Environmental & Social Due Diligence Environment and Social Action Plan. Izmir Ferries Project Izmir Turkey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Environmental & Social Due Diligence Environment and Social Action Plan. Izmir Ferries Project Izmir Turkey"

Transkript

1 Environmental & Social Due Diligence Environment and Social Action Plan Izmir Ferries Project Izmir Turkey Prepared for: EBRD 1 Exchange Square, London, UK Prepared by: UK Limited Box House, Bath, UK Date: May 2013 Project or Issue Number: UK

2 Contract No: UK Project Manager/Author(s): K. Howells / R. Eyrice (signature): Project Director: Niall Smiddy (signature): Date: May 2013 This report has been prepared by with all reasonable skill, care and diligence, and taking account of the Services and the Terms agreed between and the Client. This report is confidential to the client, and accepts no responsibility whatsoever to third parties to whom this report, or any part thereof, is made known, unless formally agreed by beforehand. Any such party relies upon the report at their own risk. disclaims any responsibility to the Client and others in respect of any matters outside the agreed scope of the Services. Version Control Record Issue Description of Status Date Reviewer Initials Authors Initials 01 First Draft to Client Turkish ESAP 02 Second Draft to Client Turkish ESAP 29-April May-2013 KH / RE KH/RE

3 Contents Page 1 Çevresel & Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) i

4 1 Çevresel & Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Tablo 8.1, İzmir Büyükşehir si nin projenin inşaat faaliyetlerini denetlerken, uzmanlarca saha denetimi esnasında tespit edilen çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal konuları, yürürlükte olan ulusal yasal mevzuatı, AİBD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) performans gerekliliklerini, UFK (Uluslararası Finans Kurumu) Standartları ve uluslararası iyi uygulamaları yerine gerirmek için gerekli eylemleri özetlemektedir. Tablo 8.2, Izdeniz in projenin işletme aşamasının yönetirken, uzmanlarca saha denetimi esnasında tespit edilen çevre, sağlık, güvenlik ve sosyal konuları, yürürlükte olan ulusal yasal mevzuatı, AİBD performans gerekliliklerini UFK (Uluslararası Finans Kurumu) Standartları ve uluslararası iyi uygulamaları yerine gerirmek için gerekli eylemleri özetlemektedir. Dünya Bankası Grubu Çevre Sağlık ve Güvenlik Kılavuzlarının, UFK (Uluslararası Finans Kurumu) Standardı 3 dikkate alınarak bir araya getirildiğini göz önünde bulundurunuz.

5 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) Çevresel Yönetim 1 Bakım-Onarım Tesisi için Çevresel Etki si proje alternatifleri (ÇED) Raporunun hazırlanması Yeni bir yatırımın önemli çevresel etkilerinin belirlenebilmesi için ulusal, AB ve AİKB/UFK gerekliliklerine uygunluk sağlanması. ÇED (örneğin; proje yerinin seçimi, projenin hayata geçirimesinde kullanılan teknolojiler gibi) ilgili ve kümülatif (projenin etki alanı içerinsinde bulunan diğer endüstriel alanların da etkilerinin göze alındığı) bir değerlendirmeyi içermelidir. ÇED, gürültü, atıksu, toz/hava emisyonları ve katı atık oluşumunu, dip taraması faaliyeti gerekliliğini, mevcut kirlilik yükünü, biyolojik çeşitliliği, kaynakların verimli ve yerinde ve diğer olası/potansiyel çevresel etkileşimleri değerlendirmelidir. Ayrıca, uluslararası standartların (AİKB & UFK) gerekliliklerinin sağlanabilmesi için sosyal etkiler belirlenmeli ve paydaş katılımı ve fikir alışverişi ÇED in bir bölümünü oluşturmalıdır. Türk ve AB yönetmelikleri. AİKB PR1& PR6, UFK PS leri ve Uluslararası İyi Endüstriyel lar (UİEU) veya İlk ödemeden Ulusal yönetmelikler, AİKB performans gereklilikleri (PR) ve Standartları doğrultusunda ÇED Raporunun hazırlanması ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AİKB tarafından onaylanması

6 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 2 Yüzer iskele inşaatı için Proje Tanıtım Dosyası nın hazırlanması 3 izninin alınması Proje Tanıtım Dosyası (PTD) gürültü, atıksu, toz/hava emisyonu, katı atık, dip tarama, biyoçeşitlilik, kaynak etkinliği ve diğer tanımlanmış potansiyel çevresel etkileşimlere değinmelidir. Buna ek olarak, uluslararası standartların (AİKB & UFK) için, sosyal etkiler tanımlanmalı ve paydaş katılım ve lık PTD nin bir parçası olmalıdır. Yeni bir yatırımın önemli çevresel etkilerinin belirlenebilmesi için ulusal, AB ve AİKB/UFK gerekliliklerine uygunluk sağlanması. Proje Tanıtım Dosyası (PTD), gürültü, atıksu, toz/hava emisyonları ve katı atık oluşumunu, dip taraması faaliyeti gerekliliğini, mevcut kirlilik yükünü, biyolojik çeçiştliliği, kaynakların verimli ve yerinde ve diğer olası/potansiyel çevresel etkileşimleri değerlendirmelidir Ayrıca, uluslararası standartların (AİKB & UFK) gerekliliklerinin sağlanabilmesi için sosyal etkiler belirlenmeli ve paydaş katılımı ve fikir alışverişi PTD nin bir bölümünü oluşturmalıdır. Yerel, AB ve AİKB/UFK gerekliliklerinin sağlanması. Bir inşaat izni olmaksızın hiçbir inşaat faaliyetleri devam edemez. Türk yasal gereklilikleri AİKB PR1&6, UFK PS leri ve UİEU Türk mevzuatı, AİKB PR1, UFK PS1 ve UİEU veya İlk ödemeden İlk ödemeden Proje Tanıtım Dosyası nın ve AİKB tarafından onaylanması izni için yetkili makamlardan onay alması

7 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 4 Yüklenici firmanın bir ÇS&G Yönetim Sistemi geliştirip Bir ÇS&G Yönetim Sistemi geliştirip Sürekli gelişimi sağlayacak bir sistem veya sistemler oluşturarak ÇS&G yönetimi ve risk kontrolünün geliştirilmesi. ÇS&G nin önemli/anahtar yönlerinin ve etkilerinin belirlenmesi, yüklenicilerin yönetilmesi, izlenmesi ve performanslarının gözden geçirilmesi, Türk mevzuatına, izinlere ve ulslararası çevresel gerekliliklere (örneğin; MARPOL 73/78, ISPS code gibi) uygunluk sağlanması gerekmektedir. ÇS&G Yönetim Sistemi, ÇSEY içerisinde yer alan bütün yönetim planlarını düzenleyici, bütünü kapsayıcı bir çatı doküman olacaktır. AİKB PR1 ve PR3, UFK PS leri ve UİEU ve veya inşaat ile başlamalı ve sonrasında devam etmeli ISO ve OHSAS standartları veya dengine uygun entegre edilmiş yönetim sisteminin geliştirilmesi ÇSEP nin yönetilmesine / na dair yıllık ÇS&G Raporu nun AİKB için hazırlanması nin Şirket personelin ve dışarıdan gelen

8 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 5 Yüklenici firmanın ÇS&G Politikalarını oluşturması ÇS&G Politikalarının oluşturulması Proje için çevresel ve sosyal hedeflerin ve prensiplerin belirlenmesi için yüklenici firmalar ÇS&G politikaları oluşturmalıdır. Bu politikalar, nin taahütlerinin çevresel ve sosyal performansı kapsadığını/içerdiğini göstermek için üst yönetim trafından desteklenmelidir. AİKB PR1, UFK PS leri ve UİEU İdari gider veya ın başlamasını takip eden 2 hafta içinde ÇS&G politikaları hazırlanmış ve üst yönetim tarafından uygun bulunmuştur. nin Şirket personelin ve dışarıdan gelen

9 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 6 Yüklenici firmanın bir Çevre&Sosyal Yönetim Planı (İÇSYP) geliştirip Çevre&Sosyal Yönetim Planı (İÇSYP) geliştirilip 7 Yüklenici firmanın nitelikli ve eğitimli bir Çevre Görevlisi / Yöneticisi ataması Nitelikli ve eğitimli bir Çevre Görevlisi / Yöneticisi atanması Çevresel & sosyal yönetimi ve risk kontrolünü oluşturarak ÇED içerisinde yer alan taahhütlerin yanısıra ulusal ve uluslararası çevresel & sosyal kılavızlara (örneğin; MARPOL 73/78) uyulmasının sağlanması. İÇSYP yüklenicinin diğer ilgili yönetim planları ile koordinasyon içerisinde olmalıdır. İÇSYP önemli noktaları (hava, su, tehlikeli maddeler, atık, gürültü gibi) ve etkileri içermeli, uygun önlemleri tanımlamalı ve izleme planlarını kapsamalıdır. Ayrıca, yi ve yüklenicileri değerlendirmek ve izlemek yolu ile gelişmiş bir performans oluşturmalıdır. Vapur Bakım Onarım Tesisi ve yüzer iskeleler ile alakalı, Türk mevzuatına ve uluslararası kılavuzlara ve yatırımın yönetiminin sağlanması ve İÇSYP nin hayata geçirilmesi, ÇSEP içerisinde yer alan planların ve belirlenmiş eylemlerin yerine getirilebilmesi için bir Çevre Görevlisi / Yöneticisinin atanması gerekmektedir. Türk mevzuatı, AİKB PR1 ve PR3, UFK PS leri ve UİEU AİKB PR1 ve PR3 UFK PS leri ve UİEU ve İdari gider veya a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek a başlamadan İÇSYP nin ve gerekli periyodik güncellemelerin yapılması nin Çevre Görevlisi / Yöneticisi atama nin Şirket personelin ve dışarıdan gelen Pozisyon şirket çalışanları içinden veya dışarıdan bir uzman tarafından doldurulabilir.

10 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 8 Yüklenici firmanın bir Çevre ve Sosyal İzleme Programı (ÇSİP) oluşturup Çevre ve Sosyal İzleme Programı (ÇSİP) oluşturulup Öncelikle İÇSYP yi destekleyen ve çevresel & sosyal etkileri indirgemenin yanısıra ulusal mevzuatın gerekliliğini yerine getirecek bir ÇSİP oluşturulmalıdır. Bu ÇSİP, izleme faaliyetinin (örneğin; hava, atık ve su kalitesi, gürültü, titreşim, ışık / aydınlatma ve biyolojik çeşitlilik) sonucuna dayanarak hazırlanacaktır. Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR3, PR4 ve PR6, UFK PS leri UİEU ve taahhütler ve Yıllık gösterge gideri veya a başladıktan 2 hafta içinde ve sonrasında devam ederek Herhangi bir izin gerekliliğini yerine getirmek için izleme programının başlatılması ve işletme aşaması için revize edilmesi nin

11 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 9 Yüklenici İzleme Programının (YİP) 10 Yüklenici firmanın bir Çevresel Eğitim Programının (ÇEP) oluşturup Çevresel Eğitim Programının (ÇEP) oluşturulup Genel düzen ve temizliğin izlenemesi, yüklenicinin alması gereken izinlerinin ve üçüncü şahıların riskli durumlara maruziyetlerini azaltmak ile ilgili kontrat gerekliliklerinin takibi de dahil olmak üzere Türk yönetmelik ve izin gerekliliklerini yerine getirmek/takibini sağlamak için bir YİP oluşturlmalıdır. YİP ayrıca ÇS&G yönetim sistemi uygunluk şartlarını da destekleyecektir. Yüklenici izleme programı yüklenicilerin vapur inşaatı esnasındaki Çevresel ve Sosyal performanslarını da içermelidir. Ulusal ve uluslararası çevresel prensiplerin/gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için bir ÇEP hazırlanmalıdır. Çevresel eğitimler katılımcılara göre düzenlenmeli ve üst yönetim de, görev ve sorumlulukları, iyi uygulamaların konsept/içeriğini ve acil durum eylem planı hakkında bilgilendirilmeleri için eğitimlere katılmalıdır. Türk mevzuatı, AİKB PR1 ve PR3, UFK PS leri UİEU ve taahhütler Türk mevzuatı, AİKB PR1, UFK PS1 ve UİEU ve Yıllık gösterge gideri ve veya (bakım onarım tesisi, iskeleler ve vapurlar) Kontratın başlamasına mütakip 2 hafta içinde ve daha sonrasında devam edecek ın başlama tarihinden itibaren 1 ay içersinde ve sonrasında devam ederek Resmiyete dökülmüş ve dokümante edilmiş bir denetim /izleme programının Çevresel Eğitim Programının faklı alanlarda çalışan personel ve yükleniciler için hazırlanması ve nin Şirket personelinin İÇEP / ÇEP ye ve acil durum döküntü eylemine projeye özel konuların Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

12 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 11 Yüklenici firmanın bir Katı Atık ve Atıksu Yönetim Planı (AYP) oluşturup Katı Atık ve Atıksu Yönetim Planı (AYP) oluşturulup Atık hiyerarşisini dikkate almak, atık azaltımı, ayrıştırılması, lisanlı atık bertaraf firmalarının konularını üzerine MARPOL 73/78 de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası çevresel gerekliliklerin/kılavuzların yerine getilmesini sağlamak için bir AYP oluşturulmalıdır. AYP tehlikeli ve tehlikesiz/inert atıkların her ikisini de kapsamalı ve diğer yönetim planları ile uyum içerisinde olmalıdır. Yönetim planı ve planda yapılan değişiklikler ilgili tüm taraflarla değerlendirilmeli ve paylaşılmalıdır. Türk mevzuatı ve uluslararası gereklilikler, AİKB PR1 ve PR3, UFK PS1 ve PS3 ve UİEU ve veya a başlamadan 2 hafta ve sonrasında devam ederek AYP nin ve işletme süreci ve gerekli görüldüğü zamanlarda güncellenmesi nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

13 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 12 Yüklenici firmanın bütün olası/öngörülen acil durumlar için bir Acil Durum Eylem Planı (ADEP) oluşturup Acil Durum Eylem Planı (ADEP) oluşturulup Yangınlar, döküntüler, depremler v.b. gibi acil durumlar ve ulusal ve uluslararası gerekliliklerin yerine gerilmesi de dahil olmak üzere İnsan hatası ve tabi acil durumların her ikisini de kapsayacak şekilde acil durumları yönetmek ve etkili, yerinde eylemler oluşturabilmek için bir ADEP oluşturulmalıdır. ADEP nin yüklenicinin kendi personel güvenliğinin sağlanmasının yanısıra yerel halkın da güvenliğinin dikkate alması ve ADPE nin bir Yağ Döküntüsü Eylem Planı (YDEP) içermesi gerekmektedir. Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR 2, PR3 ve PR4,UFK PS1 4, UİEU ve ÇED taahhüteri ve veya a başlamadan 2 hafta ve sonrasında devam ederek ADEP in ve gerekli durumlarda güncellenmesi nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

14 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 13 Yüklenici firmanın bir Tehlikeli Madde Yönetim Planı (TMYP) oluşturup Tehlikeli Madde Yönetim Planı (TMYP) oluşturulup Tehlikeli maddelerin depolanması ve yönetimi, ikmal prosedürleri ve ikincil korumaları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslarası çevresel gerekliliklerin/kılavuzların tehlikeli maddelerin yönetimi üzerine olan şartlarına uymak için bir TMYP oluşturulmalıdır. TMYP diğer yönetim planları (örneğin; İÇSYP, ÇYP, ADEP gibi) ile uyum içinde olmalı ve tüm ilgili taraflar ile paylaşılmalıdır. Türk mevzuatı, uluslararası gereklilikler, AİKB PR3 UFK PS1 4, ve UİEU ve 10,000-15,000 veya a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek TMYP in ve gerekli durumlarda güncellenmesi nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

15 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 14 Yüklenici firmanın bir Biyo-çeşitliliği Koruma & İzleme Planı (BKİP) oluşturup Ulusal ve uluslararası çevresel gerekliliklerin, tedbir prensiplerinin yerine getirilebilmesi, bunun yanısıra biyolojik çeşitlilik üzerine hiçbir farkedilir etkinin olmadığını ya da biyolojik çeşitliliğe olan etkinin minimize edilebilir olduğunu doğrulayabilmek için bir BKİP oluşturulmalıdır. AİKB PR1, PR3, PR4 ve PR6, UFK PR1&3-6 ve UİEU veya BKİP nin yürürlükte olması ve nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen. Biyo-çeşitliliği Koruma & İzleme Planı (BKİP) oluşturulup ve a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek 15 Yüklenici firmanın bir Tesadüfî Bulgular (TBP) Prosedürü hazırlaması Sağlık ve Güvenlik ve İş Yönetimi Ulusal mevzuatın ilgili hükümlerini yerine getirmek amacı ile inşaat faaliyetleri esnasında kültürel olarak önemli kalıntıların bulunabilme olasılığının belirlenmesi için bir TBP hazırlanmalıdır. Türk mevzuatı, AİKB PR8, UFK PS 1-8 ve UİEU ve İdari giderler Tesedüfi Bulgular Prosedürü nin a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek yüklenici tarafından uygulanmalı

16 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 16 Yüklenici firmanın bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı ataması Bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı atanması 17 Yüklenici firmanın bir Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planı (SGYP) oluşturması ve Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planı (SGYP) oluşturulup Ulusal yönetmeliklerin donanımlı/kalifiye ve sertifika sahibi bir İSG uzmanının çalıştırılması şartının ve uluslararası gerekliliklerin yerine gerilmesinin sağlanması, yatırımın yönetilmesi, SGYP nın nı ve ÇSYP içerisinde Vapur Bakım Onarım Tesisi ve yüzen iskele inşaatları ile ilgili eylemlerin yürütülmesi için bir ISG uzmanı çalıştırılmalıdır. Ulusal mevzuat ve uluslararası S&G gerekliliklerinin karşılanması için bir SGYP oluşturulmalıdır. SGYP Çevre Sağlık ve Güvenlik (ÇS&G) yönetim sisteminin na destek olacaktır. SGYP bütün ilgili taraflarla değerlendirilmeli ve paylaşılmalıdır. SGYP bakım ve onarım tesisinin, yeni iskelelerin ve bunları inşa edecek yüklenicilerin faaliyetlerini değerlendirecek ve ayrıca yerel halkın S&G gerekliliklerini dikkate alacaktır. Türk mevzuatı, AİKB PR2, UFK PS 1-3 ve UİEU Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR2 ve PR4, UFK PS 1 4, UİEU ve taahhütler İdari giderler veya a başlamadan a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek Ulusal mevzuat gereği donanımlı/kalifiye ve sertifika sahibi bir İSG uzmanının atanması nin SGYP in ve gerekli durumlarda güncellenmesi nin Kısa vadede dışarıdan bir S&G ının atanmasının değerlendirilmesi Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

17 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 18 Yüklenici firmanın bir S&G İzleme Programı geliştirmesi ve S&G İzleme Programı oluşturulup Ulusal mevzuat ve uluslar arası S&G gerekliliklerinin karşılanması için bir S&G İzleme Programı oluşturulmalıdır. İzleme programının sonuçlarına dayanarak ilgili önleyici ve düzeltici eylemler/aksiyonlar ve güncellemeler uygulanmalıdır. İzlemenin kapsamına; inşaat faaliyetleri esnasında meydana gelen kazalar, olaylar, eğitim ihtiyaçları, yüklenici denetlemeleri, kimyasal maddelere maruziyet, çalışma koşulları ve bunun gibi konular dahil edilmelidir. Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR2 ve PR4 UFK PS 1-4 ve UİEU ve Yıllık gösterge gideri veya ın başlamasına mütaakip 1 ay içerisinde ve sonrasında devam ederek İzleme programının başlatılması nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen.

18 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 19 Yüklenici firmanın Risk leri (RD) ve güvenli çalışma prosedürlerinin (GÇP) Ulusal mevzuat ve uluslararası S&G gerekliliklerinin karşılanması için risk değerlendirmeleri ve GÇP ler oluşturulmalıdır. Risk değerlendirmeleri inşaat ve yüklenici faaliyetleri ile ilgili bütün fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri dikkate almalıdır. lerin sonuçlarına dayanarak önleyici ve koruyucu önlemler ve GÇP ler uygulanmalı ve bu dökümanlar ilgili tüm taraflarla değerlendirmeli ve paylaşılmalıdır. Türk mevzuatı, AİKB PR2 ve PR3 UFK PS 1-4 ve UİEU veya RD ve GÇP nin ve gerekli durumlarda güncellenmesi nin Şirket içi personelin ve dışarıdan gelen. Risk leri (RD) ve güvenli çalışma prosedürlerinin (GÇP) ve a başlamadan ve sonrasında devam ederek

19 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 20 Yüklenici firmanın bir S&G Eğitim Programı S&G Eğitim Programı 21 Yüklenici firmanın bir S&G Kurulu oluşturması S&G Kurulu oluşturulması Ulusal mevzuat ve UİEU gerekliliklerini yerine getirmek ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve kazaların ya da yaralanmalarının oluşmasını önlemek için bir S&G eğitim programı geliştirilmelidir. S&G eğitimleri yapılan işe özel tehlikeleri bunun yanısıra KKD kullanımını, saha kurallarını ce GÇP leri kapsamalıdır. Ayrıca diğer spesifik eğitimler (örneğin; yangınla mücadele ve döküntü eğitimleri gibi) verilmeli ve ulusal mevzuatın gerekliliği olarak acilen 10 çalışandan en az 1 tanesi İlk Yardım eğitimi ve sertifikası almalıdır. Ulusal mevzuat ve UİEU gerekliliklerinin yerine getirilmesi için bir S&G kurulu oluşturulmalıdır. Bir S&G kurulunun oluşturulması çalışan ilişkilerinin geliştirilmesini, S&G konularının tartışılmasını destne ve profilinin oluşturulmasının olanak sağlayacaktır. Bir S&G Kurulu ulusal mevzuata uygunluk göstermeli ve kurul üyeleri içerisinde çalışanların temsilcisi bulunmalı ve kurulun ayda bir toplanması gerekmetedir. Türk mevzuatı, AİKB PR2 UFK PS 1 3 ve UİEU Türk mevzuatı, AİKB PR2 UFK PS 1 3 ve UİEU ve İdari gider veya a başlamadan 1 ay ve sonrasında devam ederek başlangıç tarihini devamla 2 hafta içerisinde S&G eğitim programının ve gerekli durumlarda güncellenmesi nin Bütün gerekli aksiyonlar inşaat tarafından ivedilikle alınması nin Şirket içi ve/veya dışarıdan gelen eğitmen. İlk Yardım Sertifikası kısa dönemde likli olmalı Öz kaynakların.

20 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 22 Yüklenici firmanın bir ekipman/makine denetim ve planlanmış önleyici bakım (PÖB) programı Ekipman/makine denetim ve planlanmış önleyici bakım (PÖB) programı Ulusal mevzuat ve uluslararası S&G gerekliliklerinin karşılanması için bir ekipman/makine denetim ve planlanmış önleyici bakım programının oluşturulması gerekmektedir. ın ve onun yüklenicileri tarafından ekipmanların uygun bir şekinde muhafaza edilmesi ve ulusal mevzuat gereği periyodik bakımlarının yapılması (örneğin; Makine Mühendisleri Odası tarafından sertifikalı mühendislerin vinçlerin 3 ayda bir periyodik kontrollerinin yapılması) sağlanmalıdır. Türk mevzuatı, AİKB PR2 UFK PS 1 3 ve UİEU Uzman ile inşaat veya a başlamadan ve sonrasında devam ederek Programın yasal gereklilikleri yerine getirmek için periyodik denetimlerin güncel olmasının sağlanması nin Öz kaynakların ve dışarıdan gelen.

21 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 23 Yüklenici firmanın İhale Dosyası içerisine IMO nun (Uluslararası Denizcilik Organizasyonu) gemilerin hurdaya ayrılması ile ile igili gerekliliklerinin 24 Izdeniz in Vapur ve İskeler ÇSEP sini gerekliliği Sosyal Yönetim Uluslararası denizcilik standarlarının yerine getirilmesi için yeni vapurların devreye alınması sonucu hurdaya ayrılacak vapurların Gemilerin Güvenli ve Çevreye Uygun olarak Geridönüşümü için IMO Kılavuzlarına uygun bir şekilde hurdaya arılmasını sağlamak. Vapur, iskele ve bakım onarım tesisinin işletmesinin mevzuata, uluslararası standartlara, AİKB nin Gerekliliklerine ve UİEU ye göre yapılmasının sağlanması için Izdeniz in Vapur ve İskeler ÇSEP sinin gerekmektedir. Bu ayrıca itibarı sarsacak risklerin azaltılmasını ve Çevre, Şağlık & Güvenlik ve Sosyal konularla ilgili Izdeniz in işletmesinin verilmliliğin artması yönünde bir fayda sağlayacaktır. Uluslararası Standartlar, AİKB PR2 & PR3 UFK PS 1-4 ve UİEU Türk mevzuatı, uluslararası standartlar, AİKB PRs, UFK PS leri ve UİEU / Izdeniz Maliyeti bilinmiyor veya Gemilerin Güvenli ve Çevreye Uygun olarak Geridönüşümü için IMO Kılavuzlarına ihale dosyasında atıf yapan maddeler/koşullar nin Mayıs 2013 Belirlenmiş takvim çerçevesinde ÇSEP nin bütün bileşenlerinin nin

22 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 25 Environ tarafından geliştirilen Paydaş Katılımı Planının (PKP) adapte edilmesi ve 26 AİKB PR5 gerekliliklerine uygun bir Yeniden Yerleşim Eylem Planının (YYEP) geliştirilip (eğer gerekirse) Kapsamlı ve resmiyet kazanmış sürekliliği olan bir paydaş katılımı sağlamak için Environ un hazırlamış olduğu PKP nın adapte edilmesi ve gerekmektedir. Yerel halk ve paydaşla ile olan iletişimin geliştirilmesi ve şikayetlerin azaltılmasının sağlanması. Tesisin bitişinde bulunan arazilerin kamuşlaştırılması esnasında ödenen tazminatın makul olmasının ve arazilerin eski sahiplerinin geçim kaynaklarının telafisinden tatmin olmalarının sağlanması için bir YYEP hazırlanmalıdır. Bu gereklilik yatırımın gerçekleşeceği yerlerin belirmenmesini takiben yeniden yerleşim ve eğer herhangibi fiziki ve ekonomik olarak yerinden etme durumu söz konusu ise geçerlidir. AİKB PR1 ve PR10 ve UFK PS 1-4 & 5 UİEU AİKB PR5, UFK PS 1-5 Danışman ile veya üçüncü çeyreği Vapur tamir bakım tesisinin yerinin onaylanmasını takip eden 3 ay içerisinde PKP yürürlükte ve uygulanmış Uygun bir Anahtar Göstergeleri (APG) seti tarafından paydaş katılımını izlemede kullanılacaktır. YYEP yürürlükte ve uygulanmış Paydaş katılımını yönetmekten sorumlu bir PKP ekibinin oluşturulması da dahil olmak üzere Dışarıdan gelen

23 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 27 nda içerisine Yüklenici firmanın İnsan Kaynakları (İK) politikası geliştirme ve yerleştirme aynı zamanda işe alım koşullarının çalışanlarla paylaşılması gerekliliğinin Ulasal mevzuata ve UİEU ya uyumun sağlanması. Bir İK politikasının yayınlanması çalışan ilişkilerini geliştirecek, eşit fırsatlar ve ayrımcılık yapılmaması, çalışan hakları, çalışma saatleri, çalışma şartları ve işyeri tacizlerinin önlenmesi gibi iş ile ilgili konuların paylaşılmasını destekleyecektir. Türk mevzuatı, AİKB PR2, UFK PS 1-2 ve UİEU veya İhale dosyasının sunulması için likli IK politikaları (üst yönetim tarafından desteklenen) ve prosedürleri hazırlandı ve işe alın koşulları sağlandı. nin Öz kaynaklardan ve dışarıdan gelen İK larının İnsan Kaynakları (İK) politikası geliştirme ve yerleştirme aynı zamanda işe alım koşullarının çalışanlarla paylaşılması İdari gider başlangıç tarihini devamla 2 hafta içerisinde

24 Tablo 8.1: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Vapur Bakım-Onarım Tesisi ve İskele ı Vapur İnşaa Tersanesi (Yolcu-Arabalı) 28 içine yüklenici firmanın bir güvenlik planı geliştirip gerekliliğinin Güvenlik personeli atandığı zaman proje sahası içerisinde ya da dışarısında karşılaşabilecekleri olası risklerin bir değerlendirmesinin yapılması AİKB PR4, UFK PS 1-4 ve UİEU veya sunulmadan Güvenlik planının üst yönetim tarafından kabul edilmesi. nin Bu planın hazırlanması için ölçülülük prensiplerinin Güvenlik planı oluşturulup İdari gider a başlamadan ve sonrasında devam ederek Tablo 8.2: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Izdeniz Vapur ve İskele si Yasal Gereklilik / AİKB Gereklilikleri / İyi veya Tamamlan ma için Zaman Çevresel Yönetim 1 izninin alınması Yeni tamir bakım tesisinin işletilmesinin yasal olmasını sağlamak için işletme izni alınmalıdır. Türk yasal gereklilikleri. AİKB PR1, UFK PS leri ve UİEU Izdeniz Tesisin işletmeye girmesinden Çevre İzninin alınması sonrasında İzninin alınması

25 Tablo 8.2: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Izdeniz Vapur ve İskele si Yasal Gereklilik / AİKB Gereklilikleri / İyi veya Tamamlan ma için Zaman 2 Bir Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS) kurulması ve. Çevresel yönetimi ve risk kontrolünü geliştirmek için sistem/sistemler oluşturarak çevrenin devamlılığını sürdürebilmek, karada ve suda yürütülen faaliyetlerin önemli çevresel boyutlarını tespit etmek ve yönetmek, yüklenicileri yönetmek, performansın izlemesi ve gözden geçirilmesini sağlamak ve ulusal mevzuatın, izinlerin ve uluslararası çevresel gerekliliklerini (örneğin; MARPOL 73/78) karşılamak için bir ÇYS nin gerekmektedir. Çevresel Yönetim Sistemi (ÇYP), ÇSEY içerisinde yer alan bütün yönetim planlarını düzenleyici, bütünü kapsayıcı bir çatı doküman olacaktır. AİKB PR1, UFK PS leri ve PR3 ve UİEU Izdeniz ve yılının ilk çeyreği ISO ya da eşdeğer bir standart ile uyumlu entegre bir yönetim siteminin sertifikalandırılması Şirket içi personelin ve dışarıdan gelen 3 Nitelikli ve eğitimli bir Çevre Görevlisi / Yöneticisinin görevlendirilmesi Türk mevzuatını, uluslararası yönergeleri, yatırımın yönetilmesini sağlamak, ÇYP nin hayata geçirilmesi, inşaat ve devamında işletme ile ilgili bu ÇSYP içinde yer alan yönetim sistemi ve tespit edilmiş eylemleri yerine getirmek için bir Çevre Görevlisi / Yöneticisinin atanması gerekmektedir. AİKB PR1 ve PR3, UFK PS eri ve UİEU Izdeniz İdari gider ikinci çeyreği Bir Çevre Görevlisi/Müdürünün atanması Pozisyon şirket çalışanları içinden veya dışarıdan bir uzman tarafından doldurulabilir. 4 Çevresel & Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) geliştirilmesi ve Çevresel & sosyal yönetimi ve risk kontrolünü oluşturarak ulusal ve uluslararası çevresel & sosyal kılavuzlara (örneğin; MARPOL 73/78) uyulmasının sağlanması. İÇSYP Çevre Yönetim Sisteminin nı destekleyecek ve diğer yönetim planları (örneğin; hava, su, atık, gürültü, trafik, biyolojik çeşitlilik gibi) ile uyum içinde olacak ve izleme gerekliliklerini belirleyecektir. Türk mevzuatı, AİKB PR1 ve PR3, UFK PS leri ve UİEU Izdeniz ve (maliyet Eylem 2 nin bütçesine dahil edilmiştir) 2014 yılının ilk çeyreği ÇSYS nin ve periyodik güncellemelerin gerektiği durumlarda yapılması Şirket içi personelin ve/veya dışarıdan gelen

26 Tablo 8.2: Çevresel & Sosyal Eylem Planı Izdeniz Vapur ve İskele si Yasal Gereklilik / AİKB Gereklilikleri / İyi Izdeniz ve veya Tamamlan ma için Zaman üçüncü çeyreği ADEP in ve gerekli durumlarda güncellenmesi 5 Bütün olası/öngörülen acil durumlar için bir Acil Durum Eylem Planı (ADEP) oluşturup Karada ve suda yürütülen faaliyerler için yangınlar, döküntüler, depremler v.b. gibi durumlar da dahil olmak üzere İnsan hatası ve tabi acil durumların her ikisini de kapsayacak şekilde, acil durumlar için organize ve etkili eylemler geliştirmek ve ulusal ve uluslararası gerekliliklerin yerine getirilmesi için için bir ADEP oluşturulmalıdır. ADEP nin yüklenicinin kendi personel güvenliğinin sağlanmasının yanısıra yerel halkın da güvenliğinin dikkate alması ve ADPE nin bir Yağ Döküntüsü Eylem Planı (YDEP) içermesi gerekmektedir. Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR 2, PR3 ve PR4, UFK PS 1-4 ve UİEU Şirket içi personelin ve/veya dışarıdan gelen 6 Tehlikeli Madde Yönetim Planının (TMYP) geliştirilmesi ve Tehlikeli maddelerin depolanması ve yönetimi, ikmal prosedürleri ve ikincil korumaları da dahil olmak üzere ulusal ve uluslarası çevresel gerekliliklerin/kılavuzların karada ve suda tehlikeli maddelerin yönetimi üzerine olan şartlarına uymak için bir TMYP oluşturulmalıdır. TMYP diğer yönetim planları (örneğin; İÇSYP, ÇYP, ADEP gibi) ile uyum içinde olmalı ve tüm ilgili taraflar ile paylaşılmalıdır. Türk mevzuatı, uluslararası gereklilikler, AİKB PR3 UFK PS 1 4, ve UİEU Izdeniz ve dördüncü çeyreği TMYP in ve gerekli durumlarda güncellenmesi Şirket içi personelin ve/veya dışarıdan gelen 7 Çevresel & Sosyal İzleme Planı (ÇSİP) geliştirilmesi ve Öncelikle İÇSYP yi destekleyen ve çevresel & sosyal etkileri indirgemenin yanısıra ulusal mevzuatın gerekliliğini yerine getirecek bir ÇSİP oluşturulmalıdır. Bu ÇSİP izleme faaliyetinin (örneğin; hava, atık ve su kalitesi, gürültü, titreşim, ışık / aydınlatma ve biyolojik çeşitlilik) sonucuna ve yönetim planlarının gözden geçirilmesine dayanarak hazırlanacaktır be ilerleme programları geliştirilecektir. Türk mevzuatı, AİKB PR1, PR3, PR4 ve PR6, UFK PS leri, UİEU ve taahhütler Izdeniz ve Yıllık gösterge gideri dördüncü çeyreği İzleme programının başlatılması ve herhangi bir izin gerekliliği için revize edilmesi

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi,

Çevresel & Sosyal Eylam Planı Keskinoğlu Projesi, Çevresel & Sosyal Eylam Planı Projesi, Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos 2012 Proje veya Sayı No: UK14-17009 Sözleşme/Teklif No: UK14-17009/ AIKB Proje ID

Detaylı

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1

ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 ÇEVRE VE SOSYAL EYLEM PLANI 1 0 Kurumsal Gereklilikler 0.1 Zorlu Enerji için, GRi4'e uygun olarak Kurumsal Çevresel ve Sağlık ve Güvenlik yönetim sistemi ve CSR raporlamasını sürdürmek. En iyi uygulamayı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com

14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com Fazıl ÖLMEZ Makine Mühendisi A Sınıfı İSG Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi fazilolmez@gmail.com 14.05.2015 www.ankaraisguvenligi.com 1. Adım Çalışma planı yapın (Çalışmalar bir

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade

ÇEVRE LİSANSI Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği ifade ÇEVRE DANIŞMANLIK ÇEVRE DANIŞMANLIK Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetki verilen ve bu kapsamda Çevre Yönetim Hizmeti sunan bir kuruluştur. ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ Çevre

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

ACİL DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ

ACİL DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ ACİL DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ Eğitimci: Yrd. Doc. Dr. Hacer KAYHAN 1 Kayhan Akademi Genel Müdürü A sınıfı ISG Uzmanı /ISG uzman ve işyeri hekimi eğitmeni TMGD Eğitmeni/TMGD Uzmanı Entegre Yönetim Sistemi

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ Tanım: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir.

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ

OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ güncel OHSAS 18001 ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMĐ Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D, Dr.Şenay ÖZDEMĐR Ph.D. Đdeal Đş Sağlığı Ltd.Şti ĐSĐG günümüzde bir yönetim sistemi olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda

Detaylı

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU ISO 14001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ BİLGİLENDİRME KILAVUZU GEÇİŞ DENETİMLERİ İÇİN BELİRLENEN EK SÜRELER Gözetim tetkiki sırasında ISO 14001:2015 in şartlarına uyacak şekilde yapılacak geçiş için

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Haziran 2014 ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Bu doküman, Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Eylem Planı nın tercümesidir. Tercüme, ADN PPP Sağlık

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin ( Banka ) İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını anlatan bir kılavuz niteliğindedir. Eylül, 2014 Yapı ve

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet. ASYAPORT Barbaros Türkiye. EBRD 1 Exchange Square, London, UK İçin

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet. ASYAPORT Barbaros Türkiye. EBRD 1 Exchange Square, London, UK İçin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet Barbaros Türkiye EBRD 1 Exchange Square, London, UK İçin ENVIRON UK Limited Box House, Bath, UK Tarafından Hazırlanmıştır Tarih: Temmuz 2013

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 İLKSEN TAVŞANOĞLU EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ V. 1 AB NİN DEMİRYOLLARI İLE İLGİLİ ÖNCELİKLERİ Ulusal sınırlardan bağımsız,

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi

HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER. OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi HAZIR YEMEK İŞLETMESİNDE ÇEVRE BOYUTLARI VE ÇEVRESEL ETKİLER OKŞAN ALTAŞ Gıda Yüksek Mühendisi Atık üreticisinin yükümlülükleri Atığın niteliklerini belirlemek Yönetmeliklere uygun olarak atık yönetimini

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ILO Düzenlemeleri ve Uygulamaları 18.06.2014. Kadir Uysal ILO Türkiye Ofisi

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ILO Düzenlemeleri ve Uygulamaları 18.06.2014. Kadir Uysal ILO Türkiye Ofisi Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ILO Düzenlemeleri ve Uygulamaları 18.06.2014 Kadir Uysal ILO Türkiye Ofisi Plan Kısaca Türkiye de ve Dünyada Madencilik Sektörü İSG ve Madencilik Alanında ILO Sözleşmeleri

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ

EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ EĞ İ Tİ M İ ÇERİ KLERİ 1 Eğitimlere, Türkiye deki yerel yönetim birimlerinde çalışan tüm yöneticiler ve eğitim konusu ile ilgili personel katılabilir. Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Yüklenici Yönetim Çerçevesi

Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi. Yüklenici Yönetim Çerçevesi Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi 0.04.206 İÇİNDEKİLER SAYFASI OMAS-ESMS-CM-PLN-00 GİRİŞ... 3. Doküman Numarası... 4.2 Amaç... 4.3 Uygulama... 4.4 Başlangıç... 4.5 Yetki ve Yönetim... 5 2 KAPSAM... 5 2.

Detaylı

Assan Alüminyum Projesi- Şikayet Sonuç Raporu

Assan Alüminyum Projesi- Şikayet Sonuç Raporu Uyum Danışmanı/Ombudsman, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Dünya Bankası Grubu Ağustos 2010 Assan Alüminyum Projesi- Şikayet Sonuç Raporu Bu rapor, Uyum Danışmanı/Ombudsman

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 8 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

2872 Sayılı Çevre Kanunu

2872 Sayılı Çevre Kanunu TÜRK ÇEVRE MEVZUATI 1. YATAY MEVZUAT (4 adet Uluslararası Sözlesme, 6 adet Kanun, 4 adet Yönetmelik, 2 adet Teblig, 3 adet Genelge, 1adet Talimat ve 7 adet Bakanlar Kurulu Kararı) 2. ATIK YÖNETM (2 adet

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Ekim 2016

Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Ekim 2016 Ekim 2016 ELZ Sağlık Yatırım A.Ş. ELC GROUP A COMPANY OF ROYAL HASKONINGDHV Ruzgarli Bahce Mahallesi Cinar Sokak, Address :2 Energy Plaza Kat:6 34805 Kavacik-Beykoz/ İstanbul-TURKEY +90 (0)216 465 91 30

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PİLOT SEÇİLEN BÖLGELERDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Yönetim anlayışındaki değişimler "önce insan" anlayışıyla şekillenen, müşteri odaklı, süreçlerle yönetilen,

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP)

İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) İSTANBUL PPP Sağlık Yatırım A.Ş. Haziran 2017 Beybi Giz Plaza Kat 26 Meydan Sokak :1 34398 Maslak / İSTANBUL T +90 212 444 8731 Bu rapor ACE Danışmanlık ve Mühendislik A.Ş. tarafından tüm beceri, özen

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü

Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri. Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Dr. Yaşar Ali SULAK SİSAM Müdürü Selçuk Üniversitesi Toplam 120 birim var: 27 birim > 50 (50 den çok çalışanlı) 50 birim 10 < < 50 (10 50 arası çalışanlı)

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları

Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları Komisyon 7 Özel Eğitim Komisyonu Kararları 1. Özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarında ve özel eğitimin yeniden yapılandırılmasında, özel gereksinimli bireylerin kaynaştırılmaları ve uzun vadede

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı