KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA. Nörovasküler Ünite. Nörovasküler Ünite

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27.09.2014 KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA. Nörovasküler Ünite. Nörovasküler Ünite"

Transkript

1 Hipertansif ve Aterosklerotik Küçük Damar Hastalığı Dr. Gökhan Erkol İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Türk Nöroradyoloji Diploması 1. Dönem 2. Kursu Damarsal Hastalıklar KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA Tip 1: arteriolosklerozis(yaşla ilişkili ya da risk faktörleri ile ilişkili). Fibrinoid nekroz. Lipohiyalinozis. Mikroatheroma. Mikroanevrizmalar(sakküler, lipohiyalinotik, asimetrik fusiform, bleeding globe-rüptüre anevrizma) Segmental arteryel dizorganizasyon. Tip 2: sporadik ve herediteramiloid anjiyopati. Tip 3: HAA dışındaki herediter ve genetik KDH( CADASIL, CARASIL, MELAS, Fabry hast., İsveç tipi MİD ) Küçük Damar Hastalığının Patolojik Özellikleri: (A) Lipohiyalinosis (basal ganglia 100). (B) Sağ talamusta mikroanevrizma. Sol talamusta gelişen masif kanama sonrası ölen 70 yaşında hipertansif hasta. Anevrizma duvarının fibrinoid nekrozu kanamaya yol açmak üzere. Phosphotungstic asid haematoxylin boyası. 25. (C) Microatheroma (basal ganglia 20). (D) Fibrinoid nekroz (pons 20). KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA Tip 4: İnflamatuvarya da immünolojik olan KDH. Wegener, Churg- Strauss, primer MSS vasküliti, Sjögren, Sneddon sendromu, SLE ve diğer bağ dokusu hastalıklarına ya da infeksiyonlara ikincil MSS vasküliti. Tip 5: Venöz kollagenozis. Tip 6: Diğer KDH tipleri. Radyasyon anjiyopatisi, AH nın amiloid dışı küçük damar dejenerasyonu. Pantoni, Lancet Neurol 2010; 9: Nörovasküler Ünite Enerji depolarının olmayışı ve yüksek enerji gereksinimi nedeni ile beyin sürekli ve iyi düzenlenmiş bir kan akımı ihtiyacı içinde. Enerjinin çoğunu sinaptik aktivite için gerekli iyonik pompaların çalıştırılması için nöronlar kullanır. Ak maddede sinapslar az, enerji ihtiyacı ve kan akımı gri maddeye göre 1/3 oranında az. Beyin Willis poligonundan kaynaklanan ana damarlar, beyin yüzeyinde zengin bir pial arter ve arteryel ağı yapar. Bu arterlerin tek tabakalı endotelyal hücreleri saran düz kas tabakası vardır. Nörovasküler Ünite Beyin dokusunun içine giren bu arterler arteriollere ayrılır beraberlerinde BOS ile dolu subaraknoid yapıları da kadar götürür (perivasküler boşluklar). Vasküler ve glial bazal membran ile sınırlı bu boşluklar istenmeyen proteinlerin ve peptidlerin ( Ab ) uzaklaştırılmasında önemli. Daha derinlere indikçe arteriollerin çapı azalır, vasküler bazal lamina nöronalbazal lamina ile yapışır. Bunları astrositlerin son ayakları çevreler. Düz kas hücrelerinin yerini KBB nin sürdürülmesinde önemli olan perisitler alır. 1

2 Nörovasküler Ünite: Görevlerinden Birkaçı Beyin aktivitesi değişiklikleri aktive olan bölgede kan dolaşımı artışına yol açar bu da fmri gibi yöntemlerle görülebilir. Gün içindeki kan basıncı değişiklikleri sırasında, vasküler kas tonusu artırılıp azaltılarak beyin kan akımı sabit tutulmaya çalışılır. Endotel hücreleri ve aralarındaki sıkı bağlantılar kan ile beyin arasındaki hidrofilik maddelerin serbest geçişini engeller. Ancak endoteldeçeşitli taşıyıcı proteinler (örn. glukoziçin Glut1) de var. Perisitler ve perivasküler makrofajlar antijen sunucu görevi yapabilir (afferentimmun yol) Endotelhücreleri çeşitli trofik faktörler (örn. BDNF) ya da adhezyon molekülleri (efferent immun yol) salgılayabilir. Iadecola, Neuron 2013 Iadecola, Neuron 2013 Iadecola, Neuron 2013 Küçük Damar Hastalığının Görüntüleme Özellikleri (A) Multipl mikrokanamalar, olası AA, Gradient echo. (B) Tomografide akut hematom. (C) MRG de ak madde lezyonları ve hiperintensiteleri, FLAIR (D) T1 ağırlıklı MRG de sağ talamusta laküner infarkt. Pantoni, Lancet Neurol2010; 9: A) <2 cm akut, derin infarkt( lakün). DWI, T ve FLAIR hiperintens, T1 hipointens. B) FLAIR, eski lakün. BOS kavitesi 3-20 mm arası. C) Yaygın ak madde hiperintensiteleri D) Perivasküler genişleme, sıvı içeren kaviteler genellikle < 3mm. Wardlaw, Lancet Neurol 2013; 12:

3 Ak Madde Tutulumu Radyolojik Gidiş Wardlaw, Lancet Neurol 2013; Akut derin infarktlar değişik şekilde sonlanabilir. 12: Periventriküler lezyonlar lateral ventriküllerin frontalhornları üzerinde kep (capping) şeklinde yerleşir sonra diğer bölgelere uzanır. Derin lezyonlar ise önce frontal lobdan başlar ve sonra pariyetooksiptal loba ilerler. Ön temporal bölge tutulumu bu tabloda nadir, varsa CADASIL? MRG de Ak Madde Lezyonları Derecelendirilmesi Fazekas 0: Lezyon yok ya da tek noktasal lezyon (Ak madde hiperintensitesi) Fazekas 1: Birçok noktasal lezyon. Fazekas 2: Birleşme eğiliminde lezyonlar (köprülenme) Fazekas 3: Geniş, birleşik lezyonlar Bilişsel Perrormans Başlangıç Evresi Orta Evre Son Evre Hafif sorunlar(yürütücü işlevler, dikkat, set değiştirme) sadece uygun testlerle saptanır. Demans düzeyine ulaşmamış, klinik olarak saptanabilen sorunlar (vasküler MCI). Bellek kaybı ile beraber de olabilen demans (SİVD). Duygudurum Depresif belirtiler Klinik depresyon Değerlendirilemez. Sfinkter İşlevleri Yürüme Normal sık ve acil idrar yapma ihtiyacı. Normal hafif yavaşlama, sübjektif denge sorunları. Pseudobulber Belirtiler Yok (NM de ilkel refleksler Palmomental, kavrama, snout, Myerson) Günlük Yaşam Aktiviteleri Bağımsız, hafif enstrümental GYA bozukluğu. Zaman zaman inkontinans. Apraksik yürüyüş( yavaş, küçük adımlarla, ayakları sürüyerek alt beden parkinsonizmi) Disfaji, dizartri, patolojik ağlama, gülme İşlevsel kayıp, EGYA da belirgin, temel GYA da kısmi sorun. Tam üriner ve bazen fekal inkontinans. Yatağa bağımlı. İleri disfaji, PEG gerekli olabilir, konuşma anlaşılmaz olabilir. Tam otonomi kaybı. Klasik Laküner Sendromlar Bağımsız EGYA dan belirgin özürlülük ya da ölüme gidiş. Saf motor hemiparezi: Lokalizasyon internal kapsül ve bazis pontis. Duysal belirtiler olmaksızın, bir beden yarısında yüzü de içerebilen hemiparezi ya da hemipleji (Fisher ve Curry 1965). Sonraları başka lokalizasyonlardaki küçük lezyonlarda da gözlenmiş. En sık gözlenen laküner sendrom. Ataksik hemiparezi: Orijinal olgularda lezyon üst bazis pontisde. Ataksi ve aynı tarafta hemiparezi, bacak>kol (Boiten ve Lodder 1995). Anteriyor cerebral arter alanı (karşı), talamus (ağrılı ataksik hemiparezi), parietal lob tutulumları. Kontralateral trigeminal tutulumlu ve tetraparetik formlar da var, bazis pontis. 3

4 Klasik Laküner Sendromlar Dizartri, beceriksiz el sendromu: Ataksik hemipareziye benzer. Orijinal tanımlamada hafif yüz güçsüzlüğü, serebellar dismetri, dizartri ve hafif dengesizlik. Lezyon karşı üst ponsta (Fisher 1967). Saf duysal inme: Tamamen sübjektif bir sendrom. Lezyon talamusun posteroventral çekirdeğinde ( Boiten ve Lodder 1995). Duysal-motor inme: Klasik tanımında internal kapsül ve talamus lakünü sorumlu. Ortak kanlanma söz konusu. Sadece yüz, kol ve bacağı tutan duysal-motor beliritlerle sınırlı olmalı. Kortikal bulgu olmamalı. Iadecola, 2013 VKB Ölçütleri Hachinski İskemi Skoru Ani başlangıç 2 Basamaklı bozulma 1 Risk Altındaki Beyin Artan Bilişsel Bozukluk Demans Varolan VaD Ölçütleri Dalgalı seyir 2 Gece konfüzyonu 1 Kimlik ve kişilikte rölatif korunma 1 Depresyon 1 Somatik şikayetler 1 Emosyonel inkontinans 1 Öyküde Hipertansiyon 1 Öyküde strok 2 Ateroskleroz varlığı 1 Fokal nörolojik semptomlar 2 Fokal nörolojik bulgular 2 VaD için skor >7, AD için skor < 4 NINDS-AIREN Ölçütleri NINDS-AIREN Ölçütleri Mümkün VaD Olası VaD 1-Demans = bellek ile beraber 2 veya daha fazla kognitif alan kaybı 2-Serebrovasküler hastalığın birlikteliği Fokal işaretler Görüntüleme desteği (CT veya MRI) birden fazla veya geniş tek arter veya tek stratejik infarkt (angular girus, talamus, bazal ön beyin) 3-İki durum arası ilişki 3 ay Ani, dalgalı basamaklı bozulma 1. Demans 2a. Görüntüleme destekli olmayan fokal nörolojik işaretler, veya 2b. İnme ve demans arasında şüpheli zaman ilişkisi veya 2c. Değişken gidiş 4

5 ADDTC Ölçütleri Olası VD 1. Demans 2. İki ve daha fazla iskemik inme, nörolojik bulgular, ve/veya görüntüleme desteği veya tek bir inme 3. Serebellum dışında gösterilmiş en az bir infarkt Muhtemel VD 1. Demans 2a. İnme demans ilişkisi net olamayan tek bir inme öyküsü 2b. Binswanger sendromu (i) İnkontinans veya yürüme bozukluğu (ii) Vasküler risk faktörleri (iii) Görüntülemede yaygın beyaz cevher lezyonları SİVD ın klinik tanısı aşağıdakilerin hepsini içerir: Bilişsel sendrom hem bir yürütücü işlev bozukluğunu (amaca yönelik formülasyonda etkilenme, inhibisyon eksikliği, planlama, organizasyon, sıralama, yürütme, set değiştirme ve sürdürme sorunları ve soyutlama bozukluğu) ve bir bellek bozukluğunu (hafif olabilir, geri çağırma ön planda bozuktur, tanıma görece korunmuştur, daha az unutkanlık yakınması vardır ve ipuçları yararlıdır) içerir. Erkinjuntti T, Inzitari D, Pantoni L, et al. Research criteria for subcortical vascular dementia in clinicaltrials. J Neural Transm 2000;59(Suppl 1): SVH: Beyin görüntülemesinde gösterilir. Subkortikal tutulumun nörolojik belirti ve bulguları öykü ya da muayene ile saptanır (Babinski pozitifliği, hemiparezi, dizartri, yürüme bozukluğu, ekstrapiramidal bulgular). Destekleyici bulgular: Hafif üst motor nöron tipi tutulum atakları (refleks asimetrisi, inkoordinasyon, güçsüzlükte artış). Erken gelişen yürüme bozukluğu (küçük adımlarla yürüme, ataksik-apraksik ya da parkinsonyen). Dengesizlik hikayesi ve nedensiz düşmeler. Erken başlangıçlı sık idrara çıkma, kaçırmalar ve ürolojik bir hastalıkla açıklanamayan diğer üriner yakınmalar ve belirtiler. Dizartri, disfaji, hipokinezi, rjidite varlığı. Depresyon, kişilik değişmesi, duygusal labilite, psikomotor yavaşlama tarzında psikolojik ve davranışsal belirtiler. SİVD tanısını şüpheli ya da olanaksız hale getiren özellikler: Erken başlangıçlı bellek bozukluğu, beyinde uyumlu bir görüntüleme olmaksızın erken gelişen praksi, dil yada gnozi bozukluğu. CT ve MRG de uyumlu lezyonların olmayışı. 5

6 Mevcut Ölçütlerin Sınırlılıkları Bozukluğun hafif formunun Tanımı yoktur (VaMCI-HKB). Ölçütler sadece iskemik olayları kapsamakta, hemorajik olaylar (lober ya da mikro kanamalar) etyolojide yok. Ölçütler arasında korelasyon yoktur, bazen aynı seride bile hastalar farklı gruplara girebilir AHA/ASA VKB Tanımı VKB terimi Va HKB dan VaD a uzanan ve vasküler hasar sonrası oluşan tüm bilişsel bozuklukları kapsar. Bu ölçütler alkol ya da ilaç kötüye kullanımı olan kişilere uygulanamaz, kişi en az 3aydır bu maddeleri kullanmıyor olmalıdır. Bu ölçütler deliryumtablosu içindeki kişilere uygulanamaz. Vasküler Demans (VaD) İki ya da daha fazla bilişsel alanda, kişinin günlük yaşamını etkileyecek dereceye ulaşmış, daha önceden edinilmiş daha yüksek bir düzeyden düşüş olmalı. Demans tanısı; yürütücü işlevler/dikkat, bellek, lisan ve viziyospasyal yetileri içeren en az 4 alanı değerlendiren nöropsikolojik inceleme ile konulmalı. Günlük yaşam aktivitesi kısıtlılığı, vasküler olayın motor ya da duysal sekellerinden bağımsız olmalı. Olası VaD Bilişsel bozukluk ve serebrovasküler hastalığa ait görüntüleme kanıtları vardır ve Bilişsel bozukluk ve serebrovasküler olay (örn. inme) arasında açık bir zamansal ilişki vardır ya da, Bilişsel bozukluğun ağırlığı ve tipi ile yaygın, subkortikal serebrovasküler hastalık arasında (CADASIL vs.) açık bir ilişki vardır. İnme öncesi ya da sonrasında; non vasküler bir dejeneratif hastalığı düşündürecek şekilde; yavaş ilerleyici bir bilişsel bozukluk yoktur. 6

7 Mümkün VaD Bilişsel bozukluk ve görüntülemede serebrovasküler hastalığa ait kanıtlar vardır ancak, Bilişsel bozuklukla vasküler hastalık (sessiz infarktlar, subkortikal küçük damar hastalığı) arasında açık bir ilişki (zamansal, bilişsel yıkımın şekli ya da ağırlığı) yoktur. VaD tanısı için yeterli bilgi yoktur (klinik belirtiler serebrovasküler olayı düşündürür ancak CT/MRI tetkiki yoktur). Afazinin ağırlığı uygun bir bilişsel değerlendirmeye engeldir. Ancak afaziye yol açan vasküler olaydan önce bilişsel açıdan normal olduğu bilinen (yıllık testlerle) hastalar, olası VaD olarak adlandırılabilir. Mümkün VaD Serebrovasküler olaya ek olarak bilişsel durumu etkileyebilecek bir diğer dejeneratif hastalık ya da duruma ait kanıtlar vardır: Nörodejeneratif bir hastalık hikayesi ( PH, PSP, LCD); Biyoişaretleyicilerle saptanmış AH biyolojisi (PET, BOS, Amiloid ligandları) ya da genetiği (PS1 mutasyonu vs.) varlığı ya da Bilişsel bozukluğa neden olabilecek; aktif kanser, psikiyatrik ya da metabolik bir hastalığın varlığı söz konusudur. VaHKB VaHKB, daha önce HKB için öne sürülen 4 alt tipi içerir: Amnestik tek alan Amnestik çoklu alan Non amnestik tek alan Non amnestik çoklu alan Minimum 4 alan test edilmelidir Yürütücü işlev/dikkat Bellek Viziyospasyal yetiler Lisan En azından bir alanda bozukluk olmalıdır, Enstrümental GYA normal veya hafif bozuk, motor ve duysal semptomlardan bağımsız Olası VaMCI Bilişsel bozukluk ve serebrovasküler hastalığa ait görüntüleme kanıtları vardır ve Bilişsel bozukluk ve serebrovasküler olay (örn. inme) arasında açık bir zamansal ilişki vardır ya da, Bilişsel bozukluğun ağırlığı ve tipi ile yaygın, subkortikal serebrovasküler hastalık arasında (CADASIL vs.) açık bir ilişki vardır. İnme öncesi ya da sonrasında; non vasküler bir dejeneratif hastalığı düşündürecek şekilde; yavaş ilerleyici bir bilişsel bozukluk yoktur. Mümkün VaHKB Bilişsel bozukluk ve görüntülemede serebrovasküler hastalığa ait kanıtlar vardır ancak, Bilişsel bozuklukla vasküler hastalık (sessiz infarktlar, subkortikal küçük damar hastalığı) arasında açık bir ilişki (zamansal, bilişsel yıkımın şekli ya da ağırlığı) yoktur. VaD tanısı için yeterli bilgi yoktur (klinik belirtiler serebrovasküler olayı düşündürür ancak CT/MRI tetkiki yoktur). Afazinin ağırlığı uygun bir bilişsel değerlendirmeye engeldir. Ancak afaziye yol açan vasküler olaydan önce bilişsel açıdan normal olduğu bilinen (yıllık testlerle) hastalar, olası VaHKB olarak adlandırılabilir. Mümkün VaHKB Serebrovasküler olaya ek olarak bilişsel durumu etkileyebilecek bir diğer dejeneratif hastalık ya da duruma ait kanıtlar vardır: Nörodejeneratif bir hastalık hikayesi ( PH, PSP, LCD); Biyoişaretleyicilerle saptanmış AH biyolojisi (PET, BOS, Amiloid ligandları) ya da genetiği (PS1 mutasyonu vs.) varlığı ya da Bilişsel bozukluğa neden olabilecek; aktif kanser, psikiyatrik ya da metabolik bir hastalığın varlığı söz konusudur. 7

8 Kalıcı Olmayan (Unstable) VaHKB Daha önce olası ya da mümkün VaHKB ölçütlerini doldururken, bilişsel durumu normale dönen hastalar kalıcı olmayan VaHKB olarak sınıflanır. Pür subkortikal iskemik demans PIB-PET kullanarak mixt demanstan ayrılabilir. PIB+ ve PIB- olguların karşılaştırılması PIB+ olgular daha yaşlı, Daha düşük MMSE Daha az lakün, Daha kötü bellek performansı ve Daha fazla hipokampal atrofiye sahip olgulardır. Vasküler Kolinerjik Yetersizlik Kanıtları Meynert nükleusu ve bağlantıları hipertansiyonun etkilerine çok hassas olan derin penetran arterlerce sulanır. Meynert ten başlayıp kortekse projekte olan iki ayrı kolinerjik lif demeti vardır. Bu demetler SV hastalıkların en sıklıkla tuttuğu yapıların içerisinde seyretmektedir. 8

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ

PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI. Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ PARKİNSON HASTALIĞI HASTA VE YAKINLARI İÇİN EL KİTABI Prof. Dr. Hülya APAYDIN Prof. Dr. Sibel ÖZEKMEKÇİ Uzm. Fizyoterapist Semra OĞUZ Uzm. Fizyoterapist İsmail ZİLELİ Gözden Geçirilmiş 5. Baskı İstanbul

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ

LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARDA EGZERSİZ VE ELEKTRİK STİMÜLASYONUNUN ETKİNLİĞİ Uzmanlık Tezi Dr. F. Banu

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD 1. Migren 2. Gerilim tipi baş ağrısı 3. Küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler 4. Yapısal lezyonlarla ilişkili olmayan

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir.

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. AKUT GÖRME KAYBI Patofizyoloji Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. Lezyon retina,orbita,optik sinir veya kiazma,optik radyasyon,oksipital

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul

acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul acil servise baş ağrısı yakınmasıyla getirilen çocuğa yaklaşım VI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 2 Nisan 2009, İstanbul okul çocuklarında yaşamın herhangi bir döneminde baş ağrısı yakınması

Detaylı

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ

TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. Ali AKBEN Nörolojik Hastalıklarda TEDAVİ YÖNTEMLERİ KBEN SAĞLIK MERKEZİ DR. ALİ AKBEN 1 957 yılında Kahramanmaraş ta doğan Ali Akben; ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı