250-Arazi ve Arsalar Binalar Taşıtlar Demirbaşlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "250-Arazi ve Arsalar 1.000.000 252-Binalar 2.000.000 254-Taşıtlar 250.000 255-Demirbaşlar 450.000"

Transkript

1 1. (D) ilindeki okulların Kasım 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL doğalgaz faturaları, bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte oluştuğu yer ve zamanda ilgili tertipte ödenek bulunmadığından ödenememiş ve ödeme emri ve eki belgeler (X) Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilmiş olup yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı ütçeleştirilecek orçlar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı ütçe Emanetleri Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı ütçeleştirilmiş orçlar Hesabı Giderler Hesabı ütçeleştirilmiş orçlar Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Türk Patent Enstitüsünün kayıtlarındaki maddi duran varlıklar ile bunların kayıtlı değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Kurum tarafından ilk kez 31/12/2012 tarihi itibariyle amortisman ayrıldığına göre aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur? (Amortisman oranı %10 olup, endirekt yöntem uygulanmaktadır.) 250-Arazi ve Arsalar inalar Taşıtlar Demirbaşlar Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Giderler Hesabı Arazi ve Arsalar Hesabı inalar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Giderler Hesabı inalar Hesabı 254-Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı

2 3. (Y) Malmüdürlüğü kayıtlarına göre 31/12/2012 itibariyle ambarda 500, yetkili memurun zimmetinde ise 150 adet nüfus cüzdanı bulunmaktadır. 01/01/2013 tarihi itibariyle nüfus cüzdanının birim fiyatı 2 TL artmıştır. una göre Malmüdürlüğünce yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 940-Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Değerli Kağıt Ambarları Hesabı Zimmetle Verilen Değerli Kağıtlar Hesabı Değerli Kağıt İşlemleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı (Y) İthalat ve İhracat A.Ş yaptığı ihracattan dolayı mükellefiyet kaydının bulunduğu Çankaya Vergi Dairesine başvurarak KDV iadesi talebinde bulunmuştur. Vergi Dairesince yapılan inceleme sonunda Şirkete TL KDV iadesi yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. İade tutarının tahakkuk ettirilmesi aşamasında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Emanetler Hesabı Giderler Hesabı Giderler Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı

3 5. Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde sayılan mali tablolardan değildir? ütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Mizan Faaliyet Sonuçları Tablosu ilanço 6. Dışişleri akanlığı Muhasebe irimince ihtiyaçlarında kullanılmak üzere erlin üyükelçiliğine Avro gönderilmiştir. Gönderme işlemine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (İşlem tarihindeki TCM döviz alış kuru 1 Avro=2,6 TL, TCM döviz satış kuru 1 Avro=2,8 TL) 107-Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Hesabı Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Elçilik ve Konsolosluk Nezdindeki Paralar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Konsolosluk Cari Hesabına Döviz Hesabı (K) Vergi Dairesince tecil edilen vergilerden TL tahsil edilmiştir. Tahsilatın TL si emanet hesaplarında ilgili mükellefler adına kayıtlı tutarlardan, kalan TL si ise nakden veznece tahsil edilmiştir. u işlemle ilgili yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 100 Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı Emanetler Hesabı Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Kasa Hesabı ütçe Emanetleri Hesabı Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

4 8. (X) Kamu idaresi muhasebe biriminin 805 Gelir Yansıtma Hesabı yıl sonunda bütçe uygulama sonucunun üretilmesinden sonra TL borç bakiyesi vermiştir. u hesapla ilgili dönem sonu işlemlerinde yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 800 ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Uygulama Sonuçları Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Maliye akanlığı tarafından tahsil edilen genel bütçe vergi gelirlerinden (A) üyükşehir elediyesine aktarılmak üzere TL tutarında mahalli idare payı tahakkuk ettirilmiştir. Tahakkuka ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 363-Kamu İdare Payları Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdare Payları Hesabı ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Kamu İdare Payları Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Fon veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilatlar Hesabı 10. Kurumlar Vergisi mükellefi X A.Ş 2012 dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden TL vergi borcunu ilgili vergi dairesine çek düzenleyerek ödemiştir. anka, tahsil için gönderilen çekin karşılıksız olduğunu yılı geçmeden vergi dairesine bildirmiştir. Yılı içinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Muhasebe irimindeki Çekler 800-ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı

5 120-Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Muhasebe irimindeki Çekler 810-ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 800-ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Alınan Çekler Hesabı Tahsildeki Çekler 810-ütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Hazine Müsteşarlığı, Dünya ankasından sağladığı $ lık dış proje kredisini 3 yıl vadeli ikraz anlaşması çerçevesinde kullanılmak üzere Gazi Üniversitesinin hesabına aktarmıştır. Anapara ve faiz vade sonunda tahsil edilecektir. u işleme ilişkin olarak Devlet orçları Muhasebe irimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Aktarma tarihindeki TCM döviz alış kuru 1 $=1,95 TL, TCM döviz satış kuru 1 $=2,10 TL) 230-Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Dış Mali orçlar Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Dış Mali orçlar Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı Dış orcun İkrazından Doğan Alacaklar Hesabı Dış Mali orçlar Hesabı Kredi Anlaşmaları Hesabı Kullanılacak Dış Krediler Hesabı

6 12. (D) Gümrük Saymanlık Müdürlüğünün banka hesabında bulunan Euronun Cuma günü Hazine Dış Ödemeler muhasebe birimine gönderilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (Dövizin kayda alınma tarihindeki TCM Döviz alış kuru 1 Euro= 2,68 TL, TCM Döviz satış kuru 1 Euro= 2,70 TL, Dövizin gönderilme tarihindeki TCM Döviz alış kuru 1 Euro= 2,50 TL, TCM Döviz satış kuru 1 Euro= 2,60 TL) 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı TL borç bakiyesi vermiştir. u hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 2012 Yıl Sonu 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 570-Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Yıl Sonu 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 580-Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı Yıl Sonu 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 500-Net Değer Hesabı Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Yıl Sonu 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı Faaliyet Sonuçları Hesabı Yılı aşı 500-Net Değer Hesabı Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı

7 14. (F) Teknokent A.Ş nin ortaklarından biri olan (F) Üniversitesi, Şirketin kuruluş aşamasında taahhüt etmiş olduğu TL sermaye tutarını nakden yerine getirmiştir. Taahhüdün yerine getirilmesi işlemine ilişkin olarak Üniversite muhasebe birimince yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 241-Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Mal ve Hizmet Üreten İşletmeler Yatırılan Sermayeler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı Sermaye Taahhütleri Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini Amerikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince yapılması gereken aşağıdaki kayıtlardan hangisi doğrudur. (1 $= 1,50 TL) 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 932- Verilen Taahhüt elgeleri Hesabı 933- Verilen Taahhüt elgeleri Karşılığı Hesabı 240- Mali Kuruluşlara yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 930- Verilen Garantiler Hesabı 931- Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 240- Mali Kuruluşlara yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 932- Verilen Taahhüt elgeleri Hesabı 933- Verilen Taahhüt elgeleri Karşılığı Hesabı 241- Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247- Sermaye Taahhütleri Hesabı 930- Verilen Garantiler Hesabı 931- Verilen Garantiler Karşılığı Hesabı 7

8 16. () Üniversitesi yeni faaliyete geçen () Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesine ödeneğine dayanarak nakden TL sermaye vermiştir. una ilişkin üniversite muhasebe birimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 830 ütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 830 ütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 830 ütçe Giderleri Hesabı 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 830 ütçe Giderleri Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 17. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 2013 Ağustos ayı sonu itibariyle 191-İndirilecek KDV Hesabının orç bakiyesi 150 TL, 391-Hesaplanan KDV Hesabının Alacak bakiyesi ise 350 TL dir. Ağustos ayı sonunda yapılacak KDV kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı 391-Hesaplanan KDV İndirilecek KDV Hesabı 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 190-Devreden KDV Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Hesaplanan KDV 191-İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Hesaplanan KDV

9 18. (C) Muhasebe Müdürlüğünde hazine malı olarak kayıtlı TL nominal bedelli hisse senetleri, TL bedelle banka aracılığıyla nakde çevrilmiştir. u satış işlemine ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-anka Hesabı Hisse Senetleri Hesabı Gelirler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı anka Hesabı 117- Menkul Varlıklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 102-anka Hesabı 110-Hisse Senetleri Hesabı 600-Gelirler Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı 102-anka Hesabı 117- Menkul Varlıklar Hesabı 600-Gelirler Hesabı 805-Gelir Yansıtma Hesabı 800-ütçe Gelirleri Hesabı Memur (G), (H) Muhasebe Müdürlüğünde görev yapmaktayken kendisine fazla maaş ödemesi yapılmış, yanlışlığın fark edilmesi üzerine fazla ödenen 500 TL, 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına alınmıştır. Ancak, söz konusu alacak tahsil edilemeden Memur (G) (A) Muhasebe Müdürlüğüne tayin olmuştur. unun üzerine, (H) Muhasebe Müdürlüğü söz konusu alacağın tahsil edilerek taraflarına gönderilmesi hususunda memurun yeni görev yerine yazı yazmıştır. (A) Muhasebe Müdürlüğünün gelen bu yazı üzerine yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 140-Kişilerden Alacaklar Hesabı Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı Özel Tahakkuklardan Alacaklar Hesabı Özel Tahakkuklar Hesabı Kişilerden Alacaklar Hesabı Gelirler Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Hesabı aşka irimler Adına İzlenen Alacaklar Emanetleri Hesabı 500 9

10 20. Kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL olan bir taşıt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli memur (A) nın kusuru nedeniyle tamamen hasara uğratılmıştır. Taşıtın rayiç değeri TL olduğuna göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdakilerden hangisidir? 630-Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı Kişilerden Alacaklar hesabı Gelirler Hesabı (C) Vergi Dairesi mükellefi (V), 2012 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradından kaynaklanan TL vergi borcunun 500 TL lik birinci taksitini süresi içinde (D) ankasına yatırmıştır. İlgili anka tarafından doğrudan hazine hesaplarına aktarılan tutara ilişkin belgenin vergi dairesine ulaşması üzerine (C) Vergi Dairesince birinci taksitin ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 102-anka Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı anka Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Nakit Hareketleri Hesabı Gelirlerden Alacaklar Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı

11 22. ilim, Sanayi ve Teknoloji akanlığı kayıtlı değeri TL birikmiş amortismanı TL olan taşıtı Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara ölge Müdürlüğüne bedelsiz olarak devretmiştir. u işleme ilişkin olarak akanlık Merkez Muhasebe irimince yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 511-Muhasebe irimleri Arası İşlemler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı Taşıtlar Hesabı Giderler Hesabı irikmiş Amortismanlar Hesabı Taşıtlar Hesabı ütçe Giderleri Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Yılı bütçesine gelir, ilgili idare bütçesine özel ödenek kaydedilen TL den yıl sonuna kadar harcanamayan TL için yıl sonunda yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 600 Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Gelirler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı Giderler Hesabı Emanetler Hesabı ütçe Gelirlerinden ret ve İade Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı

12 24. Özel bütçeli (A) idaresinin asli faaliyetleri çerçevesinde satmış olduğu maliyet bedeli TL, satış bedeli TL olan mal iade edilmiştir. (A) idaresi tarafından iadeye ilişkin yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? 610 İndirim, İade ve İskontolar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı İndirim, İade ve İskontolar Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Giderler Hesabı Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı ütçe Gelirleri Hesabı Gelir Yansıtma Hesabı İlk Madde ve Malzeme Hesabı Gelirler Hesabı Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin kalıcı olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıklar hangi hesapta izlenir? 264 Özel Maliyetler Hesabı 252 inalar Hesabı 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 260 Haklar Hesabı sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi kamu maliyesinin temel ilkelerinden biri değildir? Kamu maliyesi merkezden ve yerinden yönetim esaslarına göre yürütülür. Kamu mali yönetimi Türkiye üyük Millet Meclisinin bütçe hakkına uygun şekilde yürütülür. Kamu mali yönetimi ekonomik, mali ve sosyal etkinliği birlikte sağlayacak şekilde kamusal tercihlerin oluşması için gerekli ortamı yaratır. Maliye politikası, makroekonomik ve sosyal hedefler ile uyumlu bir şekilde oluşturulur ve yürütülür. 12

13 sayılı Kanuna göre, aşağıdaki idarelerden hangisinin gelir, gider, tahsilat, ödeme, nakit planlaması ve borç yönetimi hazine birliğini sağlayacak şekilde yürütülür? Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sayılı Kanuna göre, il özel idaresinde üst yönetici kime karşı sorumludur? İçişleri akanına Meclisine Encümenine Valiye sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısına eklenmez? Yıllık ekonomik rapor Sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri Kamu borç yönetimi raporu Yılı içinde silinen kamu alacakları raporu sayılı Kanuna göre, kamu yararı gereği dernek, vakıf, birlik gibi teşekküllere yapılacak yardımların kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen yönetmelik hangi merci tarafından çıkarılır? Maliye akanlığınca aşbakanlıkça akanlar Kurulunca İçişleri akanlığınca sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi iç kontrolün amaçlarından biri değildir? Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak Mali yönetimde uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi sağlamak Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak sayılı Kanuna göre, iç denetçi olabilmek için İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az kaç yıl çalışmak gerekir? sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi gelirlerin toplanmasına ilişkin ilkelerden değildir? Mükellef ve sorumluların vergiye uyumu teşvik edilir. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelirlerinin kanuni dayanakları bütçelerinde gösterilir. Hakların korunması ve yükümlülükler konusunda mükelleflerin bilgilendirilmesi için ilgili idareler tarafından gerekli önlemler alınır. Mükellef ve sorumlulara vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerini kolayca yerine getirebilmeleri için gerekli hizmetler sağlanır sayılı Kanuna göre, Sayıştay ın denetlenmesi nasıl yapılır? TMM aşkanlık Divanı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından TMM Plan ve ütçe Komisyonu tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından TMM Plan ve ütçe Komisyonu tarafından görevlendirilen komisyon üyelerinden oluşan bir heyet tarafından Sayıştay aşkanlığı tarafından görevlendirilen ve gerekli mesleki niteliklere sahip denetim elemanlarından oluşan bir komisyon tarafından 13

14 sayılı Kanuna göre, kamu iktisadi teşebbüslerinin gayrisafi hasılatının yüzde onbeşine kadar tutardaki bedelin, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, ödenmesine ilişkin süre hangi mercii tarafından belirlenir? akanlar Kurulunca Maliye akanlığınca Hazine Müsteşarlığınca Yüksek Planlama Kurulunca sayılı Kanuna göre, alınan bağış ve yardımlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yapılan şartlı bağış ve yardımlar şart kılındığı amaca harcanmak üzere bütçede açılacak bir tertibe ödenek kaydedilir. ütçeye kaydedilen ödenekten amaç dışında başka bir tertibe aktarma yapılamaz. Kamu yararına kullanılmak üzere şartlı bağış ve yardımların kabulü, hizmeti yapacak idarenin harcama yetkilisinin uygun görmesine bağlıdır. ütçeye kaydedilen ödeneklerden mali yılsonuna kadar harcanmamış olan tutarlar, bağış ve yardımın amacı gerçekleşinceye kadar ertesi yıl bütçesine devir olunarak ödenek kaydedilir sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi mali hizmetler biriminin görevlerinden biri değildir? Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idaresinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek ütçe kayıtlarını tutmak 38. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilat yapılması durumunda, çekin en geç kaç gün içinde muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi zorunludur? Ertesi gün Ertesi iş günü İkinci gün İkinci iş günü 39. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, stratejik planların güncelleştirilmesi ve yenilenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? elediye başkanının değişmesi halinde belediyenin stratejik planının yenilenmesi kararı, bu durumun gerçekleşmesini müteakip en geç üç ay içinde alınır. akanın değişmesi halinde bakanlığa bağlı ilgili kamu idaresinin de stratejik planları yenilenebilir. Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Stratejik planların güncelleştirilmesi, stratejik planın hedefleri değiştirilmeden amaçlarında yapılan değişikliklerdir. 40. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, kamu alacağını güvence altına almak amacıyla yetkili mahkemeden alınan ihtiyati haciz kararının, karar tarihinden itibaren kaç gün içinde icra dairesinden uygulanması talep edilir? 5 gün 5 iş günü 7 gün 10 gün 14

15 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından aşağıdakilerden hangisi sigortalı sayılmaz? Polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Türk Silâhlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar Yedek subay okulu öğrencileri Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar sayılı Kanunun uygulamasında hizmet akdi ile bir işyerinde çalışanlardan hizmet akdi sona erenlerin hastalık ve analık hükümlerinin uygulanması açısından sigortalılıkları ne zaman yitirilmiş sayılır? Hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden onuncu günden başlanarak Hizmet akdinin sona erdiği tarihten Hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden onbeşinci günden başlanarak Hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden yirminci günden başlanarak sayılı Kanuna göre, sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen iş kazası en geç ne zaman Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir? Derhal Kazadan sonraki iş günü içinde Kazadan sonraki iki iş günü içinde Kazadan sonraki üç iş günü içinde 44. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı sayılmaz? İhtira beratının kanuni mirasçıları tarafından kiralanması Voli mahalleri ve dalyanların kiracıları tarafından kiraya verilmesi Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzleri Gemi ve gemi paylarının kiraya verilmesi 45. Gelir Vergisi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi hakkında vergi tevkif usulü uygulanır? İstisnadan faydalananlar hariç ücret sayılan ödemeler Ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı İstisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri Maliye akanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler 46. Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıda belirtilen kazançlardan hangisi kurumlar vergisinden müstesna değildir? Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri kazançlar Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren kurucu hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları Kurumların tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları Kurumların tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkanı veren intifa senetlerinden elde ettikleri kar payları 47. Damga Vergisi Kanununa göre verginin nispeti konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? elli parayı ifade eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar % 50 nispette vergiye tabidir Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin % 50 si alınır elli parayı ifade eden mukavelenamelerin devri halinde aslından alınan verginin dörtte biri alınır Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde vergi ayrı miktar veya nispette alınır 15

16 48. Katma Değer Vergisi Kanuna göre emsal bedeli ve emsal ücret konusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? edelin emsal bedeline göre açık bir şekilde düşük olduğu ve düşüklüğün haklı bir sebeple açıklandığı hallerde de emsal bedeli esas alınır. edeli bulunmayan ve bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin maliyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir. Emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmet bedeli bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz. 49. Katma Değer Vergisi Kanununa göre, gümrük idarelerince alınan katma değer vergisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İthal edilen eşya ile ilgili olarak katma değer vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan vergi, Katma Değer Vergisi, indirim hakkına sahip olmayan mükelleflere Katma Değer Vergisi Kanuna göre iade olunur. İthal sırasında alınan katma değer vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. Katma değer vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış katma değer vergisi hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince Gümrük Vergisi teminata bağlanarak işlem gören her türlü madde ve kıymetlere ait katma değer vergisi de aynı usule tabi tutulur sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre limited şirketlerin amme borçları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, devralan devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden sorumlu olmaz. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde amme alacağının ödenmesinden sadece doğduğu tarihteki pay sahibi sorumlu tutulur. Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilmeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar. Limited şirket ortakları tamamen veya kısmen ödenmeyen veya tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından vazettikleri veya vaz ını taahhüt ettikleri sermaye miktarında doğrudan doğruya sorumlu olurlar sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin başladığını kaç gün içinde ilgili tahsil dairelerine bildirmek mecburiyetindedirler? Vergi Usul Kanununa göre kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkan bulunmayan bina ve arazi dışındaki iktisadi kıymetler, aşağıdakilerden hangisine göre değerlenir? Varsa mukayyet değer, yoksa borsa rayici, o da yoksa emsal bedeliyle Mukayyet değer veya emsal bedelden yüksek olan ile Varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle Mukayyet değer veya borsa rayicinden yüksek olan ile 16

17 53. Vergi Usul Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hataları arasında sayılmamıştır? Mükellefin şahsında hata Mükellefiyette hata Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata Verginin mükerrer olması sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, aşağıdakilerden hangisi Muhasebat Genel Müdürlüğünün görevlerinden birisidir? Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerden yararlanacak olanlardan alınacak asgari bedelleri belirlemek, bu yerlerden elde edilen gelirlerin kullanımına ilişkin esas ve usuller ile bunlara ilişkin düzenlemeleri yapmak. Özel kanun hükümlerine göre Hazine alacağı sayılan alacaklara ilişkin davaları açmak, takip etmek ve alacakları tahsil etmek, Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetin gereği olarak kullanılan malzeme, ilk ve hammadde, demirbaş, araç ve gereçlerin muhasebeleştirilmesi ve idaresine ait konularda düzenlemeler yapmak, bu konuda doğacak tereddütleri gidermek, sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, akanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin, akan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak görevi aşağıdaki birimlerden hangisinin görevidir? İdari ve Mali İşler Dairesi aşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü asın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Personel Genel Müdürlüğü sayılı Harcırah Kanununa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Daimî veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkânsız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ile nakliye ücretleri de ilâve olunur. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekâlet namı altında asaleten gönderilen ve vekâlet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar geçici görev harcırahı ödenir. Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dâva sebebiyle sanık veya dâvalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara, geçici görev harcırahı ödenir. Celp ve terhis eratını sevke memur edilen subay ve askerî memur ve astsubaylara gidiş ve dönüşlerinde yol masrafı ve yevmiye verilir. 57. Yer değiştirme masrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya deniz miliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yurtiçinde, iki mahal arasında gidip gelmeye elverişli kara ve deniz yolu hesaplamada dikkate alınır. Yurt dışında ülkeler ve bölgelere göre, Maliye ve Ulaştırma akanlıklarının görüşü alındıktan sonra Dışişleri akanlığının teklifi üzerine akanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler hesaplamada dikkate alınır. Yurt dışında ülkeler ve bölgelere göre, Dışişleri ve Ulaştırma akanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye akanlığının teklifi üzerine akanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler hesaplamada dikkate alınır. Yurt dışındaki ülkelerin bölgelerine göre, Dışişleri ve Maliye akanlıklarının görüşü alındıktan sonra Ulaştırma akanlığının teklifi üzerine akanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler hesaplamada dikkate alınır. 17

18 58. Yurt dışında verilecek gündeliklerin miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Harcırah Kanuna göre verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye ve görevin mahiyetine göre ocak ve temmuz aylarında Dışişleri akanlığının teklifi, Maliye akanlığının uygun görüşü ile akanlar Kurulunca belirlenir. Harcırah Kanununa göre verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye ve görevin mahiyetine göre, ocak ve temmuz aylarında Maliye akanlığının teklifi üzerine akanlar Kurulunca tayin olunur. Harcırah Kanunu gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye akanlığının teklifi üzerine akanlar Kurulunca tayin olunur. Harcırah Kanunu gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle, Dışişleri akanlığının teklifi ve Maliye akanlığının uygun görüşü üzerine akanlar Kurulunca tayin olunur. 59. Daimî vazife ile bir tarafa gönderilmeleri takarrür edip de harcırahları ödendikten sonra izamlarından sarfınazar olunanlara aşağıdaki ödemelerden hangisi yapılmaz? Peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunan, eşya nakil ücreti Peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunan tren ve vapur ücretleri Müstehak oldukları yer değiştirme masrafını geçmemek üzere, harcırah hesabına esas tutulan aylık ve ücretleri tutaraının ¼ nispetinde tazminat Peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunan uçak bilet ücretleri 60. (X) ilçesi Malmüdürlüğünde milli emlak memuru olarak görev yapan (A), İlçeye bağlı (Y) köyüne tespit yapmak üzere gitmiştir. İlçeden saat de ayrılmış ve de ilçeye dönmüştür. Milli emlak memuru (A) ya ödenecek geçici görev yolluğu harcırahıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Sadece mutat taşıt ücreti ödenir. 1/3 oranında gündelik ve mutat taşıt ücreti ödenir. 2/3 oranında gündelik ve mutat taşıt ücreti ödenir. Aylık/kadro derecesine göre müstahak olduğu yurt içi gündeliğinin 1/3 oranında tazminat ve mutat taşıt ücreti ödenir sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ödevler ve sorumluluklar arasında yer almamaktadır? Kişilerin uğradıkları zararlar Davranış ve işbirliği Tarafsızlık ve devlete bağlılık Kovuşturma ve yargılama sayılı Kanuna göre vekaleten atamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Diş tabipliği, eczacılık ve ilçelerdeki ebelik ve hemşireliğe Maliye akanlığının izni ile açıktan vekil atanabilir. Tabiplik, mühendis ve mimarlık, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye akanlığının izni ile açıktan vekil atanabilir. Kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle Kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık kadrolarına atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir. Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. 18

19 sayılı Kanuna göre atanıp da, göreve başlamayanlar hakkında yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır? ir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde işe başlamayıp da atanmaları iptal edilenler 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. aşka yerdeki bir göreve atananlardan 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. ir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali bir ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. ir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 657 sayılı Kanunda belirtilen süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir. 64. Aşağıdakilerden hangisi, açığa alınan memurun göreve tekrar başlatılması zorunlu olan hallerden birisi değildir? Görevlerine ve memurluklarına ilişkin olsun veya olmasın memurluğa engel bir cezayla cezalandırılmış olsa da, cezası ertelenenler Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar Yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler Haklarında memurluktan çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler 65. Disiplin cezalarının uygulanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve takip eden ayda derhal uygulanır. Verilen disiplin cezaları merkez disiplin kuruluna ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası Devlet Personel aşkanlığına bildirilir. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl boyunca büyükelçi kadrolarına atanamazlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 6 ncı yılda bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına atanabilirler sayılı Kanuna göre, görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin aylıkları aşağıdakilerden hangisine göre ödenir? Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları iki ay süreyle eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları üç ay süreyle eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir. Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca istenenlerin aylıkları eski görev yerlerinde bir ay süreyle kadro tasarrufundan ödenir sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde tekliflerin geçerlilik süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Teklifin verilmesinden itibaren 30 gündür. İhale tarihinden itibaren 60 gündür. Teklifin verilmesinden itibaren 90 gündür. İhale dokümanında belirtilen süredir. 19

20 sayılı Kanununa göre, açık ihale usulüyle yapılan bir ihalede, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren en geç hangi süre içinde idareye şikayet başvurusu yapılabilir? sayılı Kanuna göre, ihaleye katılmayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerinin ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ihalelere katılamaz. Türkiye de zimmet suçundan dolayı hükümlü bulunanlar kendi adına ihalelere katılamaz. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, alt yüklenici olarak ihalelere katılamaz. Türkiye de evrakta sahtecilik suçundan dolayı hükümlü bulunanlar kendi adına ihalelere katılabilir sayılı Kanuna göre, ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların, ön yeterlik dokümanı ve ilânında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından kaç adayın yer alacağı kısa liste oluşturulur. En az 3, en fazla 10 En az 2, en fazla 5 En az 3, en fazla 5 En az 2, en fazla sayılı Kanununa göre, yerli istekliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir. Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olması gereklidir. Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması hususlarında ihale dokümanına hüküm konamaz. Mal alımı ihalelerinde Sanayi ve Ticaret akanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hüküm konulabilir sayılı Kanuna göre, doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur? İlan yapılması Teminat alınması Onay belgesi düzenlenmesi İhale komisyonu kurulması sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun uygulanmasında hangi kanunda yer alan tanımlar geçerlidir? Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Türk orçlar Kanunu Türk Ticaret Kanunu 74. Aşağıdakilerden hangisi, 4735 sayılı Kanununa göre mücbir sebep sayılan halde bulunması zorunlu şartlardan değildir? Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmiş olması Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması 20

21 75. Aşağıdakilerden hangisi 4735 sayılı Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde belirtilmesi zorunlu hususlardan değildir? Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar sayılı Kanununa göre, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, vekil veya temsilcinin de tayin edilememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? Kesin teminatların gelir kaydedilmesi Hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanması İdarenin uğradığı zarar ve ziyanın tazmini sayılı Dilekçe Kanununa göre, Türk vatandaşlarının ve Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde cevap verilmesi gerekir? sayılı Sayıştay Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Sayıştay Raporları arasında sayılmamıştır? Dış denetim genel değerlendirme raporu Mali istatistikleri değerlendirme raporu Faaliyet genel değerlendirme raporu Kamu İktisadi Teşebbüsleri Faaliyet Raporları sayılı Sayıştay Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yargılamanın iadesi sebepleri arasında sayılmamıştır? ilirkişi veya uzmanın başka bir konuyla ilgili olarak evrakta sahtecilik fiilinden dolayı gözaltına alınması. Hesapta maddi hata, isim yanlışlığı veya eksikliği bulunması, noksanlık veya mükerrerlik olması. Denetleme veya hesap yargılaması sırasında görülmeyen yanlış veya usulsüz bir işlemin hükümden sonra meydana çıkmış olması. Denetleme veya hesap yargılaması sırasında bulunmayan hükme tesir edebilecek bazı belgelerin hükümden sonra ortaya çıkması. 80. Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre ödeme belgesi en az kaç nüsha düzenlenir? Merkezi Yönetim Harcama elgeleri Yönetmeliğine göre, kamu personeline nakden verilmesi gereken giyecek yardımı ödemelerinde aşağıdaki belgelerden hangisi aranmaz? Çeşitli ödemeler bordrosu İlgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı Personel bildirimi Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı 82. Aşağıda yer alan hususlardan hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğinin amaçları arasında sayılmamıştır? Taşınır malların muhafazası Taşınır malların satışı Taşınır mallara ilişkin yönetim hesabının verilmesi Taşınır malların kaydı 21

22 83. Aşağıda sayılanlardan hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin görevlerindendir? İdarenin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak Satın alınan taşınırların muayene ve kabulünü yapmak Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlayarak Sayıştaya vermek Kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmin etmek 84. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Taşınır Mal Yönetmeliğine göre yanlıştır? Sayım fazlası taşınırların girişi, aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer üzerinden yapılır. Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları maliyet bedeli üzerinden Taşınır İşlem Fişi ile taşınır kaydına alınır. Taşınırların çıkışı; bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değerleri üzerinden yapılır. Satın alma suretiyle edinilen taşınırlar maliyet bedeli ile kayıtlara alınır. 85. Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdaki paragrafta noktalı yerlere sırasıyla hangi ifadeler gelmelidir? Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uyun olarak belirlenen... dolayı sorumluluk aranmaz. Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri... belirlenecek tutara kadar olanlar..., belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise... onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Firelerden; akanlıkça; Harcama Yetkilisinin; Üst yöneticinin Firelerden; ütçe Kanununda; Harcama Yetkilisinin; İlgili akanın Zararlardan; ütçe Kanununda; Üst yöneticinin; İlgili akanın Zararlardan; akanlıkça; Üst yöneticinin; akan 86. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan hesaplardan değildir? Risk Hesabı Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı irikmiş Tükenme Payları Hesabı 87. Aşağıdakilerden hangisi Genel yönetim Muhasebe Yönetmeliğindeki faaliyet sonuçları ilkelerinden değildir? Kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin gelir-gider işlemleri, tahakkuk esasına dayalı olarak gelir ve gider hesaplarında izlenir. Gelir ve gider hesapları, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği tahakkuk eden her türlü gelir ve giderin kaydına mahsustur. Gerçekleşmemiş gelir veya giderler gerçekleşmiş gibi ya da gerçekleşenler gerçek tutarından farklı gösterilemez. elli bir dönem ya da dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem ya da dönemlerin başında ve sonunda hesap kesimi işlemleri yapılır. Gelecek dönemlere ait olarak önceden ödenen giderler ile cari dönemde tahakkuk eden ancak, gelecek dönemlerde tahsil edilecek olan gelirler muhasebeleştirilir ve bilançoda gösterilir. Varlıklar arasında yer alan alacaklara ilişkin olarak tahakkuk eden ancak, tahsil zamanı gelmeyen faiz alacakları ilgili hesaplarda gösterilir. Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar ve diğer duran varlıklar için amortisman ve tükenme payı ayrılır. 88. Aşağıdakilerden hangisi Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde yer alan düzenleyici hesaplardan değildir? Takipteki Kurum Alacakları Karşılığı Hs. irikmiş Amortismanlar Hs. Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hs. Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hs. 22

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000

600.000 600.000 600.000. 932- Verilen Taahhüt Belgeleri Hesabı. 933- Verilen Taahhüt Belgeleri Karşılığı Hesabı 600.000 1. Hazine Müsteşarlığı uluslararası mali kuruluştaki sermayesini 400.000 merikan Doları artırmayı taahhüt etmiş olup karşılığında aynı tutarda taahhüt belgesi vermiştir. Hazine Müsteşarlığı muhasebe birimince

Detaylı

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

ÖN ÖDEME. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org ÖN ÖDEME (AVANS KREDİ) -Harcama yetkilisinin uygun görmesi -Karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla; 1-İlgili kanunlarda öngörülen haller ile 2-Gerçekleştirme

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MİZAN İNCELEME SONUÇ RAPORU 2013 1- GENEL OLARAK DEVLET MUHASEBESİ 1 2- ANTALYA BŞB MUHASEBE SİSTEMİ 1 3- ANTALYA BŞB MUHASEBE VERİLERİNİN İNCELEME SONUÇLARI

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Kapsam. Müdürlüğünün ( ) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. 08/11/2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler Taşınır Mal Yönetmeliği Önceki Metin Değişiklik Kapsam

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı STANDART NO: 2 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: B.18.0.SGB.0.04.848.06/ 132-471 05.05.2008 Konu: Yurtdışı gündelikleri STANDART NO: 2 Bilindiği üzere; 17.01.2007 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-010-06-542

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Birimi MUHASEBEDE SIK YAPILAN HATALAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR MEHMET DEVİREN & ADİL DUMANLILAR

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX

2. 104-Proje Özel Hesabı 410-Dış Mali Borçlar Hesabı 951-Kredi Anlaşmaları Hesabı 950-Kullanılacak Dış Krediler Hesabı XXX XXX XXX XXX 1. (E) Muhasebe Müdürlüğünün 2012 yıl sonunda Faaliyet Sonuçları Hesabı 2 TL borç bakiyesi vermiştir. u hesaba ilişkin olarak yıl sonunda ve 2013 yılı başında yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdakilerden

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI

SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 SERİK MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI HER TÜRLÜ GELİRİN TAHSİL EDİLMESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-KONUSUNA GÖRE a- İLGİLİ İDARENİN YAZISI b- MAHKEME KARARI c-

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

Harcırah nedir? Harcırah unsurları

Harcırah nedir? Harcırah unsurları Harcırah nedir? 6245 sayılı harcırah kanununa göre harcırah ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade etmektedir. Uygulamada

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.03.08.02[89-2016/1]-35933 16.05.2016 Konu : 5746 sayılı Kanun kapsamında yürütülen projede

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500.

400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 400.000 400.000 400.000 500.000 900.000 900.000 900.000 400.000 500. 1. Hazine Müsteşarlığı, kayıtlı bedeli 900.000 TL ve birikmiş amortismanı 500.000 TL olan binasını, sermayeye eklenmek amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez ankasına (T.C.M..) vermiştir. Söz konusu binanın

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YETKİLİSİ ALİ YILDIRIM YIL SONU İŞLEMLERİ

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 27 KASIM 2007 TARIHLI VE 26713 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU İDARELERİNE PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HİBE TUTARLARININ HARCANMASI VE

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri ve bunların

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 55625784// Konu : Parasal Sınırlar ve Oranlar GENEL YAZI 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Sirküler No: 2013/122 Tarih: 03.06.2013 YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1) Kanundan kimler faydalanabilir? Kanundan Gerçek ve Tüzel Kişiler Faydalanabilir. (Esnaf, Serbest Meslek Erbabı,

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ 6456 SAYILI KANUNLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPILAN BAZI YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bilindiği üzere, 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı