MONTREAL BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME (Montreal Cognitive Asssessment: MoCA) Uygulama ve Puanlama YÄnergeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MONTREAL BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME (Montreal Cognitive Asssessment: MoCA) Uygulama ve Puanlama YÄnergeleri"

Transkript

1 MONTREAL BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME (Montreal Cognitive Asssessment: MoCA) Uygulama ve Puanlama YÄnergeleri Montreal Bilişsel Değerlendirme (MoCA), hafif bilişsel bozukluk iéin hızlı bir tarama testi olarak geliştirilmiştir. MoCA değişik bilişsel işlevleri değerlendirmektedir. Bunlar; dikkat ve konsantrasyon, yörötöcö işlevler, bellek, lisan, gärsel yapılandırma becerileri, soyut döşönce, hesaplama ve yänelimdir. MoCA nın uygulaması yaklaşık 10 dakika sörer. Testten alınabilecek en yöksek toplam puan 30 dur. Buna gäre 21 puan ve ÖstÖnde alınan puan normal olarak değerlendirilir. 1- İz SÉrme Testi: Uygulama: TestÄr katılımcıya şu yänergeyi verir LÖtfen bir sayı bir harf sırası ile birbirini izleyen sayı ve harfleri bir Éizgi ile birleştirin. Buradan başlayın (1 rakamını işaret eder) ve 1 den A ya, A dan 2 ye şeklinde devam edin. Buraya gelince (E harfini işaret eder) durun. Puanlama: Eğer katılımcı izleyen ÄrÖntÖyÖ başarılı olarak Éizmiş ise 1 puan verilir. Katılımcının kendi dözelttikleri de dahil töm hataları 0 puan alır. 2- GÑrsel Yapılandırma Becerileri (KÉp): Uygulama: TestÄr katılımcıya köp şeklini işaret ederek izleyen yänergeyi verir. Bu şekli olabildiğince hızlı bir şekilde aşağıdaki boşluğa Éizin. Puanlama: Aşağıdaki ÄlÉÖtleri karşılayan Éizime 1 puan verin. - äizim ÖÉ boyutlu olmalı - TÖm Éizgiler Éizilmiş (tamam) olmalı - Fazladan Éizgi eklenmemiş olmalı - äizgiler gärece paralel ve benzer uzunlukta olmalı (dikdärtgenler prizması kabul edilir) Eğer yukarıdaki ÄlÉÖtlerden herhangi birinde hata varsa 0 puan verilir. 3- GÑrsel Yapılandırma Becerileri (Saat): Uygulama: TestÄr kağıdın sağ Öst käşesindeki boş alanı işaret eder ve izleyen yänergeyi verir. Bir saat Éizin. Saatin töm rakamlarını yazın ve saat 11 i 10 geéeyi gästersin. Puanlama: Aşağıdaki ÖÉ kriterden her biri iéin 1 puan verin. - äeréeve (1 puan): Saatin ÉerÉevesi dözgön bir daire şeklinde Éizilmiş olmalı. Sadece Éok köéök kaymalar kabul edilir. (Är: daire kapatılırken meydana gelen hafif kayma) - Rakamlar (1 puan): Saatteki töm rakamlar tam olmalıdır. Herhangi bir rakam eklenmemeli, rakamlar saatin kadranları esas alındığında, doğru sırada ve konumda

2 olmalı, Éeyrekleri gästerecek şekilde doğru yazılmış olmalı ve töm rakamlar dairenin iéinde bulunmalıdır. Romen rakamları kabul edilir. - Saatin kolları (1 puan): Saatin iki kolu belirtilen zamanı doğru gästerecek şekilde yerleştirilmiş, saatin kollarından akrep yelkovandan daha kısa Éizilmiş, saatin kollarının birleştiği nokta saatin merkezine yerleştirilmiş olmalıdır. Yukarıda sıralanan ÄlÉÖtlerden herhangi biri karşılamıyorsa puan verilmez. 4- İsimlendirme: 5- Bellek: Uygulama: Soldan başlayarak sırayla resimler işaret edilir ve Bana bu hayvanın ismini säyleyin denir. Puanlama: İzleyen cevaplar iéin 1 puan verilir. (1) aslan, (2) gergedan, (3) deve Uygulama: TestÄr aşağıdaki yänergeyi verdikten sonra her kelimeyi 1 saniye ara ile okur. Bu bir bellek (hafıza) testidir. Size bir kelime listesi okuyacağım ve bu listedeki kelimeleri şimdi ve daha sonra hatırlamanızı isteyeceğim. Dikkatle dinleyin. Okumayı bitirdiğimde hatırlayabildiğiniz kadar Éok kelimeyi bana säyleyin. Kelimeleri hangi sırada säylediğiniz Änemli değildir. Katılımcının säylediği herbir kelime iéin ilgili kutuya bir işaret (x) koyun. Katılımcı kelimelerin hepsini doğru hatırlamış veya bazılarını ya da tamamını hatırlayamamış olsa da izleyen yänergeyi ikinci kez okuyun: Size aynı listeyi ikinci kez okuyacağım. Hatırlamaya Éalışın ve ilk denemede säylediğiniz kelimeleri de kapsayacak şekilde, bana hatırlayabildiğiniz kadar Éok kelime säyleyin. İkinci denemenin ardından katılımcının hatırladığı kelimeleri ilgili kutucuğa işaret (x) koyarak belirtin. İkinci denemenin sonunda katılımcıya, bu kelimeleri daha sonra hatırlayacağı konusunda bilgi verin. Testin sonunda sizden bu kelimeleri hatırlamanızı isteyeceğim deyin. Puanlama: Birinci ve ikinci denemeler iéin puan vermeyin. 6- Dikkat: İleriye doğru sayma: Uygulama: İzleyen yänergeyi verin: Size bazı rakamlar säyleyeceğim, ben bitirdikten sonra, säylemiş olduğum rakamları sıra ile tekrar edin. Beş adet rakamı saniyede bir birim olacak şekilde okuyun. Geriye doğru sayma: Uygulama: İzleyen yänergeyi verin: Şimdi başka sayılar säyleyeceğim, ancak bu kez ben bitirdikten sonra sayıları ters sırada tekrar edin. çé adet rakamı saniyede bir tane olmak Özere okuyun.

3 Puanlama: Doğru tekrarlanmış herbir dizi iéin 1 puan verin. (geriye doğru sayma iéin doğru cevap olmalıdır). Uyanıklık (vigilance): Uygulama: TestÄr izleyen yänergeyi verir: Size bir dizi harf okuyacağım. A harfini her säylediğimde, elinizi masaya vurun. Eğer farklı bir harf säylersem, elinizi masaya vurmayın. Ardından, harf listesini saniyede bir harf olacak şekilde okur, ardından Puanlama: 0-1 hata iéin 1 puan verin (hata: yanlış harfte masaya vurmak ya da A harfi säylendiği halde masaya vurmamak). Seri olarak 7 şer Éıkarma: Uygulama: TestÄr izleyen yänergeyi verir: Şimdi sizden ben durun diyene kadar 100 den 7 Éıkartarak saymanızı istiyorum. Bu yänergeyi eğer gerekirse iki kez verin. Puanlama: Bu madde 3 puan değerindedir. HiÉbir doğru yanıt yoksa 0 puan, 2-3 doğru yanıt iéin 2 puan ve 4-5 doğru yanıt iéin 3 puan verin. Katılımcı 100 den başlayarak 7 şer sayarken her bir doğru yanıtı sayın. Her bir doğru yanıtı bağımsız olarak değerlendirin. Eğer katılımcı yanlış tepki verir (yanlış sayı säyler) ve bu sayıdan 7 Éıkartarak doğru devam ederse, herbir doğru tepkiye 1 puan verin. érn., katılımcı olarak saymış ise, başlangıétaki 92 yanıtı hatalı olmasına rağmen, diğer töm rakamlar doğru ise 92 yanıtını 1 hata olarak kabul edin ve 3 puan verin. 7. CÉmle tekrarı: Uygulama: TestÄr izleyen yänergeyi verir: Size bir cömle okuyacağım. Ben cömleyi okuduktan sonra aynen tekrarlayın. Şimdi säyleyin Tek bildiğim bugön yardıma ihtiyacı olan kişinin Ahmet olduğudur. Verilecek yanıtın ardından, Şimdi size bir başka cömle okuyacağım, ben cömleyi okuduktan sonra aynen tekrarlayın. KÄpekler odadayken, kedi hep kanepenin altına saklanırdı. Puanlama: Doğru tekrarlanmış herbir cömle iéin 1 puan verin. Tekrar tam ve doğru olmalıdır. İhmal edilerek atlanmış, yerine kullanılmış, eklenmiş kelimelerden kaynaklanan hatalara dikkat edin (érn., ihmal edilebilecek kelimeler: tek, hep, yerine geéebilecek kelimeler: gizlenirdi, gizlenmek ve eklenen kelimeler: KÄpekler odadayken, kedi hep kanepenin altına korkuyla saklanırdı). 8. SÑzel Akıcılık: Uygulama: TestÄr izleyen yänergeyi verir. Sizden bir dakika iéinde size biraz sonra vereceğim harfle başlayan olabildiğince Éok sayıda kelime säylemenizi istiyorum. Ahmet, İzmir gibi Äzel isimlerle, rakamlar veya aynı käkten töretilmiş isimler dışında istediğiniz her törlö kelimeyi säyleyebilirsiniz. Bir dakika dolduğunda size dur diyeceğim. Hazır mısınız? Şimdi bana K harfi ile başlayan olabildiğince Éok sayıda kelime säyleyin (60 saniye söre tutulur). Durun. Puanlama : 60 saniye iéinde 11 veya daha fazla sayıda kelime Öretildi ise 1 puan verin. Katılımcının yanıtlarını test formunun altındaki boşluğa kaydedin.

4 9. Soyut déşénme: Uygulama: TestÄr katılımcıya Ärnek kelime Éiftleri (alıştırma maddesi) arasındaki yaygın benzerliği aéıklamasını ister. Bana portakal ve muz arasındaki benzerliği säyleyin denir. Eğer katılımcının yanıtı istendiği gibi olmazsa, ek söre vererek, Bana bu maddelerin başka bir benzerliğini säyleyin denir. Eğer katılımcı istenen yanıtı (meyve) vermiyorsa, Evet bunların ikisi de meyve deyin. Daha fazla aéıklama yapmayın. érnek kelime Éitlerine ilişkin alıştırmanın ardından, Şimdi bana tren ve bisiklet arasındaki benzerliği säyleyin denir. Bu maddeye verilen yanıtın ardından, Şimdi bana cetvel ile saat arasındaki benzerliği säyleyin denir. HiÉbir ilave yänerge, aéıklama veya ipucu verilmez. Puanlama: érnek kelime Éifti (alıştırma maddesi) puanlanmaz. Sadece son iki madde puanlanır. Herbir madde Éiftine verilen doğru yanıt iéin 1 puan verilir. İzleyen yanıtlar doğru kabul edilir. tren-bisiklet: ulaşım aracı, seyahat edilir, her ikisine de binilip gezilir. cetvel-saat : ÄlÉÖ araéları, ÄlÉmek iéin kullanılır. İzleyen yanıtlar doğru kabul edilmez. tren-bisiklet: tekerlekleri var cetvel-saat : her ikisinde de sayılar var, sayıları vardır 10. Gecikmeli hatırlama: Uygulama: TestÄr izleyen yänergeyi verir. Size daha Änce bazı kelimeler okumuştum. Sizden o kelimeleri hatırlamanızı ve säylemenizi istiyorum. Hatırlayabildiğiniz kelimeleri säyleyin. HiÉbir ipucu olmaksızın spontan olarak doğru hatırlanmış herbir kelime iéin ilgili bälöme işaret ( ) koyun. Puanlama: HiÉbir ipucu olmaksızın doğru säylenen herbir kelime iéin 1 puan verin. Seámeli: Gecikmeli hatırlama uygulamasının ardından, katılımcının hatırlayamadığı herbir kelime iéin aşağıda verilen ipuéları ile katılımcı teşvik edilir. Eğer katılımcı verilen kategori ve/veya Éoktan seémeli ipuélarının yardımı ile kelimeyi hatırlarsa, ilgili alana işaret ( ) konur. Anılan uygulama hatrılanmayan töm kelimeler iéin yapılır. Eğer katılımcı ipuélarına rağmen hala hatırlamıyorsa, izleyen yänerge verilir. Biraz sonra sayacağım kelimelerden hangisi daha Änce sunulmuştu hatırlıyor musunuz? BURUN-YçZ-EL Herbir kelime iéin aşağıdaki kategori ve/veya Éoktan seéme ipuélarını kullanın. BURUN : kategori ipucu: vöcut bälömö Éoktan seéme: burun-yöz-el KADİFE : kategori ipucu: kumaş törö Éoktan seéme: ipek-pamuklu-kadife CAMİ : kategori ipucu: bina törö Éoktan seéme: cami-okul-hastane PAPATYA: kategori ipucu: ÉiÉek törö Éoktan seéme: göl-papatya-lale MOR : kategori ipucu: bir renk Éoktan seéme: mor-mavi-yeşil

5 Puanlama: İpucu yardımıyla hatırlanan kelimelere puan vermeyin. İpuÉları sadece klinik olarak bilgi edinmek ve testäre bellek bozukluğunun törö hakkında ek bilgi sağlamak amacıyla kullanılır. Katılımcı ipucuyla hatırlayabiliyorsa, geri getirmeye bağlı, ipucuna rağmen hatırlayamıyorsa, kodlamaya bağlı bir bellek bozukluğu döşönölör. 11. YÑnelim: Uygulama: TestÄr izleyen yänergeyi verir. Bana bugönön tarihini säyleyin. Eğer katılımcı tam bir yanıt veremezse, ek olarak Bana (gön, ay,yıl ve haftanın hangi gönö) säyleyin denir. Ardından, Şimdi bana bulunduğumuz yerin ve bulunduğumuz şehrin adını säyleyin denir. Puanlama: Doğru herbir yanıt iéin 1 puan verin. Katılımcı tarih ve yeri net ve aéık (hastanenin, klinliğin, ofisin, kurumun adı) olarak säylemelidir. Katılımcı tarihin herhangi bir biriminde hata yaparsa puan vermeyin. TOPLAM PUAN: Puanlama formunun en sağ sötununda listelenmiş olan alt-puanların tömö toplanır. Testten alınabilecek en yöksek puan 30 dur. Toplam puanın 21 ve Özerinde olması katılımcının normal sınırlar iéinde olduğunu gästerir.

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SAYICI VE KAYDEDİCİ DEVRELERİ 522EE0257 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL ::::

:::: Germencik Halk Eğitimi Merkezi Bilgisayar Kurs Notları Hüseyin OKUL :::: 1) ACCESS PROGRAMININ GENEL YAPISI VE KULLANIM AMACI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir bilgi havuzu olarak nitelendirilebilir. Veritabanı

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MICROSOFT EXCEL DERS NOTLARI

MICROSOFT EXCEL DERS NOTLARI MICROSOFT EXCEL DERS NOTLARI 1.EXCEL E GİRİŞ VE EKRAN ÖĞELERİ Excel, bir Hesap Tablosu programıdır. Bu programın kullanımındaki temel amaç, çeşitli türdeki tablolarımızı ve hesaplamalarımızı yapmak, tablolarımızdaki

Detaylı

ÇOCUKLARA ORYANTİRİNG EĞİTİMİ. Ekrem DENİZ Gülsen KARAMAN Fatih BEKTAŞ Oğuzhan YONCALIK Veysel GÜLER Ali KILINÇ Adem ATEŞ

ÇOCUKLARA ORYANTİRİNG EĞİTİMİ. Ekrem DENİZ Gülsen KARAMAN Fatih BEKTAŞ Oğuzhan YONCALIK Veysel GÜLER Ali KILINÇ Adem ATEŞ ÇOCUKLARA ORYANTİRİNG EĞİTİMİ Ekrem DENİZ Gülsen KARAMAN Fatih BEKTAŞ Oğuzhan YONCALIK Veysel GÜLER Ali KILINÇ Adem ATEŞ Ankara 2011 Kültür Ajans Yayınları No: 125 ISBN: 978 605 4432 37 0 Kültür Ajans

Detaylı

GPRS TELEFON SGH-E310

GPRS TELEFON SGH-E310 GPRS TELEFON SGH-E310 World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-xxxxxA Turkish. 09/2004. Rev. 1.0 İçerik Önemli güvenlik uyarıları... 7 Paketi açma... 9 Telefonunuz...

Detaylı

Aile Akademisi Yayınları Okul Öncesi Çocuklar İçin Dil Gelişimi Etkinlikleri

Aile Akademisi Yayınları Okul Öncesi Çocuklar İçin Dil Gelişimi Etkinlikleri Yayınları Okul Öncesi Çocuklar İçin Dil Gelişimi Etkinlikleri Hazırlayanlar Aslı Gamsız, Evrim Gürman, Elif Kaya, Esman Aktürk, Canan Başak, Seda Yeşil Mizanpaj Hamza Kahraman Redakte Hamza Kahraman Yayın

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ YAZI BİÇİMLEME 482BK0009 Ankara 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Mustafa KILIÇ Mersin Hem ve ASO Müdürlüğü mustafa@kilic.us MICROSOFT ACCESS Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Modül 2 - MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da becerilerinizi geliştirin

Modül 2 - MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da becerilerinizi geliştirin LdV Projesi Modül 2 - MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) da becerilerinizi geliştirin E-LIFE FİZİKSEL ENGELLİLER İÇİN E- ÖĞRENME SANAL MERKEZİ 2011-1-RO1-LEO05-15322. Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından

Detaylı

İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ

İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr

Detaylı

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI»

TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» TEMEL MATEMATİKSEL KAVRAMLAR «SAYI» Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN Amerikan Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) (2000)'ne göre, matematik programlarının

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK KELİME İŞLEMCİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MATEMAT K UYGULAMALARI

MATEMAT K UYGULAMALARI Ortaokul ve mam Hatip Ortaokulu MATEMAT K UYGULAMALARI I. Dönem Ö retmenler çin Ö RET M MATERYAL YAZARLAR Doç. Dr. Ali DOĞANAKSOY Yrd. Doç Dr. Muharrem AKTÜMEN Hakan ÖZTUNÇ Fatih İÇTEN Ertan ÖZKÖK Dr.

Detaylı

Genel Yetenek Değerlendirmesi GIA TESTLERĐ ÖNEMLĐ. Test oturumundan önce lütfen dikkatlice okuyunuz

Genel Yetenek Değerlendirmesi GIA TESTLERĐ ÖNEMLĐ. Test oturumundan önce lütfen dikkatlice okuyunuz ΑΒ Genel Yetenek Değerlendirmesi GIA TESTLERĐ ÖNEMLĐ Test oturumundan önce lütfen dikkatlice okuyunuz ΑΒ İÇİNDEKİLER GENEL GİRİŞ Test 1 MANTIK YÜRÜTME Test 2 GÖRSEL ALGILAMA HIZI Test 3 NÜMERİK HIZ VE

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANSAL KURUMLAR MUHASEBESİ 343FBS050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI METNİ OLUŞTURMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI METNİ OLUŞTURMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEK EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK YAZI METNİ OLUŞTURMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston

Anket Hazırlama Kılavuzu. Archester Houston Anket Hazırlama Kılavuzu Archester Houston ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI ANKET TASARIMI ANKET UYGULAMASI SPSS ANALİZİ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI www.odevofis.com (216) 5504626

Detaylı