EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dinçer KARADAVUT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ. Dinçer KARADAVUT"

Transkript

1 EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Dinçer KARADAVUT Kimya Mühendisi Ilgaz/KASTAMONU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı

2 Baca Gazı Emisyon Ölçüm Teknikleri Doğrudan ölçüm: Direk bacada ölçüm cihazıyla yapılan ölçümler Yanma gazları, Toplam Organik Karbon vb. Bacadan numune alma yolu ile: Bacadan numune alınarak laboratuvarda yapılan analiz Toz, Ağırmetaller, İnorganik Gazlar, (Flor, Klor ) Uçucu Organik Gazlar, PAH, Dioksin-Furan

3 Yapılan ölçüm ve analizlerin sağlıklı olup olmaması, tamamen doğru numune alma ve numuneyi doğru bir şekilde laboratuvar ortamına taşımaya dayanır.

4 Numune almayı ve laboratuvara taşınmasını etkileyen etkenleri altı grupta toplamak mümkündür; a. Numune alma yeri b. Numune alma şekli ve sayısı c. Numune alma hızı d. Numune alma süresi e. Numunenin absorblandığı/adsorblandığı madde f. Numunenin etiketlenmesi g. Numunenin uygun şartlarda laboratuvara taşınması

5 Ölçülmesi gereken kirleticiler Emisyon Yardımcı Büyüklükler Yanma Gaz. İnorganik Gazlar Toz Ağır Metal Organik Gazlar

6 Emisyon Yardımcı Ölçümler Yanma Gaz. (İnorganik) İnorganik Gazlar Toz Ağır Metal Organik Gazlar Ölçüm Nok. O 2 H 2 S Pb Formaldehit Hız, debi CO HF Hg VOC Sıcaklık NOx HCl As TOC Basınç SO 2 NH 3 Tümü PAH Nem İslilik D/F PCB

7 Ölçüm ve Analiz standartları Emisyon ölçümlerinde yaygın olarak kullanılan standartlar ISO EN EPA International Organization for Standardization European Standard Environmental Protection Agency

8 Yardımcı Ölçümler Büyüklük EN ISO EPA Ölçüm noktaları Hız Nem

9 Yanma Gazları Büyüklük EN ISO EPA O Yanma Gazları CO NOx , (NOx hariç) CTM 022 SO C 8

10 İnorganik Gazlar Büyüklük EN ISO EPA H 2 S 11, 320 HF HCl 1911/ , 320 NH 3 CTM 027

11 METALLER Büyüklük EN ISO EPA Pb 12 Hg 13211, , 101A, 102 As 108, 108A, 108B, 108C Ağır Metaller

12 ORGANİK GAZLAR Büyüklük EN ISO EPA Formaldehit 316, 320 Uçucu Organik Bileşikler TOC , , 320, 422, 3500B, 8000, 8081A, , 25A, 25B PAH 11338/ , 8100 Dioksin/Fura n 1948/ , 1613, 8280A, 8290 PCB 1948/

13 METAL ÖRNEKLEME Sabit kaynak emisyonlarında metallerin örneklenmesi; Baca gazından izokinetik olarak taneciklerin bir filtre üzerinde tutulması Gaz fazdaki metallerin asidik çözeltiler ile absorplanması prensibine dayanır. (KMnO4 ve HNO3/H2O2 içinde Absorpsiyon)

14 METAL ÖRNEKLEME EPA Metot 29 (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn, Hg) TS EN 14385:2004 (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI ve V)

15 METAL ÖRNEKLEME-EPA 29 Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn, Hg metalleri kapsar. EPA Metot 5 toz örneklemesi (ısıtmalı hat ve baca dışı örnekleme) yöntemi esas alınır. Örnekleme esnasında ısıtılmış borosilikat veya quartz cam prob, hat ve nozzle kullanılması gerekir. Yıkama şişesi cam olmalıdır.

16 METAL ÖRNEKLEME-EPA 29 EPA Metod 5 gibi filtre baca dışında tutulmalıdır. 120 derecelik ısıtmalı hat ile izokinetik örnekleme, Partikül emisyonlarının filtre üzerinde toplanması, Gaz emisyonlarının ise asidik H2O2 ve asidik KMnO4 içinde tutulması, AAS, ICP, ICP-MS cihazlarla analizi prensibine dayanmaktadır.

17 METAL ÖRNEKLEME-TS EN 14385:2004 As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI ve V metalleri kapsar. Örnekleme esnasında ısıtılmış borosilikat veya quartz cam, Titan veya PTFE (teflon) nozzle, prob ve hat kullanılması gerekir. Yıkama şişesi cam olmalıdır.

18 METAL ÖRNEKLEME-TS EN 14385:2004 Baca içi örnekleme ve baca dışı örnekleme yapılabilir. (İzokinetik) Baca dışı örnekleme yapılırsa filtre ısıtılmış olmalıdır. Partikül emisyonlarının filtre üzerinde toplanması, Gaz emisyonlarının ise asidik H2O2 içinde tutulması, AAS, ICP, ICP-MS cihazlarla analizi prensibine dayanmaktadır.

19 Taşınabilir Bilgisayar Örnekleme Ana Ünitesi Örnekleme Probu Baca Gazı Soğutucu Metal absorplama ünitesinde yer alan; 1.ve 2. gaz yıkama şişesi 100 ml %5 HNO3 %10 H2O2 çözeltisi, 3. gaz yıkama şişesi boş, 4. ve 5. gaz yıkama şişesi 100 ml %4 KmnO4 %10 H2SO4 çözeltisi, 6. gaz yıkama şişesi yaklaşık g silikajel ile doldurulur. Eğer cıva (Hg) örneklemesi yapılmayacak ise 3, 4 ve 5. gaz yıkama şişelerini kullanmaya gerek yoktur.

20

21 HALOJENLERİN ÖRNEKLENMESİ HF/HCl Örneklenmesi EPA 26/26A: Sabit kaynaklardan hidrojenli halojenlerin/ halojenlerin örneklenmesi ve analizi (0.1 N H2SO4 ve 0.1 N NaOH içinde Absorpsiyon) ISO 15713: Sabit kaynaklardan gaz halindeki fluorürlerin örneklenmesi ve analizi (0.1 N NaOH içinde absorpsiyon) EN ,2,3: Manuel metodla HCl tayini (Saf su içinde absorpsiyon)

22 HALOJENLERİN ÖRNEKLENMESİ EPA 26 (non izokinetik) ve EPA 26A (izokinetik) Halojenlerin ve hidrojenli halojenlerin örneklenmesi, Baca gazından izokinetik olmayan şekilde alınan gaz fazdaki halojenlerinve hidrojenli halojenlerin ısıtmalı bir hat yardımıyla absorblanması prensibine dayanır. En az %75 Teflon (sadece teflon veya %75 teflon/%25 borosilikat cam, 210 C den yüksek bacalarda kuartz filtre) filtre kullanılır.

23 HALOJENLERİN ÖRNEKLENMESİ EPA 26 ve EPA 26A Örnekleme oranı 2 L/dakika olacak şekilde ayarlanarak 1 saat süreyle örnekleme yapılır. Yüksek nem içeren (gaz içinde damlalar olduğundan şüpheleniliyor veya biliniyorsa) bacalarda izokinetik örnekleme yapılmalıdır. İyon kromatografisi ile analiz

24 HALOJENLERİN ÖRNEKLENMESİ EPA 26 ve EPA 26A Taşınabilir Bilgisayar Örnekleme Ana Ünitesi Örnekleme Probu Baca Gazı Soğutucu Halojen absorplama ünitesinde yer alan; 1. gaz yıkama (kondensat) şişesi 50 ml 0.1 N H2SO4 çözeltisi, 2. ve 3. gaz yıkama şişeleri 100 ml 0.1 N H2SO4 çözeltisi, 4. ve 5. gaz yıkama şişeleri 100 ml 0.1 N NaOH çözeltisi, 6. gaz yıkama şişesi yaklaşık g silikajel ile doldurulur.

25 HALOJENLERİN ÖRNEKLENMESİ ISO ISO F2 gazının örneklenmesi 0.1 N NaOH içinde absorpsiyon Yıkama şişeleri polypropylene, polyethylene Yüksek nem içerdiği durumda izokinetik örnekleme İzokinetik olmayan yöntemle 4 L/dak. akış hızında 25 dakika örnekleme İyon selektif elektrod ile analiz

26 HALOJENLERİN ÖRNEKLENMESİ TS EN ,2,3 TS EN TS EN TS EN HCl gazının örneklenmesi HCl gazının absorbsiyonu Absorblanan gazın analizi

27 HALOJENLERİN ÖRNEKLENMESİ TS EN ,2,3 HCl ve gaz halindeki inorganik klorürler, klorür içermeyen su içinden geçirilerek çözülürler. Saf su içine absorpsiyon (Klorür içermeyen saflık derecesi en az sınıf 2, iletkenliği 100µs den az) Numune alma sistemi yoğuşmanın en az olacağı şekilde tasarlanır. Yoğuşmanın olduğu kısımlar yıkanır ve yıkama suları absorpsiyon çözeltisine ilave edilir. İzokinetik olmayan yöntemle 3-4 L/dak. Akış hızında 30 dakika örnekleme Yüksek nem içerdiği durumda izokinetik örnekleme, Spektrofotometrik analiz Titrimetrik analiz İyon kromatografisi ile analiz

28 PCDD/PCDF Dioksin-Furanlar (DF) EN : Sabit kaynaklardan PCDD/PCDF örneklenmesi EN : Ektraksiyonu ve yıkama EN : Analiz

29 Dioksin-Furanların Örneklenmesi (DF) Katı partiküllerin filtre üzerine toplanması Gaz fazının XAD-2 adsorban madde üzerindetutunması

30 Dioksin-Furanların Örneklenmesi (DF) 120 dereceye ısıtılmış bir prob ile katı faz üzerindeki D/F lar prob çıkışında ve ısıtılmış filtre üzerinde, Gaz fazdaki D/F lar en az 20 dereceye soğutulmuş XAD-2 adsorban madde üzerinde Örnekleme boyunca yoğunlaşan kısım ise kondensat içinde izokinetik olarak örnekleme yapılır. Örnekleme süresi en fazla 8 saattir. Numune alma hatları toluen ile temizlenir ve bu kısım da analiz için eklenir. Isıtılmış borosilikat cam veya Ti prob kullanılır

31 XAD-2 ADSORNANIN HAZIRLANMASI Bulanıklık kalmayıncaya kadar sırasıyla, Su, metanol ve diklorometan ile yıkanır ve süzülür, 48 saat boyunca soxhlet ekstraksiyonu yöntemiyle toluen ile temizlenir, Tekrar diklorometan ile yıkanarak vakum etüvünde kurutularak örnekleme öncesine kadar ağzı kapaklı cam şişede saklanır.

32 Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) ISO : Sabit kaynaklardan polisiklik aromatik hidrokarbonların örneklenmesi (Gaz ve Partikül fazın Örneklenmesi ) (Adsorpsiyon) ISO : Gaz ve Partikül Fazın ön işlem ve analizi

33 Isıtılmış hat/yoğuşturucu/adsorban madde prensibi ile PAH örnekleme 120 dereceye ısıtılmış bir prob ile katı faz üzerindeki PAH'lar prob çıkışında ve ısıtılmış filtre üzerinde, Gaz fazdaki PAH'lar en az 20 dereceye soğutulmuş XAD-2 adsorban madde üzerinde, Örnekleme boyunca yoğunlaşan kısım ise kondensat içinde izokinetik olarak örnekleme yapılır. Örnekleme süresi saattir. Numuneler analize kadar -7 C de ve ışıktan korunacak şekilde muhafaza edilir. Numune alma hatları toluen ile temizlenir ve bu kısım da analiz için eklenir. Isıtılmış borosilikat veya quartz cam, Ti ve paslanmaz çelik prop kullanılır

34 D/F VE PAH ÖRNEKLEME ŞEMASI Taşınabilir Bilgisayar Örnekleme Probu Soğutucu Soğutucu Baca Gazı XAD-2 Örnekleme Ana Ünitesi Pompa Silikajel

35 D/F VE PAH ÖRNEKLENMESİ Örneklemede dikkat edilmesi gerekenler: DF için 4-8 saat arası izokinetik örnekleme PAH lar için saat arası izokinetik örnekleme Örnekleme hattının aseton, diklorometen metanol ile temizlenerek kurutulması veya Adsorban madde ve yoğuşturucunun etrafının 0-20 C arasına ayarlanması Filtre veya adsorban maddeye internal standart eklendiğinden emin olunması

36 D/F VE PAH Örnekleme sonrası ve analiz * Örnekleme sonrası filtre, kondensat ve adsorban madde ayrı ayrı olarak saklama kaplarına konularak laboratuvara getirilir. * İstenen duruma göre ayrı ayrı veya birleştirilerek analiz öncesi ekstrakte edilerek analize hazırlanır. * DF lar yüksek çözünürlüklü GC-MS-MS ile * PAH örnekleri ise HPLC ve GC-MS ile analiz edilerek raporlanır.

37 UÇUCU ORGANİKLERİN ÖRNEKLENMESİ EPA 18 * Paslanmaz çelik, cam veya teflon prob * Aktif karbon üzerine adsorpsiyon * Tedlar bag (Teflon poşet)lerle örnekleme * Uygun organik çözücülerle desorpsiyon * Özellikle CS2 ile desorpsiyon * GC, GC-MS, HPLC ile analiz

38 UÇUCU ORGANİKLERİN ÖRNEKLENMESİ EN Baca sıcaklığı adsorbsiyon boyunca 40 geçmeyecek. * Aktif karbon üzerine adsorpsiyon * CS2 ile desorpsiyon GC, GC-MS, HPLC ile analiz Tipik bir hacimsel akış hızı 0,3-1 L/min arasında dk örnekleme yapılmalıdır.

39 SEYRELTME YAPMADAN NUMUNE ALMA

40 SEYRELTME YAPARAK NUMUNE ALMA

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi

Yıldız Teknik Üniversitesi Çağdaş, Öncü, Yenilikçi Hava Kirliliği Ölçüm Yöntemleri Emisyon Ölçümleri (Kaynakta) İmisyon Ölçümleri Sabit kaynaklar (Yakma tesisi, fabrika, termik santral bacaları) Hareketli kaynaklar (Motorlu araçlar) Ortam havasında yapılır

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2012 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ EMİSYON NUMUNE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : 444 50 48 Faks : 0 224 443 72 00 E-Posta : laboratuvar@cedfem.com.tr Website

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKĠLĠ ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI 2013 YILI ASGARĠ FĠYAT TARĠFESĠ EMĠSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA /

Detaylı

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir.

Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. EMİSYON ÖLÇÜMLERİ Emisyon Nedir? Kelime anlamı ile; dışarı çıkmak, yaymak ve ihraç etmek anlamına gelmektedir. Çevre mevzuatı kapsamında; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33)

Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Akreditasyon Talep Edilen Kapsamlar (Sayfa 1/33) Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, O₂ ve CO₂ Tayini Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂ Tayini

Detaylı

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog Ekim 2008 Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar için Su ve Atık Su Numune Alma Eğitimi ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog 31 BAŞKANLIĞI

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU 2015 Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 21 41470 Gebze - Kocaeli Tel : 0 262 677 2000 Faks : 0 262 643 0470 E-posta : analiz@tubitak.gov.tr I İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI-II DENEY NOTLARI ERZURUM - 2007 DENEYLER S. NO 1. Biyolojik Oksijen İhtiyacı 3 2. Atmosferdeki Gaz ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/51) Deney Laboratuvarı Adresi : Bağlarbaşı Mah. Feyzullah Cad. No.119 MALTEPE 34844 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 459 61 10 Faks : 0216 441 40 50 E-Posta : info@aemcevlab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/36) Deney Laboratuvarı Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B Blok No:20/7-8 Acıbadem Kadıköy İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 326 27 78 Faks : 0216 545 87 03 E-Posta

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/12 Çevre Yönetimi lüğü EK LĠSTE-1/12 Laboratuvarı Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrokimyasal Method S.M. 4500 H + B. 21. Baskı 2005 Elektriksel İletkenlik (EC) Laboratory Method S.M. 2510 B. 21. Baskı 2005 Renk

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/19 EK LİSTE-1/19 Su, Atık su 1,2,3,4 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510-B Bulanıklık Işık Geçirgenliği Metodu TS 5091 EN ISO 7027 Çözünmüş Oksijen/ Elektrokimyasal

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SAYFA NO 1 JEOKİMYA VE HİDROJEOKİMYA LABORATUVARI 4 İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-OES) 6

Detaylı

1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT

1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT İÇİNDEKİLER T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 1. GİRİŞ 2. KULLANILAN ÖLÇÜM CİHAZLARI VE METOT 2.1. Gaz Analiz Cihazı 2.2. Ölçüm ve Hazırlık Aşaması ÇETİK ISI SANAYİ YE AİT KATI YAKIT

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1/11 EK LĠSTE-1/11 ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Su, Atık Su 1,2,,4,5 ph tayini Eloktrometrik Metot SM 4500-H+ Ġletkenlik (EC) Elektrik iletkenliği tayini TS 9748 EN 27888: 1996 Sıcaklık(T) Laboratuvar

Detaylı

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI. ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI ( 18/2012 Sayılı Yasa) 36(1)(C) Madde Altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın 36 ncı maddesinin (1) inci fıkrasının (C) bendinin kendisine verdiği

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 6 EKİM 2010 TARİH 27721 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜGE GİRMİSTİR

Detaylı