MERSİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI MERSİN İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI MERSİN İL ÇEVRE DURUM RAPORU"

Transkript

1 MERSİN VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI MERSİN İL ÇEVRE DURUM RAPORU MERSİN 2005

2 ÖNSÖZ Her tarafı doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu olmasının yanında sanayinin yoğun olması, liman şehri olması ve serbest bölge ilan edilmesiyle Mersin ili son yıllarda daha önemli bir il konumuna gelmiştir.108 km si doğal kumsal olmak üzere, 321 km lik kıyı bandına ve önemli çevresel değerlere sahip bir İldir. Göç nedeniyle nüfus artışı, sanayinin hızla gelişimi çevre kirliliğini de beraberinde getirmiş, bu da çarpık kentleşmeyi, hava, su ve toprak kirliliğine neden olmuştur. Ayrıca kıyının oldukça uzun olması nedeniyle de kıyıda ikinci konutlar yoğunlaşmış ve dolayısıyla çevre problemleri de artmıştır. Çevre sorunlarının artmasına paralel olarak çevre koruma gayretleri de artmaya başlamıştır. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konularında gösterilen çabaların amacı insanların daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanmasıdır. Bunu sağlayacak olanda insanın kendisidir. Çevre Eğitimi ise insan bilincinin gelişmesini sağlayacak tek unsurdur. Toplumun tüm kesimlerini çevre konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, duyarlı ve olumlu davranış değişikliklerinin yaratılması, doğal çevrenin korunması, doğanın tahrip edilmeden kullanılabilmesi ve tahribe uğramış çevrenin yeniden kazanılmasının temelinde eğitim yatar. Bu nedenle ulusal çapta çevre eğitimini istenilen doğrultuda ve gereken düzeyde gerçekleştirebilmek için çeşitli ulusal ve uluslar arası kamu kuruluşları, özelresmi kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu noktada bireylerin çevre ile ilgili hak ve görevleri konusunda çok büyük bir önemi olan çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilebilmesi için çevre eğitiminin düzenli, tutarlı ve sürekli bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Hızlı kentleşme ve sanayileşmenin olumsuz biçimde etkilediği İlimizde, bozulmanın yarattığı sorunları ortadan kaldırmak ve çözüm bulmak amacıyla 04/08/1992 tarihinde kurulan Müdürlüğümüz, bilinçli bir anlayışla uygulamaya çalıştığımız Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda; İlimizdeki çevre ile ilgili konuların toplumun her kesimine ulaşması ve çevreye ilişkin iletişimin sağlanması amacıyla hazırlanan bu raporun çevre bilincinin yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunacağını umuyor, raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Recep METİN İl Çevre ve Orman Müdürü I

3 TAKDİM Akdeniz e kıyısı olan yerleşim yerlerinden biri olan İlimiz, kıyı şeridinin yaklaşık 108 km sinin doğal kumsal olması, yer yer tabii koylarla bezenmiş sahil bandı, önemli arkeolojik değerleri, tabii güzellikleri ile yüksek turizm potansiyeli, liman şehri olması ve sanayinin hızla gelişmesi nedeni ile Akdeniz Bölgesi nde önemli bir konuma sahiptir. Sanayileşme, düzensiz kentleşme, göçün yarattığı nüfus artışı, diğer illerde olduğu gibi, İlimizde çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Tahrip edilmiş ve kirletilmiş bir çevreyi eski haline getirmenin çok güç ve pahalı olduğu bir gerçektir. Bu nedenle çevreyi tahrip etmeden ve kirletmeden doğal kaynakları en akılcı bir şekilde kullanmak gerekir. Bu amaçla İlk baskısı 1994 yılında yapılan Mersin İli Çevre Durum Raporu nun son yıllardaki değişiklikleri de kapsayan bu baskısı Mersin de çevre kirliliğinin giderilmesinde başvuru kaynağı niteliğindedir. Mersin İli Çevre Durum Raporu nun bundan sonra yapılacak çalışmalara ışık tutacağı ve çevresel değerlerin korunmasına katkıda bulunacağı inancındayım. Mersin İli Çevre Durum Raporu ndan ilgililerin istifade etmesini diliyor ve raporun hazırlanmasında emeği geçen İl Çevre ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum. A. Atilla OSMANÇELEBİOĞLU Mersin Valisi II

4 İÇİNDEKİLER A. COĞRAFİK KAPSAM Sayfa No A.1 Giriş 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları 1 A.3 İlin Coğrafi Durumu 2 A.4 İlin Topografyası ve Jeomorfolojik Durumu 2 A.5 Jeolojik Yapı ve Stratigrafi 4 A.5.1 Metamorfizma ve Mağmatizma 17 A.5.2 Tektonik ve Paleocoğrafya 19 B. DOĞAL KAYNAKLAR B.1 Enerji Kaynakları 20 B.1.1 Güneş 20 B.1.2 Su Gücü 20 B.1.3 Kömür 20 B.1.4 Doğalgaz 20 B.1.5 Rüzgar 20 B.1.6 Biyokütle 20 B.1.7 Petrol 20 B.1.8 Jeotermal Sahalar 21 B.2 Biyolojik Çeşitlilik 21 B.2.1 Ormanlar 21 B Odun Üretimine Ayrılan Tarım Alanları 22 B.2.2 Çayır ve Mera 22 B.2.3 Sulak Alanlar 22 B.2.4 Flora 23 B.2.5 Fauna 27 B.2.6 Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler 27 B.3 Toprak 27 B.4 Su Kaynakları 31 B.4.1 İçme Suyu Kaynakları ve Barajlar 32 B.4.2 Yeraltı Su Kaynakları 32 B.4.3 Akarsular 33 B.4.4 Göller ve Göletler 34 B.5 Mineral Kaynakları 35 B.5.1 Sanayi Madenleri 35 B.5.2 Metalik Madenler 35 B.5.3 Enerji Madenleri 35 B.5.4 Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 35 C. HAVA ( ATMOSFER VE İKLİM ) C.1 İklim ve Hava 36 C.1.1 Doğal Değişkenler 36 C Rüzgar 36 C Basınç 37 C Nem 38 III

5 C Sıcaklık 38 C Buharlaşma 38 C Yağışlar 38 C Yağmur 38 C Kar, Dolu, Sis ve Kırağı 39 C Seller 39 C Kuraklık 39 C Mikroklima 39 C.1.2 Yapay Elementler 40 C Plansız Kentleşme 40 C Yeşil Alanların Azalması 40 C Isınmada Kullanılan Yakıtlar 40 C Endüstriyel Emisyonlar 42 C Trafikten Kaynaklanan Emisyonlar 42 C.2 Havayı Kirletici Gazlar ve Kaynaklar 43 C.2.1 Kükürtdioksit Konsantrasyonu ve Duman 43 C.2.2 Partikül Madde (PM) Emisyonları 44 C.2.3 Karbonmonoksit Emisyonları 44 C.2.4 Azot Oksit Emisyonları 45 C.2.5 Hidrokarbon ve Kurşun Emisyonları 45 C.3 Atmosferik Kirlilik 45 C.3.1 Ozon Tabakasının İncelmesinin Etkileri 45 C.3.2 Asit Yağışlarının Etkileri 45 C.4 Hava Kirleticilerin Çevreye Olan Etkileri 46 C.4.1 Doğal Çevreye Etkileri 46 C Su Üzerindeki Etkileri 46 C Toprak Üzerine Etkileri 46 C Flora ve Fauna Üzerindeki Etkileri 46 C İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 47 C.4.2 Yapay Çevreye Etkisi (Görüntü Kirliliği Üzerine) Etkileri 47 D. SU D.1 Su Kaynaklarının Kullanımı 48 D.1.1 Yeraltı Suları 48 D.1.2 Jeotermal Kaynaklar 48 D.1.3 Akarsular 48 D.1.4 Göller, Göletler ve Rezervuarlar 50 D.1.5 Denizler 50 D.2 Doğal Drenaj Sistemleri 50 D.3 Su Kaynaklarının Kirliliği ve Çevreye Etkileri 51 D.3.1 Yeraltı Suları ve Kirlilik 51 D.3.2 Akarsularda Kirlilik 51 D.3.3 Göller, Göletler ve Rezervuarlarda Kirlilik 53 D.3.4 Denizlerde Kirlilik 53 D.4 Su ve Kıyı Yönetimi, Strateji ve Politikaları 54 D.5 Su Kaynaklarında Kirlilik Etkenleri 55 E. TOPRAK VE ARAZİ KULLANIMI E.1 Genel Toprak Yapısı 56 E.2 Toprak Kirliliği 59 E.2.1 Kimyasal Kirlenme 59 E Atmosferik Kirlenme 59 IV

6 E Atıklardan Kirlenme 59 E.2.2 Mikrobiyal Kirlenme 59 E.3 Arazi 59 E.3.1 Arazi Varlığı 59 E Arazi Sınıfları 59 E Kullanım Durumu 61 E.3.2 Arazi Problemleri 61 F. FLORA, FAUNA VE HASSAS YÖRELER F.1 Ekosistem Tipleri 65 F.1.1 Ormanlar 65 F Ormanların Ekolojik Yapısı 65 F İlin Orman Envanteri 66 F Orman Varlığının Yararları 67 F Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları 67 F.1.2 Çayır ve Meralar 68 F.1.3 Sulak Alanlar 68 F.1.4 Diğer Alanlar ( Stepler vb.) 68 F.2 Flora 68 F.2.1 Habitat ve Toplulukları 68 F.2.2 Türler ve Popülasyonları 69 F.3 Fauna 85 F.3.1 Habitat ve Toplulukları 85 F.3.2 Türler ve Popülasyonları 89 F.3.3 Hayvan Yaşama Hakları 91 F Evcil Hayvanlar 91 F Sahipli Hayvanlar 92 F Sahipsiz Hayvanlar 92 F Nesli tehlike Altında Olan ve Olması Muhtemel Olan Evcil ve Yaban Hayvanlar 92 F Hayvan Hakları İhlalleri 92 F Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşlarla İşbirliği 92 F.4 Hassas Yöreler Kapsamında Olup (*) Bölümündeki Bilgilerin İsteneceği Alanlar 92 F.4.1 Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 92 F Sayılı Milli Parklar Kanunu nun 2. Maddesinde Tanımlanan ve Bu Kanunun 3. Maddesi Uyarınca Belirlenen Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları ve Tabiat Koruma Alanları 92 F Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Uyarınca Çevre ve Orman Bakanlığı nca Belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları 94 F Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun 2. Maddesinin a Tanımlar Bendinin 1.,2.,3. ve 5. Alt Bentlerinde Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanı Olarak Tanımlanan ve Aynı Kanun ile 3386 Sayılı Kanunun (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) İlgili Maddeleri Uyarınca Tespiti ve Tescili Yapılan Alanlar 95 F Sayılı Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Olan Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları 95 F /9/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nin 17 nci ve 1/7/1999 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Yönetmelikle Değişik 18.,19. ve 20. Maddelerinde Tanımlanan Alanlar 95 V

7 F /11/1986 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği nin 49. Maddesinde Tanımlanan Hassas Kirlenme Bölgeleri 95 F Sayılı Çevre Kanunu nun 9. Maddesi Uyarınca Bakanlar Kurulu Tarafından Özel Çevre Koruma Bölgeleri Olarak Tespit ve İlan Edilen Alanlar 95 F Sayılı Boğaziçi Kanunu na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar 101 F Sayılı Orman Kanunu Gereğince Orman Alanı Sayılan Yerler 101 F Sayılı Kıyı Kanunu Gereğince Yapı Yasağı Getirilen Alanlar 101 F Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Belirtilen Alanlar 101 F Sayılı Mera Kanununda Belirtilen Alanlar 101 F Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği nde Belirtilen Alanlar 101 F.4.2 Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar 101 F /2/1984 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlardan Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları nda Belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları 101 F /6/1981 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Akdeniz in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Barcelona Sözleşmesi) Uyarınca Korumaya Alınan Alanlar 105 F /10/1988 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Akdeniz de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol Gereği Ülkemizde Özel Koruma Alanı Olarak Belirlenmiş Alanlar 105 F /9/1985 Tarihli Cenova Bildirgesi Gereği Seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı Tarafından Yayımlanmış Olan Akdeniz de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit Listesinde Yer Alan Alanlar 105 F Cenova Deklerasyonu nun 17. Maddesinde Yer Alan Akdeniz e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin Yaşama ve Beslenme Ortamı Olan Kıyısal Alanlar 105 F /2/1983 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi nin 1. ve 2. Maddeleri Gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Koruma Altına Alınan Kültürel Miras ve Doğal Miras Statüsü Verilen Kültürel, Tarihi ve Doğal Alanlar 105 F /05/1994 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR Sözleşmesi) Uyarınca Koruma Altına Alınmış Alanlar 105 F.4.3 Korunması Gereken Alanlar 105 F Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, Mevcut Özellikleri Korunacak Alan Olarak Tesbit Edilen ve Yapılaşma Yasağı Getirilen Alanlar (Tabii Karakteri Korunacak Alan, Biogenetik Rezerv Alanları, Jeotermal Alanlar vb.) 105 F Tarım Alanları: Tarımsal Kalkınma Alanları, Sulanan, Sulanması Mümkün ve Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları I, II, III ve IV Olan Alanlar, Yağışa Bağlı Tarımda Kullanılan I. ve II. Sınıf ile, Özel Mahsul Plantasyon Alanlarının Tamamı 105 F Sulak Alanlar: Doğal veya Yapay, Devamlı veya Geçici, Suların Durgun veya Akıntılı, Tatlı, Acı veya Tuzlu, Denizlerin GelGit Hareketinin Çekilme Devresinde 6 Metreyi Geçmeyen Derinlikleri Kapsayan, Başta Su Kuşları Olmak Üzere Canlıların Yaşama Ortamı Olarak Önem Taşıyan Bütün Sular, Bataklık Sazlık ve Turbiyeler ile Bu Alanların Kıyı Kenar Çizgisinden İtibaren Kara Tarafına Doğru Ekolojik Açıdan Sulak Alan Kalan Yerler 106 F Göller, Akarsular, Yeraltısuyu İşletme Sahaları 106 VI

8 F Bilimsel Araştırmalar İçin Önem Arzeden ve/veya Nesli Tehlikeye Düşmüş veya Düşebilir Türler ve Ülkemiz İçin Endemik Olan Türlerin Yaşama Ortamı Olan Alanlar, Biyosfer Rezervi, Biyotoplar, Biyogenetik Rezerv Alanları, Benzersiz Özelliklerdeki Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumların Bulunduğu Alanlar 106 F Mesire Yerleri; 6831 Sayılı Orman Kanununa Tabi Alanlarda Halkın Rekrasyonel Kullanımını Düzenleyip, Kullanımının Doğal Yapının Tahribine Neden Olmadan Yönlendirilmesini Sağlamak Üzere Ayrılan Alanlar 106 F Kuyuluk Orman İçi Mesire Yeri 106 F Yıl Orman İçi Mesire Yeri 107 F Talat Göktepe Orman İçi Dinlenme Yeri 108 F İncekum Orman İçi Mesire sahası 110 F Kemer Orman İçi Mesire sahası 110 F Şehitlik Mesire Sahası 111 F Karaekşi Mesire Yeri ve Alabalık Üretme İstasyonu 112 F Pullu1 Orman İçi Dinlenme Yeri 113 F Pullu2 Orman İçi Dinlenme Yeri 114 F Yoğunduvar Orman İçi Dinlenme Yeri 116 G. TURİZM G.1 Yörenin Turistik Değerleri 118 G.1.1 Yörenin Doğal Değerleri 118 G Konum 118 G Fiziki Özellikler 121 G.1.2 Kültürel Değerler 121 G.2 Turizm Çeşitleri 141 G.3 Turistik Altyapı 144 G.4 Turist Sayısı 146 G.5 Turizm Ekonomisi 146 G.6 TurizmÇevre İlişkisi 146 H. TARIM VE HAYVANCILIK H.1 Genel Tarımsal Yapı 147 H.2 Tarımsal Üretim 148 H.2.1 Bitkisel Üretim 149 H Tarla Bitkileri 149 H Buğdaygiller 149 H Baklagiller 149 H Yem Bitkileri 149 H Endüstriyel Bitkiler 149 H Bahçe Bitkileri 150 H Meyve Üretimi 150 H Sebze Üretimi 150 H Süs Bitkileri 151 H.2.2 Hayvansal Üretim 151 H Büyükbaş Hayvancılık 151 H Küçükbaş Hayvancılık 152 H Kümes Hayvancılığı ( Kanatlı Üretimi) 152 H Su Ürünleri 152 H Kürk Hayvancılığı 152 H Arıcılık ve İpek Böcekçiliği 152 H.3 Organik Tarım 152 H.4 Tarımsal İşletmeler 153 VII

9 H.4.1 Kamu İşletmeleri 153 H.4.2 Özel İşletmeler 154 H.5 Tarımsal Faaliyetler 154 H.5.1 Pestisit Kullanımı 154 H.5.2 Gübre Kullanımı 154 H.5.3 Toprak Kullanımı 155 I. MADENCİLİK I.1 Maden Kanununa Tabi Olan Madenler ve Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 156 I.1.1 Sanayi Madenleri 156 I.1.2 Metalik Madenler 156 I.1.3 Enerji Madenleri 157 I.1.4 Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 159 I.2 Madencilik Faaliyetlerinin Yapıldığı Yerlerin Özellikleri 160 I.3 Cevher Zenginleştirme 160 I.4 Madencilik Faaliyetlerinin Çevre Üzerine Etkileri 161 I.5 Madencilik Faaliyetleri Sonucunda Arazi Kazanım Amacıyla Yapılan Rehabilitasyon Çalışmaları 161 J. ENERJİ J.1 Birincil Enerji Kaynakları 162 J.1.1 Taşkömürü 162 J.1.2 Linyit 162 J.1.3 Asfaltit 162 J.1.4 Bitümlü Şist 162 J.1.5 Hampetrol 162 J.1.6 Doğalgaz 162 J.1.7 Nükleer Kaynaklar (Uranyum ve Toryum) 162 J.1.8 Orman 162 J.1.9 Hidrolik 162 J.1.10 Jeotermal 163 J.1.11 Güneş 163 J.1.12 Rüzgar 163 J.1.13 Biyokütle 163 J.2 İkincil Enerji Kaynaları 163 J.2.1 Termik Enerji 163 J.2.2 Hidrolik Enerji 163 J.2.3 Nükleer Enerji 164 J.2.4 Yenilenebilir Elektrik Enerjisi Üretimi 164 J.3 Enerji Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 164 J.4 Enerji Tasarrufu İle İlgili Yapılan Çalışmalar 165 K. SANAYİ VE TEKNOLOJİ K.1 İl Sanayinin Gelişimi, Yer seçimi Süreçleri ve Bunu Etkileyen Etkenler 166 K.2 Genel Anlamda Sanayinin Gruplandırılması 166 K.3 Sanayinin İlçelere Göre Dağılımı 167 K.4 Sanayi Gruplarına Göre İşyeri Sayıları ve İstihdam Durumu 169 K.5 Sanayi Gruplarına Göre Üretim Teknolojisi ve Enerji Kullanımı 170 K.6 Sanayiden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Alınan Önlemler 170 K.6.1 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliği 170 VIII

10 K.6.2 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Su Kirliliği 171 K.6.3 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Toprak Kirliliği 174 K.6.4 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Gürültü Kirliliği 174 K.6.5 Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar 174 K.7 Sanayi Tesislerinin Acil Durum Planı 175 L. ALTYAPI, ULAŞIM VE HABERLEŞME L.1 Altyapı 176 L.1.1 Temiz Su Sistemi 176 L.1.2 Atık Su Sistemi, Kanalizasyon ve Arıtma Sistemi 177 L.1.3 Yeşil Alanlar 180 L.1.4 Elektrik İletim Hatları 180 L.1.5 Doğalgaz Boru Hatları 180 L.2 Ulaşım 180 L.2.1 Karayolları 180 L Karayolları Genel 180 L Ulaşım Planlaması 180 L Toplu Taşıma Sistemleri 183 L Kent İçi Yollar 183 L Araç Sayıları 184 L.2.2 Demiryolları 185 L Kullanılan Raylı Sistemler 185 L Taşımacılıkta Demiryolları 185 L.2.3 Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı 185 L Limanlar 185 L Taşımacılık 186 L.2.4 Havayolları 186 L.3 Haberleşme 186 L.4 İlin Plan Durumu 186 L.5 İldeki Baz İstasyonları 186 M. YERLEŞİM ALANLARI VE NÜFUS M.1 Kentsel ve Kırsal Planlama 187 M.1.1 Kentsel Alanlar 187 M Doğal Özelliklerin Kent Formuna Etkileri 187 M Kentsel Büyüme Deseni 187 M Planlı Kentsel Gelişme Alanları 188 M Kentsel Alanlarda Yoğunluk 191 M Kentsel Yenileme Alanları 191 M Endüstri Alanları Yer Seçimi 191 M Tarihi, Kültürel, Arkeolojik ve Turistik Özellikli Alanlar 191 M.1.2 Kırsal Alanlar 191 M Kırsal Yerleşme Deseni 191 M Arazi Mülkiyeti 191 M.2 Altyapı 192 M.3 Binalar ve Yapı Çeşitleri 192 M.3.1 Kamu Binaları 193 M.3.2 Okullar 193 M.3.3 Hastaneler ve Sağlık Tesisleri 194 M.3.4 Sosyal ve Kültürel Tesisler 194 M.3.5 Endüstriyel Yapılar 194 M.3.6 Göçer ve Hareketli Barınaklar 194 IX

11 M.3.7 OtelMotel ve Turizm Amaçlı Diğer Yapılar 194 M.3.8 Bürolar ve Dükkanlar 194 M.3.9 Kırsal Alanda Yapılaşma 194 M.3.10 Yerel Mimari Özellikler 194 M.3.11 Bina Yapımında Kullanılan Yerel Materyaller 195 M.4 Sosyo Ekonomik Yapı 195 M.4.1 İş Alanları ve İşsizlik 195 M.4.2 Göçler 196 M.4.3 Göçebe İşçiler ( Mevsimlik ) 196 M.4.4 Kent Toprağının Mülkiyet Dağılımı 196 M.4.5 Konut Yapım Süreçleri 196 M.4.6 Gecekondu Islah ve Önlenme Bölgeleri 196 M.5 Yerleşim Yerlerinin Çevresel Etkileri 196 M.5.1 Görüntü Kirliliği 196 M.5.2 Binalarda Ses İzolasyonu 196 M.5.3 Havaalanları ve Çevresinde Oluşturulan Gürültü Zonları 197 M.5.4 Ticari ve Endüstriyel Gürültü 197 M.5.5 Kentsel Atıklar 197 M.5.6 Binalarda Isı Yalıtımı 197 M.6 Nüfus 197 M.6.1 Nüfusun Yıllara Göre Değişimi 197 M.6.2 Nüfusun Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Gruplarına Göre Dağılımı 198 M.6.3 İl ve İlçelerin Nüfus Yoğunlukları 198 M.6.4 Nüfus Değişim Oranı 201 N. ATIKLAR N.1 Evsel Katı Atıklar 202 N.2 Tehlikeli Atıklar 208 N.3 Özel Atıklar 208 N.3.1 Tıbbi Atıklar 208 N.3.2 Atık Yağlar 208 N.3.3 Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağlar 208 N.3.4 Pil ve Aküler 208 N.3.5 Cips ve Diğer Yakma Fırınlarından Kaynaklanan Küller 208 N.3.6 Tarama Çamurları 208 N.3.7 Elektrik ve Elektronik Atıklar 214 N.3.8 Kullanım Ömrü Bitmiş Araçlar 214 N.4 Diğer Atıklar 214 N.4.1 Ambalaj Atıkları 214 N.4.2 Hayvan Kadavraları 214 N.4.3 Mezbaha Atıkları 214 N.5 Atık Yönetimi 214 N.6 Katı Atıkların Miktar ve Kompozisyonu 214 N.7 Katı Atıkların Biriktirilmesi, Toplanması, Taşınması ve Aktarma Merkezleri 214 N.8 Atıkların Bertaraf Yöntemleri 215 N.8.1 Katı Atıkların Depolanması 215 N.8.2 Atıkların Yakılması 215 N.8.3 Kompost 215 N.9 Atıkların Geri Kazanımı ve Değerlendirilmesi 215 N.10 Atıkların Çevre Üzerindeki Etkileri 215 X

12 O. GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM O.1 Gürültü 216 O.1.1 Gürültü Kaynakları 216 O Trafik Gürültüsü 216 O Endüstri Gürültüsü 217 O İnşaat Gürültüsü 217 O Yerleşim Alanlarında Oluşan Gürültüler 217 O Havaalanları Yakınında Oluşan Gürültü 219 O.1.2 Gürültü ile Mücadele 219 O.1.3 Gürültünün Çevreye Olan Etkileri 219 O Gürültünün Fiziksel Çevreye Olan Etkileri 219 O Gürültünün Sosyal Çevreye Olan Etkileri 219 O.1.4 Gürültünün İnsanlar Üzerine Etkileri 219 O Fiziksel Etkileri 219 O Fizyolojik Etkileri 219 O Psikolojik Etkileri 219 O Performans Üzerine Etkileri 220 O.2 Titreşim 220 P. AFETLER P.1 Doğal Afetler 221 P.1.1 Depremler 221 P.1.2 Heyelanlar ve Çığlar 222 P.1.3 Seller 224 P.1.4 Orman, Otlak ve Sazlık Yangınları 225 P.1.5 Ormanlar Üzerinde Biyotik veya Abiyotik Faktörlerin Etkileri 225 P.1.6 Fırtınalar 225 P.2 Diğer Afetler 225 P.2.1 Radyoaktif Maddeler 225 P.2.2 Denize Dökülen Petrol ve Diğer Tehlikeli Atıklar 225 P.2.3 Tehlikeli Maddeler 225 P.3 Afetlerin Etkileri ve Yardım Tedbirleri 227 P.3.1 Sivil Savunma Birimleri 227 P.3.2 Yangın Kontrol ve Önleme Tedbirleri 227 P.3.3 İlkyardım Servisleri 227 P.3.4 Afetzedeler ve Mültecilerin Yeniden İskanı 228 P.3.5 Tehlikeli Maddelerin Yurtiçi ve Sınırlararası Taşınımı İçin Alınan Tedbirler 228 P.3.6 Afetler ve Büyük Endüstriyel Kazalar 228 R. SAĞLIK VE ÇEVRE R.1 Temel Sağlık Hizmetleri 229 R.1.1 Sağlık Kurumlarının Dağılımı 229 R.1.2 Bulaşıcı Hastalıklar 230 R İçme ve Kullanma Sularının Durumu 232 R Denizler 233 R Zoonoz Hastalıklar 234 R.1.3 Gıda Hijyeni 234 R.1.4 Aşılama Çalışmaları 234 R.1.5 Bebek Ölümleri 235 R.1.6 Ölümlerin Hastalık, Yaş ve Cins Gruplarına Göre Dağılımı 235 XI

13 R.1.7 Aile Planlaması Çalışmaları 236 R.2 Çevre Kirliliği ve Zararlarından Oluşan Sağlık Riskleri 236 R.2.1 Kentsel Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 236 R.2.2 Su Kirliliğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 236 R.2.3 Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 236 R.2.4 Gürültünün İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 236 R.2.5 Pestisitlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 236 R.2.6 İyonize Radyasyondan korunma 236 R.2.7 Baz İstasyonlarından Yayılan Radyasyonun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 236 S. ÇEVRE EĞİTİMİ S.1 Kamu Kurumlarının Çevre Eğitimi İle İlgili Faaliyetleri 237 S.2 Çevre İle İlgili Gönüllü Kuruluşlar Ve Faaliyetleri 237 S.2.1 Çevre Vakıfları 237 S.2.2 Çevre Dernekleri 239 S.2.3 Çevreyle İlgili Federasyonlar 240 T. ÇEVRE YÖNETİMİ VE PLANLAMA T.1 Çevre Kirliliğinin ve Çevresel Tahribatın Önlenmesi 241 T.2 Doğal Kaynakların Ekolojik Dengeler Esas Alınarak Verimli Kullanımı, Korunması ve Geliştirilmesi 243 T.3 Ekonomik ve Sosyal Faaliyetlerin Çevrenin Taşıma Kapasitesini Aşmayacak Biçimde, Planlanması 243 T.4 Çevrenin İnsan Psikososyal İhtiyaçlarıyla Uyumunun Sağlanması 243 T.5 Çevre Duyarlı Arazi Kullanım Planlaması 244 T.6 Çevresel Etki Değerlendirmesi 244 XII

14 TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Tablo A.1 : İlin Uç Noktalarına İlişkin Enlem ve Boylamlar 2 Şekil A.1 : Mersin İli, İl Sınırlarını Gösteren Harita 3 Şekil A. 2 : İlin Jeomorfoloji Haritası 56 Şekil A.3 : Mersin İli Jeolojik Harita 7 Şekil A.4 : İlin Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti 9 Şekil A.5 : Mersin İlinde Bulunan Tektonik Birlikler ve Örtü Kayaları Gösteren Harita 18 Tablo B.1 : Aylar İtibariyle Güneşlenme Süresi ve Güneşlenme Şiddeti 20 Tablo B.2 : İlin Önemli Akarsuları ve Özellikleri 20 Tablo B.3 : İlde Bulunan Kömür Yatakları ve Özellikleri 20 Şekil B.1 : Orman Alanları 21 Şekil B.2 : Mersin Doğal Vejetasyon Haritası 21 Şekil B.3 : Göksu Deltası Koruma Statüleri 22 Şekil B.4 : Mersin Büyük Toprak Grupları 28 Şekil B.5 : Toprakların Dağılımı 32 Tablo B.4 : Göletler ve Özellikleri 35 Tablo B.5 : Endüstriyel Hammaddeler 35 Tablo B.6 : Metalik Madenler 35 Tablo C.1 : 2004 Yılı Rüzgar Değerleri 37 Tablo C.2 : 2004 Yılı Ortalama Basınç Değerleri(mb) 37 Tablo C.3 : 2004 Yılı Nisbi Nem Değerleri (%) 38 Tablo C.4 : 2004 Yılı Ortalama Sıcaklık Değerleri 38 Tablo C.5 : 2004 Yılı Buharlaşma Miktarları(mm) 38 Tablo C.6 : 2004 Yılı Yağış Değerleri(mm) 38 Tablo C.7 : 2004 Yılı Dolu, Sis ve Kırağılı Günler 39 Tablo C.8 : Satışa Sunulan Isınma Amaçlı Yerli Linyit Kömürlerinin Özellikleri 40 Tablo C.9 : Satışa Sunulan Isınma Amaçlı İthal Kömürlerin Özellikleri 41 Tablo C.10: Sanayi Amaçlı İthal Edilen Kömürlerinin Özellikleri 41 Tablo C.11: Satışa Sunulan Briket Kömürlerinin Özellikleri 41 Tablo C.12: Satışa Sunulacak Sıvı Yakıtların Özellikleri 42 Tablo C.13: Motorlu Kara Taşıtlarını Cinsi ve Sayısı 42 Tablo C.14: Mersin'de Egzoz Gazı Ölçülen Araç Sayısı 43 Tablo C.15: Mersin'de Egzoz Gazı Ölçüm Yetkisine Sahip Kuruluşlar 43 Tablo C.16: Trafikte Kullanılmakta Olan Benzin Motorlu Taşıtlarda CO Sınır Değerleri 43 Tablo C.17: Trafikte Kullanılmakta Olan Dizel Motorlu Taşıtlarda Absorbsiyon Katsayısı Sınır Değerleri. 43 Tablo C.18: Mersin de Kükürtdioksit Ölçüm Sonuçları Aylık Ortalamaları 43 Şekil C.1 : Yıllara Göre Ortalama SO 2 Değişim Değerleri 44 Tablo C.19: Mersin de Ölçülen Partikülün Ortalama Aylık Sonuçları 44 Şekil C.2 : Yıllara Göre Ortalama PM Değişim Değerleri 44 Tablo C.20: 1719 Aralık 2003 Tarihlerinde Ortalama CO Ölçüm Sonuçları 44 Tablo C.21: 1719 Aralık 2003 Tarihlerinde Ortalama NO x Ölçüm Sonuçları 45 Tablo D.1 : Belgeli Kuyu Listesi 48 Şekil D.1 : DSİ Genel Durum Planı 49 Tablo E.1 : Tarım Topraklarının İlçeler İtibarıyla Verimlilik Değerleri 56 Tablo E.2 : Toprak Reaksiyonu 56 Tablo E.3 : Toprak tuzluluğu 57 Tablo E.4 : Toprak Kireci 57 Tablo E.5 : Organik Madde 58 Tablo E.6 : Fosfor 58 Şekil E.1 : Mersin Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflaması 60 Şekil E.2 : Mersin Şimdiki Arazi Kullanım Şekli 62 XIII

15 Tablo F.1 : Bölge Nüfusu 96 Şekil G.1 : Turizm Merkezleri 119 Tablo G.1 : İlimizdeki Turizm İşletme Belgeli Yemeİçme Tesisleri Tablo G.2 : İlimizdeki Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri 145 Tablo G.3 : İlimizdeki Turistik Tesislerde Geceleyen Turist Sayısı 146 Tablo H.1 : İlimiz Tarım Arazisinin Kullanım Durumu 148 Tablo H.2 : Sulanan Arazinin Kullanım Durumu 148 Tablo H.3 : Tarla Ürünleri (2004 Yılı) 149 Tablo H.4 : Meyveler (2004 Yılı) 150 Tablo H.5 : Sebzeler (2004 Yılı) 150 Tablo H.6 : Örtü Altı Sebzeler (2004 Yılı) 151 Tablo H.7 : İlimizde Hayvancılık 151 Tablo H.8 : Hayvansal Ürünler 151 Tablo H.9 : Su Ürünleri Üretimi 152 Tablo H.10: 2003 Yılında İlimizdeki Deniz ve Tatlı Su Balıkçılığının Durumu 153 Tablo H.11: İlimizde Organik Tarımla Uğraşan Üreticiler 153 Tablo H.12: Arazi Miktarlarına Göre İşletme Sayıları 154 Tablo H.13: İlimizdeki Tarımsal Amaçlı Kooperatifler 154 Tablo H.14: 2004 Yılında Kullanılan Pestisitler 154 Tablo H.15: İlçeler Bazında Kimyevi Gübre Kullanımı 155 Şekil I.1 : İlin Maden Yatakları 158 Tablo I.1 : 2003 Yıllarına Ait Faaliyette Bulunan Ocak Listesi 159 Tablo I.2 : İlimiz Sınırları İçerisinde Bulunan Resmi Dairelere Ait Taş Ocakları 160 Tablo J.1 : Mersin Su Kaynakları Potansiyeli 162 Tablo J.2 : İlimizdeki Jeotermal Kaynaklar 163 Tablo J.3 : 2004 Yılı Güneşlenme Değerleri 163 Tablo J.4 : Hidroelektrik enerji 164 Tablo J.5 : Elektrik Enerjisi Tüketim Durumu 165 Tablo K.1 : OSB nde Tahsis Yapılmış Firmaların Sektörler İtibariyle Durumu 166 Tablo K.2 : Organize Sanayi Bölgesinin 2003 Yılı İtibariyle Son Parselasyon Durumu 167 Tablo K.3 : Mersin İlinde Faaliyette Bulunan Küçük Sanayi Siteleri ve Doluluk Oranları 167 Tablo K.4 : Mersin İlinde Bulunan Taş Ocaklarının Dağılımı ve Oranları 167 Tablo K.5 : İlde ve İlçelerde Sanayi Dağılımı ve Oranları 167 Şekil K.1 : İlde Bulunan Sanayi Kuruluşları, Taş ve KumÇakıl Ocaklarının İlçelerdeki Yoğunluğunu Gösteren Harita 168 Tablo K.6 : Sanayi Gruplarına Göre Mersin İli'nin İşyeri Sayısı(Küçük) 169 Tablo K.7 : Sanayi Gruplarına Göre Mersin İli'nin İşyeri Sayısı(Büyük) 170 Tablo K.8 : İmalat Sanayi Özet Tablosu 170 Tablo K.9 : Gıda Sanayi Süt ve Süt Ürünleri (Su Kirliliği Kontrolü Yön. Tablo 5.3) 171 Tablo K.10: Gıda Sanayi Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5.8) 172 Tablo K.11: Gıda SanayiSebze, Meyve Yıkama ve işleme Tesisleri(S.K.K.Y. Tablo 5.9) 172 Tablo K.12: İçki Sanayi Alkolsüz İçkiler Meşrubat Üretimi ve Benzerleri (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 6.1) 173 Tablo K.13: Cam Sanayi (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 8) 173 Tablo K.14: Tekstil Sanayi (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 10) 173 Tablo K.15: Petrol Sanayi (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 11) 173 Tablo K.16: Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayi (S.K.K.Y. Tablo 13) 173 Tablo K.17: Kimya Sanayi (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 14) 174 Tablo K.18: Karışık Endüstriyel (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 19) 174 Tablo K.19: Evsel Nitelikli (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21) 174 Tablo L.1 : Kimyasal Su Analiz Raporu 176 Tablo L.2 : Kimyasal Su Analizi Raporu 177 Tablo L.3 : Bakteriyolojik Su Analizi Raporu 177 Tablo L.4 : Mevcut Kanalizasyon Hattı Toplama Sistemi Çap ve Uzunlukları 177 Şekil L.1 : Kanalizasyon Toplama Sistemi 178 XIV

16 Tablo L.5 : Mevcut Yağmur Suyu Toplama Sistemi Çap ve Uzunlukları 179 Tablo L.6 : Otoyol ve Devlet Yolunda TaşıtKm., Yolcu Km., TonKm. Değerleri 180 Tablo L.7 : Bugünkü Türel Dağılım Yapısı(%) 180 Şekil L.2 : İlin Yol Durumunu Gösteren Harita 181 Şekil L.3 : Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Devlet Yolları Trafik Hacim Haritası 182 Tablo L.8 : Tarihi İtibariyle İl ve İlçeler Araç Sayısı 184 Tablo L.9 : 2004 Yılı Gemi Hareketleri Mersin ( Gros aralığı: ) 185 Tablo L.10: 2004 Yılı Mersin Limanı Yükleme Boşaltma Bilgileri 186 Tablo M.1 : Planlama Alanı Genel Arazi Kullanış Durumu 190 Tablo M.2 : Planlama Alanında Öneri Nüfus Dağılımı 191 Tablo M.3 : Bina Sayımı Sonuçlarının Karşılaştırması Bina Sayılarına Göre İlk On İl, Tablo M.4 : 2000 Bina Sayımı Sonuçlarına Göre Belediye Sınırları İçindeki Binaların Kullanma Amacına Göre Dağılımı 192 Tablo M.5: Çalışan İl Nüfusunun İktisadi Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı (Yıl 2000) 195 Tablo M.6 : Yıllara Göre Nüfus Gelişimi 197 Şekil M.1 : Nüfusun Yıllara Göre Dağılımı 197 Tablo M.7 : İlçelere Göre Şehir ve Köy Nüfusları 198 Tablo M.8 : Nüfusun Yaş ve Cins Gruplarına Göre dağılımı 198 Tablo M.9 : 2000 Yılı Sayımlarına Göre İlçeler Nüfusu, Nüfus Yoğun. ile Yüzölçümleri 198 Şekil M.2 : Mersin İli 2000 Yılı Nüfus Piramidi 199 Şekil M.3 : Nüfus yoğunluğu 200 Şekil M.4 : İl Yüzölçümünün İlçelere Dağılımı 200 Şekil M.5 : Nüfusun İlçelere Göre Dağılımı 200 Tablo M.10:İlçelere Göre Şehir ve Köy Nüfusu, Yıllık Nüfus Artış Hızı 201 Şekil M.6 : İlçelerin Nüfus Artış Hızı 201 Tablo N.1 : Mersin Büyükşehir Belediyesinde Atık Oluşum Miktarı 202 Tablo N.2 : Mersin Büyükşehir Belediyesinde Atık Kompozisyonu 202 Tablo N.3 : Mersin İlindeki Belediyelerin Katı Atık Durumları 203 Tablo N.4 : İlimizde Bazı Sanayi Sektörlerinde Oluşan Tehlikeli Atık Türleri, Miktarları, Geri Kazanım ve Bertaraf Yöntemleri(2004) 209 Tablo N.5 : 2004 Yılında Poliklinik ve Tıp Merkezlerinden Toplanan ve Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarı 212 Tablo N.6 : 2004 Yılında Mersin İli Merkez Sağlık Ocaklarından Alınan ve Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarları 213 Tablo N.7 : 2003 Yılında Hastanelerden Alınan ve Bertaraf Edilen Tıbbi Atık Miktarı 213 Tablo O.1 : Taşıtların Gürültü seviyeleri (dba) 216 Tablo O.2 : Trafiğe ilk defa çıkacak motorlu araçlar için dış gürültü seviyeleri 216 Tablo O.3 : Gürültü düzeylerine karşı çalışma süreleri 217 Tablo O.4 : Yerleşme Yerine ve Gün İçindeki Zaman Dilimine Göre Kriterler 217 Tablo O.5 : Yapıların 1.00 M. Uzaklığındaki Gürültü Seviyeleri 218 Tablo O.6 : Yapı Tiplerine Göre Kabul Edilebilir İç Mekân Ses Basıncı Seviyeleri 218 Tablo O.7 : Yapılar İçindeki Gürültüye Hassas Faaliyet Alanları İle Gürültü Kaynağı Olan Faaliyet Alanları 218 Tablo O.8 : Gürültünün İnsanlar Üzerindeki Etkileri 219 Tablo P.1 : Tarihinde olan deprem sonrası hasar tespit durumu 222 Tablo P.2 : Mersin ve civarında deprem tehlikesi (%) olasılığı 222 Şekil P.1 : Deprem Haritası 223 Tablo P.3 : Mersin Merkez ve İlçelerinde Meydana Gelen Su Baskınları 224 Tablo P.4 : Yılları Arası 23 Yıllık Orman Yangınları 226 Tablo R.1 : İlimizde Bulunan Sağlık Kurumlarının Durumu 229 Tablo R.2 : İlimizdeki Yataklı Sağlık Kurumları 2004 Çalışmaları (KamuÖzel) 229 Tablo R.3 : İlçelere Göre Sağlık Evleri 230 Tablo R.4 : Bulaşıcı hastalıkların İlçe Bazında ve Aylara Dağılımı 230 Tablo R.5 : Gıda Su ve Bakiye Klor Kontrolü 233 Şekil R.1 : Su Hijyen Çalışmalarının Aylara Dağılımı 233 XV

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 0 T.C. MERSĐN VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI MERSĐN ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Hasan SADAY Đl Müdürü Zübeyir GÜVEL Đl Müdür

Detaylı

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. BURSA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2005 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1 2 2 3 4 Tablolar Listesi Haritalar Listesi Şekiller Listesi Grafikler Listesi Resimler Listesi 12 16 16 16

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2005 HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Şükrü TAMER İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Metin AKSAZ Unvanı: İl Çevre ve Orman Müdürü

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İLMÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2011 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Unvanı: Mehmet DİNÇ İl Müdür Yardımcısı V. Elif IRMAK ÇED Hiz. ve Çevre İzin

Detaylı

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KÜTAHYA VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU KÜTAHYA 2009 II HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı: Mehmet KUŞCU İsmail LAFCİOĞLU Suat ÇAVŞİ Sevda GÜZEL Gökçen BOZKURT Unvanı: İl

Detaylı

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK

AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK i AGAÇ, ÇİÇEK VE YEŞİL MEDENİYET DEMEKTİR. M. KEMAL ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı Olduğu, Gerçeğinden Hareketle Çevreye Duyarlı Bir

Detaylı

TC. KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

TC. KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TC. KIRIKKALE VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU-2011 i Mustafa Kemal ATATÜRK ii ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve Gelecek Kuşakların Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Çevre ve Orman Müdürlüğü TRABZON İL ÇEVRE DURUM RAPORU TRABZON-2010 HAZIRLAYANLARIN LİSTESİ Fahrettin ULU İl Müdürü Alpaslan KALEMCİ ÇED ve Planlama Şube Müdürü Fevzi YILMAZ Çevre

Detaylı

KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU KASTAMONU-2010 T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU İLİ 2009 YILI İL ÇEVRE DURUM

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DÜZCE İL ÇEVRE DURUM RAPORU DÜZCE-2011 I ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu,

Detaylı

HATAY ÇEVRE DURUM RAPORU

HATAY ÇEVRE DURUM RAPORU T.C HATAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HATAY ÇEVRE DURUM RAPORU Eğer vatan denilen şey, kupkuru dağlardan, taşlardan, ekilmemiş sahalardan, çıplak ovalardan şehirler ve köylerden ibaret olsaydı,

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR.

AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. AĞAÇ ÇİÇEK VE YEŞİLLİK MEDENİYET DEMEKTİR. M.Kemal ATATÜRK 2 ULUSAL ÇEVRE ANDI ŞİMDİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, ÇEVREYE DUYARLI

Detaylı

H A Z I R L A Y A N L A R

H A Z I R L A Y A N L A R H A Z I R L A Y A N L A R M. Fesih YAŞAR ÇED ve Planlama Şb Md. Baytekin BÜLBÜL Sedat KARAHANLI Necmettin ASLAN Çevre Mühendisi Kimyager V.H.K.İ (Dizgi) Diyarbakır Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. AKSARAY VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 2004 YILI AKSARAY İL ÇEVRE DURUM RAPORU AKSARAY-2005 İ Ç İ N D E K İ L E R TUTABLOLAR DİZİNİUT Hata! Yer işareti tanımlanmamış. TUA. COĞRAFİK KAPSAMUT

Detaylı

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4.

İçindekiler. Kömür B.1.4. Rüzgâr B.1.6 Biyomas ( Biyogaz, Odun, Tezek ) B.1.7. Jeotermal Sahalar B.2 Flora ve Fauna B.3 Toprak B.4 Su Kaynakları B.4. İçindekiler SAYFA A. COĞRAFİ KAPSAM 1 A.1 Giriş A.2 İl ve İlçe Sınırları A.3 İlin Coğrafi Durumu A.4 İlin Topografyası ve Jeolojik Durumu A.4.1 Dağlar A.4.2 Yaylalar ve Ovalar A.4.2.1 A.4.2.2 Yaylalar

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUMRAPORU ŞANLIURFA - 2011 ŞANLIURFA İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR Abdullah ERDİNÇ ÇED Hizmetleri Şube Müdürü V. Ercüment

Detaylı

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇANKIRI VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ĠL ÇEVRE DURUM RAPORU 2010 ULUSAL ÇEVRE ANDI Şimdiki ve gelecek kuşakların temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, gerçeğinden

Detaylı

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007

ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 ANTALYA İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 U2008 İÇİNDEKİLER TUA.COĞRAFİK KAPSAMUT... 1 TUA.1. GİRİŞUT...1 TUA.2. İL VE İLÇE SINIRLARIUT...4 TUA.3. İLİN COĞRAFİ DURUMUUT...10 TUA.4. İLİN TOPOĞRAFYASI VE JEOMORFOLOJİK

Detaylı

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ

T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ T.C. TEKĐRDAĞ VALĐLĐĞĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKĐRDAĞ ĐL ÇEVRE DURUM RAPORU 2007 i ĐNDEKS KOD ĐSĐMLENDĐRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 Đl ve Đlçe Sınırları

Detaylı

T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 2011 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 2011 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. MARDİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MARDİN İLİ 20 YILI ÇEVRE DURUM RAPORU MARDİN 20 Ağaç, çiçek ve yeşil medeniyet demektir. M. Kemal ATATÜRK ÖNSÖZ İnsanın refah ve mutluluğunda temel

Detaylı

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AKSARAY VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ AKSARAY İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU -2011- HAZIRLAYAN Çed Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ

Detaylı

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK

VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 1 VATAN TOPRAĞI KUTSALDIR KADERİNE TERK EDİLEMEZ K. ATATÜRK 2 SUNUŞ Çevreyi;içinde bulunduğumuz faaliyetlerimiz ve değişen değerler sonucu etkilediğimiz fiziki çevre ve insanların oluşturduğu çevre olarak

Detaylı

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)...

C HAVA (ATMOSFER VE İKLİM)... 1 İÇİNDEKİLER A COĞRAFİK KAPSAM 17 A.1 GİRİŞ. 17 A.1.1 Tarih Öncesi. 17 A.1.2 Yazılı Tarih Sonrası Kars. 20 A.1.3 İslam Uygarlıkları Dönemi 21 A.1.3.1 Selçuklular Dönemi 23 A.1.3.2 Osmanlı Yönetimi 24

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Kırk Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Kalamaz K.Atatürk

Kırk Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Kalamaz K.Atatürk Cilt Kırk Asırlık Türk Yurdu Ecnebi Elinde Kalamaz K.Atatürk TAKDİM Yaşanan çevre sorunlarının çeşitliliği ve boyutları dikkate alındığında, içinde bulunduğumuz yüzyılda endüstri ve teknoloji alanında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU KARABÜK-2012 K A R A B Ü K 2 0 1 1 Y I L I L Ç E V R E D U R U M R A P O R U K A R A B Ü K - 2012 HAZIRLAYANLAR Mehmet Ali

Detaylı