2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMİ İDB UZMAN Buğra Han ASLAN İDB UZMAN Menal ZUBARİOĞLU

2 TANIMLAR PROJE: Belirli bir amaca odaklanmış bütçesi ile bütünlük arz eden belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Ajanstan destek almaya hak kazanan gerçek ve tüzel kişiler EŞ FİNANSMAN: Projede harcanmak üzere başvuru sahibi tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkı PROJE HESABI: Proje yürütücüsü tarafından projeye özel olarak açılan ve harcamaların tamamının karşılandığı banka hesabı GÖRÜNÜRLÜK: Proje yürütücüsü tarafından alınan Kalkınma Bakanlığı, Ajans ve projenin tanıtımına yönelik tedbirler KAYS: Proje ile ilgili tüm süreçlerin (başvuru, izleme raporlandırma) elektronik ortamda takip edileceği yönetim sistemini İfade etmektedir.

3 PROJE UYGULAMA VE İZLEME SÜRECİ

4 SÖZLEŞME ve EKLERİ DOKÜMANLAR Proje uygulaması esnasında kullanılacak temel dokümanlar: Sözleşme ve ekleri Proje Uygulama Rehberi (PUR) ve ekleri Satın Alma Rehberi ve ekleri Görünürlük Rehberi Dökümanlara sitesinde Destekler sekmesi altında Proje Uygulama ve Satın Alma Belgeleri bölümünden ulaşabilirsiniz

5 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme Yönetimi, 1) Sözleşmenin temel bölümleri 2) Sözleşme değişikliği 3) Uygun maliyetler 4) Proje dökümantasyon ve muhasebesi 5) Raporlama yükümlülükleri 6) Ödeme prosedürleri 7) Tanıtım ve Görünürlük İzleme ve Destek Faaliyetleri Satın Alma konularını kapsamaktadır.

6 SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ Sözleşmenin bir tarafı Ajans diğer tarafı ise sizin kurumunuzdur. Sözleşmenin uygulanması hakkındaki yazışmalar ve üçüncü taraflarla görüşmeler Ajansı bağlamayacaktır. Projenin yönetimiyle ilgili usuller ve harcamalar dökümanları ile beraber kaydedilecek ve yazılı olarak dosyalanacaktır ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel bir dosyada saklanacaktır. Projelerin uygulanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen tüm satın alım sözleşmeleri bu destek programı için hazırlanan rehberlerde belirtilen kurallar izlenerek şeffaflık gizlilik, rekabet ve eşit muamele ilkelerine uygun olarak yapılacaktır.

7 SÖZLEŞMENİN TEMEL BÖLÜMLERİ Proje yürütücüsü projeye dahil olan taraflar dışında başka hiç kimseye proje hesabından transfer yapılmayacaktır. Projedeki devlet desteğinin görünürlüğü uygun araçlarla (tabela,levha,bayrak) Ajansın internet sitesinde yer alan görünürlük rehberine uygun olarak sağlanacaktır. Ajansın izleme ve denetim ziyaretleri esnasında gerekli bütün destekler sağlanacaktır.

8 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

9 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Sözleşmede değişiklik yapılması mümkündür ama projenin başlangıçtaki haliyle uygulanılması esastır. Sözleşme, iki farklı yolla değiştirilebilir: Küçük Değişikliklerde Bildirim Mektubu Büyük Değişikliklerde Zeyilname Uyarı: Sözleşmede küçük veya büyük değişiklik yapmayı planlıyorsanız, talebinizi Ajansa göndermeden önce İzleme Uzmanına danışmanız iyi olur.

10 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 10 Sözleşme değişiklikleri için uyulması gereken ilkeler Değişiklik gerekçelerini açıklama Eşit muamele ilkesi Proje amacını değiştirmeme Sözleşme süresi içerisinde olma Geriye dönük olamama Mali destek miktarında artış olmamasıdır.

11 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 11 Küçük Değişiklikler için Bildirim Mektubu Hangi Hallerde Bildirim Mektubu Sunulabilir? Projenin temel amacını etkilemeyen Faaliyetlerde bütçe ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler, Ana bütçe başlıkları arasındaki transferlerin, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki (ya da zeyilname ile düzenlenmiş halindeki) uygun maliyetlerinin yüzde 15 i veya altında olduğu değişiklikler (bu yöntem, idari maliyetler ile ilgili kalemlerde değişiklik yapmak için kullanılmaz),

12 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 12 Proje koordinatörü ile uzman veya eğiticilerin değişikliği, Banka hesabı değişikliği, Adres değişikliği ve telefon numarası değişikliği, Belirli bir bütçe kalemine ayrılan tutarı değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri, Ekipman modelinin yeni teknolojiler paralelinde değiştirilmesi (aynı amaca hizmet etmek koşuluyla), Proje denetçisi değişikliği gibi durumlarda başvurulabilirsiniz.

13 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 13 Küçük Değişiklikler için Bildirim Mektubu Sözleşme kapsamındaki küçük değişiklikleri Ajansın ön onayı olmadan uygulayabilirsiniz. Ancak bu değişiklikleri takip eden 10 gün içinde, KAYS sistemine giriş yaparak Bildirim Mektubunu doldurmalı ve sisteme girişini yapmalısınız Sisteme giriş yaptığınız Bildirim Mektubunun çıktısını alıp imzalayınız ve Ajansa teslim ediniz.

14 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14 Küçük Değişiklikler için Bildirim Mektubu!!! Ajans, bildirim mektubunun kurallara uygunluğunu denetler ve uygun olmayan bildirimleri reddedebilir.!!! Eğer değişiklikler projenin mali istikrarını ve hesap verebilirliğini veya proje amacını tehdit ediyorsa, Ajans; faaliyetler, bütçe, banka hesabı ve denetçi gibi unsurlardaki küçük değişiklikleri onaylamayabilir.!!! Bu durumda Ajans yararlanıcıya yazılı bir bildirim gönderir.

15 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 15 Sözleşme Değişiklikleri için Zeyilname Ajansın ön onayı gereken temel değişikliklerdir. Geriye dönük gerçekleşen faaliyetleri kapsayamaz. Sözleşmedeki temel değişiklikler, zeyilnamenin Ajans ve yararlanıcı tarafından imzalanmasından önce uygulanamaz.

16 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 16 Zeyilname hazırlanmasını gerektiren durumlar: Mali desteğin verilmesine ilişkin kararın sorgulanmasına neden olmayacak ya da başvuru sahiplerine eşit muamele ilkesine aykırı düşmeyecek şekilde: 1. Faaliyetlerdeki önemli değişiklikler, 2. Ana bütçe başlıkları arasında, her bir bütçe başlığının başlangıçtaki (ya da zeyilname ile düzenlenen) uygun maliyetlerinin yüzde 15 ini aşan değişiklikler,

17 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Bütçeye yeni bir kaleminin eklenmesi ya da mevcut kalemin çıkarılması, 4. Yararlanıcının isim ya da hukuki statüsünün değişmesi, 5. Proje ortaklarının ve/veya iştirakçilerinin çekilmesi ya da eklenmesi, 6. Sözleşme süresinin uzatılması, 7. Mücbir hallerde Zeyilname hazırlanabilir.

18 Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 1. İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Alt Toplamı 0,00 2. Seyahat Seyahat Alt Toplamı 0,00 3. Ekipman ve Malzeme 3.1 Araç satın alımı veya kiralanması 3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı 3.3 Makineler, teçhizat Hava Kompresörü ve tüm aksesuarları Adet , , Taban Tavlama Fırını Adet , , Hidrolik Pres Adet , , Friksiyon Pres Adet , , Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 3.5 Diğer Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı ,00 4. Yerel ofis maliyetleri Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı 0,00 5. Denetim maliyetleri 5.1 Yeminli Mali Müşavir denetimi ve raporu , , Tanıtım faaliyetleri tabela ve etiketler , , Broşür , , İnşaat İşleri 5.4 Kontrolörlük işleri ve diğer

19 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 19 Sözleşme Değişiklikleri için Zeyilname Projenizden sorumlu izleme uzmanı, zeyilname taleplerinin uygunluğu hakkında destek sağlayacaktır. Projenizde, zeyilname gerektirecek büyüklükte değişiklikler yapmamanız önerilir. Zeyilname süreci uzun ve karmaşık olabileceğinden dolayı sadece çok gerekli olduğunda zeyilname yapmanız önerilir.

20 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Zeyilname Talebinin Hazırlanması Zeyilnamenin gerekliliği ve uygunluğu konusunda projenizden sorumlu izleme uzmanına danışınız KAYS sistemin de zeyilname başvurusunu doldurarak sisteme girişini yapınız Sisteme giriş yaptığınız zeyilnamenin çıktısını alıp imzalayınız ve Ajansa teslim ediniz. Ajans zeyilname talebinizi Ajans kayıtlarına girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde değerlendirecek ve size yazılı olarak bildirecektir.

21 UYGUN MALİYETLER

22 UYGUN MALİYETLER Projenin uygun maliyetleri Ara ve nihai mali raporların değerlendirilmesi ile belirlenecektir. Uygun olmayan harcamalar beklediğinizden daha düşük bir ödemeye neden olabilir ve bazı durumlarda almış olduğunuz ön ödemelerin bir kısmının iadesine yol açabilir. Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış mali destek oranından daha fazlasını ödemeyeceğini unutmayınız. Diğer bir deyişle eğer toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa projenize tahsis edilen mali destek aynı oranda düşecektir.

23 UYGUN MALİYETLER 23 Maliyetler proje bütçesine dahil edilmiş olmalıdır. Ajansa yapacağınız ödeme taleplerine konu olan faaliyetler, kesin olarak tanımlanmış olmalıdır. Muhasebe hesaplarında kayıtlı ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir Yararlanıcı veya ortakları tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Maliyetler, proje uygulama döneminde gerçekleşmiş olmalıdır.

24 UYGUN MALİYETLER Piyasa fiyatlarına uygun olmaları koşulu ile yeni makine ve ekipman satın alma maliyetleri, İşletmelere yönelik kalite sistemleri, marka,patent, endüstriyel tasarım vb. geçerli belgeler alınmasına yönelik giderler; Ajans destek tutarının %30 unu geçmemek koşulu ile küçük ölçekli yapım işleri, Ajans destek tutarının %20 sini geçmemek koşulu ile yükleme ve sevkiyat amaçlı araç alımı, Ajans destek tutarının %25 ini geçmemek koşulu ile yedek parça alımları Denetim raporu maliyetleri, Görünürlük maliyetleri(projenin tanıtımı ile ilgili), Yazılım otomasyon sistemleri web sayfası ve e-ticaret giderleri Belge,sertifika ve marka tescili almaya yönelik yatırımlar

25 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER 25 Mal ve hizmet alımlarına ilişkin Katma Değer Vergisi Alınan makine ve ekipmanlara ait Gümrük Vergisi Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, Faiz borcu, Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, Arazi veya bina alımları, bina yapımı, istimlak bedelleri, İkinci el ekipman alımları, Kur farkından doğan zararlar,

26 UYGUN OLMAYAN MALİYETLER 26 Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları, Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, Hammadde maliyetleri, Binek araç alımı, servis aracı alımı

27 RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

28 Raporlama Yükümlülükleri 28 Yararlanıcılar, uygulama sürecinde,projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır Bunlar, sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak ara raporlar, proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapot ve projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporudur. Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. 1. ARA RAPOR 2. NİHAİ RAPOR 3. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 4. PROJE SONRASI DEĞERLENDİRME RAPORU

29 Raporlama Yükümlülükleri 29 RAPOR Ara Rapor (Teknik ve Mali) SUNAN SUNULAN MAKAM DÖNEM Yararlanıcı İDB Sözleşmede belirtilen dönemlerde, ara ödeme talebi ve rapor dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte İÇERİK Ara ödeme talebine esas oluşturacak şekilde projenin mali ve teknik ilerleme sürecine ait bilgiler Nihai Rapor (Teknik ve Mali) Yararlanıcı İDB Sözleşmede belirtilen tarihten sonra olmamak üzere, proje uygulamasının tamamlanmasından itibaren otuz gün içinde, son ödeme talebi ve rapor dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte Son ödemeye ve projenin sonlandırılmasına esas oluşturacak şekilde projenin tamamlanma sürecine ait mali ve teknik bilgiler Bağımsız Denetim Raporu Yararlanıcı İDB Sözleşmede belirtilen tarihten sonra olmamak üzere, proje uygulamasının tamamlanmasından itibaren otuz gün içinde, son ödeme talebi ve rapor dönemine ait harcama belgeleri ile birlikte Son ödeme talebine bütün proje harcamalarını teyit eden bir bağımsız denetim raporu eklenecektir. Bu raporu sermaye piyasasında bağımsız denetim lisansına sahip denetçi,yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir hazırlayacaktır. Proje Sonrası Değerlendirme Raporu Yararlanıcı İDB Proje kapanışından üç ay sonra Projenin sonuçlarının başarısı, etkilerinin sürdürülebilirliği, hedeflerin gerçekleştirilme düzeyinin proje tamamlandıktan sonra yararlanıcı tarafından değerlendirilmesi, izlenimler, sorunlar ve öneriler

30 Raporlama Yükümlülükleri 30 Ara ve Nihai Raporlar Bu raporlar; gerçekleştirilen faaliyetleri, çıktıları, projenin son durumunu gösterdikleri ve ödemeye esas teşkil ettikleri için izleme sürecinin çok önemli araçları ve aşamalarıdır. Ön ödemenin kapatılması ile ara ve nihai ödemenin yapılabilmesi için ilk başta bu raporların sunulması gerekmektedir. Ara veya nihai ödemeler, ilgili raporun Ajans tarafından uygun bulunması halinde yapılır.

31 Raporlama Yükümlülükleri 31 Ara ve Nihai Raporlar Projenize ilişkin Ara Raporu, ödeme talebi ile birlikte(eğer ödeme istiyorsanız), sözleşmede belirtilen raporlama döneminin bitimini müteakip yedi gün içinde Ajansa sunmalısınız. Nihai raporu ise, ödeme talebi ile birlikte, proje uygulama süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içinde Ajansa sunmanız gerekir.

32 Raporlama Yükümlülükleri 32 Ara ve Nihai Rapor İçeriği 1. Teknik Bölüm ve Destekleyici Belgeleri 2. Mali Bölüm ve Destekleyici Belgeleri 3. (Varsa) Ödeme Talebi 4. İlgili döneme ait eş finansman tutarının bankaya yatırıldığına dair banka dekontu

33 Raporlama Yükümlülükleri 33 Ara ve Nihai Raporlar Teknik bölümde; proje faaliyetleri, proje yönetimi, ortakların katılımı, paydaşlarla ilişkiler, görünürlük, performans göstergelerindeki ilerlemeler, projenin genel değerlendirmesi ve varsa küçük sözleşme değişiklikleri hakkındaki bildirimler ve sözleşme değişikliklerine ilişkin bilgiler yer alır.

34 Raporlama Yükümlülükleri 34 Ara ve Nihai Raporlar Mali bölümde ise, yine raporun ait olduğu dönemde yapılan masrafların her öğesini ayrıntılarıyla anlatan ve yapılan masrafların her başlığını, miktarını, projenin ilgili bütçe kalemini gösteren tablolar hazırlanır; destekleyici belgeler eklenir. Nihai rapor mülkiyet transferi ile ilgili belgeleri de içermelidir.

35 Mali Dokümantasyon 35 HARCAMALAR Tüm harcamalar İnsan Kaynakları DOKÜMANLAR Fatura ve makbuz gibi satın alma belgeleri Banka hesap özeti, borç makbuzu, taşeron ödemeleri gibi ödeme belgeleri Onaylanmış raporlar, seminer, konferans ve eğitim katılım belgeleri (ilgili belgeler ve elde edilen malzemeler, katılımcı listeleri ile sertifikalar dahil olmak üzere) gibi hizmetlerin gerçekleştiğine dair belgeler Hesap defterleri, alt hesaplar ve bordro hesapları, demirbaş kayıtları ve ilgili diğer muhasebe bilgileri gibi yararlanıcının muhasebe kayıtları (bilgisayar ya da elle tutulmuş) Sözleşmeler, ücret beyanları, tüm proje personelinin aylık zaman çizelgeleri ve çıktıları gibi personel ve bordro kayıtları Seyahat Taşeronlardan temin edilen mal, hizmet ya da yapım işleri Seyahat biletleri (uçak seyahati tercih edilmesi durumunda uçuş kartları da dahil olmak üzere) Araç kiralama: Acente faturası ve katedilen mesafenin özet listesi Araba: Benzin masrafları için, katedilen mesafenin özet listesi, kullanılan araçların ortalama yakıt tüketimi ve benzin maliyetine ilişkin destekleyici belgeler (EK 5.3) İhale belgeleri, ihaleye katılanların teklifleri ve değerlendirme raporu gibi satın alma usullerine ilişkin belgeler Sözleşme ve sipariş formları gibi taahhüt belgeleri Tedarikçiden tesellüm makbuzları gibi mal alımlarına ait belge Kabul belgeleri gibi yapım işlerinin tamamlandığına dair belgeler

36 Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 36 Raporlama Yükümlülükleri Yararlanıcılar, projenin sonuçlarının başarısı, etkilerinin sürdürülebilirliği, hedeflerin gerçekleştirilme düzeyinin proje tamamlandıktan sonra değerlendirilmesini, izlenimleri, sorunları ve önerileri içerir. EK X da formatı sunulan Proje Sonrası Değerlendirme Raporu proje bitiminden 3 ay sonra yararlanıcı tarafından KAYS a yüklenir ve çıktısı alınıp imza ve kaşelendikten sonra kargo veya elden Ajansa teslim edilir. Raporların teslim tarihleri için Ajans kayıtlarına giriş tarihi esas alınacaktır.

37 ÖDEME PROSEDÜRLERİ

38 Ödeme Prosedürleri Ajansımız destek tutarının %40 ını ön ödeme, %50 sini ara ödeme ve %10 unu nihai ödeme şeklinde, aynı oranda eşfinansman tutarlarının proje hesabına yatırılması koşuluyla gerçekleşecektir. Ön ödeme avans olarak yatırılacak, ara ve nihai ödemeler hakediş usulüne göre yapılacaktır. Ajansımız tarafından nihai ödeme yapılabilmesi için proje uygulama süreci içerisinde tüm faaliyetlerin tamamlanmış olması, satın alım ile ilgili maliyetlerin (KDV dahil) ve ödeme işlemlerinin (Ajans desteği ve eşfinansman dahil) proje hesabı kullanılarak tamamlanması, özetle proje ile ilgili tüm iş ve işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Proje kapsamında yapılacak tüm harcamalara ilişkin ödemelerin proje hesabı üzerinden yapılması gerekmektedir. Proje Hesabından yapılmayan ödemeler uygun maliyet olarak kabul edilmez.

39 Ödeme Prosedürleri Ön Ödeme Ara Ödeme Nihai Ödeme TR63-14-YENİ % 40 % 50 % 10 % 100 TR63-14-BIG % 40 % 50 % 10 % 100

40 Ödeme Prosedürleri 40 Ödeme DOĞAKA Yararlanıcı Oran Ön (a) (b) % Ara (c) (d) % Nihai (e) (f) % Toplam % Örneğin; Proje Bütçesi TL, Destek Oranı: %50 Ön Ödeme: (a) kadar ödeme avans olarak yatırılır. Ara Ödeme: Eğer (c) kadar ödeme talep ediliyorsa (a)+(b)+(c)+(d) kadar harcama yapılarak Ara Rapor verilir. Ara Rapor incelenip onaylanarak (c) kadar ödeme ödenir. Nihai Ödeme: (e) ve (f) tutarındaki harcama yapıldıktan sonra Nihai Rapor verilir, (e) kadar ödeme inceleme sonucunda ödenir.

41 Ödemelerle İlgili Genel Esaslar Ödemeler, ön ödeme hariç, hakediş esasına göre yapılır. 2. Ödeme talepleri sözleşmeye bağlanmış faaliyet takvimine göre yapılır. 3. Ödeme yararlanıcının ödeme talebine istinaden yapılır. 4. Ödeme talebinde bulunulması ajansın ödeme yapacağı anlamına gelmez. 5. Ödemelerin hak edilmesi için usulüne uygun harcanması gerekir. 6. Projeye ilişkin tüm ödemeler proje hesabından bir başka hesaba transfer şeklinde yapılır. 7. Proje personeli, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, taşeron gibi projeye dahil olan taraflar dışında başka hiç kimseye proje hesabından transfer yapılamaz.

42 UYARILAR!!! 42 Ara ve nihai mali raporların değerlendirilmesi sırasında, Ajans projenin uygun maliyetlerini belirler. Uygun olmayan harcamalar, beklediğinizden daha düşük bir ödemeye neden olabilir ve bazı durumlarda, almış olduğunuz ön ödemelerin bir kısmının iadesine yol açabilir. Ajans toplam uygun maliyetlerin kayda bağlanmış mali destek oranından daha fazlasını ödemez.

43 ÖNEMLİ HATIRLATMALAR 43 Önemli satın alma faaliyetlerinin faturalarını kestirmeden önce ajansa inceletmeniz de yarar vardır. Eğer toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize tahsis edilen mali destek aynı oranda düşecektir. Ajans tarafından talep edildiğinde bütün dokümanları hazır bulundurmalısınız. Denetçilerce kontrol edilmek üzere bütün dokümanları proje bitiminden sonra beş yıl boyunca arşivlemelisiniz.

44 KAYS KALKINMA AJANSI YÖNETİM SİSTEMİ

45 KAYS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi(KAYS) bilgilerin elektronik ortamda depolandığı bir veritabanıdır. Proje ile ilgili sözleşme değişiklikleri raporlama ve ödeme işlemlerinin destekleyici belgelerle KAYS a yüklenmesi ve daha sonra imzalanıp Ajansa sunulması gerekmektedir.

46 İLETİŞİM BİLGİLERİ İrtibat Kişileri Telefon E-Posta Sayre AYSAL Hatay Kahramanmaraş Turgut YILMAZ Buğra Han ASLAN Fatma Şerbetçi Osmaniye Ercan ÖZDEMİR

47

PROJE UYGULAMA SÜRECİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İZLEME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı, Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE...

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara,

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi

2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMİ. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2014 GÜÇLÜ GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMİ İzleme ve Değerlendirme Birimi Eğitimin Amacı ve İçeriği PROJE u UYGULAMA EĞİTİMİ Eğitimimiz proje yönetimi, uygulama usul ve esasları

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ 2013 Bu broşür, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanacak mali ve teknik desteklerin yararlanıcıları için

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı

Detaylı

YARARLANICI EĞİTİM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

YARARLANICI EĞİTİM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ YARARLANICI EĞİTİM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ Proje Uygulama Deneyimimiz 2008 2009 2010 2011 89 proje 16,5 milyon TL destek 99 proje 24,7 milyon TL destek 126 proje 31,1 milyon TL destek 109

Detaylı

Dicle Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri için Geçerli Genel Koşullar İÇİNDEKİLER GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER 2

Dicle Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri için Geçerli Genel Koşullar İÇİNDEKİLER GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER 2 Dicle Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri için Geçerli Genel Koşullar İÇİNDEKİLER GENEL VE İDARİ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BİLGİ VE RAPOR SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Detaylı

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi

TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi Bölüm 1. İzleme ve Değerlendirme - İzleme & Değerlendirme Unsurları - Süreç ve İçerik - Araçlar Bölüm 2. Proje Uygulama Süreci

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı İÇERİK 1- Program Tanıtımı 2- İDB uzmanları ve proje sorumlulukları 3- Proje uygulama

Detaylı

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI GENEL SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Verilen mali desteklerin niteliği ne olacaktır?

Detaylı

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi

1.3. Başvuru Rehberi. Başvuru Rehberi 2.1.4. Başvuru Rehberi KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI GENEL SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS BÖLÜM 1 Verilen mali desteklerin niteliği ne olacaktır?

Detaylı

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No : TRB1/2015/DFD İlan Tarihi : 20.02.2015 İlk Elektronik Başvuru Tarihi : 20.02.2015 Son Elektronik Başvuru

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1.1. Giriş... 1. 1.2. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2. 1.3. DFD Programı 2011 Yılı Bütçesi... 2. 2.1. Uygunluk Kriterleri...

İÇİNDEKİLER. 1.1. Giriş... 1. 1.2. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2. 1.3. DFD Programı 2011 Yılı Bütçesi... 2. 2.1. Uygunluk Kriterleri... İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI... 1 1.1. Giriş... 1 1.2. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2 1.3. DFD Programı 2011 Yılı Bütçesi... 2 2. BU PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR... 3 2.1.

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 PROJE UYGULAMA SÜRECİ 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 İlinde Yürütülecek Projeler İçin Sorumlu İzleme Uzmanı: İzleme ve Değerlendirme Birimi Tel: (274) 271 77 61 113, 114, 116, 117, 136 E-posta:

Detaylı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı

T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1. (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI - 1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin) 2010 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: SERKA-10-İG-KOBİ001 Son başvuru

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler

Detaylı

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 2012Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-12-YENİ KOBİLER 1 ve KOOPERATİFLER

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR61/14/DFD Son Başvuru Tarihi ve Saati: 31 Aralık 2014 / 17:00 İÇİNDEKİLER 1. BATI AKDENİZ KALKINMA

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir?

BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? BÜTÇE Proje Bütçesi Nedir? Bir projenin mali kaynaklarının nasıl kullanılacağını ve faaliyetler arasında nasıl dağıtılacağını gösteren bir sistematiktir. Ulusal ve Uluslararası pek çok hibe programı ile

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı