BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI"

Transkript

1 BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı Ta Hesaplı Sistelerde Su İhtiyacı 5.3 Özel Tasarı Yaklaşıına Göre Su İhtiyacı Konut Tipi Sprinkler İçin Su İhtiyacı Su Perdeleri İçin Su İhtiyacı 5.4 Alanlarında Su İhtiyacı Genel Bilgiler Alanlarında Yoğunluk / Alan Tasarılı Sisteler İçin Su İhtiyacı Alanlarında Spesifik Uygulaa Gerektiren Sisteler İçin Su İhtiyacı 5.5 Yangın Popası Seçii 5.6 Yangın Su Deposu Kapasitesinin Belirlenesi 5.1. Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi Sprinkler sisteleri için gerekli su ihtiyacı aşağıda verilen yaklaşılara göre belirlenelidir. 1. Tehlike sınıfı yaklaşıına göre 2. Özel tasarı yaklaşıına göre 3. alanlarına göre Sprinkler sistei su ihtiyacı, hidrolik hesaplarda kullanılacak olan tasarı kriterlerine göre belirlenir. Tasarı kriterleri ve dolayısıyla siste ihtiyacı olan su debisi için gerekli boru çapları hidrolik hesap ile belirlenelidir Sprinkler sistelerine suyu sağlayan sabit boru tesisatı çapı yapılacak hidrolik hesaplara göre belirlenelidir.¹ Miniu su besleesi; sprinkler sistei su ihtiyacına, yangın dolabı ve hidrant sistei için gerekli hortu sisteleri su ihtiyacı eklenerek belirlenelidir Farklı tehlike sınıflarına sahip ve Fiziksel olarak bariyer veya ısı geçişini geciktiren böle ile birbirinden ayrılaış açık bağlantılı alanların bulunduğu yerlerde daha yüksek tasarı kriterinin bulunduğu alan; daha düşük tehlike sınıfında yer alan alana doğru 4.6 genişletilelidir Binada, farklı tehlike sınıflarında yer alan çok sayıda bölü bulunası halinde, sprinkler su ihtiyacı en yüksek tehlike sınıfındaki ahale göre belirlenelidir. Binada baskın sisteler veya özel tasarılı sisteler bulunası halinde, su ihtiyacının belirlenesinde diğer sistelerin en yüksek su ihtiyacı veya sistelerin eş zaanlı çalışa duruu dikkate alınalıdır Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi Tehlike sınıfı yaklaşıına göre, sprinkler su ihtiyacının belirlenebilesi için öncelikle tasarıda kullanılacak hesap yönteine göre borulaa sistei seçilir. Yönetelik gereği sprinkler sistei boru çapları hidrolik hesap yönteine göre belirlenelidir. Boru çaplarının hidrolik hesap yöntei ile belirlendiği sisteler, Ta Hesaplı Boru Sisteleri olarak adlandırılır. Diğer boru çapı belirlee yöntei ise tablo yönteidir. Boru çaplarının bir kısının boru tablo yöntei kullanılarak, bir kısının da hidrolik hesap yöntei ile belirlendiği sisteler, Ön Hesaplı Boru Sisteleri olarak tanılanır. Ön hesaplı boru sistelerine kullanıı sınırlı büyüklükte olan alanlarda, evcut yapılara ilaveler veya revizyonlar duruunda izin verilektedir. Boru tablo yönteinde, boru çapları sprinkler sayısına karşılık gelen çaplara göre tablolardan belirlenir. Ancak ana beslee hatlarının çapları, yine hidrolik hesap yöntei kullanılarak belirlenir. Tablo yöntei, yüksek basınç ve yüksek boru çapı ihtiyacı nedeniyle genellikle tercih edileyen bir yöntedir. Tablo yönteiyle belirleniş boru çapları kullanan sprinkler sistelerinin su ihtiyacının belirlenesi hakkında genel bilgilere, Madde de sadece bilgi aaçlı olarak yer veriliştir Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacının Belirlenesi Ön hesaplı boru sistelerine sadece aşağıdaki ahallerde kullanıına izin verilektedir: Düşük ve orta tehlike sınıfında yer alan ahaller 465 ² yi geçeyen yeni yapılarda Boru çapları tablo yönteine göre belirleniş olan evcut yapılara ilaveler veya revizyonlar duruunda Su deposunun ve popaların sadece sprinkler sisteini beslediği sistelerde Not: Birleşik sistelerde, ön hesaplı boru sistelerine izin verilez Ön hesaplı boru sistei kullanılan sprinkler sistelerinde su ihtiyacı aşağıda verilen kurallara göre belirlenelidir: (a) Tablo yöntei sadece K faktörü 80 olan sprinkler kulanılan tasarılarda uygulanalıdır. Bu yönte her kat veya kolonda sınırlı sayıda sprinkler kullanıına olanak sağlar. (Bkz. Madde 7.3) (b) Madde 7.3 de verilen boru çap tablolarına göre belirleniş sisteler ile korunan düşük ve orta tehlike sınıfı

2 ahallerde, iniu su ihtiyacı belirlenirken, Tablo 5.2 kullanılalıdır. (c) Tablo 5.2 de belirtilen debi değerleri, en üst sprinkler seviyesinde gerekli olan iniu basınç değerinde sağlanalıdır. En üst seviyedeki iniu basıncın düşük tehlike sınıfında 1 bar alınası tavsiye edilir. Su besleesi için gerekli topla basınç belirlenirken, en üst sprinkler seviyesinde gerekli olan basınç değerine, en üst noktadaki sprinkler ile popa odası arasındaki statik yükseklik ve boru basınç kaybı ve tesisat üzerinde basınç kaybı yaratan özel ekipanların kayıpları ayrıca hesaplanarak, ilave edilelidir. Tehlike Sınıfı Debi (lt/dk) Min.Basınç Düşük Tehlike Sınıfı - - Orta Tehlike Sınıfı 1-Islak ve Ön Etkili Orta Tehlike Sınıfı 1-Kuru Orta Tehlike Sınıfı 2- Islak ve Ön Etkili Orta Tehlike Sınıfı 2-Kuru Orta Tehlike Sınıfı 3- Islak ve Ön Etkili Orta Tehlike Sınıfı 3- Kuru Orta Tehlike Sınıfı 4- Islak ve Ön Etkili Ta Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacının Belirlenesi Ta hesaplı boru sistei kullanılan sprinkler sistelerinde su ihtiyacı, yoğunluk/alan tasarı kriterlerine göre belirlenelidir Tehlike sınıfına göre su ihtiyacı, Tablo de verilen yoğunluk/alan kriterlerine göre aşağıdaki kurallar dikkate alınarak belirlenelidir: (a) Operasyon alanında istenen tasarı yoğunluğu sağlayacak boru sistei hidrolik hesap prosedürüne uygun olarak belirlenelidir. (b) Tabloda verilen kriterler sadece standart sprey sprinkler için geçerlidir. Hızlı tepkili sprinklerin yüksek tehlike sınıfı ahallerde kullanıına izin verilez. Duvar tipi sprinklerin düşük tehlike sınıfı ahallerde kullanıına izin verilir ve orta tehlike sınıfı için onaylı ise kullanılabilir. Geniş etkili duvar tipi sprinkler tabloda verilen operasyon alanı veya iniu 5 sprinkler tarafından korunan alandan hangisi büyükse, bu alanın taaında tasarı yoğunluğunu sağlaalıdır. (c) Asa tavan ve yükseltiliş döşee boşluklarına veya kanal gibi engelli yapıların altına onte edilen ilave sprinkler su ihtiyacı tabloda tasarı kriteri verilen tavan sprinkler su ihtiyacına eklenez. (d) Korunan ahalde, su perdesi vb. korua sisteleri bulunuyorsa, su perdesi su ihtiyacı sprinkler sistei su ihtiyacına eklenelidir. (e) Operasyon alanında bulunan sayıdaki sprinkler çalıştığında tasarı yoğunluğu, tabloda verilen değerden az olaalıdır. Mahal alanının, operasyon alanından daha küçük olduğu yerlerde, tasarı yoğunluğu değeri tabloda verilen değerden az olaalıdır. (f) Aşağıda belirtilen sprinkler tiplerinin her 6 etrede 1 etre yüksekliği geçen eğili çatıda kullanılası duruunda (depolaa alanları hariç) operasyon alanının %30 arttırılası gereklidir. (çatı eğii = % 16.7) 5 - Sprey sprinkler, geniş korualı ve hızlı tepkili sprinkler dâhil - İri dalacıklı sprinkler Tablo Tehlike Sınıfına Göre Sprinkler Sistei Su İhtiyacı İçin Tasarı Kriterleri Tehlike Sınıfı Tasarı Yoğunluğu (/dk) Düşük Tehlike Sınıfı 2, Operasyon Alanı (²) Islak veya Ön Tepkili Kuru İzin verilez.ot1 kullanılır

3 Orta Tehlike Sınıfı 1 5, Orta Tehlike Sınıfı 2 5, Orta Tehlike Sınıfı 3 5, Orta Tehlike Sınıfı 4 5, Yüksek Tehlike Sınıfı İşle 1 Yüksek Tehlike Sınıfı İşle 2 Yüksek Tehlike Sınıfı İşle 3 Yüksek Tehlike Sınıfı İşle 4 7, , , Baskın sisteler kullanılır. NOT : Baskın sisteler EN12845 Standardının kapsaında değildir. İzin verilez.yti1 kullanılır Yangın hidrantı, yangın dolabı ve sprinkler tesisatlarının birlikte kullanıldığı birleşik sistelerde; sprinkler sistei su ihtiyacına, yangın dolabı ve hidrant için ilave su ihtiyacı eklenelidir. (a) Farklı tehlike sınıfı ahallerin bulunduğu çok sayıda siste bulunan binalarda, hortu sisteleri için ilave edilecek su ihtiyacı ve süre, sistedeki en yüksek tehlike sınıfına göre belirlenelidir. (b) Bina içi yangın dolabı sisteinin kullanılacağı durularda, su ihtiyacı belirlenirken Tablo te verilen yangın dolabı debisi 100 lt/dk en uzak noktadaki yangın dolabına ilave edilir ve ilave edilecek ikinci 100 lt/dk lık yangın dolabı debisi, sprinkler sisteinin o tasarı noktasındaki gerekli basıncına göre arttırılarak belirlenelidir. (c) Popalar sadece sprinkler sisteini besliyorsa, yangın dolabı ve hidrant su ihtiyacı popa kapasitesi belirlenirken değerlendirilez. (d) Hidrant sistei için ilave edilecek su ihtiyacı, sprinkler su ihtiyacına şebekeye bağlantı noktası veya saha hidrant bağlantı noktasından hangisi siste kolonuna daha yakınsa, o noktada ilave edilerek belirlenir. (e) Yetkili kuruluşlar tarafından hortu sistelerinin, sprinkler sistei ile birlikte eş zaanlı çalışasının gerekli görüldüğü ahallerde, hidrolik hesaplaada yangın dolabının sprinkler sisteine bağlantı noktasındaki çalışa basıncı dikkate alınarak boru çapları belirlenelidir. Tablo Yangın Dolapları ve Hidrant Sistei İçin İlave Edilecek Su İhtiyaçları Bina Tehlike Sınıfı İlave Edilecek Yangın Dolabı Debisi (lt/dk) İlave Edilecek Hidrant Debisi (lt/dk) Düşük Tehlike Orta Tehlike Orta Tehlike Yüksek Tehlike Süre (dk) Sprinkler ve yangın dolapları sisteine de suyu sağlayan ortak sabit boru kolonunda, itfaiyenin sisteden su alası için 2 ve üstü bağlantı ağızları bırakılası duruunda, birleşik siste tesisat kolon çapı; Tablo e göre hidrolik hesaplarla belirlenelidir. Topla su ihtiyacı olarak; Madde ve Madde e göre hesaplanan siste su ihtiyacı toplaı ile Tablo te verilen debi değerleri kıyaslanarak, yüksek olan değer kullanılalıdır. (a) Birleşik boru tesisatının kullanılasına sadece düşük ve orta tehlike sınıfı ahallerde izin verilir. (b) Kolon sisteinin çapı, daha küçük çapın uygunluğu hidrolik hesapla belirlenediği takdirde en az 4 olalıdır. (c) İtfaiye bağlantı ağzı vana bağlantıları ana kolonlar üzerinden doğrudan yapılalıdır.

4 Tablo İtfaiye Bağlantı Ağzı Sabit Kolon Tesisatı İçin Su İhtiyaçları Kolon Sayısı İtfaiye Bağlantı Ağzı Çapı 2 ½ İtfaiye Bağlantı Ağzı Çapı 2 En üst tasarı noktasındaki in. basınç (bar) Debi (lt/dk) En üst tasarı noktasındaki in. basınç (bar) Debi (lt/dk) Özel Tasarı Yaklaşıına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi Konut Tipi Sprinkler Tasarıı İçin Su İhtiyacı Konut tipi sprinkler su ihtiyacı aşağıdaki kurallara göre belirlenelidir: (a) Operasyon alanı en büyük hidrolik ihtiyacı gerektiren 4 adet sprinklerin bulunduğu alan olalıdır. (b) En büyük hidrolik ihtiyacı gerektiren 4 adet sprinklerdeki akış aşağıdaki değerlerden büyük olalıdır: Ürün onay listelerinde yer alan iniu akış debisi Operasyon alanında iniu 4.1 (/dk) tasarı yoğunluğu sağlayacak boru sistei Madde 6.3 te verilen hidrolik hesap prosedürüne uygun olalıdır. (c) Modifikasyon ve evcut konut tipi sprinkler ile korunan binalara yapılan ilavelerde, 4.1 /dk dan daha düşük olan onaylı tasarı yoğunluğu değerinin kullanıına izin verilir. (d) Tavan arası, bodru veya yaşa alanları dışında kalan ancak aynı yapı içinde yer alan diğer tip ahaller ayrı tasarı kriterlerine göre korunalıdır. (e) Yangın dolabı su ihtiyacı ve su beslee süresi için Tablo te düşük tehlike sınıfı için verilen debi ve süre kullanılalıdır Su Perdeleri İçin Su İhtiyacı Su perdeleri için su ihtiyacı aşağıdaki kurallara göre belirlenelidir. (a) Su perdeleri, uzunluğu boyunca her etrede 37 lt/dk lık debi sağlayacak şekilde, hidrolik hesapla tasarlanır. Su perdesindeki her bir sprinklerden akan su debisi 57 lt/dk dan az olaalıdır. (b) Su perdesi ile aynı ahalde bulunan sprinkler sisteinin aynı anda devreye giresinin öngörüldüğü durularda, su perdesi ihtiyacı, sprinkler su ihtiyacına eklenerek hidrolik hesaplarla dengelee yapılalıdır. (c) Su perdesinde otoatik sprinkler kullanıldığı durularda, su perdesinde açılacak sprinkler sayısı, ahalde bulunan diğer sprinkler sisteinin operasyon alanı içinde kalan paralel branşanı üzerindeki sayıya eşit olarak alınır Alanlarında Su İhtiyacının Belirlenesi Genel Bilgiler alanlarında yoğunluk/alan tasarılı sisteler veya spesifik uygulaa gerektiren sisteler kullanılarak korua sağlanır. Yanıcılık sınıfı, depolaa konfigürasyonu veya paketlee şekline bağlı olarak bazı depolaa yüksekliklerinde yoğunluk/alan tasarılı sprinkler tipleri ile sadece tavandan korua yeterli olurken, bazı durularda raf-arası sprinkler sistei ile korua sağlanası gerekli olaktadır. Spesifik uygulaa gerektiren sprinkler tipleri, yüksek depolaa alanlarında, genellikle raf arası sprinkler kullanaksızın siste tasarıına olanak sağlar Özel uygulaa gerektiren sprinkler tipleri onaylanış depolaa yükseklikleri ve tavan yüksekliklerine uygun olarak kullanılırlar. Sadece tavandan korua yapılabildiği gibi, bazı yüksek depolarda raf-arası sprinkler sistei ile birlikte kullanılası gereklidir. Özel tasarılı sprinkler kullanılası duruunda, sprinklerin üretici onay bilgilerinde yer alan tasarı kriterleri dikkate alınalıdır Etkin sprinkler koruası için aksiu depolaa yükseklikleri ve aksiu açıklık esafeleri utlaka dikkate alınalıdır. tasarı alanı, depolaa yüksekliği ve açıklığı en fazla olan en yüksek iktarda su gerektiren alan olalıdır. Tavan veya çatı yüksekliğinin 9.1 yi geçtiği ve açıklığın 6.1 den fazla olduğu yerlerde, en üst depolaa seviyesi ile tavan arasında 6.1 lik yükseklik için korua sağlanalıdır. Bu duru depolaa yüksekliği 3.7 ye kadar olan genel depolaa duruunda uygulanaz Farklı tehlike sınıflarına sahip ve fiziksel olarak bariyer veya ısı geçişini geciktiren böle ile birbirinden ayrılaış açık bağlantılı alanların bulunduğu yerlerde, daha yüksek tasarı kriterinin bulunduğu alan, daha

5 düşük tehlikede yer alan alana doğru 4.6 genişletilelidir alanlarında hızlı tepkili sprinkler ancak depolaa alanları için onaylı olası duruunda kullanılabilir Topla su ihtiyacı; sprinkler sistei su ihtiyacına, hortu sisteleri için gerekli su ihtiyacı eklenerek belirlenelidir Tasarı kriterlerini sağlayacak boru sistei hidrolik hesap prosedürüne uygun olarak belirlenelidir Alanlarında Yoğunluk/Alan Tasarılı Sisteler İçin Su İhtiyacının Belirlenesi Tasarı yapılacak depolaa alanı ile ilgili aşağıdaki bilgiler sağlanalıdır. - Depolanan ürünün yanıcılık sınıfı - konfigürasyonu - Paketlee şekli - yüksekliği - Tavan yüksekliği - Açıklık alanlarında sprinkler sistei su ihtiyacı, yoğunluk/alan tasarı kriterlerine göre belirlenelidir alanlarında ıslak borulu sprinkler sistei kullanılalıdır. Dona riski olan veya özel duruların bulunduğu ahallerde kuru tip ve ön tepkili sprinkler tiplerine izin verilir. Kuru veya ön tepkili sprinkler sistei kullanılası duruunda yoğunluk değiştirileksizin, operasyon alanı %30 oranında arttırılalıdır. Operasyon alanı %30 arttırıldığında, 557 ² yi geçeelidir. Yoğunluk/alan kriteri seçiinde bu duru dikkate alınalıdır alanlarında tavan sprinkler sisteinde kullanılacak sprinkler tipi, tasarı yoğunluğu dikkate alınarak belirlenelidir. (a) Tasarı yoğunluğu 8.2 lt/dk-² veya daha az olan yerlerde, K faktörü 80 veya daha yüksek olan standart sprinkler kullanılalıdır. (b) Tasarı yoğunluğu 8.2 lt/dk-² ve 13.9 lt/dk-² arasında olan yerlerde, K faktörü 115 veya daha yüksek olan standart sprinkler kullanılalıdır. (c) Tasarı yoğunluğu 13.9 lt/dk-² nin üzerinde olan yerlerde, K faktörü 160 veya daha yüksek olan depolaa alanları için onaylanış sprinkler tipleri kullanılalıdır alanlarında sprinkler sistei su ihtiyacı, tavan sprinkler sistei su ihtiyacı ile raf arası sprinkler sistei su ihtiyacının toplaına eşittir. Düzeni 1 2 Genel Paletli, Sabit Blok Halinde, Kutu 3 Dar Raflı 4 Raflı Yanıcılık Sınıfı Sınıf I, II, III, IV, A Grubu Plastik Sınıf I, II, III, IV (Streçlee yok) Sınıf I, II, III, IV (Streçlee var) A Grubu Plastik Sınıf I, II, III, IV A Grubu Plastik Sınıf I, II, III, IV Sınıf I,, II, III, IV Maksiu Yüksekliği (Hd) Maksiu Açıklık (A) Hd < Hd < Hd < Hd < Hd 4.6 Hd < Hd 7.6 A değeri için Bkz. Tablo A 6.1 A 6.1 A değeri için Bkz. Tablo (b) A 6.1 A değeri için Bkz. Tablo (b) A değeri için Bkz. Tablo Tek ve çift sıralı raf Ref. Tasarı Kriteri NFPA 13 Tablo Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Tablo (b) Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil (b) Tablo Şekil Tablo Şekil (a), (b),

6 Sınıf I, II, III, IV A Grubu Plastik Hd < Hd 3 Hd = 4.6 Hd = 6.1 Hd = 6.1 Hd = 7.6 Hd = 7.6 Hd 7.6 (Kartonlu genleşiş veya genleşeiş ve kartonsuz genleşeiş Çok sıralı raf (Raf genişliği 4.9 Koridor genişliği 2.4 ) Çok sıralı raf (Raf genişliği > 4.9 veya Koridor genişliği < 2.4 ) Tek ve çift sıralı raf Koridor genişliği 1.2 A 3.1 ) Çok sıralı raf A 3.1 ) raf A 3 raf 1.5 < A 3.1 raf A <1.5 raf 1.5 raf A < 1.5 raf 1.5 < A 3.1 Tek ve çift sıralı raf A 3.1 Tek ve çift sıralı raf koridor genişliği 1.2 (c), (d), (e), (f), (g) Tablo Tablo Şekil (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) Tablo Tablo Şekil (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) Tablo Tablo Şekil (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) Tablo Şekil (a), (b), (c) Şekil (a) Şekil (b) Şekil (c) Şekil (d) Şekil (e) Şekil (f) Tablo Şekil (a), (b) Şekil (a), (b) Madde Şekil

7 plastik Çok sıralı raf A 3.1 Şekil (a),(b), (c), (d), (e), (f) alanı bilgilerine göre tavan sprinkler sistei için iniu su ihtiyacı için gerekli yoğunluk/alan tasarı kriterleri Tablo de referans verilen NFPA13 tablolarına göre belirlenelidir. Miniu tavan sprinkler sistei su ihtiyacı; tasarı yoğunluğu ve operasyon alanının çarpıına eşittir Tablo de referans verilen NFPA13 tablolarına göre raf-arası sprinkler sistei gerekli ise yine tablolarda belirtilen yerleşi şekilleri dikkate alınarak, gerekli raf-arası sprinkler seviye sayısı tespit edilelidir Her raf-arası sprinkler seviyesinde, yangın esnasında açılacağı varsayılan sprinkler sayısı, iniu rafarası sprinkler su ihtiyacını belirler. Miniu raf-arası sprinkler su ihtiyacı; açılacağı varsayılan sprinkler sayısı ile bir sprinklerden akan su debisinin çarpıına eşittir. Açılacağı varsayılan sprinkler sayıları Tablo de veriliştir. Gerekli debi ve basıncı sağlayan boru çapları hidrolik hesapla belirlenelidir. (a) K faktörü 80 veya daha yüksek olan standart raf-arası sprinklerden iniu 1 bar basınçta su akışı sağlanalı ve bir sprinklerden akan su debisi 114 lt/dk dan az olaalıdır. (b) 3.7 ye kadar genel depolaada açılacak sprinkler sayısı; 4 adet sprinkler, 1 seviye için (c) 7.6 ye kadar ve üzerinde yanıcılık sınıfı I-II-III-IV olan ürünler için raflı depolaada açılacak sprinkler sayısı; 6 adet sprinkler, Sınıf I, II, III ve sadece 1 seviye için 8 adet sprinkler, Sınıf IV ve sadece 1 seviye için 10 adet sprinkler (En üst iki seviyenin her birinde 5 adet sprinkler), Sınıf I, II, III ve 1 den fazla seviye 14 adet sprinkler (En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler), Sınıf IV ve 1 den fazla seviye (d) 7.6 ye kadar ve üzerinde plastik sınıfı için raflı depolaada açılacak sprinkler sayısı; 8 adet sprinkler, sadece 1 seviye için 14 adet sprinkler (En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler), 1 den fazla seviye Düzeni Genel Raflı Yüksekliği (Hd) Yanıcılık Sınıfı Raf-arası Seviye Sayısı Hd 3.7 Tüü 1 4 Hd 7.6 & Hd > 7.6 Sınıf I, II, III Sınıf IV Plastik 1 6 > > >1 14 Açılacak Sprinkler Sayısı Açıklaalar En üst iki seviyenin her birinde 5 adet prinkler En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler Yangın hidrantı, yangın dolabı ve sprinkler tesisatlarının birlikte kullanıldığı sistelerde; sprinkler sistei su ihtiyacına, Tablo da verilen yangın dolabı ve hidrant için ilave su ihtiyacı eklenerek topla su ihtiyacı belirlenelidir. Hidrolik hesaplarda aşağıdaki kurallar dikkate alınalıdır:

8 (a) Popalar sadece sprinkler sisteini besliyorsa, yangın dolabı ve hidrant su ihtiyacı popa kapasitesi belirlenirken değerlendirilez. (b) Farklı tehlike sınıfı ahallerin bulunduğu çok sayıda siste bulunan binalarda, hortu sisteleri için ilave edilecek su ihtiyacı ve süre, sistedeki en yüksek tehlike sınıfına göre belirlenelidir. (c) Bina içi yangın dolabı sisteinin kullanılacağı durularda, su ihtiyacı belirlenirken, ilave edilecek 100 lt/dk lık yangın dolabı debisi en uzak noktadaki yangın dolabına ilave edilir ve ilave edilecek ikinci 100 lt/dk lık debi, sprinkler sisteinin o tasarı noktasındaki gerekli basıncına göre arttırılarak belirlenelidir. (d) Hidrant sistei için ilave edilecek su ihtiyacı, sprinkler su ihtiyacına şebekeye bağlantı noktası veya saha hidrant bağlantı noktasından hangisi siste kolonuna daha yakınsa, o noktada ilave edilerek belirlenir. (e) Raflı depolaa alanlarında, yangın dolaplarının tavan sprinkler sisteinden beslenesine izin verilir. (f) Yetkili kuruluşlar tarafından hortu sistelerinin, sprinkler sistei ile birlikte eş zaanlı çalışasının talep edildiği durularda, hidrolik hesaplaada yangın dolabının sprinkler sisteine bağlantı noktasındaki çalışa basıncı dikkate alınarak boru çapları belirlenelidir. Tablo Alanlarında Yoğunluk/Alan Tasarılı Sprinkler Sistelerine İlave Edilecek Hortu Sistei Su İhtiyaçları Tehlike Sınıfı Yanıcılık Sınıfı Genel Paletli, Sabit Blok, Kutu Halinde, Dar Raflı Raflı Tüü Sınıf I, II, III Sınıf IV Plastik Süre (dk) Bkz. NFPA13 Tablo < Hd < Hd < Hd < Hd Hd < < Hd < Hd Sınıf I,II,III Hd > Sınıf IV Hd > Plastik 1.5 < Hd < Hd Hd > Yangın Dolabı Debisi (lt/dk) Bkz. NFPA13 Tablo Yangın Dolabı + Hidrant Debisi (lt/dk) Bkz. NFPA13 Tablo İtfaiyenin sisteden su alası için 2 1/2 hortu bağlantı ağızlarının sprinkler sisteini besleyen birleşik boru tesisatından alınasına sadece düşük ve orta tehlike sınıfı binalarda izin verilir. Yetkili kuruluşlarca gerekli görüldüğü durularda, ayrı hattan beslee sağlanalıdır Alanlarında Spesifik Uygulaa Gerektiren Sistelerin Su İhtiyacının Belirlenesi alanlarında spesifik uygulaa gerektiren sprinkler tipleri, onaylı oldukları aksiu depolaa ve tavan yüksekliklerine göre seçilelidir. Tablo te spesifik uygulaa gerektiren sprinkler tipleri için NFPA

9 13 e göre izin verilen aksiu depolaa ve tavan yükseklikleri veriliştir. Ancak tabloda verilen yüksekliklerin üzerinde korua yapabilen onaylanış ürünler olabileceği dikkate alınarak, üretici onay bilgileri dikkate alınarak seçi yapılalıdır Spesifik uygulaa gerektiren sistelerde su ihtiyacını belirleek için gerekli tasarı kriterleri NFPA13 veya üretici bilgilerinden alınabilir. Tasarı kriteri olarak, tasarı sprinkler sayısı ile sprinkler için gerekli iniu basınç değerleri kullanılır. Tasarı kriterleri; sprinkler K faktörü, depolaa konfigürasyonu, yanıcılık sınıfı, depolaa ve tavan yüksekliğine göre testlerle belirleniş değerlerdir. Spesifik uygulaa gerektiren sistelerin su ihtiyacının belirlenesi için örnek Şekil te veriliştir İri dalacıklı ve kontrol odlu sprinkler için gerekli iniu basınç ve tasarı sprinkler sayısı üretici bilgilerinden elde edilir ESFR sprinkler sistelerinde operasyon alanı olarak, kritik hidrolik tasarı alanındaki her üç branşan borusu üzerinde 4 adet olak üzere, en az 12 adet sprinklerin koruduğu alan alınalıdır. Operasyon alanı en az 89 ² olacak şekilde tasarı yapılalıdır. ESFR sprinkler için su ihtiyacının belirlenesi için örnek Şekil te veriliştir Spesifik uygulaa gerektiren sistelerde, sprinkler su ihtiyacına ilave edilesi gerekli hortu sisteleri su ihtiyaçları Tablo te veriliştir. Su besleesi, tabloda belirtilen iniu çalışa süresi için yeterli kapasiteye sahip olalıdır. Tablo Alanlarında Spesifik Uygulaa Gerektiren Sisteler İçin İlave Edilecek Hortu Sistei Su İhtiyaçları ve Miniu Su Beslee Süreleri Şekli Sabit Blok Paletli Raflı Yanıcılık Sınıfı I, II, III, IV, Plastik I, II, III, IV, Plastik İri Dalacıklı Kontrol Modu ESFR Hortu İhtiyacı Süre (saat) Hortu İhtiyacı Süre (saat) Hortu İhtiyacı I, II III IV Plastik Süre (saat)

10 Şekil ESFR Sprinkler İçin Miniu Su İhtiyacı Örneği Yetkili kuruluşlar tarafından hortu sistelerinin, sprinkler sistei ile birlikte eş zaanlı çalışasının talep edildiği durularda, hidrolik hesaplaada sistelerin çalışa basıncı dikkate alınarak debiler belirlenelidir. 5.5 Yangın Popası Seçii Popalar, aşağıda verilenlere uygun olarak gerekli aksiu gücü tein edebilen elektrik veya dizel otorla çalıştırılalıdır: (a) Aşırı yüklee yapılayan karakteristik güç eğrili popalar için, güç eğrisinin tepe noktasındaki gerekli aksiu güç. (b) Karakteristik güç eğrisi artış gösteren popalar için, herhangi bir popa yükü duruu için gerekli aksiu güç Sistede bir popa kullanılası halinde aynı kapasitede yedek popa olalıdır. Birden fazla popa olası halinde topla kapasitenin en az %50 si yedeklenek şartıyla yeterli sayıda yedek popa kullanılalıdır Yangın popaları, sulu söndüre sistelerine basınçlı su sağlayan, ana debi ve ana basınç değeri ile ifade edilen popalardır. Popalar, kapalı vana (sıfır debi) basa yüksekliği ana basa yüksekliği değerinin en fazla %140 a kadar olalı ve %150 debideki basa yüksekliği, ana basa yüksekliğinin %65 inden daha küçük olaalıdır. Bu tür popalar,istenen basınç değerini karşılaak koşuluyla, ana debi değerlerinin %130 u kapasitedeki siste talepleri için kullanılabilir Popa, kararlı bir basınç-debi eğrisine sahip olalıdır. Bu eğride kapalı vana (sıfır debi) basa yüksekliği ve en büyük basınç ve debinin artasıyla birlikte topla basınç azalır. Popalar uygulanabilir karakteristik basınçdebi eğrilerine sahip olalı ve ükün olan bütün debilerde çalıştırılabilelidir Popanın ana debisi, kritik hidrolik tasarı alanı için hidrolik hesap ile belirlenen debibasınç eğrisinin bir fonksiyonudur. Popa test eğrisi, kritik hidrolik tasarı alanında gerekli olan basınç değerinden, en az 0,5 bar daha yüksek bir basınç sağlaalıdır. Popa Debisi: Kritik hidrolik tasarı alanı için gerekli debi Popa Basıncı: Kritik hidrolik tasarı alanı için gerekli basınç bar Popa; hidrolik olarak en çok su gerektiren alanın basınç debi grafiğindeki debi ve basıncı, tü su deposu su seviyelerinde karşılayabilelidir.

11 5.6 Yangın Su Deposu Kapasitesinin Belirlenesi Sulu söndüre sisteleri, yangın dolapları sistei, hidrant sistei, sprinkler sistei için yapılış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basınç ve debi değerleri erkezi veya şehir şebekeleri tarafından karşılanaıyorsa; kapasiteyi karşılayacak yangın popa istasyonu ve deposu oluşturulalıdır Sistede en az bir güvenilir su kaynağı bulunalıdır. Sulu söndüre sisteleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılış bölüleri başka aaçlar için kullanılaalı, depo tesisatı sadece söndüre sistelerine hizet verecek şekilde düzenlenelidir Su deposu haci, her siste için iniu basınç/debi şartlarında gerekli olan su ihtiyacına göre belirlenir Her bir sistein iniu su besleesi, Tablo 5.6 da belirtilen iniu çalışa süresi için yeterli kapasiteye sahip olalıdır. Tablo 5.6 Su Besleeleri İçin Miniu Çalışa Süresi Tehlike Sınıfı Düşük Tehlike 30 Orta Tehlike 60 Yüksek Tehlike İşle 90 Yüksek Tehlike 90 Süre (dk) Not : 1) Yapıda sulu söndüre sistei olarak sadece yangın dolapları sistei evcut ise su kapasitesi TS En ve TS EN ye uygun, sisteler için tasarı debi değerlerinin Tablo 5.6 da verilen sürelerle çarpıı ile hesaplanır. (100 lt/dk ve 400lt/dk) 2) Yapıda sadece çevre hidrant sistei bulunası duruunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenelidir alanlarında su besleeleri için çalışa süresi, yanıcılık sınıfı ve depolaa yüksekliği dikkate alınarak Tablo e göre belirlenelidir Hidrant, hortu ve sprinkler tesisatlarının birlikte kullanıldığı durulardaki gibi, birleşik su besleeleri, aşağıdaki şartları sağlaalıdır : (a) Sisteler ta hesaplı olalıdır. (b) Su besleesinin süresi en çok su ihtiyacı olan siste için gerekenden az olaalıdır. (c) Su besleesi, her sisteden eş zaanlı aksiu hesaplanış debilerin toplaını sağlayabilelidir. Debiler en çok su ihtiyacı olan siste için gerekli basınca kadar düzeltilelidir. (d) Su besleesi ile sisteler arasına ikili boru bağlantıları onte edilelidir.

BÖLÜM 6 Sprinkler Yerleşimi

BÖLÜM 6 Sprinkler Yerleşimi BÖLÜM 6 Sprinkler Yerleşimi 6.1 Sprinkler Tasarım Karakteristikleri ve Uygulama lanları 6.1.1 Sprinkler sistem tasarımının uygun koruma sağlaması için tehlike sınıfı için uygun tipte sprinkler seçilmesi

Detaylı

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (NFPA 13 e Uygun)

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (NFPA 13 e Uygun) Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi Yanıcı malzeme miktarı Yanıcılık oranı Yanma hızı Depolama şekli Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi 1) Düşük Tehlike(Light Hazard) Yanıcı malzeme miktarı

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Kapsam Bu çalışma; binaların sprinkler sistemleri ile korunması için yasal gereklilikler ve uyulması zorunlu tasarım kuralları ile birlikte bu kuralların sağlanması için tasarımın

Detaylı

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi

BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi BÖLÜM 8 Ekipmanların Seçimi ve Yerleşimi 8.1 Genel Kurallar 8.1.1 Sprinkler sistemlerinin güvenilirliği ve performansını etkileyen diğer bir faktör, ekipman ve malzeme seçimidir. Malzeme ve ekipman seçiminde

Detaylı

NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Özet 2007 yılında yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile birlikte Türkiye de uyulması zorunlu olan sprinkler sistemi

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Yangın Söndürme Sistemleri

YEDİNCİ KISIM Yangın Söndürme Sistemleri YEDİNCİ KISIM - Yangın Söndürme Sistemleri YEDİNCİ KISIM Yangın Söndürme Sistemleri BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tasarım ilkeleri MADDE 90- (1) Yangın söndürme sistemleri, bu Yönetmelik kapsamındaki bütün

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI ve EKİPMANLARI

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI ve EKİPMANLARI YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI ve EKİPMANLARI Makine Y. Mühendisi Ümit KALAYCI 13.11.2012 ANKARA Yanma olayı, ısı, oksijen ve yanıcı maddelerden oluşan üç faktörün ISI bir arada olmasıyla meydana gelir. YANGIN!!!!!

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

Fiyat Listesi 15 Su, yaşaın kalbidir WILO olarak tü dünyada suyun bina, tesis ve arazilere ulaşasını ve sirküle edilesini sağlayarak, tesislere hayat veriyoruz. Ancak suyu sadece sirküle etekle yetiniyor,

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN

Detaylı

HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR VE KONTROL KRİTERLERİ

HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR VE KONTROL KRİTERLERİ HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR VE KONTROL KRİTERLERİ ÖZET Sprinkler Sisteminde hidrolik hesap yönteminin kullanılmasının amacı, sistem performansı için yeterli su ve basıncın aktarılmasını sağlamak

Detaylı

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri

BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1 Yerüstü Borulama BÖLÜM 9 Boru Askı ve Destek Sistemleri 9.1.1 Sprinkler sistemlerinde, genellikle dikişli veya dikişsiz, siyah veya galvanizli çelik boru kullanılır. Sprinkler sistemi tipine bağlı

Detaylı

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS STÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN RBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS

Detaylı

Dalgıç Atıksu Pompası tip ABS AS 0530-0841

Dalgıç Atıksu Pompası tip ABS AS 0530-0841 15975045TR (02/2015) 1006-00 TR Montaj ve Kullana Taliatları www.sulzer.o 2 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) Dalgıç Atıksu Popası tip ABS AS: 0530 0631 0830 0840 0630 0641 0831

Detaylı

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01

PD 40. Printed: 20.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5137547 / 000 / 01 PD 40 Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d eploi Isuzioni d uso Manual de insucciones Manual de insuções Gebruiksaanwijzing Οδηγιες χρησεως Kulllana Taliatı de en fr it es pt nl el ar Printed:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ

YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ ÖZET Su ile söndürülmesi mümkün olmayan yanıcı-parlayıcı sıvılar, kimsayal özelliklerinden dolayı kolayca alevlenme özelliğine sahiptirler.

Detaylı

GRUP I HANGARLARDA KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ

GRUP I HANGARLARDA KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ GRUP I HANGARLARDA KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMİ ÖZET Günümüzde,havacılık endüstrisinin hedeflerinden biri de çok sayıda uçuş noktası ve yolcu kapasitesine ulaşmaktır.böylelikle, her geçen gün havayolu ile

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 10 Nisan 2007 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ

YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİ EYLEM ÖZGÜL ZEYTÜNLÜ ARTI YANGIN PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞTİ. i İÇİNDEKİLER ii Sayfa SİMGE LİSTESİ... v KISALTMA LİSTESİ... vi ŞEKİL LİSTESİ... vii ÇİZELGE LİSTESİ...

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi İÇERİK Yangın Standartlar,Yönetmelikler ve Onaylar Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Yağmurlama sistemi Yangın pompa grubu Hidrantlar

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSMLR 131 Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya FPGA ile Seri Port asarıı ve Uygulaası Hüseyin Oktay

Detaylı

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama

yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, yangın üçgeni Yangın Nedenleri; Korunma Önlemlerinin alınmaması Bilgisizlik İhmal Kazalar Sabotaj f ) Sıçrama YANGIN Yangın, kısaca " yanıcı özellik gösteren katı sıvı ve/veya gaz maddelerinin kontrol dışı yanması" olarak tanımlanabilir. Yanma olayı ise yanıcı maddenin, oksijenin ve ısının, girdileri oluşturduğu

Detaylı

GİRİŞ. İlk olarak Avrupa ülkelerinde yürürlüğe giren EN 12845 standardı, ulusal standartların

GİRİŞ. İlk olarak Avrupa ülkelerinde yürürlüğe giren EN 12845 standardı, ulusal standartların GİRİŞ ALP Pompa A.Ş. piyasaya sunduğu birçok yeniliğe 2009 yılında EN 12845 Yangın Hidroforlarını da kattı. Hidrofor üretimi konusunda çok titiz olan TSE tarafından kontrol edilerek belgelendirilen ve

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini,

a) Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kurum:Bakanlar Kurulu Kabul Tarihi:10.08.2009 R.G. Tarihi:09.09.2009 R.G. No:27344 Binaların Yangından Korunması

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı