HEDEFLERE ULAŞMADA AÇIKLARIN KAPATILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEDEFLERE ULAŞMADA AÇIKLARIN KAPATILMASI"

Transkript

1 HEDEFLERE ULAŞMADAA AÇIKLARIN KAPATILMASI 7 Eylül UNICEF tarafından yapılan yeni bir araştırmanın raporuna göre, çocuk yaşatma ve çocuk gelişimi alanlarında eşitlik odaklı bir yaklaşım, çocuklara ilişkin Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın en pratik ve maliyet etkin yoludur.

2 Yaptığımız her işte, en dezavantajlı çocukların ve en muhtaç durumdaki ülkelerin önceliği vardır. UNICEF in Misyon Açıklaması

3 Hedeflere doğru ilerlerken Yeni bir UNICEF araştırması, şaşırtıcı ve önemli bir sonuca varmıştır: Eşitlik temelinde bir yaklaşım, çocuk ölümlerinin azaltılmasını ve anne sağlığının iyileştirilmesini öngören 4 üncü ve 5 inci Binyıl Kalkınma Hedeflerine bize bugün izlenen yola göre daha çabuk ve daha maliyet etkin biçimde ulaştıracak, son tarih olan 2015 yılına kadar milyonlarca anne ve çocuk ölümü bu sayede önlenebilecektir. En yoksun ve en güç durumdaki çocuklara ulaşmak, UNICEF in misyonunun her zaman merkezinde yer almıştır. Ancak, daha yakın zamanlarda, biriken veriler ve yapılan analizler bu noktanın UNICEF çalışmalarının daha da merkezine yerleşmesine yol açmıştır. Çünkü veriler ve analizler, çocuk haklarından yoksunluk durumunun ülkelerde en yoksu l ve marjinal nüfus kesimlerinde yoğunlaştığını giderek daha fazla teyit etmektedir. Eşitliğe yeniden odaklanma, aynı zamanda, ulusal ve uluslararası planda daha önce eşi görülmeyen çabaları harekete geçiren BKH lere ulaşma yolundaki sarsılmaz taahhüdümüzü de yansıtmaktadır. Birçok hedef açısından referans yıl olarak alınan 1990 dan bu yana dünya çocukları adına etkileyici sosyal ve ekonomik kazanımlar elde edilmiştir. UNICEF tarafından yakında açıklanacak olan veriler, öteden beri çocuk sağlığının güvenilir bir ölçüsü sayılan beş yaşından küçük çocuk ölüm hızının 1990 ile 2009 arasında küresel ölçekte üçte bir azaldığını göstermektedir. Başlıca bulguların özeti Ulusal hastalık yükleri, yetersiz beslenme, sağlıksızlık, okumaz yazmazlık ve koruma alanında birçok suiistimal, en yoksul çocuk toplulukları arasında yoğunlaşmaktadır. Bu çocuklara, çocuk yaşatma ve gelişimi açısından eşitliğe dayalı bir yaklaşımla temel hizmetlerin götürülmesi, Binyıl Kalkınma Hedeflerine ve çocuklara yönelik diğer uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesine doğru ilerlemenin hızlandırılması açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Eşitlik odaklı bir yaklaşım, çok daha fazla sayıda çocuk ve anne ölümünü ve yetersiz beslenme sorunlarını önleyerek, temel sağlık ve beslenme alanlarındaki müdahalelerin kapsamını genişleterek, yapılan yatırımların getirisini büyük ölçüde artırabilir. Bugün eskisine göre çok daha fazla sayıda çocuk ilkokuldadır döneminde net ilkokullaşma oranı gelişmekte olan ülkelerin tümü için yüzde 88 e ulaşmıştır. Dünyanın hemen hemen tüm bölgeleri ilkokul eğitiminde cinsiyet eşitliğini sağlamıştır. Ülkelerin ve bölgelerin yaklaşık üçte ikisi bu hedefe son tarih olarak belirlenen 2005 te ulaşmıştır. Bundan toplumlar da yarar sağlamıştır. Geçtiğimiz 20 yıl içinde yaklaşık 1,8 milyon kişi geliştirilmiş içme suyu tesislerine kavuşmuştur. HIV prevalansının bölgelerin çoğunda belirli bir dengeye oturduğu görünmektedir ve AİDS ölümleri 2004 ten bu yana azalmaktadır. Küresel ekonomik krize rağmen özellikle Asya da gelir eşitsizliklerinin azaltılmasında halen ilerleme kaydedilmektedir. Hedeflere tam ulaşılması için henüz ortada üstesinden gelinmesi gereken birçok görev olmakla birlikte bu başarılar insani kalkınma alanında daha önce görülmemiş yeni atılımlar

4 için gerekli bilgilere ve etkisi kanıtlanmış müdahalelere sahip olduğumuzu göstermektedir. Şimdiki görev, eldeki tüm bu imkânları siyasal kararlılık ve yerinde yatırımlarla bir araya getirmektir. Çocuklar için eşitliği sağlama görevi BKH lerin yaşama geçirilmesinde elde edilen kazanımlar büyük ölçüde ulusal ortalamalarda sağlanan ilerlemelere dayanmaktadır. Bununla birlikte, ulusal ortalamaları esas alan ilerlemenin, bölgeler ve ülkeler arasında çocuk gelişimi ve yoksulluk açısından var olan eşitsizlikleri gizleyebileceği bir kaygı da söz konusudur. BKH yolunda, çocuk yaşatma ve diğer birçok ölçü açısından Sahra Güneyi Afrika, Güney Asya ve en azgelişmiş ülkeler gelişmekte olan diğer bölgelerin ve sanayileşmiş ülkelerin çok gerisinde kalmıştır. Ayrıca birçok ülkenin kendi içinde, çocuk ölümleri ülke ortalaması olarak azalırken bu durum giderek artan eşitsizlikleri gizlemektedir. UNICEF in küresel istatistik birimi yakınlarda, beş yaşından küçükler ölüm hızının 1990 yılından bu yana yüzde 10 veya daha fazla azaldığı 26 ülkede bölgesel eğilimleri incelemiştir. Bu ülkelerden 18 inde nüfusun en varlıklı beşte birlik kesimi ile en yoksul beşte birlik kesimi arasındaki çocuk ölüm hızı açığı ya daha da artmış ya da değişmeden kalmıştır. Üstelik bu 18 ülkeden 10 unda aradaki fark en azından yüzde on oranında daha da açılmıştır. Gerek bu gerçekler ve sayılar, gerekse çocuk yaşatma ve çocuk gelişimi alanındaki başka pek çok veri, bu özel rapora eşlik eden çalışmada sunulmaktadır: Çocuklar için İlerleme: Binyıl Kalkınma Hedeflerine Eşitlik içinde Varılması. Mevcut durumu yansıtan bu rapor, ülkelerin kendi içlerindeki bu eşitsizliklerin derinliğini ve yaygınlığını ortaya koymaktadır. Yoksulluk, çocuk yaşatma ve çocuk gelişimi alanlarındaki eşitsizlikleri belirleyen son derece önemli bir etmendir. Bununla birlikte, genel olarak alındığında, göstergeler varlıklılık durumuyla ilgili beşte birlik kesitlerin kırsal ve kentsel alanlarda da benzer şekilde tekrarlandığını göstermektedir. En varlıklı akranlarıyla karşılaştırıldıklarında, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan en yoksul hanelere mensup çocukların 5 yaşından ölme riskleri iki kat daha fazladır. Bodurluk, düşük kiloluluk, doğumdan sonra nüfusa kaydedilmeme gibi olumsuzluklar da gene bu çocuklar için daha büyük bir olasılıktır. En yoksul konumdaki, çoğu kez ücra yörelerde veya kentlerin yoksul mahallelerinde yaşayan, ağırlıklı olarak da etnik gruplana mensup çocuklar, zengin çocuklarının yararlandıkları temel sağlık, eğitim ve korunma hizmetlerinden nadiren yararlanabilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, nüfusun en yoksul beşte birlik dilimine mensup çocukların kızamık aşısı olma veya ilkokula gitme şansları en varlıklı beşte birlik nüfus kesimine mensup çocuklara göre yaklaşık 1,5 kat daha azdır. Eğitimde toplumsal cinsiyet açıkları son yıllarda ciddi biçimde azalmış olmakla birlikte, gerek Vanlıklı gerekse yoksul mekânlarda kız çocukların okula devam etmeme riski erkeklere göre daha yüksektir.

5 Kız çocuklar söz konusu olduğunda yoksulluk ve eğitimde dezavantajlılık örneğin erken yaşta seks veya evlilik gibi korunma risklerini daha da artırmaktadır. Ergen yaşlarda hamile kalma ve çocuk yapma, ayrıca bu davranışlarla ilgili HIV kapma, aile içi şiddet ve toplumsal yalıtılma gibi olumsuzluklar bu durumdan kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde en yoksul hanelere mensup kız çocukların 18 yaşından önce evlenme olasılıkları en varlıklı kesime mensup kızlara göre üç kat daha fazladır. Eğitim düzeyleri sınırlı genç kadınlar, böyle bir eğilimin genel olarak zayıf olduğu ülkelerde bile çocuk denecek yaşlarda evlenebilmektedir. Kadın doğum hizmetlerinin kapsadığı kesimlerde de belirgin eşitsizlikler görülmektedir. Doğum öncesi bakım ve doğum sırasında tıbbi yardım hizmetleri 1990 dan bugüne tüm gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşmakla birlikte, en yoksul beşte birlik kesimden kadınların yaşamsal önemdeki bu bakım ve hizmetlerden yararlanma şansları en Vanlıklı hanelerdeki kadınlara göre üç kat daha azdır. Çocuk yaşatma, çocuk gelişimi ve korunma alanlarındaki bu belirgin eşitsizlikler basit bir gerçeğe işaret etmektedir: BKH ler ve çocuklara yönelik diğer uluslararası taahhütler, Binyıl Bildirgesi nin özüne ve sözüne sadık kalınarak, ancak bölgelerin kendi içinde ve bölgeler arasındaki eşitliğe daha fazla önem ve ağırlık verilerek gerçekleştirilebilir. Çocuklar için eşitlik ilkesel olarak doğrudur Çocuklar söz konusu olduğunda eşitlik uzun zamandan beri ahlaki bir zorunluluktur: Çocuk Haklarına dair Sözleşme, evrensellik, ayrım gözetmeme ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine oluşturulmuştur. ve stratejik olarak geçerlidir Eşitliğe özel ağırlık tanıyan stratejiler için ikna edici başka savlar da ileri sürülebilir. Birincisi, çocukları ilgilendiren belli başlı kimi uluslararası hedefler evrensellik gerektirir. Bunlardan en önde gelenlerden biri ilköğretime evrensel erişimi öngören BKH 2 dir. Mantıksal olarak bu hedefe ancak halen dışarıda kalan, en yoksul ve en marjinal konumda olanlar okul sistemine dahil edildiğinde ulaşılabilir. Benzer biçimde, çocuk felcinin veya kızamığın ortadan kaldırılmasını, anne ve yenidoğan tetanosunun yok edilmesini hedefleyen küresel kampanyaların, ülkeler içindeki en yoksul topluluklar gözetilmeksizin başarıya ulaşması mümkün olmayacaktır. İkincisi, 1990 dan bu yana küresel ölçekte beş yaşından küçükler arası ölüm hızı üçte bir azaltıldıktan sonra bugün, BKH 4 ün öngördüğü koşulları gerçekleştirebilmek için önümüzde kabaca yıl vardır. Çocuk ölümlerinin çoğu gelişmekte olan ülkelerdeki en yoksul topluluklarda ve hanelerde meydana geldiğinden, bu hedefe ulaşılması da ancak çocukluk dönemi hastalıklarına ve beslenme yetersizliklerine karşı verilen mücadelenin kapsamını bu kesimleri de içine alacak biçimde genişletmekle mümkün olacaktır. Üçüncüsü, çok sayıda kız çocuğun ve genç kadının maruz kaldığı yoksulluk, ayrımcılık, eğitimde dezavantajlılık ve şiddetin ortadan kaldırılması, ancak, temel hizmetlere,

6 korunmaya ve kız çocukların kendi haklarını bilmelerine set çeken toplumsal cinsiyet temelli engeller aşılarak gerçekleştirilebilir. Dördüncüsü, yeni teknolojiler ve müdahaleler, geniş ölçekte ve eşit biçimde uygulandıklarında yoksullara daha kısa yollardan kazanım sağlayabilir. Örneğin, pnömokok konjugat ve rotavirüs aşılarıyla yapılan bağışıklamalar, yoksul çocuk ölümlerinin başlıca nedenlerinden olan zatürree ve ishal vakalarını daha hızlı şekilde azaltabilir. Yakın zamanlarda geliştirilen, örneğin antiretroviral anne bebek paketleri gibi müdahaleler, HIV/AİDS mücadelesinde verilen yaşamsal hizmetlere henüz ulaşamayan pek çok kadın ve çocuğu kapsama potansiyeline sahiptir. SMS (Kısa Mesaj Hizmeti) teknolojisinin yaygınlaşması sayesinde daha çok veri daha hızlı biçimde toplanabilmekte, böylece en muhtaç durumda olanlar tespit edilip gerekli müdahaleler yapılabilmektedir. Sonuncusu, ancak en temel önemde olanı ise şudur: Hedeflere ulaşmak için kalkışılan hamle, en yoksul ve marjinal konumda olanlara en son yönelirse stratejik açıdan dar görüşlü hareket etmiş olacaktır yılına geldiğimizde kendimizi en yoksun durumdaki çocuklara ulaşmanın zorlu görevleriyle karşı karşıya bulabiliriz ancak, kaynaklar tükenmiş, siyasal irade sönülmenmiş ve rikkati başka yerlere kaymış bir kamuoyuyla birlikte peki, pratikte de doğru mudur? Hizmetleri en yoksul çocuklara ve topluluklara ulaştırma esasına dayanan eşitlik odaklı yaklaşımların ilkesel olarak doğru, hatta mantıklı olduğunu birçok kişi kabul edecektir. Ne var ki, bir soru öteden beri gündemdedir: Pratikte, maliyeti ve karmaşıklığı dikkate alındığında, bu tür stratejilere öncelik tanınması yerinde midir? Böyle bir düşünce biçimi kolaylıkla bir kenara itilemez. En yoksul kesimlere ulaşmak gerçekten güçtür: Bu kesimler ücra yörelerde yaşar, ulaşım bağlantıları zayıftır ve fiziksel altyapıları da sınırlıdır. Dolayısıyla, mevcut hizmetlerin bu kesimlere ulaştırılması durumları daha iyi olan kesimlere göre çok daha masraflıdır. Yoksul kesimlerin kendi ceplerinden ödeme yapmaları çok güç olduğundan, hizmetler mevcut olduğunda bile hedeflenen kesimlerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için hizmetlerin ücretsiz veya büyük ölçüde sübvansiyonlu olması gerekir. Bu stratejilerin ilerlemeyi maliyet etkin biçimde hızlandırdığına ilişkin kanıtların elde olması halinde gelişmekte olan ülkelerde ulusal hükümetlerin eşitlik temelli yaklaşımlara daha fazla yönelmeleri mümkün olacaktır. Başka bir deyişle, çocuk yaşatma ve çocuk gelişimi alanlarında en yoksun yörelere ulaşarak elde edilen kazanımlar bunun için gereken ek masrafları kapatıp üzerine çıkacak kadar büyükse, ülkeler de bu yoldan hedeflere doğru daha hızlı ilerleyeceklerdir. Politikaları belirleyenler, bu tür kanıtlar olmadan, çeşitli mali kısıtlılıklar ve küresel ekonominin belirsizliği ortadayken, zorlu bir tercihle karşı karşıya kalmışlardır: BKH 2015 son tarihine kadar olan süre içinde ulaşılması en kolay çocuklara yönelim buradan en iyi sonuçları elde etmek mi, yoksa potansiyel kazanımların en fazla olduğu, aşırı yoksunluk içindeki marjinal yörelerdeki çocuklara odaklanmak mı?

7 Bugünkü yaklaşımlara göre aynı zamanda hem temel hizmetlerin kapsamındaki eşitsizlikleri azaltacak, hem BKH doğrultusundaki ilerlemeyi hızlandıracak, hem de çocuk ölümlerinin önlenmesinde ve diğer çocuk yoksulluğu sonuçlarının azaltılmasında daha maliyet etkin bir yaklaşım varsa, bu ikilem de aşılabilecektir. Geçtiğimiz on yıl içinde böyle bir stratejinin mümkün olduğuna ilişkin kanıtlar giderek birikmiştir. UNICEF 2010 Mayıs ında bir noktayı belirleme çalışmalarını başlatmıştır: ilkesel anlamda her zaman doğru olan, çocuk yaşatma ve çocuk gelişimine ilişkin eşitlik odaklı yaklaşım aynı zamanda pratikte de doğru mudur? Kendimize şu somut soruyu sorduk: En yoksun yörelerde ihtiyaçların da en üst düzeyde olması, buralara yoğunlaşma halinde katlanılacak yüksek maliyetleri telafi edecek yararlar ve kazanımlar sağlanabileceği anlamına gelir mi? Çocuklar için yeni bir eşitlik modeli En başında, bir dizi disiplinden UNICEF çalışanları, dört temel alanda ana akım ve eşitlik yanlısı stratejilere ilişkin verileri, literatürü ve ülke deneyimlerini gözden geçirmiştir: küçük çocuk yaşatma ve çocuk gelişimi; HIV ve AİDS; temel eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk koruma. Bu kapsamlı inceleme,bu raporun sonlarında sunulacak olan genel anlamdaki politika tavsiyelerine girdi sağlamıştır. Aynı inceleme sayesinde ayrıca kuruluşun baştaki hipotezinin sınanması için de bir zemin oluşturulmuştur. Bu hipoteze göre, en fazla dışlanmış nüfus kesimlerine odaklanan eşitlik temelindeki bir yaklaşım, BKH lere yönelik ilerlemeyi maliyet etkin biçimde hızlandırabilir (bakınız, Panel 1). Bu hipotezi daha ileri düzeylerde sınamak için UNICEF daha sonra kendi bünyesinden uzmanlarla uluslararası sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip kurmuştur. Bu ekibin görevi olarak belirlenen ise şu idi: Eşitlik odaklı bir strateji modellemek ve bu modelin öngörülen sonuçlarını, çocuklar için BKH lerin gerçekleştirilmesine yönelik bugünkü ana akım stratejilerden elde edilecek sonuçlarla karşılaştırmak. Çocuklar için eşitlikle ilgili kanıtlar, bundan 30 yılı aşkın bir süre önce Alma Ata Bildirgesi nde ifadesini bulan kapsamlı sağlık hizmetleri yaklaşımıyla, başka bir deyişle halk sağlığıyla ilgilidir. Modelleme çalışmasında atılan adımlar ve bunların sonuçları aşağıda özetlenmektedir. Amacımız, bu çalışmanın tam olarak metodolojisini ve gene eksiksiz olarak sonuçlarını önümüzdeki aylarda çıkacak eş değerlendirmeli bir yayında yayınlamaktır. Ülkelerin seçilmesi Modelleme çalışması birkaç aşamada gerçekleşmiştir. İlk aşamada UNICEF istatistik birimi ile birlikte araştırma ekibi yaklaşık 60 ülkeyi alarak derinlemesine bir değerlendirme yapmıştır. Daha sonra bu sayı, farklı yoksunluk düzeylerinin ve eşitsizliğin bölgesel örüntülerinin analizine imkân tanıyacak yeterli veri bulunabilirliği ölçütüne göre 15 e indirilmiştir. Ekip ardından bu 15 ülkeyi dört tipolojiye ayırmıştır. Bu ayrıştırma, çocukların çoğunluğunun ileri derecede yoksunluğa maruz kaldığı düşük gelirli ülkelerden, yoksunluğun daha az olduğu, ancak en yoksun olanlarla daha varlıklı olanlar adasında önemli eşitsizliklerin görüldüğü orta gelişmişlik düzeyindeki ülkelere uzanmaktadır.

8 Stratejilerin geliştirilmesi Ardından ekip 2015 BKH son tarihine uzanan süreçte çocuk ve anne yaşatma ve sağlığı ile ilgili karmaşık stratejileri belirledi. Burada dikkate alınması gereken nokta, geliştirilen stratejilerin, önümüzdeki 5 yıl içinde çocuklara ilişkin sağlık BKH lerinin gerçekleşmesi ek fonların nasıl sağlanabileceğine ilişkin olmasıdır. Başka bir deyişle burada yapılan, geçtiğimiz 20 yıl içinde temel sağlık hizmetleri alanında önemli kazanımlar sağlayan bugünkü durumun eleştirisi olmadığı gibi, gelişmekte olan ülkelerde halen mevcut sağlık sistemlerini baştan aşağı yeniden yapılandırma önerisi de değildir. Eşitlik odaklı yaklaşım modeli, ilerlemeyi hızlandırmayı, eşitsizlikleri azaltmayı ve yoksulların kendi ceplerinden yapacakları harcamaları düşünmeyi amaçlamaktadır ve bunun için üç önlem düşünülmektedir. İlki, seçilmiş sağlık tesislerinin, özellikle ana çocuk sağlığı ile ilgili olanların iyileştirilmesi ve doğum bekleme odaları dahil olmak üz ere birinci kademedeki kadın doğum hizmetlerinin yaygınlaştırılmasıdır. Bunlar, sağlık merkezlerinin veya hastanelerin yakınlarında olup uzak yerlerden gelen hamile kadınların doğumdan önce birkaç hafta kalabilecekleri tesislerdir. Böylece bu kadınlar doğum vakti geldiğinde sağlık kuruluşunun yakınında olacaklardır. Söz konusu tesislerin Peru dan Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ne kadar çeşitli ülkelerde etkili oldukları görülmüştür. İkincisi, en yoksul kesimlerin, mevcut olduğu halde hizmetlerden yararlanmalarını önleyen engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Eşitlik odaklı yaklaşım, dış hizmetlerin büyük ölçekte yaygınlaştırılmasını, kullanıcılardan alınan ücretlerin kaldırılmasını, bu arada hizmetlerden yararlanılmasını engellediği bilinen ulaşım, kalacak yer ve diğer dolaylı masrafları karşılamak üzere en yoksul kesime nakit transferlerini önermektedir. Strateji, sağlıklı uygulamaları yaygınlaştırmak ve temel sağlık hizmetlerinden yararlanılmasını sağlamak amacıyla ayrıca kitle iletişiminin yaygınlaştırılmasını, sağlık ve beslenme alanlarında toplulukların içinden görevlilerin harekete geçirilmesini önermektedir. Panel 2: Görev Değişimi Bir düşünün: Zatürree şüphesi taşıyan 5 yaşından küçük çocukların yalnızca yüzde 60 ı uygun bir sağlık uzmanı tarafından görülüyor. Zatürree nedenli 5 yaş altı 1.2 milyon çocuk ölümü, en yoksul ve bu hastalığa en yatkın çocukların yaşadıkları yerlerde bakım ve antibiyotik gibi temel ilaçlara erişimlerini sağlayarak engellenebilir. Sayısı giderek artan kanıtlar gösteriyor ki yoksul çocukları en çok etkileyen hatta öldüren hastalıklarla zatürree, ishal, sıtma, kızamık, şiddetli akut beslenmeme bölgedeki sağlık görevlileri yeterli denetim, destek ve teşvik gördüklerinde yerinde başa çıkılabilir. Bu yenilikler olmazsa, çocuklar kanıtlanmış ve düşük masraflı müdahalelerin eksikliğinden dolayı ölmeye devam edecektir. Kısa vadede, sağlık görevlilerinin temel sağlık bakımı müdahalelerini sağlık tesisleri dışında da vermelerinin 2 potansiyel yararı olacaktır. İlk olarak, yoksul çocuk ve ailelere hizmet veren sağlık görevlilerinin sayısı artacaktır. İkinci olarak da, bu çocuk ve ailelere temel sağlık bakımı hizmeti sunmanın maliyetini düşürecektir.

9 Görev değişimi aynı zamanda hizmet kullanımını destekleyecek önlemlerle desteklendiğinde, sağlık ve beslenme uzmanları tarafından hem medya hem de kişisel savunu yoluyla, temel sağlık bakımı hizmetlerine erişimi ve hizmetlerin kullanımını belirgin biçimde arttırabilir. Eşitlik yaklaşımına uygun olarak, sağlık ve beslenme hizmetleri için ücretlendirme kaldırılabilir ve dış hizmet girişimleri, aşılama, sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi ve hijyen ve sağlık koruma uygulamalarının desteklenmesi gibi temel önleyici müdahaleler, genişletilebilir. Bu iki strateji de aynı kamu sağlık müdahalelerini kapsar, ve geniş bir araştırma literatürüne anne, yeni doğan ve çocuk sağlık ve beslenmesini içeren Lancet yayınlarına ve diğer sistematik araştırmalara dayanır. Önleyici tedbirler hastalıkları ve yetersiz beslenmeyi engellemeyi ve hamile kadınları desteklemeyi hedefler. Aşılama, microbesin takviyeleri, doğum öncesi bakım ve HIV nin anneden çocuğa geçmesinin engellenmesi bu önleyici tedbirlerden bazılarıdır. Destekleyici tedbirler, sağlıklı beslenmeyi, hijyen ve sağlık koruma uygulamalarının ve diğer sağlıklı davranışları besler. Yalnızca anne sütü ile beslenme, sabunla el yıkama, HIV hakkında doğru ve kapsamlı bilgiye sahip olma ve sıtmanın engellenmesi için böcek öldürücülerle güçlendirilmiş sinek ağları bu müdahalelerden bazılarıdır. İyileştirici tedbirler ise hastalıkları tedavi etmeyi ve anne ve yeni doğanların doğum sırasında ve doğum sonrasında desteklenmesini amaçlar. Bunların arasında zatürreeye karşı antibiyotikle tedavi, doğumda bilgili ve deneyimli kişilerin bulunması ve doğum sırasında oluşabilecek acil durumlarda yardım, şiddetli akut beslenmemenin tedavisi ve HIV ve AIDS den korunma ve pediatrik tedavi müdahaleleri bulunmaktadır. Bu üç tedbir grubunun paket halinde uygulanmasın, yoksullar arasında anne, yeni doğan ve çocuk ölümlerinin ana nedenleri ile büyük ölçüde mücadele edebildiği kanıtlanmıştır. Simülasyonu Yürütmek Modelleme sürecinin son ayağı da, iki strateji modelinin dört ülke grubunda karmaşık bir simülasyonundan oluşur. Simülasyon için araştırma ekibi Tıkanıklıklar için Marjinal Bütçeleme TMB (Marginal Budgeting for Bottlenecks MBB) modelini uygulamışlardır. UNICEF ve Dünya Bankası ile ortaklaşa geliştirilen bu model uluslararası sağlık araştırmalarında sıkça kullanılmaktadır. Gelişim stratejileri geliştirmek ve test etmek için güçlü bir araçtır. TMB ye göre stratejilerin başarısı, temel hizmetlerin arz ve talebinin önündeki engellerin üstesinden gelme yeteneğidir. Arz açısından engeller: gerekli eşyalara erişim, fiziksel altyapı ve insan kaynakları ve hizmetlerin kendilerinin ve bulundukları yerlerin toplumlara yakınlığıdır. Talep açısından engeller ise yoksullar tarafından hizmetlere ilk erişim ve devamlı kullanım yönündeki engelleridir. Bu faktörler arasında uzaklık, zaman ve hizmetlerin ücreti, hizmetlerin farkında olmamak veya kalitesi hakkında soru işaretleri ve sosyal ve kültürel engeller bulunmaktadır.

10 Kanun yapıcı ve araştırmacılar TMB yi uygulayarak, farklı hizmet sunma yöntemlerini taklit edip erişim ve kullanımı arttırmayı amaçlarlar. Her farklı strateji için, model müdahalenin etkisi ve sağlık sonuçları, maliyeti ve yoksulların cepten yapmaları gerekecek ödemeleri ve maliyet etkinliği (harcanan her 1 milyon dolar ve ölüm oranı sayılarak hesaplanır) hakkında tahmini etkisini hesaplar. TBM bu çalışmadan önce, bir ülkedeki en çok ve en az mahrum kalmış nüfus arasındaki farkları ölçmek için kullanılmamıştı. Bu simülasyonda, temel tedbirler, tıkanıklıklar, maliyet, hastalıklar, nüfus sayısı ve birçok farklı etkenle alakalı yaklaşık 180,000 değişken hesaba katılmıştır. Aynı zamanda, araştırma ekibi ve UNICEF çalışanları, eşitlik odaklı yaklaşımlarla ilgili yüzlerce makale incelemeye devam etmiş, uzmanlara deliller ve metotlar hakkında danışmış ve uluslararası lider uzman ve savunucularla birlikte bir gün boyunca yapılan çalışmaları incelediler. Bu çalışmaların şaşırtıcı sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Sonuçların Üzerinden Geçmek Simülasyon çalışmasının iki önemli sonucu dikkat çekmektedir: Birincisi, eşitliğe dayalı bir yaklaşım, şu anki yaklaşıma kıyasla, sağlık BKH ye ulaşılmasını hızlandıracaktır. İkincisi, bu yaklaşım tüm ülke grupları için, şu anki yaklaşıma kıyasla, çok daha maliyet etkin ve devam edilebilir olacaktır.

11 BKH nin potansiyel getirimleri çok önemlidir. Tüm ülke düzenleri ve yoksunluk modellerinde, eşitlik odaklı bir yaklaşım çocuk ve anne ölümlerini azaltmada, bodurluğun yok olmasında ve anneden çocuğa HIV geçmesini önlemek için alınan tedbirlerin yaygınlaştırılmasında (Figür 1 ve 3) en iyi sonuçları doğurmaktadır. Ayrıca, dört ülke grubunda da en az ve en çok yoksunluk yaşayan gruplar arasındaki farklılıkları azaltmada (Figür 2a ve 2b) ve aynı zamanda yoksul aileler için cepten çıkan harcamaları düşürmede etkili olmuştur. Eşitlik odaklı bir yaklaşım özellikle düşük gelirli ve ölüm oranı yüksek ülkelerde maliyet açısından etkindir. Bu ortamlarda, yatırım yapılan her 1 milyon dolar ölümleri yüzde 60 oranında azaltabilir (Figür 4). Bu sonuçlardan emin olmak için, Temmuz 2010 tarihinde UNICEF uluslararası sağlık araştırma ve ekonomi uzmanlarını modeli test etmişler ve altyapısını, varsayımlarını, verilerini, metodolojisi ve sonuçlarını incelemişlerdir. Model geliştirildikçe ve çocuk gelişiminin diğer alanlarına, yani eğitim ve korumaya da uygulandıkça, bu testler devam edecektir. Bazı Başlangıç Politika Düşünceleri Bu analiz, yukarıda bahsedilen kaynak taraması ile birlikte, UNICEF in BKH lere ulaşmak için eşitlik odaklı bir yaklaşımla çalışmasıyla ilgili bazı başlangıç politika düşünceleri önermektedir. Aşağıda belirtilen sonuçlar daha çok temel sağlık bakımıyla ilgili olsa da, bunlar diğer çocuk gelişimi alanlarına da uygulanabilirler. En Yoksun Durumdaki Çocuk ve Toplulukları Belirleyin En yoksul ve dışlanmış topluluklar sistematik biçimde değerlendirilmezler ve ulusal kalkınma planları hazırlanırken ve kaynaklar dağıtılırken de genelde unutulurlar. Ayrıca yine bu gruplar küresel ve ulusal karar verme toplantılarında da en az sesini duyurabilen gruplardır. Bu grupları belirlemek için ulusal verileri ayrıştırmak ve onların dışlanmasına neden olan etkenleri anlamak eşitlikçi çözümler aramanın bir yoludur. Şu anda çeşitli ölçümlerle en yoksun durumdaki çocuklar belirlenebilmektedir. Bunların arasında rahmetli Peter Townsend ve Bristol Üniversitesi nin geliştirdiği çocuk yoksulluk ölçüsü; yakın zamanda Oxford Yoksulluk ve İnsani Kalkınma Girişimi nin (Oxford Poverty and Human Development Inıtiative) geliştirdiği çok yönlü yoksulluk indeksi; ve Countdown to 2015 kapsamadaki boşlukları ölçme yöntemi bulunmaktadır. Bu ölçülerin hepsi, Demografi ve Sağlık Anketleri ve Çok Göstergeli Kümelenmiş Anketler gibi, hane halkı anketlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasından çok faydalanmıştır. Veri toplama alanında daha da ilerleme potansiyeli hızla artmaktadır. Hindistan ve Brezilya nınki gibi ulusal hükümetler çocuk yaşama ve gelişme konularında verileri ayrıştırıyorlar. Nüfusa dayalı hane halkı anketleri eşitsizleri gösteren zengin kaynaklardır ve detaylı biçimde incelenmeleri gerekir. SMS gibi yeni teknolojiler yoksul ve dışlanmışlar tarafından ve onların hakkında veri toplanmasını hızlandırıyorlar. Veri toplama ve inceleme alanına yatırım yapmak, ulusal ve bölgesel seviyede eşitlik odaklı bir yaklaşımın temelini güçlendirecek. Kanıtlanmış, Maliyet Etkin Müdahalelere Yatırım Yapın

12 Sağlık ve beslenme alanındaki en etkili müdahaleler zaten bilinmektedir. Bu müdahalelere paket halinde yatırım yapmak, ölümleri azaltma ve bodurluğu engellemede kanıtlanmış ve maliyet etkin bir yöntemdir. Eğitim alanında, okul ücretlerini kaldırmak, yoksul ailelere nakit yardımı yapmak ve su, okullarda hijyen ve sağlık koşullarını geliştirme programları başlatma, okula kayıt ve devamlılığı arttırması bilinen eylemlerdir. Yoksulların yaşadığı yetersiz su ve sağlık koşulları sorununun da çözümü bulunmaktadır. Toplum temelli girişimler hane halklarının geliştirilmiş sağlık koşullarını kullanması ve açık biçimde ortalığa dışkılama sorununun durdurulması konusunda etkili olmuştur. Elle açılmış su kuyuları ve yerel halk tarafından üretilmiş su pompaları gibi ulaşılabilir teknolojiler, insanların su kaynaklarına erişimini kolaylaştırmıştır. Sabunla el yıkamak ve evlerde içilebilir su hazırlamak gibi hijyen uygulamalarını desteklemek, yoksulların sağlıklarını etkileyen en temel etkenleri kontrolleri altına almalarını sağlamıştır. HIV nin yayılmasını engellemede kanıtlanmış yöntemler arasında eğitim ve sağlık hizmetlerinin gençlere özellikle virüs kapma ihtimali çok daha yüksek olan kız çocuklarına hayat becerileri aktarmak; doğru ve sürekli prezervatif kullanımının öğretilmesi; anneden çocuğa virüsün geçmesini engelleyecek tedbirlerin anlatılması da bulunmaktadır. HIV hizmetlerinin tek merkezden yürütülmeyip yaygınlaştırılması, özellikle de antiretroviral terapi, HIV tedavisine erişimin yaygınlaştırılmasını sağlamıştır.

13 Tıkanıklıkları ve Engelleri Aşın BKH ne ulaşmak için şu anda uygulanan yatırım stratejileri, özellikle de yoksul ve dışlanmışlar için hizmete erişimde engellerin kaldırılması üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak, sosyal ve kültürel normlar, gerekli hizmetlere ulaşım için gerekli zaman ve uzaklık, kalitede eşitsizlik ve yoksul toplumların bakım hizmetlerinden haberdar olmamaları, hizmet kullanımında ortaya çıkan engelleri aşmak konusunun üzerine aynı şekilde gidilmemiştir. Eşitlik odaklı yaklaşımlar, yoksul aileleri temel hizmetlere erişim ve kullanım için cesaretlendirmek yolunda insan kaynaklarının ve hizmetlerin geliştirilmesini hızlandırır. Nakit yardımı gibi yenilikçi yatırım mekanizmaları, doğrudan ve dolaylı ekonomik engelleri aşmada yardımcıdır. Bilgi, eğitim ve iletişim çözümleri kültürel ve sosyal engelleri aşmada işe yarayabilir. Mobil hizmetler, hasta ziyareti gibi dış hizmetler ve mobil teknolojilerin yenilikçi kullanımı hizmetlere erişimde sorun çıkaran zaman ve mesafe gibi sorunları ortadan kaldırabilir. Her şeyden önce, kanun yapıcılar: Hangi engeller yoksul çocuk ve ailelerin hizmetlere erişim ve kullanmalarının önünde duruyor? gibi temel bir soruyu cevaplamanın önündeki engelleri kaldırmak için pratik çözümler üretmelidir. Toplumlarla Ortaklıklar Kurun Sağlık ve eğitim alanında güçlü bir ulusal sistem yaratmanın temel taşı, yüksek kaliteli, güçlü kaynaklara ve yeterli insan kaynaklarına sahip tesislerin kurulmasıdır. Ancak, merkezden uzak ve temel hizmetlerden uzaklık, maliyet ve ilgisizlik yüzünden dışlanmış toplumlarda,

14 ailelerin dış hizmet ve toplum temelli bakım hizmetlerine düzenli erişimi, çevresel sağlığın iyileştirilmesi ile hastalıklar ve yeterli beslenememe ile savaşmada kısa ve orta vadede en uygun yöntemdir. Tesis bazlı bakımın maliyeti yüksektir, ancak dış hizmetler ve toplum temelli çözümler hem maliyet açısından etkin hem de herkese açıktır. Sadece hizmetlere erişim açısından değil, kullanımı, hem de gelişmiş sağlık uygulamaları ve davranışlarını benimsetmek açısından toplumun dahil edilmesi çok önemlidir. Sabunla el yıkama ishali engellemede yüzde 40 etkilidir ve diğer tüm farklı uygulamalara kıyasla daha önemlidir. Erken ve yalnızca anne sütü ile beslenme, gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 13 ünü engeller ve çocukların hayatlarını kurtarmada en önemli önleyici tedbirlerdendir. Bu tür tedbirleri toplum seviyesinde teşvik etmek 4. BKH ye doğru ilerlemeyi şimdiye kadar olduğundan çok daha hızlandıracaktır. Toplumları sağlık, eğitim ve çocukların korunması için harekete geçirmek çocuk gelişimi alanında ilerlemede çok etkilidir. Toplumla kurulacak ortaklıklar, cinsiyet ayrımcılığı, etnik ayrımcılık, engellilere ayrımcılık, HIV virüsü taşıyanlara ayrımcılık ve lekeleme gibi sabitleşmiş ve kolay değiştirilemeyecek engellerin aşılması ve kadın ve çocukların temel hizmetlerden ve korumadan dışlanması gibi sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Toplum temelli programlar, genelde geçici görülebilir ve özellikle de çalışanların işte kalması ve motive edilmesi gibi konularda sorunlar çıkabilir. Doğru yaklaşım ise sorunlar çıktığında bu girişimleri durdurmak değil, onları daha çok desteklemek ve sorunları çözmeye çalışmaktır. Gelişmekte olan dünya ülkeleri üzerinde çok sayıda girişim Meksika nın sağlık bakımına çapraz yaklaşımı, Brezilya nın Aile Sağlığı Programı ve Bolsa Escola girişimi, Etiyopya nın Sağlık Yaygınlaştırma Programı, Pakistan ın Kadın Sağlık Görevlileri ve bunun gibi birçok farklı program toplum temelli ve topluma yönelik yaklaşımların güçlü

15 potansiyelini göstermiştir. En önemlisi, maliyet etkin tedbirlerin toplum temelli ve yoksullara yönelik şekilde güçlendirilmesi, sosyal koruma girişimleri ile birleştiğinde, ulusal sistemleri zayıflatmak yerine kurulmalarında ve güçlendirilmelerinde etkilidir. Eldeki Kaynakların Etkisini Güçlendirin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme nin 4. Maddesi, hükümetleri çocuk haklarını uygulamak için ellerindeki kaynakların elverdiği en iyi şekilde tedbirler almalarını gerektirir. Çocuk yaşamı ve gelişimini desteklemek için maddi kaynak ayırmak konusunda öncelikleri belirlerken maliyet etkinlik önemli bir kriterdir. Şu anki küresel ekonomik duruma bakıldığında, eşitlikçi biçimde BKH lere doğru ilerlemeyi hızlandırmak yolunda eldeki kaynakların tedbirli şekilde kullanılması zorunludur. En yoksullara ve en yoksun çocuklara odaklı bir yaklaşım, karşılaştıkları engelleri kaldırmak ve temel hizmetlere erişim ve kullanımlarını sağlamak yolunda kanıtlanmış ve maliyet etkin tedbirler içinden geçtiğimiz zamanlara uygundur. Yoksulların cepten harcamalarını azaltmak bu eşitlik odaklı yaklaşımın başka bir temel noktasıdır. Yoksul hane halkları, zaten sınırlı olan kaynaklarının büyük bir bölümünü sağlık bakımı ve eğitim masraflarına harcamaktadırlar. Aşırı olduklarında bu maliyetlerin zararlı etkileri olabilir. Kullanılır olmalarına rağmen bazen aileler çocukları için temel hizmetlerin ücretini karşılayamayabilirler. Sonunda bir hizmet aldıklarında da, bu genelde çocukların iyiliği için gerekli temiz su veya yiyecek gibi temel ihtiyaçlardan ödün vermelerine sebep olabilir. Birçok ülke, hizmetlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili maliyetleri azaltacak politika ve stratejiler sayesinde bu sorunun üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Nakit yardımı, sağlık sigortası ve farklı türde yardımlar gibi sosyal koruma mekanizmaları, toplumdan dışlanmış

16 aileleri dış şoklardan korumak ve çocuklarının temel hizmetlere erişimini sağlamak için onları harekete geçirmek yolunda giderek kabul edilmekte ve sıklıkla kullanılmaktadır. Sonuçlar Burada sunulan öneriler hala üzerinde çalışılan bir araştırmanın bir parçasıdır ve geliştirilirken derin analizler ve detaylı düşünme süreçleri gerekecektir. Ancak bu yeni başlayan süreçte, şimdiye kadar yapılan çalışmalar gösteriyor ki enerjimizi yeniden odaklayıp en yoksul ve mağdur durumdaki çocuklara ulaşmak ve onların dışlanmasına sebep olan engelleri kaldırmak mümkündür. Çalışmanın sonuçları çok önemli, gözden geçirildiler ve bir daha gözden geçirildiler. Ancak dikkatlice yorumlanmalılar. Bu çalışma modellere dayanmaktadır, gelecekle ilgili tahminlere değil. UNICEF in birçok ülkede uygulamakta olduğu eşitlik stratejileri ile eşanlamlı değildir. Aynı şekilde şu anda uygulanmakta olan ve BKHlere ulaşmada bu kadar yol kat edilmesini sağlayan stratejilerin bir eleştirisi olarak da algılanmamalıdır. Ancak, sonuçlar göstermektedir ki eşitlik odaklı bir yaklaşımı benimsemek, hem prensipte, hem de uygulamada doğru olacaktır. Prensipte, Sözleşme de yer alan evrensellik hükmü yansıtmada ve herkes için ilköğretimin (BKH 2) gerçekleştirilmesinde ve önemli hastalıkların engellenmesinde etkili olacaktır. Uygulamada ise, eşitlik odaklı bir yaklaşım, ulusal ve yerel düzeyde çocuklar için sağlıkla ilgili BKHlere ulaşmadaki süreci hızlandırmayı ve şu andakine kıyasla kullanılan kaynaklarla çok daha fazla hayat kurtarmayı sağlayabilir. Eşitlik odaklı yaklaşımlar uygulamak, cesaret, kararlılık ve önemli çaba gerektirecektir. Zahmete değecek birçok şey gibi zor olacaktır. Ancak bu çalışmayla kanıtlanan sonuçları ve UNICEF in deneyimleri göz önüne alındığında, bu zorluklarla başa çıkılabilir.

17 Bu çalışmada sözü geçen sağlıkla ilgili BKHler: HEDEF 1: Aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması Hedef 1 C: 1990 ile 2015 yılları arasında açlık çeken nüfusun yarı yarıya azaltılması HEDEF 4: Çocuk ölümlerinin azaltılması Hedef 4 A: 1990 ile 2015 yılları arasında beş yaşından küçük çocuklar arasındaki ölüm oranının üçte iki azaltılması HEDEF 5: Anne sağlığının iyileştirilmesi Hedef 5 A: 1990 ile 2015 yılları arasında anne ölüm oranının dörtte üç azaltılması Hedef 5 B: 2015 yılına kadar herkesin üreme sağlığına erişimi olması HEDEF 6. HIV/AIDS, sıtma ve öteki hastalıklarla mücadele edilmesi Hedef 6 A: 2015 yılına kadar HIV/AIDS in yayılmasının durdurulması ve geri döndürülmeye başlanması Hedef 6 B: 2010 yılına kadar herkesin HIV/AIDS tedavisine erişimi olması Hedef 6 C: 2015 yılına kadar sıtma ve öteki önemli hastalıkların görülme sıklığının durdurulması ve geri döndürülmeye başlanması HEDEF 7. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Hedef 7 C: 2015 yılına kadar sağlıklı içme suyuna sürdürülebilir biçimde ulaşamayan nüfusun yarı yarıya azaltılması

18 UNICEF 3 United Nations Plaza New York, NY 10017, USA Web sayfası: United Nations Children s Fund (UNICEF) Eylül 2010

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR.

Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR. Türkiye de Erken Çocukluk Gelişimi ve Binyıl Kalkınma Hedefleri Yolunda Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıldız YAPAR 12 Ekim 2010 Sunuş Planı Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG) Nedir? Binyıl

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği *

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * İstanbul Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü

Detaylı

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek Ekim 2016 Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek II Dünya Savaşı ndan bu yana dünyanın yaşadığı en ağır insani kriz olan Suriye deki çatışmalar 6. yılına girdi ve görünürde sona ereceğine ilişkin

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE)

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) 2015 İGR Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE) Sıkça Sorulan Sorular Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksinin amacı nedir? İGE üç temel boyutta insani gelişmeye ilişkin kazanımların

Detaylı

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR

ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR ÜLKEMİZDE KADIN SAĞLIĞI KADINLA İLGİLİ YAPILAN ULUSLAR ARASI TOPLANTILAR DERSİN İÇERİĞİ: Kadınla İlgili Yapılan Uluslararası Toplantılar I. Dünya Kadın Konferansı II. Dünya Kadın Konferansı III. Dünya

Detaylı

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek II Dünya Savaşı ndan bu yana dünyanın yaşadığı en ağır insani kriz olan Suriye deki çatışmalar 6. yılına girdi ve görünürde sona ereceğine ilişkin bir belirti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim İhtisas Komitesi Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu sunuda 1 Ekibimiz 2 UNESCO Eğitim Sektörü 3 Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporları (Hedefler,

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı

Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi. Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Orta-Doğu Avrupa ve Avrasya da Erken Dönem Çocuk Eğitim ve Bakım (EÇEB) Kalitesi Sarah Klaus Direktör Erken Çocukluk Programı Kaliteli EÇEB in Yararları Aynı zamanda hem hakkaniyeti ve sosyal adaleti yaygınlaştırıp

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde.

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Yaşadıkları toplumlardaki birbirinden çok farklı politik, ekonomik,

Detaylı

DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016

DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016 ÖZET DÜNYADA İSTİHDAM VE SOSYAL DURUM - EĞİLİMLER (WESO) 2016 ÖZET Uluslararası Çalışma Ofisi- Cenevre Küresel ekonomi yeni zaaf işaretleri sergiliyor Yapılan tahminlere göre dünya ekonomisi 2015 yılında

Detaylı

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek

Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek Türkiye de Kayıp bir Kuşak oluşmasını önlemek II Dünya Savaşı ndan bu yana dünyanın yaşadığı en ağır insani kriz olan Suriye deki çatışmalar 7. yılına yaklaşıyor ve görünürde sona ereceğine ilişkin bir

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK. Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ

KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK. Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ KADINLAR AÇISINDAN SAVUNMASIZLIK/ÖRSELENEBİLİRLİK Prof. Dr. Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ HÜKSAM Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Cinsiyetle ilgili savunmasızlık UNESCO Uluslar

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN

KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TANITIM KENTİNİZ DÜNYAYA İLHAM VERSİN TEK DÜNYA KENTLERİ YARIŞMASI NA hemen bugün katılın! KENTLER FARK YARATIR Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor ve kent sakinleri, dünyanın enerji kaynaklı

Detaylı

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008

Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 Türkiye Sağlık Sistemi Hakkında OECD/Dünya Bankası İncelemesi, 2008 İncelemenin Temel Bulguları Dünya Bankası Başlangıç Çalıştayı, Ankara, 18 Şubat 2009 Genel Bakış Türkiye sağlık sisteminin amaçları Sağlıkta

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN?

Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? Sosyal Politikayı Yeniden Düşünmek! NEDEN? -Nereden?- Sosyal Sorunlar? İşsizlik, yoksulluk, ayırımcılık. Sosyal sınıflar, tabakalar, gruplar? İşsiz, yaşlı, çocuk, engelli. Yasalar, kurumlar, araçlar? -Anayasa,

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kentsel Çevre ve Ruh Sağlığı İlişkisi: Ruh Sağlığını Koruma, Sosyal İyi Olma Hali ve Toplulukçu Yeterliliği Geliştirme Amaçlı bir Programın Oluşturulması Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI. Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Yasemin DİNÇ Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI 1948 yılında yayımlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi,

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Mart2011 N201139 POLİTİKANOTU Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKANOTU Mart2011 N201139 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Cari Açığın Sebebini Merak Eden Bütçeye Baksın Cari açık, uzun yıllardan

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Prof. Dr. Tezer Kutluk Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı UICC, Uluslarası Kanser Savaş Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Tezer Kutluk Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı UICC, Uluslarası Kanser Savaş Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Dünya da Kanser Mücadelesi Organizasyonu Prof. Dr. Tezer Kutluk Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı UICC, Uluslarası Kanser Savaş Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Kanser Kimin sorunu

Detaylı

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır?

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? Kadın ve Çocuk Merkezleri ECE Hizmetleri Sunan Kadın Kooperatifleri Kadın Emeğii Değerlendirme

Detaylı

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi

Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi Ana Ana mesajlar mesajlar Aralık Aralık 2011 2011 EŞİTLİK? Eşit? Son 20 yılda üniversiteye kaydolan kadın sayısı 7 kat arttı 2009 da kadınların %51 i yükseköğretim öğrencisi. buna rağmen 35 milyon kız

Detaylı

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye

Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Selçuk KARAÇAY HasanSÜEL Vodafone Türkiye Vodafone, Dünyanın Vodafone En dünyanın Büyük en Mobil büyük mobil Şirketidir iletişim şirketidir. VODAFONE VOice + DAta + telefone 1985 te İngiltere nin ilk cep

Detaylı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı

5. Dünya Su Forumu İstanbul Su Mutabakatı UCLG İSTANBUL 2009 Birleşmiş Şehirler ve Yerel İdareler I C L E I Dünya Su Konseyi 5.DÜNYA SU FORUMU Süreklilik için Dünya Su Forumu FARKLILKLARIN SUDA YAKINLAŞMASI Yerel İdareler 5. Dünya Su Forumu İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. Günay ERPUL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje Danışmanı

Prof. Dr. Günay ERPUL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Proje Danışmanı Arazi Bozulumunun Değerlendirilmesi ve Sürdürülebilir Arazi Yönetimine İlişkin Desteklerin ve İyi Uygulamaların Yaygınlaştırılması (GCP/GLO/337/GFF) (Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSKA) Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Mustafa Said YILDIZ 04 Haziran 2016, Ankara Sunum Planı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) (TÜSKA) Kuruluş ve Yapılanma Stratejik Plan 2016 Yılı

Detaylı

Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i

Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i Dünya Bankası Sivil Toplum I s birlig i 2007 2009 Mali Yılları Deg erlendirmesi 51427 Yönetici Özeti DÜNYA BANKASI CivilSocExecSumTURKISH.indd 3 9/23/09 12:20:59 PM Yönetici Özeti Son üç yıl içerisinde,

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7

DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 DOĞURGANLIĞI BELİRLEYEN DİĞER ARA DEĞİŞKENLER 7 Banu Akadlı Ergöçmen ve Mehmet Ali Eryurt Bu bölümde gebeliği önleyici yöntem kullanımı dışında kadının gebe kalma riskini etkileyen temel faktörler incelenmektedir.

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti

Politika Notu 09/2 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI. Yönetici Özeti Politika Notu 09/2 20.03.2009 ÇALIŞAN ANNELERİN ÇOCUKLARI DAHA BAŞARILI Mehmet Alper Dinçer 1 ve Gökçe Uysal Kolaşin 2 Yönetici Özeti OECD, 2000 den beri üç senede bir OECD ülkeleri ve diğer katılımcı

Detaylı

UZMAN ÇOCUK GÜVENLİĞİ TAVSİYE VE DESTEK

UZMAN ÇOCUK GÜVENLİĞİ TAVSİYE VE DESTEK UZMAN ÇOCUK GÜVENLİĞİ TAVSİYE VE DESTEK KCS Danışmanlık Uluslararası okulları ve organizasyonları çocuklarınız için daha güvenli hale getirir Uluslararası lider uzamanlardan ve kuruluşlardan direk bilgiye

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler

Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Avrupa yı İnşaa Eden Gençler Gençlik Politikasi Geliştirme Sosyal Uyum İnsan Hakları Kültürlerarasi Diyalog Katılım Araştırma AVRUPA KONSEYI VE GENÇLER 40 YILI AŞKIN BIR SÜREDIR AVRUPAYI BIRLIKTE INŞA

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

HANEHALKLARI TARAFINDAN CEPTEN YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARI ARAŞTIRMASI

HANEHALKLARI TARAFINDAN CEPTEN YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARI ARAŞTIRMASI HANEHALKLARI TARAFINDAN CEPTEN YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARI ARAŞTIRMASI Yrd. Doç. Dr. Gülpembe OĞUZHAN İçinde Katastrofik Sağlık Harcamalarının 24 Mayıs 2017, Ankara BU ARAŞTIRMA ; Neden yapılır? Nasıl yapılır?

Detaylı

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1

Türkiye nin Gizli Yoksulları 1 PLATFORM NOTU'14 / P-1 Yayınlanma Tarihi: 11.03.2014 * Türkiye nin Gizli ları 1 Thomas Masterson, Emel Memiş Ajit Zacharias YÖNETİCİ ÖZETİ luk ölçümü ve analizine yeni bir yaklaşım getiren iki boyutlu

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE

TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Yıl: 24 Sayı:87 Nisan 2010 9 Güncel TÜİK in YOKSULLUK ANALİZLERİ ÜZERİNE Sıddık Ensari TÜİK periyodik olarak 2002 yılından beri düzenli bir şekilde yaptığı Hanehalkı Bütçe Anketleri sonuçlarını esas alan

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY

DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY MİSYONUMUZ Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye deki Suriyeli Çocuklar

Türkiye deki Suriyeli Çocuklar Türkiye deki Suriyeli Çocuklar Bugün II. Dünya Savaşı ndan bu yana ortaya çıkan en ağır insani krizin tetikleyicisi olarak Suriye deki çatışma ortamı altıncı yılına girmek üzere ve görünürde sona ereceğine

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi

Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Kadınların Çok Yönlü Güçlendirilmesi Projesi Okuryazarlık ve Cinsiyet Eşitliği Konusunda Türkiye'nin Gerçekleri Okuryazarlık ve eğitimin ülkelerin ekonomik

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011

UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011 UNAIDS Dünya AIDS Günü Raporu 2011 AIDS Epidemisinin Küresel Özeti 2010 HIV ile yaşayan sayısı Toplam Yetişkin Kadın Çocuk (

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

1960 ile 2012 arasında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. MESAJ 1 GEÇTIĞIMIZ ONYILLARDA KAYDEDILEN ISTIKRARLI BÜYÜME TÜRKIYE YI YÜKSEK GELIR EŞIĞINE GETIRIRKEN, REFAH PAYLAŞILMIŞ VE ORTA SINIFIN BÜYÜKLÜĞÜ IKI KATINA ÇIKMIŞTIR. 1960 ile 2012 arasında ortalama

Detaylı