tarih ve sayılı Resmi Gazete:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine aykırı olarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak; 4708 sayılı Kanunun 2. maddesi (c), (g) ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin Yapı Denetimi KuruluĢlarının ÇalıĢma Usul ve EsaslarıYönetmeliğinin 6. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre inģaatıdenetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 202 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Celal ÖZSÖNMEZ (Denetçi No: 6110, Oda Sicil No: 8707), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Burhan KAPDAĞLI (Denetçi No: 2739, Oda Sicil No: 3912), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Muharrem KARAALP (Denetçi No: 5819, Oda Sicil No: 8226) ve YardımcıKontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Hasan SELÇUK (Oda Sicil No: 53778)`un denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 8285 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9385/1/1-1 Aydek Akdeniz Yapı Denetim Ltd. ġti. nin.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Mahmutlar Belediyesi, 3730 noluparselde gerçekte yeni inģaat yapılmadığı halde yapılmıģ gibi 29/04/2004 tarihli hakediģ raporu düzenleyerek yapının gerçekleģme oranını %33 olarak gösteren ayrıca 31/12/2004 ve 31/12/2005 tarihli yıl sonu tespit tutanaklarında yapılmamıģ yapıyı yapılmıģgibi göstererek yapının gerçekleģme oranını %100 olarak belirten 7087 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 140 no`luyapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Aydek Akdeniz YapıDenetim Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ali Suat UZEL (Denetçi No: 2162, Oda Sicil No: 15999), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġzzet BÜYÜKAKÇA (Denetçi No: 2166, Oda Sicil No: 7337) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Ġsmail GÖK (Oda Sicil No: 60173)`ün denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (BĠR) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 8284 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9385/2/1-1 % 80 ile % 95 seviyeleri arasındaki imalatlar ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesi 12. fıkrasına göre %80 seviyesinden önce yapılan projeye aykırı imalatların tespit edilmesi ve gereğinin yapılmasında aģamasında Analiz Yapı Denetim Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, ada, 35 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine aykırıolarak imalat yapıldığı halde 21/04/2010 tarihli YapıGüvenlik ve inceleme Raporun da, yapının ruhsat ve eklerine, standartlara, teknik Ģartname ve projelerine uygun yapıldığınıbelirttiğinden ve 4708 sayılı Kanunun 2. maddesi (c), (g) esaslarına göre inģaatıdenetlemediği anlaģılan Ticaret

2 Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 120 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Analiz Yapı Denetim Ltd. ġti. ile 21/04/2010 tarihli Yapı Güvenlik ve Ġnceleme Raporunda imzaları bulunan sorumlu denetim elemanı; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi MüĢtak Öner KOÇOĞLU (Denetçi No: 5189, Oda Sicil No: 7929), yapının ruhsat ve eklerine, standartlara, teknik Ģartname ve projelerine uygun yapıldığını belirttiğinden ve 4708 Kanunun 2. maddesi, (c), (g) esaslarına göre inģaatı denetlemediği anlaģılan sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Turgut AYGÜN (Denetçi No: 5225, Oda Sicil No: 45265), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Sabahattin GÜLER (Denetçi No: 9868, Oda Sicil No: 7645), Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Ferhat TÜRK ( Oda Sicil No: 63544), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Çağlar KESKĠN (Oda Sicil No: 65801) ve 21/04/2010 tarihli Yapı Güvenlik ve Ġnceleme Raporunda imzaları bulunan ve 4708 Kanunun 2. maddesi (c), (g) esaslarına göre inģaatıdenetlemediği anlaģılan sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġsmail DOĞAN (Denetçi No: 760, Oda Sicil No: 14580), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi ġafak DEMĠRÖLMEZ (Denetçi No: 9617, Oda Sicil No: 21383)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (BĠR) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 8283 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9385/3/1-1 Hakan Yapı Denetim Ltd. ġti.`nindenetim sorumluluğunda bulunan Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, Güzeltepe Mahallesi, 8433 ada, 23 nolu parseldeki inģaatta bulunan fore kazık ve istinat duvarlarında ruhsat ve eki projesine aykırı olarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak; 4708 sayılı Kanunun 2. maddesi (a), (c), (d) ve (g) hükümlerine göre söz konusu inģaatıdenetlemediği anlaģılan ve 24/06/2010 tarihli ve 7592 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ticaret unvanını Ankara Açı YapıDenetim Ltd. ġti. olarak değiģtiren Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 557 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Hakan Yapı Denetim Ltd. ġti.(yeni adı Ankara Açı Yapı denetim Ltd. ġti.) ile söz konusu imalatlar sırasında görevde olan sorumlu yapı denetim elemanlarından; Ankrajlı istinat duvarı uygulama projesini Hakan Yapı Denetim Ltd. ġti. adına inceleyen, proje üzerinde ve Yapıdenetim SözleĢmesinde isim ve imzası bulunan Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mustafa Sezai ALP (Denetçi No: 7757, Oda Sicil No: 19978), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ekrem GÜNDÜZ (Denetçi No: 3240, Oda Sicil No: 18144), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Uluer YAZAR (Denetçi No: 1903, Oda Sicil No: 6182) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Elçin GÜLEġEN(DOĞAN) (Oda Sicil No: 65019)`ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 8282 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9385/4/1-1 Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd.ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġzmir Ġli, Buca Ġlçesi, Yıldız Mahallesi, 74 pafta, 6055 ada, 3 noluparsel üzerindeki

3 inģaatta ruhsat ve eki projesine aykırı olarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak; 4708 sayılı Kanunun 2. maddesi (a) ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin Yapı Denetimi KuruluĢlarının ÇalıĢma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (a) fıkrası hükümlerinde tanımlanan görev ve yetkilerini kötüye kullanmıģ olduklarıanlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 402 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Batı Denetim Batı Anadolu Yapı Denetim Hiz. Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları; ġirket yöneticisi Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Kemalettin GÜRPINAR (Denetçi No: 4745, Oda Sicil No: 19109), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Suat YORGANCIOĞLU (Denetçi No: 3481, Oda Sicil No: 4013), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Safi GÜLDEN (Denetçi No: 4537, Oda Sicil No: 18122), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Lütfü AKSOY (Denetçi No: 8595, Oda Sicil No: 18973) ve Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Ali ÖZEKġĠ (Denetçi No: 6001, Oda Sicil No: 3519) nin denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 8281 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9385/5/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Balıkesir Ġli, Bandırma Ġlçesi, H19.d.05.C.3a pafta, 12 ada, 3 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun, 2. Maddesinin üçüncü fıkrasının (c), (d), (e) ve (g) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan 8580 Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 80 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Tekbir ĠnĢaat YapıDenetim Ltd. ġti. ile, Yönetmeliğin 7. maddesinin (a) bendinde tanımlanan görev ve sorumluklarını yerine getirmeyen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Rifat OCAK ın(denetçi No: 896, Oda Sicil No: 10363)`ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluģun Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 7947 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 9018/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul ili, Üsküdar ilçesi, 83/2 pafta, 1871 ada, 3 parsel; Ġstanbul Ġli, ÜsküdarĠlçesi, 80/1 pafta, 2260 ada, 6 nolu parsel veġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, 220/2 pafta, 2002 ada, 32 noluparsel üzerindeki inģaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine göre denetlemediğinden, tarihli ve tarihli sayılı Resmi Gazete ilanları ile, 250 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Bilim Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Mert ÜNAL (Oda Sicil no: 43735) hakkında uygulanan geçici faaliyet durdurma iģlemleri, Bakanlık Makamının tarih ve 7579 sayılı Olur u ile kaldırılmıģtır. 8487/ tarih ve sayılı Resmi Gazete:

4 Hizmet YapıDenetim Tic. Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, Cumhuriyet Mahallesi M22a.21a.2c.21b.1d pafta, 248 ada, 3 parsel (4 ve 6. blok) üzerindeki inģaatlar ile ilgili olarak, Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığımızın ilgi (a) yazısı ekindeki Makam Oluru ile;4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c),(d),(e),(g),(h) ve (ı) fıkraları ile, Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin Yapım aģamasında bölümünün (a), (b) ve (d) fıkralarındaki hükümlere göre söz konusu inģaatları denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 Nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları;uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ramazan ÇELĠK (Denetçi No:8609, Oda Sicil No:21536), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Süleyman KOCADAĞ (Denetçi No:10458, Oda Sicil No:15632) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Kenan TEKĠN (Oda Sicil No: 67305), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Kadir SÜYÜN (Denetçi No:6968, Oda Sicil No:19899), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Metin COZA (Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Mehmet Nuri KOLAK ın (Oda Sicil No: 66306) denetim faaliyetlerinin yine aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, bu durumun sicillere iģlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 7495 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8435/1-1 Lara Yapı Denetim Ltd. ġti. nindenetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, PayallarBeldesi, Merkez Mahallesi, Gökçeler Sokak, 027-C-12-C-2C pafta, 238 ada, 06 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) fıkrasında; ``Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek." ve (g) fıkrasında; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iģgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek." hükmüne göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 601 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Lara Yapı Denetim Ltd. ġti. ile adı geçen sorumlu denetim elemanları;yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Akın ATABAY (Denetçi No: 7484, Oda Sicil No: 19271), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Azize ÖZCAN (Denetçi No: 3695, Oda Sicil No: 8214), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Korkut CEYLANĠ(Denetçi No: 6444, Oda Sicil No: 11320), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Esra BAKIġLI (Denetçi No: 8093, Oda Sicil No: 12574) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Solmaz Gökçe TEKĠN (BOZLAR) (Oda Sicil No: 69548)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7494 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür tarih ve sayılı Resmi Gazete: ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, Çekmeköy Ġlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta, 393 ada, 7 nolu parsel üzerindeki inģaatın ruhsat ve eki projesine aykırı olarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak, Rehberlik ve TeftiĢBaĢkanlığımızın ilgi yazısı ekindeki Makam Oluru ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1., 2/a, 2/b bendleri, 7. maddesinin 1., 2. bendleri hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 725 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi

5 Haluk BAYÜLKEN (Denetçi No:10583, Oda Sicil No:16681), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mesut KÖSEBAġKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No: 33070), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No: 15533) Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No: 5437), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ziya AKBAY (Denetçi No: 9076, Oda Sicil No: 13496), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Yusuf GÜRSOY (Denetçi No:12792, Oda Sicil No: 6150) ve YardımcıKontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Vehbi Ersan ERDEM (Oda Sicil No: 72617)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7037 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/1/1-1 ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, MaltepeĠlçesi, BaĢıbüyük Mahallesi, GünyamaçCaddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki inģaatlar için ruhsat ve eki projesine aykırıolarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığımızın ilgi yazısı ekindeki Makam Oluru ile; Mevlüt ÇAKIL hissedarına ait A blok inģaatın, 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. maddesinde belirtilen imar planına aykırıolarak mimari projesinin düzenlemesi ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 2. maddesinin (c), (g), Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yapıdenetim kuruluģunun görev ve sorumlulukları baģlığını düzenleyen 5. maddesinin (1), (2) (a) ve (b) hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 no`luyapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Haluk BAYÜLKEN (Denetçi No:10583, Oda Sicil No:16681), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ali Rıza DEMĠR (Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mesut KÖSEBAġKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOġKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEġE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Yusuf GÜRSOY (Denetçi No:12792, Oda Sicil No:6150) ve YardımcıKontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No: 72951)`ün denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılmasıbakanlık Makamının tarih ve 7039 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/2/1-1 ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, MaltepeĠlçesi, BaĢıbüyük Mahallesi, GünyamaçCaddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki inģaatlar için ruhsat ve eki projesine aykırıolarak imalat yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığımızın ilgi yazısı ekindeki Makam Oluru ile; Mevlüt ÇAKIL hissedarına ait B blok inģaatın, 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 1. maddesinde belirtilen imar planına aykırıolarak mimari projesinin düzenlemesi ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun un 2. maddesinin (c), (g), Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yapıdenetim kuruluģunun görev ve sorumlulukları baģlığını düzenleyen 5. maddesinin (1), (2) (a) ve (b) hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı 725 no`luyapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim

6 faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Haluk BAYÜLKEN (Denetçi No:10583, Oda Sicil No:16681), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mesut KÖSEBAġKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOġKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEġE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ziya AKBAY (Denetçi No:9076, Oda Sicil No:13496), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Yusuf GÜRSOY (Denetçi No:12792, Oda Sicil No:6150) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No: 72951)`ün denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7038 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/3/1-1 ÖztaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, Sancaktepe Ġlçesi, Emek Mahallesi, General EĢref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inģaatı,4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c), (g), (h), Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin Yapı denetim kuruluģunun görev ve sorumlulukları baģlığınıdüzenleyen 5. maddesinin (1), (2) (a) ve (b) hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Sanayi Odasına kayıtlı725 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip ÖztaĢYapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ġsmet KAHYA(Denetçi No:12992, Oda Sicil No:13560), Proje ve Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Mesut KÖSEBAġKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070), Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Nurettin GÜZEL (Denetçi No:9079, Oda Sicil No:15533), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emin BALCI (Denetçi No:14717, Oda Sicil No:28648), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEġE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Turhan DEMĠRBAĞ (Denetçi No:6394, Oda Sicil No:3485), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Nuri AKSU (Denetçi No:10444, Oda Sicil No:5104), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Sertaç Ġbrahim BAYÜLKEN (Oda Sicil No: 72299), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Vehbi Ersan ERDEM (Oda Sicil No: 72617) ve YardımcıKontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Behçet Zorbey YURTÇU (Oda Sicil No: 75281)`nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin YapıDenetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7042 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/4/1-1 Lara YapıDenetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, 4519 Ada, 4 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c), (e), (g) fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Usul ve esaslarıyönetmeliğinin 6. maddesinin (1) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı601 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Lara YapıDenetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Abdullah GÜLTEKĠN (Denetçi No:7638, Oda Sicil No:16064) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Solmaz Gökçe TEKĠN (BOZLAR) (Oda Sicil No: 69548) `in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici

7 olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7036 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/5/1-1 Lara YapıDenetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, 2413 Ada, 12 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c), (g) fıkrası ve YapıDenetimi Uygulama Usul ve esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin (1) fıkrasıhükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 601 no`lu YapıDenetim Ġzin Belgesine sahip Lara Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Abdullah GÜLTEKĠN (Denetçi No:7638, Oda Sicil No:16064), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hüseyin ALTAY (Denetçi No:424, Oda Sicil No:5529), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Alamettin SEVĠM (Denetçi No:7641, Oda Sicil No:15981) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Solmaz Gökçe TEKĠN (BOZLAR) (Oda Sicil No: 69548) in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7041 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/6/1-1 Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, AslanbucakMahallesi, 4650-ġ Pafta, 262 ada, 5 nolu parsel üzerindeki inģaatı, Yapı Denetimi uygulama Yönetmeliği nin 5. maddesinin 1. Fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 372 no`luyapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kuk Mühendislik Yapı Denetim Ltd.ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi DurmuĢ Ali AKDAĞ (Denetçi No:5423, Oda Sicil No:17830), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Semra AKKURT (Denetçi No:6342, Oda Sicil No:31379) ile YardımcıKontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Ozan KAYMAK (Oda Sicil No: 51904) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin YapıDenetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7040 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/7/1-1 Hizmet YapıDenetim Tic. Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, Cumhuriyet Mahallesi M22a.16c.4a pafta, 161 ada, 4 parsel (A Blok) üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, YapıDenetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c), (d), (e), (g), (h), (ı) ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin Yapım aģamasında bölümünün (a), (b) ve (d) hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 Dosya Nolu Hizmet YapıDenetim Tic. Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları; Uygulama DenetçisiĠnĢaat Mühendisi Fikret SERÇE (Denetçi No:8486, Oda Sicil No:37225), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Süleyman KOCADAĞ (Denetçi No:10458, Oda Sicil No:15632) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Kenan TEKĠN in (Oda Sicil No: 67305) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden

8 itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7044 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/8/1-1 Hizmet YapıDenetim Tic. Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, Cumhuriyet Mahallesi 201-IV pafta, 105 ada, 19 parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c), (d), (e), (g), (h), (i) ile Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin Yapım aģamasında bölümünün (a), (b) ve (d) hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret Odasına kayıtlı 413 Dosya Nolu Hizmet Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanları; Uygulama Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Hasan AKKOÇ (Denetçi No:4157, Oda Sicil No:12846), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Metin COZA(Denetçi No:6939, Oda Sicil No:7021) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tolga AY (Oda Sicil No: 46774) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 7043 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 8128/9/1-1 Antalya Ġli, Alanya Ġlçesi, Türkler Beldesi, 104 ada, 47 noluparsel üzerindeki inģaatın tarihli ve 1 nolu(%20 lik) hakediģ raporunu, yapının gerçekleģme oranının %35 olduğu belirtilen tarihli ve 1 sayılı eski yapı(cezalı) ruhsatı ve eki, projelerine aykırı uygulamaların bulunduğuna dair ilgili idareye bildirimde bulunmadığından 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan 7087 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 140 no`luyapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Aydek Akdeniz YapıDenetim Ltd. ġti. ile iģe ait Mart 2004 tarihli ve 4633 sayılı YĠBF de adı geçen sorumlu denetim elemanları; YapıDenetçisi ĠnĢaat Mühendisi Ali Suat UZEL (Denetçi No: 2162, Oda Sicil No:15999), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ġzzet BÜYÜKAKÇA (Denetçi No: 2166, Oda Sicil No: 7337), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Uğur ATMACA (Oda Sicil No: 30190) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Mehmet AKSOY (Oda Sicil No: 60906) un denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilerek sicillere iģlenmesi, Yapının gerçekleģme oranının %35 olduğu belirtilen tarihli yılsonu seviye tespit tutanağının düzenlendiği, iģe ait tarihli ve 1 sayılı eski yapı(cezalı) ruhsatı ve eki projelerine aykırı uygulamaların bulunduğuna dair ilgili idareye bildirimle bulunulmadığı anlaģılmıģ olup, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, YapıDenetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrasıhükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 541 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Orta Akdeniz Yapı Denetim Hiz. Ltd. ġti. nindenetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilerek sicillere iģlenmesi, tarih ve sayılı, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 140 no`lu YapıDenetim Ġzin Belgesine sahip Aydek Akdeniz YapıDenetim Ltd. ġti. nin aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali baģlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluģunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarih ve sayılı Resmi Gazete deyayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 140

9 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 7035 sayılı Oluru ile uygun görülmüģtür tarih ve sayılı Resmi Gazete: 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 233 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Yıldırım ĠnĢaat Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında Bakanlık Makamının tarih ve 4356 sayılı Olur una istinaden tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yapılan ilanda, Yardımcı Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Ömür GÜLġEN (Oda Sicil No:65189) olarak yazılan metnin Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Ömer Akif YAZICIOĞLU (Oda Sicil No:65189) olarak değiģtirilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 6775 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7856/ tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Derya YapıDenetim Ltd. ġti. ile ilgili Aydın Ġli, KöĢk Ġlçesi, 4 pafta, 941 ada, 14 nolu parsel olarak yazılmıģ olan metnin, Aydın Ġli, KöĢkĠlçesi, 14 pafta, 4327 parsel ile 4 pafta, 941 parsel olarak düzeltilmesi Bakanlık Makamının tarih ve 6885 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7857/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasında Yapı denetim kuruluģu, faaliyetine devam ettiği sürece 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. hükmü gereğince yapılan tebligata rağmen çekirdek personeli istihdam etmeyen; 1 - Ankara ilinde faaliyet gösteren 25 nolu Canlar Yapı Denetim San. Tic. Ltd.ġti. nin 2 - Ankara ilinde faaliyet gösteren 39nolu BaĢyapıt Yapı Den. Mrk.San. ve Tic. ġti. nin

10 3 - Ankara ilinde faaliyet gösteren 175 nolu Eksen Yapı Denetim Ltd.ġti. nin 4 - Sakarya ilinde faaliyet gösteren 381 nolu Yeni Sistem Yapı Denetim Ltd.ġti. nin 5 - Ġzmir ilinde faaliyet gösteren 408 nolu Sezer Yapı Denetim Limited ġirketi nin baģka bir tebligata gerek duyulmaksızın yapı denetim izin belgesinin geçici olarak geri alınması ve faaliyet gösterdikleri ilin yeni kuruluģ yapı denetim izin belgesi baģvurusunun son sırasına yerleģtirilmeleri, bu durumun Resmi Gazete de ilan edilmesi ve öngörülen iģlemlerin ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6217 sayılı Olur'u ile uygun görülmüģtür. 7474/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 2004 Yapı Denetim Ltd.ġti., Öncü Yapı Denetim Ltd.ġti. ve Aka3 Yapı Denetim Ltd.ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Ġstanbul Ġli, Kadıköy Belediyesi, Barbaros Mahallesi, 275 pafta, 2532 ada, 10 parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan sicil no ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı (409) Dosya nolu 2004 Yapı Denetim Ltd.ġti., sicil no ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı (509) Dosya nolu Öncü Yapı Denetim Ltd.ġti., sicil no ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı (741) Dosya nolu Aka3 Yapı Denetim Ltd.ġti. ve kurucu ortağı olan Barbaros ÖNER (Oda Sicil No:61910) ile proje ve uygulama denetçisi Mimar Ahmet KAġOĞLU (Denetçi No:2875, Oda Sicil No:9882), uygulama denetçisi ĠnĢ.Müh. Taner MOLLAHÜSEYĠNOĞLU (Denetçi No:7990, Oda Sicil No:18650), yardımcı kontrol elemanı ĠnĢ.Müh. Refik Bahadır YURDAKUL (Oda Sicil No:46099), proje ve uygulama denetçisi Mimar Ali Onur AKTAġLI (Denetçi No:7507, Oda Sicil No:4292), uygulama denetçisi ĠnĢ.Müh. YaĢar KIRBIYIK (Denetçi No:8737, Oda Sicil No:16512), yardımcı kontrol elemanı ĠnĢ.Müh. Cemal TEKCAN (Oda Sicil No:58135), proje ve uygulama denetçisi ĠnĢ.Müh. Berat Sena AYNACI (Denetçi No:2479, Oda Sicil No:35965), proje ve uygulama denetçisi Mimar Ali Erman YÜCEL (Denetçi No:11672, Oda Sicil No:4026), proje ve uygulama denetçisi Elk.Müh. Temel HÖKELEK (Denetçi No:14172, Oda Sicil No:7448), uygulama denetçisi ĠnĢ.Müh. Ali Ekber AYDOĞAN (Denetçi No:11462, Oda Sicil No:9943) ve yardımcı kontrol elemanı ĠnĢ.Müh. YaĢar ALTUN un (Oda Sicil No:49187) denetim faaliyetlerinin aynı kanunun 8.Maddesi uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile geçici

11 olarak durdurulması, adı geçen yapı denetim kuruluģlarından Aka3 Yapı Denetim Ltd.ġti. nin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığa iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilerek sicillere iģlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren baģlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 6044 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7235/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, Ümraniye Ġlçesi, 27 pafta, 333 ada, 34/B nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye nedeniyle belgesi iptal edilen ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketlerin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hakkı AKGÜN (Denetçi No:8285, Oda Sicil No:9393) ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Fikret KÖSE (Denetçi No:5215, Oda Sicil No:31220), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Erhan DEMĠR (Denetçi No:8749, Oda Sicil No:18930), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Haydar BAZA (Denetçi No:8270, Oda Sicil No:5501) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Hüseyin BOZABA (Oda Sicil No: 64046)`nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6030 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür.

12 7014/1/1-1 ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, Ümraniye Ġlçesi, 31 pafta, 819 ada, 13 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye nedeniyle belgesi iptal edilen ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketlerin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hakkı AKGÜN (Denetçi No:8285, Oda Sicil No:9393), 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) hükümlerine göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Fikret KÖSE (Denetçi No:5215, Oda Sicil No:31220), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Hüseyin BOZABA (Oda Sicil No: 64046) ve 2. maddesinin (a) hükmüne göre söz konusu inģaatı denetlemediği anlaģılan Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Hikmet KABAHASANOĞLU (Denetçi No:1738, Oda Sicil No:16920)`nun denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6031 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/2/1-1 ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, Ümraniye Ġlçesi, 31 pafta, 807 ada, 15 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye nedeniyle belgesi iptal edilen ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketlerin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hakkı AKGÜN (Denetçi No:8285, Oda Sicil No:9393), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Fikret KÖSE (Denetçi No:5215, Oda Sicil

13 No:31220), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Erhan DEMĠR (Denetçi No:8749, Oda Sicil No:18930), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Ayhun ÜNSEL (Oda Sicil No: 60960), %60 seviyesinde görevi devralan Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Tayyar BĠGE (Denetçi No:7054, Oda Sicil No:9392) ve Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Haydar BAZA (Denetçi No:8270, Oda Sicil No:5501)`nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6032 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/3/1-1 ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, Ümraniye Ġlçesi, 31 pafta, 808 ada, 15 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye nedeniyle belgesi iptal edilen ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketlerin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hakkı AKGÜN (Denetçi No:8285, Oda Sicil No:9393), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Fikret KÖSE (Denetçi No:5215, Oda Sicil No:31220) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Hüseyin BOZABA (Oda Sicil No: 64046)`nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6033 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/4/1-1 ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, Ümraniye Ġlçesi, 30 pafta, 129 ada, 19 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı

14 Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye nedeniyle belgesi iptal edilen ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketlerin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hakkı AKGÜN (Denetçi No:8285, Oda Sicil No:9393), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Fikret KÖSE (Denetçi No:5215, Oda Sicil No:31220) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Murat Salih DUYUġ (Oda Sicil No: 70115)`un denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6034 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/5/1-1 ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ġstanbul Ġli, Ümraniye Ġlçesi, 05 pafta, 482 ada, 01 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 525 Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye nedeniyle belgesi iptal edilen ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketlerin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hakkı AKGÜN (Denetçi No:8285, Oda Sicil No:9393), Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Fikret KÖSE (Denetçi No:5215, Oda Sicil No:31220) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Özgür KARAOĞLU (Oda Sicil No: 63319)`un denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6035 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür.

15 7014/6/1-1 Denetim faaliyetlerinin 3 (üç) defa veya daha fazla geçici olarak durdurulması nedeniyle, Bakanlık Makamı nın; tarihli ve 6036 sayılı Olur u ile, Ġstanbul Ticaret Odasına / Ticaret Sicil No ile kayıtlı 403 no lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Arı Yapı Denetim Merkezi Ltd. ġti`nin yapı denetim izin belgesi 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali baģlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluģunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü gereğince denetim faaliyetleri sona erdirilerek yapı denetim izin belgelerinin iptal edilmesi uygun görülmüģtür. 7014/7/1-1 Denge Yapı Denetim ve MüĢavirlik Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 70 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Denge Yapı Denetim ve MüĢavirlik Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi A. Selma AYAN (Denetçi No:693, Oda Sicil No:20668), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Asım TUNÇ (Denetçi No:1219, Oda Sicil No:13684) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Veysel ERDOĞAN (Oda Sicil No: 50728)`ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6037 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/8/1-1

16 Belde Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya Ġli, Merkez Ġlçesi, MuratpaĢa Belediyesi, 5648 ada, 18 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 415 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Belde Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Burhan AYDIN (Denetçi No:6518, Oda Sicil No:19824), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Mete YARLIĞAN (Denetçi No:6743, Oda Sicil No:5715) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Ufuk ĠLGĠN (Oda Sicil No: 64853)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6038 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/9/1-1 E Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Ġstanbul Ġli, Ümraniye Ġlçesi, Çakmak Mahallesi, 25 Pafta, 657 ada, 20 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan / Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 464 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip E Yapı Denetim Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi ġakir ÜNER (Denetçi No:1848, Oda Sicil No:12672), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa ÖZTÜRK (Denetçi No:1849, Oda Sicil No:18475), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet TURHAN (Denetçi No:7532, Oda Sicil No:20742), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Nurettin ALBAYRAK (Denetçi No:8253, Oda Sicil No:6498), Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Nafiz MĠRASYEDĠ (Oda Sicil No: 22054), bahse konu yapı ile ilgili olarak 12/05/2010 tarihli iģ bitirme tutanağında ismi yer alan Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sema AKDEMĠR (Denetçi No:11416, Oda Sicil No:16681), Proje Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Nesrin ER (Denetçi No:4732, Oda Sicil No:28890) ile Genel Müdür sıfatı ile imzası bulunan ĠnĢaat Mühendisi Erkani YAVUZ (Denetçi No:3835, Oda Sicil No:18508)`un denetim

17 faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6039 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/10/1-1 Toros Yapı Denetim Ltd.ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, 4424 ada, 5 ve 6 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a) ve (c) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 5 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Toros Yapı Denetim Ltd.ġti. ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarındaki görevleri yerine getirmediği anlaģılan Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Bekir GÖK (Denetçi No:5979, Oda Sicil No:8444) ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkralarındaki görevleri yerine getirmediği anlaģılan Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Tamer KÜÇÜKÖZER (Oda Sicil No: 45916)`in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6040 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/11/ Yapı Denetim Ġzin Belgesi numaralı Zemin Yapı Denetim Ltd. ġti. ile inģaatı %30 seviyesinde devralarak sorumluluğunu üstlenen 525 Yapı Denetim Ġzin Belgesi numaralı ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğundaki Ġstanbul Ġli, Beyoğlu Ġlçesi, 2716 ada, 5 nolu parseldeki üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) ve (g) fıkrası

18 hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Zemin Yapı Denetim Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanı Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Cafer BOZBEY (Denetçi No:5030, Oda Sicil No:10884), Ticaret Sicil No ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tasfiye nedeniyle belgesi iptal edilen ġehircilik Yapı Denetim Ltd. ġti. ile sorumlu denetim elemanı Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Alper KILIÇ (Denetçi No:1598, Oda Sicil No:4049) ve Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Kadir ALAN (Meslek Odası Sicil No:65665)`ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6056 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/12/1-1 Dört-El Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. ġti. nin denetim sorumluluğunda bulunan, Ġstanbul Ġli, Eyüp Ġlçesi, Esentepe Mahallesi, Esen-Tabya Sokak, 246 Pafta, 689 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inģaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim KuruluĢlarının görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (c) fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaģılan Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 425 no`lu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Dört-El Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. ġti. ile bu Ģirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi Tuncay GÜMÜġ (Denetçi No:7772, Oda Sicil No:16952), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Nuri OKUTANSOY (Denetçi No:5850, Oda Sicil No:12562), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Zihni DĠLEKÇĠ (Denetçi No:689, Oda Sicil No:4437), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Üzeyir TURAN (Denetçi No:9481, Oda Sicil No:8940) ile Yardımcı Kontrol Elemanı ĠnĢaat Mühendisi Erman ÇELĠKKOL (Oda Sicil No: 63838)`un denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, Ģirketin Yapı Denetim Ġzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun sicillere iģlenmesi, geçici durdurma süresince baģka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren

19 baģlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 6058 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/13/1-1 Ġstanbul ili Kadıköy Belediyesi KayıĢdağı Mahallesi 217 pafta, 1710 ada, 29 parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan sicil no Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı (324) Dosya nolu ETF1 Yapı Denetim Ltd.ġti. nin ve uygulama denetçisi ĠnĢ.Müh. Fazıl BAY (Denetçi No:8479, Oda Sicil No:14816), proje ve uygulama denetçisi Mimar Osman Zeki DUYGUN (Denetçi No:10074,Oda Sicil No:5484) ve yardımcı kontrol elemanı ĠnĢ.Müh. Yücel YAĞCI nın (Oda Sicil No:62660) denetim faaliyetinin aynı kanunun 8. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluģun yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesinin yapılması, durdurma kararının sicillere iģlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 6042 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/14/1-1 Ġstanbul ili Kadıköy ilçesi, KayıĢdağı Mahallesi, 218 pafta, 1673 ada, 14 parsel üzerindeki inģaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan sicil no Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı (324) Dosya nolu ETF1 Yapı Denetim Ltd.ġti. nin ve uygulama denetçisi ĠnĢ.Müh. Turan BURGUCU (Denetçi No:2214, Oda Sicil No:16777), proje ve uygulama denetçisi Mimar Ferhan YILMAZ (Denetçi No:3175,Oda Sicil No:15271) ve yardımcı kontrol elemanı ĠnĢ.Müh. Güven KARADAĞ ın (Oda Sicil No:63251) denetim faaliyetinin aynı kanunun 8. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluģun yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesinin yapılması, durdurma kararının sicillere iģlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 6057 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/15/1-1

20 Ġstanbul Ġli, Avcılar Ġlçesi, DenizköĢkler Mahallesi 21 pafta, parsel üzerindeki inģaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan sicil no ile Ġstanbul Ticaret Odasına kayıtlı (114) Dosya nolu Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd.ġti. ile uygulama denetçisi ĠnĢ. Müh. Nusret BOZDEMĠR (Denetçi No:2704, Oda Sicil No:32469), proje ve uygulama denetçisi Mimar Nuri ÇETĠN (Denetçi No:546, Oda Sicil No:13137) ve yardımcı kontrol elemanı ĠnĢ. Müh. Mehmet Yüksel ÖZKAN ın (Oda Sicil No:52309) denetim faaliyetinin aynı kanunun 8. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluģun yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesinin yapılması, durdurma kararının sicillere iģlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 6047 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/16/1-1 Antalya Ġli, Kemer Ġlçesi, Kuzdere Köyü 2718 parsel üzerindeki inģaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c),(d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaģılan sicil no ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı (349) Dosya nolu Keskin Yapı Denetim Ltd.ġti. ile uygulama denetçisi ĠnĢ. Müh. Halil GÖZEYĠ (Denetçi No:4711, Oda Sicil No:52394), uygulama denetçisi ĠnĢ. Müh. Ġsmail KOCABAġ (Denetçi No:8501, Oda Sicil No:15595), uygulama denetçisi ĠnĢ. Müh. Hüseyin LAPTALI (Denetçi No:4151, Oda Sicil No:12506), proje ve uygulama denetçisi Mimar M.Emin KARAMANLIOĞLU (Denetçi No:5398, Oda Sicil No:8894), proje ve uygulama denetçisi Mimar Süleyman SAYIN (Denetçi No:8180, Oda Sicil No:6886) ve yardımcı kontrol elemanı ĠnĢ. Müh. Özgün ÖZVAROL un (Oda Sicil No:61419) denetim faaliyetinin aynı kanunun 8. Maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluģun yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesinin yapılması, durdurma kararının sicillere iģlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren baģlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 6046 sayılı Olur u ile uygun görülmüģtür. 7014/17/1-1

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete:

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: Denetimini üstlendiği Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, 7 pafta, 10643 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen

Detaylı

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: Delta Art Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Ali GÜNERDĠ (Denetçi No: 6763, Oda Sicil No: 7705) tarafından açılan

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete 09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta,

Detaylı

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete 24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete Bertem Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 4393 ada, 1 parsel üzerindeki 533460 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete 24.03.2015 tarih ve 29305 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231 - J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.

Detaylı

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete 03.05.2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete Sakarya İli, Sapanca İlçesi, ÇayiçiMahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim

Detaylı

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete:

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: 25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: Lale Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Manisa ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi, 20M-1A pafta, 2346 ada, 3 parsel üzerindeki

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete:

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: 13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun hükümlerine göre yerine getirmediğinden yapı denetim faaliyeti 23/1/2006 tarihli ve 26058

Detaylı

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete:

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: 24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin

Detaylı

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete:

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: 09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi, İbrahim Paşa Sokak, imarın 450 Ada, 31 Parsel üzerindeki 702948 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete 27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2453 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği,

Detaylı

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete 15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBFnolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel üzerindeki

Detaylı

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete 23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no lu Yapı

Detaylı

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete:

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: Malatya ili, Merkez ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 20M-4B pafta, 2571 ada, 3 parsel üzerindeki 749510 YİBF yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun

Detaylı

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete 08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete:

tarih ve sayılı Resmi Gazete: 29.07.2012 tarih ve 28368 sayılı Resmi Gazete: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının 11.07.2012 tarihli ve 431/3 no lu kararına istinaden;

Detaylı

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 14/12/2005 tarih ve 3616 sayılı Olur u ile; Kocaeli İli, Çayırova Belediyesi, 19d1c pafta, 1668 ada, 9 No lu parsel üzerindeki inşaatın

Detaylı

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete Yapı denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 2813 ada, 353 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ EKĠM AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi EKĠM ayı Meclis

Detaylı

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.

Detaylı

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete 02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Arşipel Yapı Denetim A.Ş.

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 16.03.2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazete Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Yüreğir İlçesi, 15.R.III pafta, 3558 Ada, 13 Parsel üzerindeki 748057 YİBF nolu

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete Helin Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Mardin İli, Midyat İlçesi, N46b-07b-3d pafta, 934 ada, 1 parsel üzerindeki 751424 YİBF nolu

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 12.02.2014 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 24.01.2014 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 4290 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

/ Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi

/ Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi 2013-2014 / Trakya Üniversitesi / Makina Mühendisliği Bölümü / 2. Öğretim / MALZEME BİLİMİ Dersi Ödev Listesi Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Grup Adı Ödev 1 2070201324 ERDEM GÜNER B1 METALİK MALZEMELERDE

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemizce ilan edilen Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı nda açık

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü.

ALINAN KARARLAR. 1. Adana Şubenin tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. 02.02.2016 ALINAN KARARLAR 1. Adana Şubenin 25.01.2016 tarih ve 2 nolu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 5518 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına açılmış olan Türkiye İş Bankası Yenişehir

Detaylı

BAġVURU SAHĠBĠ: Mahmut Akın, MeĢrutiyet Mahallesi Meriç Caddesi 1227 Sokak No:3/A AYDIN

BAġVURU SAHĠBĠ: Mahmut Akın, MeĢrutiyet Mahallesi Meriç Caddesi 1227 Sokak No:3/A AYDIN TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan : Mahmut GÜRSES Üyeler :II. BaĢkan Kazım ÖZKANAli Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAġVURU SAHĠBĠ: Mahmut Akın, MeĢrutiyet Mahallesi

Detaylı

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ

ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ARAMIZDAN AYRILAN ÜYELERİMİZ ADANA Burhan Nuri Yılmaz -10845 22.11.1958-18.10.2008 Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik (Elektronik ve Haberleşme Kolu) A.Türker Büyüköztürk-5412 05.03.1950-24.02.2009

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 01/07/2015 2015/07

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı 01/07/2015 2015/07 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Oturum Tarihi Oturum Sayısı 01/07/2015 2015/07 Bölüm Kurulumuz, Bölüm BaĢkanı Prof. Dr. Ali ĠNAN ın BaĢkanlığında

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.04.2015 Karar Sayısı: 84516765-301-05/36 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 820 ada, 1 parsel sayılı, 112,74 m² alanlı taşınmazın Belediyemize ait 1/3 hissesinin satışı

Eyüp İlçesi, Esentepe Mahallesi, 820 ada, 1 parsel sayılı, 112,74 m² alanlı taşınmazın Belediyemize ait 1/3 hissesinin satışı SIRA KAYIT ZABIT 1 3265 1291 2 4245 1292 3 4279 1293 4 4196 1294 5 4524 1295 6 4430 1296 7 4489 1297 8 4281 1298 MÜDÜRLÜK TAHMİNİ BEDEL Harita Emlak 148.572,90 + KDV/YIL T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active Basketti Kaman Final Basket Date: 8/18/2017 12:43:24 PM Tota l bas 174 # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name State 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TR-17-0051035 TURKIYE Ayhan Hacıoglu

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 95 Özü: Adapazarı-Tepeören (Kuzey) Yenileme Karar Trh : Enerji Ġletim Hattının Plan Tadilat teklifi. (PĠN: 4260,6) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Haluk Uğur DAĞISTANLI, Hüseyin

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 01 Oturum : 1 Konusu : Meclis Tatil Ayı BaĢkanlık Makamından havaleli Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı ibareli 27.12.2016 tarih ve 39241447-301.01-E.1104 sayılı yazı Belediye Meclisinin

Detaylı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 169 sayı eki / 15 mayıs 2007 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 4708 sayılı yasayla düzenlenen

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazete Gaziantep İli, Şehitkamilİlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3171 ada, 1 parsel üzerindeki 143006 YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 424 no

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT.

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Dersin Optik Kodu 640274 Ders Kodu HMY 274 Dersin Adı TERSİNE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONT. Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ, HAKAN F1 2 21250453 CAN, HAMZA F1 3 21285737 ÇEÇEN, KÜBRA D 4 21350782 ALGÜL, ELİF

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan V. II. BaĢkan: Kazım ÖZKAN Üyeler :Bahattin IġIK, Hakan GÜNAL, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Kadir POLAT, Sırrın Mah. 604.Sok. No: 2/5 ġanliurfa

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL LÜTFİYE TURAN 2 ASİL ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL ALKAN BAHADIR NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI B1 TİPİ 2+1 BAŞVURULAR - KONUTLAR 1 ASİL 80 19 LÜTFİYE TURAN 2 ASİL 14 108 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK 3 ASİL 49 44 ALKAN BAHADIR 4 ASİL 32 22 FATMA KANDAZOĞLU 5 ASİL 16 74 AHMET ÖZDEMİR

Detaylı

60.Ömer Besim Koşalay ve Gençler ve Büyükler Kros Ligi 3. Kademe Yarışmaları İstanbul

60.Ömer Besim Koşalay ve Gençler ve Büyükler Kros Ligi 3. Kademe Yarışmaları İstanbul Atletizm İl Temsilciliği 60.Ömer Besim Koşalay ve Gençler ve Büyükler Kros Ligi 3. Kademe Yarışmaları Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : 60.Ömer Besim Koşalay ve Gençler ve Büyükler Kros

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh.

GELDĠĞĠ BÖLÜM PROGRAM. Bilgisayar Müh. Ġkinci Öğretim. Ġkinci Öğretim Mimarlık. Normal Öğretim ĠnĢaat Müh. Ġkinci Öğretim. ĠnĢaat Müh. ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü, / BÖLÜM Elif Gül SOYAK Kırıkkale 2 Muharrem Batuhan BABAOĞLU 3 Yasin ġencan 4 Fatmanur ÖZÇADIROĞLU Fırat Ġstanbul GeliĢim 5 AyĢenur ÖNEL Enes ĠSLAMOĞLU Cumhuriyet 7 Tunahan

Detaylı

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI

37. DÖNEM TMMOB KURULLARI 37. DÖNEM TMMOB KURULLARI TMMOB 37. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 1-2 Haziran 2002 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirildi. Genel Kurul sonunda TMMOB Kurulları aşağıdaki şekilde oluştu. TMMOB YÖNETĐM KURULU

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN BİLİMLERİ DERGİSİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ CİLT:9 SAYI:1 YIL:2013 ISSN 1305 130X CİLT: 9 SAYI: 1 YIL:2013 ISSN 1305 130X Değer Seçiminin Voksel Tabanli Sonlu Eleman Modellerinin Doğal Titreşim

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER PROJE DANIŞMANI BELİRLENEN ÖĞRENCİLER SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Güncellenme Tarihi:30.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU SAYISI

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 1. Hasan Şahin NALBANTOĞLU na ait 17871Nolu Tespit Tutanağı 2. Mehmet UYSAL a ait 17872 Nolu Tespit Tutanağı 3. Demir İnş.Haf.Mim.Mad.Tah.ve

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim 02.02.2013 tarih ve 28547 sayılı Resmi Gazete: Lider Grup Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, KaraköprüBeldesi, Akbayır Mahallesi, 1861 ada, 3 parsel

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

ÜNVANI 5 ALİ NACİ ATEŞ İNŞAAT MÜH. SAĞLIK RAPORUNDA AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR İBARESİ OLMAMALI 80 TL DEKONT İBRAZI.

ÜNVANI 5 ALİ NACİ ATEŞ İNŞAAT MÜH. SAĞLIK RAPORUNDA AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR İBARESİ OLMAMALI 80 TL DEKONT İBRAZI. YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA VEYA BELGESİNİN KAYIP OLMASI NEDENİ İLE YENİDEN BELGE DÜZENLENMESİ İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARDA TESPİT EDİLEN EKSİK BELGELER 03.05.2016

Detaylı

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap

Trabzon Vakfıkebir 2. Etap Trabzon Vakfıkebir. Etap NO A/Y BAŞVURU KONUT BAŞVURU NO ADI SOYADI BB NO BLOK TİPİ BLOK NO KAT NO B TİPİ + BAŞVURULAR - KONUTLAR ASİL 0 9,0E+ LÜTFİYE TURAN 9 B.KAT ASİL 0 ŞÜKRÜ DEMİRTÜRK B.KAT ASİL 9

Detaylı

Öğrenci No. Adı Soyadı Sorumlu Öğretim Üyesi

Öğrenci No. Adı Soyadı Sorumlu Öğretim Üyesi MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MEM 406 BİTİRME ÖDEVİ DERSİ ( II.ÖĞRETİM ) ÖĞRENCİLERİ VE SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ 1 1031120119 MUHAMMET SONGEL Öğr. Gör. Emir ESİM 2 1031120121 ELVAN ARDA ÖZKUZUGÜDENLİ Öğr. Gör.

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği AÇIKLAMA 28.08.2015 AÇIKLAMA Yükseköğretim Genel Kurulu 2015 yılının 12. toplantısını yapmak üzere 27 Ağustos 2015 tarihinde toplanmış; çeşitli komisyonlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra aşağıdaki gündem

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S. Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ M E C L Ġ S Sayı: 67597785-050.01.04/40 09.02.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 09.02.2015 tarihli oturumunda okunan, BaĢkanlığın 09.02.2015

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2016/11-1 (109) Karar Tarihi : 01/12/2016 Karar No : 2016/11-1 (109) Gündem maddesi gereğince; Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 25/11/2016 tarih ve 32341 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Çevre Koruma ve

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2012/012 01: 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı itibariyle Tez Savunma Sınavına girecek öğrencilerin Anabilim Dalları Kurul Kararlarınca önerilen ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulan

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) UŞAK ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ KAZANAN ADAY LİSTESİ (NORMAL ÖĞRETİM) YERLEŞTİ Mİ SPOR LİSESİ MEZUNU MU? ÖYSP-SP YP Yerleşme Durumu AÇIKLAMA 1 SULTAN DEMİRAYAK 215,146 323,700

Detaylı

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza)

Meclis BaĢkanı Belediye BaĢkanı Katip Katip Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU (Ġmza) (Ġmza) (Ġmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 104-105- 106-107- 108 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ġsmail AKGÖZ Süreyya DAġCI COġGUNSU Belediye BaĢkanı Üye Üye Zeki

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı

Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Masrafı. Dosya/Kredi Kullanım. Masrafı TC ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI Tüketici -30.1.2015 Tarih ve 15/2 Numaralı Gündeme Karar Listesidir- SN Dosya No TCKN Adı/Soyadı Konu Firma Karar 1 T14/991 1663xxxxxxx GÖKHAN ÖZ KOÇ FİAT FİNANSMAN 2 T14/1260

Detaylı

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI

BAŞVURU ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI SIRA NO PROJE BAŞVURU BAŞVURU PROJE ADI ADI SOYADI T.C NO NUMARASI NUMARASI TÜRÜ 1 126385152 KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ 126 ADET KONUT, 1 A 508147 FADİME ÇALIŞ 52978298*** Engelli 2 126385152 KONYA İLİ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU (Dekan) () () () () () Tıp

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF HARPUT STUDIES Cilt/Volume: I Sayı/Number: 2 Eylül/September 2014 Harput Araştırmaları

Detaylı