AB HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB HİBE PROGRAMLARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI AB Fonları ve İstanbul için Fırsatlar 19 Ocak 2013 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı

2 Sunum İçeriği Türkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının Kapsamı Geçmiş Dönemde Uygulanan AB Destekli Projeler AB Tarafından Yürütülen Hibe Programları Yakın Dönemde Duyurulacak Hibe Programları

3 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB MALİ YARDIMLARI KAPSAMINDA SAĞLANAN DESTEKLER

4 Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları AB tarafından ülkemize üç farklı kaynak aracılığı ile destek sağlanmaktadır: Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) Birlik Programları * Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programı * Kültür Programı * Progress Programı * 7. Çerçeve Programı * Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı Avrupa Yatırım Bankası

5 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI

6 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ( ) Öncelik Alanları Ulusal Koordinatör (NIPAC) Avrupa Birliği Bakanlığı Kurumsal Yapılanma Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı Çevre O.P. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) Ulaştırma O.P. (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi O.P. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kırsal Kalkınma Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bölgesel Rekabet Edebilirlik O.P. (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

7 Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) nın Yıllara Göre Dağılımı Milyon Avro Öncelik Alanları Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma 252,2 250,2 232,2 211,3 230,6 250,9 238,3 Sınırötesi İşbirliği 6,6 8,8 9,4 9,6 9,7 9,9 10,1 Bölgesel Kalkınma 167,5 173,8 182,7 238,1 291,4 350,8 378 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 50,2 52,9 55,6 63,4 77,6 89,9 96 Kırsal Kalkınma 20,7 53,0 85,5 131,3 172,5 197,8 213 Toplam 497,2 538,7 566,4 653,7 781,9 899,5 935,5 Genel Toplam 4,9 Milyar

8 KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının Aday ve Potansiyel Aday Ülkelere Göre Dağılımı Yüzölçümü (km²) Avro/Km² Nüfus-2006 Avro/Kişi TOPLAM (Avro) ( ) Oran Hırvatistan ,65% Makedonya ,77% Türkiye ,47% Arnavutluk ,47% Bosna hersek ,18% Karadağ ,56% Sırbistan ,19% Kosova ,95% TOPLAM ,00%

9 IPA Kapsamında Türkiye ye Sağlanan Destek AB Mali Yardımlarından yerel düzeyde 2 farklı şekilde faydalanılabilir: Pilot Proje Uygulamaları Hibe Programları Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.) Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb.

10 IPA Kapsamında Türkiye ye Sağlanan Destek Pilot Proje Uygulamaları İstanbul, uygulanan 28 Pilot Proje Uygulaması ile 502 Milyon Avroluk bir projeler portföyü içerisinde yer almıştır. Merkezi düzeydeki Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bakanlık, Müsteşarlık vb.)

11 İSTANBUL İLİNDE UYGULANAN PİLOT PROJELER Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Proje Amacı: Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı/Köseköy-Gebze Kısmının Rehabilitasyonu Projesi Etkin ve dengeli bir ulaşım sistemi oluşturmak ve gelecek Trans-Avrupa Şebekeleri (TEN-T) üzerinde emniyet ve karşılıklı işletilebilirliği sağlamak için ülkemizin ulaştırma altyapısını iyileştirmek amaçlanmıştır. Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara Proje Bütçesi: 160 Milyon

12 İSTANBUL İLİNDE UYGULANAN PİLOT PROJELER Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Projesi II Proje Kapsamında: 1. Gümrük IT Sistemleri Alt Projesi: Gümrük bilgi teknoloji sistemlerinin AB sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi, BILGE'nin web ortamına aktarılması, ITMS'in BILGE'ye entegrasyonu için BILGE'nin analiz edilmesine ilişkin ön çalışma, Ortak Transit Konvansiyonu taraf olmak gerekliliklerine uyum çalışması gerçekleştirilmiştir. 2. Gümrük Muhafaza Alt Projesi: İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Gürbulak gümrük kapılarına 5 X-ray cihazı, İzmir ve Mersin gümrük kapılarına 2 soğuk hava depolu arama hangarı yapılmıştır. 3. Gümrük Arşiv ve Afet Merkezi Alt Projesi: Akyurt'ta inşası tamamlanmış olup, aktif olarak kullanılmaktadır. Uygulama Yeri: İstanbul, Ağrı-Gürbulak, Ankara-Akyurt, İzmir, Samsun, Mersin Proje Bütçesi: 22,8 Milyon

13 İSTANBUL İLİNDE UYGULANAN PİLOT PROJELER İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Büyükşehir Belediyeleri İç Göç Alan Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (İGEP) Proje Amacı: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin, göçten kaynaklanan sosyoekonomik entegrasyon ve çevre bağlantılı problemlerini azaltmaları için kurumsal kapasitelerini artırmalarına ve hedef bölgelerdeki sokak çocuklarının rehabilitasyon ve toplumla tekrar bütünleştirmelerini sağlamalarına destek sağlamak Uygulama Yeri: İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir Proje Bütçesi: 12,9 Milyon

14 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI Hibe Programları Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Odalar, İşletmeler, Birlikler, Eğitim Kurumları vb.

15 AVRUPA BİRLİĞİ HİBE PROGRAMLARI Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan mali yardım Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) adı verilen bir program aracılığı ile kullanılmaktadır. IPA kapsamında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen projeler Hibe Programı adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir. Hibe Programı, AB uyum çalışmaları çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları tarafından geliştirilmiş makro projelere sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir proje uygulama yöntemidir.

16 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HİBE PROGRAMLARINA DESTEK NASIL SAĞLANIR?

17 HİBE PROGRAMLARI KAPSAMINDA DESTEKLER NASIL SAĞLANIR? Yerel Düzeydeki projeler Hibe Programları aracılığıyla desteklenmektedir. Hibe Programının Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) HİBE PROGRAMLARI Dernekler, Vakıflar, Kamu kurum/kuruluşları, Belediyeler, Odalar, İş Destek Örgütleri, Meslek Örgütleri, Sendikalar, İşveren Örgütleri, Üniversiteler ÇSGB İKG PRO döneminde uygulanan 59 farklı hibe programı kapsamında 3093 projeye yaklaşık 386 Milyon Avro destek sağlanmıştır.

18 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır? IPA IV- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Toplam Bütçe: 27 Milyon Avro Toplam Hibe Bütçesi: 24,3 Milyon Avro Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı STK lar, sanayi ve/veya ticaret odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek örgütleri, organize sanayi bölgeleri (OSB), KOBİ temsilci kuruluşları vb

19 GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI Altı Nokta Körler Derneği Bilgisayarla Görünürlük Kazanma Projesi Her 10 görme engelliden 8 i çalışabilecek durumda olmasına karşın; istihdam oranı %16,8. Teknolojinin sağladığı yenilikçi fırsatların desteği ile kalkınmada geri kalmış bölgelerde görme engelli gençlerin istihdamını teşvik etmeye yönelik bilgisayar temelli bir eğitim programı geliştirilmesi Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa illerinde 60 görme engelli gencin verilecek psikolojik destek ile temel bilgisayar okuryazarlığı ve internet girişimciliği eğitimi alması. Toplam Hibe: Avro

20 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır? IPA IV- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Kadın İstihdamının Teşviki Operasyonu Toplam Hibe Bütçesi: 24,5 Milyon Avro Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı STK lar, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, odalar, iş destek örgütleri, meslek örgütleri, sendikalar, işveren örgütleri

21 KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI Karslı Girişimci Kadın Balcılar Projesi Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Toplam Hibe: Avro Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kafkas Üniversitesi işbirliği ile Kars ta 44 işsiz kadını istihdama kazandırmak amaçlı arıcılık ve organik bal üretimi eğitimine tabi tutmuştur. Sertifika alan kadınlara 4 adet arılı kovan ve 1 arıcılık seti verilmiştir. İşletmelerini büyütmek isteyen girişimci kadınlara kişi başına 20 kovan desteği sağlanmıştır. Kadınlar Mersin Tarım Fuarına çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

22 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır? IPA I- Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Proje: 119 Proje Toplam Hibe Bütçesi: 19,3 Milyon Avro Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Hibe Programı Dernekler, Vakıflar,, belediyeler, gençlik girişimleri, meslek örgütleri, üniversiteler

23 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU I Meslek Örgütleri Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) «Yapısal Çelik Sektörüne Yönelik Kültürel Paylaşım Projesi» Ortaklar: 1. Romanya Yapısal Çelik Birliği (APCMR) Romanya Toplam Hibe: Avro Faaliyetler: 2 hafta süreli 6 kaynakçılık kursu ve 4 çelik montaj kursu gerçekleştirilmiştir. Toplam 198 mimar, mühendis, formen, kaynakçı ve teknik personele yukarıda belirtilen eğitimler verilmiştir. Proje sonunda 70 kursiyerden 28'i çeşitli firmalarda istihdam edilmiştir.

24 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU I Gençlik Girişimleri GAF Küresel Sanat Derneği «Sanat Bursu Projesi» Toplam Hibe: Avro Ortaklar: 1. İşbirliği için Uluslararası Girişimler Derneği (Bulgaristan), Semiha Berksoy Vakfı, Kalkınma ve Katılım Derneği Faaliyetler: Proje faaliyetleri olan 8 tematik çalıştay, Bulgaristan a düzenlenen çalışma ziyareti ve Bulgar ortakların katılımıyla gerçekleştirilen ağ oluşturma çalışmaları iki ülke arasındaki kültürün araştırılması ve Avrupa vatandaşlığı kavramının tanıtılması için bir platform oluşturulmuştur.

25 Hibe Programları Kapsamında Destekler Nasıl Sağlanır? IPA I- Geçiş Dönemi ve Kurumsal Yapılanma Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi II Hibe Programı Proje: 97 Proje Toplam Hibe Bütçesi: 5,3 Milyon Avro Dernekler, vakıflar,, belediyeler,, gençlik girişimleri, meslek örgütleri, üniversiteler,odalar, birlikler,kooperatifler

26 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Kültür ve Sanat Bileşeni Türk Serbest Mimarlar Derneği «Mimarlığı Kültürel Bir Dönüşüm Olarak Yeniden Değerlendirmek Projesi» Toplam Hibe: Avro Ortaklar: 1. Almanya Mimarlar Derneği - Almanya 2. Amsterdam Mimarlık Merkezi Hollanda Faaliyetler: Fotoğrafçılık ve mimarlık öğrencilerinin katılımlarıyla çalıştaylar, konferanslar düzenlendi. «Kaleden Kuleye» isimli Ankara nın ilk kent maketi hazırlanarak Kentpark ve Esenboğa Havalimanı nda sergilendi.

27 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Kültür ve Sanat Bileşeni Avrupa Kültür Derneği «Şehir Kalkınmasında Bir Hızlandırıcı Olarak Kültür ve Sanat Projesi» Toplam Hibe: Avro Faaliyetler: Farklı disiplinlerden yerli ve yabancı sanatçıların bir araya geldiği 5 çalıştay ve çalıştaylar sonucu elde edilen eserlerin Kent Sergisinde sergilenmesi Kent Buluşması-Geleceği Biriktirmek Forumu, Bir günlük Müze etkinlikleri Ortaklar: 1. Felix Meritis Vakfı- Hollanda 2. Altart Vakfı Romanya 3.Collabor Derneği - Avusturya

28 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Tarım ve Balıkçılık Bileşeni AB Standartlarının Küçükçekmece Perakende Balık Pazarında Uygulanması Projesi Küçükçekmece Belediyesi «Tezgâhtan Sofraya Kaliteli ve Sağlıklı Balık» Türkiye'nin AB normlarına sahip ilk balık pazarını oluşturma amacıyla yürütülen proje kapsamında Küçükçekmece'de AB normlarına uygun bir balık pazarının oluşturulması Pazarda çalışacak esnaflara ve denetimi sağlayacak Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline eğitim verilmesi Litvanya'ya çalışma ziyareti düzenlenmesi ve balık pazarlarının incelenmesi ISO (HACCP) belgesinin alınması Toplam Hibe: Avro

29 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Mikro Hibe Bileşeni Töre Cinayetlerini Önleme ve Kadın Potansiyelini Değerlendirme Derneği (TÖRKAD) «Kadınlar El Ele» Toplam Hibe: Avro Hollanda da gerçekleştirilen toplantıda, toplumun çeşitli kesimlerinden temsilci/vatandaşlarla görüşülüp, özellikle kadınların karşı karşıya kaldıkları aile içi şiddet konusunda Hollanda ve Türkiye örnekleri karşılaştırılmıştır.

30 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

31 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur? Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.ikg.gov.tr) Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (www.avrupa.info.tr ) Hibe Programı Sahibi Kuruluş Proje Başvuruları

32 Hibe Programlarına Nasıl Başvurulur? 1. Aşama Önbaşvuru Ön Teklif (5 sf.) Ön Teklif Kontrol Rehberi Başvuru Sahibinin Beyanı Kontrol Listesi 2. Aşama 3. Aşama 4.Aşama Başvuru Değerlendirme Tam Başvuru Formu (20-30 sf.) Bütçe Tablosu Mantıksal Çerçeve Tablosu Projede Çalışacak Kişilerin Özgeçmişleri Başvuru Sahibinin Beyanı Kontrol Listesi ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (www.csgb.gov.tr veya ) MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ (www.mfib.gov.tr veya Finansman Kararı

33 HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI (Sözleşme Tutarına Göre) SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI( ) YÜZDESİ 1 İstanbul 182 5, ,37 5,78 2 Ankara 189 6, ,54 5,68 3 Kayseri 146 4, ,39 5,24 4 Van 201 6, ,89 5,17 5 Konya 176 5, ,92 4,52 6 Samsun 131 4, ,41 3,89 7 Trabzon 112 3, ,36 3,41 8 Sivas 98 3, ,94 3,22 9 Elazığ 55 1, ,95 2,67 10 Tokat 62 2, ,98 2,61 11 Malatya 51 1, ,84 2,24 12 Kastamonu 59 1, ,72 2,12 13 Çorum 60 1, ,59 2,10 14 Diyarbakır 48 1, ,42 2,10 33

34 HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI (Faydalanıcı Kuruluşlara Göre) SIRASI 1 KURULUŞ STK lar (Dernekler, Vakıflar) SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI( ) YÜZDESİ , ,11 17,26 2 KOBİ'ler , ,55 12,35 3 Belediyeler , ,24 25,80 4 Odalar , ,88 9,54 5 Birlikler 128 4, ,32 3,72 6 Üniversiteler 113 3, ,36 4,56 7 Diğerleri 98 3, ,11 3,19 8 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri 90 2, ,23 5,92 9 Kooperatifler 73 2, ,65 1,58 10 İl Özel İdareleri 73 2, ,35 4,92 11 Çiftçi Grupları 65 2, ,70 1,37 12 Meslek Liseleri 64 2, ,82 2,13 13 Sendikalar 53 1, ,70 2,17 14 İlköğretim Okulları 49 1, ,68 1,00 15 Yüksek Okullar 45 1, ,82 1,19 16 Muhtarlıklar 36 1, ,56 1,31 17 Kamu Kurumları 27 0, ,44 1,04 18 Halk Eğitim Merkezleri 20 0, ,80 0,58 19 Liseler 6 0, ,08 0,20 34

35 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HİBE PROGRAMLARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

36

37 HİBE DUYURULARI KAYIT SİSTEMİ

38 HİBE DUYURULARI KAYIT SİSTEMİ

39 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PROJELERE NASIL YABANCI ORTAK BULABİLİRİM?

40 ORTAK ARAMA & EŞLEŞTİRME ARACI

41 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU I Üniversiteler Avrupalıların Müstakbel Bir AB Üyesi Olarak Türkiye ye Bakışları ve Türkiye nin Avrupalılaşma Sorunları Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Toplam Hibe: Avro Madrid Özerk Üniversitesi, Granada Üniversitesi ve Avrupa ile Diyalog Derneği işbirliği içerisinde; Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Polonya da 2008 Ağustos-Eylül aylarında yaklaşık 5000 kişi ile yapılan görüşmelerle gerçekleştirilen kamuoyu yoklaması Akademik işbirliğini geliştirmek amacıyla, projeye ortak olan kurumlardan yüksek lisansa ve doktora öğrencileriyle akademisyenler 15 er gün sürecek değişim programları Tematik Çalıştaylar, Konferanslar, Kitaplar

42 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI PROJE YAZMAK İÇİN GEREKLİ EĞİTİME NASIL ERİŞEBİLİRİM?

43 PROJE HAZIRLAMA EĞİTİM MODÜLÜ

44

45 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU DEVAM EDEN AB HİBE PROGRAMLARI

46 BAŞVURUSU DEVAM EDEN AB HİBE PROGRAMLARI Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Sivil Toplum Kuruluşları Başvurabilir! Bütçe: 24 Milyon Avro Son Başvuru Tarihi: 8 Şubat 2013

47 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI YAKIN DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN AB HİBE PROGRAMLARI

48 YAKIN DÖNEMDE DUYURULMASI PLANLANAN AB HİBE PROGRAMLARI STÖ Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Dezavantajlı Grupların Entegrasyonu Kayıtlı İstihdam II Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi 2013 yılı ilk yarısında çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından 8 hibe programının duyurusu yapılacak olup, söz konusu hibe programları aracılığıyla 60,9 Milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır Hayatboyu Öğrenme II Medya Siyasi Kriterler Mikro Hibe

49 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı 1 Milyon Avro Türkiye deki STK ların yerel ve ulusal düzeyde karar süreçlerine katılımlarının artırılması ve birbirleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve özel sektörle diyalog ve işbirliği kurmalarının teşvik edilmesi Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi 400 Bin Avro Türkiye deki yerel sivil girişimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilerek katılımcı demokrasinin geliştirilmesine katkı sağlanması

50 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sivil Toplum Diyaloğu III Diyalog İçin Medya Katkısının Güçlendirilmesi Hibe Programı 3 Milyon Avro Medya alanında etkin role sahip aktörlerin, Türkiye-AB ilişkileri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ve farkındalık artırılmasına yönelik faaliyetlerine destek 6 Milyon Avro Siyasi Kriterler Alanında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi Hibe Programı İnsan hakları, ayrımcılık ile mücadele, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesine destek Mikro Hibe Programı 300 Bin Avro Sivil toplum kuruluşlarının farklı tema alanlarında ağ kurma faaliyetlerine küçük ölçekli destek

51 ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu Hibe Programı Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına ve sosyal korumaya erişimlerinin kolaylaştırılması, işgücü piyasasına erişimleri önündeki engellerin kaldırılması 35 Milyon Avro Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer ilgili kurumlar, sosyal ortaklar ve ilgili STK'ların kapasitesinin artırılması, kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından geliştirilen kayıtlı istihdamı teşvik edecek projelerin desteklenmesi 10,2 Milyon Avro Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Hibe Programı Hayat boyu öğrenme için gerekli olan beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi, bireylerin eğitime ulaşmalarını destekleyerek istihdam imkanlarını arttırmak için kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturulması 5 Milyon Avro

52 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI İlginiz için teşekkürler Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Bakanlığı Başkan Tel: E-posta:

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI. AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar. 29 Nisan 2013 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB HİBE PROGRAMLARI AB Fonları ve Elazığ için Fırsatlar 29 Nisan 2013 Dr. İlksen Hilâl YILDIR Koordinatör AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Sunum Ġçeriği Türkiye ye Sağlanan AB Mali Yardımlarının

Detaylı

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ ve Hibe Programları SAĞLIK BAKANLIĞI 20 Kasım 2013 YILDIRIM GÜNDÜÇ Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye deki AB Mali Programları Uygulanmış AB Destekli Projeler

Detaylı

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA

Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye - AB Mali İşbirliği IPA 11 Haziran 2013 Bursa Mali İşbirliği Başkanlığı SUNUMUN İÇERİĞİ TR- AB Mali İşbirliği İlişkileri Tarihçe IPA Dönemi IPA-Bileşenler AB Bakanlığı

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA

Projede görevli toplam personel sayısı. Türkiye 5.000.000 EURO 60% 16 Milli Eğitim Bakanlığı AB MEDA Ref 1 Proje başlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi, Türkiye (MTEM) Yüklenici Ülke Toplam proje toplam personel Projeyi yürüten kuruluş (yararlanıcı) ve yasal statüsü Türkiye 5.000.000

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı

IPA. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı. Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı IPA Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 2 IPA - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Genişlemeye yönelik AB yardımlarında yeni bir bakış açısı 3 Sunuş

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

GESPRO DANIŞMANLIK MAYIS 2011

GESPRO DANIŞMANLIK MAYIS 2011 {BİZDEN HABERLER} PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMLERİMİZ BAŞLADI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ NDE AB BİLGİ GÜNLERİ NDEYDİK MARMARA ÜNİVERSİTESİ NDE DÜZENLENEN AB SÜRECİNDE GENÇLİK FIRSATLARI KONULU SEMİNERDEYDİK

Detaylı

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 200 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara BAKAN SUNUŞU Kamu yönetiminin geliştirilmesi ve vatandaş

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

T.C. RİZE VALİLİĞİ AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ

T.C. RİZE VALİLİĞİ AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ T.C. RİZE VALİLİĞİ AB PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ GÜNDEM İlimizde yürütülen AB ye yönelik çalışmaların ve proje faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi ÖDES projeleri hakkında genel bilgilendirme Açık olan

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

ERASMUS+ (2014-2020) 2015

ERASMUS+ (2014-2020) 2015 ERASMUS+ (2014-2020) 2015 Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı); AB nin eğitim, gençlik ve spor alanlarında yürüttüğü Erasmus+

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HİBE VEREN KURUMLAR TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Gaziantep ve AB Projeleri SIRASI KURULUŞ SÖZLEŞME ADEDİ YÜZDESİ HİBE TUTARI ( ) YÜZDESİ 1 Ankara 206 6,39 23.461.895,52 5,83 2 İstanbul 203 6,29 25.963.219,98

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04.

TÜRKİYE DE HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ II (LLL II) HİBE PROGRAMI. Hibe Başvuru Sahipleri İçin Rehber. Bütçe kalemi: 04. Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Sözleşme Makamı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

BELEDİYELERDE DIŞ MALİ KAYNAK KULLANIMI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2015, C.20, S.2, s.333-359. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2015,

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2012)

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2012) (1 Ocak-31 Aralık 2012) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... 3 SUNUŞ... 6 1. GİRİŞ... 8 1.1 Organizasyon Yapısı... 8 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı