BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI"

Transkript

1 BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı Ta Hesaplı Sistelerde Su İhtiyacı 5.3 Özel Tasarı Yaklaşıına Göre Su İhtiyacı Konut Tipi Sprinkler İçin Su İhtiyacı Su Perdeleri İçin Su İhtiyacı 5.4 Alanlarında Su İhtiyacı Genel Bilgiler Alanlarında Yoğunluk / Alan Tasarılı Sisteler İçin Su İhtiyacı Alanlarında Spesifik Uygulaa Gerektiren Sisteler İçin Su İhtiyacı 5.5 Yangın Popası Seçii 5.6 Yangın Su Deposu Kapasitesinin Belirlenesi 5.1. Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi Sprinkler sisteleri için gerekli su ihtiyacı aşağıda verilen yaklaşılara göre belirlenelidir. 1. Tehlike sınıfı yaklaşıına göre 2. Özel tasarı yaklaşıına göre 3. alanlarına göre Sprinkler sistei su ihtiyacı, hidrolik hesaplarda kullanılacak olan tasarı kriterlerine göre belirlenir. Tasarı kriterleri ve dolayısıyla siste ihtiyacı olan su debisi için gerekli boru çapları hidrolik hesap ile belirlenelidir Sprinkler sistelerine suyu sağlayan sabit boru tesisatı çapı yapılacak hidrolik hesaplara göre belirlenelidir.¹ Miniu su besleesi; sprinkler sistei su ihtiyacına, yangın dolabı ve hidrant sistei için gerekli hortu sisteleri su ihtiyacı eklenerek belirlenelidir Farklı tehlike sınıflarına sahip ve Fiziksel olarak bariyer veya ısı geçişini geciktiren böle ile birbirinden ayrılaış açık bağlantılı alanların bulunduğu yerlerde daha yüksek tasarı kriterinin bulunduğu alan; daha düşük tehlike sınıfında yer alan alana doğru 4.6 genişletilelidir Binada, farklı tehlike sınıflarında yer alan çok sayıda bölü bulunası halinde, sprinkler su ihtiyacı en yüksek tehlike sınıfındaki ahale göre belirlenelidir. Binada baskın sisteler veya özel tasarılı sisteler bulunası halinde, su ihtiyacının belirlenesinde diğer sistelerin en yüksek su ihtiyacı veya sistelerin eş zaanlı çalışa duruu dikkate alınalıdır Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi Tehlike sınıfı yaklaşıına göre, sprinkler su ihtiyacının belirlenebilesi için öncelikle tasarıda kullanılacak hesap yönteine göre borulaa sistei seçilir. Yönetelik gereği sprinkler sistei boru çapları hidrolik hesap yönteine göre belirlenelidir. Boru çaplarının hidrolik hesap yöntei ile belirlendiği sisteler, Ta Hesaplı Boru Sisteleri olarak adlandırılır. Diğer boru çapı belirlee yöntei ise tablo yönteidir. Boru çaplarının bir kısının boru tablo yöntei kullanılarak, bir kısının da hidrolik hesap yöntei ile belirlendiği sisteler, Ön Hesaplı Boru Sisteleri olarak tanılanır. Ön hesaplı boru sistelerine kullanıı sınırlı büyüklükte olan alanlarda, evcut yapılara ilaveler veya revizyonlar duruunda izin verilektedir. Boru tablo yönteinde, boru çapları sprinkler sayısına karşılık gelen çaplara göre tablolardan belirlenir. Ancak ana beslee hatlarının çapları, yine hidrolik hesap yöntei kullanılarak belirlenir. Tablo yöntei, yüksek basınç ve yüksek boru çapı ihtiyacı nedeniyle genellikle tercih edileyen bir yöntedir. Tablo yönteiyle belirleniş boru çapları kullanan sprinkler sistelerinin su ihtiyacının belirlenesi hakkında genel bilgilere, Madde de sadece bilgi aaçlı olarak yer veriliştir Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacının Belirlenesi Ön hesaplı boru sistelerine sadece aşağıdaki ahallerde kullanıına izin verilektedir: Düşük ve orta tehlike sınıfında yer alan ahaller 465 ² yi geçeyen yeni yapılarda Boru çapları tablo yönteine göre belirleniş olan evcut yapılara ilaveler veya revizyonlar duruunda Su deposunun ve popaların sadece sprinkler sisteini beslediği sistelerde Not: Birleşik sistelerde, ön hesaplı boru sistelerine izin verilez Ön hesaplı boru sistei kullanılan sprinkler sistelerinde su ihtiyacı aşağıda verilen kurallara göre belirlenelidir: (a) Tablo yöntei sadece K faktörü 80 olan sprinkler kulanılan tasarılarda uygulanalıdır. Bu yönte her kat veya kolonda sınırlı sayıda sprinkler kullanıına olanak sağlar. (Bkz. Madde 7.3) (b) Madde 7.3 de verilen boru çap tablolarına göre belirleniş sisteler ile korunan düşük ve orta tehlike sınıfı

2 ahallerde, iniu su ihtiyacı belirlenirken, Tablo 5.2 kullanılalıdır. (c) Tablo 5.2 de belirtilen debi değerleri, en üst sprinkler seviyesinde gerekli olan iniu basınç değerinde sağlanalıdır. En üst seviyedeki iniu basıncın düşük tehlike sınıfında 1 bar alınası tavsiye edilir. Su besleesi için gerekli topla basınç belirlenirken, en üst sprinkler seviyesinde gerekli olan basınç değerine, en üst noktadaki sprinkler ile popa odası arasındaki statik yükseklik ve boru basınç kaybı ve tesisat üzerinde basınç kaybı yaratan özel ekipanların kayıpları ayrıca hesaplanarak, ilave edilelidir. Tehlike Sınıfı Debi (lt/dk) Min.Basınç Düşük Tehlike Sınıfı - - Orta Tehlike Sınıfı 1-Islak ve Ön Etkili Orta Tehlike Sınıfı 1-Kuru Orta Tehlike Sınıfı 2- Islak ve Ön Etkili Orta Tehlike Sınıfı 2-Kuru Orta Tehlike Sınıfı 3- Islak ve Ön Etkili Orta Tehlike Sınıfı 3- Kuru Orta Tehlike Sınıfı 4- Islak ve Ön Etkili Ta Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacının Belirlenesi Ta hesaplı boru sistei kullanılan sprinkler sistelerinde su ihtiyacı, yoğunluk/alan tasarı kriterlerine göre belirlenelidir Tehlike sınıfına göre su ihtiyacı, Tablo de verilen yoğunluk/alan kriterlerine göre aşağıdaki kurallar dikkate alınarak belirlenelidir: (a) Operasyon alanında istenen tasarı yoğunluğu sağlayacak boru sistei hidrolik hesap prosedürüne uygun olarak belirlenelidir. (b) Tabloda verilen kriterler sadece standart sprey sprinkler için geçerlidir. Hızlı tepkili sprinklerin yüksek tehlike sınıfı ahallerde kullanıına izin verilez. Duvar tipi sprinklerin düşük tehlike sınıfı ahallerde kullanıına izin verilir ve orta tehlike sınıfı için onaylı ise kullanılabilir. Geniş etkili duvar tipi sprinkler tabloda verilen operasyon alanı veya iniu 5 sprinkler tarafından korunan alandan hangisi büyükse, bu alanın taaında tasarı yoğunluğunu sağlaalıdır. (c) Asa tavan ve yükseltiliş döşee boşluklarına veya kanal gibi engelli yapıların altına onte edilen ilave sprinkler su ihtiyacı tabloda tasarı kriteri verilen tavan sprinkler su ihtiyacına eklenez. (d) Korunan ahalde, su perdesi vb. korua sisteleri bulunuyorsa, su perdesi su ihtiyacı sprinkler sistei su ihtiyacına eklenelidir. (e) Operasyon alanında bulunan sayıdaki sprinkler çalıştığında tasarı yoğunluğu, tabloda verilen değerden az olaalıdır. Mahal alanının, operasyon alanından daha küçük olduğu yerlerde, tasarı yoğunluğu değeri tabloda verilen değerden az olaalıdır. (f) Aşağıda belirtilen sprinkler tiplerinin her 6 etrede 1 etre yüksekliği geçen eğili çatıda kullanılası duruunda (depolaa alanları hariç) operasyon alanının %30 arttırılası gereklidir. (çatı eğii = % 16.7) 5 - Sprey sprinkler, geniş korualı ve hızlı tepkili sprinkler dâhil - İri dalacıklı sprinkler Tablo Tehlike Sınıfına Göre Sprinkler Sistei Su İhtiyacı İçin Tasarı Kriterleri Tehlike Sınıfı Tasarı Yoğunluğu (/dk) Düşük Tehlike Sınıfı 2, Operasyon Alanı (²) Islak veya Ön Tepkili Kuru İzin verilez.ot1 kullanılır

3 Orta Tehlike Sınıfı 1 5, Orta Tehlike Sınıfı 2 5, Orta Tehlike Sınıfı 3 5, Orta Tehlike Sınıfı 4 5, Yüksek Tehlike Sınıfı İşle 1 Yüksek Tehlike Sınıfı İşle 2 Yüksek Tehlike Sınıfı İşle 3 Yüksek Tehlike Sınıfı İşle 4 7, , , Baskın sisteler kullanılır. NOT : Baskın sisteler EN12845 Standardının kapsaında değildir. İzin verilez.yti1 kullanılır Yangın hidrantı, yangın dolabı ve sprinkler tesisatlarının birlikte kullanıldığı birleşik sistelerde; sprinkler sistei su ihtiyacına, yangın dolabı ve hidrant için ilave su ihtiyacı eklenelidir. (a) Farklı tehlike sınıfı ahallerin bulunduğu çok sayıda siste bulunan binalarda, hortu sisteleri için ilave edilecek su ihtiyacı ve süre, sistedeki en yüksek tehlike sınıfına göre belirlenelidir. (b) Bina içi yangın dolabı sisteinin kullanılacağı durularda, su ihtiyacı belirlenirken Tablo te verilen yangın dolabı debisi 100 lt/dk en uzak noktadaki yangın dolabına ilave edilir ve ilave edilecek ikinci 100 lt/dk lık yangın dolabı debisi, sprinkler sisteinin o tasarı noktasındaki gerekli basıncına göre arttırılarak belirlenelidir. (c) Popalar sadece sprinkler sisteini besliyorsa, yangın dolabı ve hidrant su ihtiyacı popa kapasitesi belirlenirken değerlendirilez. (d) Hidrant sistei için ilave edilecek su ihtiyacı, sprinkler su ihtiyacına şebekeye bağlantı noktası veya saha hidrant bağlantı noktasından hangisi siste kolonuna daha yakınsa, o noktada ilave edilerek belirlenir. (e) Yetkili kuruluşlar tarafından hortu sistelerinin, sprinkler sistei ile birlikte eş zaanlı çalışasının gerekli görüldüğü ahallerde, hidrolik hesaplaada yangın dolabının sprinkler sisteine bağlantı noktasındaki çalışa basıncı dikkate alınarak boru çapları belirlenelidir. Tablo Yangın Dolapları ve Hidrant Sistei İçin İlave Edilecek Su İhtiyaçları Bina Tehlike Sınıfı İlave Edilecek Yangın Dolabı Debisi (lt/dk) İlave Edilecek Hidrant Debisi (lt/dk) Düşük Tehlike Orta Tehlike Orta Tehlike Yüksek Tehlike Süre (dk) Sprinkler ve yangın dolapları sisteine de suyu sağlayan ortak sabit boru kolonunda, itfaiyenin sisteden su alası için 2 ve üstü bağlantı ağızları bırakılası duruunda, birleşik siste tesisat kolon çapı; Tablo e göre hidrolik hesaplarla belirlenelidir. Topla su ihtiyacı olarak; Madde ve Madde e göre hesaplanan siste su ihtiyacı toplaı ile Tablo te verilen debi değerleri kıyaslanarak, yüksek olan değer kullanılalıdır. (a) Birleşik boru tesisatının kullanılasına sadece düşük ve orta tehlike sınıfı ahallerde izin verilir. (b) Kolon sisteinin çapı, daha küçük çapın uygunluğu hidrolik hesapla belirlenediği takdirde en az 4 olalıdır. (c) İtfaiye bağlantı ağzı vana bağlantıları ana kolonlar üzerinden doğrudan yapılalıdır.

4 Tablo İtfaiye Bağlantı Ağzı Sabit Kolon Tesisatı İçin Su İhtiyaçları Kolon Sayısı İtfaiye Bağlantı Ağzı Çapı 2 ½ İtfaiye Bağlantı Ağzı Çapı 2 En üst tasarı noktasındaki in. basınç (bar) Debi (lt/dk) En üst tasarı noktasındaki in. basınç (bar) Debi (lt/dk) Özel Tasarı Yaklaşıına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi Konut Tipi Sprinkler Tasarıı İçin Su İhtiyacı Konut tipi sprinkler su ihtiyacı aşağıdaki kurallara göre belirlenelidir: (a) Operasyon alanı en büyük hidrolik ihtiyacı gerektiren 4 adet sprinklerin bulunduğu alan olalıdır. (b) En büyük hidrolik ihtiyacı gerektiren 4 adet sprinklerdeki akış aşağıdaki değerlerden büyük olalıdır: Ürün onay listelerinde yer alan iniu akış debisi Operasyon alanında iniu 4.1 (/dk) tasarı yoğunluğu sağlayacak boru sistei Madde 6.3 te verilen hidrolik hesap prosedürüne uygun olalıdır. (c) Modifikasyon ve evcut konut tipi sprinkler ile korunan binalara yapılan ilavelerde, 4.1 /dk dan daha düşük olan onaylı tasarı yoğunluğu değerinin kullanıına izin verilir. (d) Tavan arası, bodru veya yaşa alanları dışında kalan ancak aynı yapı içinde yer alan diğer tip ahaller ayrı tasarı kriterlerine göre korunalıdır. (e) Yangın dolabı su ihtiyacı ve su beslee süresi için Tablo te düşük tehlike sınıfı için verilen debi ve süre kullanılalıdır Su Perdeleri İçin Su İhtiyacı Su perdeleri için su ihtiyacı aşağıdaki kurallara göre belirlenelidir. (a) Su perdeleri, uzunluğu boyunca her etrede 37 lt/dk lık debi sağlayacak şekilde, hidrolik hesapla tasarlanır. Su perdesindeki her bir sprinklerden akan su debisi 57 lt/dk dan az olaalıdır. (b) Su perdesi ile aynı ahalde bulunan sprinkler sisteinin aynı anda devreye giresinin öngörüldüğü durularda, su perdesi ihtiyacı, sprinkler su ihtiyacına eklenerek hidrolik hesaplarla dengelee yapılalıdır. (c) Su perdesinde otoatik sprinkler kullanıldığı durularda, su perdesinde açılacak sprinkler sayısı, ahalde bulunan diğer sprinkler sisteinin operasyon alanı içinde kalan paralel branşanı üzerindeki sayıya eşit olarak alınır Alanlarında Su İhtiyacının Belirlenesi Genel Bilgiler alanlarında yoğunluk/alan tasarılı sisteler veya spesifik uygulaa gerektiren sisteler kullanılarak korua sağlanır. Yanıcılık sınıfı, depolaa konfigürasyonu veya paketlee şekline bağlı olarak bazı depolaa yüksekliklerinde yoğunluk/alan tasarılı sprinkler tipleri ile sadece tavandan korua yeterli olurken, bazı durularda raf-arası sprinkler sistei ile korua sağlanası gerekli olaktadır. Spesifik uygulaa gerektiren sprinkler tipleri, yüksek depolaa alanlarında, genellikle raf arası sprinkler kullanaksızın siste tasarıına olanak sağlar Özel uygulaa gerektiren sprinkler tipleri onaylanış depolaa yükseklikleri ve tavan yüksekliklerine uygun olarak kullanılırlar. Sadece tavandan korua yapılabildiği gibi, bazı yüksek depolarda raf-arası sprinkler sistei ile birlikte kullanılası gereklidir. Özel tasarılı sprinkler kullanılası duruunda, sprinklerin üretici onay bilgilerinde yer alan tasarı kriterleri dikkate alınalıdır Etkin sprinkler koruası için aksiu depolaa yükseklikleri ve aksiu açıklık esafeleri utlaka dikkate alınalıdır. tasarı alanı, depolaa yüksekliği ve açıklığı en fazla olan en yüksek iktarda su gerektiren alan olalıdır. Tavan veya çatı yüksekliğinin 9.1 yi geçtiği ve açıklığın 6.1 den fazla olduğu yerlerde, en üst depolaa seviyesi ile tavan arasında 6.1 lik yükseklik için korua sağlanalıdır. Bu duru depolaa yüksekliği 3.7 ye kadar olan genel depolaa duruunda uygulanaz Farklı tehlike sınıflarına sahip ve fiziksel olarak bariyer veya ısı geçişini geciktiren böle ile birbirinden ayrılaış açık bağlantılı alanların bulunduğu yerlerde, daha yüksek tasarı kriterinin bulunduğu alan, daha

5 düşük tehlikede yer alan alana doğru 4.6 genişletilelidir alanlarında hızlı tepkili sprinkler ancak depolaa alanları için onaylı olası duruunda kullanılabilir Topla su ihtiyacı; sprinkler sistei su ihtiyacına, hortu sisteleri için gerekli su ihtiyacı eklenerek belirlenelidir Tasarı kriterlerini sağlayacak boru sistei hidrolik hesap prosedürüne uygun olarak belirlenelidir Alanlarında Yoğunluk/Alan Tasarılı Sisteler İçin Su İhtiyacının Belirlenesi Tasarı yapılacak depolaa alanı ile ilgili aşağıdaki bilgiler sağlanalıdır. - Depolanan ürünün yanıcılık sınıfı - konfigürasyonu - Paketlee şekli - yüksekliği - Tavan yüksekliği - Açıklık alanlarında sprinkler sistei su ihtiyacı, yoğunluk/alan tasarı kriterlerine göre belirlenelidir alanlarında ıslak borulu sprinkler sistei kullanılalıdır. Dona riski olan veya özel duruların bulunduğu ahallerde kuru tip ve ön tepkili sprinkler tiplerine izin verilir. Kuru veya ön tepkili sprinkler sistei kullanılası duruunda yoğunluk değiştirileksizin, operasyon alanı %30 oranında arttırılalıdır. Operasyon alanı %30 arttırıldığında, 557 ² yi geçeelidir. Yoğunluk/alan kriteri seçiinde bu duru dikkate alınalıdır alanlarında tavan sprinkler sisteinde kullanılacak sprinkler tipi, tasarı yoğunluğu dikkate alınarak belirlenelidir. (a) Tasarı yoğunluğu 8.2 lt/dk-² veya daha az olan yerlerde, K faktörü 80 veya daha yüksek olan standart sprinkler kullanılalıdır. (b) Tasarı yoğunluğu 8.2 lt/dk-² ve 13.9 lt/dk-² arasında olan yerlerde, K faktörü 115 veya daha yüksek olan standart sprinkler kullanılalıdır. (c) Tasarı yoğunluğu 13.9 lt/dk-² nin üzerinde olan yerlerde, K faktörü 160 veya daha yüksek olan depolaa alanları için onaylanış sprinkler tipleri kullanılalıdır alanlarında sprinkler sistei su ihtiyacı, tavan sprinkler sistei su ihtiyacı ile raf arası sprinkler sistei su ihtiyacının toplaına eşittir. Düzeni 1 2 Genel Paletli, Sabit Blok Halinde, Kutu 3 Dar Raflı 4 Raflı Yanıcılık Sınıfı Sınıf I, II, III, IV, A Grubu Plastik Sınıf I, II, III, IV (Streçlee yok) Sınıf I, II, III, IV (Streçlee var) A Grubu Plastik Sınıf I, II, III, IV A Grubu Plastik Sınıf I, II, III, IV Sınıf I,, II, III, IV Maksiu Yüksekliği (Hd) Maksiu Açıklık (A) Hd < Hd < Hd < Hd < Hd 4.6 Hd < Hd 7.6 A değeri için Bkz. Tablo A 6.1 A 6.1 A değeri için Bkz. Tablo (b) A 6.1 A değeri için Bkz. Tablo (b) A değeri için Bkz. Tablo Tek ve çift sıralı raf Ref. Tasarı Kriteri NFPA 13 Tablo Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil Tablo (b) Şekil Şekil Şekil Şekil Şekil (b) Tablo Şekil Tablo Şekil (a), (b),

6 Sınıf I, II, III, IV A Grubu Plastik Hd < Hd 3 Hd = 4.6 Hd = 6.1 Hd = 6.1 Hd = 7.6 Hd = 7.6 Hd 7.6 (Kartonlu genleşiş veya genleşeiş ve kartonsuz genleşeiş Çok sıralı raf (Raf genişliği 4.9 Koridor genişliği 2.4 ) Çok sıralı raf (Raf genişliği > 4.9 veya Koridor genişliği < 2.4 ) Tek ve çift sıralı raf Koridor genişliği 1.2 A 3.1 ) Çok sıralı raf A 3.1 ) raf A 3 raf 1.5 < A 3.1 raf A <1.5 raf 1.5 raf A < 1.5 raf 1.5 < A 3.1 Tek ve çift sıralı raf A 3.1 Tek ve çift sıralı raf koridor genişliği 1.2 (c), (d), (e), (f), (g) Tablo Tablo Şekil (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) Tablo Tablo Şekil (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) Tablo Tablo Şekil (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) Tablo Şekil (a), (b), (c) Şekil (a) Şekil (b) Şekil (c) Şekil (d) Şekil (e) Şekil (f) Tablo Şekil (a), (b) Şekil (a), (b) Madde Şekil

7 plastik Çok sıralı raf A 3.1 Şekil (a),(b), (c), (d), (e), (f) alanı bilgilerine göre tavan sprinkler sistei için iniu su ihtiyacı için gerekli yoğunluk/alan tasarı kriterleri Tablo de referans verilen NFPA13 tablolarına göre belirlenelidir. Miniu tavan sprinkler sistei su ihtiyacı; tasarı yoğunluğu ve operasyon alanının çarpıına eşittir Tablo de referans verilen NFPA13 tablolarına göre raf-arası sprinkler sistei gerekli ise yine tablolarda belirtilen yerleşi şekilleri dikkate alınarak, gerekli raf-arası sprinkler seviye sayısı tespit edilelidir Her raf-arası sprinkler seviyesinde, yangın esnasında açılacağı varsayılan sprinkler sayısı, iniu rafarası sprinkler su ihtiyacını belirler. Miniu raf-arası sprinkler su ihtiyacı; açılacağı varsayılan sprinkler sayısı ile bir sprinklerden akan su debisinin çarpıına eşittir. Açılacağı varsayılan sprinkler sayıları Tablo de veriliştir. Gerekli debi ve basıncı sağlayan boru çapları hidrolik hesapla belirlenelidir. (a) K faktörü 80 veya daha yüksek olan standart raf-arası sprinklerden iniu 1 bar basınçta su akışı sağlanalı ve bir sprinklerden akan su debisi 114 lt/dk dan az olaalıdır. (b) 3.7 ye kadar genel depolaada açılacak sprinkler sayısı; 4 adet sprinkler, 1 seviye için (c) 7.6 ye kadar ve üzerinde yanıcılık sınıfı I-II-III-IV olan ürünler için raflı depolaada açılacak sprinkler sayısı; 6 adet sprinkler, Sınıf I, II, III ve sadece 1 seviye için 8 adet sprinkler, Sınıf IV ve sadece 1 seviye için 10 adet sprinkler (En üst iki seviyenin her birinde 5 adet sprinkler), Sınıf I, II, III ve 1 den fazla seviye 14 adet sprinkler (En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler), Sınıf IV ve 1 den fazla seviye (d) 7.6 ye kadar ve üzerinde plastik sınıfı için raflı depolaada açılacak sprinkler sayısı; 8 adet sprinkler, sadece 1 seviye için 14 adet sprinkler (En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler), 1 den fazla seviye Düzeni Genel Raflı Yüksekliği (Hd) Yanıcılık Sınıfı Raf-arası Seviye Sayısı Hd 3.7 Tüü 1 4 Hd 7.6 & Hd > 7.6 Sınıf I, II, III Sınıf IV Plastik 1 6 > > >1 14 Açılacak Sprinkler Sayısı Açıklaalar En üst iki seviyenin her birinde 5 adet prinkler En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler En üst iki seviyenin her birinde 7 adet sprinkler Yangın hidrantı, yangın dolabı ve sprinkler tesisatlarının birlikte kullanıldığı sistelerde; sprinkler sistei su ihtiyacına, Tablo da verilen yangın dolabı ve hidrant için ilave su ihtiyacı eklenerek topla su ihtiyacı belirlenelidir. Hidrolik hesaplarda aşağıdaki kurallar dikkate alınalıdır:

8 (a) Popalar sadece sprinkler sisteini besliyorsa, yangın dolabı ve hidrant su ihtiyacı popa kapasitesi belirlenirken değerlendirilez. (b) Farklı tehlike sınıfı ahallerin bulunduğu çok sayıda siste bulunan binalarda, hortu sisteleri için ilave edilecek su ihtiyacı ve süre, sistedeki en yüksek tehlike sınıfına göre belirlenelidir. (c) Bina içi yangın dolabı sisteinin kullanılacağı durularda, su ihtiyacı belirlenirken, ilave edilecek 100 lt/dk lık yangın dolabı debisi en uzak noktadaki yangın dolabına ilave edilir ve ilave edilecek ikinci 100 lt/dk lık debi, sprinkler sisteinin o tasarı noktasındaki gerekli basıncına göre arttırılarak belirlenelidir. (d) Hidrant sistei için ilave edilecek su ihtiyacı, sprinkler su ihtiyacına şebekeye bağlantı noktası veya saha hidrant bağlantı noktasından hangisi siste kolonuna daha yakınsa, o noktada ilave edilerek belirlenir. (e) Raflı depolaa alanlarında, yangın dolaplarının tavan sprinkler sisteinden beslenesine izin verilir. (f) Yetkili kuruluşlar tarafından hortu sistelerinin, sprinkler sistei ile birlikte eş zaanlı çalışasının talep edildiği durularda, hidrolik hesaplaada yangın dolabının sprinkler sisteine bağlantı noktasındaki çalışa basıncı dikkate alınarak boru çapları belirlenelidir. Tablo Alanlarında Yoğunluk/Alan Tasarılı Sprinkler Sistelerine İlave Edilecek Hortu Sistei Su İhtiyaçları Tehlike Sınıfı Yanıcılık Sınıfı Genel Paletli, Sabit Blok, Kutu Halinde, Dar Raflı Raflı Tüü Sınıf I, II, III Sınıf IV Plastik Süre (dk) Bkz. NFPA13 Tablo < Hd < Hd < Hd < Hd Hd < < Hd < Hd Sınıf I,II,III Hd > Sınıf IV Hd > Plastik 1.5 < Hd < Hd Hd > Yangın Dolabı Debisi (lt/dk) Bkz. NFPA13 Tablo Yangın Dolabı + Hidrant Debisi (lt/dk) Bkz. NFPA13 Tablo İtfaiyenin sisteden su alası için 2 1/2 hortu bağlantı ağızlarının sprinkler sisteini besleyen birleşik boru tesisatından alınasına sadece düşük ve orta tehlike sınıfı binalarda izin verilir. Yetkili kuruluşlarca gerekli görüldüğü durularda, ayrı hattan beslee sağlanalıdır Alanlarında Spesifik Uygulaa Gerektiren Sistelerin Su İhtiyacının Belirlenesi alanlarında spesifik uygulaa gerektiren sprinkler tipleri, onaylı oldukları aksiu depolaa ve tavan yüksekliklerine göre seçilelidir. Tablo te spesifik uygulaa gerektiren sprinkler tipleri için NFPA

9 13 e göre izin verilen aksiu depolaa ve tavan yükseklikleri veriliştir. Ancak tabloda verilen yüksekliklerin üzerinde korua yapabilen onaylanış ürünler olabileceği dikkate alınarak, üretici onay bilgileri dikkate alınarak seçi yapılalıdır Spesifik uygulaa gerektiren sistelerde su ihtiyacını belirleek için gerekli tasarı kriterleri NFPA13 veya üretici bilgilerinden alınabilir. Tasarı kriteri olarak, tasarı sprinkler sayısı ile sprinkler için gerekli iniu basınç değerleri kullanılır. Tasarı kriterleri; sprinkler K faktörü, depolaa konfigürasyonu, yanıcılık sınıfı, depolaa ve tavan yüksekliğine göre testlerle belirleniş değerlerdir. Spesifik uygulaa gerektiren sistelerin su ihtiyacının belirlenesi için örnek Şekil te veriliştir İri dalacıklı ve kontrol odlu sprinkler için gerekli iniu basınç ve tasarı sprinkler sayısı üretici bilgilerinden elde edilir ESFR sprinkler sistelerinde operasyon alanı olarak, kritik hidrolik tasarı alanındaki her üç branşan borusu üzerinde 4 adet olak üzere, en az 12 adet sprinklerin koruduğu alan alınalıdır. Operasyon alanı en az 89 ² olacak şekilde tasarı yapılalıdır. ESFR sprinkler için su ihtiyacının belirlenesi için örnek Şekil te veriliştir Spesifik uygulaa gerektiren sistelerde, sprinkler su ihtiyacına ilave edilesi gerekli hortu sisteleri su ihtiyaçları Tablo te veriliştir. Su besleesi, tabloda belirtilen iniu çalışa süresi için yeterli kapasiteye sahip olalıdır. Tablo Alanlarında Spesifik Uygulaa Gerektiren Sisteler İçin İlave Edilecek Hortu Sistei Su İhtiyaçları ve Miniu Su Beslee Süreleri Şekli Sabit Blok Paletli Raflı Yanıcılık Sınıfı I, II, III, IV, Plastik I, II, III, IV, Plastik İri Dalacıklı Kontrol Modu ESFR Hortu İhtiyacı Süre (saat) Hortu İhtiyacı Süre (saat) Hortu İhtiyacı I, II III IV Plastik Süre (saat)

10 Şekil ESFR Sprinkler İçin Miniu Su İhtiyacı Örneği Yetkili kuruluşlar tarafından hortu sistelerinin, sprinkler sistei ile birlikte eş zaanlı çalışasının talep edildiği durularda, hidrolik hesaplaada sistelerin çalışa basıncı dikkate alınarak debiler belirlenelidir. 5.5 Yangın Popası Seçii Popalar, aşağıda verilenlere uygun olarak gerekli aksiu gücü tein edebilen elektrik veya dizel otorla çalıştırılalıdır: (a) Aşırı yüklee yapılayan karakteristik güç eğrili popalar için, güç eğrisinin tepe noktasındaki gerekli aksiu güç. (b) Karakteristik güç eğrisi artış gösteren popalar için, herhangi bir popa yükü duruu için gerekli aksiu güç Sistede bir popa kullanılası halinde aynı kapasitede yedek popa olalıdır. Birden fazla popa olası halinde topla kapasitenin en az %50 si yedeklenek şartıyla yeterli sayıda yedek popa kullanılalıdır Yangın popaları, sulu söndüre sistelerine basınçlı su sağlayan, ana debi ve ana basınç değeri ile ifade edilen popalardır. Popalar, kapalı vana (sıfır debi) basa yüksekliği ana basa yüksekliği değerinin en fazla %140 a kadar olalı ve %150 debideki basa yüksekliği, ana basa yüksekliğinin %65 inden daha küçük olaalıdır. Bu tür popalar,istenen basınç değerini karşılaak koşuluyla, ana debi değerlerinin %130 u kapasitedeki siste talepleri için kullanılabilir Popa, kararlı bir basınç-debi eğrisine sahip olalıdır. Bu eğride kapalı vana (sıfır debi) basa yüksekliği ve en büyük basınç ve debinin artasıyla birlikte topla basınç azalır. Popalar uygulanabilir karakteristik basınçdebi eğrilerine sahip olalı ve ükün olan bütün debilerde çalıştırılabilelidir Popanın ana debisi, kritik hidrolik tasarı alanı için hidrolik hesap ile belirlenen debibasınç eğrisinin bir fonksiyonudur. Popa test eğrisi, kritik hidrolik tasarı alanında gerekli olan basınç değerinden, en az 0,5 bar daha yüksek bir basınç sağlaalıdır. Popa Debisi: Kritik hidrolik tasarı alanı için gerekli debi Popa Basıncı: Kritik hidrolik tasarı alanı için gerekli basınç bar Popa; hidrolik olarak en çok su gerektiren alanın basınç debi grafiğindeki debi ve basıncı, tü su deposu su seviyelerinde karşılayabilelidir.

11 5.6 Yangın Su Deposu Kapasitesinin Belirlenesi Sulu söndüre sisteleri, yangın dolapları sistei, hidrant sistei, sprinkler sistei için yapılış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basınç ve debi değerleri erkezi veya şehir şebekeleri tarafından karşılanaıyorsa; kapasiteyi karşılayacak yangın popa istasyonu ve deposu oluşturulalıdır Sistede en az bir güvenilir su kaynağı bulunalıdır. Sulu söndüre sisteleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılış bölüleri başka aaçlar için kullanılaalı, depo tesisatı sadece söndüre sistelerine hizet verecek şekilde düzenlenelidir Su deposu haci, her siste için iniu basınç/debi şartlarında gerekli olan su ihtiyacına göre belirlenir Her bir sistein iniu su besleesi, Tablo 5.6 da belirtilen iniu çalışa süresi için yeterli kapasiteye sahip olalıdır. Tablo 5.6 Su Besleeleri İçin Miniu Çalışa Süresi Tehlike Sınıfı Düşük Tehlike 30 Orta Tehlike 60 Yüksek Tehlike İşle 90 Yüksek Tehlike 90 Süre (dk) Not : 1) Yapıda sulu söndüre sistei olarak sadece yangın dolapları sistei evcut ise su kapasitesi TS En ve TS EN ye uygun, sisteler için tasarı debi değerlerinin Tablo 5.6 da verilen sürelerle çarpıı ile hesaplanır. (100 lt/dk ve 400lt/dk) 2) Yapıda sadece çevre hidrant sistei bulunası duruunda su ihtiyacı en az 1900 litre debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olak üzere yapının risk sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenelidir alanlarında su besleeleri için çalışa süresi, yanıcılık sınıfı ve depolaa yüksekliği dikkate alınarak Tablo e göre belirlenelidir Hidrant, hortu ve sprinkler tesisatlarının birlikte kullanıldığı durulardaki gibi, birleşik su besleeleri, aşağıdaki şartları sağlaalıdır : (a) Sisteler ta hesaplı olalıdır. (b) Su besleesinin süresi en çok su ihtiyacı olan siste için gerekenden az olaalıdır. (c) Su besleesi, her sisteden eş zaanlı aksiu hesaplanış debilerin toplaını sağlayabilelidir. Debiler en çok su ihtiyacı olan siste için gerekli basınca kadar düzeltilelidir. (d) Su besleesi ile sisteler arasına ikili boru bağlantıları onte edilelidir.

BÖLÜM 5 Sprinkler Sistemlerinde Su İhtiyacı

BÖLÜM 5 Sprinkler Sistemlerinde Su İhtiyacı BÖLÜM 5 Sprinkler Sistemlerinde Su İhtiyacı 5.1. Sprinkler Sistemi Su İhtiyacının Belirlenmesi 5.1.1. Sprinkler sistemleri için gerekli su ihtiyacı aşağıda verilen yaklaşımlara göre belirlenmelidir. 1.

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler sistemi su ihtiyacının belirlenmesi 5.1.1 Sprinkler sistemleri için gerekli su ihtiyacı aşağıda verilen yaklaşımlara göre belirlenmelidir. 1. Tehlike

Detaylı

DEPO SPRİNKLER SİSTEMLERİ 30 Mart 2016

DEPO SPRİNKLER SİSTEMLERİ 30 Mart 2016 1- MOBİLYA DEPOSU DEPOLAMA YÜKSEKLİĞİ : 7.5m GENLEŞMİŞ PLASTİK ORANI : %5 TS EN 12845'E GÖRE ÇÖZÜM KATEGORİ : 3 TAVAN SPRİNKLER SU YOĞUNLUĞU TAVAN SPRİNKLER OPERASYON ALANI TAVAN SPRİNKLER DEBİSİ :7,5

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

SPRİNKLER ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi

SPRİNKLER ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ. Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi DuyarVana.com.tr SPRİNKLER ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi SPRİNKLER Yangını söndürmek veya kontrol altına almak için suyu özel bir yöntemle yanan bölge üzerine boşaltan yağmurlama

Detaylı

BÖLÜM 6 SPRİNKLER YERLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ

BÖLÜM 6 SPRİNKLER YERLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ BÖLÜM 6 SPRİNKLER YERLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ 6.1 Sprinkler Tasarım Karakteristikleri ve Uygulama Alanları 6.2 Sprinkler Tipinin Seçilmesi 6.3 Sprinkler Akış Katsayıları 6.4 Sprinkler Sıcaklık Dereceleri

Detaylı

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (NFPA 13 e Uygun)

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (NFPA 13 e Uygun) Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi Yanıcı malzeme miktarı Yanıcılık oranı Yanma hızı Depolama şekli Yerleşke yanıcılık sınıfının belirlenmesi 1) Düşük Tehlike(Light Hazard) Yanıcı malzeme miktarı

Detaylı

BÖLÜM 6 Sprinkler Yerleşimi

BÖLÜM 6 Sprinkler Yerleşimi BÖLÜM 6 Sprinkler Yerleşimi 6.1 Sprinkler Tasarım Karakteristikleri ve Uygulama lanları 6.1.1 Sprinkler sistem tasarımının uygun koruma sağlaması için tehlike sınıfı için uygun tipte sprinkler seçilmesi

Detaylı

Yıkım Robotu. Yıkım İşlerinde ajınız!

Yıkım Robotu. Yıkım İşlerinde ajınız! Yıkı Robotu Yıkı İşlerinde ajınız! ROBOT 185 Öncü Özellikler Teleskopik kol (bo) 46c ekstra uzunluk sunar ve zorlu uygulaalarda daha fazla uyu sağlar Polikarbon silindirleri koruak için özel kapaklar Sağla

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI

YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI YANGIN SİSTEMLERİ TASARIMI VE EKİPMANLARI Ümit KALAYCI Makine Y. Mühendisi İÇERİK Yangın Standartlar,Yönetmelikler ve Onaylar Sulu Yangın Söndürme Sistemleri Yağmurlama sistemi Yangın pompa grubu Hidrantlar

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

BÖLÜM 6 Sprinkler Yerleşimi

BÖLÜM 6 Sprinkler Yerleşimi BÖLÜM 6 Sprinkler Yerleşimi 6.1 Sprinkler Tasarım Karakteristikleri ve Uygulama lanları 6.1.1 Sprinkler sistem tasarımının uygun koruma sağlaması için tehlike sınıfı için uygun tipte sprinkler seçilmesi

Detaylı

NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI NFPA 13 VE EN 12845 STANDARDLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Özet 2007 yılında yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile birlikte Türkiye de uyulması zorunlu olan sprinkler sistemi

Detaylı

BÜYÜK DEPOLARDA YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ TASARIMI VE ÖZEL UYGULAMALAR

BÜYÜK DEPOLARDA YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ TASARIMI VE ÖZEL UYGULAMALAR _ 2045 BÜYÜK DEPOLARDA YAĞMURLAMA SİSTEMLERİ TASARIMI VE ÖZEL UYGULAMALAR Taner KABOĞLU ÖZET Bu çalışmada, büyük depo binalarında kurulacak yağmurlama sistemleriyle ilgili yasal zorunluluklar doğrultusunda,

Detaylı

BÖLÜM 7 Borulama Esasları

BÖLÜM 7 Borulama Esasları BÖLÜM 7 Borulama Esasları 7.1 Genel Ana besleme hatları ve branşman borularının yerleşiminde öncelikli olarak sprinkler arası mesafeler ele alınmalıdır. Genel olarak, borulama sisteminde branşman boruları

Detaylı

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Güven Tasarruf Veri Konfor Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Eniyet Sisteleri Yüksek Su Basınç Eniyeti ( 3 Bar ) Kalorifer ısıta devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı

Detaylı

Multicargo-FMC Fluid Kontrollü Hidrofor

Multicargo-FMC Fluid Kontrollü Hidrofor Multicargo-FMC Fluid Kontrollü idrofor Malzee Çark Noryl Gövde Paslanaz çelik (AISI 4) Mil Paslanaz çelik [AISI 431/ AISI 316L (1,1 kw için)] Mekanik salastra Karbon/seraik Difüzör Noryl Conta Nitril (NBR)

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıta Kapasitesi :.000 52.000 Btu/h Salon Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 24.000 48.000

Detaylı

BÖLÜM 7 BORULAMA ESASLARI

BÖLÜM 7 BORULAMA ESASLARI BÖLÜM 7 BORULAMA ESASLARI 7.1 Genel Ana besleme hatları ve branşman borularının yerleşiminde öncelikli olarak sprinkler arası mesafeler ele alınmalıdır. Genel olarak, borulama sisteminde branşman boruları

Detaylı

HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR VE KONTROL KRİTERLERİ

HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR VE KONTROL KRİTERLERİ HİDROLİK HESAPLARDA YAPILAN HATALAR VE KONTROL KRİTERLERİ ÖZET Sprinkler Sisteminde hidrolik hesap yönteminin kullanılmasının amacı, sistem performansı için yeterli su ve basıncın aktarılmasını sağlamak

Detaylı

Merkezi ısıtmada her kapasiteye verimli çözüm

Merkezi ısıtmada her kapasiteye verimli çözüm Ocak 07 Merkezi ısıtada her kapasiteye verili çözü Kaskad sistede 400 kw. 4, 65, 90, 05, 5 ve 60 kw kapasite değerleri ile erkezi ısıtada geniş siste seçeneği sunan EVOMAX kazan serisi, 60 kw kapasitesi

Detaylı

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Güven Tasarruf Veri Konfor Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Eniyet Sisteleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yüksek Su Basınç Eniyeti ( 3 Bar ) Kalorifer ısıta devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com SPRİNKLER SİSTEMLERİ SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE OLAN DONANIM

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

Müşteriye teslimattan önce kalite ve güvenlik kontrolü 2: Kontrol listesi

Müşteriye teslimattan önce kalite ve güvenlik kontrolü 2: Kontrol listesi Müşteriye tesliattan önce kalite ve güvenlik kontrolü 2: Giriş Giriş Üstyapının, aracın tü kullanı örü boyunca kişisel yaralana ve alzeenin hasar göresinin asgari seviyede olasını sağlaasının yanı sıra

Detaylı

Hafif Atıksu Pompası tip ABS MF 154-804 Dalgıç Parçalayıcı Pompa tip ABS Piranha 08 & 09

Hafif Atıksu Pompası tip ABS MF 154-804 Dalgıç Parçalayıcı Pompa tip ABS Piranha 08 & 09 Hafif Atıksu Popası tip ABS MF 154-804 Dalgıç Parçalayıı Popa tip ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131TR (08/2015) TR Montaj ve Kullana Taliatları www.sulzer.o 2 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal

Detaylı

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler Duvar Tipi PK Serisi Kopakt, duvar tipi iç ünite, kolay ontajı ile rahatlık sağlarken, geniș ürün gaı ile (RP35-RP1) tü ekanlara en iyi uyuu sağlar. Yüksek enerji verililiği için tasarlanıș PK Serisi ürünler,

Detaylı

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç Gizli Tavan Tipi PED Serisi u seriye ait ince gizli tavan tipi iç üniteler, dar tavan arası boșluğuna sahip ve yüksek dıș statik basınç gerektiren binaların klia ihtiyaçları için idealdir. Geliștiriliș

Detaylı

A Product of Hard Work JCB 531-70 AGRI TELESKOBİK YÜKLEYİCİ

A Product of Hard Work JCB 531-70 AGRI TELESKOBİK YÜKLEYİCİ A Product of Hard Work JCB 531-70 AGRI TELESKOBİK YÜKLEYİCİ JCB arkası ve size özel teleskobik yükleyiciler JCB arkası 1977 yılından beri teleskobik yükleyici üretektedir. Aradan geçen bunca yıl ve beraberinde

Detaylı

Dalgıç Atıksu Pompası tip ABS AS 0530-0841

Dalgıç Atıksu Pompası tip ABS AS 0530-0841 15975045TR (02/2015) 1006-00 TR Montaj ve Kullana Taliatları www.sulzer.o 2 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) Dalgıç Atıksu Popası tip ABS AS: 0530 0631 0830 0840 0630 0641 0831

Detaylı

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa

Detaylı

A Product of Hard Work JCB 515-40 TELESKOBİK YÜKLEYİCİ

A Product of Hard Work JCB 515-40 TELESKOBİK YÜKLEYİCİ A Product of Hard Work JCB 515-40 TELESKOBİK YÜKLEYİCİ BOYUTLAR JCB 515-40 TELESKOB K YÜKLEY Cİ JCB Teleskobik Yükleyici sadece 1,80 yüksekliğinde. Bu boyutlara şaşıracaksınız. Tarıda ve elbette diğer

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı

NFPA SPRINKLER STANDARDINDA TASARIM İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER. Özlem Karadal Güneç TÜYAK İSTANBUL EĞİTİM SEMİNERLERİ 19.Kasım.

NFPA SPRINKLER STANDARDINDA TASARIM İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER. Özlem Karadal Güneç TÜYAK İSTANBUL EĞİTİM SEMİNERLERİ 19.Kasım. NFPA 13 2016 SPRINKLER STANDARDINDA TASARIM İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER Özlem Karadal Güneç TÜYAK İSTANBUL EĞİTİM SEMİNERLERİ 19.Kasım.2016 Yönetmelik http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ EN http://standards.cen.eu/

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 1 1.1 Kapsam 1.2 Amaç 1.3 Referans Yayınlar 1.4 Birimler 1.5 Tanımlar 1.5.1 Genel Tanımlar 1.5.2 Yapı Tanımları 1.5.3 Sistem Tipi Tanımları 1.5.4 Sprinkler Tanımları 1.5.5 Borulama

Detaylı

VIESMANN VITOCELL 140-E Isıtma suyu depolamak için boyler

VIESMANN VITOCELL 140-E Isıtma suyu depolamak için boyler VIESMANN VITOCELL 140-E Isıta suyu depolaak için boyler Teknik Bilgi Föyü Sipariş No ve fiyatlar için fiyat listesine bakınız VITOCELL 140-E Tip SEIA 400-950 litre Güneş enerjisi sisteleri ve ısı popaları

Detaylı

BÖLÜM 1 Genel Bilgiler

BÖLÜM 1 Genel Bilgiler BÖLÜM 1 Genel Bilgiler 1.1. Kapsam Bu kitap; binaların sprinkler sistemleri ile korunması için yasal gereklilikler ve uyulması zorunlu tasarım kuralları ile birlikte bu kuralların sağlanması için tasarımın

Detaylı

Zeparo G-Force. Otomatik hava purjörleri ve ayırıcıları Siklon teknolojili pislik ve manyetit ayırıcı

Zeparo G-Force. Otomatik hava purjörleri ve ayırıcıları Siklon teknolojili pislik ve manyetit ayırıcı Zeparo G-Force Otoatik hava purjörleri ve ayırıcıları iklon teknolojili pislik ve anyetit ayırıcı IMI PNEUMATEX / Hava atıcılar, Tortu Ayırıcılar ve Gaz ala / Zeparo G-Force Zeparo G-Force Isıta ve soğuta

Detaylı

Kurulum ve Kullanım Talimatları

Kurulum ve Kullanım Talimatları 15972512 TR 04.2015 1169-00 tr Kurulu ve Kullanı Taliatları www.sulzer.co 2 Kurulu ve Kullanı Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) Dalgıç Mikser Tip ABS XRW: 210 300 400 650 İçindekiler 1 Genel...

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

Stratos. Aksesuarlar. Frekans Konvertörlü Pompalar ANALOG DİJİTAL. Malzeme GF takviyeli PP Gövde Döküm (GG 25) Mil Paslanmaz çelik (AISI 420)

Stratos. Aksesuarlar. Frekans Konvertörlü Pompalar ANALOG DİJİTAL. Malzeme GF takviyeli PP Gövde Döküm (GG 25) Mil Paslanmaz çelik (AISI 420) Stratos Frekans Konvertörlü Popalar Malzee Çark GF takviyeli PP Gövde Dökü (GG ) Mil Paslanaz çelik (AISI ) Genişletiliş seri Teknik Bilgiler Akışkan sıcaklığı -/ C Şebeke bağlantısı ~ V, / z Korua sınıfı

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

KSB Yangın Setleri VdS

KSB Yangın Setleri VdS KSB Yangın Setleri VdS Alman VdS Onayı Almanya da yaklaşık 50 yıldır kullanılan yangın standardıdır VdS Kurumu; Alman Sigortacılar Birliği olup; yangın standartlarını belirler, malzeme onaylarını ve testlerini

Detaylı

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS STÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN RBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS

Detaylı

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir.

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir. Örnek: Bir jeneratörün kayalı yatağına F=18 kn luk radyal yük n=15 D/d da etki etektedir. Mil çapı d=8 dir. Aşağıdaki değerleri belirleyiniz ve kontrol ediniz. a)uygun yatak alzeesi (Türbin jeneratörü

Detaylı

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (TS EN 1845 e Uygun)

Sprinkler Tesisatı Tasarımı (TS EN 1845 e Uygun) Sprinkler borulaması tanımı Standart sadece EN 12259-1 de belirtilen sprinkler tipleri için geçerlidir. Sprinkler ile korunması gerekmeyen bölmeler Bina içerisinde kimi bölgelerin sprinkler ile korunmasına

Detaylı

EROL YAŞA MEKANİK TESİSAT KOMİSYONU Ocak 2017

EROL YAŞA MEKANİK TESİSAT KOMİSYONU Ocak 2017 EROL YAŞA MEKANİK TESİSAT KOMİSYONU Ocak 2017 ÖZET Son dönemde ülkemizde hızla artan yüksek, çok yüksek ve gökdelen bina inşaatları, bu yapılarda yangın ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirmektedir.

Detaylı

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU

6. GENLEŞME DEPOLARI 6.1 AÇIK GENLEŞME DEPOSU 6. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 6.1

Detaylı

DEPOLAMA ALANLARINDA ESFR SPRINKLER SİSTEMLERİ

DEPOLAMA ALANLARINDA ESFR SPRINKLER SİSTEMLERİ DEPOLAMA ALANLARINDA ESFR SPRINKLER SİSTEMLERİ Özet Günümüzde, her metrekare alışveriş merkezi için 5m² depolama ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durum depolama hizmetlerindeki artışla birlikte, yüksek depolama

Detaylı

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri...

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri... Sıcak Soğuk Hava Apareyleri pareyleri......s cak / So uk Hava Apareyleri... S cak / So uk Hava Apareyleri SICAK / SOĞUK HAVA APAREYLERİ ATLAS SERİSİ Duvar / Tavan Tipi Sıcak Hava Apareyleri KLS,.00 /h

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Kapsam Bu çalışma; binaların sprinkler sistemleri ile korunması için yasal gereklilikler ve uyulması zorunlu tasarım kuralları ile birlikte bu kuralların sağlanması için tasarımın

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

http://www.ankatekyapi.co/detay.aspx?id= OPTIMA / EUP Maksiu Basa Yük. [] Maksiu Debi [ /h] Motor Devri [rp].. Giriş Gerilii ve rekansı ~ V AC ± %, Hz, PE Noinal Akı [A], Çektiği güç [W] Enerji Verililiği

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise;

Kadar artar. Artan bu hacmi depolayacak açık genleşme deposunun hacmi ise; 7. GENLEŞME DEPOLARI Genleşme depoları sistemdeki basıncın kontrolü ve sisteme gerekli su desteğinin sağlanması bakımından çok önemlidir. Genleşme depoları açık ve kapalı olmak üzere iki tiptedir. 7.1

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ

SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ SPRĐNKLER YANGIN SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ Sprinkler sistemi, yangın söndürme sistemleri içinde en eski olanlardan bir tanesi olmasına rağmen günümüzde yaygın kullanımına devam edilmektedir. Dünyada 18. yüzyılın

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

Star-STG. Güneş Enerjisi ve Jeotermal Enerji Sistemleri. Malzeme. Gövde Döküm (GG 20) Mil Paslanmaz çelik (AISI 420)

Star-STG. Güneş Enerjisi ve Jeotermal Enerji Sistemleri. Malzeme. Gövde Döküm (GG 20) Mil Paslanmaz çelik (AISI 420) Star-STG Güneş Enerjisi ve Jeoteral Enerji Sisteleri Malzee Çark Polipropilen Gövde Dökü (GG ) Mil Paslanaz çelik (AISI ) Teknik Bilgiler Akışkan sıcaklığı -/ + C (Kısa süreli çalışada saat C) Şebeke bağlantısı

Detaylı

A Product of Hard Work JCB TELESKOBİK YÜKLEYİCİ 531-70 AGRI

A Product of Hard Work JCB TELESKOBİK YÜKLEYİCİ 531-70 AGRI A Product of Hard Work JCB TELESKOBİK YÜKLEYİCİ 531-70 AGRI JCB arkası ve size özel teleskobik yükleyiciler JCB arkası 1977 yılından beri teleskobik yükleyici üretektedir. Aradan geçen bunca yıl ve beraberinde

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

Yeşil Binalar. Green Buildings. makale - article

Yeşil Binalar. Green Buildings. makale - article TTD Dergisi 48 (2007) 45-52 Yeşil Binalar Green Buildings Franco Anzioso; Luca enardi; ÖZET Son yıllarda, Avrupa Birliğinin enerji sektöründe yaptığı çalışalar, enerjinin akıllı" kullanıın üzerinde yoğunlaşıştır:

Detaylı

Yangın pompaları (NFPA 20 ye uygun) Kullanma suyu hidrofor setleri Sirkülasyon pompaları

Yangın pompaları (NFPA 20 ye uygun) Kullanma suyu hidrofor setleri Sirkülasyon pompaları Yangın pompaları (NFPA 20 ye uygun) Kullanma suyu hidrofor setleri Sirkülasyon pompaları NFPA (National Protection Association), Amerikan Yangından Korunma Kurumu'dur. Bu kurum, ABD'de uygulanması zorunlu

Detaylı

SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE TEST VE KABUL İŞLEMLERİ

SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE TEST VE KABUL İŞLEMLERİ SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE TEST VE KABUL İŞLEMLERİ HATİCE ZEHRA TONYALI/ EMOAYVAZ A.Ş. Yangın tesisatı olan binalarda neden yangın sistemleri başarısız olur? Uluslararası Sigorta Kuruluşlarınca yangınlardan

Detaylı

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon

Gazlı şofben Elektrikli şofben Termosifon 3. SICAK SU TESİSATI Binalarda yaşayanlar yıkanma, bulaşık, çamaşır gibi kullanma amaçlı sıcak suya gereksinim duyarlar. Sıcak su istenilen konfor koşullarına, mevcut ısıtma kaynaklarına, kullanma miktarına

Detaylı

İŞÇİLİK İşçilik 109 adamgün 60,00 /adam 6.540,00

İŞÇİLİK İşçilik 109 adamgün 60,00 /adam 6.540,00 TEKLİF PROJENİN TARİH ADI BAHÇEŞEHİR SAHİBİ ISORAST Tip Proje KODU IS MA 000 ADRESİ Bahçeşehir İSTANBUL ISORAST MALZEME BEDELİ 29.874,88 İSKONTO 0% İSKONTOLU ISORAST MALZEME BEDELİ 29.874,88 ISORAST DIŞINDAKİ

Detaylı

SADIK PRES SANAYİ ÜRÜN KATALO U

SADIK PRES SANAYİ ÜRÜN KATALO U ÜRÜN KATALO U - 2014 TSE EN 671-1 CE BELGESİ TSE EN 671-2 ISO 9001:2008 Ü R E T İ M B A 1971 N D I HAKKIMIZDA Firmamız 1971 yılında ANKARA Demir Sanayinde Sadık ÖKÖN tarafından kurulmuş, ve Radyatör Konsolu,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI. Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI. Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ 11 KASIM 1991 ORTA VE YÜKSEK BASINÇ GAZ DAĞITIM HATLARINDA BORU HESABI " Doç. Dr. Ahmet ARISOY.- - * GENEL

Detaylı

LOADALL I AGRI Maksimum Kaldırma Kapasitesi: kg Kaldırma Yüksekliği: 7 m AGRICULTURE

LOADALL I AGRI Maksimum Kaldırma Kapasitesi: kg Kaldırma Yüksekliği: 7 m AGRICULTURE LOADALL I 531-70 AGRI Maksiu Kaldıra Kapasitesi: 3.100 kg Kaldıra Yüksekliği: 7 AGRICULTURE VERİMLİLİK JCB arkası ve size özel teleskobik yükleyiciler JCB arkası 1977 yılından beri teleskobik yükleyici

Detaylı

MP Rotator : Yüksek Verimliliğe Sahip Çoklu Akış Nozulu

MP Rotator : Yüksek Verimliliğe Sahip Çoklu Akış Nozulu DIZAYN REHBERI MP Rotator : Yüksek Verililiğe Sahip Çoklu Akış Nozulu Eşleşiş MP Rotator, eşleşiş yağurlaasını bütün açı veya atış esafesi ayarlarında koruyarak verililiği en üst düzeye çıkarırken alandaki

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

1 L=50 m. 2 L=60 m. 3 L=50 m. A=0,25 ha. A=0,2 ha. (90 m)

1 L=50 m. 2 L=60 m. 3 L=50 m. A=0,25 ha. A=0,2 ha. (90 m) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01-013 BAHAR YARIYILI SU TEMİNİ VE ÇEVRE SAĞLIĞI BÜTÜNLEME SINAV SORULARI 1/06/013 Adı Soyadı: Soru 1: Şekilde boy kesiti verilen isale

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ

GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ GREE U-MATCH TİCARİ TİP KLİMA SERİSİ Gree U-Macth Ticari Tip Klia Serisi çeşitli iç ünite odeli, Inverter ya da ON-OFF seçeneği ile iç dekorasyonun ve ihtiyaçların farklılık gösterdiği ofis, restoran,

Detaylı

Şekilde, K3 kollektörlerini seçtiğimizde ve 300 l/saat lik bir debi deki basınç kaybı 50 mbar.

Şekilde, K3 kollektörlerini seçtiğimizde ve 300 l/saat lik bir debi deki basınç kaybı 50 mbar. Sistem kurulurken dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birisi de, kurulacak sisteme uygun pompanın seçilmesidir. Küçük sistemlerde ( 30 m 2 ye kadar kollektör yüzeyine sahip sistemlerde), normal solar

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik

Detaylı

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR 5 ORTALAMA HIZ (u) 53 HACİMSEL AKIŞ DEBİSİ ( v ) Hacisel debi, herhangi bir sınırdaki sıvı hacinin sınıra dik yönde biri zaandaki

Detaylı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı

Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Mekanik Tesisat Hesabı Havuz Bilgileri; Havuz boyutları=6x9m Havuz Alanı=44m2 Derinliği=.2m Projede TS 899 standartları ele alınmıştır. (TS 899; Yüzme havuzları, suyun hazırlanması, teknik yapım,

Detaylı

Zemin basıncı EC140C, 4,6 m bom, 3,0 m arm, 2.100 kg karşı ağırlık ile Açıklama Pabuç genişliği Çalışma ağırlığı Zemin basıncı Toplam genişlik

Zemin basıncı EC140C, 4,6 m bom, 3,0 m arm, 2.100 kg karşı ağırlık ile Açıklama Pabuç genişliği Çalışma ağırlığı Zemin basıncı Toplam genişlik Zein basıncı EC140C, 4,6 bo, 3,0 ar, 2.100 kg karşı ağırlık ile Pabuç genişliği Çalışa ağırlığı Zein basıncı Topla genişlik Motor Volvo dizel otoru, düşük eisyon düzeylerini üstün perforans ile yakıt verililiği

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ -1- Pompa Sistemleri Akışkanları transfer etmek, tesisat direncini karşılayabilmek ve Farklı seviyelerde yükseklik farkını karşılayabilmek için kullanılırlar. Genel olarak

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Harita Projeksiyonları

Harita Projeksiyonları Aziutal rojeksiyonlar Harita rojeksiyonları Bölü : Aziutal rojeksiyonlar Doç.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ rojeksiyon yüzeyi düzledir. Noral, transversal ve eğik konulu olarak uygulanan aziutal projeksiyonlar,

Detaylı

SİTE SULAMA PROJESİ DEBİ & GÜNLÜK TÜKETİM US-400 + NOZUL 44 10 3,3 328,35 54,73 3504-5004-GELİŞMİŞ 19 23 1,2 52,95 20,30 TOPLAM SPRINKLER 4,5 75,02

SİTE SULAMA PROJESİ DEBİ & GÜNLÜK TÜKETİM US-400 + NOZUL 44 10 3,3 328,35 54,73 3504-5004-GELİŞMİŞ 19 23 1,2 52,95 20,30 TOPLAM SPRINKLER 4,5 75,02 SİTE SULAMA PROJESİ DEBİ & GÜNLÜK TÜKETİM ET : 7 mm/gün Depo kapasitesi; Sulama suyu ihtiyacı: 81,50 m³/gün 98 m³ Toplam sulama süresi : 5,5 h/gün Uygulanan debi miktarı : 20 m³/h SPRINKLER Çimin ET'si

Detaylı

540-200 SWAY l LOADALL

540-200 SWAY l LOADALL YENİ 540-200 SWAY LOADALL Maksiu güç: 85 kw -114 hp Kaldıra kapasitesi: 4.000 kg Kaldıra yüksekliği: 20 VERİMLİ YÜKSEK PERFORMANS Debi paylaştırıcı hidrolik siste sayesinde bo kaldıra ve uzata işleleri

Detaylı

SU POMPALARI ve HiDROFORLARI YANGIN GRUPLARI

SU POMPALARI ve HiDROFORLARI YANGIN GRUPLARI SU POMPALARI ve HiDROFORLARI YANGIN GRUPLARI YANGINLA MÜCADELE POMPALARIMIZ Yangınla mücadelede kullanılan Makine ve ekipmanlar içerisinde Sulu Söndürme Sistemleri hayati bir öneme sahiptir. Sulu söndürme

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA SULU SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ BASINÇLANDIRMA METODLARI VE ĐLKELERĐ

YÜKSEK YAPILARDA SULU SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ BASINÇLANDIRMA METODLARI VE ĐLKELERĐ YÜKSEK YAPILARDA SULU SÖNDÜRME SĐSTEMLERĐ BASINÇLANDIRMA METODLARI VE ĐLKELERĐ Đsmail TURANLI 1965 yılında RĐZE'de doğdu, ilk ve Orta öğrenimini Đstanbul'da tamamladıktan sonra Yıldız Müh. Fakültesi Makina

Detaylı

YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ

YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ YANICI PARLAYICI SIVI DEPOLARINDA KÖPÜKLÜ SPRİNKLER SİSTEMLERİ ÖZET Su ile söndürülmesi mümkün olmayan yanıcı-parlayıcı sıvılar, kimsayal özelliklerinden dolayı kolayca alevlenme özelliğine sahiptirler.

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

In-Line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları

In-Line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları In-Line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Popaları EIL VE EIL R SERİSİ IN-LINE KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI EIL VE EIL R serisi in-line kuru rotorlu sirkülasyon popaları ile konfor ve enerji verililiğini

Detaylı

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1 SORU 1) Şekildeki sistemde içteki mil dönmektedir. İki silindir arasında yağ filmi vardır. Sistemde sızdırmazlık sağlanarak yağ kaçağı önlenmiştir. Verilen değerlere göre sürtünme yolu ile harcanan sürtünme

Detaylı

BASINÇLI HAVA TESĐSATI

BASINÇLI HAVA TESĐSATI BASINÇLI HAVA TESĐSATI II. Bölüm Erol ERTAŞ Kompresör Seçimi: Tecrübelerimize göre, çok maksatlı basınçlı hava kullanan basınçlı hava şebekeleri çok kısa zamanda ilk tasarlananın üzerinde genişletilmekte

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı