tarih ve sayılı Resmi Gazete:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilen işlem, Bakanlık Makamının 23/12/2008 tarih ve 3911 sayılı olur u ile iptal edilmiştir / tarih ve sayılı Resmi Gazete: 72 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birikim Yapı Denetim A.Ş. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Oğuz KONAN tarafından Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2008/2001 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin 30/10/2008 tarihli ve E.2008/2001 sayılı Kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, 11/7/2008 tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Oğuz KONAN hakkında tesis edilmiş olan geçici faaliyet durdurma işlemi, Mahkemenin Esas Kararı na kadar, Bakanlık Makamının 4/12/2008 tarih ve 3805 sayılı Olur u ile yürütmesi durdurulmuştur / tarih ve sayılı Resmi Gazete: 152 no lu Denetim İzin Belgesine sahip Doğru Yapı Denetim Kurumu A.Ş. tarafından Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2008/1486 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin 8/10/2008 tarihli ve E. 2008/1486 sayılı Kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, 6/5/2008 tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan Doğru Yapı Denetim Kurumu A.Ş. i hakkında tesis edilmiş olan geçici faaliyet durdurma işlemi, Mahkemesinin Esas Kararı na kadar, Bakanlık Makamının 27/11/2008 tarih ve 3741 sayılı Olur u ile yürütmesi durdurulmuştur / tarih ve sayılı Resmi Gazete: 2004 Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan;

2 İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kayışdağı Mahallesi, 217 pafta, 1712 ada, 31 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; "Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.", (g) fıkrasında belirtilen; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek." ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 409 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2004 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi A. Çağlar DİKMEN (Denetçi No:4487, 0da Sicil No:9149), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Yasemin ANIL (Denetçi No: 7777, Oda Sicil No: 13395), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Kaya SAVAŞ (Detnetçi No:7985, Oda Sicil No:8079), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Tolga DURUER (Denetçi No:8411, Oda Sicil No:9215) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Alper Cihat BAKİ (Oda Sicil No:64083)'nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3559 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür / tarih ve sayılı Resmi Gazete: Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan YORULMAZ (Denetçi No: 1205, Oda Sicil No: 29045) tarafından, Doğru Yapı Denetim A.Ş. Kurumu A.Ş. ile birlikte denetim faaliyetlerinin 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması nedeniyle, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 2008/1484 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E.2008/1484 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin yürütmenin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile ilgili hakkında tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi Bakanlık Makamının tarih ve 3694 sayılı Olur'u ile durdurulmuştur /1-1

3 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Denetim faaliyetlerinin 3(üç) ay süreyle geçici olarak durdurulmaları nedeniyle Fırat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket Müdürü Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Muharrem ÖZTÜRK (Denetçi No:3670, Oda Sicil No:12810) tarafından Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2007/266 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve Esas No:2007/266 sayılı Kararı ile "Dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile Mahkemesinin vereceği "Esas Karara" kadar yürütmesi durdurulmuştu. Bu defa, 53/3209 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 315 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Fırat Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket Müdürü Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Muharrem ÖZTÜRK (Denetçi No:3670, Oda Sicil No: 12810) hakkında tesis edilen işlemin, Mahkemesi'nin tarihli ve E.2007/266-K.2008/119 sayılı Red Kararı icabınca, tarih ve sayılı Resmi Gazete de ilan edilen işlemlere devam edilmesi ve Resmi Gazete de ilan edilmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 3619 sayılı Olur ile uygun görülmüştür / tarih ve sayılı Resmi Gazete: Artı Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul ili. Ümraniye ilçesi, Sarıgazi Beldesi. Emek Mahallesi. F22D25D3A pafta, 156 ada, 10 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; "Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek."', (g) fıkrasında belirtilen; "Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek." ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 361 no'lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Artı Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Osman DEMİRİZ (Denetçi No:5354. Oda Sicil No: 12230). Proje ve Uygulama

4 Denetçisi Mimar Uğur YAYLIM (Denetçi No:5410. Oda Sicil No: 10457). Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Hülya ÇAKKALKURT (Denetçi No:5358. Oda Sicil No:56246), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mustafa Suat ŞENOL (Denetçi No:5356, Oda Sicil No:5236) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Nuray KAYA (Oda Sicil No:59279) nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3560 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür /1 Reel Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Kıraç Belediyesi, Merkez Mahallesi, F21d23b2c pafta, 732 ada, 2 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 426 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Reel Yapı Denetim Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan PAÇAL (Denetçi No:6621, Oda Sicil No:11227), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa Hayri ANAMERİÇ (Denetçi No:4857, Oda Sicil No:6187) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ali SERTÖZ (Oda Sicil No:18711) ün denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, altı (6) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3558 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür /2

5 Marmara İlke Yapı Denetim A.Ş. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Kocaeli İli, Darıca Beldesi, Kayışdağı Mahallesi, 29K3C pafta, 1764 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, 6190 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 42 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Marmara İlke Yapı Denetim A.Ş. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi İsmail ÖZLEM (Denetçi No:1712, Oda Sicil No:41467), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa EVDİREN (Denetçi No:3107, Oda Sicil No:4684) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Tarık AKKAYA (Oda Sicil No:56409) nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3561 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür /3 Denetim sorumluluğu altında bulunan Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı Beldesi, Merkez Mahallesi, 310, 311, 312, 313 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inşaatları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (a) bendinde belirtilen Proje müelliflerince hazırlanan, uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine uygun denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 75 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Antalya Yapı Denetim A.Ş. ile birlikte Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hüseyin AYHAN (Denetçi No: 4088, Oda Sicil No:4316) ın denetim faaliyetlerinin her bir inşaat için, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin 75 no lu Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilmesi ve bu kararların Resmi Gazetede ilan ettirilerek şirketin siciline

6 işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3562 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 151 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Park-As Yapı Denetim A.Ş. firmasının, ortakları Birhan SÜR, Celal ERTÜRK, İsmail EKŞİ ve Alaattin YÖNTER e ait hisse devrinin, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Yapı Denetim Kuruluşu tanımı ile 2. maddesi 2. paragrafında; Yapı denetim kuruluşlarının nama yazılı ödenmiş sermayelerinin tamamının, mimar veya mühendislere ait olması zorunludur. hükmüne uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine konu ile ilgili olarak, Bakanlığımızın (Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı) tarihli ve 220 nolu Kararın 1 nolu ara kararına istinaden Bakanlık Makamından alınan tarihli ve 3557 sayılı Olur u ile, söz konusu şirketin denetim faaliyetlerinin, 4708 Sayılı Kanununun 8. maddesi gereğince, 3 (üç ) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilerek şirketin siciline işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması uygun görülmüştür / tarihinden sonra denetim sorumluluğunu üstlendiği İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Altayçeşme Mahallesi, 29 pafta, 2033 ada, 21 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükümlere göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No lu İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 509 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öncü Yapı Denetim Tic. Ltd Şti. ile geçici olarak durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Yaşar KIRBIYIK ( Denetçi No: 8737, Oda Sicil No:16512), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Onur AKTAŞLI (Denetçi No:7507, Oda Sicil No:4292) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Demir Hüseyin YILDIZ (Oda Sicil No: 66151), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Cemal TEKCAN (Oda Sicil No: 58135) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ersin BARLAN (Oda Sicil No: 14062) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir ) yıl süre ile

7 geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilerek şirketin siciline işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3556 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür / tarihleri arasında denetim sorumluluğunu üstlendiği İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Altayçeşme Mahallesi, 29 pafta, 2033 ada, 21 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan hükümlere göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No lu İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 409 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip 2004 Yapı Denetim Ltd Şti. ile birlikte Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Tunga ÖZER (Denetçi No: 4320, Oda Sicil No:9078), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Yasemin ANIL (Denetçi No:7777, Oda Sicil No:13395) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Savaş BEYAZ (Oda Sicil No: 57812) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilerek şirketin siciline işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3556 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür /7 Denetim sorumluluğu altında bulunan İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atatürk Mahallesi, Meriç Sokak, 245DS-Ia pafta, 104 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevlerini düzenleyen 2. maddesinin (ı) fıkrası, aynı Kanunun 6. maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesine aykırı davrandığı anlaşılan Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 449 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Anlı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile birlikte Şirket ortağı ve Müdürü İnşaat Mühendisi Medeni PARLAK (Denetçi No: 7783, Oda Sicil No:12658) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3

8 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilerek şirketin siciline işlenmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarihli ve 3555 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür / tarih ve sayılı Resmi Gazete: / Ticaret Sicil no ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 64 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip A Yapı Denetim A.Ş. ile denetçilerinin denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması ve söz konusu şirketin (3) defa dan fazla geçici durdurma cezası almasından ötürü denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 64 no lu Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilmesi nedeniyle, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2007/1157 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E.2008/1157 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmenin durdurulması na hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile tesis edilmiş olan işlemlerin yürütmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 3494 sayılı Olur u ile durdurulmuştur / tarih ve sayılı Resmi Gazete: 330 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Duru Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda iken; İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi, 389 ada, 11 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili olarak 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediğinden bahisle Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Emin GÖREN (Denetçi No:8686, Oda Sicil No:5433) hakkında tarihli sayılı Resmi Gazete ilanıyla tesis edilen işlemin iptal edilerek, Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Emin GÖREN (Denetçi No:8686, Oda Sicil No:5433) ile denetim firması tarafından sahte düzenlenen iş bitirme belgesi tarihli

9 dilekçeye eklenmek suretiyle, iş metrekaresinin yapı denetim firmasının uhdesinden düşülmesini teminen Bakanlığımıza gönderilmiş olması nedeni ve buna ilaveten proje ve yapı denetçisi olarak Duru Yapı Denetim Ltd. Şirketinin Gaziantep şubesinde çalıştığını, İstanbul da hiç görev yapmadığını beyan eden Elektrik Mühendisi Mehmet Emin GÖREN in İstanbul Avcılar semtinde oturduğu hususunda firma tarafından sahte ikametgah belgesi düzenlenerek kullanılması nedeniyle de mülga Duru Yapı Denetim Ltd. Şti. kurucu ortağı ve yetkili müdürü, firma temsilcisi, Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdullah TURANLI nın yeni durumlarının bağlı bulunduğu meslek odalarına bildirilmesi kararın Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3227 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür /1/ nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Erdem Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda iken; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Sülün mahallesi, Zakkum sokak, 06C1D pafta, 7612 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili olarak Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Kamber Ali CANSARAN (Denetçi No:6557, Oda Sicil No: 19147), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Bekir ÜNÜVAR (Denetçi No:8158, Oda Sicil No:4752) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi M. Vedat AKSU (Oda sicil no:34347) hakkında tarihli ve AU.41/07-2 sayılı Müfettiş İnceleme Raporuna dayalı olarak alınan eki tarihli ve / sayılı Makam Oluruna istinaden tarihli sayılı Resmi Gazete ilanıyla Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Kamber Ali CANSARAN (Denetçi No:6557, Oda Sicil No: 19147), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Bekir ÜNÜVAR (Denetçi No:8158, Oda Sicil No:4752) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi M. Vedat AKSU (Oda sicil no:34347) için tesis edilen işlemlerin iptal edilerek yerlerine yine aynı şartlar altında Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Orhan BALTACI (Denetçi No:448, Oda Sicil No:11425), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar F. İlker GİRİT (Denetçi No:3377, Oda Sicil No:5002) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Engin KÖKLÜ (Oda sicil no:60626) hakkında tesis edilmesi ve bu kararın Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 3228 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür /2/1-1

10 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 324 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETF1 Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yapılan ilanda, sehven 2019 şeklinde yazılan Olur sayısının 2919 olarak değiştirilmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 3076 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 9441/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: A Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından, yapı denetim faaliyetlerinin süresiz durdurulmasına dair işlemin iptali talebiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi'nin 2007/1102 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E:2007/1102-K.2008/1241 sayılı Kararı ile "dava konusu işlemin iptaline" hükmedildiğinden, A Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.'nin denetim faaliyetinin süresiz olarak sonlandıran tarihli ve 938 sayılı Makam Olur'un da belirtilen 82 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin iptal edilmesi ile ilgili işlem Bakanlık Makamının tarih ve 2995 sayılı Olur'u ile iptal edilmiştir. 9139/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Antalya Yapı Denetim A.Ş. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya İli, Alanya İlçesi, Konaklı Belediyesi, 295 ada, 2 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 75 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Antalya Yapı Denetim A.Ş. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Fahrettin AKAR (Denetçi No: 435, Oda Sicil No: 14814), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hüseyin AYHAN (Denetçi No:4088, Oda Sicil No: 4316), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat

11 Mühendisi Mustafa ÖZTÜRK (Oda Sicil No: 57976) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Hakan GÜNEŞ (Oda Sicil No: 49745)'in denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, iki (2) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 2/9/2008 tarih ve 2918 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8850/1/1-1 ETF1 Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba (Çınardere) Mahallesi, 30 pafta, 1302 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve 12/8/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 324 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ETF1 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Turan BURGUCU (Denetçi No: 2214, Oda Sicil No: 16777), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ferhan YILMAZ (Denetçi No: 3175, Oda Sicil No: 15271), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Atila ERCAN (Denetçi No: 1829, Oda Sicil No: 21606), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi İsmail ÖZTÜRK (Denetçi No: 2255, Oda Sicil No: 5204) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Fatih AKYÜZ (Oda Sicil No: 60186) ün denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 2/9/2008 tarih ve 2019 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8850/2/1-1 İntes Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan;

12 İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Güneşli Mahallesi, 245DS3A pafta, 2494 ada, 19 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve 12/8/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 89 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İntes Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan Basri ERSÖZ (Denetçi No: 4993, Oda Sicil No: 9599), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fatih YÜRÜR (Denetçi No: 5923, Oda Sicil No: 17310), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Cemal KAYA (Denetçi No: 5825, Oda Sicil No: 6652), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Doğan KABAKÇIOĞLU (Denetçi No: 8398, Oda Sicil No: 6417) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Erkan GÜNBAY (Oda Sicil No: 49241) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, altı (6) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 2/9/2008 tarih ve 2920 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür. 8850/3/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Antalya Yapı Denetim A.Ş. nin denetim sorumluluğunda bulunan; Antalya ili, Alanya ilçesi, Kestel Belediyesi, 217 ada, 1 nolu parsel üzerindeki 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (a) fıkrasında belirtilen; Proje müellifince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek. ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç

13 işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 75 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Antalya Yapı Denetim A.Ş. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa GÖNCÜ (Denetçi No:178, Oda Sicil No: 21199), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali İhsan SAATÇİ (Denetçi No:3493, Oda Sicil No: 18694), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hüseyin AYHAN (Denetçi No:4088, Oda Sicil No:4316), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ayhan YAĞCIOĞLU (Denetçi No:5368, Oda Sicil No:5317), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Coşkun GÖRGÜLÜ (Denetçi No:4132, Oda Sicil No:1764) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi O. Onur KORKMAZOĞLU (Oda Sicil No:59110) nun denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, üç (3) ay süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 2790 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8617/1/1-1 Başak Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, 245 DS2B pafta, 2154 ada, 3 nolu parsel 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. hükmüne göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 17 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başak Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile bu şirketin denetim faaliyetlerinin durdurulmasına neden olan; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Turgut BÜYÜKÇOLAK (Denetçi No: 7284, Oda Sicil No: 30564), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Bedrettin ÖZAYDIN (Denetçi No: 5154, Oda Sicil No: 15452), ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Volkan BAŞOL (Oda Sicil No: 64555) un denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince üç (3) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, Bakanlık Makamının tarih ve 2791 sayılı Olur u ile karara bağlanmıştır. Şirketin Yapı Denetim İzin Belgesi tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiğinden, öngörülen işlemlerin sadece sorumlu denetçilerine uygulanması ve durdurma

14 kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması aynı Olur ile uygun görülmüştür. 8617/2/ no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip PMD Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2007/1678 Esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Mahkemenin tarihli ve E.2007/16781-K.2008/833 sayılı Kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan PMD Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Muharrem Osman AKBAŞAK (Denetçi No:2391, Oda Sicil No:7770) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Erhan ÜNVEREN (Denetçi No:2309, Oda Sicil No:3124) in hakkında tesis edilmiş olan geçici faaliyet durdurma işlemi, Bakanlık Makamının tarih ve 2825 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 8617/3/1-1 Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin denetim sorumluluğunda bulunan; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Kıraç Beldesi, Merkez Mahallesi, F21D23B3B pafta, 211 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak düzenleyen, 2. maddesinin (c ) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek, (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve 12/08/2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 6. maddesinin 1.fıkrası hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 410 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet BAŞER (Denetçi No: 3844, Oda Sicil No: 27712), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977, Oda Sicil No: 3659), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Yavuz Sadi BATUK (Denetçi No: 3841, Oda Sicil No: 15565) Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Beyazıd Sami ULUSEMRE (Denetçi No: 5717, Oda Sicil No: 3865), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İhsan

15 UYSAL (Oda Sicil No: 64221) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İsmail EKŞİ (Oda Sicil No: 58268) nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, on (10) gün süre ile geçici olarak durdurulması, şirketin Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 25/08/2008 tarih ve 2860 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8617/4/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Bakanlık Makamının tarih ve 2480 sayılı Olur u ile, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının tarihli ve 7,8,9 sayılı kararlar ile düzenleme tarihli, 170 no lu yapı denetim izin belgesi sahibi AKS Proje Yapı Denetim A.Ş. nin tasfiye edilmesi nedeniyle yapı denetim izin belgesinin iptali, yapı denetim izin belgesinin Bakanlığımıza iadesi, AKS Proje Yapı Denetim A.Ş. nin ortak, denetçi Mimar/Mühendis ve yardımcı kontrol elemanlarının, noter kanalıyla istifası olmaksızın şirket kayıtlarından çıkartılması uygun görülmüştür 8382/1-1 Adana Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülten DIVARCI (Denetçi No:2603, Oda Sicil No:9289) nın yerine görevlendirilen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nalan GÖZÜKIZIL (Denetçi No: 7153, Oda Sicil No: 13660) ın denetim faaliyetlerinin, sorumlu olduğu inşaat için tarihli ve 953 sayılı Bakanlık Makam Olurunda belirtilen süre ve hususlar çerçevesinde durdurulması ile tarihli sayılı Resmi Gazete ilanı ile yayınlanan Adana Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Nesrin ER (Denetçi No:4732, Oda Sicil No:28890), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazmi KURT (Denetçi No:3010, Oda Sicil No:29477) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülten DIVARCI (Denetçi No:2603, Oda Sicil No:9289) hakkında tesis edilen işlemler Bakanlık Makamının tarih ve 2778 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir.

16 8383/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan; 1-) Adana ili, Seyhan İlçesi, 5916 ada, 2 nolu, 21.L.IV pafta, 6414 ada, 11 nolu, 21.L.IV pafta, 6419 ada, 5 nolu, 22.J.III pafta, 6653 ada, 20 nolu, 23 L III pafta, 8262 ada, 13 nolu, 20.H.II pafta, 8150 ada, 1 nolu, 20 H II pafta, 8148 ada, 6 nolu, 20.J.II pafta, 5930 ada, 1 nolu, 20.H.III pafta, 7726 ada, 8 nolu, 2 pafta, 7799 ada, 23 nolu, 22.J.III pafta, 6622 ada, 46 nolu, 21.İ.IV pafta, 7735 ada, 4 nolu, Adana ili, Seyhan İlçesi, Karslılar Mahallesi, 23 L IV pafta, 8185 ada, 27 nolu, Kurttepe Mahallesi, 21 K II pafta, 6444 ada, 11 nolu, Karalarbucağı Mahallesi, 21 M IV pafta, 6003 ada, 21 nolu, Kanalüstü Mahallesi, 21 K III pafta, 6486 ada, 7 nolu, Kurttepe Mahallesi, 22 J II pafta, 5927 ada, 13 nolu, Kurttepe Mahallesi, 22 J III pafta, 5896 ada, 11 nolu, Kireçocağı Mahallesi, 22 İ IV pafta, 7725 ada, 13 nolu, Kurttepe Mahallesi, 22 K II pafta, 5777 ada, 10 nolu, Kurttepe Mahallesi, 22 K III pafta, 6234 ada, 15 nolu, Kurttepe Mahallesi, 22 J II pafta, 5907 ada, 3 nolu, Karslılar Mahallesi, 23-L-IV pafta, 8188 ada, 32 nolu, Zeytinli Köyü, 17-E-4 pafta, 2235 ada, 4 nolu, Adana ili, Yüreğir İlçesi, Bayramhacılı Köyü, 240 ada, 1 nolu, Adana ili, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 18-R-II pafta, 3003 ada, 4 nolu, Adana ili, Yüreğir İlçesi, Sofulu Köyü, 20-S-III pafta, 1261 ada, 12 nolu, Adana ili, Yüreğir İlçesi, Bayramhacılı Köyü, 17-a-III-a, 282 ada, 2 nolu, Adana ili, Yüreğir İlçesi, Köprülü Mahallesi, 20-N-IV pafta, 3047 ada, 2 nolu, Adana ili, Seyhan İlçesi, 21.K.II pafta, 6476 ada, 4 nolu, Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 23 J III pafta, 5887 ada, 8 nolu, Adana ili, Seyhan İlçesi, Kireçocağı Mahallesi, 21 İ II pafta, 7798 ada, 6 nolu, Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 23-J-IV pafta, 5977 ada, 8, nolu ve Adana ili, Seyhan İlçesi, Kanalüstübağlar Mahallesi, 167 pafta, 1858 ada, 6 nolu parsellerde kayıtlı yapılarla birlikte toplam 34 adet inşaatta görevli denetçi mimar ve mühendislerinin muhtelif tarihlerde istifa ettikleri ancak, şirketin bu istifaları yasal süresi içinde yazılı olarak ilgili idareye bildirmediği, bu durumun, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesindeki; Yapı denetim kuruluşunun mimar ve/veya mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşunun durumu gerekçeleri ile birlikte en geç üç iş günü içinde yazılı olarak ilgili idareye bildirmesi gerektiği hükmüne aykırı hareket ettiği belirlenen, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile şirket

17 yetkilisi Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Halil İbrahim ÖZKAN (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 2-) Adana ili, Seyhan İlçesi, 23 J III pafta, 5887 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren şirketin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülten DIVARCI (Denetçi No:2603, Oda Sicil No:9289), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nalan GÖZÜKIZIL (Denetçi No:7153, Oda Sicil No:13660), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa KIVIRCIK (Denetçi No:2602, Oda Sicil No:30222), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Sabahattin DENİZ (Denetçi No:7894, Oda Sicil No:20661) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Bülent TUTAR (Oda Sicil No:58019) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, dört (4) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 3-) Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 91-2 pafta, 2973 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren şirketin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Aysen YAZAR (Denetçi No:7007, Oda Sicil No:4524), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet ÇIKDI (Denetçi No:5366, Oda Sicil No:13520), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet BÖKE (Denetçi No:7016, Oda Sicil No:18691), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan DİNÇSOY (Denetçi No:7215, Oda Sicil No:23928), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa SEZGİNER (Denetçi No:4557, Oda Sicil No:1594),

18 Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mevlüt BULGUR (Denetçi No:6908, Oda Sicil No:7783) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖRNEK (Oda Sicil No:62415) in denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, dört (4) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 4-) Adana ili, Seyhan İlçesi, Kanalüstü Mahallesi, 21 K IV pafta, 5068 ada, 7 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren şirketin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Aysen YAZAR (Denetçi No:7007, Oda Sicil No:4524), Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hilmi Yalçın KARAER (Denetçi No:6922, Oda Sicil No:12116) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Alper SAFÇİ (Oda Sicil No:64544) nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, iki (2) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 5-) Adana ili, Seyhan İlçesi, Kurttepe Mahallesi, 22-J-II pafta, 5914 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrasında hükümlerine göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren şirket yetkilisi Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Halil İbrahim ÖZKAN (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nalan GÖZÜKIZIL (Denetçi No:7153, Oda Sicil No:13660) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, iki (2) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun

19 şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 6-) Adana ili, Pozantı İlçesi, Akçatekir Beldesi, 17a-4-a pafta, 255 ada, 9 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili olarak, Teftiş Kurulu Başkanlığımızın ilgide kayıtlı yazısı ekindeki Makam Olurları ile; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, Yapı Denetim Kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek., (g) fıkrasında; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği nin 6. maddesinin 1. fıkrasında hükümlerine göre söz konusu inşaatı denetlemediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren sorumlu denetim elemanları Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa KIVIRCIK (Denetçi No:2602, Oda Sicil No:30222), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Gülten DIVARCI (Denetçi No:2603, Oda Sicil No:9289), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Serdar ÖZGÜR (Oda Sicil No:33834), Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazmi KURT (Denetçi No:3010, Oda Sicil No:29477), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Halil İbrahim ÖZKAN (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) ve Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Cemal BEYDAĞ (Denetçi No:4233, Oda Sicil No:10616) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, dört (4) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, 7-) Proje Denetçisi Adnan YILDIZ ile Yapı Denetçisi İhsan NAZİK in istifalarını ilgili belediyelere bildirmediği ve denetim sorumluluğunu üstlendiği inşaatlarda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 6. maddesi hükmü doğrultusunda hareket etmediği anlaşılan, Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 218 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adana Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. ile buna sebebiyet veren şirket yetkilisi Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Halil İbrahim ÖZKAN (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) ay süre ile geçici olarak durdurulması, bu durumun şirketin siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde

20 bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının tarih ve 2723 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 8256/1/1-1 Kaan Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim faaliyetleri sırasında düzenlenen bazı evraklarda Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Mehmet Salih BİLGİN in adına atılan imzaların Mehmet Salih BİLGİN tarafından atılmadığı gerek ilgilinin beyanından gerekse Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuarları Müdürlüğü Ekspertiz Raporundan anlaşılması dolayısıyla, Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi olmaksızın denetim yapılması durumunun 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (b),(c),(d),(e),(f),(g) ve (ı) fıkraları hükümlerine aykırı olması nedeniyle, Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 207 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kaan Yapı Denetimi Ltd. Şti.ile birlikte Proje Denetçisi İnşaat Mühendisi Orhan AKYOL (Denetçi No: 2371, Oda Sicil No:21754) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Metin BOZBOĞA ( Denetçi No: 2373, Oda Sicil No:19408) nın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, firmanın Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımıza iadesi ile bu durumun siciline işlenmesi, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması Bakanlık Makamının tarihli ve 2724 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür. 8256/2/1-1 İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Göztepe Mahallesi, 246DS3C pafta, 2034 ada, 17 nolu parsel üzerindeki inşaatı, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapı denetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; Yapının ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek. ve (g) fıkrasında belirtilen; Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç işgünü içerisinde ilgili idareye bildirmek. hükümlerine göre denetlemediği anlaşılan, / Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 89 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İntes Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetçilerinden; Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan TUĞRA (Denetçi No:164, Oda Sicil No:35687), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Fatih YÜRÜR (Denetçi No:5923, Oda Sicil No:17310), Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi İlyas AĞCA (Denetçi No:296, Oda Sicil No:14139), Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 =

Sözleşme İlgili İdare Kesinti Payı = Sözleşme Yılı Hizmet Bedeli x3/ 100 = EK-6 FORM 4 YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ YİBF No:.. Taraflar MADDE 1- Bir taraftan yapı sahibi...... veya adına hareket eden... ile diğer taraftan izin belge numaralı yapı denetim kuruluşu...

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GENEL BİLGİLER A. Misyonumuz ve Vizyonumuz B. Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar

GENEL BİLGİLER A. Misyonumuz ve Vizyonumuz B. Kanuni Yetki, Görev ve Sorumluluklar GENEL BİLGİLER A. Misyonumuz ve Vizyonumuz Sancaktepe Belediyesi olarak halkımızın; Belediyecilik anlamında müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşayanlara ve gelecek nesillere modern kent hazırlamak. misyonumuz,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI YAPI DENETİMİ ve TÜM İLLERE YAYGINLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Sunanın Adı Sunu Tarihi Sunum Planı Sorumlu olunan Kanun ve Yönetmelikler Deprem sonrası

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :01.2013/289 KARAR TARİHİ : 18/03/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : N.A. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ANKARA ŞİKAYETİN

Detaylı

Fen e ni mesu s l olan m ma m r m hen e disl s er e, uzma zm n a lılk al a an a lar a ı r n ı a göre; ya y pın ı ın ı, tesi s sat a ı ve

Fen e ni mesu s l olan m ma m r m hen e disl s er e, uzma zm n a lılk al a an a lar a ı r n ı a göre; ya y pın ı ın ı, tesi s sat a ı ve Fenni mesuller kamu adına denetim görevini üstlenmektedir. Fenni mesullerin zorunlu durumlar dışında istifa etmeleri mümkün değildir. Yapının tamamlandığı tarih, yapı kullanma izni düzenlenen tarihtir.

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU

T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU T.C. MUĞLA İLİ MUSKİ GENEL KURULU DÖNEM : 2 KARAR ÖZETİ: Tarifeler ve Abone TOPLANTI : MAYIS BİRLEŞİM : 1 OTURUM : 1 KARAR NO : 13 KARAR TARİHİ : 14.05.2015 TEKLİF EDİLEN EVRAKIN Hizmetleri Yönetmeliğinde

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.07.2013/144-1 SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde 6102

Detaylı

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01.04.2014 31.03.2015 Dönemi İçindekiler Genel Bilgiler 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 Yönetim Kurulu ve Komiteler 4 Bağımsız Yönetim

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3)

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (Tebliğ No:2006/3) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 08.12.2006/26370 Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in amacı, 28/08/2006

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN YABANCI ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİLENDİRİLMESİ (TÜRKİYE DE YABANCI YATIRIM PROSEDÜRLERİ VE VERGİSEL POZİSYONU) Sayı: 2008/008 Tarih: 08 / 04 / 2008 A- İŞLEMLER 1- TÜRKİYE DE, YABANCILAR TARAFINDAN

Detaylı