SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ"

Transkript

1 Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 16ncı Bası İstanbul 2013 Beta

2 Yayın No : 2997 Hukuk Dizisi : Bası - Kasım İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Yasaya göre kapakta orijinal parlak hologram bulunması zorunludur, bulunmayan kitaplar sahtedir. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı-Cilt : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3 Baha İş Merkezi A Blok Avcılar / İSTANBUL Tel: (0212) (Sertifika No ) Kapak Tasarım : Gökhan Ayrancı BETA BASIM YAYIM DAĞITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narlıbahçe Sok. No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax : (0-212)

3 Önsöz III Bu kitap, dünyanın en sevimli yaratıkları, evlerimizin neşesi KEDİLERE, onları sevip koruyanlara, aslında tüm hayvan sevenlere ithaf olunur...

4 IV Önsöz

5 Önsöz V ONALTINCI BASIYA ÖNSÖZ Bir ülkede yaşlı nüfus, kazalar, hastalıklar, geçim sıkıntısı, ekonomik kaygılar arttıkça insanların sosyal güvenliğe olan ihtiyaç ve merakı da artmakta, bu alanda çareler aramak yöneticiler için de öncelikli konular arasına girmektedir. Son on beş-yirmi yıldır sosyal güvenlik bu nedenle ülkemizde de en önemli gündem maddeleri arasına girmiş bulunmaktadır. Durmadan yeni kanunlar, yönetmelikler yayınlanmakta; yasalar, uygulamalar durmadan değişmektedir. Amaç, ihtiyaçlara ayak uydurmaktır. Bu gelişmeler sosyal güvenlik alanındaki yayınların artmasına da neden olmaktadır. Nitekim elinizdeki kitabın daha geçen yıl yayınladığımız basısı çoktan tükendi. Bu da bizi yeni bir bası yapmaya zorladı. Zaten aradan geçen bir yıl içinde sosyal güvenlik hukukumuzun temel yasası olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yine beş kez yasa değişikliğine sahne oldu. Diğer yasa, yönetmelik, tebliğ, genelge değişiklikleri de cabası. Sonuçta sosyal güvenlikte «reform» sloganı ile Ekim 2008 de yürürlüğe konulan 5510 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat anlaşılması ve uygulaması güç bir normlar yığınına (hatta arapsaçına) dönüşmüş durumdadır. Gerçekten 5510 sayılı Kanun yürürlüğünden bu yana tam 23 yasa değişikliğine uğramış, maddelerinde toplam 469 kez değişiklik yapılmıştır. Aşağıda bu değişikliklerle ilgili bir liste bulacaksınız sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda bugüne kadar yapılan değişiklikler: Kanun No. Tarihi RG. Tarihi RG. No. Değişiklik

6 VI Önsöz Değerli meslektaşım Prof. Dr. Ali Rıza Okur un tespitine göre 109 asıl, 8 ek ve 45 geçici maddeyi kapsayan değişiklikleri esas alırsak 469 değişiklik demek madde başına 2.89 değişiklik demektir. Bu kadar yoğun değişiklik ve düzenleme bombardımanı yaşantımızı adeta değiştiren ve bize yeni imkanlar sunmaya çalışan 5510 sayılı Kanunu kullanılamaz ve uygulanamaz duruma düşürmekte, temel çözümleri ikincil mevzuata (tebliğ, genelge) aktarmaktadır. Bu durum ise hak sahiplerini hukuki güvenceden ve temel haklarını elde etmekten yoksun bırakmaktadır. Bu demektir ki, söz konusu yasa bırakınız reform sayılmayı- tam bir düş kırıklığı olmuştur. Dileriz ileride 5510 sayılı Kanunu aratacak başka reformlar(!) yapılacağına, uzman görüşlerinden yararlanılan, üzerinde iyice düşünülmüş, tartışılmış, ülke gerçekleriyle bağdaşır, uygulanabilir bir «yasa gibi yasa» yapılsın. Yeni bası da öncekilerde olduğu gibi prensipte bir ders kitabı olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu nedenle hacmi olabildiğince sınırlı tutulmuştur. Ancak uygulayıcı ve araştırmacılara da oldukça iyi bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Bu alandaki son gelişmeler ve yeni yayınlar ile yabancı hukuk sistemlerindeki bazı düzenlemeler bu basıda da göz önünde tutulmuştur. Yine de hatasız olduğumuz iddiasında değiliz. Bu alanda yazılan kitapların hatasız ve eksiksiz olması artık zor gözükmektedir. Eleştirileri saygıyla karşılarız. Yeni basıya imkan tanıyan BETA Basım ın yöneticilerine, dizgi işlemlerini geçirdiği zorlu günlerde bile büyük bir özveri ve titizlikle gerçekleştiren Sn. Gökhan Ayrancı ya, düzeltmeleri yapan çalışkan araştırma görevlimiz Sn. Şebnem Kılıç a ve değerli fikirleri dolayısıyla Yard. Doç. Dr. Ender Gülver e ve basıda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. A. Can Tuncay İstanbul, M

7 Önsöz VII ONBEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ Kitabımızın öndördüncü basısı bir yıl geçmeden tükendi. Bu durum bizi kitabın yeni basısını yapmaya zorladı. Zaten geçen bir yıl içinde mevzuatta gene önemli değişiklikler olmuştu. Bunlar başlıca 5510 sk.da değişiklik yapan 6283, 6322, 6270, 6353 sayılı kanunlar ile 665 sayılı KHK ler, 4447 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6322 sayılı Kanun, 5502 sayılı Kanunda değişiklik yapan 665 sayılı KHK, 5434 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6353 sayılı kanunlardır. Önemli bir gelişme de tarih ve 633 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurularak 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun tüm görev ve yetkileri ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun uygulanmasına ilişkin görevlerin kurulan yeni bakanlığa devredilmesidir sayılı 665 sayılı KHK, 5502 sayılı Kanunla kurulan Sosyal Güvenlik Kurumunun örgütsel yapısında önemli değişiklikler de yapmıştır. Ayrıca 6327 sayılı Kanunla 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda da önemli değişiklik ve yenilikler yapılmıştır. Bu arada çıkan yeni Yargıtay kararları ile Anayasa Mahkemesi kararları da önem arz etmektedir. Demek oluyor ki, sosyal güvenlikte reform (ya da deprem) faaliyetleri artçı reformlarla (ya da artçı depremlerle) hâlâ sürmektedir. İşte tüm bu gelişmeler ve yeni yayınlar göz önünde tutularak sıkı bir çalışma ile kitabın yeni basısını gerçekleştirdik. Kuşkusuz hatasız ve eksiksiz bir çalışma yaptığımız iddiasında değiliz. Hele sosyal güvenlik gibi durmadan değişen ve özensiz hazırlanarak karmaşık bir şekilde çıkarılan mevzuata dayalı bir hukuk alanı ile uğraşıyorsanız iddialı olmanız hiç mümkün değildir. Bu nedenle her türlü eleştiriye açığız. Yeni bası öncelikle öğrencilerin ders kitabı ihtiyacını karşılamak için hazırlanmıştır. Ancak uygulayıcı ve araştırmacılara da oldukça iyi bir müracaat kitabı görevi görebilir. Yabancı hukuk sistemlerindeki gelişmeler de her basıda olduğu gibi bu basıda da ihmal edilmemiştir.

8 VIII Önsöz Kitabın yeni basıya hazırlanmasında BETA nın nazik yöneticileri ile güler yüzlü ve çalışkan elemanı Gökhan Ayrancı nın çok yararlı emeklerini göz ardı edemeyiz. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalımızın çalışkan genç mensupları Yard. Doç. Dr. Burcu Savaş ile Ar. Gör. Şebnem Kılıç ın yardımları da teşekküre şayandır. Ayrıca yine Yard. Doç. Dr. Saim Ocak ve Yard. Doç. Dr. Ender Gülver e değerli fikirlerinden dolayı teşekkürü bir borç biliriz. Kitabın herkese yararlı olması en büyük dileğimizdir. A. Can Tuncay

9 ONDÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ Dünyada en hızlı değişen mevzuat Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatıdır. Nitekim ülkemiz yasama faaliyetleri de bu kitabın bir önceki basısının yayınından (Eylül 2009) sonra da hız kesmemiş ve büyük bir hevesle 2008 yılının Ekim ayından beri yürürlükte bulunan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı maddeleri yürürlükte bırakılan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda peş peşe eklemeler ve değişiklikler yapmaya devam etmiştir. Tespitlerimize göre son basının tarihi Eylül 2009 dan bugüne kadar (ondan öncekiler hariç) Sosyal Güvenlik Hukuku mevzuatında (5510, 4447, 5434, 506, 3201 sayılı kanunlarda) tarih ve 5921, tarih ve 5947, tarih ve 5951, tarih ve 5997, tarih ve 6009, tarih ve 6002, tarih ve 6004, tarih ve 6191 ve son olarak da tarih ve 6111 sayılı kanunlarla yüzlerce değişiklik yapılmış bulunmaktadır. Bunların içinde en kapsamlı değişiklik kamuoyunda «Torba Kanun» diye bilinen 1 ve birçok kanunda değişiklik yapan 6111 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiş olup sigortalı ve genel sağlık sigortalısı kapsamları genişletilmiş, prime esas kazançlarda, işveren yükümlülüklerinde değişiklikler, istihdamı güçlendirme uğruna yeni teşvikler, prim borçlarında ve kısa çalışma uygulamasında bazı kolaylıklar getirilmiştir. Bu arada sık sık değişen veya yeni çıkan yönetmelikler, genelgeler, tebliğler de cabası. Tüm bu mevzuat değişiklikleri, ortaya çıkan yeni Yargıtay kararları ve yeni yayınlar elinizdeki kitabın yeniden kaleme alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. Her zaman söylendiği gibi Sosyal Güvenlik Hukuku alanında eser yazmak deniz kenarında kumdan kaleler yapmaya benzer. Dalga geldi mi kaleler yerle bir olur. O zaman da kaleleri yeniden inşa etmek gerekir. Kitabın bundan önceki iki basısını «Legal 1 Roma Hukukunda bir dönem birbiriyle ilgisiz, değişik madde ve kanunların tek bir kanun gibi yürürlüğe konulduğu sıkça rastlanan bir uygulamaydı. «Leges Saturae» adı verilen bu karma kanunlar siyasal etike aykırı ve yasama yetkisinin dürüst kullanılmaması olarak değerlendirilerek bu yöntem M.Ö. 98 yılında Roma Konsülleri tarafından yasaklanmıştır (P. Somer, Roma Hukukunda Yasama Faaliyeti: Kanunlar, Güncel Hukuk, Mayıs 2011, Sayı 5-89, 13). Günümüzden 2200 yıl önce alınan bu anlamlı kararı günümüz politikacılarına hatırlatmak isteriz.

10 X Önsöz Yayıncılık» nezdinde gerçekleştirmiştik. O dönemde Anayasa Mahkemesinin 5510 sayılı Kanunun ilk şeklini iptalinden sonra yaşanan hukuki boşlukta ve 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonraki iki yıldaki geçiş döneminde kitabın içeriğini biraz farklı kaleme aldığımızdan adını «Sosyal Güvenlik Hukukunun Esasları» koymuştuk sayılı Kanun mükemmel olmasa da yürürlüğe girmesinden bu yana aradan 3 yıla yakın bir zaman geçti. Bazı uygulamalar bu arada iyi kötü oturdu denebilir. Legal Yayıncılık kapsamında gerçekleştirdiğimiz iki basıdan ikincisinin önsözünde «bu kitabın aslında BETA Yayıncılık kapsamında 25 yılda 11 bası gerçekleştirdiğimiz «Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri» adlı kitabımızın «bir anlamda devamı niteliğinde olup 13üncü basısıdır da denilebilir» demiştik. İşte bu nedenle BETA Yayıncılık a geri döndüğümüz için basılara bıraktığımız yerden devam ediyor olalım diye buna 14. bası dedik. Bu basıyı da değerli meslektaşım Prof. Dr. Ömer Ekmekçi ile birlikte hazırladık. Her zaman olduğu gibi bu basının da esas amacı öğrencilerimize bir ders kitabı sağlamaktır. Bu nedenle çok fazla ayrıntıya yer vermedik. Fakat her zaman olduğu gibi yine de güncel karşılaştırmalı hukuka, yeni yayınlara ve yeni içtihatlara yer vermeye çalışarak uygulayıcıların ve konuyla ilgilenenlerin ihtiyaçlarına da naçizane cevap vermeye çalışılmıştır. Amaca ulaşabilmiş isek mutlu oluruz. Bu vesile ile kitabın basısını yeniden üstlenen BETA Yayıncılık ın yöneticisi sayın Seyhan Satar ve kitabın dizgilerini yapan sayın Özge Yiğiter başta olmak üzere BETA nın bu baskıda emeği geçen tüm mensuplarına teşekkür ederiz. Ayrıca anabilim dalımızın çalışkan araştırma görevlileri Burcu Savaş ve Şebnem Kılıç da değerli yardımları için kocaman bir teşekkürü hak ettiler. A. Can Tuncay

11 İÇİNDEKİLER ONALTINCI BASIYA ÖNSÖZ... V ONBEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...VII ONDÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ...IX KISALTMALAR...XXXVII I. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİĞİN GENEL ESASLARI 1. SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMI...1 I. Tanım...1 II. Amaçları...5 III. Yöntemleri SOSYAL RİSKLER...8 I. Mesleki Riskler...8 II. Fizyolojik Riskler...8 III. Sosyo-ekonomik Riskler SOSYAL GÜVENLİK TEKNİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİM...11 I. Bireysel Teknikler (Tasarruf)...11 II. Kollektif Teknikler Yardım Yardımlaşma sandıkları (dernekleri) İşverenin sorumluluğu Özel sigortalar Sosyal sigortalar Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler SOSYAL GÜVENLİĞİN ULUSLARARASI BOYUTLARI I. Bazı Yabancı Ülkelerde Sosyal Güvenlik Almanya a) Tarihi gelişim... 21

12 XII II. İçindekiler b) Günümüzdeki durum Birleşik Krallık (İngiltere) a) Tarihi gelişim b) Beveridge Raporu aa) Yönetimde birlik bb) Primlerde birlik, ödemede zorunluluk cc) Tam çalıştırma ve sağlık politikası ile bütünlük dd) Kişisel sorumluluk ee) Ailenin ihtiyaçları ff) Yaygın bir sosyal güvenlik c) Savaştan sonraki gelişmeler Fransa Şili Amerika Birleşik Devletleri İsveç Çin Halk Cumhuriyeti Diğer Ülkelerde Uluslararası Belgeler Çok taraflı antlaşmalar a) Atlantik Paktı b) Filadelfiya Bildirgesi c) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi d) Sosyal Güvenliğin Asgari Normlarına İlişkin 102 Sayılı ILO Sözleşmesi e) Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu f) Uluslararası Taşıma İşlerinde Çalışan İşçilerin Sosyal Güvenliğine İlişkin Avrupa Sözleşmesi g) Avrupa Ekonomik Topluluğu (Avrupa Birliği) Antlaşması aa) Kurucu antlaşmalarda sosyal güvenlik bb) Tüzüklerde sosyal güvenlik cc) AB şartlarında (charters) sosyal güvenlik h) Avrupa Sosyal Şartı... 60

13 İçindekiler XIII ı) Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit İşlem Yapılması Hakkında Sözleşme i) Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İki taraflı antlaşmalar SOSYAL GÜVENLİĞİN EKONOMİK, DEMOGRAFİK YAPI, SOSYOLOJİ VE VERGİ SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ I. Sosyal Güvenliğin Ekonomik Yapı ile İlişkisi...65 II. 1. Ekonomik düzenin sosyal güvenlik sistemine etkisi Sosyal güvenliğin ekonomik düzene etkisi Sosyal Güvenliğin Demografik Yapı ile İlişkisi...68 III. Sosyal Güvenliğin Vergi Sistemi ile İlişkisi...69 IV. Sosyal Güvenliğin Sosyoloji ile İlişkisi...71 II. BÖLÜM TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 6. SİSTEMİN ANA ÖZELLİKLERİ TARİHSEL GELİŞİM I. Osmanlı İmparatorluğu nda...77 II. TBMM Hükümeti Devrinde...79 III. Cumhuriyetin İlanından Sonra Anayasasından sonra Anayasasından sonra Anayasasından sonra SOSYAL GÜVENLİĞİN HUKUK SİSTEMİMİZDEKİ YERİ I. Sosyal Güvenlik ve Anayasa Anayasanın sosyal güvenlikle doğrudan doğruya ilgili hükümleri Anayasadaki diğer hükümler II. Kamu Hukukuna Dahildir...91 III. Sosyal Güvenlik Hukuku - İş Hukuku İlişkisi...93

14 XIV İçindekiler IV. Sosyal Sigorta - Özel Sigorta İlişkisi...94 V. Sosyal Güvenlik Hukuku - Medeni Hukuk - Borçlar Hukuku İlişkisi SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI I. Sosyal Güvenlik Kurumu Kuruluş nedenleri Kurumun hukuki statüsü, amacı ve görevleri Kurumun organları Kurum teşkilatı Personel ve mali yapısı II. Türkiye İş Kurumu Genel olarak Kurumun amacı, kapsam ve niteliği Kurumun görevleri Kurumun organları Personel statüsü ve Kurum gelirleri Özel istihdam büroları III. Özel Sandıklar IV. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) YENİ SİSTEMİN GENEL GEREKÇESİ III. BÖLÜM SOSYAL SİGORTALARIN ÖZELLİKLERİ, FİNANSMANI VE İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 11. SOSYAL SİGORTALARIN ÖZELLİKLERİ I. Sosyal Sigortaları Biçimlendiren Temel İlkeler Sosyal koruma ilkesi Dayanışma ilkesi Sosyal denkleştirme ilkesi Zorunluluk ilkesi

15 İçindekiler XV II. Sosyal Sigortaların Özellikleri Sosyal sigorta ilişkisi kurar a) Genel olarak b) Sigortalılık süresi, sigortalılık niteliği ve sigortalılık ilişkisi Zorunluluk esasına dayanır Aile ödenekleri sigortasını kapsamına almamıştır Sosyal sigortalar uygulamasında devletin sınırlı mali desteği benimsenmiştir Uyuşmazlıklara iş mahkemeleri bakar III. Sosyal Sigortalarda Edimler (Yardımlar) Türleri Sosyal edim (yardım) hakkının doğuşu Sosyal edimlerin birleşmesi Sosyal edimlerin kesilmesi ve geri alınması Sosyal edimin zamanaşımına ya da hak düşümüne uğraması ve haczedilemezlik SOSYAL SİGORTALARIN FİNANSMANI VE PRİMLER I. Finansman Finansman kaynakları Finansman yöntemleri a) Biriktirme (kapitalizasyon) yöntemi b) Dağıtım (pay as you go) yöntemi II. Primler Prim ödeme yöntemleri a) Çok prim yöntemi b) Tek prim yöntemi Primin hukuksal niteliği Prim miktarlarının hesaplanması a) md. 4/I(a) bendine tâbi sigortalılar bakımından aa) Aylık kazancın hesaplanması aaa) Hesaba dahil edilecek gelirler...154

16 XVI İçindekiler bbb)prim kesintisinden tamamen veya kısmen muaf olan kazançlar b) md. 4/I(b) bendine tâbi sigortalılar bakımından c) md. 4/I(c) bendine tâbi sigortalılar bakımından d) Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olan sigortalılar bakımından Günlük kazancın hesaplanması Aynı sigortalılık haline tâbi olarak birden fazla işte çalışma durumunda primlerin hesabı Kısmi süreli çalışanlarda prim ödeme gün sayısının hesaplanması Primlerin hesabında esas alınacak kazancın sınırları Üst sınırı aşan ödemeler Prim oranları ve türleri a) Kısa vadeli sigorta kolları primi aa) Prim oranı bb) İşyerinin girdiği tehlike sınıf ve derecesinin belirlenmesi b) Uzun vadeli sigorta kolları primi aa) Prim oranı bb) Uzun vadeli sigorta kollarına Hazine katkısı c) Genel sağlık sigortası primi d) İşsizlik sigortası primi e) Sosyal güvenlik destek primi f) Yatırım ve istihdamı teşvike yönelik prim indirimleri aa) 5084 sayılı Kanun uyarınca bb) 5763 sayılı Kanun uyarınca cc) 5921 sayılı Kanun uyarınca dd) 5746 sayılı Kanun uyarınca ee) 6111 sayılı Kanun uyarınca ff) Yurt dışına götürülen sigortalılar için GSS primi teşviki gg) Belirli il/ilçelerde on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler için işveren hissesi prim hissesi Primlerin ödenmesi a) Prim ödeme yükümlüsü b) Primlerin ödenme süresi c) Erken ödeme indirimi

17 İçindekiler XVII d) Doğal afet halinde sürenin uzatılması Prim borçlarının ve yersiz ödemelerin yeniden yapılandırılması Gecikme zammı ve gecikme cezası Kurumun prim ve diğer alacaklarının ödenmesinden işverenle birlikte sorumlu tutulanlar a) Asıl işveren alt işveren ilişkisinde b) İşyerinin devri halinde c) Üst düzey yöneticilerin müteselsil sorumluluğu Yersiz alınan primlerin iadesi ve zamanaşımı Kurum alacaklarında zamanaşımı Prim belgelerinin Kurumca re sen düzenlenmesi ve primlerin tahsili a) Re sen düzenlemenin koşulları b) İşverenin itirazı Asgari işçilik miktarının re sen tespiti ve uzlaşma a) Re sen tespit b) Uzlaşma İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. İşyerinin ve Sigortalılığın Bildirimi Yükümlülüğü İşyerinin bildirimi Alt işverenin ve sigortalıyı devralan işverenin bildirimi Sigortalılığın başlangıcının bildirimi a) Md. 4/I(a) bendi kapsamına giren sigortalılık ilişkisinde aa) Genel kural: İşe başlamadan önce bildirim bb) İstisnalar aaa) İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar bbb) Yabancı ülkelere sefer yapan ulaşım araçlarında ve sefer sırasında işe başlatılacak sigortalılar ccc) İlk kez işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar ddd) Kamu idareleri tarafından yurt dışı göreve gönderilenler...229

18 XVIII İçindekiler eee) Kamu idareleri tarafından çalıştırılan 4447 sayılı Kanun uyarınca işsizlik sigortasına tâbi olmayan sözleşmeli personel fff) Maliye Bakanlığı vizesine tâbi olarak kamu idarelerinde çalışanlar ggg) 4046 sayılı Kanun uyarınca özelleştirilen yerlerden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan sözleşmeli veya kapsam dışı personel hhh)bir işyerinden diğerine nakledilen sigortalılar b) İşe giriş bildirgesinin Kuruma verilmesi c) Sigortalının kendisini bildirmesi d) Md. 4/I(b) bendi kapsamına giren sigortalılık ilişkisinde aa) Gelir vergisi mükellefi olanlar bb) Gelir vergisinden muaf olanlar cc) Şirket ortakları dd) Köy ve mahalle muhtarları ee) Tarımda bağımsız çalışanlar ff) Jokey ve antrenörler gg) Muafiyet koşulları ortadan kalkan bağımsız çalışanlar e) Md. 4/I(c) bendi kapsamına giren sigortalılık ilişkisinde Kamu idareleri ve bankaların bildirimi Sigortalıların Kurumca re sen tescil edilmesi Sigortalılığın sona erdiğinin bildirimi a) Md. 4/I(a) bendine tâbi sigortalılar b) Md. 4/I(b) bendine tâbi sigortalılar c) Md. 4/I(c) bendine tâbi sigortalılar Sigortalılığın bildirilmemesi a) İdari para cezası uygulanması b) Sigortalı hizmetin hükmen (yargı kararıyla) tespiti aa) Tespit davasının şartları bb) Tespit davasının hükümleri II. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verme ve Prim Ödeme Yükümlülüğü Genel olarak

19 İçindekiler XIX 2. Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilme biçimi ve süresi Eksik gün bildirimi Prim ödeme yükümlülüğü IV. BÖLÜM SOSYAL SİGORTALARIN KAPSAMI VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK 14. KİŞİLER AÇISINDAN KAPSAMI I. Genel Kural II. Md. 4/I(a) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar İş sözleşmesine dayanarak çalışanlar a) İş sözleşmesinin unsurları b) Yabancılık unsuru aa) Bağımlı çalışanlar bakımından bb) Bağımsız çalışanlar bakımından İşçi sendikaları, konfederasyonları ve şubelerinin yönetim kurullarına seçilenler Sanatçılar, düşünürler ve yazarlar Koruma bekçileri Genel kadınlar Usta öğreticiler ve kamu idarelerinde ücret karşılığı ders verenler Geçici personel Toplum Yararına Çalışma Programından yararlananlar III. Md. 4/I(b) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar a) Serbest muhasebeci ve mali müşavirler b) Serbest çalışan avukatlar Gelir vergisinden muaf olup, Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olanlar Şirket ortakları

20 XX İçindekiler 4. Tarımsal faaliyette bulunanlar Köy ve mahalle muhtarları sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tâbi jokey ve antrenörler IV. Md. 4/I(c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Kamu idarelerinde çalışanlar sayılı Kanun md. 86 uyarınca açıktan vekil atananlar Kamu idarelerinde seçim veya atama yoluyla göreve gelenler Başbakan, bakanlar, bakan yardımcıları ile TBMM üyeleri Belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri Kamu görevlileri sendika, şube veya konfederasyonlarında yönetim kuruluna seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar Askeri öğrenciler Polis Akademisi öğrencileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına öğrenim görenler sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalılar Sözleşmeli er ve erbaşlar V. Kısmen Sigortalı Sayılanlar Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler Staja tabi tutulan öğrenciler sayılı Kanuna göre çalıştırılan öğrenciler Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalışanlar İşKur kursiyerleri Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları Türk işçileri sayılı Kanuna göre iş kaybı tazminatı alanlar Sosyal güvenlik destek primine tâbi çalışanlar a) 5510 sk.ndan önce çalışmakta olanlar b) 5510 sk.ndan sonra ilk kez çalışmaya başlayanlar Harp malulleri ve vazife malulleri Taksiciler, dolmuşçular ve kısmi süreli çalışan sanatçılar İntern öğrenciler

21 İçindekiler XXI Vl. Sigortalı Sayılmayanlar Tarım veya orman işlerinde iş sözleşmesiyle süreksiz çalışanlar Tarımda bağımsız çalışanlardan geliri düşük olanlar Diğer bağımsız çalışanlardan geliri düşük olanlar İşverenin ücretsiz çalışan eşi Aynı konutta hısımlar arasında yapılan işlerde çalışanlar Ev hizmetlerinde çalışanlar Askerlik hizmetini yapmakta olanlar Mesleki eğitimine ilişkin olarak tatbiki nitelikte yapım ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler Sağlık kurumlarında işe alıştırılmakta olan hasta veya sakatlar Türkiye ye gönderilen yabancı işyeri temsilcileri Md. 4/I(b) ve (c) bendi kapsamında faaliyette bulunup 18 yaşını doldurmamış olanlar Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde çalışanlar Büyükelçilik ve konsolosluklarda iş sözleşmesiyle çalışanlar Yurt dışında ikamet eden bağımsız çalışanlar Gençlik ve spor faaliyetlerinde geçici olarak görevlendirilenler Ücretsiz izinli sayılan öğretim üyeleri VII. Sigortalılık Hallerinin Çakışması VIII. İşveren, İşveren Vekili ve Alt İşveren Kavramı İşveren İşveren vekili Alt işveren a) Alt işverenliğin sosyal sigortaya ilişkin sonuçları b) Geçersiz alt işveren ilişkisinin sosyal sigortaya ilişkin sonuçları YER AÇISINDAN KAPSAMI I. İşyeri II. İşyerinin Sınırları Asıl işyeri İşyerine bağlı yerler

22 XXII İçindekiler 3. İşyerinin eklentileri Araçlar İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK I. Genel Olarak II. İsteğe Bağlı Sigortalılığın Koşulları Türkiye de ikamet etmek yaşını doldurmuş olmak Zorunlu sigortalı olmamak veya ay içerisinde 30 günden az çalışmak Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık almamak Kuruma başvuru III. İsteğe Bağlı Sigortanın Hükümleri İsteğe bağlı sigortanın başlangıcı İsteğe bağlı sigortada prim tutarı İsteğe bağlı sigorta priminin ödenmesi İsteğe bağlı sigortalının genel sağlık sigortasından yararlanması İsteğe bağlı sigorta ilişkisinin sona ermesi a) Sigortalının talepte bulunması b) Aylık bağlanması için talepte bulunmak c) Yurt dışında ikamet etmeye başlamak d) Zorunlu sigortaya tâbi bir işte çalışmaya başlamak e) Sigortalının ölümü f) Sigortalının yurt dışındaki çalışmasının sona ermesi g) Bir yıl prim ödememe İsteğe bağlı sigortalılık süresinin etkisi IV Sayılı Kanundan Önce İsteğe Bağlı Sigortalı Olanların Durumu V. BÖLÜM SOSYAL SİGORTA TÜRLERİ İTİBARİYLE KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI 17. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI

23 İçindekiler XXIII I. İş Kazası Tanımı Unsurları a) Sigortalı olma b) Kazaya uğrama aa) Dıştan gelen bir etken bb) İstenilmeyen bir olay cc) Ani olması c) Uygun illiyet bağı bulunması aa) Sigortalının gördüğü işle kaza olayı arasında illiyet bağı bb) Kaza olayı ile uğranılan zarar arasında illiyet bağı d) Sigortalının bedence veya ruhça bir zarara uğraması İş kazasının bildirilmesi ve tespiti II. Meslek Hastalığı Tanımı Unsurları a) Sigortalı olma b) Hastalık veya sakatlığın yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması c) Belirli bir zaman parçası içinde meydana gelmesi d) Hastalığın Yönetmelikte yer alması ve belirtilen süre içinde meydana çıkması e) Hastalığın Kurum Sağlık Kurulu raporu ile saptanması f) Sigortalının bedence veya ruhça bir zarara uğraması III. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Kuruma Bildirilmesi IV. Sigorta Yardımları Sigortalıya yapılacak ödemeler a) Geçici iş göremezlik ödeneği b) Sürekli iş göremezlik geliri c) Gelir ve ödeneğin indirilmesi d) Ölen sigortalının geride kalanlarına yapılacak ödemeler

24 XXIV İçindekiler aa) Sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması aaa) Eşin hak sahipliği bbb) Çocukların hak sahipliği ccc) Ana ve babanın hak sahipliği bb) Ölüm gelirinin hak sahipleri arasında paylaştırılması aaa) Eşe bağlanan gelirin oranı bbb) Çocuklara bağlanan gelirlerin oranı ccc) Ana ve babaya bağlanan gelirlerin oranı cc) Ölüm gelirinin kesilmesi, tekrar bağlanması aaa) Dul eşin geliri bbb) Erkek çocukların geliri ccc) Kız çocukların geliri ddd) Malul çocukların geliri eee) Ana ve babanın geliri fff) Durum değişiklikleri dd) Evlenme ödeneği ee) Cenaze ödeneği V. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halinde Kurumun Rücu Hakkı İşverenin sorumluluğu a) Kurumun işverene rücu hakkının hukuki niteliği b) Kurumun işverene rücu hakkının koşulları Üçüncü kişilerin ve çalıştıranın sorumluluğu Sigortalıların süresinde Kuruma bildirilmemesinden doğan sorumluluk HASTALIK SİGORTASI I. Genel Olarak II. Hastalık Sigortasında Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları Sigortalı sayılma ve hastalanma Geçici iş göremezlik halinin iki günden fazla sürmesi Belli bir süre prim ödemiş olma Kuruma başvuru

25 İçindekiler XXV III. Ödeneğin miktarı ve ödenmesi IV. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin İndirilmesi veya Geri Alınması V. Hastalık Sigortasında Kurumun Rücu Hakkı ANALIK SİGORTASI I. Genel Olarak II. Analık Sigortası Yardımlarından Yararlanma Şartları Analık durumunun ortaya çıkması Yararlanma hakkına sahip olanlar Belli bir süre prim ödenmiş olma Kuruma başvuru III. Analık Sigortası Yardımları Emzirme ödeneği Geçici iş göremezlik ödeneği IV. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin İndirilmesi veya Geri Alınması V. Analık Sigortasında Kurumun Rücu Hakkı VI. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Dikkate Alınmayacak Süreler VI. BÖLÜM SOSYAL SİGORTA TÜRLERİ İTİBARİYLE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI 20. MALULLÜK SİGORTASI I. Malullük Aylığından Yararlanma Koşulları Malullüğün meydana gelmesi ve tespiti Malullüğün ilk çalışmaya başladıktan sonra ortaya çıkmış olması Sigortalılık süresi ve prim ödeme koşulu İşten ayrılarak Kuruma başvuru II. Malullük Aylığının Hesaplanması ve Bağlanması III. Aylığın Başlangıcı IV. Değişen Sağlık Durumuna Göre Aylığın Değişmesi (Kontrol muayenesi)

26 XXVI İçindekiler V. Çalışmaya Başlama Nedeniyle Aylığın Kesilmesi VI. Vazife Malullüğü VII. Diğer Yardımlar VIII. Malullük Sigortası Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu IX. Kanunun Yürürlük Tarihinden Önce Aylığa Hak Kazanmış Olanlar YAŞLILIK SİGORTASI I. Genel Olarak II. Yaşlılık Aylığından Yararlanma Koşulları Belirli bir yaşın, prim ödeme gün sayısının ve sigortalılık süresinin tamamlanması a) a kadarki dönem b) arasındaki dönem c) den sonraki dönem İşten ayrılma ve Kuruma başvuru III. Kolaylaştırılmış Emeklilik Koşulları tarihinden önce sigortalı olanlar a) Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar b) Sigortalı olarak işe başlamadan önce malul olanlar c) Engellilik nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar tarihinden sonra sigortalı olanlar a) İşe başlamadan önce malul olanlar b) Çalışma gücündeki kayıp oranı %60 dan az olanlar c) Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar d) Erken yaşlanan sigortalılar e) Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalılar IV. Farazi Hizmet Süreleri Fiili hizmet süresi zammı İtibari hizmet süresi zammı V. Yaşlılık Sigortası Yardımları Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi, yeniden bağlanması ve hesabı a) Aylığın başlangıcı

27 İçindekiler XXVII b) Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması c) Aylığın hesabı d) Aylığın devir ve haciz yasağı Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya (canlandırma) Sağlık yardımları Kamu görevlilerine özgü emekli ikramiyesi ödenmesi Kanunun yürürlük tarihinden önce topluluk sigortasına tâbi avukatlar ve noterler Yaşlılık aylığı hesabında geçiş hükümleri ÖLÜM SİGORTASI I. Genel Olarak II. Ölüm Sigortası Yardımlarından Yararlanma Koşulları Sigortalının ölümü Belli bir süre sigortalı olup prim ödemiş yahut Kurumla ilişkisi olma Sigortalının hak sahipleri olma a) Eşin hak sahipliği b) Çocukların hak sahipliği c) Ana ve babanın hak sahipliği Kuruma başvurma III. Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar Ölüm aylığı a) Aylığın hesaplanması b) Aylığın hak sahipleri arasında paylaştırılması aa) Eşin payı bb) Çocukların payı cc) Ana ve babanın payı c) Ölüm aylığının bağlanması, kesilmesi ve tekrar bağlanması aa) Dul eşin aylığı bb) Erkek çocukların aylıkları cc) Kız çocukların aylıkları

28 XXVIII İçindekiler dd) Malul çocukların aylıkları ee) Ana ve babanın aylıkları Ölüm toptan ödemesi ve ihya (canlandırma) Evlenme ödeneği verilmesi Cenaze giderlerinin ödenmesi Kamu görevlilerine özgü emeklilik ikramiyesi Sağlık yardımı yapılması III. Ölüm Sigortasında Rücu GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ, GELİR VE AYLIK BAĞLANMASINI ENGELLEYEN HALLER, YERSİZ ÖDEMELER I. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi Aylıkların birleşmesi Gelirlerin birleşmesi Gelir ve aylıkların birleşmesi Kanunun yürürlük tarihinden önce bir veya birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlar Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi ve alt sınırı II. Gelir ve Aylıkların Bağlanmasını Engelleyen Haller Miras ve aile hukukundan doğan haller Boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşama hali III. Yersiz Ödemelerin Geri Alınması VII. BÖLÜM GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE İŞSİZLİK SİGORTASI 24. GENEL SAĞLIK SİGORTASI I. Genel Olarak II. Dünyada Sağlık Hizmeti Yöntemleri ve Sistemler III. Tanım ve Amacı IV. Kapsama Alınan Kişiler Genel sağlık sigortalıları a) 5754 sayılı Kanun uyarınca

29 İçindekiler XXIX b) 6111 sayılı Kanun uyarınca c) 6191 sayılı Kanun uyarınca d) 665 sayılı KHK uyarınca e) 6486 sayılı Kanun uyarınca f) 6497 sayılı Kanun uyarınca e) Gelir testi Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler V. Kapsam Dışında Kalanlar VI. Zorunluluk İlkesi ve Tescil Kendiliğinden tescilli sayılanlar Tescili gerekenler Sigortalılığın sona ermesi VII. Kurumca Sağlanan Hizmetler Koruyucu sağlık hizmetleri Tedavi edici sağlık hizmetleri a) Tıbbi muayene, müdahale, tedavi, organ nakli, tetkik ve tahliller b) Analıktan doğan hastalıkların tedavisi c) Ağız ve diş muayene ve tedavisi d) Yardımcı üreme teknikleri e) Tıbbi araç ve gereç sağlanması Yurt dışında tedavi a) Geçici görevle yurt dışına gönderilenler b) Sürekli görevle yurt dışına gönderilenler c) Yurt içinde tedavisi mümkün olmayanlar Diğer giderlerin karşılanması Trafik kazalarında sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanması VIII. Kurumca Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri IX. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları Genel Sağlık Sigortası primi ödemiş olma Sağlık kuruluşuna başvuru ve kimlik bildirimi

30 XXX İçindekiler 3. Katılım payı ödenmesi Katılım payı alınmayacak durumlar Hizmet basamakları ve sevk zincirine uyma a) Aile hekimliği uygulaması b) Birinci basamak sağlık kuruluşları aa) Resmi sağlık kuruluşları bb) Özel sağlık kuruluşları c) İkinci basamak sağlık kuruluşları aa) Resmi sağlık kuruluşları bb) Özel sağlık kuruluşları d) Üçüncü basamak sağlık kuruluşları e) İstirahat raporları X. Sağlık Hizmeti Sunucularına İlişkin Kurallar Sağlık hizmeti sunucularının kimlik tespit yükümlülüğü a) Sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemi b) Sağlık hizmeti sunucularının duyurulması ve bildirim zorunluluğu c) Sağlık hizmet bedellerinin belirlenmesi d) Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına fark ücreti ödenmesi aa) Otelcilik hizmetleri bb) Öğretim üyesi farkı cc) İstisnai sağlık hizmetleri dd) Ek ücret alınmayacak kişiler ve durumlar XI. İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu Genel olarak İşverenin sağlık yardımlarından sorumluluğu a) İş kazası ve meslek hastalığından dolayı b) Sağlık raporu almadan çalıştırmadan dolayı c) Kasıt veya mevzuata aykırı davranışından dolayı Üçüncü kişilerin sorumluluğu Sigortalının kendi sorumluluğu XII. Geçiş ve Yürürlük Hükümleri

31 İçindekiler XXXI 25. İŞSİZLİK SİGORTASI I. Genel Olarak İşsizlik İşsizlik sigortası kavramı İşsizlik sigortasının genel çizgileri a) Kapsam b) Yararlanma şartları c) İşsizlik sigortasından sağlanan yararlar d) İdari örgütlenme e) Finansman İşsizlik sigortasının yararları ve sakıncaları a) Yararları b) Sakıncaları Ülkemizde işsizlik sigortası kurulması II. İşsizlik Sigortasının Tanımı ve Kapsamı Tanım Kapsam III. İşsizlik Sigortasının Yönetimi IV. İşsizlik Sigortasının Finansmanı a) İşsizlik sigortası primi b) İdari para cezası c) İşsizlik Sigortası Fonu d) Fondan işsizliği önleme amacıyla kaynak aktarımı V. İşsizlik Sigortası Yardımları İşsizlik ödeneği a) Hak kazanma koşulları b) İşsizlik ödeneğinin miktarı ve ödeme süresi c) Ödeneğin kesilmesi ve geri alınması Kısa çalışma ödeneği a) Genel olarak b) Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları aa) Kısa çalışmayı gerektiren bir halin ortaya çıkması

32 XXXII İçindekiler bb) Kısa çalışma ödeneği ve yararlanma aaa) Ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle işin tamamen veya kısmen durması yahut çalışma süresinin azalması bbb) İşverenin İşKur a başvurusu ve sendikaya bildirim ccc) Talebin Kurumca değerlendirilmesi c) Kısa çalışmanın hükümleri aa) Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkına sahip olanlar bb) Yararlanma süresi cc) Kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi dd) Kısa çalışma döneminde sigorta primlerinin Kuruma aktarılması ee) Kısa çalışma ödeneğinin durdurulması, kesilmesi ve geri alınması ff) Kısa çalışmanın iş sözleşmesine etkisi Genel sağlık sigortası primi ve İşKur kursiyerlerinin primlerinin ödenmesi İş bulma ve mesleki eğitim yardımı İşsizlik sigortası uygulamasına ilişkin işlemlere karşı itiraz VI. Ücret Garanti Fonu Genel olarak Fonun yönetimi Yararlanma koşulları a) Belirli nedenlerle ödeme güçlüğünün ortaya çıkması b) Başvuru Ödeme yapılması ve miktarı VIII. BÖLÜM HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE BORÇLANMA YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 26. HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ I. Farklı Sigortalılık Hallerinde Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi

33 İçindekiler XXXIII II. 1. İlk defa 5510 sayılı Kanuna tâbi olarak çalışanlar sayılı Kanundan önce sigortalı olanlar Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre Yabancı Ülkelerde Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Genel olarak Hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin ortak esaslar a) İşçinin her iki ülkede de sigortalı olarak çalışmış olması b) Yardım yapacak ülkeye son geliş tarihinde çalışabilir durumda olması c) Birleştirilecek sürelerin aynı zamana rastlamaması d) Son çalışılan ülkenin sosyal sigortalar kuruluşuna başvurulması HİZMETLERİN BORÇLANMA YOLUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ I. Genel Olarak II. Yurt İçinde Geçen Hizmetlerin Borçlanılması Borçlanma hakkına sahip olanlar Hizmet borçlanmasına konu olabilecek süreler a) Ücretsiz doğum ve analık izni süreleri ile doğum sonrasındaki süreler b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler c) Personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri d) Doktora veya tıpta uzmanlık öğreniminde geçen süreler e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri f) Beraatle sonuçlanan tutukluluk veya gözaltında geçen süreler g) Grev ve lokavtta geçen süreler h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri i) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin açıkta geçirdiği süreler j) Subay veya astsubaylığa nasbedilen ve subaylığa geçirilenlerle polis veya komiser olarak atananların öğrenim süreleri

34 XXXIV İçindekiler k) Memuriyeti disiplin cezası nedeniyle sona erenlerden cezası kaldırılanların dışarıda geçen süreleri l) 4857 sayılı Kanuna tabi kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar m) Yurt dışında geçen öğrencilik süreleri n) 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca gözaltına alınan veya tutuklananların borçlanmaları Talep ve prim borcunun ödenmesi Borçlanmanın hükümleri III. Yabancı Ülkelerde Geçen Hizmetlerin Borçlanılması Yasadan yararlanabilecek kişiler Değerlendirilecek süreler Yasadan yararlanmanın şartları a) Yurda kesin dönüş yapılmış olması şartı kaldırılmıştır b) Tahakkuk ettirilen borcun ödenmiş olması c) Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı başvuru ve başvurudan vazgeçme Borçlanılan sürelerin değerlendirilmesi Aylık bağlanması Transfer edilen primlerin iadesi IX. BÖLÜM BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 28. SİSTEMİN GENEL ESASLARI I. Sisteme İlişkin Esaslar Ek nitelikte emeklilik programı Gönüllü katılım Emeklilik sözleşmesi a) Bireysel emeklilik sözleşmesi b) Grup emeklilik sözleşmesi c) Sisteme katılma usulü d) Bireysel emeklilik aracıları Katkı payları

35 İçindekiler XXXV a) Bireyin katkısı b) İşveren katkısı c) Devlet katkısı Emeklilik yatırım fonu Emeklilik şirketleri arasında geçiş yapılabilmesi a) Birikimlerin aktarımı b) Sistemden ayrılma Emekliliğe hak kazanma a) Sistemde on yılın ve 56 yaşın tamamlanması b) Emeklilik aylığı c) Grup emeklilik sözleşmesinde haklar Emeklilik şirketine ait koşullar a) Kuruluş ve işleyiş b) Denetim Vergi avantajları II. Sistemin Eleştirisi X. BÖLÜM KATILMASIZ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 29. SİSTEMİN GENEL ESASLARI I. Genel Olarak II. Yeni Mevzuat Hazırlıkları SOSYAL YARDIMLAR VE HİZMETLER I. Sosyal Yardımlar Tazminat karakteri taşıyan sosyal yardımlar a) Muhtaç asker ailelerine yardım b) Vatan hizmetinde bulunmuş İstiklâl Madalyası sahiplerine yardım c) Görevleri nedeniyle yaralanan yahut ölen bazı kamu görevlilerine yardım d) Yabancı ülkelerde Türk kültürüne hizmet eden öğretmenlere yardım

36 XXXVI İçindekiler 2. Koruma karakteri taşıyan sosyal yardımlar a) Genel olarak b) 65 yaşını doldurmuş muhtaç, kimsesizlere yardım aa) Yararlanma koşulları bb) Aylık bağlanması, artırılması, azaltılması ve kesilmesi c) Fakir ve muhtaç vatandaşlara yardım d) Kot kumlama işçilerine yönelik özel düzenleme II. Sosyal Hizmetler sayılı Kanundan önceki dönem sayılı Kanunun sistemi a) Genel olarak b) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu aa) Kurum personeli bb) Kurumun mali bünyesi cc) Mali kolaylıklar Sosyal hizmet programları a) 2828 sayılı Kanun çerçevesinde sosyal hizmetler aa) Korunmaya muhtaç çocuklara hizmet bb) Muhtaç engellilere hizmet cc) Muhtaç yaşlılara hizmet b) Diğer sosyal hizmetler aa) Sağlık hizmetleri aaa) 224 sayılı Kanun bbb) 3359 sayılı Kanun ccc) 3816 sayılı Kanun ddd) Sonraki gelişmeler ve Genel Sağlık Sigortası bb) Konut yardımı KAYNAKÇA KAVRAM İNDEKSİ...723

37 AB ABD Aile HYön. AY AYMah AÜSBFD aşa. Bağ-Kur Bağ-Kur K Bak. Basın İşK. BEA BES BK ÇMİS KISALTMALAR : Avrupa Birliği : Ankara Barosu Dergisi : Aile Hekimliği Yönetmeliği : Anayasa : Anayasa Mahkemesi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi : aşağıda : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu : Bağ-Kur Kanunu : bakınız D. : Dergi Deniz İşK. DİE DMK DPT E. : Esas geç. GSMH : Basın İş Kanunu : Bireysel Emeklilik Aracısı : Bireysel Emeklilik Sistemi : Borçlar Kanunu : Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası : Deniz İş Kanunu : Devlet İstatistik Enstitüsü : Devlet Memurları Kanunu : Devlet Planlama Teşkilâtı : geçici : Gayri safi milli hasıla

38 XXXVIII Kısaltmalar GSSİşl. Yön. : Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği GSS : Genel Sağlık Sigortası GÜİİBFD : Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi GVK : Gelir Vergisi Kanunu HD. : Hukuk Dairesi HGK. : Hukuk Genel Kurulu HMK : Hukuk Muhakemeleri Kanunu İBD : İstanbul Barosu Dergisi İBK : İçtihadı Birleştirme Kararı İHU : İş Hukuku Uygulaması (Ekonomi /Ulucan) İşHD : İş Hukuku Dergisi ILO : Uluslarası Çalışma Örgütü İşK. : İş Kanunu İşKur : Türkiye İş Kurumu İş MahK : İş Mahkemeleri Kanunu İşsizlikSK : İşsizlik Sigortası Kanunu İÜHFM : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası K. : Karar veya Kanun Karş. : karşılaştırınız. KHK : Kanun Hükmünde Kararname Legal YKİ : Legal Yargıtay Kararları İncelemeleri Dergisi Legal İşHSGHD : Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi md. : madde MERCEK : MESS (üç aylık yayın organı) MK : Medeni Kanun mük. : Mükerrer NHS : National Health Service RG. : Resmi Gazete

39 Kısaltmalar XXXIX RVO : Reichsversicherungsordnung S. : Sayı sk. : sayılı Kanun SenK : Sendikalar Kanunu Sistem Hakkında Yön. : Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik SGB : Social Gesetzbuch (Alman Sosyal Güvenlik Kanunu) SGDP : Sosyal Güvenlik Destek Primi SGS : Sosyal Güvenlik Sözleşmesi SGK : Sosyal Güvenlik Kurumu SGYDK : Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu SHÇEK : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu SHFK : Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu SİCİL : İş Hukuku Dergisi (MESS) SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SS : Sosyal Sigortalar SSGSSK : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SSİşl. Yön. : Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği SSK. : Sosyal Sigortalar Kanunu SSKB : Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı SSKK : Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu SUT : Sağlık Uygulama Tebliği TCK : Türk Ceza Kanunu TİSGLK : Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu TSK : Türk Silahlı Kuvvetleri TTK : Türk Ticaret Kanunu TÜFE : Tüketici fiyat endeksi TÜTİS : Türk Taşıt Kamu İşverenleri Sendikası Dergisi TÜHİS : TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi

40 XL Kısaltmalar UÇÖ vd. VUK Yarg. YKD Yön. YSK yuk. : Uluslararası Çalışma Örgütü : ve devamı : Vergi Usul Kanunu : Yargıtay : Yargıtay Kararlar Dergisi : Yönetmelik : Yüksek Sağlık Kurulu : yukarıda

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 15inci Bası İstanbul 2012 Beta Yayın

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Prof. Dr. A. Can Tuncay Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLERİ Yenilenmiş 14üncü Bası İstanbul 2011 Yayın No

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Bu Kitap, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/05/2006 Yayımlandığı R.Gazete : 16/06/2006-26200 II İ Ç İ

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (Kanun No. 5510, Kabul Tarihi: 31.05.2006, RG., 16.06.2006, S. 26200) GENEL GEREKÇE Sosyal güvenlik insanların

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Yayın No: 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R 1.BÖLÜM İŞYERİ VE İŞVEREN İŞLEMLERİ I. İŞYERİ SAYILAN YERLER II. SGK AÇISINDAN İŞYERİ İŞLEMLERİ A. İŞYERİNİN SGK YA BİLDİRİLMESİ 1. Genel Olarak İşyerinin Bildirilmesi 2. Yeni Kurulan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN

SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SOSYAL GÜVENLİKTE YENİ DÜZEN SUNUŞ Gelişmiş ülkelerin bile, bir süredir, sistemle sağlanan yardımları azaltarak ve bu yardımlara ulaşmanın koşullarını ağırlaştırarak aşmaya çalıştıkları sosyal güvenlik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA VE 5510 SAYILI

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU NDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK YÜKSEK LİSANS TEZİ HÜLYA ATLAN ANABİLİM DALI: HUKUK

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

-SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (10.09.2014 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ GÜNCEL HALİ)

-SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (10.09.2014 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ GÜNCEL HALİ) Sayı: SGK/2014.005 Tarih: 16.09.2014 -SGK SİRKÜLERİ- KONU: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (10.09.2014 DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ GÜNCEL HALİ) SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞVEREN REHBERİ Cüneyt OLGAÇ Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Dr. Mehmet BULUT Sosyal Güvenlik Kurumu İşverenler Prim Daire Başkanı Ankara Aralık 2012 1

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabulü: 31.5.2006 R.G. Tarihi: 16.6.2006 R.Gazete No. 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU HAZIRLAYAN: Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU Maliye Uzmanı 5510 SAYILI KANUN YENİ SİGORTA (EMEKLİLİK) SİSTEMİ Sosyal Sigorta (1) Temel Kavramlar Sigortalılık

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR T.C. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

6) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi MESLEK YÜKSEKOKULLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DEĞİŞEN MEVZUATA GÖRE YENİDEN YAZILMIŞ 6. BASKI Yayın No : 3021 Hukuk Dizisi : 1480

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

4) Kısa vadeli sigorta kolları: İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını, SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kanun Kabul Tarihi : 31/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 16/06/2006 Resmi Gazete Saysı : 26200 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı