2 Nisan 2004 Tıbbi Onkoloji Derneği, Jinekolojik Onkoloji Kursu, Adana. Prof. Dr. S. Sinan ÖZALP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Nisan 2004 Tıbbi Onkoloji Derneği, Jinekolojik Onkoloji Kursu, Adana. Prof. Dr. S. Sinan ÖZALP"

Transkript

1 2 Nisan 2004 Tıbbi Onkoloji Derneği, Jinekolojik Onkoloji Kursu, Adana Prof. Dr. S. Sinan ÖZALP Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, Eskişehir

2 Gestasyonel Trofoblatik Hastalıklar (GTH) da Histolojik Sınıflama Hidatidiform Mol (HM) İnvaziv Mol Koryokarsinom Plasental Yerleşim Bölgesinden Gelişen Trofoblastik Tümör

3 HM HM de GTN gelişim olasılığı var HM de Genetik Tanı Komplet Parsiyel

4 HM de Klinik Vajinal kanama (VK) %27 VK + parça düşürme %22 VK + ağrı %21 VK + GEPH %14 VK + akut karın % 2 VK + hiper troidi % 1 Toplam %85 Ayhan A, Özalp S.: Benign trofoblastik hastalıklar (Hydatidiform mole) 100 olgunun klinik incelenmesi. Hacettepe Tıp/Cerrahi Bülteni. 15:56-62,1982.

5 HM de Klinik Vajinal kanama (VK) % 93.2 US bulgusu % 6.8 Toplam % Özalp, S., Hassa, H., Şener, T.Minsin, H.:Elli dokuz hidatidiform olgusunun değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 7:51-56, 1998

6 HM Tanısında Laboratuar Komplet HM US Kar fırtınası görünümü Yüksek hcg değeri Teka lutein kistleri Uterin Arter Doppler i Parsiyel US Plasental dokuda fokal kistik boşluklar Gestasyonel kesenin transvers çapının artması

7 Molde Boşaltım Düşük olmamış Vakum Küretaj Düşük Sonrası Vakum Küretaj Keskin Küretaj Laparotomi Komplikasyon Malign potansiyelin düşürülmesi

8 İzlem - HM de Malign Potansiyel Yönünden Risk Faktörleri Epidemiyolojik Üretkenliğin erken ve geç yaşlarında HM Özalp, S., Yalçın O.T., Tanır M.: Hydatidiform mole at extreme ages of reproductiv life in a developing country. Eur J Gynaecol Oncol, 13: , 2002 Özalp, S.: Türk Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Bibliyografyası ; Kitap ve Makaleler ile Birlikte ( Geliştirilmiş İkinci Baskı ), Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2001 Özalp, S, Yalçın ÖT, Elmas E.: Elli iki yaşında mol hidatidiform olgusu. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 9(1):26-28,2000.

9 İzlem - HM de Malign Potansiyel Yönünden Risk Faktörleri Epidemiyolojik Tekrar Eden Moller Özalp, S., Yalçın O.T., Tanır M.: Recurrent molar pregnancy: Report of a case with seven consecutive hydatidiform moles, Gynecol Obstet Invest, 52: , 2001 Özalp, S.: Türk Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Bibliyografyası ; Kitap ve Makaleler ile Birlikte ( Geliştirilmiş İkinci Baskı ), Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2001

10 İzlem - HM de Malign Potansiyel Yönünden Risk Faktörleri Klinik Yüksek HCG değeri Hipertroidi Preeklampsi Tekalutein kist varlığı

11 Mol Sonrası İzlem Süre 1 yıl Araştırılması gereken semptomlar Uterin kanama Metastaz semptomları Akut karın bulguları Ayhan A, Özalp S.: Benign trofoblastik hastalıklar (Hydatidiform mole) 100 olgunun klinik incelenmesi. Hacettepe Tıp/Cerrahi Bülteni. 15:56-62,1982. Özalp, S., Hassa, H., Şener, T.Minsin, H.:Elli dokuz hidatidiform olgusunun değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 7:51-56, 1998

12 Mol Sonrası İzlem Fizik ve pelvik muayene Metastaz bulguları Uterin büyüklük Teka lutein kistlerinin varlığı ve büyüklüğü Alt genital bölgede metastaz varlığı Ayhan A, Özalp S.: Benign trofoblastik hastalıklar (Hydatidiform mole) 100 olgunun klinik incelenmesi. Hacettepe Tıp/Cerrahi Bülteni. 15:56-62,1982. Özalp, S., Hassa, H., Şener, T.Minsin, H.:Elli dokuz hidatidiform olgusunun değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 7:51-56, 1998

13 Mol Sonrası İzlem Etkin kontrasepsiyon, tercih OK D&C, anemnez olarak, muayene olarak, tetkik olarak lokal hastalık şüphesi varsa Yetersiz primer boşaltım, Invasiv mol, koryokarsinom HCG değerlendirilmesi Üç negatif değer elde edinceye kadar haftalık ölçümler Daha sonra aylık ölçümler

14 Mol Sonrası İzlemde HCG İzleme hastaların gelmemesi yüksek oranda Bir negatif değer elde edindikten sonra relaps beklenmez Batorfi J, Vegh G, Szepesi J, Szigetvari I, Doszpod J, Fulop V. How long should patients be followed after molar pregnancy? Analysis of serum hcg follow-up data. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2004; 112:95 Feltmate CM, Batorfi J, Fulop V, Goldstein DP, Doszpod J, Berkowitz RS. Human chorionic gonadotropin follow-up in patients with molar pregnancy: a time for reevaluation. Obstet Gynecol. 2003; 101:732

15 GTH da Uterin Arter Doppler kan Akımları ve HCG Düzey İlişkisi Serum hcg logaritmik değeri ile uterin arter S/D, PI, RI arasında ilişki var Kemoterapi gereken olgularda Doppler indeksleri spontan regresyon gösterenlere göre önemli düzeyde düşük Yalçın O.T, Özalp S., Tanır M.: Assessment of gestational trophoblastic disease by Doppler ultrasonography. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 103:83-87, 2002

16 Mol Sonrası Tedavi Kesin Endikasyonları Yükselen hcg değerleri Histolojik koryokarsinom tanısı Metastazların saptanması

17 HCG Monitorizasyonuna Göre Tedavi Plato çizmesi Endikasyonları Belli bir dönem sonunda yüksek değerler Regresyon eğrileri Belli bir dönem sonunda hala pozitifliğin devam etmesi

18 Metastaz Taramasında Önemli Noktalar En sık lokal yayılım Uterus En sık uzak yayılım Akciğer En ciddi Karaciğer, beyin

19 Akciğer Metastazının Saptanması Direkt grafi Laboratuar Yöntemler Kar fırtınası görünümü Yuvarlak dansiteler Plevral efüzyon Pulmoner arteriyal oklüzyona bağlı embolik patern CT %20 si ancak tomografi ile saptanabilir

20 Metastazların Saptanması Uterin ve Pelvik US (Uterin tümörün saptanması, Adneksiyel tutulumun saptanması), CT Beyin CT veya MR Karaciğer US, CT, Sintigrafi

21 GTN Geliştiği gebelik şekli: HM, düşük, ektopik gebelik, doğum Histolojik karşılığı İnvaziv Mol Metastatik HM Koryokarsinom Plasental Yerleşim Bölgesinden Gelişen Trofoblastik Tümör

22 GTN Gelişimi Mol 11 (%27.5) Düşük 11 (%27.5) Term gebelik 15 (%37.5) Dış gebelik 2 (%5.0) Non gestasyonel 1 (2.5) Ayhan A, Durukan T, Özalp S.: Malign trofoblastik hastalıklar (50 olgunun klinik olarak incelenmesi). Hacettepe Tıp Cerrahi Bülteni. 14: , 1981.

23 NIH Sınıflaması I. Benign GTN: Komplet HM ve Parsiyel HM II. Malign GTN A. Nonmetastatik GTN B. Metastatik GTN 1.İyi prognoz, düşük risk (herhangi bir risk faktörü yok) 2. Kötü prognoz, yüksek risk ( risk faktörü var) a. Süre >4 ay b. Tedavi öncesi hcg serum düzeyi > miü/ml c. Beyin veya karaciğer metastazı d. Term gebeliğin ardından GTN e. Başarısız tedavi sonrası GTN

24 DSÖ Skorlama Sistemi Skor Prognostik faktörler Yaş <39 > Önceki gebelik HM Düşük Term - Gebelik sonrası süre(ay) >12 Tedavi öncesi hcg (log) <3 <4 <5 <5 ABO grupları (hasta x eş) - 0xA,Ax0 B, AB - En büyük tümör (cm) Metastaz yeri - Dalak,böbrek Karaciğer,GİS Beyin Metastaz sayısı Önceden kemoterapi hikayesi - - Tek ajan >1 ajan <5 puan düşük risk, 5-7 puan orta risk, >7 puan yüksek risk

25 Yeni FIGO Evrelendirmesi Evre I : Hastalık uterusta sınırlı Evre Ia: risk faktörü yok Evre Ib: bir risk faktörü var Evre Ic: iki risk faktörü var Evre II : Tümör uterus dışında ancak genital organlarda sınırlı ( adneks, vajen, geniş bağ) (IIa, IIb, Evre IIc ) Evre III:Tümör akciğerlerde; genital organ metastazı var veya yok (IIIa, IIIb, Evre IIIc ) Evre IV:Tümör diğer tüm metastaz sahalarında (IVa, IVb, IVc ) Risk faktörleri: 1.HCG > miü/ml, 2.Önceki gebeliğin terminasyonundan itibaren geçen süre >6 ay, Ayrıca aşağıdaki risk faktörlerinin varlığı da araştırılmalı ve bildirilmelidir. 1.GTH için daha önceden uygulanmış kemoterapi 2. PYBGTT (ayrı olarak bildirilmelidir) 3. Hastalığın histolojik verifikasyonu gerekli

26 FIGO/DSÖ Evreleme/Skorlama Evre Sistemi Sistemi Evre I : Hastalık uterusta sınırlı Evre II : Hastalık uterus dışında fakat genital yapılarda sınırlı Evre III : Genital sistem tutulumu olsun veya olmasın akciğer tutulumu Evre IV : Diğer metastaz bölgeleri

27 FIGO/DSÖ Evreleme/Skorlama Sistemi SkorSistemi Yaş <,=39 > Önceki gebelik MH Düşük Term - Son gebelikten sonra geçen süre(ay) < >12 Tedavi öncesi hcg (İÜ/ml) < > >10 5 Uterus dahil, en büyük tümör (cm) Metastaz sahası - Dalak, GİS beyin, böbrek karaciğer Saptanan metastaz sayısı >8 Önceden başarısız kemoterapi - - Tek ilaç >1 ilaç

28 2000 FIGO Evreleme ve Risk Faktör Skorlaması Prospektif 57 hastanın değerlendirilmesi Gerçekçi ve pratiktir Hancock BW, Everard JE, Prospective comparison of established and FIGO 2000 staging and scoring systems for GTN. The XIIth World Congress on Gestational Trophoblastic Disease, Boston, ABD, 28 Eylül 1 Ekim, 2003 Anket çalışması, yanıtlayanların %71 jinekolog onkolog %70 yeni sistemi kullanabileceğini belirtiyor %73 hasta yönetimi için yararlı buluyor %73 gerçekten riski yansıttığını kabul ediyor Ngan HY, The 2000 FIGO staging and risk factor scoring of trophoblastic neoplasia, The XIIth World Congress on Gestational Trophoblastic Disease, Boston, ABD, 28 Eylül 1 Ekim, 2003

29 FIGO/DSÖ Evreleme/Skorlama Sistemindeki Yenilikler FIGO a,b,c risk faktörlerinin iptal edilmesi Evreler I,II,III, IV kalıyor Evre O sekeli olmayan MOL (?) DSÖ skoru için değerler 0,1,2,4 ABO kan grupları iptal oluyor

30 FIGO/DSÖ Evreleme/Skorlama Sisteminde Yenilikler Karaciğer metastaz risk faktörü 4 oluyor Akciğerde sadece 3 cm ve üzerindeki metastazlar metastaz sayısında göz önüne alınıyor Orta risk grubu kalkıyor, düşük risk 0-7 ve yüksek risk 8 ve üzeri PYBGTT ayrı olarak rapor edilecek

31 KLİNİK FIGO DSÖ GTN lerde Tedavi Seçim Kriterleri FIGO + DSÖ Kemoterapi: tek ajanla, çoklu ajanlarla

32 GTH da Histerektominin Yeri Kemotrepiye dirençli lokalize hastalık Primer tedavi Aşırı kanama Kemoterapi dozunun azaltılması Pisal NV ve ark. Role of hysterectomy in management of Gestational Trophoblastic Diseases, XI th World Congress on Ekim, 2001, Santa Fe, ABD Suzuka K ve ark.: Role of adjuvant hysterectomy in low-risk gestational trophoblastic tumor, XI th World Congress on Gestational Trophoblastic Diseases, Ekim, 2001, Santa Fe, ABD

33 Pulmoner Yerleşimli Hastalıkta Cerrahi Torokotomi başka bölgelerdeki aktif hastalığın ekarte edilmesinden sonra uygulanır Pulmoner rezeksiyon sonrası yaşam %93 Seçim kriterleri cerrahi için uygun aday olma primer malignansinin kontrol altına alınması uterusun çıkarılması veya anjiyografi ile pelvik hastalık belirtisinin olmaması başka metastaz bölgesinin olmaması pulmoner lezyonun soliter olması hcg değerinin 1000 miu/ml altında olması Tomoda Y, Arii Y, Kaseki S, Asai Y, Gotoh S, Suzuki T, Kondoh T, Imaizumi M. Surgical indications for resection in pulmonary metastasis of choriocarcinoma. Cancer. 1980; 46:

34 Pulmoner Yerleşimli Hastalıkta Cerrahi 81Akciğere metastaz yapmış dokuz koryokarsinom olgusundan %66.6 sında üç ay ile 18 yıl arasında remisyon sağlanmıştır Jones WB, Romain K, Erlandson RA, Burt ME, Lewis JL Jr. Thoracotomy in the management of gestational choriocarcinoma. A clinicopathologic study. Cancer 1993; 72(7):2175 Kemoterapi sonrası negatif hcg değerleri sağlanarak hastalığın tedavi edildiği olgularda akciğerlerdeki sebat eden nodülleri çıkarımına gerek yoktur. Bu nodüllerin resorbsiyonu kemoterapi bitimi sonrası bazı olgularda aylarca sürmektedir Wong LC, Ma HK. Persistent chest opacity in trophoblastic disease: is thoracotomy justified? Aust N Z J Obstet Gynaecol. 1983; 23(4):

35 Santral Sinir Sistem Yerleşimli Hastalıkta Cerrahi SSS tutulumu dışındaki hastalığın kontrol altına alındığı olgularda ilaca dirençli odağın çıkarımı seçilmiş olgularda tedavi etkinliğini artıracaktır. Beyin metastazı olan 61 olguluk seride primer tedavi olarak kemoterapinin uygulandığı ve acil cerrahi dekompresyonun olguların sadece dördünde uygulanmıştır Yang X, Xiang Y, Song HZ Clinical analysis of intracranial metastases in gestational trophoblastic tumour. XIth World Congress on Gestational Trophoblastic Disease, Bildiri Kitabı Ekim 2001, Santa Fe, A.B.D.

36 Santral Sinir Sistem Yerleşimli Hastalıkta Cerrahi Beyin metastatzın saptandığı 42 olgunun kombine kemoterapi ve eksternal radyoterapi ile tedavi edildiği ve yedi olguda da karaniyotomi uygulandığı belirtilmiştir Evans AC Jr, Soper JT, Clarke-Pearson DL, Berchuck A, Rodriguez GC, Hammond CB. Gestational trophoblastic disease metastatic to the central nervous system. Gynecol Oncol 1995; 59(2):

37 GTN de Tedavi Sonrası İzlem Erken evrelerde mol gibi, süre 1 yıl İleri evrelerde süre 2 yıla uzatılabilir Daha sonraki gebeliklerde yüksek mol olasılığı nedeniyle erken dönemde US

Derleme Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar (Gestational trophoblastic disease)

Derleme Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar (Gestational trophoblastic disease) Derleme Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar (Gestational trophoblastic disease) Hatice BALCI, Nilüfer AKGÜN, Esra AKTEPE KESKİN, Zehra Candan İLTEMİR DUVAN Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDOMETRİAL KANSER SAPTANAN OLGULARDA OPERASYON SONUÇLARININ VE BAZI PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Results and Some Prognostic Factors in Patients with Endometrial Cancer Gökhan

Detaylı

Bölüm 35 İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMA YÖNETİMİ

Bölüm 35 İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMA YÖNETİMİ Bölüm 35 İKİNCİL DOĞUM SONU KANAMA YÖNETİMİ K. M. Groom, T. Z. Jacobson F. Akercan GİRİŞ İkincil doğum sonu kanama doğumdan 24 saat sonrası ile 6 hafta arasındaki aşırı kanama olarak tanımlanır 1. Birincil

Detaylı

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr.

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr. Konu Yazarı Prof. Dr. Tufan Bilgin Yazışma adresi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BURSA ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler B. Bülent MENTEŞ Editör Volüm 18 Sayı 3 Eylül 2008 Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Cem TERZİ Yardımcı

Detaylı

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında

cerrahisine adjuvan kemoterapi eklenmesi sonucu özellikle Evre III kolorektal kanser hastalarında 22 Nüks KOLON KANSERİNde TEDAVİ Dr. Tuncay YILMAZLAR Dr. Ersin ÖZTÜRK Herhangi bir kanserin tedavisinde temel amaç hastanın yaşam kalitesini koruyarak kanseri tedavi etmek ve ileride tekrarlamasını engellemektir.

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.

Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. İmtiyaz Sahibi Genel Yayın Yönetmeni Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yürütme Kurulu Dr. Kemal KÖYMEN Dr. Can SOLAKOĞLU Dr. Alpay ÖRKİ Dr. Nesrin SARIMAN, Dr. Orhun

Detaylı

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz

MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP. İstanbul Konsensusu 2006. Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz MEME KANSERİ TANI - TEDAVİ - TAKİP İstanbul Konsensusu 2006 Prof. Dr. Adnan Aydıner - Prof. Dr. Erkan Topuz İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2006

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLERİNDE RADYOTERAPİ SONRASINDA TEDAVİ ETKİNLİĞİNİN PET/BT İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Dr. ASUMAN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU GECİKMELERİN PATOLOJİK TÜMÖR EVRESİNE ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef V. Doç. Dr. Adnan Yılmaz KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ GECİKMELERİ VE BU

Detaylı

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Ahmet Selim YURDAKUL 1, Hüseyin HALİLÇOLAR 2, Can ÖZTÜRK 1, Dursun TATAR 2, Jale KARAKAYA 3 1 Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(3): 207-217 Geliş Tarihi/Received: 22/11/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/07/2012 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI

20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI 19. Ulusal Kanser Kongresi 20-24 Nisan 2011 Rixos Sungate Hotel ANTALYA KONGRE KİTABI B L MSEL SEKRETERYA Prof. Dr. Nur Olgun Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Tel :

Detaylı

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU

BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU 1 BÖBREK HÜCRELİ KARSİNOM KILAVUZU B. Ljungberg, D.C. Hanbury, M.A. Kuczyk, A.S. Merseburger, P.F.A. Mulders, J-J. Patard, I.C. Sinescu Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 2 Çeviri

Detaylı

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28

Cep Kılavuzları. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) 2014-11-28. Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları 2014-11-28 EAU PO Box 30016 6803 AA Arnhem The Netherlands T +31 (0)26 389 0680 F +31 (0)26 389 0674 guidelines@uroweb.org www.uroweb.org Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Cep Kılavuzları Avrupa Üroloji Derneği (EAU)

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği nin Resmi Yayın Organı Official Journal of Turkish Association of Colorectal Surgeons Editörler Kemal ALEMDAROĞLU Editör Ergun ERDOĞAN Yardımcı Editör M. Levhi AKIN

Detaylı

TÜRKİYE ENDOMETRİOZİS TANI VE YÖNETİM KILAVUZU 2014. www.endometriozisdernegi.com www.endometriozis.org

TÜRKİYE ENDOMETRİOZİS TANI VE YÖNETİM KILAVUZU 2014. www.endometriozisdernegi.com www.endometriozis.org TÜRKİYE ENDOMETRİOZİS TANI VE YÖNETİM KILAVUZU 2014 www.endometriozisdernegi.com www.endometriozis.org Bu kılavuz Endometriozis & Adenomyozis Derneği tarafından hazırlanmıştır. Kılavuz Hazırlama Kurulu

Detaylı

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 50, Sayı 4, 1997 209-230 PRİMER VE METASTATİK KARACİĞER TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Hayrettin Varolgüneş* Aydın İnan* Emin Kaptanoğlu* Salim Demirci**

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı