Hekim Savunma Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hekim Savunma Rehberi"

Transkript

1 HANYALOĞLU-ACAR HUKUK BÜROSU Hekim Savunma Rehberi Malpaktis ve Tıbbi Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Poliçeleri Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu Hanyaloğlu-Acar Hukuk Bürosu Sağlık Hukuku alanında faaliyet gösterir ve sadece hekim ve sağlık kuruluşlarının savunmasını üstlenmektedir.

2 İçindekiler: Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) Nedir?... 2 Malpraktis Nasıl Oluşur?... 3 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası... 3 HUKUKSAL TAKİP AŞAMASINA DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR Dava Dilekçesi Tebliğ Edildiğinde Ne Yapmalıyım?... 4 Tebligat Tarihini Not Alın... 4 Davaya Cevap Sürenizi Kaçırmayın... 4 Mahkemeden Süre Uzatım Talebinde Bulunun... 4 Mahkeme Dosyasındaki Tüm Evrakların Fotokopisini Alın... 4 Hasta Kayıtlarına ilişkin Belge ve Doküman Toplayın... 5 Hukuksal Yardım İçin Avukatınızı Tayin Edin Avukat Seçim Kriterlerim Neler Olmalı?... 5 Uzmanlık Alanı... 5 İşbirliğine Açık Olması... 5 Dava Sürecinde Avukatınızı Teknik Bilgi ile Destekleyin... 5 Avukatlık Vekâlet Ücreti Sözleşmesi Yapın Sigorta Şirketi Avukat Tahsis Etmek Zorunda Mı? Hekim Ve Hastane Savunmasını Aynı Avukat Üstlenebilir mi? Tazminat Davası Dışında Başkaca Bir Hukuksal Takip Olabilir mi?... 7 Kamuda Çalışan Hekimle İçin Soruşturma İzni Gereklidir... 7 Soruşturma İzni Kararına İtiraz Edebilirsiniz... 7 Ceza Davasını Özenle Takip Edin Mesleki Sorumluluk Poliçesini Nasıl Devreye Sokabilirim?... 8 Sigortanıza tazminat talebini ihbar edin Dava Sırasında Mahkeme Yolu İle İhbar Talep Ediniz Hangi Poliçeden İhbar Etmeliyim? Sigorta Şirketine İletilmesi Gereken Belgeler Nelerdir? Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinin Azami Teminat Tutarı Nedir? Dava Devam Ederken Sulhen Dava Sonuçlandırılabilir mi? Sulh Aşamasında Protokol ve İbraname Düzenlemelidir Birden Fazla Kurumda Çalışan Hekimlerin Poliçeleri Maslak-İstanbul (212) Sayfa 1

3 Giriş Serbest, kamu veya özel sağlık kurumlarında çalışan, tüm hekimler ile diş hekimlerinin mesleki faaliyetleri nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlara karşı Tıbbi Kötü Uygulama İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmaları tarihi itibari ile zorunlu hale gelmiştir. Mesleki sorumluluk poliçelerinin zorunlu olması ile birlikte, hekimler aleyhine açılan malpraktis davalarında belirgin artışlar gözlenmektedir. Mesleki faaliyetine devam ederken, kendisine dava dilekçesi tebliğ edilen veya savcılık tarafından ifade alınmak üzere çağırılan bir çok hekimin yaşamında görülmektedir. hukuksal süreçler ile kez tanıştığı Hukuksal bir takibe maruz kalan hekim yüksek bir baskı altında girmekte, bir taraftan mesleğini sürdürme, bir taraftan da yasal süreci doğru yöneterek savunma yapma kaygısını taşımaktadır. Dava sayısında ve tazminat tutarlarında gözlenen artış eğilimi, hekimin hukuksal süreçteki savunmasının güçlendirilmesi açısından konunun hukuksal boyutunun irdelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu itibarla malpraktis in hukuksal tanımı, Tıbbi Kötü Uygulama İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartları ve hukuksal takip sürecinde yapılması gerekenler hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmektedir. Tıbbi Uygulama Hatası (Malpraktis) Nedir? Malpraktis kelimesi kökenbilim olarak mesleğin kötü uygulanması anlamına gelir ve tüm mesleki uygulamalarda geçerli olabilecek bir kavramdır. Tıbbi Malpraktis: Hastanın tedavisini yerine getirirken, hata, ihmal, bilgi ve beceri eksikliği nedeniyle veya tıbbı standardın altında kalan uygulaması sonucu hekimin (sağlık çalışanının) hastaya zarar vermesidir. Bu tanımlamadan anlaşılacağı gibi tıbbi malpraktis, hekimin davranışının mesleki kabul edilebilirlik ölçülerinin altında kalmasını ifade eder ki, bu durum standartlara göre yapılması gereken işi yapmamak (ihmal) veya yapılmaması gerekeni yapmak (dikkatsizlik) olarak ortaya çıkabilir. Maslak-İstanbul (212) Sayfa 2

4 Tıbbi müdahale sonucunda meydana gelen ve istenmeyen her sonuç malpraktis değildir. Komplikasyon ve malpraktis arasındaki ayrımın gözetilmesi gerekir. Malpraktis Nasıl Oluşur? Hekim hasta arasında kurulmuş olan ilişki aynı zamanda bir hukuki ilişkidir. Bu ilişkide malpraktis oluşabilmesi için; Hukuka Aykırılık: Yapılan hareketin hukuk normu ile çelişmesidir. Hekimin hastaya müdahalesinin hukuka aykırılığın bulunması gerekir. (Örneğin, hekimin, tanı veya tedaviye yönelik, tıbbı kabul edilmiş standartların altındaki uygulaması, hekimlik mesleğini kullanılarak yasalara aykırı bir işlemi gerçekleştirmesi, hastanın yeterli olarak aydınlatılmaması, rızasının uygun şekilde alınmamış olması veya hekimlik meslek kurallarının gereği yapılması gerekenin yerine getirilmemesi gibi), Zararın oluşması: Zarar, genel olarak, bir kişinin malvarlığında veya şahıs varlığında iradesi dışında meydana gelen eksilmedir. Zarar maddi zarar ya da manevi zarar olmak üzere farklı şekilde ortaya çıkabilir. Hekimin, hukuka aykırı müdahalesi veya yerine getirmediği görevleri nedeniyle hastada bir zarar meydana gelmiş olması gerekir. Kusurun varlığı: Hekimin davranışında, hata, ihmal, özen ve dikkat eksikliği ya da suç sayılır eylemin varlığı söz konusu olmalıdır. İlliyet Bağı: Hekimin davranışı ile hastada oluşan zarar arasında bir sebep-sonuç ilişkisi, hukuksal adıyla illiyet bağı oluşması gereklidir. Oluşmuş zarar ile kusur arasında bir ilişki yok ise veya başka bir davranış ile bu ilişki kesilmişse malpraktisten bahsetmek mümkün değildir. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Serbest, kamu veya özel sağlık kurumlarında çalışan, tüm hekimler ile diş hekimlerinin mesleki faaliyetleri nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlara karşı Tıbbi Kötü Uygulama İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmaları tarihi itibari ile zorunlu hale gelmiştir. Tıbbi Kötü Uygulama İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartları yürürlüğe girdiği tarihinden bu yana 3 kez değişikliğe uğramıştır. 1. Değişiklik: Tarih Sayı: Değişiklik Tarihi, Sayı: Değişiklik , Tarih Sayı:29072 ile gerçekleştirilmiştir. Şu anda Tarih sayılı Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatı ile belirlenen Sigorta Genel Şartları yürürlüktedir. Maslak-İstanbul (212) Sayfa 3

5 Hekim aleyhine açılan davanın, doğru poliçen ihbarı oldukça önemlidir. Tıbbi Kötü Uygulama İlişkin Mali Sorumluluk Poliçeleri talep esaslı poliçeler olup, tazminat talebinin yapıldığı tarihteki poliçeden ihbar yapılmalıdır. Ancak tıbbi uygulama tarihinde hekimin poliçesinin olması gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır. HUKUKSAL TAKİP AŞAMASINA DAİR SIKÇA SORULAN SORULAR 1-Dava Dilekçesi Tebliğ Edildiğinde Ne Yapmalıyım? Tebligat Tarihini Not Alın Hasta tarafından aleyhinize açılan tazminat davasını, size yapılan yasal tebligat ile resmen öğrenirsiniz ve davaya ilişkin yasal süreciniz başlamış olur. Tebligatı aldığınızda, mahkemeden gönderilen zarfın üzerine mutlaka aldığınız tarihi yazınız. Tebligat zarfının üzerinde, tebligatı gönderen mahkemenin adı ve dosya numarası bulunur, zarfın içinde ise dava dilekçesinin bir örneği ile davaya hazırlık için sizden talep edilenlerin bildirildiği tensip zaptı bulunmaktadır. Hekimler açısından genellikle tebligat işyerine, hastane veya muayenehaneye yapılır. Her durumda, adınıza bir tebligat geldiğinde size derhal haber verilmesini sağlayacak iş akışını oluşturunuz. Davaya Cevap Sürenizi Kaçırmayın Davaya cevap süreniz tebligat ile başlar. Asliye hukuk Mahkemesinde görülen bir tazminat davasında cevap süresi, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 2 haftadır. Yapacağınız bir kısım usuli itirazlar bu süre içinde yapılmalıdır aksi halde öne sürülemez. Mahkemeden Süre Uzatım Talebinde Bulunun Davaya 2 haftalık süre içinde cevap vermeniz mümkün olmayacak ise bu süre içinde mahkemeden süre uzatımı istemelisiniz. Hasta evraklarının toparlanması, konunun değerlendirilmesi uzun zaman alabilir. Bu süre içinde avukatınız da tayin etmekte güçlük çekiyorsanız, mutlaka mahkemeden cevap sürenizin uzatılmasını talep etmelisiniz. Eğer bir avukatınız var ise bu talep avukatınız tarafından gerçekleştirilebilecektir. Mahkeme Dosyasındaki Tüm Evrakların Fotokopisini Alın Tebligat ile birlikte sadece dava dilekçesi gönderilmiş olabilir ancak dosyada başkaca evrak ve delil olabilir. Davaya cevap vermeden önce iddianın tüm dayanaklarını gördüğünüzden emin olun ve süre uzatım talebi ile birlikte mutlaka dosyadaki tüm evrakların fotokopisini talep edin. Maslak-İstanbul (212) Sayfa 4

6 Hasta Kayıtlarına ilişkin Belge ve Doküman Toplayın Savunmanızın sağlıklı olabilmesi için hasta hakkında sizin tutmuş olduğunuz bilgi ve veriler toplayın. Çalıştığınız sağlık kurumunda dışında bulunan kayıtlar ile başkaca davalı hekimlerin var ise o bilgilere de ulaşın mümkünse birlikte değerlendirin. Sigorta şirketiniz de sizden detaylı bir yazılı beyan ile konuya ilişkin belge ve kayıtlarınızı talep edecektir. Hukuksal Yardım İçin Avukatınızı Tayin Edin Davaya cevap süresi olan 2 haftada içinde avukatınızı tayin etmelisiniz. Daha önce hizmet aldığınız ve bu konudaki çalışmalarından memnun kaldığınız bir avukatınız yok ise avukat belirleme süreciniz ayrı bir önem arz edecektir. 2- Avukat Seçim Kriterlerim Neler Olmalı? Uzmanlık Alanı Avukatınızı belirlemek için yapacağınız ön görüşmede, avukatın uzmanlık alanları hakkında bilgi almalı, özellikle tazminat davaları ve tıp hukuku alanında deneyimlerini sormalısınız. Seçeceğiniz avukatın, malpraktis konusunda önbilgi ve ilgisinin bulunması, konuya bakış açısı ve Tıbbi terminolojiye, organizasyona yakınlığı, bu konudaki yasal düzenlemeleri ve gelişmeleri takip etmesi, seçiminizdeki esas kriterleriniz olmalıdır. İşbirliğine Açık Olması Dava konusu müdahalenin, malpraktis olup olmadığı konusu, tıbbi teknik bir konu olup, bir hukukçunun bu teknik bilgiye sahip olması beklenemez. Dolayısıyla dosyadaki tüm hazırlıklarınız aslında bilirkişi incelemesi içindir. Olayın hukuksal altyapısı sağlam olarak sunulması yanında, iddiaların ayrıca tıbbi teknik verilerle desteklenerek cevaplanması da çok önemlidir. Bu nedenle seçeceğiniz avukat, sizinle işbirliğine açık olmalı ve hatta bunun için sizi zorlamalıdır. Unutmamak gerekir ki, hukuki ve tıbbi bilginin işbirliği içinde olduğu ve paralel çalıştığı bir dosyada başarı şansı yüksek olacaktır. Dava Sürecinde Avukatınızı Teknik Bilgi ile Destekleyin Malpraktis davalarında, özellikle komplikasyona ilişkin bir savunma söz konusu ise, bu konudaki tıbbi literatür açısından dosyanın güçlendirilmesi gerekir. Davada savunma hazırlanırken, mutlaka olayın neden ve sonuçları ile ilgili örnek oluşturabileceği düşünülen vakalar, yerli veya yabancı kaynaklardan elde edilen literatür bilgisinin dosyada yer alması sağlanmalıdır. Bilirkişi incelemesi sırasında savunmanıza esas olan hususlara dikkat çekmiş olmanız önemlidir. Maslak-İstanbul (212) Sayfa 5

7 Avukatlık Vekâlet Ücreti Sözleşmesi Yapın Avukatınıza ödeyeceğini vekâlet ücreti, sizin ile avukatınız arasında yapacağınız ücret sözleşmesi ile belirlenecektir. Avukat seçimi için yaptığınız görüşmelerde, vekâlet ücreti konusunda görüşerek bir ücret sözleşmesi yapmalısınız. Sigorta şirketiniz size avukat bulmakla yükümlü olmadığı gibi sizin avukatınız ile olan ücret ilişkinizi de düzenleyemez. Yasal sınırlar içerisinde kalmak koşulu ile her avukatın kendi ücret politikası vardır. Ancak sadece fikir vermesi açısından açıklama yapmak gerekirse, yasa ile belirlenen avukatlık asgari ücret tarifesi mevcuttur. Ayrıca avukatların bağlı oldukları barolar da aynı tabip odaları gibi- tavsiye niteliğinde vekâlet ücret tarifesi yayınlarlar. 3- Sigorta Şirketi Avukat Tahsis Etmek Zorunda Mı? Mesleki sorumluluk poliçelerinin oluşturulması sırasında oluşabilecek eksik bilgilendirme, hatalı anlaşılma veya başkaca sebeplerle, yargılama giderlerine ilişkin teminat ile hukuksal yardım birbirine karıştırılmaktadır. Bu tür poliçelerde, sigorta şirketinin, hekime dava takibi için bir avukat tahsis etme veya davanın takip edilmesini üstlenme yükümlülüğü yoktur. Sigorta poliçelerinde, yargılama giderlerinin teminat içinde olması, sigorta şirketine, hekim için bir avukat tahsis etmesi ve davanın takibini üstlenmesi sorumluluğunu getirmez. Bazı sigorta şirketleri, dava açıldığında hekimin onayı ile bir avukat tahsis ederek hukuksal desteği sağlamaktadır. Kısacası sigorta şirketi açısından avukat tahsisi etme yükümlülüğü yoktur, ancak hekimin savunma giderlerini karşılamak durumundadır. 4- Hekim Ve Hastane Savunmasını Aynı Avukat Üstlenebilir mi? Genelde davalar sağlık kurumu ve hekim aleyhine birlikte açılır. Eğer olay bir kamu hastanesinde gerçekleşmiş ise dava doğudan hastane aleyhine açılır ve hekime de ihbar edilir. Talep halinde dava sigorta şirketlerine de ihbar edilerek davaya katılmaları sağlanır. Dolayısıyla bir davada hem hekim hem de hastane davalı konumundadır. Bu tip davalarda hastanenin, hekimin de savunmasını üstlenecek ortak bir avukat tahsis etmesi sık rastlanan durumlar arasındadır. Ancak görülecek dava sonucunda tıbbi uygulama hatası ve tazminat hükmedilirse hastane hekime davayı rücü edecektir. Bu durumda hastane ve hekimin aynı avukat tarafından savunulmuş olması hekim için sorun yaratabilir. Davaya aynı noktadan başlayan sağlık kuruluşu ile hekimin o andan sonra davaya yaklaşımı ve savunmalar farklılık gösterecektir. Maslak-İstanbul (212) Sayfa 6

8 İdeal olan hekimin kendi avukatını tayin etmesidir. Ancak, davanın takibinde ortak amaç doğrultusunda, fikir birliği yapmak, görüş alışverişinde bulunmak ve koordineli çalışmak önemli ve gereklidir. 5- Tazminat Davası Dışında Başkaca Bir Hukuksal Takip Olabilir mi? Tıbbi kötü uygulama iddiası var ise hekim hakkında tazminat davası dışında ceza davası da açılabilir. Hastanın ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunması halinde savcılık tarafından konuya ilişkin inceleme başlatılmaktadır. Savcılığın incelemesi neticesinde, iddianame düzenlenerek ceza yargılaması süreci başlatılabilir. Hekimler aleyhine genelde taksirle adam öldürme, taksirle yaralama ve görevi kötüye kullanma iddiaları ile ceza davası açılır. Ceza yargılaması süreci ve tazminat talepli hukuk davası süreci birbirinden tamamen farklıdır. Hekim kamu çalışanı ise doğrudan ceza dava açılamaz. Kamuda Çalışan Hekimle İçin Soruşturma İzni Gereklidir Kamuda çalışan doktorlar hakkında yapılan doğrudan ceza davası açılamaz sayılı Kanun ile soruşturma usulü belirlenmiştir sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunda öngörülen ceza soruşturması usulü; soruşturmaya izin verme yetkisine sahip makamın suçu öğrenmesiyle başlar ve ön soruşturma izni verilmesini, ön inceleme raporunun hazırlanması neticesinde yetkili merciinin soruşturma izni vermesi ya da vermemesi ile tamamlanmaktadır. Soruşturma iznin kesinleşmesi üzerine, dosya Cumhuriyet savcılığına intikal eder ve soruşturma başlar. Mülki idare amiri tarafından soruşturma izni verilmemesi veya itiraz ile soruşturma izninin kaldırılması halinde Savcılık soruşturma yapamayacak ve dolayısıyla doktor hakkında ceza davası açılamayacaktır. Ön soruşturma sırasında dahi yazılı ifade vermeden ve herhangi bir tutanak imzalamadan önce mutlaka avukatınıza danışmalısınız. Savcılık ifadeniz sırasında da avukatınızın yanınızda bulunmasını talep etmelisiniz. Zira bu süreç bir bütündür, herhangi bir aşamada yapmış olduğunuz hatalı işlem, ilerde oluşacak yargı sürecinde zor durumda kalmanıza neden olabilir. Soruşturma İzni Kararına İtiraz Edebilirsiniz Mülki idare amiri soruşturma izni verirse, bu işlemin iptali için idare mahkemesine başvurabilirsiniz. Şayet idare mahkemesine yapılan iptal başvurusu lehinize sonuçlanırsa, soruşturma izni iptal edilmiş olacağından yine soruşturma yapılamayacak ve dolayısıyla ceza davası açılamayacaktır. İtiraz süresini kaçırmayın. Soruşturma izni verilmesi kararlarına karşı 10 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmelidir. Maslak-İstanbul (212) Sayfa 7

9 Ceza Davasını Özenle Takip Edin Hukuk davası açılması yanında, hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ise savcılık makamı da ceza davasının açılıp açılmayacağına karar verebilmek için teknik olarak bir bilirkişi raporuna ihtiyaç duyar. Eğer savcılık dosyası ve devamında oluşabilecek ceza dosyası gereği gibi takip edilmez ve uygun bir savunma yapılmaz ise aleyhte bir rapor oluşabilir. Gereği gibi takip edilmediği için alınabilecek olumsuz bir rapor, daha sonra hukuk mahkemesinde görülmekte olan tazminat davasını da olumsuz etkileyebilecektir. Her ne kadar Ceza hâkiminin kararı hukuk hakimini bağlamaz ilkesi mevcut ise de cezada mahkumiyet çıkması, tazminat davanızı etkileyecektir. 6- Mesleki Sorumluluk Poliçesini Nasıl Devreye Sokabilirim? Dava dilekçesi tarafınıza tebliğ edildiğinde, yasal yükümlülüklerinize ait süreler işlemeye başlar. Sigorta şirketinizi bu durumundan haberdar ederek poliçenizi devreye sokmuş olursunuz. Sigortanıza tazminat talebini ihbar edin. Hasar ihbarınızı poliçenizi düzenleyen acentenize veya sigorta şirketinin merkezine durumu taahhütlü mektup ile yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Ancak imza karşılığı elden verilen bildirim de yeterlidir. Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigorta ettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerli sayılır. Hasar dosyanızın açıldığına dair bilgiyi sigorta şirketinizin ilgili birimi veya acentenizden sağlayınız. Dava Sırasında Mahkeme Yolu İle İhbar Talep Ediniz. Hakkınızda açılan davanın ayrıca mahkeme kanalı ile de sigortanıza bildirilmesini isteyebilirsiniz. Bunun için mahkemeye ihbar talebinde bulunmalısınız. 7- Hangi Poliçeden İhbar Etmeliyim? Bu sorunun cevabı için öncelikle her bir poliçenin teminat kapsamını belirlemek gerekir. Sigorta Genel Şartları A1. Sigortanın Konusunu başlıklı maddesi kapsamı ve ilgili dönemi şu şekilde belirlenir. A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi, 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçe kapsamındaki (değişik: tarihli R.G) mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içinde mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine, bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize ve sigortalı aleyhine ileri sürülen tazminat talebine ilişkin makul giderlere karşı poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009 u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur... Maslak-İstanbul (212) Sayfa 8

10 İlgili düzenlemeye göre özetle; Tıbbi müdahale tarihinde sigortalı olmalısınız, Tıbbi müdahaleniz, 1 aydan fazla sigortasız kaldığınız döneme rastlamamalı, Tıbbi müdahaleniz, 30 Temmuz 2009 tarihinden önce olmamalı, İhbarı, tazminat talebi ortaya çıktığı dönem poliçenizden yapmalısınız 8- Sigorta Şirketine İletilmesi Gereken Belgeler Nelerdir? Sigorta şirketiniz sizden, tazminata ilişkin olayı, zararın nedenini, hangi şartlar altında meydana geldiğini ve bu konu ile ilgili elinizde bulunan bilgi ve belgeleri talep edecektir. Sigorta şirketinize iletmeniz gereken belgeler: Hekimin, meydana gelen olayı, meydan geliş şekli ve süreci ile birlikte detaylı olarak anlattığı beyan yazısı. Sigortalı hekim aleyhine başlatılmış hukuki veya cezai girişimi belgeleyen tüm dilekçe ve ekleri ile ilgili tebligatlar. Olayın meydan geliş şeklini belirten her tür resmi tutanak. Hekime ait epikriz raporu ile sigortalı hekim yanında başka doktorların da müdahalede bulunmuş olması halinde ilgili doktorların ayrı ayrı epikrizleri. Ameliyat notu, varsa konsültasyon raporu. Protokol defteri, elektronik ortamda tutulan kayıtlar olması halinde kayıt dökümleri, Hasta bilgilendirme formu, Aydınlatılmış rızanın kopyası 9- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinin Azami Teminat Tutarı Nedir? tarihinde, tarifede yapılan değişiklik ile Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı TL dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı TL yi aşamaz. 10- Dava Devam Ederken Sulhen Dava Sonuçlandırılabilir mi? Bazı dosyalarda davacı taraf ile sulh yoluna gitmek ve davanın tıbbi uygulama hatasını onaylayan bir karar ile kesinleşmesini önlemek daha doğru olabilir. Hekim, sonucun malpraktis olduğunu veya mahkemeden kararın öyle çıkabileceğini düşünüyor ise davanın daha fazla uzamaması ve hastanın zararının bir an önce karşılanması için sulh olmayı düşünebilir. Maslak-İstanbul (212) Sayfa 9

11 Sulh olma konusundaki görüşünüzü öncelikle sigortacınız ile paylaşmalı ve onayını almalısınız. Zira ödeme poliçeden ve sigorta şirketi tarafından yapılacağından, sigortacınızın buna muvafakat etmemesi halinde davaya devam etmek ve mahkemenin kararını vermesini beklemek zorunda kalacaksınız. 11.Sulh Aşamasında Protokol ve İbraname Düzenlemelidir Sulh görüşmelerinin sonuçlanması ve ödemeye karar verilmesi halinde mutlaka sulh protokolü imzalanmalı, hekim, sağlık kuruluşu ve sigorta şirketinin de ibra edildiği belirtilmelidir. Ayrıca sulh protokolü mahkemeye sunularak karara geçirilmelidir. Bu konuda da sigorta şirketinden mutlak destek ve onay almalısınız. Meydana gelen olayın Malpraktis değil de komplikasyon olduğuna, olay ile sonuç arasında hiçbir illiyet bağı olmadığına, olayda kusurunuz ve/veya ihmaliniz bulunmadığına inanıyorsanız, davaya sonuna kadar devam etmeli ve sulh teklifine yanaşmamalısınız. Zira sizin için sulh, sadece poliçenizden ödenen bir tazminat ve priminizin yükselmesi değil, mesleki yaşamınızın da bir parçasıdır. Dolayısıyla sulh kararının oluşturulması, sigorta şirketi açısından finansal bir karar olmakla birlikte, sizin açınızdan mesleki itibarınıza ilişkin bir karar olduğu hassasiyeti iyi dengelenmelidir. 11-Birden Fazla Kurumda Çalışan Hekimlerin Poliçeleri 26 Temmuz 2014 tarihinde yapılan değişiklik öncesindeki düzenleme göre; hekimler ilişki içerisinde oldukları kurum sayısı kadar sözleşme yaptırmak zorundaydı. Ancak 26 Temmuz 2014 Tarih, Sayı ile yapılan değişiklik ile bu soruna bir çözüm bulunmuştur. Hekimin birden fazla yerde mesleki faaliyetini sürdürmesi halinde dahi prim artışı ile tek poliçe düzenlenmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, kamu sağlık kurum ve kuruluşunda çalışan hekimlerin kendi görev yeri ve branşı dışında da olsa ilgili mevzuat çerçevesinde görevlendirildiği yer ve branşlardaki faaliyetlerini de ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin poliçe kapsamında olacağı genel şartlar değişikliği ile düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenleme Aile hekimlerini de kapsamakta olup, Aile hekimlerinin acil sağlık hizmeti sunmak üzere görevlendirilmeleri durumunda hekimin mevcut poliçesinin ilave sözleşme düzenlenmeksizin veya prim tahsil edilmeksizin söz konusu mesleki faaliyetleri kapsayacağı belirlenmiştir. Maslak-İstanbul (212) Sayfa 10

SORULARLA ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

SORULARLA ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SORULARLA ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 1- Sigorta Poliçesi Yaptırmaya Kim Yetkilidir? a) Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ

RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ 2014 RİSK DEĞERLENDİRME BÜLTENİ Hasar servisi ve Underwriterlar için S.M.M.M Mesleki Sorumluluk branşı risk ve hasar değerlendirmeleri Sayı: 2014/02 Ekol Sigorta Ekspertiz Hizmetleri Limited Şirketi Risk

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

ERGO SİGORTA A.Ş. ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU ERGOCAN SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, kurulacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093-11/26 Konu : Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri G E N E L G E 2014/ 20 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi Ankara Barosu Başkanlığı ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/ANKARA

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Temel Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin

Detaylı

Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri

Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri Stajyer Avukatın Hak ve Yükümlülükleri 1 2 İstanbul Barosu Yayınları Genel Yayın Sıra No: 210 2012 / 12 ISBN No: 978-605-5316-19-8 Yayına Hazırlayan Av. Filiz SARAÇ - Av. Burcu ÖZTOPRAK Tasarım / Uygulama

Detaylı

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU

HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU > Makaleler 25 HEKİMİN TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUĞU Hekimin cezai sorumluluğu geniş anlamda hekimin tıp mesleğini icra ederken işlediği suçlarla, bu mesleğin icrası dolayısıyla işlemiş

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL

MESLEKİ_SORUMLULUK_SİGORTA_POLİÇESİ. Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL Acente: Telefon: Müşteri No : Adı-Soyadı : Telefon: İl : Sigorta Süresi : 365 Düzenleme Tarihi :../../2009 Poliçe Tarihi :../../2009 Yeri/Saati : İSTANBUL SİGORTA_KAPSAMI SİGORTA_BEDELİ_(TL_)_ PRİM_(TL_)

Detaylı

Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis

Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:7-12 Derleme / Review Yasal Değişiklikler Sonrası Hekim Sorumluluğu ve Malpraktis Physician Responsibilty and Medical Malpractice After the Legal Regulations Gürcan

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER 1 Prof. Dr. Baki KURU - Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Bu çalışma, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun getirdiği yenilikler hakkında verilen bir dizi konferansın

Detaylı

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI 4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNUNA GÖRE HAKEM KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI Hatice SARITAŞ * I- Genel Olarak Kanun Yolları Kanun yolu, davanın taraflarınca yanlış olduğu iddia edilen kararların,

Detaylı

Sağlık Hizmetlerinde Medeni Hukuk Sorumluluğu

Sağlık Hizmetlerinde Medeni Hukuk Sorumluluğu Sağlık Hizmetlerinde Medeni Hukuk Sorumluluğu Yrd.Doç.Dr.Zeynep ŞİŞLİ SKY 505(2) Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları Tıbbi zorunluluk (endikasyon) olması, Müdahalede bulunan kişinin yetkili olması

Detaylı

Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler. Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr

Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler. Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr Sağlık Hukukunda Güncel Gelişmeler Erkin Göçmen Tıp Doktoru-Hukukçu www.erkingocmen.av.tr Konuşma Planı 1. Sağlıkçılara yönelik suçlarda tutuklama 2. Sağlıkçılara yönelik tazminat davalarında uzlaşma 3.

Detaylı

Prim Tutarları (4. Basamak) Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Prim

Prim Tutarları (4. Basamak) Prim indirimi ve prim artırımı aşağıdaki tabloda yer alan basamak esasına göre uygulanır. Prim TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (2010/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (26/7/2014-29072) HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın: Proje Adı : İş'Le Yaşamını Değiştir! İHALEYE DAVET MEKTUBU 1. Sizi aşağıda belirtilen mal işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz: (i) :Kuyumcu Makine ve Malzemeleri

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES. Hukuk Muhakemeleri Kanunu HUKUK YARGILAMAMIZA NE GETİRİYOR (HMK nın Tümü Hakkında Genel Bilgi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Kasım 2011, İzmir Bu bir eğitim materyalidir ve tüm yayın hakları Prof.Dr.Muhammet

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER. Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER. Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Satın Alma Rehberi 1

Satın Alma Rehberi 1 TEKLİF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİĞİ (İHKİB) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEK BİLGİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA

Detaylı

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI

Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Prodea Bilgi Teknolojileri LTD. ŞTİ Kurumsal ERP Uygulayıcılarına Yönelik Mobil Süreç Yönetim Paketi Projesi Mal Alımı İhalesi TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından

Detaylı