SÜREÇ YÖNETİMİ. Dr. Selami ERARSLAN Kasım, 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜREÇ YÖNETİMİ. Dr. Selami ERARSLAN Kasım, 2008"

Transkript

1 SÜREÇ YÖNETİMİ Dr. Selami ERARSLAN Kasım, 2008

2 İÇERİK Neden Süreç yönetimi? Süreç Nedir? Sürecin Özellikleri Sürecin Sınıflandırılması Sürecin Hiyerarşisi Sürecin Bileşenleri Süreç Yönetimi ve Süreçlerle Yönetim Kritik Süreçler Süreçlerin Analizi ve İyileştirilmesi Süreç Diyagramları

3 Neden Süreç Yönetimi Doğrudan Bağlantılı konular Dolaylı Bağlantılı konular

4 Doğrudan Bağlantılı Konu YAPISAL ORGANİZASYON

5 Amaç & Hedefler Risk & Kontrol Oracle CRM SAP SCM Bordro Performans W o r k s t a t i o n M a i n f r a m e s L a p t o p s D o m a i n C o n n e c t i o n

6 Yapısal Organizasyon Bir firmanın ortaklarının (ortaklar kurulu veya yönetim Kurulu) kurum ortak değerlerini belirlemesinin ardından atadıkları yöneticinin ilk oluşturduğu dokümandır. Yapısal organizasyon ile iş ve bilgi akış süreçleri arasındaki bağlantı çok nettir. Bu nedenle, iş ve bilgi akış süreçleri bir kez oluşturulduktan sonra çalışmalar bitmez, firma yaşadığı sürece bu çalışmalar devam eder.

7 Yapısal Organizasyon Örnek

8 Dolaylı Bağlantılı Konular ISO 9001:2000 BASEL II Kurumsal Mimari 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü kanunu Diğer Uluslar arası Denetim Çerçeveleri ( Sox, COBIT, ITIL, vb. )

9 Süreç (Process) Nedir? Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilişkili ve etkileşimli faaliyetler takımı Belirli bir girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya dönüştüren; tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, mutlaka bir sorumlusu olan, fonksiyonlar arası ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyet dizinidir.

10 Sürecin Özellikleri Bir süreç 5 temel özelliği taşımalıdır: Tanımlanabilir (Definable), Tekrarlanabilir (Repeatable), Ölçülebilir (Measurable), Kontrol Edilebilir (Controllable), Katma Değer Yaratma Özelliği (Value Added) A Süreci B Süreci C Süreci

11 Sürecin Sınıflandırılması 1. Yönetimsel Süreçler 2. Operasyonel Süreçler 3. Destek Süreçler

12 Sürecin Sınıflandırılması 1. Yönetimsel Süreçler Temel ve destek süreçlerin performansını yükseltmek için gerçekleştirilen süreçlerdir. Örnekler; Yatırım yönetimi Bütçe planlama Stratejik planlama Kaynak planlaması Sürekli iyileştirme

13 Sürecin Sınıflandırılması 2. Operasyonel Süreçler Kuruluşların kuruluş amaçlarını, var olma nedenlerini gerçekleştirmek üzere yaptıkları faaliyetleri kapsar. Örnekler; İletişim &Halkla İlişkiler Satış & Pazarlama Tasarım Satın Alma Malzeme Yönetimi Lojistik

14 Sürecin Sınıflandırılması 3. Destek Süreçler Operasyonel ve yönetimsel süreçlerin yerine getirilmesi için hemen hemen tüm kuruluşlar için ortak sayılabilecek, destek faaliyetlerini kapsar. Örnekler; Muhasebe Sabit Kıymetler İdari İşler Personel ( IK ) Bilgi Teknolojileri

15 Süreç Hiyerarşisi Ana Süreçler Süreçler Alt Süreçler Aktiviteleri Ana Süreçler Süreçler Alt Süreçler

16 Süreç Hiyerarşisine Örnek Satın Alma ve Altyüklenici İlişkileri Süreci (Ana Süreç) Satın Alma (Süreç) - Dahili satın alma (Alt Süreç) - Satın alınacak malzeme/hizmet araştırma (Aktivite) -İhale yönetimi - Harici satın alma Alt Yüklenici Süreçleri ( Süreç ) - Altyüklenici seçme - Altyüklenici değerlendirme ( Alt Süreç )

17 Sürecin Bileşenleri Sürecin No su Sürecin adı Sürecin sahibi İçinde yer aldığı süreç Alt süreçleri Süreçler arasındaki yeri Girdileri İşlemleri Çıktıları Tedarikçileri Müşterileri Performans Hedefleri İzlenme Yöntemleri

18 Süreç Yönetimi ve Süreçlerle Yönetim Süreç Yönetimi nin Tanımı Süreçlerle Yönetim in Tanımı Hedefler İçin Gereklilikler Süreçlerle Yönetim e Geçiş Adımları Süreçlerle Yönetim in Avantajları Fonksiyonel Yönetim in Dezavantajları

19 Süreç Yönetiminin Tanımı Süreçlerin düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak için yapılan faaliyetlerdir Süreçlerin tanımlanması, Sahiplerinin, tedarikçilerinin ve müşterilerinin belirlenmesi İhtiyaçlarının belirlenmesi, Ölçümler alınarak performansının izlenmesi, Gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren faaliyetlerin tümüdür.

20 Süreç Yönetiminin Tanımı İYİ YÖNETİLEN BİR SÜREÇ; Müşteri odaklı, Maliyet değil, Katma Değer yaratan, Sahibi ve sorumluları belirlenmiş, Süreçte rol alanlar tarafından açıklıkla anlaşılır, Süreçler arası bağlantılar ve ilişkiler tanımlanmış, Performansı sağlıklı ve düzenli ölçülüp, izleniyor, Sürekli gözden geçirilip iyileştiriliyor olmalıdır.

21 Süreçlerle Yönetimin Tanımı Süreçlerle Yönetim ise bir yönetim anlayışını, bir yönetim yapısını ifade etmektedir. İşletmenin tüm faaliyetlerinin süreç yapısı içerisinde tanımlanmasını ve yönetim fonksiyonunun bu yapı dahilinde gerçekleştirilmesini gerektirir.

22 Süreçlerle Yönetimin Tanımı Süreç Yönetimi Süreçlerle Yönetim e geçişin bir aşamasıdır. SÜREÇ YÖNETİMİ SÜREÇLERLE YÖNETİM Geleneksel Yönetim anlayışından Süreçlerle Yönetim anlayışına geçişin amacı organizasyonların değişimle baş edebilecek becerileri geliştirebilmesine imkan sağlayacak bir yapıya kavuşturulmasıdır.

23 Süreçlerle Yönetime Geçiş Adımları Süreçlerle Yönetim e Geçiş Adımları Süreçlerin tanımlanması Süreç sahiplerinin ve sorumluluklarının belirlenmesi Süreç öğelerinin ( girdi,çıktı,müşteri ve tedarikçi ) tespiti Süreç haritalarının ( akış diyagramlarının ) çizilmesi Süreç ölçüt ve göstergelerinin tespiti / güncellenmesi Süreçlerin hedeflerinin / kritik başarı faktörlerinin tespiti / güncellenmesi Kritik süreçlerin tespiti Süreçlerin analizi ve geliştirilmesi

24 Süreçlerle Yönetim - Fonksiyonel Yönetime Örnek

25 Süreçlerle Yönetim - Fonksiyonel Yönetime Örnek

26 Süreçlerle Yönetim - Fonksiyonel Yönetime Örnek

27 Süreçlerle Yönetim - Fonksiyonel Yönetime Örnek

28 Süreçlerle Yönetim Kurum/Kuruluş önceliklerine sistematik bir yaklaşım getirir. Bir işi başından sonuna kadar yapmaya olanak sağlayan süreçler tanımlanır. Fonksiyonlar arası ilişkileri geliştirir. Gelişmeler süreçler dahilinde yapılır. Müşteri odaklı yönetimi teşvik eder. (İşler, müşterinin gördüğü gibi yatayda görülmeye başlanır.)

29 Süreçlerle Yönetim Müşteri odaklı süreçler doğru uygulandıklarında kuruluşun performansı önemli ölçüde artar. Katma değersiz faaliyetler ortadan kalktığı için kaynakların daha etkin kullanımı sağlanır. Gereksiz olabilecek bazı kontrol ve onaylar yok edildiği için hızlı karar alma avantajı sağlanır. Sorumluluklar net olarak tanımlanır.

30 Fonksiyonel Yönetim Ortak hedefler belirsizdir veya yoktur. Bölümler arası iletişim ve işbirliği zayıftır, hatta kötü iletişim ve iç çekişmeler vardır. Yöneticiler sadece kendi birimlerine ait faaliyetlerin performansı ve yönetimiyle ilgilenmektedirler. Gelişmeler çoğunlukla faaliyet dahilinde kalmakta, bütüne yayılamamaktadır.

31 Fonksiyonel Yönetim Fonksiyon sorumluları, iş akışının tamamının nasıl işlediğinden habersiz olarak, kendi fonksiyonlarını iyileştirirken, nihai müşteri memnuniyetini hedef almamakta, bu da müşteri şikayetlerine neden olmaktadır. Çalışanlar, genellikle tüm iş akışı içindeki rol ve etkinliklerinin bilincinde değildirler. İş akışının etkinliği genellikle, fonksiyonların etkinliği ile ölçüldüğünden, bütünü yansıtmayacak şekilde ölçülmektedir.

32 Kritik Süreçler Kritik süreç, öncelikle çözümlenmesi gereken veya yeniden yapılandırılması gereken süreçlere denir.

33 Kritik Süreçlerin Belirlenmesi Ana süreçlerin kritik başarı faktörlerine bağlı olarak etkileri belirlenir. Ana süreç TOPLAM ETKİ TABLOSU Kritik Başarı Faktörleri X Y Z Toplam Etki Satış Üretim Satın Alma : Etkisi yok 4 : Çok etkili

34 Süreçlerin Analizi ve İyileştirilmesi Süreç Performans Göstergeleri Süreç Performansının Ölçülmesi Süreçlerin Analiz Edilme Yöntemleri Süreç Performansını İyileştirme Metotları

35 Süreç Performansı Göstergeleri Süreç performansını ölçebilmek için kriterlerin tanımlı olması gereklidir. Bu kriterler: Geleceğe yönelik (yönlendirici), Geçmişe yönelik (değerlendirici), Şirketin stratejileri ile ilişkili, İç / dış müşteri beklentileri ile ilişkili, Uğraş gerektiren olmalı

36 Süreç Performansı Göstergeleri Kriterler 3 Kategoride Toplanabilir: Etkenlik Verimlilik Esneklik

37 Süreç Performansı Göstergeleri Etkenlik Kriterleri Örnekleri Etkenlik konuları Doğruluk Zamanındalık Müşteri Şikayetleri Hatasızlık Gerçekleşen / plan Cevap verme süresi Hizmet Seviyesi Ölçüm Kriterler Miktara uygun teslimat % Zamanında uygun teslimat % Müşteri şikayet sayısı/oranı İlk defada doğru yapma oranı Plana uyum oranı Çevrim süresinin kısaltılması Hizmet kalite indeksi Kaynak: Etkin Süreç Yönetimi Ve ISO 9001:2000

38 Süreç Performansı Göstergeleri Verimlilik Kriterleri Örnekleri Verimlilik (Etkenlik) konuları İşlem zamanı Bir birikim çıktı için harcanan zaman Bir birikim çıktı için eklenen değer (value-edded) maliyeti İşin bir sonraki adıma geçmeden önceki bekleme zamanı Süreç çevrim zamanı Ölçüm Kriterler İşlem zamanının kısaltılması Her 100 işlem için harcanan, adam-saat İşçilik maliyetinin düşürülmesi Bekleme süresinin azaltılması Çevrim süresinin kısaltılması Kaynak: Et kin Süreç Yönetimi Ve ISO 9001:2000

39 Süreç Performansı Göstergeleri Esneklik Kriterleri Örnekleri Esneklik konuları Özel müşteri istekleri Müşterinin özel bir isteğini ortalama gerçekleştirme süresi- standart yönteme kıyasla, Özel isteklerin reddi Ekstra bir istekte bulunan müşteri isteğinin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken faaliyet miktarı. Ölçüm Kriterler Özel müşteri istekleri sayısı Özel İstek gerçekleşme süresi/ standart istek gerçekleşme süresi Özel müşterinin reddetme oranı Özel isteklerin eskalasyon yüzdesi Kaynak: Etkin Süreç Yönetimi Ve ISO 9001:2000

40 Süreç Performansının Ölçülmesi Neden Performansı Ölçeriz? Misyonumuza daha sıkı sarılırız Hedeflerimize ne kadar yaklaştığımızı, kaynaklarımızı ne derece verimli kullandığımızı, hatalarımızın sebeplerini anlarız İyileştirme imkanlarını belirleriz Gelişmeyi gözlemleriz Başarı hissi tadarız.

41 Süreçlerin Analiz Edilme Yöntemleri Kaynak: Etkin Süreç Yönetimi Ve ISO 9001:2000

42 Müşterinin Sesi: Süreç Performansını İyileştirme Metotları Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin, operasyonel tanımlarla ifade edilmesidir. Müşterinin sesinin ölçüm metotları Müşteri memnuniyeti anketleri Kalite Fonksiyonu Yayılımı(Quality Function Diff.) Pazar araştırması Müşteri şikayetleri ve önerileri Müşterilere yapılan ziyaretler Grup çalışmaları Rakip firma müşterilerinin değerlendirme sonuçları

43 Sürecin Sesi Süreç Performansını İyileştirme Metotları Sürecin sesi, özel ve genel nedenlerden dolayı süreçteki olumsuzlukların ve sapmaların belirlenmesidir. Süreç izleme süreci Gözden geçirilmeli ve denetlenmeli, Veri elde etme çevrimini kısaltmak için geliştirme çalışmaları yapılmalı, Güvenirliliği, hassasiyeti arttırılmalı, Hızla ulaşılırlığı sağlanmalı, Günlük yönetimin ana araç ını oluşturacak şekilde yaygınlaştırılmalı, Değişen süreç özelliklerine uyumu sağlanmalıdır.

44 Süreç İyileştirme İyileştirme Yöntemleri: Standartlara belirli performans düzeyinde uyum sağlamak amacıyla standartlaşma, Mevcut süreçlerin performansının geliştirilmesi için kademeli iyileştirme, Pazar ve rekabet avantajları sağlayan sıçramalı iyileştirme

45 Süreç Diyagramı Süreç Diyagramı Nedir? Süreç Diyagramı Ne İşe Yarar? Nasıl Hazırlanır? Süreç Diyagramı Tipleri

46 Süreç Diyagramı Nedir? Bir faaliyetin nasıl yapıldığını sıralı ve şematik olarak anlatan doküman.

47 Süreç Diyagramı Ne İşe Yarar? Sık sık yapılmakta olan işlemlerin nasıl yapıldığını görme Sürecin hangi noktalarında iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu görme Problemleri çözme yöntemi olarak kullanılma Yönetim ve üretimle ilgili süreçlerde, süreç kontrolüne imkan tanıma

48 Nasıl Hazırlanır? Süreç diyagramı oluşturulurken asli görevleri yapanların bir araya getirilmesi gerekir. Grup tarafından süreçteki basamaklar belirlenir ve bunlar kağıt üzerinde listelenir. Bütün basamaklar belirlendikten sonra, grubun bunları yapılış sırasına koyması istenir.

49 Süreç Diyagramı Tipleri DIN SADT Diyagramı Swim Lane Fonksiyonel Diyagramı Mega

50 DIN Süreç Diyagramlarında Kullanılan Semboller ve Tanımları İşlem Belli bir süreçte gerçekleşen her türlü işlemi tanımlayan bir akış çizelgesi simgesi olan işlem simgesidir.

51 DIN Süreç Diyagramlarında Kullanılan Semboller ve Tanımları Karar Belli bir süreçte gerçekleşen karar vermeyi tanımlayan bir akış çizelgesi simgesi olan karar simgesidir.

52 DIN Süreç Diyagramlarında Kullanılan Semboller ve Tanımları Belge Belli bir süreçte gerçekleşen dokümantasyonu (Belge) tanımlayan bir akış çizelgesi simgesi olan belge simgesidir.

53 DIN Süreç Diyagramlarında Kullanılan Semboller ve Tanımları Çoklu Belge Belli bir süreçte gerçekleşen çoklu dokümantasyonu tanımlayan bir akış çizelgesi simgesi olan çoklu belge simgesidir.

54 DIN Süreç Diyagramlarında Kullanılan Semboller ve Tanımları Başlama/Bitiş Belli bir sürecin başlamasını veya bitişini tanımlayan bir akış çizelgesi simgesi olan başlama/bitiş simgesidir.

55 DIN Süreç Diyagramlarında Kullanılan Semboller ve Tanımları Birleştirici Belli bir süreçte gerçekleşen işlemi başka bir yere birleştirmeyi tanımlayan bir akış çizelgesi simgesi olan birleştirme simgesidir.

56 DIN Örnek: Dahili Proje Planlaması

57 SADT Diyagramı Structured Analysis and Design Technique kelimelerinin baş harflerinden oluşan SADT kelimesi anlam itibariyle Sistematik Analiz ve Tasarı Tekniği demektir. SADT metodu fabrikadaki mevcut durumu analiz etmek için Amerika da geliştirilmiş sistematikleştirmeye yarayan bir metoddur. Daha sonraları kullanım alanı genişletilerek programlamada da uygulanmaya başlamıştır. Özellikle Software Engineering de oldukça çok kullanılan bir metoddur.

58 SADT Diyagramı SADT Metodunun Genel Prensibi

59 SADT Diyagramı I- Input : Giriş Bilgileri O- Output : Çıkış Bilgileri C- Control : Faaliyetleri etkileyen sınırlayıcı faktörler M- Mechanism : Faaliyetleri yürüten mekanizmalar, araçlar, sistemler

60 Örnek: SADT Diyagramı

61 SADT Diyagramı A2211 DAHİLİ SATIN ALMA I I 1- Malzeme İhtiyaç Bildirisi I 2-İrsaliye M M 1- Personel M 2- Satıcı Kataloğu M 3- Fax, Posta, Daktilo O O 1- Satıcı Bilgileri O 2- Sipariş Mektubu O 3- Malzeme C C 1- Fiyat C 2- Teslimatçı Anlaşması C 3- Malzeme Giriş Kalite Kontrol

62 Swim Lane Fonksiyonel Diyagramı Swim lane diyagramları süreç içindeki aktivitelerin rollere, sistemlere ve iş birimlerine göre nasıl gösterildiğini ortaya koyan diyagramlardır. Bu diyagramlar birimler arası faaliyetlerin karışmaması adına büyük önem taşırlar. Diyagramlar oluşturulurken ayrıntı çoğaldıkça mantıksal operatörler de kullanılabilir.

63 Swim Lane Fonksiyonel Diyagramı

64 Mega da Çevre Diyagramı

65 Mega da Süreç Diyagramı

66 Mega da İş Akış Diyagramı

67 Uyumluluk Kontrolü Standart Modellere Uyumluluk Kontrolü Kendi Modellerinizi Tanımlayarak Kontrol Hata ve Uyarı Raporu Tüm Bilgi Varlıkları için Uyumluluk Kontrolü 67

68 MEGA da Simulasyon Simulasyon Projesi Tanımlama Farklı Senaryolarla Çalışma Simulasyonu adım adım canlandırma Sürecin tümünü defalarca çalıştırma Sonuçların Raporlanması Göstergelerle Gösterim Simulasyon ihtiyaçlarını tanımla Bilgi ihtiyaçlarını tanımla Simulasyon için gerekli bilgileri topla Yapılan seçimi açıkla Optimum senaryoyu seç Modelleri doğrula Simulasyon modellerini üret

69 Simulasyon Raporlama Aktivitelerin oluşma olasılıkları Aktivite Süreleri Aktivite Maliyetleri Kaynak, Zaman ve Maliyet Hesaplama

70 KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS ISO EN 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi 2012 T A Ş Y A K A M A H. 1 4 4 S O K. 1 1 9 / 1 P K : 4 8 3 0 0 F E T H İ Y E SAYFA NO : 2/28 KALİTE EL KİTABI

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI

Kalite El Kitabı KALİTE EL KİTABI 0.1 İÇİNDEKİLER İlgili TS EN 9001:2008 Maddesi 0.2 Şirket Tanımı 0.3 Dağıtım Listesi 1.0 Kapsam ve Hariç Tutmalar Madde 1 2.0 Referanslar Madde 2 3.0 Terimler ve Tanımlar Madde 3 4.0 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı