Environmental & Social Due Diligence Environment and Social Action Plan. Izmir Ferries Project Izmir Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Environmental & Social Due Diligence Environment and Social Action Plan. Izmir Ferries Project Izmir Turkey"

Transkript

1 Environmental & Social Due Diligence Environment and Social Action Plan Izmir Ferries Project Izmir Turkey Prepared for: EBRD 1 Exchange Square, London, UK Prepared by: UK Limited Box House, Bath, UK Date: May 2013 Project or Issue Number: UK

2 Contract No: UK Project Manager/Author(s): K. Howells / R. Eyrice (signature): Project Director: Niall Smiddy (signature): Date: May 2013 This report has been prepared by with all reasonable skill, care and diligence, and taking account of the Services and the Terms agreed between and the Client. This report is confidential to the client, and accepts no responsibility whatsoever to third parties to whom this report, or any part thereof, is made known, unless formally agreed by beforehand. Any such party relies upon the report at their own risk. disclaims any responsibility to the Client and others in respect of any matters outside the agreed scope of the Services. Version Control Record Issue Description of Status Date Reviewer Initials Authors Initials 01 First Draft to Client Turkish ESAP 02 Second Draft to Client Turkish ESAP 29-April May-2013 KH / RE KH/RE

3 Contents Page 1 Çevresel & Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) i

4 1 Çevresel & Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Tablo 8.1, İzmir Büyükşehir si nin projenin inşaat faaliyetlerini denetlerken, uzmanlarca saha denetimi esnasında tespit edilen çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal konuları, yürürlükte olan ulusal yasal mevzuatı, AİBD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) performans gerekliliklerini, UFK (Uluslararası Finans Kurumu) Standartları ve uluslararası iyi uygulamaları yerine gerirmek için gerekli eylemleri özetlemektedir. Tablo 8.2, Izdeniz in projenin işletme aşamasının yönetirken, uzmanlarca saha denetimi esnasında tespit edilen çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal konuları, yürürlükte olan ulusal yasal mevzuatı, AİBD performans gerekliliklerini UFK (Uluslararası Finans Kurumu) Standartları ve uluslararası iyi uygulamaları yerine gerirmek için gerekli eylemleri özetlemektedir. Dünya Bankası Grubu Çevre Sağlık ve Güvenlik Kılavuzlarının, UFK (Uluslararası Finans Kurumu) Standardı 3 dikkate alınarak bir araya getirildiğini göz önünde bulundurunuz.

5 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) Çevresel Yönetim 1 Bakım-Onarım Tesisi için Çevresel Etki si proje alternatifleri (ÇED) Raporunun hazırlanması Yeni bir yatırımın önemli çevresel etkilerinin belirlenebilmesi için ulusal, AB ve AİKB/UFK gerekliliklerine uygunluk sağlanması. ÇED (örneğin; proje yerinin seçimi, projenin hayata geçirimesinde kullanılan teknolojiler gibi) ilgili ve kümülatif (projenin etki alanı içerinsinde bulunan diğer endüstriel alanların da etkilerinin göze alındığı) bir değerlendirmeyi içermelidir. ÇED, gürültü, atıksu, toz/hava emisyonları ve katı atık oluşumunu, dip taraması faaliyeti gerekliliğini, mevcut kirlilik yükünü, biyolojik çeşitliliği, kaynakların verimli ve yerinde ve diğer olası/potansiyel çevresel etkileşimleri değerlendirmelidir. Ayrıca, uluslararası standartların (AİKB & UFK) gerekliliklerinin sağlanabilmesi için sosyal etkiler belirlenmeli ve paydaş katılımı ve fikir alışverişi ÇED in bir bölümünü oluşturmalıdır. Türk ve AB yönetmelikleri. AİKB PR1& PR6, UFK PS leri ve Uluslararası İyi Endüstriyel lar (UİEU) veya İlk ödemeden Ulusal yönetmelikler, AİKB performans gereklilikleri (PR) ve Standartları doğrultusunda ÇED Raporunun hazırlanması ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AİKB tarafından onaylanması

6 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 2 Yüzer iskele inşaatı için Proje Tanıtım Dosyası nın hazırlanması 3 izninin alınması Proje Tanıtım Dosyası (PTD) gürültü, atıksu, toz/hava emisyonu, katı atık, dip tarama, biyoçeşitlilik, kaynak etkinliği ve diğer tanımlanmış potansiyel çevresel etkileşimlere değinmelidir. Buna ek olarak, uluslararası standartların (AİKB & UFK) için, sosyal etkiler tanımlanmalı ve paydaş katılım ve lık PTD nin bir parçası olmalıdır. Yeni bir yatırımın önemli çevresel etkilerinin belirlenebilmesi için ulusal, AB ve AİKB/UFK gerekliliklerine uygunluk sağlanması. Proje Tanıtım Dosyası (PTD), gürültü, atıksu, toz/hava emisyonları ve katı atık oluşumunu, dip taraması faaliyeti gerekliliğini, mevcut kirlilik yükünü, biyolojik çeçiştliliği, kaynakların verimli ve yerinde ve diğer olası/potansiyel çevresel etkileşimleri değerlendirmelidir Ayrıca, uluslararası standartların (AİKB & UFK) gerekliliklerinin sağlanabilmesi için sosyal etkiler belirlenmeli ve paydaş katılımı ve fikir alışverişi PTD nin bir bölümünü oluşturmalıdır. Yerel, AB ve AİKB/UFK gerekliliklerinin sağlanması. Bir inşaat izni olmaksızın hiçbir inşaat faaliyetleri devam edemez. Türk yasal gereklilikleri AİKB PR1&6, UFK PS leri ve UİEU Türk mevzuatı, AİKB PR1, UFK PS1 ve UİEU veya İlk ödemeden İlk ödemeden Proje Tanıtım Dosyası nın ve AİKB tarafından onaylanması izni için yetkili makamlardan onay alması

7 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 4 Yüklenici firmanın bir ÇS&G Yönetim Sistemi geliştirip Bir ÇS&G Yönetim Sistemi geliştirip Sürekli gelişimi sağlayacak bir sistem veya sistemler oluşturarak ÇS&G yönetimi ve risk kontrolünün geliştirilmesi. ÇS&G nin önemli/anahtar yönlerinin ve etkilerinin belirlenmesi, yüklenicilerin yönetilmesi, izlenmesi ve performanslarının gözden geçirilmesi, Türk mevzuatına, izinlere ve ulslararası çevresel gerekliliklere (örneğin; MARPOL 73/78, ISPS code gibi) uygunluk sağlanması gerekmektedir. ÇS&G Yönetim Sistemi, ÇSEY içerisinde yer alan bütün yönetim planlarını düzenleyici, bütünü kapsayıcı bir çatı doküman olacaktır. AİKB PR1 ve PR3, UFK PS leri ve UİEU ve veya inşaat ile başlamalı ve sonrasında devam etmeli ISO ve OHSAS standartları veya dengine uygun entegre edilmiş yönetim sisteminin geliştirilmesi ÇSEP nin yönetilmesine / na dair yıllık ÇS&G Raporu nun AİKB için hazırlanması nin Şirket personelin ve dışarıdan gelen

8 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 5 Yüklenici firmanın ÇS&G Politikalarını oluşturması ÇS&G Politikalarının oluşturulması Proje için çevresel ve sosyal hedeflerin ve prensiplerin belirlenmesi için yüklenici firmalar ÇS&G politikaları oluşturmalıdır. Bu politikalar, nin taahütlerinin çevresel ve sosyal performansı kapsadığını/içerdiğini göstermek için üst yönetim trafından desteklenmelidir. AİKB PR1, UFK PS leri ve UİEU İdari gider veya ın başlamasını takip eden 2 hafta içinde ÇS&G politikaları hazırlanmış ve üst yönetim tarafından uygun bulunmuştur. nin Şirket personelin ve dışarıdan gelen

9 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 6 Yüklenici firmanın bir Çevre&Sosyal Yönetim Planı (İÇSYP) geliştirip Çevre&Sosyal Yönetim Planı (İÇSYP) geliştirilip 7 Yüklenici firmanın nitelikli ve eğitimli bir Çevre Görevlisi / Yöneticisi ataması Nitelikli ve eğitimli bir Çevre Görevlisi / Yöneticisi atanması Çevresel & sosyal yönetimi ve risk kontrolünü oluşturarak ÇED içerisinde yer alan taahhütlerin yanısıra ulusal ve uluslararası çevresel & sosyal kılavızlara (örneğin; MARPOL 73/78) uyulmasının sağlanması. İÇSYP yüklenicinin diğer ilgili yönetim planları ile koordinasyon içerisinde olmalıdır. İÇSYP önemli noktaları (hava, su, tehlikeli maddeler, atık, gürültü gibi) ve etkileri içermeli, uygun önlemleri tanımlamalı ve izleme planlarını kapsamalıdır. Ayrıca, yi ve yüklenicileri değerlendirmek ve izlemek yolu ile gelişmiş bir performans oluşturmalıdır. Vapur Bakım Onarım Tesisi ve yüzer iskeleler ile alakalı, Türk mevzuatına ve uluslararası kılavuzlara ve yatırımın yönetiminin sağlanması ve İÇSYP nin hayata geçirilmesi, ÇSEP içerisinde yer alan planların ve belirlenmiş eylemlerin yerine getirilebilmesi için bir Çevre Görevlisi / Yöneticisinin atanması gerekmektedir. Türk mevzuatı, AİKB PR1 ve PR3, UFK PS leri ve UİEU AİKB PR1 ve PR3 UFK PS leri ve UİEU ve İdari gider veya a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek a başlamadan İÇSYP nin ve gerekli periyodik güncellemelerin yapılması nin Çevre Görevlisi / Yöneticisi atama nin Şirket personelin ve dışarıdan gelen Pozisyon şirket çalışanları içinden veya dışarıdan bir uzman tarafından doldurulabilir.

10 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 8 Yüklenici firmanın bir Çevre ve Sosyal İzleme Programı (ÇSİP) oluşturup Çevre ve Sosyal İzleme Programı (ÇSİP) oluşturulup Öncelikle İÇSYP yi destekleyen ve çevresel & sosyal etkileri indirgemenin yanısıra ulusal mevzuatın gerekliliğini yerine getirecek bir ÇSİP oluşturulmalıdır. Bu ÇSİP, izleme faaliyetinin (örneğin; hava, atık ve su kalitesi, gürültü, titreşim, ışık / aydınlatma ve biyolojik çeşitlilik) sonucuna dayanarak hazırlanacaktır. Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR3, PR4 ve PR6, UFK PS leri UİEU ve taahhütler ve Yıllık gösterge gideri veya a başladıktan 2 hafta içinde ve sonrasında devam ederek Herhangi bir izin gerekliliğini yerine getirmek için izleme programının başlatılması ve işletme aşaması için revize edilmesi nin

11 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 9 Yüklenici İzleme Programının (YİP) 10 Yüklenici firmanın bir Çevresel Eğitim Programının (ÇEP) oluşturup Çevresel Eğitim Programının (ÇEP) oluşturulup Genel düzen ve temizliğin izlenemesi, yüklenicinin alması gereken izinlerinin ve üçüncü şahıların riskli durumlara maruziyetlerini azaltmak ile ilgili kontrat gerekliliklerinin takibi de dahil olmak üzere Türk yönetmelik ve izin gerekliliklerini yerine getirmek/takibini sağlamak için bir YİP oluşturlmalıdır. YİP ayrıca ÇS&G yönetim sistemi uygunluk şartlarını da destekleyecektir. Yüklenici izleme programı yüklenicilerin vapur inşaatı esnasındaki Çevresel ve Sosyal performanslarını da içermelidir. Ulusal ve uluslararası çevresel prensiplerin/gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için bir ÇEP hazırlanmalıdır. Çevresel eğitimler katılımcılara göre düzenlenmeli ve üst yönetim de, görev ve sorumlulukları, iyi uygulamaların konsept/içeriğini ve acil durum eylem planı hakkında bilgilendirilmeleri için eğitimlere katılmalıdır. Türk mevzuatı, AİKB PR1 ve PR3, UFK PS leri UİEU ve taahhütler Türk mevzuatı, AİKB PR1, UFK PS1 ve UİEU ve Yıllık gösterge gideri ve veya (bakım onarım tesisi, iskeleler ve vapurlar) Kontratın başlamasına mütakip 2 hafta içinde ve daha sonrasında devam edecek ın başlama tarihinden itibaren 1 ay içersinde ve sonrasında devam ederek Resmiyete dökülmüş ve dokümante edilmiş bir denetim /izleme programının Çevresel Eğitim Programının faklı alanlarda çalışan personel ve yükleniciler için hazırlanması ve nin Şirket personelinin İÇEP / ÇEP ye ve acil durum döküntü eylemine projeye özel konuların Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

12 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 11 Yüklenici firmanın bir Katı Atık ve Atıksu Yönetim Planı (AYP) oluşturup Katı Atık ve Atıksu Yönetim Planı (AYP) oluşturulup Atık hiyerarşisini dikkate almak, atık azaltımı, ayrıştırılması, lisanlı atık bertaraf firmalarının konularını üzerine MARPOL 73/78 de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası çevresel gerekliliklerin/kılavuzların yerine getilmesini sağlamak için bir AYP oluşturulmalıdır. AYP tehlikeli ve tehlikesiz/inert atıkların her ikisini de kapsamalı ve diğer yönetim planları ile uyum içerisinde olmalıdır. Yönetim planı ve planda yapılan değişiklikler ilgili tüm taraflarla değerlendirilmeli ve paylaşılmalıdır. Türk mevzuatı ve uluslararası gereklilikler, AİKB PR1 ve PR3, UFK PS1 ve PS3 ve UİEU ve veya a başlamadan 2 hafta ve sonrasında devam ederek AYP nin ve işletme süreci ve gerekli görüldüğü zamanlarda güncellenmesi nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

13 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 12 Yüklenici firmanın bütün olası/öngörülen acil durumlar için bir Acil Durum Eylem Planı (ADEP) oluşturup Acil Durum Eylem Planı (ADEP) oluşturulup Yangınlar, döküntüler, depremler v.b. gibi acil durumlar ve ulusal ve uluslararası gerekliliklerin yerine gerilmesi de dahil olmak üzere İnsan hatası ve tabi acil durumların her ikisini de kapsayacak şekilde acil durumları yönetmek ve etkili, yerinde eylemler oluşturabilmek için bir ADEP oluşturulmalıdır. ADEP nin yüklenicinin kendi personel güvenliğinin sağlanmasının yanısıra yerel halkın da güvenliğinin dikkate alması ve ADPE nin bir Yağ Döküntüsü Eylem Planı (YDEP) içermesi gerekmektedir. Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR 2, PR3 ve PR4,UFK PS1 4, UİEU ve ÇED taahhüteri ve veya a başlamadan 2 hafta ve sonrasında devam ederek ADEP in ve gerekli durumlarda güncellenmesi nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

14 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 13 Yüklenici firmanın bir Tehlikeli Madde Yönetim Planı (TMYP) oluşturup Tehlikeli Madde Yönetim Planı (TMYP) oluşturulup Tehlikeli maddelerin depolanması ve yönetimi, ikmal prosedürleri ve ikincil korumaları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslarası çevresel gerekliliklerin/kılavuzların tehlikeli maddelerin yönetimi üzerine olan şartlarına uymak için bir TMYP oluşturulmalıdır. TMYP diğer yönetim planları (örneğin; İÇSYP, ÇYP, ADEP gibi) ile uyum içinde olmalı ve tüm ilgili taraflar ile paylaşılmalıdır. Türk mevzuatı, uluslararası gereklilikler, AİKB PR3 UFK PS1 4, ve UİEU ve 10,000-15,000 veya a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek TMYP in ve gerekli durumlarda güncellenmesi nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

15 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 14 Yüklenici firmanın bir Biyo-çeşitliliği Koruma & İzleme Planı (BKİP) oluşturup Ulusal ve uluslararası çevresel gerekliliklerin, tedbir prensiplerinin yerine getirilebilmesi, bunun yanısıra biyolojik çeşitlilik üzerine hiçbir farkedilir etkinin olmadığını ya da biyolojik çeşitliliğe olan etkinin minimize edilebilir olduğunu doğrulayabilmek için bir BKİP oluşturulmalıdır. AİKB PR1, PR3, PR4 ve PR6, UFK PR1&3-6 ve UİEU veya BKİP nin yürürlükte olması ve nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen. Biyo-çeşitliliği Koruma & İzleme Planı (BKİP) oluşturulup ve a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek 15 Yüklenici firmanın bir Tesadüfî Bulgular (TBP) Prosedürü hazırlaması Sağlık ve Güvenlik ve İş Yönetimi Ulusal mevzuatın ilgili hükümlerini yerine getirmek amacı ile inşaat faaliyetleri esnasında kültürel olarak önemli kalıntıların bulunabilme olasılığının belirlenmesi için bir TBP hazırlanmalıdır. Türk mevzuatı, AİKB PR8, UFK PS 1-8 ve UİEU ve İdari giderler Tesedüfi Bulgular Prosedürü nin a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek yüklenici tarafından uygulanmalı

16 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 16 Yüklenici firmanın bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı ataması Bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı atanması 17 Yüklenici firmanın bir Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planı (SGYP) oluşturması ve Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planı (SGYP) oluşturulup Ulusal yönetmeliklerin donanımlı/kalifiye ve sertifika sahibi bir İSG uzmanının çalıştırılması şartının ve uluslararası gerekliliklerin yerine gerilmesinin sağlanması, yatırımın yönetilmesi, SGYP nın nı ve ÇSYP içerisinde Vapur Bakım Onarım Tesisi ve yüzen iskele inşaatları ile ilgili eylemlerin yürütülmesi için bir ISG uzmanı çalıştırılmalıdır. Ulusal mevzuat ve uluslararası S&G gerekliliklerinin karşılanması için bir SGYP oluşturulmalıdır. SGYP Çevre Sağlık ve Güvenlik (ÇS&G) yönetim sisteminin na destek olacaktır. SGYP bütün ilgili taraflarla değerlendirilmeli ve paylaşılmalıdır. SGYP bakım ve onarım tesisinin, yeni iskelelerin ve bunları inşa edecek yüklenicilerin faaliyetlerini değerlendirecek ve ayrıca yerel halkın S&G gerekliliklerini dikkate alacaktır. Türk mevzuatı, AİKB PR2, UFK PS 1-3 ve UİEU Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR2 ve PR4, UFK PS 1 4, UİEU ve taahhütler İdari giderler veya a başlamadan a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek Ulusal mevzuat gereği donanımlı/kalifiye ve sertifika sahibi bir İSG uzmanının atanması nin SGYP in ve gerekli durumlarda güncellenmesi nin Kısa vadede dışarıdan bir S&G ının atanmasının değerlendirilmesi Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

17 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 18 Yüklenici firmanın bir S&G İzleme Programı geliştirmesi ve S&G İzleme Programı oluşturulup Ulusal mevzuat ve uluslar arası S&G gerekliliklerinin karşılanması için bir S&G İzleme Programı oluşturulmalıdır. İzleme programının sonuçlarına dayanarak ilgili önleyici ve düzeltici eylemler/aksiyonlar ve güncellemeler uygulanmalıdır. İzlemenin kapsamına; inşaat faaliyetleri esnasında meydana gelen kazalar, olaylar, eğitim ihtiyaçları, yüklenici denetlemeleri, kimyasal maddelere maruziyet, çalışma koşulları ve bunun gibi konular dahil edilmelidir. Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR2 ve PR4 UFK PS 1-4 ve UİEU ve Yıllık gösterge gideri veya ın başlamasına mütaakip 1 ay içerisinde ve sonrasında devam ederek İzleme programının başlatılması nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

18 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 19 Yüklenici firmanın Risk leri (RD) ve güvenli çalışma prosedürlerinin (GÇP) Ulusal mevzuat ve uluslararası S&G gerekliliklerinin karşılanması için risk değerlendirmeleri ve GÇP ler oluşturulmalıdır. Risk değerlendirmeleri inşaat ve yüklenici faaliyetleri ile ilgili bütün fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri dikkate almalıdır. lerin sonuçlarına dayanarak önleyici ve koruyucu önlemler ve GÇP ler uygulanmalı ve bu dökümanlar ilgili tüm taraflarla değerlendirmeli ve paylaşılmalıdır. Türk mevzuatı, AİKB PR2 ve PR3 UFK PS 1-4 ve UİEU veya RD ve GÇP nin ve gerekli durumlarda güncellenmesi nin Şirket içi personelin ve dışarıdan gelen. Risk leri (RD) ve güvenli çalışma prosedürlerinin (GÇP) ve a başlamadan ve sonrasında devam ederek

19 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 20 Yüklenici firmanın bir S&G Eğitim Programı S&G Eğitim Programı 21 Yüklenici firmanın bir S&G Kurulu oluşturması S&G Kurulu oluşturulması Ulusal mevzuat ve UİEU gerekliliklerini yerine getirmek ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve kazaların ya da yaralanmalarının oluşmasını önlemek için bir S&G eğitim programı geliştirilmelidir. S&G eğitimleri yapılan işe özel tehlikeleri bunun yanısıra KKD kullanımını, saha kurallarını ce GÇP leri kapsamalıdır. Ayrıca diğer spesifik eğitimler (örneğin; yangınla mücadele ve döküntü eğitimleri gibi) verilmeli ve ulusal mevzuatın gerekliliği olarak acilen 10 çalışandan en az 1 tanesi İlk Yardım eğitimi ve sertifikası almalıdır. Ulusal mevzuat ve UİEU gerekliliklerinin yerine getirilmesi için bir S&G kurulu oluşturulmalıdır. Bir S&G kurulunun oluşturulması çalışan ilişkilerinin geliştirilmesini, S&G konularının tartışılmasını destne ve profilinin oluşturulmasının olanak sağlayacaktır. Bir S&G Kurulu ulusal mevzuata uygunluk göstermeli ve kurul üyeleri içerisinde çalışanların temsilcisi bulunmalı ve kurulun ayda bir toplanması gerekmetedir. Türk mevzuatı, AİKB PR2 UFK PS 1 3 ve UİEU Türk mevzuatı, AİKB PR2 UFK PS 1 3 ve UİEU ve İdari gider veya a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek başlangıç tarihini devamla 2 hafta içerisinde S&G eğitim programının ve gerekli durumlarda güncellenmesi nin Bütün gerekli aksiyonlar inşaat tarafından ivedilikle alınması nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen eğitmen. İlk Yardım Sertifikası kısa dönemde likli olmalı Öz kaynakların.

20 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 22 Yüklenici firmanın bir ekipman/makine denetim ve planlanmış önleyici bakım (PÖB) programı Ekipman/makine denetim ve planlanmış önleyici bakım (PÖB) programı Ulusal mevzuat ve uluslararası S&G gerekliliklerinin karşılanması için bir ekipman/makine denetim ve planlanmış önleyici bakım programının oluşturulması gerekmektedir. ın ve onun yüklenicileri tarafından ekipmanların uygun bir şekinde muhafaza edilmesi ve ulusal mevzuat gereği periyodik bakımlarının yapılması (örneğin; Makine Mühendisleri Odası tarafından sertifikalı mühendislerin vinçlerin 3 ayda bir periyodik kontrollerinin yapılması) sağlanmalıdır. Türk mevzuatı, AİKB PR2 UFK PS 1 3 ve UİEU Uzman ile inşaat veya a başlamadan ve sonrasında devam ederek Programın yasal gereklilikleri yerine getirmek için periyodik denetimlerin güncel olmasının sağlanması nin Öz kaynakların ve dışarıdan gelen.

21 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 23 Yüklenici firmanın İhale Dosyası içerisine IMO nun (Uluslararası Denizcilik Organizasyonu) gemilerin hurdaya ayrılması ile ile igili gerekliliklerinin 24 Izdeniz in Vapur ve İskeler ÇSEP sini gerekliliği Sosyal Yönetim Uluslararası denizcilik standarlarının yerine getirilmesi için yeni vapurların devreye alınması sonucu hurdaya ayrılacak vapurların Gemilerin Güvenli ve Çevreye Uygun olarak Geridönüşümü için IMO Kılavuzlarına uygun bir şekilde hurdaya arılmasını sağlamak. Vapur, iskele ve bakım onarım tesisinin işletmesinin mevzuata, uluslararası standartlara, AİKB nin Gerekliliklerine ve UİEU ye göre yapılmasının sağlanması için Izdeniz in Vapur ve İskeler ÇSEP sinin gerekmektedir. Bu ayrıca itibarı sarsacak risklerin azaltılmasını ve Çevre, Şağlık & Güvenlik ve Sosyal konularla ilgili Izdeniz in işletmesinin verilmliliğin artması yönünde bir fayda sağlayacaktır. Uluslararası Standartlar, AİKB PR2 & PR3 UFK PS 1-4 ve UİEU Türk mevzuatı, uluslararası standartlar, AİKB PRs, UFK PS leri ve UİEU / Izdeniz Maliyeti bilinmiyor veya Gemilerin Güvenli ve Çevreye Uygun olarak Geridönüşümü için IMO Kılavuzlarına ihale dosyasında atıf yapan maddeler/koşullar nin Mayıs 2013 Belirlenmiş takvim çerçevesinde ÇSEP nin bütün bileşenlerinin nin

22 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 25 Environ tarafından geliştirilen Paydaş Katılımı Planının (PKP) adapte edilmesi ve 26 AİKB PR5 gerekliliklerine uygun bir Yeniden Yerleşim Eylem Planının (YYEP) geliştirilip (eğer gerekirse) Kapsamlı ve resmiyet kazanmış sürekliliği olan bir paydaş katılımı sağlamak için Environ un hazırlamış olduğu PKP nın adapte edilmesi ve gerekmektedir. Yerel halk ve paydaşla ile olan iletişimin geliştirilmesi ve şikayetlerin azaltılmasının sağlanması. Tesisin bitişinde bulunan arazilerin kamuşlaştırılması esnasında ödenen tazminatın makul olmasının ve arazilerin eski sahiplerinin geçim kaynaklarının telafisinden tatmin olmalarının sağlanması için bir YYEP hazırlanmalıdır. Bu gereklilik yatırımın gerçekleşeceği yerlerin belirmenmesini takiben yeniden yerleşim ve eğer herhangibi fiziki ve ekonomik olarak yerinden etme durumu söz konusu ise geçerlidir. AİKB PR1 ve PR10 ve UFK PS 1-4 & 5 UİEU AİKB PR5, UFK PS 1-5 Danışman ile veya üçüncü çeyreği Vapur tamir bakım tesisinin yerinin onaylanmasını takip eden 3 ay içerisinde PKP yürürlükte ve uygulanmış Uygun bir Anahtar Göstergeleri (APG) seti tarafından paydaş katılımını izlemede kullanılacaktır. YYEP yürürlükte ve uygulanmış Paydaş katılımını yönetmekten sorumlu bir PKP ekibinin oluşturulması da dahil olmak üzere Dışarıdan gelen

23 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 27 nda içerisine Yüklenici firmanın İnsan Kaynakları (İK) politikası geliştirme ve yerleştirme aynı zamanda işe alım koşullarının çalışanlarla paylaşılması gerekliliğinin Ulasal mevzuata ve UİEU ya uyumun sağlanması. Bir İK politikasının yayınlanması çalışan ilişkilerini geliştirecek, eşit fırsatlar ve ayrımcılık yapılmaması, çalışan hakları, çalışma saatleri, çalışma şartları ve işyeri tacizlerinin önlenmesi gibi iş ile ilgili konuların paylaşılmasını destekleyecektir. Türk mevzuatı, AİKB PR2, UFK PS 1-2 ve UİEU veya İhale dosyasının sunulması için likli IK politikaları (üst yönetim tarafından desteklenen) ve prosedürleri hazırlandı ve işe alın koşulları sağlandı. nin Öz kaynaklardan ve dışarıdan gelen İK larının İnsan Kaynakları (İK) politikası geliştirme ve yerleştirme aynı zamanda işe alım koşullarının çalışanlarla paylaşılması İdari gider başlangıç tarihini devamla 2 hafta içerisinde

24 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 28 içine yüklenici firmanın bir güvenlik planı geliştirip gerekliliğinin Güvenlik personeli atandığı zaman proje sahası içerisinde ya da dışarısında karşılaşabilecekleri olası risklerin bir değerlendirmesinin yapılması AİKB PR4, UFK PS 1-4 ve UİEU veya sunulmadan Güvenlik planının üst yönetim tarafından kabul edilmesi. nin Bu planın hazırlanması için ölçülülük prensiplerinin Güvenlik planı oluşturulup İdari gider a başlamadan ve sonrasında devam ederek Tablo 8.2: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Izdeniz Vapur ve İskele si Yasal Gereklilik / AİKB Gereklilikleri / İyi veya Tamamlan ma için Zaman Çevresel Yönetim 1 izninin alınması Yeni tamir bakım tesisinin işletilmesinin yasal olmasını sağlamak için işletme izni alınmalıdır. Türk yasal gereklilikleri. AİKB PR1, UFK PS leri ve UİEU Izdeniz Tesisin işletmeye girmesinden Çevre İzninin alınması sonrasında İzninin alınması

25 Tablo 8.2: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Izdeniz Vapur ve İskele si Yasal Gereklilik / AİKB Gereklilikleri / İyi veya Tamamlan ma için Zaman 2 Bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kurulması ve. Çevresel yönetimi ve risk kontrolünü geliştirmek için sistem/sistemler oluşturarak çevrenin devamlılığını sürdürebilmek, karada ve suda yürütülen faaliyetlerin önemli çevresel boyutlarını tespit etmek ve yönetmek, yüklenicileri yönetmek, performansın izlemesi ve gözden geçirilmesini sağlamak ve ulusal mevzuatın, izinlerin ve uluslararası çevresel gerekliliklerini (örneğin; MARPOL 73/78) karşılamak için bir ÇYS nin gerekmektedir. Çevresel Yönetim Sistemi (ÇYP), ÇSEY içerisinde yer alan bütün yönetim planlarını düzenleyici, bütünü kapsayıcı bir çatı doküman olacaktır. AİKB PR1, UFK PS leri ve PR3 ve UİEU Izdeniz ve yılının ilk çeyreği ISO ya da eşdeğer bir standart ile uyumlu entegre bir yönetim siteminin sertifikalandırılması Şirket içi personelin ve dışarıdan gelen 3 Nitelikli ve eğitimli bir Çevre Görevlisi / Yöneticisinin görevlendirilmesi Türk mevzuatını, uluslararası yönergeleri, yatırımın yönetilmesini sağlamak, ÇYP nin hayata geçirilmesi, inşaat ve devamında işletme ile ilgili bu ÇSYP içinde yer alan yönetim sistemi ve tespit edilmiş eylemleri yerine getirmek için bir Çevre Görevlisi / Yöneticisinin atanması gerekmektedir. AİKB PR1 ve PR3, UFK PS eri ve UİEU Izdeniz İdari gider ikinci çeyreği Bir Çevre Görevlisi/Müdürünün atanması Pozisyon şirket çalışanları içinden veya dışarıdan bir uzman tarafından doldurulabilir. 4 Çevresel & Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) geliştirilmesi ve Çevresel & sosyal yönetimi ve risk kontrolünü oluşturarak ulusal ve uluslararası çevresel & sosyal kılavuzlara (örneğin; MARPOL 73/78) uyulmasının sağlanması. İÇSYP Çevre Yönetim Sisteminin nı destekleyecek ve diğer yönetim planları (örneğin; hava, su, atık, gürültü, trafik, biyolojik çeşitlilik gibi) ile uyum içinde olacak ve izleme gerekliliklerini belirleyecektir. Türk mevzuatı, AİKB PR1 ve PR3, UFK PS leri ve UİEU Izdeniz ve (maliyet Eylem 2 nin bütçesine dahil edilmiştir) 2014 yılının ilk çeyreği ÇSYS nin ve periyodik güncellemelerin gerektiği durumlarda yapılması Şirket içi personelin ve/veya dışarıdan gelen

26 Tablo 8.2: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Izdeniz Vapur ve İskele si Yasal Gereklilik / AİKB Gereklilikleri / İyi Izdeniz ve veya Tamamlan ma için Zaman üçüncü çeyreği ADEP in ve gerekli durumlarda güncellenmesi 5 Bütün olası/öngörülen acil durumlar için bir Acil Durum Eylem Planı (ADEP) oluşturup Karada ve suda yürütülen faaliyerler için yangınlar, döküntüler, depremler v.b. gibi durumlar da dahil olmak üzere İnsan hatası ve tabi acil durumların her ikisini de kapsayacak şekilde, acil durumlar için organize ve etkili eylemler geliştirmek ve ulusal ve uluslararası gerekliliklerin yerine getirilmesi için için bir ADEP oluşturulmalıdır. ADEP nin yüklenicinin kendi personel güvenliğinin sağlanmasının yanısıra yerel halkın da güvenliğinin dikkate alması ve ADPE nin bir Yağ Döküntüsü Eylem Planı (YDEP) içermesi gerekmektedir. Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR 2, PR3 ve PR4, UFK PS 1-4 ve UİEU Şirket içi personelin ve/veya dışarıdan gelen 6 Tehlikeli Madde Yönetim Planının (TMYP) geliştirilmesi ve Tehlikeli maddelerin depolanması ve yönetimi, ikmal prosedürleri ve ikincil korumaları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslarası çevresel gerekliliklerin/kılavuzların karada ve suda tehlikeli maddelerin yönetimi üzerine olan şartlarına uymak için bir TMYP oluşturulmalıdır. TMYP diğer yönetim planları (örneğin; İÇSYP, ÇYP, ADEP gibi) ile uyum içinde olmalı ve tüm ilgili taraflar ile paylaşılmalıdır. Türk mevzuatı, uluslararası gereklilikler, AİKB PR3 UFK PS 1 4, ve UİEU Izdeniz ve dördüncü çeyreği TMYP in ve gerekli durumlarda güncellenmesi Şirket içi personelin ve/veya dışarıdan gelen 7 Çevresel & Sosyal İzleme Planı (ÇSİP) geliştirilmesi ve Öncelikle İÇSYP yi destekleyen ve çevresel & sosyal etkileri indirgemenin yanısıra ulusal mevzuatın gerekliliğini yerine getirecek bir ÇSİP oluşturulmalıdır. Bu ÇSİP izleme faaliyetinin (örneğin; hava, atık ve su kalitesi, gürültü, titreşim, ışık / aydınlatma ve biyolojik çeşitlilik) sonucuna ve yönetim planlarının gözden geçirilmesine dayanarak hazırlanacaktır be ilerleme programları geliştirilecektir. Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR3, PR4 ve PR6, UFK PS leri, UİEU ve taahhütler Izdeniz ve Yıllık gösterge gideri dördüncü çeyreği İzleme programının başlatılması ve herhangi bir izin gerekliliği için revize edilmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet. ASYAPORT Barbaros Türkiye. EBRD 1 Exchange Square, London, UK İçin

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet. ASYAPORT Barbaros Türkiye. EBRD 1 Exchange Square, London, UK İçin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet Barbaros Türkiye EBRD 1 Exchange Square, London, UK İçin ENVIRON UK Limited Box House, Bath, UK Tarafından Hazırlanmıştır Tarih: Temmuz 2013

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları

Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Çevresel ve Sosyal Sürdürebilirlik Performans Standartları Genel Bakış 1. IFC nin risk yönetimi yaklaşımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik Çerçevesi, IFC nin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik

Detaylı

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE

ANKARA ETLİK ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım A.Ş. İlkbahar Mahallesi Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Caddesi No:11 Yıldız Çankaya - ANKARA/TÜRKİYE : +90 (312) 492-0306 : +90 (312) 492-0306 ANKARA

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

HAVAALANLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-SMS/HAD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVAALANLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-SMS/HAD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVAALANLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-SMS/HAD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS UNDER SEVESO II DIRECTIVE Cemal Can AYANOĞLU * Özet Hızla gelişen ve değişen yaşam şatları ile beraber çalışma koşulları

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP)

Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP) Ek-D Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Programı (ÇSYİP) Ek-D 1 / 22 İçindekiler 1 Genel ÇSYİP Çerçevesi... 3 2 Proje Sahibinin Alacağı Önlemler... 4 2.1 Kurumsal Yapılanma... 5 2.1.1 Çevresel ve Sosyal

Detaylı

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ TS EN ISO 14001: 2004 ÇEVRE YÖNETİMİ SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Bilgi Notu ÖZLEM DURMUŞ Çevre Mühendisi odurmus@mpm.org.tr tel: 3124675590/336 ÖZLEM ÖZER Endüstri Mühendisi oozer@mpm.org.tr

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

KASIM 2012 DİYARBAKIR

KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2012-2015) KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 14001 Nisan 2005 ICS 13.020.10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU Environmental management systems Requirements with guidance for use TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı