Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Ö retim Elemanı El Kitabı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Ö retim Elemanı El Kitabı"

Transkript

1 Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Öretim Elemanı El Kitabı EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı i

2 Ankara Üniversitesi Yayınları No: 336 Hazırlayanlar Prof. Dr. Bülbin Sucuolu Prof. Dr. Akın Kaya Yrd. Doç. Dr. Hatice Bakkalolu Dr. D. Melek Sabuncuolu Kapak Tasarım F. Cansın Sabuncuolu Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi Salık Kültür ve Spor Daire Bakanlıı Mamak Cad. No: 2 Dikimevi / ANKARA engelsiz.ankara.edu.tr ISBN: Baskı Yeri Ankara Üniversitesi Basımevi ncitaı Sokak No: Beevler / ANKARA Tel: 0 (312) Basım Tarihi: 23 / 03 / 2012 ii EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

3 Deerli Çalıma Arkadalarım, Cumhuriyetin kurduu ilk üniversite olan Ankara Üniversitesi bata örencileri olmak üzere tüm bileenlerine deer ve sorumluluk veren bir üniversitedir. Üniversite yönetiminin ana görevi, her öretim elemanımıza, idari personelinize ve her örencimize huzurlu, adil ve üretken bir çalıma ortamı yaratmak ve potansiyellerinin tümünü gerçekletirmelerine yardımcı olmaktır. Ankara Üniversitesi ailesinin her üyesinin, kendilerine sunulan tüm olanaklara ayrımsız ve eit biçimde ulaması esastır. Elinizdeki kitapçık, engelli çalıanlar ve örenciler balamında Ankara Üniversitesinde olanaklara eit ve ayrımsız eriime dayalı bir kurum kültürü ve üniversite yaamı gelitirmeye yönelik bir yol haritası niteliindedir. Bu metinde yalnız haklardan deil; bata hakların talep edilmesi ve uygulamaların etkin biçimde ilemesinin yakından izlenmesi alanındakiler olmak üzere, sorumluluklar da yer almaktadır. Üniversitemizde yaam sizlerin görüleri ve önerileri dorultusunda geliecek ve hepimizin gurur duyacaı noktaya eriecektir. Bu kitabı hazırlayan ve Ankara Üniversitesi nde tüm çalıanların ve örencilerin hayallerini ve hedeflerini gerçekletirme çabalarında olanaklara eit eriim ansı salanmasında çok önemli bir rolü olan Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi ne ükranlarımı sunarım. Ankara Üniversitesi nin tüm bileenlerinin Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi ile ibirlii yapmasının önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Hepinize çalımalarınızda baarılar diler; saygılar sunarım. Prof. Dr. Cemal TALU Rektör EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı iii

4 iv EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

5 Sayın Öretim Elemanı, Ülkemizdeki yasalar ve Yüksek Öretim Kurumu nun ilgili yönetmelii gereince, üniversiteler fiziksel ve öretimsel eriilebilirlik standartlarını benimseyerek örencinin gereksinimleri dorultusunda öretimsel uyarlamalar yapmak böylece tüm örencilere öretimde eit fırsatlar salamakla yükümlüdürler. Öretim elemanları, örenciler ve idari personelin bu süreçte sorumluluu paylamaları, makul öretimsel uyarlamalar yapılabilmesi için Engelsiz Ankara Üniversite (EAÜ) Birimi ile ibirlii yapmaları gerekmektedir. Öretim elemanları için hazırlanan bu kitapçık, ilgili yasalar, örenme süreçlerini etkileyen yetersizlikler ile öretim sürecinde yapılabilecek uyarlamalar ve uyarlama süreci hakkında kısa bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Kitaptan yararlanırken, aynı engel grubunda olsalar bile her örencinin ilev düzeylerinin ve buna balı olarak gereksinimlerinin farklı olduu unutulmamalı, uyarlama ve düzenlemelerin yapılmasında bireyselletirmenin temel ilke olduu göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle kitapçık öretim elemanına genel olarak rehberlik etme niteliindedir, örencinin bireysel gereksinimleri ve yapılacak özel düzenlemeler örenci, siz ve EAÜ biriminin ibirlii ile belirlenmektedir. Bütün örencilerimize üniversite yaamında eit fırsatlar salama konusunda göstereceiz ibirlii ve çabalarınız için imdiden teekkür ediyoruz. Prof. Dr. Bülbin Sucuolu EDDH Komisyonu Bakanı EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı v

6 vi EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

7 ÇNDEKLER I. GR...1 EDDH Komisyonu...1 EAÜ Birimi...2 II. YASAL DÜZENLEMELER...3 III. EAÜ BRMNCE SALANAN HZMETLER...5 IV. HZMETLERDEN KMLER YARARLANABLR?...8 V. ÖRETM SÜRECNDE SALANACAK UYARLAMA VE DEKLKLER...11 Engel Grubuna Göre Yapılabilecek Uyarlama ve Deiiklikler...14 VI. ÖRETM ELEMANININ SORUMLULUKLARI VE LEY...20 VII. ENGELL ÖRENCNN SORUMLULUKLARI...21 VIII. ÖNEML NOKTALAR...22 IX. KAYNAKLAR...23 X. EKLER...24 Ek-1: Ankara Üniversitesi nde Engelli Bireylere Salanan Fiziksel Düzenlemeler ( de Güncellenmitir)...24 Ek-2: Ankara Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin EAÜ Sorumluları...25 Ek-3: Ankara Üniversitesi EAÜ Birimi Derste Ses Kaydı Alma Taahhütnamesi...27 Ek-4: Ankara Üniversitesi EAÜ Birimi Engelli Örenci Bireysel Uyarlama Mektubu...28 Ek-5: Ankara Üniversitesi EAÜ Birimi Engelli Örenci Bireysel Uyarlama Mektubu Hazırlanması Süreci...30 EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı vii

8 KISALTMALAR ATAUM : Avrupa Toplulukları Aratırma ve Uygulama Merkezi BESYO : Beden Eitimi ve Spor Yüksek Okulu D.T.C.F. : Dil ve Tarih - Corafya Fakültesi EAÜ : Engelsiz Ankara Üniversitesi EDDH : Engelli Danıma ve Destek Hizmetleri GETEM : Görme Engelliler Teknoloji ve Eitim Laboratuarı M.Y.O. : Meslek Yüksek Okul viii EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

9 I. GR Bu kitapçık, engelli örencilerin üniversite eitimi sürecinde bireysel gereksinimlerine uygun düzenlemeler ve uyarlamalar yapılabilmesi için örencilerin özellikleri ve konuya ilikin hukuksal altyapı (mevzuat) konusunda öretim elemanları ile tüm üniversite personelini bilgilendirmek amacıyla Engelli Danıma ve Destek Hizmetleri (EDDH) Komisyonu ile Engelsiz Ankara Üniversitesi (EAÜ) Birimi tarafından hazırlanmıtır. Kitapçıın içeriinde, komisyonun ve birimin yapısı, ilgili yasal düzenlemeler, hizmetlerden yararlanabilecek kiiler, öretim sürecinde yapılabilecek uyarlama ve deiiklikler, öretim elemanları ve örencilerin sorumlulukları ile EAÜ Biriminin ileyiini bulabilirsiniz. Bu kitapçıkta ulaamadıınızı düündüünüz her tür bilgi ve destek için EAÜ Birimi ile iletiime geçiniz (e-posta: Tel: ). Engelli Danıma ve Destek Hizmetleri (EDDH) Komisyonu EDDH, Ankara Üniversitesi nde çalıan akademik ve idari personel ile üniversite örencilerinin gereksinimlerini karılayarak üniversite içinde düzenlenen akademik ve akademik olmayan tüm etkinliklere katılmalarını hedefleyen hizmetlerin tümüdür. Engelli bireylerin üniversite içinde karılatıkları mimari (fiziksel), politik ve tutumlara ilikin engellerin belirlenmesi ve bu engellere ilikin sorunların çözülmesi amaçlanmaktadır yılında kurulan komisyonda danımanlık ve destek hizmetlerini yürütmek üzere Eitim Bilimleri Fakültesi nden iki, Tıp Fakültesi nden bir akademisyen Üniversitemiz Rektörlüünce görevlendirilmitir. EDDH Komisyonu: Prof. Dr. Bülbin Sucuolu Komisyon Bakanı Prof. Dr. Akın Kaya Komisyon Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Bakkalolu Komisyon Üyesi EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı 1

10 Engelsiz Ankara Üniversitesi (EAÜ) Birimi EDDH Komisyonu, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. Maddesi ikinci bendine istinaden üniversitemiz bünyesinde kurulan EAÜ Birimi ile birlikte çalımaktadır. Birimin görev ve sorumlulukları Yükseköretim Kurumları Özürlüler Danıma ve Koordinasyon Yönetmelii ile belirlenmitir. Bu yönetmelik gerei 2010 yılında EAÜ Birimi sorumlusu atanmıtır. Birim sorumlusu üniversitemizde EAÜ çalımalarının koordine edilmesi, yürütülmesi ve izlenmesinden sorumlu olup, üniversitemize balı tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerden bir akademisyen ile ibirlii yapmak üzere görevlendirilmitir. EAÜ Birimi Sorumlusu: Dr. D. Melek Sabuncuolu 2 EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

11 II. YASAL DÜZENLEMELER Ülkemizde engelli bireylerin yasal haklarına yönelik düzenlemeler çok kapsamlıdır. Aaıda örencileri dorudan ilgilendirdii düünülen balıca yasal düzenlemeler bulunmaktadır. lgili tüm yasal düzenlemelere adresinden ulaılabilir. Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun Sayı: 5378, Yayım Tarihi: 1 Temmuz sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13. Maddesi Özürlülerin yeteneklerine göre mesleini seçme ve bu alanda eitim alma hakkı kısıtlanamaz. Özürlülerin yetenekleri dorultusunda yapabilecekleri bir ite eitilmesi, meslek kazandırılması, verimli kılınarak ekonomik ve sosyal refahının salanması amacıyla meslekî rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasının salanması esastır. ve 15. Maddesinde de Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetikinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünletirilmi ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eit eitim imkânı salanır. Özürlü üniversite örencilerinin örenim hayatlarını kolaylatırabilmek için Yükseköretim Kurulu bünyesinde araç-gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eitim, aratırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının temini gibi konularda çalıma yapmak üzere Özürlüler Danıma ve Koordinasyon Merkezi kurulur. ifadeleri yer alır. Yükseköretim Kurumları Özürlüler Danıma ve Koordinasyon Yönetmelii Sayı: 27672, Yayım Tarihi: 14 Austos 2010 Yüksek Öretim Kurumları Özürlüler Danıma ve Koordinasyon Yönetmelii Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe girmitir. Yönetmelik 14 Austos 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yenilenerek YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin bu konudaki görev ve sorumluklarını belirlemitir. EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı 3

12 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Salık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Sayı: (Mükerrer), Yayım Tarihi: 16 Aralık 2010 Yönetmelik özürlülere salanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen özürlü salık kurulu raporları ile özürlü salık kurulu raporu verebilecek yetkili salık kurumlarını ve özürlülerle ilgili sınıflandırma ve ölçütleri kapsar. Yönetmelik; özürlü salık kurulu raporlarının alınıı, geçerlilii, deerlendirilmesi ve özürlü salık kurulu raporu verebilecek yetkili salık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; özürlülerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama gelitirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlatırılmasını salamak amacıyla hazırlanmıtır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Sayı: 5846, Yayım Tarihi: 13 Aralık 1951, Yayımlandıı Resmi Gazete Sayısı: 7981 Ek Madde 11 - (Ek madde: /26.madde) Ders kitapları dâhil, alenilemi veya yayımlanmı yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmi bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kii tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kurulular tarafından gereksinim kadar kaset, CD, Braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekletirilebilir. Bu nüshalar hiçbir ekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dıında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoaltım amacının belirtilmesi zorunludur. ÖNEML NOT: Bu bilgilerin güncel halini görmek için ziyaret ediniz. 4 EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

13 III. EAÜ BRMNCE SALANAN HZMETLER Ankara Üniversitesinde yapılmı olan tüm fiziksel ve çevresel düzenlemeler Ek-1 de verilmitir. Ek-1 deki tabloda yer almayan hizmetler ise aaıda listelenmitir. EAÜ Birimi Web Sitesi (http://engelsiz.ankara.edu.tr) Düzenli olarak güncellenen web sitesinden EAÜ çalımaları ile ilgili bilgilere, ülkemizdeki yasal düzenlemelere ve gereksiniminiz olabilecek dier bilgilere ulamak mümkündür. Örencilerin ve üniversitemiz personelinin hizmetlerden yararlanabilmeleri için web sitemizdeki bavuru formunu doldurması gerekmektedir. Birimimize yapılan tüm bavuru, talep ve bilgiler saklı tutulmaktadır. EAÜ Teknoloji Odası Salık Kültür Spor Dairesi Bakanlıı binasında tahsis edilen odada Kabartma ekil Çıkartma Makinesi (ZyFuse Termo), Kabartma Braille Printer, Kabartma Printer Akustik Kabin bulunmaktadır. Ders notlarını, ödevleri ve öretim materyallerinin Braille (kabartma) çıktısı bu araçlar kullanılarak alınabilmektedir. Ayrıca kitaplar ve yazılı ders dokümanlarının seslendirilmesi için tarayıcı, masaüstü bilgisayar ve ilgili programlar da teknoloji odasında bulunmaktadır. Görme Engelliler Okuma Odası Bu oda Cebeci Yerlekesi, Hukuk Fakültesi Z. Mesut Alsan Okuma Salonu içinde yer almaktadır. Okuma odasında Jaws, Magic, Focus programları ve 3 bilgisayar ile internet balantısı bulunmaktadır. GETEM Üyelii Boaziçi Üniversitesi tarafından gelitirilen ve tüm görme engellilerin kullanımına açık olan Görme Engelliler Teknoloji ve Eitim Laboratuarı (GETEM) na üniversite olarak kurumsal üyeliimiz vardır. Diz Üstü Bilgisayarlar Üniversitemizde bazı fakülte ve yüksek okullarında engelli örencilerin deerlendirme sürecinde (sınavlar) kullanılmak üzere EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı 5

14 dizüstü bilgisayarlar bulunmaktadır. Örencinin talep etmesi durumunda birim sorumlusu (Ek-2) tarafından sınavlarda kullanılmak üzere örenciye bilgisayar salanır. Bu amaçla dizüstü bilgisayar salanan birimler aaıda listelenmitir: Beden Eitimi Spor Y.O., D.T.C.F., Eitim Bilimleri Fakültesi, Elmada M.Y.O., Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Salık Hizmetleri M.Y.O., letiim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu. Masa Üstü Bilgisayarlar Engelli örenciler tarafından kullanılmak üzere fakülte ve yüksekokulların kütüphanelerinde veya bilgisayar laboratuarlarında masaüstü bilgisayarlar salanmıtır. Görme engelli örencilerin kullanabilmeleri için bu bilgisayarlara Jaws ve Magic programları yüklenmitir. Özel donanımlı masaüstü bilgisayarların bulunduu fakülteler aaıda verilmitir: D.T.C.F., Eitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, lahiyat Fakültesi. Rampalar Üniversitemizin fiziksel eriilebilirliini artırmak üzere fakülte ve yüksek okullardaki kilit noktalarda rampalar bulunmaktadır. Ek- 1 de verilen tabloda Ankara Üniversitesi nde rampaların bulunduu kilit noktalar görülebilir. Ses Kayıt Cihazları Örencilerin derslerde öretim elemanları tarafından yapılan sunumları kayıt edebilmeleri amacıyla EAÜ Biriminde ses kayıt cihazları bulunmaktadır. Ses kayıt cihazlarını EAÜ Biriminden temin edecek olan örenciler derste yaptıkları kayıtları baka bir 6 EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

15 amaçla kullanmayacaklarına ilikin taahhütname (Ek-3) imzalamakla yükümlüdürler. itme Engellilere Dil Eitimi Destei Sınıfında iitme engelli örenci bulunan Türkçe ve yabancı dil öretim elemanları ile örencilere öretimsel düzenlemeler konusunda destek hizmet verilmektedir. Konuya ilikin destek isteyen öretim elemanları EAÜ Birimine bavurabilirler. Staj Uyarlamaları EAÜ Birimi sınıflarında engelli örenci bulunan öretim elemanlarına, verdikleri dersler ve sorumlu oldukları staj çalımalarına ilikin uyarlamalar ve düzenlemeler yapabilmeleri için destek hizmeti salamaktadır. Üniversitemizdeki engelli örenci ve personele yönelik yapılan çalımalarda gönüllü olarak görev almak istiyorsanız bize ulaınız. E-posta: Web adresi: EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı 7

16 IV. HZMETLERDEN KMLER YARARLANABLR? Yetersizlikleri nedeniyle akademik programa eriimde güçlük yaayan, Yetersizlikleri nedeniyle bilginin özel bir biçimde sunulmasına gereksinim duyan, Yerlekeler içinde sınıflara, yemekhane, kütüphane, vb. alanlara eriimde sorun yaayan, Daha önceki örenim hayatında destek hizmetlerinden yararlanmı olan örenciler ile Engeli olan ve görevi gerei özel düzenlemelere gereksinim duyan akademik ve idari personel bu hizmetlerden yararlanabilir. Yukarıdaki durumlardan herhangi birisini kendisi için tanımlayabilen örenci, akademik ve idari personel EAÜ Biriminden nasıl destek alabilecei konusunda bilgi edinmek amacı ile birim sorumlusu ile görümek üzere randevu almalıdır 5378 sayılı yasada özürlü terimi Doutan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaama uyum salama ve günlük gereksinimlerini karılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danımanlık ve destek hizmetlerine gereksinim duyan kiiyi ifade eder. olarak kullanılmaktadır. Özel Eitim Terimleri Sözlüü nde ise engel, bir bireye çevresi tarafından zorla kabul ettirilen bir sınır ve bireyin bu sınırla ba edebilme kapasitesi, bir bireyin tüm potansiyelini gelitirmesini sınırlayan veya tehdit eden fiziksel, zihinsel, duygusal ve çevresel yetersizlikleri ifade eden terim. olarak tanımlanmaktadır (Sucuolu ve ark., 2010). EAÜ Birimi yukarıdaki yasal ve akademik tanımları temel almakta, programa eriebilme ve dersleri takip etmede herhangi bir engeli/sorunu olan tüm örencileri kapsayan bir anlayıla konuya yaklamaktadır. Milli Eitim Bakanlıı Özel Eitim Hizmetleri Yönetmelii nde belirtilen engel grupları ve tanımları aaıda verilmitir. 8 EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

17 Görme engeli. Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel eitim ve destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu, Dil ve konuma engeli. Dili kullanma, konumayı edinme ve iletiimdeki güçlük nedeniyle özel eitim ve destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu, itme engeli. itme duyarlılıının kısmen veya tamamen kaybından dolayı konumayı edinmede, dili kullanma ve iletiimde yaadıı güçlükler nedeniyle özel eitim ve destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu, Duygusal ve davranısal bozukluk. Yaına uygun olmayan, sosyal ve kültürel normlardan farklı duygusal tepki ve davranılar gösterme nedeniyle özel eitim ve destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu, Dikkat eksiklii ve hiperaktivite bozukluu. Yaına ve geliim seviyesine uygun olmayan dikkat eksiklii, aırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en az iki ortamda ve altı ay süreyle gösterme, nedeniyle özel eitim ile destek hizmetine gereksinim duyulması durumu, Fiziksel engel. Hastalıklar, kazalar ve genetik problemlere balı olarak kas, iskelet ve eklemlerin ilevlerini yerine getirememesi sonucunda meydana gelen hareket ile ilgili yetersizlikler nedeniyle özel eitim ve destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu, Serebral palsi. Doum öncesi, doum sırası veya doum sonrasında meydana gelen beyin hasarının neden olduu kas ve sinir sistemi bozukluklarına balı motor becerilerinin yetersizliinden dolayı özel eitim ve destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu, Süreen hastalık. Sürekli ya da uzun süreli bakım ve tedavi gerektiren hastalıı nedeniyle özel eitim ve destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu, Özel örenme güçlüü. Dili yazılı ya da sözlü anlamak ve kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuma, okuma, yazma, EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı 9

18 heceleme, dikkat younlatırma ya da matematiksel ilemleri yapma güçlüü nedeniyle özel eitim ve destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu, Otizm. Sosyal etkileim, sözel ve sözel olmayan iletiim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılıı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eitim ile destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu, Zihinsel engel. Zihinsel ilevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna balı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaından önceki geliim döneminde ortaya çıkan ve özel eitim ile destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu, Çoklu engel. Birden fazla alanda görülen engel nedeniyle özel eitim ve destek hizmetlerine gereksinim duyulması durumu olarak tanımlanmaktadır. 10 EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

19 V. ÖRETM SÜRECNDE SALANACAK UYARLAMA VE DEKLKLER Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun un 15. maddesi engeli olan bireylerin eitim ve öretim haklarını belirlemektedir. Bu madde Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eitim alması engellenemez. ifadesi ile balar ve özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünletirilmi ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eit eitim imkânı salanır. ifadesi ile devam eder. lgili maddede engelli üniversite örencilerinin örenim hayatlarını kolaylatırabilmek ve akranları ile eit artlarda eitim olanaklarından yararlanabilmelerinin salanması için gerekli araçgerecin temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, özürlülere uygun eitim, aratırma ve barındırma ortamlarının hazırlanmasının ilgili kurumların yükümlülüünde olduu belirtilmektedir. Bu yasal zorunlulua balı olarak üniversitemiz gerekli çalımaları balatmı olmakla birlikte, hem akademik ve hem de idari personelimize bu düzenlemeler konusundaki uygulamaların yaygınlatırılması hususunda çok önemli görev dümektedir. Elinizdeki kitapçıkta yer alan makul uyarlamalar terimi Birlemi Milletler Engelli Hakları Sözlemesi nden alınmıtır. Bu terim engellilerin tüm insan haklarını ve temel özgürlüklerini dierleriyle eit ekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını salamak üzere somut durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aırı bir yük getirmeyen, gerekli ve uygun deiiklik ve uyarlamaları ifade etmektedir. Aynı sözlemede geçen evrensel tasarım ve bütünleyici tasarım, ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel bir tasarıma veya uyarlanmaya gerek duyulmaksızın, mümkün olduunca herkes tarafından kullanılabilecei ekilde tasarlanması olarak ifade edilmekte; evrensel tasarım ve bütünleyici tasarımın, gerek duyulduu takdirde engel grupları için yardımcı cihazların tasarımını da kapsadıı vurgulanmaktadır. Sözlemede makul uyarlamaların yapılmaması durumu ise engellie dayalı ayrımcılık olarak deerlendirilmektedir. Bilindii üzere Birlemi Milletler Engelli Hakları Sözlemesi 2009 yılında ülkemiz tarafından imzalanmı ve engelli bireylerin eit artlarda tüm hizmetlerden yararlanmaları taahhüt altına alınmıtır. EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı 11

20 Üniversitemizde örenim gören özel gereksinimli örencilerin akademik baarılarının artması ve eitim ortamlarına eriimlerinin salanması için öretim süreci, materyali, konuların içerii, ödevler ve sınavlara ilikin makul uyarlama ve deiiklikler aaıda açıklanmıtır. Sınav Sürelerinin Uzatılması Örencinin sözlü veya yazılı olarak aldıı sınavlarda tüm örencilere tanınan süreye ek süre verilmesidir. Süre uzatımı, standart sınav süresinin en az %50 si kadar olmalıdır. Sınavların Farklı ekilde Uygulanması Sınavlar örencinin gereksinimleri nedeniyle sözlü, yazılı, bilgisayar ortamında (sınav formatında uyarlama yapmak) yapılabilir ya da sınıftan farklı sessiz ve sakin bir odada (sınav yerinde uyarlama yapmak) gerçekletirilir. Ders Materyallerinin Alternatif Formatlarda Sunulması Örenci ders içerikleri, ders notları, kitaplar, ekil ve grafikleri alternatif formatta talep edebilir. Olası alternatif formatlar aaıda listelenmitir: * Büyük puntolu dokümanlar, * Yazılı dokümanların seslendirilmesi, * Yazılı dokümanların bilgisayar ortamında örenciye sunulması, * Ödevlerin ses kaydı formatında hazırlanması, * Braille / kabartma dokümanlar, * Kabartma grafik, ekil ve formüller. Sınıfta Ses Kaydı Yapılması Örenci özel gereksinimi gerei sınıfta not tutamaması nedeniyle ders sırasında ses kaydı yapabilir. Not Tutucu Salanması Özel gereksinimi olan örenciler yazma güçlükleri nedeniyle ders sırasında not tutucuya gereksinim duyabilirler. Not tutucular, baka bölümlerden gönüllü örenciler olabilecei gibi örencinin sınıfında bulunan akranları da olabilir. Ders notları fotokopi ile çoaltılabilir. Konuya ilikin herhangi bir sorun olduunda EAÜ Birimine bavurulabilir. 12 EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

21 Okuyucu Salanması Okuyucu, örenciye ders notlarının ve sınav materyalinin okunması için görevlendirilen kiidir. EAÜ Birimi gönüllü örencilerden okuyucu salayabilmektedir. aret Dili Çevirmeni Salanması Çevirmenler, iitme engelli veya az iiten örenciler için iaret dili tercümanı kursunu almı ve bu konuda ilgili kurulutan sertifikası bulunan kiilerdir. itme engelli örencinin ders sırasında iaret dili tercümanı bulundurma hakkı vardır. EAÜ bu konuda çok sınırlı hizmet salayabilmektedir. Sınıf ve Ders Etkinliklerde Yer Deiiklii Yapılması Fiziksel engelli örencilerin eriilebilirliklerini salamak amacıyla staj ve küçük grup toplantıları gibi etkinliklerin yapıldıı salonlar ya da dersliklerin yeri deitirilir. Sınavlarda Dizüstü Bilgisayar Kullanımı Örenci, gereksinimleri ve yeterlilikleri dorultusunda sınavını dizüstü bilgisayar ile yapılmasını talep edebilir. Üniversitemiz birimlerinde sınavlarda kullanılmak üzere dizüstü bilgisayarlar bulunmaktadır (Bkz. sayfa 5). Konuya ilikin son güncellemeleri adresinden izleyebilirsiniz. Staj Uyarlamaları Yapılması Öretim elemanları örencinin örenim gördüü disiplin alanının gerektirdii öretimsel amaçlarının karılanması için EAÜ Birimi ile ibirlii içinde staj uyarlamaları yapmalıdır. Dier Her bireyin gereksinimleri farklıdır. Öretim elemanı sınıfındaki engelli örencilerin yukarıda belirtilenler dıındaki yetersizlikleri ve güçlükleri ile ilgili düzenleme ve uyarlamalar yapılmasını talep etmeleri durumunda EAÜ Birimi ile iletiim kurmalıdır. Engelli örencilerin yukarıda belirtilen uyarlamalardan yararlanabilmesi için EAÜ Bireysel Uyarlama Mektubu düzenler (Bkz. Ek-5). EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı 13

22 Engel Grubuna Göre Yapılabilecek Uyarlama ve Deiiklikler Bu bölümde farklı engel grupları için makul olabilecek sınıf düzenlemelerini ve öretim sürecinde öretim elemanlarına yol gösterici olabilecek bazı ipuçlarını bulabilirsiniz. Uyarlama (accommodation), engelli örencilerin performanslarının yetersizliklerinden etkilenmemesi amacıyla yapılan tüm düzenlemeler anlamına gelmektedir. Uyarlamanın amacı, engelli örenciye sınavda avantaj salamak deil, örenimlerini engelsiz akranları ile eit fırsatlara sahip olarak tamamlamalarını salamak ve yetersizliin akademik baarı üzerindeki etkisini en aza indirmektir. Uyarlama, sonuçlarda deil, fırsatlarda eitlik olarak açıklanmaktadır. Sınav uyarlamalarında hatırda tutulması gereken önemli bir ilke, uyarlamanın bireye özgü olduudur. Sınava giren bütün görme engeli örencileri tek bir grup ya da iitme engelli örencileri tek bir grup gibi düünmek uyarlamanın amacına uygun deildir. kisi de aynı engele sahip olan iki örencinin sınavı akranlarıyla eit koullarda alabilmek için farklı uyarlamalara ihtiyacı olabilmektedir. Sınav uyarlamaları, sınavlarda deiiklik (modification) yapmak deildir. Deiiklik, örnein test içeriinin farklılatırılması iken; uyarlama, sınavın yöntemi ve sınav sorularını yanıtlama biçimlerinde deiiklik anlamına gelmektedir. Deiiklik, örenme beklentilerini düürmekte ve örencinin hâlihazırdaki baarısı ile bir öretim düzeyinde kazanması gereken yeterlikler arasındaki farkın açılmasına neden olabilmektedir. Örnein üniversite sınavlarında görme engelli örenciler ekil, grafik, tablo içeren sorulardan muaf tutulmaktadırlar. Bir baka deyile sınavda deiiklik yapılmaktadır. Bu durumda görmeyen örencilerin o sorulara ilikin yeterlilikleri test edilememektedir. Bu nedenle engelli örenciler için sınavların içeriinde deiiklik yapmaktan kaçınılması, bunun yerine sınavlarda uyarlamalara gidilmesi önerilmektedir (Bakkalolu & Tuncer, 2010). Bu uyarlamaların hepsinin her engelli örenci için yapılması gerekmeyebilir. Örencilerin özelliklerine (yeterlilikleri ve yetersizlikleri) göre hangi uyarlamaların ne ekilde yapılacaına bireysel olarak karar verilmelidir. Aaıda örencilerin engel grubuna göre yapılabilecek bazı makul uyarlamalar sıralanmıtır. Bu uyarlamalar EAÜ Birimince, örencinin gereksinimleri dorultusunda deerlendirilerek Bireysel Uyarlama Mektubu nda son halini alır (Bkz. Ek-4). 14 EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

23 Örenme Güçlüü Olan Örenciler Makul uyarlamalar Derslerde not tutucu bulundurulması, Derste ses kaydı yapması, Sesli kitap salanması, Sessiz ve dikkati daıtmayacak ortamlarda sınav yapılması, Sınavlarda özel gözetmen, okuyucu / iaretleyici (sınavı okuyan ve yanıtları kaydeden kii) bulundurulması, Sözlü/yazılı sınavlarda süre uzatılması. Öretim sürecinde nelere dikkat etmelisiniz? Dersin yükümlülüklerini ve ödev teslim tarihlerini net olarak belirtiniz, Derste kullanılacak olan ders notlarını örenciye yazılı olarak veriniz, Dersten önce örenciyle ders sırasında gereksinim duyabilecei uyarlamalar konusunda görüünüz, Ders anlatırken örencinin sizi görmesini salayınız ve konuurken doal ifade ve jestleri kullanınız, Ödevleri hem yazılı hem de sözlü olarak veriniz, Her derse, dersin içeriini (derste yapılacakları) açıklayarak balayınız, Örenciye soru sorduunuzda, verdii yanıtların niçin doru ya da yanlı olduunu açıklayınız, Örenciye ders içeriini ve dönem içi ödevleri dönem baında veriniz, Örenci talep ederse, sınavlarda kısa süreli aralar vermesine izin veriniz, Örenme güçlüü olan örenciler görsel araçlar kullanıldıında daha iyi örenirler. Bu sebeple derslerinizde film/video gösterimi, görsel sunumlar (tepegöz veya projektör, vb.) gibi araçlar kullanınız, Örenciye sınavdan önce sınav formatını anlayabilmesi için örnek sorular hazırlayarak veriniz, Blok derslerde örencinin kısa molalar vermesine izin vererek derse ilgisini arttırınız. EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı 15

24 itme Engelli Örenciler Makul Uyarlamalar Derslerde not tutucu bulundurulmasına izin verilmesi, Derslere iaret dili tercümanı bulundurulması, itsel ders materyalleri ile birlikte yazılı metin veya ders taslaı ve alt yazı kullanılması, Yazılı ve sözlü sınavlarda süre uzatımı salanması, Sessiz ve dikkati daıtmayacak ortamlarda sınav yapılması. Öretim sırasında nelere dikkat etmelisiniz?* Örenci ile sınıf ortamında yapılabilecek düzenlemeler konusunda özel olarak görüünüz, Önemli mesajları sözel olarak söylemenin yanı sıra bu mesajı örenciye yazılı olarak da veriniz, Derste öncelikle örencinin en çok yararına olacaını düündüü yerde oturmasına izin veriniz, Her zaman örenciye dönerek (örencinin yanında iaret dili çevirmeni bulunduu durumlar dâhil) konuunuz, Yava ve açık konumaya dikkat ediniz, Konuurken baınızı baka tarafa çevirmeyiniz, olabildiince örencinin sizin yüzünüzü görmesini salayınız (Aksi takdirde dudak okuyan örenci sözcüklerinizi kaçırabilir), Konumaya balamadan evvel örencinin dikkatinin sizde olduuna emin olunuz. *Web sitemizde bulunan itme Engelli Üniversite Örencilerine Yönelik Düzenlemelere likin Yönerge mizi inceleyiniz. 16 EAÜ Birimi Öretim Elemanı El Kitabı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Prof Dr Hülya Kayıhan

Prof Dr Hülya Kayıhan Hacettepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Prof Dr Sevil Gürgan Sorumlu Rektör Yardımcısı Koordinatör İşleyiş Engelli Öğrenci Birimi Fakülte, yüksek okul, enstitü / dekan yardımcısı, müdür yardımcı

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İstanbul Üniversitesi nde

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı; Hitit Üniversitesi nde önlisans,

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ

MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi nde öğrenim gören özürlü öğrencilerin

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER. FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü

ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER. FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ÖZEL GEREKSĠNĠMLĠ BĠREYLER FUNDA ACARLAR Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Yetersizlik, iģlevsellik ve sağlık bileģenlerinin sınıflandırılması Vücut yapıları ve iģlevleri

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YAPILANMASI VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Gedik Üniversitesi'nde

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; Düzce Üniversitesi nde kayıtlı

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesi nde öğrenim gören özel gereksinimli

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ BİLGİLENDİRME DOSYASI MAYIS,205 İÇİNDEKİLER: ) KANUN MADDESİ 2) AMAÇ 3) HEDEFLER 4) ÜNİVERSİTEMİZDE

Detaylı

Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı; Ardahan Üniversitesi nde kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin,

Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı; Ardahan Üniversitesi nde kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin, T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1 Bu Yönerge nin amacı; Ardahan Üniversitesi nde kayıtlı bulunan engelli öğrencilerin, a) Öğrenim hayatlarını

Detaylı

Z!RVE ÜN!VERS!TES! M!MARLIK VE TASARIM FAKÜLTES! STAJ YÖNERGES!

Z!RVE ÜN!VERS!TES! M!MARLIK VE TASARIM FAKÜLTES! STAJ YÖNERGES! Amaç ZRVE ÜNVERSTES MMARLIK VE TASARIM FAKÜLTES STAJ YÖNERGES MADDE 1 - Bu Yönerge, Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi örencilerinin yapmak zorunda oldukları stajların esaslarını belirler.

Detaylı

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop

T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop T. C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde öğrenim görmekte olan engelli öğrencilerin

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELSĠZ ÜNĠVERSĠTE BĠRĠMĠ EYLÜL 2010 RAPORU ENGELLĠ ÖĞRENCĠLERE YÖNELĠK YAPILAN FAALĠYETLER Engelli Öğrencilere Yönelik Yapılan Fiziki Ortamlar Mühendislik Fakültesi bina girişinde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Lisansüstü Programlarına Yeni Öğrenci Kayıt Rehberi

Lisansüstü Programlarına Yeni Öğrenci Kayıt Rehberi Lisansüstü Programlarına Yeni Öğrenci Kayıt Rehberi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Sevgili Öğrencimiz, Doğu Akdeniz Üniversitesi ne hoş geldiniz. Sizi, Doğu Akdeniz Üniversitesi nde

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Rektörlüğü ne bağlı olarak

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

ENGELLİLERLE SPOR ETKİNLİKLERİ MAVİ KAPAK

ENGELLİLERLE SPOR ETKİNLİKLERİ MAVİ KAPAK ENGELSİZ MECLİS Engellilerle, milletvekilleri ve TBMM çalışanları birçok etkinlikte bir araya gelmektedir. ÖNSÖZ Bu kapsamda 3 Aralık 2012 Dünya Engelliler Günü nedeniyle Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme

Detaylı

ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ

ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ ENGELSİZ YAŞAM BİRİMİ ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU Bu form siz öğrencilerimize daha iyi destek olabilmemiz amacıyla düzenlenmiştir. Özellikle; görme, işitme ve fiziksel engeller, iletişim problemleri, kronik hastalıklar,

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ FAALİYET RAPORU ( )

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ FAALİYET RAPORU ( ) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ FAALİYET RAPORU (2013-2016) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ KAMPÜS BİRİMİ Erciyes Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin, üniversite çalışanlarının

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

02 15/01/2014 2014/1-6

02 15/01/2014 2014/1-6 02 15/01/2014 2014/1-6 Üniversitemiz Senatosu Rektör Vekili Prof. Dr. Ali ERKUL Başkanlığında toplandı Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ver Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREV VE SORUMLULUKLARI : Yazı İşleri Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan Personel : Nurcan OKUR/Şef Eda DURMUŞ/Memur Murat ÇETİNOĞLU/Memur Yıldız ATMACA/Memur 1. Fakültenin yazışmalarını düzenlemek,

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

10. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU (12-14 Mayıs 2016, Eskişehir)

10. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU (12-14 Mayıs 2016, Eskişehir) 10. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU (12-14 Mayıs 2016, Eskişehir) 10. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi nde gerçekleştirilmiştir.

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ALMANCA HAZIRLIK SINIFI İLE LİSANS PROGRAMLARINDA İNGİLİZCE DERSLERİNİN EĞİTİM ÖĞRETİMİ VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE:

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: DUYURU Tarih: (01.12.2015) ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE: 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN (DİKEY VE YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ DAHİL) YENİ ÖĞRENCİ ANKET FORMU, BİLGİ TOPLAMA ANKETİ VE ÖĞRENCİ TANITIM-İLETİŞİM FORMLARINI

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

9(-('!*&'9&!,.'+31=1!

9(-('!*&'9&!,.'+31=1! "#$# "#$# %&''&()&"&%*+,+-'.). +-+/0'12-&3(45&"(5& +6.,7)4("&%'&5(5& *+".+3418+ 84094+%. 9(-('*&'9&,.'+31=1,7'-:;

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ. İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü öğrencilerinin

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ Y02-RAI-008

STAJ YÖNERGESİ Y02-RAI-008 Sayfa : 1/6 1. AMAÇ Bu yönerge, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yapacakları stajları düzenlemek, akademik yıl içerisinde ve akademik yıl dışında yapılacak stajlarda uyulması gereken kuralları belirlemek,

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Organizasyon Şeması Kampüs Yerleşim Planı SHMYO Derslikler ve Laboratuarlar Eğitim Öğretim Akademik Takvim...

Organizasyon Şeması Kampüs Yerleşim Planı SHMYO Derslikler ve Laboratuarlar Eğitim Öğretim Akademik Takvim... Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Oryantasyon El Kitabı Organizasyon Şeması... 3 Kampüs Yerleşim Planı... 4 SHMYO Derslikler ve Laboratuarlar... 7 Eğitim Öğretim... 7 Akademik Takvim... 7 Bilgi Yönetim

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu uygulama esasları, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE SINAV UYGULAMA KLAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE SINAV UYGULAMA KLAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ÖZEL EĞİTİM İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERE SINAV UYGULAMA KLAVUZU 1 Bu kılavuzda sınavda dikkat etmeniz gereken hususlar,

Detaylı

16 27/11/ /1 3. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

16 27/11/ /1 3. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 16 27/11/2007 2007/1 3 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1-20 Mayıs 2007 tarih ve 26527 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile

Detaylı

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 çerik Enformatik servisleri Elektronik duyuru yöntemleri Elektronik listeler Duyuru & Etkinlik sistemleri olanakları sistemi Web kullanıcıları servisi Forum servisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Staj, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler, Görsel İletişim

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1. Mühendislik Fakültesi ne bağlı Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ESASLARI STAJ ESASLARI I. GENEL İLKELER Madde 1 Mühendislik Fakültesi ne bağlı Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 8 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel

Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 8 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER. Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel Editör İbrahim H. Diken ÜNİTE 8 GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel Hazırlayan: Gizem Yıldız YASAL TANIM Görme keskinliği; ayrıntıları ayırt etme, görme yeteneğidir. Görme alanı;

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Yaz Döneminde Tamamlanan Derslerin Transferi Yönergesi Y02-RAI-007

Yaz Döneminde Tamamlanan Derslerin Transferi Yönergesi Y02-RAI-007 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı, Yaz döneminde Koç Üniversitesi dışındaki akademik kurumlardan dersler almak isteyen Koç Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri için izlenecek usul,

Detaylı

PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PENDİK İTO ŞEHİT AHMET ASLANHAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLE İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA DÜZENLENEN (FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROJESİ/PROGRAMI UYGULANAN PENDİK

Detaylı

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV TEDBİR HİZMETLERİ

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV TEDBİR HİZMETLERİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV TEDBİR HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER Konu Sayfa YGS ve LYS de sınav tedbirleri... 2 Başvuru detayları... 2 Görme engeli olan adaylar... 2 İşitme engeli olan adaylar, Bedensel engeli

Detaylı

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

YABANCI DİLLER YÖNERGESİ SAYFA 1 / 5 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı dil derslerinin yürütülmesini sağlayacak

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kapadokya Meslek Yüksekokulunda okutulan ortak zorunlu yabancı dil dersleri dâhil tüm seçimlik ve zorunlu yabancı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME RAPORU (Bina incelemesi) Bu rapor Şanlıurfa Omurilik Felçlileri İstihdam Derneği tarafından; Engelli Hakları İzleme ve Savunuculuk Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- Fen Edebiyat Fakültesi ne bağlı Psikoloji bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisans

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ DEFTERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ KILAVUZU STAJ KILAVUZU I. GENEL İLKELER 1- Fen Edebiyat Fakültesi ne bağlı İstatistik bölümü öğrencilerinin stajlarının amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisans

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı