PROJE SONUÇ RAPORU (KP-SR-01,Haziran 2012) 105G023 Alt Proje noları: 107G049, 107G050

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE SONUÇ RAPORU (KP-SR-01,Haziran 2012) 105G023 Alt Proje noları: 107G049, 107G050"

Transkript

1 TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG) SAVUNMA VE GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (SAVTAG) PROJE SONUÇ RAPORU (KP-SR-01,Haziran 2012) 105G023 Alt Proje noları: 107G049, 107G050 BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Rapor tarihi (*) :01. Haziran 2012 Yürütücü Kurum/Kuruluş Proje No: 105G G G050 Yürütücü Kurum/Kuruluş Adı Orta Doğu Teknik Üniversitesi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi GAMA Güç Sistemleri Mühendislik ve Taahhüt A.Ş. Proje Yöneticisi/Yürütücüsü Ünvanı, Adı, Soyadı Prof. Dr. Aysel Atımtay / Prof. Dr. Hüseyin Vural Doç. Dr. Hayati Olgun Tarih(**) Makine Mühendisi Gerçek Bardakçıoğlu İmza (*) Proje sözleşmesinde belirtilen ve TÜBİTAK a teslim edilmesi gereken tarih yazılacaktır. (**) Sonuç Raporu proje süresinin bitiminden itibaren iki ay içerisinde ekleri ile birlikte müşteri kuruma iletilmelidir.

2 PROJE SONUÇ RAPORU MÜŞTERİ GÖRÜŞÜ (Rapora ilişkin müşteri kurum görüşü belirtilmesi zorunludur. Müşteri kurum görüşü belirtilmemiş raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Müşteri kurum bu raporu ilgili birimleriyle inceleyerek hazırladığı görüşleriyle birlikte bir ay içerisinde TÜBİTAK a sunmalıdır.) Proje No: 105G023 Proje Adı: Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Karışımlarını Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojilerinin Geliştirilmesi 1. PROJEDE ELDE EDİLEN ÇIKTILAR (Proje önerisinde belirtilen Müşteri kurum ihtiyaçlarına yönelik her türlü ürün, sistem, prototip, bilgi, pilot uygulama, malzeme, üretim tekniği, yöntem, yazılım vb. proje çıktısı yazılmalıdır.) 2. ÇIKTILARIN MÜŞTERİ İHTİYACINI KARŞILAMA DURUMU (Proje önerisindeki öngörüler dikkate alınarak, elde edilen çıktıların Müşteri Kurumun ihtiyacını karşılama durumu hakkında bilgi verilmelidir.) MÜŞTERİ KAMU KURUMU/KURULUŞU (LARI)* YETKİLİSİ (Müşteri görüşünün her sayfası kuruluş yetkilisi tarafından paraflanmalıdır.) Adı Soyadı: Görevi: Tarih: İmza: * Bu kısımda imzası bulunan görevli kişi, Kurum/Kuruluşun proje sözleşmesinde imzası olacak üst düzey yetkilisi olmalıdır. (Bakanlıklarda ve Müstakil Müsteşarlıklarda Müsteşar, Valiliklerde Vali, Başkanlıklarda Başkan, İl ve Büyükşehir Belediyelerinde Belediye Başkanı, Müstakil Genel Müdürlüklerde Genel Müdür veya bu makamların yetki verdiği Yardımcıları, vb.). 2/82

3 Proje No: 105G023 Proje Adı: Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Karışımlarını Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojilerinin Geliştirilmesi 1. PROJEDE ELDE EDİLEN ÇIKTILAR (Proje önerisinde belirtilen Müşteri kurum ihtiyaçlarına yönelik her türlü ürün, sistem, prototip, bilgi, pilot uygulama, malzeme, üretim tekniği, yöntem, yazılım vb. proje çıktısı yazılmalıdır.) 2. ÇIKTILARIN MÜŞTERİ İHTİYACINI KARŞILAMA DURUMU (Proje önerisindeki öngörüler dikkate alınarak, elde edilen çıktıların Müşteri Kurumun ihtiyacını karşılama durumu hakkında bilgi verilmelidir.) MÜŞTERİ KAMU KURUMU/KURULUŞU (LARI)* YETKİLİSİ (Müşteri görüşünün her sayfası kuruluş yetkilisi tarafından paraflanmalıdır.) Adı Soyadı: Görevi: Tarih: İmza: * Bu kısımda imzası bulunan görevli kişi, Kurum/Kuruluşun proje sözleşmesinde imzası olacak üst düzey yetkilisi olmalıdır. (Bakanlıklarda ve Müstakil Müsteşarlıklarda Müsteşar, Valiliklerde Vali, Başkanlıklarda Başkan, İl ve Büyükşehir Belediyelerinde Belediye Başkanı, Müstakil Genel Müdürlüklerde Genel Müdür veya bu makamların yetki verdiği Yardımcıları, vb.). 3/82

4 ÖNSÖZ (Proje hakkında kısaca bilgi verilmeli, projenin TÜBİTAK tarafından desteklendiği belirtilmelidir. En fazla bir sayfa olacak şekilde yazılmalıdır.) Kısa ismi DAY(Dolaşımlı Akışkan Yatak) projesi olarak anılan Biyokütle ve Biyokütle/Kömür Karışımlarını Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojilerinin Geliştirilmesi konusundaki bu proje,tübitak 1007 kapsamında desteklenen KAMAG projesidir. Projenin enerji konusunda olması, özellikle yerli-düşük kalorili linyit kömürllerimizin ve artık/atık biyokütlenin kullanılmasını ve bir teknoloji geliştirilmesini hedeflemesi, projenin önemini bir kat daha arttırmıştır. Proje, 1 Ekim 2007 tarihinde başlamış olup, alınan uzatmalar ile birlikte 1 Haziran 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin müşteri kuruluşları: Elektrik İşleri Etüt İdaresi (yeni ismi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) dür. Projenin yönetici kurumu Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü olup TÜBİTAK-MAM Enerji Enstitüsü ve GAMA Güç sistemleri A.Ş. projenin diğer ortaklarıdır. Proje, Türkiye nin önemli bir probleminin çözülmesini hedef almaktadır. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir ve her sene ekonomisi ortalama % 5-6 büyüme hızı göstermektedir. Büyüme için en önemli girdilerden biri de ENERJİ dir. Ülkemizde kullanılan birincil enerjinin %73 ü ithalatla karşılanmaktadır. Bu çok yüksek bir orandır. Ayrıca ülkemizin 2011 yılında 98 milyon ton eşdeğer petrol (MTEP) olan enerji arzında kendine yetme oranı OECD ülkelerine oranla çok düşüktür. Bu göstergeler ülkemizde enerji kaynaklarının çeşitliliği ile yerli enerji kaynakların kullanımının artırılması, verimli kullanımının sağlanması için enerji alanında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ivme kazanmasının gerektiğini göstermektedir. Türkiye bulunduğu konum itibari ile işlenmesi, kullanımı, ekonomik değeri yüksek olan petrol, doğalgaz gibi yer altı kaynaklarının bolca bulunduğu bir bölgede olmasına rağmen şimdiye kadar yapılan çalışmalarda ülkemiz sınırları içerisinde kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak miktarlarda petrol veya doğalgaz bulunamamıştır. Ancak bahsi geçen kaynakların enerji üretimi, ulaşım, ısınma gibi günlük yaşamın her alanında kullanılması sebebi ile bu yakıtların ithalatına harcanan bedel, ülke toplam ithalatının yaklaşık % 21 ini oluşturmaktadır. Özellikle kurulum ve işletme kolaylığı, geri ödeme süresinin kısalığı gibi sebeplerden ötürü ithal edilen doğalgazın yarıdan fazlası, ülkemizde yaygınlaşan doğalgaz santrallerinde tüketilmektedir. Anlık olarak yatırımcısını kara geçirmiş gibi görünen bu santraller genel çerçevede değerlendirildiğinde ülkemizin dışa bağımlılığını arttırmakta ve güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Türkiye değişik özelliklerde bol miktarda kömür madenine sahiptir. Bu madenlerden çıkan kömürün ortak özelliği olarak yüksek kükürt ve kül oranına sahip olmaları gösterilebilir. Madenlerimizden çıkarılan bu kömürlerin önemli bir bölümü EÜAŞ a ait pulverize kömür teknolojili termik santrallerde yakılmakta ve enerji üretilmektedir. Ancak pulverize kömür santrali teknolojisinde kömür içerisinde bulunan kükürt, SO 2 olarak yanma gazına dönüşmekte ve bacadan atılmadan önce kullanımı ve işletmesi son derece problemli ve zor olan SO 2 giderim ünitelerinde tutulması gerekmektedir. Ayrıca pulverize kömür santrallerinin içerisinde gerçekleşen yanmanın 1000 o C ve üzeri sıcaklıklarda olması nedeni ile yüksek miktarda zararlı NO x emisyonlari da meydana gelmektedir. Dolaşımlı Akışkan Yatak Teknolojisi, bu iki temel probleme çözüm getirmektedir. Yanma odasında oluşturulan türbülans ile yanma verimi arttırılmakta, yanma odası 850 o C civarı sıcaklıklarda tutularak NO x oluşumu minimize edilmektedir. Kömür içerisinde bulunan kükürdün büyük bir bölümü ise yanma odasına kireçtaşı ilavesi yapılarak tutulmaktadır. Biyokütle ise günümüzde oldukça popüler olmuş diğer bir yakıt türüdür. Kendi fosil yakıtına sahip olmayan ülkelerin enerji problemlerine yeni teknolojiler ve yaklaşımlar ile çareler üretmek ve bilgi paylaşımı sağlamak amacı ile kurulan IEA( Uluslararası Enerji Ajansı) tarafından çizilen yol haritasında, biyokütlenin 2050 yılında dünya enerji ihtiyacını karşılama oranının yaklaşık %7,5 (3000 TWh) olacağı öngörülmektedir. Küresel ısınmaya neden olan CO 2 gazının azaltılması hedefi doğrultusunda bünyesi ile atmosfer arasındaki karbon çevrimini kısa sürede tamamladığı için biyokütle oldukça popüler olmuştur. Türkiye de bu kapsamda çıkarılan YEK (Yenilenebilir Enerji Kanunu) ile yakıt olarak biyokütle kullanan tesislerden üretilen elektriğin alımında teşvikler verilmeye başlanmıştır. Proje kapsamında tasarlanan, kurulumu gerçekleştirilen ve işletilen Dolaşımlı Akışkan Yatak teknolojili pilot tesis 700 kw termal kapasiteye sahiptir. Tesiste yukarıda avantajları verilen yakıtlardan biyokütle ve kömür bağımsız olarak veya istenilen oranda karışım yapılarak yakılabilmektedir. Tesisin elektrik üretebilirliği, 24 bar, 260 o C de buhar üretimi ile gösterilmiştir. Proje kapsamında belirlenen yakıtlar ile yapılan deneylerde yukarıda belirtilen tüm avantajların gerçeklemesi yapılmıştır. Ayrıca kurulan pilot tesis tasarımı esnasında ülkemiz tesis kurulumu konusunda know-how kazanmış, bu konuda donanımlı personel yetişmiştir. Proje, Türkiye de bu teknolojiye dikkat çekilmesi ve daha büyük kapasiteli ticari tesislerin milliolarak (kendi becerilerimiz ile) tasarlanabilmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Proje kapsamında, düşük emisyon ve yüksek verimle kömür ve biyokütlenin ayrı ayrı ve/veya birlikte yakılarak enerji amaçlı kullanılmasına yönelik bir teknoloji geliştirilmiş ve iki farklı ölçekte demo edilmiştir. Projede kurulan demo sistemler ile küçük ve orta ölçekli termik santral uygulamalarına yönelik bilgi paketi oluşturulmuş, bundan sonra yeni kurulacak termik santrallerin tasarımı için bu santrallarda kullanılacak yakıtların ön yakma deneylerinin yapılacağı bir altyapıyı oluşturulmuştur. Daha önceleri, kurulacak termik santrallarda yakılacak kömürlerin ön yakma deneylerinin yapılması, yakıtların yanma karakterizasyonlarının tayini için tonlarca kömür yurt dışındaki firmaların laboratuvarlarına gönderilmekte idi. Bu oldukça külfetli ve pahali bir iştir. Oysa şimdi, bu deneylerin tümü yurt içinde proje kapsamında kurulan bu DAY tesislerinde yapılabilecektir. Bu teknolojiyi daha da geliştirmek, daha yüksek güçler ve daha farklı yakıtlar için denemek bundan sonra yapılabilecek projeler ile sağlanacaktır. Bu bağlamda her anlamda bizden desteğini esirgemeyen TÜBİTAK Yönetimine ve TÜBİTAK- KAMAG grubuna şükranlarımızı sunarız. 4/82

5 ÖZET Projede, ülkemizdeki ulusal kaynaklarımızı enerji üretiminde daha fazla kullanabilmek amacı ile düşük ısıl değerli Türk linyitlerini ve orman kökenli biyokütle yakıtlarını ve bunların belirli oranda karışımlarını düşük emisyon ve yüksek verim ile yakabilecek bir teknolojiyi yerli imkanlarla kurmak ve geliştirmek, farklı yakıtlar ile yakma deneyleri yaparak problemli alanlarını görmek ve bunları iyileştirmek, bu teknolojiyi yerli sanayinin hizmetine sunmaya yönelik bir dokümantasyon bilgi paketi oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, düşük kalorili linyitlerin ve değişik biyokütlenin beraberce yakılması ve enerji üretimi için en uygun teknoloji olarak Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma teknolojisi seçilmiş, bu teknolojiyi ülkemiz linyitleri ve orman atık/artıkları için geliştirmek, bu sistemin yaygınlaşmasına yardımcı olmak projenin diğer amaçlarını oluşturmuştur. Proje 1 Eylül 2007 tarihinde başlamış olup 1 Mart 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Proje başlangıçta 3 yıl olarak planlanmış, satın alma işlemlerinin uzaması, imalat ve montaj işlemlerinin gecikmesi nedeni ile projede iki defa süre uzatımına gidilmiştir. Proje toplam süresi 54 ay olmuştur. Projede toplam üç aşama öngörülmüştür. 1. aşamada; DAY yakma sisteminde kullanılacak biyokütle ve kömürlerin tespiti ve yakıt karakterizasyonları yapılmış, yakıtların istenilen özellikte sürekli temini için gerekli protokoller hazırlanmış, DAY yakma sistemi için yakıt depolama ve taşıma sistemleri satın alınmış, DAY yakma sistemi tasarlanmış ve satın alma/imalat prosedürlerinin oluşturulmasına başlanılmıştır. Projenin 2. aşamasında sistemin kurulacağı alanın altyapısı hazırlanmış, sistemin ayrıntılı PID diyagramları çıkartılmış, platform tasarımı yapılmış, dolaşımlı akışkan yatak sistemi için tanımlı ekipmanların satın alma süreçleri başlatılmış, satın almalar gerçekleştirilmiştir. Projenin 3. aşaması, montaj, devreye alma ve seçilen yakıtların yakma deneylerini içermiştir. Proje kapsamında 2 farklı ölçekte dolaşımlı akışkan yatak yakma sistemi tasarlanarak kurulmuştur. 30 kw termal kapasiteli laboratuvar ölçekli dolaşımlı akışkan yatak yakma sistemi (LAB-DAY), TÜBİTAK-Enerji Enstitüsü Yakma/gazlaştırma laboratuvarı içerisinde kurulmuştur. Sistemde yakıcı kolon çapı 10.8 cm, yüksekliği 6 m dir. Bu sistem ile proje kapsamında 5 farklı kömür ve 3 farklı biyokütle için yakma denetleri yapılmıştır. Proje kapsamında kurulan diğer sistem, pilot ölçekli dolaşımlı akışkan yatak yakma sistemi (PİLOT-DAY) dır. 700 kw termal kapasitelidir. Kurulan bu sistem 40x40 cm iç kesitli ve 12 m yüksekliğindedir.türkiye de pilot tesis kapsamında ilk defa kurulan bir demo sistem özelliğindedir ve bir termik santralde bulunan tüm ekipmanları daha küçük çapta içermektedir. Bunlar; yakıt hazırlama sistemleri (kömür ve biyokütle için), yakıt besleme sistemleri, akışkan yataklı reaktör, 24 bar basınçta, saatte 800 kg buhar üretim kazanı, ısı eşanjörleri, soğutma kulesi, taşıyıcı platform, toz tutma sistemleri, gaz ve toz analiz cihazları, su hazırlama ünitesi, tüm sisteme ait ölçüm ve veri toplama ünitesi, kontrol ünitesidir. Böyle bir sistemin dünyada da çok az sayıda örneği vardır. Bu sistem ile proje kapsamında 3 farklı kömür ve 2 farklı biyokütle için yakma deneyleri yapılmış, emisyonlar ölçülmüştür. Ayrıca, her iki sisteme de uygun özellikte yakıt temin etmek amacı ile 2 ton/saat kapasiteli kömür hazırlama tesisi proje kapsamında kurulmuştur. Bunların yanında, kömür yakma deneylerinde SO 2 yi yatakta tutmaya yönelik çeşitli kireçtaşı örneklerinin karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu kireçtaşı örneklerinden en iyi olanı yakma deneylerinde kullanılmıştır. Projede elde edilen genel sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: --Projede hedeflendiği gibi, 700 kw ısıl (termal) kapasiteye sahip pilot ölçekte bir dolaşımlı akışkan yatak yakma ve buhar üretme sistemi (Pilot DAY) tasarlanmış, kurulmuş, işletmeye alınmış ve çeşitli kömür ve kömür-biyokütle karışımları için test edilmiştir. Sistem saatte 800 kg buhar (24 bar ve 260 o C) üretmektedir. --Pilot DAY sistemi, kullanılan yakıtın özelliklerine bağlı olarak, o C sıcaklık aralıklarında tek tek bütün yakıtlar ve bunların karışımları için stabil, sürdürülebilir ve uzun süreli olarak çalışmıştır. Operasyon sıcaklığının üst sınırı yakıtların kül yapışma/ergime sıcaklıkları tarafından etkilenmektedir. --Pilot tesisteki deneylerde yanma verimi %90 ların üstüne çıkmıştır. Kazan ve yanma verimlerinin bileşkesi olarak hesaplanan toplam verim %70-77 civarında hesaplanmıştır. --Sistem, uygun çalışma koşulları seçildiğinde, emisyonlar (CO, NOx, SOx) açısından Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nde (HKKY) kömür ve biyokütle yakan tesisler için ön görülen standartları sağlayabilmektedir. Ancak bazı koşullarda CO emisyonları HKKY deki sınırları aşabilmektedir. Bu sorun, kademeli olarak ikincil hava kullanarak giderilebilir. NH 3, HCl, HF ile çeşitli hidrokarbon gazlarının (CH 4, C 2H 4, C 3H 8, C 6H 14) emisyonları ya çok düşük ya da ölçülmeyecek seviyelerde (eser) kalmaktadır. Projenin somut çıktıları aşağıda sıralanmıştır: 30 kwth kapasitede bir laboratuvar ölçekli DAY yakma sistemi 700 kwth kapasitede bir pilot ölçekli DAY yakma sistemi ve buhar üretmek için kazan Küçük ve orta ölçekli yakıcı ve kazanlar için kavramsal ve ayrıntılı DAY yakma sistemi tasarımı yapma kabiliyetine sahip yetişmiş insan gücü. DAY yakma teknolojisini farklı özelliklerdeki linyit, biyokütle ve bunların karışımları için uyarlanması yeteneği DAY teknolojisi ile ilgili bilgi paketi Daha büyük ve ticari olarak kullanılabilecek ünitelerin yapımı için tasarım parametreleri oluşturulması Gerçekleştirilen yakma deneyleri, emisyonların ölçülmesi Yakıt hazırlama deneyimi Anahtar Kelimeler: Dolaşımlı Akışkan Yatak (DAY), DAY sisteminde yakma, DAY teknolojisinin geliştirilmesi, linyit kömürü yakma, biyokütle yakma, kömür ve biyokütleyi beraber yakma, yakma verimi, emisyonlar, SO 2 giderme, sorbent seçimi, kireçtaşı karakterizasyonu, ısı değiştiricilerin performansı, kazan verimi 5/82

6 ABSTRACT (Özet bölümünün aynısı olacak şekilde, İngilizce olarak yazılmalıdır.) In the project, in order to use more of our national resources in the energy production, the aim was to install and develop a new technology with our own capabilities for the combustion of low quality Turkish lignites and forest residue biomass fuels and their mixtures with low emissions and high efficiency. During these studies it was also aimed to burn different fuels in the system and see and diagnose the problemeatic areas by performing combustion experiments for various conditions. The ultimate goal is to produce a know-how for national industries and present this know-how to local industries to promot this technology for future energy production. In order to achieve this goal Circulating Fluidized Bed Combustion (CFBC) technology is chosen. The project started on and finished on The project was planned for three years at the beginning. However, this time was extended twice because of delay in purchasing and installation processes. The project was completed in 54 months. The project was carried out in three stages. In the first stage; selection of biomass and coal samples that will be used in CFBC system was done. Then, fuel characterization studies were performed. The protocols were prepared with the vendors to provide fuels on required dates and properties. Fuel storage and transportation systems for CFBC were purchased. After the design of the CFBC system was completed, the technical specifications for purchase/production of CFBC parts were prepared. In the second stage; the infrastructure of the area on which the system will be installed was prepared and detailed PID diagrams were plotted. The platform for the system was designed and purchasing procedure of specified equipments of CFB combustion system was started. The necessary and required items were purchased for the CFBC. The third stage included mounting and commissioning of the system, leakage tests, cold experiments and the combustion experiments of specified fuels. In the scope of the project, two different scales of CFBC systems were designed and constructed. The first system is 30 kwth capacity of laboratory scale CFBC which was built in the Combustion/Gasification laboratory of the Institute of Energy. The combustor column of the system has a diameter of 10.8 cm and a height of 6m. Combustion experiments were done in this system for 5 different coal samples and 3 different biomass samples. The second system constructed was a pilot scale CFBC of 700 kwth capacity with a square cross-section of 40cmx40cm and a height of 12 m. This is the first demo CFBC in Turkey having a pilot scale dimensions. The system comprises almost all of equipments that a power station contains. These are; fuel preparation systems (for coal and biomass, 2 tons/hr capacity); fuel feeding systems to fluidized bed reactor; 24-bar, 800 kg/hr steam production boiler; heat exchangers; cooling tower, platform, particulate capture systems, gas and particulate analysis equipments; demineralized water preparation system; measurement and data collection system; and the computer control unit. Such a system integrated with a boiler is not many in the world. Combustion experiments were done in this system for 5 different coal samples and 3 different biomass samples. A coal preparation unit of 2 tons/hr capacity was installed to crush, dry and sieve the coal samples for both lab scale and pilot scale CFBC. In addition to these studies, characterization of various limestone samples were done in order to absorb SO2 formed during the combustion. Among these samples tested, the best one having high SO2 sorption capacity was used in lab and pilot scale CFBC as an additive during the combustion. The results obtained in the project can be summarized as follows: --The pilot CFBC system of 700 kwth and the boiler to produce steam at 800 kg/hr (24 bar ve 260 o C) have been designed, installed and commissioned. Various lignite coals and woodchips and their mixtures were successfully burned in this system. --The pilot CFBC system has been tested for combustion of individual fuels or for a combination of them at o C, based on the type of fuel used. The system was stable and sustainable for long runs. The upper temperature limit for combustion has been affected by ash softening/deformation temperature. --The combustion efficiency in the pilot study was above 90%. The combined efficiency of combustor and boiler was calculated as 70-77%. --The emissions from the pilot CFBC system can comply with the standards depicted in Air Pollution Control Regulation for Industries in Turkey (HKKY) for combustion of coal and biomass. However, under certain conditions CO emissions can be higher than the limits. This emission can be pulled lower by using secondary air or staged combustion. The emissions of NH 3, HCl, HF and other hydrocarbon gases (CH 4, C 2H 4, C 3H 8, C 6H 14) are either very low or below the detection limit. The concrete outputs of the project are as follows: 30 kwth capacity of laboratory scale CFBC, 700 kwth capacity of pilot scale CFBC and its boiler, Qualified man power having a capability of making conceptual and detailed design of CFBC, for small and medium sized combustors and boilers, CFBC technology ability to be adapted to different properties of lignite, biomass and their mixtures, A know-how package acquired on CFBC technology Performed combustion experiments Experience on fuel preparation Keywords: Circulating Fluidized Beds, Combustion in CFB, Development of CFBC technology, Combustion of lignite coals, Combustion of biomass, Co-combustion of coal and biomass, Combustion efficiency, Emissions, Removal of SO2, Selection of sorbents, Characterization of limestones, Performance of heat exchangers, Boiler efficiency 6/82

7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 ÖZET... 5 ABSTRACT PROJE ÖZET BİLGİLERİ TEKNİK BÖLÜM İş Paketleri (İP) Bilimsel, Teknik, Teknolojik, Ekonomik ve/veya Sosyal Gelişmeler ve Kazanımlar Yapılan Bilimsel Etkinlikler Gerçekleşen İş-Zaman Çizelgesi Proje Çıktılarının Kabulüne İlişkin Testler ve Sonuçları Sonuçlar ve Öneriler Proje Personeli SONUÇLARIN TARTIŞILMASI Proje Yöntem ve Sonuçlarının Tartışılması Projede Tamamlanan Çalışmaların Türkiye ve Dünyadaki Mevcut Bilim ve Teknoloji ile Kıyaslaması Alternatiflerin değerlendirilmesi Proje Çıktılarının Uygulama Alanları Çıktıların Olası Uygulama Alanı ve PSUP İlgili Projeler Diğer Düşünceler ve Ek Bilgiler İDARİ VE MALİ RAPOR İDARİ BÖLÜM MALİ BÖLÜM EKLER EK-A Bütçe Tabloları (MS-Excel formatındaki tabloları adresinde kabul edildikten sonra gerekli formlar bölümünden indirilmelidir.) EK-B Transfer Takip Sisteminden ( EK-C Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu EK-D PSUP Revizyonu EK-E. Müşteri Kuruma Devredilecek Malzeme/Ürün Listesi /82

8 EK-F Proje Değerlendirme Anketi Not: Sayfa numaralarını raporunuza göre güncelleyiniz. 8/82

9 1. PROJE ÖZET BİLGİLERİ Gerçekleşen Başlama Tarihi Gerçekleşen Bitiş Tarihi PROJE SÜRESİ Onaylanan Ek Süre (Ay) Ek Süre Dahil Bitiş Tarihi Toplam Gerçekleşen Proje Süresi (Ay) 01 Eylül Mart Ay 01 Mart GENEL BÜTÇE TABLOSU (Ödenekler tüm dönemlerin toplamı şeklinde verilmelidir.) Fasıllar Sözleşmedeki Ödenek (A) Onaylanan Ek Ödenek (B) Toplam Ödenek (A+B) Toplam Gerçekleşen Harcama (C) Harcama Oranı (C/(A+B)) Kalan Ödenek [(A+B)-C] Proje Teşvik İkramiyesi 240, , , , , Geçici İşçi Ücretleri 619, , , , , Bursiyer Giderleri Sarf Malzemesi Giderleri Seyahat Giderleri , , , , , , , , , , Hizmet Alımı Giderleri Makine/ Teçhizat Giderleri 497, , , , , ,339, , ,838, ,818, , Kurum Hissesi 518, , , , TOPLAM 5,697, , ,749, ,541, , /82

10 2. TEKNİK BÖLÜM (Her madde için yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.) 2.1. İş Paketleri (İP) (Projenin başlangıcı itibariyle, projede gerçekleşen ana (İDA 1. seviye) İP lerin açıklaması yapılmalıdır. İlgili alt İP lerin detayları yöntem ve faaliyetler bölümlerinde açıklanmalıdır. Ana İP lerin her biri için ayrı hazırlanmalıdır. Faaliyet ve çıktılara ilişkin tablolar ve görsel öğeler ekler şeklinde verilmelidir.) İP No 1.1 Gerçekleşen Başlama-Bitiş Zamanı Ay Süresi (Ay) 12 İP Adı Detaylı literatür araştırması Gerçekleşen İş Gücü Miktarı (Adam-Ay) Sorumlu Kuruluş Amaçlar 12 ODTÜ, MAM Akışkan yatak yakma teknolojileri konusunda yurt içi ve yurt dışında yapılmış çalışmaları içeren ayrıntılı bir literatür raporunun hazırlanması Yöntem Science direct ve benzeri veri tabanlarını kullanarak DAY yakma sistemleri konusunda yapılmış çalışmaları toplamak, İnternet arama motorlarını kullanarak DAY yakma sistemleri konusunda yapılmış çalışmaları toplamak, Üniversite, araştırma merkezleri ve endüstriyel kuruluşların internet sayfalarını kullanarak ve gerekirse yazışmalar yaparak DAY yakma sistemleri konusunda yapılmış çalışmaları toplamak, DAY yakma sistemleri konusunda geniş tabanlı bir veri bankası oluşturmak, Toplanan bilgileri özümseyerek ayrıntılı bir literatür raporu hazırlamak Faaliyetler Proje araştırıcıları (ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ve TÜBİTAK-MAM) tarafından dolaşımlı akışkan yatakta yakma teknolojileri konusunda ülkemizde ve dünyada yapılmış çalışmalar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Oluşturulan veri tabanı proje nin web sayfasında proje ortaklarının kullanımına açılmıştır. (WEB Adresi: Detaylı literatür çalışması sonuçları 1. rapor döneminde Ek-1 olarak verilmiştir. Bu veri tabanı sürekli olarak güncellenmektedir. Güncellenen literatür çalışması sonuçları projenin nihai sonuç raporunda tekrar verilmektedir. Elde Edilen Çıktılar Literatür özeti raporu (1. Dönem raporu ile birlikte verildi), Güncellenmiş literatür raporu (sonuç raporu ile birlikte verilmektedir). Elde Edilen Çıktıların Öngörülen/Beklenen Başarı Ölçütlerine Uygunluğu Ülkemizde ve dünyada dolaşımlı akışkan yatakta kömür/biyokütle ve bunların karışımlarının yakılması ile ilgili yapılmış çalışmalar ve burada karşılaşılan sorunlar ve çözümleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Proje kapsamında kurulan iki farklı ölçekteki (laboratuar ve pilot) sistemlerde gerçekleştirilen kömür ve biyokütle yakma deneylerinden elde edilen sonuçlar ve problemler, literatürdeki benzer sistemlerde yapılan çalışmalar ile büyük uyum göstermiştir. Bu kurulan sistemler benzerleri ile kıyaslandığında, işlevsellik, sonuçları açısından oldukça başarılı bir sistem olarak görülmüştür. Kurulan sistemlerde, hem farklı özelliklerde kömür ve biyokütleler tek başlarına hem de karışım olarak başarılı bir şekilde yakılmıştır. Bu sonuçlar literatürle uyumlu çıkmıştır. Literatürde de belirtildiği gibi kireç taşı katkısı SO 2 emisyonlarında önemli bir düşmeye neden olmuştur. İP Birikimli Tamamlanma Oranı (%) 100 Tamamlanmayan Faaliyetler ve Gerekçeleri İş paketi kapsamında tanımlanan bütün faaliyetler başarılı bir şekilde yerine getirilmiştir. Etkilenen Çıktılar Bu iş paketi kapsamında eksik kalan, öngörülen şekilde elde edilemeyen çıktı bulunmamaktadır. 10/82

11 İP No 1.2 Gerçekleşen Başlama-Bitiş Zamanı Ay Süresi (Ay) 12 İP Adı Gerçekleşen İş Gücü Miktarı (Adam-Ay) Akışkan yatakta kullanılacak biyokütle, linyit kömürü ve kireç taşı örneklerinin toplanması, detaylı yakıt karakterizasyonlarının yapılması 12 Sorumlu Kuruluş Amaçlar MAM Bu iş paketi kapsamında kullanılacak yakıtların kısa ve elementel analizleri, ısıl değerleri, külün kimyasal bileşim analizleri, kül ergime sıcaklıkları, kireç taşı ve dolomitin kimyasal bileşim analizleri yapılacaktır. Yakıtların Termogravimetrik analizleri yine bu kapsamda yapılacaktır. Hammadde karakterizasyonuna yönelik tüm bu analizler TÜBİTAK-MAM/ODTÜ laboratuarlarında yapılacaktır. Yöntem DAY yakma sisteminde kullanılacak linyitlerden analiz için yeterli miktarda örnek toplanması, DAY yakma sisteminde kullanılacak biyokütle ve diğer atıklardan analiz için yeterli miktarda örnek toplanması, DAY yakma sisteminde kullanılacak adsorbentlerden analiz için yeterli miktarda örnek toplanması, MAM ve ODTÜ laboratuarları kullanılarak toplanan örneklerin ayrıntılı kısa ve elementel analizlerinin yapılması, ısıl değerlerinin hesaplanması, kül analizlerinin yapılması, Toplanan örneklerin Termogravimetrik analizlerinin standart TGA cihazında yapılması, Tüm sonuçların raporlanması, Faaliyetler Laboratuar ve pilot ölçekli DAY yakma sistemi tasarımı esnasında detaylı bir çalışma yapılmış, farklı kömür ve biyokütlelerden analizler için yeterli miktarda örnekler toplanmıştır. Toplanan bu yakıtların; kısa ve elementel analizleri, ısıl değer tayinleri, kül analizleri, kül ergime noktası tayinleri, Termogravimetrik deneyleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar bir rapor halinde I. Dönem raporunda verilmiştir. Ayrıca, 3 farklı kireç taşı için de detaylı analizler yapılmıştır. Bu çalışmalara ilaveten; laboratuar ve pilot ölçekli sistemde kullanılan tüm yakıtlar deneylerinden önce tekrar analize tabii tutulmuşlardır. Seçilen, kullanılan tüm yakıt ve adsorbentlerin detaylı analizlerini içeren geliştirilmiş bir analiz raporu projenin sonuç raporu ile birlikte tekrar verilmektedir. Elde Edilen Çıktılar Rapor 1 döneminde verilen yakıt analiz raporu, Laboratuar ve pilot ölçekli yakma sistemleri raporlarında bu deneylerde kullanılan yakıtlar için yakıt analiz değerleri. Sonuç raporu ile birlikte verilen kapsamlı bir yakıt analiz raporu. Elde Edilen Çıktıların Öngörülen/Beklenen Başarı Ölçütlerine Uygunluğu Bu çalışma kapsamında çok detaylı bir yakıt analiz çalışması yapılmış elde edilen sonuçlar raporlara yansıtılmıştır. Bu yakıtlardan; müşteriler, izleyiciler ve KAMAG ile birlikte seçilmiş olanları için yanma deneyleri öngörülen sistemlerde yapılmıştır. Yakıt analiz raporları ile ilgili bir geri dönüş alınmamıştır. İP Birikimli Tamamlanma Oranı (%) 100 Tamamlanmayan Faaliyetler ve Gerekçeleri Tamamlanamayan faaliyet bulunmamaktadır. Müşteri kurum ve izleyicilere eksik gördükleri, ilave istedikleri analizler sorulmuş ve talep gelmesi durumunda bu eksikliklerin giderileceği bilgisi verilmiştir. Talep gelmemiştir. Etkilenen Çıktılar Bu iş paketi kapsamında eksik kalan, öngörülen şekilde elde edilemeyen çıktı bulunmamaktadır. 11/82

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU PROJE NO: 105G023 Alt Proje noları:107g049, 107G050 PROJE ADI : BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2787 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1745 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI Yazarlar Dr. Soner AKSOY (Ünite 1) Erdal ÇALIKOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Haydar ARAS (Ünite

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr

STRATEJİK PLAN 2013-2017. İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr STRATEJİK PLAN 2013-2017 İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. www.istac.com.tr SUNUŞ Osman AKGÜL İSTAÇ Genel Müdürü Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ÖZET... 4 Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Destekleri... 5 Sanayi Kuruluşlarında Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi... 6 Gönüllü Anlaşmalar (GA) Yoluyla Sanayi

Detaylı

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014)

ÖZET. 1. GĠRĠġ. DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) DOSAB ENERJĠ VE BUHAR ÜRETĠM TESĠSĠ RAPORU TMMOB BURSA ĠL KOORDĠNASYON KURULU BAġKANLIĞI (Eylül 2014) ÖZET Bu rapor Bursa DOSAB Demirtaş OSB'de yapılması planlanan yerli kömür yakıtlı 49,5 MW termik santral

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanun u ile 08.06.1984 tarih ve 233

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

EK 5* Enerji Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 5* Enerji Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 5* Enerji Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri

Detaylı

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli

Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı. Sonuç Raporu. Aralık 2012 Gebze, Kocaeli Nükleer Santral Yerlileştirme Çalıştayı Sonuç Raporu Aralık 2012 Gebze, Kocaeli İçindekiler ÖNSÖZ... 3 Çalıştay Programı... 5 Çalıştay Katılımcı Listesi... 6 Kısaltmalar... 7 1.YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 1.1.

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu

EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 6* Su Alanı Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Hazırlanmasına İlişkin Bilgi Notu * BTYK 22. Toplantısı nda Başbakan ın himayeleri altına

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI

4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI 4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI 4.1. Marmara Araştırma Merkezi (MAM) MAM ın Misyonu Türkiye nin küresel rekabet gücünün geliştirilmesine bilim ve teknolojiyi kullanarak katkıda bulunmak. MAM ın Vizyonu

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT

TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ÖZET ABSTRACT TÜRKİYE KÖMÜR SEKTÖRÜ NÜN ANALİZİ: Süreç, Sorunlar ve Öneriler ANALYSIS of TURKISH COAL SECTOR: Historical Perspective, Problems and Recommendations Mücella ERSOY 1 ÖZET Bu çalışmada; enerji kaynakları

Detaylı

1007 PROGRAMI REHBERĐ

1007 PROGRAMI REHBERĐ TÜRKĐYE BĐLĐMSEL VE TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBĐTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME PROJELERĐNĐ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 PROGRAMI) KAMU ARAŞTIRMALARI DESTEK GRUBU (KAMAG) SAVUNMA ve GÜVENLĐK

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 9 Sayı: 18 Güz 2010 s. 77-96 TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ VE GELECEĞİ Eylem ÖNAL *, Rahmiye Zerrin YARBAY** Geliş: 02/08/2010

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU Dünyada

Detaylı

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ TÜBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ BAŞVURU FORMU (AGY111-02) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK AGY111 2 Eylül 2013 İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA Genel Müdürlüğü, ülkemizin jeolojik yapısını incelemek, bu jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan maden ve enerji kaynaklarını araştırıp bulmak, ekonomiye kazandırmak, muhtemel doğal afet potansiyelini

Detaylı

Proje Yürütücüsü. ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet AKGÜN. Teknik Danışmanlar

Proje Yürütücüsü. ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı. Mehmet AKGÜN. Teknik Danışmanlar Proje No:TR32/13/DFT DENİZLİ İLİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ TARAMASI PROJE SONUÇ RAPORU Proje Yürütücüsü ENVERDER Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet AKGÜN Teknik Danışmanlar ÜNM

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. SAN-TEZ PROJESİ...3 1. San-Tez Programı Nedir?...3 2. Santez Programının Hedefleri Nelerdir?...3 3. Programın Kapsamı...3 4. Projelere Sağlanacak Destek

Detaylı