eğilimi olanlar - suça eğilimi olmayanlar - mağdurlar D) Hükümlüler - suçsuzlar E) Hak edenler - hak etmeyenler - çocuklar 19. Cinayet mağdurlarına destek grubunun amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) İkincil suç mağdurlarına, düzenli toplan larla duygusal yardım ve destek sunar. B) Suç ve şiddet konularında ilerici çözümleri destekler. C) Suç mağdurlarının hayatlarını yeniden kurmalarına yardım eder. D) Suçu önlemek için araş rmalar yapar. E) Suç mağdurlarına sunulan hizmetleri ve mağdur haklarını destekler. 4

8 20. I. Çocuk bakımı veya muhtaçlık II. Kazanç kaybı ve destek III. Suç mahali temizliği IV. Psikiyatrik bakım ve danışma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri nedeniyle mağdura tazminat verilebilir? ) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 5

9 raştırma Yöntem ve Teknikleri II DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın raştırma Yöntem ve Teknikleri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Nitel araş rma sürecinde işlenecek ve analiz edilecek çok fazla oranda ham bilgi ortaya çıkar. raş rmacı bir yandan görüşmeleri sürdürüp bilgi toplarken diğer yandan kaydeder. ynı zamanda da durumun genel hatlarını görebilmek için iç görüsünü korumaya çalışır. Paragra a nitel araş rma için gereken beceri ve özelliklerden hangisi tanı lmaktadır? ) Kişiler arası ilişki kurabilme B) Gözlem yapabilme C) Özdüşünümsellik 4. zınlık ya da dezavantajlı olan grupların seslerini dinlemek; çocuklar, mahkûmlar, zihinsel özürlüler ve yaşlılar gibi en kırılgan olanları korumak e k ilkelerden hangisine işaret eder? ) Fayda B) dalet C) Gönüllülük D) Özgürlük E) Empa D) Çoklu görevi yerine ge rme E) Esneklik 2. Kültürü ve insanların belirli kültürel ortamlarda sosyal davranış kalıplarını nasıl algıladıklarını ve bu kalıplara nasıl uyum sağladıklarını konu edinen disiplin aşağıdakilerden hangisidir? ) ntropoloji B) Sosyal psikoloji C) Felsefe D) Hümanis k psikoloji E) Sosyoloji 5. nlamı değiş rilmeden ve araş rmacının kendi düşünceleri doğrultusunda seçicilik yapmadan araş rılan konuyu bütün gerçekliğiyle doğru bir şekilde tasvir eden geçerlik türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Yorumlayıcı B) Be msel C) Kuramsal D) Genellenebilir E) Değerlendirmeci 3. şağıdakilerden hangisi nicel araş rmanın özelliklerinden biridir? ) raş rma soruları: Ne?; Neden? şeklindedir. B) Literatür taraması, çalışma sonrasında yapılabilir. C) Örneklem büyüklüğü önem taşır. D) raş rmacı, sürecin bir parçasıdır. E) Kuram geliş rmeye çalışır. 6. Sorun Merkezli Görüşme'nin akış modelinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) Kaydın yapılması B) Görüşmenin yapılması C) Pilot uygulama D) Soru cetvelinin oluşturulması E) Sorunun belirlenmesi 6

10 7. Sorular, etkileşimin doğal akışı içinde sorulur ve görüşülen birey kendisiyle görüşme yapıldığını bile fark etmeyebilir. Önceden belirlenmiş sorular yoktur ve görüşmenin hangi yöne gideceği kesin hatlarıyla önceden kes rilemez. Paragra a hangi görüşme türü açıklanmaktadır? ) Sohbet tarzı B) Destekleyici C) Odak grup D) Yapılandırılmış E) Mesleki 11. I. raş rma örnekleminin büyütülebilmesine olanak verir. II. Geniş ve zengin veri alanı sunmaktadır. III. Deneklerin veya ka lımcıların tepkiselliği sorununa sahip değildir. Yukarıda hangi yöntemin güçlü yönleri verilmiş r? ) Doküman inceleme B) Deney C) Doğrudan gözlem D) Yapılandırılmamış gözlem E) Mülakat 8. şağıdakilerden hangisi telefon görüşmesi sonrasında yapılması gerekenlerden biridir? ) Sonuçların nasıl paylaşılacağı hakkında bilgi verme B) Görüşmelerin zamanlamasını düzenleme C) Ses kayıt tekniklerini belirleme D) Ka lımcılara gizlilik bilgilendirmesi yapma E) Toplanan verinin doğruluğunu kontrol etme 12. Be msel analizin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Bulguların tanımlanması B) Be msel analiz için bir çerçeve oluşturma C) Tema k çerçeveye göre verilerin işlenmesi D) Bulguların yorumlanması E) Sonuç ve öneriler 9. Odak grup görüşmelerinin son aşamasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleş rilir? ) Verilerin düzenlenmesi ve analizi B) Bütün sürecin pilot denemesinin yapılması C) Çalışmanın gerçekleş rilmesi D) macın kullanılacak yöntem açısından gözden geçirilmesi E) Ka lımcıların görüş ve önerilerinin öneminin kısaca açıklanması 13. şağıdakilerden hangisi nitel verilerin analizinde kullanılan yaklaşımlardan biri değildir? ) Korelasyonel analiz B) Marksist analiz C) Feminist analiz D) Postmodern analiz E) Mitsel analiz 10. Gözlem, önceden hazırlık yapılıp yapılmama durumuna göre sınıflandırıldığında aşağıdaki gözlem çeşitlerinden hangisi doğru olur? ) Basit ve sistemli B) Dolaylı ve dolaysız C) Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış D) Ka lımcı ve ka lımsız E) Doğal ve yapay 14. şağıdakilerden hangisi bir araş rma raporunun ön kısmında bulunur? ) Bulgular ve Yorumlar B) Tablolar Listesi C) Sonuç D) Kaynakça E) Giriş 7

11 15. Raporda, verilerin sunuluşu ve sonuçların yazımı arasında man klı bir bağ kurulmalıdır. Baştan sona araş rma yaklaşımı ile tutarlı bir biçimde, man klı bir yapı içinde bölümlerin sunulması ve sonuçların tar şılması önemlidir. Paragra a iyi bir raporda bulunması gereken hangi özellik açıklanmaktadır? ) kla yatkınlık B) Deneyimlere uygunluk C) Önem 18. şağıdakilerden hangisi bilimsel araş rmanın sınama aşamasında yer alan başlıklardan biridir? ) naliz B) İlişkili kavramlar C) Öneriler D) Özet E) Sayıl lar D) Okunurluk E) İnandırıcılık 16. şağıdakilerden hangisi kuram geliş rmeye yarayan bilgisayar yazılımlarından biridir? ) HyperQual B) Idealist C) Etnograph D) SPSS E) NVivo 19. Olayları sebep-sonuç bağı içerisinde tespit edip değerlendirebilmek şeklinde tanımlanan düşünme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) Dedüksiyon B) Endüksiyon C) naloji D) Jene k E) Kombinasyonel 17. şağıdakilerden hangisi nicel araş rmanın özelliklerinden biri değildir? ) Pozi vist ve ampirist felsefi yaklaşımları temel alır. B) Tümevarım düşünme man ğı baskındır. C) Nesnellik araş rmada en önemli değerdir. D) Evrensellik kaygısı ön plandadır. E) Veriler arasında nedensellik ilişkisi kurmayı amaçlar. 20. raş rma değişkenleri arasında nitel ve de nicel değişkenlere yer vermek zorunluluğu varsa aşağıdaki araş rma modellerinden hangisi önerilmektedir? ) Deneysel Model B) Karma Model C) İlişkisel Tarama Modeli D) Be msel Model E) Dokümantasyon Modeli 8

12 Felsefe DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Felsefe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Felsefede, konu ve kavramların örülmesinde çelişkili yargılara yer vermemek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır? ) Bilimsel yöntemden B) Bilim adamlarından C) Tarihsel incelemelerden D) Man k ilkelerinden E) Metafizikten 4. Sartre a göre; eğer değerler tasarladığımız somut ve belirli durumu iyice aşıyorsa, kesine bir yol göstermiyorsa, geniş ve belirsiz yani yapacak tek iş kalıyor bize : İçgüdülerimize uymak, onlara göre davranmak. Buna göre, varoluşçu ahlak anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Dünyada genel bir ahlak anlayışı olamaz. B) İnsan ahlak anlayışını kendisi kurar. C) Değerler insan tara ndan oluşturulur. D) Genel ahlak, kişi ahlakı için belirleyici olmalıdır. E) Davranışlarımız kişisel ahlak anlayışımıza göre olmalıdır. 2. Dinî bilgi ile felsefe bilgisi arasında gerek kaynakları, gerek amaçları, gerekse yapıları bakımından büyük farklılıklar vardır. Din, felsefeden farklı olarak insanın dünyayı bilme ih yacından çok, Tanrı ya ve insan haya nın bir anlamı olduğuna inanma ih yacına karşılık gelir. Paragra a aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? ) Bilgiyi oluşturan unsurlar B) İnsan yaşamının amacı C) Felsefenin değeri ve kaynağı 5. Halk arasında Beğenilen (zevkler) tar şılmaz. sözü ile anla lmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ) Sanat alanında genel geçer bilgiye ulaşılabileceği B) Beğenilerin kişilere göre değişkenliği C) Mutlak doğruluktan söz edilebileceği D) Deney verilerinin gerçeği verdiği E) Ortak kültür birikiminin olanaklı olduğu D) Bilimin diğer bilgi türleriyle ilişkisi E) Din ile felsefenin farkı 3. Tümevarım, en genel anlamıyla tek tek bilgilerden hareketle bir genel yargı oluşturma yoludur. Buna göre tümevarım yönteminin amacı nedir? ) Çok sayıdaki bilinenden, az sayıdaki bilinene ulaşmak B) Çok sayıdaki görüşü uzlaş rmak C) Bilimlerin gelişme düzeyini belirlemek D) Tümdengelim yönteminin eksikliklerini gidermek 6. Özne ve nesne arasında kurulan ilişkiden bilinçli olarak doğan ürüne ne ad verilir? ) Değer B) Varlık C) Bilgi D) Doğruluk E) Gerçeklik E) Tikel gözlemlerden hareketle tümel sonuçlara varmak 9

13 7. George Berkeley, Var olmak algılanmış olmak r. savıyla aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? ) Soyut duyguların önemli olduğunu B) Varlığın, algılamaya bağlı olduğunu C) Deneyin ilkelerinin yadsındığını D) kla güvenilmesi gerek ğini E) lgının sonradan kazanıldığını 10. Bir düşünür, Öyle hareket et ki, bu davranışla olabildiği kadar büyük bir mutluluğu, olabildiği kadar küçük bir acıyla, olabildiği kadar çok sayıda insan için sağlayabilesin. demektedir. Bu düşünürün, bir davranışı değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini göz önüne aldığı söylenebilir? ) cı ve bireyselliği B) Sağlıklı yaşama ve bireyselliği C) Haz ve toplumsallığı D) Değişme ve elemi E) Gerçek dışı ve sınırlılığı 8. I. Bir yargının doğruluğu verdiği yararla özdeşleş rilir. II. Bir şey yararlı olduğu sürece değerli ve doğrudur. III. Bir kuram pra k ve işe yaradığı ölçüde doğrudur. Özellikleri verilen doğru bilginin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? ) Pragma st B) Tümel uzlaşımcı C) Tutarlılık 11. Dünya, bütün olarak bir nesne değildir; bir fikirdir. lgıladığımız her şey bu dünyanın içindedir, fakat dünyanın kendisi değildir. Bu görüş, ontolojiyle ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır? ) İdealizm B) Materyalizm C) Fenomenolojizm D) İkicilik E) Oluşçuluk D) paçıklık E) Uygunluk 9. şağıdaki yargılardan hangisi bilimin özelliklerinden biri değildir? ) Olgusaldır. B) Nesneldir. C) kılsaldır. D) Özneldir. E) Seçicidir. 12. klın aciz kaldığı bir noktada ikinci bir akıl olan kalbi ön plana çıkarıp, kesin ve güvenilir bilgiye ulaşılabileceğini söyleyerek sezgiciliğin önemine vurgu yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? ) Farabi B) İbni Rüşd C) Gazalî D) İbni Sina E) rabî 10

14 13. şağıdakilerden hangisi filozofu şüpheciliğe götüren nedenlerden biri değildir? ) Toplumsal veya bireysel görelik B) Varlığın sürekli değişmesi C) Günlük deneyimler ve duyumlar D) Bilimsel bilginin tarihsel değişimi E) klın aynı yöntemleri kullanması 16. Spinoza nın ahlak öğre sinde kendimizi korumayı istememizin asıl özü, kendimizi güçlendirmeye, başka bir deyişle elden geldiğince kendimizi yetkinleş rmeye çalışmak r. Erdem, bu çabanın gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. Buna göre Spinoza erdemli olmayı aşağıdakilerden hangisine bağlamış r? ) kla uygun davranmaya B) Uzun yaşamaya C) Ruhun gelişmesine D) Deneyimli olmaya E) Hoşgörülü görünmeye 14. şağıdaki filozoflardan hangisi şüpheyi yöntem ve araç olarak değil, amaç olarak görmektedir? ) Descartes B) Pyrron C) Gazalî D) ugus nus E) Hume 17. Demokritos a göre, evrenin belli bir andaki hâli, bundan önceki hâlinin zorunlu sonucu olarak ortaya çıkar. Buna göre atomların belli bir andaki konumları, hızları ve onların hangi yönde hareket e kleri bilinirse, gelecekte nelerin olacağı tam bir kesinlikle bilinebilir. Demokritos un bu görüşü aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiş r? ) Şüpheci görüş B) Determinist evren görüşü C) Hazcı görüş D) İdealist görüş E) Diyalek k görüş 15. Delacroix, Biz roman k olduktan sonra dağlar güzelleş. demiş r. Ona göre resmin veya sana n güzelliği sonucu dağlar güzel olarak algılanmaya başlamış r. Dağlar, aklın sana aki ifadesiyle gerçek anlamını bulmuştur. Bu görüşte aşağıdakilerden hangisi dile ge rilmiş r? ) Sanat, ancak doğanın bir parçası olarak anlam taşır. B) İnsan, güzelliği sanatla fark etmeye başlamış r. C) Güzelliğin zamanla değişen anlamları vardır. 18. şağıdakilerden hangisi ontolojinin temel sorunlarından biri değildir? ) Temel varlık kategorileri nelerdir? B) Varlık nedir? C) Varlığı kimler kullanır? D) Bir nesne ne zaman yok olur, ne zaman değişir? E) Varoluş nedir? D) Sana n değeri, yararlı olmasıyla açıklanabilir. E) kla uygun olan, gerçek; gerçek olan, akla uygundur. 11

15 19. Hukuksal eşitlik, benzer durumda olanların aynı kurallara, farklı durumda olanların da farklı kurallara tabi kılınmasıdır. Bu cümle hukuksal eşitliğin gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini göstermektedir? ) Karmaşanın B) Bürokrasinin C) dale n D) İş bölümünün E) Sivil toplumun 20. Evrende cevher olarak yalnız madde vardır. Felsefenin konusunu bir maddenin biçim almış durumu olan cisimler oluşturur. Cisimler ancak deney ve gözlem yoluyla incelenir. Maddenin dışında kalanlar ancak inanç konusudur. Bu görüşler aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine ai r? ) Deneycilik B) Maddecilik C) Şüphecilik D) kılcılık E) Duyumculuk 12

16 Okul Sosyal Hizmeti DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Okul Sosyal Hizmeti testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Cumhuriyet Dönemi nde eği m alanında yapılan en önemli yapısal değişiklikler hangi eği m düzeyinde olmuştur? ) İlköğre m B) Ortaöğre m C) Lise D) Yüksekokul E) Üniversite 4. Temelde öğrenme ya da davranış sorunları bulunan öğrencilere akademik ve psikolojik testler uygulama, bu testlerin sonuçlarını yorumlama ve çok disiplinli bir takımın üyesi olarak özel eği m hizmetlerinin gerekliliğine karar verme sorumluluklarına sahip rler. yrıca sık sık sınıf öğretmenlerine, öğrencilere ve ailelere danışmalık hizme sunarlar. Paragra a okulun çok disiplinli takımını teşkil eden meslek gruplarından hangisinin rol ve görevleri tanımlanmış r? ) Okul hemşireleri B) Okul psikologları C) Okul danışmanları D) Okul rehber öğretmenleri E) Okul sosyal hizmet uzmanları 2. Türkiye de şeklindeki kademeli eği m sistemine hangi eği m yılında geçilmiş r? ) B) C) D) E) Sosyal hizmet uygulamalarında ilk zamanlar görüş hâkim olmuş ve sorunun kaynağında bireyin ruhsal rahatsızlığının olduğu düşünülmüştür. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) ekolojik B) fizyolojik C) biogene k D) psikanali k E) parapsikolojik 3. Okul sosyal hizmet uzmanı, müracaatçısına yardımcı olurken pek çok rol üstlenmektedir. Bu farklı rollerin tamamına ve bunların gerek rdiği becerilere, etkin bir okul sosyal hizmet uzmanının sahip olması gerekir. şağıdakilerden hangisi okul sosyal hizmet uzmanının rollerinden biri değildir? ) ra bulucu B) Savunucu C) Müfredatçı 6. şağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner e göre insan gelişiminin katmanlarından biri değildir? ) Eksosistem B) Enzosistem C) Mezosistem D) Mikrosistem E) Makrosistem D) Bağlan kurucu E) Toplum organizatörü 13

17 7. şağıdakilerden hangisi okul risk faktörlerinden biri değildir? ) Okulun küçük olması B) Öğretmen beklen leri ve tavırları C) Farklılık arz eden not verme poli kaları D) Okuldan uzaklaş rma ya da a lma cezası E) Cezalandırma temelli ve yetersiz okula devam poli kaları 11. şağıdakilerden hangisi öğrencilerin endişe yaşamalarına neden olan durumlardan biri değildir? ) Okul şartları B) kademik başarıya verilen önem C) Okul ya da sınıf değiş rme D) Okulun küçüklüğü E) Hijyen ve temizlik 8. Okullarda incinebilir öğrenci grupları lehine sistema k değişim yaratmayı kolaylaş rmanın diğer bir yolu da Okul Değişim Teorisi'dir. Bu teoriye göre okulda çalışan personel kabaca üç gruba ayrılır. Bunlardan ilk grubun üyeleri okulda çalışanların neredeyse yüzde 20 sini oluşturur ve bunlara. adı verilebilir. Paragra a boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rmelidir? ) engelleyiciler B) çit oturanları 12. şağıdakilerden hangisi öğrencilerin okuldan kaçmasının sebeplerinden biri değildir? ) Başarısızlık korkusu B) İçki, sigara gibi alışkanlıklar C) Kendini güvende hissetmek D) Okulu, öğretmeni ve dersi sevmeme E) Okuldaki şiddet, taciz gibi olumsuz durumlar C) destekleyiciler D) adapte ediciler E) değişimin aracıları 9. Fiziksel cezanın temel disiplin yöntemi olarak kullanılması, uzun dönemli zararlı etkilere neden olabilir. şağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? ) Saygılı davranışlar B) Öğrenme kayıpları C) Saldırganlık tutumları D) Şiddete ve adli cezaya sebep olabilecek davranışlar 13. şağıdakilerden hangisi okuldan ayrılmanın sebeplerinden biri değildir? ) Kalabalık sınıflar B) Okula ait hissetmeme C) Sigara gibi alışkanlıklar D) Öğretmenler ve/veya diğer öğrenciler ile anlaşmazlık E) Düşük notlar almak ya da okul ödevlerini ye ş rememek E) Depresyonun ortaya çıkma ih mali 10. şağıdakilerden hangisi Moeller e göre okullarda ortaya çıkan saldırganlık türlerinden biri değildir? ) Tehditler B) Fiziksel saldırganlık C) Düşük düzeyde saldırganlık D) Yüksek düzeyde saldırganlık E) Taşınmaz mala karşı saldırganlık 14., özürlülük sonucu oluşan ve normal bir insanın başarı ile sonuçlandırabileceği herhangi bir ak viteyi gerçekleş rmede ortaya çıkan bir eksiklik ya da sınırlamadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Engellilik B) Sakatlık C) Özürlülük D) Zedelenme E) Yetersizlik 14

18 15. Özel Eği m Hizmetleri Yönetmeliği hangi yıl yürürlüğe girmiş r? ) 2000 B) 2001 C) 2002 D) 2003 E) amacı birtakım rekabet stratejilerini kullanarak rahatsız edici sınıf davranışlarını azaltmak r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) İyi fikir oyununun B) İyi davranış oyununun C) İyi danışman oyununun D) İyi rehberlik oyununun E) İyi yönlendirme oyununun 16., çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk ye ş rme konusunda; çocuklara da eği m ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Sağlık tedbiri B) Eği m tedbiri C) Barınma tedbiri 19. ilelerin okuryazarlık sürecine ka lımları kaç farklı şekilde olabilir? ) İki B) Üç C) Dört D) Beş E) l D) Korunma tedbiri E) Danışmanlık tedbiri 17. şağıdakilerden hangisi okulda etkin bir iş birliğini sağlamada aşılması gereken kurumsal, mesleki ve kişisel engellerden biri değildir? ) Güven eksikliği ve kişilerin kendi gerçeklerini savunmaları B) İş birlikçi ak viteleri desteklemeyen meslek görev tanımlamaları C) Tüm öğrencilere hizmet sunan uzmanlar için okulda fiziksel alan eksikliği D) Okul sosyal hizmet uzmanlarının ve psikologlarının sabit yerleri olmayan kişi statüsünde olmaları 20. şağıdakilerden hangisi okul düzeyinde gerçekleş rilen müdahalelerin ya da programların etkisinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek arşiv verilerinden biri değildir? ) Notlar ve not ortalamaları B) Okul genelinde derslere girme oranları C) Dersleri asma ya da geç kalma oranları D) Müfredat dışı ak vitelere ka lan veliler E) Öğrencilerin rapor kartlarındaki davranış değerlendirmeleri E) Farklı meslek grupları arasında benzerlik arz eden kavramsal yönelimler, mesleki ve e k değerler 15

19 Psikiyatrik Sosyal Hizmet DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Psikiyatrik Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Danışandan hız alan terapiye göre ruh sağlığı aşağıdakilerden hangisine odaklanır? ) Yaşamın anlamı ve amacı B) Bireysel sorumluluk C) Psikoseksüel gelişim D) Kişinin gerçekte ne olduğu ve olmak istediği E) Sosyal ilişkiler 5. şağıdakilerden hangisi Freud un hekimliğe ve psikolojiye kazandırdıkları arasında yer almaz? ) Bilinç B) Bilinç dışı C) Ça şma D) Logoterapi E) Savunma mekanizmaları 2. Hipokrat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kafa travmalarının hareket ve duyu bozukluklarına yol açabildiğini düşünmüştür. B) Kalı m üzerinde durmuştur. C) Ruhsal hastalıkları; mani, melankoli ve freni s olarak üç kategoriye ayırmış r. D) Sağlıklı beslenme üzerinde durmuştur. E) Epilepsi ve histeri hastalıklarının klinik tanımlamalarını yapmış r. 6. şağıdakilerden hangisi temel ruh sağlığı bozuklukları arasında yer almaz? ) Duygulanım bozuklukları B) Kişilik bozuklukları C) Uyum bozuklukları D) Cinsel uyum bozuklukları E) Psiko k bozukluklar 3. Ruh sağlığı konusunda günümüzde kabul gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ) Ruh sağlığı ve hastalıklarının tek boyutlu bir açıdan ele alınması B) Ruh sağlığı ve hastalıklarının çok boyutlu bir açıdan ele alınması C) Ruh sağlığı ve hastalıklarının bilinç dışı faktörlerle açıklanması D) Ruh sağlığı ve hastalıklarının bilişsel faktörlerle açkılanması E) Ruh sağlığı ve hastalıklarının duygusal faktörlerle açıklanması 7. şağıdakilerden hangisi ekip çalışması için önceden yerine ge rilmesi gereken koşullardan biri değildir? ) Bütün üyeler tara ndan paylaşılan amaçlar B) Üyeler arasında karşılıklı anlaşmaya izin verecek görece az sayı C) Üyelerin tamamının, ortak amaçları gerçekleş rmeye yardımcı olacak yetenekleri D) Ekip üyeleri arasında duygusal bağların olması E) Ekip üyeleri arasında yakınlık ve yüz yüze ile şim olanakları 4. S. Freud un Hipnoz Yöntemi ni terk e kten sonra kullanmaya başladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir? ) Transferans B) Serbest çağrışım C) Rüya analizi D) Baca temizleme E) Psikanaliz 16

20 8. şağıdakilerden hangisi psikiyatri alanında sosyal hizmet uygulamalarının gelişimine etki eden faktörlerden biri değildir? ) Genel anlamda ruh sağlığı alanında farklılaşmalar B) Sosyal hizme n meslekleşme süreci C) Bilimsel alanda yeni yaklaşımlar D) Toplumsal olgu ve olaylardaki değişim ve gelişim ile insana yaklaşımda yeni gelişmeler 12. şağıdakilerden hangisi sağlık alanında kurulan gruplardan biri değildir? ) Kriz grupları B) Ruhsal eği m grupları C) Destek grupları D) İnceleme grupları E) Terapi grupları E) Psikanaliz Yaklaşımı nın ortaya çıkması 9. şağıdakilerden hangisi psikiyatri alanında sosyal hizme n rol ve sorumluluklarından biri değildir? ) Koruma B) Geliş rme-değiş rme C) Önleme D) Telafi etme E) Tedavi etme 13. şağıdakilerden hangisi pra k sosyal hizme n amaçlarından biri değildir? ) İnsanların sorun çözme, sorunlarla baş etme ve gelişimsel kapasitelerini ar rmak B) İnsanlara kaynak, hizmet ve olanak sağlayan sistemlerle müracaatçıları bağlan landırmak C) Sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesini sağlamak D) Sosyal poli kaların gelişimi ve ilerlemesi için katkıda bulunmak E) Kişisel gelişime rehberlik etmek 10. şağıdakilerden hangisi psikiyatrik sosyal hizmet etkinlikleriyle ilgili yapılan sınıflamalardan biri değildir? ) Etkinliğin gerçekleş rildiği konum B) Ekip elemanlarının yeterliliği C) Müdahale yaklaşımları D) Müdahale yöntemleri E) Etkinlik yapılan kişi veya kurum 14. şağıdakilerden hangisi kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu ar rması, kullanmayı bırak ğında yoksunluk belir lerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirmesidir? ) Maddenin zararlı kullanımı B) Bağımlılık C) Yoksunluk D) Tolerans E) Zehirlenme 11. Sosyal hizmet çalışmaları yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? ) Sosyal unsurlar B) Ekonomik unsurlar C) Psikolojik unsurlar D) Kültürel unsurlar E) Irksal unsurlar 15. şağıdakilerden hangisi bağımlılık nedenlerinden biri değildir? ) Psikolojik etkenler B) Kalı msal etkenler C) Sosyokültürel etkenler D) Cinsel etkenler E) Kişilik 17

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kadına Yönelik Şiddet mi? Aile İçi Şiddet mi? Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet TEMEL Kadına yönelik şiddetin tanımlanması: Fiziksel şiddet? Duygusal şiddet? Ekonomik şiddet? Cinsel şiddet? İhtiyaç- Hizmet

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ AY EĞİTİMLERİ ULUSLARARASI TRAVMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI - İSTANBUL - NEW YORK İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Düzey Tarih Gün Zaman Seminerin Konusu Eğitimciler 25/10/13 26/10/13 27/12/13 Cuma 18:00-20:00

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır.

Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. Son iki yılda ilaç endüstrisi ve başka kuruluşlarla gelir getirici ilişkim olmamıştır. TIP EĞİTİMİNDE SOSYAL PSİKİYATRİ Prof.Dr. Orhan DOĞAN Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Tıp eğitiminde psikiyatri Tıp

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

EKSTRA ANLATILAN DERSLER

EKSTRA ANLATILAN DERSLER MESLEK ELEMANI DERS İÇERİĞİ AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ AİLEDE DİN EĞİTİMİ (4 SAAT) Dini Açıdan Ailenin Önemi 4 saat Aile Bireylerin Eğitimi Hz Muhammed in Aile Hayatı Ailede Din Kaynaklı Sorunların Çözümü İnanç

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi

NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi NetQues Proje Raporu Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimi Çeşitliliklerin Bütünleşmesi Avrupa da Dil ve Konuşma Terapisi / Logopedi Alanındaki Standartların ve Eğitim Programlarının Niteliklerinin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletme İçin Bilgisayar Uygulamaları BBA 181 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anka Çocuk Destek Programı Uygulama Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergeninin amacı; suça sürüklenmesi,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 319 5 3 + 0 3 5. Program Öğrenim Çıktıları 4,6 1,2,5 2,20 7,8 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MALİ TABLOLAR ANALİZİ MAN 39 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Muhasebeye Giriş I+II, Maliyet Muhasebesi Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18

TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 TEKNOLOJİ 6. Sınıf Ders sayısı: 18 GİRİŞ 6. sınıf teknoloji dersi bu alanda önceden kazanılan bilgilerin devamı niteliğindedir. Bu derste nesnelerin grafiksel gösterimi, yapay malzemeler ve işlemleri,

Detaylı

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42

Bölüm 2 Kariyer Gelişimi Kuramlarını Anlama ve Uygulama 42 Bölüm 1 Kariyer Gelişimi Müdahalelerine Giriş 1 Zaman Boyunca Çalışmanın/İşin Anlamı 8 Çalışma ile Kendine Değer Verme Arasındaki Bağ 11 Sistematik Olarak Kariyer Gelişimi Müdahaleleri Sağlama 14 Kavramların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ

REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ REHBERLİK BİRİMİNİN İDARECİLER-ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ SEMİNERİNE HOŞ GELDİNİZ Özel Gençliğin Rehberlik Modeli Gelişimsel Rehberliktir. Gelişimsel Rehberlik, sadece Okul Rehber Öğretmeninin

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM PROGRAMI EK-2 1. ETKİNLİĞİN ADI Rehberlik Kursu 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan

Detaylı

FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky

FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky FSML / 2009 10 I.Dönem s.gky Bir amaca ulaşmak için izlenen düzenli yola yöntem denir. Bilim olaylar ve olgular ile ilgili genel geçerliliği olan nesnel bilgiler elde etmek ister. Bilimin ortaya koyduğu

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM MAN 328 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri İşletme Finansı Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı

MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ. Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı MANİSA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ Melek Arslan Serdaroğlu Sosyal Hizmet Uzmanı 80.YIL ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ 26.12.2003 tarihli Genel Müdürlük Onayı ile hizmete başlamıştır. Gündüzlü Kuruluştur.

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü /Sosyal Hizmetler Programı Ders İçerikleri

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü /Sosyal Hizmetler Programı Ders İçerikleri SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü /Sosyal Hizmetler Programı Ders İçerikleri Yabancı Dil I / İngilizce Dersin İçeriği : To be (present), nouns and pronous,

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü AFETLERDE ERGOTERAPİ Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Nedir? Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Üretim Yönetimi MAN 325 2 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI.OKULU SAĞLIK, TEMİZLİK, BESLENME KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI BELİRLİ GÜN LAR - - - - - EYLÜL 1. Okul bazında kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi. 2. Yönetim kurulunun seçilmesi. 3. Denetleme kurulunun seçilmesi. 4. Öğrenci Kulübünün amaçlarının açıklanması

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ -2015 VİZE SORULARI

SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ -2015 VİZE SORULARI SOSYAL HİZMET BİLİMİNE GİRİŞ -2015 VİZE SORULARI 1- I-Koruyucu aile kavramı, 2828 sayılı SHÇEK Kanunu nun Koruyucu Aile Yönetmeliği nin 4.maddesinde tanımlanmıştır. II-Koruyucu aile olmak isteyen bir kişinin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM MAN 338 6 3 + 5 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı