ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyal Hizmetler Önlisans Programı, Sosyal Hizmet Lisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No dli Sosyal Hizmet 20 2 raştırma Yöntem ve Teknikleri II 20 6 Felsefe 20 9 Okul Sosyal Hizmeti Psikiyatrik Sosyal Hizmet Sosyal ntropoloji Sosyal Hizmet Tarihi Sosyal Hizmet Yönetimi Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojileri Türkiyenin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. 3.Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

4 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

5 dli Sosyal Hizmet DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın dli Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. şağıdakilerden hangisi adli sosyal hizme n ilgili olduğu alanlardan biri değildir? ) Şartlı tahliye B) Islah C) Cezaevleri D) dli p E) Kefaret 4. Suçun tanımını kişilerin davranışlarını başka insanların damgalaması ve damgalanan kişinin damgalayan kişi ve topluluklardan uzaklaşması şeklinde yapan kuram aşağıdakilerden hangisidir? ) nomi Kuramı B) lt Kültür Kuramı C) Sosyal Organizasyonluk Kuramı D) Damgalama Kuramı E) Nötrleş rme Kuramı 2. I. Tüm suçları önlemek II. Bazı özel suçları önlemek III. Suçlunun gereğinden fazla güç kullanmamasını sağlamak IV. Suçu mümkün olan en düşük maliyetle kontrol etmek Klasik Yaklaşım a göre yukarıdakilerden hangileri cezanın amaçlarındandır? ) I ve II 5. şağıdakilerden hangisi nomi Kuramı nı açıklayan Merton un bireysel adaptasyon türlerinden biri değildir? ) Şekilcilik B) Yenilikçilik C) Geri çekilme D) İsyan E) Uyumsuzluk B) I, II ve III C) I, III ve IV D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 3. Canter ın teorisine göre Jeografik Yöntem le suçlu profili oluşturma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Suçun failinin belli bir merkezden dışarıya doğru hareket etmesi esasına dayanır. B) Klinik pra syenlerin klinik tecrübe ve bilgilerine dayanır. C) Deneysel kanıt ve ista s ksel verilere dayanır. D) Kişinin yaş grubu, medeni durumu, sosyoekonomik durumu suçlu profili oluşturmada kullanılır. E) Tecrübe ve sezgi suçlu profili oluşturmada ana yöntemdir. 6. Sosyal hizmet uzmanının, müracaatçıların sosyal işlevselliğini ar rmak için onları kaynaklar ve hizmetlerle bir araya ge rmek şeklinde tanımlanan rolü aşağıdakilerden hangisidir? ) Eği ci / öğre ci rolü B) ra bulucu rolü C) Vaka yöne cisi rolü D) Danışmanlık rolü E) Savunuculuk rolü 2

6 7. Çocuk Koruma Kanunu na göre henüz yaşını bi rmemiş çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) 12 B) 13 C) ile ara buluculuğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Geleceğe yönelik ilişkiler geliş rir. B) Kontrol, tarafların elindedir. C) Zaman kazandırır. D) Tüm konular gözden geçirilir ve keşfedilir. E) Süreç karmaşık ve zordur. D) 15 E) Çocuklarla yapılan adli görüşmede yardımcı yöntem kullanılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Oyuncak, resim gibi destekleyici araçlar kullanılır. B) Çocukla görüşmeci arasında yakınlık kurulmasını kolaylaş rır. C) Görüşenin sosyal ve duygusal isteğini ar rır. D) Sözel olamayan yanıtların verilmesini kolaylaş rır. E) Daha kapsamlı bilgilerin ha rlanmasına yardımcı olur. 12. I. Çocukların desteklenmesi II. Ta l sürecine ilişkin düzenlemeler III. Mali konular IV. Bakım konuları Yukarıdakilerden hangileri ebeveynlik sorumlulukları ile ilgili uzlaşma konularındandır? ) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 9. şağıdakilerden hangisi kadına yönelik şiddete karşı verilen hizmetlerden biri değildir? ) Mor Ça Kadın Sığınağı Vak B) Kadınlarla Dayanışma Vak C) ile İçi Şiddetle Mücadele Şubesi D) Kadın ve çocuk kısım amirlikleri E) Hırsızlıkla Mücadele Komisyonu 13. Ölümcül hastalığı olan mahkûmlara yapılması gerekenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) İh yaç duydukları tüm bbi bakım sağlanmalıdır. B) Tıbbi bakıma ek olarak psikolojik destek sağlanmalıdır. C) Tek başlarına cezaevlerinde ölmelerine izin verilmelidir. D) Hasta hakları ve insan hakları konusunda bilinçlendirilmelidirler. E) Cezaevi personeli ölümcül hastalığı olan ya da hasta olan mahkûmlarla ilgili davranışları ve alabilecekleri tedbirler konusunda bilinçlendirilmelidir. 10. şağıdakilerden hangisi çocuğun suça sürüklenmesinin önüne geçebilecek tedbirlerden biri değildir? ) Danışmanlık tedbiri B) Eği m tedbiri C) Bakım tedbiri D) İş bulma tedbiri E) Sağlık tedbiri 3

7 14. Yaşlı mahkûmların durumlarının iyileş rilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Yaşlı mahkûmların aileleri ve arkadaşlarıyla bağlarının kopmamasına çalışılmalıdır. B) Tahliyeden sonraki yaşam koşulları değerlendirilmeli ve uygun bir plan yapılmalıdır. C) Cezaevlerinde bir veya iki görevlinin yaşlı mahkûmların gözlemlenmesinden sorumlu tutulması sağlanmalıdır. D) Yaşlı mahkûmlarla çalışma konusunda cezaevi personeli eği lmelidir. 17. Çocuk hükümlü ve tutuklular aşağıdaki yaş gruplarından hangisine girer? ) yaş grubu B) yaş grubu C) yaş grubu D) yaş grubu E) yaş grubu E) Tüm yaşlı mahkûmlar şartlı salıvermeden yararlandırılmalıdır. 15. şağıdakilerden hangisi dene m planının içerisinde yer almaz? ) Sanık veya hükümlünün geçmişi ve aile ilişkileri ile ilgili bilgiler B) Sanık veya hükümlüyü iyileş rme ve topluma kazandırma için belirlenen risk ve ih yaçlara yönelik müdahale çalışmaları C) Dene m ve kontrole ilişkin hususlar D) Uyulması gereken kurallar ve yükümlülükler E) Dene min ve yükümlülüklerin süresi 18. şağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında bulunan eği m kurulunun görevlerinden biridir? ) İyi hâlin tespi ne esas oluşturacak görüş bildirmek B) 5275 sayılı Kanun'da öngörülen hâllerde disiplin cezalarını kaldırmak C) Kuruma yeni gelen hükümlüyle ilgili gerekli araş rmanın yapılmasını, rapor hazırlanmasını sağlamak ve bu raporları değerlendirmek D) Kurumlarda kalan hükümlüleri gruplandırmak E) Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiş rmek 16. şağıdakilerden hangisi İngiliz Fakirleri Koruma Kanunu nun yap ğı fakir halk sınıflandırmasıdır? ) Çalışanlar - çalışmayanlar B) Çocuklar - ye şkinler - yaşlılar C) Suça eğilimi olanlar - suça eğilimi olmayanlar - mağdurlar D) Hükümlüler - suçsuzlar E) Hak edenler - hak etmeyenler - çocuklar 19. Cinayet mağdurlarına destek grubunun amacı aşağıdakilerden hangisidir? ) İkincil suç mağdurlarına, düzenli toplan larla duygusal yardım ve destek sunar. B) Suç ve şiddet konularında ilerici çözümleri destekler. C) Suç mağdurlarının hayatlarını yeniden kurmalarına yardım eder. D) Suçu önlemek için araş rmalar yapar. E) Suç mağdurlarına sunulan hizmetleri ve mağdur haklarını destekler. 4

8 20. I. Çocuk bakımı veya muhtaçlık II. Kazanç kaybı ve destek III. Suç mahali temizliği IV. Psikiyatrik bakım ve danışma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri nedeniyle mağdura tazminat verilebilir? ) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III E) I, II, III ve IV 5

9 raştırma Yöntem ve Teknikleri II DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın raştırma Yöntem ve Teknikleri II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Nitel araş rma sürecinde işlenecek ve analiz edilecek çok fazla oranda ham bilgi ortaya çıkar. raş rmacı bir yandan görüşmeleri sürdürüp bilgi toplarken diğer yandan kaydeder. ynı zamanda da durumun genel hatlarını görebilmek için iç görüsünü korumaya çalışır. Paragra a nitel araş rma için gereken beceri ve özelliklerden hangisi tanı lmaktadır? ) Kişiler arası ilişki kurabilme B) Gözlem yapabilme C) Özdüşünümsellik 4. zınlık ya da dezavantajlı olan grupların seslerini dinlemek; çocuklar, mahkûmlar, zihinsel özürlüler ve yaşlılar gibi en kırılgan olanları korumak e k ilkelerden hangisine işaret eder? ) Fayda B) dalet C) Gönüllülük D) Özgürlük E) Empa D) Çoklu görevi yerine ge rme E) Esneklik 2. Kültürü ve insanların belirli kültürel ortamlarda sosyal davranış kalıplarını nasıl algıladıklarını ve bu kalıplara nasıl uyum sağladıklarını konu edinen disiplin aşağıdakilerden hangisidir? ) ntropoloji B) Sosyal psikoloji C) Felsefe D) Hümanis k psikoloji E) Sosyoloji 5. nlamı değiş rilmeden ve araş rmacının kendi düşünceleri doğrultusunda seçicilik yapmadan araş rılan konuyu bütün gerçekliğiyle doğru bir şekilde tasvir eden geçerlik türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Yorumlayıcı B) Be msel C) Kuramsal D) Genellenebilir E) Değerlendirmeci 3. şağıdakilerden hangisi nicel araş rmanın özelliklerinden biridir? ) raş rma soruları: Ne?; Neden? şeklindedir. B) Literatür taraması, çalışma sonrasında yapılabilir. C) Örneklem büyüklüğü önem taşır. D) raş rmacı, sürecin bir parçasıdır. E) Kuram geliş rmeye çalışır. 6. Sorun Merkezli Görüşme'nin akış modelinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? ) Kaydın yapılması B) Görüşmenin yapılması C) Pilot uygulama D) Soru cetvelinin oluşturulması E) Sorunun belirlenmesi 6

10 7. Sorular, etkileşimin doğal akışı içinde sorulur ve görüşülen birey kendisiyle görüşme yapıldığını bile fark etmeyebilir. Önceden belirlenmiş sorular yoktur ve görüşmenin hangi yöne gideceği kesin hatlarıyla önceden kes rilemez. Paragra a hangi görüşme türü açıklanmaktadır? ) Sohbet tarzı B) Destekleyici C) Odak grup D) Yapılandırılmış E) Mesleki 11. I. raş rma örnekleminin büyütülebilmesine olanak verir. II. Geniş ve zengin veri alanı sunmaktadır. III. Deneklerin veya ka lımcıların tepkiselliği sorununa sahip değildir. Yukarıda hangi yöntemin güçlü yönleri verilmiş r? ) Doküman inceleme B) Deney C) Doğrudan gözlem D) Yapılandırılmamış gözlem E) Mülakat 8. şağıdakilerden hangisi telefon görüşmesi sonrasında yapılması gerekenlerden biridir? ) Sonuçların nasıl paylaşılacağı hakkında bilgi verme B) Görüşmelerin zamanlamasını düzenleme C) Ses kayıt tekniklerini belirleme D) Ka lımcılara gizlilik bilgilendirmesi yapma E) Toplanan verinin doğruluğunu kontrol etme 12. Be msel analizin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Bulguların tanımlanması B) Be msel analiz için bir çerçeve oluşturma C) Tema k çerçeveye göre verilerin işlenmesi D) Bulguların yorumlanması E) Sonuç ve öneriler 9. Odak grup görüşmelerinin son aşamasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleş rilir? ) Verilerin düzenlenmesi ve analizi B) Bütün sürecin pilot denemesinin yapılması C) Çalışmanın gerçekleş rilmesi D) macın kullanılacak yöntem açısından gözden geçirilmesi E) Ka lımcıların görüş ve önerilerinin öneminin kısaca açıklanması 13. şağıdakilerden hangisi nitel verilerin analizinde kullanılan yaklaşımlardan biri değildir? ) Korelasyonel analiz B) Marksist analiz C) Feminist analiz D) Postmodern analiz E) Mitsel analiz 10. Gözlem, önceden hazırlık yapılıp yapılmama durumuna göre sınıflandırıldığında aşağıdaki gözlem çeşitlerinden hangisi doğru olur? ) Basit ve sistemli B) Dolaylı ve dolaysız C) Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış D) Ka lımcı ve ka lımsız E) Doğal ve yapay 14. şağıdakilerden hangisi bir araş rma raporunun ön kısmında bulunur? ) Bulgular ve Yorumlar B) Tablolar Listesi C) Sonuç D) Kaynakça E) Giriş 7

11 15. Raporda, verilerin sunuluşu ve sonuçların yazımı arasında man klı bir bağ kurulmalıdır. Baştan sona araş rma yaklaşımı ile tutarlı bir biçimde, man klı bir yapı içinde bölümlerin sunulması ve sonuçların tar şılması önemlidir. Paragra a iyi bir raporda bulunması gereken hangi özellik açıklanmaktadır? ) kla yatkınlık B) Deneyimlere uygunluk C) Önem 18. şağıdakilerden hangisi bilimsel araş rmanın sınama aşamasında yer alan başlıklardan biridir? ) naliz B) İlişkili kavramlar C) Öneriler D) Özet E) Sayıl lar D) Okunurluk E) İnandırıcılık 16. şağıdakilerden hangisi kuram geliş rmeye yarayan bilgisayar yazılımlarından biridir? ) HyperQual B) Idealist C) Etnograph D) SPSS E) NVivo 19. Olayları sebep-sonuç bağı içerisinde tespit edip değerlendirebilmek şeklinde tanımlanan düşünme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) Dedüksiyon B) Endüksiyon C) naloji D) Jene k E) Kombinasyonel 17. şağıdakilerden hangisi nicel araş rmanın özelliklerinden biri değildir? ) Pozi vist ve ampirist felsefi yaklaşımları temel alır. B) Tümevarım düşünme man ğı baskındır. C) Nesnellik araş rmada en önemli değerdir. D) Evrensellik kaygısı ön plandadır. E) Veriler arasında nedensellik ilişkisi kurmayı amaçlar. 20. raş rma değişkenleri arasında nitel ve de nicel değişkenlere yer vermek zorunluluğu varsa aşağıdaki araş rma modellerinden hangisi önerilmektedir? ) Deneysel Model B) Karma Model C) İlişkisel Tarama Modeli D) Be msel Model E) Dokümantasyon Modeli 8

12 Felsefe DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Felsefe testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Felsefede, konu ve kavramların örülmesinde çelişkili yargılara yer vermemek için aşağıdakilerden hangisinden yararlanılır? ) Bilimsel yöntemden B) Bilim adamlarından C) Tarihsel incelemelerden D) Man k ilkelerinden E) Metafizikten 4. Sartre a göre; eğer değerler tasarladığımız somut ve belirli durumu iyice aşıyorsa, kesine bir yol göstermiyorsa, geniş ve belirsiz yani yapacak tek iş kalıyor bize : İçgüdülerimize uymak, onlara göre davranmak. Buna göre, varoluşçu ahlak anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Dünyada genel bir ahlak anlayışı olamaz. B) İnsan ahlak anlayışını kendisi kurar. C) Değerler insan tara ndan oluşturulur. D) Genel ahlak, kişi ahlakı için belirleyici olmalıdır. E) Davranışlarımız kişisel ahlak anlayışımıza göre olmalıdır. 2. Dinî bilgi ile felsefe bilgisi arasında gerek kaynakları, gerek amaçları, gerekse yapıları bakımından büyük farklılıklar vardır. Din, felsefeden farklı olarak insanın dünyayı bilme ih yacından çok, Tanrı ya ve insan haya nın bir anlamı olduğuna inanma ih yacına karşılık gelir. Paragra a aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur? ) Bilgiyi oluşturan unsurlar B) İnsan yaşamının amacı C) Felsefenin değeri ve kaynağı 5. Halk arasında Beğenilen (zevkler) tar şılmaz. sözü ile anla lmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ) Sanat alanında genel geçer bilgiye ulaşılabileceği B) Beğenilerin kişilere göre değişkenliği C) Mutlak doğruluktan söz edilebileceği D) Deney verilerinin gerçeği verdiği E) Ortak kültür birikiminin olanaklı olduğu D) Bilimin diğer bilgi türleriyle ilişkisi E) Din ile felsefenin farkı 3. Tümevarım, en genel anlamıyla tek tek bilgilerden hareketle bir genel yargı oluşturma yoludur. Buna göre tümevarım yönteminin amacı nedir? ) Çok sayıdaki bilinenden, az sayıdaki bilinene ulaşmak B) Çok sayıdaki görüşü uzlaş rmak C) Bilimlerin gelişme düzeyini belirlemek D) Tümdengelim yönteminin eksikliklerini gidermek 6. Özne ve nesne arasında kurulan ilişkiden bilinçli olarak doğan ürüne ne ad verilir? ) Değer B) Varlık C) Bilgi D) Doğruluk E) Gerçeklik E) Tikel gözlemlerden hareketle tümel sonuçlara varmak 9

13 7. George Berkeley, Var olmak algılanmış olmak r. savıyla aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? ) Soyut duyguların önemli olduğunu B) Varlığın, algılamaya bağlı olduğunu C) Deneyin ilkelerinin yadsındığını D) kla güvenilmesi gerek ğini E) lgının sonradan kazanıldığını 10. Bir düşünür, Öyle hareket et ki, bu davranışla olabildiği kadar büyük bir mutluluğu, olabildiği kadar küçük bir acıyla, olabildiği kadar çok sayıda insan için sağlayabilesin. demektedir. Bu düşünürün, bir davranışı değerlendirirken aşağıdakilerden hangisini göz önüne aldığı söylenebilir? ) cı ve bireyselliği B) Sağlıklı yaşama ve bireyselliği C) Haz ve toplumsallığı D) Değişme ve elemi E) Gerçek dışı ve sınırlılığı 8. I. Bir yargının doğruluğu verdiği yararla özdeşleş rilir. II. Bir şey yararlı olduğu sürece değerli ve doğrudur. III. Bir kuram pra k ve işe yaradığı ölçüde doğrudur. Özellikleri verilen doğru bilginin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? ) Pragma st B) Tümel uzlaşımcı C) Tutarlılık 11. Dünya, bütün olarak bir nesne değildir; bir fikirdir. lgıladığımız her şey bu dünyanın içindedir, fakat dünyanın kendisi değildir. Bu görüş, ontolojiyle ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uymaktadır? ) İdealizm B) Materyalizm C) Fenomenolojizm D) İkicilik E) Oluşçuluk D) paçıklık E) Uygunluk 9. şağıdaki yargılardan hangisi bilimin özelliklerinden biri değildir? ) Olgusaldır. B) Nesneldir. C) kılsaldır. D) Özneldir. E) Seçicidir. 12. klın aciz kaldığı bir noktada ikinci bir akıl olan kalbi ön plana çıkarıp, kesin ve güvenilir bilgiye ulaşılabileceğini söyleyerek sezgiciliğin önemine vurgu yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? ) Farabi B) İbni Rüşd C) Gazalî D) İbni Sina E) rabî 10

14 13. şağıdakilerden hangisi filozofu şüpheciliğe götüren nedenlerden biri değildir? ) Toplumsal veya bireysel görelik B) Varlığın sürekli değişmesi C) Günlük deneyimler ve duyumlar D) Bilimsel bilginin tarihsel değişimi E) klın aynı yöntemleri kullanması 16. Spinoza nın ahlak öğre sinde kendimizi korumayı istememizin asıl özü, kendimizi güçlendirmeye, başka bir deyişle elden geldiğince kendimizi yetkinleş rmeye çalışmak r. Erdem, bu çabanın gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. Buna göre Spinoza erdemli olmayı aşağıdakilerden hangisine bağlamış r? ) kla uygun davranmaya B) Uzun yaşamaya C) Ruhun gelişmesine D) Deneyimli olmaya E) Hoşgörülü görünmeye 14. şağıdaki filozoflardan hangisi şüpheyi yöntem ve araç olarak değil, amaç olarak görmektedir? ) Descartes B) Pyrron C) Gazalî D) ugus nus E) Hume 17. Demokritos a göre, evrenin belli bir andaki hâli, bundan önceki hâlinin zorunlu sonucu olarak ortaya çıkar. Buna göre atomların belli bir andaki konumları, hızları ve onların hangi yönde hareket e kleri bilinirse, gelecekte nelerin olacağı tam bir kesinlikle bilinebilir. Demokritos un bu görüşü aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiş r? ) Şüpheci görüş B) Determinist evren görüşü C) Hazcı görüş D) İdealist görüş E) Diyalek k görüş 15. Delacroix, Biz roman k olduktan sonra dağlar güzelleş. demiş r. Ona göre resmin veya sana n güzelliği sonucu dağlar güzel olarak algılanmaya başlamış r. Dağlar, aklın sana aki ifadesiyle gerçek anlamını bulmuştur. Bu görüşte aşağıdakilerden hangisi dile ge rilmiş r? ) Sanat, ancak doğanın bir parçası olarak anlam taşır. B) İnsan, güzelliği sanatla fark etmeye başlamış r. C) Güzelliğin zamanla değişen anlamları vardır. 18. şağıdakilerden hangisi ontolojinin temel sorunlarından biri değildir? ) Temel varlık kategorileri nelerdir? B) Varlık nedir? C) Varlığı kimler kullanır? D) Bir nesne ne zaman yok olur, ne zaman değişir? E) Varoluş nedir? D) Sana n değeri, yararlı olmasıyla açıklanabilir. E) kla uygun olan, gerçek; gerçek olan, akla uygundur. 11

15 19. Hukuksal eşitlik, benzer durumda olanların aynı kurallara, farklı durumda olanların da farklı kurallara tabi kılınmasıdır. Bu cümle hukuksal eşitliğin gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini göstermektedir? ) Karmaşanın B) Bürokrasinin C) dale n D) İş bölümünün E) Sivil toplumun 20. Evrende cevher olarak yalnız madde vardır. Felsefenin konusunu bir maddenin biçim almış durumu olan cisimler oluşturur. Cisimler ancak deney ve gözlem yoluyla incelenir. Maddenin dışında kalanlar ancak inanç konusudur. Bu görüşler aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine ai r? ) Deneycilik B) Maddecilik C) Şüphecilik D) kılcılık E) Duyumculuk 12

16 Okul Sosyal Hizmeti DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Okul Sosyal Hizmeti testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Cumhuriyet Dönemi nde eği m alanında yapılan en önemli yapısal değişiklikler hangi eği m düzeyinde olmuştur? ) İlköğre m B) Ortaöğre m C) Lise D) Yüksekokul E) Üniversite 4. Temelde öğrenme ya da davranış sorunları bulunan öğrencilere akademik ve psikolojik testler uygulama, bu testlerin sonuçlarını yorumlama ve çok disiplinli bir takımın üyesi olarak özel eği m hizmetlerinin gerekliliğine karar verme sorumluluklarına sahip rler. yrıca sık sık sınıf öğretmenlerine, öğrencilere ve ailelere danışmalık hizme sunarlar. Paragra a okulun çok disiplinli takımını teşkil eden meslek gruplarından hangisinin rol ve görevleri tanımlanmış r? ) Okul hemşireleri B) Okul psikologları C) Okul danışmanları D) Okul rehber öğretmenleri E) Okul sosyal hizmet uzmanları 2. Türkiye de şeklindeki kademeli eği m sistemine hangi eği m yılında geçilmiş r? ) B) C) D) E) Sosyal hizmet uygulamalarında ilk zamanlar görüş hâkim olmuş ve sorunun kaynağında bireyin ruhsal rahatsızlığının olduğu düşünülmüştür. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) ekolojik B) fizyolojik C) biogene k D) psikanali k E) parapsikolojik 3. Okul sosyal hizmet uzmanı, müracaatçısına yardımcı olurken pek çok rol üstlenmektedir. Bu farklı rollerin tamamına ve bunların gerek rdiği becerilere, etkin bir okul sosyal hizmet uzmanının sahip olması gerekir. şağıdakilerden hangisi okul sosyal hizmet uzmanının rollerinden biri değildir? ) ra bulucu B) Savunucu C) Müfredatçı 6. şağıdakilerden hangisi Bronfenbrenner e göre insan gelişiminin katmanlarından biri değildir? ) Eksosistem B) Enzosistem C) Mezosistem D) Mikrosistem E) Makrosistem D) Bağlan kurucu E) Toplum organizatörü 13

17 7. şağıdakilerden hangisi okul risk faktörlerinden biri değildir? ) Okulun küçük olması B) Öğretmen beklen leri ve tavırları C) Farklılık arz eden not verme poli kaları D) Okuldan uzaklaş rma ya da a lma cezası E) Cezalandırma temelli ve yetersiz okula devam poli kaları 11. şağıdakilerden hangisi öğrencilerin endişe yaşamalarına neden olan durumlardan biri değildir? ) Okul şartları B) kademik başarıya verilen önem C) Okul ya da sınıf değiş rme D) Okulun küçüklüğü E) Hijyen ve temizlik 8. Okullarda incinebilir öğrenci grupları lehine sistema k değişim yaratmayı kolaylaş rmanın diğer bir yolu da Okul Değişim Teorisi'dir. Bu teoriye göre okulda çalışan personel kabaca üç gruba ayrılır. Bunlardan ilk grubun üyeleri okulda çalışanların neredeyse yüzde 20 sini oluşturur ve bunlara. adı verilebilir. Paragra a boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rmelidir? ) engelleyiciler B) çit oturanları 12. şağıdakilerden hangisi öğrencilerin okuldan kaçmasının sebeplerinden biri değildir? ) Başarısızlık korkusu B) İçki, sigara gibi alışkanlıklar C) Kendini güvende hissetmek D) Okulu, öğretmeni ve dersi sevmeme E) Okuldaki şiddet, taciz gibi olumsuz durumlar C) destekleyiciler D) adapte ediciler E) değişimin aracıları 9. Fiziksel cezanın temel disiplin yöntemi olarak kullanılması, uzun dönemli zararlı etkilere neden olabilir. şağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? ) Saygılı davranışlar B) Öğrenme kayıpları C) Saldırganlık tutumları D) Şiddete ve adli cezaya sebep olabilecek davranışlar 13. şağıdakilerden hangisi okuldan ayrılmanın sebeplerinden biri değildir? ) Kalabalık sınıflar B) Okula ait hissetmeme C) Sigara gibi alışkanlıklar D) Öğretmenler ve/veya diğer öğrenciler ile anlaşmazlık E) Düşük notlar almak ya da okul ödevlerini ye ş rememek E) Depresyonun ortaya çıkma ih mali 10. şağıdakilerden hangisi Moeller e göre okullarda ortaya çıkan saldırganlık türlerinden biri değildir? ) Tehditler B) Fiziksel saldırganlık C) Düşük düzeyde saldırganlık D) Yüksek düzeyde saldırganlık E) Taşınmaz mala karşı saldırganlık 14., özürlülük sonucu oluşan ve normal bir insanın başarı ile sonuçlandırabileceği herhangi bir ak viteyi gerçekleş rmede ortaya çıkan bir eksiklik ya da sınırlamadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Engellilik B) Sakatlık C) Özürlülük D) Zedelenme E) Yetersizlik 14

18 15. Özel Eği m Hizmetleri Yönetmeliği hangi yıl yürürlüğe girmiş r? ) 2000 B) 2001 C) 2002 D) 2003 E) amacı birtakım rekabet stratejilerini kullanarak rahatsız edici sınıf davranışlarını azaltmak r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) İyi fikir oyununun B) İyi davranış oyununun C) İyi danışman oyununun D) İyi rehberlik oyununun E) İyi yönlendirme oyununun 16., çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk ye ş rme konusunda; çocuklara da eği m ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Sağlık tedbiri B) Eği m tedbiri C) Barınma tedbiri 19. ilelerin okuryazarlık sürecine ka lımları kaç farklı şekilde olabilir? ) İki B) Üç C) Dört D) Beş E) l D) Korunma tedbiri E) Danışmanlık tedbiri 17. şağıdakilerden hangisi okulda etkin bir iş birliğini sağlamada aşılması gereken kurumsal, mesleki ve kişisel engellerden biri değildir? ) Güven eksikliği ve kişilerin kendi gerçeklerini savunmaları B) İş birlikçi ak viteleri desteklemeyen meslek görev tanımlamaları C) Tüm öğrencilere hizmet sunan uzmanlar için okulda fiziksel alan eksikliği D) Okul sosyal hizmet uzmanlarının ve psikologlarının sabit yerleri olmayan kişi statüsünde olmaları 20. şağıdakilerden hangisi okul düzeyinde gerçekleş rilen müdahalelerin ya da programların etkisinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek arşiv verilerinden biri değildir? ) Notlar ve not ortalamaları B) Okul genelinde derslere girme oranları C) Dersleri asma ya da geç kalma oranları D) Müfredat dışı ak vitelere ka lan veliler E) Öğrencilerin rapor kartlarındaki davranış değerlendirmeleri E) Farklı meslek grupları arasında benzerlik arz eden kavramsal yönelimler, mesleki ve e k değerler 15

19 Psikiyatrik Sosyal Hizmet DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Psikiyatrik Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Danışandan hız alan terapiye göre ruh sağlığı aşağıdakilerden hangisine odaklanır? ) Yaşamın anlamı ve amacı B) Bireysel sorumluluk C) Psikoseksüel gelişim D) Kişinin gerçekte ne olduğu ve olmak istediği E) Sosyal ilişkiler 5. şağıdakilerden hangisi Freud un hekimliğe ve psikolojiye kazandırdıkları arasında yer almaz? ) Bilinç B) Bilinç dışı C) Ça şma D) Logoterapi E) Savunma mekanizmaları 2. Hipokrat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Kafa travmalarının hareket ve duyu bozukluklarına yol açabildiğini düşünmüştür. B) Kalı m üzerinde durmuştur. C) Ruhsal hastalıkları; mani, melankoli ve freni s olarak üç kategoriye ayırmış r. D) Sağlıklı beslenme üzerinde durmuştur. E) Epilepsi ve histeri hastalıklarının klinik tanımlamalarını yapmış r. 6. şağıdakilerden hangisi temel ruh sağlığı bozuklukları arasında yer almaz? ) Duygulanım bozuklukları B) Kişilik bozuklukları C) Uyum bozuklukları D) Cinsel uyum bozuklukları E) Psiko k bozukluklar 3. Ruh sağlığı konusunda günümüzde kabul gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? ) Ruh sağlığı ve hastalıklarının tek boyutlu bir açıdan ele alınması B) Ruh sağlığı ve hastalıklarının çok boyutlu bir açıdan ele alınması C) Ruh sağlığı ve hastalıklarının bilinç dışı faktörlerle açıklanması D) Ruh sağlığı ve hastalıklarının bilişsel faktörlerle açkılanması E) Ruh sağlığı ve hastalıklarının duygusal faktörlerle açıklanması 7. şağıdakilerden hangisi ekip çalışması için önceden yerine ge rilmesi gereken koşullardan biri değildir? ) Bütün üyeler tara ndan paylaşılan amaçlar B) Üyeler arasında karşılıklı anlaşmaya izin verecek görece az sayı C) Üyelerin tamamının, ortak amaçları gerçekleş rmeye yardımcı olacak yetenekleri D) Ekip üyeleri arasında duygusal bağların olması E) Ekip üyeleri arasında yakınlık ve yüz yüze ile şim olanakları 4. S. Freud un Hipnoz Yöntemi ni terk e kten sonra kullanmaya başladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir? ) Transferans B) Serbest çağrışım C) Rüya analizi D) Baca temizleme E) Psikanaliz 16

20 8. şağıdakilerden hangisi psikiyatri alanında sosyal hizmet uygulamalarının gelişimine etki eden faktörlerden biri değildir? ) Genel anlamda ruh sağlığı alanında farklılaşmalar B) Sosyal hizme n meslekleşme süreci C) Bilimsel alanda yeni yaklaşımlar D) Toplumsal olgu ve olaylardaki değişim ve gelişim ile insana yaklaşımda yeni gelişmeler 12. şağıdakilerden hangisi sağlık alanında kurulan gruplardan biri değildir? ) Kriz grupları B) Ruhsal eği m grupları C) Destek grupları D) İnceleme grupları E) Terapi grupları E) Psikanaliz Yaklaşımı nın ortaya çıkması 9. şağıdakilerden hangisi psikiyatri alanında sosyal hizme n rol ve sorumluluklarından biri değildir? ) Koruma B) Geliş rme-değiş rme C) Önleme D) Telafi etme E) Tedavi etme 13. şağıdakilerden hangisi pra k sosyal hizme n amaçlarından biri değildir? ) İnsanların sorun çözme, sorunlarla baş etme ve gelişimsel kapasitelerini ar rmak B) İnsanlara kaynak, hizmet ve olanak sağlayan sistemlerle müracaatçıları bağlan landırmak C) Sistemlerin etkili ve insancıl olarak işlev görmesini sağlamak D) Sosyal poli kaların gelişimi ve ilerlemesi için katkıda bulunmak E) Kişisel gelişime rehberlik etmek 10. şağıdakilerden hangisi psikiyatrik sosyal hizmet etkinlikleriyle ilgili yapılan sınıflamalardan biri değildir? ) Etkinliğin gerçekleş rildiği konum B) Ekip elemanlarının yeterliliği C) Müdahale yaklaşımları D) Müdahale yöntemleri E) Etkinlik yapılan kişi veya kurum 14. şağıdakilerden hangisi kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu ar rması, kullanmayı bırak ğında yoksunluk belir lerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirmesidir? ) Maddenin zararlı kullanımı B) Bağımlılık C) Yoksunluk D) Tolerans E) Zehirlenme 11. Sosyal hizmet çalışmaları yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? ) Sosyal unsurlar B) Ekonomik unsurlar C) Psikolojik unsurlar D) Kültürel unsurlar E) Irksal unsurlar 15. şağıdakilerden hangisi bağımlılık nedenlerinden biri değildir? ) Psikolojik etkenler B) Kalı msal etkenler C) Sosyokültürel etkenler D) Cinsel etkenler E) Kişilik 17

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II. 2013CÖ12-1 2013CÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: 09. 30 III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI

SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI SOSYAL RİSK HARİTASI KİTAP TASLAĞI İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 2.1. Çocuk ve Suç 2.2. Çocuk Kavramı 2.3. Riskli bir alan olarak Suça Sürüklenen Çocuklar 2.4. Suç Kavramı 2.4.1.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir.

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıları, içinde bulundukları

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP

MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP MAHKÛM KADINLAR İÇİN KARİYER PLANLAMA MERKEZİ PROJESİ REHBER KİTAP 1 PROJE EKİBİ Banu TUNCAY YILDIZ Proje Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRDE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI PROJESİ YENİDEN SOSYOLOJİ DERNEĞİ

ÖZEL SEKTÖRDE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI PROJESİ YENİDEN SOSYOLOJİ DERNEĞİ 2014 ÖZEL SEKTÖRDE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI PROJESİ YENİDEN SOSYOLOJİ DERNEĞİ Bu çalışmada, yasadan sonra, özel sektörün eski hükümlü kategorisinde yer alan kişilerin istihdamını nasıl gerçekleştirdiği ya

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI BÜTÜNLEME SINAVI 2013HLT23-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ HEMŞİRELİK LİSNS TMMLM PROGRMI BÜTÜNLEME SINVI 27 Temmuz 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create new work places at time of

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ Antropoloji bilimi, her zaman daha geçerli ve güvenilir cevaplara ulaşmayı hedeflemiş kişilerin çalışmaları sayesinde,

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde

Detaylı