tarih ve sayılı Resmi Gazete:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete:"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Uygulama Denetçisiİnşaat Mühendisi Mustafa MUTLU (Denetçi No: 7841, Oda Sicil No: 8825) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1090 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılıresmi Gazete ilanı ile Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. ninproje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa MUTLU (Denetçi No: 7841, Oda Sicil No: 8825) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin tarih ve 7477 sayılı Makam Olur u ile yürütülmesi durdurulmuştur. 8492/1/1-1 İstanbul İli, Sancaktepeİlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen ÖztaşYapı Denetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Behçet Zorbey YURTÇU (Oda Sicil No:75281) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2012/1033 sayılı kararı ile davacının yürütmesinin durdurulmasıtalebinin reddine karar verilmiş ise de, davacının karara itirazı sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarih ve YD İtiraz No:2012/4092 sayılı kararı ile dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin YardımcıKontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Behçet Zorbey YURTÇU (Oda Sicil No:75281) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin tarih ve 7495 sayılı Makam Olur u ile dava sonuna kadar yürütülmesi durdurulmuştur. 8492/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Adıyaman Denge Yapı Denetim Ltd. Şti., Statik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Hançer Yapı Denetim Ltd.Şti. ile ilgili ilanlarda sehven yazılan Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Atilla DÜLGER (Denetçi No:7301, Oda Sicil No:34786) ifadesinin çıkarılması, İzmit Ticaret Odası ifadesinin çıkarılarak yerine Adıyaman Ticaret Odası ifadesinin eklenmesi, Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Celal GÜRSOY (Denetçi No:11386, Oda Sicil No:20352) ifadesinin çıkarılarak yerine Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Celal GÜRSOY (Denetçi No:17386, Oda Sicil No:20352) ifadesinin eklenmesi ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa IŞIK (Denetçi No: 17404, Oda Sicil No: 21686) ifadesinin çıkarılarak yerine Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa IŞIK (Denetçi No: 17407, Oda Sicil No: 21686) ifadesinin eklenmesi tarihli ve 7511 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 8364/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Genel Müdürlük Makamının tarih ve 7411 sayılı Olur u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği; Isparta Yapı Kal. Kont. Lab. Mim.Müh.İnş.San.ve Tic. Ltd. Şti. (Burdur Şb.) nin Aydınlıkevler Mah. Şehit Mehmet Sokak No: 11 BURDUR adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Yapı Denetim Komisyonunun (YDK) tarih ve 406 sayılıkararı ile verilen 317 nolu Laboratuvar İzin Belgesi iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı

2 Denetim Komisyonunun (MYDK) tarih ve 438/4 nolu kararı ile uygun görülmüştür. 8275/1-1 Genel Müdürlük Makamının tarih ve 7445 sayılı Olur u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği; Burdur Zemin Kont. Deney Yapı Mal. Test Lab.İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ninözgür Mah. Buğday Pazarı No: 9 BURDUR adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Burdur İl Yapı Denetim DenetimKomisyonunun (İYDK) tarih ve sayılı kararı ile verilen 309 nolu Laboratuvar İzin Belgesi iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir 8276/1-1 Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No: 9186, Oda Sicil No: 64624) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2012/39-K.2012/1119 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gen Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Serdar AYAROĞLU (Denetçi No: 9186) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 7381 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 8277/1/1-1 Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 330 ada, 22 parsel üzerindeki YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 1072 no luyapı Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesi nin tarihli ve 2012/1300 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılıresmi Gazete ilanı ile Naz Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 7382 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 8277/2/1-1 İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin şirket ortağı veya yetkilisi ve Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Huriye BİNÇİÇEK (Denetçi No: 3096, Oda Sicil No: 12331) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/893 sayılı kararıile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin şirket ortağı ve Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Huriye BİNÇİÇEK (Denetçi No: 3096, Oda Sicil No: 12331) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin tarih ve 7383 sayılı Olur ile yürütülmesi durdurulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazete: Genel Müdürlük Makamının tarih ve 6100 sayılı Olur u ile; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği gereği; Barbaros Yıldız Yapı Test Lab.Pro.Hiz.Mad.San.Tic.Ltd.Şti. nin Nusratiye Mah. Yel Değirmeni Sok. Aralığı No:9/11 Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Tekirdağ İl Yapı Denetim DenetimKomisyonunun(İYDK) tarih

3 ve sayılı kararı ile verilen 323 nolu Laboratuvar İzin Belgesi iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih edilmiştir 8110/1-1 Erzurum İli, Aziziye İlçesi, 20GIII pafta, 1782 ada, 6 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 15041/21018 Ticaret Sicil No ile Erzurum Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı 1136 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dadaş Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket ortağı veya yetkilisi; Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi, Oğuz Tarık TİMUROĞLU, (Meslek Odası Sicil No: 68478), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi, Gökhan KESKİN, (Meslek Odası Sicil No: 77261), Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Besim Ömer DARTAN (Denetçi No:13762, Meslek Odası Sicil No:9356), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hüseyin EREN (Denetçi No:14231, Meslek Odası Sicil No:11129) ve Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdüsselam SUNGUR (Denetçi No:11581, Meslek Odası Sicil No:30507) un denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 4 (Dört) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarih ve 7322 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8111/1/ sayılı Kanunun 3. maddesinde belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Aytaç ALKIŞ (Oda Sicil No: 23086) ve Kontrol Elemanı ZiyattinTİK (Oda Sicil No: 20767) in denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarih ve 7321 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8111/2/1-1 Kahramanmaraş İli, Merkez İlçesi, Şehit Abdullah ÇavuşMahallesi, 3831 Ada, 1 Parsel üzerindeki YİBF noluyapıda yapılan inceleme neticesinde, denetim sorumluluğunu 4708 Sayılı YapıDenetim Kanununun; 2. maddesinin c,g bentleri, 3. madde, 9. madde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin; 5. madde 1, 2/b, 2/ç, 4/e bentleri, 6/3, 9/3, 9/5 maddelerinde belirlenen görev ve sorumluluklarınıyerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı 978 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti. ileşirket ortağı veya yetkilisi; Elektrik Mühendisi Abdurrahman ERBİLİR (Meslek Odası Sicil No: 36613), Elektrik Mühendisi Sadi UZDİL (Meslek Odası Sicil No: 3341), Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Barış EKİZ (Denetçi No: 17200, Meslek Odası Sicil No: 60993), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali TATLI (Denetçi No: 5601, Meslek Odası Sicil No: 12891) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet Furkan KANADIKIRIK (Meslek Odası Sicil No: 75321) ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarih ve 7319 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8111/3/1-1 Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Narlı Beldesi, Karaçay Mahallesi 129 Ada, 2 Parsel üzerindeki YİBF noluyapıda yapılan inceleme neticesinde, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapıdenetimi Hakkında Kanununun; 2. maddesinin c,gbentleri, 3. maddesinin

4 2.paragrafı, 9. maddesinin 5. paragrafı, Yapı denetimi Uygulama Yönetmeliğinin; 4/5. maddesi, 5. madde 4/ç,4/e, 4/l bentleri, 6/1 maddelerine göre görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı 1248 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip KYD Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket ortağı veya yetkilisi; Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ali Osman ÜDÜRGÜCÜ (Meslek Odası Sicil No: 50052), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ahmet AKYOL (Denetçi No: 10456, Meslek Odası Sicil No: 6827), Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Dilek İMRE (Denetçi No: 17612, Meslek Odası Sicil No: 22413), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halim GÜRBÜZ (Denetçi No: 10989, Meslek Odası Sicil No: 15176), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Tebernuş ÖZYURT (Denetçi No: 20188, Meslek Odası Sicil No: 64602) ve Kontrol Elemanı Mimar Hatice KISAKÜREK (Meslek Odası Sicil No: 42244) in denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 15 (Onbeş) Gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarih ve 7320 sayılıolur u ile uygun görülmüştür. 8111/4/1-1 A) 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalıolarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır.... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır. hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 1 - Muğla ilinde faaliyet gösteren 1422 dosya nolu YPS Yapı Denetim Ltd. Şti., 2 - Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 878 dosya nolu AS YAPIT KOCAELİ Yapı Denetim Ltd. Şti. lerine ait yapıdenetim izin belgeleri Bakanlık Makamının tarih ve 7128 sayılıolur'u ile geçici olarak geri alınmıştır. B) Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren 1386 dosya nolu AFYON TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Bakanlık Makamının tarih ve 7128 sayılıolur'u ile Yapı Denetim İzin Belgesi iptal edilmiştir. 8112/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, GünyamaçCaddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/2572-K.2012/1101 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile ÖztaşYapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 7258 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 8050/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Turhan DEMİRBAĞ (Denetçi No:6394, Oda Sicil No:3485) tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesi nin 2012/515 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada,

5 tarihli karar ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YDİtiraz No:2012/3543 sayılı kararı ile kabul edilerek yürütmenin durdurulmasıtalebinin reddine dair kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılıresmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Turhan DEMİRBAĞ (Denetçi No:6394, Oda Sicil No:3485) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 6926 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 7658/1/1-1 İstanbul İli, Çekmeköyİlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta, 393 ada, 7 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) tarafından Ankara 9. İdare Mahkemesi nin 2011/2668 esas sayılı dosya üzerinden açılan ve bağlantı kararı nedeni ile Ankara 4. İdare Mahkemesi nin 2012/797 esas sayılı dosyası üzerinden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, anılan Mahkemenin tarih ve E.2012/797 sayılı kararı ile davacının yürütmesinin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de, davacının karara itirazısonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarih ve YD İtiraz No:2012/3568 sayılı kararı ile dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılıresmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin tarih ve 6925 sayılı Olur ile dava sonuna kadar yürütülmesi durdurulmuştur. 7658/2/1-1 İstanbul İli, Sancaktepeİlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetim sorumluluğunu üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emin BALCI (Denetçi No:14717, Oda Sicil No:28648) tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesi nin 2012/785 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada; tarihli ve E.2012/785 sayılı karar ile davacının yürütmesinin durdurulmasıtalebinin reddine karar verilmiş ise de, davacının karara itirazı sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD. İtiraz No: 2012/3592 sayılı kararı ile dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Emin BALCI (Denetçi No:14717, Oda Sicil No:28648) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi tarih ve 6928 sayılı Olur ile dava sonuna kadar durdurulmuştur. 7658/3/1-1 İstanbul İli, Sancaktepeİlçesi, Emek Mahallesi, General Eşref Bitlis Caddesi, 4 Pafta, 39 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetim sorumluluğunu üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesi nin 2012/285 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada; tarihli ve E.2012/285 sayılı karar ile davacının yürütmesinin durdurulmasıtalebinin reddine karar verilmiş ise de, davacının karara itirazı sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD. İtiraz No: 2012/3642 sayılı kararı ile dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin tarih ve 6927 sayılı Olur ile dava sonuna kadar yürütmesi durdurulmuştur.

6 7658/4/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, GünyamaçCaddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, 17 nolu parsel üzerindeki B Blok inşaatın denetimini üstlenen Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarih ve YD İtiraz No:2012/3408 sayılı kararı ile dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılıresmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ninproje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin tarih ve 6838 sayılı Olur ile dava sonuna kadar yürütülmesi durdurulmuştur. 7553/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Ankara İli, Mamak İlçesi, ada, 5 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Leman YARDIMCI (Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 35895) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2012/486 sayılıkararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Anadolu Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Leman YARDIMCI (Denetçi No: 706, Oda Sicil No: 35895) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 6634 sayılı Olur ile yürütülmesi durdurulmuştur. 7390/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İbrahim Metin ŞIK (Denetçi No: 1844, Oda Sicil No: 4142) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada; Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarih ve E.2012/239-K.2012/1241 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, İstanbul ili, Avcılar İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 47 pafta, 2127 nolu parsel üzerindeki yapıda yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd.Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi İbrahim Metin ŞIK (Denetçi No: 1844, Oda Sicil No: 4142) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 4676 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 7325/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait inşaatı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 no lu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Haluk YÜKSEL (Denetçi No:10460, Oda Sicil No:9630), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet BÖKE

7 (Denetçi No:7016, Oda Sicil No:18691) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Yasin YAMAN (Oda Sicil No:72367) in denetim faaliyetlerinin aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5999 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/1/1-1 Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 330 ada, 22 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3241 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1072 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Bedia Elif Tren ÖZER (Denetçi No:16879, Oda Sicil No:30021), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ömer SAKİN (Oda Sicil No:72131), sorumlu denetim elemanları Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bedri AYAZ (Denetçi No:17142, Oda Sicil No:39443), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Sabah PEKER (Denetçi No:17702, Oda Sicil No:4890), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cihad KAHRAMAN (Denetçi No:13323, Oda Sicil No: 1245), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Talat HÜSEM in (Denetçi No:10953, Oda Sicil No:10004) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5991 sayılıolur u ile uygun görülmüştür. 6806/2/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanıile denetim faaliyeti 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan ticaret sicil no ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 184 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Standart YapıDenetim Hiz.Ltd.Şti. ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Güngör BERK (Denetçi No:2533, Oda Sicil No:28083), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ayla ÇETİNER (Denetçi No:1435, Oda Sicil No:16586), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hüseyin KALYONCU (Denetçi No:4971, Oda Sicil No:36699), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Metin ŞIK (Denetçi No:1844, Oda Sicil No:4142), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim Zafer YAZGIÇ (Oda Sicil No:46957) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mazhar UYUMLU (Oda Sicil No:60748) hakkında tesis edilmiş olan geçici faaliyet durdurma işlemi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5992 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 6806/3/1-1 Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 323 ada, 7 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Murat KIRŞAN (Oda Sicil No:70734), İnşaat Mühendisi Ali KUTLUAY (Oda Sicil No:62105), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Sadi BAYCAN (Denetçi No:6728, Oda Sicil No:8673), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Coşkun PINAR (Denetçi No:9607, Oda Sicil No:33789), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Taner İDİKAT (Denetçi No:14772, Oda Sicil No:4363), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No:6605, Oda Sicil No:19792) ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazmi TEKDEMİR in (Denetçi No:20143, Oda Sicil No:6853) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede

8 ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5995 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/4/1-1 Bilecik İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Belde Sokak, Bila No lu ve tapunun 31L-3a Pafta, 548 Ada, 2 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı,4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan 2263 Ticaret Sicil No ile Bozüyük Ticaret Odasına kayıtlı 1224 no lu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Bozüyük Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket ortağı veya yetkilisi; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Cavit HACISÜLEYMANOĞLU(Denetçi No: 20766, Oda Sicil No: 37862); Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Ozan GÜRDOĞAN (Oda Sicil No: 83593); Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nilgün ÖNGÜ (Denetçi No:15736, Oda Sicil No: 20066), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim AKGÜN (Denetçi No:8416, Oda Sicil No: 19908) ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin DERİNÖZLÜ (Denetçi No:12163, Oda Sicil No: 24180) nün denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan; Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Sevin Duygu HAZNEDAR (Oda Sicil No: 86728); Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Süleyman ASLANBAŞ (Denetçi No:7337, Oda Sicil No: 13768) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No:5977, Oda Sicil No: 3659) nün denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı)Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5996 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/5/ Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapıdenetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesi ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 1 (bir) yıl süre ile durdurulan Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Denetçi No: 9786, Oda Sicil No: 3249) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, tarih ve 5993 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 6806/6/1-1 Kocaeli İli, Gebze İlçesi, ÇayırovaMahallesi, 3933 Ada, 13 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 857 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları;proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Esma ŞİŞLİ (Denetçi No:8656, Oda Sicil No:27859), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Necmettin ÇİÇEK (Denetçi No:4683, Oda Sicil No: 9645), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ömer KAYHAN (Denetçi No:10576, Oda Sicil No: 6053), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi İbrahim KILAVUZ (Denetçi No:5521, Oda Sicil No:11527), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Muhittin KORKMAZ (Oda Sicil No: 73980) ve Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Cenk BAZLAR (Oda Sicil No:71319) ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5997 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/7/1-1

9 Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 717 Ada, 23 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine YİBF numarası ile kayıtlımustafa SINMAZ-Sezai SINMAZ a ait inşaatı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 857 no lu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Mavi Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Esma ŞİŞLİ (Denetçi No:8656, Oda Sicil No:27859), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Necmettin ÇİÇEK (Denetçi No:4683, Oda Sicil No: 9645) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Muhittin KORKMAZ (Oda Sicil No: 73980) in denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5998 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/8/1-1 Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1087 ada, 88 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3272 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1403 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ergün ÇELİK (Denetçi No:19627, Oda Sicil No:12574), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gülçin KÖNEŞ (Oda Sicil No:66241), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdulkadir YALÇIN (Denetçi No:12119, Oda Sicil No:35790), Uygulama Denetçisiİnşaat Mühendisi Şevki AYDIN (Denetçi No:4406, Oda Sicil No:29967), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali ÖZER (Denetçi No:7773, Oda Sicil No:20212), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Nuri İLHAN (Denetçi No:2157, Oda Sicil No:15179) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ahmet IŞIK ın (Denetçi No:5231, Oda Sicil No:6516) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 5994 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/9/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı ve tarihli sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 854 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5757 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 6789/1/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı ve tarihli sayılıresmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 2347 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 258 noluyapı Denetim İzin

10 Belgesine sahip Met Yapı Denetim A.Ş. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerininİptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrasıgereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 258 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5758 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 6789/2/1-1 Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Yedi Ocak Mahallesi, 1284 ada, 15 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesinin 2. fıkrasında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin 5. maddesinin (1), (2/a), (2/b), (2/ç), (4/e), (4/o), (4/l) fıkraları ile 6. maddesinin 1. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6768 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 964 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Osmaniye Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Nihat TEMİZTÜRK (Denetçi No: 18397, Oda Sicil No:51096),Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Nermin KAŞKA (Oda Sicil No:58732), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan Hüseyin TUNCER (Denetçi No:743, Oda Sicil No:7384), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sedat TÜRKAN (Denetçi No:1939, Oda Sicil No:11742), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yusuf ALKANLI (Denetçi No:12907, Oda Sicil No:14623) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ahmet DİNGİL in (Oda Sicil No:76977) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5983 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6827/1/1-1 Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi NesrinER in (Denetçi No:4732, Oda Sicil No: 28890) Adana Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti. nde görev yaptığıdönemde sorumluluğu altındaki , YİBF noluinşaatlarda, kendisinin imzalaması gereken evraklarda bulunan imzaların İnşaat Mühendisi Nesrin ER e ait olmadığı ve bu sebeple bahsi geçen inşaatlarda denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı218 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AdanaYapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Halil İbrahim ÖZKAN ın (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 5984 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6827/2/1-1 İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, H= DY-1 D pafta, 8480 ada, 21 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 670 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Genyap Yapı DenetimLtd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hakime ŞENOL (Denetçi No:503, Oda Sicil No:11453), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemal KILBAŞ (Denetçi No:1817, Oda Sicil No:32621), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Necati BAKIR (Denetçi No:502, Oda Sicil No:8074), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mahmut DEMİREL (Denetçi No:2135, Oda Sicil No:36280), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Behiç Suat ÖZPARLAK (Denetçi No:12916, Oda Sicil No:8442) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gül ATASELİM in (Oda Sicil No:34892) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi

11 gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5985 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6827/3/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim Kaya TOPLU (Denetçi No:494, Oda Sicil No:11111) hakkında tesis edilmiş olan işlem, Bakanlık Makamının tarihli ve 5986 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 6827/4/1-1 İstanbul İli, Maltepe İlçesi, BaşıbüyükMahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9parseller) üzerindeki B Blok inşaatın denetimini üstlenen Öztaş İnşaat YapıDenetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarih ve YD İtiraz No: 2012/2915 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 5934 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 6829/1/1-1 İstanbul İli, Maltepe İlçesi, BaşıbüyükMahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Öztaş İnşaat YapıDenetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2012/366 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 5836 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 6829/2/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, BaşıbüyükMahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) tarafından Ankara 1. İdare Mahkemesi nin 2011/2598 esasına kaydenbakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, tarihli karar ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD İtiraz No:2012/3329 sayılı kararı ile kabul edilerek yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 5866 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 6828/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, BaşıbüyükMahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOŞKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137)

12 tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E. 2012/705 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması nahükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOŞKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5980 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6830/1/1-1 Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti nin denetim sorumluluğunda bulunan Düzce İli, Akçakocaİlçesi, Ayazlı Mahallesi, 119 Ada, 17 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKSÖZ (Denetçi No:11030; Meslek Odası Sicil No: 16519) ile ilgili olarak Ankara 17. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2012/435 sayılı yürütmenin durdurulması kararına karşı vaki itirazımız, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2966 sayılı kararı ile kabul edilerek, itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 201 günlük kısmı tarih ve 5979 sayılı Olur ile uygulamaya konulmuştur. 6830/2/1-1 Ege Proje Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İzmir ili, Aliağa Belediyesi, Kazım Dirik Mahallesi 19K4a pafta, 285 ada, 13 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Namık KOCABIYIK (Denetçi no:2468, oda Sicil no: 8638) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 14. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/1002-K.2012/912 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ege Proje Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Namık KOCABIYIK (Denetçi no:2468, oda Sicil no: 8638) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 5977 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 6830/3/1-1 Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Düzce İli, Akçakocaİlçesi, Osmaniye Mahallesi, 119 Ada, 20 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şirket Ortağı İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ (Oda Sicil No:34318) ile ilgili olarak Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/436 sayılı kararı yürütmesinin durdurulması kararına karşı Bakanlığımızca itirazımız Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2970 sayılı kararı ile kabul edilerek, itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulmasıkararının kaldırılmasına hükmedildiğinden; tarihli ve sayılıresmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 201 günlük kısmı tarih ve 5978 sayılı Olur ile uygulamaya konulmuştur. 6830/4/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 406 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As Yapıt YapıDenetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17.İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/13-K.2012/1326 sayılı kararıile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden; İstanbul İli, Kadıköyİlçesi, Göztepe Mahallesi, 103 pafta, 1106 ada, 47 noluparsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, tarih ve 5766 sayılımakam Olur u ile iptal edilmiştir.

13 6705/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 4034 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Zeki TEKELİ (Oda Sicil No:12529), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Cana ATASOY (Denetçi No:13629, Oda Sicil No:10493), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdurrahman AKSU (Denetçi No:3526, Oda Sicil No:29824), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Arif GÜDER (Denetçi No:5310,Oda Sicil No:3548), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cengiz TİNER (Denetçi No:11542, Oda Sicil No:2172), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Kamil BEKTAŞ (Denetçi No:8046, Oda Sicil No:8177) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Murat ÇİFTÇİ nin (Oda Sicil No:51218) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5519 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/1/1-1 Kocaeli İli, Derince İlçesi, 2962 ada, 16 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ileizmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ayla DÜLGER (Denetçi No:7301, Oda Sicil No:34786), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ali Osman UYSAL (Oda Sicil No:75017), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Halil YILMAN (Oda Sicil No:83101) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Devrim DEMİR in (T.C. Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5518 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/2/1-1 Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1418 ada, 5 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağıkontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi ÖNDAŞ (Denetçi No:11699, Oda Sicil No:22456) ve YardımcıKontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Elif AKILLI nın(t.c. Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı

14 Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5517 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/3/1-1 Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1413 ada, 17 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağıkontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi ÖNDAŞ(Denetçi No:11699, Oda Sicil No:22456), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Şevki UZUN (T.C. Kimlik No: ) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Ramazan AKINCI nın(t.c. Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5516 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 6469/4/1-1 Kocaeli İli, Derince İlçesi, 4622 ada, 6 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Atilla DÜLGER (Denetçi No:7301, Oda Sicil No:34786), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi MüştebaKURŞUN un (Oda Sicil No: 54450) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5515 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/5/1-1 Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1344 ada, 8 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağıkontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi ÖNDAŞ(Denetçi No:11699, Oda Sicil No:22456), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944) ve YardımcıKontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Ramazan AKINCI nın(t.c. Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak

15 durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5514 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/6/1-1 Sakarya İli, Serdivanİlçesi, İstiklal Mahallesi, 27J2 pafta, 422 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 539 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adavizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa YILMAZ (Denetçi No:2427, Oda Sicil No:11148), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Coşkun GÜVEN (Denetçi No:7365, Oda Sicil No:14283) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Yıldıran Serkan YILDIRIM ın (Oda Sicil No:50866) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5513 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/7/1-1 Sakarya İli, Kocaali İlçesi, Denizyalısı Mevkii, 19P.2C pafta, 206 ada, 10 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Timur PEKMEZ (Denetçi No:2286, Oda Sicil No:5788), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ (Denetçi No:2845, Oda Sicil No:34318), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Burcu Başar AKGÜN (Oda Sicil No:56983), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Arzu AYAN (Oda Sicil No:69657) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet Ufuk TURAN ın (Oda Sicil No:33653) denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5512 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 6469/8/1-1 Sakarya İli, Karasu İlçesi, İncirli Mahallesi, 20L2A pafta, 535 ada, 60 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırımİnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKGÖZ (Denetçi No:11030, Oda Sicil No:16519), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ (Denetçi No:2845, Oda Sicil No:34318) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ayhan UÇAR ın (Oda Sicil No:60954), denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de

16 ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5511 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 6469/9/ tarih ve 28378sayılı Resmi Gazete: 349 No luyapı Denetim İzin Belgesine sahip Keskin Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2012/115 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden; Antalya İli, Kemerİlçesi, Kuzdere Köyü, 2718 parsel üzerindeki inşaat ile ilgili yapılan inceleme neticesinde tarihli ve sayılıresmi Gazete ilanı ile Keskin Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmişolan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5443 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6454/1/1-1 Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11.İdare Mahkemesi nin tarih ve E. 2011/842-K.2012/819 sayılı kararıile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden; İstanbul İli, Bahçelievlerİlçesi, Soğanlı Mahallesi, Yiğitler Sokak, 243DT31A pafta, 1609 ada, 1 parsel üzerindeki inşaat ile ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No:5977) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 5444 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 6454/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının tarihli ve 431/3 no lu kararına istinaden; 5992 Belge numaralı Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mahmut Mübin ERDEN in ve belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ahmet ÇEVİKLER in Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin Yapı Denetim Kuruluşunda ve Laboratuarda Görev Alacak Teknik Personelin Deneyim ve Nitelikleri başlıklı 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olmaları nedeniyle, Mahmut Mübin ERDEN in 5992 numaralı (İnşaat Mühendisi) Yapı Denetçisi Belgesinin ve Ahmet ÇEVİKLER in numaralı Elektrik Mühendisi Proje ve Uygulama Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, denetçi belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptalleri hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür. 6244/1-1 Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOŞKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) tarafından Ankara 11. İdare Mahkemesi nin 2012/432 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, tarihli karar ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2801 sayılı kararı ile kabul edilerek yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOŞKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137)

17 hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5395 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6245/1/ no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/3941 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5396 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6245/2/ No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Orta Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD İtiraz No: 2012/2903 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden; Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Beldesi, 104 ada, 47 nolu parsel üzerindeki inşaatı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Orta Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5393 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6245/3/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2827 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, 17 parsel (eski 7, 8, 9 parseller) üzerindeki B Blok inşaatı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5394 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6245/4/ No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2829 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, 17 parsel (eski 7, 8, 9 parseller) üzerindeki B Blok inşaatı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5391 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6245/5/1-1 Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ali DOLAR (Oda Sicil No:3931) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/1391-K.2012/820 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Yiğitler Sokak, 243DT31A pafta, 1609 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ali DOLAR (Oda Sicil No:3931) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, tarih ve 5392 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir.

18 6245/6/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim Zafer YAZGIÇ (Oda Sicil No:46957) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/3405-K.2012/1056 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi, 47 pafta, nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim Zafer YAZGIÇ (Oda Sicil No:46957) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, tarih ve 5294 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 6190/1/1-1 Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Rıza DEMİR (Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536) tarafından Ankara 17. İdare Mahkemesi nin 2012/696 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, adı geçen Mahkeme nin tarihli ve 2012/696 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Rıza DEMİR (Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 5305 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 6190/2/1-1 Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339)tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesi nin 2011/2665 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, tarihli karar ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2508 sayılı kararı ile kabul edilerek yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 5306 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 6190/3/ sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin Yapı Denetim Kuruluşunun Şube Aracılığıyla Faaliyet Göstermesi ve Şubede Görevlendirilecek Personel başlıklı 17. Maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 185 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülkem Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5215 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/1/1-1

19 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin Yapı Denetim Kuruluşunun Şube Aracılığıyla Faaliyet Göstermesi ve Şubede Görevlendirilecek Personel başlıklı 17. Maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 369 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim İnş. San.Tic.Ltd.Şti. nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5216 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/2/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, Karasu Caddesi, 30LIID pafta, 5440 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh.Müş. Hiz.San. ve Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sibel ZOR un (Denetçi No:15661, Oda Sicil No:21556) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5217 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/3/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, Karasu Caddesi, 30LIID pafta, 5440 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh.Müş. Hiz.San. ve Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sibel ZOR un (Denetçi No:15661, Oda Sicil No:21556) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5218 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/4/ sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslar doğrultusunda denetim görevini yerine getirmediğinden dolayı denetim faaliyetleri tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile 3 ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil Numarası ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptali ve bu kararının Resmi Gazete de ilan edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5219 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/5/1-1

20 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, Karasu Cad., 30LIID pafta, 5440 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odası kayıtlı 276 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No: 10462, Oda Sicil No: 6956) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sibel ZOR (Denetçi No: 15661, Oda Sicil No: 21556) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5220 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6191/6/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gamze Şeyda ÇAYIROĞLU (Kontrol Oda Sicil No: 83974) hakkında tesis edilmiş olan işlem, tarih ve 5221 sayılı Makam Oluru ile iptal edilmiştir. 6191/7/1-1 Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Ece Mahallesi, 39 pafta, 1017 ada, 8 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinin 2. fıkrasında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1343 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kocatepe Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi İnşaat Mühendisi Serkan KOYUNCU (Oda Sicil No: 53264), İnşaat Mühendisi Vahap Varol ÜLGEN (Oda Sicil No: 56390); Sorumlu denetim elemanları; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa Sabri ÜRE (Denetçi No: 16602, Oda Sicil No: 46803), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hülya ARIKFİDAN (Denetçi No: 17070, Oda Sicil No: 47803), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Necmi ARSLANOĞLU nun (Denetçi No: 18916, Oda Sicil No: 13533) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5222 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/8/ sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin Yapı Denetim Kuruluşunun Şube Aracılığıyla Faaliyet Göstermesi ve Şubede Görevlendirilecek Personel başlıklı 17. Maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği anlaşılan 2347 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 258 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Yapı Denetim A.Ş. nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5223 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6191/9/1-1 Aydın ili, Merkez ilçesi, 2449 ada, 2 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Nisan 2014 69471265-305-2530

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİN 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASINDAN

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. DLET BKNLĞ EĞİTİM DİRESİ BŞKNLĞ YRG MEVZUT BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2012 Sayı 2012-2 İÇİNDEKİLER - - - - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 15-29 Şubat 2012 Yayımlandığı Tarih 29 Şubat 2012 Sayı 2012-4 İÇİNDEKİLER - - - Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-217 13.07.2015 Özü: Üye Seçimi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.07.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.07.2015

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU MARİTAŞ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Tarih: 19.07.2013 R. No: 2013A219 FİKİRTEPE PROJE ALANI MEVCUT DURUM DEĞER TESPİTİ ÇALIŞMASI KADIKÖY/ İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı No: 41/1 İskitler - Ankara Tel : 0312 384 26 27 Fax : 0312 384 17 07 info@umitofset.com.tr www.umitofset.com.tr

Detaylı

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ

12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 12. 24.ÇALIŞMA DÖNEMİNDE HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ 24. Çalışma döneminde yürütülen çalışmaların önemli bir ayağını, hukuksal konular oluşturmuştur. Kamu yararı, toplumsal fayda temelinde mesleki hak ve yetkilerimizin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dönem: 24 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: ) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ EKONOMİ ESKİ BAKANI MEHMET ZAFER ÇAĞLAYAN, İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI MUAMMER GÜLER, AVRUPA BİRLİĞİ ESKİ BAKANI EGEMEN BAĞIŞ İLE ÇEVRE

Detaylı

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 128 ANKARA ŞUBE Ankara Şube Üyesi Selim YÜCEL tarafından meslektaşlarımızın en çok istihdam edildiği sektörlerden biri olan çimento alanında TS EN 206-1 Kapsamında Beton, Üretimi

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanımızdan

Yönetim Kurulu Başkanımızdan Yönetim Kurulu Başkanımızdan Aslıhan ÇELEBİ AGMD Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Üyelerimiz, 12 Nisan 2014 tarihinde yapılan Derneğimizin olağan genel kurulunda yapılan seçimler sonucunda, teveccühünüzle

Detaylı