2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi"

Transkript

1 2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMİ İzleme ve Değerlendirme Birimi

2 Eğitimin Amacı ve İçeriği

3 PROJE u UYGULAMA EĞİTİMİ Eğitimimiz proje yönetimi, uygulama usul ve esasları kapsamında; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Satın alma kurallarını, Desteğin ödenmesi usul ve esaslarını, içermektedir.

4 Proje Uygulama Sürecine Genel Bir Bakış

5 DÜZENLİ VE ANLIK İZLEME Resmi Tebligat SÖZLEŞME EĞİTİMLER İlk İzleme 10 gün 15 gün HAKEDİŞ SÜRECİ Eş Finansman+ Ön Ödeme 2.Ara Rapor Ara Rapor Eş Finansmanla Harcamalar Ara Ödeme Nihai Rapor Nihai Ödeme ya da Tahsilat KAPANIŞ

6 Dokümanlar

7 Uygulama Sürecinde Referans Alınacak Temel Dokümanlar; Sözleşme ve ekleri, Proje Uygulama Rehberi ve ekleri, Satın Alma Rehberi ve ekleri, Tanıtım ve Görünürlük Rehberi, Destek Yönetimi Kılavuzu, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Ajans Yönetim Kurulu Kararları

8 Sözleşme Yönetimi

9 Sözleşme ve Ekleri 1. Özel Koşullar 2. EK-I Proje Tanımı 3. EK-II Genel Koşullar 4. EK-III Proje Bütçesi 5. EK-IV Satın Alma/İhale Kuralları 6. EK-V Ödeme Talebi 7. EK-VI Mali Kimlik Formu 8. EK-VII Gerçek veya Tüzel Kişilik Belgesi 9. EK-VIII Yararlanıcı Beyan Raporu 10. EK-IX Ara/Nihai Rapor Formları 11. EK-X Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 12. EK-XI Harcama Teyidi Raporu 13. EK-XII Mali Kontrol Taahhütnamesi 14. EK-XIII Teminat Belgesi

10 Temel İlkeler Sözleşmenin bir tarafı Ajans, diğer tarafı ise Yararlanıcıdır. Sözleşmenin uygulanması hakkındaki yazışmalar ve üçüncü taraflarla görüşmeler, Ajansı bağlamayacaktır. Yararlanıcı Ajansın izleme ve denetim ziyaretleri esnasında gerekli bütün destekleri sağlayacaktır. Sözleşmenin görünürlük kurallarına ilişkin düzenlemelerine dikkatle uyulacaktır. Projedeki devlet desteğinin görünürlüğü uygun araçlarla (tabela, levha, poster, bayrak), Ajansın internet sitesinde yer alan görünürlük rehberine uygun olarak sağlanacaktır.

11 Temel İlkeler Sözleşmelerde değişiklik yapılmaması esas olmakla birlikte; Sözleşme değişikliği gerektiği durumlarda, değişiklik taleplerinin; nedenlerinin ve değişiklik gerekçelerinin, en uygun şekilde, detaylı olarak ve belgelendirilerek açıklanması gerekir. Değişiklik gerekçesi olmayan, yetersiz ya da dayanaksız olan talepleriniz Ajans tarafından reddedilecektir. Sözleşme değişiklik talepleri temel olarak, Projenin genel amacını değiştirmemeli ve bu kapsamda diğer başvurulara eşit muamele yapılması ilkesine aykırı düşmemelidir.

12 Sözleşme Değişiklikleri Sözleşme, iki farklı yolla değiştirilebilir. Bu iki tür değişiklik için farklı usuller takip edilmelidir. A. Bildirim mektubu: Küçük değişiklerde, B. Zeyilname: Büyük değişikliklerde. Her durumda talebinizi Ajansa göndermeden önce projenizin izleme uzmanına danışmanız gereklidir.

13 Küçük Değişiklikler İçin Bildirim Mektubu Sözleşme kapsamındaki küçük değişiklikleri uygulamadan önce Projenizin izleme uzmanına danışmak kaydıyla Ajansın ön onayı olmadan uygulayabilirsiniz. Ancak bu değişiklikleri 10 gün içinde, Proje Uygulama Rehberi- (EK-1) i kullanarak Ajansa iletmelisiniz. Bildirim mektubunda yapılan değişiklik ve gerekçesi ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.

14 Hangi Hallerde Bildirim Mektubu Sunulabilir? Projenin temel amacını etkilemeyen; Değişikliğin mali etkisinin aynı bütçe başlığı altındaki kalemler arasındaki transferle sınırlı olduğu değişiklikler, Ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki (ya da zeyilname ile düzenlenmiş halindeki) uygun maliyetlerinin yüzde 15 i veya altında olduğu değişiklikler (bu yöntem, idari maliyetler ile ilgili kalemlerde değişiklik yapmak için kullanılmaz).

15 Hangi Hallerde Bildirim Mektubu Sunulabilir? Proje koordinatörü ile uzman veya eğiticilerin değişikliği, Adres değişikliği ve telefon numarası değişikliği, Belirli bir bütçe kalemine ayrılan tutarı değiştirmeyen ekipman sayısındaki artış, Ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi (aynı amaca hizmet etmek koşuluyla), Proje denetçisi değişikliği, gibi durumlarda başvurulabilirsiniz.

16 Sözleşme için Zeyilname Projenizde, zeyilname talebi gerektirecek büyüklükte değişiklikler yapmamanız önerilir. Zeyilname gerektirecek sözleşme değişiklikleri Ajansın ön onayına tabidir. Sözleşmedeki temel değişiklikler, zeyilnamenin Ajans ve Yararlanıcı tarafından imzalanmasından önce uygulanamaz. Zeyilname geriye dönük gerçekleşen faaliyetleri kapsayamaz.

17 Zeyilname hazırlanmasını gerektiren durumlar: Mali desteğin verilmesine ilişkin kararın sorgulanmasına neden olmayacak ya da başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine aykırı düşmeyecek şekilde; Faaliyetlerdeki önemli değişiklikler, Ana bütçe başlıkları arasında, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki (ya da zeyilname ile düzenlenen) uygun maliyetlerinin yüzde 15 ini aşan değişiklikler,

18 Zeyilname hazırlanmasını gerektiren durumlar: Bütçeye yeni bir kaleminin eklenmesi ya da mevcut kalemin çıkarılması, Yararlanıcının isim ya da hukuki statüsünün değişmesi, Proje ortakları ve ya iştirakçilerin çekilmesi ya da eklenmesi, ZEYİLNAME gerektirir.

19 Zeyilname Sunarken Dikkat Edilecek Hususlar; Zeyilname gerektiren büyük değişikliklerin olması durumunda, değişikliğin yürürlüğe girmesini talep ettiğiniz tarihten en az 20 gün önce zeyilname talebinizi yazılı olarak Ajansa sunmanız gerekir. Projenin bitim tarihinden en az 30 gün önce Ajansa zeyilname sunulabilir. Zeyilname talebi, bildirim mektubunda olduğu gibi; gerekçeli, detaylı ve belgeli bir şekilde sunularak açıklanmalıdır.

20 Zeyilname Sunarken Dikkat Edilecek Hususlar; Projenizden sorumlu izleme uzmanı, zeyilname talebinizin uygunluğu hakkında teknik destek sağlayacaktır. Ajans zeyilname talebini inceler ve gerekçesi olmayan veya yetersiz olan talepleri reddeder. Projeye yeni bir faaliyet ya da bütçe kaleminin eklenmesi durumunda, bunun proje amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olduğu, belgelerle desteklenerek gerekçelendirilmelidir. Bütçede kullanılmayan ya da tasarruf edilen kaynakların bulunması yeni faaliyetlerin proje bütçesine eklenmesi için yeterli neden değildir.

21 Zeyilname Sunarken Dikkat Edilecek Hususlar; Zeyilnamenin gerekliliği hakkında Ajansta, izleme uzmanına danışmanız önemlidir. Taslak zeyilname talebini Standart Formu (PUR-EK 2) kullanarak hazırlamak gerekir. Talep edilen değişikliği uygulamak için Ajansın zeyilname ile ilgili kararının beklenmesi gerekmektedir. Ajans sözleşmeye ilişkin zeyilnameyi onayladıktan sonra, düzenleyecek ve sizi imza için Ajansa davet edecektir.

22 İzleme ve Destek Faaliyetleri

23 İzleme Araçları İzleme ve destek faaliyetleri 7 temel araca ihtiyaç duyar. Bunlar: 1. İzleme ziyaretleri, 2. Yararlanıcıların beyan raporları (PUR-EK 4.3), 3. Ara (PUR-EK 4.1) ve Nihai (PUR-EK 4.2) raporlar, 4. Bildirim mektupları (PUR-EK 1), 5. Zeyilname talepleri (PUR-EK 2), 6. Proje sonrası değerlendirme raporu (PUR-EK 4.5) 7. Yararlanıcı tarafından tutulacak olan dokümantasyon ve arşivlemedir.

24 İzleme Ziyareti Kapsamı Satın alma kurallarına uygunluk, Maliyetlerin uygunluğu, Görünürlük ve tanıtım kurallarına uygunluk, Dokümantasyon ve arşivleme, Raporlama yükümlülükleri, Sözleşme değişiklikleri, gibi proje uygulaması esnasında doğabilecek sorunların tespit edilmesi ve yararlanıcılara bu problemlere ilişkin sürekli destek sağlanmasıdır.

25 İzleme Ziyaretlerinin Amacı İzleme ziyaretleri; yararlanıcılara ait beyanların doğrulanması, proje faaliyetlerinin kontrolü, ihtiyaçların tespiti ve projelerin yerinde izlenmesi amacıyla gerçekleştirilir. Her bir projeye, Ajans tarafından en az 3 izleme ziyareti gerçekleştirilecektir. İlk izleme ziyareti ve düzenli izleme ziyaretleri dışında; Ajans tarafından anlık izleme ziyaretleri de yapılabilecektir.

26 Düzenli İzleme Ziyaretleri

27 Düzenli İzleme Ziyaretleri Projelerin uygulama aşamasında faaliyetlerin projeye ve sözleşmelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, yararlanıcının karşılaştığı sorunlara çözüm bulunması ve projelerin uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla izleme uzmanları tarafından düzenli izleme ziyaretleri gerçekleştirilir. İzleme uzmanı, düzenli izleme ziyaretlerinde; Planlanan ve gerçekleşen faaliyetler ile harcamalar arasındaki tutarlılığı, Satın alınan mal veya ekipmanın fiziksel mevcudiyetini, Satın alma usullerine uygunluk durumunu, Görünürlük kurallarına uygunluk durumunu ve Düzenli bir kayıt ve arşivleme sisteminin varlığını kontrol eder,

28 Düzenli İzleme Ziyaretleri Performans göstergelerindeki ilerlemeyi değerlendirir, Projenin karşılaştığı sorunları ve darboğazları tespit eder, Eğer gerekli ise düzeltici tedbirler konusunda tavsiyelerde bulunur, Önceden kararlaştırılmış düzeltici faaliyet varsa uygulanma durumunu kontrol eder, İlerlemeler doğrultusunda sözleşmede bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığını analiz eder, Altyüklenici hizmetlerini, ürünlerini ve performansını kontrol eder.

29 DÜZENLİ İZLEME ZİYARETLERİ Yararlanıcı düzenli izleme ziyaretlerinde yükümlülükleri Ziyaret tarihinde kendisinin uygun olmaması durumunda izleme görevlisini bilgilendirmek Proje kilit personelini ve gerekli dokümanları ziyaret esnasında hazır bulundurmak Projenin ihtiyaçları ve problemleri hakkında izleme ekibini bilgilendirmek İzleme ziyareti raporunu inceleyerek, itirazları ile (eğer varsa) beraber imzalamak

30 Anlık İzleme Ziyaretleri

31 ANLIK İZLEME ZİYARETLERİ Anlık ziyaretler, proje uygulamalarında ve izleme faaliyetlerinde hedeflenen kalitenin sağlanması için yapılacaktır. Bu ziyaretler; Sorunlu olan ve/veya hakkında erken uyarı raporu düzenlenmiş projeler öncelikli olmak üzere tüm projelere ve yararlanıcıya ön bildirim yapmadan gerçekleştirilecektir. Ziyarette yararlanıcı tarafından gerçek ve güncel bilgiler destekleyici belgelerle birlikte sağlanacak,

32 ANLIK İZLEME ZİYARETLERİ Şüphe ya da tespit edilen herhangi bir usulsüzlük veya erken uyarı durumu Genel Sekreter e raporlanacak, Genel Sekreterlikçe erken uyarı ve usulsüzlüklere ilişkin gerekli tedbirler alınacak, Erken uyarılara ilişkin düzeltici tedbir önerileri yazılı olarak yararlanıcıya gönderilecek ve Yararlanıcı tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması halinde sözleşmenin feshine kadar gidilebilecektir.

33 Uygulamada Risk Değerlendirmesi

34 Risk Nedir? Risk, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmedeki herhangi bir başarısızlığın meydana gelme ihtimali olarak tanımlanabilir. Projeler kararlaştırılan bütçe ve zaman içinde tamamlanması konusunda riske sahiptirler. Destek programı kapsamında finanse edilen projelere yönelik beş tür risk puanı belirlenecektir: 1. Ön Ödeme Risk Puanı 2. Başlangıç Risk Puanı 3. İlerleme Risk Puanı 4. Nitel Risk Puanı 5. Genel Risk Puanı

35 Ön Ödeme Risk Puanı Başlangıç riski, sözleşme imzalamasından hemen sonra projenin uygulama süresinin ilk 45 günü içerisinde Ajans tarafından belirlenecektir. Ön ödeme risk puanının belirlenmesinin amacı, ön ödeme yapılmadan önce yararlanıcının mali desteği kullanma kapasitesini ölçerek, mali kaynağın etkin kullanımını sağlamaktır. Ön finansman ödemesi bu risk değerlendirmesinin sonucuna göre belirlenebilir.

36 Ön Ödeme Risk Puanı Ön ödeme, çok yüksek riskli projelere yapılmayacaktır. Yararlanıcılar risk değerlendirmesi ve sonucu hakkında bilgilendirilecek ve yararlanıcılara risk düzeyinin düşürülebilmesi için bir aya kadar süre tanınacaktır.!!! Bu sürenin sonunda, risk durumunun devam etmesi ve yararlanıcının sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmede gerekli önlemleri almaması halinde, sözleşme hükümleri gereğince sözleşme feshedilebilir.

37 Uygulamada Yararlanıcıların Yükümlülükleri

38 Yararlanıcıların Yükümlülükleri DAKA programlarında, yararlanıcıların bir takım sorumlulukları vardır. Bunlar; Sözleşme kurallarına, mevzuata, rehbere uygunluk, Satın alma kurallarına uygunluk, Raporlama yükümlülüklerini yerine getirme, Dokümantasyon ve Arşivleme, Görünürlük tanınırlık faaliyetleri, Bunlar temel olarak proje yöneticisinin/proje koordinatörünün görevleri olarak da tanımlanabilir.

39 Raporlama

40 Ara ve Nihai Raporlar Ara ve nihai teknik rapor standart formları kullanılmalıdır. (EK 4.1 ve EK 4.2)!!!Raporlarınızı Ajansa göndermeden önce raporların hazırlanması konusunda Ajansa danışmanız önerilir.!!! Raporların son halini, iki kopya halinde hazırlayarak Ajansa sunmalısınız.!!! Raporların sunulmasının gecikmesi durumunda Ajansa yazılı bir açıklama sunmak zorunludur.

41 Ara ve Nihai Raporlar Raporlar mali ve teknik olmak üzere iki bölümden oluşur. Projenize ilişkin ARA RAPOR, sözleşmede belirtilen raporlama döneminin bitimini müteakip yedi gün içinde Ajansa sunulmalıdır. Ajans, ara rapora ilişkin incelemelerini 10 gün içerisinde tamamlar ve varsa düzeltme taleplerini ileterek yedi gün içerisinde eksikliklerin giderilmesini ister.

42 Ara ve Nihai Raporlar NİHAİ RAPOR ise, proje uygulama süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içinde Ajansa sunulmalıdır. Ajans nihai rapor incelemesini 30 gün içinde tamamlar ve yararlanıcıdan raporla ilgili; düzeltme, ek bilgi ve veri talebinde bulunabilir. Yararlanıcı, talep edilenleri 7 gün içerisinde Ajansa iletmekle yükümlüdür.

43 Ara ve Nihai Raporlar Teknik bölüm: Proje faaliyetleri, proje yönetimi, ortakların katılımı, paydaşlarla ilişkiler, görünürlük, performans göstergelerindeki ilerlemeler, projenin genel değerlendirmesi ve varsa küçük sözleşme değişiklikleri hakkındaki bildirimler ve sözleşme değişikliklerine ilişkin bilgiler yer alır. Mali bölüm: Raporun ait olduğu dönemde yapılan masrafların her öğesini ayrıntılarıyla anlatan ve yapılan masrafların her başlığını, miktarını, projenin ilgili bütçe kalemini gösteren bir liste hazırlanır ve destekleyici belgeler bu listeye eklenir. Rapor Formatı Proje Uygulama Rehberi ekinde yer almaktadır.

44 Yararlanıcı Beyan Raporu Projenizdeki ilerlemelere ve harcamalara ilişkin güncel bilgileri sunmak için kullanacağınız formu içerir (PUR EK 4.3). Özel koşullarda belirtilen tarihlerde internet aracılığıyla sunulması gerekir. (e-posta aracılığıyla) Bu raporlar her iki ayda bir aynı kesim tarihine sahip olacaktır. Örneğin, Ağustos-Eylül dönemi için yararlanıcılar Ekim ayının ilk haftası içinde raporlama yapmalıdırlar.

45 Denetim Raporu Mali destek miktarı TL nin üzerinde olan ve Ajansın talep ettiği projelerde bakiye ödeme talebi ile birlikte denetim raporu (Sözleşme Ek-XI-Harcama Teyidi) sunulmalıdır!!!

46 Proje Sonrası Değerlendirme Raporu Projenin sonuçlarının başarısı, etkilerinin sürdürülebilirliği, hedeflerin gerçekleştirilme düzeyinin proje tamamlandıktan sonra değerlendirilmesini, izlenimleri, sorunları ve önerileri içerir. PUR EK 4.5 e göre hazırlanır Projenin tamamlanmasından üç ay sonra Ajansa sunulur.

47 Tanıtım ve Görünürlük

48 TANITIM ve GÖRÜNÜRLÜK Yararlanıcılar ve ortakları; projelerinin Ajans tarafından desteklendiğinin ve Kalkınma Ajanslarının ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığı nın tarafından koordine edildiğinin görünürlüğünü sağlamak için gerekli yöntemleri kullanmalıdır. Bu yöntemler, Ajans internet sitesinde yayınlanan Tanıtım ve Görünürlük Rehberi nde belirtilen kurallar ile uyumlu olmalıdır. (www.daka.org.tr ) Görünürlüğe dair faaliyetler hem uygulama aşamasında, hem proje uygulamalarının tamamlanmasının ardından, Ajans tarafından denetlenir.

49 TANITIM ve GÖRÜNÜRLÜK Destek yararlanıcının ajans desteğini görünür kılma yükümlülüğü, proje nihai ödemesi yapıldıktan sonraki üç yıl boyunca devam eder. Yararlanıcı, Ajansın ve Kalkınma Bakanlığı nın logosunu projeyi ilgilendiren tüm ürünlerde görünürlük rehberinde belirtilen şekilde kullanmalıdır. Ajans, projelerin gerek uygulama aşamasında, gerekse proje uygulamalarının tamamlanmasının ardından, yararlanıcılar tarafından görünürlük rehberinde belirtilen hususların yerine getirilmesinin denetiminden sorumludur.

50 Teşekkürler

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE...

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İZLEME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı, Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali

Detaylı

YARARLANICI EĞİTİM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

YARARLANICI EĞİTİM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ YARARLANICI EĞİTİM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Proje Uygulama Deneyimimiz 2008 2009 2010 2011 89 proje 16,5 milyon TL destek 99 proje 24,7 milyon TL destek 126 proje 31,1 milyon TL destek 109

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ 2013 Bu broşür, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanacak mali ve teknik desteklerin yararlanıcıları için

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi Bölüm 1. İzleme ve Değerlendirme - İzleme & Değerlendirme Unsurları - Süreç ve İçerik - Araçlar Bölüm 2. Proje Uygulama Süreci

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı İÇERİK 1- Program Tanıtımı 2- İDB uzmanları ve proje sorumlulukları 3- Proje uygulama

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi REFERANS NO: TRB2/15/TD/ İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR SÖZLÜĞÜ... 3 2. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 4 2.1 Giriş... 4 2.2 Teknik Destek

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 PROJE UYGULAMA SÜRECİ 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 İlinde Yürütülecek Projeler İçin Sorumlu İzleme Uzmanı: İzleme ve Değerlendirme Birimi Tel: (274) 271 77 61 113, 114, 116, 117, 136 E-posta:

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: MARKA/12-01/TD

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: MARKA/12-01/TD T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Referans No: MARKA/12-01/TD 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI 1.1. Giriş 25 Ocak 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52 00 Faks: +90

Detaylı

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI GENEL SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Verilen mali desteklerin niteliği ne olacaktır?

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KÜMELENME DESTEK PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Başvuru Rehberi. Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı. Son Başvuru Tarihi 23 Aralık 2010, Perşembe Saat: 17:00. T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Mali Desteği Programı 2010 Başvuru Rehberi Cebrail Mah. Saray Sok. No: 1 37200 KASTAMONU Tel.: +90 (366) 212 58 52 Faks: +90 (366) 212 58 55 E-Posta:

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/12/TD Son Başvuru Tarihi: 28 Aralık 2012 Saat: 18 00 0 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 2 1.1. Giriş...

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 8 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27048 YÖNETMELİK Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) tan: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-TD İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 1 PROGRAM KÜNYESİ... 3 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 4 1.1.

Detaylı

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No : TRB1/2015/DFD İlan Tarihi : 20.02.2015 İlk Elektronik Başvuru Tarihi : 20.02.2015 Son Elektronik Başvuru

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajanslarının sağlayacağı

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı