TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KOTA RAPORLAMA SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KOTA RAPORLAMA SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 . KOTA RAPORLAMA SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NETWORK DİREKTÖRLÜĞÜ ANKARA 1/22

2 1. KONU Veri Merkezi Bağlantısı, İnternet Servis Sağlayıcılığı (İSS) lisansına ve aynı zamanda Yer Sağlayıcılığı faaliyet belgesine sahip İşletmecilerin yüksek miktarda veri trafiğini kendi veri merkezlerindeki sunucularından TT şebekesine doğru yönlendirebilmeleri için sunulur. Hizmet; ters asimetrik bir Metro Ethernet İnternet hizmeti olup, sadece İşletmecilere ait veri merkezlerinde barındırılan uygulamaların erişimleri için kullanılır. TTVPN ise; erişim tekniklerinden bağımsız olarak çok noktadan çok noktaya bağlantı sağlayan ve verinin farklı servis sınıflarında taşınmasını mümkün kılan hizmettir. Veri Merkezi bağlantıları için toplamda 26 adet hız profiline sahip 1:2 ve 1:5 oranlarında kurulan asimetrik devreler, ihtiyaç duyulması halinde simetrik hale getirilecek ve XDSL ile ME erişimleri için TTVPN yapısının uç bazlı yapıdan bulut yapısına dönüştürülmesiyle bu sürede geçen trafik kotasının hesaplanabilmesi amacıyla gerekli tüm donanım ve yazılım alımının anahtar teslimi olarak temin edilmesi. 2. AMAÇ Veri Merkezi Bağlantısı müşterilerinin ihtiyaç duyulan saldırı vb. gibi anlarda etkilenmemeleri ve TTVPN müşterilerinde bulut yapısında geçen trafik bilgisine ait kota miktarını takip ederek yeni tarife modelleri içeren ürünlerin piyasaya sunulması. 3. TANIMLAMALAR TÜRK TELEKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. yi ifade etmektedir. FİRMA Kota Raporlama Sistemi ihalesine muhatap ve bu Teknik Şartnameye cevap verecek İstekli, Yüklenici, Şirket veya Şirketleri ifade etmektedir. TARAF/TARAFLAR Türk Telekom ve FİRMA hep birlikte Taraflar, tek başlarına ise Taraf olarak isimlendirilmektedir. TEÇHİZAT / ÜRÜN / CİHAZ İşbu İhale kapsamında birim fiyatları verilen, tam teşekküllü çalışır durumda (ANAHTAR TESLİMİ) teslim edilecek olan malzeme, teçhizat, donanım, yazılım, hizmet ve eğitimin tümünü ifade eder. SİSTEM(LER) Nework altyapısında kurulu bulunan, hizmetlerinin verilmesi için gerekli olan malzeme, teçhizat, donanım ve yazılımı ile bunların işletilmesi için yardımcı olan ek bileşenleri (yazılım, donanım vb.) tümünü ifade eder. ŞEBEKE; TÜRK TELEKOM un altyapısını oluşturan bütün veri şebekelerini ifade eder. 2/22

3 MÜŞTERİ; Genişbant erişim ve IP-MPLS şebekesi üzerinden verilen servisleri ücreti karşılığı alan ve TÜRK TELEKOM ile yürürlükteki yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun olarak düzenlenmiş sözleşmeleri imzalayan özel ve tüzel kişileri ifade etmektedir. KURULUŞ MAHALLİ; Ürün lerin kurulacağı TÜRK TELEKOM mahallini (sistem salonlarını) ifade etmektedir. MONTAJ; Ürünler in Kuruluş Mahaline kurulum yapılarak, tam teşekküllü çalışır vaziyette servise hazır hale getirilmesini (Üzerinden hizmet verebilecek hale getirilmesini) ifade etmektedir. DONANIM; Bu sözleşme kapsamında alınan ve yine muhtelif sözleşme ve sipariş mektupları kapsamında alınan ve halen garantileri devam etmekte olan/garantileri dolan teçhizatları ifade etmektedir. YAZILIM; İşbu İhalenin işlevinin yerine getirilmesi ve/veya diğer SİSTEMLERE olan entegrasyonun sağlanması için gerekli, geliştirilmiş / kodlanmış her türlü yazılım kodu, script, program vb. ifade eder. DOKÜMANTASYON; TÜRK TELEKOM a yazılı ve elektronik ortamda verilen, SİSTEMlere ve diğer TEÇHİZATlara ait standart tanıtıcı bilgi ile Mühendislik, Montaj, İşletme ve Bakım talimatlarını da içeren yazılı ve elektronik ortamdaki dokümanları ifade eder. METRO ETHERNET; Türk Telekom altyapıları üzerinden geniş bantlı data hizmetlerini ve katma değerli servisleri verebilmek amacı ile kurulmuş olan Ethernet tabanlı şebekeyi ifade etmektedir. VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI 1:2 ve 1:5 oranlarında sunulan Asimetrik Metro Ethernet hizmetidir. GÜN; Aksi belirtilmedikçe, takvim gününü ifade eder. POP NOKTASI; Platform/ürünlerin kurulacağı santralları ifade etmektedir. 4. GENEL HUSUSLAR 4.1. Firma, gerçekleştirilecek uygulamanın analiz, tasarım, geliştirme, test ve kurulum süreçlerini ayrı ayrı belirtildiği detaylı İş Takvimini sunacaktır Ayrıca Türk Telekom, sözleşme imzalansa dahi sipariş verip vermemekte, alımları yarıda bırakmakta serbesttir Türk Telekom ve Firma tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında objektif olarak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan işi; sözleşmeye konu alım içinde kalması ve 3/22

4 idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması şartlarıyla sözleşme bedelinin %20'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde yükleniciye yaptırmaya Türk Telekom yetkilidir Firma; gümrük, nakliye, montaj ve kurulum işlemleri için masrafları kendisine ait olmak üzere sorumlu olacaktır Firma, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliği ve sair mevzuat kapsamındaki şartları sağlayacaktır Bu Teknik Şartnamede tüm günler, takvim günü olarak verilmiştir Türk Telekom, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 2 yıl içerisinde oluşacak ihtiyaca göre alım konusu mal ve/veya hizmetleri fazlar halinde sipariş edebilecektir. Her faz için Ek-4 de verilen İş Akış Planı geçerli olacaktır Siparişler bütçe imkânları ölçüsünde fazlar halinde verilebilecektir. Bütçe imkânlarının yeterli olmaması durumunda işin tamamlanma süresi buna bağlı olarak uzayabilecektir. Bu durumda sözleşme süresi uzatılabilecektir Türk Telekom oluşacak ihtiyaç durumuna göre toplam sözleşme bedeli içerisinde kalmak kaydıyla teklif edilen teçhizat listesinde (opsiyonel ürünler dahil) miktarlarda ve merkez isimlerinde değişiklik yapılabilecektir.. 5. UYGUNLUK 5.1. Teklif edilen ürünler, mevcut Türk Telekom şebekeleri ile uyumlu olacaktır. Türk Telekom un kurulu şebekelerinde performans kaybına, yavaşlığa ve operasyonel anlamda bir probleme neden olmayacaktır. Gerekli olması durumunda, her türlü entegrasyon Firma tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. 6. TEKNİK ŞARTNAMEYİ CEVAPLAMA USULÜ 6.1. Firma, Teknik Şartnamede belirtilen hususlara sayfa, madde sırasını belirterek, Ek-6 da verilen formatta Türkçe olarak ayrı ayrı cevap verecektir Firma Teknik Şartname maddelerinde istenen şartların sağlanıp sağlanmadığını KABUL veya RET gibi hiçbir yoruma olanak vermeyecek şekilde kesin ifadelerle belirtecektir. Bir şarta bağlı kabul, Şüpheli kabul ve benzeri açıklanacak kabullerin hiçbirisi kabul edilmeyecektir Bir maddeye KABUL denildiği halde bu maddeye bağlı açıklama kısmında ret anlamda bir ifadenin bulunması durumunda o madde RET olarak kabul edilir. 4/22

5 7. GİZLİLİK Taraflar dan her biri, Türkiye Cumhuriyeti nin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki emredici hükümler saklı kalmak kaydı ile bu Sözleşme nin uygulanması dolayısıyla öğrendiği diğer Taraf için gizlilik arz eden hususları muhafaza edeceğini, koruyacağını, yetkili idareci ve personelinin söz konusu bilgileri gizli ve sır olarak saklayacaklarını ve üçüncü kişilere açıklamayacaklarını ve Ek-7 te yer alan Gizlilik Sözleşmesi hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt ederler. 8. FİRMANIN SORUMLULUKLARI 8.1. Firma, Kota Raporlama Sistemi ihalesinde teklif ettiği tüm fiyat ve teyitlerden sorumludur Firma Türk Telekom a ait bilgileri sadece iş amaçlı olarak kullanacağını, üçüncü şahıslar ile paylaşmamayı, ihale kapsamında yapılması gereken işler dahilinde paylaşılması gerektiğinde Türk Telekom un iznini almayı taahhüt eder Firma, sözleşme imzalandıktan sonra sistemin işletilmesi için gerekli ve bu iş konusu şartname maddelerinde belirtilmiş ancak herhangi bir sebepten dolayı birim fiyatını vermediği tüm malzemeleri bedelsiz olarak temin edecektir Firma, şartnamedeki tüm maddelerin ihale sonrası imzalanacak sözleşmenin esasını teşkil ettiğini kabul edecektir Firma, Kota Raporlama Sistemi ihalesi kapsamında imzalanacak sözleşme çerçevesinde alınacak yazılım ve donanımın, sevkiyatı ve montaj çalışmalarının tamamlanması, ilgili personelin belirtilen miktarlarda eğitimi, sistemin tam teşekküllü olarak hizmete verilmesi ve garanti sonrası bakım hizmetlerinin verilmesinden sorumludur Kurulacak sistemler, Kota Raporlama Sistemi şartnamesinin tüm hükümlerine uygun olacaktır Firma, proje uygulama süresince sistemlerin kurma, entegrasyon ve servise verilmesi için gereken tüm faaliyetlerin yönetiminin, montaj mahallinde görevlendirilecek Firmanın uzmanları tarafından yürütüleceğini onaylayacaktır Firma, Türk Telekom a verdiği teklifte yer alan ve sözleşme ile imza altına alınacak sabit birim fiyatlar üzerinden ürün ve yedek malzemeyi temin edecektir Firma, Kota Raporlama Sistemi ihalesi için çalıştıracağı kendi ve diğer firma elemanlarının İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununun işveren olarak yüklediği bütün yükümlülükleri yerine getirecektir Firma, ürünlerin sevkiyatı, testleri, muayene ve kabulleri gibi tüm aşamalarda görevlendirilecek personelini (ünvanları ve sayıları ile birlikte) ve 5/22

6 organizasyon şemasını Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içerisinde Türk Telekom a bildirecektir. Değişiklik durumlarında Firma Türk Telekom a gerekli bildirimi yapacaktır Survey çalışmaları, Firma ve Türk Telekom personeli tarafından, sipariş verilmesi ve kesinleşmiş saha listelerinin Firma'ya resmi olarak iletilmesinden sonra 15 gün içerisinde tamamlanacak ve Survey raporu birlikte imza altına alınacaktır Kurulacak yeni platformun tasarımının (fiziksel olarak ve tüm servisler açısından) yapılması için gerekli planlama Firmanın uzman tasarımcıları ile birlikte yapılacak olup, kurulumlara ve geliştirmelere planlanan tasarımın Türk Telekom tarafından onaylanmasını müteakip başlanacaktır Firma, tüm dizayn ve entegrasyon senaryolarını Türk Telekom a verecektir. Montaj aşamasında, tüm konfigürasyon ve devreye alma işlemleri, ancak Türk Telekom'un dizayn ve entegrasyon senaryolarını resmi olarak onaylamasını müteakip başlayabilecektir. Türk Telekom'dan kaynaklanabilecek, onay sürecindeki gecikmeler iş akış takvimine eklenecektir Önerilen çözümde, başka bir üretici firma ürününün kullanılması durumunda teklif veren firma, üretici firmayla garanti süresi boyunca back-to-back anlaşma imzalayacaktır Firma, mevcut bir özelliğin iyileştirilmesi/düzeltilmesi ile ilgili talebin iletilmesinden sonra en geç 30 gün içerisinde söz konusu geliştirmeyi/düzeltmeyi sağlayacaktır. 9. FİRMA ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER 9.1. Firma, Kota Raporlama Sistemi ihalesinin her aşamasında konu ile ilgili yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip eleman bulunduracaktır Türk Telekom, Firmanın çalıştırdığı herhangi bir elemanın yetersiz, ihmalci, disiplinsiz olduğu kanaatine vardığı takdirde bu Firma elemanının değiştirilmesini isteyebilecektir. Eleman değişikliğinin meydana getireceği her türlü sorundan Firma sorumlu olacaktır. 6/22

7 10. TEKNİK DEĞERLENDİRME - UYGULAMA PLANI UYGULAMA PLANI Firma, teklif edilen çözümün başarılı bir şekilde işletmeye verilmesi ve hizmete hazır hale getirilmesi için gerekli plan, kurulum, sistem entegrasyonu, işletmeye verme ve eğitimi ile ilgili tam bir uygulama planı verecektir Kota Raporlama Sistemi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlamak üzere EK-4 deki İş Akış Planına uygun bir şekilde Analiz, Tasarım, Geliştirme, Test, Kurulum ve Geçici Kabul süreçleri yürütülecektir EK-4 deki İş Akış Planı na göre, sipariş tarihinden itibaren; o En geç 15 gün içerisinde Analiz çalışması tamamlanarak, hazırlanan Analiz dokümanı Türk Telekom onayına sunulacaktır. Türk Telekom Analiz dokümanının teslim edilmesinden itibaren en geç 5 gün içerisinde söz konusu dokümanı onaylayacaktır. Analiz dokümanının Türk Telekom tarafından onaylanmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde tasarım dokümanı hazırlanarak Türk Telekom onayına sunulacaktır. Türk Telekom Tasarım dokümanının teslim edilmesinden itibaren en geç 5 gün içerisinde söz konusu dokümanı onaylayacaktır. Tasarım dokümanının Türk Telekom tarafından onaylanmasından itibaren Geliştirme, en geç 8 hafta içerisinde tamamlanarak Test sürecine başlanacaktır. Test süreci en geç 5 gün içerisinde tamamlanacaktır. Testlerin olumlu olarak tamamlanmasından itibaren en geç 5 gün içerisinde kurulum (Yazılım ve Donanım) tamamlanarak sistem servise hazır hale getirilecek ve 2 aylık gözlem süresi başlayacaktır. Gözlem süresi sonucunda Geçici Kabul testlerine başlanacaktıır. Sipariş edilen donanımın ekspertiz muayenesi, sipariş tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde yapılacaktır İş akış takviminin herhangi bir aşamasında Firmadan kaynaklanan gecikmelerde, gecikilen süre sonraki diğer aşamaları ötelemez. 7/22

8 İş takviminin herhangi bir aşamasıda Türk Telekom dan kaynaklanan nedenlerden dolayı işin gecikmesi durumunda herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacak, gecikilen süre iş akış planına (EK-4) ilave edilecektir Yukarıdaki iş akış planında yer alan her bir iş adımının belirtilen sürelerden daha erken tamamlanması durumunda, erken sürede tamamlanan iş adımına ait kalan süre, bir sonraki iş adım süresine ilave edilecektir Firma, donanım ve yazılım ile Kota Raporlama Sistemi uygulamaları konularında, Türk Telekom çalışanlarına Türk Telekom tarafından belirlenecek santral noktasında 1 er haftalık çalıştay düzenleyecektir. Söz konusu çalıştaya katılacak Türk Telekom Personelinin görevlendirilmesi ile ilgili her türlü masraf Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. 11. YEDEK MALZEME VE TEÇHİZATLAR Firma, elinde tutacağı yedek malzeme listesini Geçici Kabul sonrası Türk Telekom a bildirecektir. Firma, % çalışabilirlik oranını sağlayacak şekilde yedek malzeme bulunduracaktır. Önerilen yedek malzeme listesi teklifte ayrıca verilecek, Türk Telekom gerek gördüğü durumda malzeme listesini revize edebilecektir. Arıza durumlarında Firmanın yedek malzeme bulundurmamasından dolayı, 13.5 maddesi alt maddelerinde belirtilen süreler içerisinde giderilemeyen arızalar için 13.9 maddesine göre uygulanacak cezai hükümler, arıza durumları dışında Türk Telekom tarafından acil olarak talep edilen malzemelerin Firma tarafından yedek stoklarından sağlanamaması durumunda ise 21.1 maddesine göre uygulanacak cezai hükümler geçerli olacaktır Firma, garanti süresi boyunca tutacağı kendi yedek malzeme listesini verecektir ve Türk Telekom onayını alacaktır. 12. GARANTİ ŞARTLARI VE SÜRESİ Satın alınacak ürünlerin (yazılım ve donanım) garanti süresi, geçici kabul tarihinden itibaren üç (3) yıl olacaktır. Söz konusu garanti süresi boyunca (3 yıl), bakım destek hizmeti ücretsiz verilecektir. Yedek malzemenin montajının tamamlandığı tarihinden itibaren yedek malzemeler için de geçerlidir Firma tarafından Kota Raporlama Sistemi`nin işletilmesi ve servislerin hizmete verilmesinde hiçbir üründe hata olmadığı ve garanti süresince sistemin sözleşme maddelerine uygun olarak çalışacağı garanti edilecektir Şebekenin sürekliliğini sağlayan bütün şartlar, yedek parça, dokümantasyon, donanım ve yazılım için garanti verilecektir. 8/22

9 13. BAKIM DESTEĞİ Firma, sattığı tüm ürünler için (yazılın ve donanım) garanti kapsamında 3 yıl süresince ücretsiz bakım destek hizmeti verecektir. Bakım destek hizmeti donanım ve yazılım tüm bileşenlerini kapsayacaktır Firna garanti sonrasında bakım destek hizmetlerini verecektir. Türk Telekom, garanti sonrasında Bakım Destek Hizmet Sözleşmesinin imzalanması aşamasında gerekli görülen hizmet veya hizmetleri sözleşme kapsamında alıp almamakta serbesttir Cihazların minimum ömrü 8 yıl olacaktır Periyodik Bakım Firma garanti süresi ve bakım destek hizmetlerini verdiği süre boyunca, kurulan sistemlerin periyodik bakımını (fiziksel temizlik, CPU/RAM/MEMORY değerlerinin kontrolü, yazılım/lisans güncellemeleri vb.) 1 er yıllık periyodlar halinde ücretsiz olarak yapmaktan sorumlu olacaktır Teknik Yardım Hizmetleri Teknik Yardım Hizmetleri, Kota Raporlama Sistemlerinde oluşacak arızaların tipleri ve önemine göre üç (3) derece olarak aşağıda sınıflandırılmıştır. a.birinci Derece Arızalar: Bir merkezdeki Kota Raporlama Sistemi Sisteminin arızalanarak, faturaya baz oluşturacak dosyayı belirlenen süre içerisinde ilgili sisteme (Mediation v.b.) aktaramaması. b.ikinci Derece Arızalar: Bir merkezdeki Kota Raporlama Sisteminin arızalanarak, faturaya baz olacak dosyanın/bilgilerin Yönetim Sistemi nden alamaması. c.üçüncü Derece Arızalar: Kota Raporlama Sistemini oluşturan bileşenlerden birinin veya birkaçının performansında düşüklük olması, hata/uyarı vermesi, olağan çalışması dışında çalışmaya devam etmek suretiyle arızalanması Arızanın başlangıç süresi; Türk Telekom un, Firmaya arızayı sistemlerle birlikte sağlanacak yönetim sistemi üzerinden bildirmesi ve arıza kayıt numarasının alınması ile başlayacaktır. Firma arıza kayıtlarının takibini yapacak ve ayda bir Türk Telekom a raporlayacaktır. 9/22

10 Arızalara Müdahale Süreleri a. Birinci Derece arıza için müdahale süresi: Bu tip arızalara en geç bir (1) saatte müdahale (uzaktan veya bizzat) edilecek ve arıza en geç dört (4) saat içerisinde giderilecektir. b. İkinci Derece arızalar için müdahale süresi Bu tip arızalara en geç bir (1) saatte müdahale (uzaktan veya bizzat) edilecek ve arıza en geç on iki (12) saat içerisinde giderilecektir. c. Üçüncü Derece arızalar için müdahale süresi Bu tip arızalara en geç (3) saatte müdahale (uzaktan veya bizzat) edilecek ve arıza en geç yirmi dört (48) saat içerisinde giderilecektir Arızalanan Ürünlerin Tamiri ya da Değiştirilmesi Arızalı ürünlerin yerine Türk Telekom yedeklerinin kullanıldığı veya 12.5 maddesinde belirtilen durumların dışında Türk Telekom bünyesinde kullanılan kartların arızalanması durumlarında arızalı ürünler, her türlü masraf Firmaya ait olmak üzere, Firmaya gönderildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde tamir edilerek veya yenisi ile değiştirilerek Türk Telekom a çalışır vaziyette teslim edilecektir. Arızalı ürünün Firmaya teslim edilmesine kadar geçen süre içerisindeki sorumluluk Türk Telekom a, tamir edilen veya yenisi ile değiştirilen ürünün Türk Telekom un eline ulaşıncaya kadar geçen süredeki sorumluluk Firmaya ait olacaktır Garanti kapsamı içerisinde ve garanti süresi sonrasında imzalanacak parçalı bakım sözleşmesi kapsamında arızalanan ürünlerin tamiratı veya değiştirilmesi ücretsiz olarak yapılacaktır. Garanti kapsamında ürün kullanılamayacak hale gelmiş ise Firma, ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecektir Yazılımların Güncellenmesi veya Değiştirilmesi Şebeke ve ürünlerin performansında veya işlevlerinde geliştirme sağlamak veya yazılımlardaki problemleri gidermek amacıyla, ilgili tüm sistemin (donanım / yazılım) güncellemeleri / geliştirmeleri Firma tarafından 3 yıllık garanti ve bakım anlaşması süresi kapsamında ücretsiz yapılacaktır. Firma yazılım yamaları, güncelleme ve versiyon artırımları piyasa sunumu ile birlikte Türk Telekom a bildirilecek, değişikliklerin Türk Telekom tarafından uygulanmasının talep edilmesi durumunda şebeke üzerinde uygulanacaktır. Bu değişikliklerle ilgili eğitimler verilecektir. Bu eğitimler için süre ve eğitilecek eleman sayısı yazılım yaması, güncelleme veya versiyon artırımının içerik ve özelliğine göre Firma ile karşılıklı mutabakatla belirlenecektir Şebeke ve ürünlerin performansında veya işlevlerinde geliştirme sağlamak veya yazılımlardaki problemleri gidermek amacıyla, ihtiyaç duyulan 10/22

11 yeni yazılımların geliştirilmesi için gerekli adam/gün bedelini teklifi ile birlikte verecektir Yeni bir özelliğin geliştirilmesi, analiz sonrası hazırlanan Tasarım Dokümanı nın onayından sonra en geç 30 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir Bakım Destek Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi Firma, teklifinde garanti sonrasında en az 5 yıl süreli parçalı bakım desteği vereceğini taahhüt edecektir. Bakım desteği yıllık bedeli Ek-1 tabloda verilecektir. Yıllık bakım desteği bedeli, bakım sözleşmesi kapsamına alınacak ürünlerin toplam sözleşme bedelinin %10 (yüzde on) unu geçmeyecektir Bakım anlaşması 1 (bir) yıl süreyle yapılacaktır. Türk Telekom istediği takdirde Bakım Anlaşmasını her sene 1 (bir) yıl süreyle yenileyebilecektir Garanti Süresince ve Garanti Sonrası Verilecek Bakım Destek Hizmetlerinin Gecikmesi Durumunda Uygulanacak Cezai Müeyyideler Arızaların maddesinde öngörülen azami süreler içerisinde giderilememesi durumunda (garanti süresince ve garanti sonrası) : her bir arıza için arızanın olduğu ilk gün için toplam sözleşme bedelinin %2 i, diğer günler içinse %0.4 (binde dört) oranında ceza kesilecektir. Ayrıca Türk Telekom un sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkı saklı kalacaktır Arızalara maddelesinde öngörülen sürelerde müdahale edilmemesi durumunda: her bir arıza için arızanın olduğu ilk gün için toplam sözleşme bedelinin %1 i, diğer günler içinse %0.2 (binde iki) oranında ceza kesilecektir Arızalara maddelesinde öngörülen sürelerde müdahale edilmemesi durumunda: her bir arıza için arızanın olduğu ilk gün için toplam sözleşme bedelinin %0,5 (binde beş) i, diğer günler içinse %0.1 (binde bir) oranında ceza kesilecektir. 14. EKSPERTİZ MUAYENESİ Sipariş edilen donanımın ekspertiz muayenesi, sipariş tarihinden itibaren en geç 60 gün içerisinde yapılacaktır Ekspertiz Muayenesi, Firma nın Türkiye deki deposunda en az 3 Türk Telekom personelinin katılımı ile yapılacaktır. Ekspertiz muayenesi için görevlendirilen personellerin tüm masrafları Firma tarafından karşılanacaktır Türk Telekom tarafından yapılacak Ekspertiz Muayenesinde, gözle görülür noksan, kusurlu veya hasarlı ürün tespit edildiğinde, bu ürünler tüm masraflar (nakliye, gümrük vs.) Firmaya ait olmak üzere Firma tarafından 30 gün içinde değiştirilecektir. 11/22

12 14.4. Ekspertiz Muayenesinin Türk Telekom dan kaynaklanan nedenlerden dolayı gecikmesi durumunda herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacak, gecikilen süre iş akış planına ilave edilecektir. 15. SEVKİYAT Sipariş edilen donanımın montaj mahalline sevkiyatı, Firma tarafından Ekspertiz Muayene rapor tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde Türk Telekom tarafından belirlenen montaj mahallerinde bulunan sistem salonlarına yapılacaktır Montaj mahalline sevki istenmeyen ürünler Firmanın deposunda depolama için herhangi bir bedel ödenmeksizin muhafaza edilecektir. Bu konuda Firmanın herhangi bir itiraz hakkı olmayacaktır. Firma dan kaynaklanmayan herhangi bir sebeple teslim edilemeyen ve/veya Türk Telekom tarafından sevki istenmediğinden, Firma deposunda muhafaza edilmesine karar verilen teçhizat, bilahare sevk edilecektir ibaresiyle faturalanabilecek ve ödemesi yapılacaktır Ürünler, hazırlanacak teslim tutanağı ile ilgili mahallere teslim edilecek, teslim tutanağının bir nüshası Türk Telekom ilgili birimine gönderilecektir Geçici Kabul tamamlanana kadar platformun tüm bileşenlerinin her türlü şase, kart, kablo v.b. bileşenlerin hareketlerinden Firma sorumlu olacaktır. Bu hareketler için her türlü masraf Firma tarafından karşılanacak olup Türk Telekom tarafından herhangi bir ilave ücret ödenmeyecektir. 16. SİGORTA Ürünlerin tamamının sigortası Sözleşmede belirtilen hususların yanısıra yanlış montaj, yıldırım düşmesi, manyetik deformasyon v.b. durumları için de Geçici Kabul bitinceye kadar Firmaya aittir. 17. MONTAJ Bütün ürünler, Türk Telekom in belirleyeceği yerlere kurulacak ve diğer sistemler ile olan irtibatları sağlanarak çalışır halde, Türk Telekom in diğer şebekelerinde kesintiye ve gecikmeye mahal vermeyecek şekilde tam teşekküllü teslim edilecektir Montaj yerleri ve ürün konfigürasyonları Türk Telekom tarafından belirlenecektir Kota Raporlama Sistemi anahtar teslimi bir proje olup, bu şebekenin diğer şebekelerle olan bağlantıları için gereken tüm kablo, konnektör, dönüştürücü, enerji, hub, switch, dağıtım panosu ve aksesuarları, genel dağıtım çatılarından (enerji, anadağıtım sigortaları vs.) sistemlerin kurulduğu yerlere olan irtibatların tamamı (nakliye, indirme, bindirme ve hamaliye dahil) ve kablolama işlemleri Firma tarafından sağlanacaktır Kota Raporlama Sistemi için kullanılacak kabinetler Türk Telekom Sistem Salonlarının düzenine uyacak boy ve ebatta olacak ve depreme dayanıklı bir şekilde monte edilecektir. 12/22

13 17.5. Kota Raporlama Sistemi için yapılacak kablolama ve montaj cihazların kurulması istenen Sistem Salonlarının düzenine uyacak şekilde yapılacaktır Bina içerisinde kurulan teçhizatın hiçbir parçasının toprak bağlantısı başka bir parça veya cihaz üzerinden yapılmayacak, toprak panosuna kadar ayrı ayrı götürülecektir Bütün kablolar, hareketli parçalardan ve kaza ile zarar görme riskinden tamamen korunacak şekilde düzenlenecektir Bütün kablolar her sonlandırma noktasında, etiketlendirilecek ve renklendirilecektir Montaj esnasında Firma kendi teçhizatı dışında, diğer sistem ve teçhizata hasar verdiği taktirde, zarardan sorumlu tutulacak ve tüm hasarı karşılayacaktır Montaj için kullanılacak malzeme ve işçilik birim bedelleri detaylı olarak, birim fiyat bazında verilecektir Firma donanımın montajını ekspertiz muayenesinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde tamamlayacaktır Montajın bitiminin ardından, montaj yapılan mahaldeki tüm işlemlerin tamamlanarak sistemin çalışır halde teslim edildiğine dair hazırlanacak rapor, Türk Telekom ve Firma tarafından belirlenen elemanlar tarafından imza altına alınacaktır Her faza ait ürünlerin montajının tamamlanıp servise hazır hale getirilmesi ile birlikte 2 (iki) aylık gözlem süresinin başlamasını yazılı olarak talep edecektir. Sistem Kararlılığının gözlenmesi bu süre boyunca tamamlanacaktır. Firma, 2 (iki) aylık süre sonunda gözlem süresinde işletmeye engel bir durumun yaşanmaması durumunda sistemlerin Geçici Kabule hazır olduğunu Türk Telekom a yazılı olarak bildirecektir Türk Telekom montajı tamamlanan ürünler üzerine Geçici Kabul yapılıncaya kadar sistemi devreye almaya yetkisine sahiptir. Bu durum Geçici Kabulün yapıldığı anlamına gelmez Garanti süresince gereken ilave montaj, de-montaj ve nakliye işlemleri Firma tarafından Ek-3 fiyatlandirma tablolarında verilecek birim bedeller üzerinden yapılacaktır Firma, montaj sırasında sistem salonlarının temizliğinden ve düzeninden sorumlu olacaktır Türk Telekom tarafından Firmaya sistem kurulum yeri temin edilememesi, şebeke veya gerekli bağlantıların sağlanamaması, kurulacak sistemlere enerji verilememesi durumlarında cezai hükümler uygulanmayacak ve bu sebeplerle gecikilen süre montaj süresine ilave edilecektir. 13/22

14 Montajın Türk Telekom dan kaynaklanan nedenlerden dolayı gecikmesi durumunda herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacak, gecikilen süre iş akış planına ilave edilecektir Firma sipariş tarihinden itibaren yetmiş (70) gün içerisinde sistem için gereken donanımı kurarak servise hazır hale getirecektir. 18. GEÇİCİ KABUL Geçici Kabul testleri, 2 (iki) aylık gözlem süresinin bitimini müteakip Türk Telekom un belirleyeceği heyet tarafından, hazırlanan İş Akış Planına göre yapılacaktır Firma, sistemin servise hazır hale getirilmesi için gerekli geçici kabul testlerinin listesini detaylı açıklamaları ve süreleri ile birlikte teklifte verecektir Geçici Kabul testleri, 2 (iki) aylık gözlem süresinin tamamlanmasını takiben en geç 10 gün içerisinde tamamlanacaktır. Türk Telekom dan kaynaklanan gecikmeler bu süreye dahil değildir Geçici Kabul, Türk Telekom heyeti tarafından yapılan testler neticesinde hazırlanacak Geçici Kabul Sonuç Raporunda eksiklik ve aksaklığın bulunmadığının belirtilmesi ile tamamlanacak, Türk Telekom teknik heyetince hazırlanacak Rapor tarihi itibarı ile Geçici Kabul yapılmış olacaktır Geçici Kabul sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya aksaklıkların hizmetin yürütülmesini aksatmayacak nitelikte olması durumunda, sistemin geçici kabulü uygun görülecek ve Madde 24.2 ye göre ödeme yapılacaktır. Diğer yandan Geçici Kabulde görülen eksiklik ve/veya aksaklıklar için bir liste düzenlenerek Firmaya verecektir. Firma eksiklikleri giderdiği tarihte Türk Telekom a yazılı olarak bildirimde bulunacak, Geçici Kabul Heyeti bu bildirimden sonra, en geç 15 gün içerisinde gerekli testleri yapacak ve eksikliklerin giderildiğinin görülmesi durumunda Kabul Raporu düzenlenecek ve Madde 24.2 ye göre ödemenin kalan kısmı tamamlanacaktır Geçici Kabulde tespit edilen eksiklik ve/veya aksaklıkların hizmetin yürütülmesini aksatacak nitelikte olması durumunda sistemin Geçici Kabul onayı yapılmayacak ve Olumsuz Geçici Kabul Raporu Firmaya bildirilecektir. Geçici Kabulde belirlenen eksiklik ve/veya aksaklıklar olumsuz Geçici Kabul raporunun Firmaya tebliğ tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde cezalı süre devam etmek kaydıyla giderilecektir maddesinde olumsuz Geçici Kabul Raporunu takiben Firmaya tanınan 30 (otuz) günlük ek süre sonunda tekrar yapılacak olan Geçici Kabulün de olumsuz sonuçlanması halinde tüm siparişler iptal edilerek sözleşme Türk Telekom tarafından feshedilebilir. Firma herhangi bir ücret veya zarar talebinde bulunamaz Geçici Kabul testlerinin Türk Telekom dan kaynaklanan nedenlerden dolayı gecikmesi durumunda herhangi bir gecikme cezası uygulanmayacak, gecikilen süre iş akış planına ilave edilecektir. 14/22

15 18.9. Geçici kabul testleri, Türk Telekom tarafından oluşturulan heyet tarafından yapılacaktır. Testlere katılacak personel ile ilgili her türlü masraf (ulaşım, yeme içme, konaklama, sağlık v.b.) Firma tarafından karşılanacaktır. 19. GARANTİ ŞARTLARI VE SÜRESİ Satın alınacak ürünlerin (yazılım ve donanım) garanti ve bakım süresi, geçici kabul tarihinden itibaren üç (3) yıl olacaktır. Söz konusu garanti süresi (3 yıl), yedek malzemenin montajının tamamlandığı tarihden itibaren yedek malzemeler için de geçerlidir Firma tarafından, Kota Raporlama Sistemi nin işletilmesi ve servislerin hizmete verilmesinde hiçbir üründe hata olmadığı ve garanti süresince sistemin sözleşme maddelerine uygun olarak çalışacağı garanti edilecektir Şebekenin sürekliliğini sağlayan bütün bileşenler (yedek parça, donanım ve yazılım) için garanti verilecektir Ürünün üretimden kalkması halinde, garanti kapsamında ürünün değiştirilmesinin gerektiği durumlarda Firma aynı ya da daha üstün özelliklere sahip bir model ile değiştirecektir. 20. KESİN KABUL Teçhizatların Kesin Kabulü, garanti süresinin başlamasından üç (3) yıl sonra; garanti süresince tespit edilen kusur ve noksanların giderilmesi ve garanti süresince yerine getirilmesi gereken tüm hususların şartnamede istenenlerin ve işletmede ortaya çıkan zaruri şartların sağlanması üzerine yapılacaktır. 21. CEZAİ HÜKÜMLER Siparişi verilen her bir fazın, o faza ait her bir adımının (Ekspertiz, Montaj, Geçici Kabül vb.) Ek-4 de verilen İş Akış Planında belirtilen teslimat programı içerisinde yerine getirilmemesi durumunda, o faza ait toplam sözleşme bedeli üzerinden gecikilen her takvim günü için %0.1 (binde bir) oranında gecikme cezası uygulanacaktır Maddesinde belirtilen arızaların 13.6 maddesinde belirtilen sürelerde giderilmediği durumlarda Maddesindeki cezai işlemler uygulanacaktır Madde:18.5 ve 18.6 Geçici Kabul maddesinde belirtilen eksikliklerin istenilen zamanda giderilmemesi durumunda Madde 21.1 maddesindeki cezai hükümler geçerli olacaktır Toplam ceza bedeli sözleşme bedelinin %20 sini geçemez. 15/22

16 22. EĞİTİM Firma, ihale kapsamında alınacak olan Kota Raporlama Sistemi`nin her bir bileşeni için (Sunucu, işletim sistemi, yük dengeleyici, yazılım, uygulama vb.) yurtiçi ve yurtdışı eğitim bedelini teklifi ile birlikte verecektir Firma, adam/hafta olarak eğitim birim bedelini teklifinde verecektir Firma, eğitim içeriğini gözlem süresinin başlamasıyla birlikte Turk Telekom a verecektir Türk Telekom eğitim içeriğinde ilave/değişiklik yapma hakkına sahiptir Firma, eğitime katılacak her bir katılımcıya eğitimin başlamasıyla birlikte hardware ve software olarak eğitim dokümanını temin edecektir Firmanın vereceği eğitimlerin içeriği ve konuları, Turk Telekom un eğitim alan personelinin, teknik bakım desteği sona erdiği zaman, hiçbir surette Firma desteğine ihtiyaç hissetmeyeceği düzede olacaktır Firma, eğitim süresince gerekli deneyime sahip eğitmen, sınıf, teknik dokümanlar ile gerekli cihazları ve ölçü aletlerini temin edecektir. Yurtdışı eğitimi nitelikli personel tarafından İngilizce olarak verilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde tercüman istenecektir. Yurtiçi eğitimi nitelikli personel tarafından Türkçe olarak verilecektir. Eğitim verilecek sınıflar 10 kişiyi açmayacak şekilde planlanacaktır Turk Telekom A.S. elemanlarının eğitim esnasında eğitim ortamını ve eğitmenleri yetersiz görmesi halinde, Firma gerekli düzenlemeyi en geç 2 gün içerisinde yapacaktır. Yeni eğitim ortamının /eğitmenin sağlanmasına kadar geçen süre eğitim süresine ilave edilecektir. Yapılacak düzenlemelere rağmen, Türk Telekom un eğitimi yetersiz görmesi durumunda eğitim yarıda kesilebilecektir. Bu durumda doğacak tüm masraflar Firmaya ait olacak ve yarıda kesilen eğitim bedelsiz olarak tekrarlanacaktır. 23. ÜRÜN, HİZMET VE FİYATLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir. Önerilecek çözüm toplam maliyeti Ek-1 de belirtilecektir Firma, tüm ürün ve hizmet fiyatlarını Amerikan Doları ($) cinsinden verecektir Firma, önerilecek Kota Raporlama Sistemi Sistemlerini oluşturan tüm ürünlerin alt kalemlerinin (yazılım, donanım, montaj, arabağlantı kablosu, kabinet v.b.) detaylı listesini birim fiyatlarıyla birlikte Ek-3 olarak ayrıca verecektir. 16/22

17 23.4. Teknik şartnamede, ürünlere ait belirtilmesi istenen teknik özellikler eğer ilave yazılım, donanım gerektiriyorsa bu fiyatlar Ek-3'te ayrıca belirtilecektir Firma, teklifi verdiği ürünlerde teknik şartname kapsamında istenmeyen özellikleri sağlayan ürünlerin (modül, kart, interface, yazılım vb.) ve teklif ettiği ürün haricinde aynı ürün ailesindeki diğer modellerinin teknik özelliklerini ve tüm modüllerin fiyatlarını opsiyonel ürün fiyat listesi olarak Ek-5 de ayrıca verecektir Sistem için gerekli olan, ancak birim fiyatları teklifte yer almayan ürün/modüllerin bedelsiz olarak teklif edildiği varsayılacaktır Yıllık Bakım Destek Hizmeti Ek-1 de ayrıca verilecektir Firma, Sözleşme tarihinden itibaren Kota Raporlama Sistemi projesini ilgilendiren ürünleri ile ilgili teknolojik gelişmeleri içeren bilgileri 6 (altı) ayda bir Türk Telekom a bildirecektir Teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni özellikler ilave edilen kartlar ile sözleşmeye esas malzeme listesi içerisinde zamanla meydana gelebilecek versiyon değişikliği, ürünlerin üretiminin sona ermesi v.b durumlar olması halinde Firma, bu ürünleri teknik şartnamede belirtilen hususlara uygunluk arzetmesi kaydıyla teklif edebilecek ve Türk Telekom un onayı ile birim fiyatlar değişmemek kaydıyla sözleşme kapsamına dahil edilebilecektir Türk Telekom teklif edilen ve fiyatlandırılan ürünleri, hizmetleri bir bütün veya parçalar halinde almaya veya almamaya yetkilidir. 24. ÖDEMELER Türk Telekom tarafından Firmaya verilen her faz siparişte, o faza ait tahakkuk eden toplam yazılım bedelinin %40 ı Tasarım dokümanının Türk Telekom tarafından onaylanmasını müteakip, söz konusu faza ait toplam techizat bedelinin %40 ı ise ekspertiz muayenesinin tamamlanmasını müteakip ödenecektir. Kalan %60`lık bedeller (yazılım ve teçhizat) ise geçici kabul muayenesinin tamamlanmasını takiben ödenecektir Geçici Kabul sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya aksaklıkların hizmetin yürütülmesini aksatmayacak nitelikte olması durumunda, montaj bedelinin tamamı ile yazılım ve teçhizat bedellerinin Geçici Kabulden sonra ödenecek %60 lik kısmı, %20 lik kısmı tutulmak sureti ile o faza ait olumlu Geçici Kabul Rapor unu takiben ödenecektir Geçici Kabül sonrası ödenecek olan %60 lik bedelin ödenmemiş olan %20 lik kısmı, Madde 18.5 de belirtilen eksikliklerin ilave edilen 30 günlük süre içerisinde giderildiğinin yapılacak testler sonucunda tespit edilmesini müteakip düzenlenecek olan Kabül Rapru u ile ödenecektir Bakım Destek Hizmetleri için ödemeler 3 aylık periyodlarla iş bitiminde yapılacaktır. 17/22

18 25. SÖZLEŞMENİN FESİH SEBEPLERİ Fesih sebepleri için Sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. 26. MÜCBİR SEBEPLER Mücbir sebepler için Sözleşme hükümleri geçerlidir. 27. SUNUCU TEKNİK ÖZELLİKLER Teklif edilecek sunucu en az 1 adet Intel 2.40 Ghz 4 Core Xeon İşlemciye sahip olacaktır Teklif edilecek sunucu üzerinde en az 4 GB lık birimler halinde en az toplam 16 GB DDR3 RAM bulunacaktır Sunucu üzerinde en az 2 adet 600 GB en az rpm dönme hızında SAS sabit disk bulunacaktır Teklif edilecek diskler hot pluggable çalışacaktır Cihazların 220V AC desteği olacaktır Cihaz 10/+35 o C ve %10 - %85 nispi nem değerlerinde çalışabilir olacaktır Güç kaynağı yedekli olarak verilecektir. Güç kaynağı sisteminin hotswappable özelliği bulunacaktır. Güç kaynağının hizmet veremez hale gelmesi durumunda yedek güç kaynağı aynı hizmeti herhangi bir performans düşüklüğü olmadan sağlayacaktır Fan yedekli olarak verilecektir. Fanın hizmet veremez hale gelmesi durumunda yedek fan aynı hizmeti herhangi bir performans düşüklüğü olmadan sağlayacaktır Firma Kota Raporlama Sistemi`nin yedekli çalışması için gereken donanım ve yazılımı sağlayacaktır Firma, Kota Raporlama Sistemi için gereken coğrafi yedekli yapıyı opsiyonel olarak fiyat teklifinde verecektir Sunucular üzerinde işletim sistemi olarak 64 bit işletim sistemi çalışacaktır Firma, Türk Telekom tarafıyla mutabık kalınacak olan veritabanını kullanacaktır. 28. YAZILIM 18/22

19 28.1. Geliştirilecek sistem, MPLS şebekesinde kullanılan Alcatel ve Huawei node ların Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) üzerinden, kullanıcılara ait trafik kullanım miktarını toplayarak raporlayacaktır Gerçekleştirilecek yazılım IP MPLS şebekesi üzerinden alınan verileri kullanarak analiz yapacaktır Geliştirilecek yazılım, 5620 SAM ve U2000 sunucuları ile HTTP üzerinden gönderilen SOAP(xml) mesajları ile veri okuma işlevini gerçekleştirecektir. Sorguların çalıştırılabilmesi için 5620 SAM ve U2000 yönetim sistemleri sunucusu üzerinde geliştirilecek yazılıma özel bir kullanıcı yaratılacaktır Yazılım, Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucularını sadece okuma amaçlı (read-only) kullanacaktır Yazılım önceden belirlenmiş taslakları göndererek dönen cevapları işleyecektir Redundant olarak çalışan tüm Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucularının bilgisi tutularak, SOAP isteği aktif durumdaki sunucuya gönderilecektir Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucusunun router lardan topladığı, müşterilere ait trafik verilerini arayüz kullanarak çekecek ve bunları cluster yapıda veritabanında saklayacaktır Kullanılan veri miktarı bilgisi 15 dakikada bir Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucusundan çekilecek ve ilgili 15 dakikalık periyota ait veri miktarı (Delta cinsinden) belirtilen formatta CSV dosyalarına yazılacaktır. Yazılımda herhangi bir performans kaybı yaşanmayacaktır Oluşturulan CSV dosyası Türk Telekom A.Ş Mediation Uygulamasının istediği formatta aktarılacaktır. Yazılım, Mediation Uygulaması ile entegre olarak çalışacaktır. Mediation sistemine verilerin iletiminde herhangi bir performans kaybı yaşanmayacaktır Verinin hazırlanma süresi, müşteri sayısı ve performans kriterlerine göre Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucularından 15 dakikalık periyotlarla veri aktarım süresi artırılıp azaltılabilecektir. Yazılımda herhangi bir performans kaybı yaşanmayacaktır Sistem kota verisi alınan uç sayısının artmasından ötürü bir performans problemi yaşatmayacaktır Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucuları routerlar üzerinden verileri toplamaktadır. Bazı durumlarda (cihazın resetlenmesi, sayacın en yüksek değere ulaşması gibi) trafik verilerinin tutulduğu sayaçlar sıfırlanabilir. Geliştirilecek yazılım bu durumlarda dahi bir önceki periyotta 19/22

20 ölçülen değer ile aradaki farkı hesaplayacaktır. Kotadan kaynaklanan bir kayıp yaşatmayacaktır Geliştirilen yazılım çekilen verileri tedbir amaçlı ve 3 aylık geriye dönük saklayacaktır Geliştirilen yazılım multi-thread olarak çalışacaktır Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) üzerinde müşteri numaraları bulunmadığı için müşteriye ait servisler keşfedilerek geliştirilen yazılım müşteri ve servis bazında kullanılan veri trafiğini raporlayacaktır Kota Raporlama Sistemi, sayaçlardan Queue bazlı bilgileri toplayacak ve GZV (Gerçek Zamanlı Veri), KV (Kritik Veri), SV (Standart Veri), internet (best effort) vb. tüm queue`ları anlamlandıracak ve müşteri bazlı olarak mediation uygulamasına aktaracaktır Müşteriye ait servislerin keşfedilebilmesi için 5620 SAM sunucusu üzerinde service.accessinterface sınıfı üzerindeki Description alanına aşağıdaki formatta bir açıklama konulacaktır. SOAP isteği Description parametresini filtreleyerek müşteriye ait servisi tanımlayacaktır. Aynı şekilde Huawei nodlar U2000 yönetim sistemi kullanılarak portlardaki subinterface Description parametresini tanımlayarak müşteriye ait servisi tanımlayacaktır. <Servis Tipi> <Servis ID> <Temos No> <Müşteri Adı> ttvpn[ <Hizmet Türü- 1>][ <Hizmet Türü-2] Örnek: vprn kuveytturk ttvpn havuz ney ies doruk asimveri bursty ney Periyodik olarak çalıştırılacak istekler Yönetim Sistemleri (SAM 5620 ve U2000) sunucusu üzerinde tanımlı servisleri çekerek, Description alanlarını okuyacak ve Servis-Temos eşleştirmesini yaparak veritabanında saklayacaktır. Bu işlem düzenli olarak yapılarak veritabanındaki bilginin güncel olması sağlanacaktır Keşif sırasında bulunan hatalı formattaki TEMOS numaraları, alarm olarak gönderilecektir Geliştirilecek yazılım düzenli olarak Alcatel Nodlar için 5620 SAM üzerinden aşağıdaki trafik verilerini belirtilen şekillerde toplayıp veritabanına kaydedilecek ve 5620 SAM üzerinden gelen zaman damgası ile birlikte veritabanına kaydedilecektir. Aşağıda gösterilen sorguların sonucu işlenerek her servis için veritabanı tablolalarına birer kayıt olarak eklenecektir. Her bir kaydın tekilliği ise sapid, queueid, portid sütunlarının birleşimi oluşturulacaktır. o service.completeserviceingresspacketoctetslogrecord inprofileoctetsforwarded 20/22

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK ŞARTNAMESİ Hazırlayan Yazılım Birimi Onaylayan YBS Dairesi Başkanı Sayfa No Sayfa 2 / 8 YAZILIM BAKIM ve TEKNİK DESTEK HİZMETİ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ

BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ BAKIM / ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme ekte belirtilen 10 Bölüm ve bu bölümler içerisinde yer alan maddelerden oluşmaktadır. Tarafların aralarında karşılıklı okunup anlaşılarak her sayfasının ayrı ayrı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

NATRO SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ (NATRO SLAs NATRO SERVICE LEVEL AGREEMENTS)

NATRO SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ (NATRO SLAs NATRO SERVICE LEVEL AGREEMENTS) NATRO SERVİS SEVİYESİ SÖZLEŞMESİ (NATRO SLAs NATRO SERVICE LEVEL AGREEMENTS) Son revizyon tarihi: 28.06.2011 1. İş bu Sözleşme, NATRO tarafından sunulan muhtelif Web Barındırma ve Veri Merkezi Hizmetlerinin

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARAÇ/ İŞ MAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ İK, DESTEK VE REGÜLASYON BAŞKANLIĞI, TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ KONU: Bu Teknik Şartname; Türk Telekom tarafından

Detaylı

TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ

TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ İşbu Form un eki konumundaki Devreye Ait Bilgiler Formu nda tercih ettiğiniz fatura gönderim şeklini işaretlemeniz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU ZEYİLNAME 6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası nda belirtilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili teknik düzenlemeleri

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ / İŞMAKİNASI SATIŞI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TESİS YÖNETİMİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ ARAÇ

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde

İHALEYE DAVET MEKTUBU. Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin uygulanması çerçevesinde İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Yetkili Satınalma Adı: Yazılım alımı. Satınalma Numarası: 2014/340-774-01 Finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanan KOBI Ürün ve Hizmetlerinin Modernizasyonu projesinin

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KÜTAHYA BELEDİYESİ SINIRLARI DÂHİLİNDE BULUNAN ASANSÖRLERİN YILLIK KONTROLLERİNİN YAPTIRILMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÜTAHYA

Detaylı

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2.

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2. TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU ÇAS ID HF ID Hizmet Numarası: Cinsiyeti: K E BİREYSEL İrtibat Bilgileri: İşyeri Unvanı: Meslek: Eğitim Durumu: Yok İlköğretim Lise Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6566 19.03.2015 Konu : Lazer Yazıcı ve Toner Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Lazer Yazıcı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 24.03.2015

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS ve BAKIM-ONARIM SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme Yeni mah. sahil sok. güven apt. no: 14/1 adresinde mukim Protec Bilişim. (Bundan sonra Protec Bilişim olarak anılacaktır.) ile..... adresinde mukim......

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8268 29.03.2016 Konu : Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SCADA SİSTEMİNİN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- MULTİMEDYA BİLGİSAYAR ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Yüklenici

Detaylı

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar

LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar LABORATUVAR CİHAZLARI BAKIM ONARIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Laboratuvarlarında bulunan

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 REFERANS YEREL AĞA ERİŞİM TEKLİFİ EK-6 HİZMET KALİTESİ ve HİZMET SEVİYESİ TAAHHÜDÜ 1. HİZMET SEVİYESİ 1.1. Türk Telekom, İşletmeciye sunulan Yerel Ağa Erişim hizmetlerinde

Detaylı

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak----

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- Mal Alım Sözleşmesi -----Taslak---- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır. Madde 1- Sözleşmenin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE... ARASINDAKİ FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ ASANSÖRLERİ REVİZYONU SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/5 2016 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER ALIMI VE MEVCUT TONER DOLUMU TEKNİK ŞARTNAME 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. YAPILACAK İŞ 3 3. SATIN ALINACAK MLAZEME/HİZMET VE ADETLERİ..3 4. TONER

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 10962 29/06/2010 Konu : Sunucu Bilgisayar Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Sunucu Bilgisayar Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır.

Detaylı

SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ

SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ 1. HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. HİZMET İN TANIMI 1.1.1. SİNERJİ Sanal Sunucu Bulundurma Hizmeti ( Hizmet ); Müşteri ye ait müşteri ile mutabık kalınan

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH :

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/3 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA TEKNİK OKULLAR KOMUTANLIĞI İHTİYACI 18 KALEM MUHTELİF LASTİK VE AKÜ SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Detaylı

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş. BİLGİ İŞLEM ALTYAPI ŞARTNAMESİ 2012 TARAFLAR : YÜKLENİCİ Bu şartnameye konu olan iş için sözleşme imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. ÇORUH EDAŞ Bu şartnameye konu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ KAN NAKİL POŞETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR. 4 4.

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A5-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi EKLER EK 12UY0106-4/A5-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının tamamlanması tavsiye edilir.

Detaylı

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün

Vizyonsis Bilişim Hizmetleri Tenzile Düzgün Firma : Yetkili Adı : Telefon : Mail Adresi : Firma Adresi : Vergi Dairesi ve Nu. : Tarih Konu :.. /.. /.. : Bakım Anlaşması Teklif Konusu : Bu Sözleşme,Vizyonsis Bilişim Hizmetleri (bundan sonra VİZYONSİS

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (KGK) ALIM İŞİ SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. bundan sonra Yüklenici

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAZICI KİRALAMA, BASKI HİZMETİ VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına madde 3 te belirtilen koşullar

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI:

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ SOĞUTMA GRUBLARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BALÇOVA BELEDİYESİ SPOR EĞİTİMİ VE SPOR HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME İHALENİN KONUSU: MADDE 1 -İzmir Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir.

Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları için üç yıl süreyle yönetim, güncelleme, bakım ve destek hizmeti temin edilecektir. 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ORACLE VERİTABANI VE UYGULAMA SUNUCUSU YÖNETİM, GÜNCELLEME, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Kurumumuzda mevcut Oracle Veritabanı ve Uygulama Sunucuları

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ SAĞLIK DESTEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. TANIMLAR: DARÜŞŞAFAKA : Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumlarını İSTEKLİ İDARE ÜYE KANUN PERSONEL YÜKLENİCİ : Sağlık Destek Hizmeti veren

Detaylı

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014

TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014 TEKNİK ŞARTNAME T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA TİCARİ HAZIR YAZILIMLAR LİSANS BAKIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NO : TARİH : HKTŞ-D3-862/4 2014 1. Bu onaylı teknik şartname,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20112 07.10.2013 Konu : HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile HP 1132M Yazıcı,Tarayıcı,Fotokopi Alımı yapılacaktır.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını,

1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, EK-1 SSG İNTERNET HİZMETİ UYGULAMA ESASLARI KISIM 1: TANIMLAR 1.1 INTERNET: TCP/IP protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, 1.2

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi nde

Detaylı

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model

ŞARTNAME. İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model. 40 Adet Asus i Model ŞARTNAME İşin Çeşidi : Bilgisayar Alımı. Alınması Planlanan Ürünler: 55 Adet Asus P2528LJ Model 40 Adet Asus i7 6700 Model 55 Adet Asus P2430UJ Model Şartnamede; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ASÜ, Teklif

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

TÜRK KIZILAYI PROMOSYON PORSELEN KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI PROMOSYON PORSELEN KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI PROMOSYON PORSELEN KUPA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. TEDARİK EDİLECEK KUPA... 2 3. KUPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 4. MUAYENE... 2 5. TESLİMAT... 3 6. GENEL HÜKÜMLER... 3

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü nde bulunan kamera sistemine ait (sabit IP MP kameralar ve hareketli IP MP kameralar sistem odasında bulunan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.ABDURRAHMAN YURTARSLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ASANSÖR BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Dr. Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21634 13.10.2015 Konu : Fotokopi Makinesi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Fotokopi Makinesi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 20.10.2015

Detaylı

HACİM BAZLI İNDİRİM UYGULAMASI

HACİM BAZLI İNDİRİM UYGULAMASI HACİM BAZLI İNDİRİM UYGULAMASI İlgi: 11.01.2013 tarih ve 2013/DK-ETD/26 sayılı Kurul Kararı. İlgide kayıtlı Kurul Kararı ile; Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) nin 06.07.2012 tarihli ve 1579 sayılı

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı