23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR"

Transkript

1 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR Murat UTKUCU Emrah BUDAKOĞLU Hilal YALÇIN Hatice DURMUŞ Hüseyin KALKAN Levent GÜLEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EKİM 2011

2 ÖNSÖZ Van Gölü havzası tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik yapmıştır. Dünyanın en büyük soda gölü olan Van Gölü nü içermesi, yüksek dağları ve doğal güzellikleri ile hep ilgi çekmiştir. Bunların yanı sıra tektonik olarak aktif bir bölgede yer almasından dolayı tarihi kaynaklarda Van Gölü ve çevresindeki depremlerden ve bunların oluşturduğu yıkımlardan bahsedilmiştir. 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen ve neden olduğu can ve mal kayıpları şu raporun yazıldığı an itibari ile daha kesinleşmemiş deprem bunun önemli bir kanıtıdır. Bu deprem, Türkiye nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği yanında Van Gölü havzasının da deprem tehlikesi yüksek olan bir yer olduğu gerçeğini de bir kez daha gündeme getirmiştir. Bu raporda, Van Gölü havzasının depremselliği ve 23 Ekim 2011 Van depremi hakkında bazı ön bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu vesile ile yazarlar, bu son yaşanan elim depremde ölenlere Allah tan rahmet kalanlara da sabır ve baş sağlığı dilerler. 2

3 1. GİRİŞ Van Gölü havzası Doğu Anadolu Bloğu (DAB) içinde yer almaktadır (Şekil 1 ve 2). Bölgenin ana sismotektonik özellikleri güneydeki Arap Levhasının Bitlis Bindirme Zonu (BBZ) boyunca Anadolu levhasına çarpması sonucu gelişmiştir (Şekil 1). Batıda Anadolu Levhası Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) boyunca batıya doğru kaçma tektoniği olarak adlandırılan bir hareket sergilemektedir. DAB içinde bir çok KB-GD doğrultulu sağ yönlü ve KD-GB doğrultulu sol yönlü doğrultu atımlı faylar gelişmiştir (Gülen 1984; Şaroğlu ve diğ., 1992). Bu faylardan bir kaçı BBZ nun hemen kuzeyinde yer alan Van Gölü ve yakın civarında uzanmaktadır (Şekil 2). Bu faylara ilave olarak Ketin (1977) ve Gülen (1984) Van Gölü nün doğusunda D-B doğrultusunda uzanan birkaç sağ yönlü doğrultu atımlı fay olabileceğini öne sürmüştür. Şekil 1. Doğu Anadolu nun belli başlı sismotektonik özelliklerini ve Van Gölü havzası ve yakın çevresinde geçen yüzyılda meydana gelmiş büyüklüğü M S 7.0 olan depremlerin dış merkezlerini (beyaz yıldızlar) gösteren harita. Dikdörtgen Şekil 2 de verilen harita alanını çevrelemektedir. 3

4 Şekil 2. Çalışmada Van Gölü yakın civarının yerel tektonik unsurlarını, depremselliğini ve 23 Ekim 2011 Van depreminin episantrını (kırmızı yıldız) gösteren harita gösteren harita (batimetri Degens ve diğ. 1978; faylar Ketin, 1977; Şaroğlu ve diğ. 1992). 2. VAN GÖLÜ HAVZASI ve DEPREMLER Van Gölü ve civarı daha Türkiye nin ana tektonik unsurları tam olarak belirlenmemişken bile birinci derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılmıştır (Lahn, 1949). Aletsel dönemde (1900 sonrası) bölgeyi önemli ölçüde etkileyen büyüklüğü M S 7.0 olan üç depremin (1903 Malazgirt, M S =7.0), 1930 Salmas, M S =7.6 ve 1976 Çaldıran, M S =7.3 depremleri) meydana gelmesi bölge içindeki deprem tehlikesinin en önemli kanıtıdır (Şekil 1 ve 2) (Toksöz ve diğ, 1977; Ambraseys, 1988). Bunun yanı sıra tarihsel dönemde de (1900 öncesi) büyüklüğü M S 7.0 olduğu düşünülen ve oldukça geniş çaplı hasara ve çok sayıda can kaybına yol açan bir çok deprem meydana gelmiştir (Ambraseys ve Finkel, 1995) ve 1715 Van depremleri özellikle Gölün Doğu ve Güneydoğusunda oluşturdukları hasarlarla bunun en önemli örnekleridir (Şekil 2). Bunlara ilave olarak Van Gölü ve yakın civarında aletsel dönemde büyüklükleri 5.0 M 6.0 olan çok sayıda, can ve mal kaybına neden olan 4

5 deprem meydana gelmiştir. Bunlar arasında en kayda değerleri 1945 Van (M=5.8), 1941 Erciş (M=6.0) ve 2000 Van (M W =5.7) depremleri eklenebilir (Kalafat 1995; Pınar ve diğ., 2002) EKİM 2011 VAN DEPREMİ 23 Ekim 2011 depreminin episantrı Van şehir merkezinin yaklaşık 30 km kuzey batısında yer almaktadır (Şekil 1 ve 2). Depremin, çeşitli sismoloji enstitü ve kuruluşlarınca bulunan odak ve kaynak parametreleri Tablo 1 de verilmiştir. İlk edinilen bilgiler, depremin esas etkisinin Van ve Erciş şehir merkezleri ile ve bu şehir merkezleri arasında kalan kırsal alanda yoğunlaştığını göstermektedir. Bu raporun yazıldığı an itibarı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 461, yaralı sayısının 1352 kişi, yıkılan bina sayısının 2262 olduğunu bildirmiştir. Depremin ardından birçok artçı deprem meydana gelmiştir (Şekil 3). Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) web sayfasından elde edilen bu artçı depremlerden 5 tanesi M L >5.0 büyüklüğüne sahiptir. Şekil Ekim 2011 Van depreminin lokasyonları Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından belirlenen ve ana şok oluş zamanından sonraki 72 saat içinde oluşan artçı depremler. 5

6 Tablo Ekim 2011 Van depreminin çeşitli sismoloji enstitü ve kuruluşlarınca bulunan odak ve kaynak parametreleri. KOERI USGS GFZ EMSC AFAD GCMTC Tarih- Saat 13:41:21 10:41: :41: :41: :41: :41:30.6 Enlem ( o ) Boylam ( o ) Derinlik (km) Büyüklük 6.6 Ml 7.3 Mw 7.1 Mw 7.3 Mw 6.7 Ml 7.1 Mw M o 6.40 x Nm Strike ( o D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2 ) Dip ( o ) Rake ( o ) Van Gölü havzasındaki geçmiş deprem etkinliği ve yerleşimlerin zemin özellikleri dikkate alındığında 23 Ekim 2011 Van depreminin oluşumu gerek yer gerekse büyüklük ve oluşturduğu yıkım açısından bir sürpriz olmamıştır (Utkucu, 2006a ve b). Ancak, depremin hangi fay üzerinde oluştuğu şu anda tam kesin değildir. Türkiye aktif fay haritasında (Şaroğlu ve diğ. 1992) depremin episantrı hemen yanında aktif bir fay yer almamaktadır. Ketin (1977) deprem episanrının hemen güneyinde uzanan, Erçek Gölü altından geçen, Doğu-Batı uzantılı olası bir doğrultu atımlı sağ yanal faya değinmektedir (bkz. Şekil 2). Gülen (1984) Erçek Gölünün kuzey kıyısına paralel olarak ve batıya Van Gölüne doğru uzanan bir fay zonunu uydu fotoğraflarından haritalamıştır Ancak, depremin gerek Tablo 1 de verilen kaynak parametreleri, gerekse bu çalışmada yapılan ve aşağıda değinilecek telesismik ters çözümleme yoluyla bulunan kaynak parametreleri deprem için ya ters faylanma ya da küçük bir doğrultu atımlı bileşeni olan ters faylanma önermektedir. Bu açıdan kaynak fayın ve gelecekteki deprem tehlikesi açısından deprem kaynak bölgesi civarında uzanan diğer fayların belirlenmesi için arazi çalışmalarının yapılması gerekliliği açıktır. 6

7 Depremin kaynak parametrelerinin ve özellikleri hakkında bir ön fikir edinilmesi amacı ile depreme ait telesismik veriler IRIS DMC Sismolojik Veri Merkezinden elde edilmiştir. Bu verilerden 29 P ve 6 SH dalga şekli yapılacak telesismik analiz için seçilmiştir. Telesismik kaynak ters çözümü için Kikuchi ve Kanamori (1991) tarafından geliştirilmiş yöntem kullanılmış ve KRDAE tarafından verilen episantrı kırılma başlangıcı olarak alınmıştır. Yapılan birkaç denemenin ardından ana şok 2 şoklu olarak tatmin edici bir şekilde modellenebilmiştir. Ters çözümleme sonuçları Şekil 4 ve Tablo 2 de verilmiştir. Şekil Ekim 2011 Van depremi için yapılan telesismik ters çözüm sonuçları ve gözlenmiş-sentetik dalga şekli karşılaştırması. Tablo Ekim 2011 Van depremi için yapılan telesismik ters çözüm sonucunda elde edilen kaynak parametreleri. Doğrultu ( o ) Eğim ( o ) Rake ( o ) Sismik Moment (x10 21 Nm) Kaynak Kaynak TOPLAM

8 5.SONUÇLAR 23 Ekim 2003 Van depremi, Van Gölü havzasının geçmiş deprem etkinliği dikkate alındığında gerek yer gerekse büyüklük ve oluşturduğu yıkım açısından bir sürpriz veya sismotektonik açıdan beklenmedik bir durum değildir. Bölge içinde Doğu Anadolu nun bölgesel tektoniğinde rol oynayan doğrultu atımlı fay zonlarının uzanması, geçmişte büyüklüğü 7 veya daha büyük depremlerin meydana gelmiş olması bunun kanıtıdır. Bu çalışmanın sonucu olarak aşağıdaki sıralananlar ifade edilebilir: 1. Telesismik ters çözüm sonucunda 23 Ekim 2011 Van depreminin büyüklüğü M W 7.2 bulunmuştur. Çözüm ters faylanma ağırlıklı bir faylanma mekanizmasına işaret etmektedir. 2. Van Gölü havzasında aktif bir tektonik hüküm sürmesine rağmen tektonik yapının bütün unsurlarıyla iyi derecede bilindiğini söylemek zordur Van depreminin hangi fay üzerinde oluştuğu konusundaki tartışma bunun kanıtıdır. Bu nedenle gelecekteki deprem tehlikesi açısından bölge ile ilgili sismotektonik çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. DEĞİNİLEN KAYNAKLAR Ambraseys, N. N., 1988, Engineering seismology, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 17, Ambraseys and Finkel, The seismicity of Turkey and adjacent areas: a historical review, , Eren Publication, İstanbul, ISBN , 240 pp. Degens, E. T., Wong, H. K, Kurtman, F. and Finkch, P., Geological development of Lake Van. In Degens, E. T. and Kurtman, F. (eds.), The Geology Lake Van, M.T.A. Press, No. 169, pp Gülen, L., Sr, Nd, Pb Isotope and trace element geochemistry of calc-alkaline and alkaline volcanics, eastern Turkey, PhD Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 229p. 8

9 Kalafat, D., yılları arasında Türkiye ve yakın çevresinde etkili olmuş depremlerin makrosismik gözlemleri, Deprem Araştırma Bülteni, 73, (in Turkish). Ketin, İ., A short explanation about the results of observations made in the region between Lake Van and Iranian border, Bull. Geol. Soc. Turk., 20, (in Turkish). Kikuchi, M. and Kanamori, H., (1991). Inversion of complex body waves-iii, Bull. seism. Soc. Am., 81, Lahn, E., Seismological investigations in Turkey, Bull. Seism. Soc. Am., 39, McClusky, S., Balassanian, S., Barka, A., Demir, C., Ergintav, S., Georgiev, I., Gürkan, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, H., Kastens, K., Nadariya, M., Ouzounis, A., Paradissis, D., Peter, Y., Prilepin, M., Reilinger, R., Sanli, I., Seeger, H., Tealeb, A., Toksöz, M.N. and Veis, G., 2000, GPS constraints on plate kinematics and dynamics in the Eastern Mediterrenean and Caucasus, J. Geophys. Res., 105, Pınar, A., Z. Öğütçü, M. Yılmazer, (2002). The November 15, 2000 Van, Eastern Turkey, earthquake: Intermediate depth versus multiple event model, in The 2 nd International Conference on Earth Sciences and Electronics (ICESE), eds. Uçan, O.N., Albora, A. M, Arık, S., pp Şaroğlu, F., Emre, Ö. ve Kuşçu, İ., 1992, Türkiye Diri Fay Haritası,MTA Yayınları,Ankara. Toksöz, M.N., Arpat, E., and Şaroğlu, F., East Anatolıan earthquake of 24 November Nature ( London ), 270 ; Utkucu, M. (2006a). Implications for the water-level-change triggered moderate (M 4.0) earthquakes in Lake Van basin, Eastern Turkey. Journal of Seismology, 10: DOI: /s y. Utkucu, M. (2006b). Van İli Ve Yakın Çevresinde Depremsellik Ve Deprem Tehlikesinin Belirlenmesi İçin Kurulacak Yerel Sismik Ağ İçin Öneriler Ve Gerekçeleri, 13 sf. (T.C. VAN Valiliği, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü nün 15 Mart 2006 tarih ve B.09.İLM /65/1112 sayılı ve Yerel Sismik Ağların Kurulması konulu yazısı üzerine hazırlanmış rapor. Basılmamış). Wong, H. K and Degens, E. T., The bathymetry of Lake Van, eastern Turkey, in Degens, E. T. and Kurtman, F. In Degens, E. T. and Kurtman, F. (eds.), The Geology Lake Van, M.T.A. Press, No. 169, pp

10 10

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI D. Kalafat 1, M. Suvarıklı 1, Z. Öğütcü 1, K. Kekovalı 1 ve Y. Güneş 1 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli

Detaylı

19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C.25, S.1, SS. 25-40, Y. 2012 19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE 19 MAY 2011 KUTAHYA-SIMAV

Detaylı

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA TÜRKİYE DE SON YILLARDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEPREMLERE TOPLU BİR BAKIŞ Doğan KALAFAT (*), Ethem GÖRGÜN (*), Kıvanç KEKOVALI (*), Yavuz GÜNEŞ (*) Özet (*) B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve DAE., Ulusal Deprem

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ADIYAMAN İLİNİN İSTATİSTİKSEL DEPREM RİSK ANALİZİ Mv > 5 75 00 ~ % 99 Bu proje 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı (TRC1/13/DFD/3027) kapsamında desteklenmiştir.

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

ÇİVRİL-DENİZLİ DEPREM YÖRESİNDE DEPREM AKTİVİTESİ VE RİSKİ

ÇİVRİL-DENİZLİ DEPREM YÖRESİNDE DEPREM AKTİVİTESİ VE RİSKİ Ege Coğrafya Dergisi, 12 (2003), 93-102, İzmir Aegean Geographical Journal, 12 (2003), 93-102, Izmir TURKEY ÇİVRİL-DENİZLİ DEPREM YÖRESİNDE DEPREM AKTİVİTESİ VE RİSKİ Seismic activity and risks in the

Detaylı

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2012 ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI (USAG) Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı (USAG): 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen DEPREM ŞURASI

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Dergisi (2013) 147: 1-17 Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr KUZEY ANADOLU FAYI GÜNEY KOLU NUN SEGMENT YAPISI VE GEMLİK FAYININ PALEOSİSMİK DAVRANIŞI, KB ANADOLU Selim ÖZALP a, *,

Detaylı

Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri

Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin Deprem Olasılığı Tahminleri Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey Cilt 54, Sayı 3, Aralık 2011 Volume 54, Number 3, December 2011 MENTE ET MALLEO ANKARA-1947 TTÜRKİYE JEOLOJİ BÜL ENİ Kastamonu ve Yakın Çevresi İçin

Detaylı

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı'

İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' Bilim Teknik 03.12.2005 İzmir deprem dizilerinin nedeni, faylardaki 'Çiçek yapısı' İzmir ve çevresinde son 15 yılda meydana gelen orta büyüklükteki üç deprem, bölgenin doğrultu atımlı fayların kontrolünde

Detaylı

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA ARMUTLU SİSMİK AĞI (ARNET) VE ARMUTLU-YALOVA-GEMLİK ÇEVRESİNİN TEKTONİK ÖZELLİKLERİ B. Tunç 1, D. Çaka 1, S. Irmak 1, S. Tunç 2, H. Woith 3, Ş. Barış 1, M. F. Özer 1, B. Lühr 3, E. Günther 3, H. Grosser

Detaylı

ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ

ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara ELASTİK ATIM TEORİSİ: KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÖRNEĞİ Fatih Poyraz 1, Orhan Tatar 2, Kemal

Detaylı

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG 16. ÇALIŞTAYI Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Bildiri Özleri Kitabı 18-19 Ekim 2012, İSTANBUL www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr Aktif Tektonik Araştırma

Detaylı

Sismolojik Açıdan Yapılan Çalışmalarda Sismik Ağların Katkıları: Gerçek Zamanlı Sismolojik Bilgi Sistemi

Sismolojik Açıdan Yapılan Çalışmalarda Sismik Ağların Katkıları: Gerçek Zamanlı Sismolojik Bilgi Sistemi Özet Sismolojik Açıdan Yapılan Çalışmalarda Sismik Ağların Katkıları: Gerçek Zamanlı Sismolojik Bilgi Sistemi Doğan KALAFAT B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve DAE., Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM), 34684,

Detaylı

ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOĞU KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN HESAPLANAN ARIAS ŞİDDETİ HARİTALARI

ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOĞU KULLANILARAK TÜRKİYE İÇİN HESAPLANAN ARIAS ŞİDDETİ HARİTALARI Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOĞU KULLANILARAK

Detaylı

SİSMOLOJİ DE CBS UYGULAMALARI. Applications of GIS in Seismology

SİSMOLOJİ DE CBS UYGULAMALARI. Applications of GIS in Seismology Jeofizik, 2013, 18, 47-58 doi: 12 b03 jeofizik-0312-20 SİSMOLOJİ DE CBS UYGULAMALARI Applications of GIS in Seismology Selda ALTUNCU POYRAZ 1, Doğan KALAFAT 1 1 Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 23 OCAK 2015 UĞURLUPINAR-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 23 Ocak 2015 tarihinde Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa da (Bursa) yerel

Detaylı

17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 17 20 EKİM 2005, URLA SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİ KUVVETLİ YER HAREKETİ İVME KAYITLARI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ali Zeynel DENİZLİOĞLU, Özgür Tuna ÖZMEN, Turgay KURU, Zahide ÇOLAKOĞLU, Aytaç APAK, Şule

Detaylı

2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi

2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi 2003 YILININ SON DEPREMLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Prof.Dr. M.Erdik, Boğaziçi Üniversitesi 2003 yılının sonunda, dört gün ara ile İran ve ABD de meydana gelen ayni aletsel büyüklüğe sahip iki deprem birbirinden

Detaylı

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu Yüksek Lisans Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ

DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ ÖZET: Bülent Kaypak 1 ve Gözde Venedik 2 1 Y.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Ankara Üniversitesi, Tandoğan

Detaylı

SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI

SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI Jeofizik, 2013, 18, 59-66 doi: 13.b01 jeofizik-1301-14 SİSMİK RİSKİ YÜKSEK OLAN İZMİR-KARABURUN UN GÜNEYİNDE YAPILMIŞ MİKROGRAVİTE VE GPS ÇALIŞMALARI Microgravity and GPS Studies in the south of Izmir-Karaburun,

Detaylı

Tarihsel sismogramların yeniden değerlendirilmesi: 1912 depremleri örneği

Tarihsel sismogramların yeniden değerlendirilmesi: 1912 depremleri örneği itüdergisi/d mühendislik Cilt:9, Sayı:3, 110-120 Haziran 2010 Tarihsel sismogramların yeniden değerlendirilmesi: 1912 depremleri örneği Murat Ersen AKSOY *, Ziyadin ÇAKIR, Martin VALÉE, Mustapha MEGHRAOUİ

Detaylı

DEPREM'DEN SONRA YAŞANTININ NORMALLEŞME VE PSİKOSOSYAL DESTEK SÜRECİ İÇİN BİR MODEL

DEPREM'DEN SONRA YAŞANTININ NORMALLEŞME VE PSİKOSOSYAL DESTEK SÜRECİ İÇİN BİR MODEL DEPREM'DEN SONRA YAŞANTININ NORMALLEŞME VE PSİKOSOSYAL DESTEK SÜRECİ İÇİN BİR MODEL ÖZET Tarık İLHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İzmir Yerbilimlerinde, yerkabuğu

Detaylı

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ

BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ BURDUR İLİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLERİN ODAK NOKTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE 3 BOYUTLU MODELLENMESİ VE JEOİSTATİSTİKSEL ANALİZİ Kerem HEPDENİZ 1, İ. İskender SOYASLAN 2 1 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

GONAF PROJESİ (Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi İçindeki Kısmında Derin Jeofizik Gözlemler)

GONAF PROJESİ (Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi İçindeki Kısmında Derin Jeofizik Gözlemler) GONAF PROJESİ (Kuzey Anadolu Fayının Marmara Denizi İçindeki Kısmında Derin Jeofizik Gözlemler) R. F. KARTAL 1, T. KILIÇ 1, F. T. KADİRİOĞLU 2, M. NURLU 3, M. BOHNHOFF 4, G. DRESEN 4, F. BULUT 5, S. ZÜNBÜL

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

16. ve 20. yy. Arası İstanbul ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Deprem Sonrası Barınma Uygulamalarının İncelenmesi

16. ve 20. yy. Arası İstanbul ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Deprem Sonrası Barınma Uygulamalarının İncelenmesi MAKALE / ARTICLE MEGARON 2014;9(3):217-227 DOI: 10.5505/MEGARON.2014.04706 16. ve 20. yy. Arası İstanbul ve Yakın Çevresinde Meydana Gelen Deprem Sonrası Barınma Uygulamalarının İncelenmesi Analysing Post-Earthquake

Detaylı