T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU MAYIS 2010

2 İÇİNDEKİLER MAYIS AYINDA TÜRKĠYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ EGE DENĠZĠ- MĠDĠLLĠ ADASI KUZEYĠ DEPREM ETKĠNLĠĞĠ MALATYA-HEKĠMHAN DEPREM ETKĠNLĠĞĠ MAYIS AYI ĠÇERĠSĠNDE DÜNYA DA ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ... 6

3 2010 MAYIS AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ 2010 Mayıs ayı içerisinde toplam 1863 adet deprem meydana gelmiģtir (ġekil 1-2). Mayıs ayı içerisinde meydana gelen 4 ve üzeri olan depremlerin listesi Tablo 1 de verilmiģtir. ġekil Mayıs ayında Türkiye de meydana gelen depremlerin. ġekil Mayıs ayında meydana gelen depremlerin Deprem Sayısı - Büyüklük Grafiği Tel:

4 Tablo Mayıs ayında Türkiye de meydana gelen M>=4.0 olan depremler Zaman Enlem (K) Boylam (D) Büyüklük Yer 02/05/ : EGE DENIZI 08/05/ : ELAZIG KOVANCILAR 10/05/ : AKDENIZ 11/05/ : EGE DENIZI 15/05/ : KOCAELI KANDIRA 15/05/ : AKDENIZ 20/05/ : KARADENIZ 22/05/ : BINGOL KARLIOVA 26/05/ : ANTALYA ELMALI 29/05/ : EDIRNE KEŞAN EGE DENİZİ MİDİLLİ ADASI KUZEYİ DEPREM ETKİNLİĞİ Mayıs 2010 tarihi süresince Ege Denizi- Midilli Adası kuzeyinde çok sayıda deprem meydana gelmiģtir. Depremler Etili Fayı olarak adlandırılan Etili-Ezine arasında uzanan ve genel gidiģi K70D yaklaģık uzunluğu 50 km. (ġaroğlu vd. 1987) olan Etili Fayı nın GB sında Midilli Adası nın kuzeyinde yoğunlaģmaktadır (ġekil 4). Bölgedeki genel tektonik hareketin karakterinin sağ yönlü doğrultu atımlı olduğu değiģik araģtırmacılar tarafından belirtilmiģtir (ġekil 3) (ġengör ve diğ., 1985, Westaway, 1990, 1994, Armijo ve diğ., 1996). ġekil 3. Batı Anadolu ve Ege Denizinin doğu kısmının aktif fay haritası (ġengör ve diğ., 1985, Westaway, 1990, 1994, Armijo ve diğ., 1996). Tel:

5 Etili Fayı en son 1737 yılında bir deprem üretmiģ olup, bu deprem sonucunda 49 km yüzey kırığı oluģtuğu rapor edilmektedir (Ambraseys ve Jackson, 2000). Midilli ve yakın çevresinde hasar yapan diğer önemli depremler Mürefte Depremi, 1912 M=7.2, M=6.3, M=6.8 ġarköy-mürefte ve Ayvacık Depremi (Ms:6.8) dir (ġekil 5). ġekil Mayıs 2010 Ege Denizi ( Ayvacık Açıkları) Ml: 4.4 Depremi ġekil den günümüze Çanakkale, Midilli Adası ve civarında meydana gelen depremler Tel:

6 MALATYA HEKİMHAN DEPREM ETKİNLİĞİ Malatya ili 1. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir (ġekil 6). Tarih boyunca Doğu Anadolu Fay Sistemine bağlı fayların ürettiği büyük depremlerin etkisi altında kalmıģtır M=6.8, 1964 M=6.0 Malatya, 1986 M=5.8 Sürgü, 2003 M=5.7 Doğanyol ve 2005 M=5.2 Pötürge depremleri 1900 den günümüze bölgede hasara neden olan depremlerdir. ġekil 6. Deprem Bölgeleri Haritası nda Malatya ilinin konumu Bölgede etkili olan fay sistemleri Sürgü Fayı ve Malatya Fayı dır. Doğu Anadolu Fay Zonu nun Çelikhan-GölbaĢı arasındaki bölümden ayrılan genel gidiģi D-B olan fay, Sürgü fayı olarak adlandırılmıģtır (Perinçek ve Kozlu 1984, ġaroğlu vd. 1987). Arpat ve ġaroğlu (1975), bu fayı DAF ın bir kolu olarak kabul etmiģler. ġaroğlu vd. (1987), morfolojik verilere bağlı olarak fayın sol yönlü doğrultu atımlı olduğunu belirtmektedir. AraĢtırmacılar, morfolojik veriler, Kuvaterner yaģlı birimleri kesmesi ve 5 Mayıs 1986 Sürgü depremine bağlı olarak, fayı diri fay olarak sınıflandırmıģlardır. Malatya ovasının batısında, ovayı morfolojik olarak sınırlandıran KD-GB gidiģli belirgin bir çizgisellik yer almaktadır. Bu çizgiselliği oluģturan faylar, Malatya Fayı olarak adlandırılmıģtır (Arpat ve ġaroğlu 1975, Aktimur 1979, ġaroğlu vd. 1987). Fay, DoğanĢehir GB sında, Söğüt köyü yakınlarından baģlar, Akçadağ güneyinden geçer ve Yazıhan a kadar devam eder. Malatya fayının yaklaģık 10 km batısında, Sürgü fayının devamı olabilecek diğer bir fay yer alır (ġekil 7). Tel:

7 ġekil 7. Malatya ve çevresindeki faylar ( Önal, Helvacı,Ceyhan, 2004) 1964 yılından olan deprem araģtırmacılar tarafından Malatya Fayı ile iliģkilendirilmiģtir depreminde hasar kabaca K-G yönünde yoğunlaģmıģtır. Deprem dıģ-merkezi, Malatya nın 40 km GB sına karģılık gelmektedir (Eyidoğan 1983, Jackson ve McKenzie 1984). ġaroğlu vd. (1984), fayı olası diri olarak kabul etmiģtir.mayıs 2010 yılındaki deprem etkinliği Malatya Fayı nın batısında Hekimhan da yoğunlaģmıģtır (ġekil 8). ġekil 8. Mayıs 2010 Malatya-Hekimhan Depremleri Tel:

8 2010 MAYIS AYINDA DÜNYA DA ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ 2010 Mayıs ayı içerisinde Dünya da büyüklüğü 5 ve üzeri olan toplam 435 adet deprem meydana gelmiģtir (ġekil 9) (http://neic.usgs.gov). Büyüklüğü 6.0 ve üzeri olan depremler bazı depremle Tablo 2 de verilmiģtir (www.emsc-csem.org). ġekil 9. Mayıs ayı içerisinde Dünya da meydana gelen M>=5.0 olan depremlerin dağılımı Tablo 2. Mayıs ayı içerisinde Dünya da meydana gelen M>=6.0 olan depremler Zaman Enlem Boylam Derinlik Büyüklük Yer : N E ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION : N E 10 6 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES : S E VANUATU : S E VANUATU : N E SOUTHEAST OF RYUKYU ISLANDS : N W NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE : S W ACRE, BRAZIL : S W CENTRAL PERU : S W NORTHERN PERU : N E NORTHERN SUMATRA, INDONESIA : S E 40 6 SUMBAWA REGION, INDONESIA : S W OFFSHORE TARAPACA, CHILE : S E SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA : S W OFFSHORE BIO-BIO, CHILE : N E IZU ISLANDS, JAPAN REGION : S W 10 6 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE Tel:

9 KAYNAKLAR Aktimur, S., 1979, Malatya-Sivas Dolayının Uzaktan Algılama Yöntemi ileçizgiselliklerinin İncelenmesi, MTA Rapor No. 665 Ambraseys, N.N. and Jackson, J.A. (2000). Seismicity of the Sea of Marmara (Turkey) since Geophysical Journal International 141, F1-F6. Armijo et al. 1996, Quaternary evolution of the Corinth Rift and its implications for the late cenozoic evolution of the Aegean, Geophys. J. Int., 126, Arpat, E., Şaroğlu, F., 1975, Türkiye deki bazı önemli genç tektonik olaylar, TJK Bülteni, 18, Eyidoğan, H. (1983). Bitlis-Zagros kıtasal çarpışma kuşağı boyunca etkin sığ deformasyonlar ve depremler arasındaki ilişkiler, Deprem Araştırma Bülteni, 43, Jackson, J. and Mckenzie, D., 1984, Active tectonics of the Alpine-Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan, Geophys. J. R. astr. Soc., 77, Önal, M., Ceyhan, F. ve Helvacı, C., 2000, Gürün (Sivas) Orta Miyosen havzasının stratigrafisi, Orta Anadolu. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri özleri, s.193. Perinçek, D. and Kozlu, H., 1984, Stratigraphy and Structural Relation of the Units in the Afşin- Elbistan-Doğanşehir Region. In: Tekeli, O. And Göncüoğlu, C. (eds.), International Symposium on the Geology of the Taurus Belt, Miner. Res. Expl. Ins., Ankara, p Şaroğlu, F., Emre, Ö., Boray, A., 1987, Türkiye nin diri fayları ve depremsellikleri. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Jeoloji Etüdleri Dairesi Başkanlığı, (Yayınlanammış rapor), 394s. Şengör, A.M.C, Görür, N., Şaroğlu, F. (1985). Strike-Slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a Case Study, in Strike-Slip Deformation, Basin Formation and Sedimentation, Eds. Biddle, K.T. and Christie- Blick, N., Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication, 37, Westaway, R., 1990, Block rotation in western Turkey, 1, Observational evidence: Journal of Geophysical Research, 95, 19, , 884. Westaway, R., 1994, Evidence for dynamic coupling of surface processes with isostatic compensation in the lower crust during active extension of western Turkey: Journal of Geophysical Research., 99, no. B10, 20, , Tel:

SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI

SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI Jeofizik, 2013, 18, 59-66 doi: 13.b01 jeofizik-1301-14 SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI Microgravity and GPS Studies in the south of Izmir-Karaburun,

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Dergisi (2013) 147: 1-17 Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr KUZEY ANADOLU FAYI GÜNEY KOLU NUN SEGMENT YAPISI VE GEMLİK FAYININ PALEOSİSMİK DAVRANIŞI, KB ANADOLU Selim ÖZALP a, *,

Detaylı

GONAF PROJESİ (Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi İçindeki Kısmında Derin Jeofizik Gözlemler)

GONAF PROJESİ (Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi İçindeki Kısmında Derin Jeofizik Gözlemler) GONAF PROJESİ (Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi İçindeki Kısmında Derin Jeofizik Gözlemler) R. F. KARTAL 1, T. KILIÇ 1, F. T. KADİRİOĞLU 2, M. NURLU 3, M. BOHNHOFF 4, G. DRESEN 4, F. BULUT 5, S. ZÜNBÜL

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ali Zeynel DENİZLİOĞLU, Özgür Tuna ÖZMEN, Turgay KURU, Zahide ÇOLAKOĞLU, Aytaç APAK, Şule

Detaylı

ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ Mv > 5 75 00 ~ % 99 Bu proje 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (TRC1/13/DFD/3027) kapsamında desteklenmiştir.

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

MARMARA DENİZİNDE TARİHSEL DEPREMLER: YERLERİ, BÜYÜKLÜKLERİ, ETKİ ALANLARI VE GÜNCEL KIRILMA OLASILIKLARI

MARMARA DENİZİNDE TARİHSEL DEPREMLER: YERLERİ, BÜYÜKLÜKLERİ, ETKİ ALANLARI VE GÜNCEL KIRILMA OLASILIKLARI MARMARA DENİZİNDE SEL DEPREMLER: YERLERİ, BÜYÜKLÜKLERİ, ETKİ ALANLARI VE GÜNCEL KIRILMA OLASILIKLARI Cenk Yaltırak 1,2, M. Korhan Erturaç 2, Okan Tüysüz 2, Kezban Saki-Yaltırak 2 Marmara Denizi ve yakın

Detaylı

Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri

Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 54, Sayı 3, Aralık 2011 Volume 54, Number 3, December 2011 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin

Detaylı

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı'

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' Bilim Teknik 03.12.2005 İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' İzmir ve çevresinde son 15 yılda meydana gelen orta büyüklükteki üç deprem, bölgenin doğrultu atımlı fayların kontrolünde

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI D. Kalafat 1, M. Suvarıklı 1, Z. Öğütcü 1, K. Kekovalı 1 ve Y. Güneş 1 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli

Detaylı

ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ

ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ Fatih Poyraz 1, Orhan Tatar 2, Kemal

Detaylı

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye

Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal Fotoğraflama Yöntemi, Örnek Çalışma: Duru-2011 Hendeği, Tuz Gölü Fay Zonu, Orta Anadolu, Türkiye Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 57, Sayı 1, Ocak 2014 Volume 57, Number 1, January 2014 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Paleosismolojik Üç Boyutlu Sanal

Detaylı

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ Kerem HEPDENİZ 1, İ. İskender SOYASLAN 2 1 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ

DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ ÖZET: Bülent Kaypak 1 ve Gözde Venedik 2 1 Y.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Ankara Üniversitesi, Tandoğan

Detaylı

Neotektonik Neotectonics. Oturum Yürütücüsü / Convener: Ali Koçyiğit

Neotektonik Neotectonics. Oturum Yürütücüsü / Convener: Ali Koçyiğit Neotektonik Neotectonics Oturum Yürütücüsü / Convener: Ali Koçyiğit Batı Türkiye nin Diri Fay Geometrisi ve Güncel Kinematiği Ömer Emre 1, Tamer Y. Duman 1, Ahmet Doğan 2, Selim Özalp 1, Cengiz Yıldırım

Detaylı

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer

T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı. Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri. Ernam Öztürk. Seminer T.C. Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Jeoloji Anabilim Dalı Orta Anadolu nun Sismotektonik Özellikleri Ernam Öztürk Seminer Danışman: Yrd.Doç.Dr. Tekin YEKEN Ocak 2004 1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

THE SEISMIC FEATURES OF THE KONYA REGION

THE SEISMIC FEATURES OF THE KONYA REGION Haymana-TuzgöW-Ulukusla Basenleri Uygulamali Çalisma (WORKSHOP) (09-11 Ekim 2000) KONYA BÖLGESiNiN DEPREMSELLiGi THE SEISMIC FEATURES OF THE KONYA REGION Yasar EREN S.Ü. Müh. Mim. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü,

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2911 Number: 36, p. 179-201, Summer II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

ADANA VE BURSA HAVZALARI İÇİN ARTALAN SİSMİK GÜRÜLTÜ VERİLERİNDEN GREEN FONKSİYONLARININ ELDE EDİLMESİ

ADANA VE BURSA HAVZALARI İÇİN ARTALAN SİSMİK GÜRÜLTÜ VERİLERİNDEN GREEN FONKSİYONLARININ ELDE EDİLMESİ ÖZET: ADANA VE BURSA HAVZALARI İÇİN ARTALAN SİSMİK GÜRÜLTÜ VERİLERİNDEN GREEN FONKSİYONLARININ ELDE EDİLMESİ T. BAKIRCI A. KAŞLILAR ve A. KOCAOĞLU Jeofizik Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET: M.K. Koçkar 1 ve H. Akgün 2 1 Doktor, Deprem Müh. Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY

ANKARA ÜNİVERSİTESİ RAPOR. Proje No: 20030745013. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Recep KILIÇ. Araştırmacılar: Dr. Ayhan KOÇBAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR KUZEY ANADOLU FAY ZONUNDAKİ PLİYO-KUVATERNER BİRİERİNDE MEYDANA GELEN HEYELANLARIN İNCELENMESİ (TAŞOVA, AMASYA) Proje No: 20030745013 Proje

Detaylı

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ

ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ MİLLİ PARKLARDA JEOLOJİK MİRAS 8 ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI VE ÇEVRESİ JEOSİTLERİ (ÇANKIRI-KASTAMONU) DOĞA KORUMA ve MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA

Detaylı

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre

Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Yüksek Lisans Lisans, Araştırma Konuları Tel Yer: E-mail Web Sayfası: KISA ÖZGEÇMİŞ yerbilimleri ve çevre Prof.Dr.Ali YILMAZ Doktora, Ankara Üniversitesi, 1980 Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1973 Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, 1970 Araştırma Konuları: Yer ve Çevre Bilimleri,

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM POTANSİYELLERİ MTA Rapor No: 10754 Dr.Ömer EMRE (Jeomorfolog) Dr.Selim ÖZALP (Jeoloji Yük. Müh.) Ahmet DOĞAN (Jeoloji

Detaylı

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU

ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. - F19C01C3 1 ÖZBİRLİK İNŞ. EM. TUR. SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. SAHASINA AİT UYGULAMA İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK ETÜT RAPORU İLİ: İLÇESİ: BELEDİYE: PAFTA:

Detaylı

DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ

DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2010), 119-133 119 DERİK (Mardin) GÜNEYİNDE KORUNMASI GEREKEN JEOLOJİK-JEOMORFOLOJİK BİR DOĞAL MİRAS: KUŞÇU KRATERİ Natural Heritage to be Established

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BURDUR FAY ZONUNDA DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ziya ÖNCÜ Danışman: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜR DOKTORA TEZİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı