tarih ve sayılı Resmi Gazete:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen işlem, Bakanlık Makamının 23/12/2008 tarih ve 3911 sayılı olur u ile iptal edilmiştir / tarih ve sayılı Resmi Gazete: 72 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birikim Yapı Denetim A.Ş. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Oğuz KONAN tarafından Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2008/2001 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin 30/10/2008 tarihli ve E.2008/2001 sayılı Kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, 11/7/2008 tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Oğuz KONAN hakkında tesis edilmiş olan geçici faaliyet durdurma işlemi, Mahkemenin Esas Kararı na kadar, Bakanlık Makamının 4/12/2008 tarih ve 3805 sayılı Olur u ile yürütmesi durdurulmuştur / tarih ve sayılı Resmi Gazete: 152 no lu Denetim İzin Belgesine sahip Doğru Yapı Denetim Kurumu A.Ş. tarafından Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2008/1486 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin 8/10/2008 tarihli ve E. 2008/1486 sayılı Kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, 6/5/2008 tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan Doğru Yapı Denetim Kurumu A.Ş. i hakkında tesis edilmiş olan geçici faaliyet durdurma işlemi, Mahkemesinin Esas Kararı na kadar, Bakanlık Makamının 27/11/2008 tarih ve 3741 sayılı Olur u ile yürütmesi durdurulmuştur / tarih ve sayılı Resmi Gazete: 2004 Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

2 İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kayışdağı Mahallesi, 217 pafta, 1712 ada, 31 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; "Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.", (g) fıkrasında belirtilen; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek." ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 409 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2004 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi A. Çağlar DİKMEN (Denetçi No:4487, 0da Sicil No:9149), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Yasemin ANIL (Denetçi No: 7777, Oda Sicil No: 13395), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Kaya SAVAŞ (Detnetçi No:7985, Oda Sicil No:8079), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Tolga DURUER (Denetçi No:8411, Oda Sicil No:9215) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Alper Cihat BAKİ (Oda Sicil No:64083)'nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3559 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür / tarih ve sayılı Resmi Gazete: Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan YORULMAZ (Denetçi No: 1205, Oda Sicil No: 29045) tarafından, Doğru Yapı Denetim A.Ş. Kurumu A.Ş. ile birlikte denetim faaliyetlerinin 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması nedeniyle, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2008/1484 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E.2008/1484 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütmenin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile ilgili hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi Bakanlık Makamının tarih ve 3694 sayılı Olur'u ile durdurulmuştur /1-1

3 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Denetim faaliyetlerinin 3(üç) ay süreyle geçici olarak durdurulmaları nedeniyle Fırat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket Müdürü Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Muharrem ÖZTÜRK (Denetçi No:3670, Oda Sicil No:12810) tarafından Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2007/266 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve Esas No:2007/266 sayılı Kararı ile "Dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mahkemesinin vereceği "Esas Karara" kadar yürütmesi durdurulmuştu. Bu defa, 53/3209 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 315 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fırat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket Müdürü Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Muharrem ÖZTÜRK (Denetçi No:3670, Oda Sicil No: 12810) hakkında tesis edilen işlemin, Mahkemesi'nin tarihli ve E.2007/266-K.2008/119 sayılı Red Kararı icabınca, tarih ve sayılı Resmi Gazete de ilan edilen işlemlere devam edilmesi ve Resmi Gazete de ilan edilmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 3619 sayılı Olur ile uygun görülmüştür / tarih ve sayılı Resmi Gazete: Artı Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul ili. Ümraniye ilçesi, Sarıgazi Beldesi. Emek Mahallesi. F22D25D3A pafta, 156 ada, 10 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; "Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek."', (g) fıkrasında belirtilen; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek." ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 361 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Artı Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Osman DEMİRİZ (Denetçi No:5354. Oda Sicil No: 12230). Proje ve Uygulama

4 Denetçisi Mimar Uğur YAYLIM (Denetçi No:5410. Oda Sicil No: 10457). Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Hülya ÇAKKALKURT (Denetçi No:5358. Oda Sicil No:56246), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mustafa Suat ŞENOL (Denetçi No:5356, Oda Sicil No:5236) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Nuray KAYA (Oda Sicil No:59279) nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3560 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür /1 Reel Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Kıraç Belediyesi, Merkez Mahallesi, F21d23b2c pafta, 732 ada, 2 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 426 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Reel Yapı Denetim Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan PAÇAL (Denetçi No:6621, Oda Sicil No:11227), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Hayri ANAMERİÇ (Denetçi No:4857, Oda Sicil No:6187) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ali SERTÖZ (Oda Sicil No:18711) ün denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, altı (6) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3558 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür /2

5 Marmara İlke Yapı Denetim A.Ş. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli İli, Darıca Beldesi, Kayışdağı Mahallesi, 29K3C pafta, 1764 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, 6190 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 42 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Marmara İlke Yapı Denetim A.Ş. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail ÖZLEM (Denetçi No:1712, Oda Sicil No:41467), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa EVDİREN (Denetçi No:3107, Oda Sicil No:4684) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Tarık AKKAYA (Oda Sicil No:56409) nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3561 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür /3 Denetim sorumluluğu altında bulunan Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı Beldesi, Merkez Mahallesi, 310, 311, 312, 313 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a) bendinde belirtilen Proje müelliflerince hazırlanan, uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine uygun denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 75 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Antalya Yapı Denetim A.Ş. ile birlikte Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hüseyin AYHAN (Denetçi No: 4088, Oda Sicil No:4316) ın denetim faaliyetlerinin her bir inşaat için, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin 75 no lu Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilmesi ve bu kararların Resmi Gazetede ilan ettirilerek şirketin siciline

6 işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3562 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 151 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Park-As Yapı Denetim A.Ş. firmasının, ortakları Birhan SÜR, Celal ERTÜRK, İsmail EKŞİ ve Alaattin YÖNTER e ait hisse devrinin, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Yapı Denetim Kuruluşu tanımı ile 2. maddesi 2. paragrafında; Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. hükmüne uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili olarak, Bakanlığımızın (Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı) tarihli ve 220 nolu Kararın 1 nolu ara kararına istinaden Bakanlık Makamından alınan tarihli ve 3557 sayılı Olur u ile, söz konusu şirketin denetim faaliyetlerinin, 4708 Sayılı Kanununun 8. maddesi gereğince, 3 (üç ) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilerek şirketin siciline işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür / tarihinden sonra denetim sorumluluğunu üstlendiği İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Altayçeşme Mahallesi, 29 pafta, 2033 ada, 21 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükümlere göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No lu İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 509 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öncü Yapı Denetim Tic. Ltd Şti. ile geçici olarak durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Yaşar KIRBIYIK ( Denetçi No: 8737, Oda Sicil No:16512), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Onur AKTAŞLI (Denetçi No:7507, Oda Sicil No:4292) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Demir Hüseyin YILDIZ (Oda Sicil No: 66151), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Cemal TEKCAN (Oda Sicil No: 58135) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ersin BARLAN (Oda Sicil No: 14062) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir ) yıl süre ile

7 geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilerek şirketin siciline işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3556 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür / tarihleri arasında denetim sorumluluğunu üstlendiği İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Altayçeşme Mahallesi, 29 pafta, 2033 ada, 21 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükümlere göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No lu İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 409 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2004 Yapı Denetim Ltd Şti. ile birlikte Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Tunga ÖZER (Denetçi No: 4320, Oda Sicil No:9078), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Yasemin ANIL (Denetçi No:7777, Oda Sicil No:13395) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Savaş BEYAZ (Oda Sicil No: 57812) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilerek şirketin siciline işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3556 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür /7 Denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atatürk Mahallesi, Meriç Sokak, 245DS-Ia pafta, 104 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (ı) fıkrası, aynı Kanunun 6. maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı davrandığı anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 449 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anlı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte Şirket ortağı ve Müdürü İnşaat Mühendisi Medeni PARLAK (Denetçi No: 7783, Oda Sicil No:12658) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3

8 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilerek şirketin siciline işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3555 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür / tarih ve sayılı Resmi Gazete: / Ticaret Sicil no ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 64 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip A Yapı Denetim A.Ş. ile denetçilerinin denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması ve söz konusu şirketin (3) defa dan fazla geçici durdurma cezası almasından ötürü denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 64 no lu Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilmesi nedeniyle, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2007/1157 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E.2008/1157 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmenin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 3494 sayılı Olur u ile durdurulmuştur / tarih ve sayılı Resmi Gazete: 330 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Duru Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda iken; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 389 ada, 11 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili olarak 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediğinden bahisle Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Emin GÖREN (Denetçi No:8686, Oda Sicil No:5433) hakkında tarihli sayılı Resmi Gazete ilanıyla tesis edilen işlemin iptal edilerek, Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Emin GÖREN (Denetçi No:8686, Oda Sicil No:5433) ile denetim firması tarafından sahte düzenlenen iş bitirme belgesi tarihli

9 dilekçeye eklenmek suretiyle, iş metrekaresinin yapı denetim firmasının uhdesinden düşülmesini teminen Bakanlığımıza gönderilmiş olması nedeni ve buna ilaveten proje ve yapı denetçisi olarak Duru Yapı Denetim Ltd. Şirketinin Gaziantep şubesinde çalıştığını, İstanbul da hiç görev yapmadığını beyan eden Elektrik Mühendisi Mehmet Emin GÖREN in İstanbul Avcılar semtinde oturduğu hususunda firma tarafından sahte ikametgah belgesi düzenlenerek kullanılması nedeniyle de mülga Duru Yapı Denetim Ltd. Şti. kurucu ortağı ve yetkili müdürü, firma temsilcisi, Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdullah TURANLI nın yeni durumlarının bağlı bulunduğu meslek odalarına bildirilmesi kararın Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3227 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür /1/ nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda iken; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Sülün mahallesi, Zakkum sokak, 06C1D pafta, 7612 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili olarak Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Kamber Ali CANSARAN (Denetçi No:6557, Oda Sicil No: 19147), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Bekir ÜNÜVAR (Denetçi No:8158, Oda Sicil No:4752) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi M. Vedat AKSU (Oda sicil no:34347) hakkında tarihli ve AU.41/07-2 sayılı Müfettiş İnceleme Raporuna dayalı olarak alınan eki tarihli ve / sayılı Makam Oluruna istinaden tarihli sayılı Resmi Gazete ilanıyla Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Kamber Ali CANSARAN (Denetçi No:6557, Oda Sicil No: 19147), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Bekir ÜNÜVAR (Denetçi No:8158, Oda Sicil No:4752) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi M. Vedat AKSU (Oda sicil no:34347) için tesis edilen işlemlerin iptal edilerek yerlerine yine aynı şartlar altında Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Orhan BALTACI (Denetçi No:448, Oda Sicil No:11425), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar F. İlker GİRİT (Denetçi No:3377, Oda Sicil No:5002) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Engin KÖKLÜ (Oda sicil no:60626) hakkında tesis edilmesi ve bu kararın Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3228 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür /2/1-1

10 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 324 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETF1 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yapılan ilanda, sehven 2019 şeklinde yazılan Olur sayısının 2919 olarak değiştirilmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 3076 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 9441/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: A Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından, yapı denetim faaliyetlerinin süresiz durdurulmasına dair işlemin iptali talebiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 2007/1102 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E:2007/1102-K.2008/1241 sayılı Kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, A Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.'nin denetim faaliyetinin süresiz olarak sonlandıran tarihli ve 938 sayılı Makam Olur'un da belirtilen 82 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilmesi ile ilgili işlem Bakanlık Makamının tarih ve 2995 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir. 9139/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Antalya Yapı Denetim A.Ş. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı Belediyesi, 295 ada, 2 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 75 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Antalya Yapı Denetim A.Ş. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Fahrettin AKAR (Denetçi No: 435, Oda Sicil No: 14814), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hüseyin AYHAN (Denetçi No:4088, Oda Sicil No: 4316), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat

11 Mühendisi Mustafa ÖZTÜRK (Oda Sicil No: 57976) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Hakan GÜNEŞ (Oda Sicil No: 49745)'in denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, iki (2) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 2/9/2008 tarih ve 2918 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8850/1/1-1 ETF1 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba (Çınardere) Mahallesi, 30 pafta, 1302 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve 12/8/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 324 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETF1 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Turan BURGUCU (Denetçi No: 2214, Oda Sicil No: 16777), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ferhan YILMAZ (Denetçi No: 3175, Oda Sicil No: 15271), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Atila ERCAN (Denetçi No: 1829, Oda Sicil No: 21606), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi İsmail ÖZTÜRK (Denetçi No: 2255, Oda Sicil No: 5204) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih AKYÜZ (Oda Sicil No: 60186) ün denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 2/9/2008 tarih ve 2019 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8850/2/1-1 İntes Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

12 İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 245DS3A pafta, 2494 ada, 19 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve 12/8/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 89 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İntes Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan Basri ERSÖZ (Denetçi No: 4993, Oda Sicil No: 9599), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fatih YÜRÜR (Denetçi No: 5923, Oda Sicil No: 17310), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Cemal KAYA (Denetçi No: 5825, Oda Sicil No: 6652), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Doğan KABAKÇIOĞLU (Denetçi No: 8398, Oda Sicil No: 6417) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erkan GÜNBAY (Oda Sicil No: 49241) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, altı (6) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 2/9/2008 tarih ve 2920 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 8850/3/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Antalya Yapı Denetim A.Ş. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya ili, Alanya ilçesi, Kestel Belediyesi, 217 ada, 1 nolu parsel üzerindeki 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen; Proje müellifince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek. ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç

13 işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 75 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Antalya Yapı Denetim A.Ş. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa GÖNCÜ (Denetçi No:178, Oda Sicil No: 21199), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali İhsan SAATÇİ (Denetçi No:3493, Oda Sicil No: 18694), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hüseyin AYHAN (Denetçi No:4088, Oda Sicil No:4316), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ayhan YAĞCIOĞLU (Denetçi No:5368, Oda Sicil No:5317), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Coşkun GÖRGÜLÜ (Denetçi No:4132, Oda Sicil No:1764) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi O. Onur KORKMAZOĞLU (Oda Sicil No:59110) nun denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, üç (3) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 2790 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8617/1/1-1 Başak Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, 245 DS2B pafta, 2154 ada, 3 nolu parsel 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. hükmüne göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 17 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başak Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Turgut BÜYÜKÇOLAK (Denetçi No: 7284, Oda Sicil No: 30564), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Bedrettin ÖZAYDIN (Denetçi No: 5154, Oda Sicil No: 15452), ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Volkan BAŞOL (Oda Sicil No: 64555) un denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince üç (3) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 2791 sayılı Olur u ile karara bağlanmıştır. Şirketin Yapı Denetim İzin Belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiğinden, öngörülen işlemlerin sadece sorumlu denetçilerine uygulanması ve durdurma

14 kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması aynı Olur ile uygun görülmüştür. 8617/2/ no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip PMD Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2007/1678 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E.2007/16781-K.2008/833 sayılı Kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan PMD Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Muharrem Osman AKBAŞAK (Denetçi No:2391, Oda Sicil No:7770) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Erhan ÜNVEREN (Denetçi No:2309, Oda Sicil No:3124) in hakkında tesis edilmiş olan geçici faaliyet durdurma işlemi, Bakanlık Makamının tarih ve 2825 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 8617/3/1-1 Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Kıraç Beldesi, Merkez Mahallesi, F21D23B3B pafta, 211 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak düzenleyen, 2. maddesinin (c ) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve 12/08/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1.fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 410 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet BAŞER (Denetçi No: 3844, Oda Sicil No: 27712), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Yavuz Sadi BATUK (Denetçi No: 3841, Oda Sicil No: 15565) Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Beyazıd Sami ULUSEMRE (Denetçi No: 5717, Oda Sicil No: 3865), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İhsan

15 UYSAL (Oda Sicil No: 64221) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İsmail EKŞİ (Oda Sicil No: 58268) nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, on (10) gün süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 25/08/2008 tarih ve 2860 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8617/4/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Bakanlık Makamının tarih ve 2480 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının tarihli ve 7,8,9 sayılı kararlar ile düzenleme tarihli, 170 no lu yapı denetim izin belgesi sahibi AKS Proje Yapı Denetim A.Ş. nin tasfiye edilmesi nedeniyle yapı denetim izin belgesinin iptali, yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesi, AKS Proje Yapı Denetim A.Ş. nin ortak, denetçi Mimar/Mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarının, noter kanalıyla istifası olmaksızın şirket kayıtlarından çıkartılması uygun görülmüştür 8382/1-1 Adana Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülten DIVARCI (Denetçi No:2603, Oda Sicil No:9289) nın yerine görevlendirilen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nalan GÖZÜKIZIL (Denetçi No: 7153, Oda Sicil No: 13660) ın denetim faaliyetlerinin, sorumlu olduğu inşaat için tarihli ve 953 sayılı Bakanlık Makam Olurunda belirtilen süre ve hususlar çerçevesinde durdurulması ile tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan Adana Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Nesrin ER (Denetçi No:4732, Oda Sicil No:28890), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazmi KURT (Denetçi No:3010, Oda Sicil No:29477) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülten DIVARCI (Denetçi No:2603, Oda Sicil No:9289) hakkında tesis edilen işlemler Bakanlık Makamının tarih ve 2778 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir.

16 8383/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 1-) Adana ili, Seyhan İlçesi, 5916 ada, 2 nolu, 21.L.IV pafta, 6414 ada, 11 nolu, 21.L.IV pafta, 6419 ada, 5 nolu, 22.J.III pafta, 6653 ada, 20 nolu, 23 L III pafta, 8262 ada, 13 nolu, 20.H.II pafta, 8150 ada, 1 nolu, 20 H II pafta, 8148 ada, 6 nolu, 20.J.II pafta, 5930 ada, 1 nolu, 20.H.III pafta, 7726 ada, 8 nolu, 2 pafta, 7799 ada, 23 nolu, 22.J.III pafta, 6622 ada, 46 nolu, 21.İ.IV pafta, 7735 ada, 4 nolu, Adana ili, Seyhan İlçesi, Karslılar Mahallesi, 23 L IV pafta, 8185 ada, 27 nolu, Kurttepe Mahallesi, 21 K II pafta, 6444 ada, 11 nolu, Karalarbucağı Mahallesi, 21 M IV pafta, 6003 ada, 21 nolu, Kanalüstü Mahallesi, 21 K III pafta, 6486 ada, 7 nolu, Kurttepe Mahallesi, 22 J II pafta, 5927 ada, 13 nolu, Kurttepe Mahallesi, 22 J III pafta, 5896 ada, 11 nolu, Kireçocağı Mahallesi, 22 İ IV pafta, 7725 ada, 13 nolu, Kurttepe Mahallesi, 22 K II pafta, 5777 ada, 10 nolu, Kurttepe Mahallesi, 22 K III pafta, 6234 ada, 15 nolu, Kurttepe Mahallesi, 22 J II pafta, 5907 ada, 3 nolu, Karslılar Mahallesi, 23-L-IV pafta, 8188 ada, 32 nolu, Zeytinli Köyü, 17-E-4 pafta, 2235 ada, 4 nolu, Adana ili, Yüreğir İlçesi, Bayramhacılı Köyü, 240 ada, 1 nolu, Adana ili, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 18-R-II pafta, 3003 ada, 4 nolu, Adana ili, Yüreğir İlçesi, Sofulu Köyü, 20-S-III pafta, 1261 ada, 12 nolu, Adana ili, Yüreğir İlçesi, Bayramhacılı Köyü, 17-a-III-a, 282 ada, 2 nolu, Adana ili, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 20-N-IV pafta, 3047 ada, 2 nolu, Adana ili, Seyhan İlçesi, 21.K.II pafta, 6476 ada, 4 nolu, Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 23 J III pafta, 5887 ada, 8 nolu, Adana ili, Seyhan İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 21 İ II pafta, 7798 ada, 6 nolu, Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 23-J-IV pafta, 5977 ada, 8, nolu ve Adana ili, Seyhan İlçesi, Kanalüstübağlar Mahallesi, 167 pafta, 1858 ada, 6 nolu parsellerde kayıtlı yapılarla birlikte toplam 34 adet inşaatta görevli denetçi mimar ve mühendislerinin muhtelif tarihlerde istifa ettikleri ancak, şirketin bu istifaları yasal süresi içinde yazılı olarak ilgili idareye bildirmediği, bu durumun, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesindeki; Yapı denetim kuruluşunun mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşunun durumu gerekçeleri ile birlikte en geç üç iş günü içinde yazılı olarak ilgili idareye bildirmesi gerektiği hükmüne aykırı hareket ettiği belirlenen, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile şirket

17 yetkilisi Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Halil İbrahim ÖZKAN (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 2-) Adana ili, Seyhan İlçesi, 23 J III pafta, 5887 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren şirketin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülten DIVARCI (Denetçi No:2603, Oda Sicil No:9289), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nalan GÖZÜKIZIL (Denetçi No:7153, Oda Sicil No:13660), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa KIVIRCIK (Denetçi No:2602, Oda Sicil No:30222), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Sabahattin DENİZ (Denetçi No:7894, Oda Sicil No:20661) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Bülent TUTAR (Oda Sicil No:58019) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, dört (4) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 3-) Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 91-2 pafta, 2973 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren şirketin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Aysen YAZAR (Denetçi No:7007, Oda Sicil No:4524), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet ÇIKDI (Denetçi No:5366, Oda Sicil No:13520), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet BÖKE (Denetçi No:7016, Oda Sicil No:18691), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan DİNÇSOY (Denetçi No:7215, Oda Sicil No:23928), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa SEZGİNER (Denetçi No:4557, Oda Sicil No:1594),

18 Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mevlüt BULGUR (Denetçi No:6908, Oda Sicil No:7783) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖRNEK (Oda Sicil No:62415) in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, dört (4) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 4-) Adana ili, Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi, 21 K IV pafta, 5068 ada, 7 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren şirketin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Aysen YAZAR (Denetçi No:7007, Oda Sicil No:4524), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hilmi Yalçın KARAER (Denetçi No:6922, Oda Sicil No:12116) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Alper SAFÇİ (Oda Sicil No:64544) nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, iki (2) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 5-) Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 22-J-II pafta, 5914 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrasında hükümlerine göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren şirket yetkilisi Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Halil İbrahim ÖZKAN (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nalan GÖZÜKIZIL (Denetçi No:7153, Oda Sicil No:13660) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, iki (2) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun

19 şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 6-) Adana ili, Pozantı İlçesi, Akçatekir Beldesi, 17a-4-a pafta, 255 ada, 9 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığımızın ilgide kayıtlı yazısı ekindeki Makam Olurları ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrasında hükümlerine göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetim elemanları Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa KIVIRCIK (Denetçi No:2602, Oda Sicil No:30222), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülten DIVARCI (Denetçi No:2603, Oda Sicil No:9289), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Serdar ÖZGÜR (Oda Sicil No:33834), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazmi KURT (Denetçi No:3010, Oda Sicil No:29477), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Halil İbrahim ÖZKAN (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) ve Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Cemal BEYDAĞ (Denetçi No:4233, Oda Sicil No:10616) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, dört (4) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 7-) Proje Denetçisi Adnan YILDIZ ile Yapı Denetçisi İhsan NAZİK in istifalarını ilgili belediyelere bildirmediği ve denetim sorumluluğunu üstlendiği inşaatlarda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi hükmü doğrultusunda hareket etmediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren şirket yetkilisi Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Halil İbrahim ÖZKAN (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde

20 bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 2723 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8256/1/1-1 Kaan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim faaliyetleri sırasında düzenlenen bazı evraklarda Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Salih BİLGİN in adına atılan imzaların Mehmet Salih BİLGİN tarafından atılmadığı gerek ilgilinin beyanından gerekse Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Müdürlüğü Ekspertiz Raporundan anlaşılması dolayısıyla, Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi olmaksızın denetim yapılması durumunun 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b),(c),(d),(e),(f),(g) ve (ı) fıkraları hükümlerine aykırı olması nedeniyle, Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 207 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kaan Yapı Denetimi Ltd. Şti.ile birlikte Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Orhan AKYOL (Denetçi No: 2371, Oda Sicil No:21754) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Metin BOZBOĞA ( Denetçi No: 2373, Oda Sicil No:19408) nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması Bakanlık Makamının tarihli ve 2724 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür. 8256/2/1-1 İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Göztepe Mahallesi, 246DS3C pafta, 2034 ada, 17 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 89 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İntes Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan TUĞRA (Denetçi No:164, Oda Sicil No:35687), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fatih YÜRÜR (Denetçi No:5923, Oda Sicil No:17310), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi İlyas AĞCA (Denetçi No:296, Oda Sicil No:14139), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete

27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete 27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 06.12.2007 tarih ve 2453 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yönetmelik gereği,

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete 24.03.2015 tarih ve 29305 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Bayındır İlçesi, 1231 - J pafta, 645 ada, 3 nolu parsel üzerindeki 121888 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ünlü Çelik Yapı Denetim Ltd. Şti.

Detaylı

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete:

13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: 13.06.2008 tarih ve 26905 sayılı Resmi Gazete: Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun hükümlerine göre yerine getirmediğinden yapı denetim faaliyeti 23/1/2006 tarihli ve 26058

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete

14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete 14.02.2014 tarih ve 28913 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki 93331 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete

28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete Gürtaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 56 pafta, 204 ada, 218 parsel üzerindeki

Detaylı

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete:

24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: 24.12.2009 tarih ve 27442 sayılı Resmi Gazete: Denetimini üstlendiği Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, 7 pafta, 10643 nolu parsel üzerindeki inģaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanununda öngörülen

Detaylı

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete

26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete 26.12.2014 tarih ve 29217 sayılı Resmi Gazete Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Belediyesi, 4 pafta, 2395 parsel üzerindeki 208801 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 740 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete:

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: 09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi, İbrahim Paşa Sokak, imarın 450 Ada, 31 Parsel üzerindeki 702948 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete

29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazete Manisa İli, Turgutlu İlçesi, Ergenekon Mahallesi, 19L-2C pafta, 2297 ada, 3 parsel üzerindeki 768757 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 1293 no lu Yapı

Detaylı

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete

08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete 08.08.2015 tarih ve 29439 sayılı Resmi Gazete İzmir İli, Çiğli İlçesi, 21667 ada, 6 parsel üzerindeki 721458 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi,

Detaylı

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete

23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 20.02.2016 tarih ve 29630 sayılı Resmi Gazete 19.02.2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete 23.02.2016 tarih ve 29633 sayılı Resmi Gazete 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı, 27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı, Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve

Detaylı

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete:

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: 25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: Lale Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Manisa ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi, 20M-1A pafta, 2346 ada, 3 parsel üzerindeki

Detaylı

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete

16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazete Yapı denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi, 174 pafta, 2813 ada, 353 parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı

Detaylı

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete: Delta Art Yapı Denetim Ltd. ġti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Ali GÜNERDĠ (Denetçi No: 6763, Oda Sicil No: 7705) tarafından açılan

Detaylı

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete:

27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazete: 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete: İstanbulİli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9 parseller) üzerindeki A Blok

Detaylı

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı

Detaylı

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete

02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete 02.07.2015 tarih ve 29404 sayılı Resmi Gazete Muğla İli, Bodrum İlçesi, Kaynar Mevkii, N18C-20B-1D,4A pafta, 197 parsel üzerindeki 749480 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Arşipel Yapı Denetim A.Ş.

Detaylı

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:

18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine 269418 YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait

Detaylı

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete

15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete 15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı Resmi Gazete Aydın İli, Didim İlçesi, Mersindere Mevkii, 500 ada, 1 parsel üzerindeki 209844 YİBFnolu yapının denetimini üstlenen 475 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete:

tarih ve sayılı Resmi Gazete: 29.07.2012 tarih ve 28368 sayılı Resmi Gazete: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının 11.07.2012 tarihli ve 431/3 no lu kararına istinaden;

Detaylı

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete:

17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: 20.07.2010 tarih ve 27647 sayılı Resmi Gazete: 17.07.2010 tarih ve 27644 sayılı Resmi Gazete: Ġstanbul Ġli, GaziosmanpaĢa Ġlçesi, Karadeniz Mahallesi, 3/15-7 pafta, 899 ada, 7 nolu parsel üzerindeki 128588 YĠBF nolu yapıyı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 16.03.2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazete Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Adana İli, Yüreğir İlçesi, 15.R.III pafta, 3558 Ada, 13 Parsel üzerindeki 748057 YİBF nolu

Detaylı

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete

31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 14/12/2005 tarih ve 3616 sayılı Olur u ile; Kocaeli İli, Çayırova Belediyesi, 19d1c pafta, 1668 ada, 9 No lu parsel üzerindeki inşaatın

Detaylı

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete

19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete 19.04.2013 tarih ve 28623 sayılı Resmi Gazete Adana İli, Pozantı İlçesi, Zafer Mahallesi, 2827-HB pafta, 83 ada, 3 parsel üzerindeki 692067 YİBF nolu yapının denetimini üstlenen 46090 Ticaret Sicil No

Detaylı

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete

24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete 24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete Bertem Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli ili, İzmit ilçesi, 4393 ada, 1 parsel üzerindeki 533460 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı

Detaylı

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete:

24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: 24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete: İzmir İli, Tire İlçesi, Karateke Köyü, Yolüstü Mevkii, 30 pafta, 651 nolu parsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Avrasya 35 Yapı Denetim A.Ş. nin

Detaylı

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete

09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete 06.03.2013 tarih ve 28579 sayılı Resmi Gazete 05.03.2013 tarih ve 28575 sayılı Resmi Gazete 09.03.2013 tarih ve 28582 sayılı Resmi Gazete Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Günyamaç Caddesi, F22D24C1B pafta,

Detaylı

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 6005 ada, 4 parsel üzerindeki 527009 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.

Detaylı

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin)

YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) YAPI DENETİM KANUNU (Tam Metin) Yapı Denetimi Hakkında Kanun Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Amaç, kapsam ve tanımlar Madde 1 - Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına,

Detaylı

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim

Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 55016), sorumlu denetim 02.02.2013 tarih ve 28547 sayılı Resmi Gazete: Lider Grup Yapı Denetim Ltd.Şti. nindenetim sorumluluğunda bulunan; Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, KaraköprüBeldesi, Akbayır Mahallesi, 1861 ada, 3 parsel

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU 17 NOLU TOPLANTI KARARLARI TOPLANTI TARİHİ : 03 Aralık 2016, Cumartesi TOPLANTI SAATI : 17.00 TOPLANTI YERİ : ANTALYA TOPLANTI BAŞKANI ÜYELER GENEL

Detaylı

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu.

.. [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU KOMĠSYON KARARI. Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin.. tarihli ve. nolu teknik inceleme raporu. EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ [İl] ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU Karar Tarihi : Karar No : [ İl plaka no-yıl-karar no_örn 06-2011-001 ] Konu :Denetim faaliyetinin geçici durdurulmasına

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-167 09.07.2013 Özü: Nazım imar planı K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.07.2013

Detaylı

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S

.T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S .T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-232 Özü: Yurt dışı ziyareti K A R A R 11.08.2014 Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete:

03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: 03.12.2011 tarih ve 28131 sayılı Resmi Gazete: ġarel Yapı Denetim Tic. Ltd. ġti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Denizli Ġli, MerkezĠlçesi, 120 ada, 6 nolu parsel üzerindeki inģaatta ruhsat ve eki projesine

Detaylı

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi 21.07.2014 tarih ve 29067 sayılı Resmi Gazete Helin Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Mardin İli, Midyat İlçesi, N46b-07b-3d pafta, 934 ada, 1 parsel üzerindeki 751424 YİBF nolu

Detaylı

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete

01.05.2013 tarih ve 28634 sayılı Resmi Gazete 03.05.2013 tarih ve 28636 sayılı Resmi Gazete Sakarya İli, Sapanca İlçesi, ÇayiçiMahallesi, 30KIIIA pafta, 97 ada, 101 parsel üzerindeki 554797 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Gürtaş 2 Yapı Denetim

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

tarih ve sayılı Resmi Gazete

tarih ve sayılı Resmi Gazete 10.12.2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazete Gaziantep İli, Şehitkamilİlçesi, Batıkent Mahallesi 21K-4B pafta, 3171 ada, 1 parsel üzerindeki 143006 YİBF nolu yapıda inşaatın denetimini üstlenen 424 no

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü 23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen

Detaylı

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete:

07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: 07.10.2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete: Malatya ili, Merkez ilçesi, Uçbağlar Mahallesi, 20M-4B pafta, 2571 ada, 3 parsel üzerindeki 749510 YİBF yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 1. Hasan Şahin NALBANTOĞLU na ait 17871Nolu Tespit Tutanağı 2. Mehmet UYSAL a ait 17872 Nolu Tespit Tutanağı 3. Demir İnş.Haf.Mim.Mad.Tah.ve

Detaylı

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ

TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ 01.09.2016 TARİH 672 S.K.H.K. İŞLEM YAPILANLARIN LİSTESİ S.No Sicili Adı Soyadı Rütbesi Birimi 1 182752 ÖNDER MAÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü Hassas bölgeleri Koruma Şube 2 154192 OLCAY YAKUP İNANKUR 3.Sınıf

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 04.04.2012 2 Mustafa Talat KATIRCIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili 17.02.2012 3 Ahmet BEYAZ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 01.04.2011 4 Ali ÇELİK

Detaylı

1. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 177 nolu kararı ve tarih 11/7226 sayılı yazısı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 177 nolu kararı ve tarih 11/7226 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. 28.09.2016 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu nun 07.06.2016 tarih ve 177 nolu kararı ve 07.09.2016 tarih 11/7226 sayılı yazısı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 1539 TMMOB MMO İstanbul

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.04.2015 Karar Sayısı: 84516765-301-05/36 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04/02/2013 TARİHLİ ŞUBAT AYININ 1 BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Meclis 1. Başkan Vekili Sayın M.SALİH ERKEK 'in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1 (Karar :21/2013) 02/04/2011 tarih ve 68/2010 sayılı meclis kararı ile kabul

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu tarihinde saat da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ NİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE YÖNERGEYE MADDE

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 5 Şubat 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28550 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 5/2/2008 tarihli ve 26778

Detaylı

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ

ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ ŞANTİYEDE YAPI DENETİMİ Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Yapı Denetiminin Amacı Denetim, bir faaliyetin planlandığı gibi gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla yürütülen izleme ve yönlendirme çabasıdır. İzleme

Detaylı

Karar NO: KARAR-

Karar NO: KARAR- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar NO: 2952 27.11.2007 KARAR- Çankaya Çetin Emeç Bulvarı-Öveçler 4. Cadde kavşağı 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğinin onayına ilişkin İmar ve

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİLEME İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 319 no lu kararı üzerine görüşüldü.

1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun tarih ve 319 no lu kararı üzerine görüşüldü. 15.03.2017 ALINAN KARARLAR 1. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu nun 13.02.2017 tarih ve 319 no lu kararı üzerine görüşüldü. KARAR NO: 3500 TMMOB MMO SMM Büroları Tescil ve Mesleki

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S. Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-288 13.10.2015 Özü: Nazım İmar Plan Değişikliği K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisi nin 13.10.2015 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ

UYGULAMA SINAVI TARİH ADAY NO ADI SOYADI SIRA NO SINAV YERİ T.C. ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK UYGULAMA SINAVINA GİRMEYİ HAK EDEN ADAYLARI GÖSTERİR LİSTESİ SIRA NO ADAY NO ADI SOYADI UYGULAMA SINAVI TARİH

Detaylı

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR PROJE MÜELLİF YENİ KAYIT İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR 1- Dilekçe 2-1 adet fotoğraf 3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 4- İmza Sirküleri ( Noter Tasdikli Asıl ) 5- Diploma Fotokopisi ( Noter Tasdikli Asıl ) 6- Vergi

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI VİZE MAZERET PROGRAMI 1/3 Kredisi Öğretim Kodu Adı 046210028

Detaylı

Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve

Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, Belediye Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına ve 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince NİSAN 2009 Ayı toplantısını 05 Nisan Pazar günü saat 13.00 de yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya çıkarılmıştır.

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Aydın GÜNDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.02.2015 4 Mehmet Ali GÖKÇE Yönetim

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLARIN LİSTESİ 1 İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı 03.02.2015 2 Abdullah GÜZELDÜLGER Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür 03.02.2015 3 Hüseyin ÇAKIR Yönetim Kurulu Başkan Vekili 03.03.2016 4 Bedri SAYIN Yönetim Kurulu

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAPU VERME ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) ÜYELERE

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü *BD030723282* T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Sayı : 13019137-301.05.01-09/09/2015 Konu : Meclis Kararları İlanı(Temmuz-Eylül) BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE Belediye Meclisimizin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

talebin reddine oybirliği ile karar verildi.

talebin reddine oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince HAZİRAN 2008 Ayı toplantısının 1.OTURUMU 04 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Sıra No İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Bölüm Branş Aday No Adı Soyadı YP Tercih Sırası 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (NÖ) Artistik

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

TARİH YAZAR/SANATÇI DÜZENLEYEN İMZA SAAT SÖYLEŞİ SAAT SÖYLEŞİ KONUSU

TARİH YAZAR/SANATÇI DÜZENLEYEN İMZA SAAT SÖYLEŞİ SAAT SÖYLEŞİ KONUSU TARİH YAZAR/SANATÇI DÜZENLEYEN İMZA SAAT SÖYLEŞİ SAAT SÖYLEŞİ KONUSU AHMET ŞAFAK AYGAN YAYINLARI 15:00 14:00-15:00 VURAL SAVAŞ BİLGİ YAYINEVİ 11:00-17:00 İLKER BAŞBUĞ 16:30-18:00 15:30-16:30 VURAL SAVAŞ

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR

KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR KARABAĞLAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07/12/2011 TARİHLİ ARALIK AYININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın K. Sıtkı KÜRÜM ün Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN ARALIK AYI TOPLANTISI 07/12/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 528 Ek bütçe yapılması ile ilgili Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun geldiği şekliyle

Detaylı

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi.

HUKUSAL ÇALIŞMALARI. Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verildi. 1. DOSYA : TEMYİZDE Karşı Taraf : Aydın E.D.M. Mahkeme : Aydın 2. İdare Mahkemesi Dosya no : 2002/482 Konu : İdari Kararın İptali HUKUSAL ÇALIŞMALARI Durum : Kayıt defterine yazılma tarihinin gecikmiş

Detaylı