HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1"

Transkript

1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa hıını bulunu. Borunun pürülülüğü k>0 - dir. Piyeoetrik yük ¼ oranında aalırsa akıın ortalaa hıı ne olur? h h Jx J 00 D h 0. grj gx x 0x x 0. / 00.6ν.6x0.6x 0 δ 0 Hidrolik cilalı reji kabulü yapılsın. 6R C 8log 6.05 δ a + 0. V C RJ 6.05 x.5 00 Kontrol: VD.5x0. Re 5800 > 0 Türbülanslı ν 0 δ.6x0.66x0 δ a < Kabul dogru grj 0x x ν 0 δ.6x R C 8log 0.6 δ V C RJ 0.6 x Bu duruda akıın rejii δ 0.0.x 0 > Hidrolik cilalı a s

2 .) çaplı dairesel kesitli beton kanal yarı dolu olarak bir sıvıyı iletektedir. Sıvının kineatik viskoitesi ν.50-6 /s, kanalın pürülülüğü 50 -, kanaldan π/8 /s lik debi geçirilesi için eği ne olalıdır? Q V D VD x Re > 0 Türbülanslı 6 ν.5x0 Hidrolik pürülü kabulü 6R C 8log 68 a V J 8.6x0 C R 68 x grj 0x x8.6x ν.5x 0 δ δ ve k birbirlerine çok yakın değerler. O halde geçiş bölgesi kabulü ile deva edilecek 6x R C 6 8log 8log 66.0 δ 5x0.5x0 a + + V J 8.99x0 C R D 66. x

3 .) i- Kiyasal endüstrinin bir ürünü olan suda çöünüş oksijen bir boru hattı ile taşınacaktır. Borunun çapı 0.6, pürülülük k0 - ve ortalaa hı V0./s dir. Kineatik viskoite çöünüş oksijen konsantrasyonunun fonksiyonudur ve ν0-5 /s ve 0 - /s arasında değişektedir. ii- ynı pürülülükteki diğer bir boruda taşıa kapasitesini artırak için akışın hıı 0. /s ye çıkartılıştır. Bu duruda gerek düşük gerekse yüksek konsantrasyonda enerji farkı önceki durudan daha a belirgin olaktadır. iii- 0.8 çaplı boru deney aaçlı kullanıldığında ise ortalaa hı /s ye çıkartılabilektedir. Bu boru ile yapılan deneylerde Sadece su kullanılası duruunda ν0-6 /s Düşük konsantrasyonlu bir çöünürlük ν0-5 /s sö konusu olduğunda, deneylerdeki enerji farkı iki sıvının birinin taşınasını gerektirektedir. Yukarıdaki şartlarda aşağıdaki soruları yanıtlayını. a-birinci duru için h enerji kaybı ve ν arasında bir ilişki evcut udur? b-ikinci hal için halen h ve ν arasında bir ilişkinin evcut olduğu ancak birinciye göre daha a bir ilişkinin evcut olduğunu gösterini. c-üçüncü halde su yada çöünür için h ve ν arasında bir ilişkiden oldukça güç bahsedilebileceğini gösterini. VD 0.x0.6 a) Re 600 < 0 ainer 5 ν 0 VD 0.x0.6 Re 60 < 0 ainer ν 0 ainer akıda ortalaa hı V J V gj R ν h g h R h ν ν VD 0.x0.8 b) Re 000 > 0 Türbülanslı 5 ν 0 VD 0.x0.8 Re 00 > 0 Türbülanslı ν 0 Her iki halde de akıın geçiş rejiinde olduğunu gösterektedir. Chey katsayısı δ ın dolayısı ile ν nün etkisi altındadır. O halde kısen ν nün fonksiyonudur. VD x0.8 c) Re > 0 Türbülanslı 5 ν 0 VD x0.8 Re > 0 Türbülanslı 6 ν 0 Her iki halde de akı hidrolik pürülü. O halde yük kaybı ν nün fonksiyonu değildir.

4 .) 0. çaplı dairesel kesitli bir boruda debisi Qπ/00 /s olan bir sıvı taşınaktadır, piyeoetre çigisinin eğii /00 ve boru ekseninde akıın ölçülen hıı /s'dir. a- Yukarıdaki verileri kullanarak sıvının kineatik viskoitesini bulak ükün üdür? b- ynı piyeoetrik eğide borudan su taşınası (ν0-6 /s) duruunda, borunun pürülülüğünü bulunu. Q a) V 0.5 Bu duru sadece lainer akıda evcuttur. ainer akıda V 0. 5 olur. aks ainer akıda ortalaa hı V 0x gj R x0 ν 0.5x Kontrol: VD 0.5x0. Re 600 < 0 ainer 5 ν 6.5x0 VD 0.5x0. b) Re > 0 Türbülanslı 6 ν 0 V 0.5 C. : RJ 0. x 00 6R 6R C 8log. 8log δ δ a + a + a + δ 0 0. grj 0x x ν δ.8x0 0.x 0 δ δ a > Hidrolik pürülü

5 .5) Su taşıak için kullanılan prefabrike beton borunun çapı 0. dir. Taşınan suyun hıı 0.5 /s dir. ρ00 kg/, k50-5 6, υ. 0 n a-chey katsayısını ve hidrolik eğii bulunu. b-borudaki birleşiler yeterince dügün ial edileişse sonuçtaki değişi ne olur? VD 0.5x0. a) Re > 0 Türbülanslı 6 ν.x0 Hidrolik pürülü kabulü 6R C 8log. a V 0.5 J.x0 C R D. x 0. grj 0x x.x ν.x 0 δ δ > k kabul doğru değil. 6R C 8log 56.9 δ V 0.5 J.86x0 C R D 56.9 x b) Birleşiler yeterince dügün değilse pürülülük artar ve C aalır. Buna bağlı olarak da Q aalır.

6 .6) 0.8 çaplı kaynaklı çelik boruda taşınan petrolün hıı.0 /s'dir. ρ800 kg/, k0 -, ν0 - /s. Chey katsayısı ve hidrolik eğii hesaplayını. 00 uunluktaki bu boruda petrolün akıtılabilesi için gerekli işlete basıncını ve popa için gerekli enerjiyi bulunu. Pürülülük 50 - olursa akıdaki değişii belirtini. VD x0.8 Re 8000 > 0 Türbülanslı ν 0 Hidrolik pürülü kabulü 6R C 8log 8.8 a V J 8.0x0 C R D 8.8 x 0.8 grj 0x x8.0x ν δ δ 0.09 > k Hidrolik cilalı 6R C 8log. δ V J.5x0 C R D. x Kontrol: 0.8 grj 0x x.5x ν δ 0.06 δ > k Hidrolik cilalı 6R b) C 8log 8.8 δ V J.x0 C R D 8.8 x h Jx.x0 x00 0 P h 0 P 98kN / γ πd E γ Q h 9.8x x x0 50kW Sabit güç için artakta V aalaktadır. h

7 SOR : 0. çaplı boruda su taşınaktadır. Piyeoetre çigisinin eğii /000 ve Chey katsayısı C50 / /s ise a-ortalaa akı hıını, b-kıın rejiini belirleyini. c-eğer ükünse pürülülüğü hesaplayını. kı türbülanslı ise V C Kontrol: RJ x 000 6R C 8log δ a + δ 50 a grj 0x x ν δ 5.9x0.6x 0 δ δ a > Hidrolik pürülü

8 .8) Hidrolik cilalı rejiin geçerli olduğu türbülanslı bir boru akıında hı dağılıı u uy 55. log u υ ν ifadesiyle veriliştir.00 çaplı ca bir borunun içinde kineatik viskoitesi 0-6 /s olan 0 sıcaklıkta akan suyun eksendeki hıı. /s olarak ölçülüştür. Hidrolik gradyanı ve debiyi belirleyini. y 5.5log ν. x0. 5.5log ν grj J ν x δ C 0. 6x 6R 8log 8log 0. δ.56x0 V C RJ x Q Vx.0xπ 0.0

9 .9) şağıdaki sistede hanesinin kotunu bulup, sistein enerji çigisini çiini. (Yersel yük kayıplarını ihal edini). ainer akı için λ 6 Re, Türbülanslı akı için k 5. log + λ. D Re λ Q00lt/sn, 050c, 500, ν.0-5 /sn, k0.5? R 0.x P ( ) 0 D R D B Q Vx V VD x0.8 Re. > 0 5 ν.x0 Türbülanslı akı k.5 log + λ 0.05 λ.d Re λ Enerji Denklei P V PB VB B + h. 8 γ g γ g

10 .0) Şekilde görülen sistede B dairesel kesitli boru BC dikdörtgen kesitli boru ile nihayetlendiriliştir. Bu borunun C ucu havaya açık olduğuna göre C ucunun kotunu bulunu. Sistein basınç ve enerji çigisini çiini. (ν0-6 /sn). Q0, /s Cevap: π 0.5 Q V 0. V V.0 /s Q V 0. V ( ) V. /s V D Re ve k 6 D Mooody ν 0 λ R 0.09 D R P ( ) V D. 0.5 Re 9850 ve k 6 D Mooody ν 0 λ 0.0 (D-C) Enerji Denklei: VD PD VC PC + + D + + C + H g γ g γ V D g 0 (hane), P D γ 0 (atosfer), P C γ 0 (atosfer) D VC + C yg yd g. + + λ V + λ V V V 5 + K + K c gir dar g D g D g g g c g 0.5 g 0.5 g g g c.9

11 .) Şekilde görüldüğü gibi bir depodan.5 lt/sn su popa vasıtasıyla 0 yükseklikte açık havaya fışkıraktadır. Popanın gücünü bulunu. Sistein enerji ve basınç çigilerini çiini. (λ0.0, K dirsek, K darala 0.5, B 0, BC 85, CD 5, η ) Cevap: π 0. Q Vc C 0.05 VC VC.0 /s π 0.05 Q VCD CD 0. VCD V 6.05 /s (0-D) Enerji Denklei: V0 P0 VD PD H + + D + H g γ g γ V 0 g 0 (hane), P 0 γ 0 (atosfer), P D γ 0 (atosfer) VD + H + D + h ydir + yd g 0 h V + D λ C VC λ CD VCD VC VCD 0 H D K dir K dar g D g D g g g 6.05 ( ) H g 0. g 0.05 g g g H 8.98 γqh N 5. BB 5η 5

12 .) Şekilde görülen hane boru sisteinde a- Hane ile lt/s lik debi iletiinin b- Hane ile 8. lt/s lik debi iletiinin sağlanası durularında, şeatik olarak gösterilen binada bir popaı, yoksa türbin sisteinin i bulunduğunu ve bu akinenin teorik gücünü yersel yük kayıplarını ihal ederek bulunu. η (Munson, Young and Okiishi, 998) Cevap: π 0. a) Q V 0. V V 0 /s (-) Enerji Denklei (popa kabul edildi): V P V P H H g γ g γ V g 0 (hane), P γ 0 (atosfer), P γ 0 (atosfer) V + V + + λ H 60 + H g D g g 0. g H > 0 popa kabulü doğru γqh N 6.59 BB 5η 5 π 0. b) Q V 0.08 V V. 5 /s (-) Enerji Denklei (türbin kabul edildi): V P V P + + H H g γ g γ V g 0 (hane), P γ 0 (atosfer), P γ 0 (atosfer) V V + + λ H H 0.05 g D g g H. > 0 türbin kabulü doğru γqh N. BB 5η g

13 .) Şekilde görülen hane yardııyla, boru hatlarından oluşan sistei beslenektedir. Boru hatlarının B noktasından 6 lt/s ve C noktasından ise lt/s lik debiler çekilektedir. Yersel yük kayıplarının ihal edilesi duruunda borulardaki hıları ve debileri bulunu, sistein enerji çigisini çiini. Boru boyları, Boru çapları D 0, D D 0, Borular için λ aynı değerdedir. Cevap: h λ D V g V λ 0.0 g h.5v V + V 0.0 Q Q + Q + Q. 6V + 9V 6.9 6V + 9V V V. 6V 6.9 6V.5V + V λ 0.0 g. 6V g 6.9 6V g V λ 0.0 g g g Denee-yanıla yöntei ile; V. /s π 0.0 Q V Q. Q /s V 6.5 /s π 0.0 Q V Q 6.5 Q /s V 0.9 /s π 0.0 Q V Q 0.9 Q /s

14 .) Şekildeki hane boru sisteindeki tü borularda λ0.0 olarak verildiğine göre, a-sistein enerji çigisini çiini. b-sistedeki hanesinden gelen suyu B hanesine basan popanın gücünü bulunu. η Cevap: a) V V 50 V 0 V b) h λ λ λ λ V V D g D g 0.5 g 0. g π 0.5 π 0.5 π 0. Q Q + Q V V + V V V + V V.6V π 0.5 Q V 0.5 V V 0.65 /s π 0. V V 0.65 /s Q V Q 0.65 Q /s π 0.5 V.6V.5 /s Q V Q.5 Q 0. 6 /s (-B) Enerji Denklei: V P VB PB H + + B + H g γ g γ V g 0 (hane), V B g 0 (hane), P γ 0 (atosfer), P B γ 0 (atosfer) + + λ V + λ V H B D g D g H H g g γqh N 9.9 BB 5η 5

15 .5) Şekildeki üç hane sisteinde sistei hanesi besleekte olup hanesinden çekilen debi 0 lt/s dir. B hanesinin kotunu bulunu. Enerji çigisini çiini. λ D 00 D 00 D 00 D 00 D 5 50 D 6 00 Cevap: π 0. Q V 0. V V.5 /s V λ D g 0. g 000 V 000 V 000 V h h V.V V 0. g 0. g 0. g Q Q + Q + Q Q V + + V π 0. π 0. π V V + V V V 0.89 /s, V 0.6 /s h h g P + γ D h P P + + h γ E γ D P 800 V6 6 + c V6. 8 /s γ 0. g E π 0. V6 6 Q 6.8 Q 0.0 /s Q + Q Q /s Q 6 6 Q π 0.5 Q5 V V5 V5. /s 5 V λ D g 0.5 g 5 P + h γ B 5 E

16 .6) Şekildeki hane-boru sisteinde, hanesinden alınan su B noktasındaki bir popa ile D ve E hanelerine basılaktadır., D ve E hanelerinin su yüü kotları sırası ile 0, 80 ve 90 dir. C noktasında rölatif enerji seviyesi 00 olduğuna göre, boruların debilerini, popanın sistee veresi gereken enerji (basa) yüksekliğini ve verii 0.0 olan popa için gerekli gücü bulunu. Sistein enerji çigisini çiini. Cevap: P P + 00 h CD + γ C γ C D VCD π 0. CD VCD. /s Q CD. Q CD 0. g 0. /s P P + 00 h CE + γ C γ C E VCE π 0. CE VCE.9 /s Q CE /s 0. g Q Q Q + Q /s B BC CD CE π 0. Q BC VBC BC 0.5 VBC VBC.8 /s π 0. Q B VB B 0.5 VB VB.8 /s BC B g 0. g P + γ B _ çııkı B_giriş P + γ C BC P P + + B γ γ P P H γ γ B_çıkış B_giriş γqh N 8.8 BB 5η 5 0.

17 .) Şekilde görülen üç hane sisteinde her bir borudan geçen debiyi belirleyini. Sistein enerji çigisini çiini. Yersel yük kayıpları ihal edilecektir. (Munson, Young and Okiishi, 998) Cevap: kışın hanesinden B ve C hanelerine doğru olduğu kabul edilsin. π 0. π 0.08 π 0.08 Q Q + Q V V + V V 0.6V (-B) Enerji Denklei: V P VB PB B + H g γ g γ V V g 0 (hane), V B g 0 (hane), P γ 0 (atosfer), P B γ 0 (atosfer) 00 V 00 V B V +.55V 0. g 0.08 g (-C) Enerji Denklei: V P VC PC C + H g γ g γ V g 0 (hane), V B g 0 (hane), P γ 0 (atosfer), P B γ 0 (atosfer) 00 V 00 V B V + 5.V 0. g 0.08 g Denee-yanıla yöntei ile; π 0. V.6 /s Q V Q.6 Q /s π 0.08 V.86 /s Q V Q.86 Q 0. 0 /s π 0.08 V.80 /s Q V Q.8 Q 0. 0 /s Yapılan kabul doğrudur.

18 .8) Şekilde görülen hane boru sistei yardııyla bir gölden 5 lt/s debiye sahip su bir popa yardııyla ve B hanelerine basılaktadır. a) Borulardan geçen debileri belirleyini. Tü borulara ait Strickler pürülülük katsayısı veriliş ve birbirinin aynısıdır (k / /s). b) Popanın teorik gücünü bulunu. η c) Sistein enerji çigisini çiini (Yersel yük kayıpları ihal edilecektir) D D00 P popa 80 D00 C 80 D00 B GÖ Cevap: π 0. Q GP Q PC VGP GP VPC PC 0.05 VGP VGP VPC.8 /s 0. V kr J.8 J pc J pc.0 J GP J PC. 0 J h GP PC (G-) Enerji Denklei: VG PG V P + + G + H H g γ g γ V G g 0 (hane), V g 0 (hane), P G γ 0 (atosfer), P γ 0 (atosfer) G + H GP PC (G-B) Enerji Denklei: VG PG VB P + + G + H + g γ g γ B + B C + H 0 + H V G g 0 (hane), V B g 0 (hane), P G γ 0 (atosfer), P B γ 0 (atosfer) G + H B GP PC CB 0 + H J ve V V V kr J J h k R k R VCB VC CB h C 5 CB C 5 k R k R V CB ( 0. ) ( 0. ) CB VC V V C CB C π 0. Q PC Q GP Q C + Q CB 0.05 ( VC + VCB ) VC + VCB. 8 Denee-yanıla yöntei ile; π 0. V CB.69 /s Q CB VCB CB Q CB.69 Q 0. 0 /s π 0. V C.9 /s Q C VC C Q C.9 Q C 0. 0 /s h.9.69 C h CB 0.05 C CB

19 H H C γqh N 5. BB 5η 5

20 .9) Şekildeki hane boru sisteinde hanesinden 5 lt/sn lik debi boşalaktadır. Sistein diğer borularından geçen debileri bulunu. Enerji çigisini çiini V 0.6 π 0. V C R J V C h R J J J P γ D J π 0.5 Q /s Q Q +Q 0.89 /s 0.89 V. /s π J J 0.06 h /

21 .0) Şekilde görülen üç hane sisteinde hanesinden gelen su B ve C hanelerini beslediğine göre bütün borulardan geçen debileri bulunu. Sistein enerji çigisini çiini. J Vk R / J / V h / k R R R R D/0.05 R / B Enerji Denklei: P V PB VB γ g γ g B D V V / / C Enerji Denklei: P V PC VC C D DC γ g γ g V V / / Q Q +Q V π V π + V π V V +V () (), () ve () denklelerinin çöüünden: V.60 /s Q /s V 0.6 /s Q 0.0 /s V 0.9 /s Q /s BD () ( )

22 .) Şekilde verilen su dağıtı şebekesinden geçesi gereken debileri Hardy-Cross etodu ile belirleyini. n. İterasyon: Yük kaybı rq i nrq B -x5 xx5 C 5x5 x5x5 BC -x0 xx Q n rq n nrq Q rq nrq Q Düeltiliş debiler: B Q lt/s C Q lt/s BC Q lt/s. İterasyon: Yük kaybı rq i nrq B -x.8 xx.8 C 5x5. x5x5. BC -x9.8 xx Q Düeltiliş debiler: B Q -.8 lt/s C Q 5. lt/s BC Q -9.8 lt/s

23 .) Şekilde verilen su dağıtı şebekesinden geçesi gereken debileri Hardy-Cross etodu ile belirleyini. Başlangıç debileri: E ; Q 0 5 lt/s EB ; Q 0-8 lt/s BD ; Q 0-8 lt/s D ; Q 0 lt/s C ; Q 0 5 lt/s CF ; Q 0 - lt/s FD ; Q 0-9 lt/s D ; Q 0 - lt/s. İterasyon:.Gö: Yük kaybı rq i nrq E x5 xx5 EB -x8 xx8 BD -x8 xx8 D x xx Q n rq n nrq Q Q ı rq nrq Gö: Yük kaybı rq i nrq C x5 xx5 CF -x xx FD -x9 xx9 D -x xx Q ıı.0 50 Düeltiliş debiler: E Q lt/s EB Q lt/s BD Q lt/s D Q +(0.8-(-.0)) -.85 lt/s C Q lt/s CF Q lt/s FD Q lt/s D Q -+( ) 5. lt/s

24 . İterasyon:.Gö: Yük kaybı rq i nrq E x5.8 xx5.8 EB -x. xx. BD -x. xx. D x.85 xx.85 + Q ı Gö: Yük kaybı rq i nrq C x.9 xx.9 CF -x.0 xx.0 FD -x5.0 xx5.0 D -x.85 xx Q ıı Düeltiliş debiler: E Q lt/s EB Q lt/s BD Q lt/s D Q.85+( ). lt/s C Q lt/s CF Q lt/s FD Q lt/s D Q -.85+(0.0-(-0.05)- -. lt/s

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa

CEVAP: Ara bö lg e Başlangıçta toplam hacim. V = 2 0.001043 + 3 1.694 = 5.084m. V = 6.025m V 6.025. 1.205m kg = = = P = 200kPa Bir piston silindir düzeneğinde başlangıçta, 00 ka basınçta doyuş sıı-buhar karışıı 5 kg su bulunaktadır Suyun kg lık bölüü sıı fazında, geri kalanı ise buhar fazındadır Bu durudayken piston durdurucular

Detaylı

UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ i ii UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Roger KINSKI ÇEVİREN YrdDoçDr Hüseyin BULGURCU iii Ön Kapak: Kurnell, NSW de Avustralya Petrol Rafinerisinde Santrifüj Pompa ve Boru Tesisatı Tekrarlanan baskı tarihleri:

Detaylı

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat

Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat 2 Hidroloji Bölüm-1 Hidrolojinin Tanımı ve Önemi Bölüm-2 Yağışlar (Precipitation)

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GIDA FİZİĞİNDE MADDELERİN TERMAL ÖZELLİKLERİ Danışan: Yard. Doç. Dr. Hülya KES YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANA BİLİM DALI Selda SÜMAN EDİRNE - Yüksek Lisans

Detaylı

BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ

BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MM30 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DERSİ BORULARDA BASINÇ KAYBI E SÜRTÜNME DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZBEY SAMSUN

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

Şekil 4-21. Gaz kalibrasyon sistemi

Şekil 4-21. Gaz kalibrasyon sistemi 4. BÖLÜM - SORULAR 4-1. Seyreltik bir evsel atıksu nehre deşarj edilmeden önce bir havuzda (pond) arıtılmaktadır. Havuz girişindeki debi, Q=4000 m 3 /gün ve BOİ derişimi C giriş =25 mg/l'dir. Havuzun hacmi

Detaylı

Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ

Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, İkinci Baskı Yunus A. Cengel, John M. Cimbala McGraw-Hill, 2010 Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ Rüzgar türbinleri tarlaları rüzgardan kinetik

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR

BÖLÜM 4 DAİMİ, BİR-BOYUTLU, SÜRTÜNMESİZ AKIMLAR BÖLÜ 4 DAİİ, BİR-BOYULU, SÜRÜNESİZ AKILAR 4.- Bir boyutlu akım yaklaşımı 4.- Daimi, bir-boyutlu, sürtünmesiz akım denklemleri 4..- Bir-boyutlu süreklilik denklemi 4..- Bir-boyutlu momentum denklemi (Euler

Detaylı

09/10 5.H MUKAVEMET I : MUKAVEMET I : 5. Hafta. - Statikçe belirsiz (axial) problemler ve. - Isıl Gerilmeler. Eksenel Yükleme 2008 NM

09/10 5.H MUKAVEMET I : MUKAVEMET I : 5. Hafta. - Statikçe belirsiz (axial) problemler ve. - Isıl Gerilmeler. Eksenel Yükleme 2008 NM 5. Hafta 1 - Statikçe belirsiz (axial) problemler ve - Isıl Gerilmeler Background Şu ana kadar gördüğümüz problemlerin hepsinde; kuvvetlerin ve gerilmelerin aşağıdaki denge denklemleri yardımıyla bulunması

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI KONDENS MİKTARI HESAPLARI Buhar kullanan bazı ünitelere ait kondens miktarı hesaplama örnekleri aşağıdadır. Ana Buhar Hatları Isınma süresinde kondens miktarı en yüksek değere ulaşır. Bu değer kondenstop

Detaylı

Dalgıç Atıksu Pompası tip ABS AS 0530-0841

Dalgıç Atıksu Pompası tip ABS AS 0530-0841 15975045TR (02/2015) 1006-00 TR Montaj ve Kullana Taliatları www.sulzer.o 2 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal Taliatların Çevirisi) Dalgıç Atıksu Popası tip ABS AS: 0530 0631 0830 0840 0630 0641 0831

Detaylı

S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ

S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ B Ö L Ü M 3 S U L A R I N İ L E T İ L M E S İ Şehir ve kasabaların içme ve kullanma suyu ihtiyacını sağlamak için kaptajdan alınan suyun, sarfedileceği yer civarındaki haznelere veya tasfiye tesislerine

Detaylı

YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ

YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ YÜKSELEN HAVA AKIMLI RÜZGAR TÜRBİNLERİ Özer KARA 1 Aydoğan ÖZDAMAR 2 Necdet ÖZBALTA 2 okara@bornova.ege.edu.tr aozdamar@bornova.ege.edu.tr nozbalta@bornova.ege.edu.tr 1 Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi

Detaylı

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ BÖÜ ERVANE TEORİSİ.. Giriş.. Froude disk teorisi ile pervanenin incelenmesi.. ervane Katsayıları :... Çekme katsayısının boyut analizi ile bulunması:... oment Katsayısı:.4. ervane verimi, güç katsayısı

Detaylı

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekii ivesini ölçek Sürtünesiz eğik düzlede hız-zaan ilişkisini inceleek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: Konu vektörü Yer-değiştire vektörü Ortalaa hız ve anlık hız Ortalaa ive ve anlık

Detaylı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Projesi Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Projesi Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su Temini ve Projesi Dersi 2014-2015 Öğretim Yılı Sorumlu Öğretim Üyesi ve Yardımcı Öğretim Elemanları: Dersin Amacı Yrd.Doç.Dr. Ertuğrul

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ Giriş: 1.1. İş, Enerji ve Güç: İş, Enerji ve Güç: uygulanan kuvvet nedeniyle bir cisme aldırılan yola veya konum değişikliğine iş denir.enerji ise bir cismin iş yapabilme

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

DEĞİŞKEN HIZLI SOĞUTMA KOMPRESÖRÜNÜN BULANIK MANTIK ALGORİTMASI İLE KONTROLÜ

DEĞİŞKEN HIZLI SOĞUTMA KOMPRESÖRÜNÜN BULANIK MANTIK ALGORİTMASI İLE KONTROLÜ _ 869 DEĞİŞKEN HIZLI SOĞUTMA KOMPRESÖRÜNÜN BULANIK MANTIK ALGORİTMASI İLE KONTROLÜ Orhan EKREN Serhan KÜÇÜKA ÖZET Bu çalışmada değişken hızlı kapasite modulasyonu kullanılan bir soğutma sisteminde bulanık

Detaylı

3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA

3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA 3. GEMİ DİRENCİ, GEMİ DİRENCİNİN BİLEŞENLERİ, SINIR TABAKA 3.1 Gemi Direnci Bir gemi viskoz bir akışkanda (su + hava) v hızıyla hareket ediyorsa, gemiye viskoziteden kaynaklanan yüzeye teğet sürtünme kuvvetleri

Detaylı

ASANSÖRLERDE HİDROLİK TAMPONLAR

ASANSÖRLERDE HİDROLİK TAMPONLAR 29 ASANSÖRLERDE HİDROLİK TAMPONLAR Fatih C. BABALIK ÖZET Asansörlerdeki çeşitli güvenlik elemanlarının arasında tamponlar önemli yer tutar. Aşağıya inerken son katta da duramayan kabinin tabana sert çarpmasını

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

www.nazkamuhendislik.com nazka@nazkamuhendislik.com PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. PROJENİN ADI

www.nazkamuhendislik.com nazka@nazkamuhendislik.com PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. PROJENİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİC. SAN. A.Ş. ÇAKIRLAR HES (16,9 MW) KAPASİTE ARTIŞI PTD PROJE SAHİBİNİN ADI ANADOLU ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET SANAYİ A.Ş. PROJENİN ADI ÇAKIRLAR HES KAPASİTE ARTIŞI PROJE TANITIM

Detaylı